GPRS ADAPTER
TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ
V3.30 és újabb modul verziókhoz
Rev 1.3 2014.02.21
Tartalomjegyzék
1 A GPRS Adapter alapvető funkciója ........................................................................... 3
2 A rendszer működése ................................................................................................. 3
2.1 GPRS bejelzés ................................................................................................... 3
2.2 GPRS kapcsolat hiánya esetén történő bejelzés ............................................... 3
2.3 A kimenő hívások irányítása fix előtag használatával ........................................ 4
3 Távfelügyeleti szoftver beállításai ............................................................................... 4
3.1 Soros kapcsolat beállítása ................................................................................. 4
3.2 Események beállítása ........................................................................................ 5
4 GPRS adatok beállítása ............................................................................................. 6
4.1 GPRS adatok beállítása ..................................................................................... 6
4.1.1 Beállítás USB porton keresztül .................................................................. 6
4.1.2 Beállítás internet kapcsolaton keresztül ..................................................... 7
4.1.3 További beállítások .................................................................................... 8
5 Telepítői beállítások .................................................................................................... 9
5.1 Nyelv választása ................................................................................................ 9
5.2 Programozó szoftver frissítése ........................................................................... 9
5.3 Kapcsolat felépítése USB soros porton keresztül .............................................. 9
5.4 Kapcsolat felépítése interneten keresztül ......................................................... 10
5.5 Modulállapot figyelés ........................................................................................ 11
5.5.1 Kommunikáció részletei ........................................................................... 12
5.6 Paraméter beállítások ...................................................................................... 13
5.6.1 Távfelügyelet beállításai .......................................................................... 13
5.6.2 Önálló CID jelzések ................................................................................. 14
5.6.3 BELL 103 ................................................................................................. 15
5.6.4 SMS továbbítás ....................................................................................... 16
5.7 Eseménynapló megtekintése a szerver weboldalán keresztül ......................... 17
5.8 Riasztóközpont beállítása ................................................................................ 18
6 A GPRS ADAPTER külső elemei és funkciói ........................................................... 18
6.1 SIM kártya tartó ................................................................................................ 18
6.2 LED jelzések .................................................................................................... 18
6.3 Antenna csatlakozás ........................................................................................ 18
6.4 A modul bekötése ............................................................................................ 19
7 Telepítési útmutató ................................................................................................... 19
7.1 Felszerelés ....................................................................................................... 19
7.2 Beüzemelés ..................................................................................................... 19
8 Technikai adatok ...................................................................................................... 20
8.1 A termék technikai adatai ................................................................................. 20
8.2 A generált telefonvonal adatai .......................................................................... 20
8.3 A csomagolás tartalma ..................................................................................... 20
2
1 A GPRS Adapter alapvető funkciója
Riasztóközpont jelzéseinek továbbítása távfelügyeleti állomásra GSM / GPRS
kapcsolaton keresztül.
2 A rendszer működése
A GPRS Adapter elsődlegesen a GPRS kommunikációt használja a jelzések
átvitelére, de ha ez éppen nem használható, akkor GSM hanghíváson keresztül
kommunikál a távfelügyelet kapcsolt vonalas vevőjével (pl. ENIGMA vevőegység):
2.1
GPRS bejelzés
A GPRS Adapter elsősorban GPRS adatkommunikációval tartja a kapcsolatot:
GPRS hálózatot használva a GSM szolgáltató APN központján, majd az interneten
keresztül kommunikál a TEX-MVP szerverrel (több szerver esetén az első elérhető
szerverrel). A szerver a beérkező csomagokat átalakítás után, szintén interneten
keresztül továbbítja a távfelügyelet routerén keresztül az MVP kliens programot
futtató PC-re. Innen a jelzések soros porton keresztül kerülnek továbbításra a
távfelügyeleti szoftvert futtató PC felé.
Az MVP kliens program és a távfelügyeleti PC közötti soros kommunikáció a kapcsolt
vonalas vevők által is használt protokollal történik, ezért a távfelügyeleti PC-n
bármilyen, akár az eddig is használt távfelügyeleti program futhat, amennyiben kezeli
a Contact ID formátumot (pl. TMS, Alarm-sys).
2.2
GPRS kapcsolat hiánya esetén történő bejelzés
Ha a GPRS Adapter nem tud GPRS adatkapcsolatot létesíteni egyik szerverrel sem,
akkor GSM beszédhívással kommunikál a távfelügyelet kapcsolt vonali vevőjével.
A GSM hanghíváson keresztül küldött jelzések esetén, illetve ha a kapcsolt vonali
vevő oldalán is GSM adapter fogadja a jelzéseket, még fokozottabb jelkésleltetésre
kell számítani.
Ez a késleltetési idő változó, 50-400ms közzé tehető.
Ez azt jelenti, hogy a vezetékes vonalra tervezett vevőegység időzítésein a GSM
hálózati késleltetés miatt várhatóan változtatni szükséges.
Ebből adódóan előfordulhat, hogy a távfelügyeleti vevő például egy CONTACT ID
kódsorozat nyugtázása után csak a szabványban minimálisként meghatározott ideig
vár a következő CONTACT ID kódsorozatra. GSM átjelzés esetén viszont a
CONTACT ID kódsorozatra adott nyugta a GSM hálózat késleltetésével érkezik meg
a GPRS Adapterhez, majd az ennek hatására indított következő CONTACT ID
kódsorozat szintén késleltetve jut el a távfelügyelethez.
3
Nem megfelelő beállítás, vagy olyan távfelügyeleti vevő esetén amely elavult, nem
paraméterezhető, előfordulhat hogy időtúllépés miatt a vevőegység bontja a vonalat
mielőtt az újabb jelzés megérkezne. Az esetleges műszaki probléma megoldása
érdekében vegye fel a kapcsolatot az adott vevőegység gyártójával, hogy a
szükséges beállításokat meg lehessen tenni.
2.3
A kimenő hívások irányítása fix előtag használatával
A fix előtag egy 4 számjegyből álló szám, amelyet a riasztóközpont kell hogy
tárcsázzon annak érdekében, hogy kiválaszthassa a kívánt átjelzési csatornát. Az
előtag után legalább 3 másodperc szünetet kell beiktatni, amelyet követően a riasztó
tárcsázhatja a telefonszámot. Használható előtagok:
0001 : az átjelzés PSTN vonalon keresztül történik, az előtag után tárcsázott számra
0002 : az átjelzés GSM hanghívással történik, az előtag után tárcsázott számra
Az előtagok segítségével kiválasztott átjelzési mód csak az adott hívásra vonatkozik.
Miután a riasztóközpont bontja a vonalat, az Adapter visszatér alapértelmezett
működésre.
Kivételek:
- amennyiben egy adott átjelzést a riasztó az előtag használatával PSTN vonalra
kényszerít, de a PSTN vonal nem elérhető, akkor az Adapter foglalt jelzést ad a
szimulált vonalon.
- amennyiben egy adott átjelzést a riasztó az előtag használatával GSM vonalra
kényszerít, de nem elérhető a GSM hálózat, viszont van PSTN vonal, akkor az
Adapter átkapcsol direkt PSTN módra.
3 Távfelügyeleti szoftver beállításai
3.1
Soros kapcsolat beállítása
A távfelügyeleti szoftverben az alábbiak szerint kell beállítani a soros kapcsolatot:
 Baud Rate: 9600
 Adatbitek: 8
 Paritás: Nincs
 Stopbitek: 1
 Kapcsolatellenőrző jel ismétlődése: 30 másodperc
Például
TMS
szoftver
esetében:
4
3.2
Események beállítása
Az MVP Kliens program által generált események és Contact ID kódjaik:
Contact ID kód
E361
E362
R361
R362
Esemény
Szerver kapcsolat megszakadt
Internet kapcsolat megszakadt
Szerver kapcsolat helyreállt
Internet kapcsolat helyreállt
Az MVP kliens a fenti Contact ID kódokhoz tartozó visszaállást is küldi.
Például: E361, ha a szerver kapcsolat megszűnt, majd R361 ha újra él a kapcsolat.
Alapértelmezetten az MVP kliens program ügyfél azonosítója a távfelügyeleti
program felé: 9999
A MVP Kliens program által generált, de a GPRS eszközben beállított ügyfélazonosítóval küldött események, és Contact ID kódjaik:
Contact ID kód
E360
R360
Esemény
GPRS tesztjelentés időtúllépés
GPRS tesztjelentés helyreállt
A GPRS eszköz, miután csatlakozik a szerverhez, közli a szervernek a beállított
GPRS tesztjelentés gyakoriságot és ügyfél azonosítót, illetve elküldi az első GPRS
tesztjelentést (életjelet).
Mikor az MVP kliens észleli, hogy a legutóbbi tesztjelentés óta eltelt a
tesztgyakoriságnak beállított idő, akkor még kivárja a beállított türelmi időt, és ha
addig sem érkezik tesztjelentés, akkor GPRS tesztjelentés kimaradt, E360-as
Contact ID üzenetet generál, az eszközben beállított ügyfél azonosítóval. A fenti
táblázatokban található eseményeket a TMS távfelügyeleti szoftver gyárilag
tartalmazza. Amennyiben a TMS-től eltérő távfelügyeleti szoftvert használ, úgy
ezeket az eseményeket fel kell venni az adott program kódtáblájába. A könnyebb
azonosíthatóság érdekében a fenti táblázatok alapján lehet nevesíteni az
eseményeket a távfelügyeleti programban. (pl. Alarm-Sys programnál):
5
4 GPRS adatok beállítása
A beállításokhoz szükséges egy számítógép, melyen Windows XP vagy Windows
Vista operációs rendszer fut, és a mellékelt CD-n található programozó szoftverek:
 GPRS_Setup.exe: GPRS adatok beállítása USB-n vagy interneten keresztül
 GPRS_Adapter_Remoter: telepítői adatok beállítása USB-n vagy interneten
keresztül
4.1
GPRS adatok beállítása
4.1.1 Beállítás USB porton keresztül






Indítsa el a „GPRS_Setup.exe” programot (a mellékelt CD-n található)
Írja be az eszköz sorozatszámát (modul hátoldalán lévő címkén bekeretezve)
Írja be a modul egyedi jelszavát (a mellékelt CD-n található szövegfájlban)
Kapcsolja ki a modult (húzza ki a külső tápegység csatlakozóját)
Ha már csatlakoztatta a modult a PC-hez, akkor húzza ki az USB kábelt
Jelölje be az „AUTO USB” funkciót, vagy csatlakoztassa a modult és adja meg
az USB portot a „Kapcsolat kiválasztás” gomb megnyomása után
 Nyomja meg a „Kapcsolat felvétel” gombot
 "Auto USB" esetén most csatlakoztassa a modult az USB porton keresztül
 Beállításokról részletesen az „További beállítások” fejezetben olvashat
6
4.1.2 Beállítás internet kapcsolaton keresztül







Indítsa el a „GPRS_Setup.exe” programot (a mellékelt CD-n található)
Írja be az eszköz sorozatszámát (modul hátoldalán lévő címkén bekeretezve)
Írja be a modul egyedi jelszavát (a mellékelt CD-n található szövegfájlban)
Kattintson a GPRS fülre
Adja meg a szerver IP címét
Indítsa el a kommunikációt a „Kapcsolat felvétel” gombbal
A „Beállítások beolvasása a modulból” gombbal töltse át a beállításokat
vagy adja meg az új adatokat, vagy töltse be a „Betöltés file-ból” gombbal
 Ha elvégezte a beállítások ellenőrzését, nyomja meg a „Beállítások áttöltése a
modulba” gombot (a gomb alatt az állapotjelző mutatja az áttöltési folyamatot)
 Indítsa újra a modult a „A modul újraindítása” gombbal, mert az új beállítások
csak az újraindítás után lépnek érvénybe
 A „Mentés file-ba” gombbal elmentheti a beállításokat
 A megjelenő „Stop” gombbal bármikor megszakíthatja az éppen folyó
adatkommunikációt
7
4.1.3 További beállítások










A program néhány másodperc alatt kiolvassa a modulból a GPRS beállításokat
Végezze el a beállításokat, vagy töltse be fájlból a „Betöltés file-ból” gombbal
A beállítások elmenthetők a "Mentés file-ba" gomb segítségével
„Általános beállítások”:
 Írja be az APN nevet az „APN1” mezőbe (például T-Mobile publikus APN
esetén: internet, egyébként a GSM szolgáltató adja meg) Az azonosító és
jelszó megadása dedikált (nem publikus) APN esetén szükséges
 Ha azt akarja, hogy a modul csak a bele helyezett SIM kártyával működjön
(modul védelem), akkor jelölje be a „FIX SIM” opciót. A következő
újraindítás után a modul eltárolja a SIM kártya sorszámát, és csak az adott
SIM kártyával lesz használható!
 Ha azt akarja, hogy a modul akár más SIM kártyával is használható
legyen, akkor hagyja üresen a „PIN” mezőt és a „FIX SIM” opciót, és tiltsa
le a kártyán a PIN kód kérését
 Ha azt akarja, hogy a modulba helyezett SIM kártya más eszközbe ne
legyen használható (kártya védelem), akkor a „PIN” mezőbe adja meg a
kártya PIN kódját és kapcsolja be a kártyán a PIN kód kérését.
 A „PIN” és a „FIX SIM” funkció szükség esetén együttesen is használható.
 Amennyiben egy modult már korábban „FIX SIM” funkcióval használtak és
mégis SIM kártyát szeretnének benne cserélni, akkor először töltsék rá a
modulra a beállításokat a „FIX SIM” funkció engedélyezése nélkül, majd
cseréljék ki a SIM kártyát és indítsák újra a modult. Az új SIM kártyával
való újraindulást követően egy újabb letöltéssel ismét engedélyezhető a
„FIX SIM” funkció amennyiben ez továbbra is szükséges.
„IP címek”:
 „Elsődleges Szerver IP A” :
 Adja meg az elsődleges MVP szerver IP címét
(fix IP címnek kell lennie, internet szolgáltató adja)
 „APN1” legyen kiválasztva
 „Port” legyen 3333
 „1. Tartalék Szerver IP”:
 Adja meg a tartalék MVP szerver IP címét
 „APN1” legyen kiválasztva
 „Port” legyen 3333
GPRS tesztjelentés gyakorisága: hány percenként küldjön a modul
tesztjelentést GPRS kapcsolaton keresztül (gyári alapbeállítás: 3 perc)
Amennyiben megbizonyosodott az adatok helyességéről, akkor a
„Beállítások áttöltése modulba” gombbal töltse át a modulba a beállításokat
Várjon néhány másodpercet az adatok beírására
Interneten keresztül történő programozás esetén az új beállítások csak "A
modul újraindítása" gomb megnyomása után lépnek érvénybe.
Ha végzett a programozással, USB kapcsolat esetén húzza ki az USB kábelt,
internet kapcsolat esetén kiléphet a programból.
2008 január 1 után vásárolt GPRS Adapterek dinamikus IP címen is tudnak a
szerverrel kommunikálni. Ez lehetővé teszi, hogy másodlagos vagy tartalék internet
kapcsolathoz dinamikus IP címes internet kapcsolatot használjanak. Ekkor
szükséges az elsődleges és a másodlagos DNS kiszolgáló címének megadása
(internet szolgáltató adja meg).
8
5 Telepítői beállítások
5.1
Nyelv választása
A program nyelve a programablak jobb alsó sarkában található nyelvikonokra történő
kattintással választható ki.
5.2
Programozó szoftver frissítése
Szükség esetén a programozó szoftver frissíthető a „Kapcsolat” oldalon a
„Programfrissítés keresése” szövegre történő kattintással. A frissítéshez internet
kapcsolat szükséges. Itt beállítható, hogy a program minden elindulásakor keressen
frissítést automatikusan, vagy csak manuálisan, a keresésre történő kattintással.
5.3
Kapcsolat felépítése USB soros porton keresztül




Indítsa el a „GPRS_Adapter_vxxx.exe” programot
A „Kapcsolat” ablakban jelölje be az USB lehetőséget
Csatlakoztassa a modult a PC-hez USB kábellel
A kapcsolat felépülését zöld pipa jelzi a programablak jobb felső sarkában,
valamint a fejlécben megjelenítésre kerül a modul verziója
 Ha befejezte a programozást, húzza ki az USB kábelt a modulból.
9
5.4
Kapcsolat felépítése interneten keresztül






Indítsa el a „GPRS_Adapter_vxxx.exe” programot
A „Kapcsolat” ablakban jelölje be az IP lehetőséget
Adja meg a szerver IP címét és a Modul sorozatszámát
Adja meg a belépési jelszót a szerverhez
Nyomja meg a „Szerver kapcsolat létrehozása” gombot
A kapcsolat felépülését zöld pipa jelzi a programablak jobb felső sarkában,
valamint a fejlécben megjelenítésre kerül a modul verziója
 Ha bejezte a programozást, akkor nyomja meg a „Szerver kapcsolat bontása”
gombot
10
5.5
Modulállapot figyelés
A sikeres kapcsolódás után a „Modul státusz” ablakban megtekinthető a modul
aktuális állapota, ellenőrizhető a vezetékes vonal megléte, a bemenet állapota, a
GSM vonal státusza és a GSM térerő, valamint a modul üzenetei.
Vezetékes vonal:
amennyiben a modulhoz van élő vezetékes telefonvonal
csatlakoztatva, az kijelzésre kerül
IN1:
az IN kontaktus bemenet állapotát jelzi
GSM vonal státusz:
jelzi ha a GSM vonal éppen használatban van
GSM térerő:
az aktuális GSM térerőt jelzi grafikusan 31-es skálán
Modul verzió:
a csatlakoztatott modul verziója a programablak fejlécében
látható. A fenti képen látható modulverzióból a következő
információk olvashatók ki:
GPRS Adapter Mini:
V3.10:
2010.03.31:
11
a modul típusa
a firmware verziója
a firmware dátuma
5.5.1 Kommunikáció részletei
A „Kommunikáció részletei>>>” gomb megnyomásával megnyitható a részleteket
tartalmazó ablak amelyben nyomon követhetők a modulban zajló belső folyamatok.
Az ablak bal oldali osztott részén a kétirányú kommunikáció tekinthető meg, míg a
jobb oldalon a modulban zajló folyamatok láthatók.
Ablakok törlése:
a nyomógomb használatával törölhető az ablakok tartalma
(ez nincs hatással a modul működésére, csak a
megjelenítésre).
Mentés fájlba:
a nyomógomb használatával az ablak teljes tartalma
elmenthető szövegfájlba.
Stop/Start:
a nyomógomb használatával megállítható/elindítható az
ablakban megjelenített kommunikáció (nincs hatással a
modul működésére).
Bezárás:
az ablak bezárására szolgál.
12
5.6
Paraméter beállítások
Ebben az ablakban beállítások beolvashatók fájlból, vagy menthetők fájlba, illetve
betölthetők a modulba, vagy feltölthetők onnan, vagy összehasonlíthatók a megfelelő
ikongombok használatával.
5.6.1 Távfelügyelet beállításai
Ez az ablak a távfelügyeleti átjelzések beállítására szolgál.
„GPRS kapcsolat hiánya esetén:”
Az alábbi három folyamat beállítástól függetlenül mindig végrehajtódik:
1. Ha nincs GSM hálózat, de van vezetékes vonal, akkor azonnal vezetékesre
kapcsol
2. Ha van GSM hálózat, de a modul még keresi, hogy melyik szerver érhető el, és
van vezetékes vonal, akkor a szerverkeresés idejére vezetékes vonalra kapcsol
3. Ha talált szervert, akkor azonnal bontja a vezetékes kapcsolatot (ha volt).
(Megszakadhat az éppen folyamatban levő hívás, de ez üzenetvesztést nem
okoz, mert a riasztó ismételni fogja a nem nyugtázott eseményt.)
„Minden eseményt továbbítson GSM beszédhíváson keresztül” esetén:
Ha van GSM vonal és végig próbálta a szervereket, de egyik sem érhető el,
akkor GSM beszédhívásra kapcsol, azaz bontja a vezetékes kapcsolatot, ha volt.
(Megszakadhat az éppen folyamatban levő hívás, de ez üzenetvesztést nem
okoz, mert a riasztó ismételni fogja a nem nyugtázott eseményt.)
13
„GSM beszédhíváson keresztül csak az alábbi eseményeket jelezze” esetén:
Ha van GSM vonal és végig próbálta a szervereket, de egyik sem érhető el, akkor
kiadja a handshake-et, mindaddig nyugtázza az eseményeket (ezek elvesznek), amíg
nem talál olyat, amely a listában szerepel. Ha talál a listában szereplő eseményt, akkor
azt nem nyugtázza és a következő tárcsázáskor GSM beszédhíváson keresztül hívja a
központot. A listában az eseménykódok 4 hexadecimális számjegyként szerepelhetnek,
ahol az első számjegy különbözteti meg az új eseményt (“1”) és az esemény
visszaállást (“3”).
Az eseménykódok beírásánál a "" használatával esemény csoport is meghatározható,
azaz a kódba írt "" helyén bármilyen hexadecimális számjegy érkezik a
riasztóközponttól és a kód többi eleme megegyezik a megadottal, az átjelzésre kerül.
„Ne használjon GSM beszédhívást, kapcsoljon vezetékes vonalra, ha van” esetén
csak az első három folyamat hajtódik végre.
Távfelügyeleti központ telefonszáma: adja meg a kapcsoltvonalas távfelügyeleti
vevőegység telefonszámát, ahová a tartalék GSM átjelzéseket kell továbbítani.
A telefonszámot előhívó számmal adja meg (06... vagy +36…).
Bármilyen számot tárcsáz a riasztóközpont, a modul az itt megadott telefonszámot fogja
tárcsázni tartalék GSM hívás esetén, kivéve, ha a 0002 előtaggal tárcsáz a riasztó (lásd
„A kimenő hívások irányítása fix előtag használatával” fejezet).
Amennyiben nem kívánja használni a vezetékes vonalon és GSM híváson keresztüli
tartalék átjelzést, azaz csak GPRS-en keresztüli átjelzés igényelt, akkor hagyja üresen
a telefonszám helyét, és a riasztóközpontban a távfelügyelet telefonszámának állítsa be
a 0123 számot. Ebben az esetben a modul minden hívásra reagál és csak a GPRS
kapcsolatot használja az átjelzések lebonyolítására.
5.6.2 Önálló CID jelzések
Ezen az oldalon közvetlenül a modul által küldött események beállítása végezhető el.
14
Ügyfél azonosító: egyeznie kell a riasztóközpontnak megadott azonosítóval
CID Eseménykódok:
 IN bemenet: Ha IN1 bemenet aktiválódik, akkor ilyen kódú esemény
generálódik.
Alapesetben rövidzárra aktív a bemenet, de szakadásra aktív módot is be lehet
állítani az IN1 szakadásra aktív (NC) bekapcsolásával. A bemeneti állapot
visszaállásának jelzésére is van lehetőség az IN1 visszaállást is jelezze opció
bekapcsolásával.
 Vonalhiba: vezetékes telefonvonal megszűnésekor ilyen kódú esemény
generálódik. Ha nincs vezetékes vonal, akkor üresen kell hagyni.
5.6.3 BELL 103
A modul képes GSM modemről (T.E.L.L. GT64 ajánlott) indított adathívást fogadni,
amelyen keresztül a csatlakoztatott riasztóközpont távolról programozható
(BELL 103 / V.21 formátum). Távprogramozás szempontjából a modul által
támogatott riasztóközpontok listája megtekinthető a www.tell.hu weboldalon.
Ebben az ablakban a bejövő GSM adathívásokra vonatkozó híváskezelés állítható
be. A beállítás segítségével adott telefonszámokra korlátozható a bejövő
adathívások fogadása. A szűrés használata esetén a táblázatban nem szereplő
telefonszámokról érkező adathívásokat a modul elutasítja.
15
5.6.4 SMS továbbítás
A modul a behelyezett SIM kártyára érkező SMS üzeneteket tovább tudja küldeni két
tetszőleges mobil telefonszámra. A telefonszámok beállítását az „SMS” oldalon
végezheti el. Amennyiben itt nincs megadva telefonszám, úgy a modul törli a SIM
kártyájára beérkező SMS üzeneteket.
A beállítások elvégzése után töltse át az adatokat a modulba a PC->Mikrochip
nyomógomb segítségével.
16
5.7
Eseménynapló megtekintése a szerver weboldalán keresztül
A szerver eseménynaplója a szerver webes felületén keresztül tekinthető meg.
A szerver webes konfigurációs felülete internet böngésző segítségével nyitható meg
(Mozzila Firefox 3.0+, Internet Explorer 8.0+, Google Chrome 3.0+ javasolt) az IP
cím és a web port együttes megadásával. Az alapértelmezett web port a 8080-as:
pl. ha 195.196.197.198 a szerver fix IP címe, akkor a böngészőben a következő
címet kell beírni: http://195.196.197.198:8080
A webes felületre történő belépéshez adja meg a kért azonosítási adatokat:
Belépést követően a „Szerver Log” oldalon látható az eseménylista:
Az eseménylista 10 másodpercenként automatikusan frissül, de bármikor frissíthető
a „Frissítés” gomb megnyomásával.
Az eseménylista elemei:
Dátum szűrés: ebben a mezőben 0-999 között órákban megadható, hogy
visszamenőleg hány óra eseményei jelenjenek meg az eseménylistában, de
maximálisan csak 500 sornyi esemény jeleníthető meg. Alapértelmezetten az utóbbi
24 óra eseményei jelennek meg. Az érték megadása után az érvényesítéshez
nyomja meg a „Frissítés” gombot. A szűrés feloldható az érték törlésével a mezőből,
majd a „Frissítés” gomb megnyomásával. Közvetlenül a mező alatti oszlopban az
események dátuma és időpontja látható.
Modul név: az eseményt közvetítő szoftvermodul megnevezése
Kategória: az esemény típusa
Info: információ (pl. beérkező Contact ID üzenet)
Figyelmeztetés: pl. GPRS tesztjelentés elmaradt vagy helyreállt figyelmeztetés
Eszközazonosító: a filter segítségével szűrni lehet az eseménylistát kívánt
csoportkódra és/vagy sorszámra. Az értékek megadása és a „Frissítés” gomb
megnyomása után az eseménylista csak a megadott GPRS eszköz eseményeit fogja
tartalmazni. A szűrés feloldható az értékek törlésével a mezőből, majd a „Frissítés”
gomb megnyomásával.
Felh.név: a filter segítségével szűrni lehet az eseménylistát kívánt felhasználó névre.
A név megadása és a „Frissítés” gomb megnyomása után az eseménylista csak a
megadott felhasználó aktivitási eseményeit fogja tartalmazni. A szűrés feloldható a
név törlésével a mezőből, majd a „Frissítés” gomb megnyomásával.
Esemény: az események részletes leírása.
17
5.8
Riasztóközpont beállítása
 Modulhoz csatlakoztatott riasztóközponton Contact-ID formátumot kell beállítani
 A távfelügyelet számát (amit a riasztó tárcsázni fog) be kell állítani a
„GPRS_Adapter_vxxx.exe” programban a „Távfelügyelet beállításai” oldalon.
Erre a számra fog reagálni a modul.
 Ha nincs vezetékes vonal és nincs szükség másodlagos lehetőségként GSM
beszédhíváson keresztüli bejelezésre, akkor nem kell távfelügyeleti
telefonszámot megadni, és a modul a 0123 telefonszámra fog reagálni. Ebben
az esetben elegendő a 0123 telefonszámot beállítani a riasztóközpontban.
6 A GPRS ADAPTER külső elemei és funkciói
6.1
SIM kártya tartó
A fedő borítást a jelzett végén a LED kijelző irányába vízszintesen megnyomva lehet
eltávolítani. Ide helyezze be a SIM kártyát.
6.2
6.3
LED jelzések
Piros folyamatosan világít
Nincs GSM hálózat, vagy
telefon bekapcsolás / újraindítás
folyamatban.
Piros és Zöld lassan felváltva villog
(kb. 1 másodperc ütemben)
A letöltött adatok hibásak.
Piros és Zöld gyorsan felváltva villog
Adatok letöltése folyamatban.
Piros és Zöld impulzusszerűen egyszerre villan
(kb. 1,5 másodpercenként egy rövid villanás)
Van GSM hálózat, de még nincs
kapcsolat a szerverrel.
Zöld impulzusszerűen villog
(kb. 1,5 másodpercenként egy rövid villanás),
Piros nem világít
GPRS kapcsolat rendben,
felkapcsolódva szerverrel.
Antenna csatlakozás
Az antenna rögzítését egy FME (tüske) csatlakozóhoz tehetjük meg. A csomagban
található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az
esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén
használjon más antennát, vagy keressen jobb helyet az adapternek.
18
6.4
A modul bekötése
Tápfeszültség 9-24 VDC
Tápfeszültség negatív pólusa
Szimulált vonal kimenet a GSM rendszerről (a riasztó RING-TIP bemenetére)
PSTN bemenet (bejövő vezetékes telefonvonal csatlakoztatására)
Önálló üzenet küldése kontaktus hatására (V- pontra kötve aktív)
Hiba kimenet (negatív, max. 250mA)
PHONE PSTN kimenet - elmenő ág (telefonkészülék csatlakoztatására)
V+
VGSM
PSTN
IN
TR
A hibakimenet (TR) akkor aktiválódik, ha legalább 60 másodpercen keresztül nincs
kapcsolat sem a GSM szolgáltatóval, sem a PSTN vonal nem elérhető. Kivételt
képez ez alól az az eset, amikor a modul beállításaiban a „Minden eseményt
továbbítson GSM beszédhíváson keresztül” vagy a „GSM beszédhíváson
keresztül csak az alábbi eseményeket jelezze” opció van kijelölve. Ezeknél a
beállításoknál akkor is aktiválódik a hibakimenet GSM hiba esetén, ha a PSTN vonal
elérhető.
Fontos:
ha a riasztó fémháza le van földelve, akkor a GPRS Adapter V- pontját is
kösse össze ezzel a földponttal!
7 Telepítési útmutató
Felszerelés előtt ellenőrizze a berendezés leendő környezetét:
 Végezzen térerőség mérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt
helyen a térerőség nem kielégítő. Így még felszerelés előtt módosítható az
eszköz helye.
 Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok
érhetik, pl. villamos-motorok, stb.
 Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.
7.1
Felszerelés
Ajánlott felszerelési mód: a GPRS adapter kerüljön ugyanabba a fémházba, mint a
riasztó. Az FME csonk átmérőjével azonos furatot fúrjunk a fémházba, és a mellékelt
anyákkal rögzítsük a csonkot a fémházba oly módon, hogy az FME csonk és a
fémház galvanikus kapcsolatba kerüljön. Műanyag ház és gyenge térerő esetén
egyedi antenna telepítése válhat szükségessé.
7.2
Beüzemelés




SIM kártya legyen behelyezve.
Az antenna legyen rögzítve az adapteren.
Csatlakozók a leírtak alapján legyenek bekötve.
Az eszköz tápfeszültségre tehető (9-24 VDC). Győződjön meg arról, hogy az
energiaellátás elegendő-e a riasztóközpont és az adapter együttes terhelése
mellett. Az adapter nyugalmi árama 100mA, viszont kommunikáció során
elérheti az 500mA-t.
19
8 Technikai adatok
8.1
A termék technikai adatai
Tápfeszültség:
Maximális áramfelvétel:
Hibakimenet (TR) terhelhetősége:
Működési hőmérséklet:
Átviteli frekvencia:
GSM telefon típusa:
Méretek:
Nettó súly:
Bruttó súly (csomagolva):
8.2
A generált telefonvonal adatai
Vonali feszültség:
Vonali áram:
Vonali impedancia:
Csengető feszültség:
Tárcsahang:
8.3
9-24 VDC
500mA @ 12VDC, 250mA @ 24VDC
max. 250mA @ 12VDC
-20ºC - +70ºC
GSM 900MHz /1800MHz
Simcom SIM900
84 x 72 x 32mm
200g
300g
48 V
25 mA
600 Ohm
±72V (25 Hz)
400 Hz
A csomagolás tartalma




GPRS Adapter + csatlakozó
GSM 900MHz / 1800MHz antenna
használati útmutató, garancialevél
CD
20
Download PDF