DIGITALNI
DIKTAFON
DETALJNO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Hvala Vam što ste kupili Olympus
Digitalni diktafon.
Pročitajte ova uputstva kako biste se informisali
o pravilnom i bezbednom načinu upotrebe ovog proizvoda.
Neka Vam uputstva budu pri ruci radi budućih referenci.
Da biste obezbedili uspešno snimanje, preporučujemo
vam da pre upotrebe testirate funkciju snimanja i jačinu zvuka.
SR
Uvod
• Sadržaj ovog dokumenta podložan je promeni bez prethodne najave. Obratite se našem
centru za podršku klijentima za najnovije informacije vezane za imena proizvoda i brojeve
modela.
• Ekran i diktafon koji su ilustrovani u ovom uputstvu za upotrebu mogu se razlikovati
od stvarnog proizvoda. Uloženi su maksimalni mogući napori da se obezbedi integritet
sadržaja ovog dokumenta, ali ako se desi da naiđete na neku spornu stavku, grešku ili
omašku, obratite se našem centru za podršku klijentima.
• Olympus ne prihvata nikakvu odgovornost za pasivne štete niti za ma kakvu štetu do koje
je došlo usled gubitka podataka prouzrokovanog kvarom proizvoda, popravkom koju je
izvršila treća strana, a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus, ili bilo kojim
drugim razlogom.
Robne marke i registrovane robne marke
• IBM i PC/AT su robne marke ili registrovane robne marke korporacije International Business
Machines.
• Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane robne marke korporacije Microsoft.
• Macintosh i iTunes su robne marke kompanije Apple Inc.
• microSD i microSDHC su robne marke kompanije SD Card Association.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja audio signala koristi se prema licenci Fraunhofer IIS i
Thomson.
• Ovaj proizvod je razvijen na bazi tehnologije poništavanja šuma, prema licenci korporacije
NEC.
• Tehnologija detekcije govora (Voice Activity Detection) licencirana je od strane NTT
Electronics Corporation.
Ostali nazivi proizvoda i zaštićena imena navedeni u ovom dokumentu predstavljaju robne
marke ili registrovane robne marke kompanija u čijem su vlasništvu.
SR
2
Sadržaj
Uvod
Mere predostrožnosti ........................................ 4
1 Priprema
Glavne karakteristike ........................................ 8
Pregled delova .................................................10
Ekran (LCD tabla) .....................................................11
Napajanje ........................................................14
Umetanje baterije ...................................................14
Postavke za bateriju ................................................15
Punjenje povezivanjem sa računarom putem
USB-a .................................................................16
Priključivanje USB adaptera za naizmeničnu struju
(opcionalno) radi punjenja ...............................17
Uključivanje/isključivanje napajanja ......................19
HOLD ................................................................20
Podešavanje vremena i datuma
[Time & Date] ..............................................21
Promena vremena i datuma....................................22
Ubacivanje i vađenje microSD kartice................23
Ubacivanje microSD kartice ....................................23
Vađenje microSD kartice .........................................24
Operacije ekrana [Home] ..................................25
Napomene o fasciklama ...................................26
Osnovni podaci o fasciklama za snimanje
glasa ..................................................................26
Osnovni podaci o fasciklama za reprodukciju
muzike ...............................................................27
Izbor fascikli i datoteka ....................................28
2 Osnovni podaci o snimanju
Snimanje ..........................................................29
Izmena scene za snimanje [Rec Scene] ...................32
Preporučene postavke u skladu sa uslovima
snimanja ............................................................33
Snimanje pomoću spoljnog mikrofona ili nekog
drugog uređaja..................................................34
3 Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija ....................................................36
Traženje datoteke ....................................................40
Promena zvuka reprodukcije ..................................41
Postavljanje oznake Index ili Temp .........................42
Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju segmenta.......43
Promena scene za reprodukciju
[Play Scene] .......................................................44
Brisanje............................................................45
Brisanje datoteka ....................................................45
Brisanje fascikle.......................................................45
4 Osnovni podaci o FM radiju
(Samo model WS-813)
Korišćenje FM radija .........................................47
Operacije u režimu FM radija............................ 48
Automatsko podešavanje radio stanica unapred
[Auto-preset] ....................................................49
Promena režima prijema.........................................50
Dodavanje radio stanice ..........................................51
Snimanje sa FM radija .......................................52
5 Podešavanje menija
Način podešavanja menija ................................53
+ Meni File .............................................................55
, Meni Rec .............................................................56
- Meni Play............................................................61
. LCD/Sound Menu................................................64
/ Meni Device ........................................................65
FM Menu.............................................................67
Izdvajanje govornih delova iz datoteke
[Voice Detect] ....................................................68
Pregrupisavanje datoteka [Replace] .......................69
Premeštanje/kopiranje datoteka [Move/Copy] ......70
Razdvajanje datoteka [File Divide] .........................72
Promena USB klase[USB Settings] ..........................73
Formatiranje diktafona [Format]............................74
1
2
3
4
5
6
7
6 Korišćenje diktafona preko
računara
Radno okruženje ..............................................77
Povezivanje sa računarom ................................79
Prekidanje veze sa računarom ................................80
Prebacivanje glasovnih datoteka na
računaru .....................................................81
Korišćenje diktafona kao spoljne
memorije računara......................................82
7 Ostale informacije
Lista poruka upozorenja ...................................83
Rešavanje problema .........................................85
Dodatna oprema (opcionalno) ......................... 88
Specifikacije.....................................................89
Tehnička pomoć i podrška .................................94
SR
3
Mere predostrožnosti
Pre upotrebe novog diktafona pažljivo
pročitajte ovo uputstvo kako biste bili
sigurni da znate kako da bezbedno i
pravilno rukujete njime. Čuvajte ovo
uputstvo na lako dostupnom mestu kako
biste ga i ubuduće mogli koristiti.
• Simboli upozorenja ukazuju na važne
bezbednosne informacije. Da biste sebe
i druge zaštitili od telesnih povreda
ili oštećenja na imovini, od presudne
je važnosti da prethodno pročitate
priložena upozorenja i informacije.
f Opasnost
Ako se proizvod koristi bez
poštovanja informacija
navedenih pod ovim simbolom,
može doći do ozbiljnih povreda
ili smrti.
f Upozorenje
Ako se proizvod koristi bez
poštovanja informacija
navedenih pod ovim simbolom,
može doći do povreda ili smrti.
f Oprez
Ako se proizvod koristi bez
poštovanja informacija
navedenih pod ovim simbolom,
može doći do lakših telesnih
povreda, oštećenja opreme ili
gubitka dragocenih podataka.
SR
4
Mere opreza koje se odnose na
radno okruženje
• Da biste zaštitili preciznu
tehnologiju sadržanu u ovom
proizvodu, diktafon nikada
nemojte koristiti niti čuvati ni u
jednom od sledećih okruženja:
• Mesta na kojima su temperatura
i/ili vlažnost visoke ili su podložne
ekstremnim promenama, poput mesta
izloženih direktnoj sunčevoj svetlosti,
plaža, zaključanih automobila, odnosno
mesta u blizini nekih drugih toplotnih
izvora (peći, radijatora, i sl.) ili ovlaživača.
• U peskovitim ili prašnjavim
okruženjima.
• Blizu zapaljivih predmeta ili
eksploziva.
• Na vlažnim mestima, kao što su
kupatila ili mesta na kojima pada kiša.
• Na mestima izloženim jakim vibracijama.
• Nemojte nikada ispustiti diktafon
niti ga izlagati jakim udarcima ili
vibracijama.
• Diktafon može da se pokvari ako
se koristi na mestu gde je izložen
magnetnom/elektromagnetnom
polju, radio-talasima ili visokom
naponu, kao što je blizina
TV prijemnika, mikrotalasne
pećnice, video igre, zvučnika,
velikog ekrana, TV/radio tornjeva
ili predajnika. U ovakvim
slučajevima, momentalno
isključite diktafon pre no što bilo
šta uradite.
• Izbegavajte snimanje ili
reprodukciju u blizini mobilnih
telefona i druge bežične opreme,
pošto ovakvi uređaji mogu
prouzrokovati smetnje i šum. Ako
osetite šum, odmaknite diktafon
dalje od ovakve opreme.
Mere predostrožnosti
• Pri čišćenju uređaja nemojte
koristiti organske rastvarače poput
alkohola ili razređivača.
Mere opreza u vezi radio prijema:
• Prijem radio signala se razlikuje u
zavisnosti od toga gde koristite radio.
Ako je prijem slab, pomerite diktafon
do prozora i sklonite ga od električnih
proizvoda kao što su mobilni telefoni,
televizori, neonske sijalice itd.
Upozorenje koje se odnosi na gubitak
podataka:
• Sadržaji koji su zabeleženi u memoriji
ovog uređaja mogu da budu uništeni ili
obrisani usled pogrešne upotrebe, kvara
ili tokom popravke. Preporučljivo je da
napravite rezervne kopije važnih snimaka
i sačuvate ih na drugim medijima, poput
hard disk-a na računaru.
• Olympus ne prihvata nikakvu odgovornost
za pasivne štete niti za ma kakvu štetu
do koje je došlo usled gubitka podataka
prouzrokovanog kvarom proizvoda,
popravkom koju je izvršila treća strana, a
ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije
Olympus, ili bilo kojim drugim razlogom.
Rukovanje diktafonom
f Upozorenje:
• Ne koristite diktafon u blizini
zapaljivih ili eksplozivnih gasova.
• Držite malu decu i novorođenčad
dalje od diktafona.
Uvek koristite i čuvajte diktafon van
domašaja male dece i novorođenčadi kako
biste sprečili sledeće opasne situacije koje
mogu izazvati ozbiljne povrede:
1 Zaplitanje u traku diktafona, što
dovodi do davljenja.
2 Slučajno gutanje baterije, kartica ili
drugih sitnih delova.
3 Slučajne povrede izazvane pokretnim
delovima diktafona.
• Nemojte koristiti ili čuvati diktafon
na prašnjavim ili vlažnim mestima.
• Ne pokušavajte da rastavite,
popravite ili prepravite ovaj uređaj.
• Koristite samo microSD/
microSDHC memorijske kartice.
Nemojte nikada koristiti druge
tipove kartica.
Ako slučajno umetnete neki drugi tip
kartice u diktafon, obratite se ovlašćenom
distributeru ili servisnom centru. Ne
pokušavajte da silom izvadite karticu.
• Nemojte koristiti ovaj uređaj dok
se vozite ili upravljate vozilom
(npr. biciklom, motociklom ili
automobilom).
f Oprez:
• Ako primetite bilo kakve
neuobičajene mirise, buku ili dim
koji izlazi iz diktafona, odmah
prestanite da ga koristite.
Baterije nikada nemojte vaditi golim
rukama. Na taj način može doći do požara
ili do opekotina na rukama.
• Budite pažljivi sa trakom.
Budite pažljivi sa trakom prilikom nošenja
diktafona. Ona bi lako mogla da se zakači
za nešto i da izazove ozbiljnu štetu.
• Ne ostavljajte diktafon tamo gde
bi mogao biti izložen izuzetno
visokim temperaturama.
To može izazvati propadanje delova, a, u
nekim okolnostima, i požar na diktafonu.
Nemojte pokrivati (na primer, ćebetom)
punjač niti adapter za naizmeničnu
struju dok ih koristite. To može izazvati
pregrejavanje, što dovodi do požara.
• Pažljivo rukujte diktafonom da ne
biste dobili lakše opekotine.
• Ako diktafon sadrži metalne delove,
pregrevanje može dovesti do lakših
opekotina. Imajte na umu sledeće:
SR
5
Mere predostrožnosti
• Kada se koristi duže vreme, diktafon
će se zagrejati. Ako diktafon držite
u ruci dok je vruć, možete zadobiti
niskotemperaturne opekotine.
• Na mestima koja su izložena izuzetno
niskim temperaturama, temperatura
diktafona može biti niža od okolne
temperature. Ako je to moguće, nosite
rukavice kada rukujete diktafonom na
niskim temperaturama.
Mere predostrožnosti prilikom
rukovanja baterijom
Pratite ove važne smernice da
biste sprečili curenje, pregrevanje,
sagorevanje ili eksploziju baterija,
odnosno strujni udar ili opekotine.
f Opasnost:
• Ne pokušavajte da napunite
alkalne, litijumske ili bilo koje
druge nepunjive baterije.
• Ne izlažite baterije plamenu, ne
zagrevajte ih i ne pokušavajte da
ih premostite ili rastavite.
• Nemojte nikada zagrevati ili paliti
baterije.
• Vodite računa kada nosite ili
odlažete baterije da ne dođu
u dodir sa bilo kojim metalnim
predmetima kao što su nakit,
čiode, pričvršćivači itd.
• Nemojte čuvati baterije na
mestima gde će biti izložene
direktnoj sunčevoj svetlosti ili
visokim temperaturama, na
primer, u vrućem vozilu, blizu
toplotnog izvora itd.
SR
6
• Da ne biste izazvali curenje
baterija ili oštetili njihove
terminale, pažljivo pratite sva
uputstva u vezi sa korišćenjem
baterija. Nikada ne pokušavajte
da rastavljate bateriju, niti da je
na bilo koji način prepravljate
lemljenjem i sl.
• Ne povezujte bateriju direktno na
izvor napajanja niti na upaljač za
cigarete u automobilu.
• Ako vam tečnost iz baterije dospe
u oči, odmah isperite oči čistom,
hladnom tekućom vodom i
potražite medicinsku pomoć.
f Upozorenje:
• Pazite da baterije uvek budu suve.
• Ako punjive baterije nisu
napunjene u naznačenom roku,
nemojte ih koristiti.
• Nemojte koristiti bateriju ako je
napukla ili polomljena.
• Nikada ne izlažite baterije jakom
udarcu ili stalnim vibracijama.
• Ako baterija procuri, promeni
boju, deformiše se ili se na bilo koji
drugi način promeni tokom rada,
prestanite da koristite diktafon.
• Ako vam tečnost iz baterije procuri
na odeću ili kožu, skinite odeću i
odmah isperite zahvaćenu oblast
čistom, hladnom tekućom vodom.
Ako vam tečnost opeče kožu,
odmah potražite medicinsku
pomoć.
• Baterije držite van domašaja dece.
Mere predostrožnosti
• Ukoliko tokom korišćenja ovog
proizvoda primetite bilo šta
neobično, poput netipičnih
zvukova, toplote, dima ili mirisa
paljevine:
1 odmah izvadite bateriju, vodeći pri
tom računa da se ne opečete i
2 pozovite prodavca diktafona ili lokalno
predstavništvo kompanije Olympus.
f Oprez:
• Reciklirajte baterije kako biste
doprineli očuvanju resursa
planete. Prilikom odlaganja
istrošenih baterija, obavezno
im pokrijte terminale i uvek se
pridržavajte lokalnih zakona i
propisa.
• Uvek napunite punjivu bateriju pre
prve upotrebe ili ako nije korišćena
duže vreme.
• Punjive baterije imaju ograničen
radni vek. Kada se vreme
upotrebe diktafona primetno
skrati, čak i ako je punjiva baterija
u potpunosti napunjena pod
navedenim uslovima, zamenite
bateriju novom.
SR
7
Priprema
Glavne karakteristike
1
Glavne karakteristike
s Ugrađeni stereo FM radio
prijemnik omogućava vam da
diktafon koristite kao radio (samo
model WS-813) (☞ str. 47).
s Podržava linearni PCM format
kojim se postiže da kvalitet
snimljenog zvuka bude jednak
onome sa CD-a (samo modeli
WS-813 i WS-812) (☞ str. 56).
s Podržava veliki broj formata
snimanja, uključujući MP3 format
(MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3)
i Windows Media Audio (WMA)
format (☞ str. 56).
s Pored datoteka koje su snimljene
samim uređajem, možete da
reprodukujete i datoteke u WAV*,
WMA i MP3 formatu koje su
prenete sa računara.
To vam omogućava da diktafon koristite i
kao muzički plejer.
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
s Podržava medije za snimanje
velikog kapaciteta. Pored interne
memorije, možete snimati i
direktno na microSD karticu
(☞ str. 23).
s U uređaj je uključena i funkcija
usmerenog mikrofona koja
omogućava prebacivanje između
stereo snimanja sa širokim
opsegom i precizno usmerenog
snimanja (samo model WS-813)
(☞ str. 57).
SR
8
s Opremljen je velikim brojem
funkcija koje podržavaju
snimanje zvuka.
Na ovom diktafonu možete da
prilagodite veliki broj funkcija snimanja,
poput osetljivosti snimanja, tako da
odgovaraju uslovima snimanja i ličnim
sklonostima (☞ str. 56).
s Uređaj poseduje integrisanu
funkciju aktivacije glasom (VCVA
– Variable Control Voice Actuator)
(☞ str. 57).
s Funkcija Low Cut Filter umanjuje
šumove koji potiču od uređaja
za klimatizaciju i slične šumove
prilikom snimanja (☞ str. 57).
s Uređaj ima funkcije za
podešavanje scene za snimanje
i scene za reprodukciju, radi
registrovanja najboljih postavki u
skladu s načinom upotrebe
(☞ str. 32, str. 44, str. 59, str. 63).
s Opremljen je funkcijom
[Calendar Search], prikladnom za
pretraživanje datoteka
(☞ str. 40).
s Poseduje funkciju [Voice Detect],
koja iz snimljenih datoteka
izvlači samo govorne delove,
kao i funkciju [Voice Playback],
koja reprodukuje samo izvučene
govorne delove (☞ str. 61, str. 68).
s Takođe poseduje funkciju [Voice
Balancer], koja kompenzuje
tihe delove u snimljenoj audio
datoteci, čineći ih glasnijim i
omogućavajući njihovo lakše
razumevanje (☞ str. 61).
Glavne karakteristike
s Funkcija poništavanja šuma
(☞ str. 61) i funkcija filtera za
glas* (☞ str. 61) odstranjuju šum i
omogućavaju jasnu reprodukciju
zvuka.
* Samo model WS-811.
1
Glavne karakteristike
s Sadrži razne funkcije ponavljanja
(☞ str. 43, str. 62).
s Možete promeniti postavke
ekvilajzera reprodukcije (☞ str. 62).
s Datoteke možete da premeštate
ili kopirate iz interne memorije na
microSD karticu i obrnuto, kao i
između fascikli u memoriji (samo
modeli WS-813 i WS-812) (☞ str. 70).
s Datoteke (PCM*, MP3) snimljene
pomoću ovog diktafona možete
deliti na po dve datoteke (☞ str. 72).
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
s Oznake Index i Temp
omogućavaju vam da brzo
pronađete željene lokacije
(☞ str. 42).
s Brzina i ton* reprodukcije mogu
se kontrolisati (☞ str. 41).
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
s Ovaj diktafon kompatibilan je
sa USB 2.0, što omogućava brz
prenos podataka na računar.
s Poseduje funkciju punjenja
putem USB-a (samo modeli
WS-813 i WS-812) (☞ str. 16).
s Poseduje ekran sa punim
znakovima (full-dot) i
pozadinskim osvetljenjem
(LCD tabla).
SR
9
Pregled delova
1
2
6
7
8
3
1
4
Pregled delova
$
%
^
9
0
!
&
(
5
)
-
@
#
q
*
=
w
1 Ugrađeni stereo mikrofon (L)
2 Ugrađeni stereo mikrofon (D)
3 LED indikatorska lampica (LED)
4 Poklopac kartice
5 Dugme LIST
6 MIC utičnica (za mikrofon)
7 Ekran (LCD tabla)
8 Dugme MENU
9 Dugme +
0 Dugme REC (s) (snimanje)
! Dugme 9
@ Dugme –
# Dugme SCENE/INDEX
$ Dugme STOP (4)
% Dugme 0
^ Dugme `OK
& Dugme ERASE
* Ugrađeni zvučnik
( Poklopac baterije
) EAR utičnica (za slušalice)
- Prekidač POWER/HOLD
= Klizna ručica USB konektora
q Rupica za kaiš
w USB priključak
SR
• Skinite zaštitnu foliju sa ekrana.
10
Pregled delova
Ekran (LCD tabla)
4 Prikaz režima [Recorder]:
Prikaz liste fascikli
1
2
Prikaz datoteke
1 Indikator medija za snimanje
[l]: Interna memorija
[m]: microSD kartica
2 Naziv trenutne fascikle
3 Indikator baterije
4 Naziv fascikle
Prikaz liste datoteka
2
3
4
1 Indikator medija za snimanje
2 Naziv trenutne fascikle
3 Indikator baterije
4 Naziv datoteke
2
3
4
5
6
8
9
7
!
0
1
Pregled delova
4
1
1
3
1 Indikator medija za snimanje
2 Naziv trenutne datoteke
3 Indikator baterije
4 Indikator fascikle, Indikator
režima snimanja, Indikator
zaključavanja datoteka
5 Indikator statusa diktafona
[K]: Indikator snimanja
[≠]: Indikator pauze
[ ]: Indikator zaustavljanja
[•]: Indikator reprodukcije
[ß]: Indikator premotavanja unapred
[™]: Indikator premotavanja unazad
[N]: Indikator ubrzane reprodukcije
[M]: Indikator usporene reprodukcije
[ ]: Indikator promene tona
reprodukcije (visoko)
[ ]: Indikator promene tona
reprodukcije (nisko)
6 Traka indikatora preostale memorije,
Traka indikatora reprodukcije
7 Prikaz ikone (☞ str. 13)
8 Broj trenutne datoteke/ukupni broj
snimljenih datoteka u fascikli
9 Proteklo vreme snimanja,
Proteklo vreme reprodukcije
0 Preostalo vreme snimanja,
Trajanje datoteke
! Pokazivač nivoa snimanja,
Datum i vreme snimka
SR
11
Pregled delova
4 Prikaz režima [Music]:
Prikaz liste 1
1
Prikaz datoteke
2
3
1
Pregled delova
4
5
6
7
8
9
4
Kada u fascikli postoje
datoteke i druge fascikle
1 Indikator medija za snimanje
[l]: Interna memorija
[m]: microSD kartica
2 Naziv trenutne fascikle
3 Indikator baterije
4 Naziv fascikle, Naziv datoteke
Prikaz liste 2
1
2
3
4
Kada postoje samo datoteke
u fascikli
SR
12
1
1 Indikator medija za snimanje
2 Naziv trenutne fascikle
3 Indikator baterije
4 Naziv datoteke
2
3
0
1 Indikator medija za snimanje
2 Naziv trenutne datoteke
3 Indikator baterije
4 Indikator statusa diktafona
[•]: Indikator reprodukcije
[ ]: Indikator zaustavljanja
[ß]: Indikator premotavanja unapred
[™]: Indikator premotavanja unazad
[N]: Indikator ubrzane reprodukcije
[M]: Indikator usporene reprodukcije
[ ]: Indikator promene tona
reprodukcije (visoko)
[ ]: Indikator promene tona
reprodukcije (nisko)
Broj trenutne datoteke/ukupni
broj snimljenih datoteka u
fascikli
5 Naziv
6 Ime izvođača
7 Naziv albuma
8 Traka indikatora reprodukcije
9 Proteklo vreme reprodukcije,
Trajanje datoteke
0 Prikaz ikone (☞ str. 13)
Pregled delova
4 Prikaz režima [FM Radio]:
Prikaz radio prijema
Za model WS-813:
1
1
2
Pregled delova
3
4
5
6
1 Indikator medija za snimanje
2 Indikator baterije
3 Indikator režima snimanja
4 Broj memorisane stanice
5 Biranje frekvencije
6 Traka indikatora frekvencije
Prikaz ikone (za sve režime)
[Ø]: Utišavanje zvučnika
[
]: Reprodukcija glasa *1
[ ]: Detekcija glasa *1
[?]: Nivo snimanja
[û]: VCVA
[Æ]: Glasovna sinhronizacija
[ù]: Ekvilajzer
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812.
[0]: Low Cut Filter
[≤]: Zoom Mic *2
[%]: Poništavanje šuma
[$]: Voice Balancer *1
Voice Filter *3
[
] [á] [ ]: Režim reprodukcije
*2 Samo model WS-813.
*3 Samo model WS-811.
SR
13
Napajanje
Umetanje baterije
Ovaj diktafon može da se koristi sa Ni-MH
punjivom baterijom ili sa AAA alkalnom
baterijom.
1
2 Ubacite bateriju vodeći računa o
polaritetima = i -.
Za modele WS-813 i WS-812:
Napajanje
• Prilikom punjenja diktafona, proverite
da li se Ni-MH punjiva baterija (BR404)
nalazi na svom mestu.
• Priložena punjiva baterija nije u
potpunosti napunjena. Pre upotrebe
diktafona ili nakon dugih perioda
u kojima ga niste upotrebljavali,
preporučuje se da bateriju napunite
do kraja (☞ str. 16).
3 Potpuno zatvorite poklopac
baterije pritisnuvši ga nadole ka
A, a zatim pogurajte poklopac
ka B.
Za model WS-811:
Ovaj diktafon ne može da puni punjivu
bateriju.
1 Lagano pritisnite poklopac
pregrade za baterije nadole kako
bi on skliznuo i otvorio se.
SR
14
Napomene
• Za ovaj diktafon ne može da se koristi
manganska baterija.
• Prilikom zamene baterija, preporučuje
se korišćenje AAA alkalne baterije ili
Olympus Ni-MH punjive baterije.
• Obavezno isključite diktafon pre zamene
baterije. Vađenje baterije dok diktafon
radi može da dovede do kvara koji za
posledicu ima oštećenja datoteke i sl.
Ukoliko bateriju izvadite tokom snimanja,
izgubićete datoteku koju u tom trenutku
snimate jer zaglavlje datoteke neće moći
da se zatvori.
Napajanje
Postavke za bateriju
Izaberite bateriju koja po tipu odgovara
bateriji koju koristite.
1 Zamenite bateriju i uključite
diktafon (☞ str. 14, str. 19).
Indikator baterije
Indikator napunjenosti baterije na
ekranu se menja kako se baterija prazni.
• Kada se na ekranu pojavi [ ],
napunite ili zamenite bateriju što
je pre moguće. Kada baterija nema
dovoljno snage za rad diktafona,
[
] i [Battery low] se pojavljuju na
ekranu i diktafon se isključuje.
1
Napajanje
• Ako zamena istrošene baterije traje duže
od 15 minuta ili ako u kratkim vremenskim
intervalima ubacujete i vadite bateriju,
možda ćete morati ponovo da podesite
postavke za bateriju i vreme. U tom
slučaju pojaviće se ekran [Battery].
Dodatne informacije pogledajte u odeljku
»Postavke za bateriju«.
• Izvadite bateriju ukoliko ne nameravate
da koristite diktafon tokom dužeg
vremenskog perioda.
• Kada menjate punjivu bateriju,
obavezno koristite Ni-MH punjivu
bateriju (opcionalno). Proizvodi drugih
proizvođača mogu oštetiti diktafon pa ih
treba izbegavati.
Napomene
• Kada se reprodukuje glasovna/muzička
datoteka, u zavisnosti od jačine zvuka,
diktafon se može resetovati usled pada
izlaznog napona baterije čak i ako se
[ ] prikazuje u indikatoru napunjenosti
baterije. U tom slučaju, smanjite jačinu
zvuka na diktafonu.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
promenili postavku.
Tip baterije
[Ni-MH] (
):
Izaberite kada koristite Olympus
Ni-MH punjive baterije (BR404).
[Alkaline] (
):
Izaberite kada koristite alkalnu bateriju.
3 Pritisnite dugme `OK da biste
primenili postavku.
• Ukoliko indikator »Hour« treperi
na ekranu, pogledajte odeljak
»Podešavanje vremena i datuma
[Time & Date]« (☞ str. 21).
SR
15
Napajanje
Punjenje povezivanjem sa
računarom putem USB-a
3 Proverite da li je diktafon u
režimu zaustavljanja i povežite
ga sa USB portom na računaru.
Za modele WS-813 i WS-812:
1
Pre priključenja preko USB kabla, izađite
iz režima HOLD (☞ str. 20).
Napajanje
Baterije možete puniti povezivanjem sa USB
priključkom računara. Prilikom punjenja,
pazite da pravilno stavite punjivu bateriju
(obezbeđenu) u diktafon (☞ str. 14).
Nemojte puniti primarne (nepunjive)
baterije, kao što su alkalne ili litijumske
baterije. To može prouzrokovati curenje
elektrolita iz baterija ili njihovo zagrevanje,
što za posledicu može imati kvar diktafona.
4 Pritisnite dugme `OK da biste
pokrenuli punjenje.
1 Pokrenite računar.
2 Pomerite kliznu ručicu USB
konektora u smeru koji pokazuje
strelica kako biste izbacili USB
konektor iz diktafona.
• Dok na ekranu treperi [Press OK to
start charging], pritisnite dugme
`OK.
5 Punjenje je završeno kada
indikator napunjenost baterije
pokaže [ ].
SR
16
Vreme punjenja: Približno 3 sata *
* Približno vreme punjenja na sobnoj
temperaturi kada se radi o punjivoj
bateriji koja je bila potpuno prazna.
Napajanje
Vreme punjena zavisi od količine
preostale snage i stanja baterije.
3 Pritisnite dugme `OK da biste
pokrenuli punjenje.
Priključivanje USB adaptera za naizmeničnu
struju (opcionalno) radi punjenja
1
Za modele WS-813 i WS-812:
• Dok na ekranu treperi [Press OK to
start charging], pritisnite dugme `OK.
4 Punjenje je završeno kada se na
ekranu pojavi indikator [Battery full].
Napajanje
• Pre povezivanja adaptera za
naizmeničnu struju, postavku USB veze
podesite na [AC Adapter] (☞ str. 73).
• Pre priključenja preko USB kabla,
izađite iz režima HOLD (☞ str. 20).
Diktafon možete napuniti ako ga priključite
na USB adapter za naizmeničnu struju (A514)
(opcionalno).
1 Ukopčajte diktafon u USB port
adaptera za naizmeničnu struju.
Na USB konektor
USB adaptera za
naizmeničnu struju
(A514)
2 Ukopčajte adapter za
naizmeničnu struju u utičnicu za
naizmeničnu struju.
U utičnicu za
naizmeničnu
struju
Napomene
• Diktafon nije moguće napuniti ako
računar nije uključen ili ako je u režimu
pripravnosti, hibernacije ili mirovanja.
• Nemojte puniti diktafon dok je priključen
USB razdelnik.
• Ubacite priloženu punjivu bateriju i
podesite opciju [Battery] na [Ni-MH].
Ako je opcija [Battery] podešena na
[Alkaline], ne možete da vršite punjenje
(☞ str. 15, str. 65).
• Ne možete puniti bateriju ako [ ]*1
ili [ ]*2 treperi. Punite bateriju na
temperaturi od 5 °C do 35 °C.
*1 [ ]: Temperatura okruženja je suviše
niska.
*2 [ ]: Temperatura okruženja je
previsoka.
• Kada se vreme upotrebe diktafona
primetno skrati, čak i ako je baterija
u potpunosti napunjena, zamenite
postojeću bateriju novom.
SR
17
Napajanje
1
Napajanje
• Koristite namenski USB kabl. Ako koristite
kabl nekog drugog proizvođača može
doći do kvara diktafona. Takođe, ovaj
namenski kabl nikada nemojte koristiti na
uređajima drugih proizvođača.
• Ako želite da punite diktafon korišćenjem
postavke [Composite], odaberite opciju
[Optional] u postavkama USB veze, a
zatim priključite diktafon na računar.
Izborom opcije [AC Adapter] na
[USB Connection] ekranu će vam
omogućiti da punite diktafon (☞ str. 73).
Oprez u vezi sa punjivom baterijom
Pažljivo pročitajte sledeće opise pre
upotrebe Ni-MH punjive baterije.
Pražnjenje:
Punjiva baterija se prazni sama od sebe kada
se ne upotrebljava. Obavezno je napunite
do kraja pre upotrebe.
Radna temperatura:
Punjiva baterija je hemijski proizvod.
Efikasnost punjive baterije može varirati
čak i kada radi u granicama preporučenog
temperaturnog opsega. To je u prirodi
takvih proizvoda.
Preporučeni temperaturni opseg:
Prilikom rada diktafona:
0 °C - 42 °C
Punjenje:
5°C - 35°C
Čuvanje na duži period:
–20°C - 30°C
Upotreba punjive baterije izvan granica
gorenavedenog temperaturnog opsega
može dovesti do pada efikasnosti i kraćeg
trajanja baterija. Da biste sprečili curenje ili
koroziju baterija, uklonite punjive baterije iz
diktafona kada ne nameravate da ih koristite
duže vreme i čuvajte ih zasebno.
Napomene
• Ovaj diktafon dizajniran je tako da
bateriju puni do kraja bez obzira na njen
nivo preostale energije. Međutim, za
optimalne rezultate pri punjenju novih
punjivih baterija ili baterije koja duže
vreme (više od jednog meseca) nije
korišćena preporučuje se da bateriju 2 do
3 puta prvo napunite do kraja i zatim je
ispraznite.
SR
18
Napajanje
• Kada odlažete punjivu bateriju, uvek se
pridržavajte lokalnih zakona i propisa.
Obratite se lokalnom centru za reciklažu
kako biste se upoznali sa propisnim
metodama odlaganja.
• Ako Ni-MH punjiva baterija nije
ispražnjena do kraja, zaštitite se od
kratkog spoja (npr. oblepljivanjem
kontakata) pre odlaganja.
Uključivanje/isključivanje napajanja
Isključite diktafon kada ga ne koristite kako
biste smanjili potrošnju baterije. Postojeći
podaci, postavke režima i sata ne gube se
prilikom isključivanja.
Pomerite klizni prekidač POWER/
HOLD u smeru strelice i zadržite ga u
tom položaju najmanje 0,5 sekundi.
• Napajanje se isključuje.
• Funkcija nastavljanja pamti mesto
na kojem se diktafon zaustavio pre
isključivanja.
Režim štednje energije
Ako je diktafon uključen ali se ne koristi
10 minuta ili duže (podrazumevana
vrednost), ekran se gasi i diktafon prelazi
u režim štednje energije (☞ str. 65).
• Pritisnite bilo koje dugme da biste
izašli iz režima štednje energije.
1
Napajanje
Za korisnike u Nemačkoj:
Kompanija Olympus ima ugovor sa
asocijacijom GRS (Asocijacija za odlaganje
baterije) u Nemačkoj kako bi obezbedila
odlaganje baterije koje nije štetno po
životnu sredinu.
Isključivanje napajanja
Uključivanje napajanja
Kada je diktafon isključen, pomerite
klizni prekidač POWER/HOLD u smeru
koji pokazuje strelica.
SR
• Napajanje se uključuje.
19
HOLD
Ako diktafon postavite u režim HOLD, trenutne postavke će biti sačuvane a sva dugmad će
biti onemogućena. Ova funkcija je korisna kada morate da nosite diktafon u torbi ili džepu.
Ovaj režim vam takođe onemogućava da nenamerno zaustavite snimanje.
Prebacivanje diktafona u režim HOLD
1
Pomerite klizni prekidač POWER/
HOLD u položaj [HOLD].
Izlazak iz režima HOLD
Pomerite klizni prekidač POWER/
HOLD u položaj A.
HOLD
• Kada se na ekranu prikaže poruka [Hold],
diktafon je postavljen na režim HOLD.
SR
20
Napomene
• Ako pritisnete bilo koje dugme dok je diktafon u režimu HOLD, časovnik na ekranu
svetleće 2 sekunde, ali diktafon neće raditi.
• Ako se režim HOLD primeni tokom reprodukcije (snimanja), operacija se onemogućava, a
stanje reprodukcije (snimanja) ostaje nepromenjeno (Kad se reprodukcija završi ili kad se
završi snimanje zbog toga što je preostala memorija iskorišćena, diktafon se zaustavlja).
Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]
Ako vreme i datum podesite pre korišćenja
diktafona, informacije o vremenu i datumu
snimanja se automatski skladište za svaku
datoteku. Prethodno podešavanje vremena i
datuma omogućava lakše upravljanje datotekama.
• Po istoj proceduri, pritisnite dugme
9 ili 0 da biste odabrali sledeću
stavku, a zatim pritisnite dugme + ili
− da biste promenili vrednost.
• Možete da se prebacujete između
12-časovnog i 24-časovnog ekrana
tako što ćete pritisnuti dugme LIST
tokom podešavanja časova i minuta.
Primer: 10:38 P.M
10:38 PM
(Prvobitna
postavka)
22:38
• Možete da izaberete redosled za »Month«,
»Day« i »Year« tako što ćete pritisnuti dugme
LIST prilikom podešavanja ovih stavki.
Primer: 24. mart 2012.
3M 24D 2012Y
(Prvobitna
postavka)
1
Podešavanje vremena i datuma
Prilikom prvog korišćenja diktafona,
ili kad u njega stavite bateriju nakon
dužeg perioda nekorišćenja, pojaviće
se [Set time & date]. Kad treperi
»Hour«, izvršite konfigurisanje iz
Koraka 1.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
promenili vrednost.
24D 3M 2012Y
2012Y 3M 24D
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
3 Pritisnite dugme `OK da biste
primenili postavku.
1 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste izabrali stavku koju želite
da podesite.
• Pomeranjem pozicije koja treperi,
izaberite »Hour«, »Minute«, »Year«,
»Month« ili »Day«.
• Časovnik počinje s radom od podešenog
datuma i vremena. Pritisnite dugme `OK
kada želite da časovnik počne da radi.
Napomene
• Ako tokom podešavanja pritisnete dugme
`OK, diktafon će sačuvati podešavanja koja
ste do tog trenutka izvršili.
SR
21
Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]
Promena vremena i datuma
1
Dok je diktafon u režimu zaustavljanja,
pritisnite i zadržite dugme STOP (4) da
bi se na ekranu prikazalo [Time & date]
i [Remain]. Ukoliko trenutne vrednosti
za vreme i datum nisu tačne, podesite
ih koristeći dolenavedenu proceduru.
3 Pritisnite dugme `OK da biste
pokazivač postavili na stavku
koju želite da podesite.
• [Device Menu] se pojavljuje na
ekranu.
4 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [Time & Date].
Podešavanje vremena i datuma
5 Pritisnite dugme `OK.
Dugme STOP (4)
Dugme MENU
• [Time & Date] se pojavljuje na
ekranu.
• »Hour« treperi na ekranu,
označavajući početak procesa
konfigurisanja vremena i datuma.
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
MENU.
• Na ekranu će se pojaviti meni (☞ str. 53).
2 Pritisnite dugme + ili − kako
biste izabrali karticu [Device
Menu].
• Prikaz menija možete promeniti
pomeranjem kursora na kartici za postavke.
SR
22
Sledeći koraci su isti kao koraci 1 do
3 iz odeljka »Podešavanje vremena i
datuma [Time & Date]« (☞ str. 21).
6 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
Ubacivanje i vađenje microSD kartice
Termin »microSD« koji se koristi u uputstvu
za korišćenje odnosi se i na microSD i
na microSDHC kartice. Ovaj diktafon
omogućava skladištenje podataka ne
samo u internoj memoriji već i na microSD
karticama dostupnim u prodaji.
Ubacivanje microSD kartice
• Ubacivanje microSD kartice na pogrešan
način ili pod pogrešnim uglom može
da ošteti kontakt ili da prouzrokuje
zaglavljivanje microSD kartice.
• Ukoliko microSD kartica nije ubačena
do kraja, podaci možda neće biti
zabeleženi na kartici.
3 Zatvorite poklopac kartice do kraja.
• Kada ubacite microSD karticu,
prikazaće se ekran za promenu
medijuma za snimanje.
2 Kada je microSD kartica okrenuta
na odgovarajuću stranu, ubacite je u
ležište kao što je prikazano na slici.
1
Ubacivanje i vađenje microSD kartice
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, otvorite poklopac
kartice.
4 Da biste snimali na microSD
karticu, pritisnite dugme+ ili − i
izaberite [Yes].
• Ubacite microSD karticu držeći je
pravo.
5 Pritisnite dugme `OK da biste
primenili postavku.
SR
23
Ubacivanje i vađenje microSD kartice
1
Napomene
• Moguće je da se medijum za snimanje
prebaci na internu memoriju (☞ str. 65).
• U nekim slučajevima, microSD kartice
koje su formatirane (pokrenute) na
nekom drugom uređaju, kao što je
računar, možda neće biti prepoznate. Pre
upotrebe obavezno formatirajte microSD
kartice na ovom diktafonu (☞ str. 74).
Ubacivanje i vađenje microSD kartice
Vađenje microSD kartice
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, otvorite poklopac
kartice.
2 Gurnite microSD karticu ka
unutra da biste je oslobodili, a
zatim joj dopustite da delimično
izađe.
• Vidi se da je microSD kartica izašla iz
ležišta i može se bezbedno izvaditi.
• Ako microSD karticu izbacite kada je
[Memory Select] podešeno na
[microSD card], [Memory Select] će
se automatski promeniti na
[Internal memory selected].
SR
24
3 Zatvorite poklopac kartice do
kraja.
Napomene
• Brzo povlačenje prsta nakon guranja
microSD kartice unutra može da
prouzrokuje njeno naglo izbacivanje iz
ležišta.
• Zbog problema koji se odnose na
kompatibilnost sa ovim diktafonom,
može se desiti da neke microSD kartice
ili microSDHC kartice ne budu pravilno
prepoznate, u zavisnosti od proizvođača
ili tipa kartice.
• Posetite Olympus web lokaciju da biste
videli spisak microSD kartica za koje je
potvrđeno da rade sa ovim diktafonom
u uslovima koje je propisao Olympus.
Web lokacija http://olympus-imaging.
jp/ predstavlja proizvođače i tipove
microSD kartica za koje je potvrđena
kompatibilnost. Imajte u vidu, međutim,
da se ovim ne garantuje da će određene
microSD kartice raditi. Neke microSD
kartice možda neće biti prepoznate
pravilno usled različitih uslova kao što
je, na primer, promena proizvođačke
specifikacije.
• Ako microSD kartica nije prepoznata,
izvadite microSD karticu i ponovo je
ubacite da biste videli da li će je diktafon
prepoznati.
• Pre upotrebe, uvek prvo pročitajte
uputstva koja su data uz microSD karticu.
• Sa nekim tipovima microSD kartica brzina
obrade može biti manja. Performanse
obrade mogu se takođe umanjiti usled
ponovljenog upisivanja i brisanja. Ukoliko
se to desi, ponovo formatirajte microSD
karticu (☞ str. 74).
Operacije ekrana [Home]
Diktafon možete koristiti ne samo za
snimanje glasa i reprodukciju muzike, već i
kao radio*.
* Samo model WS-813.
Kada je izabrana opcija [Recorder]:
Diktafon se prebacuje u
režim [Recorder]. Moći ćete
da snimate i reprodukujete
datoteke snimljene na ovom
diktafonu (☞ str. 29, str. 36).
Dugme LIST
Kada je izabrana opcija [Music]:
1 Pritisnite dugme LIST više puta
da biste prikazali ekran [Home].
• [Home] će se pojaviti na ekranu.
Diktafon prelazi u režim
[Music], tako da možete
da reprodukujete muzičke
datoteke koje su prebačene
na diktafon (☞ str. 36).
Kada je izabrana opcija [Calendar Search]*:
Diktafon će preći u režim
[Calendar Search], pa
datoteke možete da
pretražujete po datumu
snimanja (☞ str. 40).
* Samo modeli WS-813 i
WS-812
Operacije ekrana [Home]
Dugme +−
Dugme `OK
1
Kada je izabrana opcija [FM Radio]*:
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali režim.
Diktafon će preći u režim
[FM Radio], tako da ćete
moći da primate FM radio
signale (☞ str. 47).
* Samo model WS-813
3 Pritisnite dugme `OK.
Napomena
• Tokom snimanja ne možete da promenite
režim a da prethodno ne zaustavite diktafon.
SR
25
Napomene o fasciklama
Kao medijum za snimanje možete koristiti internu memoriju ili microSD karticu. Glasovne
datoteke i muzičke datoteke podeljene su u fascikle za snimanje glasa i fascikle za
reprodukciju muzike, koje su organizovane i sačuvane u strukturi oblika stabla.
Osnovni podaci o fasciklama za snimanje glasa
1
[Folder A] - [Folder E] u okviru fascikle [Recorder] su fascikle za snimanje glasa. Kada
snimate pomoću ovog diktafona, izaberite jednu od ovih pet fascikli, a zatim izvršite
snimanje.
Napomene o fasciklama
Home
Režim možete promeniti na
ekranu [Home].
Fascikla
Recorder
Datoteka
Folder A
001
Folder B
002
Folder C
003
004
Folder D
Folder E
200
Postaje odredište za snimanje
pomoću mikrofona.
Radio
Folder
Svaka fascikla može da čuva
najviše 200 datoteka.
Kada snimate sa radija, snimljena datoteka biće
automatski sačuvana u fascikli [Radio Folder]
(samo model WS-813).
SR
26
Napomena
• Datoteke ili fascikle smeštene u fascikli [Recorder] neće biti prikazane na diktafonu.
Napomene o fasciklama
Osnovni podaci o fasciklama za reprodukciju muzike
Prilikom prenosa muzičkih datoteka na uređaj pomoću programa Windows Media Player,
automatski se kreira fascikla u fascikli za reprodukciju muzike, čija je struktura prikazana na
donjoj slici. Muzičke datoteke koje se nalaze u istoj fascikli mogu da se pregrupišu u željeni
raspored i ponovo reprodukuju (☞ str. 69).
1
Home
Music
Drugi sloj
Izvođač 01
Album 01
Izvođač 02
Album 02
001
002
003
Izvođač 03
Album 03
Napomene o fasciklama
Prvi sloj
004
200
Svaka fascikla može da čuva
najviše 200 datoteka.
U okviru fascikle [Music] može da se kreira do 300*
fascikli, uključujući fasciklu [Music].
* Za model WS-811: 128 fascikli.
Fascikla
Datoteka
SR
27
Izbor fascikli i datoteka
Zamenite fascikle dok je diktafon zaustavljen ili tokom reprodukcije. Za informacije o
strukturi fascikli po slojevima pogledajte odeljak »Napomene o fasciklama« (☞ str. 26).
[Home] ekran
Operacija sa fasciklama za snimanje glasa
1
Izbor fascikli i datoteka
Primer:
WS-813
Prikaz liste
fascikli
Prikaz liste
datoteka
Prikaz datoteke
Operacija sa fasciklama za reprodukciju muzike
Prikaz liste
fascikli
(Prvi sloj)
Prikaz liste
fascikli
(Drugi sloj)
Prikaz liste
datoteka
Prikaz datoteke
Kada je izabrana fascikla [Music].
Pomeranje kroz nivoe
} Povratak: Dugme LIST
Svaki put kad pritisnete ovo dugme
pomerate se za jedan nivo naviše.
Dugme 0 može takođe poslužiti i kao
dugme LIST na prikazu liste.
• Ako pritisnete i zadržite dugme LIST
dok se krećete kroz hijerarhiju fascikli,
vratićete se na prikaz datoteke.
{ Nastavak: Dugme `OK
SR
28
Svaki put kad pritisnete ovo dugme
otvara se fascikla ili datoteka koja je
izabrana u prikazu liste i prelazi se na
jedan nivo niže.
• Dugme 9 može takođe poslužiti i
kao dugme `OK na prikazu liste.
+ ili dugme –
Izaberite fasciklu ili datoteku.
[Home] ekran:
Ovaj ekran omogućava promenu režima
diktafona (☞ str. 25).
Prikaz liste:
Prikazuju se fascikle i datoteke koje su
sačuvane na diktafonu.
Prikaz datoteke:
Prikazuju se informacije o izabranoj
datoteci. Diktafon je u režimu
pripravnosti za reprodukciju.
Osnovni podaci o snimanju
Snimanje
Pre početka snimanja izaberite jednu od
fascikli [&] do [*]. Ovih pet fascikli mogu
da se koriste za kategorizaciju snimljenih
informacija po tipu; na primer, fascikla [&]
može da se koristi za skladištenje privatnih
informacija, dok fascikla ['] može da bude
namenjena čuvanju poslovnih informacija.
Dugme STOP (4)
3 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste prekinuli snimanje.
2
Snimanje
Dugme REC (s)
• [Rec Mode] nije moguće promeniti u
pasivnom režimu snimanja ili u toku
snimanja. Konfigurišite ovu postavku
dok je diktafon zaustavljen (☞ str. 56).
• Pravilan položaj ugrađenog
mikrofona za stereo snimanje
jeste položaj preko ekrana. Ako se
mikrofon u toku snimanja nalazi ispod
ekrana, pravilno stereo snimanje nije
moguće izvršiti jer će originalan zvuk
biti snimljen u obrnutoj fazi.
• [L] će se pojaviti na ekranu.
1 Izaberite fasciklu za snimanje
(☞ str. 26).
2 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
f
f Dužina datoteke
• Lampica LED indikatora se pali i na
ekranu se pojavljuje [K].
• Okrenite mikrofon u pravcu izvora
koji želite da snimite.
a
b
c
d
e
a Indikator režima snimanja
b Proteklo vreme snimanja
c Traka indikatora preostale memorije
d Preostalo vreme snimanja
e Pokazivač nivoa snimanja (menja
se u zavisnosti od nivoa snimanja i
postavki funkcija snimanja)
Napomene
• Da biste bili sigurni da nećete izgubiti
početak snimka, uverite se da na ekranu
svetli LED indikator ili indikator režima.
• Kada je preostalo vreme za snimanje
kraće od 60 sekundi, lampica LED
indikatora počinje da treperi. Kad
preostalo vreme za snimanje padne na
30, a zatim i na 10 sekundi, indikator
počinje brže da treperi.
SR
29
Snimanje
2
Snimanje
SR
30
• [Folder full] pojaviće se onda kad
snimanje ne može biti nastavljeno.
Izaberite neku drugu fasciklu ili izbrišite
nepotrebne datoteke pre nego što
počnete sa snimanjem (☞ str. 45).
• [Memory full] će se pojaviti kada se
memorija popuni. Izbrišite datoteke koje
vam nisu potrebne pre nego što nastavite
sa snimanjem (☞ str. 45).
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
obavezno potvrdite da je medijum za
snimanje [Internal memory] ili [microSD
card] da ne bi došlo do greške (☞ str. 65).
• Ako pritisnete dugme REC (s) kada je
izabrana bilo koja druga funkcija osim
funkcije snimanja, prikazuje se poruka
[Cannot record in this folder]. Odaberite
neku od fascikli iz opsega
[Folder A] do [Folder E] i ponovo
započnite snimanje.
• Sa nekim tipovima microSD kartica brzina
obrade može biti manja. Performanse
obrade mogu se takođe umanjiti usled
ponovljenog upisivanja i brisanja. Ukoliko
se to desi, ponovo formatirajte microSD
karticu (☞ str. 74).
• Preporučujemo da pre snimanja
formatirate medijum za snimanje u
diktafonu (☞ str. 74).
Za model WS-813:
• Možete snimati FM radio u režimu
[FM Radio] (☞ str. 47).
• Ovaj diktafon je projektovan tako da
može da snima čisto i ravnomerno, čak i
onda kada se jačina zvuka izvora značajno
menja. Međutim, ručnim podešavanjem
nivoa snimanja može da se postigne još
bolji kvalitet zvuka (☞ str. 56).
4 Moguće je snimiti podatke i
preko 2 GB:
Za modele WS-813 i WS-812:
Snimanje se nastavlja čak i kada veličina
jedne datoteke premašuje 2 GB u
linearnom PCM formatu snimanja.
• Svakih 2 GB podataka čuva se u
posebnim datotekama. Ovi podaci će
i prilikom reprodukcije biti tretirani
kao zasebne datoteke.
• Ako snimak prevazilazi 2 GB, broj
datoteka u fascikli može da bude
veći od 200. Budući da 201. i sve
sledeće datoteke diktafon ne može
da prepozna, možete ih pregledati
nakon povezivanja diktafona sa
računarom.
Snimanje
Postavke u vezi sa snimanjem
Podešava osetljivost
snimanja.
[Rec Mode] *1
(☞ str. 56)
Podešava brzinu snimanja za
svaki format snimanja.
[Zoom Mic] *2
(☞ str. 57)
Podešava usmerenost
ugrađenog stereo mikrofona.
[Low Cut Filter]
(☞ str. 57)
Ova funkcija može da
smanji šum klima-uređaja,
projektora i ostalih aparata.
[VCVA]
(☞ str. 57)
Podešava graničnu vrednost
aktivacije glasom (VCVA
– Variable Control Voice
Actuator).
[V-Sync. Rec]
(☞ str. 58)
Podešava početni nivo za
snimanje sa glasovnom
sinhronizacijom.
[Rec Scene]
(☞ str. 59)
Podešava postavke snimanja
tako da odgovaraju uslovima
ili okruženju za snimanje.
*1 Ova funkcija biće fiksno podešena na sledeće
konfiguracije dok se diktafon nalazi u
[FM Radio] režimu (samo model WS-813).
• [PCM]: 44,1 kHz/16bit
• [MP3]: 128 kbps
• [WMA]: 128 kbps
*2 Samo model WS-813
Dok je diktafon u režimu snimanja
pritisnite dugme REC (s).
2
• [≠] će se prikazati na ekranu.
• Diktafon će se zaustaviti ako ga ostavite u
režimu pauze duže od 60 minuta.
Snimanje
[Rec Level]
(☞ str. 56)
Pauziranje
Nastavak snimanja:
Ponovo pritisnite dugme REC (s).
• Snimanje se nastavlja od dela na kome je
prekinuto.
Za brzu proveru snimljenog sadržaja
Dok je diktafon u režimu snimanja,
pritisnite dugme `OK.
• [•] će se prikazati na ekranu.
• Snimanje će se prekinuti, a datoteka koja je
upravo snimljena će biti reprodukovana.
Za model WS-813:
• Ako se dugme `OK pritisne tokom
snimanja audio sadržaja u režimu [FM
Radio], diktafon automatski prelazi u
režim[Recorder] i započinje reprodukcija
poslednje snimljene datoteke sa FM radija.
SR
31
Snimanje
Slušanje tokom snimanja
Ako u priključak EAR na diktafonu ubacite
slušalice pre no što započnete snimanje,
moći ćete da čujete zvuk koji se trenutno
snima. Jačina kontrole snimanja može da se
podesi pritiskom na dugme + ili −.
Povežite slušalice s priključkom EAR
na diktafonu.
2
• Nakon što snimanje otpočne, preko
slušalica se čuje zvuk koji se trenutno
snima na diktafon.
Snimanje
U EAR utičnicu
Izmena scene za snimanje [Rec Scene]
Postavke za snimanje možete lako da
izmenite izborom scene koja najbolje
odgovara vašim potrebama (☞ str. 59).
Dugme +−
Dugme `OK
Dugme SCENE/
INDEX
1 Dok je diktafon u režimu
zaustavljanja, pritisnite i zadržite
dugme SCENE/INDEX.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [Rec Scene].
Napomene
• Jačina snimljenog zvuka ne može se
kontrolisati pomoću dugmeta za jačinu
zvuka.
• Da biste izbegli oštećenje sluha, smanjite
jačinu zvuka pre no što slušalice stavite u
uši.
• Nemojte ostavljati slušalice u blizini
mikrofona jer se na taj način može
prouzrokovati mikrofonija.
• Ako je tokom snimanja povezan spoljni
zvučnik, postoji rizik od mikrofonije.
3 Pritisnite dugme `OK.
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali okruženje za snimanje.
5 Pritisnite dugme `OK.
SR
32
Snimanje
Preporučene postavke u skladu sa uslovima snimanja
Diktafon je prvobitno postavljen u režim [WMA 128kbps] tako da odmah po kupovini
možete da pravite stereo snimke visokog kvaliteta. Moguće je detaljno konfigurisati različite
funkcije snimanja, kako biste ih prilagodili uslovima snimanja. U sledećoj tabeli prikazane su
preporučene postavke za neke primere uslova snimanja.
Preporučene postavke
Uslovi
snimanja
[Rec Mode] (☞ str. 56)
Predavanja
u velikim
prostorijama
[PCM]: [44.1kHz/16bit] *2
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [128kbps]
Konferencije s
velikim brojem ljudi
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [128kbps]
Sastanci i poslovni
pregovori sa malim
brojem ljudi
[MP3]: [128kbps]
[WMA]: [128kbps]
Diktiranje sa puno
pozadinskog šuma
[WMA]: [64kbps]
[Low] (Nisko)
[PCM]: [44.1kHz/16bit]*2
Podesite
osetljivost
snimanja u
skladu sa
jačinom zvuka
koji se snima.
[Rec Level]
(☞ str. 56)
[Low Cut Filter]
(☞ str. 57)
[Zoom Mic] *1
(☞ str. 57)
2
[+6]
Snimanje
[High]
[On]
Muzika, cvrkut ptica
i zvukovi železnice
*1 Samo model WS-813.
[Middle]
(Srednje)
[Off]
[Off]
*2 Samo modeli WS-813 i WS-812.
Datoteke snimljene na ovom diktafonu nazive dobijaju automatski.
813_ 0001 .WMA
1
2
3
1 ID korisnika:
Ovo je identifikacioni naziv korisnika
koji je određen na diktafonu.
2 Broj datoteke:
Brojevi se datotekama dodeljuju
sukcesivno, bez obzira na promene u
odabranom mediju za snimanje.
3 Ekstenzija:
Ovo je proširenje naziva datoteke
koje ukazuje na format upotrebljen
prilikom snimanja pomoću ovog
uređaja.
• Linearni PCM format* .WAV
• MP3 format .MP3
• WMA format .WMA
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
SR
33
Snimanje
Snimanje pomoću spoljnog
mikrofona ili nekog drugog uređaja
Moguće je povezati spoljni mikrofon i druge
uređaje za snimanje zvuka. Povezivanje
izvršite na sledeći način, zavisno od uređaja
koji će se koristiti.
• Nemojte da uključujete i isključujete
uređaje iz priključka diktafona dok traje
snimanje.
2
Snimanje
4 Snimanje pomoću spoljnog
mikrofona:
Uključite spoljni mikrofon u MIC
utičnicu diktafona.
U MIC utičnicu
Kompaktni mikrofon-štap
(jednosmeran): ME31
Ovaj usmereni mikrofon može poslužiti
za razne vrste snimanja, poput
snimanja pesme ptica na otvorenom
prostoru.
Kompaktni zum mikrofon
(jednosmeran): ME32
Ovaj mikrofon je integrisan sa stativom,
što omogućava njegovo postavljanje
na sto radi snimanja konferencija ili
predavanja sa veće razdaljine.
Izuzetno osetljiv mono mikrofon
(jednosmeran) sa otklanjanjem šuma:
ME52W
Ovaj mikrofon se koristi za snimanje
zvuka sa veće razdaljine uz maksimalno
smanjenje šuma iz okoline.
Mikrofon - bubica (za sve smerove):
ME15
Ovaj mali i neupadljiv mikrofon
isporučuje se zajedno sa štipaljkom za
kravatu.
Mikrofon za telefon: TP8
Ovaj mikrofon u obliku slušalice možete
držati u uhu tokom telefoniranja. Na
taj način se može jasno snimiti glas,
odnosno razgovor koji obavljate putem
telefona.
Primenjivi spoljni mikrofoni
(opcionalno) (☞ str. 88)
Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog prečnika
omogućuje osetljivo stereo snimanje.
SR
34
Mikrofon sa 2 kanala
(za sve smerove): ME30W
Ovi izuzetno osetljivi svesmerni
mikrofoni koriste takozvano priključno
napajanje (plug-in power) i prikladni su
za snimanje muzičkih nastupa.
Napomene
• Ugrađeni mikrofon prestaje da radi
ukoliko se u MIC utičnicu diktafona
uključi spoljni mikrofon.
• Mogu da se koriste i mikrofoni sa
podržanim napajanjem za dodatnu
komponentu.
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi
dok je [Rec Mode] podešen na stereo
režim snimanja, zvuk se snima samo po
kanalu L (☞ str. 56).
• Ako se eksterni stereo mikrofon koristi
dok je [Rec Mode] podešen na mono
režim snimanja, zvuk se snima samo po
kanalu L (☞ str. 56).
Snimanje
4 Snimanje zvuka sa nekog drugog
uređaja pomoću ovog diktafona:
Zvuk može da se snima nakon što terminal
audio izlaza (priključak za slušalice) tog
drugog uređaja povežete sa MIC utičnicom
diktafona pomoću kabla za povezivanje
KA333 (opcionalno) radi presnimavanja.
U MIC utičnicu
4 Snimanje zvuka sa ovog
diktafona pomoću nekog drugog
uređaja:
Zvuk sa ovog diktafona može da se snimi na
drugi uređaj povezivanjem terminala audio
ulaza (utičnica za mikrofon) tog drugog
uređaja i EAR utičnice ovog diktafona
pomoću kabla za povezivanje KA333
(opcionalno).
U terminal audio
izlaza drugog
uređaja
2
Snimanje
U EAR utičnicu
U terminal audio
ulaza drugog
uređaja
Napomena
Za model WS-813:
• Ukoliko niste u mogućnosti da
proizvedete čist snimak pomoću ovog
diktafona čak i nakon što ste podesili
nivo snimanja (☞ str. 56), razlog može da
bude previše visok ili nizak nivo izlaza za
povezane uređaje. Kad povežete spoljne
uređaje, izvršite probno snimanje, a zatim
podesite nivo izlaza spoljnih uređaja.
Za modele WS-812 i WS-811:
• Na ovom diktafonu nije moguće
podešavati nivo ulaznog signala. Kad
povežete neki spoljni uređaj najpre
izvršite probno snimanje, a zatim
podesite nivo izlaza na spoljnom uređaju.
Napomena
• Kada podesite različite postavke
za kvalitet zvuka koje se odnose na
reprodukciju na diktafonu, takođe će
biti podešen i izlazni audio signal u EAR
utičnici (☞ str. 61, str. 62).
SR
35
Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija
Diktafon može da reprodukuje datoteke
u formatima WAV*, MP3 i WMA. Da biste
reprodukovali datoteku snimljenu drugim
uređajem, potrebno je da je prenesete
(kopirate) sa računara.
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
podesili jačinu zvuka.
• Jačina zvuka može da se podešava u
opsegu od [00] do [30].
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
Dugme STOP (4)
3
Dugme + −
Dugme `OK
Reprodukcija
4 Pritisnite dugme STOP (4) kad
god poželite da prekinete
reprodukciju.
1 Odaberite datoteku koju treba
reprodukovati iz fascikle u kojoj
se ona nalazi (☞ str. 28).
2 Pritisnite dugme `OK da biste
pokrenuli reprodukciju.
• [•] prikazuje se na ekranu.
a
b
c
d
e
SR
36
a Indikator medijuma za snimanje, Ime
datoteke
Indikator fascikle
b Proteklo vreme reprodukcije
c Traka indikatora reprodukcije
d Trajanje datoteke
e Datum i vreme snimka
• [L] prikazuje se na ekranu.
• Pritiskom na ovo dugme prekida se
reprodukcija datoteke koja je u toku.
Ako je aktivirana funkcija nastavljanja
registruje se mesto na kom je
datoteka zaustavljena, čak i ako je
uređaj isključen. Kada se sledeći
put uključi uređaj, reprodukcija
se nastavlja na mestu gde je
registrovano zaustavljanje.
Reprodukcija
Postavke u vezi sa reprodukcijom
Reprodukuju se samo
govorni delovi iz snimljene
audio datoteke.
[Noise Cancel] *3
(☞ str. 61)
Ako je snimljeni zvučni
zapis teško razumljiv usled
izraženog pozadinskog
šuma, podesite nivo
poništavanja šuma (Noise
Cancel).
[Voice Balancer]
*1 *3
(☞ str. 61)
Prilikom reprodukcije
snimljene audio datoteke,
diktafon kompenzuje sve
delove datoteke sa niskom
jačinom zvuka.
[Voice Filter] *2 *3
(☞ str. 61)
Ovaj diktafon poseduje
funkciju filtera za glas
(Voice Filter) koja uklanja
tonove niske i visoke
frekvencije tokom
standardne, ubrzane ili
usporene reprodukcije,
ton reprodukcije i tako
omogućava čistu i jasnu
reprodukciju zvuka.
[Play Mode]
(☞ str. 62)
Možete odabrati željeni
režim reprodukcije.
[Equalizer] *4
(☞ str. 62)
Prilikom slušanja muzike,
podešavanjem postavki
ekvilajzera možete
podešavati omiljeni
kvalitet zvuka.
[Skip Space]
(☞ str. 63)
Interval preskoka se može
podesiti.
[Play Scene]
(☞ str. 63)
Postavke reprodukcije
koje izaberete mogu da se
sačuvaju kako bi se koristili
za različite odgovarajuće
kvalitet zvuka i metode
reprodukcije.
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812.
*2 Samo model WS-811.
*3 Funkcija aktivna samo u [Recorder] modu.
*4 Funkcija aktivna samo u [Music] modu.
Slušalice mogu da se uključe u EAR utičnicu
na diktafonu radi preslušavanja.
• Kada se koriste slušalice, zvučnik
diktafona je isključen.
U EAR utičnicu
3
Reprodukcija
[Reprodukcija
glasa] *1 *3
(☞ str. 61)
Reprodukcija preko slušalica
Napomene
• Da biste izbegli oštećenje sluha, smanjite
jačinu zvuka pre no što slušalice stavite u uši.
• NEMOJTE puštati zvuk previše glasno
kada koristite slušalice. Preglasan zvuk
može da dovede do gubitka sluha.
SR
37
Reprodukcija
Premotavanje unapred
3
Reprodukcija
SR
38
Premotavanje unazad
Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja u prikazu datoteke,
pritisnite i zadržite dugme 9.
Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja u prikazu datoteke,
pritisnite i zadržite dugme 0.
• [ß] prikazuje se na ekranu.
• Kada otpustite dugme 9, zaustavlja se
premotavanje unapred. Pritisnite dugme
`OK da biste otpočeli reprodukciju
tamo gde je premotavanje unapred
zaustavljeno.
• [™] prikazuje se na ekranu.
• Kada otpustite dugme 0, zaustavlja se
premotavanje unazad. Pritisnite dugme
`OK da biste otpočeli reprodukciju
tamo gde je premotavanje unazad
zaustavljeno.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite i zadržite
dugme 9.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite i zadržite
dugme 0.
• Kada otpustite dugme 9, diktafon
nastavlja standardnu reprodukciju.
• Ukoliko unutar datoteke postoji oznaka
Index ili Temp, diktafon se zaustavlja na
toj lokaciji (☞ str. 42).
• Diktafon se zaustavlja kada dođe do kraja
datoteke. Nastavite da držite dugme 9
da biste nastavili premotavanje unapred
od početka sledeće datoteke.
• Kada otpustite dugme 0, diktafon
nastavlja standardnu reprodukciju.
• Ukoliko unutar datoteke postoji oznaka
Index ili Temp, diktafon se zaustavlja na
toj lokaciji (☞ str. 42).
• Diktafon se zaustavlja kada dođe
do početka datoteke. Nastavite da
držite dugme 0 da biste nastavili
premotavanje unazad od kraja prethodne
datoteke.
Reprodukcija
Pronalaženje početka datoteke
Osnovni podaci o muzičkim datotekama
U slučajevima kada diktafon ne može da
reprodukuje muzičke datoteke koje nisu
prenesene na njega, proverite da li su brzina
uzorka i brzina protoka u opsegu u kom je
moguća reprodukcija. Kombinacije brzina
uzorka i brzina protoka za muzičke datoteke
koje diktafon može da reprodukuje date su
u nastavku.
Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme 9.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme 0.
Frekvencija
uzorkovanja
Brzina
protoka
WAV format*
44,1 kHz
16 bit
MP3 format
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz
Od 8 kbps do
320 kbps
WMA format
8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Od 5 kbps do
320 kbps
• Diktafon prelazi na početak trenutne
datoteke.
Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme 0.
• Diktafon prelazi na početak prethodne
datoteke. Ako se diktafon nalazi na
sredini neke datoteke, vratiće se na
početak te datoteke.
Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, dva puta pritisnite
dugme 0.
• Diktafon prelazi na početak prethodne
datoteke.
Napomene
• Kada tokom reprodukcije pređete na
početak datoteke, diktafon se zaustavlja
na mestu gde se nalaze oznake Index
ili Temp. Oznake Index i Temp biće
preskočene ako ovu radnju izvršite u
režimu zaustavljanja (☞ str. 42).
• Kada je opcija [Skip Space] podešena na
postavku različitu od [File Skip], diktafon će
izvršiti preskok unapred ili unazad za naznačeno
vreme, a zatim započeti reprodukciju (☞ str. 63).
3
Reprodukcija
• Diktafon prelazi na početak sledeće
datoteke.
Format
datoteke
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
• MP3 datoteke s promenljivom brzinom
protoka podataka (gde brzine protoka
konverzije mogu da variraju) možda neće
moći da se pravilno reprodukuju.
• Što se tiče WAV datoteka, ovaj diktafon
može da reprodukuje
samo one datoteke koje su u linearnom
PCM formatu. Druge WAV datoteke ne
mogu da se reprodukuju.
• Čak i ukoliko je format datoteke
kompatibilan za reprodukciju na ovom
diktafonu, diktafon ne podržava svaki tip
enkodera.
SR
39
Reprodukcija
• Datumi snimljenih datoteka su
prikazani podvučeni crticom.
Traženje datoteke
Za modele WS-813 i WS-812:
4 Pritisnite dugme +, − , 9 ili
0 da biste izabrali datum.
c Izabrani datum
Možete da pretražujete glasovne datoteke po
datumu snimanja. Dokle god znate datum,
možete brzo pronaći datoteku čak i ako ste
zaboravili u kojoj se fascikli ona nalazi. Moguće
je pretraživati samo datoteke sačuvane u
fascikli sa govornim snimcima (& do *).
3
Dugme LIST
Reprodukcija
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
c
9, 0 dugmad:
Prelazak na prethodni/sledeći dan.
+, − dugmad:
Prelazak na prethodnu/sledeću
sedmicu.
• Pritisnite dugme STOP (4) za
povratak na ekran [Home].
5 Pritisnite dugme `OK.
• Datoteke snimljene na izabrani datum
prikazane su na listi.
1 Pritisnite dugme LIST više puta
da biste prikazali ekran [Home].
6 Pritisnite dugme + ili − dа biste
izabrali datoteku.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [Calendar Search].
• Pritisnite dugme 0 radi povratka
na prethodni ekran.
3 Pritisnite dugme `OK.
• [Calendar Search] će se pojaviti na
ekranu.
SR
40
a
b
a Tekući datum
b Datum kada
je datoteka
snimljena
7 Pritisnite dugme `OK da biste
pokrenuli reprodukciju.
Reprodukcija
Promena zvuka reprodukcije
Moguće je menjati brzinu i ton reprodukcije*.
Promena brzine reprodukcije korisna je
u slučajevima kada želite da na brzinu
preslušate sadržaj nekog predavanja ili da
usporite snimljeni izgovor neke fraze na
stranom jeziku koju niste uspeli da razumete.
3 Pritisnite dugme `OK.
a
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
a Indikator brzine/tona reprodukcije
Dugme + −
Dugme `OK
Ograničenja ubrzane reprodukcije
Standardna reprodukcija možda
neće biti dostupna u zavisnosti od
frekvencije uzorkovanja i brzine
protoka datoteke za reprodukciju. U
tom slučaju smanjite brzinu ubrzane
reprodukcije.
3
Reprodukcija
1 Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme `OK.
• Čak i ako se reprodukcija zaustavi,
izmenjena brzina i ton reprodukcije
biće zadržani.
2 Pritisnite dugme + ili −, odnosno
dugme 9 ili 0 da biste lakše
razumeli šta je rečeno na snimku.
9, 0 dugmad:
Menjaju brzinu reprodukcije.
+, − dugmad*:
Menjaju ton reprodukcije.
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
• Ako i nakon promene brzine
reprodukcije ne možete da razaznate
reči sa snimka, glas možete učiniti
jasnijim putem promene tona.
Napomene
• Kao i u režimu standardne reprodukcije,
u režimima brzine/tona reprodukcije*
takođe možete zaustaviti reprodukciju,
premotati datoteku ili umetnuti oznaku
Index ili Temp (☞ str. 42).
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
• Pri korišćenju funkcije brzine/tona
reprodukcije, sledeće funkcije nisu
dostupne.
• [Voice Playback] (samo modeli
WS-813 i WS-812) (☞ str. 61)
• [Noise Cancel] (☞ str. 61)
SR
41
Reprodukcija
Postavljanje oznake Index ili Temp
Ako su u datotekama postavljene oznake
Index i Temp, segment koji želite da preslušate
možete s lakoćom pronaći pomoću komandi za
premotavanje unapred, unazad i preskakanje.
Oznake Index moguće je postaviti samo
u datoteke koje su snimljene diktafonima
kompanije Olympus, ali umesto njih se mogu
koristiti oznake Temp radi privremenog
memorisanja željenih segmenata.
3
Brisanje oznake Index ili Temp
1 Odaberite datoteku koja u sebi
sadrži oznake Index ili Temp koje
želite da obrišete.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste izabrali oznaku Index ili
Temp koju želite da izbrišete.
Reprodukcija
Dugme + −
Dugme `OK
Dugme SCENE/
INDEX
3 Dok se na ekranu na približno 2 sekunde
prikazuje broj oznake Index ili Temp,
pritisnite dugme ERASE.
• Oznaka Index ili Temp je izbrisana.
1 Kada je diktafon u režimu
snimanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme
SCENE/INDEX.
• Na ekranu se prikazuje broj, a u
datoteku se stavlja oznaka Index ili
Temp.
• Nakon postavljanja oznake Index ili
Temp u datoteku, njena reprodukcija
ili snimanje se nastavlja, tako da na
sličan način možete da dodate nove
oznake Index ili Temp na drugim
segmentima.
SR
42
• Brojevi oznaka Index ili Temp koji
slede nakon obrisane oznake Index ili
Temp, automatski se umanjuju za 1.
Napomene
• Oznake Temp su privremenog karaktera,
tako da će biti automatski izbrisane ako
datoteku prenesete na računar ili je
premestite pomoću računara.
• Datoteka može da primi do 99 oznaka Index
i Temp. Ako pokušate da postavite više od 99
oznaka Index ili Temp, na ekranu se pojavljuje
poruka [No more can be set] za oznake Index i
poruka [No more can be set] za oznake Temp.
• U zaštićenoj datoteci nije moguće
postavljati ili uklanjati oznake Index ili
Temp (☞ str. 55).
Reprodukcija
Kako pokrenuti ponovnu
reprodukciju segmenta
Ova funkcija omogućava ponavljanje
određenog dela datoteke koja se
reprodukuje.
3 Pritisnite ponovo dugme REC (s)
na poziciji gde želite da bude
kraj segmenta za ponovnu
reprodukciju.
• Diktafon će neprekidno ponavljati
segment sve dok ne otkažete njegovu
ponovnu reprodukciju.
Dugme REC (s)
3
2 Pritisnite dugme REC (s) na
poziciji gde želite da bude
početak segmenta za ponovnu
reprodukciju.
Reprodukcija
1 Izaberite datoteku sa segmentom
koji želite da reprodukujete više
puta i pokrenite reprodukciju.
Napomena
• Kao i u slučaju normalnog režima
reprodukcije, moguća je promena
brzine reprodukcije i u toku ponovne
reprodukcije segmenta (☞ str. 41). Ako se
oznaka Index ili Temp postavi ili obriše u
toku ponovne reprodukcije segmenta,
ona se otkazuje a diktafon se vraća u
režim normalne reprodukcije (☞ str. 42).
• [w] treperi na ekranu.
• Dok simbol [w] treperi možete
premotavati unapred i unazad,
ili menjati brzinu reprodukcije na
isti način kao i kod standardne
reprodukcije, radi pronalaženja
krajnje pozicije (☞ str. 41).
• Ako diktafon stigne do kraja datoteke
dok [w] treperi, tačka [x] postaje
kraj datoteke i započinje ponovna
reprodukcija.
SR
43
Reprodukcija
Otkazivanje funkcije ponovne reprodukcije
segmenta
Promena scene za reprodukciju
[Play Scene]
Ako registrujete željene postavke
reprodukcije za scene za reprodukciju,
te postavke ćete kasnije moći lako da
odaberete (☞ str. 63).
Dugme + −
Dugme `OK
3
Reprodukcija
Ako pritisnete bilo koje od sledećih
dugmadi, prekida se ponovna
reprodukcija segmenta.
a Pritisnite dugme STOP (4)
Ako pritisnete dugme STOP (4), prekida
se ponovna reprodukcija segmenta i
zaustavlja se reprodukcija.
b Pritisnite dugme REC (s)
Ako pritisnete dugme REC (s), prekida
se ponovna reprodukciju segmenta
i diktafon se vraća u normalni režim
reprodukcije.
Dugme SCENE/
INDEX
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja ili u režimu
reprodukcije, pritisnite dugme
SCENE/INDEX.
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [Play Scene].
c Pritisnite dugme 9
Pritiskom na dugme 9 prekida se
ponovna reprodukcija segmenta, a
diktafon skače na početak naredne
datoteke.
d Pritisnite dugme 0
Pritiskom na dugme 0 prekida se
ponovna reprodukcija segmenta, a
diktafon skače na početak trenutne
datoteke.
SR
44
3 Pritisnite dugme `OK.
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali scenu za reprodukciju.
5 Pritisnite dugme `OK.
Brisanje
6 Pritisnite dugme `OK.
Brisanje datoteka
Izabranu datoteku možete izbrisati
iz fascikle. Ova funkcija vam takođe
omogućava da istovremeno izbrišete sve
datoteke iz fascikle.
• Na ekranu se pojavljuje [Erasing!] i
brisanje započinje.
• [Erased] će se pojaviti kada datoteka
bude izbrisana. Ponovno dodeljivanje
brojeva datotekama vrši se
automatski.
Dugme + −
Dugme `OK
3
Dugme ERASE
Brisanje
1 Izaberite datoteku koju želite da
izbrišete (☞ str. 28).
2 Dok je diktafon u režimu
zaustavljanja u prikazu datoteke,
pritisnite dugme ERASE.
• Ako u roku od 8 sekundi ne izaberete
nijednu radnju, diktafon se vraća u
režim zaustavljanja.
Brisanje fascikle
Datoteke možete izbrisati brisanjem fascikli.
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali [All in folder] ili [One file].
Dugme +
Dugme `OK
Dugme ERASE
4 Pritisnite dugme `OK.
5 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
1 Izaberite fasciklu koju želite da
izbrišete (☞ str. 28).
2 Dok je diktafon u režimu
zaustavljanja u prikazu liste
fascikli, pritisnite dugme ERASE.
• Ako u roku od 8 sekundi ne izaberete
nijednu radnju, diktafon se vraća u
režim zaustavljanja.
SR
45
Brisanje
3 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
• Podrazumevane fascikle diktafona, to jest
fascikle [Recorder], uključujući [Folder A]
do [Folder E] i [Radio Folder]*) i [Music]
nije moguće brisati.
* Samo model WS-813.
4 Pritisnite dugme `OK.
3
Brisanje
SR
46
• Na ekranu se pojavljuje [Erasing!] i
brisanje započinje.
• [Erased] će se pojaviti kada datoteka
bude izbrisana.
Napomene
• Kada se datoteka izbriše, ne možete je
vratiti. Pre brisanja pažljivo proverite.
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
obavezno potvrdite da je medijum za
snimanje [Internal memory] ili [microSD
card] da ne bi došlo do greške (☞ str. 65).
• Zaključane datoteke i one koje su
podešene samo za čitanje ne mogu da se
izbrišu (☞ str. 55).
• U fascikli [Music] moguće je izbrisati sve
fascikle, osim same [Music] fascikle.
• Ako postoji datoteka koju diktafon ne
prepoznaje, datoteka i fascikla u kojoj
se ona nalazi neće se izbrisati. Povežite
diktafon sa računarom da biste izbrisali
datoteku.
• Zamenite bateriju novom kako biste bili
sigurni da se baterija neće isprazniti u
toku obrade. Pored toga, obrada može
da potraje duže od 10 sekundi. Nikada
nemojte raditi nešto od dolenavedenog
dok je obrada u toku, jer na taj način
podaci mogu da se oštete.
1 Isključite adapter za naizmeničnu
struju tokom obrade.
2 Izvadite bateriju tokom obrade.
3 Izvadite microSD karticu tokom
obrade ukoliko je opcija [microSD
Card] odabrana kao medijum za
snimanje.
Osnovni podaci o FM radiju
(Samo model WS-813)
Korišćenje FM radija
Za model WS-813:
Prijem radio signala se razlikuje u zavisnosti od toga gde koristite radio. Ako je prijem
slab, podesite položaj ili pravac antene ili postavite diktafon na mesto gde je prijem
radio signala bolji, kao npr. pored prozora.
Diktafon možda neće moći da primi
FM signal između ili u blizini zgrada
Priključivanje slušalica
Priložene slušalice funkcionišu kao radio
antena. FM radio signale ne možete da
primate ukoliko slušalice nisu priključene.
Pomerite diktafon na mesto sa koga
signal može lako da se primi. U
zatvorenom prostoru radio signali se
lakše primaju pored prozora.
Korišćenje FM radija
U EAR utičnicu
4
• Takođe imajte u vidu da ne možete da
primate radio signale na mestima izvan
dometa radio talasa, kao što su područja
izvan oblasti emitovanja i područja
okružena planinama.
Napomene
• Prijem radio signala može biti otežan čak i u okviru oblasti emitovanja kao što su tuneli
ili podzemni putevi, zgrade ili mesta koja su njima zaklonjena, stambeni objekti sa
betonskom konstrukcijom i druga slična mesta. Na ovim mestima možda nećete moći da
ostvarite radio prijem.
• Za najbolji prijem izbegavajte da koristite radio u isto vreme kada i mobilni telefon, računar,
televizor ili neki drugi električni proizvod. Ovi proizvodi mogu da prouzrokuju šumove.
• Ukoliko koristite radio dok je diktafon priključen na adapter za naizmeničnu struju
(A514 itd.), može doći do stvaranja buke. Za napajanje FM radija uvek koristite bateriju.
SR
47
Operacije u režimu FM radija
Za model WS-813:
Priključite slušalice
Dodavanje radio stanice unapred
podešenim stanicama:
Prebacite režim prijema u ručni
prijem i podesite frekvenciju. Tada
možete da dodate stanicu koju ste
podesili (☞ str. 50, str. 51).
3 Pritisnite dugme 9 ili 0 dа
biste izabrali stanicu.
• Možete da izaberete unapred
podešenu stanicu.
4
Operacije u režimu FM radija
Dugme + −
Dugme 9 0
1 Podesite u režim [FM Radio]
(☞ str. 25).
• Takođe možete da izaberete stanicu
koja nije unapred podešena. Dodatne
informacije pogledajte u odeljku
»Promena režima prijema« (☞ str. 50).
4 Pritisnite dugme + ili − da biste
podesili jačinu zvuka.
• Prebacite režim na [FM Radio].
• Jačina zvuka može da se podešava u
opsegu od [00] do [30].
• Za zaustavljanje radio prijema
pritisnite dugme LIST da biste prešli
na ekran [Home]. Na ekranu [Home]
možete da se prebacite u drugi režim.
Postavke u vezi sa FM radiom
2 Podešavanje radio stanica unapred.
SR
48
Podešavanje radio stanica unapred
automatski:
Unapred podesite radio stanice
automatskim putem za jednostavno biranje
kanala. Dodatne informacije pogledajte u
odeljku »Automatsko registrovanje radio
stanica [Auto-preset]« (☞ str. 49).
[Auto-preset]
(☞ str. 49)
Automatski dodaje stanice
sa dometom u unapred
podešene stanice.
[Scan Level]
(☞ str. 67)
Omogućava vam podešavanje
osetljivosti pretraživanja za
funkciju »auto preset«.
[Output]
(☞ str. 67)
Omogućava vam podešavanje
audio izlaza za FM radio.
Operacije u režimu FM radija
Automatsko podešavanje radio
stanica unapred [Auto-preset]
4 Pritisnite dugme + ili – da biste
izabrali [Auto-preset].
Podešavanje radio stanica unapred olakšava
vam da pronađete željenu stanicu.
Priključite slušalice
5 Pritisnite dugme `OK.
• [Auto-preset] se pojavljuje na ekranu.
4
Dugme MENU
1 Podesite u režim [FM Radio]
(☞ str. 25).
• Izaberite opciju [Cancel] i pritisnite dugme
`OK za povratak na prethodni ekran.
6 Ponovo pritisnite dugme `OK.
• [Scanning] se pojavljuje na ekranu i
započinje pretraživanje.
Kada se pojavi poruka [Preset
completed], pretraživanje je
završeno.
2 Pritisnite dugme MENU.
• Na ekranu se pojavljuje meni (☞ str. 53).
Operacije u režimu FM radija
Dugme + −
Dugme `OK
3 Pritisnite dugme `OK da biste
pokazivač postavili na stavku
koju želite da podesite.
Napomena
• Brojevi podešavanja se automatski
dodeljuju prema frekvenciji.
SR
49
Operacije u režimu FM radija
Promena režima prijema
Moguće je da ručno izvršite fino
podešavanje kanala ukoliko stanica koju
tražite ima slab signal i nije je bilo moguće
otkriti pomoću funkcije Auto Preset.
Priključite slušalice
4
Operacije u režimu FM radija
Dugme 9 0
Dugme `OK
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz
odeljka »Operacije u režimu FM
radija« (☞ str. 48).
• Ukoliko imate unapred podešene
stanice, režim prijema se menja svaki
put kada pritisnete dugme `OK.
50
• Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste izabrali unapred podešenu
stanicu.
a Broj podešavanja
a
b
2 Pritisnite dugme `OK za izbor
režima prijema.
SR
Režim pokretanja unapred podešene stanice
Režim automatski/ručno
• Pritisnite dugme 9 ili 0
za podešavanje frekvencije i
podešavanje radio signala (ručni
prijem).
• Pritisnite i zadržite dugme 9
ili 0 kako biste pretraživali
po stanicama koje imaju domet
(automatski prijem).
b Podešavanje frekvencije
• Ukoliko pritisnete dugme `OK
tokom prijema frekvencije koja
nije bila unapred podešena,
diktafon će se podesiti na
stanicu čiji je unapred podešen
broj najbliži frekvenciji koja se
prima.
Operacije u režimu FM radija
Dodavanje radio stanice
Radio stanice možete dodavati kao unapred
podešene u režimu automatskog/ručnog prijema.
3 Pritisnite dugme `OK.
• Unapred se može podesiti najviše
30 radio stanica.
Priključite slušalice
Brisanje unapred podešene radio stanice
Dugme SCENE/
INDEX
1 Izaberite radio stanicu koju želite
unapred da podesite.
• Izaberite opciju [Cancel] i
pritisnite dugme `OK za povratak
na prethodni ekran.
3 Pritisnite dugme `OK.
4
Operacije u režimu FM radija
Dugme + −
Dugme `OK
1 Izaberite unapred podešenu
radio stanicu koju želite da
izbrišete.
2 Pritisnite dugme ERASE.
2 Pritisnite dugme SCENE/INDEX.
Napomena
• Brojevi podešavanja se automatski
dodeljuju prema frekvenciji.
• Izaberite opciju [Cancel] i pritisnite
dugme `OK za povratak na
prethodni ekran.
SR
51
Snimanje sa FM radija
Za model WS-813:
Priključite slušalice
Prilikom snimanja sa FM radija:
Čak i ako je zvuk FM radija čist, u
određenim uslovima može doći
do električnih smetnji na početku
snimanja.
Da biste izbegli ovakav problem,
uradite probu pre nego što počnete
sa snimanjem. Takođe, vodite računa
da snimate na mestima sa dobrim
prijemom.
4 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste prekinuli snimanje.
Dugme STOP (4)
4
Dugme REC (s)
Snimanje sa FM radija
1 Pređite emitovani program koji
želite da snimite (☞ str. 25, str. 48).
2 U postavkama menija koje su u
vezi sa FM radiom podesite opciju
[Output] na [Earphone] (☞ str. 67).
• Ako je opcija [Output] podešena na
[Speaker], ne možete da vršite snimanje.
3 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
• Lampica LED indikatora se pali i na
ekranu se pojavljuje [K].
a
b
c
52
• Kada snimate sa FM radija, snimak
se automatski čuvaj u fascikli [FM
Radio] koja je smeštena u fasciklu
[Recorder].
Napomene
• Kada snimate sa FM radija, obavezno
priključite slušalice u EAR utičnicu.
• Kada se snima FM radio, ime datoteke
dodeljeno snimku (☞ str. 33) dodaje se sa
datumom i vremenom.
813_0001_120715_0915.WMA
d
e
SR
• [K] nestaje i ponovo se pojavljuje
ekran prijema.
a Indikator režima snimanja
b Broj podešavanja
c Podešavanje frekvencije
d Proteklo vreme snimanja
e Preostalo vreme snimanja
Datum: [120715] (15. jul 2012.)
Vreme: [0915] (9:15)
Podešavanje menija
Način podešavanja menija
Stavke u menijima organizovane su po
karticama. Da biste izvršili podešavanje
određene stavke, najpre izaberite odgovarajuću
karticu, a zatim pređite na željenu stavku.
Stavke menija se podešavaju na sledeći način.
3 Pritisnite dugme `OK da biste
pokazivač postavili na stavku
koju želite da podesite.
Dugme STOP (4)
Dugme MENU
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
4 Pritisnite dugme + ili – za
prelazak na stavku koju želite da
podesite.
5
• Na ekranu se pojavljuje meni.
5 Pritisnite dugme `OK.
• Na ekranu je prikazana postavka
izabrane stavke.
6 Pritisnite dugme + ili − da biste
promenili postavku.
Način podešavanja menija
1 Kada je diktafon u režimu
zaustavljanja, pritisnite dugme
MENU.
• Podešavanje stavki menija može se
izvršiti u toku snimanja ili reprodukcije.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste
prešli na karticu u kojoj se nalazi
stavka koju želite da podesite.
• Prikaz menija možete promeniti
pomeranjem kursora na kartici za postavke.
7 Pritisnite dugme `OK da biste
okončali postupak podešavanja.
• Na ekranu se pojavljuje poruka koja
vas obaveštava da je podešavanje
uneto.
SR
53
Način podešavanja menija
4 Podešavanje menija tokom
reprodukcije:
Funkcija
Postavka
[Property]
[Voice Playback] *2 *4
• Ako pritisnete dugme 0, a pritom
ne pritisnete dugme `OK, postavke
će biti otkazane i vratićete se na
prethodni ekran.
8 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
5
• Kada je u toku snimanja ili
reprodukcije prikazan ekran menija,
ako pritisnete dugme STOP (4),
moći ćete da se vratite na ekran za
snimanje ili reprodukciju, a da ne
prekidate snimanje ili reprodukciju.
Način podešavanja menija
Napomene
• Diktafon se zaustavlja ako ništa ne radite
3 minuta tokom podešavanja menija i ne
podesite izabranu stavku.
• Kada unosite postavke menija tokom
snimanja ili reprodukcije, postavke
menija će biti otkazane ako prođe 8
sekundi, a da ne pritisnete nijedno
dugme.
[Noise Cancel]*4
[Voice Balancer] *2 *4
[Voice Filter] *3 *4
[Play Mode]
[Equalizer] *5
[Skip Space]
[Play Scene]
[Backlight]
[LED]
4 Podešavanje menija tokom FM
radio prijema (samo WS-813):
• Tokom snimanja u režimu [FM
Radio] dostupne su jedino postavke
[Backlight] i [LED].
Funkcija
[Auto-preset]
[Backlight]
4 Podešavanje menija tokom
snimanja:
Funkcija
Postavka
[Rec Level]
[Zoom Mic] *1
[Low Cut Filter]
[VCVA]
54
Postavka
[Rec Mode]
[Scan Level]
SR
Ka opcijama za
stavke menija
[Backlight]
[LED]
Ka opcijama za
stavke menija
Ka opcijama za
stavke menija
[LED]
[Output]
*1
*2
*3
*4
*5
Samo model WS-813.
Samo modeli WS-813 i WS-812.
Samo model WS-811.
Funkcija aktivna samo u [Recorder] modu.
Funkcija aktivna samo u [Music] modu.
Način podešavanja menija
+ Meni File
Detekcija glasa
Za modele WS-813 i WS-812:
Ova funkcija izdvaja govorne delove iz
snimljene glasovne datoteke.
Pogledajte odeljak »Izdvajanje govornih
delova iz datoteke [Voice Detect]« (☞ str. 68).
File lock (zaključavanje datoteke)
Replace
Možete da pomerate datoteku u fascikli kako
biste izmenili redosled u reprodukciji.
Pogledajte odeljak »Pregrupisavanje
datoteka [Replace]« (☞ str. 69).
Move/Copy
Za modele WS-813 i WS-812:
Datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na
microSD kartici mogu da se premeštaju ili
kopiraju unutar memorije.
Pogledajte odeljak »Premeštanje/kopiranje
datoteka [Move/Copy]« (☞ str. 70).
Velike datoteke sa dužim vremenom
snimanja mogu da se podele kako bi se
njima jednostavnije upravljalo i kako bi se
lakše uređivale.
Pogledajte odeljak »Razdvajanje datoteka
[File Divide]« (☞ str. 72).
Property
Informacije o datoteci i fascikli mogu da se
potvrde na ekranu sa menijem.
Kada se izabere datoteka:
Na ekranu će se prikazati [Name] (naziv
datoteke), [Date] (vremenska oznaka),
[Size] (veličina datoteke), [Bit Rate]*1
(format datoteke) [Artist]*2 (ime izvođača) i
[Album]*2 (naziv albuma).
*1 Kada se izabere datoteka u linearnom
PCM formatu, u oblasti [Bit Rate] biće
prikazane frekvencija uzorkovanja i
brzina protoka.
*2 Kada datoteka ne sadrži dodatne
informacije, [UNKNOWN_ARTIST],
[UNKNOWN_ALBUM] biće prikazano na
ekranu.
Kada se izabere fascikla:
[Name] (ime fascikle), [Folder]*1 (broj
fascikle) i [File]*2 (broj datoteke) se
pojavljuju na ekranu.
*1 Kada se izabere [Recorder], na ekranu se
neće pojaviti [Folder].
*2 Datoteke koje ovaj diktafon ne može
da prepozna nisu obuhvaćene brojem
datoteka.
• Izaberite datoteku za koje biste unapred
želeli da proverite informacije pre
korišćenja menija.
5
Način podešavanja menija
Zaključavanje datoteke sprečava slučajno
brisanje važnih podataka. Zaključane
datoteke se ne brišu kada izaberete brisanje
svih datoteka iz fascikle (☞ str. 45).
[Lock]:
Zaključava datoteku i sprečava njeno
brisanje.
[Unlock]:
Otključava datoteku i omogućava njeno
brisanje.
File Divide
SR
55
Način podešavanja menija
, Meni Rec
Rec Level
5
Način podešavanja menija
Osetljivost prilikom snimanja može da se podesi
kako bi odgovarala potrebama snimanja.
[High]: Najveća osetljivost pogodna za
snimanje sa veće udaljenosti ili sa tihim
zvukom, na primer na konferencijama s
velikim brojem učesnika.
[Middle]: Pogodno za snimanje sastanaka i
seminara s manjim brojem ljudi.
[Low]: Najmanja osetljivost pogodna za
diktiranje.
[Manual]*:
Nivo snimanja mora se ručno podesiti
tokom snimanja.
Nivo se može podesiti na vrednosti od
[01] do [16].
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
• Ukoliko želite jasno da snimite glas
osobe koja govori, podesite [Rec Level]
na vrednost [Low] i postavite ugrađeni
stereo mikrofon blizu njenih usta
(5–10 cm) prilikom snimanja.
• Nivo snimanja se automatski podešava
kada je nivo određen na [High], [Middle]
ili [Low].
Snimanje izuzetno glasnog zvuka može
dovesti do nastanka šumova čak i kada
je nivo snimanja postavljen na [High],
[Middle] ili [Low].
4 Podesite nivo snimanja:
Za model WS-813:
1 Kada diktafon snima ili je
zaustavljen, pritisnite dugme
9 ili 0 da biste podesili nivo
snimanja.
SR
56
• Da biste podesili nivo snimanja, postavite
[VCVA] i [V-Sync. Rec] na [Off].
• Što je veći broj, veći je nivo i viša je
pozicija indikatora na meraču nivoa.
• Kada je nivo snimanja postavljen na
[Manual], funkcija ograničavanja je
onemogućena.
Kada se [OV] pojavi na ekranu, to ukazuje
da je došlo do distorzije zvuka prilikom
snimanja. Podesite nivo snimanja tako da
se na ekranu ne prikazuje [OV].
Rec Mode
Ovaj diktafon može da snima u linearnom
PCM formatu (samo modeli WS-813, WS-812).
Moguće je snimanje pri visokoj rezoluciji sa
velikom brzinom uzorka i velikom brzinom
protoka koja je jednaka ili bolja od one na
muzičkom CD-u. Osim toga, diktafon podržava
i MP3 i WMA formate.
1 Izbor formata snimanja.
[PCM]*: Ovo je nekomprimovani audio
format koji se koristi za muzičke
CD-ove i sl.
[MP3]: MPEG je međunarodni standard
koji je ustanovila ISO radna grupa
(Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
[WMA]: Ovo je metod šifrovanja audio
komprimovanja koji je razvila
Microsoft Corporation u SAD.
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
2 Izbor brzine snimanja.
Kada je izabrana opcija [PCM]*1:
[44.1 kHz/16 bit]
Kada je izabrana opcija [MP3]:
[256 kbps]*1, [192 kbps]*2,
[128 kbps]
Kada je izabrana opcija [WMA]:
[128 kbps], [64 kbps]
[32 kbps]*3, [16 kbps]*3, [8 kbps]*3
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812.
*2 Samo model WS-811.
*3 Jednotonsko snimanje.
• Za jasno snimanje sastanka ili predavanja
podesite neku drugu vrednost za opciju
[Rec Mode], a ne [8kbps].
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi dok
je [Rec Mode] podešen na stereo režim
snimanja, zvuk se snima samo po kanalu L.
Način podešavanja menija
Zoom Mic
Low Cut filter
Za model WS-813:
Ova funkcija se, pomoću ugrađenog stereo
mikrofona, može prebaciti sa širokog stereo
snimanja na visoko-usmereno snimanje.
Diktafon ima funkciju Low Cut filtera za
maksimalno smanjivanje niskofrekventnih
zvukova i čistije snimanje glasova. Ova
funkcija može da smanji šum klima-uređaja,
projektora i ostalih aparata.
[On]:
Omogućava funkciju Low Cut Filter.
[Off]:
Onemogućava funkciju Low Cut Filter.
VCVA
Usmerenost
(niska)
4 Prilagođavanje nivoa
aktiviranja/zaustavljanja:
1 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
• Povećanjem vrednosti sužava se usmerenost.
• Smanjenjem vrednosti proširuje se
usmerenost, čime se omogućava
snimanje u širokom stereo zvuku.
• Ako smanjite usmerenost i proširite
opseg snimanja, snimljeni zvuk će odavati
osećaj širine.
4 Osnovni podaci o funkciji Zoom
Mic:
Prikupljanje
zvuka
(usko)
Prikupljanje
zvuka
(široko)
5
Način podešavanja menija
Usmerenost
(visoka)
Kada mikrofon ustanovi da je jačina zvuka
dostigla unapred podešeni prag, ugrađeni
Variable Control Voice Actuator (VCVA)
sistem automatski započinje sa snimanjem
i zaustavlja ga kada jačina zvuka padne
ispod granične vrednosti. Funkcija VCVA
produžava raspoloživo vreme za snimanje
i štedi memoriju zaustavljanjem snimanja
tokom perioda tišine, čime i reprodukciju
čini znatno efikasnijom.
[On]:
Omogućava funkciju VCVA. Započinje
snimanje u VCVA režimu.
[Off]:
Onemogućava VCVA funkciju. Snimanje
se nastavlja u standardnom režimu.
• Kada je jačina zvuka manja od
unapred podešenog praga, snimanje
se automatski zaustavlja nakon
približno 1 sekunde, a na ekranu
treperi poruka [Standby]. Lampica
LED indikatora se pali kada snimanje
počinje i treperi kada se snimanje
pauzira.
SR
57
Način podešavanja menija
2 Pritisnite dugme 9 ili 0 da
biste podesili nivo aktiviranja/
zaustavljanja.
• Nivo VCVA može da se podesi na
jednu od 28 različite vrednosti.
• Što je vrednost viša, to je diktafon
osetljiviji na zvukove. Pri najvišoj
vrednosti, čak i najtiši zvuk aktivira
snimanje.
a
b
5
Način podešavanja menija
•
•
•
•
a Pokazivač nivoa snimanja (varira u
zavisnosti od jačine zvuka koji se
snima)
b Početni nivo (pomera se levo/desno u
zavisnosti od podešenog nivoa)
Pri korišćenju [VCVA] funkcije, sledeća
funkcija nije dostupna.
• [V-Sync. Rec]
Ako se nivo aktiviranja/zaustavljanja ne
podesi u roku od 2 sekunde, ekran se
vraća na prethodni prikaz.
Ako je šum okoline preglasan, osetljivost
aktiviranja/zaustavljanja VCVA može se
prilagođavati uslovima snimanja.
Preporučujemo da izvršite probu
i podešavanje nivoa aktiviranja/
zaustavljanja kako biste obezbedili
uspešno snimanje.
V-Sync. Rec
Snimanje sa glasovnom sinhronizacijom
počinje kada se registruje glas koji je viši
od nivoa glasovne sinhronizacije (nivoa
registrovanja). Kada taj glas utihne, snimanje se
automatski zaustavlja.
Kada je snimanje sa glasovnom sinhronizacijom
uključeno, a nivo ulaza je jednak ili manji
od nivoa glasovne sinhronizacije (nivoa
registrovanja) bar za vreme određeno za
registrovanje, diktafon se vraća u režim
pripravnosti ili režim zaustavljanja.
Kada je izabrana opcija [On/Off]:
[On]:
Omogućava funkciju glasovne sinhronizacije.
[Off]:
Onemogućava funkciju glasovne sinhronizacije.
Kada je izabrana opcija [V-Sync time]:
[1 sec.] [2 sec.] [3 sec.] [5 sec.] [10 sec.]
Kada je izabrana opcija [Mode]:
[One time]:
Zatvara datoteku posle snimanja i vraća
se u režim zaustavljanja.
[Continuous]:
Zatvara datoteku posle snimanja i vraća
se u pasivni režim snimanja. Ako se
naknadno detektuje zvuk, snimanje će
započeti novom datotekom.
4 Podesite nivo glasovne
sinhronizacije:
1 Pritisnite dugme REC (s) da biste
započeli sa snimanjem.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0
da biste podesili nivo glasovne
sinhronizacije.
SR
58
• Nivo glasovne sinhronizacije može
da se podesi na jednu od 28 različite
vrednosti.
• Što je vrednost viša, to je diktafon osetljiviji
na zvukove. Pri najvišoj vrednosti, čak i
najtiši zvuk aktivira snimanje.
Način podešavanja menija
Rec Scene
a
a Nivo glasovne sinhronizacije (pomera
se levo/desno u zavisnosti od
podešenog nivoa)
Kao postavka za snimanje može da se
izabere jedan od šablona [Lecture],
[Conference], [Meeting], [Dictation] ili
[DNS], u skladu sa uslovima snimanja.
Takođe možete da sačuvate postavku
snimanja koju ste sami podesili.
1 Izaberite [Select] ili [Register].
3 Pritisnite ponovo dugme REC (s).
• Diktafon prelazi u režim pripravnosti.
[Standby] i LED indikatorska lampica
trepere na ekranu.
• Kada je vrednost ulaza ista ili veća
od nivoa glasovne sinhronizacije,
snimanje automatski započinje.
• Ako se zvuk čija je jačina jednaka
ili manja od nivoa glasovne
sinhronizacije nastavi određeno
vreme, snimanje sa glasovnom
sinhronizacijom se automatski
završava i diktafon se vraća u pasivni
režim snimanja ili režim zaustavljanja.
Kad god diktafon pređe u režim
pripravnosti, datoteka se zatvara
i snimanje se nastavlja u novoj
datoteci.
• Za zaustavljanje diktafona
tokom snimanja sa glasovnom
sinhronizacijom pritisnite dugme
STOP (4).
• Kada se koristi [V-Sync. Rec] funkcija,
sledeća funkcija nije dostupna.
• [VCVA] (☞ str. 57)
[Select]: Među dostupnim šablonima
izaberite onu scenu za snimanje
koja odgovara uslovima snimanja.
Dodatne informacije pogledajte u
odeljku »Postavke šablona«
(☞ str. 60). Alternativno, odaberite
scenu za snimanje koja je prilagođena
nekoj konkretnoj nameni.
[Register]: Možete sačuvati najviše
3 postavke menija u vezi sa trenutnim
snimanjem.
• Ako odaberete opciju [Select],
pređite na korak 4.
5
Način podešavanja menija
4 Snimanje sa glasovnom
sinhronizacijom se automatski
zaustavlja.
4 Kada je izabrana opcija
[Register]:
2 Podesite postavke za snimanje
prema sopstvenim prioritetima.
SR
59
Način podešavanja menija
3 Naznačite odredište za čuvanje.
• Kao odredište za čuvanje možete
odabrati [User Setting 1],
[User Setting 2] ili
[User Setting 3].
4 Kada je izabrana opcija [Select]:
4 Izaberite scenu za snimanje.
[Dictation]:
[Rec Level]
[Low] (Nisko)
[Rec Mode]
[WMA]: [64kbps]
[Zoom Mic]*
[Off]
[Low Cut Filter]
[On]
[VCVA]
[Off]
[V-Sync. Rec]
[Off]
[DNS]:
Za program Dragon Naturally Speaking
(Nuance Communications Inc.)
* Samo model WS-813.
Postavke šablona:
[Lecture]:
5
Način podešavanja menija
[Rec Level]
[High]
[Rec Mode]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom Mic]*
[+6]
[Low Cut Filter]
[On]
[VCVA]
[Off]
[V-Sync. Rec]
[Off]
[Conference]:
[Rec Level]
[High]
[Rec Mode]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom Mic]*
[Off]
[Low Cut Filter]
[On]
[VCVA]
[Off]
[V-Sync. Rec]
[Off]
[Meeting]:
[Rec Level]
SR
60
[Middle]
(Srednje)
[Rec Mode]
[MP3]: [128 kbps]
[Zoom Mic]*
[Off]
[Low Cut Filter]
[On]
[VCVA]
[Off]
[V-Sync. Rec]
[Off]
• Nakon izbora scene za snimanje nije
više moguće menjati postavke menija
u vezi sa snimanjem. Ako želite
da koristite ove funkcije, podesite
funkciju [Rec Scene] na [Off].
Za proveru postavki:
Na ekranu [Scene Select] izaberite
scenu za snimanje pomoću dugmadi
+ i –, a potom pritisnite dugme 9.
Za povratak na ekran [Scene Select]
pritisnite dugme 0.
Način podešavanja menija
- Meni Play
Reprodukcija glasa
Za modele WS-813 i WS-812:
Za modele WS-813 i WS-812:
Ova funkcija kompenzuje tihe delove u
snimljenoj audio datoteci, čineći ih glasnijim.
Ona čini da nežniji zvukovi, poput zvukova
razgovora, postanu mnogo razgovetniji. Ovu
funkciju možete primenjivati na datoteke
sačuvane u fasciklama za glasovne snimke
([&] do [*]).
[On]:
Kompenzuje tihe delove u glasovnoj
datoteci tokom reprodukcije, čineći ih
glasnijim.
[Off]:
Onemogućava funkciju Voice Balancer.
• [Voice Balancer] funkcioniše samo u
režimu [Recorder].
• Pri korišćenju funkcije [Voice Balancer],
sledeće funkcije nisu dostupne.
• [Noise Cancel]
Voice Filter
Noise Cancel
Ako je snimljeni audio zapis nerazumljiv
usled bučnog okruženja, podesite nivo
poništavanja šuma (Noise Cancel).
[High] [Low]: omogućava funkciju
poništavanja šuma. Radi boljeg kvaliteta
zvuka, šum će biti redukovan prilikom
reprodukovanja te datoteke.
[Off]: Onemogućava funkciju poništavanja
šuma.
• [Noise Cancel] funkcioniše samo u
režimu [Recorder].
• Pri korišćenju funkcije [Noise Cancel],
sledeće funkcije nisu dostupne.
• Promena brzine/tona reprodukcije
(☞ str. 41)
• [Voice Playback]
• [Voice Balancer]
• [Voice Filter]
Za model WS-811:
Ovaj diktafon poseduje funkciju filtera za
glas (Voice Filter) koja uklanja tonove niske
i visoke frekvencije tokom standardne,
ubrzane ili usporene reprodukcije i tako
omogućava čistu i jasnu reprodukciju glasa.
[On]:
Omogućava funkciju filtera za glas.
[Off]:
Onemogućava funkciju filtera za glas.
• [Voice Filter] funkcioniše samo u režimu
[Recorder].
• Pri korišćenju funkcije [Voice Filter],
sledeća funkcija nije dostupna.
• [Noise Cancel]
5
Način podešavanja menija
Možete reprodukovati samo govorne delove
iz snimljene audio datoteke. Pre upotrebe
ove funkcije, izvucite govorne delove iz
datoteke (☞ str. 68).
[On]:
Automatski preskače tihe delove
datoteke i reprodukuje samo govorne
delove.
[Off]:
Onemogućava funkciju reprodukcije glasa.
• [Voice Playback] funkcioniše samo u
režimu [Recorder].
• Pri korišćenju funkcije [Voice Playback],
sledeće funkcije nisu dostupne.
• Promena brzine/tona reprodukcije
(☞ str. 41)
• [Noise Cancel]
Voice Balancer
SR
61
Način podešavanja menija
Play Mode
Možete odabrati režim reprodukcije koji
najbolje odgovara tipu audio datoteke.
4 Kada je diktafon u režimu
[Recorder]:
1 Izaberite [File] ili [Folder].
[File]:
Zaustavlja se nakon reprodukcije
trenutne datoteke.
[Folder]:
Neprekidno reprodukuje datoteke u
trenutno aktivnoj fascikli i zaustavlja
se na kraju poslednje datoteke.
4 Kada je diktafon u režimu [Music]:
Izaberite željeni opseg reprodukcije:
5
1 Izaberite [Playback range].
Način podešavanja menija
2 Izaberite [File], [Folder] ili [All].
[File]:
Bira trenutnu datoteku.
[Folder]:
Bira trenutnu fasciklu.
[All]:
Bira sve datoteke koje se trenutno
nalaze u memoriji.
Izaberite željeni režim reprodukcije:
1 Izaberite [Repeat] ili [Random].
[Repeat]:
Podešava režim ponovne reprodukcije.
[Random]:
Podešava režim nasumične reprodukcije.
2 Izaberite [On] ili [Off].
SR
62
[On]: Podešava ponovnu ili nasumičnu
reprodukciju opsega reprodukcije.
[Off]: Onemogućava funkciju režima
reprodukcije.
• U režimu [File], kada diktafon dođe do
kraja poslednje datoteke u fascikli, [End]
treperi dve sekunde na ekranu i diktafon se
zaustavlja na početku poslednje datoteke.
• U režimu [Folder], kada diktafon dođe do
kraja poslednje datoteke u fascikli, [End]
treperi dve sekunde na ekranu i diktafon
se zaustavlja na početku prve datoteke u
fascikli.
• U režimu [All], nakon reprodukovanja
poslednje datoteke u trenutnoj fascikli,
diktafon započinje reprodukciju od prve
datoteke u sledećoj fascikli. Kada dođe
do kraja poslednje datoteke u diktafonu,
[End] treperi dve sekunde na ekranu i
diktafon se zaustavlja na početku prve
datoteke u diktafonu.
Ekvilajzer
Prilikom slušanja muzike, podešavanjem
postavki ekvilajzera možete podešavati
omiljeni kvalitet zvuka.
1 Izaberite željene karakteristike
ekvilajzera.
[Off]: Onemogućava funkciju ekvilajzera.
[Rock] [Pop] [Jazz]: Omogućava funkciju
ekvilajzera.
[User]: Izaberite [User] da biste sačuvali
sopstvene prilagođene postavke
ekvilajzera. Ako je [User] izabrano,
pređite na korak 2.
2 Izaberite opseg frekvencije.
[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:
Izaberite postavku za širinu opsega
frekvencije.
3 Izaberite nivo ekvilajzera.
• Nivo ekvilajzera možete dam podesite na
vrednosti od [–6] do [+6] u koracima od 1 dB.
• Što je vrednost u decibelima viša, zvuk je
jači.
• Za ponovnu promenu postavki pritisnite
dugme 9 ili 0 i ponovite proceduru
iz koraka 2.
• [Equalizer] funkcioniše samo u režimu
[Music].
Način podešavanja menija
Skip Space
Ova funkcija omogućava skok unapred
ili unazad za mali deo datoteke koja se
reprodukuje. Ova funkcija je pogodna za
brzi prelaz na novu poziciju reprodukcije
ili višestruku reprodukciju kratkih delova
izlaganja.
1 Izaberite [Forward Skip] ili
[Reverse Skip].
Play Scene
Glasovne datoteke snimljene diktafonom
i muzičke datoteke preuzete sa računara
mogu da se sačuvaju sa postavkama
reprodukcije koje vi izaberete, a koje će
odgovarati različitim kvalitetima zvuka i
metodima reprodukcije.
1 Izaberite [Select] ili [Register].
2 Podesite preskok segmenta.
Reprodukcija uz preskok unapred/unazad:
1 Pritisnite dugme `OK da biste
pokrenuli reprodukciju.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0.
• Diktafon preskače (premotava)
određeni segment unapred ili unazad
i započinje reprodukciju.
• Ako postoji pozicija sa oznakom Index/
Temp, odnosno pozicija za premotavanje
koja je bliža nego segment za preskok,
diktafon preskače unapred/unazad do te
pozicije.
[Select]:
Izaberite scenu za reprodukciju u
skladu sa vašim prioritetima.
[Register]:
Možete sačuvati najviše 5 postavki
menija u vezi sa trenutnom
reprodukcijom.
• Ako odaberete opciju [Select],
pređite na korak 4.
4 Kada je izabrana opcija
[Register]:
2 Podesite postavke reprodukcije
prema sopstvenim prioritetima.
5
Način podešavanja menija
Kada je izabrana opcija
[Forward Skip]:
[File Skip] [10 sec. Skip]
[30 sec. Skip] [1min. Skip]
[5min. Skip] [10min. Skip]
Kada je izabrana opcija [Reverse Skip]:
[File Skip] [1 sec. Skip] – [5 sec. Skip]
[10 sec. Skip] [30 sec. Skip]
[1 min. Skip] [5 min. Skip]
[10 min. Skip]
SR
63
Način podešavanja menija
3 Naznačite odredište za čuvanje
postavki.
• Za odredište za čuvanje imate
mogućnost izbora od [VOICE 1] do
[MUSIC 3].
4 Kada je izabrana opcija [Select]:
4 Izaberite scenu za reprodukciju.
. LCD/Sound Menu
Backlight
Ekran će ostati osvetljen oko 10 (Prvobitna
postavka) sekundi kada se pritisne neko
dugme na ekranu.
[Off]:
Onemogućava funkciju Backlight.
[5 sec.] [10 sec.] [30 sec.] [1 min.]:
Omogućava funkciju Backlight.
Contrast
5
Način podešavanja menija
SR
64
Za proveru postavki:
Na ekranu [Scene Select] izaberite
scenu za reprodukciju pomoću
dugmadi + i –, a potom pritisnite
dugme 9. Za povratak na ekran
[Scene Select] pritisnite dugme 0.
Kontrast ekrana može da se podesi na 12 nivoa.
• Možete da podešavate kontrast LCD
ekrana od [01] do [12].
LED
Diktafon možete da podesite tako da se
lampica LED indikatora ne uključuje.
[On]:
Omogućava funkciju LED lampice.
[Off]:
Onemogućava funkciju LED lampice.
Beep
Diktafon se oglašava zvučnim signalom da
bi vas obavestio o operacijama koje dugmad
izvršavaju ili da bi vas upozorio na greške.
Sistemski zvuci se mogu isključiti.
[On]:
Omogućava funkciju Beep.
[Off]:
Onemogućava funkciju Beep.
Način podešavanja menija
Jezik(Lang)
Možete da izaberete jezik prikaza.
[English] [Deutsch] [Français] [Español]
[Italiano] [Polski] [Русский]
• Jezici koji se mogu izabrati razlikuju se u
zavisnosti od regiona.
Zvučnik
Kada su slušalice isključene možete da
koristite ugrađeni zvučnik.
[On]:
Reprodukuje zvuk preko ugrađenog
zvučnika. Ako su slušalice priključene,
zvuk se ne reprodukuje preko ugrađenog
zvučnika.
[Off]:
Zvuk se neće reprodukovati preko
ugrađenog zvučnika.
a Indikator za utišavanje zvučnika
(pojavljuje se kad je [Speaker]
podešen na [Off].)
Samo model WS-813:
• Ova funkcija se razlikuje od funkcije
[Output] u [FM Menu]. Bez obzira na
status postavke [Speaker], kada se
funkcija [Output] podesi na [Speaker]
prilikom slušanja FM radija, zvuk sa radija
se i dalje čuje preko zvučnika (☞ str. 67).
Memory Select
Kada je microSD kartica ubačena u diktafon,
možete da izaberete da snimate u internu
memoriju ili na microSD karticu (☞ str. 23).
[Internal memory]: Interna memorija.
[microSD card]: microSD kartica.
Power Save
Ako zaboravite da isključite napajanje
diktafona, ono se isključuje automatski. Ako
diktafon ostane u režimu zaustavljanja više
od 10 minuta (prvobitna postavka) kada
je napajanje uključeno, napajanje će se
isključiti.
[5 min.] [10 min.] [30 min.] [1 hr.]:
Podesite vreme koje treba da protekne
pre no što se napajanje isključi.
[Off]: Onemogućava funkciju štednje
energije.
• Ako pritisnete bilo koje dugme, proteklo
vreme koje se meri do isključivanja
računaće se ispočetka.
Baterija
Izaberite bateriju koja po tipu odgovara
bateriji koju koristite.
[Ni-MH] (
):
Izaberite kada koristite Olympus Ni-MH
punjive baterije (BR404).
[Alkaline] (
):
Izaberite kada koristite alkalnu bateriju.
5
Način podešavanja menija
a
/ Meni Device
SR
65
Način podešavanja menija
Time & Date
Prethodno podešavanje vremena i datuma
omogućava lakše upravljanje datotekama.
Pogledajte odeljak »Podešavanje vremena
i datuma [Time & Date]« (☞ str. 21).
USB Settings
Možete odabrati USB klasu koja najviše
odgovara vašem načinu korišćenja
diktafona.
Pogledajte odeljak »Promena USB klase
[USB Settings]« (☞ str. 73).
Resetovanje postavki
5
Način podešavanja menija
Ova funkcija vraća početne (fabrički
podrazumevane) postavke za sve ostale
funkcije.
[Start]:
Postavke se vraćaju na svoje početne
vrednosti.
[Cancel]:
Vraća vas u meni [Device Menu].
• Nakon vraćanja postavki na njihove
početne vrednosti, postavke za vreme i
brojevi datoteka biće očuvani, odnosno
neće biti vraćeni na početne vrednosti.
Postavke menija nakon resetovanja
(prvobitne postavke):
, Meni Rec:
[Rec Level]
[Rec Mode]
[WMA]
[Zoom Mic]*1
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[On/Off]
[V-Sync time]
[Mode]
[Rec Scene]
SR
66
[Middle]
[128kbps]
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
[1 sec.]
[Continuous]
[Off]
- Play Menu:
[Voice Playback] *2 *4 [On]
[Noise Cancel]*4
[Off]
[Voice Balancer] *2 *4
[Voice Filter] *3 *4
[Play Mode] *4
[Play Mode]*5
[Playback range]
[Repeat]
[Random]
[Equalizer]*5
[Skip Space]
[Forward Skip]
[Reverse Skip]
[Play Scene]
[Off]
[Off]
[File]
[Folder]
[Off]
[Off]
[Off]
[File Skip]
[File Skip]
[Off]
. LCD/Sound Menu:
[Backlight]
[Contrast]
[LED]
[Beep]
[Language(Lang)]
[Speaker]
[10 sec.]
[Level 06]
[On]
[On]
[English]
[On]
/ Device Menu:
[Memory Select]
[Power Save]
[Battery]
[USB Settings]
[USB Connection]
[USB Class]
[Internal memory]
[10 min.]
[Ni-MH]*2
[Alkaline]*3
[PC]
[Storage Class]
FM Menu (samo model WS-813):
[Rec Mode]
[WMA]
[Scan Level]
[High]
[Output]
[Earphone]
*1 Samo model WS-813.
*2 Samo modeli WS-813 i WS-812.
*3 Samo model WS-811.
*4 Funkcija aktivna samo u [Recorder] modu.
*5 Funkcija aktivna samo u [Music] modu.
Format
Formatiranjem se brišu svi snimljeni podaci,
uključujući zaštićene datoteke i datoteke sa
statusom »Samo za čitanje«.
Pogledajte odeljak »Formatiranje
diktafona [Format]« (☞ str. 74).
Memory Info.
Preostali kapacitet za snimanje i ukupni kapacitet
memorije za snimanje može da se vidi u meniju.
Način podešavanja menija
• Diktafon koristi deo svog memorijskog
kapaciteta za čuvanje upravljačke
datoteke. Za microSD karticu, prikazan
preostali kapacitet je manji od ukupnog
kapaciteta kartice, što je karakteristika
same kartice, a ne kvar.
System Info.
Informacije o diktafonu možete da
pogledate na ekranu menija. [Model] (naziv
modela), [Version] (verzija sistema) i [Serial
No.] (serijski broj) prikazuju se na ekranu.
FM Menu
Scan Level
Kada pretražujete stanice pomoću funkcije
»auto preset«, možete da menjate osetljivost
pretraživanja. Izaberite osetljivost prema
uslovima prijema.
[High]:
Prima radio signale korišćenjem visoke
osetljivosti. Ovu postavku birate kao
standardnu.
[Low]:
Prima radio signale korišćenjem
redukovane osetljivosti. Pokušajte sa
ovom postavkom ukoliko signali sa
neželjenih radio stanica stvaraju smetnje.
Output
Za model WS-813:
Može se koristiti jedino u režimu
[FM Radio].
Prilikom snimanja sa FM radija možete da
promenite režim snimanja. Izaberite režim
snimanja koji vam odgovara.
[PCM]:
Brzina snimanja se automatski postavlja
na [44.1kHz/16bit].
[MP3]:
Brzina snimanja se automatski postavlja
na [128kbps].
[WMA]:
Brzina snimanja se automatski postavlja
na [128kbps].
5
Način podešavanja menija
Rec Mode
Možete da izmenite audio izlaz za FM radio.
[Earphone]:
Reprodukuje zvuk preko slušalica. Zvuk
se neće reprodukovati preko ugrađenog
zvučnika čak i ako isključite slušalice.
[Speaker]:
Uvek reprodukuje zvuk preko ugrađenog
zvučnika. Zvuk se neće reprodukovati
preko slušalica čak i ako ih priključite.
• Ova funkcija se razlikuje od funkcije
[Speaker] u [LCD/Sound Menu]. Bez
obzira na status postavke [Speaker], kada
se funkcija [Output] podesi na [Speaker]
prilikom slušanja FM radija, zvuk sa radija
se i dalje čuje preko zvučnika (☞ str. 65).
Auto-preset
Automatski dodaje dostupne radio stanice u
unapred podešene.
Pogledajte odeljak »Automatsko
podešavanje radio stanica unapred
[Auto-preset]« (☞ str. 49).
SR
67
Način podešavanja menija
Izdvajanje govornih delova iz
datoteke [Voice Detect]
Ova funkcija izdvaja govorne delove iz
snimljene glasovne datoteke. Prilikom
reprodukcije datoteke nakon ovog izdvajanja,
tihi delovi se automatski preskaču.
• Funkcija za izdvajanje govora može se koristiti
• Započinje izdvajanje govornih
delova. Tokom ovog procesa, njegovo
napredovanje prikazuje se na ekranu
u obliku procenta.
• Proces je završen kad se poruka
[Voice Detection completed] pojavi
na ekranu.
jedino u režimu [Recorder].
Dugme MENU
5
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
Način podešavanja menija
1 Izaberite fasciklu koja sadrži
datoteku iz koje želite da izdvojite
govorne delove (☞ str. 28).
2 Izaberite [Voice Detect] iz menija
na [File Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali datoteku iz koje želite da
izdvojite govorne delove.
SR
68
4 Pritisnite dugme `OK.
Napomene
• Po završenom izdvajanju govornih
delova, postavka [Voice Playback] na
[Play Menu] menja se na ON (uključeno).
• Ukoliko ste odabrali fasciklu koja u sebi
ne sadrži obrađenu datoteku, na ekranu
se pojavljuje poruka [Select a file].
Izaberite fasciklu u kojoj je datoteka
sačuvana i zatim ponovo izvršite proces.
• Postoji mogućnost da govorni delovi
ne budu pravilno izdvojeni iz datoteke
u kojoj ste snimili svirku muzičkih
instrumenata ili druge slične zvukove.
• Delovi glasa se ne mogu propisno izdvojiti
ako je nivo glasa nizak (merač nivoa ispod
-12 dB ) i / ili ako je ambijentalni šum bio
visok u vreme snimanja.
• Što je snimljena govorna datoteka
veća, to će i proces izdvajanja govora
duže trajati. Pre no što započnete sa
izdvajanjem, napunite bateriju ili je
zamenite novom kako biste bili sigurni da
se baterija neće isprazniti u toku obrade.
Način podešavanja menija
Pregrupisavanje datoteka [Replace]
Možete da pomerate datoteku u fascikli kako
biste izmenili redosled u reprodukciji. Prvo
izaberite fasciklu (datoteku) kojoj želite da
promenite redosled u reprodukciji.
4 Pritisnite dugme `OK.
• Pokazivač će zatreperiti kao potvrda
da datoteka može da se premesti.
Dugme STOP (4)
Dugme MENU
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
5 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali lokaciju na koju želite da
premestite datoteku.
5
2 Izaberite [Replace] u meniju
[File Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali datoteku koju želite da
premestite.
6 Pritisnite dugme `OK da biste
primenili postavku.
• Ako želite da premestite više
datoteka, ponovite korake od 3 do 6.
• Ako pritisnete dugme 0, a pritom
ne pritisnete dugme `OK, postavke
će biti otkazane i vratićete se na
prethodni ekran.
7 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
Način podešavanja menija
1 Izaberite fasciklu u kojoj želite
da promenite redosled datoteka
(☞ str. 28).
SR
69
Način podešavanja menija
Premeštanje/kopiranje datoteka
[Move/Copy]
Datoteke sačuvane u internu memoriju ili
na microSD karticu se mogu premeštati ili
kopirati u memoriji. Datoteke se također
mogu premeštati ili kopirati između
memorijske kartice i memorije uređaja.
Dugme MENU
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
[Move to memory]:
Premešta datoteku iz interne
memorije ili sa microSD kartice u
neku drugu fasciklu unutar interne
memorije.
[Copy to memory]:
Kopira datoteku iz interne memorije
ili sa microSD kartice u neku drugu
fasciklu unutar interne memorije.
[Move to microSD]:
Premešta datoteku iz interne
memorije ili sa microSD kartice u neku
drugu fasciklu na microSD kartici.
[Copy to microSD]:
Kopira datoteku iz interne memorije
ili sa microSD kartice u neku drugu
fasciklu na microSD kartici.
4 Pritisnite dugme `OK.
5 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali broj datoteka koje želite
da premestite ili kopirate.
5
Način podešavanja menija
1 Izaberite fasciklu u kojoj je
sačuvana datoteka koju želite da
premestite ili kopirate (☞ str. 28).
2 Izaberite [Move/Copy] sa menija
na [File Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
3 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali lokaciju na koju želite da
premestite ili kopirate datoteku.
[One file]:
Bira se samo označena datoteka.
[Selected files]:
Bira se više datoteka.
[All files]:
Biraju se sve datoteke u fascikli.
6 Pritisnite dugme `OK da biste
prešli na odgovarajuću postavku.
SR
70
Način podešavanja menija
Kada izaberete [One file]:
8 Pritisnite dugme `OK.
1 Pritisnite dugme + ili − da biste izabrali
datoteku koju želite da premestite ili
kopirate.
2 Pritisnite dugme `OK da biste izabrali
datoteku.
Kada izaberete [Selected files]:
1 Pritisnite dugme + ili − da biste izabrali
datoteku(e) koju želite da premestite ili
kopirate.
2 Pritisnite dugme 9 da biste proverili
izabranu datoteku(e).
Kada izaberete [All files]:
Ako odaberete opciju [All files], sve
datoteke unutar fascikle biće automatski
odabrane i diktafon prelazi na ekran
[Destination].
7 Pritisnite dugme 9, 0, + ili
− da biste izabrali fasciklu u koju
želite da premestite ili kopirate
datoteku.
Napomene
• Diktafon ne može da vrši proces kopiranja
ukoliko je kapacitet memorije nedovoljan.
• Diktafon ne može da vrši proces premeštanja
ili kopiranja kada je broj datoteka veći od 200.
• Nemojte uklanjati bateriju u toku premeštanja
ili kopiranja. To bi moglo da ošteti podatke.
• Datoteka ne može da se premesti ili kopira u
istu fasciklu.
• Ukoliko se radnja otkaže u toku premeštanja
ili kopiranja, na novoj lokaciji će biti sačuvane
samo one datoteke za koje je proces
premeštanja ili kopiranja već završen. Za sve
ostale datoteke, proces premeštanja ili kopiranja
biće otkazan.
• Datoteke koje su zaštićene ostaju zaštićene i
nakon premeštanja ili kopiranja.
• DRM datoteke ne mogu da se premeštaju ili
kopiraju.
• Datoteke koje se nalaze direktno u fascikli
[Recorder] ne mogu da se premeštaju niti
kopiraju.
5
Način podešavanja menija
3 Ponavljajte korake 1 i 2 dok ne
izaberete sve datoteke koje želite da
premestite/kopirate, a zatim pritisnite
dugme `OK.
• Premeštanje ili kopiranje datoteke
započinje ako se na ekranu pojavi
poruka [Moving!] ili [Copying!]. Tokom
ovog procesa, njegovo napredovanje
prikazuje se u obliku procenta. Proces
je završen kad se poruka [File move
completed] ili poruka [File copy
completed] pojavi na ekranu.
SR
71
Način podešavanja menija
Razdvajanje datoteka [File Divide]
Velike datoteke sa dužim vremenom
snimanja mogu da se podele kako bi se
njima jednostavnije upravljalo i kako bi se
lakše uređivale.
3 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
Dugme STOP (4)
Dugme MENU
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
5
Način podešavanja menija
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
1 Zaustavite reprodukciju na
mestu za razdvajanje.
• Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite i zadržite
dugme 9 ili 0 za brzo
premotavanje unapred ili unazad.
• Preporučljivo je unapred označiti poziciju
deobe postavljanjem oznake Index.
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
72
• [Dividing!] se pojavljuje na ekranu i
započinje razdvajanje.
• Razdvajanje datoteke je završeno kada
se [File divide completed] pojavi.
Samo MP3 i PCM* datoteke
snimljene na ovom diktafonu
mogu da se podele.
2 Izaberite [File Divide] u meniju
[File Menu].
SR
4 Pritisnite dugme `OK.
5 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
Napomene
• Deljenje datoteke može da se vrši samo
onda kad je prikazana lista datoteka.
• Diktafon ne može da razdvaja datoteke
kada je broj datoteka u fascikli veći od 199.
• Zaštićene datoteke ne mogu da se
razdvajaju (☞ str.55).
• Nakon razdvajanja, prednji deo datoteke
menja naziv u [File name_1.MP3] dok
drugi deo datoteke dobija naziv
[File name_2.MP3].
Način podešavanja menija
• Ako je datoteka izuzetno kratka, možda
neće moći da se razdvoji čak i ako se radi
o MP3 ili PCM datoteci.
• Nemojte vaditi bateriju tokom
razdvajanja datoteke. To bi moglo da
ošteti podatke.
3 Pritisnite dugme `OK.
4 Pritisnite dugme + ili − da biste
promenili postavku.
Kada je izabrana opcija [USB Connection]:
Promena USB klase[USB Settings]
Pored mogućnosti izbora opcije [PC]
(povezivanje sa računarom za prenos
datoteka) ili [AC Adapter] (povezivanje sa
adapterom za naizmeničnu struju za punjenje
baterije), možete odabrati USB klasu koja
odgovara vašem načinu korišćenja diktafona.
Dugme STOP (4)
Dugme MENU
1 Izaberite [USB Settings] u meniju
[Device Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
2 Pritisnite dugme + ili – da biste izabrali
[USB Connection] ili [USB Class].
[USB Connection]:
Postavka za povezivanje sa
računarom.
[USB Class]:
Postavka za USB klasu.
5
Način podešavanja menija
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
[PC]: Postavka koja označava
povezivanje diktafona sa računarom
pri čemu on tada ima funkciju
spoljnog memorijskog uređaja ili
kompozitnog uređaja. Povezuje se
kao »Storage« ili »Composite«.
[AC Adapter]: Postavka koja označava
da je diktafon povezan sa računarom
ili adapterom za naizmeničnu struju
(A514) (opcionalno) radi punjenja.
[Optional]: Postavka kojom, svaki put
kada se uspostavi USB veza, treba da
se potvrdi metod povezivanja.
Kada je izabrana opcija [USB Class]:
[Storage Class]: Računar ga prepoznaje
kao spoljni memorijski uređaj.
[Composite]: Postavka kada je diktafon
povezan sa računarom i koristi se
kao spoljni memorijski uređaj, USB
zvučnik ili mikrofon.
5 Pritisnite dugme `OK da biste
primenili postavku.
6 Pritisnite dugme STOP (4) da
biste zatvorili ekran menija.
SR
73
Način podešavanja menija
Napomene
• Kada diktafon prvi put povežete sa
računarom kao spoljni memorijski
uređaj, sistem će automatski instalirati
upravljački program za njega.
• Računar ne može da prepozna diktafon
koji je na njega priključen ukoliko je
[USB Connection] postavljen na
[AC Adapter].
• Ako računar ne prepozna diktafon kao
spoljni memorijski uređaj, promenite
postavku [USB Class] u [Storage Class].
5
Formatiranje diktafona [Format]
Dugme MENU
Dugme + −
Dugme 9 0
Dugme `OK
Način podešavanja menija
Ako formatirate diktafon, sve
datoteke će biti obrisane, a
sva podešavanja funkcija će se
vratiti na standardne vrednosti
osim podešavanja datuma i
vremena. Pre formatiranja
diktafona sve važne datoteke
prebacite na računar.
1 Izaberite [Format] u meniju
[Device Menu].
• Detaljne informacije o unosu postavki
menija pogledajte u odeljku »Način
podešavanja menija« (☞ str. 53).
2 Pritisnite dugme + ili − da biste
izabrali medijum za snimanje koji
želite da formatirate.
3 Pritisnite dugme `OK.
SR
74
Način podešavanja menija
4 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
7 Pritisnite dugme `OK.
• Formatiranje počinje i [Formatting!]
treperi na ekranu.
5 Pritisnite dugme `OK.
• Pošto se na ekranu pojavi poruka [All
data will be erased] u trajanju od
dve sekunde, pojavljuju se [Start] i
[Cancel].
• [Format done] će se pojaviti kada se
formatiranje završi.
5
Način podešavanja menija
6 Pritisnite dugme + da biste
izabrali [Start].
Napomene
• Nikada ne formatirajte diktafon preko
računara.
• Formatiranjem se brišu svi snimljeni
podaci, uključujući zaštićene datoteke i
datoteke sa statusom »Samo za čitanje«.
• Nakon formatiranja, nazivi snimljenih
glasovnih datoteka mogu da počnu od
[0001].
• Da biste postavke funkcija vratili na
početne vrednosti, koristite opciju
[Reset Settings] (☞ str. 66).
SR
75
Način podešavanja menija
5
Način podešavanja menija
SR
76
• Kada se microSD kartica ubaci u diktafon,
obavezno potvrdite da je medijum za
snimanje [Internal memory] ili [microSD
card] da ne bi došlo do greške (☞ str. 65).
• Zamenite bateriju novom kako biste bili
sigurni da se baterija neće isprazniti u
toku obrade. Pored toga, obrada može
da potraje duže od 10 sekundi. Nikada
nemojte raditi nešto od dolenavedenog
dok je obrada u toku, jer na taj način
podaci mogu da se oštete.
1 Isključite adapter za naizmeničnu
struju tokom obrade.
2 Izvadite bateriju tokom obrade.
3 Izvadite microSD karticu tokom
obrade ukoliko je opcija [microSD
Card] odabrana kao medijum za
snimanje.
• Formatiranje na diktafonu biće u režimu
brzog formatiranja (Quick Format).
Ukoliko formatirate microSD karticu,
informacije za upravljanje datotekama
se osvežavaju i podaci na microSD kartici
se ne brišu u potpunosti. Kada dajete ili
odlažete microSD karticu, vodite računa
o otkrivanju podataka sa microSD kartice.
Preporučujemo vam da microSD karticu
uništite kada je odlažete.
Korišćenje diktafona preko računara
Kada je diktafon povezan sa računarom, možete da izvršite sledeće radnje:
• Možete da prebacite datoteke koje ste
snimili ovim diktafonom na računar, da ih
reprodukujete i upravljate njima koristeći
programe Windows Media Player ili
iTunes.
• Ovaj diktafon je kompatibilan sa
glasovnim sadržajem snimljenim u WMA,
MP3 i WAV* formatu.
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
• Pored toga što se koristi kao diktafon i
kao muzički plejer, ovaj uređaj se može
koristiti i kao spoljna memorija računara
jer se na njemu mogu čuvati podaci sa
računara i računar ih kasnije ponovo
može prepoznati (☞ str. 82).
Radno okruženje
Windows
Operativni sistem:
Mac OS X 10.4.11 ~ 10,7 (standardna
instalacija)
Kompatibilni računari:
Apple Macintosh serije računara koji
imaju najmanje dva slobodna USB porta
Napomene
• Ovo je radno okruženje neophodno za čuvanje datoteka snimljenih pomoću ovog
diktafona na Vašem računaru preko USB veze.
• Podrška nije dostupna za računare koji su unapređeni sa operativnog sistema Windows
95/98/Me/2000 na Windows XP/Vista/7.
• Garancija ne pokriva kvarove na računaru na kojem je korisnik samoinicijativno vršio
prepravke.
6
Radno okruženje
Operativni sistem:
Microsoft Windows XP/Vista/7
(standardna instalacija)
Kompatibilni računari:
Windows računari koji imaju najmanje
dva slobodna USB porta
Macintosh
SR
77
Radno okruženje
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja diktafona povezanog na računar
• Kada preuzimate datoteku sa diktafona na računar ili obrnuto, ne izvlačite USB kabl, čak i
ako ekran pokazuje da možete. Podaci se i dalje prenose sve dok lampica LED indikatora
treperi. Kada isključujete USB kabl, sledite uputstva navedena na ☞ str. 80. Ako izvučete
USB kabl pre nego što se uređaj zaustavi, podaci možda neće biti uspešno preneseni.
• Nemojte formatirati disk diktafona na računaru. Pokretanje procesa nije uspešno na
računaru. Za uspešno pokretanje pratite uputstva na ekranu [Format] diktafona (☞ str.
74).
• Nazivi fascikli (direktorijumi) koji se pojavljuju u alatima za upravljanje datotekama, npr.
Explorer u operativnom sistemu Microsoft Windows ili Finder u operativnom sistemu
Macintosh, razlikuju se od naziva fascikli koji se mogu podesiti pomoću diktafona.
• Ako zamenite ili premestite datoteke i fascikle pomoću alatke za upravljane datotekama u
operativnom sistemu Windows ili Macintosh, može doći do promene redosleda datoteka
ili one mogu postati neprepoznatljive.
• Prenošenje i snimanje podataka na diktafon moguće je čak i ako je operativni sistem
računara disku koji predstavlja diktafon dodelio status »Samo za čitanje«.
• Pošto šum može da izazove štetne posledice po elektronske uređaje u blizini diktafona,
obavezno izvucite kabl za spoljni mikrofon i slušalice pre nego što povežete diktafon sa
računarom.
6
Radno okruženje
SR
78
Povezivanje sa računarom
1 Pokrenite računar.
2 Pomerite kliznu ručicu USB
konektora u smeru koji pokazuje
strelica kako biste izbacili USB
konektor iz diktafona.
• Diktafon ne uspostavlja vezu sa
računarom ako je izabrana opcija
[AC Adapter] u postavci za USB
povezivanje. Izaberite [PC] u postavci
za USB vezu (☞ str. 73).
Windows:
Kada diktafon povežete sa operativnim
sistemom Windows i otvorite [My
Computer], diktafon će biti prepoznat
po imenu diska koje je identično sa
nazivom proizvoda. Nakon ubacivanja
microSD kartice moći ćete da je koristite
kao [Removable Disk].
Macintosh:
Kada diktafon povežete sa operativnim
sistemom Mac OS, diktafon će biti
prepoznat po imenu diska na radnoj
površini računara koje je identično sa
nazivom proizvoda. Ukoliko je umetnuta
microSD kartica, prikazuje se [Untitled].
3 Proverite da li je diktafon u
režimu zaustavljanja i povežite
ga sa USB portom na računaru.
Napomene
• Pre priključenja preko USB kabla, izađite
iz režima HOLD.
• Za informacije o USB portu na vašem
računaru pogledajte uputstvo za
upotrebu vašeg računara.
• Obavezno gurnite konektor USB kabla
do kraja. U suprotnom, može doći do
problema u radu diktafona.
• Kada je diktafon povezan preko USB
razdelnika, rad može postati nestabilan.
U takvim slučajevima, izbegavajte
korišćenje USB razvodnika.
• Koristite namenski USB kabl. Ako koristite
kabl nekog drugog proizvođača može
doći do kvara diktafona. Takođe, ovaj
namenski kabl nikada nemojte koristiti na
uređajima drugih proizvođača.
Povezivanje sa računarom
• [Remote (Storage)] se prikazuje
na ekranu ako je USB konektor
priključen.
6
SR
79
Povezivanje sa računarom
Prekidanje veze sa računarom
Windows
1 Kliknite na [ ] koja se nalazi u
donjem desnom uglu ekrana na
traci zadataka. Kliknite na [Safely
remove USB Mass Storage Device].
• Slovo koje označava disk jedinicu
razlikuje se u zavisnosti od računara
koji se koristi.
• Kada se pojavi prozor koji označava
da je uklanjanje hardvera bezbedno,
zatvorite ga.
6
Povezivanje sa računarom
SR
80
2 Proverite da li se lampica LED
indikatora na ekranu diktafona
isključila pre nego što iskopčate
USB kabl.
Macintosh
1 Ikonicu diktafona prevucite
sa radne površine u korpu za
otpatke.
2 Proverite da li se lampica LED
indikatora na ekranu diktafona
isključila pre nego što iskopčate
USB kabl.
Napomena
• NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica LED indikatora. U suprotnom,
može doći do gubitka podataka.
Prebacivanje glasovnih datoteka na računaru
Nazivi 5 glasovnih fascikli ovog diktafona su [Folder A], [Folder B], [Folder C], [Folder D]
i [Folder E]. Snimljene glasovne datoteke čuvaju se u ovim fasciklama (Za model WS-813, FM
radio snimci se čuvaju u fascikli [FLD_FM]).
Windows
1 Povežite diktafon sa računarom
(☞ str. 79).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
4 Nazivi diska i nazivi fascikli kada
je računar priključen:
Ugrađena fleš memorija
Ime diska
WS813 *1
• Kada diktafon povežete sa operativnim
sistemom Windows i otvorite [My
Computer], diktafon će biti prepoznat po
imenu diska koje je identično sa nazivom
proizvoda.
Ukoliko ubacite microSD karticu, ona će
biti prepoznata kao [Removable Disk].
3 Otvorite fasciklu sa nazivom
proizvoda.
4 Kopirajte podatke.
5 Iskopčajte diktafon iz računara
(☞ str. 80).
Naziv fascikle
DIKTAFON
Folder B
MUZIKA
Folder C
Folder D
Folder E
FLD_FM*2
microSD kartica
Ime diska
Naziv fascikle
DIKTAFON
Windows
MUZIKA
• Kada diktafon povežete sa operativnim
sistemom
Mac OS, diktafon će biti prepoznat
po imenu diska na radnoj površini
računara koje je identično sa nazivom
proizvoda. Ukoliko je umetnuta
microSD kartica, prikazuje se
[Untitled].
2 Dvaput kliknite na ikonu sa
nazivom proizvoda na radnoj
površini računara.
3 Kopirajte podatke.
4 Iskopčajte diktafon iz računara
(☞ str. 80).
Folder B
Folder C
Bez naslova
Macintosh
6
Fascikla A
Folder D
Folder E
FLD_FM*2
*1 Prepoznaje se po imenu diska koje je identično
sa nazivom proizvoda.
*2 Samo model WS-813
Napomene
• Tokom prenosa podataka prikazuje se
poruka [Busy] i lampica LED indikatora
treperi. NIKADA nemojte da isključujete
USB dok treperi lampica LED indikatora. U
suprotnom, može doći do gubitka podataka.
• Datoteke formata WMA ne mogu se
reprodukovati u Mac OS radnom okruženju.
Prebacivanje glasovnih datoteka na računaru
Prenosivi disk
Macintosh
1 Povežite diktafon sa računarom
(☞ str. 79).
Fascikla A
SR
81
Korišćenje diktafona kao spoljne memorije računara
Pored toga što se koristi kao diktafon i kao muzički plejer, ovaj uređaj se može koristiti i
kao spoljna memorija računara, jer se na njemu mogu čuvati podaci iz računara i računar ih
kasnije ponovo može prepoznati.
Kada je diktafon povezan sa računarom možete da prebacite podatke iz memorije diktafona
na računar i obrnuto.
Windows
1 Povežite diktafon sa računarom
(☞ str. 79).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
• Kada otvorite [My Computer],
diktafon će biti prepoznat po imenu
diska koje je identično sa nazivom
proizvoda.
3 Otvorite fasciklu sa nazivom
proizvoda.
6
Korišćenje diktafona kao spoljne memorije računara
SR
82
4 Kopirajte podatke.
5 Iskopčajte diktafon iz računara
(☞ str. 80).
Macintosh
1 Povežite diktafon sa računarom
(☞ str. 79).
• Kada diktafon povežete sa
operativnim sistemom Mac OS,
diktafon će biti prepoznat po imenu
diska na radnoj površini računara koje
je identično sa nazivom proizvoda.
2 Dvaput kliknite na ikonu sa
nazivom proizvoda na radnoj
površini računara.
3 Kopirajte podatke.
4 Iskopčajte diktafon iz računara
(☞ str. 80).
Napomena
• Tokom prenosa podataka prikazuje se poruka [Busy] i lampica LED indikatora treperi.
NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica LED indikatora. U suprotnom,
može doći do gubitka podataka.
Ostale informacije
Lista poruka upozorenja
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Šta učiniti
[Battery low]
Oslabljena baterija.
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo
za modele WS-813 i
WS-812) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 14,
str. 16).
[File locked]
Zaštićeno od brisanja.
Pokušali ste da izbrišete
zaštićenu datoteku.
Otključajte datoteku
(☞ str. 55).
Fascikla nije
predviđena za
snimanje zvuka.
Snimanje pokušano
pomoću fascikle [Music].
Izaberite neku fasciklu
od [&] do [*] i pokušajte
ponovo sa snimanjem
(☞ str. 25, str. 28).
Fascikla nije
predviđena za
snimanje zvuka.
Pokušano je snimanje u
[FM Radio] fasciklu.
Ponovo izaberite od
[Folder A]
do [Folder E] i snimajte.
Dostignut je
maksimalni broj
oznaka Index.
Datoteka sadrži maksimalni
Izbrišite nepotrebne
broj indeksnih oznaka (99
oznake Index (☞ str. 42).
oznake).
Popunjen broj oznaka
Temp.
Datoteka sadrži maksimalni
Izbrišite nepotrebne
broj Temp oznaka (99
Temp oznake (☞ str. 42).
oznake).
Fascikla puna.
Fascikla sadrži maksimalni
broj datoteka (200
datoteka).
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 45).
[Cannot record in this
folder]
Samo model WS-813:
[No more can be set]
[Memory error]
Greška u memoriji.
Greška u memoriji.
Ovo je kvar. Obratite
se prodavcu kod kojeg
ste kupili diktafon ili
ovlašćenom servisu
kompanije Olympus radi
popravke (☞ str. 94).
[Card error]
Greška u memoriji.
microSD kartica se ne
prepoznaje ispravno.
Uklonite microSD karticu
i zatim je ponovo stavite
(☞ str. 23 do str. 24).
[Illegally copied file]
Nelegalno kopirana
datoteka.
Muzička datoteka je
kopirana bez odgovarajuće
dozvole.
Izbrišite datoteku
(☞ str. 45).
Lista poruka upozorenja
[Folder full]
7
SR
83
Lista poruka upozorenja
7
Lista poruka upozorenja
SR
84
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Šta učiniti
[Memory full]
Bez preostale
slobodne memorije.
Nema preostale slobodne
memorije.
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 45).
[No file]
Nema datoteke.
U fascikli nisu pronađene
datoteke.
Izaberite neku drugu
fasciklu (☞ str. 26 do
str. 28).
[Format error]
Greška u formatiranju.
Došlo je do greške prilikom
formatiranja memorije
diktafona.
Ponovo formatirajte
memoriju (☞ str. 74).
[Can't create the
system file. Connect
to PC and erase
unnecessary file]
Nije moguće napraviti
upravljačku datoteku.
Datoteka za upravljanje ne
može biti napravljena zbog
nedostatka kapaciteta u
preostaloj memoriji.
Povežite diktafon sa
računarom i izbrišite
nepotrebne datoteke.
[Cannot play this file]
Datoteka ne može da
se reprodukuje.
Nekompatibilan format.
Proverite koje datoteke
mogu da se reprodukuju
na ovom diktafonu
(☞ str. 39).
[Select a file]
Datoteka nije izabrana.
Nijedna datoteka nije
izabrana.
Izaberite datoteku, a
zatim izvršite radnju
(☞ str. 26 do str. 28).
[Same folder. Can’t
be moved (copied)]
Fascikla ne može da se
premesti (kopira).
Pokušano je da se datoteka
premesti (kopira) u istu
fasciklu.
Izaberite drugi folder.
[Some files can’t be
moved (copied)]
Datoteka ne može da
se premesti (kopira).
Pokušano je da se datoteka
premesti (kopira) u
odredišnu fasciklu u kojoj
već postoji datoteka pod
istim nazivom.
Izaberite neku drugu
datoteku.
[This file can’t be
divided]
Datoteka ne može da
se razdvoji.
Pokušano je razdvajanje
datoteke koja nije MP3 ili
PCM datoteka snimljena
pomoću ovog diktafona.
Izaberite neku drugu
datoteku.
Rešavanje problema
Simptom
Ništa se ne prikazuje
na ekranu
Ne pokreće se
Snimanje nije moguće
Moguć uzrok
Šta učiniti
Baterija nije pravilno postavljena.
Proverite da li su polariteti baterije = i
- ispravni (☞ str. 14).
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo za modele
WS-813 i WS-812) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 14, str. 16).
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj (☞ str. 19).
Baterije gube snagu.
Napunite bateriju (samo za modele
WS-813 i WS-812) ili stavite novu
bateriju (☞ str. 14, str. 16).
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj (☞ str. 19).
Diktafon je u režimu HOLD.
Deaktivirajte režim HOLD (☞ str. 20).
Malo je preostale slobodne memorije.
Izbrišite nepotrebne datoteke
(☞ str. 45).
Dostignut je maksimalan broj
datoteka.
Pređite na drugu fasciklu
(☞ str. 26 do str. 28).
Samo model WS-813:
Nivo snimanja je
suviše nizak
Podesite [Output] na [Earphone]
(☞ str. 67).
Slušalice su priključene.
Isključite slušalice da biste koristili
ugrađeni zvučnik.
[Speaker] je postavljen na [Off].
Za reprodukciju preko ugrađenog
zvučnika, podesite opciju [Speaker]
na [On] (☞ str. 65).
Nivo jačine zvuka podešen je na [00].
Podesite nivo jačine zvuka (☞ str. 36).
Osetljivost mikrofona je nedovoljna.
Podesite opciju [Rec Level] na [High]
ili [Middle] (☞ str. 56).
Mogući uzrok je nedovoljan nivo
reprodukcije priključenih eksternih
uređaja.
Podesite nivo reprodukcije
priključenih uređaja.
7
Rešavanje problema
Ne čuje se zvuk
prilikom reprodukcije
[Output] u postavci [FM Radio] je
podešen na [Speaker].
Samo model WS-813:
Nije podešen nivo snimanja.
Podesite nivo snimanja, a zatim
ponovo pokušajte da snimate
(☞str. 56).
SR
85
Rešavanje problema
Simptom
Moguć uzrok
Šta učiniti
Samo model WS-813:
Nije podešen nivo snimanja.
Podesite nivo snimanja, a zatim
ponovo pokušajte da snimate
(☞str. 56).
Mogući uzrok je previsok nivo
snimanja i reprodukcije priključenih
eksternih uređaja.
Ako ne možete da napravite jasan
snimak čak ni
nakon podešavanja nivoa snimanja,
podesite izlazni nivo priključenih
uređaja (☞str. 56).
Priključeni spoljni mikrofon je
jednotonski.
Kada je spoljni mono mikrofon
povezan za snimanje audio signala,
audio se snima isključivo na L kanal.
[Rec Mode] je podešen na mono
režim snimanja.
Podesite [Rec Mode] na stereo
režim snimanja (☞ str. 56).
Nivo snimanja je
previsok
Glasovne datoteke
nisu snimljene u
stereo režimu
Nemoguće je pronaći
snimljenu glasovnu
datoteku
Samo model WS-813:
[Zoom Mic] podešen je na jačinu +.
Podesite opciju [Zoom Mic] na [Off]
(☞ str. 57).
Pogrešna fascikla.
Pređite u odgovarajuću fasciklu
(☞ str. 26 do str. 28).
Diktafon je pomeren tokom snimanja.
7
Tokom reprodukcije
čuje se šum
Rešavanje problema
Nije moguće izbrisati
fasciklu
86
Pomerite diktafon.
Samo modeli WS-813 i WS-812:
Tihi delovi nisu
preskočeni tokom
reprodukcije
Nije moguće izbrisati
datoteku
SR
Diktafon se tokom snimanja ili
reprodukcije nalazio u blizini
mobilnog telefona ili fluorescentne
lampe.
———
Postupak [Voice Detect] nije
obavljen.
Izdvojte govorne delove pomoću
[Voice Detect].
[Voice Playback] je podešeno na
[Off].
Podesite [Voice Playback] na [On].
Datoteka je zaštićena.
Otključajte datoteku (☞ str. 55).
Datoteka je »Samo za čitanje«.
Otključajte datoteku ili na računaru
ukinite postavku datoteke »Samo za
čitanje«.
Fascikla sadrži datoteku koju diktafon
ne može da prepozna.
Povežite diktafon sa računarom i
izbrišite fasciklu (☞ str. 79).
Rešavanje problema
Simptom
Uz kontrolu snimanja
čuje se šum
Moguć uzrok
Javlja se eho.
Dostignut je maksimalan broj oznaka.
Nije moguće postaviti
oznake Index i Temp
Šta učiniti
Ako se pojačala ugrađenog zvučnika
koriste za kontrolu snimanja, postoji
rizik od pojavljivanja eha tokom
snimanja. Preporučuje se da za
kontrolu snimanja koristite slušalice.
Izvršite podešavanja poput pravljenja
većeg rastojanja između slušalica i
mikrofona, okretanja mikrofona o
slušalica ili smanjenja jačine zvuka na
kontroli snimanja.
Izbrišite nepotrebne oznake (☞ str. 42).
Datoteka je zaštićena.
Otključajte datoteku (☞ str. 55).
Datoteka je »Samo za čitanje«.
Otključajte datoteku ili na računaru
ukinite postavku datoteke »Samo za
čitanje«.
Samo model WS-813:
Nije moguće primati
signale FM radija
Slušalice nisu priključene u EAR
utičnicu.
Priložene slušalice funkcionišu kao
antena. Kada diktafon koristite kao
radio, obavezno priključite slušalice.
[Output] je podešen na [Earphone].
Za reprodukciju preko ugrađenog
zvučnika, podesite opciju [Output] na
[Speaker] (☞ str. 67).
[Battery] je postavljeno na [Alkaline].
Kada koristite priloženu punjivu
bateriju, podesite postavku za
bateriju na [Ni-MH]. Takođe,
izbegavajte korišćenje baterije izvan
preporučenog temperaturnog opsega
(☞ str. 15, str. 18, str. 65).
Niste pritisnuli dugme `OK.
Kada koristite USB vezu, sačekajte da
se pojavi ekran za potvrdu i pritisnite
dugme `OK.
[USB Class] je postavljeno na
[Composite].
Postavite [USB Class] na [Storage
Class] (☞ str. 73).
[USB Connection] je podešeno na
[AC Adapter].
Postavite [USB Connection] na [PC]
(☞ str. 73).
Punjenje nije moguće
Računar ne može da
prepozna diktafon
7
Rešavanje problema
Samo modeli WS-813 i WS-812:
SR
87
Dodatna oprema (opcionalno)
Dodatna oprema koja se isključivo koristi sa Olympus diktafonom može da se direktno kupi u
prodavnici na mreži na web lokaciji naše kompanije. Dostupnost dodatne opreme razlikuje se
u zavisnosti od države.
s Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog prečnika
omogućuje osetljivo stereo snimanje.
s Mikrofon sa 2 kanala (za sve
smerove): ME30W
Dva ME30 mono mikrofona prodaju se
u kompletu sa minijaturnim stativom i
adapterom za povezivanje. Ovi izuzetno
osetljivi svesmerni mikrofoni koriste
takozvano priključno napajanje (plugin power) i prikladni su za snimanje
muzičkih nastupa.
s Kompaktni mikrofon-štap
(jednosmeran): ME31
Ovaj usmereni mikrofon može poslužiti
za razne vrste snimanja, poput snimanja
pesme ptica na otvorenom prostoru.
Metalno kućište obezbeđuje izuzetnu
robustnost i čvrstinu.
7
Dodatna oprema (opcionalno)
SR
88
s Kompaktni zum mikrofon
(jednosmeran): ME32
Mikrofon je ugrađen na stativu što ga čini
pogodnim za snimanje sa veće razdaljine
kao što je recimo sa stola na nekoj
konferenciji ili predavanju.
s Izuzetno osetljiv mono mikrofon
(jednosmeran) sa otklanjanjem
šuma: ME52W
Ovaj mikrofon se koristi za snimanje
zvuka sa veće razdaljine uz maksimalno
smanjenje šuma iz okoline.
s Mikrofon-bubica
(za sve smerove): ME15
Ovaj mali i neupadljiv mikrofon
isporučuje se zajedno sa štipaljkom za
kravatu.
s Dodatak za telefon: TP8
Ovaj mikrofon u obliku slušalice možete
držati u uhu tokom telefoniranja. Na
taj način se može jasno snimiti glas,
odnosno razgovor koji obavljate putem
telefona.
s Komplet punjive Ni-MH baterije i
punjača: BC400 (za Evropu)
BC400 se isporučuje sa punjačem za NiMH baterije (BU-400) i 4 Ni-MH punjive
baterije (BR401). Ovaj punjač može brzo
da napuni Olympus AA ili AAA punjive
Ni-MH baterije.
s Punjiva Ni-MH baterija: BR401
Dugotrajna i efikasna punjiva baterija.
s USB adapter za naizmeničnu
struju: A514
5VDC adapter za naizmeničnu struju za
USB vezu.
s Kabl za povezivanje: KA333
Ovaj kabl za povezivanje ima mini stereo
utičnice (ø3,5) sa otpornikom na oba
kraja. Koristite ga za povezivanje utičnice
za slušalice na diktafonu sa utičnicom za
mikrofon prilikom snimanja. Adapteri za
izmenu priključka (PA331/PA231) kojima
se pravi jednotonski mini priključak
(ø3,5) ili (ø2,5) takođe su priloženi.
s USB kabl: KP-19
Specifikacije
4 Maksimalna reprodukcija:
Opšte
150 mW (zvučnik od 8 Ω)
4 Format snimanja:
Linearni PCM* (Pulse Code Modulation)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
WMA (Windows Media Audio)
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
4 Frekvencija uzorkovanja:
Linearni PCM format
44,1 kHz/16 bit *1
â 150 mV (na osnovu EN 50332-2)
4 Širokopojasni izlazni signal iz
slušalica:
75 mV â (na osnovu EN 50332-2)
4 Medijum za snimanje:
44,1 kHz
MP3 format
256 kbps *1
4 Maksimalna jačina na
slušalicama:
44,1 kHz
192 kbps *2
44,1 kHz
128 kbps
44,1 kHz
Ugrađena NAND FLASH memorija:
WS-813: 8 GB/WS-812: 4 GB/
WS-811: 2 GB
microSD kartica:
2 GB do 32 GB
4 Zvučnik:
Ugrađeni okrugli dinamički zvučnik ø
18 mm
4 MIC utičnica:
WMA format
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse 2 kΩ
44,1 kHz
64 kbps
44,1 kHz
32 kbps
44,1 kHz
16 kbps
22,05 kHz
8 kbps
8 kHz
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812
*2 Samo model WS-811
4 EAR utičnica:
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse 8 Ω
ili više
4 Neophodno napajanje:
Baterija:
AAA baterija (LR03) ili
Olympus Ni-MH punjiva baterija
Spoljno napajanje:
Adapter za naizmeničnu struju za USB
vezu (A514) 5 V
4 Spoljne dimenzije:
7
Specifikacije
128 kbps
100,2 mm × 40 mm × 14,8 mm
(bez isturenih delova)
4 Težinа:
57 g (uključujući bateriju)
4 Radna temperatura:
0 °C - 42 °C
4 Opseg frekvencije uzorkovanja
(Samo model WS-813):
FM radio: 87,50 MHz do 108,00 MHz
SR
89
Specifikacije
Frekventni odziv
4 U režimu snimanja
(utičnica za mikrofon):
Linearni PCM format
44,1 kHz/16 bit *1
40 Hz do 21 kHz
MP3 format
256 kbps *1
40 Hz do 20 kHz
192 kbps *2
40 Hz do 19 kHz
128 kbps
40 Hz do 17 kHz
WMA format
7
128 kbps
40 Hz do 19 kHz
64 kbps
40 Hz do 16 kHz
32 kbps
40 Hz do 13 kHz
16 kbps
40 Hz do 8 kHz
8 kbps
40 Hz do 3 kHz
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812
*2 Samo model WS-811
Specifikacije
4 U režimu snimanja
(Ugrađen stereo mikrofon):
70 Hz do 20 kHz
(Međutim, za snimanje u formatima MP3
ili WMA, gornja granica frekventnog
odziva zavisi od pojedinačnog režima
snimanja)
4 Tokom režima reprodukcije:
20 Hz do 20 kHz
SR
90
Specifikacije
Vodič za trajanje baterije
Sledeće vrednosti su strogo okvirne.
4 U režimu snimanja (interna memorija):
Ugrađeni stereo mikrofoni
Režim snimanja
Alkalna baterija
Ni-MH punjiva baterija
Linearni PCM format
44,1 kHz/16 bit *
20 č.
15 č.
MP3 format
128 kbps
22 č.
18 č.
WMA format
128 kbps
21 č.
17 č.
8 kbps
27 č.
22 č.
4 U režimu reprodukcije glasovne datoteke (režim All Playback):
Ugrađeni zvučnik
Režim snimanja
Alkalna baterija
Ni-MH punjiva baterija
15 č.
Linearni PCM format
44,1 kHz/16 bit *
19 č.
MP3 format
128 kbps
21 č.
17 č.
128 kbps
21 č.
17 č.
8 kbps
24 č.
20 č.
WMA format
Reprodukcija preko slušalica
Režim snimanja
MP3 format
WMA format
44,1 kHz/16 bit *
Ni-MH punjiva baterija
22 č.
17 č.
128 kbps
29 č.
21 č.
128 kbps
30 č.
22 č.
8 kbps
30 č.
22 č.
7
Specifikacije
Linearni PCM format
Alkalna baterija
4 U FM radio režimu (interna memorija) (samo model WS-813):
Reprodukcija preko slušalica
Status diktafona
Alkalna baterija
Ni-MH punjiva baterija
Tokom radio prijema
12 č.
11 č.
Tokom snimanja radio programa
7 č.
7 č.
* Samo modeli WS-813 i WS-812.
Napomena
• Trajanje baterija meri Olympus. Ono znatno varira u zavisnosti od upotrebljenog tipa
baterija i uslova korišćenja.
SR
91
Specifikacije
Dužina snimanja
Sledeće vrednosti su strogo okvirne.
4 Linearni PCM format:
Režim snimanja
Medijum za snimanje
Interna
memorija
microSD kartica
44,1 kHz/16 bit
WS-813 (8 GB)
12 č. 5 min.
WS-812 (4 GB)
6 č.
8 GB
12 č. 5 min.
4 GB
6 č.
2 GB
3 č.
4 MP3 format:
Medijum za snimanje
Interna
memorija
microSD kartica
7
192 kbps
WS-813 (8 GB)
66 č. 30 min.
----
133 č.
WS-812 (4 GB)
33 č.
----
66 č. 30 min.
WS-811 (2 GB)
----
22 č.
33 č. 30 min.
8 GB
66 č. 30 min.
89 č.
133 č.
4 GB
33 č.
44 č.
66 č.
2 GB
16 č. 30 min.
22 č.
33 č.
Specifikacije
Medijum za snimanje
64 kbps
32 kbps
16 kbps
8 kbps
WS-813 (8 GB)
132 č.
261 č.
522 č.
1028 č.
2043 č.
WS-812 (4 GB)
65 č.
32 č.
30 min.
130 č.
64 č.
30 min.
32 č.
30 min.
129 č.
65 č.
30 min.
261 č.
259 č.
511 č.
1016 č.
131 č.
258 č.
514 č.
522 č.
1027 č.
2042 č.
129 č.
259 č.
510 č.
1014 č.
65 č.
129 č.
255 č.
508 č.
8 GB
microSD kartica
Režim snimanja
128 kbps
WS-811 (2 GB)
4 GB
2 GB
92
128 kbps
4 WMA format:
Interna
memorija
SR
Režim snimanja
256 kbps
Napomene
• Raspoloživo vreme za snimanje može biti kraće ukoliko se pravi više kratkih snimaka
(Prikazano raspoloživo vreme za snimanje i trajanje snimka su približne vrednosti).
• Do varijacija u dostupnom vremenu snimanja dolazi zbog eventualnih razlika u dostupnoj
memoriji, što zavisi od microSD kartice.
Specifikacije
Maksimalno vreme snimanja za datoteku
• Maksimalni kapacitet za jednu datoteku
je približno 4 GB za WMA i MP3 i približno
2 GB za linearni PCM*1 format (WAV).
• Bez obzira na kapacitet preostale
slobodne memorije, najduže vreme
trajanja datoteke ograničeno je na
sledeće vrednosti.
Linearni PCM format
44,1 kHz/16 bit *1
Vodič za broj pesama koji se može snimiti
WS-813: 2000 pesama
WS-812: 1000 pesama
WS-811: 500 pesama
(Pri brzini protoka od 128 kb/s, 4 minuta po
pesmi)
pribl. 3 č. 20 min.
MP3 format
256 kbps *1
pribl. 37 č. 10 min.
192 kbps *2
pribl. 49 č. 30 min.
128 kbps
pribl. 74 č. 30 min.
WMA format
128 kbps
pribl. 26 č. 40 min.
64 kbps
pribl. 26 č. 40 min.
32 kbps
pribl. 26 č. 40 min.
16 kbps
pribl. 53 č. 40 min.
8 kbps
pribl. 148 č. 40 min.
7
Specifikacije
*1 Samo modeli WS-813 i WS-812
*2 Samo model WS-811
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez obaveštenja.
SR
93
Tehnička pomoć i podrška
Navedene kontaktne informacije date u nastavku odnose se samo na tehničku podršku za
Olympus diktafone i softver.
s Broj telefona za tehničku pomoć u SAD i Kanadi
1-888-553-4448
s Adresa e-pošte za tehničku podršku u SAD i Kanadi
distec@olympus.com
s Broj telefona za tehničku podršku u Evropi
Besplatan broj: 00800 67 10 83 00
dostupan u Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Luksemburgu,
Nemačkoj, Norveškoj, Portugaliji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji
Za ostale evropske zemlje brojevi telefona sa obračunavanjem troška poziva su
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899
s Adresa e-pošte za tehničku podršku u Evropi
dss.support@olympus-europa.com
7
Tehnička pomoć i podrška
SR
94
Zа korisnike u Evropi:
Oznaka »CE« precizira da ovaj proizvod ispunjava evropske zahteve za
bezbednost, zdravlje, zaštitu čovekove okoline i zaštitu klijenta.
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, WEEE aneks IV] označava
odvojeno prikupljanje otpada koji potiče od električne i elektronske
opreme u zemljama EU. Nemojte bacati ovaj uređaj u smeće iz
domaćinstva. Koristite sisteme prikupljanja i odlaganja ovog proizvoda
koji su dostupni u vašoj zemlji.
Odnosi se na proizvod: WS-813/WS-812/WS-811
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, direktiva 2006/66/EC aneks II]
označava odvojeno prikupljanje istrošenih baterija u zemljama Evropske
unije. Nemojte bacati baterije u smeće iz domaćinstva. Koristite sisteme
prikupljanja i odlaganja istrošenih baterija koji su dostupni u vašoj zemlji.
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.
Tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(Kancelarije/Isporuka robe) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.
Tel. +49 (0)40-237730
(Pisma) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.
http://www.olympus-europa.com
OLYMPUS D.O.O.
Đorđa Stanojevića 12 (Office Park)
11070 Beograd
Tel.: (011) 2222 914
Fax.: (011) 2222 910
www.olympus.rs
SR-BD3512-01
AP1112
Download PDF

advertising