GO
PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER
Handleiding
belangrijk !
Sluit voor het eerste gebruik de Go aan op de oplader en laat hem
4 uur opladen.
Tijdens het opladen brandt het LED-lampje oranje
wordt groen
zodra de Go volledig is opgeladen.
Aux-ingang
. Het
Druk op de
knop om de Aux-ingang te selecteren.
Op de achterkant van de Go zit een Aux-ingang om analoge
apparaten aan te sluiten. Als de Aux-ingang is geselecteerd, is
het LED-lampje groen.
Zet de Go aan door de Power-knop
seconden ingedrukt te houden.
op de bovenzijde twee
Automatisch uitschakelen
Bluetooth instellen
Druk op de
Tips
knop om de Bluetooth-ingang te selecteren.
Apparaat handmatig verbinden
Om energie te besparen schakelt de Go automatisch uit als er 30
minuten lang geen muziek wordt afgespeeld. Druk op power om
de Go weer aan te zetten.
Batterijwaarschuwing
knop
1. Ga naar de Bluetooth-verbindingsmodus door de
twee seconden ingedrukt te houden. Het knipperende
blauwe LED-lampje
geeft aan dat de verbindingsmodus
actief is.
Als de batterij bijna leeg is, knippert er een rood LED-lampje. De Go
schakelt over naar de stand-by modus. Er kan geen muziek meer
worden afgespeeld. Het LED-lampje blijft 30 minuten knipperen en
vervolgens schakelt de Go vanzelf uit.
2. Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat (telefoon,
tablet etc.) en verbind het met de Go (raadpleeg eventueel de
gebruiksaanwijzing van je telefoon of tablet).
Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat.
Tik met je NFC-apparaat tegen het logo
1. op de bovenkant van de Go.
Go springt vanzelf in de
2. verbindingsmodus en op je apparaat
verschijnt 'Go'.
USB opladen
De Go kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten op te laden.
Als de oplader niet is aangesloten, wordt voor het opladen van
andere apparaten de energie uit de batterij van de Go gebruikt.
NFC
Als de verbinding is gemaakt, klinkt er een pieptoon en stopt
het
LED-lampje met knipperen.
Nog een apparaat verbinden
Als je nog een apparaat wilt verbinden, houd je de
knop twee
seconden ingedrukt om de verbindingsmodus te activeren en
verbind je het Bluetooth-apparaat volgens de
Bluetooth-instructies.
! Veiligheid batterij
De Go bevat een hoogwaardige batterij en oplaadsysteem dat is ontworpen voor temperaturen tot maximaal 50°C (122°F).
Als het apparaat in een auto ligt waar de temperatuur hoger kan worden,
bestaat er brand- en explosiegevaar en kan de batterij blijvende schade
oplopen. Laat het apparaat niet achter in een ruimte waar de temperatuur
hoger dan 50°C kan worden. Laad de batterij minimaal iedere twee
maanden op om hem in optimale staat te houden.
Download PDF

advertising