altijd bezig in en om `t veerhuis
Grandeur aan de dijk
Altijd bezig in en om
’t Veerhuis
“Toen wij op dit huis stuitten, waren we met name op zoek naar een
groot huis waar we met meerdere mensen konden wonen.
ongeluk’ een huis buitenaf.
Nu kunnen we ons niet meer voorstellen
dat we niet buiten zouden wonen.”
bewonen ’t
Het werd ‘per
Odra Buijs en Tom Meulemans
Veerhuis, een markant huis aan de dijk bij Ooij.
Boven: Tom en Odra zijn het liefst buiten bezig.
68 landleven -
nummer 2 2012
Tekst: Esther van Middendorp. Fotografie: Hanneke Reijbroek
nummer 2 2012
-
landleven 69
Rechtsmidden: De achterzijde van ’t Veerhuis, met de
woning van Tom en Odra in het laagste gedeelte.
O
dra en Tom kochten ’t Veerhuis in
deze bijzondere plek aan de dijk. Odra en Tom
1980 van de eerste eigenaar. Het
wonen zelf in het laagste gedeelte van het huis,
huis had tot dan toe dienst gedaan
in de tuinkamer. “Jarenlang is dit onze slaap­
als buurtcafé, winkel, veerhuis en boerderij.
kamer geweest. De ruimte hierachter, voorheen
Het was het kloppend hart van het gehuchtje
de stal, is pas drie jaar geleden opgeknapt.
De Groenlanden, aan de dijk buiten Ooij.
Al die jaren liepen we buitenom om naar bed
De ruimte die Odra en Tom zochten was
te gaan, zomer en winter. We zeiden altijd
in overvloed aanwezig in ’t Veerhuis, maar
­tegen elkaar: ‘Later, als we oud zijn, gaan we
niet in bruikbare vorm. “Alles was in gebruik
beneden wonen’.” Dat moment kwam eerder
als bedrijfsruimte, op twee kleine hotel­
dan verwacht. “Op zeker moment zeiden we
kamertjes na.”
tegen elkaar: waarom zouden we wachten?
Dit is de mooiste plek van het huis, we gaan
Constant verbouwen
er nu wonen.” De oude stal werd een halve
Slapend op matrassen tussen de vuilniszakken
meter verlaagd om er een heerlijke woon- en
voor persoonlijke spullen begon het duo aan
werkkamer van te kunnen maken. De voor­
het leefbaar maken van het hele pand. “In het
malige slaapkamer is zitkamer geworden, met
begin woonden we in het café, want daar
openslaande deuren die direct naar de tuin
werkte de oliekachel. Een jaar lang hebben
­leiden. “Het grootste deel van de tijd staan
we kamer na kamer opgeknapt. Toen waren
die deuren open. Het erf is onze zomerwoon­
we klaar,” vertelt Odra. Hoewel ‘klaar’ een
kamer.”
heel betrekkelijk begrip is gebleken door de
Boven: Tom en Odra genieten van het buitenleven.
jaren heen. “Eigenlijk hebben we dertig jaar
Buitenparadijs
Rechts: ’t Veerhuis gezien vanaf de dijk.
permanent verbouwd. Het huis is zo vaak
De tuin is het buitenparadijs van Tom en
Onder: Odra in het authentieke café: “De eerste paar jaar hebben we
­aangepast aan de wensen van het moment.
Odra. Odra leeft zich uit tussen de groenten
het café op donderdagavond nog open gehouden voor de buurt.”
Ik weet niet meer hoe vaak er muren zijn
en sierplanten. Tom is van de bomen. Alle
Rechtsonder: Erfhond Kaja.
­verplaatst, afgebroken en weer herbouwd.”
­bomen in de tuin en het aangrenzende bos heeft
De enige ruimte in het huis die nooit werd
hij eigenhandig geplant. Odra: “Dan hadden
verbouwd is het oude café. “Dat hebben we
we voor best veel geld allemaal boompjes
opgeknapt maar authentiek gehouden. Die
­gekocht, maar na het planten zag je er eigen­
ruimte was ‘heilig’, die moest zo blijven. Nog
lijk niets van terug. Tom zei dan heel troos­
steeds komen bezoekers van vroeger hier graag
tend: ‘Wacht maar, over vijftien jaar…’ Dat
om herinneringen op te halen. Ze herkennen
vond ik erg, vijftien jaar leek zo lang. Maar
de ruimte onmiddellijk. Vorig jaar hadden we
nu… hij heeft gelijk gekregen. De bomen
nog bezoek van een veteraan die hier in de
staan hier alsof ze er altijd al waren en geven
oorlog was geweest. Urenlang vertelde hij
heerlijk schaduw. Daarvoor zijn ze dan ook
over zijn herinneringen aan deze plek. Terwijl
geplant, in het begin was het hier bloedheet,
hij daar in het café stond, zag je hem in
zo tegen die witte muur aan.” De 23 meter
­gedachten zestig jaar teruggaan in de tijd.”
lange achtergevel van het huis wordt nu
­gedeeltelijk bedekt door een prachtige stoof­
70 landleven -
nummer 2 2012
‘Als we oud zijn’
perenboom, een druif en klimrozen. “Het is
Ooit bewoonden Tom en Odra ’t Veerhuis
echt een boerentuin. We kunnen het nauwe­
met vijf anderen, in een woonvereniging.
lijks bijhouden, maar deze tuin is ook woest
Door de jaren heen kwamen en gingen er
bedoeld”, lachen Tom en Odra. Het erf be­
­bewoners. Tien jaar geleden vetrokken vier
slaat net geen halve hectare, maar oogt veel
van de zeven bewoners op hetzelfde moment.
groter. Behalve de siertuin, de groentetuin,
Dat was voor Odra het moment om te zeggen:
de sauna en de buitenkeuken, is er ook nog de
‘Nu niet meer’. Samen met een derde bewoner
wei en het moeras. Odra: “Het moeras was
zijn Odra en Tom nu eigenaar van het hele
ooit bedoeld als poel. Als ik het bekijk als
pand. De volledige middenverdieping doet sinds
­vijver vind ik het vreselijk, als moeras is het
twee jaar dienst als Bed & Breakfast, zodat
echter prachtig.” Achter de tuin ligt een
­anderen nog steeds kunnen meegenieten van
­vennetje, ooit een kleiput van de nabijgelegen
nummer 2 2012
-
landleven 71
Links: De zelfgemaakte oven wordt veel gebruikt.
gehad, twee dwerggeiten en schapen. Nu is
Pino er nog, een twintig jaar oude Welshpony.”
De reeën, konijnen, spechten en andere
­bezoekers van de tuin laat hij dan nog buiten
beschouwing. “Onze tuin grenst immers ­direct
aan de Gelderse Poort, je loopt hier zo het
­natuurgebied in.”
Eigenhandig
Tom is het liefst buiten bezig. Niet alleen in de
tuin, maar ook om te klussen. Van oude mate­
rialen maakt hij de mooiste creaties voor op het
erf, zoals de buitenoven. “De basisoven hebben
we gekocht in Italië. Hij woog maar liefst 300
kilo en paste maar net in onze auto. Eenmaal
thuis moet je zo’n oven nog zelf afbouwen, dat
Boven: De imposante entree van het pand
heb ik dan ook gedaan. Stenen had ik nog wel
aan de dijk.
liggen.” Ook de fraaie sluitsteen boven de oven­
deur is hergebruikt. “Die vonden we bij het uit­
Verleden
diepen van de kelder. Er staan wat mysterieuze
’t Veerhuis werd in 1907 gebouwd.
tekens op, de handtekening van de steenhouwer.
Daarvoor stond op dezelfde plek al een
Waarschijnlijk komt deze steen uit een kerk,
boerderij. Het echtpaar Looyschelder liet
hij is in ieder geval heel oud.” De pizzaoven
het huidige pand bouwen. Tom en Odra
wordt veel gebruikt. Odra: “Tom stookt hem
kochten het huis van de eerste zoon die
op en als hij vier uur later de 400 graden heeft
in de woning werd geboren. Het pand
bereikt kunnen we de lekkerste pizza’s maken.”
deed in vroeger dagen dienst als veer-
Als de oven afgekoeld is tot zo’n 200 graden,
huis, aanlegplaats voor de parlevinker,
bakt Odra er de volgende ochtend heerlijk
boerderij, buurtwinkel en café. Vanaf het
vers brood in. “En daarna zet ik er het vlees in
water en vanuit de nabijgelegen steen­
voor ’s avonds, met zo’n 100 graden wordt dat
heerlijk mals. En de restwarmte gebruik ik
voor het drogen van bijvoorbeeld appeltjes.”
Ook de sauna en de bijbehorende relaxruimte
maakte Tom eigenhandig. “Dat was eerst een
kippenhok”, grinnikt hij. Odra vult aan: “Tom
gooit nooit iets weg. Het komt altijd weer
van pas.” Zo verbouwde hij het huis meerdere
malen, maakte hij een zeer goed isolerende
fundering van oude wijnflessen voor de
­eveneens zelfgemaakte serre, werden oude
fabriek had het pand door de jaren veel
Helemaal boven: Odra is van de planten en de groenten, Tom van de bomen.
aanloop. ‘t Veerhuis was het bruisend
Boven: Van oude flessen maakte Tom een functionele fundering voor de kas.
middelpunt van Groenlanden, een kleine
Onder: Het oude kippenhok is omgetoverd in een heerlijke sauna en relaxruimte.
nederzetting waarvan de meeste bebouwing inmiddels is verdwenen. Vanwege
deze functies vonden de bouwers dat het
huis veel grandeur moest hebben, wat de
dure knipvoegen en de statige uitstraling
van het huis verklaart.
steenfabriek. “Het waterpeil stijgt met de stand
alleen lopen er Schotse Gallowayrunderen
spoorbielzen van het smalspoor van de oude
Heden
van de rivier. Het gat, zoals wij het noemen,
en Konikpaarden vlak langs het huis, ook op
steenfabriek traptreden in een rotstuintje en
Wilt u zelf eens verblijven in ‘t Veerhuis?
staat vol met kwelwater en is dus heerlijk
het erf is er volop leven. Bezoekers worden
deed een oud vrachtwagenzeil op palen jaren­
Dat kan, Tom en Odra ontvangen u graag
­helder. Fantastisch om in te plonzen na een
begroet door de enthousiaste Oud-Duitse
lang dienst als noodkippenhok. En de lijst
in hun Bed & Breakfast op de middelste
bezoekje aan de sauna.”
Herder Kaja. Tom: “Een erfhond moet wel op
van wensen en klussen is nog lang niet afge­
verdieping van dit prachtige pand.
een buitenhuis.” Odra: “We hebben drie zeer
werkt: de schuur staat op instorten, bij de
Dierenleven
functionele katten, elke ochtend vind ik naast
­auna moet nog een houtgestookte hot tub
’t Veerhuis
Wie richting het gat loopt voor een verfris­
de aardappels een muisje of een dikke rat. En
­komen, er moet nog een nieuw kippenhok
Ooijse Bandijk 74
sende duik, kan zomaar oog in oog komen te
we hebben kippen. Dat weet ook de vos, zo nu
­komen en de paddenpoel moet in ere worden
6576 JG Ooij
staan met een koe of een paard. Dierenleven is
en dan verrast hij ons weer met een bezoekje.”
hersteld. Tom en Odra lachen erom: “We
Tel. 024 - 663 21 55
er volop te vinden rondom ’t Veerhuis. Niet
Tom vult het rijtje aan: “We hebben ganzen
­blijven plannen houden.”
www.veerhuisooij.nl
72 landleven -
nummer 2 2012
nummer 2 2012
-
landleven 73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising