Argox | AME-3230B | Argox Information Co., Ltd

Argox Information Co., Ltd
İçindekiler
Mülkiyet Bildirimi ...................................................................... 4
AME-3230
AME-3230B
AME-3230W
MOBİL YAZICILAR
KULLANICI KILAVUZU
Güvenlik......................................................................................... 6
Başlarken ...................................................................................... 8
Yazıcıyı Paketten Çıkarma ...................................................... 8
Paket İçeriği ............................................................................. 9
Yazıcıya Genel Bakış .............................................................. 10
Pil ................................................................................................. 11
Pili Takma ............................................................................... 11
Pili Şarj Etme ......................................................................... 13
Pil ve Güç Bildirimleri .......................................................... 15
Etiket/Kâğıt Takma................................................................. 15
Kemer Askısını Takma ........................................................... 19
Kontroller ve Bağlantılar ..................................................... 24
Bağlamadan Önce Kendi Kendine Kontrol....................... 24
Yazıcı Kontrolleri ve Göstergeler ........................................ 25
Akıllı Pil Gücü Yönetimi.......................................................... 27
Mayıs 03, 2013
Yazıcıyı Bağlama...................................................................... 28
Revizyon 8.0
Sürücüler ve Yazılım .............................................................. 31
Şerit ve Medya Kurulum
Sorun Giderme.......................................................................... 32
Yazıcı Durumu Göstergeleri ................................................. 32
Kalibrasyon Yapma................................................................. 34
Yapılandırma Raporu Yazdırma........................................... 34
Yazıcı Bakımı ............................................................................. 37
Baskı Kafası Bakım Kılavuzu................................................ 37
Etiket Sensörünü Temizleme: ............................................. 38
Web sitesi: http://www.argox.com
2
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikler ...................................................................... 39
Genel Özellikler........................................................................ 39
İletişim Bağlantı Özellikleri .................................................. 42
Seri İletişim Bağlantı: ......................................................... 42
USB İletişim Bağlantı:......................................................... 43
Bluetooth İletişim Bağlantı: .............................................. 44
IrDA (Kızıl Ötesi) Arayüzü:................................................ 44
Wi-Fi (802.11 b/g) Arayüzü: ............................................ 45
Mülkiyet Bildirimi
Bu kılavuz, Argox Information Co., Ltd.'nin mülkiyet bilgilerini içerir.
Yalnızca, burada açıklanan ekipmanı işleten ve bakımını yapan
tarafların bilgisi ve kullanımı amaçlanmaktadır. Bu tür mülkiyet
bilgileri, Argox Information Co., Ltd.'nin doğrudan yazılı izni
olmadan herhangi bir başka amaç için kullanılamaz, yeniden
üretilemez veya başka kişilere ifşa edilemez.
Ürün Geliştirmeleri
Ürünlerin sürekli geliştirilmesi, Argox Information Co., Ltd.'nin
politikasıdır. Tüm özellikler ve işaretler, bildirim olmaksızın
değiştirilmeye tabidir.
FCC Uyumu Bildirimi
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne göre
Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür.
Bu sınırlar, mesken kurulumunda zararlı parazite karşı makul
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, yönergelere göre kurulmaz ve
kullanılmazsa, telsiz iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir.
Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin
garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo ya da televizyon sinyali
alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla tespit edilebilen zararlı
parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerle paraziti
gidermeye çalışması teşvik edilir:

Alıcı anteni yeniden yönlendirme ya da yeniden
konumlandırma.

Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırma.

Ekipmanı, farklı bir devredeki farklı bir prize takma.

Yardım için bayiye ya da deneyimli bir radyo/televizyon
teknisyenine danışın.
Bu ünite, çevre cihazlarda korumalı kablolarla test edilmiştir.
Uyumu garanti etmek için üniteyle birlikte korumalı kablolar
kullanılmalıdır. Kullanıcı, doğrudan Argox Information Co., Ltd.
tarafından onaylanmayan her türlü değişikliğin ya da düzeltmenin,
ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda
uyarılır.
3
4
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
RF maruziyeti uyarısı
Sorumluluk Feragatnamesi
Argox Information Co., Ltd., şirketi yayınlanan mühendislik
özelliklerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli
adımları atar anca hatalar ortaya çıkar. Argox Information Co., Ltd.,
bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve sonuçta ortaya çıkan
her türlü sorumluluğu reddeder. Argox Information Co., Ltd. veya
eşlik eden ürünün (donanım ve yazılım dahil) oluşturulması,
üretilmesi ya da tedariğinde yer alan hiç kimse, bu tür ürünün
kullanımından,
kullanımının
sonuçlarından
ya
da
kullanılamamasından kaynaklanan hasarların hiçbirinden (sınırlı
olmamak kaydıyla, iş kazançlarına yönelik kayba, iş kesintisine, iş
bilgilerinin kaybına ya da diğer maddi kayıplara dair hasarları
içeren), Argox Information Co., Ltd. bu tür hasarların olasılığı
konusunda bilgilendirilmiş dahi olsa, hiçbir koşulda sorumlu
olmayacaktır.
Ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC RF maruziyeti
sınırlarıyla uyumludur.
Ekipman,
başka
bir
anten
ya
da
konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
vericiyle
birlikte
DİKKAT:
Uyumdan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her türlü değişiklik
ya da düzeltme, kullanıcının, ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.
Güvenlik
Kullanıcı, Argox Information Co. Ltd. tarafından önerilmeyen her
türlü değişiklik ya da düzeltmenin, kullanıcının ekipmanı çalıştırma
yetkisini kaybetmesiyle sonuçlanabileceği yönünde uyarılır. Uyumu
sağlamak için, kullanıcılar, Argox Information Co. Ltd. tarafından
onaylanan aksesuarları ve çevre birimlerini kullanmalıdır.
Ek Bilgi: Bu cihaz, FCC Bölüm 15 Kurallarının
gereksinimleriyle uyumludur. Çalışma, aşağıdaki
iki Koşula tabidir: (1) Bu cihaz, zararlı parazit
üretemez ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya
neden olabilen parazit de dahil, alınan her türlü
paraziti kabul etmelidir.
Lütfen yalnızca aşağıdaki elektriksel özelliklere
sahip ve geçerli yasalarca onaylı adaptörleri
kullanın. Diğer adaptörleri kullanmak, cihaza hasar
verebilir, garantiyi geçersiz kılabilir ve kullanıcıyı
riske maruz bırakabilir.
Özellikler Giriş: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.0 A
5
6
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Özellikler Çıkış: 9VDC, 1.5A
Başlarken
Dünya çapında barkod endüstrisinde lider olan Argox Information
Üretici, tek sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki
standartlarla ya da diğer normatif belgelerle
uyumlu olduğunu bildirir:
EMC: EN 55022:2010 class A
EN 55024:2010
Argox Information Co., Ltd., aşağıdaki ürünlerin
ve/veya bileşenlerin, 2011/65/EC Tehlikeli
Maddeler (RoHS) Direktifi'nin kullanımı konusunda
Avrupa Birliği Kısıtlamasının geçerli
gereklilikleriyle uyumlu olduğunu onaylar.
Co. tarafından yapılan AME–3230 dizi mobil yazıcı serisini seçtiğiniz
için sizi kutlarız. AME–3230 dizi, işinize daha fazla verimlilik
katmaya yönelik olarak özel tasarlanmıştır. Bu kılavuz, yeni yazıcıyı
tanımanıza yardımcı olacak ve gerekli bilgileri sağlayacaktır.
Yazıcıyı Paketten Çıkarma
Yazıcınızı aldıktan sonra, lütfen herhangi bir nakliye hasarı olup
olmadığını kontrol edin.
Hem kutunun dışını hem de yazıcıyı olası bir hasara karşı inceleyin.
1. Etiket yuvalarının düzgün olduğunu kontrol etmek için yazıcının
üst kapağını açın.
Not: Nakliye hasarı görülürse, itirazda bulunmak için
hemen nakliye şirketinizle iletişime geçin.
2. Yazıcıyla birlikte aşağıdaki aksesuarları alıp almadığınızı kontrol
edin. Eksik bir içerik varsa, yerel bayinizle iletişime geçin.
7
8
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Yazıcıya Genel Bakış
Baskı Silindiri
Etiket ünitesi Kapağı
Etiket Koruması
Mandal Açma
Düğmesi
İletişim LED'i
IrDA
(Kızılötesi)
Penceresi
Etiket
Algılayıcı
Paket İçeriği
Baskı Kafası

Yazıcı

Güç Kaynağı

Pil

Kemer Askısı ve Vida

Numune kağıt /Etiket

Etiket/Kağıt koruması

DVD

Baskı Kafası Temizlik Kalemi

Hızlı Kurulum Kılavuzu
Güç Girişi
Güç
Düğme
si
Etiket
ilerletme
Düğmesi
Güç LED'i
USB/RS-232 Bağlantı
Etiket LED'i
Pil LED'i
9
10
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Pil
2. Pil kapağını çıkarın ve pil yazıcıya takın:
Her yazıcı paketi bir pil içerir. Güç Kaynağı bağlı bile olsa, yazıcının
çalışması için pil takılı olmalıdır. Yazıcıyı ilk kez kullanmadan önce
pili tamamen şarj etmelisiniz.
Pili Takma
1.
Pil Kapağını açmak için, Pil Kapağı Mandalını aşağıda gösterildiği
gibi 90° sağa döndürün:
Not: Mandalı döndürmek için bir bozuk para kullanmanızı öneririz.
90°
3. Pil kapağını geri kapatın ve pil kapağı mandalını 90° döndürüp
yerine kilitleyin:
Pil Kapağı
Pil Kapağı
Mandalı
11
12
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Güç
Kaynağı
90°
Güç Girişi
Güç Girişi
Pili Şarj Etme
1. Pili taktıktan sonra, Güç Kaynağını yazıcının Güç Girişine
bağlayın.
2. Ardından Güç Kaynağını duvar prizine takın. Yazıcının Pil LED'i,
şarj sırasında sarı renkte yanacaktır.
3. Pil, hızlı şarj için tasarlanmıştır; yaklaşık 3,5 saat (210 dakika)
sonra Pil LED'i, tamamen şarj edildiğini ve kullanıma hazır
olduğunu belirtmek üzere sönecektir.
Not: Şarj
sırasında
yazıcıyı
çalıştırmak
şarj
süresini
artıracaktır. Yazıcıyı çalıştırmak için, pilin tamamen
şarj olmasını bekleyin.
13
14
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Pil ve Güç Bildirimleri
2. Etiket/kağıt rulosunu etiket ünitesi bölümüne takın. Etiket
1. Hatalı çalışma durumunda Pili sökmeyin.
beslemesinin, aşağıda gösterilen yönde olduğu gibi Baskı
2. Kendi güvenliğiniz ve olası hasarı önlemek için, Pili ve yazıcıyı
Kafasının yakınında açıldığından emin olun:
ateşten, sıvılardan ve iletken malzemelerden uzak tutun.
3. Yalnızca Argox tarafından sağlanan ya da onaylanan Güç Kaynağı
ve Pili kullandığınızdan emin olun.
4. Anormal kullanımdan kaynaklı her türlü hasar garantiyi geçersiz
Etiket/Kağıt
Bölmesi
kılacaktır.
Etiket/Kâğıt Takma
1.
Etiket ünitesi kapağını otomatik olarak açmak için mandal açma
düğmesine basın:
Baskı Kafası
Mandal Açma Düğmesi
3. 3 inç (7,5 cm) genişliğinden daha küçük kâğıt ruloları için:
Önce etike/kağıt beslemesine takın, ardından kâğıt topunu,
eitket Algılayıcının doğru tespiti için sağ uca hizalayın:
Etiket
Algılayıcı
15
16
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
4. Etiket Korumasını Etiket Bölmesine takın ve etiket rulosuna yakın
biçimde yaslayın:
6. Etiketi Yırtma:
Etiketi yırtmak için, Etiketi kenarını, aşağıda gösterilen yöndeki
gibi Yırtma Çubuğuna doğru çekin:
Etiket
Koruması
Yırtma Yönü
Yırtma
Çubuğu
5. Etiketten kısa bir miktarı yazıcının dışına doğru çekin. Etiket
ünitesi kapağını kapatın. Doğru biçimde kapatmak için tıklama
sesini duyana kadar bastırın:
Etiket Ünitesi
Kapağı
17
18
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Kemer Askısını Takma
2. Kemer Askısını Düğmeye takın.
Argox AME-3230 ve AME-3230B'nin standart bir özelliği olan rahat
Kemer Askısının dış yüzeyinin size doğru bakmasına dikkat edin:
Kemer Askısı tasarımının kullanımı kolaydır ve kurulumu hızlıdır:
1. Kemer Askısını ve Vidayı hazırlayın.
Düğmeyi, yazıcının alt kısmında, Pil Kapağının hemen üstünde
Kemer
Askısı
konumlandırın:
Vida
Düğme
Düğme
e
Kemer
Askısı
19
20
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
3. Vidayı, Kemer Askısı içinden Düğmeye geçirin ve saat yönünde
iyice sıkıştırın:
4. Kemer Askısı yazıcıya takılı olarak, Kemer Askısının üstünü
kemerinizde konumlandırın:
21
22
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
5. Kilide sabitlemek için Kemer Askısının üstünü aşağı çekin:
Kontroller ve Bağlantılar
Bağlamadan Önce Kendi Kendine Kontrol
Pil şarj edilip etiket yüklendikten sonra, yazıcıyı bir bilgisayara ya da
taşınabilir veri terminaline bağlamadan önce, yazıcının düzgün
çalıştığını doğrulamak için bir kendi kendine test etiketi
gerçekleştirin:
Kendi Kendine Test Etiketi Yazdırma
 Yazıcıyı kapatmak için Power Düğmesine basın.
 Pilin takılı ve etiketin yüklü olduğundan emin olun.
 Besleme düğmesini basılıp tutup, yazıcıyı açmak için Power
Düğmesine basın.
 Güç LED'i yandığında Güç Düğmesini bırakın.
 Yazıcının yazdırmayı tamamlamasını bekleyip, normal yazdırma
moduna devam etmek için Power Düğmesine ya da Besleme
Düğmesine basın.
Not: Kendi kendine test yazdırmalar hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. Sayfa 33. Sorun Giderme – Bir
Yapılandırma Raporu Yazdırma
23
24
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Yazıcı Kontrolleri ve Göstergeler
Aşağıdaki tablo, LED göstergelerini ve yazıcı durumunu anlamaya
Yazıcının kontrolleri ve göstergeleri aşağıdaki şemada
yardımcı olmak için kontrol ve gösterge işlevlerini açıklamaktadır:
gösterilmektedir:
Power
Pil LED'i
Etiket
İletişim LED'i
Yazıcı
LED'i
(Sarı ve
LED'i
(Mavi)
Durumu
(Yeşil)
Kırmızı)
(Turunc
İletişim LED'i
Ses
u)
Güç açık
AÇIK
Güç Kapalı
Etiket Yok
Tek
Yanıp
AÇIK
Bip
Sönen
sesi
Bluetooth
veya
802.11 b/g
Tek
AÇIK
AÇIK
Bağlantı
IrDA
Bağlantısı
RS232
Bağlantısı
Power Düğmesi
Etiket LED'i
Besleme Düğmesi
Pil LED'i
Bip
sesi
2 Bip
AÇIK
sesi
3 Bip
AÇIK
sesi
Şarj Cihazı
AÇIK
Bağlı
(Sarı)
Yavaşça
Pil Düşük
AÇIK
Besleme Düğmesi:
yanıp
sönen
(Kırmızı)
1. Yazdırma sırasında bu düğmeye basmak yazıcıyı
duraklatacaktır.
Pil Bitmiş
(yazıcı
2. Boş bir etiket beslemek için.
kapanacakt
ır)
Hızlı
AÇIK
Tek
yanıp
Bip
sönen
sesi
(Kırmızı)
25
26
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Akıllı Pil Gücü Yönetimi
Yazıcıyı Bağlama
AME-3230B mobil yazıcı, lityum iyon pil paketiyle (7,4V 2200mAH)
AME-3230B, farklı pil gücü durumlarını izleyebilir ve operatörlere
AME 3230, RS-232, USB 2.0 ve Kızılötesi arayüzleri ile.
AME 3230B, RS-232, USB 2.0, Kızılötesi ve Bluetooth 2.0. arayüzleri ile.
AME 3230W, RS-232, USB 2.0, Kızılötesi ve 802.11 b/g.
USB ve RS-232 arayüzleri, iletişim kabloları isteğe bağlı aksesuarlardır.
otomatik olarak anımsatabilir:
USB ve RS-232 İletişimleri:
donatılmıştır. Akıllı Pil Gücü Yönetimi işlevi sayesinde, AME-3230 ve
Kablo iletişimleri için ek kurulumlara gerek yoktur.
Pil Gücü
Yazıcının Göstergeleri
Durumu
Şarj Etme
Modu
bağlamadan ya da bağlantılarını kesmeden önce yazıcıyı
Pil Yeşil LED'i Açık kalır (Şarj Etme Modu)
Pil tamamen şarj olduğunda LED kapanacaktır.
Pil LED'i yavaşça yanıp söner
%10
(Anımsatıcı:
pil gücü yaklaşık 30-60 dakika içinde %5 olacak)
Pil LED'i yanıp söner + uyarı bip sesleri
%5
kapatın
 USB:
USB kablosu takıldığında, yazıcı, bip sesi çıkarmadan, otomatik
olarak tespit edecek ve ana bilgisayara bağlanacaktır.
(Anımsatıcı:
pil gücü yaklaşık 30-60 dakika içinde %0 olacak)
%0
Not: USB ya da RS-232 iletişim bağlantı kablolarını
Yazıcı, yazdırmayı askıya alır
(bir miktar güç kalır)
 RS-232:
Yazıcı kapalıyken ve RS-232 kablosu bağlıyken, yazıcı 3 adet bip
sesi çıkaracak ve otomatik olarak RS-232 moduna geçecektir.
RS-232 kablosu bağlıyken yazıcının bir sonraki açılışında, yazıcı 1
adet bip sesi (Bluetooth modu) ve ardından RS-232 modunu
Not:
1. Bekleme süresi 3 dakikayı aşarsa, yazıcı, güç tüketimini
azaltmak için otomatik olarak kapanacaktır.
2. Bekleme süre değiştirilebilir, operatörler tarafından
belirtmek için 3 adet bip sesi çıkaracaktır.
RS-232 kablosu çıkarıldığında, yazıcı 1 adet bip sesi çıkaracak ve
Bluetooth moduna geri dönecektir.
ayarlanabilir; yazıcının varsayılan bekleme süresi 3
dakikadır.
27
28
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Bluetooth, 802.11 b/g ve Kızılıötesi bağlantıları:
sürece, Bluetooth ya da 802.11 b/g bağlantısı ana bilgisayara
bağlı olsun ya da olmasın, İletişim Göstergesi mavi renkte
AME 3230B cihazının varsayılan iletişim modu Bluetooth ve AME
kalacaktır.
3230W cihazının varsayılan iletişim modu 802.11 b/g. Aşağıda
Bluetooth, 802.11 b/g ve Kızılötesi modları arasında nasıl geçiş
Not: İletişim Göstergesi, Bluetooth, Kızılötesi, RS-232, 802.11
b/g ve USB arayüzleriyle gerçekleştirilen veri aktarımları
yapılacağı anlatılmaktadır.
sırasında mavi renkte yanıp sönecektir.
 IrDA:
a. Kızılötesi modundan Bluetooth moduna nasıl geçerim?
Yazıcı Bluetooth modundayken, Besleme Düğmesine 2 bip
sesi duyana kadar 5 saniye boyunca basın ve basılı tutun.
Sonrasında yazıcı Kızılötesi moduna geçmiş olacaktır.
b. 802.11 b/g modundan Kızılötesi moduna nasıl geçerim?
Yazıcı 802.11 b/g modundayken, Besleme Düğmesine 2 bip
sesi duyana kadar 5 saniye boyunca basın ve basılı tutun.
Sonrasında yazıcı Kızılötesi moduna geçmiş olacaktır.

Bluetooth veya 802.11b/g:
a. Bluetooth modundan Kızılötesi moduna nasıl geçerim?
Yazıcı Kızılötesi modundayken, Besleme Düğmesine bip sesi
duyana kadar basın ve basılı tutun. Sonrasında yazıcı
Bluetooth moduna geçmiş olacaktır.
b. Kızılötesi modundan 802.11 b/g moduna nasıl geçerim?
Yazıcı Kızılötesi modundayken, Besleme Düğmesine bip sesi
duyana kadar basın ve basılı tutun. Sonrasında yazıcı 802.11
b/g moduna geçmiş olacaktır.
Yazıcı Bluetooth modunda ya da 802.11 b/g modunda olduğu
29
30
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Sürücüler ve Yazılım
Sorun Giderme
AME-3230 ve AME-3230B, akıllı yazıcı sürücüleriyle birlikte gelir. Bu
Normal olarak, yazıcı düzgün çalışmadığında, "Power" LED'i sürekli
yolla, kullanıcılar, Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 gibi
yanıp sönerken, ana bilgisayarla yazıcı arasındaki yazdırma ve
işletim sistemlerinde, Microsoft Word, Bartender benzeri bir etiket
iletişim durur.
yazılımı gibi herhangi bir Windows uygulamasından kolayca etiket
yazdırabilir.
Yazıcı Durumu Göstergeleri
Yazıcı durumu ve hata bildirimleri, LED göstergeler aracılığıyla
AME-3230B ve AME-3230 sürücüleriyle Bartender etiket yazılımı,
görüntülenir. Genel olarak, hatalı çalışma ya da anormal bir durum
yazıcı paketinde bulunan Argox DVD'sinden edinilebilir.
tespit edildiğinde, HATA LED'i yanıp sönecektir.
Aşağıdaki tablo, çeşitli hatalara karşılık gelen LED bildirimlerini
göstermektedir:
Durum
Yanıp sönen LED
DURAKLAT
POWER LED'i yanıp sönüyor
Olası Belirtiler ve Çözümler
Yazıcı DURAKLATMA modunda .
Normal yazdırma moduna dönmek için BESLEME düğmesine basın.
Durum
Yanıp sönen LED
Etiket YOK
ETİKET LED'i yanıp sönüyor
Olası Belirtiler ve Çözümler
1. Etiket takılı değil ya da bitmiş.
2. Yazıcı, etiket boşluklarını/siyah işaretleri tespit edemiyor.
31
32
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Durum
Yanıp sönen LED
SERİ G/Ç HATASI
POWER LED'i yanıp sönüyor
Olası Belirtiler ve Çözümler
RS232 iletişiminin biçimi ya da baud hızı, yazıcıyla ana bilgisayar
Kalibrasyon Yapma
Boşluklu/siyah işaretli etiketler kullanılıyorsa, yazıcı dizinini doğru
biçimde yapmak için yazdırmadan önce etiket kalibrasyonu
gerçekleştirin.
1. Etiketleri doğru şekilde takın.
arasında tutarsız.
2. Yazıcıyı kapatın.
Durum
Yanıp sönen LED
BELLEK DOLU
POWER LED'i yanıp sönüyor
Olası Belirtiler ve Çözümler
3. Gücü açmak için BESLEME düğmesini basılı tutun; yazıcı,
etiketleri beslemeye başlayana kadar düğmeyi bırakmayın.
4. Ardından, etiketlerin doğru biçimde dizinlenmesini kontrol etmek
için BESLEME düğmesine bir ya da iki kez basın.
Yazıcı bellek tamponu, indirilebilir yazılım yazı tipleri, grafikler ya
Not: Etiket değiştirirken kalibrasyonu her zaman yapmalısınız.
da formlarla tamamen dolu.
Kullanılabilir bellekle kayıtlı verinin biçimini ve boyutunu kontrol
Bunu yapmamak, etiket algılayıcının hatalı tespitiyle
edin veya servisi arayın.
sonuçlanacaktır.
Durum
Yanıp sönen LED
Baskı Kafası aşırı ısınmış
POWER LED'i yanıp sönüyor
Olası Belirtiler ve Çözümler
Yapılandırma Raporu Yazdırma
Kendi Kendine Test raporu olarak da bilinen Yapılandırma Raporu,
yazıcı tanı aracı olarak çalışabilir. Bir Yapılandırma raporu yazdırma
Yazıcı, baskı kafasının soğumasını beklemek için DURAKLATMA
adımları aşağıda listelenmektedir:
durumuna girer; yazıcı, hazır olduğunda yazdırma görevlerini
1. Yazıcıyı kapatmak için Güç Düğmesine basın.
sürdürecektir.
2. Pilin takılı ve etiketin yüklü olduğundan emin olun.
3. Besleme düğmesini basılıp tutup, yazıcıyı açmak için Power
Düğmesine basın.
4. Yazıcı yazdırmaya başladıktan sonra Besleme düğmesini bırakın.
5. Yazıcının yazdırmayı tamamlamasını bekleyip, normal yazdırma
moduna devam etmek için Power düğmesine ya da Besleme
Düğmesine basın.
33
34
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Örnek Yapılandırma (Kendi Kendine Test) çıktısı:
Dahili yazı tipleri
Aygıt yazılımı sürümü
Yazdırılan etiket
uzunluğu
Anlık bellek kapasitesi
RS-232 parametreleri
Etiket türü ayarı
Baskı Kafası testi
Bekleme süresi
(dakika olarak)
Bluetooth PIN kodu
35
36
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Yazıcı Bakımı
3. Temizlik Yönü:
Baskı Kafası Bakım Kılavuzu
Baskı kafasını temizlerken, üniteye aşırı baskı uygulamadan
Baskı Kafasını en iyi durumda ve verimlilikte tutmak ve kullanım
baskı kafasının "Isıtma Hattını" nazikçe temizlemek için her
süresini uzatmak için, düzenli temizlik işlemi gereklidir:
zaman Tek Yönde (yalnızca Soldan Sağa ya da Sağdan Sola) silin.
Temizleme bezinin/pamuklu çubukların üzerindeki toz ya da kirin
Not: Temizlikten önce yazıcıyı her zaman kapatın.
tekrar baskı kafasına bulaşmasını önlemek için ileri ve geri doğru
silmeyin.
1.
Temizlik Aralığı:
Baskı kafalarının düzenli olarak veya en azından etiket topunun
Etiket Sensörünü Temizleme:
her değiştirilmesinde temizlenmesi şiddetle önerilir (doğrudan
termal
yazdırma modu). Bunun
yanı
sıra, yazıcı
önemli
uygulamalar ya da etiketler altında çalıştırılıyorsa veya baskı
kalitesinin düştüğü görülürse, lütfen baskı kafalarını daha sık
Etiket Sensörü üstündeki artıklar ya da kir, hatalı okumaya veya
etiket boşluklarını/siyah işaretleri dizinlemede tutarsız tespite
neden olabilir. Etiket Sensörü, alkole batırılmış pamuklu çubukla
düzgün biçimde temizleyin.
temizleyin.
2. Temizlik Malzemesi:
Baskı kafasının ısıtma elemanının yüzeyi çok kırılgandır. Her türlü
olası hasarı önlemek için, baskı kafasının yüzeyini temizlemek
için, lütfen yazıcı paketinde sağlanan Baskı Kafası Temizleme
Kalemini veya “Etanol” ya da “endüstriyel alkol” ile yumuşak
bez/pamuklu çubuk kullanın.
Temizlik sırasında eldiven takılması şiddetle önerilir
Baskı kafası yüzeyine çıplak ellerle ya da sert nesnelerle
dokunmayın.
Isıtma elemanlarının aşınmasını önlemek için su ve nem, baskı
kafasından uzak tutulmalıdır.
37
38
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikler
Dahili karakter setleri standart
Genel Özellikler
0,049”H ~ 0,23” H (1,25mm ~ 6,0mm) 5 alfa
sayısal yazı tipi
Yazı Tipleri
Teknik Özellikler
AME-3230
Yazdırma
AME-3230B
genişletilebilir
4 yön 0 ~ 270 döndürme
AME-3230W
Sağlanan Yazı Tipi Yardımcısıyla her Windows
True Type yazı tipini kolayca yazdırma yeteneği
Doğrudan Termal
Yöntemi
Tüm yazı tipleri 24x24 boyutuna kadar
Kod 39 (standart/sağlama basamaklı), Kod 93
Yazdırma
Aralıklı 2 / 5 (standart/sağlama
203 dpi (8 nokta/mm)
Çözünürlüğü
basamaklı/insan tarafından okunabilir kontrol
Yazdırma Hızı
2~ 3ips (51 ~76mm/s)
Yazdırma
1D Barkodlar
40” (1016mm)
Uzunluğu
basamağı), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E,
Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C,
Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey,
Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars,
Yazdırma
2,8" (72mm)
Genişliği
MSI, Code 11, GS1 DataBar
8MB DRAM (6 MB kullanılabilir),
Bellek
2D Barkodlar
4MB Flash ROM (3 MB kullanılabilir)
CPU Tipi
32 bit RISC mikroişlemci
Etiket boşluğu/siyah çizgi algılayıcı, Kağıt sonu
Emülasyon
algılayıcı,
Windows
Açık kapak algılayıcı
uyumluluğu
LED gösterge x 4
Yazılım
Etiket Algılayıcı
İşletim Arayüzü
Grafikler
(Güç durumu/Pil/Etiket/İletişim),
İletişim Arayüzü
IrDA
RS-232,
RS-232, USB,
USB , IrDA,
IrDA, Wireless
Bluetooth 2,0
802.11b/g
200), QR kod, Kompozit kodlar, Aztec
GRF, HEX, GDI
PPLZ
Win CE.NET, Pocket PC, Windows Mobile,
Windows XP/VISTA/Windows 7/ Windows 8
BarTender, Yazıcı Yardımcısı, Yazı Tipi
Yardımcısı
Doğrudan Termal sürekli makbuz, Doğrudan
Düğme x 2 (Güç/Besleme)
RS-232, USB ,
MaxiCode, PDF417, Data Matrix (yalnızca ECC
Etiket Türü
Termal etiketler, kalıp kesim, siyah işaret,
Doğrudan Termal çıkartmalar
39
40
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Önerilen Yazdırma Genişliği: Etiket/Bilet: 78,5
İletişim Bağlantı Özellikleri
mm (3”) 【En fazla rulo kapasitesi (OD): 57 mm
Seri İletişim Bağlantı:
(2,2”)】
Etiket
Mini tip 10 pimli dönüştürücülü RS-232C bağlantı noktası.
Fiş: 25,4 mm (1”) ~ 78,5 mm (3”) 【En fazla
rulo kapasitesi (OD): 57 mm (2,2”)】
Kalınlık: Fiş (0,0508~0,1016 mm) / Etiket: En
fazla 0,15 mm**
Ağırlık
Güç Kaynağı
G 106mm x Y 70mm x U 153mm
670g (Yazıcı + Pil + 3” genişliğinde OD 2,2”
Kağıt topu)
100-240VAC 50-60 Hz Giriş;12 VDC 1,25 A
çıkış
Şarj edilebilir 7,4V Lityum İyon, 2200mAh, 8
Pil
karakterleri DC2 ve DC4'tür).
Programlanabilir parametreler aşağıda listelenmektedir:
Hız:
Düşme koruması 1,5m
Boyutlar
Akış Kontrolü mekanizması ya RTS/CTS ya da X-on/X-off (kontrol
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
baud
Eşlik: Tek, Çift ya da Yok.
Veri Bitleri: 7 ya da 8 bit.
Durdurma Bitleri: 1 ya da 2 bit.
Varsayılan Fabrika Parametreleri: 9600 baud, eşlik yok,
veri biti, 1 durdurma biti.
saat çalıştırma (Kapsama oranı %30), bekleme
14 saat
Çalışma Sıcaklığı: 14F~122F (-10C~50C),
Çalışma Ortamı %0 ~ %90 yoğunlaşmayan, Saklama Sıcaklığı:
-4F~140F (-20C~60C)
Kemer Kayışı, Pil, AC adaptörü, Baskı Kafası
Standart Öğeler Temizleme Kalemi, Örnek Makbuz Kağıt Topu,
Hızlı Kurulum Kılavuzu, DVD
İsteğe Bağlı
Öğeler
Omuz Kayışı, Çevresel Kutu, Yedek Pil, Bir Pil
Şarj Cihazı, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Araç Güç
Adaptörü, USB/RS-232 Kabloları
**Özel yapılandırmalı
41
42
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
8
Açıklama
Bluetooth İletişim Bağlantı:
Pim
Sinyal
3
İletilen Veri, TxD
Çıkış. Seri “İletilen Veri”.
Bluetooth sürümü: 2.0
5
Alınan Veri, RxD
Giriş. Seri “Alınan Veri”
İletişim mesafesi: 10 metre
7
Gönderme Talebi, RTS
9
Gönderme Silme, CTS
10
GND
Çıkış. “H/W Akış Kontrolü“ için
kontrol sinyali olarak kullanılır
IrDA (Kızıl Ötesi) Arayüzü:
Giriş. “H/W Akış Kontrolü“ için
IrDA sürümü: 1.0
kontrol sinyali olarak kullanılır
İletişim bölgesi:
Sinyal toprak
USB İletişim Bağlantı:
Bu bağlantı noktası, USB 2.0 Tam Hız iletişimle uyumludur.
USB İletişim Bağlantı, mini tip USB 10 pinli dönüştürücüyle
Yazıcı
uyumludur.
Pim
Sinyal
Açıklama
2
VBUS
5V
4
D-
Farklı veri sinyal gönderme çifti -
6
D+
Farklı veri sinyal gönderme çifti +
10
GND
Toprak
Yazıcı
43
44
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Wi-Fi (802.11 b/g) Arayüzü:
Kablosuz Güvenlik Yetkilendirme ve Şifreleme Seçenekleri:
WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Kablosuz erişim modları: Altyapı ve anlık
Ağ desteği: DHCP, UDP, DNS, ARP, ICMP ve TCP yuvaları
45
AME-3230 dizi Kullanım Kılavuzu
Download PDF

advertising