RoHS IP65 - Lucky Light

DecaLED®
Downlight Led Floodlight Range
www.decaled.com
Product code(s)
94120118, 94120119, 94120138, 94120139, 94120158, 94120159, 94120168,
94120188
ErP
COMPLIANT
RoHS
IP65
Technische specificaties | Technical specifications
Wattage | Power
Floodlight 10W
94120118/19
Floodlight 30W
94120138/39
Floodlight 50W
94120158/59
Floodlight 120W
94120168
Floodlight 200W
94120188
10W
30W
50W
120W
200W
Voltage driver
100-265 VAC
Dimbaar | Dimmable
-
Power factor
H2
> 0,90
Kleur | Colour
Kleurtemperatuur | Color temperature
warm white (RGB)
warm white
3000 °K (RGB)
3000 °K
Stralingshoek | Beam angle
Lumenstroom | Luminous flux
110°
500 Lm
2400 Lm
3300 Lm
Kleurweergave | CRI (Ra)
> 80
Verblindingsfactor | UGR
-
Gemid. levensduur | Expected life time
6800 Lm
14700 Lm
25000 - 40000 hours
1
Breedte | Width (W )
167 mm
245 mm
325 mm
385 mm
471 mm
Hoogte| Height (H2)
208 mm
323 mm
390 mm
468 mm
650 mm
Diepte | Depth (D3)
55 mm
80 mm
105 mm
126 mm
158 mm
Gewicht | Weight
1,1 kg
2,8 kg
5,0 kg
8,0 kg
13,5 kg
Veiligheidsinstructies
Safety instructions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat dit product installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties
van deze handleiding.
Houd dit product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Elektrocutiegevaar bij het openen van het product. Raak geen kabels aan die onder
stroom staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet
zelf. Laat het onderhoud van het product over aan een geschoolde vakman.
Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.
Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gekneld of geplooid is en bescherm het tegen
beschadigingen. Waarschuwing! Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet
deze door de fabrikant, diens servicedienst, of een gelijkwaardig bekwaam persoon
vervangen worden om gevaar te voorkomen.
Attentie: mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk nooit
rechtstreeks in de lichtbron. Dit kan leiden tot oogletsel.
Attentie: dit product wordt warm tijdens het gebruik.
Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat / cover gebarsten of gebroken is.
Ontkoppel het product onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
Alle elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd volgens de IEE
bedradingsrichtlijnen.
De stroomkabel van dit product is niet geschikt voor ondergronds gebruik.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cleaning and maintenance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D3
A qualified technician shall install and service this device.
Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the
specifications of this manual.
Keep this device away from children and unauthorized users.
Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause lifethreatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Have the
device repaired by qualified personnel.
This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains.
Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance
activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against
damage. Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid any
hazard.
Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look
at operating lamp. Eye injury may result.
Caution: device heats up during use.
Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield. Disconnect
immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.
The power cord of this product is not suitable for use underground.
Reiniging en onderhoud
Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.
Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen
van roest vertonen.
De behuizing, de zichtbare delen, de montagebeugels en de montageplaats mogen
niet vervormd zijn of aangepast worden (geen extra gaten in montagebeugels
boren, aansluitingen niet verplaatsen, enz.).
Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen
niet onregelmatig bewegen.
De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het product onderhouden door
een geschoolde technicus.
Controleer of er vocht aan de binnenzijde van het armatuur zit, zonder de lamp te
openen. Indien aan de binnenzijde vocht aanwezig is, dient u direct de spanning uit
te schakelen en uw leverancier te raadplegen.
Indien de beschermplaat / cover beschadigd is, moet u de lamp onmiddellijk
loskoppelen van het stroomnet. Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat /
cover gebarsten of gebroken is. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw plaatselijke verdeler.
Maak het product geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek.
Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging.
W1
This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains.
Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance
activities are performed.
All screws shall be tight and free of corrosion.
The housing, the visible parts, the mounting supports and the installation location shall
not be deformed, modified or tampered with; e.g. do not drill extra holes in mounting
supports, do not change the location of the connections.
Mechanically moving parts must not show any signs of wear and tear.
The electric power supply cables must not show any damage.
Have a qualified technician maintain the device.
Check for moisture inside the fixture without opening them. If moisture is present inside
the fixture, switch off power immediately and contact your supplier.
If the protective shield / cover is damaged, disconnect the lamp immediately from
the mains. Do not use the lamp with a cracked or broken protective shield / cover.
The protective shield / cover is not replaceable.
There are no user-serviceable parts.
Contact your dealer for spare parts if necessary.
Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth.
Do not use alcohol or solvents for cleaning.
Versie 2015.04
Installatie
Installation
•
Respecteer altijd de veiligheidsinstructies! Neem deze door voordat u met de
installatie begint.
•
Always respect the safety instructions! Check them out before you begin the
installation.
•
•
Schakel de stroom uit / los, voordat u begint aan de installatie of de bedrading.
Voor staande montage zijn optioneel twee grondpinnen verkrijgbaar, welke aan de
bevestigingsbeugel kunnen worden geschroefd, en in de aarde worden gedrukt.
Voor hangende montage gebruikt u twee schroeven (met tussenringen) en pluggen
die geschikt zijn voor het betreffende montagevlak.
U kunt het armatuur eventueel kantelen, draai hiervoor met een inbussleutel de
schroeven van de bevestigingbeugel iets los, kantel het armatuur in de gewenst
stand en zet de beugel weer vast.
Het wordt afgeraden om het armatuur met de lichtbundel naar boven gericht te
monteren, omdat er dan eventueel vocht in de rand van het armatuur kan blijven
staan.
Zorg ervoor dat het armatuur niet wordt afgedekt. Houdt tenminste 10cm vrij rondom
het armatuur. Verzeker u zelf ervan dat u conform maatregelen voor brandveiligheid
installeert.
De stroomkabel van dit product is niet geschikt voor ondergronds gebruik.
•
•
Turn the power off / disconnect, before starting the installation or wiring.
For upright mounting two ground pins are optionally available, which can be screwed
to the mounting bracket, and pressed into the soil.
For pendant mounting use two screws (with washers) and plugs that are suitable for
the mounting surface.
You may tilt the luminaire. To do this, slightly loosen the screws on the mounting
bracket with an Allen wrench, tilt the luminaire to the desired position and fasten the
screws again.
It is not recommended to mount the luminaire with the light beam tilted upward, as
moisture may remain in the ledge of the luminaire.
Ensure that the fixture is not covered with any materials. Keep at least 10cm
clearance around the luminaire. Ensure yourself that you install according to fire
safety regulations.
The power cord of this product is not suitable for use underground.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
180°
Algemeen gebruik
General usage
De DecaLED® Led Floodlight Range is een duurzame straler voor buiten op basis van LED
technologie. Ideaal voor het aanlichten van gebouwen, borden, objecten, bomen en
struiken. De armaturen worden plug & play geleverd, dus voorzien van stroomkabel (3m)
en eurostekker.
The DecaLED® Led Floodlight is a durable washlight for outdoor use, based on LED
technology. Ideal for lighting buildings, signs, objects, trees and shrubs. The luminaires are
supplied plug & play, so including power cord (3m) and euro plug.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bescherm dit product tegen extreme temperaturen.
Bescherm het product tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product, valt
niet onder de garantie.
Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen
leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in
deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of
problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het product vervoert.
Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keep this device away from extreme temperatures.
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the
device.
Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by
user modifications to the device is not covered by the warranty.
Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits,
burns, electroshocks, lamp explosion, crash, etc.
Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by
the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or
problems.
Use the original packaging if the device is to be transported.
Keep this manual for future reference.
Programma’s en functies in RGB-uitvoeringen
Programs and functions in RGB-versions
De Led Floodlight RGB is een stand-alone product. Dit betekent dat de programma’s
van meerdere exemplaren onderling niet te synchroniseren zijn. De armaturen kunnen
niet aan elkaar worden doorgelust.
The Led Floodlight RGB is a stand-alone product. This means that the programs of
multiple fi xtures cannot be synchronized. The fi xtures cannot be daisy-chained
together.
De bijgeleverde afstandsbediening heeft een bereik van circa 7 meter. Hiermee activeert
u de RGB programma en functies:
The included remote has a range of about 7 meters. Use the remote to activate the RGB
programs and functions:
1.
2.
3.
4.
Zet het armatuur aan en uit met de [ON/OFF]-knop.
Kies de gewenste kleur door op een van de gekleurde knoppen te drukken.
Druk op de toetsen [ + ] of [ - ] om de lichtsterkte te verhogen of te verlagen.
Druk op een van de effectknoppen om de volgende effecten te verkrijgen: [AUTO],
[FLASH] knipperen, [JUMP3] 3 verspringende kleuren, [JUMP7] 7 verspringende kleuren,
[FADE3] 3 overvloeiende kleuren, [FADE7] 7 overvloeiende kleuren.
5. Druk op [QUICK] of [SLOW] om de snelheid van de effecten te veranderen.
6. Druk op [ >I ] om een effect te pauzeren. Druk nogmaals deze toets om te hervatten.
7. Eventueel kunt u een specificieke kleur onder een sneltoets opslaan middels de
[DIY1] t/m [DIY6] knoppen: Na het drukken op een van de [DIYx]-knoppen kunt u uw
eigen kleur configureren door de rood/groen/blauw pijltjes te bedienen. Vervolgens
kunt u deze kleur opslaan onder één van de [DIYx]-knoppen door deze ingedrukt
te houden. Zodra de Led Floodlight een keer knippert is deze kleur onder de
betreffende knop opgeslagen. U kunt voortaan de kleur direct oproepen door op de
overeenkomstige [DIYx]-knop van de afstandsbediening te drukken.
1.
2.
3.
4.
Afvoeren van het product (WEEE)
Disposal of the product (WEEE)
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan
het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of
the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a
specialized company for recycling. This device should be returned to your
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental
rules.
Turn the luminaire on and off with the [ON/OFF] button.
Choose the desired color by pressing one of the colored buttons.
Press the [ + ] or [ - ] to increase or decrease the brightness.
Press one of the effect buttons to obtain the following effects: [AUTO], [FLASH],
[JUMP3] 3 alternating colors (no fade), [JUMP7] 7 alternating colors (no fade), [FADE3]
3 fading colors, [FADE7] 7 fading colors.
5. Press [QUICK] or [SLOW] to change the speed of the effect program.
6. Press [ >I ] to pause an effect. Press this button again to resume.
7. Optionally, you can save a specific color under a shortcut through the [DIY1][DIY6] buttons: After pressing one of the [DIYx] buttons you can configure your own
color using the red/green/blue arrows. Then save this color under one of the [DIYx]
buttons by holding it down. Once the LED Floodlight flashes this color is stored with
the corresponding button. You can now recall the color directly by pressing the
corresponding [DIYx] button on the remote.
Download PDF