STARboxi
juhend
www.starman.ee
Sisukord
Ohutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enne kasutuselevõttu . . . . . . . . 4
Omadused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kaasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juhtimine ja funktsioonid . . . . . 5
Esi- ja tagapaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ühendused . . . . . . . . . . . . . . . 7
Esmakordne installeerimine
ja põhioperatsioonid . . . . . . . . 8
2
Esmakordne installeerimine . . . . . . . . . . . 8
Põhioperatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
> Kanali vahetamine . . . . . . . . . . . . . 9
> Helitugevuse reguleerimine . . . . . . . 9
> Saateinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
> Teleteksti vaatamine . . . . . . . . . . . . 10
> Kanali keele vahetamine . . . . . . . . 10
> Subtiitrite valimine . . . . . . . . . . . . 10
Telekava (EPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Põhimenüü . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lemmikud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ohutusjuhend
Salvestamine . . . . . . . . . . . . . . . .
Raadio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videolaenutus. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapselukk . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seaded. . . . . . . . . . . . . . . . .
> Kanalite installeerimine. . . . . . .
> Automaatne kanaliotsing . . . . .
> Manuaalne kanaliotsing . . . . . . .
> Kanali parameetrid. . . . . . . . . . .
> Conax. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> A/V väljundiseaded . . . . . . . . . .
> Keeled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> Kasutajaliides. . . . . . . . . . . . . . .
> Süsteemiseaded. . . . . . . . . . . . .
> Süsteemiinfo. . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
Telekava menüü . . . . . . . . . . 20
KordusTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Salvestamine . . . . . . . . . . . . . . 20
Veaotsing . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . 21
KKK ehk STARboxi mugava
kasutamise juhend . . . . . . . . . . 22
Käesolev toode vastab rahvusvahelistele ohutusstandarditele. Palun lugege ohutusja kasutusjuhend enne STARboxi kasutamist läbi ning hoidke käsiraamat tulevaseks
kasutamiseks alles. Kasutusjuhendis toodud info võib etteteatamata muutuda.
Vooluvõrk
AC 90–250 V, 50/60 Hz.
Kasutage STARboxi ainult antud toitepinge
juures. Kui te ei ole kindel, missuguse
pingega teie kodu varustatakse, võtke
ühendust oma kohaliku elektrienergia
pakkujaga. Eemaldage STARbox enne
hooldustööde või paigaldamise alustamist
alati vooluvõrgust.
STARboxi eemaldamiseks kasutatakse
toitepistikut. Pistik peab olema alati kergesti
ligipääsetav.
Ülekoormus
Ärge koormake seinakontakti, pikendusjuhet
ega adapterit üle, see või lõppeda elektrilöögi
või tulekahjuga.
Vedelikud
STARboxi peale ei tohi vedelikke pritsida
ega tilkuda. STARboxi lähedusse ei tohiks
paigutada veega täidetud esemeid, näiteks
vaase.
Puhastamine
Eemaldage STARbox enne puhastamist
seinakontaktist. Kasutage välispinna
puhastamiseks kergelt veega (mitte
puhastusvahenditega) niisutatud riiet.
Ventilatsioon
STARboxi pealmisel küljel olevaid avasid
ei tohi katta, see takistab õhu ligipääsu
STARboxile. Ärge paigutage STARboxi
pehmele mööblile ega vaipadele. Ärge jätke
STARboxi otsese päikesevalguse kätte ega
kütteseadme lähedusse. Ärge paigutage
STARboxi peale elektroonilisi seadmeid.
Ühendused
Ärge kasutage ühendusi, mida tootja pole
soovitanud, see võib tekitada ohte või
kahjustada STARboxi.
Televiisoriga ühendamine
Eemaldage STARbox vooluvõrgust enne
antennikaabli ühendamist või eemaldamist.
Selle tegemata jätmine võib televiisorit
kahjustada.
Asukoht
Paigutage STARbox siseruumi, et see
ei puutuks kokku äikese, vihma ega
päikesevalgusega.
Ärge paigaldage STARboxi soojusallikate
nagu radiaatorite, kütteseadmete, ahjude
ega muude soojust eritavate aparaatide
(sealhulgas võimendite) lähedusse.
Äikesetormi ajal või siis,
kui seadet ei kasutata
Äikesetormi ajal või juhul, kui STARboxi
pikema perioodi jooksul ei kasutata,
eemaldage see seinakontaktist, samuti
eemaldage kaabel.
Hooldus
Ärge üritage STARboxi ise hooldada, sest
võite kattepaneelide avamise ja eemaldamise
korral kokku puutuda ohtliku pinge või
muude ohtudega. Jätke kõik hooldustööd
kvalifitseeritud hoolduspersonali hoolde.
STARbox sisaldab USA patendi ja muude Rovi Corporationile kuuluvate intellektuaalse omandi õigustega kaitstud
koopiakaitsetehnoloogiat. STARboxi pöördprojekteerimine ja lahtimonteerimine on keelatud.
Ärge eemaldage pistikut STARboxi töötamise ajal vooluvõrgust.
Palun kasutage STARboxi väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldi Power nuppu.
www.starman.ee
3
Juhtimine ja funktsioonid
Enne kasutuselevõttu
Omadused
TUUNER ja KANALID
Sisendsagedus
47–870 MHz
Sisendpistmik
IEC 169-2 pesa (RF IN), IEC 169-2 pistik (RF OUT)
IF-sagedus
36,125 MHz
FEC-režiimi formaat
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-C
DemodulatsioonQAM
Modulatsiooni formaat
16, 32, 64, 128 ja 256 QAM
QAM-süsteemikell
28,92 MHz
Lülititalitluses vooluallikas
Sisendpinge
4
Audio/Video ja liidesed
Digitaalne väljund (HD)
AV
Digitaalne audioväljund
USB–port
Võrk
Juurdepääsusüsteem
Kiipkaart
2
3
1. Toitetuli
Näitab, kas STARbox on sisse või välja lülitatud.
2. Infrapunavastuvõtja
Kaugjuhtimispuldi infrapunavastuvõtja.
3. Kiipkaardi ava
Ava vaatajakaardi (Conax) jaoks. Sisestage kaart nii,
et kiip on alla- ja sissepoole suunatud.
8
ST40 CPU tuum: 450 MHz
64 MB
DDR2 1 Gbit × 2 (256 MB)
8 KB
1
2
3
4
5
6
7
HDMI
DIN-SCART
Digital Audio Bitstream Output (S/P DIF OPTILINE)
USB 2.0 × 1
Kiire Ethernet (10/100)
1. DVB-C
5. HDMI
1 kiipkaardilugeja
2. LOOP
Signaali väljund. Ühendus teise seadme – näiteks televiisori – antennisisendiga.
6. AV
3. Ethernet
7. S/PDIF OPTICAL
Kaasas
Kaugjuhtimispult
IR (sagedus: 38 kHz), patarei 2 × 1,5 V AAA
HDMI-kaabel
1,5 m
Etherneti kaabel
1,5 m
RF-kaabel
1,5 m (valikuline)
AV-kaabel
DIN-SCART (valikuline)
Kaasas
KasutusjuhendJah
Füüsilised omadused
Mõõdud (L × K × S)
Netokaal
Töötemperatuur
Hoiustamistemperatuur
1
Adapter, DC 12 V 2 A
MPEG transportvoog A/V dekodeerimine
Transportvoog
MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Profiili tase
MPEG-2 MP@ML
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Videoformaadid
4 : 3, 16 : 9
Video eraldusvõime
1080i, 720p, 576p
Heli dekodeerimine
MPEG-1, Musicam Layers 1&2, AC-3
Helirežiim
Mono, stereo
Võttesagedus
32, 44,1 ja 48 kHz
Süsteemi ressursid
Põhiprotsessor Välkmälu
DDR2
EEPROM
Esi- ja tagapaneel
180 × 33 × 132 mm
1 kg
0–50 ºC
–10...+60 ºC
• Kasutusjuhend
• Kaugjuhtimispult
• Patareid (AAA)
• HDMI-kaabel või DIN-SCART
Ühendus kaabliantenniga.
Etherneti-ühendus Etherneti kaabli abil.
Interaktiivseid teenuseid edastatakse Etherneti kaudu.
4. USB
USB-kaabli ühendus välise kõvaketta või USB-andmekandjaga.
www.starman.ee
HDMI-kaabli ühendus televiisoriga.
Ühendus televiisori või muu välise video- või audiosüsteemi sisendipesaga.
Optilise kaabli ühendus digitaalse audiokomponendiga.
8. Vahelduvvooluadapter
Vahelduvvooluadapteri sisend.
5
Juhtimine ja funktsioonid
Kaugjuhtimispult
6
1. Power (käivitusnupp)
STARboxi sisse-/väljalülitamiseks.
2. Mute (vaigista) nupp
Heli välja ja sisse lülitamiseks.
3. Numbrinupud (0–9)
Otse kanalile liikumiseks kanali numbri sisestamisel.
4. TV/raadio nupp
TV- ja raadiokanalite vahel liikumiseks.
5. Last (viimane) nupp
Eelnevalt vaadatud kanalile naasmiseks.
6. Punane nupp
Heli keele ja subtiitrite keele valimiseks.
7. Roheline (Help) nupp
Telekavas käesolevale hetkele liikumiseks.
8. Kollane (App) nupp
Telekavas ühe päeva võrra edasi liikumiseks.
9. Sinine (Info) nupp
Ekraanil kanali- ja saateinfo kuvamiseks.
10. Nool (üles/alla/vasakule/paremale)
Kursori üles, alla, vasakule või paremale viimiseks. Helitugevuse suurendamiseks/
vähendamiseks (paremale/vasakule). Järgmise/eelmise kanali valimiseks (üles/alla).
11. OK nupp
Menüü valimiseks, valiku kinnitamiseks ja televiisori vaatamise ajal kanalite nimekirja kuvamiseks.
12. Menu (menüü) nupp
Põhimenüü kuvamiseks.
13. EPG-nupp
Telekava kuvamiseks.
14. Opt (valikud) nupp
Täiendavate valikute kuvamiseks, kui need olemas on.
15. Back (tagasi) nupp
Menüü sulgemiseks või eelmise menüü juurde naasmiseks.
16. VOL +/– nupud
Helitugevuse reguleerimiseks.
17. Page (lehekülg) nupud
Menüüdes ja tele-/raadiokanalite nimekirjades järgmisele ja eelmisele lehele liikumiseks.
18. PR +/– nupud
Järgmise või eelmise kanali valimiseks.
19. VoD nupp
Otsetee 48 tunni videolaenutusse.
20. Teleteksti nupp
Otsetee teleteksti kuvamiseks.
21. Subtiitrite nupp
Subtiitrite keele valimiseks.
Ühendused
22. REC nupp
Ei ole STARboxi selles versioonis kasutusel.
23. STOP nupp
Salvestamise või KordusTV peatamiseks.
24. PVR nupp
Salvestuste menüü kuvamine – kõige kiirem tee lõpetatud salvestusteni.
25. Tagasikerimise nupp
Salvestatud saadete ja KordusTV kuni 54-kordse kiirusega tagasikerimiseks.
26. Esita/paus nupp
Salvestuse ja KordusTV esitamiseks/
peatamiseks.
27. Edasikerimise nupp
Salvestatud saadete ja KordusTV kuni 54-kordse kiirusega edasikerimiseks.
1
2
3
4
5
7
8
6
10
12
13
16
19
22
23
25
26
9
11
15
14
18
17
20
21
Televiisori otse STARboxi A/V või HDMI väljundiga ühendamine tagab
elavama pildi ja täiustab telerivaatamise kogemust.
STARboxi asukoht
• Paigaldage STARbox horisontaalselt.
• Ärge asetage STARboxi peale raskeid esemeid, näiteks televiisorit.
• Ärge paigaldage STARboxi järgnevatesse kohtadesse: kohad, kus esineb vibratsiooni, otsese päikesevalguse kätte, niisketesse kohtadesse, liiga kõrge või madala temperatuuriga kohtadesse ja ventilatsioonita kohtadesse.
STARboxi ühendamine
televiisoriga
STARboxi saab televiisoriga ühendada
kahel erineval viisil: SCART- või HDMIkaabli abil.
1. HDMI
Ühendage HDMI-kaabel STARboxi
tagapaneelil asuvasse HDMI-tähisega
pesasse ja selle teine ots televiisori HDMIpesasse.
2. AV
Ühendage DIN-SCART kaabel STARboxi
tagapaneelil asuvasse AV-tähisega
pesasse ja selle teine ots televiisori SCARTjuhtme pesasse.
24
27
www.starman.ee
Digitaalse audiosüsteemi
ühendamine
Ühendage optiline kaabel STARboxi
tagapaneelil asuva S/PDIF OPTICALtähisega pesasse ning kaabli teine ots
digitaalse audiosüsteemi vastava S/PDIF
sisendi pesasse.
Analoogvastuvõtja ühendamine
Ühendage STARbox ja televiisor
antennikaabliga, sisestades ühe otsa
STARboxi LOOP-tähisega pesasse ning
teise otsa televiisori antennivastuvõtjasse –
nii saate televiisori kaudu vaadata Starmani
analoogsignaali kanaleid ka siis, kui
STARbox on ooterežiimil.
7
Esmakordne installeerimine ja
põhioperatsioonid
Esmakordne installeerimine
Telekava (EPG – elektrooniline programmigiid)
STARboxi esmakordsel käivitamisel peab tegema seadme esialgse
installeerimise, enne kui see on kasutusvalmis.
Telekava vaates näete saateinfot - kanali number/nimi, saate pealkiri,
telekava ja saate lühikirjeldus.
STARboxi käivitamine
1. Vajutage telekava avamiseks nupule EPG.
1. STARboxi sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Power.
2. Oodake mõni hetk kuni STARbox käivitub.
3. Valige kanaliotsingu tüüp (automaatne).
8
Esmakordne installeerimine ja
põhioperatsioonid
4. Valige Alusta! ja vajutage valitud otsingumenüüsse sisenemiseks nupule OK.
5. Tulemused kuvatakse otsingu lõppedes. Valige kõigi leitud kanalite salvestamiseks Salvesta ja vajutage nupule OK.
Juhul kui valisite punktis 3 automaatse kanaliotsingu asemel manuaalse kanaliotsingu:
kasutage erinevate seadete reguleerimiseks noolenuppe ( / / / ) ja
numbrinuppe (0–9). Valige Alusta ja vajutage kanaliotsingu käivitamiseks nupule OK.
2. Telekava olekute (tabeli vaade, ühe kanali vaade) vahetamiseks vajutage uuesti nupule EPG.
3. Valige saade, mille kohta soovite rohkem infot saada.
• Noolenupud ( / ): Liikuge telekavas üles-alla ehk järgmisele või eelmisele kanalile. Ühe kanali vaate puhul liikuge saadete nimekirjas üles-alla.
4. Lisafunktsioonide kasutamiseks • Noolenupud ( / ): Liikuge vajutage nuppudele Opt või OK.
sama kanali raames ajateljel vasakul või paremal asuvale • Lülita kanalile: lülitage televiisor saatele. ümber valitud kanalile.
Ühe kanali vaate puhul vahetavad • Tuleta meelde: lisage need nupud vaadatavat kanalit.
meeldetuletus, mis tuletab teile • Lehekülje ( / ) nupud: Liikuge meelde, et soovitud saate alates telekavas üles-alla ehk järgmisele lülitub kanal ümber. või eelmisele kanalile. Ühe kanali Meeldetuletus kaob ekraanilt vaate puhul liikuge saadete kui valite OK. Ümberlülituse nimekirjas üles-alla.
tühistamiseks valige Tühista.
• Kollane nupp: Liikuge järgmisele • Salvesta: pange valitud saade päevale.
salvestama
• Roheline nupp: Liikuge käesolevale • Näita sarnaseid: otsige telekavast kellaajale.
sarnaseid saateid.
• Punane nupp: Liikuge tagasi ühe • Lisainfo: ekraani paremas servas päeva kaupa. Nupp töötab juhul kui kuvatakse valitud saate kohta vaatate hetkel järgmise või veel täiendavat infot.
hilisema päeva telekava.
5. Telekavast väljumiseks vajutage Ajateljel kuvatakse saated tunnise intervalliga.
nupule Back (tagasi).
Käesolev ajahetk on tähistatud helesinise
vertikaalse joonega.
www.starman.ee
11
Esmakordne installeerimine ja
põhioperatsioonid
Esmakordne installeerimine ja
põhioperatsioonid
Põhioperatsioonid
Teleteksti vaatamine
Selles osas tutvustatakse mitmesuguseid funktsioone, mida televiisorit
vaadates või raadiot kuulates kasutada saab.
1. Vajutage teleteksti kuvamiseks (kui see saadaval on) teleteksti nupule ( ).
Teleteksti teenuse vaatamiseks:
2. Kasutage lehekülgede vahetamiseks noolenuppe ( / ) või numbrinuppe
(0–9). Kasutage alamlehtede vahel liikumiseks (kui need saadaval on) noolenuppe ( / ).
Kanali vahetamine
Hetkel mängivat kanalit saab vahetada
neljal erineval viisil:
1. Kasutage noolenuppe (
nuppe PR+/–.
/
1
2
7
3. Teleteksti teenusest väljumiseks vajutage uuesti teleteksti ( ) nupule. Esimese vajutuse järel lülitatakse teletekst läbipaistvale režiimile. Teine vajutus sulgeb teleteksti teenuse.
) või 2. Kasutage otse soovitud kanali valimiseks numbrinuppe (0–9).
3. Vajutage kanalite nimekirja kuvamiseks nupule OK. Valige noolenuppude
( / ) abil kanal, mida vaadata soovite, ja vajutage nupule OK.
4. Vajutage telekava kuvamiseks nupule EPG ja valige noolenuppude ( / )
abil saade, mida vaadata soovite, valige Mängi ning vajutage nupule OK.
Vajutage eelmisele kanalile naasmiseks nupule
Last (viimane). Vajutage TV-/raadiokanalite vahel
liikumiseks TV-/raadio-nupule.
9 10
4
5
6
3
Helitugevuse reguleerimine
Saateinfo
Helitugevuse reguleerimiseks:
• Kasutage nuppe VOL +/– või
noolenuppe ( / ).
• Heli välja lülitamiseks vajutage nupule Mute (vaigista).
• Heli sisse lülitamiseks vajutage taas nupule Mute (vaigista) või kasutage nuppe VOL +/–.
Vajutage nupule Info ning ekraanil
kuvatakse riba, millelt leiate järgneva info:
1. valitud kanalite nimekirja nimetus
2. kanali number/nimetus
3. lisainfo saate kohta*
4. käesoleval hetkel näidatava saate pealkiri
5. järgmise saate pealkiri
6. käesolev kellaaeg/kuupäev
7. ikoonid (ekraaniformaat, mitmekanaliline heli, lapselukk, subtiitrid, HD, heli olek, teletekst, vanusepiirangud)
Kanali keele vahetamine
1. Vajutage punasele nupule ( ) ja seejärel valige noolenuppude ( / ) abil heli keel, vajutage OK.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv heli keel ja kinnitage valik vajutades OK nupule.
Subtiitrite keele valimine
Subtiitrite keele valimiseks on võimalusi
kaks:
1. Vajutage subtiitrite ( ) nupule, valige noolenuppude ( / ) abil sobiv subtiitrite keel ja kinnitage valik vajutades OK nupule.
2. Vajutage punasele nupule ( ) ja seejärel valige noolenuppude
( / ) abil subtiitrite keel, vajutage OK. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv subtiitrite keel ja kinnitage valik vajutades OK nupule.
* Kui vajutate uuesti nupule Info, kuvatakse saateinfo ekraani paremas servas. Kui vajutate kolmandat korda nupule Info, riba ja detailne info kaovad.
www.starman.ee
Põhimenüü
Põhimenüü koosneb
8 erinevast menüüst:
STARboxi menüüd
12
STARboxi mugav kasutajaliides on tehtud Playstation 3 tegijate poolt.
Kõigi funktsioonide kiireks ja mugavaks kasutamiseks on kaks menüüd
– Põhimenüü ja Telekava menüü (EPG). Põhimenüü abil saab lisada
lemmikuid, laenutada filme, vaadata salvestusi, blokeerida juurdepääs
teatud kanalitele lasteluku abil jpm. EPG nupu alt avaneb telekava –
ajatelje abil on mugav vaadata käimasolevaid saateid, leida neid, mida
salvestada või KordusTV abil järelvaadata.
• Lemmikud
• TV
• Salvestamine
• Raadio
• 48 tunni videolaenutus
• Kuutasuline videolaenutus
• Lapselukk
• Seaded
1. Põhimenüüsse sisenemiseks vajutage nupule Menu (menüü).
2. Põhimenüüs liikumiseks kasutage noolenuppe ( / / / ).
3. Liikuge otsitava allmenüü peale ja valiku kinnitamiseks vajutage nupule OK.
4. Eelmise menüü juurde naasmiseks kasutage noolenuppu ( ).
5. Põhimenüüst väljumiseks vajutage nupule Back (tagasi).
Lemmikud
Valige noolenuppude ( / ) abil
Lemmikud ja vajutage täiendavate
valikute avamiseks nupule Opt.
1. Lisa uus nimekiri: looge uus lemmikute nimekiri.
Olemasolevate lemmikute muutmiseks valige noolenuppude abil ( / ) lemmik, mida soovite muuta ning vajutage täiendavate valikute avamiseks nupule Opt.
2. Eemalda nimekiri: eemaldage olemasolev nimekiri. Vaikimisi seadistatud nimekirju (TV, Raadio) ei saa eemaldada.
www.starman.ee
3. Nimeta ümber: nimetage olemasolev nimekiri ümber (maksimaalselt 10 tähte).
4. Korralda ümber: paigutage nimekirjas olevad kanalid ümber. Kui olete ümberkorraldused lõpetanud, vajutage noolenupule ( ) ning seejärel valige tehtud muudatuste salvestamiseks Salvesta ja vajutage nupule OK.
5. Muuda nimekirja numeratsiooni: muutke nimekirjas olevate kanalite numeratsiooni. Valige kas Registri alusel või Kanalinumbri alusel ning vajutage OK.
6. Lisa/eemalda kanaleid: lisage/eemaldage valitud nimekirjast kanaleid. Kui olete
kanalite lisamise/eemaldamise lõpetanud, vajutage noolenupule
( ), seejärel valige Salvesta ja vajutage tehtud muudatuste salvestamiseks nupule OK.
13
Põhimenüü
TV
Põhimenüü
Telekanalite nimekiri
Telekava
Selles menüüosas kuvatakse kõik telekanalid
ning käimasolevad saated.
Kaks viisi telekavani jõudmiseks:
1. Vajutage EPG telekava kuvamiseks.
2. Vajutage Menu, valige TV-menüüst noolenuppude ( / ) abil Telekava ja vajutage nupule OK.
Salvestamine
Salvestuse maht
14
Otsi
1. Valige TV-menüüst noolte
( / ) abil Otsi ja vajutage klaviatuuri avamiseks nupule OK.
2. Sisestage noolenuppude
( / / / ) ja nupu OK abil otsitav sõna. Seejärel valige Enter (sisesta) ja vajutage otsingu alustamiseks nupule OK.
3. Ekraanil kuvatakse sobivate saadete nimekiri.
Meeldetuletused
Selles menüüs loetletakse kõik
meeldetuletused.
1. Valige TV-menüüs noolenuppude
( / ) abil Meeldetuletused ja vajutage nupule OK.
2. Kuvatakse meeldetuletuste nimekiri.
3. Vajutage meeldetuletuste nimekirjas täiendavate võimaluste avamiseks nupule Opt.
Kustuta: kustutage valitud meeldetuletused.
Kustuta kõik: kustutage kõik meeldetuletused.
Raadio
Raadiokanalite nimekiri
Selles menüüosas kuvatakse kõik
raadiokanalid.
Videolaenutus
Näitab, kui palju ruumi on juba kasutatud
ning palju veel alles. Esialgne kasutatav maht
on 50 GB. Mahtu on võimalik juurde osta –
kokku kuni 1000 GB.
Selle teenuse abi saate laenutada hittfilme ja
kinoklassikat nii 48 tunniks kui ka kasutades
kuutasu põhist piiramatut videolaenutust.
Määratud salvestused
1. Valige menüüst 48 tunni videolaenutus.
Näitab Teie poolt valitud salvestusi – siin
on kirjas saated/seriaalid, mida plaanite
salvestada. Nimekirja saab igal hetkel muuta.
48 tunni videolaenutus
Käimasolevad salvestused
Näitab käesoleval hetkel salvestatavate
saadete nimekirja.
Lõpetatud salvestused
Siin näeb lõpetatud salvestuste nimekirja
ning saab alustada või jätkata salvestuse
vaatamist.
Vaadake, kuidas panna salvestama lk 22 punkt 5.
Vahel nihkub saadete algus ettenägematutel
asjaoludel edasi. Selleks, et Teil midagi nägemata
ei jääks, alustame salvestamist 5 minutit enne telekavas
kirjas olevat saate algust ning lõpetame 15 minutit peale
telekavas kirjas olevat lõppu. Mahuarvestusse need varud
sisse ei lähe. Selle tõttu tuleb Teil mõnikord saate alguseni
jõudmiseks edasi kerida.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv kategooria ja žanr, vajutades puldil OK.
3. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv film.
4. Video laenutamiseks vajutage OK ning sisestage autentimiseks PIN kood.
5. Film hakkab mängima kohe.
Filme saab panna pausile, edasi/tagasi kerida ning
uuesti vaadata 48 tunni jooksul.
www.starman.ee
Kuutasuline videolaenutus
1. Valige menüüst Kuutasuline videolaenutus.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv kategooria (Laste valik, Filmivalik või Täiskasvanute valik). Kinnitamiseks vajutage OK.
3. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv žanr. Kinnitamiseks vajutage OK.
4. Valige noolenuppude ( / ) abil sobiv
film. Kinnitamiseks vajutage OK.
5. Kinnitage ost, vajutades Osta nupul olles OK.
6. Autentimiseks sisestage oma
PIN-kood.
7. Film hakkab mängima kohe.
Mõlema videolaenutuse puhul saate kasutada
otsigut:
* Liikuge nooltega vajalikule tähele ning kinnitamiseks vajutage puldil OK.
* Vajadusel lisage tühik vajutades nupule SPACE.
* Otsingu alustamiseks vajutage nupule ENTER.
Filme saab panna pausile, edasi/tagasi kerida
ning hiljem edasi vaadata.
15
Põhimenüü
Lapselukk
Seaded
Seadistamine
Kanalite installeerimine
1. Valige menüüst Lapselukk,
noolenuppude ( / ) abil Seadistamine ja vajutage nupule OK.
2. Ilmub PIN koodi küsiv hüpikaken.
3. Sisestage numbrinuppude (0–9) abil PIN kood ja vajutage nupule OK.
4. Valige noolenuppude ( / ) abil Keela alla 18-aasta vanustele ja vajutage nupule OK.
Lapselukk põhineb telekava
vanusepiirangute alasel infol.
Muuda PIN koodi
16
Põhimenüü
1. Valige menüüst Lapselukk, noolenuppude ( / ) abil Muuda PIN kood ja vajutage nupule OK.
2. Ilmub PIN koodi muutmise hüpikaken.
3. Sisestage numbrinuppude (0–9) abil vana PIN kood.
4. Sisestage numbrinuppude (0–9) abil uus PIN kood.
5. Sisestage uus PIN kood selle kinnitamiseks numbrinuppude (0–9) abil uuesti.
Valige menüüst Seaded, noolenuppude
( / ) abil Kanalite installeerimine,
sisestage PIN-kood ja vajutage
nupule OK. Valige kas Automaatne
kanaliotsing või Manuaalne
kanaliotsing.
Automaatne kanaliotsing:
1. Valige Manuaalne kanaliotsing ja vajutage nupule OK.
2. Kuvatakse DVB-C manuaalse otsingu menüü.
Reguleerige noolenuppude
( / / / ) ja numbrinuppude (0–9)
abil muudetavaid seadeid.
• DVB-C: Ribalaius, Algsagedus, Lõppsagedus, Sümbolikiirus ja Modulatsioon.
1. Valige Automaatne kanaliotsing ja vajutage nupule OK.
2. Kuvatakse DVB-C automaatotsingu menüü.
3. Valige Alusta ja vajutage kanaliotsingu käivitamiseks nupule OK.
17
3. Valige kanaliotsingu alustamiseks Alusta ja vajutage nupule OK.
4. Kuvatakse kanaliotsingu tulemused. Valige kõigi leitud kanalite salvestamiseks Salvesta ja vajutage nupule OK.
Vaikimisi on PIN koodiks määratud „1234”.
Kanalite blokeerimine
1. Valige menüüst Lapselukk, noolenuppude ( / ) abil Blokeeri kanalid ja vajutage nupule OK.
2. Ilmub PIN koodi küsiv hüpikaken.
3. Sisestage numbrinuppude (0–9) abil PIN kood ja vajutage nupule OK. Õige PIN koodi sisestamise korral, kuvatakse kanalite blokeerimise menüü.
4. Valige noolenuppude ( / )
ja leheküljenuppude ( / ) abil kanalid, mida blokeerida soovite, ja vajutage kanali lukustamiseks või lukust lahti tegemiseks nupule OK.
Manuaalne kanaliotsing:
Kui soovite kõik kanalid kustutada, valige
Kustuta ja vajutage nupule OK.
4. Kuvatakse kanaliotsingu tulemused. Valige kõigi leitud kanalite salvestamiseks Salvesta ja vajutage nupule OK.
www.starman.ee
Kanali parameetrid
Käesolevat menüüosa saab kasutata
hetkel välja valitud telekanali parameetrite
ja signaali staatuse vaatamiseks.
Põhimenüü
Põhimenüü
Conax
Conax on STARboxis kasutatav töökindel ja mugav kiipkaarditehnoloogia. Kui vaatajakaart
(Conax) on STARboxi sisestatud, kuvatakse selles menüüosas kaardi menüü. Palun
sisestage vaatajakaart õigesti – nii, et kiip on alla- ja sissepoole suunatud.
18
A/V väljundiseaded
Keeled
1. Valige menüüst Seaded, noolenuppude ( / ) abil A/V väljundiseade ja vajutage
nupule OK.
1. Valige menüüst Seaded, noolenuppude ( / ) abil Keeled ja vajutage nupule OK.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil soovitud keel ja vajutage nupule OK. Valida saab järgnevate seadete vahel:
• Menüü keel
• Peamine heli keel
• Teine heli keel
• Peamine subtiitrite keel
• Teine subtiitrite keel
• Vaegkuuljate subtiitrid
2. Valige noolenuppude ( / ) abil seaded, mida muuta soovite, ja vajutage nupule OK.
3. Valige kõigile seadetele noolenuppude
( / ) abil soovitud väärtused ja vajutage nupule OK.
Valida saab järgnevate väärtuste vahel:
• TV pildisuhe: 16 : 9, 4 : 3 või Auto (automaatne)
• Ekraaniformaat (SCART): Täisekraan, Tekstiväli või Venitatud.
• Ekraaniformaat (HDMI): Täisekraan, Tekstiväli või Venitatud.
• Digitaalne heli: Mitmekanaliline või Stereo.
• S/PDIF A/V Sync (S/PDIF audio/
video sünkroniseerimine): 0–250 ms
• Eelistatud heliriba: Tavaline, Vaegkuuljate või Vaegnägijate.
• SCART signaali tüüp: CVBS või RGB
• TV süsteem: PAL või NTSC
• HDMI video formaat: automaatne, 576p, 720p, 1080i või
originaalformaat.
3. Valige noolenuppude ( / ) abil
kõigile seadetele soovitud keel ja vajutage nupule OK.
Kasutajaliides
Süsteemiinfo
1. Ekraanisäästja rakendumise aeg: Kui Te ühtegi tegevust ei soorita, ilmub ekraanile seadistatud perioodi (5, 10 või 15 minutit) möödudes ekraanisäästja. Ekraanisäästja saab ka välja lülitada.
2. Ekraanimenüü kuvamise aeg: Võimalus valida 2, 5, 10 ja 15 sekundilise perioodi vahel.
1. Valige menüüs Seaded, noolenuppude ( / ) abil Süsteemiinfo ja vajutage nupule OK.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil soovitud seaded ja vajutage nupule OK. Valida saab järgnevate seadete vahel:
• IP-võrk: Selle valiku abil saab kontrollida kaabelmodemi, DNS1, DNS2 ja Etherneti staatust.
• Internetiühendus: Selle valiku abil saab kontrollida IP-aadressi.
• Võrguseaded: Kui võrgu tüüp on manuaalne (staatiline), saate seadistada IP, Netmaski, Gateway, DNS1 ja DNS2.
• Tarkvara: Selle valiku abil saab vaadata platvormi, püsivara versiooni ja tarkvarauuendusi.
• Kiibi ID: STARboxi kiibi ID.
Süsteemiseaded
1. Valige menüüs Seaded, noolenuppude ( / ) abil Süsteemiseaded ja vajutage nupule OK.
2. Valige noolenuppude ( / ) abil soovitud tegevus ja vajutage nupule OK. Valida saab järgnevate tegevuste vahel:
• Taaskäivita seade: Kui valite seadme taaskäivitamise ja vajutate nupule OK, siis STARbox taaskäivitub.
• Algseadete taastamine: Tehase algseaded taastatakse. Tegevuse sooritamiseks peab sisestama PIN-
koodi.
www.starman.ee
19
Telekava menüü
Veaotsing
Telekava menüüsse minekuks vajutage puldil EPG või minge läbi
põhimenüü. Lisaks kava vaatamisele saate siin ka saateid salvestada ja
KordusTV abil järelvaadata juba eetris olnud saateid.
KordusTV
Salvestamine
Kordus TVst saab vaadata vaid neid
saateid, millel on üleval nurgas sinine
ringikujuline nool. Samal ajal kui saade
käib, saab seda saadet algusest peale
vaadata samamoodi nagu vanu saateid.
Salvestama saab panna vaid neid
saateid, mis käesoleval hetkel ei ole
veel alanud. Telekavas asetsevad need
sinisest joonest paremal ja on punast
värvi.
ProbleemLahendus
Elektritoide puudub.
Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
Pilt puudub.
Kontrollige, kas video- ja antennikaablid on korralikult ühendatud. Veenduge, et Teie televiisor on seadistatud õigele videosisendile, selleks proovige avada STARboxi menüüd.
Halb pildikvaliteet.
Kontrollige signaalitaset. Selleks valige põhimenüüst Seaded ning seejärel Kanali parameetrid. Teile kuvatakse signaaltaseme info.
Heli puudub.
Kontrollige televiisori ja STARboxi helitaset.
Kontrollige, et televiisor ega STARbox pole hääletul režiimil.
Kontrollige, kas audiokaablid on korralikult ühendatud.
20
1. Valige noolenuppude ( / ) abil soovitud saade või film. Valimiseks vajutage OK.
2. Valige avanevast valikust KordusTV –
Mängi. Juhul kui olete saadet juba KordusTV abil vaadanud, võite vaatamist jätkata pooleli jäänud kohalt. Selleks valige KordusTV – Jätka.
3. Saade hakkab mängima kohe.
KordusTV- ja salvestamisteenustega saab kasutada
järgnevaid nuppe.
• Stop: Vajutage nupule Stop taasesituse peatamiseks.
• PVR: Vajutage nupule PVR lõpetatud salvestuste kausta naasmiseks.
• Tagasikerimine: Vajutage tagasikerimisnupule taasesituse tagasikerimiseks.
• Esita/paus: Vajutage nupule esita/paus taasesituse käivitamiseks/peatamiseks.
• Edasikerimine: Vajutage edasikerimisnupule taasesituse kiirendatult edasikerimiseks.
1. Valige noolenuppude ( / )
abil soovitud saade või film. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.
2. Valige Salvestamine ning vajutage OK, et lisada antud saadet teie määratud salvestuste hulka.
3. Oma salvestised leiate, valides põhimenüüs Salvestamine.
vt lisaks Salvestamise info lk 14.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Suunake kaugjuhtimispult otse STARboxile.
Kontrollige puldi patareisid ja vajadusel vahetage need välja.Tehke STARboxile restart.
Teenus ei tööta või pilt on vigane.
Kontrollige, et STARboxi kaardipesas on õige ehk Starmani logoga kaart. Kui on õige kaart ning veateade ei muutu, siis helistage Starmani infotelefonil 1770 ja klienditeenindaja selgitab lähemalt, mida edasi teha.
Kaarti ei ole sisestatud.
Sisestage vaatajakaart ja veenduge, et see on õigesti sisestatud – kiip on alla- ja sissepoole suunatud.
Vale kaart. Sisestage õige kiipkaart.
Eemaldage vaatajakaart ja sisestage see uuesti.
STARboxi kõikide funktsioonide toimimise indikaatoriteks on põhimenüü vasakul üleval nurgas asuvad ikoonid. Kõik 4 ikooni
peavad olema oranžid. Kui STARboxi mõni funktsioon ei ole töökorras, on üks või mitu ikooni hallid.
Juhul kui Te ei leidnud sellest tabelist oma probleemile lahendust, pöörduge Starmani klienditeeninduse poole telefonil 1770.
Spetsifikatsioonid
Toote nõuetekohane kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed).
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus jäätmesorteerimissüsteeme rakendatakse.)
Seesugune tähis tootel või tootega kaasas olnud materjalidel tähendab, et toodet ei tohi selle kasutusaja lõppedes koos
teiste majapidamisjäätmetega kõrvaldada.Vältimaks võimalikku keskkonnale või inimeste tervisele tekitatavat kahju, mille
põhjuseks on jäätmete kontrollimata kõrvaldamine, eraldage palun toode teistest jäätmetest ja võtke see materiaalsete
ressursside jätkusuutliku taaskasutamise propageerimiseks vastutustundlikult ringlusse. Kodutarbijad peaksid ühendust
võtma jaemüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või vastava kohaliku omavalitsuse asutusega, ning uurima, kuhu ja kuidas
see toode keskkonnale ohutul viisil ümbertöötamiseks viia tuleb. Ärikasutajad peavad ühendust võtma kauba tarnijaga ja
ostulepingu tingimusi kontrollima. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos muude kaubandusjäätmetega.
IM00-000000
Versioon 01
www.starman.ee
21
KKK ehk STARboxi mugava kasutamise juhend
See on Teie uus STARbox, uue põlvkonna digiboks, millega avaneb
Teil võimalus nautida kolme haaravat funktsiooni – videolaenutust,
salvestamist ja KordusTVd. Selleks, et teievaheline suhtlus sujuks,
soovitame enne uuendusliku aparaadi hingeellu süübimist tutvuda juhendi
ja korduma kippuvate küsimustega.
22
1. Kuidas ma saan vaadata telekava?
Telekavani saate jõuda mitmel moel:
a) Vajutage nupule EPG;
b) Vajutage Menu nupule, liikuge nooltega ikoonini TV, liikuge nooltega alla, valige Telekava, vajutage OK.
c) Vajutage Menu, liikuge nooltega ikoonini Lemmikud, liikuge nooltega alla, valige Telekava, vajutage OK.
2. Kuidas ma saan vaadata/kuulata oma lemmikkanaleid?
Vajutage Menu, valige Lemmikud, valige tele- või raadiokanal, vajutage OK.
3. Kuidas ma saan teha lemmikkanalite nimekirja?
Vajutage Menu, valige Lemmikud, vajutage nupule Opt, valige Lisa uus nimekiri.
4. Kuidas ma saan kuulata raadiot?
Vajutage Menu, liikuge noolega vasakule ikoonini Raadio, liikuge nooltega alla, valige raadiokanal,
vajutage OK. Kui olete juba koostanud lemmikraadiokanalite nimekirja, siis leiate need Lemmikute alt.
5. Kuidas ma saan salvestada saateid?
Salvestama saab panna vaid neid saateid, mis käesoleval hetkel ei ole veel alanud. Salvestada saab ainult
tulevikus toimuvaid saateid – telekavas on need märgitud punaselt. Salvestamise teenuse kasutamiseks
vajutage EPG, valige telekavast punasega märgitud saade, mida soovite vaadata, vajutage OK. Valige
Salvestamine ning vajutage OK. Valitud saade lisatakse Määratud salvestused kausta, mis on
muudetav. Kui käesoleval hetkel käib salvestamine, kuvatakse seda Käimasolevad salvestused
kaustas.
6. Kus saan ma vaadata salvestatud saateid?
Salvestatud saated lähevad kausta Lõpetatud salvestused, kust neid saab soovi korral vaadata.
Vajutage Menu, liikuge nooltega ikoonini Salvestamine, valige Lõpetatud salvestused.
7. Kus ma saan lisada ja eemaldada meeldetuletusi?
Vajutage EPG, valige saade, vajutage OK, valige Tuleta meelde. Vajutades OK, ilmub Teie telekavasse
kellukese märk, mis tähistab meeldetuletust. Meeldetuletuse eemaldamiseks minge kellukese märgiga
saatele, vajutage OK ning teile avaneb uus rippmenüü, valige Eemalda meeldetuletus.
8. Mis on mu PIN kood?
Esialgne PIN on 1234.
9. Kuidas ma saan muuta PIN-koodi?
PINi muutmiseks valige menüüst Lapseluku alt Muuda PIN-kood. Kui unustate PIN-koodi, siis
uuendamiseks saatke e-kiri aadressile klienditugi@starman.ee.
10. Kuidas toimib Lapselukk?
Lapselukk aitab muuta valitud kanalid lastele kättesaamatuks – seda eeldusel, et nad ei tea PIN koodi.
Lapseluku kinnitamiseks minge Menu nupu abil põhimenüüsse, valige Lapseluku alt Seadista, sisestage
PIN kood, valige kanalid. Lastele keelatud kanalite ette ilmub tabaluku märk. Selle kanali vaatamiseks tuleb
iga kord sisestada PIN kood.
11. Mida ma pean tegema, kui salvestusmaht saab täis?
Võimalusi on kaks – esiteks võite kustutada salvestusi vähemaks, teiseks osta mahtu juurde.
Selleks helistage numbrile 1770 või saatke kiri sooviga saada mahtu juurde aadressile klienditugi@
starman.ee. Esialgseks mahuks on 50 GB, kuid mahtu saate osta kokku kuni
1000 GB. Kui tahate salvestusmahtu vähendada, peate vajadusel soovitud mahtu ületavad salvestused
kustutama.
12. Kuidas ma saan vaadata KordusTV-d?
Saadete järelvaatamine või käimas oleva saate algusest vaatamiseks toimige järgnevalt: vajutage puldil
EPG, valige telekavast saade, mida soovite vaadata, vajutage OK. Kordus TVst saab vaadata vaid neid
saateid, millel on üleval nurgas sinine ringikujuline nool. Samal ajal kui saade käib, saab seda saadet
algusest peale vaadata samamoodi nagu vanu saateid.
13. Mis vahe on 48 tunni videolaenutusel ja kuutasulisel videolaenutusel?
48 tunni filme saate osta ühe kaupa ning nende kasutusõigus kestab 48 tundi. Kuutasulise paketi valijad
saavad vaadata kuu jooksul filme piiramatul hulgal. 48 tunni videolaenutus pakub viimaseid hitte,
kuutasulises paketis on rohkem vanu häid filme ning kinokunsti klassikuid.
14. Kuidas kasutada 48 tunni videolaenutust?
48 tunni videolaenutuses maksate iga vaadatud filmi eest ning saate seda filmi vaadata 48 tunni
jooksul. Filmi saate edasi kerida, tagasi kerida, pausile panna, kinni panna ning hiljem edasi vaadata.
Vajutage Menu, valige menüüst 48 tunni videolaenutus, liikuge nooltega üles-alla, valige sobiv
kategooria ja film. Video ostmiseks vajutage OK ning sisestage PIN. Film hakkab mängima kohe.
15. Kuidas kasutada Kuutasulist videolaenutust?
Kuutasulise videolaenutuse puhul saab valida kolme paketi vahel: Laste valik, Filmivalik,
Täiskasvanute valik. Juhul kui soovite tellida mõne paketi, helistage 1770. Kui teil juba on mõni
pakett tellitud, siis vaatamiseks valige žanr, valige film, vajutage OK ning asuge nautima filmielamust.
Kuutasulise videolaenutusega võib vaadata piiramatul hulgal filme. Filme saate edasi kerida, tagasi
kerida, pausile panna, kinni panna ning hiljem edasi vaadata.
16. Kuidas ma saan vaadata saateinfot?
Otseteeks on nupp Info, kuid infot saate vaadata ka OPT nupu alt (Lisainfo).
17. Kuidas ma saan otsida sarnaseid saateid?
a) Opt nupp – Näita sarnaseid.
b) Vali EPG menüü telekavast saade, vajuta OK, vali Näita sarnaseid.
18. Kuidas ma saan muuta ekraaniformaati?
Ekraani formaati saate muuta põhimenüüst. Vajutage Menu, liikuge ikoonini Seaded, valige A/V
väljundiseaded, valige kas teil on Ekraaniformaat SCART või Ekraaniformaat HDMI ning määrake
formaat: Täisekraan, Tekstiväli või Venitatud.
19. Kuidas ma saan STARboxi seadistada?
Seadistamiseks vajutage Menu, liikuge nooltega ikoonini Seaded.
20. Kuidas ma saan muuta heli keelt?
Vajutage punasele nupule, valige Heli keel. Antud funktsiooni saadavus oleneb kanalist.
21. Kuidas muuta keelt?
Seadistamiseks vajutage Menu, liikuge nooltega ikoonini Seaded, valige Keeled, valiku kinnitamiseks
vajutage OK.
22. Kuidas ma saan lisada, vahetada subtiitreid?
Vajutage punasele nupule, valige Subtiitrid. Antud funktsiooni saadavus oleneb kanalist.
23. Kuidas saab ühe kanali vaatest tagasi EPG telekavasse?
Vajutage uuesti EPG.
24. Kuidas ma saan teha otsinguid soovitud saate leidmiseks?
Vajutage Menu, liikuge ikoonini TV, valige Otsi.
25. Miks STARbox nii kuumaks läheb?
Korpuse kuumenemine tuleneb disainist ning ei mõjuta toote tööd.
26. Kuidas kontrollida, kas internet töötab ja võrk on olemas?
Interneti ja võrgu toimimist saab kontrollida põhimenüüst. Vajutage Menu, liikuge nooltega ikoonini
Seaded, valige selle alt Süsteemiinfo, alavalik Internetiühendus. UDP receiving juures peab
olema märge OK. Kui internetti ei ole, siis ei toimi kõik funktsioonid korrektselt, puuduvad telekavad ning
võimalus tellida ja vaadata filme ning salvestatud saateid.
www.starman.ee
23
www.starman.ee
Download PDF