Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
OPERACIJSKI SUSTAV WINDOWS XP
OPĆA DEFINICIJA
Računalni sustav sastavljen je od procesora, radne (unutrašnje) memorije, vanjske
memorije i različitih ulazno-izlaznih jedinica. Te komponente čine sklopovlje računala
(eng. hardware).
Unutrašnje memorije su ROM i RAM:
• ROM (Read Only Memory)- memorija samo za čitanje, tj. podaci iz nje mogu se
samo čitati. Smještena je na matičnoj ploči i sadrži naredbe i podatke potrebne za
pokretanje računala, učitavanje operacijskog sustava i podršku prijenosa podataka
između različitih uređaja. Podatci iz ove memorije ne brišu se gašenjem računala.
• RAM (Random Access Memory) - je radna ili glavna memorija. U nju se
privremeno smještaju programi za vrijeme njihovog rada, kao i podatci koje trenutno
obrađujemo. Gašenjem računala iz radne memorije se trajno brišu svi podaci.
Također za brzinu računala važna je i priručna memorija (Cache). U nju se
pohranjuje dio sadržaja RAM memorije i time se ubrzava komunikacije između
procesora i RAM-a. Sa stajališta korisnika na priručnu memoriju gledamo gotovo kao
na dio procesora.
•
Operacijski sustav (OS) je skup osnovnih sistemskih programa (eng. software) koji
upravljaju sklopovljem računala (eng. hardware) radi ostvarivanja osnovnih funkcija
računala: ulaz, memoriranje, obrada i izlaz podataka.
Operacijski sustav je organizirani skup programa i podataka koji su posebno
razvijeni za upravljanje svim kapacitetima sustava hardwaera.
Operacijski sustav omogućuje vezu između sklopovlja i korisničkih programa.
Operacijski sustav skriva od korisnika mnoge njemu nevažne detalje izvođenja neke
operacije.
Zadaci su mu:
1.
olakšavanje uporabe računala,
2.
organizacija djelotvornog iskorištavanja svih dijelova računala.
Unutar računala obično se odvija više poslova. Operacijski sustav zato mora podržavati
višeprogramski rad.
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
1
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
Sučelja
Sve operacije koje operacijski sustav omogućava moraju se na neki način pokrenuti.
Neke zahtjeve postavlja čovjek – korisnik računala, a neki zahtjevi dolaze neposredno
iz programa.
Način postavljanja zahtjeva operacijskom sustavu, kao i izgled povratnih informacija
mora biti dogovoren. Utvrđeni način takvog komuniciranja naziva se sučelje.
PRIMJER:
•
Kada upalimo računalo, nakon inicijalizacije hardvera (BIOS) pokreče se
operacijski sustav, (sustavni dio), koji provjeri diskove računala, disketne i CD
jedinice, memoriju, tipkovnicu, miša, zaslon (monitor), pisač i eventualno skener,
pa nakon toga započne učitavanje korisničkog sučelja: “Windows is loading…”
•
Po završetku učitavanja korisničkog sučelja možemo pristupiti radu na
računalu pozivanjem nekog od aplikacijskih programa (Internet Explorer, MS
Word itd..), čije pozivanje na zaslon kontrolira operacijski sustav
•
Tijekom rada s aplikacijskim programom operacijski sustav se brine za
točan prijenos podataka upisanih na tipkovnici (i onih izabranih mišem), prikaz
toga na zaslonu i pohranu podataka na disku.
•
Isto tako operacijski sustav poziva sve servisne procedure potrebne za
ispravni ispis na pisaču (poruke: pisač nije upaljen, pisač nema papira, pisač
nema tonera...)
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
2
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
Povijest Operacijskih Sustava (OS)
Prvi operacijski sustavi razvijeni su tijekom razvoja prve generacije računala u 50-tim
godinama 20. stoljeća:
•
batch operating systems – FORTRAN Monitor System
•
real time
Environment)
operating
systems
–
SAGE
(Semi-automatic
Ground
Danas "poznati" operacijski sustavi:
•
Windows (zatvoreni operacijski sustav), Apple, Sun,…
•
Linux/Unix (otvoreni operacijski sustav – open source),…
POVIJEST WINDOWS OS
•
1985. - IBM PC, sa OS Windows 1.0, koji ima grafičko sučelje. Windows 1.0 je
Microsoft razvio posebno za tu liniju kompjutera.
•
1990. - IBM PC, Windows 3.0, Windowsi dosežu verziju 3.0, a IBM isporučuje prvi
PC s Intelovim 486 procesorom (popularno 486-ice) koji je radio u taktu 33MHz
•
1992. - Windows 3.1: Nakon izlaska verzije Windowsa 3.1 Microsoft ostvaruje primat
na tržištu operativnih sustava a Windowsi postaju standardni operativni sustavi na
osobnim računalima. Windows 3.11, bili su prva inačica Windowsa koja je do danas
zadržala slično intuitivno grafičko sučelje.
•
1995. - Windows 95: Internet Microsoft izdaje novu verziju Windowsa s još
jednostavnijim pristupom grafičkom sučelju i pojednostavljenim pristupom Internetu
•
1998. - Windows 98
•
2000. - Windows Me: Microsoft izdaje Windows Me (Millenium Edition) pojava
Windows Live Update
•
2001. - Windows Xp: Prvi Windowsi podjednako namijenjeni privatnim i poslovnim
korisnicima (poslovni korisnici su prije koristili Windows NT)
•
2007. - Windows Vista
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
3
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
Rad s Operacijskim sustavom Windows XP
Pokretanje računala ("gašenje i paljenje" računala):
Gašenje: Start →Turn Off Computer
DESKTOP
Radna površina (eng. desktop) sadrži ikone – (prečice na) programe i dokumente
(eng. file)
•
premještanje ikona : držati pritisnutu lijevu tipku miša na ikoni, odvući je na
željeno mjesto i otpustiti tipku miša
Razvrstavanje ikona : desnom tipkom miša kliknuti na prazan dio desktop-a i izabrati
Arrange Icons By::
•
•
•
•
imenu-Name
veličini-Size
tipu-Type
datumu-Modified
Uređivanje radne površine (eng. desktopa-a): desnom tipkom miša kliknuti na prazan dio
desktop-a i odabrati opciju Properties:
•
•
•
mijenjanje pozadine-background
namještanje screensaver-a
podešavanje boja i rezolucije
IZBORNIK Start
sadrži naredbe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Turn Off Computer
Log Off
Help and Support
Search – koristi se za pronalaženje mapa i datoteka na disku
Run – koristi se za pokretanje programa
My Documents
My Recent Documents
My Pictures
My Music
My Computer – daje pregled diskovnih jedinica (c:, d:, …)
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
4
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
•
•
•
•
•
ak. god.: 2010./2011.
My Network Places
Control Panel – koristi se za pregled i podešavanje svih značajnih karakteristika
rada Operacijskog sustava (Windows)
Connect To
Printers and Faxes
sadrži programe:All programs – popis svih programa i aplikacija na računalu
TASKBAR
Traka sa zadaćama/Programska traka (eng. taskbar)
nalazi se na dnu zaslona:
a. sadrži izbornik Start i slike (simbole) instaliranih i aktivnih programa (aplikacija)
b. uređuje se preko dijaloškog okvira ili izbornika (eng. menu) Taskbar and Menu
Properties: desnom tipkom miša kliknuti na prazan dio taskbar-a i odabrati
(Properties) Taskbar and Menu Properties:
•
Lock the taskbar
•
Auto-hide in taskbar
•
Show Quick Launch
•
Show the clock
•
...
Na Traku sa zadaćama mogu se postaviti slijedeće alatne trake (eng. toolbars): desnom
tipkom miša kliknuti na prazan dio taskbar-a i odabrati toolbars:
•
•
•
•
•
•
Language bar – služi za prikazivanje izabranog jezika HR ili EN
Links – služi za pozivanje linkova (prečice do web aplikacija)
Desktop – sve ikone na radnoj površini su stalno dostupne
Quick Launch – služi za brzo pozivanje programa
...
New Toolbar
Ako imamo otvorenih više programa istovremeno možemo ih slagati na različite načine:
desnom tipkom miša kliknuti na prazan dio taskbar-a i odabrati:
•
•
•
Cascade Windows
The Windows Horizontally
The Windows Vertically
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
5
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
MOJE RAČUNALO (My Computer)
•
prikaz disketnih jedinica "prisutnih" na računalu
•
disketna jedinica 3,5 Floppy (A:)
•
disk pogoni (C:) i (D:)
•
CD-ROM pogon (F:)
•
DVD-ROM pogon (E:)
•
Removable Disk
Klikom miša na ikonu bilo kojeg od prikazanih pogonskih ikona otvara se prozor u kojem
je vidljiv sadržaj izabranog pogona, npr. sadržaj CD-ROM-a ili D diska..
WINDOWS EXPLORER
Windows Explorer je program koji se poziva kada izaberemo Start pa All Programs pa
Accessories pa Windows Explorer, i koji prikazuje:
•
•
s lijeve strane popis svih mapa ili datoteka (eng. folder) i pogona (eng. disk
unit) na računalu
s desne strane prikazuje sadržaj trenutno označene mape ili pogona
Windows Explorer u svom sučelju sadrži:
•
naslovnu traku
•
traku s izbornicima (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help)
•
alatnu traku (Back, Forward, Search, Folders, Delete, Copy,...)
•
adresnu traku
Windows Explorer je program pomoću kojega pretražujemo sadržaj diska i svih mapa i
dokumenata. Mape i dokumente možemo:
•
•
•
•
•
•
•
kopirati (eng. copy),
brisati (eng. delete),
premještati (eng. send to),
preimenovati (eng. rename)
otvarati (eng. open),
zatvarati (eng. close),
..
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
6
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
RECYCLEBIN
RecylceBin (košara za "otpatke") u nju se smještaju sve nepotrebne mape i dokumenti
koji se brišu pomoću naredbe Delete. Ako slučajno obrišemo neku mapu ili dokument i
želimo ga vratiti, tada:
•
desnim klikom miša na ikonu RecycleBin i odabirom Open, otvorimo prikaz mapa ili
dokumenata u RecycleBin-u, pronađemoonaj koji želimo vratiti, kliknemo desnom
tipkom miša na njega i odaberemo Restore.
CONTROL PANEL
Control Panel (kontrolni dio Operacijskog sustava) sadrži sve najvažnije postavke
računala (moguće ih je mijenjati i postavljati)
Start izabrati Control Panel
Primjer podešavanja datumskih i vremenskih postavki nanašem računalu:
•
Start izabrati Control Panel i iz njega Date and Time
HELP
Traženje pomoći za rad u Operacijskom sustavu
Start izabrati Help
•
nakon što se otvori okvir sa pomoći u određeno polje upisujemo pojam koji
nas zanima ili problem koji ne znamo riješiti
Kreiranje i brisanje ikona na Desktopu
•
Ikonu na desktop-u kreiramo klikom desne tipke miša na prazni dio radne
površine (desktop) i odaberemo New pa ShortCut
•
Pomoću naredbe Browse pronađemo dokument/mapu/program na koji želimo
napraviti Shortcut i odaberemo Next pa napišemo naziv Shortcut-a i Finish
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
7
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
Kreiranje mapa (eng. folder)
Prvo pozovemo: Start pa All Programs pa Accessories pa Windows Explorer
•
u Windows Explorer-u pozicioniramo se na mjesto na kojem želimo stvoriti novu
mapu (C:, D:, ...) i tada je kreiramo na dva moguća načina:
1. u traci sa padajućim izbornicima odabirom File pa New Folder, ili
2. pozicioniramo se na desnu stranu Window Explorer-a i desnim klikom miša
kliknemo na prazan dio i odaberemo New pa Folder
Premještanje i kopiranje dokumenata na dva načina
1. u traci sa padajućim izbornicima odabrati opcije: Edit pa Move to folder (za
premještanje dokumenata) ili Copy to folder (za kopiranje dokumenata)
2. tehnikom povlačenja miša (eng. drag and drop) – označimo dokument koji želimo
premjestiti i odvučemo ga s lijevom tipkom miša u željenu mapu (mapa će
poprimiti "plavu boju"). Ako dokument istovremeno želimo i kopirati tada prilikom
odvlačenja dokumenta, na tipkovnici trebamo držati pritisnutu tipku Ctrl.
Promjena imena mapama i dokumentima
Ime se može promijeniti na dva načina:
•
označiti dokument ili mapu i izabrati u traci sa padajućim izbornicima opciju
File pa Rename
•
označiti dokument ili mapu, kliknuti desnim klikom miša i odabrati opciju
Rename
Brisanje mapa i dokumenata na tri načina
•
lijevim klikom miša označiti dokument ili mapu i "odvući" ga u Recycle Bin
•
desnim klikom miša označiti dokument ili mapu i odabrati naredbu Delete
(dokument ili mapa će biti premještena u RecycleBin i moći će se obnoviti
naredbom Restore)
•
ako želimo zauvijek izbrisati neki dokument ili mapu s našeg računala tada
označimo taj dokument ili mapu, i stisnemo kombinaciju tipki: Shift+Delete
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
8
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
Search – traženje mapa i dokumenata
Klikom miša na opciju Search otvara se prozor, koji je podijeljen u lijevi i desni dio. U
lijevom dijelu upisuje se riječ ili dio riječi ili pojam za pretraživanje, a pronađeni rezultati
će se prikazati u lijevom dijelu prozora.
Pojam za pretraživanje moguće je upisati i zamjenskim znakovima kao npr.: *.doc, što
znači pronađi sve datoteke tipa doc, (* znači - sve ).
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
9
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji: OSNOVE I UVOD U INFORMATIKU – VJEŽBE
ak. god.: 2010./2011.
PAINT
Paint – besplatni program za crtanje, koji je sastavni dio Windows operativnog
sustava.
Program za crtanje Paint pokreće se na slijedeći način:
Start izabrati All Programs, pa Accessories i iz njega Paint:
Ovo je najjednostavniji program za crtanje – i za učitelja i za učenika.
Program ima vrlo jednostavno sučelje s alatnim trakama:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
promjena/odabir boje za crtanje,
označavanje dijela slike,
gumica za brisanje,
olovka za crtanje,
sprej,
pisanje teksta,
crtanje linija i krivulja,
crtanje kvadrata, elipse i poligona
…
Može se crtati i s lijevom i desnom tipkom miša. Možemo, na primjer, s lijevom tipkom
miša odabrati roza boju, a zatim s desnom tipkom miša zelenu boju i odabrati crtanje
elipse. Ako u prvom pokušaju nacrtamo elipsu s lijevom tipkom miša dobit ćemo
zeleno ispunjenu elipsu sa roza rubom.
Ako u drugom pokušaju nacrtamo elipsu s desnom tipkom miša dobit ćemo roza
ispunjenu elipsu sa zelenim rubom.
Izvoditelj vježbi: dr. sc. Winton Afrić, viši znanstveni asistent
10
Download PDF

advertising