™
Mini Target
Mini-cible
Mini Blanco
Mini-Ziel
Minidoelwit
Gebruiksaanwijzing
http://www.light-strike.nl
™
8+
Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./ Item Nr 3420
inleiding
Beknopt overzicht
Vind je Striker-stijl om zijn eigenschappen te zien.
Striker D.C.P.-013
Schild
Batterijvak
Volume
Gezondheidsmeter
Wapenkeuze Teamkleur
Stroomschakelaar
Koptelefoonaansluiting
Kleurendisplay
Trekker
Luidspreker
IR-sensor
IR-zender
Striker G.A.P.-024
Batterijvak
Schild
Volume
Stroomschakelaar
Wapenkeuze
Teamkleur
Kleurendisplay
Gezondheidsmeter
Koptelefoonaansluiting
Kleurendisplay
Luidspreker
Trekker
IR-sensor
IR-zender
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
inleiding
Striker S.P.-144
Volume
Schild
Batterijvak
Wapenkeuze
Teamkleur
Stroomschakelaar
Kleurendisplay
Gezondheidsmeter
Kleurendisplay
Trekker
Luidspreker
IR-sensor
Opmerking: Belemmer de IR-sensor en de zender op je Striker niet want
dit verhindert het sturen naar en ontvangen van signalen van andere
Light Strike producten.
Opmerking: Om in geheime modus te spelen, steek je koptelefoon in de
koptelefoonaansluiting achteraan je Striker.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
NL
IR-zender
batterijgegevens
Batterijen in de Striker installeren of vervangen
De Striker vereist 4 x “AA” batterijen (niet meegeleverd). Je Striker zal je vertellen
wanneer het tijd is om de batterijen te vervangen. Als de Striker tijdens het
spelen detecteert dat de batterijen uitgeput raken, zal deze een
geluid afspelen, 5 keer een wit licht laten knipperen en vervolgens
uitschakelen. Vervang de batterijen en verschuif de stroomschakelaar
alvorens de Striker opnieuw te gebruiken. Om de batterijen te
installeren of te vervangen:
1.
Open het batterijvak met een kruisschroevendraaier
(niet bijgeleverd).
2.
Let er op dat de positieve en negatieve polen
overeenkomen met de afbeeldingen in het batterijvak.
3.
Breng het deksel van het batterijvak weer aan. Draai de
schroeven niet te stevig aan.
voorkant
”
AA
V “ M3
1.5 6 / U
LR
”
AA
V “ M3
1.5 6 / U
LR
”
AA
V “ UM3
.5
1 6/
LR
A”
“A 3
V
M
1.5 6 / U
LR
6V
Batterijen in het Mini-Doelwit installeren of
vervangen
Het Mini-Doelwit vereist 3 x “AAA” (LR03) batterijen (niet meegeleverd). Om de
batterijen te installeren of te vervangen:
1.
Open het batterijvak met een kruisschroevendraaier (niet
bijgeleverd).
2.
Let er op dat de positieve en negatieve polen
overeenkomen met de afbeeldingen in het batterijvak.
3.
Breng het deksel van het batterijvak
weer aan. Draai de schroeven niet te
stevig aan.
1.5V LR03
UM4 “AAA”
1.5V LR03
UM4 “AAA”
1.5V LR03
UM4 “AAA”
4.5V
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
SLAG
Belangrijke informatie over de batterijen
• Gebruik enkel nieuwe batterijen van de vereiste grootte en het aanbevolen type.
• Haal geen oude en nieuwe batterijen door mekaar, noch verschillende types batterijen [standaard (Koolstof – Zink), Alkaline of
oplaadbare] of oplaadbare batterijen met een andere capaciteit.
• Verwijder herlaadbare batterijen van het speelgoed voordat u deze oplaad. Oplaadbare batterijen mogen enkel opgeladen
worden onder toezicht van een volwassene.
• Gelieve de correcte polariteit (+) en (-) na te leven.
• Probeer niet om wegwerpbatterijen op te laden.
• Gooi geen batterijen in vuur.
• Vervang tegelijkertijd alle batterijen van hetzelfde type/merk.
• Er dient geen kortsluiting veroorzaakt te worden met de voedingsterminals.
• Batterijen zouden moeten vervangen worden door volwassenen.
• Haal lege batterijen uit het speelgoed.
• OPGELET: Toezicht van een volwassen is vereist.
Inschakelen
Stel de stroomschakelaar van de Striker op de ON positie in om te beginnen schieten.
Stand-bymodus
NL
Als je gedurende circa 10 minuten niet schiet zal de Striker in stand-by gaan. Hij wordt opnieuw actief
wanneer hij door een andere Striker of Assault Striker wordt geschoten of een van zijn knoppen wordt
ingedrukt. Na ongeveer 20 minuten van inactiviteit, zal de Striker verder uitgeschakeld worden en niet
langer schoten van andere Light Strike wapens registreren. De Striker wordt opnieuw actief als een van
zijn knoppen wordt ingedrukt.
Opmerking: Het spelen in rechtstreeks zonlicht of andere heldere omstandigheden kan het schietbereik
van je Striker doen afnemen.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
SLAG
Je
team
selecteren
Welke kleur wil je gebruiken om je vijanden neer te schieten? Kies uit rood, geel, groen en blauw.
Druk op de Teamkeuze-knop om de verschillende kleuren te doorlopen. Laat de knop los om een kleur te
activeren en deel van dit team uit te maken. Je kan tot vier teams aanmaken, elk met een onbeperkt aantal
spelers.
TIP: Zorg dat je de kleur van je Striker wijzigt zodat je niet per ongeluk schade aan je teamgenoten toebrengt!
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
SLAG
Je wapen kiezen
Druk op de Wapenkeuze-knop om je opties te doorlopen. Laat de knop los om je keuze te activeren. Elk
wapen heeft een verschillende schietsnelheid.
Laser strike is je standaard wapen. Het heeft een beperkte vuurkracht maar schiet supersnel.
Stealth strike lijkt op laser strike maar zijn stille schoten zorgen ervoor dat je naar je vijand toe kan
sluipen.
Pulse strike zorgt voor meer slagkracht en er zit meer vertraging tussen de schoten.
Sonic strike is het grootste wapen in je arsenaal en heeft de langste vertraging tussen de schoten.
Wil je je positie niet verraden? Druk op de Volumeknop
om het volume van de ingebouwde luidspreker en de
koptelefoonaansluiting te regelen.
TIP: Gebruik de koptelefoon om in geheime modus te spelen en naar
je vijanden toe te sluipen.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
NL
Je volume kiezen
het spel
Overzicht
Hoe snel je je gezondheid verliest is afhankelijk
van de wapenstijl die je vijanden kiezen.
Haal de trekker van de Striker over om kleurrijke
schoten naar doelen en vijanden af te vuren of
houd de trekker ingedrukt om snelle schoten af
te vuren.
De ingebouwde sensor detecteert treffers van
andere Light Strike wapens.
Munitie en herladen
De munitie is onbeperkt, dus schiet er maar op los. Maar als
je de trekker ingedrukt houdt om sneller te schieten, is er
na een bepaald aantal schoten een korte afkoelperiode.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
het spel
Gezondheid
Drie roodgekleurde balken op je Striker geven
aan hoeveel gezondheid je nog hebt. De balken
knipperen wanneer je gezondheid zich op de helft
bevindt.
Als je gezondheid nul bereikt, verlies je alle
vermogen. Druk tegelijkertijd op de Schildknop en
Trekker om je volledige gezondheid terug te krijgen.
TIP: Sommige wapenstijlen veroorzaken meer
schade dan andere, wees dus voorzichtig als je
vijand Sonic strike of Pulse strike gebruikt.
Druk op de Schildknop en het
schild wordt geactiveerd. De schade
veroorzaakt door treffers neemt
gedurende 15 seconden af, maar je
moet circa 2 minuten wachten voordat
het schild opnieuw geladen is. Een
stem zal je melden wanneer je je schild
opnieuw kan activeren.
TIP: Het schild kan een belangrijke rol
in je strategie spelen. Vergeet niet om
deze te gebruiken!
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
NL
Schildmodus
MINI-doeLWIT
Overzicht
Het Mini-doelwit leert jou en je vrienden hoe
te richten.
Stel om te starten de stroomschakelaar op
de ON positie in. Stel de stander op en plaats
het doelwit op een vlak oppervlak, zoals een
tafel, of bevestig deze aan een koord, riem of
gelijkwaardig voorwerp. Schiet er vervolgens
op los!
Als je het doelwit treft, zal deze de kleur van
je Striker weergeven.
Stroomschakelaar
ON
De stander opstellen
OFF
Stand-bymodus
Als je het Mini-doelwit gedurende circa 10 minuten niet gebruikt, gaat hij in stand-by. Door op het Minidoelwit te schieten zal deze opnieuw activeren. Na circa 20 minuten zal hij verder worden uitgeschakeld en
zal je het Mini-doelwit moeten uit- en inschakelen om deze te resetten.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
INFORMATIE
Contactinformatie
Om meer te weten te komen over Light Strike of om het volledig assortiment van WowWee producten
te bekijken, ga naar www.light-strike.nl
Belangrijk veiligheidsbericht
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC voorschriften. Werking is afhankelijk van de volgende twee
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storing
aanvaarden, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.
OPMERKING
Deze uitrusting werd getest en bleek te voldoen aan de beperkingen voor een Klasse B digital apparaat, overeenkomstig
Deel 15 van de FCC voorschriften.
Deze beperkingen zijn in het leven geroepen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een
huisinstallatie. Deze uitrusting genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie stralen, en indien niet geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken bij draadloze verbindingen. Er is
echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie.
Als deze uitrusting schadelijke storing veroorzaakt aan radio- en televisieontvangst, wat kan bepaald worden door de
uitrusting uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aanbevolen de storing proberen te corrigeren door één of meer van de
volgende maatregelen:
Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was
het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan
te wenden� Het product kan substanties bevatten die een
schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu�
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te
vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te
perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste
terugname-systemen� Deze systemen zullen de meeste
onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde
manier hergebruiken of recycleren� Het doorstreepte
vuilnisbaksymbool is bedoeld om u ertoe aanzetten gebruik
te maken van deze systemen� Als u verdere informatie wenst
omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen,
gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke
of regionale instanties�
Bezoek onze website voor meer informatie: www.light-strike.nl
NL
• Heroriënteer of verplaats de ontvangantenne.
• Vergroot de afstand tussen de uitrusting en de ontvanger.
• Sluit de uitrusting aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger aangesloten is.
• Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio- of tv-technicus voor hulp.
WAARSCHUWING : Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd werden door de partij die
verantwoordelijk is voor naleving zou het gebruikersrecht om deze uitrusting te gebruiken, nietig kunnen verklaren
Download PDF