DSi038.indd 1
Headphones/Earplugs
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Mention de sécurité
Instrucciones de seguridad
Indicações de segurança
Sikkerhedshenvisninger
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsmerknader
Veiligheidsinstructies
Bezpečnostní pokyny
06.11.2009 14:19:58 Uhr
Safety instructions
English
Thank you for purchasing this Brooklyn product. Please read the operation manual
thoroughly and acquaint yourself with the individual functions before using your
device.
Safety instructions headphones/earplugs
Before you connect the earphones to the audio source, please make sure that the
volume control is set to OFF position!
Never operate headphones or earplugs at full volume as this can impact your hearing.
When setting the volume of headphones and ear plugs, make sure you can still hear
ambient noise.
Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Brooklyn Produktes entschieden
haben. Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit den einzelnen Funktionen vertraut.
Sicherheitshinweise Kopf-/Ohrhörer
Bevor Sie den Kopfhörer mit der Audioquelle verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass
der Lautstärkeregler auf AUS gestellt ist!
Kopf- und Ohrhörer sollten nicht mit hoher Lautstärke betrieben werden, da dies zur
Schädigung der Hörleistung führen kann. Achten Sie bei der Lautstärkeregelung von
Kopf- und Ohrhörern darauf, dass Sie auch im laufenden Betrieb die Umgebungsgeräusche noch immer wahrnehmen können.
Customer service:
VIDIS GmbH • Rungedamm 37
D-21035 Hamburg/Germany
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
Internet: www.vidis.com
1
DSi038.indd 1
06.11.2009 14:20:00 Uhr
Safety instructions
Français
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce Brooklyn produit. Avant de l‘utiliser, veuillez
lire attentivement le mode d‘emploi afin de vous familiariser avec ses différentes
fonctions.
Mention de sécurité concernant les écouteurs
Veuillez vous assurer que le bouton de réglage de volume est en position OFF/ARRÊT avant de raccorder les écouteurs à une source audio !
Il est absolument proscrit de faire fonctionner les écouteurs à haute puissance car
ceci entraînerait des dommages auditifs éventuellement irréparables. Lorsque vous
réglez le volume des écouteurs, assurez-vous que vous pouvez toujours percevoir les
bruits ambiants.
Español
Muchas gracias por haber elegido este Brooklyn producto. Antes de utilizar el dispositivo, lee cuidadosamente el manual de instrucciones y familiarízate con todas las
funciones.
Instrucciones de seguridad para cascos/auriculares
¡Antes de conectar los auriculares a la fuente de audio, asegúrate de que el control
de volumen esté apagado!
Los cascos y los auriculares no deben utilizarse con un volumen alto, ya que pueden
dañar la capacidad auditiva. Al regular el volumen de los cascos y auriculares,
asegúrate de que puedas seguir percibiendo los ruidos del entorno mientras la consola esté en funcionamiento.
Customer service:
VIDIS GmbH • Rungedamm 37
D-21035 Hamburg/Germany
DSi038.indd 2
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
Internet: www.vidis.com
2
06.11.2009 14:20:01 Uhr
Safety instructions
Português
Agradecemos a sua preferência pela compra do Brooklyn produto. Leia atentamente
o manual de serviço antes de usar o cabo de componentes.
Indicações de segurança para os auscultadores/auriculares
Antes de conectar os auscultadores à fonte de áudio, assegure-se de que o regulador
do volume se encontra na posição DESLIGADO!
Os auscultadores e auriculares não devem ser utilizados com um volume elevado
para não prejudicar a capacidade auditiva. Ao regular o volume dos auscultadores e
auriculares quando estão em funcionamento, assegure-se de que continua a percepcionar os ruídos envolventes.
Dansk
Tillykke med købet dette Brooklyn produkt. Læs venligst brugervejledningen grundigt
igennem, før du bruger apparatet og gør dig fortrolig med de enkelte funktioner.
Sikkerhedshenvisninger til headsets og earplugs
Før du forbinder headsetsene med audiokilden, skal du sørge for at lydstyrken er
slået FRA.
Headsets og earplugs bør ikke anvendes ved høj lydstyrke, da dette kan medføre
høreskader. Sørg for at du stadig kan registrere omgivende lyde, ved indstilling af
lydstyrken til headsets og earplugs.
Customer service:
VIDIS GmbH • Rungedamm 37
D-21035 Hamburg/Germany
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
Internet: www.vidis.com
3
DSi038.indd 3
06.11.2009 14:20:02 Uhr
Safety instructions
Svenska
Tack för att du har köpt Brooklyn produkt. Innan du börjar använda apparaten ber vi
dig läsa igenom instruktionerna noggrant för att bekanta dig med de enskilda funktionerna.
Säkerhetsanvisningar för hörlurar
Innan du ansluter hörlurarna till ljudkällan ska du se till att ljudet är frånslagen!
Ha inte för hög ljudstyrka i hörlurarna eftersom det kan leda till hörselskador. Justera
ljusstyrkan så att du kan uppfatta ljud i omgivningen även när ljudet i hörlurarna är
påslaget.
Norsk
Takk for at du kjøpte dette produktet har valgt. Les før du bruker enheten i Nøye og bli
kjent med de ulike Funksjoner.
Sikkerhetsmerknader hode-/øretelefoner
Før du kobler hodetelefonen til lydkilden, kontroller at lydstyrkereknappen står på AV!
Hode- og øretelefoner skal ikke brukes med høy lydstyrke, da dette kan gi hørselsskader. Når du regulerer lyden på hode- og øretelefoner, kontroller at du fortsatt kan høre
lyd fra omgivelsene når du bruker disse.
Kundendienst:
VIDIS GmbH • Rungedamm 37
D-21035 Hamburg/Germany
DSi038.indd 4
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
Internet: www.vidis.com
4
06.11.2009 14:20:03 Uhr
Safety instructions
Nederlands
Dank u voor de aankoop van dit product hebt gekozen. Lees voordat u het apparaat
de Handleiding zorgvuldig en jezelf vertrouwd met de verschillende Functies.
Veiligheidsinstructies head/earphones
Alvorens de headphones met de audiobron te verbinden altijd eerst controleren, of de
volumeregelaar in de UIT-stand is gezet!
Head- en earphones niet met hoge geluidssterkte gebruiken, omdat daardoor het
gehoor beschadigd kan worden. Let er bij het instellen van de geluidssterkte van de
head- en earphones op dat u tijdens het spelen omgevingsgeluiden nog kunt horen.
Čeština
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku si zvolili. Přečtěte si, prosím, před
použitím přístroje se Manuál pečlivě a seznámit se s různými Funkcí.
Bezpečnostní pokyny k náhlavním sluchátkům / sluchátkům do ucha
Než náhlavní sluchátka propojíte s audiozdrojem, ujistěte se prosím, že je regulátor
hlasitosti nastaven do polohy VYPNUTO!
Náhlavní sluchátka / sluchátka do ucha by se neměla provozovat s vysokou hlasitostí,
protože to může vést k poškození sluchu. Až budete nastavovat hlasitost náhlavních
sluchátek / sluchátek do ucha, dbejte na to, abyste za provozu ještě stále dokázali
vnímat zvuky z okolí.
Customer service:
VIDIS GmbH • Rungedamm 37
D-21035 Hamburg/Germany
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
Internet: www.vidis.com
5
DSi038.indd 5
06.11.2009 14:20:04 Uhr
DSi038.indd 6
Safety instructions
6
06.11.2009 14:20:04 Uhr
DSi038.indd 7
VIDIS GmbH
Rungedamm 37
D-21035 Hamburg
Germany
Tel.: +49-40-514840-48
Fax: +49-40-514840-40
E-Mail: service@vidis.com
www.vidis.com
06.11.2009 14:20:05 Uhr
Download PDF
Similar pages