NVB-3005JB instrukcja obsługi wer. 1.0 Wszelkie prawa

NVH-MSDHKIT
mini - user’s
manualwer.
ver. 1.0
1.0
NVB-3005JB
instrukcja
obsługi
•
Nałożyć maskownicę na uchwyt i przekręcić, tak aby odpowiednie zaczepy maskownicy
połączyły
się zmontażu
zaczepami na uchwycie.
4. Instrukcja
1. Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do przyszłego
podłączenia
kamery.
Uwaga:
Aby
zwiększyć poziom bezpieczeństwa podczas
2.
Oznaczyćproszę
miejsce
montażu, czarny
a następnie
zaznaczyć
i wywiercić 4 otwory pod śruby montażowe
instalacji,
przykręcić
pasek
zabezpieczający
(można
skorzystać z szablonu
dołączanego do zkamery).
na
maskownicy
do montażowego
uchwytu, korzystając
3.
Nakleić na tylnej
ściance
uszczelkę piankową.
odpowiedniego
otworu
na uchwytu
pierścieniu.
Dodatkowo,
4.
Zaślepićinstalacji
nieużywane
otwory
zaślepkamizz wyposażenia
i w irazie potrzeby uszczelnić dodatkowo
podczas
należy
skorzystać
linki stalowej
masą uszczelniającą.
wkrętów
załączonych do zestawu, i przytwierdzić uchwyt
5.
przewody przez
jedenlinkę
z dostępnych
doPrzeprowadzić
powierzchni instalacji,
mocując
jak na otworów
rysunku i przykręcić uchwyt do ściany tak,
by otwór boczny (o ile nie jest używany) był skierowany do dołu.
obok.
6. Podłączyć przewody do kamery.
7. Przykręcić kamerę do uchwytu śrubami M4 wykorzystując odpowiednie otwory (maksymalna
długość
14 mm – śrub nie ma w zestawie).
Schematśruby
instalacji:
Widok z boku i przekrój
5. Instrukcja montażu
1. Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do przyszłego
podłączenia kamery.
2. Oznaczyć miejsce montażu, a następnie zaznaczyć i wywiercić 4 otwory pod śruby montażowe.
3. Nakleić na tylnej ściance uchwytu uszczelkę piankową.
4. Zaślepić niewykorzystywane otwory zaślepkami z wyposażenia i w razie potrzeby uszczelnić
dodatkowo masą uszczelniającą.
5. Przeprowadzić przewody przez jeden z dostępnych otworów i przykręcić uchwyt do wybranego
miejsca. W przypadku montażu na ścianie uchwyt umieścić tak, by otwór boczny (o ile nie jest
używany) był skierowany do dołu.
6. Podłączyć przewody do kamery.
7. Zamontować kamerę w uchwycie i wyregulować zgodnie z jej instrukcją obsługi.
AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com
2014-06-10 TF
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
NVB-3005JB
1. Introduction
Wall/ceiling internal/external mount bracket NVB-3005JB is designed for vandal dome camera
mounting (NVIP-1DN3040V/IR-1P and NVIP-2DN3040V/IR-1P). NVB-3005JB mount bracket replaces
camera base.
2. Package contents
•
•
•
•
Wall / ceiling mount bracket
Foam gasket
Cross screws
End caps
1 pc
1 pc
5 pcs
2 pcs
3. Technical specification
Bracket type
Wall/ceiling mount bracket, internal/external
Material
Aluminium
Color
White
Load capacity
10 kg
Dimensions
Detailed dimensions in chapter 4
Weight
0,3 kg
4. External dimensions (in millimeters)
Top view
NVB-3005JB - user’s manual ver. 1.0
Side view and cross section
5. Installation manual
1. Pick a suitable location and provide all necessary wiring in desired housing mounting place.
2. Mark 4 mounting holes and drill them in selected locations.
3. Stick foam gasket to back side of bracket.
4. Plug unused holes with attached end caps and if required, please seal it with apropriate sealing
mass.
5. Put all cables through one of available holes and screw the bracket to the wall. If side hole is
unused, it is recommended to mount bracket where side hole is directed downwardly.
6. Connect cables to the camera.
7. Mount camera to the bracket and adjust it according to its user’s manual.
AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com
2014-06-10 TF
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
NVB-3005JB
1.1.Charakterystyka
Informacje wstępne
produktu
1. Charakterystyka produktu
Adapter
Uchwyt ścienno-sufitowy
NVH-MSDHKITprzeznaczony
mini pozwaladonakamer
montaż
IP kamer
serii 3000
serii (NVIP-1DN…),
CAMA-II Mini wykonany
pod sufitemz
aluminium
podwieszanym.
ścienny/sufitowy
pokrytego
Zatrzaski
powłoką
wewnętrzny/zewnętrzny,
mocujące
proszkową
kamerę
w kolorze
do sufity
przeznaczony
białym.
łączą się bezpośrednio
do kamer IP serii
z podstawą
3000 obudowy
Adapter
(NVIP-1DN3040V/IR-1P
kamery w celu ułatwieniaiinstalacji.
NVIP-2DN3040V/IR-1P), wykonany z aluminium pokrytego powłoką
proszkową
w zestawu
kolorze białym. Niniejszy adapter zastępuje podstawę kamery znajdującą się na jej
2.
2.Zawartość
Dane techniczne
wyposażeniu.
•
Adapter ścienno-sufitowy
1 szt.
• Zawartość
Uszczelka
piankowa
1 szt.
2.
zestawu
•
Wkręty montażowe
5 szt.
•
Zaślepkiścienny/sufitowy
Adapter
otworów
21 szt.
•
Uszczelka piankowa
1 szt.
Maksymalne
obciążenie: ~2,5 kg
• Dane
Wkręty
montażowe
5 szt.
3.
techniczne
•
Zaślepki otworów
2 szt.
3. Dane techniczne
Kaseton
sufitowy
Poz.
Nazwa
Sztuk
Opis
a
Śruba maszynowa
4
M6, L=12
b
Podkładka
4
guma
c
Linka zabezpieczająca
1
stal w izolacji
Typ
Adapter ścienny/sufitowy wewnętrzny/zewnętrzny
Materiał
aluminium
Kolor
biały
d
Śruba
1
M4, L=6
Nośność
10 kg
e
Wkręt
1
M4, L=8
Sztuk
Opis
1
tworzywo: ABS
Szczegółowe wymiary na rysunkach
3. WymiaryWymiary
zewnętrzne (w milimetrach)
Nr
Nazwa
Masa
0,3 kg
Maskownica
1
2
Podstawa
1
stal
3
Kątownik-prowadnica
3
stal
4
Skrzydełka mocujące
3
M4
Pierścień mocujący
5
Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1
stal
Śruba dystansowa
3
M4, L=55
4. Wymiary zewnętrzne (w milimetrach)
3. Instalacja
•
•
6
Zdjąć obudowę z kamery która ma być zainstalowana w uchwycie;
Śruby maszynowe
M4, L=6
7
7
Usunąć kaseton z sufitu podwieszanego, narysować na jego środku okrąg o średnicy 184mm
Pierścień
Segerakonieczności),
Ø=4
8
3
(pomagając sobie kartonowym szablonem
w razie
następnie
wyciąć
otwór
zgodnie z wykonanymi oznaczeniami;
•
Przytwierdzić podstawę uchwytu do podstawy kamery używając czterech załączonych śrub;
•
Włożyć uchwyt w przygotowany otwór, po czym przekręcić skrzydełka mocujące by
zablokować ruch pionowy uchwytu, następnie dokręcić śruby dystansowe;
•
Nałożyć obudowę kamery na kamerę;
Widok z góry
Download PDF