DVD plejer
K-210
PROGRESSIVE SCAN
MANUAL
UPUTSTVA
DALJINSKI UPRAVLJAČ
• Kada ga koristite, usmerite ga prema infracrvenom senzoru (unutar 45 stepeni)
• Ne stavljajte daljinski na mesta visoke temperature ili velike vlage
• Ne stavljajte vodu ili neke druge objekte na daljinski upravljač
• Ne koristite nove i stare, ili baterije različitog tipa zajedno
• Molimo, zamenite baterije kada daljinski ne radi, ili nije dovoljno osetljiv
-3-
SPAJANJE 5.1 KANALA
Postoji pet načina spajanja plejerovog AV izlaza na TV uređaj:
• S-video kabl i levi/desni audio kabl (namestite video na S-video)
• Kompozitni video kabl i levi/desni audio kabl
• Komponentni video kabl i levi/desni audio kabl (namestite video na YUV)
• Scart kabl
• VGA kabl i levi/desni audio kabl
(Pritisnite P-SCAN taster kako bi namestili video mod na progresivni skan stavili tip
videa na RGB)
SPAJANJE 5.1 KANALA
SA SKARTOM
SA YPrPb
SA VGA SPOJEM
-4-
OSNOVNE OPERACIJE
Priprema pre gledanja:
1.
2.
3.
4.
5.
Spojite vaš DVD plejer na pojačalo i televizor.
Upalite TV.
Namestite TV na AVI ulaz koji DVD plejer koristi.
Smanjite ton na pojačalu i upalite ga.
Namestite pojačalo na AVI ulaz na koji je DVD plejer spojen.
Korak 1: Pritisnite taster POWER,
i plejer će se upaliti, LOAD će se
pojaviti na displeju, i logo na TV
ekranu.
Korak 2: Pritisnite OPEN/CLOSE na
uređaju ili na daljinskom. Pojaviće
se OPEN na displeju. Kada se ladica
otvori, u nju stavite disk tako da je
natpis sa gornje strane. Pritisnite
OPEN/CLOSE ponovo kako bi
zatvorili ladicu.
Korak 3: Pritisnite OPEN taster
na prednjoj ploči ili na daljinskom
upravljaču. Plejer će automatski
pročitati i identifikovati disk, prikazati
tip i ukupno vreme, i početi
reprodukciju.
-5-
PODEŠAVANJA
SETUP
U stop modu pritisnite SETUP, i na TV ekranu će se
pojaviti setup meni:
LANGUAGE SETUP
Izaberite <LANGUAGE> u setup m e n i j u , i pritisnite ENTER da bi se prikazao
<LANGUAGE> pomeni.
A. Pritisnite ENTER
da postavite
B. Pritisnite ↑ kako
bi se vratili na setup
meni
Pritisnite ↓
↑ kako bi
izabrali stavku
menija.
-6-
1. Izaberite OSD MENU, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao OSD
MENU podmeni:
2. Izaberite SUBTITLE, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao
SUBTITLE podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
-7-
3. Izaberite AUDIO, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao
AUDIO podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi
promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili
na setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi
izašli iz SETUP menija
4. Izaberite DVD MENU, i pritisnite ENTER
kako bi se prikazao DVD MENU podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz SETUP
menija
-8-
PODEŠAVANJA
VIDEO SETUP
Izaberite VIDEO u setup m e n i j u , i pritisnite ENTER kako bi izabrali VIDEO
podmeni:
A. Pritisnite ENTER da
postavite
B. Pritisnite ↑ kako bi se
vratili na setup meni
Pritisnite ↓ ↑
kako bi izabrali
stavku menija.
1. Izaberite TV SHAPE, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao TV
SHAPE podmeni:
2. Izaberite TV SYSTEM, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao TV SYSTEM
podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
-9-
3. Izaberite VIDEO OUTPUT,
i pritisnite ENTER kako bi se
prikazao VIDEO OUTPUT
podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli
iz SETUP menija
AUDIO SETUP
Izaberite AUDIO u setup meniju,
i pritisnite ENTER kako bi izabrali
AUDIO podmeni:
Pritisnite ↓ ↑ kako bi izabrali stavku
menija
A. Pritisnite ENTER da postavite
B. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
4. Izaberite VIEW MODE, i pritisnite ENTER
kako bi se prikazao VIEW MODE podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
Izaberite SURROUND SPEAKERS, i
pritisnite ENTER kako bi se prikazao
SURROUND SPEAKERS podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promijenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
- 10 -
Izaberite FRONT SPEAKERS, i
pritisnite ENTER kako bi se prikazao
FRONT SPEAKERS podmeni:
Izaberite CENTER SPEAKERS, i pritisnite
ENTER da bi se prikazao CENTER
SPEAKERS podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
meni
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
Izaberite BASS MANAGEMENT, i
pritisnite ENTER kako bi se prikazao
BASS MANAGEMENT meni:
Izaberite SUBWOOFER, i ENTER da
bi se prikazao SUBWOOFER :
1. Pritisnite ↓ ↑ da bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ da bi se vratili na
setup4. Pritisnite SETUP kako bi izašli
iz SETUP m
menija a
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
- 11 -
AUDIO PODEŠAVANJAnnjan---------------------------------------------
Izaberite MORE AUD u setup meniju, i pritisnite ENTER kako bi izabrali MORE
AUD podmeni:
A. Pritisnite ENTER da
Pritisnite ↓
potvrdite
↑ kako bi
B. Pritisnite ↑ kako bi se
izabrali stavku
vratili na setup meni
menija.
1. Izaberite DIGITAL OUTPUT, i
pritisnite ENTER kako bi se prikazao
DIGITAL OUTPUT podmeni:
2. Izaberite PINK NOISE, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao PINK
NOISE podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ da bi se vratili na
setup4. Pritisnite SETUP kako bi
izašli iz SETUP menija
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz
SETUP menija
- 12 -
Izaberite DRC, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazao
DRC podmeni:
Izaberite CNTR CTRL, i pritisnite ENTER kako
bi se prikazao CNTR CTRL podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
promenili odabir
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz SETUPa
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili
na setup meni
UPUTSTVO: Stavite CENTRRALNI
4. Pritisnite SETUP kako bi
SPEAKER na “PRESENT” u AUDIO
izašli iz SETUP menija
meniju pre memorisanja ove postavke
Izaberite REAL CTRL, i pritisnite ENTER kako
bi se prikazao REAL CTRL podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz SETUP
menija
UPUTA: Molimo, stavite CENTRAL
SPEAKER na “PRESENT” u AUDIO
meniju pre memorisanja ove postavke
- 13 -
Izaberite DOWN SAMPLING,
i pritisnite ENTER kako bi se
prikazao DOWN SAMPLING
podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi
promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili
na setup meni
4. Pritisnite SETUP kako bi
izašli iz SETUP menija
PODEŠAVANJA
RATING SETUP
Izaberite RATING u setup
meniju, i pritisnite ENTER
kako bi izabrali RATING :
Pritisnite ↑ kako bi se vratili na
setup meni
Svi DVD ne podržavaju ovu funkciju.
Izaberite LOAD FACTORY, i pritisnite ENTER
kako bi se prikazao LOAD FACTORY podmeni:
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz SETUP
Koristite tastere od 1 do 9 kako bi Izaberite DIVX REGISTRATION, i pritisnite ENTER
uneli lozinku (password), zatim
kako bi se prikazao DIVX REGISTRATION :
ENTER-om potvrdite.
uputstvo: Ako zaboravite
lozinku, koristite univerzalnu
(8888) kako bi otključali
1. Pritisnite ↓ ↑ kako bi promenili odabir
2. Pritisnite Enter za potvrdu
3. Pritisnite ↑ kako bi se vratili na setup
4. Pritisnite SETUP kako bi izašli iz SETUPa
Izaberite RATING, i pritisnite ENTER kako bi se prikazao RATING podmeni:
Izaberite DISPLAY, i pritisnite
ENTER kako bi se prikazalo
sedeće:
A. Pritisnite ↓ ENTER kako bi izabrali: odabir:
1. Kid Safe > 2. G > 3. PG > 4. PG-13
5. PG-R > 6. R > 7. RC-17 > 8. Adult
B. Vratite se na SETUP meni
uputstvo: Sklonite lozinku pre podešavanja RATING-a.
- 14 -
RAD SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Tokom reprodukcije, pristisnite POWER kako bi je zaustavili,
i kako bi se plejer vratio u stand-by mod.
Dok je plejer u stand-byu, pritsnite POWER kako bi nastavio
normalno raditi.
Kako bi otvorili ladicu plejera, pritisnite OPEN/CLOSE.
Kako bi zatvorili ladicu plejera, pritisnite OPEN/CLOSE.
Tokom DVD reprodukcije, pritisnite TITLE kako bi prikazali
meni, ili pustili prvi naslov.
uputstvo:funkcija zavisi od diska.
Tokom DVD reprodukcije, pritisnite MENU kako bi prikazali
meni trenutnog naslova.
uputstvo>funkcija zavisi od diska.
Dok je u open modu, pritisnite kako bi promenili video od
Svideo/YUV/YPbPr/VGA
Tokom VCD/CD/DVD reprodukcije pritisnite DISPLAY
kako bi se prikazala trenutna vremena brojača...
- 15 -
Pritisnite DISPLAY ponovo kako bi se prikazale dodatne informacije o disku.
Pritisnite tri puta kako bi otkazali.
Tokom DIVX reprodukcije, pritisnite DISPLAY
kako bi prikazali sve informacije.
Pritisnite još jednom kako bi otkazali.
- 16 -
RAD SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Pritisnite taster kako bi isključili 3D zvuk.
Tokom VCD/SVCD reprodukcije, pritisnite PBC kako bi izabrali mod PBC Off ili
PBC On. PBC je kontrola reprodukcije koja se koristi za navigaciju VCD/SVCD.
Ovi tasteri se koriste za unos vremena, naslova, scene i broja trake.
Kada se reprodukuje CD ili VCD (sa PBC Off), pritisnite tastere od 0-9 kako bi izabrali
traku direktno, pa pritisnite ENTER za potvrdu. Kada se brojčana stavka pojavi
na ekranu, pritisnite 0-9 za željeni unos, pa pritisnite ENTER za potvrdu.
Tokom Divx, DVD, VCD ili SVCD reprodukcije, pritisnite SLOW za usporenu
reprokudciju slike. Kada jednom pritisnete SLOW disk će se reprodukovati na
1/2, 1/4, 1/6 ili 1/8 normalne brzine, kako je na slici:
Pritisnite PLAY za nastavak normalne reprodukcije.
Tokom Divx, DVD, CD ili SVCD reprodukcije, pritisnite PREV kako bi došli na
prošlu scenu, naslov ili traku.
Tokom Divx, DVD, CD ili SVCD reprodukcije, pritisnite NEXT kako bi došli
na sledeću scenu, naslov ili traku.
Svaki pritisak na REPEAT taster će promeniti repeat način rada.
Tokom Divx,VCD,CD reprodukcije, 3 su moda: repeat single, repeat All i Off.
Tokom DVD reprodukcije postoje tri moda: Repeat Chapter, Repeat Title i Off.
uputstvo: Tokom VCD reprodukcije, PCB mod mora biti isključen.
Tokom reprodukcije, pritisnite A-B kako bi izabrali tačku A. Pritisnite ponovo
kako bi izabrali tačku B. Automatski će se reprodukovati selekcija od A do B.
Pritisnite ponovo A-B kako bi poništili izbor.
Tokom Divx, DVD, CD ili VCD reprodukcije, pritisnite F.REV kako bi skenirali
unazad. Plejer će pregledavati disk na 2, 4, 8 i 20 brzina kako sledi:
Pritisnite PLAY za nastavak normalne reprodukcije.
Tokom Divx, DVD, CD ili VCD reprodukcije, pritisnite F.FWD kako bi skenirali
unapred. Plejer će pregledavati disk na 2, 4, 8 i 20 brzina kako sledi:
Pritisnite PLAY za nastavak normalne reprodukcije.
- 17 -
RAD SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
MARK
Tokom DVD, VCD reprodukcije pritisnite taster. Meni će prikazati sledeće.
Koristite ↓ ↑ kako bi izabrali. Pritisnite ENTER kako bi uneli trenutno vreme.
MUTE
Pritisnite MUTE kako bi isključili zvuk. Pritnite MUTE još jednom kako bi povratili zvuk.
CHANNEL
Tokom VCD/SVCD reprodukcije, pritiskajte CHANNEL uzastopce kako bi izabrali
kanal audio izlaza: Stereo/Left/Right.
CLEAR
Pritisnite CLEAR kako bi poništili brojeve koje ste uneli. Pritisnite jednom za
brisanje jednog broja, držite da izbrišete sve.
PLAY/PAUSE
Pritisnite PAUSE/STOP tokom reprodukcije kako bi pauzirali/reprodukovali.
Pritisnite ponovo kako bi se pomaknuli napred jedan frame.
Pritisnite PLAY kako bi nastavili reprodukciju.
upuputstvo:Ovo nije dostupno tokom reprodukcije CD-a.
STOP
Pritisnite STOP kako bi zaustavili reprodukciju i pauzirali je.
Pritisnite PLAY kako bi nastavili reprodukciju od mesta gde je stisnut stop.
Pritisnite STOP dva puta kako bi zaustavili reprodukciju u potpunosti.
RETURN
Kada je PCB upaljen, pritsnite STOP i tada RETURN, kako bi se vratili u programski
meni tokom reprodukcije VCD/SVCD diska.
ZOOM
Tokom VCD/SVCD/DVD/Divx reprodukcije, pritisnite ZOOM kako bi povećali sliku
kako sledi:
- 18 -
RAD SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
VOL
Pritsnite VOL kako bi
namestili ton.
VOL - za utišavanje
VOL + za pojacavanje
ANGLE
Tokom DVD reprodukcije pritisnite ANGLE kako
bi pregledali scenu iz različitih uglova.Pritiskajte
kontinuirano kako bi menjali uglove.
uputstvo:funkcija zavisi od diska
SUBTITLE
Tokom DVD reprodukcije,
pritisnite SUBT kako bi
izabrali do 32 jezika titlova.
uputstvo: funkcija zavisi od
diska (jezici će varirati).
LANGUAGE
Pritiskajte LANGUAGE kontinuirano kako bi
izabrali do 8 audio jezika/formata tokom
DVD reprodukcije. Pritiskajte LANGUAGE
kontinuirano kako bi izabrali do 4 audio jezika/
formata tokom SVCD reprodukcije.
uputstvo.funkcija zavisi od diska
SEARCH
Tokom VCD, Divx reprodukcije pritisnite SEARCH, i na ekranu će se pojaviti:
Pritisnite ↓ ↑ kako bi izabrali Time i Track.
Koristite tastere sa brojevima kako bi uneli željeno
vreme ili traku, pa pritisnite ENTER za potvrdu.
Tokom DVD reprodukcije, pritisnite SEARCH i
pojaviće se:
Pritisnite ↓ ↑ kako bi izabrali Time, Title ili Chapter.
Koristite tastere sa brojevima kako bi uneli željeno
vreme ili traku, pa pritisnite ENTER za potvrdu.
uputstvo: TIME traži tačno vreme na traci. TRACK
traži traženi naslov scene. Na nekim DVD diskovima
ove funkcije nisu dostupne.
PROLOGIC
Tokom VCD, Divx reprodukcije pritisnite STOP i zatim PROLOGIC, i na ekranu
će se pojaviti:
- 19 -
Unesite željene brojeve traka u određenom
redosledu. Kada završite, izaberite PLAYPROGRAM
i tada pritisnite ENTER kako bi pustili trake u novom,
programiranom redosledu.
Pritisnite CLEAR ALL i ENTER kako bi očistili
brojeve koje ste uneli.
Tokom DVD reprodukcije, pritisnite STOP i
program meni će prikazati:
Unesite željene brojeve traka/poglavlja u
određenom redosledu. Kada završite, izaberite
PLAYPROGRAM i tada pritisnite ENTER kako bi
pustili trake u novom, programiranom redosledu.
Pritisnite CLEAR ALL i ENTER kako bi očistili
brojeve koje ste uneli.
- 20 -
PUŠTANJE DIVX-a I MP3-a
Divx-MPEG4 je video kod koji koristi interancionalni standard MPEG4 i audio koji
koristi Mp3 format.
Mp3 je metoda kojom se kompresuje glasovni signal u skali 12:1 sa internacionalnim
standardom MPEG 3 Layer 3 audio kompresioni mod.
Usvojivši Mp3, jedan disk može snimiti više od 600 minuta audio frekvencije ili 170
pesama.
Kada se ubaci Mp3 CD, na ekranu će se pojaviti sledeće:
Kada se ubaci Divx CD, plejer automatski pušta prvu datoteku. Pritisnite STOP
kako bi se prikazao sedeći meni:
Plejer će automatski pustiti prvu pesmu. Možete koristiti brojcane tastere kako bi
odabrali određenu pjesmu. Enterom potvrdite izbor.
- 21 -
KODAK SLIKOVNI CD PLAYBACK
Kodak Slikovni CD ima istu veličinu i oblik kao normalni CD
Maksimalna podržana veličina JPEG slike: 3840 x 3840 piksela. JPEG znači Joint
Picture Experts Group. To je standard kompresije. Prvi internacionalni standard na
Still Picture Compressing ISO10918-1. Ovaj plejer može dekodirati JPEG slike u
Kodak Slikovnom CD-u i prikazivati ih u ne različitim modovima.
Uputstvo
Pritisnite PAUSE taster za prestanak reprodukcije. Pritisnite PREV ili NEXT za odabir.
Možete koristiti brojčane tastere za odabir određene slike.
Pritisnite taster STOP za prestanak, i na ekranu će se pokazati:
U ovom prozoru možete koristiti taster smera za odabir određene slike, tada koristite
PLAY ili ENTER kako bi je prikazali.
ROTACIJA SLIKE
Postoje 3 moda za rotaciju slike: 90 i 180 stepeni u smeru kazaljke, 90 stepeni
u smeru suprotnom kazaljke na satu. Ta mogućnost je dostupna kada se normalno
prikazuje slika i automatski se poništava prikazom nove slike. Pritisnite ANGLE
nekoliko puta, i tako izaberite mod: 90 90 stepeni u smeru kazaljke, 180 stepeni
u smeru kazaljke, 90 stepeni u smeru suprotnom kazaljke na satu.
ZOOM FUNKCIJA
Plejer omogućava i ZOOM in/out i PAN funkciju. Slika će se zumirati kao na slici:
Tokom zoom funkcije slideshow i rotacija nisu dostupni.
- 22 -
PROBLEMATIKA
Molimo pažljivo pročitajte korisnička uputstva pre uppotrebe DVD plejera.
Ako imate bilokakvih problema sa korištenjem ovog uređaja, pokušajte ga rešiti sa
rešenjima dole predloženim.
Ako ne možete ukloniti kvar nakon što ste sve ovo probali, molimo kontaktirajte
autorizovanu kompaniju ili servis.
Zbog vaše sigurnosti, ne otvarajte uređaj i ne pokušavajte ga sami popraviti.
Može doći do električnog udara.
NEMA SLIKE, ZVUKA I INDIKACIJE
Proverite da li ste upalili uređaj. Proverite zidnu utičnicu.
Proverite da li naponski kabl nije oštećen. Proverite spoj utiikača sa utičnicom.
NEMA ZVUKA, ALI IMA SLIKE
Proverite da je plejerov audio izlaz dobro spojen sa TV audio ulazom.
Proverite audio konektor za oštećenja. Proverite da niste smanjili zvuk do kraja.
Proverite da ste dobro namestili AUDIO postavke na plejeru. Proverite da nije
uključen MUTE (bez zvuka).
NEMA SLIKE, ALI IMA ZVUKA
Proverite da li plejerov video izlaz ima dobar spoj sa TV-ovim video ulazom.
Proverite da li ste TV postavili na AV kanal na kojem je priključen plejer.
Proverite da li je video konektor oštećen. Proverite da li imate pravu VIDEO
postavku na plejeru.
CRNO-BELA SLIKA ILI SE EKRAN OKREĆE
Proverite da li je podešena prava TV postavka (NTSC, PAL).
NEDOSTATCI U SLICI ILI U ZVUKU
Proverite da li je AUDIO postavka dobro podešena. Pogledajte da li je disk masan
ili oštećen. Proverite da li su AV konektor i izlazni terminal prljavi ili masni.
PORUKA NO DISC (NEMA DISKA)
Proverite da li je disk u ladici uređaja. Proverite da li je disk ispravno okrenut.
Proverite da disk nije izobličen. Pogledajte da disk nije mastan ili oštećen.
PORUKA BAD DISC (LOŠ DISK)
Pogledajte da li je disk lošeg kvaliteta. Proverite da disk nije mastan, ili oštećen.
Proverite da li je format diska kompatibilan sa uređajem. Pogledajte da disk nije
deformisan.
- 23 -
Vivax imago
DVD plejer
K-200
PROGRESSIVE SCAN
Download PDF
Similar pages