Quick Installation Guide
LC-DOCK-U3 - USB 3.0 Dual Bay Docking Station for 2x 2,5”/3,5” SATA HDDs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Obsah balení
●
●
●
●
●
USB 3.0 dokovací stanice na dva disky
USB 3.0 kabel
Napájecí adaptér
Instalační CD
Návod
2. Charakteristika





Podporuje 2,5” & 3,5” SATA disky
Podporuje hardwarové klonování &
zálohu software
USB 3.0 vstup
Snadná instalace, plug & play a hotswappable
LED indikátor
Product overview
1. OTB tlačítko (One touch backup)
3. HDD 1 LED
5. LED indikátor zapnutí
7. HDD1 bay (Cílový disk)
9. Tlačítko zapnutí / vypnutí
11. USB 3.0 port
2. Tlačítko klonování
4. HDD 2 LED
6. LED statusu klonování
8. HDD2 bay (Zdrojový disk)
10. Napájení (vstup DC 12V/3A)
3. Informace – Přečtěte si před použitím produktu
Důrazně doporučujeme vytvořit zálohu původních dat před zahájením procesu klonování a vyhnout se
jakékoliv ztrátě dat v případě výpadku napájení během tohoto procesu. LC-Power nenese odpovědnost za
ztrátu dat nebo zneužití zařízení. Také prosím zkontrolujte obsah balení před zahájením používání zařízení.
Minimální požadavky na systém
- Intel Pentium II 350MHz kompatibilní nebo procesor Mac G3 nebo vyšší
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
- Počítač podporující USB 3.0
Stáhnout software aplikace - OTB (one touch backup)
Poznámka: OTB software podporuje pouze Windows XP/Vista/7/8/10.
Postupujte podle následujících pokynů ke stažení a instalaci softwaru aplikace.
1. Nainstalujte OTB software z mini CD, které je součástí dodávky.
2. Vyberte správný OTB softwaru a stáhněte ho do svého počítače.
3. Spusťte soubor a postupujte dle pokynů instalačního programu.
4. Prostudujte návod k obsluze aplikačního softwaru další informace.
4. Formátování pevného disku
Při použité nového neformátovaného pevného disku, budete muset nejprve tento disk naformátovat a
případně rozdělit na díly. Další informace naleznete v dokumentaci k pevnému disku nebo operačnímu
systému.
Page 1
Quick Installation Guide
LC-DOCK-U3 - USB 3.0 Dual Bay Docking Station for 2x 2,5”/3,5” SATA HDDs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Dokovací stanice
Duální dokovací stanice funguje především jako 2-bay dokovací stanice, která vám umožní snadno připojit
až dva pevné disky k počítači pomocí jediného USB 3.0 konektoru.
1. SATA pevný disk(y) musí být vloženy do pozic HDD1 / HDD 2 před zapnutím dokovací stanice. Ujistěte
se, že konektory SATA pevný disků jsou korektně vloženy do SATA konektorů uvnitř dokovací stanice.
Použijte dodávaný USB 3.0 kabel pro propojení dokovací stanice s USB portem v počítači.
2. Stiskněte tlačítko napájení, které se nachází na zadní straně dokovací stanice. LED indikátor se rozsvítí
a dojde ke spuštění pevných disků.
3. Počítač automaticky rozpozná nově připojené zařízení včetně disků. Rozpoznání a nainstalování
potřebných ovladačů může trvat jednu až dvě minuty. Dokovací stanice používá pouze ovladače, které
jsou již integrovány v operačním systému. Další ovladače nejsou požadovány.
4. Jakmile počítač nainstaluje disky, budou zobrazeny v kolonce " Tento počítač" (Windows) nebo na
ploše (Mac OS X).
Poznámka: Odebráním jednotky pevného disku z dokovací stanice nebo odpojení dokovací
stanice od USB portu počítače při kopírování souborů do nebo ze zařízení se vystavujete
nebezpečí ztráty dat!
6. Funkce klonování pevného disku (vytvoření duplicitního disku)
Pro použití funkce klonování pevného disku musí být jeho kapacita rovna nebo větší než kapacita
zdrojového pevného disku. Upozorňujeme, že data nemohou být klonována na pevný disk s menší
kapacitou než je kapacita původního pevného disku.
Režim hardwarového klonování
Pro klonování disku bez připojení dokovací stanice k počítači použijte klonovací tlačítko.
Důležitá poznámka:
1. Před klonováním pevného disku, odpojte kabel USB 3.0 od dokovací stanice. Je-li v průběhu
klonovacího procesu zapojen, může to způsobit poškození dat na pevných discích.
2. Před klonováním se ujistěte, že máte správný pevný disk vložen do správné pozice pro HDD. V
opačném případě by mohlo dojít ke ztrátě dat.
3. Kapacita cílového pevného disku (musí být v pozici HDD1), musí být rovna nebo větší než je kapacita
zdrojového pevného disku.
Pro hardwarové klonování se prosím držte následujícího postupu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nainstalujte dva pevné disky do doku. Ujistěte se, že jsou disky správné nainstalovány. Zdrojový disk
v HDD 2 a cílový disk v HDD 1.
Odpojte USB kabel od dokovací stanice, připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení na
dokovací stanici.
Stiskněte a podržte tlačítko "Clone" po dobu 3 sekund. LED indikátor umístěný vedle tlačítka
"Clone" začne blikat. Pokud nedržíte tlačítko "Clone" po dobu 3 sekund, klonování se nespustí a vy
musíte začít znovu.
V průběhu procesu duplikace zobrazují LED indikátory procento dokončení operace.
Když je proces duplikace dokončen, všechny čtyři procentní LED indikátory přestanou blikat a zůstane
nepřetržitě svítit pouze červená LED. Stiskněte tlačítko napájení na zadní straně dokovací stanice a
vypněte ji.
Nyní můžete bezpečně odebrat pevné disky z dokovací stanice.
Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Germany, www.lc-power.com
Oficiální distributor výrobků LC-POWER pro Českou Republiku je společnost TN Trade spol. s r.o., Myslivečkova 846, Hradec Králové
www.tntrade.cz
Page 2
Download PDF