este un brand al
Importator şi distribuitor AROBS Transilvania Software
Cluj-Napoca, Str. Săpătorilor Nr. 5, T: 0364 730 907, F: 0264 598 426
info@smailo.ro, service@arobs.ro, www.arobs.ro, www.gps-auto.ro
Vă mulţumim pentru alegerea acestui produs marca Smailo. Înainte de a începe să folosiți camera
video Smailo, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție pentru a maximiza performanțele și a
prelungi durata de viață a produsului.
Aspect și butoane
1.
Buton diafragmă
8. Port micro USB
2.
Microfon
9. Port mini HDMI
3.
Ecran LCD
10. Slot card micro SD
4.
Obiectiv
11. Microfon extern
5.
Comutator și indicator (roșu) Wi-Fi
12. Buton capac baterie
6.
Buton pornire/mod
13. Indicator LED
7.
Receptor semnal infraroșu
Ilustrare ecran LCD
Porniți camera Wi-FI, LCD-ul va afișa următoarea stare și următoarele setări:
1. Mod cameră foto
2. Mod înregistrare video (implicit)
3. Icoană Wi-Fi (afișată când este activat)
4. Icoană card TF (afișată când este încărcat)
5. Icoană rezoluție:
În mod cameră foto, HI reprezintă 8 megapixeli (3264x2448), iar în mod înregistrare video,
reprezintă FHD (1920x1080, 30fps);
În mod cameră foto, LO reprezintă 5 megapixeli (2592x1920), a iar în mod înregistrare video,
reprezintă 720P (1280x720, 30fps);
HILO este afișat doar în modul înregistrare video, reprezentând 720P (1280x720, 60fps).
6. Modul mut, este afișat când este activat și este dezactivat implicit.
7. Contor, afișează până la 999.
8. Cronometru, afișează ore și minute.
9. Icoană baterie: nivel curent al bateriei camerei.
Notă: Icoanele de mai sus pot varia în funcție de starea camerei.
Schema logică a modurilor de funcționare
După ce porniți camera, puteți apăsa butonul pornire/mod pentru a comuta, pe rând, între
următoarele moduri:
Mod previzualizare video
(1080P implicit)
Mod video (720P, 30fps)
Mod cameră foto (8MP)
Mod video (720P, 60fps)
Mod cameră foto (5MP)
În modul video, apăsați butonul diafragmei pentru a începe înregistrarea, LED-ul pâlpâie, apoi
apăsați-l din nou pentru a opri;
În modul cameră foto, apăsați butonul diafragmei pentru a face poze.
Utilizarea camerei Wi-Fi
Când folosiți camera pentru prima oară, vă rugăm să:
1. Introduceți un card micro SD sau micro SDHC card, conform imaginii următoare.
Este recomandată utilizarea unui card de mare viteză cel puțin de clasa 4. Când folosiți funcția de
temporizare sau când faceți înregistrări video în mod profesional, este necesar un card clasa 10.
Opriți camera înainte de a introduce sau a scoate cardul
2. Utilizarea bateriei
2.1 Instalați bateria.
Vă rugăm să instalați corect bateria, așa cum este ilustrat în imaginea următoare.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Pasul 1. Apăsați butonul capacului bateriei în poziția deblocat (
), și îndepărtați capacul
bateriei, conform figurii 1.
Pasul 2. Introduceți bateria cu litiu în slotul bateriei. Asigurați-vă că electrozii bateriei corespund
cu simbolurile de pe carcasa camerei (
), conform figurii 2 și figurii 3.
Pasul 3. Reinstalați și mutați butonul în poziția blocat (
figurii 4.
) pentru a fixa bateria, conform
2.2 Încărcarea bateriei
Camera utilizează o baterie cu litiu reîncărcabilă. Când camera este oprită, conectați-o la PC prin
cablul USB pentru a reîncărca bateria. În timpul încărcării, indicatorul de stare (albastru) se
va aprinde și se va stinge când încărcarea se încheie.
Notă: Când camera este pornită, nu se va încărca atunci când este conectată la PC.
Pornire/oprire
1. Pornire: țineți apăsat butonul
circa 3 secunde, LCD-ul afișează „ON” și se poate auzi un
bip de la sonerie.
2. Oprire: țineți apăsat butonul
bip de la sonerie.
circa 3 secunde, LCD-ul afișează „OFF” și se poate auzi un
Notă: Camera se va opri automat dacă este inactivă timp de 5 minute.
Începerea utilizării
Setare implicită: După pornirea camerei, setarea implicită este cea de mai jos:
HI
Icoana mod
înregistrare video
Camera
este în
modul
înregistrare
video.
Rezoluție video
FHD: 1080p@30fps
Durată de
înregistrare
0 ore și 00 minute.
Icoană card TF
Afișată când este introdus cardul TF. Nu este afișată când
nu este introdus.
Nivelul bateriei
Bateria este încărcată complet.
Icoana mut
Camera este în modul Mut, nu se va auzi niciun bip la
apăsarea butoanelor. Este afișată doar când modul Mut
este activat.
Icoana Wi-Fi
Afișată când modul este activat.
Moduri de fotografiere/filmare. Camera oferă diverse moduri de fotografiere/filmare. Apăsați
butonul
în mod repetat; următoarele prime două moduri vor fi afișate pe ecranul camerei, iar
celelalte moduri vor fi afișate pe operația APP.
HI pentru video FHD (1920x1080, 30 fps)
Video
LO pentru video 720P (1280x720, 30 fps)
HILO pentru video 720P (1280x720, 60 fps)
Foto
HI pentru rezoluție 8M (3264 x 2448)
LO pentru rezoluție 5M (2592 x 1920)
Fotografiere
continuă
Camera suportă efectuarea a 3 fotografii în mod continuu
(doar prin App)
Temporizator
automat
În modul temporizator automat puteți seta 0 s, 2 s sau 10 s (
doar prin App)
1.
Video
Pentru a efectua o înregistrare video, vă rugăm să verificați dacă aparatul este în modul Video.
Dacă icoana
nu este afișată pe ecran, apăsați butonul
Începerea înregistrării: Apăsați și eliberați
, icoana
în mod repetat până când apare.
și [:] afișate pe LCD vor pâlpâi.
În același timp va pâlpâi și indicatorul roșu, însemnând că înregistrarea este în curs.
Oprirea înregistrării: Apăsați și eliberați
, icoana
și [:] afișate pe LCD nu vor mai
pâlpâi. În același timp nici indicatorul roșu nu va mai pâlpâi, însemnând că înregistrarea s-a oprit.
Când cardul TF este plin, sau când bateria este descărcată, înregistrarea se va opri automat, iar
înregistrarea video va fi salvată înainte ca aparatul să se oprească.
2.
Foto
Pentru a face o fotografie, vă rugăm să verificați dacă aparatul este în modul Cameră foto.
Dacă icoana nu este afișată pe ecran, apăsați butonul
Apăsați și eliberați butonul
în mod repetat până când apare.
, se va auzi un bip și indicatorul roșu va pâlpâi, însemnând că se
face o poză. (Dacă faceți mai mult de 999 de poze, ecranul LCD va afișa doar 999)
3. Activare/dezactivare Wi-Fi
Wi-Fi-ul este dezactivat implicit. Apăsați butonul Wi-Fi de pe partea laterală a camerei pentru a-l
activa. Când începeți conectarea la o rețea Wi-Fi indicatorul va pâlpâi, când rețeaua este
conectată, indicatorul va rămâne aprins, iar icoana Wi-Fi va fi afișată pe ecranul LCD. (Pentru a
economisi energie, Wi-Fi-ul va fi dezactivat automat dacă nu este conectat niciun terminal după
30 de secunde).
Wi-Fi-ul este dezactivat implicit.
Când Wi-Fi-ul este activat, icoana Wi-Fi, va fi afișată
pe LCD.
4. Activarea/dezactivarea modului Mut
Soneria este activată implicit. În modul Video sau Foto, țineți apăsat butonul diafragmei pentru a
dezactiva soneria și indicatorul pentru a intra în modul Mut. În modul Mut, icoana
afișată pe ecran; țineți apăsat din nou butonul diafragmei pentru a ieși din modul Mut.
Soneria este activată implicit.
Când este activat modul Mut,
icoana Mut va fi afișată pe LCD.
va fi
5. Conectarea la HDTV
5.1 Conectarea camerei la HDTV prin cablu HDMI (opțional)
Dacă trebuie să transferați imaginea și sunetul la un HDTV pentru redare, introduceți capătul
Com al cablului HDTV în cameră, iar celălalt capăt (ieșirea) la intrarea HD a HDTV-ului,
conform figurii următoare:
Notă: Înainte de a conecta sau a îndepărta cablul HDMI, vă rugăm să opriți înregistrarea,
redarea și să deconectați mai întâi Wi-Fi-ul.
5.2 Când HDTV-ul este conectat, intră în modul Redare, iar LCD-ul afișează ca mai jos:
1
3
2
S/N
Numele icoanei
Descriere
1
Mod Redare
Acum în modul Redare.
2
Număr fișier
Sunt 31 de fișiere și îl vizionați pe al 19-lea.
3
Icoana video
Fișierul este video.
În modul Redare, apăsați butonul pornire
pentru a schimba între fotografii și clipuri. Când
sunt mai multe fotografi și clipuri, apăsați butonul Wi-Fi
pentru a selecta fotografia sau
clipul. Când este selectat un fișier video, apăsați butonul diafragmei
apăsați-l din nou pentru a opri redarea.
pentru a-l reda și
În modul Redare, țineți apăsat butonul diafragmei
fișierului sau de formatare. Apăsați butonul Wi-Fi
formatare, apoi apăsați butonul pornire
diafragmei
pentru a confirma și ieși.
. Va apărea un mesaj de ștergere a
pentru a comuta între ștergere și
pentru a selecta Yes sau No și apăsați butonul
6. Conectarea la PC
6.1 Porniți camera și conectați-o la port-ul USB al PC-ului prin cablul USB atașat. Camera va
intra în modul U-disk și LCD-ul va afișa următoarele după conectare:
Acum puteți vizualiza fotografiile sau clipurile făcute cu camera, pe PC.
Notă: După ce camera se conectează la PC pentru intra în modul U-disk, veți vedea două
unități de disc portabile afișate în My Computer în Windows. Una este cardul TF, care
stochează toate fotografiile făcute și toate clipurile înregistrate de către utilizatori. Cealaltă
stochează informațiile fișierului de sistem, inclusiv un fișier numit SSID_PW.CFG, care
conține ID-ul AP al camerei și parola pentru logarea AP. Utilizatorii pot vedea aceste
informații dar nu le pot modifica, șterge sau formata.
6.2 În modul U-disk (modul PCU), apăsați butonul diafragmei
cam (mod PCC), iar LCD-ul va afișa următoarele:
pentru a trece la modul web
Acum puteți porni web cam-ul prin aplicație. Pentru a reveni la modul U-disk mode (modul
PCU), apăsați din nou butonul
din nou.
Notă: Nu este necesar driver-ul pentru modul web cam (modul PCC) pe Windows XP (SP3)
sau pe versiuni mai noi.
Aplicația telecomandă
Buton oprire
Butoane
Port emitere semnal
Buton foto
Buton video
Instrucțiuni
Puteți folosi telecomanda pentru a înregistra clipuri, a face poze și a opri camera. Când folosiți
telecomanda, îndreptați portul de emitere a semnalului către receptorul de semnal infraroșu al
camerei și apăsați butonul video, butonul foto sau butonul de oprire.
Receptor semnal infraroșu
APP (suport Android și iOS)
1. Cum să instalați un APP
1.1 Căutați ”SYMAGIX” în Google Play (pentru Android OS), sau scanați codul QR
tipărit pe cutie pentru a găsi APP-ul și instalați-l conform instrucțiunilor.
1.2 Căutați ”SYMAGIX” în APP Store (pentru iOS), sau scanați codul QR
cutie pentru a găsi APP-ul și instalați-l conform instrucțiunilor.
tipărit pe
2. APP Android
2.1 Instalați SYMAGIX APP (de la furnizor sau de pe internet) pe smartphone sau tabletă
Android. Când instalarea este finalizată, LCD-ul va afișa icoana
.
2.2 Introduceți cardul TF și porniți camera, apoi apăsați butonul Wi-Fi pentru a-l activa. Acum
puteți vedea icoana Wi-Fi pe LCD.
2.3. Activați Wi-Fi-ul pe smartphone-ul sau tableta Android și căutați semnalul AP wireless
SY5000_WIFI, apoi conectați-l la cameră până când sistemul arată „Conectare reușită”.
Notă: Prima dată când vă conectați la cameră, trebuie să introduceți parola “1234567890”.
2.4. Dați click pe icoana
în lista de app-uri a smartphone-ului sau tabletei Android pentru
a o deschide. Puteți să previzualizați imaginea trimisă de cameră pe telefon sau tabletă și să
începeți operarea. Interfața de operare pe terminal este redată în următoarea figură.
1. Rezoluție video
6. Mod foto
2. Balans alb
7. Mod video
3. Setare (intrare în meniul de setare)
8. Icoană semnal Wi-Fi
4. Intrare în modul Redare
9. Icoană baterie cameră
5. Butonul diafragmei
3. APP iOS
3.1 Instalați SYMAGIX APP (de la furnizor sau prin internet) pe telefonul sau tableta iOS. Când
instalarea este finalizată, LCD-ul va afișa icoana
.
3.2 Introduceți cardul TF și porniți camera, apoi apăsați butonul Wi-Fi pentru a-l activa. Puteți
vedea icoana Wi-Fi pe LCD.
3.3 Activați Wi-Fi pe telefonul sau tableta iOS și căutați semnalul AP wireless SY5000_WIFI,
apoi conectați-l la cameră până când sistemul arată ”Conectare reușită”.
Notă: Prima dată când vă conectați la camera trebuie să introduceți parola “1234567890”.
3.4 Dați click pe icoana
în lista de app-uri a telefonului sau a tabletei iOS pentru a o
deschide. Puteți să previzualizați imaginea trimisă de cameră pe telefon sau tabletă și să începeți
operarea. Interfața de operare pe terminal este redată în următoarea figură.
1. Icoană baterie cameră
2. Rezoluție video
3. Balans alb
4. Setare (intrare în meniul de setare)
5. Intrare în modul Redare
6. Butonul diafragmei
7. Mod foto
8. Mod video
Notă:
1. Trebuie introdus un card TF dacă doriți să faceți o fotografie, să înregistrați un film, sau să
descărcați fișiere pe terminal;
2. Indicatorul Wi-Fi va rămâne pornit când terminalul este conectat la cameră.
Aruncarea echipamentelor electrice şi electronice în reşedinţele private
Acest simbol marcat pe produs, in manual sau pe certificatul de garantie si/sau
pe ambalaj indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca deseu menajer.
Acesta trebuie transportat la un punct special amenajat de colectare sau
reciclare a echipamentelor electrice si electronice. In acest fel, daca va asigurati
ca acest produs este plasat corect, veti preveni potentiale consecinte negative
asupra mediului inconjurator si sanatatii umane, lucru care ar putea fi provocat
de manuirea incorecta a produsului. In cazul in care echipamentul dvs. contine baterii sau
acumulatori, va rugam sa ii plasati si pe acestia separat, in functie de cerintele locale.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Noi, SC. AROBS Transilvania Software SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 11, Bl.M4/28, cu nr. de
înmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI RO11291045 telefon 0264/406700, fax 0264/598426
asigurăm, declarăm, garantăm pe propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind
regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului că
produsul / serviciul:
Categorie produs: Echipament electric de joasă tensiune
Tip produs: Camera video sport
Marca: Smailo
Model: Smailo Action WiFi
la care se refera această declaraţie, nu poate pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un
impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi aplicabile ale
următoarelor acte normative:
•
Directiva 1999/5/CE amendată (Directiva privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la
echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii)
•
Directiva 2011/65/UE (Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice)
•
Directiva 2004/108/CE (Directiva EMC privind ajustarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la
compatibilitatea electromagnetică)
•
OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
•
H.G. 457/2003 modificată prin Hotărârea 1514/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorului de echipamente
electrice de joasă tensiune
•
Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), anexa I, paragrafele 6.5, 6.6, 6.8 si 6.9.
Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele
standarde:
EN 55022:2010+AC: 2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
IEC 62321: 2008
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
Produsul mai sus menţionat poate fi comercializat, având marcajul de conformitate CE aplicat de producător in anul
2014.
Raport de încercări nr. CTL1406181388 din 10.01.2014, emis de laboratorul Shenzen CTL Electromagnetic
Technology Co., Ltd., Shenzen, China.
Certificat de conformitate/certificat de examinare CE din 10.01.2014, emis de Shenzen CTL Electromagnetic
Technology Co., Ltd., Shenzen, China.
Locul şi data emiterii declaraţiei: Cluj-Napoca, 05.05.2015
Voicu Oprean
Director General
AROBS Transilvania Software
CONȚINUTUL PACHETULUI
Verificați conținutul pachetului cu această listă. Dacă ceva lipsește sau este defect, vă rugăm să nu utilizați
dispozitivul și să informați furnizorul cât mai curând posibil.
1. Cameră video sport
2. Carcasă subacvatică
3. Suport auto cu ventuză
4. Telecomandă
5. Suport de prindere pe casca de protecţie
6. Suport de prindere pe ghidon
7. Ȋncărcător de cameră
8. Cablu USB
9. Manual de utilizare + Certificat de conformitate
10. Certificat de garanţie
Centru Service & Suport Smailo
AROBS Transilvania Software, Str. Săpătorilor Nr 5, Cluj-Napoca
Tel: 0364-730907
Email: service@arobs.ro
is a brand of
Importer and distributor AROBS Transilvania Software
Cluj-Napoca, Str. Săpătorilor Nr. 5, T: 0364 730 907, F: 0264 598 426
info@smailo.ro, service@arobs.ro, www.arobs.ro, www.smailo.ro
Thank you for buying our Wi-Fi DVR. Before using this product, please read this manual
carefully to maximize its performance and extend the life of the product.
Appearance and Buttons
8.
Shutter button
8. Micro USB port
9.
Microphone
9. Mini HDMI port
10.
LCD display
10. Micro SD card slot
11.
Lens
11. External microphone
12.
Wi-Fi switch and status indicator (red)
12. Battery cover push switch
13.
Power / Mode button
13. LED light
14.
Infrared signal reception light
LCD Display Illustration
Turn on the Wi-Fi DV, the LCD will display the following status and settings:
1. Camera mode
2. Video recording mode (default)
3. Wi-Fi icon (display when enabled)
4. TF card icon (display when loaded)
5. Resolution icon:
In camera mode, HI stands for 8 Mega Pixels (3264x2448), and in video recording mode, it
stands for FHD (1920x1080, 30fps);
In camera mode, LO stands for 5 Mega Pixels (2592x1920), and in video recording mode, it
stands for 720P (1280x720, 30fps);
HILO only displays in video recording mode, standing for 720P (1280x720, 60fps).
8. Mute mode, displays when enabled, and disabled by default.
9. Counter, displays up to 999.
8. Timer displays hours and minutes.
9. Battery icon: current battery level of the camera.
Note: The above icons may vary according to the status of the DV.
Working Mode Flow Chart
After turn on the DV, you can press the Power/Mode button to switch the following modes in
turn:
Video preview mode (1080P default)
Video mode (720P,30fps)
Video mode (720P ,60fps)
Camera mode (8MP)
Camera mode (5MP)
In video mode, press the Shutter button to start recording, LED flashes and press it again to stop;
In camera mode, press the Shutter button to take photo.
Use your Wi-Fi DVR
When you use the DVR for the first time, please:
1. Insert a micro SD or micro SDHC card, as shown in the following picture.
High speed card at least Class 4 is recommended. When using time delay function or recording
video in professional mode, a card of Class 10 is required.
Turn off the DV before inserting or removing the card.
2. Use the battery
2.1 Install the battery.
Please install the lithium battery correctly as shown in the following graphic.
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Step 1. Push the battery cover switch to the lock position (
), and remove the battery cover.
As shown in figure 1.
Step 2. Put the lithium battery into the battery slot. Make sure the electrodes of the battery are
corresponding to the symbols of the DV shell (
). As shown in figure 2 and figure 3.
Step 3. Install the battery cover back in place, and lock the switch to the lock position (
)to
fix the battery. As shown in figure 4.
2.2 Charging the battery.
The DV uses removable rechargeable lithium battery. When the DV is off, connect it to the PC
via USB cable to charge the battery. During charging, the status indicator (blue) will light on,
and the indicator turns off when charging completes.
Note: When the DV is on, connecting it to the PC will not charge.
Turn on/off
1. Turn on: press and hold the
button for about 3 seconds, LCD displays “ON” and a beep
can be heard from buzzer.
2. Turn off: press and hold the
can be heard from buzzer.
button for about 3 seconds, LCD displays “OFF” and a beep
Note: The DV will turn off automatically if it is idle for 5 minutes.
Start to Use
Default setting: After turn on the DV, the default setting is as below:
Video recording
mode icon
The DV is
in video
recording
mode.
HI
Video resolution
FHD: 1080p@30fps
Recording time
Stands for 0 hour and 00 minute.
TF card icon
Display when a TF card is inserted, otherwise no display.
Battery level
Battery is full
Mute icon
The DV is in Mute mode, no Beep will be heard when
pressing the buttons. It displays only when Mute mode is
activated.
Wi-Fi icon
Display when activated.
Shooting modes The DV provides different shooting modes. Press the button
repeatedly,
the following first two modes will show on the DV screen, and other models display on the APP
operation.
Video
HI stands for FHD (1920x1080,30 fps) video
Lo stands for 720P (1280x720,30 fps) video
HILO stands for 720P (1280x720,60 fps) video
Photo
HI stands for 8M (3264 x 2448) resolution
Lo stands for 5M (2592 x 1920) resolution
Continuous
shot
The DV supports taking 3 photos continuously (only via
App)
Self-timer
In self-timer mode , you can set 0s, 2s or 10s (only via App)
1.
Video
To record a video, please check whether the DV is under Video mode. If the icon
displayed on the screen, press the
is not
button repeatedly until it appears.
Start recording: Press and release the
button, the icon
and [:] displayed in LCD will
flash. At the same time the red indicator will flash too, meaning the recording is in process.
Stop recording: Press and release the
button, the icon
and [:] displayed in LCD will
stop flashing. At the same time the red indicator will stop flashing either, meaning the recording is
stopped.
When the TF card is full, or the battery runs out, the recording will stop automatically, and the
recorded video will be saved before the DV turns off.
2. Photo
To take a photo, please check whether the DV is under Camera mode. If the icon
displayed on the screen, press the
Press and release the
is not
button repeatedly until it appears.
button, a beep will be heard and the red indicator will flash, meaning a
photo is taken. (If you take photos more than 999 copies, the LCD screen display only 999).
3. Enable/disable Wi-Fi
The Wi-Fi is disabled by default. Press the Wi-Fi button on the side of the DV to enable it. When
starting connecting to Wi-Fi network, the indicator will flash, and when a Wi-Fi network is
connected, the indicator will remain on, and the Wi-Fi icon will display on LCD screen.( In order
to save power, Wi-Fi will be automatically disabled if no terminal is connected after 30 seconds)
Wi-Fi is disabled by default.
When Wi-Fi is enabled, the Wi-Fi icon will display on LCD.
4. Enable/disable Mute mode
The buzzer is enabled by default. Under the Video or Photo mode, press and hold the Shutter
button to disable the buzzer and indicator to enter Mute mode. Under Mute mode, the icon
will display on the screen; press and hold the Shutter button again to exit Mute mode.
Buzzer is enabled by default
When Mute mode is enabled,
the icon will display on LCD.
5. Connecting to HDTV
5.1 Connect the DV to HDTV via HDMI cable (optional)
If you need to transfer the image and audio to an HDTV for playback, insert the Com end of the
HDMI cable to the DV, and the other end (output) to the HD input of the HDTV, as shown in the
following figure:
Note: Before connecting or removing the HDMI cable, please stop video recording,
playback and disconnect Wi-Fi first.
5.2 When HDTV is connected, it enters Playback mode, the LCD displays as below:
1
3
2
S/N
Icon name
Description
1
Playback mode
Under Playback mode currently.
2
File number
There are 31 files and you are viewing the 19th one.
3
Video icon
The file is a video.
In Playback mode, press the Power button
to switch between photos and videos. When there
are several photos or videos, press the Wi-Fi button
video file is selected, press the Shutter button
to stop playing.
to select the photo or video. When a
to play it, and press the Shutter button again
In Playback mode, press and hold the Shutter button
formatting will appear. Press the Wi-Fi button
Press the Power button
and exit.
, a prompt of deleting the file or
to switch between deleting or formatting,then
to select Yes or No, and press the Shutter button
to confirm
6. Connecting to PC
6.1 Turn on the DV and connect it to the USB port of the PC via the attached USB cable. The DV
will enter U-disk mode and the LCD will display as below after connection:
Now you can view the photos or videos taken by DV on PC.
Note: After the DV connecting to PC to enter U-disk mode, you will see two removable disks
displayed in My computer of Windows, one is the TF card, storing all the photos taken and
video recorded by users; the other one stores the system file information, including a file
named SSID_PW.CFG, containing the AP ID of the DV and the password for AP login.
Users can view this information but cannot modify, delete or format them.
6.2 In U-disk mode (PCU mode), press the Shutter button
mode), and the LCD will display as below:
to switch to web cam mode (PCC
Now you can start the web cam through application. To return to U-disk mode (PCU mode), press
the
button again.
Note: Driver is not required for web cam mode (PCC mode) on Windows XP (SP3) version
or above.
Remote Controller Application
Buttons
Power off button
Signal emission port
Photo button
Video button
Instruction
You can use the remote controller to record videos, take photos and shut down the DV. When
using the remote controller, aim the signal emission port to the infrared signal reception light of
the DV, and press the video button, photo button or power off button.
Infrared signal reception light
APP (support Android and iOS)
1. How to install an APP
1.1 Search for ”SYMAGIX” in Google Play (for Android OS), or scan the QR code
printed on the gift box to find the APP and install it according to the instruction.
1.2 Search for ”SYMAGIX” in APP Store (for iOS) or scan the QR code
printed on the gift box to find the APP and install it according to the instruction.
4. Android APP
2.1 Install SYMAGIX APP (provided by dealer or via internet) on Android smartphone or tablet.
When installation completes, the LCD will display icon
.
2.2 Insert the TF card and turn on the DV, then press the Wi-Fi button to enable it. Now you can
see the Wi-Fi icon on the LCD.
2.3 Enable Wi-Fi on Android smartphone or tablet and search for wireless AP signal
SY5000_WIFI, then connect it to DV, until the system displays “Connected successfully”.
Note: The first time connecting to DV,you need to enter password “1234567890”.
2.4 Click the icon
in the App list of the Android smartphone or tablet to open it. Now you
can preview the image sent by the DV on the phone or tablet and start some operating. The
operation interface on terminal is shown in the following figure.
1. Video resolution
6. Photo mode
2. White balance
7. Video mode
3. Setup (enter setup menu)
8. Wi-Fi signal icon
4. Enter Playback mode
9. DV battery icon
5. Shutter button
3. iOS APP
3.1 Install SYMAGIX APP (provided by dealer or via internet) on iOS phone or tablet. When
installation completes, the LCD will display icon
.
3.2 Insert the TF card and turn on the DV, then press the Wi-Fi button to enable it. Now you can
see the Wi-Fi icon on the LCD.
3.3 Enable Wi-Fi on iOS phone or tablet and search for wireless AP signal SY5000_WIFI, then
connect it to DV, until the system displays “Connected successfully”.
Note: The first time connecting to DV,you need to enter password “1234567890”.
3.4 Click the icon
in the App list of the iOS phone or tablet to open it. Now you can
preview the image sent by the DV on the phone or tablet and start some operating. The operation
interface on terminal is shown in the following figure.
1. DV battery icon
2. Video resolution
3. White balance
4. Setup (enter setup menu)
5. Enter Playback mode
6. Shutter button
7. Photo mode
8. Video mode
Note:
1. A TF card must be inserted if you need to take a photo, record a video, or download files on the
terminal.
2. The WiFi indicator will remain on when the terminal is connected to DV.
Download PDF

advertising