Sony HT-RT3 User guide

Sony HT-RT3 User guide
Házimozirendszer
Kezelési útmutató
HT-RT3
CE jelöléssel ellátott termékek
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcon vagy beépített
szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében
a készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan
a szekrényre kell helyezni vagy
a padlóhoz, illetve falhoz rögzíteni.
Csak beltéri használatra.
Áramforrások
 Az
egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is,
ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
 A hálózati csatlakozóval választhatja
le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az egységet.
Ha bármilyen rendellenességet észlel
az egység működésében, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket
kell használni.
2HU
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az
Európai Gazdasági Térség országaiban.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé
vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék vagy
az elem újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy
az elemet megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az
EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A házimozirendszer használható
hanglejátszásra a csatlakoztatott
eszközökről, valamint zene
streamelésére NFC-kompatibilis
okostelefonról vagy BLUETOOTHeszközről.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Szerzői jogok és védjegyek
 Ez
a rendszer alkalmazza a Dolby*
Digital technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
 A BLUETOOTH® szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation
ezeket a jelzéseket licenc alapján
használja. Más védjegyek és védett
kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz
tartoznak.
 A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
 Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
3HU
 Az
Android™ a Google Inc. hivatalos
védjegye.
 Az Google Play™ a Google Inc.
hivatalos védjegye.
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
 A Windows Media a
Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
 Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken
kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoftnak vagy annak
illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
 A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
 A „ClearAudio+” a Sony Corporation
védjegye.
 A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
 Az Apple, az Apple embléma,
az iPhone, az iPod, az iPod touch és
a Retina az Apple Inc. védjegye az
Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple
Inc. szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod
vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték,
és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és
törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
e kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
4HU
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra,
mielőtt a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az
alábbiakkal működik:
 iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
 iPod touch (6. generáció)/
iPod touch (5. generáció)
 A TERMÉK AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI
KÖRÖKBEN RENDELKEZIK AZ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A VÁSÁRLÓK
ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁST
LEHETŐVÉ TÉVŐ LICENCÉVEL
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO) SZABVÁNY SZERINT
ÉS/VAGY
(ii) SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁS KÖRÉBEN
A VÁSÁRLÓ ÁLTAL KÓDOLT,
ILLETVE MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOADATOK DEKÓDOLÁSA.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSHOZ
SZÜKSÉGES LICENCEK AZ MPEG LA,
L.L.C. TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Minden más védjegy a tulajdonosuk
védjegye.
 Az
egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Ebben a leírásban a ™ és  jelek
nincsenek jelezve.
A kezelési útmutatóról
 Az
ebben a használati útmutatóban
szereplő útmutatások a mellékelt
távvezérlő kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
a mélysugárzó kezelőszerveit is,
ha azok neve azonos vagy hasonló
a távvezérlőn találhatóval.
 Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
 Az alapértelmezett beállítás alá
van húzva.
 Az idézőjelek („--”) közötti szövegek az
elülső kijelzőpanelen jelennek meg.
5HU
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás  Üzembe helyezési útmutató (különálló dokumentum)
A kezelési útmutatóról ............... 5
A készülék részei
és kezelőszervei ................... 7
Hanglejátszás
Hang lejátszása a csatlakoztatott
eszközökről ......................... 11
Lejátszás USB-eszközről .......... 12
Hangszabályzás
Hangeffektusok
alkalmazása ........................ 13
BLUETOOTH funkciók
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről ............................ 14
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal) ....... 16
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítási képernyő
használata ...........................17
6HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció
használata ..........................20
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ............. 21
Energiatakarékos készenléti
mód .................................... 22
A rúdhangsugárzó és a surround
hangsugárzók felszerelése
falra ..................................... 22
A rendszer működtetése
a távvezérlővel ...................24
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ............................24
További információk
Óvintézkedések ........................ 25
Hibaelhárítás ............................26
Lejátszható fájltípusok .............30
Támogatott
hangformátumok ............... 31
Műszaki adatok ........................ 31
A BLUETOOTHkommunikációról ............... 32
A készülék részei és kezelőszervei
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Mélysugárzó
Felső panel
  (bekapcsoló) érintőgomb
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
 INPUT érintőgomb
A használni kívánt eszköz
kiválasztása.

PAIRING érintőgomb
 VOL (hangerő) +/– érintőgomb

(N jel) (15. oldal)
Az NCF funkció aktiválásához az
NFC-kompatibilis eszközt vigye
e jel közelébe.
Az érintőgombokról
Az érintőgombok enyhe érintés
hatására működnek. Ne nyomja meg
őket túl nagy erővel.
7HU
Előlap
 Távirányító-érzékelő (24. oldal)
 Előlapi kijelző
 Kék LED jelzőfény
Megjeleníti a BLUETOOTH
állapotát a következők szerint.
8HU
BLUETOOTH párosítás
közben
Gyorsan villog
A rendszer kapcsolatot
próbál meg létrehozni
egy BLUETOOTHeszközzel
Villog
A rendszer kapcsolat
hozott létre egy
BLUETOOTH-eszközzel
Világítani kezd

(USB) port (12. oldal)
Hátlap
 Hálózati tápkábel
 HDMI OUT (ARC) aljzat
 TV IN (OPTICAL) aljzat
 ANALOG IN aljzat
9HU
Távvezérlő
 INPUT (11. oldal)
  (bekapcsolás)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
10HU
 DIMMER
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
 Az „OFF” beállítás kiválasztása
esetén az előlap kijelzője
kikapcsol. Ha megnyomja
bármelyik gombot, akkor
automatikusan bekapcsol, majd
ismét kikapcsol, ha a rendszert
pár másodpercen belül nem
veszi használatba. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy
az előlapi kijelzőpanel nem
kapcsol ki. Ebben az esetben az
előlapi kijelzőpanel fényereje
megegyezik a „DARK” beállítás
fényerejével.
 MENU
A menü be- és kikapcsolása az
előlapi kijelzőn.
/
Menüelemek kiválasztása.
ENTER
Kiválasztások érvényesítése.
BACK
Visszatérés az előzőleg kijelzett
képernyőre.
Az USB-lejátszás leállítása.
  (hangerő) +*/–
Módosítja a hangerőt.
 SW  (mélysugárzó-hangerő)
+/– (24. oldal)
A mély hangok erősségét
szabályozza.
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja
a hangot.
 CLEARAUDIO+
Automatikusan kiválasztja
a hangforrásnak megfelelő
hangbeállítást.
 SOUND FIELD (13. oldal)
A hangzásmód kiválasztása.
 VOICE (13. oldal)
* A  és  + gombon tapintópont
található. A tapintópont a távvezérlő
használata közben viszonyítási pontként
használható.
Hanglejátszás
Hang lejátszása
a csatlakoztatott
eszközökről
Nyomja meg többször az INPUT
gombot.
Az INPUT gomb egyszeri
megnyomására megjelenik a jelenlegi
eszköz az előlapi kijelzőn, majd az
INPUT gomb minden megnyomásakor
az eszköz szabályos ciklusban
a következőképpen módosul.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Olyan eszköz (pl. tévé), amely a TV IN
(OPTICAL) aljzathoz csatlakozik, illetve az
Audio Return Channel funkcióval
kompatibilis tévé, amely a HDMI OUT (ARC)
aljzathoz csatlakozik
„ANALOG”
Az ANALOG IN aljzatba csatlakoztatott
eszköz (digitális médialejátszó stb.)
„BT”
BLUETOOTH-eszköz, amely támogatja
a következőt: A2DP (14. oldal)
„USB”
Az (USB) porthoz csatlakoztatott
USB-eszköz (12. oldal)
11HU
Hanglejátszás
 * (lejátszás/szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
 NIGHT (13. oldal)
 / (előző/következő/
gyors keresés visszafelé/előre)
Egyszeri megnyomással az
előző/következő szám vagy fájl
kiválasztása.
Nyomva tartva keresés visszafelé
vagy előre.
Lejátszás USB-eszközről
A csatlakoztatott USB-eszközről zeneés videofájlokat* játszhat le.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (30. oldal).
* Csak európai modellek esetén.
1
Megjegyzés
Az USB-eszközt nem szabad működés
közben eltávolítani. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz eltávolítása előtt.
USB-eszköz adatai
a TV-képernyőn
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az (USB) porthoz.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz használati útmutatóját.
 Lejátszási idő
 Teljes lejátszási idő
 Bitsebesség
 A lejátszás állapota
 Vissza-/előretekerés sebessége
 Ismétlődő lejátszás beállítása
2
3
4
Nyomja meg többször az INPUT
gombot az „USB” kiválasztásához.
A televízió képernyőjén megjelenik
az USB-tartalomjegyzék.
Válassza ki a kívánt tartalmat
a / gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megkezdődik a kiválasztott
tartalom lejátszása.
Állítsa be a hangerőt.
 A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg
a  +/– gombot.
 A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az
SW  +/– gombot.
12HU
 Kiválasztott fájl száma/a mappában
található fájlok száma
Megjegyzések
 A lejátszott forrástól függően lehet, hogy
bizonyos információk nem jelennek meg.
 A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
Hangszabályzás
Hangeffektusok
alkalmazása
A hangzáskép kiválasztása
Nyomja meg ismételten a SOUND
FIELD gombot mindaddig, amíg
a kívánt hangzáskép meg nem jelenik
az előlap kijelzőjén.
„CLEARAUDIO+”
A hangokat a Sony által ajánlott
hangzásképpel szólaltathatja meg.
A rendszer automatikusan optimalizálja
a hangzásképet a lejátszott tartalom és
a funkció alapján.
„MOVIE”
A hanglejátszás térhatású effektekkel együtt,
realisztikusan és erőteljesen történik,
így ideális filmekhez.
Ez funkció az éjszakai filmnézéseknél
hasznos. A párbeszédeket alacsony
hangerő mellett is tisztán hallja majd.
Válassza ki az „N.ON” beállítást
a NIGHT gombbal.
Az Éjszakai üzemmód kikapcsolásához
válassza ki az „N.OFF” beállítást a NIGHT
gombbal.
A Tiszta hang funkció
használata
A funkció érthetőbbé teszi
a párbeszédeket.
Nyomja meg többször a VOICE
gombot.
 „UP OFF”: A Tiszta hang funkció ki van
kapcsolva.
 „UP 1”: A beszédtartomány ki
van emelve.
 „UP 2”: A rendszer kiemeli
a párbeszédek frekvenciatartományát,
valamint az idősek által nehezen
kivehető tartományokat.
„MUSIC”
A hangeffektusokat zenehallgatáshoz
optimalizálja a rendszer.
„SPORTS”
A narráció tisztán érhető, a háttérnevetés
térhatásban hallatszik, a hangzás pedig
valósághű.
„GAME”
A hangzás erőteljes és valósághű, kiválóan
alkalmas videojátékokhoz.
„STANDARD”
Minden hangforrásnak megfelelő hangzás.
Tipp
A „CLEARAUDIO+” beállítást
a CLEARAUDIO+ gombbal is kiválaszthatja.
13HU
Hangszabályzás
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangzásképeinek egyikét is, amelyek
illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
Az Éjszakai üzemmód
funkció használata
Megjegyzések
BLUETOOTH funkciók
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
 Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTH-
eszközön, írja be: „0000”. A jelszó
elnevezése lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is.
 Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott eszköz helyére kerül.
Zenehallgatás a párosított
eszközről
1
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
2
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök előre
regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
1
2
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a mélysugárzó 1 méteres körzetén
belülre.
3
Nyomja meg a
PAIRING
gombot a mélysugárzón.
4
A kék LED jelzőfény gyorsan villog
BLUETOOTH-párosítás közben.
3
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót, majd válassza ki
a „HT-RT3” típusú készüléket,
miután rákeresett
a mobileszközön.
Ezt a lépést öt percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakad.
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a kék LED jelzőfény
felvillan.
14HU
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a párosított eszközön.
Nyomja meg többször egymás
után az INPUT +/– gombot a „BT”
kiválasztásához.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz.
Amikor létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a kék LED jelzőfény
világítani kezd.
Kezdje meg a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
Állítsa be a hangerőt.
 Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt.
 A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg
a  +/– gombot.
 A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
az SW  +/– gombot.
Megjegyzések
 Miután csatlakoztatta a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt, a lejátszást
a  and / gombbal vezérelheti.
 Ha a „BTSTB” beállítás az „ON” (18. oldal)
értékre van állítva, akkor úgy is
csatlakozhat a párosított BLUETOOTHeszközzel, ha a rendszer készenléti
üzemmódban van.
 A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia sajátosságaiból adódóan
előfordulhat, hogy ezen a rendszeren
a BLUETOOTH-eszközhöz képest késik
az audiolejátszás.
Tipp
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
 Nyomja meg újra a
PAIRING
gombot a mélysugárzón.
 Kapcsolja ki a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH funkcióját.
 Kapcsolja ki a rendszert vagy
a BLUETOOTH-eszközt.
kompatibilis távoli eszköz felismerésére
és csatlakoztatására képes.
 A távoli eszköztől függően előfordulhat,
hogy előzetesen végre kell hajtania
a következőket távoli eszközén.
 Kapcsolja be az NFC funkciót.
A részleteket lásd a távoli eszköz
kezelési utasításában.
 Ha távoli eszközén az Android 4.1.x-nél
régebbi verzió található, töltse le és
indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást. Az „NFC Easy Connect”
egy ingyenes alkalmazás az androidos
távoli eszközökhöz, amely a Google
Playről tölthető le. (Előfordulhat, hogy
az alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
1
Addig tartsa a távoli eszközt
a mélysugárzó N jele közelében,
amíg a távoli eszköz rezegni
nem kezd.
Csatlakozás távoli
eszközhöz One-touch
funkcióval (NFC)
Az NFC technológia kis hatótávú
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé különféle eszközök között.
Ha egy NFC-kompatibilis távoli eszközt
tart a rendszer N jeléhez, elindul
a párosítás a mélysugárzó és a távoli
eszköz között, és automatikusan
létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat.
Kompatibilis távoli eszközök
Beépített NFC funkcióval rendelkező
távoli eszközök
(operációs rendszer: Android 2.3.3
vagy újabb, az Android 3.x kivételével)
A távoli eszköz képernyőjén
megjelenített útmutatót követve
hajtsa végre a BLUETOOTHcsatlakozás folyamatát.
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a kék LED jelzőfény
felvillan.
2
Kezdje el a hangforrás lejátszását
a távoli eszközön.
A lejátszás részleteit a távoli eszköz
kezelési útmutatója ismerteti.
15HU
BLUETOOTH funkciók
Lehetősége van az AAC kodek be- vagy
kikapcsolására a BLUETOOTH-eszközéről
(18. oldal).
Megjegyzések
 A rendszer egyszerre csak egy NFC-
3
Állítsa be a hangerőt.
 Először a BLUETOOTH-eszközön
állítsa be a hangerőt.
 A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg
a  +/– gombot.
 A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
az SW  +/– gombot.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakozás, tegye a következőket.
 Tartsa a távoli eszközt újra a mélysugárzó
N jeléhez.
 Vegye le a távoli eszköz tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
távolieszköz-tokot használ.
 Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
A lejátszás leállítása egyérintéses
funkcióval
Tartsa a távoli eszközt újra
a mélysugárzó N jeléhez.
A rendszer
irányítása
okostelefonnal
vagy táblagéppel
(SongPal)
A SongPal egy olyan alkalmazás,
amellyel a Sony által gyártott SongPalkompatibilis audioeszközök
működtethetők okostelefon vagy
táblagép segítségével. Keressen rá
a SongPal alkalmazásra a Google Play
vagy az App Store portálon, és töltse le
azt okostelefonjára vagy táblagépére.
A SongPal segítségével:
 módosíthatja a gyakran használt
beállításokat, kiválaszthatja a rendszer
bemenetét, és állíthatja a hangerőt;
 lejátszhatja az okostelefonon tárolt
tartalmakat a rendszeren;
 vizuálisan is megjelenítheti a zenét
okostelefonja kijelzőjén.
Megjegyzések
 A SongPal igénybe veszi a rendszer
BLUETOOTH-funkcióját.
 A SongPal műszaki adatai és
kijelzőelrendezése értesítés nélkül
változhatnak.
A SongPal használata
1
2
3
4
16HU
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a távoli eszközre.
Csatlakoztassa a rendszer és
a távoli eszközt BLUETOOTHkapcsolattal (14. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a SongPal
képernyőjén.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyő használata
A menüvel a következő elemek állíthatók be.
A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.
1
2
Nyomja le a BACK/ /ENTER gombokat többször az elem kiválasztásához,
majd az ENTER gombot a kívánt beállítás érvényesítéséhez.
A MENU gombot megnyomva eltüntetheti a menüt.
Menüelemek listája
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
Menüelem
„LVL >”
(Szint)
Funkció
„SUR.L”/„SUR.R”
(Térhatású bal/
jobb hangsugárzó
jelszintje)
„0.0 dB”: A mélysugárzók hangnyomásszintjének
beállítása –6,0 dB és +6,0 dB között (0,5 dB-es
lépésközzel).
Megjegyzés
A „TTONE” menüpont „ON” értékre állításával
megkönnyíti a beállítást.
„ATT”
(Csillapítási
beállítások –
analóg)
A hang torzulhat az ANALOG IN aljzatra csatlakoztatott
eszközről történő lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti
a rendszer bemeneti jelszintjének csökkentésével.
 „ON”: A bemeneti jelerősség csillapítása. Ennél
a beállításnál csökken a kimeneti jelerősség.
 „OFF”: Normál bemeneti jelerősség.
„DRC”
(Dinamikatartományszabályozás)
Kis hangerővel történő filmnézésnél hasznos. A DRC
a Dolby Digital hangforrásoknál működik.
 „ON”: A tartalomban lévő információknak megfelelően
tömöríti a hangot.
 „OFF”: Nem tömöríti a hangot.
„TTONE”
(Teszthang)
 „ON”: A teszthang egymás után megszólal
a hangsugárzókból.
 „OFF”: A teszthang kikapcsolása.
„SPK >”
„PLACE”
(Hangsugárzó) (Hangsugárzó
elhelyezkedése)
 „STDRD”: Ezt a beállítást válassza, ha a rúdhangsugárzót
és a surround hangsugárzókat normál pozícióba helyezi.
 „FRONT”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a rúdhangsugárzót és a surround hangsugárzókat
elöl helyezi el.
„SUR.L”/„SUR.R”
„3.0 M”: A surround hangsugárzók ülőhelytől mért
(Bal/jobb surround távolságát 1,0 és 6,0 méter között állíthatja be.
hangsugárzó
távolsága)
17HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
3
Nyomja meg a MENU gombot a menü előlapi kijelzőn való megjelenítéséhez.
Menüelem
„AUD >”
(Hang)
Funkció
„DUAL”
(Dupla monó)
Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti,
ha a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad.
 „M/S”: A fő és a másodlagos nyelvű hang egyaránt
hallható lesz.
 „MAIN”: A fő nyelv hangja lesz hallható.
 „SUB”: A másodlagos nyelv hangja lesz hallható.
„TV AU”
(TV-hang)
 „AUTO”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer
„EFCT”
(Hanghatás)
 „ON”: A rendszer választott hangzáskép hangját játssza
egy tévé HDMI (ARC) aljzatához van csatlakoztatva egy
HDMI-kábellel.
 „OPT”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer
a digitális optikai digitális kábellel van csatlakoztatva
egy televízió-készülékhez.
le. A beállítás használata javasolt.
 „OFF”: A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára
keveri le.
„HDMI>”
„STRM”
(Stream)
Megmutatja a jelenlegi hangfolyam adatait.
A támogatott audioformátumokról lásd: 31. oldal.
„CTRL”
(Control for HDMI)
 „ON”: A Control for HDMI funkció engedélyezése.
„TVSTB”
(TV-hez kötött
készenlét)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a „CTRL” menüpont
az „ON” értékre van állítva.
 „AUTO”: Ha a rendszer bemenete „TV”, akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is automatikusan kikapcsol.
 „ON”: A rendszer a tévé kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol.
 „OFF”: A rendszer nem kapcsol ki a tévé kikapcsolásakor.
„COLOR”
(HDMI-szín)
 „AUTO”: A készülék automatikusan érzékeli a külső
A HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök vezérelni
tudják egymást.
 „OFF”: Kikapcsolás.
eszköz típusát, és a megfelelő színbeállításra vált.
 „YCBCR”: YCBCR kimenő videojel beállítása.
 „RGB”: RGB kimenő videojel beállítása.
„BT >”
(BLUETOOTH)
„BTAAC”
(BLUETOOTH
Továbbfejlesztett
audiokódolás)
Beállíthatja, hogy a rendszer használja-e az AAC
technológiát BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
 „ON”: Engedélyezi az AAC-kodeket.
 „OFF”: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzés
Ha a „BTAAC” beállítás módosításakor csatlakoztatva van
valamilyen BLUETOOTH-eszköz, akkor a kodek beállítása
csak a következő csatlakozáskor érvényesül.
18HU
„BTSTB”
(BLUETOOTHkészenlét)
Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor
a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTHkészenléti üzemmódban van.
 „ON”: Engedélyezve van a BLUETOOTH-készenléti
állapot.
 „OFF”: Le van tiltva a BLUETOOTH-készenléti állapot.
„INFO ”
(BLUETOOTHeszköz adatai)
Az előlapi kijelzőn megjelenik az észlelt BLUETOOTHeszköz neve és eszközcíme.
Ha a rendszer nem csatlakozik BLUETOOTH-eszközhöz,
akkor a „NO DEVICE” jelzés látható.
Menüelem
„USB >”
Funkció
„REPT”
(Lejátszási mód)
 „NONE”: Az összes zeneszám lejátszása.
 „ONE”: Egy szám ismétlése.
 „FLDER”: Egy mappa összes zeneszámának ismétlése.
 „RANDM”: Egy mappa zeneszámainak ismétlése
véletlenszerű sorrendben.
 „ALL”: Az összes szám ismétlése.
„SYS >”
(Rendszer)
„ASTBY”
(Automatikus
készenlét)
 „ON”: Az automatikus készenlét funkció bekapcsolása.
„VER”
(Verzió)
Az előlapi kijelzőn megjelenik a jelenlegi firmware
verziószáma.
Ha körülbelül 20 percen keresztül nem használja
a rendszert, az automatikusan készenléti módba tér át.
 „OFF”: Kikapcsolás.
Beállítások és módosítási lehetőségek
19HU
Tipp
Egyéb funkciók
A Control for HDMI
funkció használata
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például tévét vagy
Blu-ray lemezlejátszót csatlakoztat
HDMI-kábellel (vagy nagy sebességű
HDMI-kábellel, bizonyos területeken
tartozék), akkor a TV távirányítójával
működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval
a következő funkciók használhatók.
 Összehangolt kikapcsolás funkció
 Összehangolt hangvezérlés funkció
 Audio Return Channel
 Egygombos lejátszás funkció
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök vezéreljék
egymást.
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek,
a működés azonban ezek esetében nem
garantált.
A Control for HDMI funkció
előkészítése
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „CTRL”
menüpontját az „ON” értékre (18. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az „ON”.
Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez csatlakoztatott
tévén és egyéb eszközön.
20HU
Ha egy Sony által gyártott tévén
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is. A beállítások
megadása után megjelenik a „DONE”
felirat az előlapi kijelzőpanelen.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tévé kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „TVSTB”
menüpontját az „ON” vagy „AUTO”
értékre (18. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az „AUTO”.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tévéműsor hangja
a rendszer hangsugárzóiból lesz
hallható. A rendszer hangereje
a televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgatta,
akkor a tévé bekapcsolásakor a rendszer
is automatikusan bekapcsol.
A vezérlés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
 A tévé Twin Picture funkciójának
használatakor csak a tévé sugároz
hangot, ha a „TV” értéktől eltérő bemenet
van kiválasztva. Amikor kikapcsolja
a Twin Picture funkciót, a hangot ismét
a rendszer sugározza.
 A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn.
A tévéképernyőn megjelenő
hangerőszám eltérhet a rendszer előlapi
kijelzőpanelén megjelenített számtól.
 A tévékészülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Audio Return Channel
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, akkor egy digitális
optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd
a mellékelt üzembe helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lemezíróról,
PlayStation®4 konzolról stb.) játszik le
tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a tévé bemenetére vált,
és a hangsugárzókból a rendszer hangja
hallható.
A „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön a Control for
HDMI funkció mellett az alábbi funkciót
is használhatja.
 Jelenetválasztás funkció
Megjegyzés
Ez a funkció a Sony saját fejlesztésű
technológiája. A funkció csak a Sony által
gyártott termékeken működik.
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a tévé
jelenetválasztási és hangzásmód
funkcióbeállításának megfelelő
hangzásképre vált. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Állítsa be a „CLEARAUDIO+”
hangzásképet (13. oldal).
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz


Megjegyzések
 Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol be, és
a televízió sugározza a hangot és jeleníti
meg a képet akkor is, ha Ön az eszközön
található tartalmat játszik le.
 A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően
a rendszer.


Használjon nagysebességű HDMIkábelt. Ha normál HDMI-kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy
az 1080p tartalom megjelenítése nem
lesz megfelelő.
Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Használjon Sony High Speed HDMI
kábelt, amelyen látható a kábeltípus
emblémája.
Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát.
Ha a kép minősége gyenge, vagy
a hang nem hallható egy HDMIkábellel csatlakoztatott
berendezésből, ellenőrizze
a csatlakoztatott berendezés
beállítását.
21HU
Egyéb funkciók
Ha a rendszer a tévé Audio Return
Channel-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor
a tévé hangját digitális optikai kábel
használata nélkül hallgathatja
a rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer „AUD >” – „TV AU”
menüpontját az „AUTO” értékre
(18. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az „AUTO”.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata



A HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételezési
frekvencia, bithosszúság stb.)
a csatlakoztatott berendezés
korlátozhatja.
Ha a lejátszó berendezésből érkező
műsor mintavételezési frekvenciája
vagy audiokimeneti csatornáinak
száma megváltozik, a hang
megszakadhat.
Ha a csatlakoztatott berendezés nem
képes kezelni a másolásvédelmi
technológiát (HDCP), akkor eltorzulhat
a rendszer HDMI OUT aljzatán
keresztül megjelenő kép és/vagy
hang, és az is előfordulhat, hogy a kép
vagy a hang egyáltalán nem jelenik
meg. Ilyen esetben ellenőrizze
a csatlakoztatott berendezés műszaki
adatait.
Megjegyzések
 Készítsen elő az építőanyagnak és
a falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. A hangsugárzókat függőleges,
sík felületű, megerősített falra szerelje.
 Bízza a szerelést a Sony márkakereskedőre
vagy egy jóváhagyott alvállalkozóra,
és a felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
 A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért és
károkért.
1
Készítsen elő a rúdhangsugárzó
vagy a surround hangsugárzók
hátulján található furatokba
illeszkedő csavarokat (nem
tartozék, külön vásárolható meg).
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
 A „HDMI>” menü „CTRL” menüpontja
az „OFF” értékre van állítva (18. oldal).
 A „BT >” menü „BTSTB” menüpontja az
„OFF” értékre van állítva (18. oldal).
4 mm
Több mint 30 mm
5 mm
9,5 mm
Furat a hangsugárzók hátulján
A rúdhangsugárzó és
a surround
hangsugárzók
felszerelése falra
A rúdhangsugárzót és a surround
hangsugárzókat falra is szerelheti.
22HU
2
Hajtsa a csavarokat a falba.
A csavaroknak ki kell állniuk,
ahogyan az ábrán is látható.
Rúdhangsugárzó
600 mm
3
Akassza a rúdhangsugárzót vagy
a surround hangsugárzókat
a csavarokra.
Igazítsa a hangsugárzók hátulján
lévő lyukakat a csavarokhoz.
Rúdhangsugárzó
Akassza a rúdhangsugárzót a két
csavarra.
6–7 mm
Egyéb funkciók
Térhatású hangsugárzók
Térhatású hangsugárzók
8–10 mm
23HU
A rendszer működtetése
a távvezérlővel
Irányítsa a távvezérlőt a mélysugárzó
távvezérlő-érzékelőjére.
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására
szolgál.
A mélysugárzó hangerejét
a SW  +/– gombbal állíthatja be.
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például TVműsorok esetében, akkor a mélysugárzó
hangja kevéssé hallható.
24HU
 A rendszert ne helyezze fűtőtest
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
 Ne érintse vizes kézzel a hálózati
tápkábelt, mert ez áramütéshez vezethet.
 Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra,
a mélysugárzóra vagy a surround
hangsugárzókra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
 A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a mélysugárzó hátoldalán,
az adattáblán van feltüntetve.
 Ha hosszú ideig nem használja
a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból
(konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót,
soha ne a kábelt húzza.
 A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor
a rendszer jelentősen felmelegszik.
Az égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
Működés
Más berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli
tv-képernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
 Elszíneződés esetén…
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
 Elszíneződés újbóli előfordulása esetén…
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
 Úgy helyezze el a rendszert, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet az élettartama.
25HU
További információk
Áramforrások
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
 Ne helyezze a rúdhangsugárzót,
a mélysugárzót és a surround
hangszórókat puha felületre (szőnyeg,
takaró stb.), és ne helyezzen semmit
a rúdhangsugárzó, a mélysugárzó és
a surround hangsugárzók hátuljához,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
és így a készülékek meghibásodhatnak.
 Ha ezt a rendszert tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
 Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
 Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó,
mélysugárzó vagy surround
hangsugárzók sarkai ne okozzanak
sérülést.
 Tartson legalább 3 cm-es távolságot
a rúdhangsugárzó és a surround
hangsugárzók alatt, ha a falra szereli
azokat.
A készülék tisztítása
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket biztonságosan
csatlakoztatta-e.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Állítsa a „ASTBY” beállítást
a „SYS >” menüben az „OFF” értékre
(19. oldal).
A rendszer nem kapcsol be a tévé
bekapcsolásakor.
 Állítsa a „HDMI>” – „CTRL”
menüpontot az „ON” értékre
(18. oldal). A tévékészüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (20. oldal).
26HU
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer a tévé kikapcsolásakor
kikapcsol.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (18. oldal). Ha
a „TVSTB” beállítás az „ON” értékre
van állítva, akkor a rendszer a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tévé
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (18. oldal).
Ha a tévé kikapcsolásakor a
bemenettől függetlenül ki szeretné
kapcsolni a rendszert, akkor állítsa
a „TVSTB” beállítást az „ON” értékre.
A tévékészüléknek támogatnia kell
a Control for HDMI funkciót
(20. oldal). A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és
a televízióhoz csatlakoztatott
HDMI-kábel, optikai digitális kábel
vagy analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Állítsa a tévé (BRAVIA)
hangsugárzó-rendszerének
beállítását a hangrendszerre. A tévé
beállításának módját lásd a tévé
kezelési útmutatójában.
 Egyes tévéken előfordulhat, hogy
a DTS források lejátszásakor nincs
hang. Állítsa a tévé hangformátumbeállítását a „PCM” értékre.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tévé
hangját.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a mélysugárzóból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 A SW  + gombbal növelje
a mélysugárzó hangerejét
(10, 24 oldal).
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Az igen
kevés basszushang-összetevőt
tartalmazó bemeneti források
(mint pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja gyengén hallható.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a mélysugárzó nem ad ki
hangot.
A rendszerhez csatlakoztatott
eszköznek nincs hangja, vagy csak
nagyon halk hang hallható
a rendszerből.
 Nyomja meg a  + gombot,
és ellenőrizze a hangerő szintjét
(10. oldal).
 Kapcsolja ki az elnémítási funkciót
a  vagy a  + gombbal (10. oldal).
27HU
További információk
 Ha a rendszer az Audio Return
Channel (ARC) funkcióval
kompatibilis televízióhoz
csatlakozik, győződjön meg arról,
hogy a rendszer a tévékészülék
ARC-kompatibilis HDMI-aljzatával
van összekötve (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Ha
még mindig nem hallható vagy
szakadozik a hang, akkor
csatlakoztassa a tartozék digitális
optikai kábelt, és állítsa a rendszer
„AUD >” – „TV AU” menüpontját az
„OPT” értékre (18. oldal).
 Abban az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, a rendszer
akkor sem bocsátja ki a TV
hangjelét, ha a HDMI aljzatához van
csatlakoztatva. A TV hang
rendszeren keresztül hallgatásához
csatlakoztassa a digitális optikai
kábelt (bizonyos területeken
tartozék, lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
 Ha úgy sem hallható hang
a rendszerről, hogy a rendszer és
a tévé digitális optikai kábellel van
csatlakoztatva, vagy ha a tévének
nincs digitális optikai hangkimenete,
akkor csatlakoztassa analóg
hangkábellel, és állítsa a rendszer
bemenetét az „ANALOG” értékre
(11. oldal).
 Váltsa át a rendszer bemenetét
a „TV” értékre (11. oldal).
 Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy
a rendszer elnémul, és az előlapi
kijelzőpanelén megjelenik
a „MUTING” felirat. Ebben az
esetben kapcsolja be először
a tévét, majd utána a rendszert.
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal az INPUT gomb
többszöri megnyomásával
(11. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően
van-e csatlakoztatva.
 A hangformátumtól függően
előfordulhat, hogy nem hallható
hang. Ellenőrizze, hogy
a hangformátum kompatibilis-e
a rendszerrel (31. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a surround
hangsugárzókból.
 Ellenőrizze, hogy a surround
hangsugárzók kábele megfelelően
van-e csatlakoztatva
a mélysugárzóhoz (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 A nem térhatású hangként rögzített
többcsatornás hang nem hallható
a surround hangsugárzókból.
 Ha kétcsatornás hangot szeretne
sugározni a surround
hangsugárzókkal, akkor nyomja
meg a CLEARAUDIO+ gombot,
és állítsa be a „CLEARAUDIO+”
hangzásképet.
 Bizonyos hangforrások esetén
a surround hangsugárzók hangja
lágyabb hangeffektussal lehetett
rögzítve.
Nincs térhangzás.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a
programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
28HU
A részleteket a csatlakoztatott
eszköz kezelési útmutatója
tartalmazza.
USB-eszköz
Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 A rendszer kikapcsolása.
 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az
USB-eszköz megfelelően
csatlakozzon az (USB) porthoz.
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ellenőrizze, hogy be van-e
kapcsolva az USB-eszköz.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, akkor
válassza le, és csatlakoztassa
közvetlenül a mélysugárzóhoz az
USB-eszközt.
BLUETOOTH-eszköz
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Ügyeljen arra, hogy a kék LED
jelzőfény kigyulladjon (8. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva,
és engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a mélysugárzóhoz közelebb.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszköz használatával előbb törölnie
kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
Nem lehet párosítani.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a mélysugárzóhoz közelebb.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN berendezéstől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés
van a közelben, helyezze azt
távolabb ettől a rendszertől.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi BLUETOOTH-eszközt.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
Nem működik a távirányító.
 Irányítsa a távvezérlőt
a mélysugárzó távvezérlőérzékelőjére (8., 24. oldal).
 A távvezérlő és a mélysugárzó
között ne legyen semmilyen
akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rendszert, hogy az
ne takarja a tévé távvezérlőérzékelőjét.
Egyebek
Nem megfelelően működik a Control
for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, akkor
kis időbe telhet, amíg a rendszer
végre tudja hajtani a műveleteket.
Várjon legalább 15 másodpercet,
és utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök
támogatják-e a Control for HDMI
funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott eszközökön.
A részleteket lásd az eszköz
kezelési utasításában.
29HU
További információk
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nem ad ki hangot.
 Ügyeljen arra, hogy a kék LED
jelzőfény kigyulladjon (8. oldal).
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a mélysugárzóhoz közelebb.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Próbálja átállítani a Wi-Fi
útválasztó, számítógép stb. vezeték
nélküli frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Távvezérlő
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
 Felvevőeszközök (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): max. 3 eszköz
 Lejátszóeszközök (Blu-raylejátszó, DVD-lejátszó stb.): max.
3 eszköz
 Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
 Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): max. 1 eszköz
(amelyet ez a rendszer használ)
A mélysugárzó előlapi kijelzőjén
megjelenik a „PRTCT” felirat.
 A  gombot megnyomva kapcsolja
ki a rendszert. A kijelző
kikapcsolódása után húzza ki
a tápkábelt a konnektorból, és
ellenőrizze, hogy nem takarja-e
el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílásait.
A mélysugárzó előlapi kijelzője nem
világít.
 Nyomja le a DIMMER gombot
a fényerő „BRIGHT” vagy „DARK”
értékre állításához, ha az ki van
kapcsolva („OFF”) (10. oldal).
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rendszer eltakarhat egyes
érzékelőket (például
a fényérzékelőt) és a tévé
távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológiát
alkalmazó 3D-s tévék esetében
a 3D-szemüvegek infravörös
adóját, valamint a vezeték nélküli
kapcsolatot. Helyezze a rendszert
a tévétől olyan messzire, hogy ezek
a részek megfelelően
működhessenek. Az érzékelők
és a távvezérlővevő helyéről a tv
használati útmutatójából
tájékozódhat.
30HU
Visszaállítás
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint.
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
érintőgombjait használja.
1
2
Tartsa lenyomva az INPUT
gombot, és érintse meg egyszerre
a VOL – és a  gombot
5 másodpercig.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „RESET” felirat, és
a menübeállítások, hangmezők stb.
visszatérnek a kezdeti állapotukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
Lejátszható fájltípusok
Zenefájlok
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Videofájlok*
Kodek
Kiterjesztés
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Kivéve az európai modelleket.
Megjegyzések
 Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól
vagy a rögzítési állapottól függően.
 A számítógépen szerkesztett fájlok
nem minden esetben játszhatók le.
 A rendszer nem játssza le a kódolt, pl.
HDMI rész
a DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
 A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
 legfeljebb 200 mappa
 egy rétegben legfeljebb 150 fájl/mappa
tárolható
 Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
 A rendszer csak Mass Storage Class
besorolású MSC-eszközöket ismer fel.
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
Támogatott
hangformátumok
Műszaki adatok
(USB) port
Type A
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es
verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció, Power Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 25 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (szórt spektrumú
frekvenciaugrás)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételezési
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Mélysugárzó (SA-WRT3)
Erősítő
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
35 W + 35 W (2,5 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/Jobb első/Bal hátsó/Jobb
hátsó:
65 W (csatornánként 2,5 Ω, 1 kHz)
Középső:
170 W (4 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó:
170 W (4 Ω, 1 kHz)
Bemenetek
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Kimenet
HDMI OUT (ARC)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység, az
antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2)
BLUETOOTH szabványos profilok jelzik az
eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4)
Alsávkodek
5) Továbbfejlesztett audiokódolás
Hangsugárzó rész
Hangsugárzó rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
160 mm-es, kúpos
31HU
További információk
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
 Dolby Digital
 LPCM 2ch
 AAC
USB rész
Általános
Áramellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 85 W
Készenléti állapotban: 0,5 W vagy
kevesebb (energiatakarékos módban)
(Ha a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontja és a „BT >” menü „BTSTB”
menüpontja az „OFF” értékre van
állítva)
Készenléti állapotban: 2,8 W vagy
kevesebb6)
(Ha a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontja vagy a „BT >” menü
„BTSTB” menüpontja az „ON” értékre
van állítva)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Tömeg (kb.)
7,8 kg
6)
Hangsugárzó
65 mm-es, kúpos
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
80 mm × 191 mm × 70 mm
(kiálló részek nélkül)
Tömeg (kb.)
0,75 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A BLUETOOTHkommunikációról

A rendszer a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontjának és a „BT >” menü
„BTSTB” menüpontjának beállításától
függetlenül automatikusan
energiatakarékos üzemmódba lép, ha
nincs HDMI-kapcsolat, és még nem
párosítottak BLUETOOTH-eszközt.
Rúdhangsugárzó (SS-RT3)
Bal első/jobb első/középső
hangszórószekció
Hangsugárzó rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer, bass reflex
Hangsugárzó
40 mm × 100 mm-es kúpos, 3 db
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Tömeg (kb.)
2,1 kg
Surround hangsugárzók
(SS-SRT3)
Hangsugárzó rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer, bass reflex
32HU

A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy ne
legyen köztük akadály). A tényleges
kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb is lehet.
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN üzemel
 Használatban lévő mikrohullámú
sütők környékén
 Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás van
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) eszközök
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Ha BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN-nal működni
képes eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ez pedig kisebb adatátviteli
sebességet és zajt okozhat, és akár
a csatlakozást is megakadályozhatja.
Ilyen esetben próbálja meg
a következőket:
 Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.





De még akkor is, ha egy eszköz
teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak
olyan esetek, amikor a BLUETOOTHeszköz specifikációja vagy jellemzői
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszereket,
megjelenítést, illetve működést
eredményeznek.
A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől és
a körülményektől függően zaj
jelentkezhet, illetve megszakadhat
a hang.
További információk

 Ha BLUETOOTH-eszközét
10 méternél közelebb használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t
használó berendezést.
 Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
A rendszer által sugárzott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig
kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
 Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
 Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
során biztonságot nyújtó
BLUETOOTH-specifikáció előírásainak.
Előfordulhat azonban, hogy ez
a biztonság a tartalomtól és más
tényezőktől függően nem elegendő,
ezért mindig legyen óvatos, amikor
BLUETOOTH technológiát használva
kommunikál.
A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az ezzel
a rendszerrel azonos profilú
BLUETOOTH-eszközzel.
A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
33HU
©2016 Sony Corporation
4-587-771-21(1) (HU)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement