Xblitz Extreme II 4k
1. Contents
2. Zasady bezpieczeństwa
3. Specjalne funkcje kamery
4. Akcesoria
5. Interfejs kamery
6. Funkcje przycisków
7. Obsługa kamery
8. włączanie/wyłączanie
9. ładowanie baterii
10. Tryb video
a. zwykłe nagrywanie
b. nagrywanie w pętli
11. Tryb zdjęć
12. Tryb podglądu
13. Menu ustawień
14. Opis zdalnego sterowania pracą kamery
15. Konfiguracja i używanie WiFi
16. Złącze HDMI
17. Podłączanie kamery do TV
18. Odtwarzanie materiału z kamery na komputerze PC
19. Specyfikacja techniczn
Zasady bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją przez rozpoczęciem
pracy z kamerą.






Przy pracy z kamerą należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia
wewnętrznych komponentów urządzenia.
Nie należy rzucać ani uderzać kamerą, gdyż może to doprowadzić do jej
uszkodzenia lub zniszczenia.
Nie należy dokonywać demontażu kamery, gdyż może to doprowadzić do jej
uszkodzenia.
Wzrost temperatury kamery w trakcie pracy przez dłuższy czas jest normalnym
zjawiskiem.
Nie należy dotykać obiektywu kamery w trakcie pracy, w przeciwnym razie
wpłynie to negatywnie na jakość nagrania.
Aby zapewnić sprawną pracę kamery, należy używać kart pamięci 10 klasy (class
10) lub szybszych.
Specjalne funkcje kamery
Tryb inwersji (odwrócenia)
Jeśli zajdzie potrzeba odwrócenia kamery w trakcie pracy, można włączyć tryb inwersji w
ustawieniach urządzenia. Kamera obróci się o 180 stopni, a obrazy na ekranie będą wyświetlane w
normalnej orientacji.
WiFi
Istnieje możliwość zdalnego sterowania pracą kamery na odcinku do 30 metrów przy pomocy
telefonu za pośrednictwem łączności WiFi.
Nagrywanie przy wysokiej liczbie klatek na sekundę
Kamera może nagrywać video w jakości 720p przy 120 fps (klatek na sekundę), w jakości VGA
przy 240 fps i w jakości 4K przy 10 fps.
Tryb spowolnienia (slow motion)
Kamera może odtworzyć obraz ze zmniejszoną prędkością: dwa razy wolniej dla nagrań w jakości
60 fps i cztery razy wolniej dla nagrań w jakości 120 fps.
Tryb zdjęć
Wciśnięcie przycisku MODE w trakcie pracy urządzenia spowoduje wykonanie zdjęcia.
Capture Mode
Under recording press Mode button to take a picture.
Zdalne sterowanie pracą kamery (2.4G)
Wodoodporny pilot na nadgarstek
Tryb zanurzenia
Kolory na nagraniu video wykonanym pod wodą będą takie same jak przy normalnym nagraniu
pod warunkiem włączenia trybu zanurzenia (diving mode).
Akcesoria

Trójnóg

Ramiona obrotowe

Obudowa wodoodporna

Pasek do kasku

Klamra do kasku

Ładowarka

Obrotowy uchwyt do kasku

Płaski uchwyt do kasku

Bateria o pojemności 1050maH

Podstawa obudowy wodoodpornej

Wodoodporny pilot na nadgarstek

Uchwyt do roweru
Interfejs kamery
1. Wskaźnik WiFi
2. Przycisk MODE
3. Przycisk DO GÓRY
4. Przycisk DO DOŁU
5. Port HDMI
6. Port USB
7. Przycisk POWER (włącznik)
8. Głośnik
9. Slot karty pamięci
10. Otwór służący do montażu statywu
11. Wskaźnik pracy urządzenia
12. Wskaźnik ładowania baterii
Button function
Przycisk POWER: wciśnij krótko by włączyć/wyłączyć kamerę; w trybie standby wciśnij
krótko by włączyć/wyłączyć nagrywanie; w trybie zdjęć wciśnij krótko by wykonać zdjęcie; w
trybie podglądu wciśnij krótko by włączyć/wyłączyć odtwarzanie; przycisk służy również do
zatwierdzania ustawień w menu
i ustawień czasu.
Przycisk DO GÓRY: w trybie standby wciśnij by wykonać zbliżenie; wciśnij dłużej by
wejść/wyjść z menu; w menu ustawień i w trybie podglądu wciśnij by wybrać ostatnią pozycję na
liście; w trybie ustawień czasu wciśnij by wprowadzić wyższą wartość.
Przycisk DO DOŁU: w trybie standby wciśnij by wykonać oddalenie; w menu ustawień i w
trybie podglądu wciśnij by wybrać następną pozycję na liście;
w ustawieniach czasu wciśnij by wprowadzić niższą wartość.
Przycisk MODE: w trybie standby krótkie wciśnięcie powoduje przejście do kolejnego trybu
pracy: video/zdjęcia/podgląd.
Obsługa kamery
Włączanie/wyłączanie
Włączanie: wciśnij krótko przycisk POWER, na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny,
wskaźnik pracy urządzenia zaświeci się na niebiesko, kamera przechodzi do trybu standby.
Wyłączanie: w trakcie pracy kamery wciśnij dłużej przycisk POWER, na wyświetlaczu pojawi się
ekran pożegnalny, wskaźnik pracy urządzenia zgaśnie, kamera wyłączy się.
Ładowanie baterii
Podłącz kamerę do ładowarki za pomocą kabla USB – wskaźnik ładowania zacznie świecić
czerwonym światłem. Po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania zgaśnie. W celu szybszego
naładowania baterii należy wyłączyć kamerę w czasie procesu ładowania.
Tryb video
Interfejs trybu video:
1. Ikonka nagrywania
2. Kompensacja ekspozycji
3. Balans bieli
4. Ilość klatek na sekundę
5. Rozdzielczość nagrania
6. Mikrofon
7. Pozostały czas nagrania na karcie pamięci
8. Ikonka baterii
9. Data: rok/miesiąc/dzień/godzina
Nagrywanie normalne
W menu video ustaw parametr „seamless” na OFF. Wciśnij przycisk POWER aby rozpocząć
nagrywanie. Powtórne wciśnięcie przycisku POWER spowoduje zakończenie nagrywania.
Nagrywanie w pętli
W trybie standby, wciśnij przycisk POWER aby rozpocząć nagrywanie, wskaźnik nagrywania
zaświeci się na niebiesko. Kiedy ustawiony przez Ciebie czas nagrania dobiegnie końca (parametr
„seamless”: 1 minuta, 3 minuty, 5 minut) kamera automatycznie zapisze nagranie i zacznie znowu
nagrywać. Kiedy karta pamięci zapełni się, kamera nadpisze najstarsze nagranie i będzie
kontynuować nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie wciśnij przycisk POWER (pozostały czas
nagrania zależny od ilości miejsca na karcie pamięci będzie widoczny na ekranie LCD).
Uwaga:
Przy nagrywaniu w jakości 4K parametr „seamless” musi być ustawiony w pozycji OFF.
Nagrywanie w jakości 4K nie wspiera funkcji „WiFi zoom” i filmu poklatkowego (time lapse).
Tryb zdjęć
Interfejs trybu zdjęć:
10. Ikonka trybu zdjęć
11.Kompensacja ekspozycji
12.Balans bieli
13.Rozmiar zdjęcia
14.Pozostała liczba zdjęć możliwa do zapisania na karcie pamięci
15.Ikonka baterii
16. Data: rok/miesiąc/dzień/godzina
Domyślnym trybem pracy kamery w stanie standby jest tryb video. Aby przełączyć kamerę w tryb
zdjęć należy wcisnąć przycisk MODE. Następnie należy skierować obiektyw kamery na obiekt i
wcisnąć przycisk POWER aby wykonać i zapisać zdjęcie.
Tryb podglądu
1. Ikonka trybu podglądu
2. Numer pliku/ogólna liczba plików
3. Wybór pliku do odtwarzania
4. Szybki podgląd wybranego pliku
5. Długość nagrania
6. Znacznik czasu
W stanie standby, wciśnij przycisk MODE aby przejść do trybu podglądu, wciśnij przycisk
DO GÓRY lub DO DOŁU aby wybrać plik video lub zdjęcie do obejrzenia, a następnie wciśnij
przycisk POWER aby odtworzyć nagranie/obejrzeć zdjęcie.
Ustawienia Menu
W stanie standby, wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk DO GÓRY aby wejść do MODE MENU.
Następnie wciśnij przycisk MODE aby przełączyć się do SYSTEM MENU. Wciskaj przyciski DO
DOŁU i DO GÓRY aby wybierać pozycje menu
i przycisk POWER aby potwierdzić wybór dane pozycji menu. Dłuższe wciśnięcie przycisku DO
GÓRY spowoduje wyjście z menu.
MENU trybu video (Video MENU):
Rozmiar nagrania: 4K 10fps 1440p 30fps/1080p 60fps/1080p 50fps/1080p 30fps/1080p
25fps/720p 120fps/720p 60fps/720p 50fps/720p 30fps/720p 25fps/VGA 240fps
Jakość video: bardzo dobra (super fine)/dobra (fine)/normalna (normal)
Seamless: OFF/1 minuta/3 minuty/5 minut
Nagrywanie spowolnione (slow motion): OFF/Auto
Film poklatkowy (time lapse): OFF/0,5 sekundy (0,5sec)/1 sekunda (1sec)/3 sekundy (3sec)/5
sekund (5sec)/10 sekund (10sec)/30 sekund (30sec)/1 minuta (1min)
Balans bieli (white balance): Auto/światło dzienne (daylight)/pochmurnie (cloudy)/wolfram
(tungsten)/fluorescencja (fluor)
Tryb zanurzenia (diving mode): OFF/ON
Ekspozycja (exposure): -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Wykrywanie ruchu (motion detect): OFF/ON
Znacznik czasu (date stamp): OFF/data (date)/data i godzina (data & time)
Menu trybu zdjęcia (Picture MENU):
Rozdzielczość (resolution): 12M / 8 M / 5M / 3M
Balans bieli (white balance): Auto/słoneczny dzień (daylight)/pochmurnie (cloudy)/wolfram
(tungsten)/fluorescencja H (fluor H)
Ekspozycja (exposure): -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Timer (timer shot): OFF/2s/10s/30s/60s/podwójne (double)
Zdjęcia interwałowe (periodical snap): OFF/5s/10s/30s/60s
Zdjęcia seryjne (photo burst): 3 zdjęcia (3 photos) / 5 zdjęć / 10 zdjęć
Menu trybu podglądu (Playback mode MENU):
Wybór typu pliku (please select file type):

VIDEO

JPG
Chroń pliki (protect): pojedyncze (single) / chroń wszystkie (protect all) / bez ochrony (unprotect)
/ wszystkie (all)
Kasuj (delete): pojedyncze (single) / wszystkie (all)
Menu system (system MENU):
Dźwięki (sounds): Sygnał dźwiękowy (beep) (on/off) / Głośność (volume) (0/1/2/3) / Nagrywanie
(voice rec) (H/M/L/off)
Częstotliwość zasilania (power frequency): 50Hz / 60Hz / Auto
Oszczędzanie energii (power save): Off / 1 min / 3 min / 5 min
Data i czas (Date & Time): Rok / Miesiąc / Dzień
Tryb odwrócony (invert mode): OFF/ON
Hasło WiFi (WiFi password): 1234567890
Strefy czasowe: -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Wyjście TV (TV out): Yes/No
Połączenie z pilotem (Remote pair): Off/On
Formatowanie karty pamięci (Format): Yes/No
System: Powrót do ustawień fabrycznych (Factory Reset) / Informacje o systemie (System info) /
Informacje o karcie (Card info)
Pilot zdalnego sterowania (Remote Control Description)
Na pilocie zdalnego sterowania znajdują się dwa przyciski: aby zacząć/zakończyć nagrywanie
video wciśnij przycisk video; aby wykonać zdjęcie wciśnij przycisk „zrób zdjęcie” (capture),
również w trybie video.
Ustawienie połączenia z pilotem
Wejdź do menu kamery i ustaw opcję „Remote pair” w pozycji ON. Wciśnij
i przytrzymaj obydwa przyciski na pilocie, zacznie migać niebieska dioda na pilocie; zwolnij
obydwa przyciski po 3 sekundach. Wciśnij przycisk POWER na kamerze aby wyjść z opcji menu
„Remote pair” i powrócić do trybu podglądu. Teraz możesz wykonywać zdjęcia i nagrania video
przy pomocy pilota. Jeśli sterowanie pracą kamery za pomocą pilota nie działa, należy powtórzyć
proces parowania kamery z pilotem. W czasie parowania kamera i pilot powinny znajdować się od
siebie w odległości nie większej niż 1 metr.
Konfiguracja i używanie połączenia via WiFi
Zeskanuj kod QR na pudełku aby pobrać aplikację na smartfona
Zainstaluj aplikację na smartfonie
Ustaw hasło dla połączenia WiFi w Menu (domyślne hasło: 1234567890
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE wejść do ustawień WiFi
Znajdź „customer_10036f” na liście dostępnych sieci WiFi, wpisz hasło
i połącz.
Kiedy smartfon połączy się z kamerą, ekran kamery wyświetli napis „customer_10036f” i
zaświeci się wskaźnik połączenia WiFi. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, wskaźnik
połączenia WiFi będzie wciąż migał.
Uruchom aplikację
w smartfonie – teraz możesz sterować pracą kamery za pomocą
smartfona.
Wciśnij przycisk MODE aby wyjść z ustawień WiFi.
Uwagi:
Zanim wejdziesz w ustawienia WiFi kamery, włóż kartę pamięci. W przeciwnym razie ustawienia
WiFi będą niedostępne.
Dystans efektywnego sterowania pracą kamery za pomocą smartfona jest zależny od warunków
zewnętrznych. Pogorszenie sygnału WiFi i opóźnienie reakcji kamery są normalnym zjawiskiem.
Tryb oszczędzania energii w smartfonie powinien być wyłączony w czasie połączenia z kamerą.
Opcja „Keep Wi-Fi on during sleep” w smartfonie powinna być ustawiona w pozycji „Always”.
Podłączanie przez HDMI
Podłącz kamerę do telewizora przy pomocy kabla HDMI, ustaw w menu kamery opcję „TV
mode” w pozycji YES, wciśnij przycisk POWER aby potwierdzić. Teraz wszystkie operacje
kamery będą widoczne na ekranie telewizora.
1. Przewód zasilania „+”
2. Przewód zasilania „-”
3. Wyjście video
4. Wyjście audio
5. Port USB
Odtwarzanie materiału na komputerze PC
Podłącz kamerę do komputera PC i włącz kamerę. Na ekranie kamery pojawi się napis: „MSDC,”
„PCCAM”, „Working”. Wciśnij przycisk DO GÓRY lub DO DOŁU aby wybrać żądaną opcję i
wciśnij przycisk POWER aby zatwierdzić.
MSDC: wejdź w tą opcję aby sprawdzić pliki.
PCCAM: po wybraniu tej opcji urządzenie pracuje jako kamerka internetowa.
Working: kamera może być normalnie używana i jednocześnie zasilana przez komputer PC.
Specyfikacja techniczna:
Waga:
Sensor obiektywu:
Soczewki obiektywu:
Kąty widzenia:
58g (bez baterii)
5 Mega CMOS 1/2.7”
6G + IR F=2.0 f=2.8mm
160 stopni
Rozdzielczość:
4K 10fps, 1920x1440p 30fps, 1920x1080p 60/50/30/25fps, 1280x720p
120/60/50/30/25fps, 640x480p 240fps
Wielkość zdjęć:
Formaty plików:
Karta pamięci:
Audio:
Port USB:
Wyświetlacz kamery:
Nagrywanie w pętli:
Wyjście HDMI:
Balans bieli:
Kompensacja ekspozycji:
Zdjęcia:
Ciągłe nagrywanie:
Film poklatkowy:
Odwrócenie obrazu
12M 8M 5M 3M
JPG/MOV H.264
od 4 do 32 GB klasy 6 lub wyższej
wbudowany mikrofon i głośnik
USB 2.0 do ładowania i transferu danych
HD 2” TFT 960x480
opcjonalne – 1/3/5 minut
transmisja sygnału w czasie rzeczywistym
tak
tak
przy pomocy kamery i pilota
tak
tak
tak
UWAGA: producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia poprawek do powyższej instrukcji bez
uprzedzenia.
Download PDF