carti cu cd/dvd si set av pentru studierea limbilor straine

„Cunoaşterea limbilor este o uşă deschisă către înţelepciune.”
Roger BACON
„Bibliotecile şi serviciile de informare trebuie să ofere
accesul la informaţii, idei şi opere ale imaginaţiei fixate pe orice
suport şi ignorând orice bariere. Ca veritabile porţi către
cunoaştere, gândire şi cultură, ele oferă un suport esenţial în
independenţa procesului decizional, pentru dezvoltare culturală,
cercetare şi formare continuă.”
Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de
Informare şi Libertatea Intelectuală (Aprobată de către Comitetul
Director IFLA în 27 martie 2002, la Haga, Olanda)
http://www.abrm.md/files/Ghid_Servicii_bibliot.pdf
 Resursele info-documentare prezentate sînt destinate activităţii de învăţare
specializată şi autoinstruire, procesului de studiere a limbilor străine pentru
diferite nivele de pregătire, cât şi pentru optimizarea procesului instructiveducativ la anumite etape.
 CD-urile audio care însoţesc volumele, seturie AV, facilitează punerea în
practică a vocabularului, rezolvarea diverselor probleme de gramatică şi de
pronunţie.
 Dialogurile, exercitiile, textele de audiat cuprinse pe aceste CD-uri au drept
scop familiarizarea cu limba vie specifică vorbitorilor nativi.
 Avantajul cărţilor cu CD constă în posibilitatea de a apela la sursa primară
autentică, credibiliă şi relevantă.
 Remarcăm prezenţa documentelor din seriile: Citim. Ştim, Simplu şi
eficient, Barron's foreign language guides, Cambridge Copy Collection,
Instructor's Ed., Вас ждет успех! Клуб иностранных языков,
Иностранный язык: шаг за шагом, Учение с увлечением.
 Reprezentative sînt donaţiile care au parvenit din diverse surse: Agenţia
Universitară de Francofonie, Proiectul DAAD (Draxelmaer & Landshud),
Ambasada Germaniei, Universitatea Fresno, California, Institutul
Confucius din Cadrul ULIM, Biblioteca Universităţii Agrare.
Cărţi cu CD în limba engleză
Cărţi cu CD în limba engleză
Manuale cu CD în limba engleză
Manuale, ghiduri de conversaţie cu CD în limba engleză
Teste cu CD, set AV
Arta oratorică
„Învăţând o limbă străină nu învăţăm numai cum gândesc şi cum simt alte societăţi,
ceea ce au experimentat, valorile şi cum se exprimă, ci avem totodată o oglindă
culturală în care putem să vedem mai clar propria noastră societate.”
Cancelarul Edward Lee Gorsuch.
https://extravita.ro/2016/08/29/18-citate-8-motive-pro-invatarea-unei-limbi-straine/
Reviste cu CD în limba engleză
Manuale cu CD în limba germană
Proiectul DAAD (Draxelmaer & Landshud)
Manuale cu CD în limba germană
„Forţa unei limbi nu constă în a respinge ceea ce este străin, ci în a-l asimila.”
Goethe
http://citatemaxime.ro/rezultate-cautare/LIMBI/page/7/
Cărţi cu CD, set AV, casete în limba germană
Manuale cu CD în limba franceză
Reviste cu CD în limba franceză
„Dacă ştii limbi străine,
eşti acasă
pretutindeni.”
Edmund De Waal
https://biroutraducericraiova.wordpress.com/tag/citate-despre-invatarea-unei-limbi-straine/
Cărţi cu CD, seturi AV în limba italiană
„O limbă diferită este o viziune diferită asupra vieţii.”
Federico Fellini
Cărţi cu CD în limba spaniolă
„Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale îi vor ajunge
în minte. Dacă îi vorbeşti în propria sa limbă cuvintele tale îi vor ajunge la suflet.”
Nelson Mandela
Dicţionare, enciclopedii – resurse electronice
8 dicţionare practice-pro
[Resursă electronică] : EnglezRomân, Român-Englez, FrancezRomân, Român-Francez, ItalianRomân, Român-Italian, GermanRomân, Român-German
„Un dicţionar poate să conţină doar o mică parte a patrimoniului unei limbi.”
Giacomo Leopardi
http://citatemaxime.ro/rezultate-cautare/LIMBI
Cărţi cu CD-ROMURI şi MP3 în limba chineză
Set de manuale, fişe, ilustraţii şi CD „Limba chineză veselă”
„Paradisul limbii chineze”
Donaţii de la Institutul Confucius
din cadrul ULIM, Ch.
Dicţionare cu CD şi interactive în limba chineză
Opţiuni de căutare:
http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid
=373SUO_V1&tab=usarb&
8 motive pro învăţarea unei limbi străine
 Primul motiv: veţi călători mai bine
În primul rând, vă veţi descurca cu ușurinţă în multe destinaţii din străinătate.
Vă veţi face mult mai uşor noi prieteni. Mulţi prieteni. Veţi înţelege mai bine o
destinaţie, deoarece veţi avea acces la mai multe informaţii. În general, toată
experienţa de călătorie va fi mai frumoasă.
 Motivul nr. 2: Îţi îmbunătăţeşti capacitea de memorare
Învățând o limbă străină vei reuşi să reţii mai bine nume, liste etc, deoarece se
îmbunătăţesc funcţiile memoriei.
 Motivul nr. 3: Te ajută în carieră
Te poţi angaja mult mai uşor şi vei promova mai uşor în cadrul companiilor unde
directorii sunt expaţi, dacă vorbeşti bine o limbă străină. romovaţi vor fi colegii
care care reuşesc să se şi înţeleagă cu managerii.
 Motivul nr. 4: Devii un observator mai bun
Oamenii care vorbesc mai multe limbi străine sunt mult mai buni observatori:
Sunt mai capabili să se concentreze pe informaţiile relevante şi să le
conspecteze pe cele irelevante. Reuşesc de asemenea să descopere
informaţiile înşelătoare cu uşurinţă.
https://extravita.ro/2016/08/29/18-citate-8-motive-pro-invatarea-unei-limbi-straine/
 Motivul nr. 5: Îţi îmbunătăţeşti abilitatea de a lua decizii
Oamenii care vorbesc o a doua limbă străină au o mai mare putere de a rezista
tendinţei de frică de risc, mult discutata ”loss aversion”, de aceea tind să ia
decizii mai bune, în special decizii financiare.
 Motivul nr. 6: Capeţi noi abilităţi
Învăţând o limbă străină devii un mai bun negociator, rezolvi problemele mai uşor.
 Motivul nr. 7: Funcţionarea creierului este îmbunătăţită
A învăţa o nouă limbă străină are acelaşi impact asupra materiei cenuşii precum
exerciţiile fizice asupra musculaturii. Cei care cunosc mai multe limbi străine au
rezultate mai bune la teste diverse: matematică, citire, vocabular.
 Motivul nr. 8: Amâni primele semne ale bolii Alzheimer şi ale demenţei
Diferite studii au arătat că la persoanele care vorbesc mai multe limbi străine
primele semne ale demenţei apar mai târziu decât la cei care nu vorbesc decât
una singură: 75,5 ani, versus 71,4.
https://extravita.ro/2016/08/29/18-citate-8-motive-pro-invatarea-unei-limbi-straine/
Referinţe electronice:

http://www.abrm.md/files/Ghid_Servicii_bibliot.pdf

http://libruniv.usarb.md/

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V
1&tab=usarb&

https://biroutraducericraiova.wordpress.com/tag/citate-despre-invatarea-unei-limbi-straine/

https://extravita.ro/2016/08/29/18-citate-8-motive-pro-invatarea-unei-limbi-straine/
Linkuri pentru imagini:

http://asiarussia.ru/news/7858

https://www.dreamstime.com/technology_cid103_pg12

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0
%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fislamsejati.org%2Fphoto%2F5715a2dea7e30.jpg&pos=1&rpt=simage

https://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_nemeckiy_yazyk-eto_aktualno-555858.htm

http://11pikachu.ru/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Realizat:
Margarita IULIC, şef oficiu, Lilia ABABII, bibliotecar principal,
Serviciul Comunicarea colecţiilor
Coordonator:
Valentina TOPALO, şef serviciu Centru Activităţi info-bibliotecare
Redactor:
Lina MIHALUŢA, director adjunct, BŞ USARB
Bălţi, 2016
Download PDF