gebruikers
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SONIM XP5560
BOLT
Nederlands
1
Copyright © 2013 Sonim Technologies, Inc.
SONIM en het Sonim-logo zijn handelsmerken
van Sonim Technologies, Inc. Andere bedrijfs- en
productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren op
wie ze betrekking hebben.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur
Het symbool van de doorgekruiste
afvalbak geeft aan dat binnen de landen
van de Europese Unie dit product en
alle uitbreidingen die met dit symbool
zijn gemarkeerd niet als restafval mogen
worden afgevoerd, maar aan het einde
van hun levensduur apart moeten worden
ingezameld.
2
Verwijdering van de batterij
Controleer de plaatselijke regelgeving
voor het verwijderen van batterijen. De
batterij mag nooit bij het restafval worden
gedaan. Gebruik indien beschikbaar een
batterijeninzamelpunt.
Richtlijn voor kop- en oortelefoons
Luister alstublieft niet langere tijd bij
hoge volumeniveaus, om mogelijke
gehoorschade te voorkomen.
Algemene informatie———————— 7
Betrokken telefoontypen
Netwerkdiensten
Sonim ondersteunende informatie
Gebruik de handleiding effectief
Inhoud
Uw veiligheidsrichtlijnen———————— 9
Batterijprestaties
Vervangen van de batterij
Voorkom kortsluiting
Vermijd hoge temperaturen
Verwijdering van de batterij
Persoonlijke medische apparaten
Kindveiligheid
Noodoproepen
SAR-informatie
Beginnen met de XP5560 BOLT———————— 14
Batterijgebruik
Plaatsen van de batterij
Batterij verwijderen
Batterij opladen
Batterijwaarschuwing instellen
Uw SIM-kaart
SIM-kaart plaatsen
SIM-kaart verwijderen
Inschakelen
Beginscherm
Sneltoetsen in het beginscherm
Toetsenbordfuncties
Uw Sonim XP5560 BOLT———————— 25
Hoofdmenu
Pictogrammen in het hoofdmenu
Indicatoren in het beginscherm
Belangrijke functies zonder uw SIM-kaart
Alleenwerker-toepassing begrijpen———————— 30
Displayindicatoren voor Alleenwerker-toepassing
Alarm slaan
Alleenwerker-toepassing begrijpen———————— 31
Gebruiksaanbevelingen voor Alleenwerker-toepassing
Oproepen beheren———————— 32
Nummer bellen
Internationaal nummer bellen
Nummer bellen via Contacten
Nummer bellen via Oproepgeschiedenis
Oproepgeschiedenis beheren
Oproeptimers
Oproepinstellingen
Automatisch antwoorden
Willekeurige toets
Wisselgesprek
Nummerweergave
Omroep omleiden
Gesprek blokkeren
Vast kiezen
Geavanceerde instellingen
Oproep ontvangen
Gesprek opnemen
Telefooninstellingen beheren———————— 37
Tijd- en datuminstellingen
In- en uitschakelen plannen
Taalinstellingen
Beeldinstellingen
Toegekende toetsen aanpassen
Snelkiesnummers beheren
Energiebesparingsinstellingen
Automatische toetsenbordvergrendeling
Hoortoestel aansluiten
3
Netwerkinstellingen beheren———————— 40
Firmwaregegevens
Netwerkselectie
Gegevensverbinding
Gegevensaccount
A-GPS-instellingen
Beveiligingsinstellingen beheren———————— 42
Fabrieksinstellingen herstellen
Verbindingen beheren———————— 44
Gegevens verzenden via Bluetooth
Gegevens ontvangen via Bluetooth
Java-instellingen
USB-functie
Inhoud
Uw bestanden beheren———————— 49
Contacten beheren———————— 51
Nieuw contact toevoegen
Contactgegevens bekijken
Een bericht verzenden via Contacten
Nummer bellen via Contacten
Contactgegevens bewerken
Contact verwijderen
Nummers kopiëren tussen telefoon en SIM
Nummers verplaatsen tussen telefoon en SIM
Contact verzenden
Meerdere contacten selecteren
Oproepgroepen
Telefoonboekinstellingen
Contacten zoeken
Berichten beheren———————— 56
Bericht schrijven
Uw berichten beheren
Postvak IN
Concepten
Postvak UIT
Verzonden berichten
Archief
Emailberichten
E-mailaccounts configureren
E-mail schrijven
Postvak in voor e-mail
Postvak UIT voor e-mail
Verzonden e-mail
Emailconcept
Broadcastberichten
Sjablonen
Berichtinstellingen
MMS-instellingen
Profielen beheren———————— 66
Geluidsinstellingen
Organisator———————— 68
Kalender
Wekker
Rekenmachine
Eenheidsconversie
Wereldklok
Geluidsrecorder
Opmerkingen
Stopwatch
E-boeklezer
SIM-diensten
Toepassingen———————— 71
Gegevensaccount en Java-instellingen
Java-toepassing installeren via WAP
Java-toepassing installeren vanaf de geheugenkaart
WAP-browser———————— 72
Multimediabestanden beheren———————— 73
Camera
Cameraopties
4
Inhoud
Mediaspeler
FM-radio
Geheugenkaart gebruiken———————— 77
Geheugenkaart plaatsen in de telefoon
Eindgebruikerslicentieovereenkomst———————— 78
Onze garantie
Uitgebreide 3-jarige garantie
Onze garantie
Wat wij zullen doen
Telefoonzorg
Voorwaarden
Conformiteitsverklaring
Inhoud———————— 82
5
6
•
Registreer uw telefoon binnen 30 dagen op www.sonimtech.com/register voor productinformatie en -updates. Zie
voor meer informatie over de garantie “Onze garantie” op pagina 78.
Algemene informatie
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Sonim XP5560
BOLT mobiele telefoon. Deze telefoon beschikt
over GSM, GPRS, EDGE en UMTS en heeft quadbandcapaciteiten en een intuïtieve gebruikersinterface
met veel functies, waardoor u zo goed mogelijk gebruik
kunt maken van de aangeboden functies.
Beginscherm
Dit is het scherm dat wordt
weergegeven wanneer de telefoon
in de ruststand is.
Drukken
Betekent dat u een toets moet
indrukken en meteen weer loslaten.
Druk op 2, bijvoorbeeld, betekent
dat u op de toets op toetsenbord
met het cijfer 2 en de letters “ABC”
moet drukken.
Selecteer
Betekent dat u de linker of rechter
selectietoets moet indrukken om de
opdracht uit te voeren die onderaan
het scherm wordt weergegeven.
De middelste navigatietoets kan
ook worden gebruikt om opties te
selecteren. Als deze handleiding
bijvoorbeeld zegt: Selecteer Menu >
Berichten > Bericht schrijven,
moet u op de linker selectietoets
drukken om Menu te selecteren,
blader daarna naar Berichten en
druk op de linker selectietoets,
blader naar Nieuw bericht en druk
op de linker selectietoets. Druk om
naar het vorige scherm terug te
keren op de rechter selectietoets.
Betrokken telefoontypen
Deze gebruikershandleiding heeft alleen betrekking op
de Sonim XP5560 BOLT telefoontypen XP5560-E-R1 en
XP5560-E-R2. De typenaam staat op het telefoonlabel
onder de batterij.
XP5560-E-R1 en XP5560-E-R2 gebruiken de volgende
3G RF-banden: UMTS: BC1 (2100), BC4 (1700), BC8
(900) en ondersteunen de 2G RF-bands GSM 850, GSM
900, DCS 1800 en PCS 1900 MHz.
Netwerkdiensten
Dit zijn aanvullende diensten die u kunt verkrijgen bij uw
netwerkprovider. Om het beste uit deze diensten te halen,
moet u zich erop abonneren via uw provider en instructies
voor het gebruik ervan verkrijgen van uw provider.
Sonim ondersteunende informatie
Ga voor meer product- en ondersteunende informatie
naar www.sonimtech.com.au.
Gebruik de handleiding effectief
Maak uzelf bekend met de in deze handleiding gebruikte
terminologie en symbolen om u te helpen uw telefoon
effectief te gebruiken.
7
Algemene informatie
Ingedrukt
houden
Menuopties
Selecteer
Menu
Een
menuoptie
met drie
punten
erachter (…)
Betekent dat u op een toets moet
drukken en deze 2 seconden vast
moet houden voordat u de toets
loslaat. Deze actie wordt gewoonlijk
gebruikt voor het aan-/uitzetten
van de telefoon, of bij het gebruik
van sneltoetsen voor toegang tot
specifieke functies. Bijvoorbeeld:
hou 1 ingedrukt voor voicemail.
Druk op Opties om de menuopties
op het scherm weer te geven. De
selectietoetsen worden gebruikt om
de gemarkeerde optie uit te voeren.
Betekent dat u op de linker
selectietoets moet drukken om de
optie Menu te selecteren, of op de
Menu-toets (midden) moet drukken
voor hetzelfde resultaat.
Betekent dat er meer opties
beschikbaar zijn, maar er slechts
één wordt genoemd in de
handleiding.
Geeft een opmerking aan.
Veelvoorkomende opties in menu's
De volgende zijn algemene acties die in verschillende
menu's worden gebruikt:
Terug
Geeft het vorige scherm weer.
Gebruik de rechter selectietoets
om deze functie uit te voeren.
Wissen
Wist gegevens teken voor teken.
Gebruik de rechter selectietoets
om deze functie uit te voeren.
OK
Bevestigt een actie. Gebruik de
linker selectietoets of de Menutoets om de functie uit te voeren.
WIS-toets
Gebruik deze toets om te
verwijderen bij het bewerken van
een bericht of een geselecteerde
optie in een lijst te verwijderen.
TERUG-toets
Gebruik deze toets om het vorige
scherm weer te geven.
8
Uw veiligheidsrichtlijnen
Zorgt dat u de volgende veiligheidsregels leest en begrijpt voordat u de telefoon gebruikt. Deze regels voorzien u van
informatie zodat u uw telefoon veilig kunt gebruiken en zich aan alle wettelijke voorschriften houdt betreffende het
gebruik van mobiele telefoons.
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation. Houdt u aan de beperkingen bij het gebruik van
radioapparatuur bij brandstofopslaglocaties, chemische fabrieken, of wanneer springstof wordt
gebruikt.
Elektrische interferentie kan het gebruik van uw telefoon bemoeilijken. Houdt u aan de beperkingen
in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparatuur.
Zet uw mobiele telefoon uit in vliegtuigen. Draadloze telefoons kunnen storingen of gevaren
veroorzaken voor een vliegtuig. In een vliegtuig kan de telefoon in de vluchtstand worden gebruikt.
Stel de batterij niet aan hoge temperaturen bloot (hoger dan 60 °C).
Houdt u aan de verkeersveiligheidswetgeving. Gebruik geen telefoon terwijl u rijdt; zoek eerst een
veilige plek om te stoppen. Gebruik de handsfree microfoon tijdens het rijden.
Voorkom gebruik van de telefoon dichtbij persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers en
hoortoestellen.
Gebruik alleen Sonim XP5560 goedgekeurde oplaadapparatuur om uw telefoon op te laden, om
schade aan de telefoon te voorkomen.
Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product en alle uitbreidingen die met
dit symbool zijn gemarkeerd niet als restafval mogen worden afgevoerd, maar aan het einde van
hun levensduur apart moeten worden ingezameld.
9
Uw veiligheidsrichtlijnen
Zorg dat alleen gekwalificeerd personeel uw telefoon installeert of repareert.
De Sonim XP5560 is waterdicht en kan gedurende 1 uur tot 2 meter onder water blijven.
•
Zorg dat de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting en audioaansluiting goed sluit om
afzetting van waterdruppels op deze aansluitingen te voorkomen, wanneer de telefoon in
water is ondergedompeld.
•
Er kunnen waterdruppels condenseren onder de displayafdekking wanneer de telefoon in
significant kouder water wordt ondergedompeld. Dit is geen waterlekkage. De druppels
verdwijnen bij kamertemperatuur.
De Sonim XP5560 is stofbestendig, sterk en schokbestendig. Wanneer de telefoon wordt
blootgesteld aan zeer krachtige schokken, is deze echter niet stofbestendig of onbreekbaar.
Voor de beste resultaten en een lange productlevensduur dient de Sonim XP5560 te worden
beschermd tegen zout water, stof en sterke schokken.
10
Uw veiligheidsrichtlijnen
Batterijprestaties
Uw apparaat gebruikt een oplaadbare batterij. Gebruik
de batterij alleen voor zijn beoogde doel. Gebruik nooit
een beschadigde oplader of batterij. Wanneer de batterij
volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat
de oplaadindicator verschijnt op het display, of voordat
oproepen kunnen worden gedaan. De volledige capaciteit
van een nieuwe batterij wordt pas na 3 à vier volledige
cycli van opladen en ontladen. De batterij kan honderden
keren worden opgeladen en ontladen, maar zal op een
gegeven moment uitgeput raken. Ontkoppel de oplader
van het stopcontact en het apparaat, wanneer deze
niet wordt gebruikt. Zorgt dat u de volledig opgeladen
batterij niet langere tijd aan de oplader laat. Een volledig
opgeladen batterij verliest zijn lading in de loop der tijd,
wanneer deze niet wordt gebruikt.
Er is een ontploffingsrisico bij het opladen als de
batterij is vervangen door een onjuist type.
Vervangen van de batterij
Wanneer de gespreks- en standbytijd merkbaar korter
worden dan normaal, vervang dan de batterij door een
originele Sonim-batterij. Wanneer een vervangende
batterij voor het eerst wordt gebruikt, of als de batterij
langere tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn de oplader
aan te sluiten en vervolgens af te koppelen en opnieuw
aan te sluiten om het opladen van de batterij te starten.
Voorkom kortsluiting
Sluit de batterij niet kort. Een onbedoelde kortsluiting
kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp zoals
een munt, paperclip, of pen een directe verbinding
maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) polen van
de batterij. (Deze zien eruit als metalen stroken op de
batterij.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een
reservebatterij in uw zak of tas heeft. Een kortsluiting bij
de polen kan de batterij of het kortsluitende voorwerp
beschadigen.
Vermijd hoge temperaturen
Het achterlaten van de batterij in warme of koude
omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomerse
of winterse omstandigheden, vermindert de capaciteit
en de levensduur van de batterij. Probeer voor de beste
resultaten de batterij tussen -20 °C en +55 °C (-4 °F
en 131 °F) te houden. Een apparaat met een warme of
koude batterij werkt mogelijk tijdelijk niet, zelfs al is de
batterij volledig opgeladen. De batterijprestaties zijn met
name beperkt in temperaturen ver onder het vriespunt.
Verwijdering van de batterij
Gooi batterij niet in een vuur, omdat ze kunnen ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als ze beschadigd
raken. Verwijder batterijen volgens de plaatselijke
regelgeving en recycle wanneer mogelijk. Plaats
batterij niet bij het huishoudelijk afval. Sloop, open, of
vernietig accu's en batterijen niet. Laat in geval van een
batterijlekkage de vloeistof niet in contact komen met de
huid of ogen. Zoek direct hulp In geval van een lekkage of
een gevaar.
Persoonlijke medische apparaten
Mobiele telefoons kunnen de werking van pacemakers
en andere geïmplanteerde apparatuur beïnvloeden.
Voorkom dat de mobiele telefoon op de pacemaker wordt
geplaatst, bijvoorbeeld in uw borstzakje. Gebruik de
mobiele telefoon met het oor tegenover de pacemaker.
11
Uw veiligheidsrichtlijnen
Wanneer een minimale afstand van 15 cm (6 inch)
wordt aangehouden tussen de mobiele telefoon en de
pacemaker, blijft het risico op storing beperkt. Wanneer
u vermoedt dat er storing plaatsvindt, schakel dan
onmiddellijk uw mobiele telefoon uit. Neem contact op
met uw cardioloog voor meer informatie. Raadpleeg
voor andere medische apparaten uw huisarts en de
fabrikant van het apparaat. Houdt u aan instructies die
uitschakeling van de telefoon of deactivering van de RFzender vereisen, met name in ziekenhuizen en vliegtuigen.
Op deze plaatsen gebruikte apparatuur kan gevoelig
zijn voor radiogolven die door de telefoon worden
uitgezonden en hun werking negatief beïnvloeden.
Houdt u ook aan beperkingen bij tankstations of andere
gebieden met een ontvlambare atmosfeer, of in de buurt
van elektronische explosieapparatuur.
Kindveiligheid
Laat uw kinderen niet met uw mobiele telefoon of
accessoires spelen. Hou de telefoon buiten hun bereik.
Ze kunnen zichzelf of anderen bezeren, of per ongeluk
de mobiele telefoon of accessoires beschadigen. Uw
mobiele telefoon en de accessoires kunnen kleine
onderdelen bevatten, welke los zouden kunnen raken en
een verstikkingsgevaar opleveren.
Noodoproepen
Mobiele telefoons werken met radiosignalen, welke niet een
verbinding kunnen garanderen onder alle omstandigheden.
Vertrouw daarom nooit uitsluitend op een mobiele
telefoon voor essentiële communicatie (bijv. medische
noodgevallen). Het kan zijn dat noodoproepen niet mogelijk
zijn in alle gebieden, op alle mobiele netwerken, of wanneer
bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik
zijn. Raadpleeg uw lokale provider.
SAR-informatie
De Sonim XP5560 BOLT is gecertificeerd in navolging
van de overheidsvereisten voor blootstelling aan
radiogolven.
Bij het communiceren via een draadloos netwerk geeft de
mobiele telefoon via de radiogolven lage hoeveelheden
radiofrequente energie af. Het specifiek absorptietempo,
of SAT, is de hoeveelheid radiofrequente energie die door
het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens gebruik van de
telefoon en wordt uitgedrukt in Watt/kilogram (W/kg).
Overheden over de gehele wereld hebben uitgebreide
internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen,
ontwikkeld door wetenschappelijke organisaties,
bijvoorbeeld ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) en IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Deze richtlijnen
stellen toegestane niveaus van blootstelling aan
radiogolven vast voor de algemene bevolking.
Tests voor SAT worden uitgevoerd met behulp van
gestandaardiseerde methoden, waarbij de telefoon zendt
op zijn hoogst gecertificeerde vermogen op alle gebruikte
frequentiebanden.
SAT-informatie voor inwoners van landen die de
door de International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)aanbevolen SAT-limiet
hebben geadopteerd. Bijvoorbeeld, Europese Unie,
Japan, Brazilië en Nieuw-Zeeland.
De door ICNIRP aanbevolen limiet is 2 W/kg, gemiddeld
over tien (10) gram weefsel.
De hoogste SAT-waarde voor de Sonim XP5560
BOLT- E-R1 en Sonim XP5560 BOLT- E-R2 telefoons in
gebruikstests door Sonim:
12
Uw veiligheidsrichtlijnen
•
Bij het oor 1,00 W/kg (10g).
•
Op het lichaam is dit 1,210 W/kg (10 g),
vooropgesteld dat de telefoon wordt gebruikt met
een niet-metalen accessoire met de telefoon op
tenminste 1,5 cm afstand van het lichaam, of met
de originele Sonim-accessoire bedoeld voor deze
telefoon en gedragen op het lichaam.
13
Beginnen met de XP5560 BOLT
Dit deel geeft informatie over het gebruik van uw Sonim
XP5560 BOLT telefoon.
De inhoud van de Sonim XP5560 BOLT
telefoonverpakking is:
•
Sonim XP5560 BOLT telefoon
•
Tiplijst
•
Snelstartgids
•
Welkomstbrief
•
Batterij
•
Schroevendraaier
•
Headset met snoer
•
USB-adapter
•
Datakabel
•
Oplader
Batterijgebruik
•
Gebruik alleen een Sonim XP5560 goedgekeurde
batterij die is ontworpen voor dit telefoontype.
•
Het gebruik van andere batterij kan de garantie van
uw telefoon doen vervallen en schade veroorzaken.
•
•
Het wordt aangeraden de batterij
te beschermen tegen extreme
temperatuuromstandigheden en vocht.
Hou de batterij buiten bereik van kinderen.
Plaatsen van de batterij
1
Schroeven losmaken
Draai om de batterijklep te
openen beide schroeven van
het klepje tegen de klok in (zoals
aangegeven in de afbeelding).
Soms zit de klep erg vast en is
er extra kracht nodig om deze te
openen. U kunt de meegeleverde
schroevendraaier gebruiken voor
de schroeven los te draaien.
2
Klep optillen
Til de klep op om bij het
batterijvak te komen.
3
Batterij plaatsen
Plaats de batterij dusdanig in het
batterijvak dat de drie metalen
contacten aan de bovenzijde
van de batterij contact maken
met de metalen contacten in het
batterijvak.
14
4
Klep sluiten
Sluit de klep. Draai de schroeven van
de klep met de klok mee. U kunt de
meegeleverde schroevendraaier gebruiken
om de schroeven aan te draaien. Zorg dat
u de schroeven niet te vast draait.
1
2
Beginnen met de XP5560 BOLT
Batterij verwijderen
Volg stap 1 en 2 “Plaatsen van de batterij” op pagina 14.
Til om de batterij te verwijderen de klep aan de
achterzijde van de telefoon op en til het bovenste uiteinde
van de batterij uit het vak. Volg step 4 van “Plaatsen van
de batterij” op pagina 14 om de klep te sluiten.
Batterij opladen
De met uw mobiele telefoon meegeleverde batterij is niet
volledig opgeladen. Wij raden u aan uw mobiele telefoon
5 uur op te laden voordat u uw mobiele telefoon voor het
eerst gebruikt.
Er is een ontploffingsrisico bij het opladen als
de batterij is vervangen door een onjuist type.
Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan
het enkele minuten duren voordat het
oplaadpictogram verschijnt als de oplader wort
aangesloten.
3
Oplader aansluiten
Stop de stekker van de oplader in een
stopcontact
Aansluiten op de telefoon
De oplaadaansluiting bevindt zich aan de
linkerzijde van de telefoon. Til om bij de
oplaadaansluiting te kunnen komen de
afdekking met het USB-teken op. Steek
de 3,5 mm stekker van de oplader in de
aansluiting. U kunt ook de standaard
USB-kabel en adapter gebruiken om
de telefoonbatterij op te laden. Sluit de
adapter aan op de oplaadaansluiting van
de telefoon. Sluit één uiteinde van de
standaard USB-kabel aan op de adapter
en het andere uiteinde op de pc.
Oplaadanimatie/-pictogram
Wanneer de batterij wordt opgeladen
terwijl de telefoon uit staat, wordt alleen
het batterijpictogram weergegeven.
Wanneer de batterij wordt opgeladen
terwijl de telefoon aan staat, wordt de
balk in het batterijoplaadpictogram op
het beginscherm geanimeerd, om aan te
geven dat de batterij wordt opgeladen.
Nadat de telefoon volledig is opgeladen,
stopt de batterijbalk op het display met
bewegen. U kunt de oplader van uw
telefoon afkoppelen.
15
Beginnen met de XP5560 BOLT
Batterijwaarschuwing instellen
Wanneer u de batterijwaarschuwing instelt, wordt steeds
als de batterij bijna leeg is een alarm gegeven. Selecteer
om de batterijwaarschuwing in te stellen Menu >
Instellingen > Profielen > een profiel > Opties >
Aanpassen > Extra toon > Waarschuwing. Selecteer
om de waarschuwing te activeren.
Uw SIM-kaart
4
Klep sluiten
Plaats de batterij en de klep terug.
Draai de schroeven van de batterijklep
met de klok mee om de batterijklep
vast te zetten.
SIM-kaart verwijderen
Koop een SIM-kaart van een aanbieder van mobiele
telefonie. De SIM-kaart koppelt uw netwerkdiensten
(bijvoorbeeld telefoonnummer, datadiensten, etc.)
aan uw telefoon.
1
SIM-kaart plaatsen
2
1
Telefoon uitschakelen
Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.
2
Klep optillen
Til de batterijklep op en verwijder de
batterij. Zie voor instructies “Plaatsen
van de batterij” op pagina 14.
3
SIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM-kaart door deze
omhoog op de daarvoor bestemde
plaats onder de batterij te schuiven.
Telefoon uitschakelen
Zorg dat de telefoon is
uitgeschakeld.
Klep optillen
Til de batterijklep op en verwijder
de batterij. Zie voor instructies
“Plaatsen van de batterij” op
pagina 14.
3
SIM-kaart verwijderen
Verwijder de SIM-kaart door deze
omlaag van zijn plaats te schuiven.
4
Klep sluiten
Plaats de batterij en de klep terug.
16
Onderdelen van de Sonim XP5560 BOLT telefoon
Het Sonim XP5560 toetsenbord heeft 11 functietoetsen
en 12 alfanumerieke toetsen. De linkerzijde van
de telefoon heeft één toets en de rechterzijde
heeft drie toetsen.
Beginnen met de XP5560 BOLT
Luidspreker
Headsetaansluiting
Oplaad-/USB-aansluiting
Displayscherm
17
Functietoetsen
Alfanumerieke toetsen
Microfoon
Beginnen met de XP5560 BOLT
Onderdelen van de Sonim XP5560 BOLT telefoon
Zaklamp
Headsetaansluiting
Volumetoetsen
Camera
Oplaad-/
USBaansluiting
Luidspreker
Batterijklepschroeven
Alleenwerkeralarm*
(langer
indrukken om
te activerenj)
Javatoepassingen
Batterijklep
* Alleenwerker is
beschikbaar op
XP5560 BOLT.
Hiervoor is een
afzonderlijk
abonnement
nodig. Als deze
functie niet actief
is, heeft de rode
knop geen andere
functie.
18
Beginnen met de XP5560 BOLT
Sonim XP5560 BOLT toetsenbord
De volgende afbeelding geeft verschillende toetsen op het toetsenbord van de telefoon aan.
* Alleenwerker is beschikbaar op
XP5560 BOLT. Hiervoor is een
afzonderlijk abonnement nodig.
Als deze functie niet actief is,
heeft de rode knop geen andere
functie.
Menutoets
Navigatietoetsen
(omhoog/omlaag/links/rechts)
Alleenwerker-alarm
Langer indrukken om
Alleenwerker-alarm te activeren*
Linker selectietoets (LST)
Wis-toets
Bellen/accepteren/verzenden
Rechter selectietoets (RST)
Terugtoets
Aan/uit/oproep beëindigen
Deze toetsen worden ook gebruikt
voor Alleenwerker*.
Ingedrukt houden om het
toetsenbord te blokkeren
Ingedrukt houden om + in te voeren
(voor een internationaal nummer)
Ingedrukt houden om de
vergaderstand aan/uit te zetten
Sommige functies kunnen alleen
worden gebruikt als er een SIM-kaart
aanwezig is.
19
Beginnen met de XP5560 BOLT
Inschakelen
Sneltoetsen in het beginscherm
Hou de AAN/UIT-toets 2 seconden ingedrukt om de
telefoon in te schakelen.
De volgende sneltoetsen kunnen worden gebruikt in het
hoofdscherm.
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, probeert deze
zich aan te melden op het netwerk. Na een succesvolle
aanmelding wordt de naam van de provider weergegeven.
Drukken
Voor
Menu-toets
Hoofdmenu
Linker selectietoets
Hoofdmenu
Rechter selectietoets
Contacten
Bellen/accepteren/
verzenden
Oproepenlijst
Pijl omhoog
Kalender
Displaypictogrammen
Pijl omlaag
Profielen
Pijl links
Berichten
2.
Batterij-indicator
Pijl rechts
Browser
3.
Provider
4.
RST-opdracht
5.
LST-opdracht
6.
Datum en
weekdag
7.
Tijd
8.
Netwerktype en
signaalsterkteindicator
Beginscherm
Gegevens zoals de naam van de provider, datum en
tijd, batterijstatus en gegevensverbindingen worden
weergegeven in de standbystand van de telefoon.
Andere mogelijke indicatoren zoals voor de wekker en
oproep omleiden worden weergegeven, wanneer de
desbetreffende functie is geactiveerd.
1
8
2
7
3
6
5
4
1.
De vier functies die met de pijltoetsen worden
uitgevoerd zijn als fabrieksstandaard ingesteld.
Om deze functies te wijzigen, selecteert u
Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Toegewezen toets. Selecteer de gewenste
pijltoets en selecteer OK.
U kunt de pijltoetsen niet gebruiken wanneer
een notificatie wordt weergegeven op het
beginscherm, zoals "1 gemiste oproep".
20
Beginnen met de XP5560 BOLT
Toetsenbordfuncties
De volgende tabel geeft de verschillende toetsen weer en de bijbehorende functies:
Toetsenbordtoets
Handelingen
Aan/uit/oproep beëindigen
•
•
•
•
Indrukken om een oproep te beëindigen.
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.
Indrukken in het Menu of in de bewerkingsstand om naar standby te gaan.
Indrukken om een inkomende oproep te weigeren.
•
•
•
Indrukken om een inkomende oproep aan te nemen.
Na het invoeren van een telefoonnummer indrukken om een oproep te doen.
Indrukken in standby voor de oproepenlijst.
Bellen/accepteren/verzenden
LST/RST
Wissen (c)
Terug
Deze toetsen bevinden zich direct onder het displayscherm.
• Druk op de linker selectietoets (LST) of rechter selectietoets (RST) om de
onderin het scherm aangegeven functie uit te voeren. De aangegeven functies
kunnen verschillen, afhankelijk van programmadefinities.
• LST indrukken in standby om het Menu te openen.
• RST indrukken in standby om de Contacten te openen.
Deze toets bevindt zich onder de linker selectietoets.
• Druk deze toets in om tekst te wissen bij het bewerken van een bericht.
• Druk deze toets langer in om het hele bericht te wissen.
• Druk deze toets in om een geselecteerde optie in een lijst te verwijderen.
Deze toets bevindt zich onder de rechter selectietoets. Druk deze toets in om naar
het vorige scherm te gaan.
21
Beginnen met de XP5560 BOLT
Toetsenbordtoets
Handelingen
Menutoets (midden)
Bevindt zich in het midden van de navigatietoetsen.
• Indrukken in standby om het hoofdmenu te openen.
• Indrukken wanneer nodig om te gebruiken als wisseltoets om een keuzevakje te
selecteren of wissen.
• Indrukken om vergelijkbare taken uit te voeren als de linker selectietoets.
• Indrukken om de OK-opdracht te selecteren.
• Indrukken om gemiste oproepen en berichtmeldingen te bekijken.
De linker en rechter selectietoets en aan/uit-toets zijn om deze toetsengroep geplaatst.
Er staan pijlen op de toets die de richting aangeven om in te bladeren door informatie die
op het scherm wordt weergegeven.
Omhoog/omlaag
•
•
•
•
•
Navigatietoetsen
Indrukken om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in de tekstverwerker
Indrukken om pagina's te bekijken in de teksteditor.
Indrukken om door menu's lijsten te bladeren op hetzelfde niveau.
Indrukken om door het hoofdmenu te bladeren.
Indrukken om als snelkoppeling toegewezen functies uit te voeren.
Links/rechts
•
•
•
•
•
Indrukken om door tabbladen te bladeren.
Indrukken om de cursor naar links of rechts te verplaatsen in de tekstverwerker.
Indrukken om door het hoofdmenu te bladeren.
Indrukken om naar de vorige of volgende afbeelding te gaan bij het bekijken van
afbeeldingen.
Indrukken om als snelkoppeling toegewezen functies uit te voeren.
22
Beginnen met de XP5560 BOLT
•
•
Druk op de benodigde toetsen om het gewenste telefoonnummer in te voeren en
druk op
om een oproep te doen. Ook kunt u het nummer invoeren en Opties >
Bellen selecteren om het nummer te bellen.Vooer toegang tot de toegewezen
snelkoppeling/snelkiesnummer een cijfertoets
ingedrukt houden in standby.
Tekst invoeren in de tekstverwerker.
•
•
Ingedrukt houden in standby voor toegang tot uw voicemail.
Bij het invoeren van tekst indrukken om een spatie in te voeren.
•
Alfanumerieke toetsen
Ingedrukt houden voor Tooninstellingen.
Ingedrukt houden voor Profielen.
23
Ingedrukt houden om de wekker in te stellen.
Ingedrukt houden voor de kalender.
Ingedrukt houden om het Bluetooth-menu te openen.
Ingedrukt houden om de Browser te openen.
Beginnen met de XP5560 BOLT
Ingedrukt houden voor snelkoppelingen.
Ingedrukt houden voor de talenlijst.
De bovengenoemde voorgedefinieerde functies van de cijfertoetsen (van 2 t/m 9)
kunnen ook worden gewijzigd naar snelkiesfunctionaliteit. Zie voor meer informatie
“Snelkiesnummers beheren” op pagina 38.
•
Ingedrukt houden in standby om ‘+’ in te voeren om een internationaal nummer te
bellen.
•
Druk in het tekstverwerkerscherm op 0 om “.” in te voeren in de T9- of normale stand.
•
•
Ingedrukt houden om het toetsenbord te blokkeren.
Met achtergrondverlichting aan LST indrukken gevolgd door deze toets om het
toetsenbord te deblokkeren.
Bij het invoeren van tekst indrukken om speciale tekens in te voeren, bijvoorbeeld
punt, komma, enz. Ingedrukt houden om de tekstinvoertalen weer te geven.
•
•
•
•
Ingedrukt houden in standby om de vergaderstand aan of uit te zetten.
Bij het invoeren van tekst indrukken om te schakelen tussen kleine letters,
hoofdletters, of cijfers.
Ingedrukt houden om de T9-stand aan of uit te zetten.
24
Uw Sonim XP5560 BOLT
Dit type is een staaftelefoon met een enkel LCD-scherm.
Het scherm is 240 pixels breed en 320 pixels hoog.
De gebruikte TFT-technologie kan 262.000 kleuren
weergeven.
Hoofdmenu
Druk om het telefoonmenu te openen op de Menu-toets.
Het hoofdmenu bestaande uit de volgende 12 opties
wordt weergegeven.
Indicatoren in het beginscherm
De indicatoren in het beginscherm zijn zichtbaar wanneer
de telefoon in standby is. Sommige pictogrammen geven
de status van bepaalde telefoonfuncties aan, bijvoorbeeld
de batterij-indicator, de netwerkstatusindicator, de
datum en tijd, etc. Sommige pictogrammen worden
alleen weergegeven als de respectievelijke functie is
ingeschakeld.
Pictogrammen in het hoofdmenu
1
2
1.
Oproepen
2.
Berichten
3.
Instellingen
4.
Bestandsbeheer
5.
Profielen
5 6.
Browser
4
3
12
6
11
7.
Multimedia
8.
Toepassingen
9.
Camera
10. Verbindingen
11. Organisator
10
9
8
7
12. Telefoonboek
25
Uw Sonim XP5560 BOLT
De volgende tabel beschrijft de displayindicatoren op
de balk bovenin het beginscherm van de Sonim XP5560
BOLT telefoon. Deze pictogrammen zijn afhankelijk van
het geselecteerde thema.
DisplayNaam
indicatoren
Batterij
Roaming
GPRS
Het G-pictogram geeft
aan dat de telefoon
aangemeld is bij een
2G-netwerk en dat
de GPRS-functie
beschikbaar is op de
telefoon.
Een G in een vak
geeft aan dat de
telefoon een actieve
gegevensverbinding
heeft en dat de GPRSfunctie beschikbaar is
op de telefoon.
EDGE
Het E-pictogram geeft
aan dat de telefoon
aangemeld is bij een
2G-netwerk en dat
de EDGE-functie
beschikbaar is op de
telefoon.
Een E in een vak
geeft aan dat de
telefoon een actieve
gegevensverbinding
heeft en dat de EDGEfunctie beschikbaar is
op de telefoon.
Omschrijving
Een volledig groene
indicator geeft aan dat
de batterij helemaal
vol is.
Een groene indicator
met lege ruimte geeft
aan dat de batterij niet
vol is.
Dit pictogram wordt
alleen weergegeven
wanneer uw telefoon
aangemeld is bij een
ander netwerk dan uw
eigen.
26
Uw Sonim XP5560 BOLT
3G
HSPA
Wekker
3G-pictogram geeft
aan dat de telefoon is
aangemeld bij een 3G
packet netwerk.
3G in een vak
geeft aan dat de
telefoon een actieve
gegevensverbinding
heeft op een 3G packet
netwerk.
Het H-pictogram geeft
aan dat de telefoon
aangemeld is op een
HSPA packet netwerk.
Een H in een vak
geeft aan dat de
telefoon een actieve
gegevensverbinding
heeft op een HSPA
packet netwerk.
Geeft aan dat de
wekker
is gezet.
Stopwatch
Geeft aan dat de
Stopwatch loopt.
Vergadering
Geeft aan dat de
telefoon in de
vergaderstand staat.
Oproep
omleiden
Geeft aan dat de
omroepomleidingsfunctie is
ingeschakeld.
DisplayNaam
indicatoren
Omschrijving
Ongelezen
bericht
Geeft aan dat er
ongelezen berichten
zijn in het Postvak IN.
Gesproken
bericht
Geeft een nieuw
gesproken bericht
aan.
Ongelezen
e-mailbericht
Geeft een nieuw
e-mailbericht aan.
Toetsenbordblokkering
Geeft aan dat het
toetsenbord is
geblokkeerd.
Bluetooth
verbindingen
Geeft aan dat
bluetooth actief is.
Bluetooth
carkit/
headsetverbindingen
Geeft aan dat uw
apparaat gepaard is
en aangesloten op
een carkit of headset
met Bluetoothverbinding.
Headset met
snoer
Geeft aan dat een
headset met snoer is
aangesloten.
27
Uw Sonim XP5560 BOLT
Trillen en
beltoon
Geeft aan dat de
telefoon zowel trilt als
een beltoon geeft.
SD-kaart
Geeft aan dat er
een SD-kaart in de
telefoon is geplaatst.
DisplayNaam
indicatoren
De volgende tabel beschrijft de displayindicatoren op in
het belscherm van de Sonim XP5560 BOLT telefoon:
Displayindicatoren
Omschrijving
2G
Geeft de signaalsterke
aan bij verbinding met een
2G-netwerk.
HSPA
Geeft de signaalsterke
aan bij verbinding met een
HSPA-netwerk.
3G
Geeft de signaalsterkte
aan bij verbinding met een
3G-netwerk.
JAVA
Geeft aan dat de Javatoepassing actief is
en beschikbaar op de
achtergrond.
Naam
Omschrijving
Actief
gesprek
Geeft een actief
gesprek aan.
Gesprek in
de wacht
Geeft aan dat een
gesprek in de wacht
staat.
Gesprek
gedempt
Geeft aan dat een
gesprek is gedempt.
28
Handsfree
gesprek
Geeft een handsfree
gesprek aan.
De volgende tabel beschrijft de displayindicatoren in het
beginscherm van de Sonim XP5560 BOLT telefoon:
Displayindicatoren
Naam
Omschrijving
Inkomende
oproep
Geeft een inkomende
oproep aan.
Uw Sonim XP5560 BOLT
Uitgaande
oproep
Geeft een uitgaande
oproep aan.
Gemiste
oproep
Geeft een gemiste
oproep aan.
Belangrijke functies zonder uw SIM-kaart
Toegankelijke menu's
De volgende menu's zijn toegankelijk op de telefoon
zonder de SIM-kaart:
•
Instellingen
•
Telefooninstellingen
•
A-GPS-instellingen
•
Beveiligingsinstellingen
•
Verbindingen - Bluetooth
•
Fabrieksinstellingen herstellen
•
Telefoonboek
•
Bestandsbeheer
•
Organisator
•
Toepassingen
•
Multimedia
•
Profielen
•
Camera
29
Alleenwerker-toepassing begrijpen
displayindicatoren voor Alleenwerker-toepassing
Als de Alleenwerker-toepassing ingeschakeld is op uw
telefoon, wordt een pictogram weergegeven dat de stand
van de Alleenwerker-toepassing aangeeft.
Displayindicatoren
Naam
Omschrijving
Eenvoudig
Geeft eenvoudige
stand aan.
Volgen
Geeft volgstand aan.
Persoon
neer
Geeft persoon-neerstand aan.
Alarm
Geeft alarmstand aan.
GPS - rood
GPS is AAN, maar de
locatiegegevens zijn
nog niet beschikbaar.
Dit pictogram wordt
alleen weergegeven
wanneer Alleenwerker
actief is.
GPS - geel
GPS is AAN
met beperkt
satellietsignaal en de
locatiegegevens zijn
mogelijk onjuist.
Dit pictogram wordt
alleen weergegeven
wanneer Alleenwerker
actief is.
GPS - groen
GPS is AAN en de
locatiegegevens zijn
juist.
Dit pictogram wordt
alleen weergegeven
wanneer Alleenwerker
actief is.
Alarm slaan
U kunt de rode knop aan de zijkant van de Sonim XP5560
gebruiken om alarm te slaan en noodoproepen te doen
naar een alarmcentrale wanneer een kritieke situatie zich
voordoet.
De rode knop is actief op alle schermen, ook wanneer het
toetsenbord is vergrendeld of Java-toepassingen actief zijn.
De telefoon slaat automatisch alarm en doet
noodoproepen naar de alarmcentrale op basis
van de apparaatinstellingen, wanneer de telefoon
omstandigheden detecteert zoals
•
Vrije val
•
Schok (zoals met kracht tegen een wand slaan)
•
Binnen- of buitengaan van een afgebakend
geografisch gebied
30
Gebruiksaanbevelingen voor Alleenwerker-toepassing
Hier zijn wat tips om het beste uit de Alleenwerkerfuncties te halen.
Alleenwerker-functies hebben een
abonnement nodig om te functioneren. Neem
voor meer informatie contact op met uw
provider.
Alleenwerker-toepassing begrijpen
1.
Let op het GPS-pictogram. Als deze geel is, is de
nauwkeurigheid slecht. Als deze groen is, is de
nauwkeurigheid ok. Als deze rood is, is er geen
verbinding met satellieten. Het kan meer tijd kosten
om verbinding te maken met satellieten als u zuch
in niet-ideale omstandigheden bevindt, zoals in een
bewegende auto of in gebouwen. Zorg altijd dat
de telefoon maximale satellietontvangst heeft waar
mogelijk, bijvoorbeeld:
•
Zorg ervoor dat het GPS-pictogram groen is
voordat u begint te rijden.
•
Hou in een bewegende auto de telefoon altijd
op het dashboard.
•
Draag de telefoon altijd in de riemhouder, in
plaats van in de borstzak.
•
De telefoon heeft betere GPS-prestaties in een
verticale positie..
Het is raadzaam te controleren dat het GPSpictogram groen is, voordat u in een auto stapt en
begint te rijden.
2.
Java-toepassingen die de geluidsrecorder gebruiken
zijn incompatibel met een betrouwbare werking
van de Alleenwerker-toepassing. Gebruik dergelijke
toepassingen niet.
3.
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, duurt
het ongeveer 10 tot 15 seconden voordat
de Alleenwerker-toepassing start en volledig
operationeel is. Wacht 30 seconden voordat
u enige handeling uitvoert op de telefoon.
Wanneer in een alarmbevestigingsscherm
OK en Annuleren aanwezig zijn, bevestigt
het selecteren van OK het alarm en
informeert de dienstenleverancier, terwijl
het selecteren van Annuleren een vals
alarm aangeeft, waarbij geen informatie
aan de dienstenleverancier wordt
verzonden.
31
Oproepen beheren
Dit deel geeft informatie over het beheren van oproepen.
Oproepgeschiedenis beheren
Nummer bellen
Contacten in de oproepgeschiedenis hebben de
volgende opties:
1.
Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren
en druk op
.
•
2.
Ook kunt u het gewenste telefoonnummer invoeren
en vervolgens Opties > Bellen selecteren.
Weergeven: U kunt de gegevens van de oproep
bekijken, zoals het oproeptype, naam, nummer,
tijdstip en gespreksduur.
•
Bellen: U kunt het geselecteerde contact bellen.
•
Bericht verzenden: U kunt een SMS/MSS
verzenden naar het nummer. Voer de SMS/MMS
in en selecteer Opties om de verzendopties te
bekijken en het bericht te verzenden.
•
Opslaan in telefoonboek: U kunt het nummer
opslaan in de Contacten. Deze optie wordt alleen
weergegeven als het nummer niet is opgeslagen.
•
Bewerken voor bellen: U kunt het nummer
bewerken voordat u belt.
•
Verwijderen: U kunt het nummer uit de
Oproepgeschiedenis verwijderen.
•
Alles verwijderen: U kunt alle nummers verwijderen
uit de Oproepgeschiedenis.
•
Geavanceerd: U kunt de oproeptimer bekijken
en terugzetten voor de laatste oproep, uitgaande
oproepen en ontvangen oproepen.
Internationaal nummer bellen
Hou de cijfertoets 0 ingedrukt totdat de + wordt
weergegeven. Voer de landcode, netnummer (zonder
eerste 0) en het telefoonnummer in en druk op
of
selecteer Opties > Bellen.
Nummer bellen via Contacten
1.
Selecteer in het beginscherm Contacten. Blader
naar het telefoonnummer.
2.
Druk op
om het nummer te bellen OF selecteer
Opties > Bellen. Druk op
om de verbinding te
verbreken.
Nummer bellen via Oproepgeschiedenis
De Oproepgeschiedenis bestaat uit afzonderlijke lijsten
voor Alle oproepen, Uitgaande oproepen en Ontvangen
oproepen
1.
Druk om de Oproepgeschiedenis te openen
op
of selecteer Menu > Oproepen >
Oproepgeschiedenis. De hele oproepgeschiedenis
wordt weergegeven.
2.
Selecteer een lijst, blader naar het nummer en druk
op
om het nummer te bellen.
Oproeptimers
•
Selecteer om de totale gesprekstijd van de
laatste oproep te bekijken Menu > Oproepen >
Oproepgeschiedenis > Opties > Geavanceerd >
Oproeptimers > Laatste oproep.
•
Selecteer om de totale gesprekstijd van uitgaande
32
Oproepen beheren
oproepen te bekijken Menu > Oproepen >
Oproepgeschiedenis > Opties > Geavanceerd >
Oproeptimers > Uitgaande oproepen.
•
•
Selecteer om de totale gesprekstijd van inkomende
oproepen te bekijken Menu > Oproepen >
Oproepgeschiedenis > Opties > Geavanceerd >
Oproeptimers > Inkomende oproepen.
Selecteer om de gesprekstijd van alle oproepen
weer op 0 te zetten Menu > Oproepen >
Oproepgeschiedenis > Opties > Geavanceerd >
Oproeptimers > Alles herstellen.
Door de aan/uit-toets
lang ingedrukt te
houden tijdens een gesprek wordt alleen het
gesprek beëindigd en wordt de telefoon niet
uitgeschakeld.
Wisselgesprek
Wanneer wisselgesprek is ingeschakeld en de telefoon al
in gesprek is, wordt het inkomende nummer weergegeven
wanneer u een oproep ontvangt.
1.
Selecteer om deze functie in te schakelen Menu >
Oproepen > Oproepinstellingen > Wisselgesprek >
Activeren.
2.
Selecteer om deze functie te annuleren Menu >
Oproepen > Oproepinstellingen > Wisselgesprek >
Deactiveren. Een inkomende oproep wordt niet
gemeld wanneer uw telefoon in gesprek is. De beller 33
hoort een bezettoon.
3.
Selecteer om de wisselgesprekstatus te bekijken
Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Wisselgesprek > Status opvragen.
Oproepinstellingen
Automatisch antwoorden
Automatisch antwoorden is alleen ingeschakeld als
een headset met snoer of Bluetooth headset/carkit
op de telefoon is aangesloten. Wanneer automatisch
antwoorden is ingeschakeld, worden inkomende
oproepen automatisch beantwoord. Selecteer Menu >
Oproepen > Oproepinstellingen > Automatisch
beantwoorden in headset-modus > Aan.
Willekeurige toets
Wanneer dit is ingeschakeld kunt u elke toets behalve
gebruiken om een oproep te beantwoorden.
Selecteer om deze functie in te schakelen Menu >
Oproepen > Oproepinstellingen > Willekeurige toets>
Aan.
Nummerweergave
Wanneer u belt, kunt u bepalen of uw nummer wel of niet
aan de ontvanger bekend wordt gemaakt.
•
Selecteer Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Nummerweergave > Ingesteld door netwerk,
om de netwerkbeheerder de nummerweergaveinstellingen te laten beheren.
•
Selecteer Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Nummerweergave > Nummer verbergen om uw
nummer te verbergen voor de ontvanger.
Oproepen beheren
•
Selecteer Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Nummerweergave > Nummer verzenden om het
nummer bekend te maken aan de ontvanger.
omroep omleiden
U kunt uw inkomende gesprekken omleiden naar
een nummer in de Contacten of een nieuw nummer,
vooropgesteld dat uw netwerkbeheerder deze dienst
ondersteund. Selecteer voor de omleidingsinstellingen
Menu > Omroepen > Omroepinstellingen > Omroep
omleiden. De omleidingsinstellingen zijn als volgt:
Optie
Functie
Alle gesprekken
omleiden
Alle inkomende oproepen
worden omgeleid naar een
vooraf ingesteld nummer.
Wanneer Alle gespreken
omleiden is ingeschakeld,
wordt het pictogram
weergegeven aan de
bovenzijde van het scherm
wanneer de telefoon in standby
is.
Omleiden indien
onbereikbaar
Oproepen worden omgeleid
wanneer uw telefoon
uitgeschakeld is of geen bereik
heeft.
Omleiden bij geen
antwoord
Oproepen worden omgeleid
wanneer u inkomende
oproepen niet beantwoordt.
Omleiden indien in
gesprek
Oproepen worden omgeleid
wanneer uw telefoon in gesprek
is.
Alle
gegevensoproepen
omleiden
Alle gegevensoproepen
omleiden
Alle omleidingen
annuleren
Schakelt de omleidingsfunctie
uit.
Gesprek blokkeren
U kunt de gesprekblokkeringsfunctie inschakelen voor
alle inkomende en uitgaande oproepen, internationale
oproepen, plaatselijke oproepen en alleen oproepen naar
uw eigen land.
1.
Selecteer voor de gespreksblokkeringsinstellingen
Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Gespreksblokkering > selecteer de gewenste
gespreksblokkeringsoptie.
2.
Voer het gespreksblokkeringswachtwoord in.
Neem contact op met uw provider voor het
gespreksblokkeringswachtwoord. Dit wachtwoord
wordt ter verificatie naar het netwerk verzonden.
De gespreksblokkeringsopties zijn:
Optie
Functie
Uitgaande oproepen
Alle gesprekken,
internationale gesprekken,
plaatselijk, of alleen naar
het eigen land
34
Oproepen beheren
Inkomende oproepen
Alle gesprekken, of
gesprekken tijdens
roamen.
Alles annuleren
Schakelt
gespreksblokkering uit.
Blokkeringswachtwoord
wijzigen.
U kunt het
blokkeringswachtwoord
wijzigen door een nieuw
wachtwoord in te voeren.
Vast kiezen
FDN (fixed dialing numbers, of vast kiezen) is een functie
van de SIM-kaart. Hiermee worden uitgaande oproepen
beperkt tot de telefoonnummers die op de FDN-lijst
voorkomen. Deze functie kan alleen worden geactiveerd
door het invoeren van PIN2. Neem contact op met uw
netwerkbeheerder indien u geen PIN2 heeft.
Geavanceerde instellingen
wordt gebeld na een bepaalde tijd. Selecteer
Afbreken om terug te gaan naar het beginscherm.
Weergave gesprekstijd
U kunt Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Geavanceerde instellingen > Weergave gesprekstijd >
Aan selecteren om de gesprekstijdweergave te activeren.
Herinnering gesprekstijd
Wanneer dit is ingeschakeld, hoort u tijdens een
gesprek een biep/toon na de ingestelde tijdsperiode.
Selecteer Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Geavanceerde instellingen > Herinnering gesprekstijd >
Aan. Selecteer OK en stel de herinneringstijd in. U kunt
een herinneringstijd tussen 30 en 60 seconden instellen.
Oproep ontvangen
1.
Om een oproep te ontvangen drukt u op de
Accepteren-toets
OF de linker selectietoets.
Selecteer Beantwoorden.
2.
Om een oproep te weigeren drukt u op de aan/uittoets
OF de rechter selectietoets. Selecteer
Weigeren.
3.
Schakel de wisselgesprekfunctie in om een andere
oproep te ontvangen terwijl u al in gesprek bent.
Selecteer Menu > Oproepen > Oproepinstellingen >
Wisselgesprek > Activeren.
Automatisch opnieuw kiezen
Wanneer automatisch opnieuw kiezen is ingeschakeld,
belt uw telefoon automatisch opnieuw na een ingestelde
tijd, als er geen verbinding tot stand komt bij een oproep.
1.
2.
Selecteer om deze functie in te schakelen Menu >
Oproepen > Oproepinstellingen > Geavanceerde
instellingen > Automatisch opnieuw kiezen >
Aan.
Als de oproeppoging niet succesvol is, krijgt u de
melding dat het nummer automatisch opnieuw
Gesprek opnemen
1.
Selecteer terwijl u in gesprek bent Opties >
Geluidsrecorder.
2.
Selecteer Stop om te stoppen met opnemen.
35
Opname opslaan.
3.
Het opnamebestand wordt opgeslagen op de locatie
Bestandsbeheer > Telefoon (of geheugenkaart) >
Audio.
Oproepen beheren
Afhankelijk van de instellingen kan de opslagtelefoon de
telefoon of geheugenkaart zijn.
36
Dit deel geeft informatie over de verschillende instellingen
van de telefoon. Selecteer voor de telefooninstellingen
Menu > Instellingen > Telefooninstellingen.
Tijd- en datuminstellingen
Telefooninstellingen beheren
U kunt de tijd en datum instellen en weergeven op de
telefoon. U kunt de weergave-indeling ook selecteren.
In- en uitschakelen plannen
Selecteer om deze functie in te schakelen
Telefooninstellingen > In- en uitschakelen plannen >
Selecteer de tijd > Status > Inschakelen en Aan/uit.
Selecteer de tijd waarna de telefoon automatisch moet
worden in- of uitgeschakeld. Selecteer OK. Selecteer
Uitschakelen om deze functie uit te schakelen.
•
Woonplaats instellen: Selecteer om de woonplaats
in te stellen Telefooninstellingen > Tijd en datum >
Woonplaats instellen.
Taalinstellingen
•
Tijd en datum instellen: Selecteer om de datum
en tijd in te stellen Telefooninstellingen > Tijd en
datum > Tijd en datum instellen.
•
•
Indeling instellen: Selecteer om de tijd- en
datumindeling in te stellen Telefooninstellingen >
Tijd en datum > Indeling instellen.
Selecteer om de op de SIM-kaart gebaseerde
taal te wijzigen Telefooninstellingen > Taal >
Automatisch.
•
Om de taal op Nederlands te zetten selecteert u
Telefooninstellingen > Taal > Nederlands.
•
De ondersteunde datumindelingen zijn DD
MM JJJJ, MM DD JJJJ, JJJJ MM DD met de
verschillende scheidingstekens.
•
Om de taal op een andere taal in te stellen dan
beschikbaar in 't taalpakket, behalve Nederlands,
selecteert u Telefooninstellingen > Taal.
•
De ondersteunde tijdindelingen zijn 24 uur en
12 uur.
Alle menuopties, gebruikersmeldingen en de
textinvoertaal worden in de ingestelde taal weergegeven.
•
•
Bijwerken met tijdzone: Om de tijd automatisch bij
te werken wanneer de tijdzone (woonplaats) wordt
gewijzigd, selecteert u Telefooninstellingen > Tijd
en datum > Bijwerken met tijdzone > selecteer
Aan.
Automatisch tijd bijwerken: Selecteer om
de tijd en datum bij te werken via het netwerk
Telefooninstellingen > Tijd en datum >
Automatisch tijd bijwerken > Aan. Voor deze
functie is netwerkondersteuning nodig.
U kunt de interactietaal van de telefoon wijzigen door de
taal van uw voorkeur te selecteren.
Beeldinstellingen
U kunt de beeldinstellingen aanpassen en activeren.
Selecteer Telefooninstellingen > Beeld.
1.
Achtergrond: Hiermee kunt u de achtergrond
van het display instellen, waarbij u een van de
reeds op de telefoon aanwezige afbeeldingen kunt
gebruiken of een van uw eigen afbeeldingen die u
op uw telefoon of geheugenkaart heeft geplaatst.
De geselecteerde achtergrond wordt op het
beginscherm weergegeven.
37
Telefooninstellingen beheren
2.
Schermbeveiliging: Selecteer dit om de
schermbeveiliging op het beginscherm weer te
geven. De gebruiker kan de afbeelding voor de
schermbeveiliging selecteren.
3.
Datum en tijd tonen: Selecteer dit om de datum en
tijd weer te geven op het beginscherm.
4.
Thema's: Hiermee kunt u het kleurenschema
en de pictogrammen voor het hoofdmenu en
andere schermen instellen. Er zijn twee thema's
beschikbaar. Selecteer Thema 1 of Thema 2.
Selecteer Opties om het geselecteerde thema te
activeren, het thema automatisch bij te werken na
de ingestelde tijd en de themaweergavevolgorde in
te stellen.
Toegekende toetsen aanpassen
Toegekende toetsen zijn de navigatietoetsen die
gekoppeld zijn aan specifieke functies. Om specifieke
functies aan de toetsen toe te kennen selecteert u Menu >
Instellingen > Telefooninstellingen > Toegekende
toets > Selecteer een toets > druk op de middentoets >
selecteer de nieuwe functie > selecteer OK. U kunt ook
de specifieke functie wijzigen die eerder aan de toets was
toegekend.
Wanneer voorgedefinieerde functies
zijn geactiveerd, zijn snelkiesnummers
uitgeschakeld.
Snelkiesnummers beheren
Met deze optie kunt u snel een nummer bellen door
middel van een sneltoets.
1.
Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Toegekende toets >
Snelkiezen. Selecteer Status > Aan.
2.
Selecteer om een nieuw contact toe te voegen
Nummers instellen. Selecteer de cijfertoets
(van 2 t/m 9) waaraan u een snelkiesnummer
wilt toekennen. Selecteer het contact uit het
telefoonboek en sla op. Het snelkiesnummer
is ingesteld.Hou om te bellen de aan het
snelkiesnummer toegekende cijfertoets ingedrukt
terwijl u op het beginscherm bent.
3.
Wanneer snelkiezen is ingeschakeld, zijn de
voorgedefinieerde functies voor Toegekende
toetsen uitgeschakeld.
Energiebesparingsinstellingen
U kunt de duur en de helderheid van de
achtergrondverlichting instellen. Selecteer Menu >
Instellingen > Telefooninstellingen > Energiebesparing >
lcd-verlichting. Selecteer de helderheid voor de
verlichting van het scherm. Het scherm is actief
gedurende de door u gekozen periode. De actieve
tijd van het scherm kan ingesteld worden tussen 5 en
60 seconden.
Automatische toetsenbordvergrendeling
Om het toetsenbord automatisch te vergrendelen,
wanneer de telefoon in standby is, selecteert u Menu >
Instellingen > Telefooninstellingen > Automatische
toetsenbordvergrendeling. Selecteer de tijd waarna het
toetsenbord automatisch wordt vergrendeld. Selecteer
Geen om deze functie uit te schakelen.
38
Hoortoestel aansluiten
Telefooninstellingen beheren
Om koppeling met een hoortoestel in telecoil/
microfoonstand mogelijk te maken, selecteert u Menu >
Instellingen > Telefooninstellingen > Hoortoestel >
Aan. Wanneer HAC (Hearing Aid Compatibility,
hoortoestelcompatibiliteit) is ingeschakeld, wordt
het HAC-symbool weergegeven op de indicatiebalk.
Selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
HAC-classificatie
De FCC heeft een classificatiesysteem ontwikkeld
voor mobiele telefoons met betrekking tot hun HACgerelateerde prestaties. Deze classificatie helpt
consumenten met gehoorbeperkingen telefoons te vinden
die goed samenwerken met hun hoortoestellen. De HACclassificatie en meetprocedure worden beschreven in de
standaard van het American National Standards Institute
(ANSI) C63.19:2007.
ANSI C63.19 bevat twee classificatiestandaarden: een
“M”-classificatie van 1 t/m 4 voor hoortoestellen die in de
microfoonstand werken en een “T”-classificatie van 1 t/m
4 voor hoortoestellen die in de telecoilstand werken.
M-classificatie staat voor microfoonclassificatie en geeft
de vermindering van radiofrequente interferentie aan
tussen de telefoon en het hoortoestel bij een akoestische
koppeling (ook microfoonstand genoemd).
Telefoons met de classificatie M3 of M4 voldoen aan de
FCC-vereisten en produceren minder interferentie voor
hoortoestellen in de microfoonstand. T-classificatie staat
voor telecoilclassificatie en geeft de inductiekoppeling
aan met hoortoestellen in de telecoilstand. Een telecoil is
een klein stukje strak gewonden draad dat in sommige
hoortoestellen is ingebouwd. Terwijl de microfoon van
een hoortoestel alle geluid oppikt, pikt de telecoil alleen
een elektromagnetisch signaal op van de telefoon. Op
die manier kunnen gebruikers van hoortoestellen met een
telecoil communiceren via de telefoon zonder versterking
van ongewenste achtergrondruis.
Telefoons met de classificatie T3 of T4 voldoen aan de
FCC-vereisten en produceren minder interferentie voor
hoortoestellen in de telecoilstand.
Een combinatie van M- en T-classificatie bepaalt de
uiteindelijke HAC-classificatie en is een beslissende
factor bij het selecteren van mobiele telefoons voor
mensen met gehoorproblemen. Een HAC-geschikte
telefoon kan de volgende classificaties hebben:
•
M3/T3
•
M3/T4
•
M4/T3
•
M4/T4
Deze classificaties ondersteunen gebruikers van
hoortoestellen bij het zoeken naar een telefoon die
compatibel is met hun hoortoestellen. De classificaties
worden op het label of de verpakking van de telefoon
aangegeven. De bruikbaarheid van de classificaties is
niet gegarandeerd. De resultaten veschillen afhankelijk
van het gehoorverlies van individuele personen en de
weerstandseigenschappen van het gebruikte hoortoestel,
bijvoorbeeld de weerstand tegen interferentie. De beste
manier om de geschiktheid van de telefoon te beoordelen
is deze te proberen in combinatie met het beoogde
hoortoestel.
De Sonim XP5560-E-R1 en XP5560-E-R2 zijn getest op
compatibiliteit met hoortoestellen en voldoen aan de
vereisten van de Federal Communications Commission
(FCC). Deze apparaten hebben de classificatie M3/T4.
39
HAC-instellingen
•
Om koppeling met een hoortoestel in telecoilstand
mogelijk te maken, selecteert u Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Hoortoestel > Aan. Wanneer
HAC is ingeschakeld, wordt het HAC-symbool
weergegeven in het beginscherm. Selecteer Uit om deze
functie uit te schakelen.
Netwerkinstellingen beheren
Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Hoortoestel > Uit is ook de instelling voor een
akoestische koppeling met een hoortoestel in
microfoonstand.
Wanneer de mobiele telefoon wordt gebruik
voor gesprekken met een hoortoestel, pas
dan de positie van de telefoon tegens het oor
enigszins aan om interferentie te verminderen
en de spraakkwaliteit te verbeteren.
Firmwaregegevens
Selecteer om de firmwareversie en IMEI-nummber te
bekijken Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Firmwaregegevens.
Netwerkselectie
Selecteer om de netwerkinstellingen aan te passen Menu >
Instellingen > Netwerkinstellingen. De volgende
netwerkinstellingen worden weergegeven:
•
Zoeken: Zoek het netwerk waarmee de
telefoon verbinding moet maken, wanneer u het
netwerk handmatig selecteert.
•
Netwerk selecteren: Selecteer het netwerk
automatisch, of u kunt het handmatig doen.
Selectiemodus: Selecteer Automatisch
om de telefoon automatisch een mobiel
telefoonnetwerk te selecteren dat beschikbaar
is op uw locatie, of selecteer Manual om
handmatig het netwerk in te stellen. Als de
handmatige modus is geselecteerd, moet de
gebruiker Netwerk selecteren kiezen om
netwerkselectie uit te voeren.
Gegevensverbinding
Selecteer een van de volgende opties om
de aanmeldvoorkeuren in te stellen voor
gegevensverbindingen:
•
Altijd - Altijd aanmelden voor gegevensverbinding.
•
Indien nodig - Alleen aanmelden wanneer gegevens
moeten worden verzonden.
Gegevensaccount
U kunt het gegevensaccount instellen en de
verbindingsgegevens bekijken.
U kunt accounts aanmaken, bewerken en verwijderen.
Bij het aanmaken van een nieuw gegevensaccount kunt
u de volgende gegevens invoeren: accountnaam, APN,
gebruikersnaam, wachtwoord en authenticatietype,
startpagina, verbindingstype, proxyadres,
proxywachtwoord, primaire DNS en secundaire DNS.
Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer OK.
Vervolgens krijgt u de vraag Nieuw account van
pakketgegevens toevoegen?, selecteer Ja. Zie “WAPbrowser” op pagina 72 voor meer informatie.
40
A-GPS-instellingen
Uw telefoon is voorzien van een GPS-ontvanger die
functionaliteit voor A-GPS (Assisted GPS) ondersteunt.
Dit helpt bij het bepalen van uw huidige locatie. Wanneer
een gebruiker een toepassing gebruikt die GPS vereist,
wordt de ontvanger automatisch ingeschakeld. Nadat
de toepassing wordt gesloten, wordt de ontvanger
automatisch weer uitgeschakeld.
Netwerkinstellingen beheren
Een GPS-ontvanger bepaalt de huidige locatie door
signalen van GPS-satellieten te volgen. Daarom is het
belangrijk dat de telefoon niet is afgeschermd.
De A-GPS-functie helpt de GPS-ontvanger bepaalde
informatie te verkrijgen via gegevensverbindingen en/
of netwerkberichten. Deze informatie wordt gebruikt bij
het bepalen van de positie. Dit verbetert de mogelijkheid
tot het bepalen van de positie bij lage signaalsterktes
significant. Het verkort ook de tijd die nodig is om
de positie te bepalen. Merk op dat sommige A-GPSfuncties afhankelijk kunnen zijn van het netwerk. In
sommige gevallen maakt A-GPS gebruik van externe
gegevensverbindingen, wat tot netwerkkosten kan leiden.
Doe het volgende om de A-GPS-functie op uw telefoon
te configureren:
1.
Selecteer Menu > Instellingen > AGPSinstellingen.
2.
Selecteer AGPS-profielen en druk op Selecteren.
Selecteer in de A-GPS-profielen het gewenste
profiel en klik op Opties > Activeren. U kunt
ook Bewerken selecteren. Voer naam, adres,
gegevensaccount, poort en TLS in volgens opgave
van de provider of beheerder.
3.
Selecteer Gereed om de instellingen op te slaan.
41
Om ongewenste toegang tot uw telefoon te voorkomen,
kunt u PIN-beveiliging inschakelen.
PIN-vergrendeling
U kunt PIN-vergrendeling activeren om ongewenste
toegang tot uw telefoon te voorkomen. De PIN is
afhankelijk van de provider.
Beveiligingsinstellingen beheren
Om PIN-vergrendeling in te schakelen
selecteert u Menu > Instellingen >
Beveiligingsinstellingen > PIN-verbrendeling >
Aan. Een melding om de PIN in te voeren verschijnt.
Voer de PIN in. Selecteer OK. Nadat dit is ingesteld,
wordt u telkens wanneer u de telefoon inschakelt
gevraagd de PIN in te voeren. Als de PIN-code
onjuist is, kunt u de telefoon niet gebruiken.
PIN wijzigen
Om de PIN-code te wijzigen, selecteert u Menu >
Instellingen > Beveiligingsinstellingen > PIN wijzigen.
U kunt nu de PIN-code wijzigen.
PIN2 wijzigen
telefoonblokkeringswachtwoord in om de telefoon te
blokkeren. Voer het wachtwoord nogmaals in om de
telefoon te deblokkeren.
Het standaard wachtwoord voor
telefoonblokkering is 1234.
Als telefoonblokkering is ingeschakeld, wordt u
telkens wanneer u de telefoon inschakelt gevraagd
het wachtwoord in te voeren. Selecteer om het
telefoonblokkeringswachtwoord te wijzigen Menu >
Instellingen > Beveiligingsinstellingen >
Telefoonblokkeringswachtwoord wijzigen. Voer het
oude en het nieuwe wachtwoord in en selecteer OK.
Controlebeveiliging
U kunt een wachtwoord instellen om ongewenste gebruik
van berichten, telefoonboek, oproepgeschiedenis,
bestandsbeheer, toetsenbord en het aanpassen van
de autostart van uw telefoon te voorkomen. Doe het
volgende om gebruik te maken van deze functie:
1.
Selecteer Menu > Instellingen >
Beveiligingsinstellingen > Controle > Aan. Een
melding om het wachtwoord in te voeren verschijnt.
Voer het wachtwoord in. Selecteer OK. Nadat dit is
ingesteld, wordt u telkens gevraagd het wachtwoord
in te voeren wanneer een functie wordt gebruik
waarvoor de controlebeveiliging is ingesteld. Als
het wachtwoord onjuist is, kunt u de telefoon niet
gebruiken.
2.
Om de controlebeveiliging voor toegang tot
berichten, telefoonboek, oproepgeschiedenis,
bestandsbeheer, toetsenbord en het aanpassen van
autostart van uw telefoon te activeren, selecteert u
Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen >
Controle > Aan. Selecteer Activering en selecteer
Selecteer om de PIN2-code te wijzigen Menu >
Instellingen > Beveiligingsinstellingen > PIN2 wijzigen.
U kunt nu de PIN2-code wijzigen.
Telefoonblokkeringsstand
In de telefoonblokkeringsstand kan de telefoon
alleen gedeblokkeerd worden door het invoeren
van een wachtwoord. Selecteer om het
telefoonblokkeringswachtwoord in te voeren
Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen >
Telefoonblokkering. Voer het standaard
42
Beveiligingsinstellingen beheren
de gewenste optie om te beschermen.
3.
Selecteer om het controlewachtwoord te wijzigen
Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen >
Controle > Controlewachtwoord wijzigen. Voer
het oude en het nieuwe wachtwoord in. Voer het
nieuwe wachtwoord opnieuw in ter bevestiging en
selecteer OK.
Het standaard controlewachtwoord is 1234.
Certificaatbeheer
U kunt gebruikerscertificaten bekijken en verwijderen en
sleutelgebruik bewerken.
Fabrieksinstellingen herstellen
Selecteer dit om de instelling terug te zetten naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Merk op dat dit
wijzigingen die u in uw instellingen heeft aangebracht
ongedaan kan maken.
Selecteer om de fabrieksinstellingen te herstellen Menu >
Instellingen > Fabrieksinstellingen herstellen.
Het standaard wachtwoord voor het
herstellen van de fabrieksinstellingen is 1234
of uw telefoonblokkeringswachtwoord
indien dit is gewijzigd.
43
U kunt Bluetooth en gegevensaccounts gebruiken.
2.
Selecteer het apparaat van uw keuze. Selecteer
Paren.
Bluetooth
3.
Bluetooth is een standaard voor draadloze verbindingen
tussen apparaten op korte afstand voor het uitwisselen
van gegevens.
Voer een wachtwoord in (bijvoorbeeld 0000).
Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andere
apparaat worden ingevoerd.
4.
Selecteer OK.
5.
Wanneer het andere apparaat uw verzoek
accepteert, wordt de melding Toestaan dat dit
apparaat automatisch verbinding maakt?
weergegeven met de opties Ja en Nee.
Verbindingen beheren
De Sonim XP5560 voldoet aan de Bluetooth-specificatie
BT 3.0 en ondersteunt de volgende profielen: SPP, SAP,
HFP, HSP, A2DP, AVRCP, DUN, PBAP, OPP en FTP. Dit
apparaat kan afbeeldingen en audiobestanden sturen via
een Bluetooth-verbinding.
Als u Ja selecteert, kan het andere apparaat
willekeurige bestanden verzenden via Bluetooth
zonder uw bevestiging.
Als u Nee selecteert, kan het andere apparaat geen
bestanden sturen zonder uw bevestiging.
Op sommige locaties kunnen er beperkingen
zijn voor het gebruik van Bluetoothtechnologie. Raadpleeg de plaatselijke
autoriteiten of providers.
Bluetooth activeren
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Inschakelen > Aan. Gebruik de Menu-toets
om tussen aan en uit te schakelen. Wanneer Bluetooth is
geactiveerd, wordt het Bluetooth-pictogram weergegeven
in het beginscherm.
Bluetooth deactiveren
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Inschakelen > Uit. Gebruik de Menu-toets
om tussen aan en uit te schakelen.
6.
Selecteer Ja/Nee om automatisch verbinden in de
toekomst in of uit te schakelen.
7.
Wanneer het andere apparaat uw verzoek weigert,
wordt de melding Paren mislukt op het scherm
weergegeven.
Paren met Bluetooth-apparaten van versie V2.1 en hoger
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit >
Bluetooth > Nieuw apparaat opvragen.
2.
Selecteer het apparaat van uw keuze. Selecteer
Paren.
Wachtwoord komt overeen? melding wordt
weergegeven tijdens het paren
3.
Selecteer OK.
4.
Wanneer het andere apparaat uw verzoek
accepteert, wordt de melding Toestaan dat dit
Paren met Bluetooth-telefoons
Paren met Bluetooth-apparaten van versie V2.0 en lager
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit >
Bluetooth > Nieuw apparaat opvragen.
44
Verbindingen beheren
apparaat automatisch verbinding maakt?
weergegeven met de opties Ja en Nee.
5.
Selecteer Ja/Nee om automatisch verbinden in de
toekomst in of uit te schakelen.
6.
Wanneer het andere apparaat uw verzoek weigert,
wordt de melding Paren mislukt op het scherm
weergegeven.
Zorg voor het paren van de apparaten dat
de zichtbaarheidsinstellingen voor de te
paren apparaten zijn ingeschakeld. Om
de zichtbaarheidsinstellingen te activeren,
selecteert u Menu > Instellingen >
Verbindingen > Bluetooth > Instellingen >
Zichtbaarheid > Aan.
Paar omwille van veiligheid niet met
onbekende apparaten.
Wanneer de verbinding met het gepaarde apparaat
niet succesvol is, wordt de melding Verbinding
mislukt weergegeven op het scherm.
Zie voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de Bluetoothheadset.
Gepaard apparaat hernoemen
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Mijn apparaat.
2.
Selecteer het gepaarde apparaat.
3.
Selecteer Opties > Hernoemen.
4.
Voer de nieuwe naam in.
Bluetooth-headset aansluiten
5. Selecteer OK.
Gepaard apparaat verwijderen
U kunt een Bluetooth-headset aansluiten nadat deze
gepaard is met uw telefoon.
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Mijn apparaat.
2.
Selecteer het gepaarde apparaat.
3.
Selecteer Opties > Verwijderen.
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Mijn apparaat.
2.
Selecteer de gepaarde Bluetooth-headset.
3.
Selecteer Opties > Verbinden.
Wanneer de verbinding met het gepaarde apparaat
succesvol is, wordt de melding Handsfree
verbonden weergegeven op het scherm.
Het apparaat kan niet uit de lijst worden
verijderd als het apparaat verbonden is met de
telefoon. Verbreek de verbinding en verwijder
vervolgens het apparaat uit de lijst.
45
Verbindingen beheren
Bluetooth-instellingen
1.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen >
Bluetooth > Instellingen.
2.
Bewerk de volgende gegevens.
Optie
Omschrijving
Zichtbaarheid
Selecteer Aan om uw
aanwezigheid kenbaar te maken
aan andere apparaten. Selecteer
Uit om uw aanwezigheid te
verbergen voor andere apparaten.
Apparaatnaam
veranderen
Selecteer deze optie om de naam
van uw apparaat te veranderen.
Opslag
Selecteer de opslaglocatie.
SIM op afstand
Selecteer deze optie voor toegang
tot de SIM-kaart in uw telefoon met
een Bluetooth-carkit.
Toestemmingen
delen
Selecteer deze optie om volledige
controle of toestemming voor
alleen lezen te geven aan het
andere apparaat dat met uw
telefoon is verbonden.
Info
U kunt de apparaatnaam, adres en andere ondersteunde
diensten bekijken.
Gegevens verzenden via Bluetooth
U kunt bestanden verzenden naar een ander compatibel
apparaat.
1.
Selecteer Menu > Bestandsbeheer.
2.
Om een afbeeldingsbestand te verzenden selecteert
u Afbeeldingen > selecteer het bestand OF, om een
audiobestand te verzenden, selecteer Audio >
selecteer het bestand, OF om een ander soort
bestand te verzenden, selecteer Overige > selecteer
het bestand.
3.
Selecteer Opties > Verzenden > Via Bluetooth.
4.
Selecteer het gepaarde apparaat waar u het bestand
naartoe wilt zenden.
Mijn apparaten-scherm toont de gepaarde
apparaten. Om gegevens naar een ongepaard
apparaat te sturen selecteert u Nieuw
apparaat opvragen. Selecteer het ongepaarde
apparaat van uw keuze. Voer het wachtwoord
in wanneer u erom wordt gevraagd.
5.
Wanneer het andere apparaat uw bestand
accepteert, wordt de voortgang als percentage
weergegeven op uw telefoon. Wanneer het bestand
volledig is verzonden, wordt de melding Gereed
weergegeven op het scherm.
6.
Wanneer het andere apparaat het bestand weigert,
wordt de melding Onvoltooid weergegeven op het
scherm.
Gegevens ontvangen via Bluetooth
Om gegevens te ontvangen via Bluetooth moet Bluetooth
zijn geactiveerd op uw apparaat en moet deze zichtbaar
46
Verbindingen beheren
zijn voor andere apparaten.
1.
Wanneer u gegevens ontvangt, wordt u gevraagd of
u het wilt accepteren.
2.
Selecteer Accepteren om de gegevens te
ontvangen, of selecteer Weigeren om de gegevens
te weigeren.
3.
Als u accepteert, worden de gegevens opgeslagen
in Bestandsbeheer > Afbeeldingen, Audio of
Overige.
Mijn apparaten-scherm toont de gepaarde
apparaten. Om gegevens naar een ongepaard
apparaat te sturen selecteert u Nieuw
apparaat opvragen. Selecteer het ongepaarde
apparaat van uw keuze. Voer het wachtwoord
in wanneer u erom wordt gevraagd.
Vervolgens verschijnt de melding Nieuw account van
pakketgegevens toevoegen?; selecteer Ja.
Java-instellingen
Om Java-toepassingen te gebruiken waarvoor
internet nodig is, moeten de Java-instellingen worden
geconfigureerd.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen > Javainstellingen. Selecteer het benodigde gegevensaccount
en sla op.
USB-functie
De telefoon kan door middel van een USB-kabel op een
telefoon worden aangesloten als massaopslag. Wanneer
de telefoon op de computer is aangesloten via een USBkabel, worden de volgende twee opties weergegeven:
•
Massaopslag: Selecteer dit om de telefoon te
gebruiken als massaopslagapparaat om bestanden
te verplaatsen tussen de Sonim XP5560 BOLT
telefoon en uw computer.
•
COM-poort: Selecteer dit om de telefoon te
gebruiken om USB-tetheringverbinding te maken.
Gegevensaccount
U kunt het gegevensaccount instellen en de
verbindingsgegevens bekijken.
Selecteer om het gegevensaccount in te stellen Menu >
Instellingen > Verbindingen > Gegevensaccount en
maak een nieuw gegevensaccount aan.
U kunt accounts aanmaken, bewerken en verwijderen.
Bij het aanmaken van een nieuw gegevensaccount kunt
u de volgende gegevens invoeren: accountnaam, APN,
gebruikersnaam, wachtwoord en authenticatietype,
startpagina, verbindingstype, proxyadres,
proxywachtwoord, primaire DNS en secundaire DNS.
Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer OK.
Wanneer de telefoon op de computer is
aangesloten via een USB-kabel, kunt u
ervoor kiezen de telefoon alleen op te laden,
door op de Terug-toets te drukken. U hoeft
niet de Massaopslag- of COM-poortoptie te
selecteren.
47
Verbindingen beheren
Wanneer de telefoon op de computer
is aangesloten via een USB-kabel in
massaopslagstand en de geheugenkaart
is ook aanwezig in de telefoon, worden de
geheugenkaart en het telefoongeheugen als
twee afzonderlijke stations weergegeven op de
computer.
Wanneer de telefoon op de computer is
aangesloten als massaopslagapparaat kunt u
het Bestandsbeheer-menu op de telefoon niet
gebruiken. Om het Bestandsbeheer-menu te
gebruiken moet u de telefoon afkoppelen van
de computer en opnieuw aansluiten in COMpoortstand.
48
Uw bestanden beheren
Met Bestandsbeheer kunt u audio-, video-, afbeeldings-,
.jar-, .jad- en .txt-bestanden opslaan en beheren. U
kunt de bestanden bekijken, hun gegevens bekijken en
bestanden verwijderen. De interne opslagcapaciteit is
ongeveer 99 MB.
Gebruiken
als
Gebruik de afbeelding als achtergrond,
schermbeveiliging, aan/uit-scherm of
foto van de beller.
Nieuwe map
Maak een nieuwe map.
1.
Selecteer om uw bestanden te bekijken Menu >
Bestandsbeheer > selecteer Telefoon/
Geheugenkaart > Optie > Openen.
Hernoemen
Hernoem de afbeelding.
Verwijderen
Verwijder de afbeelding.
2.
Blader naar een categorie en selecteer een van de
categorieën: Audio, Afbeeldingen, Java, Overige,
of Video's en selecteer Opties > Openen.
Sorteren op
Sorteer de afbeeldingen op naam,
type, tijd en grootte.
3.
Selecteer voor foto's de afbeeldingen die in
het telefoongeheugen of op de geheugenkaart
zijn opgeslagen.Selecteer voor geluiden de
audiobestanden die in het telefoongeheugen
of op de geheugenkaart zijn
Meerdere
markeren
Selecteer alle afbeeldingen of een voor
een.
Kopiëren
Kopieer een bestand naar een andere
map.
Verplaatsen
Verplaats een bestand naar een andere
map.
Alle
bestanden
verwijderen
Verwijder alle afbeeldingen.
Details
Bekijk de aanmaakdatum, grootte en
auteursgegevens van het bestand.
4.
opgeslagen.
5.
Blader naar een bestand in de getoonde lijst en
selecteer Opties voor verdere opties.
Voor een afbeeldingsbestand zijn er de volgende opties.
Optie
Functie
Bekijken
Bekijk het bestand op het volledige
scherm.
Bewerken
Pas de afmetingen aan of bewerk de
afbeelding om foto-effecten toe te
voegen, contrast en helderheid aan te
passen, of te spiegelen en roteren.
Verzenden
Verzend de afbeelding naar elke
telefoon als multimediabericht, e-mail,
of via Bluetooth.
De optie Bewerken is niet beschikbaar voor
sommige afbeeldingen.
Voor een audiobestand zijn er de volgende opties.
Optie
Functie
Afspelen
Speel het audiobestand af.
49
Uw bestanden beheren
Verzenden
Verzend het audiobestand naar elke
telefoon als multimediabericht, e-mail, of
via Bluetooth.
Gebruiken
als
Gebruik het audiobestand als ringtone
voor een inkomende oproep.
Nieuwe
map
Maak een nieuwe map.
Hernoemen
Hernoem een bestand.
Verwijderen
Verwijder het audiobestand.
Sorteren op
Sorteer de audiobestanden op naam,
type, tijd, of grootte.
Meerdere
markeren
Selecteer alle audiobestanden of een
voor een.
Kopiëren
Kopieer een bestand naar een andere
map.
Verplaatsen
Verplaats een bestand naar een andere
map.
Alle
bestanden
verwijderen
Verwijder alle audiobestanden.
Details
Bekijk de aanmaakdatum, grootte en
auteursgegevens van het bestand.
50
Contacten beheren
U kunt het telefoonboek gebruiken om telefoonnummers
van uw contacten te beheren. Met deze functie kunt u
telefoonnummers toevoegen, verwijderen en bellen en
SMS- en MMS-berichten verzenden. Selecteer voor
toegang tot de contacten Menu > Telefoonboek.
De contacten worden weergegeven.
U kunt ook de volume-toetsen gebruiken om
door de contacten te bladeren.
Nieuw contact toevoegen
•
•
•
Als Telefoon wordt geselecteerd als
opslaglocatie, kan de gebruiker veel extra
gegevens invoeren buiten de naam en het
telefoonnummer. De gebruiker kan een
maximum van 1000 contacten toevoegen.
Contactgegevens bekijken
Selecteer in het beginscherm Menu > Telefoonboek.
Selecteer het contact. Selecteer Opties > Bekijken of
druk op de Menu-toets.
Selecteer om een nieuw contact toe te voegen
Menu > Telefoonboek > Opties > Nieuw contact
toevoegen. Selecteer SIM of telefoon en voer de
naam en het telefoonnummer in. Druk op de Menutoets en selecteer Ja om het contact op te slaan.
Een bericht verzenden via Contacten
U kunt ook rechtstreeks een nummer invoeren;
selecteer daarna Opties > Opslaan in telefoonboek >
Nieuw contact toevoegen. Selecteer SIM of
telefoon en voer de naam en het telefoonnummer
in. Druk op de Menu-toets en selecteer Ja om het
contact op te slaan.
1.
Selecteer in het beginscherm Menu >
Telefoonboek. Selecteer het contact.
2.
Selecteer Opties > Bericht verzenden.
3.
Voer het bericht in en selecteer Opties > Verzenden
naar.
Selecteer aanvullende ontvangers, indien gewenst.
U kunt ook een contact toevoegen vanuit de
Oproepgeschiedenis (zie “Oproepgeschiedenis
beheren” op pagina 32) en Postvak IN (zie
“Postvak IN” op pagina 59).
Het nieuwe nummer wordt bijgewerkt in de contactenlijst.
U kunt SMS- en MMS-berichten verzenden naar de
contacten.
SMS verzenden
Selecteer Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
MMS verzenden
4.
1.
Selecteer in het beginscherm Menu >
Telefoonboek. Selecteer het contact.
2.
Selecteer Opties > Bericht verzenden > Opties >
Omschakelen naar MMS.
51
Contacten beheren
3.
Voer het bericht in en selecteer Opties. U kunt
afbeeldingen, geluid, video, onderwerp en dia's
toevoegen aan het bericht. Selecteer het gewenste
bestand.
4.
Selecteer Opties > Verzenden naar. Selecteer
aanvullende ontvangers, indien gewenst.
5.
Selecteer Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
Nummer bellen via Contacten
Selecteer in het beginscherm Menu > Telefoonboek.
Selecteer het contact. Selecteer Opties > Bellen of druk
op de bel-toets.
Contactgegevens bewerken
U kunt contactgegevens invoeren of bewerken. Selecteer
in het beginscherm Menu > Telefoonboek. Selecteer het
contact. Selecteer Opties > Bewerken.
telefoongeheugen naar de SIM-kaart te kopiëren
selecteert u Menu > Telefoonboek > Opties >
Kopiëren > Naar SIM. Selecteer OK.
•
Nummers verplaatsen tussen telefoon en SIM
Om een geselecteerd nummer van de SIM-kaart naar
het telefoongeheugen of van het telefoongeheugen
naar de SIM-kaart te kopiëren selecteert u Menu >
Telefoonboek > Opties > Verplaatsen. Selecteer OK.
Verplaatste gegevens worden van de oorspronkelijke
locatie verwijderd.
Wanneer de contactgegevens worden
verplaatst van de telefoon naar de SIM,
worden alleen de naam en het telefoonnummer
op de SIM-kaart opgeslagen.
Contact verwijderen
Selecteer om een contact te verwijderen Menu >
Telefoonboek. Selecteer het contact en selecteer
Opties > Verwijderen > de volgende melding verschijnt:
Delete? Selecteer Ja om te verwijderen.
Nummers kopiëren tussen telefoon en SIM
•
•
Om een geselecteerd nummer van de SIM-kaart
naar het telefoongeheugen te kopiëren selecteert
u Menu > Telefoonboek > Opties > Kopiëren >
Naar telefoon. Selecteer OK.
Om een geselecteerd nummer van het
Om een geselecteerd nummer van de SIM-kaart
of het telefoongeheugen naar een bestand te
kopiëren selecteert u Menu > Telefoonboek >
Opties > Kopiëren > Naar bestand > Selecteer
de opslaglocatie > Voer een bestandsnaam in.
Selecteer Opties > Gereed.
Contact verzenden
U kunt contactgegevens vezenden per SMS, MSS,
e-mail, of Bluetooth.
Contact verzenden per SMS
1.
Selecteer Menu > Telefoonboek. Selecteer het contact.
2.
Selecteer Opties > Contact verzenden > Als
tekstbericht. Selecteer aanvullende ontvangers,
indien gewenst.
52
Contacten beheren
Selecteer Opties > Verzenden om de
contactgegevens te verzenden.
Contact verzenden per MMS
3.
1.
Selecteer Menu > Telefoonboek. Selecteer het
contact.
2.
Selecteer Opties > Contact verzenden > Als MMS.
3.
Voer het bericht in en selecteer Opties. U kunt
afbeeldingen, geluid, video, onderwerp en dia's
toevoegen aan het bericht. Selecteer het gewenste
bestand.
4.
Selecteer Opties > Verzenden naar . Selecteer
aanvullende ontvangers, indien gewenst.
Selecteer Opties > Verzenden om de
contactgegevens te verzenden.
Contact verzenden per e-mail
5.
1.
Selecteer Menu > Telefoonboek. Selecteer het
contact.
2.
Selecteer Opties > Contact verzenden > Per
e-mail. Voer de volgende gegevens in:
•
Aan: Voer hier het e-mailadres van de
ontvanger in.
•
CC: U kunt de e-mailadressen invoeren van de
ontvangers aan wie een kopie van de e-mail
moet worden verzonden.
•
BCC: U kunt hier de e-mailadressen invoeren
van de ontvangers aan wie een blinde kopie
van de e-mail moet worden verzonden.
•
Onderwerp: U kunt het onderwerp van de
e-mail invoeren.
3.
•
Bijlagen: Standaard zijn de geselecteerde
contactgegevens bijgevoegd. U kunt ook
andere bijlagen toevoegen, indien gewenst.
•
Prioriteit: U kunt de prioriteit van het bericht
instellen.
Selecteer Opties > Verzenden. De email met de
bijgevoegde contactgegevens wordt verzonden.
U kunt het contact niet per e-mail verzenden
als het e-mailaccount niet is geconfigureerd.
Zie voor het configureren van het
e-mailaccount “E-mailaccounts configureren”
op pagina 61.
Contact verzenden via Bluetooth
1.
Selecteer Menu > Telefoonboek. Selecteer het
contact.
2.
Selecteer Opties > Contact verzenden > Via
Bluetooth.
3.
Als Bluetooth niet is ingeschakeld krijgt de gebruiker
de melding dit in te schakelen.
4.
Selecteer het gepaarde apparaat waar u het contact
naartoe wilt sturen.
5.
Als het apparaat niet is gepaard, selecteer dan
Nieuw apparaat opvragen en selecteer het
apparaat.
6.
Wanneer het andere apparaat het contact
accepteert, wordt de melding Gereed weergegeven.
53
Contacten beheren
Meerdere contacten selecteren
Voor het selecteren van meerdere contacten selecteert
u Menu > Telefoonboek > Opties > Meerdere
markeren. Blader om de contacten te selecteren naar de
gewenste contacten en doe een van de volgende:
Niets markeren
Alle geselecteerde contacten
demarkeren. Deze optie wordt
ook weergegeven als slechts
één contact is geselecteerd.
•
Selecteer Opties > Markeren.
Oproepgroepen
•
Druk op de Menu-toets.
•
Selecteer Opties > Alles markeren om alle
contacten in het telefoonboek te selecteren. Nadat
de contacten zijn gemarkeerd, worden de volgende
opties weergegeven:
U kunt een nieuwe groep maken, een nieuw contact aan
de groep toevoegen en de groepen beheren.
Optie
Functie
Demarkeren
Geselecteerd contact
demarkeren.
Bericht verzenden
Verzend een SMS/MMSbericht naar alle gemarkeerde
contacten.
Contact verzenden
Verzend de gemarkeerde
contacten via Bluetooth.
Back-up maken
van contacten
Exporteer de contactgegevens
van de gemarkeerde contacten
als UDX-bestand.
Gemarkeerde
verwijderen
Verwijder alle geselecteerde
contacten.
Alles markeren
Selecteer alle contacten in het
telefoonboek. Deze optie wordt
alleen weergegeven als niet alle
contacten zijn geselecteerd.
•
Om een nieuwe groep te maken selecteert u Menu >
Telefoonboek > Opties > Oproepgroepen >
Nieuwe groep toevoegen. U kunt een naam,
ringtone en afbeelding aan de groep toekennen.
•
Om een nieuw contact aan de groep toe te voegen
selecteert u Menu > Telefoonboek. Selecteer
het contact. Selecteer Opties > Oproepgroepen.
Selecteer een groep. Selecteer Opties > Leden
bekijken > Opties > Leden toevoegen. Het
telefoonboek wordt weergegeven. Selecteer de aan
de groep toe te voegen telefoonnummers.
Alleen de in het telefoongeheugen opgeslagen
contacten kunnen aan de groep worden
toegevoegd.
•
Selecteer om een groep te beheren Menu >
Telefoonboek > Opties > Oproepgroepen.
Selecteer een groep en selecteer vervolgens Opties.
De volgende opties worden weergegeven.
Optie
Functie
Leden bekijken
U kunt de contacten in de
groep bekijken.
54
Contacten beheren
•
Extra nummers: U kunt telefoonnummers voor
speciale doeleinden bekijken. De volgende
submenu's zijn aanwezig.
Verwijderen
U kunt de groep
verwijderen.
Alles verwijderen
U kunt alle groepen
verwijderen.
•
Nummer van eigenaar: Bevat de MSISDN of
het mobiele nummer van de SIM.
Bericht verzenden
U kunt een SMS-/MMSbericht verzenden naar de
contacten in de groep.
•
Dienstnummers: Bevat de door de provider
aangeleverde dienstnummers.
Groepsinstellingen
U kunt de groep
hernoemen, een ringtone
toekennen aan de groep en
een afbeelding toevoegen
aan de troep.
•
Noodnummer: Bevat noodnummers die in de
SIM zijn opgeslagen.
•
Geheugenstatus: U kunt het aantal contacten
bekijken dat op de SIM en in de mobiele telefoon
zijn opgeslagen.
•
Contacten kopiëren: U kunt alle geselecteerde
contacten kopiëren van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen, of van het telefoongeheugen
naar de SIM-kaart.
•
Contacten verplaatsen: U kunt alle geselecteerde
contacten verplaatsen van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen, of van het telefoongeheugen
naar de SIM-kaart.
•
Alle contacten verwijderen: U kunt alle contacten
verwijderen die op de SIM-kaart en in het
telefoongeheugen zijn opgeslagen.
Telefoonboekinstellingen
Om instellingen voor uw telefoonboek te bekijken of
te configureren selecteert u Menu > Telefoonboek >
Opties > Telefoonboekinstellingen.
•
Aanbevolen opslag: U kunt SIM of Telefoon kiezen
of beide als de standaard geheugenlocatie om
contacten op te slaan.
•
Mijn nummer: U kunt uw eigen gegevens beheren.
De volgende submenu's zijn aanwezig.
•
Mijn nummer bewerken: Voer uw naam
en andere persoonlijke gegevens in zoals
mobiel nummer, thuisnummer, bedrijfsnaam,
e-mailadres, bedrijfsnummer en faxnummer.
Selecteer OK en Opslaan.
•
Mijn nummer verzenden: U kunt uw gegevens
naar elk nummer verzenden via SMS, MMS,
e-mail en Bluetooth.
•
Verwijderen: Verwijder de contactgegevens.
Contacten zoeken
1.
Selecteer Menu > Telefoonboek.
2.
Voer de naam van het contact in.
3.
Het contact wordt weergegeven.
55
SMS en MSS zijn handige en goedkope manieren om
te communiceren. U kunt een tekstbericht naar andere
mensen verzenden via de SMS-dienst. Met MSS kunt
u berichten verzenden die multimediainhoud bevatten
zoals afbeeldingen, audiobestanden, videobestanden,
enzovoorts.
U kunt de Berichten-functie van uw telefoon gebruiken
om een SMS- en MMS-bericht te verzenden naar andere
mobiele telefoons of enige andere apparatuur die SMS en
MSS kan ontvangen.
Berichten beheren
De MSS-functie is alleen beschikbaar als u
hierop bent geabonneerd bij uw provider.
Optie
Functie
Verzenden naar
U kunt ontvangers van
het bericht selecteren.
U kunt een nieuw nummer
invoeren of selecteren uit
het telefoonboek.
Symbolen
invoegen
U kunt het gewenste
symbool selecteren om in
het bericht te plaatsen.
Opties van
invoermethode
U kunt de invoeropties
instellen op T9, een nieuw
T9-woord toevoegen, of
automatisch voltooien
en alfabetische
voorspelling inschakelen
bij Geavanceerde
instellingen.
Selecteer voor toegang tot de berichtenfunctie Menu >
Berichten. De lijst van opties wordt weergegeven.
Bericht schrijven
U kunt SMS- em MMS-berichten schrijven.
Bewerkingsopties
U kunt het gewenste
deel van een bericht
markeren, Alles kopiëren
selecteren om de gehele
tekst te kopiëren, of Alles
knippen om het gehele
bericht te knippen en op
een gewenste locatie te
plakken.
Foto toevoegen
U kunt een foto aan het
bericht toevoegen. U
kunt ook een nieuwe foto
maken met de camera.
SMS-berichten
1.
Om een SMS-bericht te schrijven, selecteert
u Menu > Berichten > Bericht schrijven.
2.
Voer het bericht in in het tekstvak. De tekstinvoerstand
wordt links bovenin het scherm weergegeven. Druk
op # om de gewenste tekstinvoerstand te selecteren.
3.
Voer het bericht in en selecteer Opties. De volgende
opties zijn beschikbaar:
Wanneer u een multimediabijlage toevoegt,
wordt het bericht automatisch omgezet in
een multimediabericht. MSS-kosten worden
in rekening gebracht door de provider.
56
Berichten beheren
Geluid toevoegen
U kunt een geluid aan
het bericht toevoegen.
U kunt ook een nieuw
geluid opnemen met de
geluidsrecorder en deze in
de map opslaan.
Video toevoegen
U kunt een video aan het
bericht toevoegen. U kunt
ook een nieuwe video
opnemen met de camera.
Onderwerp
toevoegen
U kunt een onderwerp aan
het bericht toevoegen.
Diaopties
U kunt instellen dat een
dia voor of achter het
bericht wordt weergegeven
en de diaweergavetijden
instellen.
Omschakelen
naar MMS
U kunt omschakelen naar
MSS en het bericht als
MSS verzenden.
Geavanceerd
U kunt een berichtsjabloon
gebruiken uit de
Sjablonen-map.
U kunt een bestand
of contactgegevens
bijvoegen en bladwijzers
invoegen.
Opslaan in
concepten
U kunt het bericht opslaan
als concept in de map
Concepten.
Details
U kunt de gegevens van
het bericht bekijken,
zoals berichttype,
aantal pagina's, aantal
ontvangers en totaal
aantal berichten.
4.
Selecteer Verzenden naar en selecteer de
ontvangers van het bericht.
5.
Selecteer Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
Druk, in plaats van Opties te selecteren, op
de Menu-toets om het bericht snel naar een
nummer in het telefoonboek te verzenden.
MMS-berichten
1.
Selecteer om een MSS-bericht te schrijven Menu >
Berichten > Bericht schrijven.
2.
Voer het bericht in in het tekstvak. De
tekstinvoerstand wordt links bovenin het scherm
weergegeven. Druk op # om de gewenste
tekstinvoerstand te selecteren.
3.
Voer het bericht in en selecteer Opties. De volgende
opties zijn beschikbaar:
Voor het verzenden van
multimediaberichten worden per provider
verschillende kosten in rekening gebracht.
57
Berichten beheren
Optie
Functie
Verzenden naar
U kunt ontvangers van het
bericht selecteren. U kunt een
nieuw nummer invoeren of
selecteren uit het telefoonboek.
Symbolen
invoegen
U kunt het gewenste symbool
selecteren om in het bericht te
plaatsen.
Opties van
invoermethode
U kunt de invoeropties instellen
op T9, een nieuw T9-woord
toevoegen, of automatisch
voltooien en alfabetische
voorspelling inschakelen bij
Geavanceerde instellingen.
Bewerkingsopties
Foto toevoegen
Geluid toevoegen
U kunt het gewenste deel van
een bericht markeren, Alles
kopiëren selecteren om de
gehele tekst te kopiëren, of Alles
knippen om het gehele bericht
te knippen en op een gewenste
locatie te plakken.
U kunt een foto aan het bericht
toevoegen. U kunt ook een
nieuwe foto maken met de
camera.
U kunt een geluid aan het bericht
toevoegen. U kunt ook een
nieuw geluid opnemen met de
geluidsrecorder en deze in de
map opslaan.
Video toevoegen
U kunt een video aan het bericht
toevoegen. U kunt ook een
nieuwe video opnemen met de
camera.
Onderwerp
toevoegen
U kunt een onderwerp aan het
bericht toevoegen.
MSSvoorbeschouwing
U kunt het bericht bekijken
voordat u het verzendt.
Diaopties
U kunt instellen dat een dia
voor of achter het bericht
wordt weergegeven en de
diaweergavetijden instellen.
Omschakelen
naar SMS
U kunt omschakelen naar
SMS en het bericht als SMS
verzenden.
Geavanceerd
U kunt een berichtsjabloon
gebruiken uit de Sjablonen-map.
U kunt een bestand of
contactgegevens bijvoegen en
bladwijzers invoegen.
Opslaan in
concepten
U kunt het bericht opslaan als
concept in de map Concepten.
Details
U kunt de gegevens van
het bericht bekijken, zoals
berichttype, onderwerp, grootte,
aantal ontvangers en bijlagenlijst.
4.
Selecteer Opties > Verzenden naar en selecteer de
ontvangers van het bericht.
5.
Selecteer Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
58
op basis van afzender, onderwerp, ongelezen/
gelezen, berichtgrootte en berichttype.
Druk, in plaats van Opties te selecteren, op
de Menu-toets om het bericht snel naar een
nummer in het telefoonboek te verzenden.
•
Verplaatsen naar archief: U kunt het
geselecteerde bericht verplaatsen naar het
archief.
•
Meerdere markeren: U kunt meerdere
berichten selecteren, een voor een, of door
alles te markeren.
Postvak IN
•
Het Postvak IN bevat alle inkomende SMS- en MMSberichten.
Markeren als ongelezen: U kunt een bericht
markeren als ongelezen.
•
Geavanceerd: U kunt berichten kopiëren en
verplaatsen van het telefoongeheugen naar
de SIM-kaart, of van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen.
•
Details: U kunt de gegevens van het
bericht bekijken zoals afzender, berichttype,
ontvangstdatum en opslag voor SMS-berichten 59
en afzender, ontvanger, cc, aantal ontvangers,
onderwerp, prioriteit, type, ontvangstdatum,
grootte en opslag voor MSS-berichten.
Uw berichten beheren
Berichten beheren
De mappen Postvak IN, Concepten, Postvak UIT en
Verzonden geven het aantal opgeslagen berichten aan.
Selecteer voor het Postvak IN Menu > Berichten >
Postvak IN. Het Postvak IN toont een lijst van verichten.
1.
Blader naar een bericht en selecteer Opties voor de
volgende lijst opties.
•
Bekijken: U kunt het bericht bekijken.
•
Antwoorden: U kunt een tekst- of
multimediabericht verzenden naar de afzender
van het bericht.
•
Verzender opbellen: U kunt de afzender van
het bericht bellen.
•
Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar
een andere ontvanger.
•
Verwijderen: U kunt het bericht verwijderen.
•
Alles verwijderen: U kunt alle berichten
verwijderen.
•
Opslaan in telefoonboek: U kunt de nummers
opslaan in het telefoonboek.
•
Sorterren op: U kunt de berichten sorteren
2.
Blader om een bericht te openen naar het bericht en
druk op de Menu-toets.
3.
Nadat een bericht is geopend, kunnen andere
functies worden uitgevoerd. Selecteer Opties voor
de volgende opties: Reply, Verzender opbellen,
Doorsturen, Verwijderen, Bewerken, Opslaan
als sjabloon, Opslaan in telefoonboek en ook
andere Geavanceerde opties om het nummer,
URL, e-mail, USSD te gebruiken of de berichten te
kopiëren of verplaatsen van het telefoongeheugen
naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen.
Concepten
Postvak UIT
Berichten die zijn opgeslagen om later te worden
verzonden worden opgeslagen in Concepten.
Berichten die om enige reden niet bij de ontvanger zijn
afgeleverd worden opgeslagen in Postvak UIT.
Selecteer voor de niet verzonden berichten Menu >
Berichten > Concepten.
1.
Selecteer voor de niet afgeleverde berichten Menu >
Berichten > Postvak UIT.
2.
Selecteer Opties voor de volgende opties.
2.
Selecteer Opties voor de volgende opties.
Berichten beheren
1.
•
Bekijken: U kunt het bericht bekijken.
•
Bekijken: U kunt het bericht bekijken.
•
Verzenden: U kunt het bericht verzenden.
•
•
Bewerken: U kunt het bericht bewerken.
Opnieuw verzenden: U kunt het bericht
opnieuw verzenden.
•
Verwijderen: U kunt het bericht verwijderen.
•
Bewerken: U kunt het bericht bewerken.
•
Alles verwijderen: U kunt alle berichten
verwijderen.
•
Verwijderen: U kunt het bericht verwijderen.
•
•
Sorteren op: U kunt de berichten sorteren op
basis van ontvanger, onderwerp, berichtgrootte
en berichttype.
Alles verwijderen: U kunt alle berichten
verwijderen.
•
•
Meerdere markeren: U kunt meerdere
berichten selecteren, een voor een, of door
alles te markeren.
Sorteren op: U kunt de berichten sorteren op
basis van ontvanger, onderwerp, berichtgrootte
en berichttype.
•
•
Geavanceerd: U kunt berichten kopiëren en
verplaatsen van het telefoongeheugen naar
de SIM-kaart, of van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen.
Meerdere markeren: U kunt meerdere
berichten selecteren, een voor een, of door
alles te markeren.
•
•
Details: U kunt de details van het
conceptbericht bekijken.
Geavanceerd: U kunt berichten kopiëren en
verplaatsen van het telefoongeheugen naar
de SIM-kaart, of van de SIM-kaart naar het
telefoongeheugen.
•
Details: U kunt de details van het uitgaande
bericht bekijken.
3.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
4.
Selecteer Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
3.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
4.
Druk op Opties > Opnieuw verzenden om het
bericht te verzenden.
60
Verzonden berichten
De SMS-berichten worden alleen opgeslagen
in Verzonden berichten als dit is geactiveerd
in Berichten > Berichtinstellingen >
Tekstbericht > Gemeenschappelijke
instellingen > Verzonden bericht opslaan.
De MSS-berichten worden alleen opgeslagen
in Verzonden berichten als dit is geactiveerd
in Berichten > Berichtinstellingen >
Multimediabericht > Gemeenschappelijke
instellingen > Verzenden > activeer de optie
Verzenden en opslaan.
Berichten die zijn verzonden en afgeleverd worden
opgeslagen in Verzonden.
Selecteer voor de verzonden berichten Menu >
Berichten > Verzonden berichten.
2.
Selecteer Opties voor de volgende opties.
Berichten beheren
1.
3.
•
Bekijken: U kunt het bericht bekijken.
•
Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar
een andere ontvanger.
•
Verwijderen: U kunt het bericht verwijderen.
•
Alles verwijderen: U kunt alle berichten
verwijderen.
•
Sorteren op: U kunt de berichten sorteren op
basis van ontvanger, onderwerp, berichtgrootte
en berichttype.
•
Verplaatsen naar archief: U kunt het
geselecteerde bericht verplaatsen naar het
archief.
•
Meerdere markeren: U kunt meerdere
berichten selecteren, een voor een, of door
alles te markeren.
•
Geavanceerd: U kunt berichten kopiëren en
verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de
SIM-kaart.
•
Details: U kunt de details van het verzonden
bericht bekijken.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
Archief
U kunt de ontvangen of verzonden berichten opslaan in
de archiefmap. Om een bericht te archiveren, selecteert u
Menu > Berichten > Postvak IN/Verzonden verichten >
selecteer het bericht > selecteer Verplaatsen naar
archief.
Emailberichten
U kunt e-mailberichten verzenden, ontvangen en
beheren. Selecteer hiervoor Menu > Berichten > E-mail.
Het e-mailaccount moet aangemaakt,
geconfigureerd en geactiveerd worden voor
toegang tot de e-mailberichten.
E-mailaccounts configureren
U moet een e-mailaccount maken en configureren voor
toegang tot e-mailfunctionaliteit.
1.
Om een e-mailaccount te maken, selecteert
u Menu > Berichten > E-mail > de volgende
melding verschijnt: Beginnen met aanmaken van
61
2.
account? > Selecteer Ja.
Als u andere e-mailaccounts wilt maken,
Selecteer een voorgedefinieerde e-mailprovider.
Voor Gmail, Yahoo en Hotmail zijn voorgedefinieerde
instellingen beschikbaar. Deze kunt u gebruiken met
slechts een gebruikersnaam en wachtwoord.
1.
selecteert u Andere e-mailaccounts.
2.
Voer het e-mailadres in en selecteer Opties >
Volgende.
3.
Selecteer een protocol en selecteer Opties >
Volgende.
4.
Selecteer een gegevensaccount en selecteer
Opties > Volgende.
5.
Voer het adres van de inkomende server in en
selecteer Opties > Volgende
6.
Voer het adres van de uitgaande server in en
selecteer Opties > Volgende.
7.
Voer de gebruikersnaam in en selecteer Opties >
Volgende.
8.
Voer het wachtwoord in en selecteer Opties >
Volgende.
9.
Voer de accountnaam in (indien deze niet wordt
weergegeven) en selecteer Opties > Volgende.
Het e-mailaccount wordt opgeslagen.
Voer het e-mailadres en het wachtwoord in en
selecteer OK.
Als u een certificaatfout krijgt bij het ophalen of
verzenden van e-mail, voer dan onderstaande
procedure uit en installeer het nieuwe certificaat.
Nieuw certificaat installeren
Berichten beheren
3.
Wanneer het certificaat voor een account niet op de
telefoon is geïnstalleerd, krijgt u een foutmelding. U kunt
het benodigde certificaat installeren met behulp van de
volgende stappen.
1.
Selecteer in het certificaatfoutscherm Opties of druk
op de knopMenu in het midden.
Het certificaatinstallatiescherm voor het installeren
van het nieuwe certificaat wordt weergegeven.
2.
Selecteer Installeren > OK.
3.
Voer een Label voor het certificaat in.
Het certificaatlabel is een unieke,
gebruikergedefinieerde naam voor het nieuwe
certificaat. U kunt elke naam invoeren om het
certificaat eenvoudig te identificeren.
Bijvoorbeeld: yahoocert1
4.
Selecteer Opties > Gereed.
Certificaat geïmporteerd wordt weergegeven,
wanneer het certificaat succesvol is geïnstalleerd.
In plaats van Opties > Volgende te selecteren,
kunt u op de Menu-toets drukken om snel naar
de volgende stap te gaan.
E-mail schrijven
1.
Om een e-mail te schrijven, selecteert u Menu >
Berichten > E-mail > selecteer het e-mailaccount >
Opties > E-mail schrijven.
2.
Voer de volgende gegevens in:
•
Aan: U kunt het e-mailadres van de ontvanger
62
invoeren.
•
Berichten beheren
3.
Selecteer Opties om de volgende gegevens in te
voeren:
•
Bewerken: U kunt het onderwerp of de inhoud
bewerken.
•
Adres: U kunt het e-mailadres van de
ontvanger invoeren, aan wie een kopie of blinde
kopie van de e-mail moet worden verzonden.
•
Bijlagen toevoegen: U kunt ook bijlagen
toevoegen.
•
Prioriteit: U kunt de prioriteit van het bericht
instellen.
•
4.
Als u een certificaatfout krijgt bij het ophalen of
verzenden van email, zie dan “Nieuw certificaat
installeren” op pagina 62 en installeer het nieuwe
certificaat.
Onderwerp: U kunt het onderwerp van de
e-mail invoeren.
Opslaan in Concepten: U kunt de e-mail
opslaan als concept en deze later verzenden.
•
Grootte: Bekijk de grootte van de e-mail.
•
Afsluiten: Afsluiten zonder verzenden.
2.
Blader naar een bericht en selecteer Opties voor
een lijst van opties.
3.
Om een bericht te openen, bladert u naar het bericht
en drukt u op de Menu-toets.
4.
Selecteer om te antwoorden Opties > Antwoorden,
of druk op de Menu-toets.
Het antwoordscherm met standaard afzender,
ontvanger en onderwerp wordt weergegeven.
5.
Druk op de Menu-toets om de inhoud te bewerken.
6.
Navigeer naar het begin van het bericht om nieuwe
inhoud in te voeren.
7.
Voer de inhoud in en selecteer Opties > Gereed, of
druk op de Menu-toets.
8.
Selecteer Opties > Verzenden om het antwoord te
verzenden.
Selecteer Opties > Verzenden.
Postvak in voor e-mail
Postvak UIT voor e-mail
Het Postvak IN bevat alle inkomende berichten.
Berichten die om enige reden niet bij de ontvanger zijn
afgeleverd worden opgeslagen in Postvak UIT.
1.
Selecteer voor het Postvak IN Menu > Berichten >
E-mail > selecteer het e-mailaccount > Opties >
Bekijken > Postvak IN. Het Postvak IN toont een
lijst van berichten.
1.
Selecteer voor niet afgeleverde berichten Menu >
Berichten > E-mail > selecteer het e-mailaccount >
Opties > Bekijken > Postvak UIT.
2.
Selecteer Opties om de opties voor het Postvak UIT
weer te geven.
3.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
63
4.
Druk op Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
Verzonden e-mail
Berichten beheren
Berichten die zijn verzonden en afgeleverd worden
opgeslagen in Verzonden.
1.
Selecteer voor verzonden berichten Menu >
Berichten > E-mail > selecteer het e-mailaccount >
Opties > Bekijken > Verzonden.
2.
Selecteer Opties voor de opties voor verzonden
berichten.
3.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
Emailconcept
Berichten die zijn opgeslagen om later te worden
verzonden worden opgeslagen in Concepten.
1.
Selecteer voor niet verzonden berichten Menu >
Berichten > E-mail > selecteer het e-mailaccount >
Opties > Bekijken > Concepten.
2.
Selecteer Opties om de opties voor concepten te
bekijken.
3.
Druk op de Menu-toets om het bericht te bekijken.
4.
Druk op Opties > Verzenden om het bericht te
verzenden.
Broadcastberichten
Broadcastberichten worden verzonden door de
netwerkbeheerder naar alle gebruikers die verbonden
zijn met het mobiele netwerk. U kunt ervoor kiezen
broadcastberichten te ontvangen. Selecteer in het
beginscherm Menu > Berichten > Broadcastbericht.
•
Ontvangstmodus: Selecteer Aan om informatie te
verkrijgen over de ontvangsttoren.
•
Bericht lezen: Selecteer deze optie om het bericht
te lezen.
•
Talen: Selecteer de gewenste taal.
•
Kanaalinstellingen: Kanalen selecteren, toevoegen,
bewerken en verwijderen.
Sjablonen
Wanneer u berichten naar contacten verzendt, kunt
u de voorgedefinieerde berichten gebruiken die
in de map Sjablonen zijn opgeslagen. U kunt een
tekstberichtsjabloon gebruiken voor een SMS-bericht en
een multimediaberichtsjabloon voor een MMS-bericht.
Selecteer in het beginscherm Menu > Berichten >
Sjablonen.
Berichtinstellingen
Om instellingen te bekijken of configureren voor
uw berichten, selecteert u Menu > Berichten >
Berichtinstellingen.
SMS-isntellingen
Selecteer Berichtinstellingen > Tekstbericht om de
volgende SMS-instellingen te bewerken:
•
Profielinstellingen: Bekijk en bewerk de
profielnaam, SMSC-adres en type bericht.
•
Voicemailserver: Configureer de voicemailserver.
•
Gemeenschappelijke instellingen: Stel de
volgende opties in:
64
Instelling
Functie
Verzonden bericht
opslaan
Verzonden berichten
opslaan.
•
Geheugenstatus: Bekijk het aantal berichten dat
op de SIM-kaart en in de mobiele telefoon zijn
opgeslagen.
•
Aanbevolen opslag: U kunt de telefoon of de
geheugenkaart selecteren als opslaglocatie voor
berichten.
Verzenden
U kunt de geldigheidsduur
instellen, ontvangst- en
leesbevestiging, prioriteit,
afleveringstijd en het
opslaan van het verzonden
bericht instellen.
Ophalen
U kunt berichten ophalen
op het thuiswerk of tijdens
roamen.
U kunt ook anonieme
emails en reclame
toestaan of weigeren. U
kunt een ontvangst- en
leesbevestiging verzenden.
Voorkeuropslag
U kunt uw telefoon of de
geheugenkaart selecteren
als opslaglocatie voor
berichten.
Berichten beheren
MMS-instellingen
Selecteer Berichtinstellingen > Multimediabericht om
de volgende MMS-instellingen te bewerken:
•
Gegevensaccount: Selecteer het MMSgegevensaccount.4
•
Gemeenschappelijke instellingen: Stel de
volgende opties in:
Instelling
Functie
Samenstellen
U kunt de U kunt de
diatijd, creatiestand
en afbeeldingsgrootte
instellen en ervoor
kiezen automatisch
uw handtekening in te
voegen. U kunt tekst of
een afbeelding, video, of
geluid gebruiken voor de
handtekening.
Geheugenstatus
U kunt het aantal berichten
bekijken dat op de telefoon
en de geheugenkaart zijn
opgeslagen.
Voorgedefinieerde MMS-instellingen:
Er kunnen enkele voorgedefinieerde
providerinstellingen aanwezig zijn op de
telefoon.
65
toon in te stellen. Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Vergadering >
Activeren om dit profiel te activeren. U kunt ook de
#-toets ingedrukt houden om de vergaderstand te
activeren vanuit het beginscherm.
U kunt verschillende instellingen op uw Sonim XP5560
telefoon activeren en wijzigen door middel van Profielen.
Selecteer in het beginscherm Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen om de opties weer te
geven.
U kunt de Profielen ook openen via Menu > Profielen.
•
Buiten: hier zijn zowel de tril- als de belstand
ingeschakeld. De parameters van dit profiel kunnen
worden gewijzigd. Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Buiten >
Opties > Aanpassen om het aanpassingsscherm
te openen. U kunt dit scherm gebruiken om
beltooninstellingen, beltoonvolume, meldingstype,
belsignaal, of extra toon in te stellen.
•
Stil: hier zijn alle signalen gedempt. Selecteer Menu >
Instellingen > Telefooninstellingen > Profielen >
Stil > Activeren om dit profiel te activeren.
Profielen beheren
U kunt eigenschappen van de profielen aanpassen
zoals beltooninstellingen, beltoonvolume,
meldingstype, belsignaal en extra toon. Er zijn zes
omgevingsprofielen aanwezig op de telefoon. Algemeen
is het standaardprofielen, naast de andere profielen
Vergadering, Buiten, Stil, Vluchtstand en Headset.
U kunt de parameters van het profiel Stil niet
wijzigen.
•
•
Algemeen: het standaardprofiel waar alle
geluiden zijn ingeschakeld. De parameters van
dit profiel kunnen worden gewijzigd. Selecteer
Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Profielen > Algemeen > Opties > Aanpassen
om het aanpassingsscherm te openen. U kunt
dit scherm gebruiken om beltooninstellingen,
beltoonvolume, meldingstype, belsignaal, of extra
toon in te stellen. Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Algemeen >
Opties > Activeren om dit profiel te activeren.
Vergadering: in dit profiel is alleen de trilstand
ingeschakeld. De parameters van dit profiel kunnen
worden gewijzigd. Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Vergadering >
Aanpassen om het aanpassingsscherm te openen.
U kunt dit scherm gebruiken om beltooninstellingen,
beltoonvolume, meldingstype, belsignaal, of extra
De wekkertoon wordt ook bij het profiel Stil
afgespeeld.
•
Vluchtstand: Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Vluchtstand
om het Vluchtstand-scherm te openen. Selecteer
Vluchtstand om dit profiel te activeren. In deze
stand kunt u geen oproepen doen of ontvangen,
maar kunt u wel de mediaspeler gebruiken. U kunt
de vluchtsand alleen deactiveren door het selecteren
van Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Profielen > Vluchtstand > Normale stand.
•
Headset: de headsetstand wordt automatisch
geactiveerd wanneer een headset met snoer
wordt aangesloten. De gebruiker kan niet naar
andere profielen schakelen behalve de vluchtstand
wanneer een headset met snoer is aangesloten.
De parameters van dit profiel kunnen worden
66
Profielen beheren
aangepast. Selecteer Menu > Instellingen >
Telefooninstellingen > Profielen > Headset >
Aanpassen om het aanpassingsscherm te openen.
U kunt dit scherm gebruiken om beltooninstellingen,
beltoonvolume, meldingstype, belsignaal, of extra
toon in te stellen.
Geluidsinstellingen
Selecteer Menu > Instellingen > Telefooninstellingen >
Profielen > Algemeen > Aanpassen. Wijzigingen zijn
van toepassing op het huidige geselecteerde profiel. De
volgende geluidsinstellingen worden weergegeven:
1.
Beltooninstellingen: U kunt de toon voor
inkomende gesprekken, berichten en het
toetsenbord instellen.
2.
Volume: U kunt het volume instellen voor de beltoon
en de toetstoon.
3.
Meldingstype: U kunt het meldingstype instellen
voor inkomende oproepen en berichten. U kunt
kiezen tussen Alleen bellen, Alleen trillen, Trillen en
bellen, Trillen en daarna bellen.
4.
Belsignaal: U kunt het belsignaal voor uw oproepen
instellen. U kunt kiezen tussen Herhalen, Oplopend,
of Eenmaal piepen.
U kunt ringtones downloaden en opslaan
via Bluetooth of WAP. De ondersteunde
ringtonetypes zijn MIDI, MP3, WAV, AAC en
AMR.
5.
Extra toon: U kunt tonen instellen voor
waarschuwingen, fouten en een verbindingstoon
voor oproepen.
67
Dit deel bevat overige functies van de telefoon.
Wanneer u in de weekweergave bent,
verandert de optie naar Ga naar
maandweergave om de kalender voor de
maand te bekijken.
Kalender
Organisator
Met de kalender kunt u afspraken instellen, herinneringen
plannen, waarschuwingen instellen en specifieke
instellingen herhalen. Taken kunnen per dag of per week
worden bekeken.
1.
Selecteer voor de kalender en zijn bijbehorende
functies Menu > Organisator > Kalender.
De kalender voor de huidige maand wordt
weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen om door
de maanden te navigeren.
2.
Selecteer Opties voor een lijst van beschikbare
opties.
•
Bekijken: U kunt de lijst van gebeurtenissen
voor de dag bekijken.
•
Alles bekijken: U kunt alle gebeurtenissen
bekijken.
•
Gebeurtenis toevoegen: U kunt een nieuwe
gebeurtenis invoeren.
•
Gebeurtenis verwijderen: U kunt een
gebeurtenis verwijderen.
•
Gebeurtenissen bewerken
Selecteer Menu > Organisator > Kalender > Opties >
Bekijken. Selecteer de gebeurtenis. Selecteer Opties >
Bewerken. Maak de gewenste aanpassingen. Selecteer
Gereed en Opslaan.
Wekker
U kunt een wekker voor een specifieke tijd instellen.
Selecteer Menu > Organisator > Wekker.
1.
Selecteer voor een eenvoudige wekker Menu >
Organisator > Wekker> Bewerken > Aan. Voer de
tijd in en selecteer Herhalen > Eenmaal. Selecteer
Gereed.
2.
Selecteer voor een herhalende wekker Menu >
Organisator > Wekker > Bewerken > Aan. Voer
de tijd in en selecteer Herhalen > Dagelijks of
Aangepast. Gebruik de Menu-toets om de dag te
selecteren en selecteer Gereed.
Naar datum springen: U kunt naar een
specifieke datum gaan en de gebeurtenissen
voor die datum bekijken.
3.
Om de wekkertoon in te stellen, selecteert
u Menu > Organisator > Wekker > Bewerken >
Wekkertoon > Toon. Selecteer de wekkertoon.
•
Ga naar vandaag: U kunt naar de huidige
datum springen.
4.
•
Ga naar weekweergave: U kunt de lijst van
gebeurtenissen voor de week bekijken.
Om sluimeren in te schakelen, selecteert u Menu >
Organisator > Wekker > Bewerken > Sluimeren.
Gebruik de linker en rechter pijltoetsen om de
sluimertijd in te stellen.
68
Wanneer u in de weekweergave bent,
verandert de optie naar Ga naar
maandweergave om de kalender
voor de maand te bekijken.
Rekenmachine
Organisator
De rekenmachine op deze telefoon is ontworpen voor
eenvoudige berekeningen.
1.
Selecteer Menu > Organisator > Rekenmachine.
2.
Druk op de cijfertoetsen om getallen in te voeren.
3.
Gebruik de navigatietoetsen om rekenkundige
operatoren in te voeren.
Links
* (vermenigvuldigen)
Rechts
/ (delen)
Optie
Functie
MC
Wist het getal uit het geheugen
MR
Leest het getal uit het geheugen
M+
Voegt een getal toe aan het getal in het
geheugen en slaat het resultaat op in het
geheugen
M-
Trekt een getal af van het getal in het
geheugen en slaat het resultaat op in het
geheugen
Navigatietoets
Operator
Omhoog
+ (optellen)
Eenheidsconversie
Omlaag
- (aftrekken)
Links
* (vermenigvuldigen)
U kunt een fysieke eenheid converteren naar een andere.
Selecteer Menu > Organisator > Eenheidsconversie.
Rechts
/ (delen)
4.
Druk na het invoeren van de berekeningen op de
Menu-toets voor het eindresultaat.
De volgende rekenmachineopties worden ook
weergegeven.
Navigatietoets
Operator
Omhoog
+ (optellen)
Omlaag
- (aftrekken)
1.
Selecteer de fysieke eenheid. Gebruik de linker
en rechter navigatietoetsen om te bladeren.
Bijvoorbeeld, gewicht van Kg naar pond.
2.
Blader omlaag en voer de waarde in het Kg-vak of
het Pond-vak in, bijvoorbeeld 10 Kg en selecteer
OK.
3.
Het gewicht 10 Kg wordt geconverteerd naar
ponden en weergegeven in het Pond-vak.
U kunt Eenheidsconversie > Valutaconversie
selecteren om de valuta te converteren op basis van
een wissselkoers. Voer de wisselkoers in en vervolgens
de lokale waarde van de valuta. De overeenkomstige
vreemde waarde van de valuta wordt weergegeven.
69
Wereldklok
Met deze functie kunt u de tijd bekijken van grote
steden in verschillende tijdzones. U kunt ook zomertijd
gebruiken.
Organisator
De plaatselijke tijd wordt weergegeven in de onderste
helft van het scherm.
1.
Om de internationale klok te bekijken, selecteert
u Menu > Organisator > Wereldklok.
2.
Om de tijd voor verschillende tijden te
bekijken, selecteert u de gewenste stad met de
navigatietoetsen, waarna de tijd wordt weergegeven.
3.
Om zomertijd in te stellen, selecteert u Menu >
Organisator > Wereldklok > Opties> Zomertijd
voor vreemde stad > Aan.
4.
Om de woonplaats in te stellen, selecteert
u Menu > Organisator > Wereldklok > selecteer
de woonplaats, vervolgens Opties> Woonplaats
instellen.
Geluidsrecorder
Selecteer Menu > Organisator > Geluidsrecorder.
opgeslagen in Bestandsbeheer. Zie voor meer
informatie “Uw bestanden beheren” op pagina 49.
Audio afspelen
De gebruiker kan opgenomen audio direct in de
geluidsrecorder afspelen. Om naar een opgenomen
audiobestand te luisteren, selecteert u Menu >
Organisator > Geluidsrecorder > Opties > Lijst. U kunt
ook Menu > Bestandsbeheer > Openen > Audio >
Openen selecteren voor toegang tot de audiobestanden.
Opmerkingen
Selecteer Menu > Organisator > Opmerkingen om de
gewenste informatie op te slaan.
Stopwatch
Selecteer Menu > Organisator > Stopwatch om de
timer naar behoefte te stoppen en starten.
E-boeklezer
Selecteer Menu > Organisator > E-boeklezer om .txtbestanden te bekijken en te lezen.
1.
Om een audiobestand op te nemen, selecteert
u Opties > Nieuwe opname.
SIM-diensten
2.
Om de opname tijdelijk te stoppen, selecteert
u Pauze.
3.
Om verder te gaan met de opname, selecteert
u Hervatten.
Via dit menu heeft u toegang tot bepaalde diensten
die door de provider worden geleverd. Deze functie is
toegankelijk via Menu > Organisator > SIM-diensten.
4.
Om de opname te beëindigen, selecteert u Stoppen.
De volgende melding verschijnt: Audio opslaan? >
Selecteer Ja. Het opgenomen audiobestand wordt
70
U kunt meer Java-toepassingen downloaden via WAP,
Bluetooth, of SD-kaart.
Gegevensaccount en Java-instellingen
Om toepassingen die internet nodig hebben te kunnen
gebruiken, moet het netwerkprofiel zijn geconfigureerd.
Selecteer Menu > Instellingen > Verbindingen > Javainstellingen. Selecteer het benodigde gegevensaccount
en sla op.
Toepassingen
Java-toepassing installeren via WAP
Configureer WAP zoals beschreven in “WAP-browser” op
pagina 72. Start WAP. Ga naar de http/WAP-koppeling
waar het bestand (.jar of .jad) aanwezig is. Selecteer
het bestand. Het installatieproces begint. Wanneer
de toepassing succesvol is geïnstalleerd, wordt deze
weergegeven in de Toepassingen (Java-vak).
Java-toepassing installeren vanaf de geheugenkaart
Selecteer Menu > Bestandsbeheer > Geheugenkaart.
Selecteer het bestand (.jar of .jad). Het installatieproces
begint. Wanneer de toepassing succesvol is geïnstalleerd,
wordt deze weergegeven in het Java-vak.
Sommige Java-toepassingen die op de
voorgrond draaien kunnen naar de achtergrond
worden verplaatst door op de
-toets te
drukken.
71
Deze telefoon is voorzien van een browser die u voorziet
van draadloze connectiviteit en toegang tot het internet.
Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd
bent op een gegevensdienst van uw provider voor
internettoegang. Raadpleeg uw provider voor meer
informatie.
Als u geen WAP-webpagina's kunt bekijken
vanwege een verandering in WAP-parameters,
of een veradering in WAP-webadres of inhoud,
raadpleeg dan uw netwerkbeheerder en
internetprovider voor updates.
WAP-browser
Selecteer Menu > Browser. De volgende submenu's
worden weergegeven:
•
Homepage: Dit is de pagina die wordt weergegeven
wanneer u de WAP-browser opent.
•
Bladwijzers: Gebruik dit menu om uw bladerwijzers
toe te voegen en beheren en rechtstreeks naar het
overeenkomstige webadres te gaan. U kunt via dit
menu ook bladwijzers bewerken of verwijderen.
•
Adres invoeren: Voer rechtstreeks een webadres in
en browse.
•
Laatste webadres: Bekijk de laatst bezochte
webpagina.
•
Recente pagina's: Bekijk webpagina's die u eerder
heeft bekeken. Klik erop om de pagina's te openen.
•
Opgeslagen pagina's: U kunt de pagina's bekijken
die zijn opgeslagen.
•
Dienstberichten: Dit is het postvak voor WAPpushberichten.
•
Instellingen: De volgende instellingen kunnen via dit
menu worden geconfigureerd:
•
Homepage: Stel de homepage in.
•
Gegevensaccounts: In dit menu worden
bestaande accounts weergegeven in het
display. Blader naar de gewenste account en
selecteer OK.
•
Browseropties: U kunt de cache, cookies en
authenticatiegegevens wissen.
•
Voorkeuren: U kunt de time-out instellen,
ervoor kiezen om afbeeldingen op webpagina's
al dan niet weer te geven en u kunt cookies en
de cache in- of uitschakelen.
•
Beveiligingsinstellingen: U kunt de
vertrouwde certificaten bekijken.
•
Dienstberichtinstellingen: U kunt bepalen of
u pushberichten van beheerders en webportalen
ontvangt of niet. U kunt het laden van diensten
72
activeren.
•
Browserinstellingen herstellen: U kunt de
oorspronkelijke browserinstellingen herstellen.
Voorgedefinieerde browserinstellingen:
Er kunnen enkele voorgedefinieerde
beheerdersinstellingen aanwezigzijn op de
telefoon.
Multimediabestanden beheren
Camera
weergegeven.
De Sonim XP5560 heeft een 2MP (megapixel) camera
voor het maken van foto's. De foto's kunnen op uw
telefoon worden opgeslagen.
Wanneer u een foto neemt, kunt u de navigatiepijltoetsen
gebruiken voor snelle toegang tot verschillende
cameraopties.
•
Selecteer Menu > Camera OF druk kort op de
cameratoets. De camera wordt ingeschakeld.
•
Druk op de Menu-toets of op de cameratoets
om een foto te maken. De foto wordt automatisch
opgeslagen in Menu > Bestandsbeheer >
Telefoon > Afbeeldingen.
•
Druk nadat u de foto heeft gemaakt op de linnker
selectietoets (Opties) om de volgende opties weer
te geven:
•
Doorsturen: U kunt de foto naar een andere
telefoon verzenden als multimediabericht of
e-mail of via Bluetooth.
•
Verwijderen: U kunt het geselecteerde bestand
verwijderen.
•
Fotobewerker: U kunt de gemaakte foto's
bewerken.
•
Videorecorder/Camera: U kunt schakelen tussen
Videorecorder of Camera, om een video op te
nemen of foto's te maken, of Fotoalbum selecteren
om de opgeslagen foto's te bekijken. Selecteer
een foto en druk op Opties om de foto-opties te
bekijken, zoals foto verzenden, foto hernoemen, foto
verwijderen, etc. Zie “Uw bestanden beheren” op
pagina 49 voor meer informatie.
•
Opnamestand: U kunt de gewenste opnamestand
selecteren: Normaal, Continu opname en Kader
toevoegen.
•
Scènestand: U kunt Auto selecteren zodat de
scènestand automatisch wordt geregeld, of
Nachtstand voor een foto in het donker.
•
Afbeeldingsgrootte: U kunt een afbeeldingsgrootte
selecteren uit de volgende opties: Achtergrond,
QVGA, VGA, 1MP en 2MP.
•
Flitser: U kunt de automatische flitser in- of
uitschakelen.
•
Zelfontspanner: U kunt de zelfontspanner
inschakelen en deze op 5 of 10 seconden zetten. De
foto wordt pas na de ingestelde tijd genomen, nadat
u op de Menu-toets heeft gedrukt.
•
Witbalans: U kunt de gewenste kleurtemperatuur
voor de witbalans selecteren.
Cameraopties
•
Selecteer voor de cameraopties Menu > Camera >
linker selectietoets. De volgende opties worden
Effecten: U kunt de gewenste kleureffecten voor de
te nemen foto instellen.
•
Geavanceerde instellingen:
Selecteer Menu > Camera > linker
selectietoets > Fotoalbum > selecteer een
afbeelding > Opties > Gebruiken als om
de opgeslagen afbeelding te gebruiken als
achtergrond, schermbeveiliging en bellerfoto.
Zie “Uw bestanden beheren” op pagina 49
voor meer informatie.
73
Multimediabestanden beheren
•
Opslag: U kunt de standaard opslaglocatie
voor foto's instellen op Telefoongeheugen of
Geheugenkaart.
Instellingen
Functie
Spelerinstellingen
U kunt de afspeellijst in
willekeurige volgorde ordenen
en herhaling van de afspeellijst
instellen. U kunt audio
afspelen op de achtergrond.
Een balk in het beginscherm
geeft aan dat audio wordt
afgespeeld op de achtergrond.
U kunt ook geluidseffecten en
laagversterking instellen.
•
Beeldkwaliteit: U kunt de beeldkwaliteit
instellen op een van de volgende: Fijn, Good,
of Normaal.
•
Tijdstempel: U kunt tijdstempels toevoegen
aan de foto's.
•
Sluitergeluid: U kunt een sluitergeluid kiezen
uit de aangeboden opties.
•
Ant-flikkering: U kunt de frequentie instellen
op 50 Hz of 60 Hz.
Audioinstellingen
•
Standaard herstellen: Selecteer deze optie
om de camerainstellingen terug te zetten op de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
U kunt de afspeelsnelheid van
de audio instellen.
Netwerkinstellingen
U kunt het netwerkprofiel
selecteren en bewerken dat
nodig is voor het streamen van
audiobestanden.
Mediaspeler
U kunt de ingebouwde mediaspeler gebruiken om
audio- en videobestanden af te spelen. Selecteer voor
de mediaspeler Menu > Multimedia > Mediaspeler.
De volgende submenu's worden weergegeven:
Speelt nu
U kunt het audio-/videobestand bekijken dat momenteel
wordt afgespeeld. U kunt pauzeren, stoppen, het
vorige of het volgende nummer afspelen door de
navigatiepijltoetsen te gebruiken. Selecteer Opties >
Instellingen om de volgende instellingen weer te geven
en te configureren:
Mijn afspeellijsten
U kunt alle opgeslagen afspeellijsten bekijken. Selecteer
Opties voor de volgende opties:
•
Openen: U kunt een afspeellijst openen; selecteer
Opties. De volgende opties worden weergegeven:
Optie
Functie
Afspelen
Geselecteerd bestand afspelen.
Details
Details van het bestand bekijken.
74
Multimediabestanden beheren
Omhoog
Verplaats het geselecteerde
bestand omhoog in de lijst. Deze
optie is alleen beschikbaar als er
meer dan één bestand is.
Omlaag
Verplaats het geselecteerde
bestand omlaag in de lijst. Deze
optie is alleen beschikbaar als er
meer dan één bestand is.
Toevoegen
Nieuw bestand toevoegen aan de
afspeellijst.
Verwijderen
Bestand verwijderen uit de
afspeellijst.
Verzenden
Bestand verzenden als
multimediabericht of e-mail of
via Bluetooth naar een andere
gebruiker.
Gebruiken
FM-radio
De FM-radio is ingebouwd en
biedt directe en eenvoudige
toegang tot FM-radiokanalen
op uw telefoon. Er moet
een headset met snoer zijn
aangesloten op de telefoon,
omdat de draad functioneert
als antenne voor de radio. Om
de headset op de telefoon aan
te sluiten, licht u de afdekking
op met het headsetteken aan
de linkerzijde van de telefoon.
U kunt vervolgens naar de
radio luisteren via de headset.
U dient alleen een 3,5 mm stereo headset aan
te sluiten voor de FM-radio.
Gebruik het bestand als ringtone.
•
Nieuw: U kunt een nieuwe afspeellijst toevoegen.
•
Alles verwijderen: U kunt alle afspeellijsten
verwijderen.
•
Verwijderen: U kunt een afspeellijst verwijderen.
•
Hernoemen: U kunt een afspeellijst hernoemen.
•
Opslag: U kunt de afspeellijst opslaan op de
telefoon of op de geheugenkaart (indien aanwezig in
de telefoon).
U kunt .mp3-, .wav-, .amr- en .aacaudiobestanden afspelen. U kunt MPEG- en
3GP-videobestanden afspelen.
Selecteer Menu > Multimedia > FM-radio. De radio
begint met spelen. U kunt de navigatietoetsen gebruiken
om te stoppen, spelen en het gewenste kanaal te zoeken.
Selecteer Opties voor de volgende opties.
•
Kanalenlijst: U kunt de kanalen bekijken die reeds
zijn opgeslagen. Selecteer een Kanaal > Opties >
Spelen om te spelen.
•
Handmatige invoer: U kunt handmatig de
frequentie van het te beluisteren kanaal invoeren.
Druk op de ‘#’-toets om decimalen in te
voeren bij het invoeren van de frequentie.
75
Multimediabestanden beheren
•
Automatisch zoeken: U kunt automatisch
radiokanalen zoeken en opslaan.
•
Instellingen: U kunt de volgende instellingen
configureren:
Optie
Functie
achtergrond
spelen
U kunt de radio laten spelen op
de achtergrond. Een balk in het
beginscherm geeft aan dat de
radio speelt op de achtergrond.
Weergave
U kunt de
achtergrondweergaveinstellingen configureren.
Luidspreker
U kunt Aan selecteren om de
FM-radio over de luidspreker te
laten spelen.
76
U kunt de opslagcapaciteit vergroten door een optionele
geheugenkaart in het vak binnen in de telefoon te
plaatsen. U kunt de volgende functies uitvoeren op de
geheugenkaart.
•
Formatteren van de geheugenkaart.
•
Geheugendetails bekijken zoals vrije ruimte en totale
ruimte.
•
Gebruikersgegevens opslaan.
Geheugenkaart gebruiken
De maximale ondersteunde capaciteit is 16 GB.
Geheugenkaart plaatsen in de telefoon
1.
Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.
2.
Til de batterijklep op en verwijder de batterij.
Zie voor instructies “Plaatsen van de batterij” op
pagina 14.
3.
Schuif en til de metalen klem op van het vak onder
het SIM-kaartvak.
4.
Plaats de geheugenkaart in het daarvoor bestemde
vak en sluit de metalen klem.
5.
Plaats de batterij en de klep terug. Draai de
schroeven van de batterijklep met de klok mee om
de batterijklep vast te zetten.
Wanneer de Sonim XP5560 BOLT telefoon
is aangesloten op een computer als
massaopslag, wordt de geheugenkaart als
afzonderlijk station weergegeven op de
computer.
77
Eindgebruikerslicentieovereenkomst
Onze garantie
Uitgebreide 3-jarige garantie
Dit draadloze apparaat (het “Apparaat”) bevat software
die eigendom is van Sonim Technologies, Inc.
(“Sonim”) en haar externe leveranciers en licentiegevers
(gezamenlijk de “Software”). Als gebruiker van dit
Apparaat geeft Sonim u een niet exclusieve, niet
overdraagbare, niet toewijsbare licentie voor het
gebruik van de software, uitsluitend in combinatie met
het Apparaat waarop deze is geïnstalleerd en/of is
meegeleverd. Niets hierin zal worden opgevat als een
verkoop van de Software aan een gebruiker van dit
Apparaat.
Sonim geeft deze Uitgebreide 3-jarige garantie voor uw
mobiele telefoon (hierna “Product” genoemd).
U mag de broncode van de Software of enige andere
component van de Software niet reproduceren,
aanpassen, distribueren, reverse engineeren,
decompileren, op andere wijze veranderen, of enige
ander middel gebruiken om deze te ontdekken. Ter
voorkoming van twijfel: u bent te allen tijde gerechtigd
alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de
Software over te dragen aan een derde, uitsluitend in
combinatie met het Apparaat waarbij u de Software
heeft gekregen, onder de voorwaarde dat deze derde
schriftelijk instemt aan deze regels te zijn gebonden.
U ontvangt deze licentie voor de levensduur van dit
Apparaat. Als u een van de voorwaarden van deze
licentie niet nakomt, wordt de licentie onmiddellijk
beëindigd. Sonim en haar externe leveranciers en
licentiegevers zijn de enige en exclusieve eigenaar van
en behouden alle rechten, aanspraken op en belangen
in de Software. Sonim en, voor zover de Software
materiaal of code bevat van een derde, dergelijke derden
zijn derdenbegunstigden van deze voorwaarden. De
geldigheid, constructie en nakoming van deze licentie
vallen onder de wetgeving van Delaware, Verenigde
Staten van Amerika.
U kunt uw telefoon registreren op www.sonimtech.com/
register voor meer informatie over uw product. Als uw
Product onderhoud nodig heeft, neem dan contact op
met de Sonim-klantenservice.
Onze garantie
Onder de voorwaarden van deze Uitgebreide 3-jarige
garantie garandeert Sonim dat dit product vrij is van
grote fouten in het ontwerp, materiaal en afwerking op
het moment van de oorspronkelijke aankoop door een
consument en gedurende een opvolgende periode van
drie (3) jaar.
Wat wij zullen doen
Als tijdens de garantieperiode dit product niet werkt
volgens de specificaties bij normaal gebruik en
onderhoud, vanwege defecten in ontwerp, materiaal
of afwerking, zullen Sonim's erkende distributeur
of servicepartners in het land of regio waar u het
product heeft gekocht dit repareren of vervangen naar
goeddunken van Sonim, door hetzelfde of een beter
type in dezelfde of betere toestand, zoals hieronder is
uitgelegd:
1.
Als er geen garantie meer geld voor een apparaat,
kunnen er reparatiekosten in rekening worden
gebracht;
2.
U wordt geïnformeerd over de kosten voordat enig
werk wordt uitgevoerd.
3.
U heeft de optie de kosten te accepteren en het
78
werk uit te laten voeren, of u kunt ervoor kiezen het
apparaat ongerepareerd terug te krijgen.
Eindgebruikerslicentieovereenkomst
4.
Eventuele reparatiekosten worden u in rekening
gebracht via de erkende distributeur van Sonim.
Merk op dat sommige persoonlijke instellingen,
downloads, of andere gegevens verloren kunnen gaan
wanneer uw Sonim-product wordt gerepareerd of
vervangen. Sonim stelt zich niet aansprakelijk voor het
verlies van gegevens van enigerlei aard en compenseert
u niet voor een dergelijk verlies.
U dient altijd backupkopiën te maken van alle gegevens
die zijn opgeslagen op uw Sonim-product, zoals
downloads, kalendergegevens en contacten, voordat u
uw Sonim-product aanbiedt voor reparatie of vervanging.
Voorwaarden
1.
De garantie geldt onafhankelijk van de registratie
van het product.
2.
De garantie is alleen geldig indien het
oorspronkelijke aankoopbewijs dat aan de
oorspronkelijke koper is afgegeven door een
erkende leverancier, waarop de aankoopdatum en
het serienummer van dit Product staan vermeld, kan
worden getoond bij het te repareren of vervangen
Product. Sonim behoudt zich het recht voor
garantieservice te weigeren indien het apparaat
buiten de garantie valt onder de hierin gestelde
voorwaarden.
3.
Wanneer Sonim het Product repareert of vervangt,
wordt het gerepareerde of vervangende Product
gegarandeerd gedurende de resterende tijd van
de oorspronkelijke garantieperiode of, indien
langer, gedurende negentig (90) dagen vanaf de
reparatiedatum. Voor reparatie of vervanging
kan gebruik worden gemaakt van functioneel
gelijkwaardige, opgeknapte materialen. Vervangen
onderdelen of componenten worden het eigendom
van Sonim.
Telefoonzorg
Elke Sonim-telefoon heeft een toegekende IP-classificatie
voor stof- en waterbescherming, volgens de IEC Ingress
Protection (IP) standaard 60529. Dit betekent dat de
telefoon beschermd is tegen stof en tot 60 minuten op
2 meter diepte onder water kan blijven. Onderdompeling
in dieper water kan de telefoon beschadigen en dient te
worden voorkomen.
Sonim phones are solid and built for heavy duty use.
Het ontwerp beschermt de telefoon tegen uiteenvallen
of mechanische schade bij blootstelling aan krachten
gelijk aan een vrije val van een hoogte van 2 meter. Het
blootstellen van de telefoon aan sterkere schokken en
krachten kan de telefoon beschadigen en dient te worden
voorkomen.
4.
Deze garantie geldt niet voor falen van het
Product door normale slijtage, of door onjuist
gebruik of misbruik, inclusief maar niet beperkt
tot gebruik anders dan op de normale en
gebruikelijke wijze, in overeenstemming met
de Sonim-apparaatspecificaties en instructies
voor gebruik en onderhoud van het Product.
Ook geldt deze garantie niet voor falen van het
Product vanwege wijzigingen of aanpassingen
aan software of hardware, overmacht, of schade
voortkomende uit interactie van vloeistof met het
Product buiten wat als acceptabel is beschreven
79
Eindgebruikerslicentieovereenkomst
in de gebruikershandleiding van het Product.
Een oplaadbare batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal
deze echter uitgeput raken - dit is geen defect.
Wanneer de gesprekstijd of de standbytijd
merkbaar korter worden, is het tijd uw batterij te
vervangen. Sonim raadt u aan alleen door Sonim
goedgekeurde batterijen en opladers te gebruiken.
Kleine afwijkingen in displayhelderheid en kleur
kunnen voorkomen tussen telefoons. Er kunnen
kleine heldere of donkere stippen voorkomen op
het display. Dit worden defecte pixels genoemd
en komen voor wanneer afzonderlijke punten niet
functioneren en niet kunnen worden bijgesteld. Tot
drie defecte pixels wordt acceptabel geacht.
5.
Deze garantie geldt niet voor falen van het Product
veroorzaakt door installatie, aanpassing, of reparatie
of openen van het Product door personen anders
dan door Sonim erkende personen. Door knoeien
met de zegels op het Product komt de garantie te
vervallen.
6.
De garantie geldt niet voor falen van het Product
veroorzaakt door het gebruik van accessoires
of andere randapparatuur die geen originele
accessoires zijn van het merk Sonim bedoeld voor
gebruik in combinatie met het Product.
7.
De 3-jarige garantie geldt niet voor accessoires
of softwaretoepassingen van derden, waarvoor in
plaats daarvan de oorspronkelijke fabrikantgarantie
voor deze producten geldt.
8.
ER ZIJN GEEN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE
OF MONDELINGE GARANTIES ANDERS DAN
DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE
IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER ZONDER
BEPERKINGEN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN SPECIFIEK DOEL, ZIJN BEPERKT TOT
DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.
IN GEEN GEVAL ZIJN SONIM OF HAAR
LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE
AARD, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT
TOT, VERLIES VAN WINST OF COMMERCIËLE
VERLIEZEN; GEHEEL ZOVER DEZE SCHADES
KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS DE
WET.
80
Conformiteitsverklaring
Sonim Technologies, Inc. verklaart dat de mobiele
telefoontype Sonim XP5560 BOLT typen Sonim
XP5560-E-R1 en XP5560-E-R2 voldoen aan de
essentiële vereisten en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EG.
Declaration of Conformity
We, Sonim Technologies, Inc. of 1875 S. Grant Street, Suite 620 San Mateo, CA 94402
declare under our sole responsibility that the products
Models: Sonim XP5520-E-R2, Sonim XP5560-E-R1, Sonim XP5560-E-R2
Type: P34F008AA
Conformiteitsverklaring
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:
EMC:
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11),
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08),
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
SAR:
EN 50360:2001, EN 62209-1:2005, IEC 62209-2:2010
Safety: EN 60950-1:2006, EN 62311: 2008,
Acoustic safety: EN 50332-1(2000-11)
R&TTE: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.8.0(2011-07),
ETS 300 487/A1:1997, EN 301908-1 V4.2.1 (2011-05), EN 301908-2 V4.2.1
We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above
named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
The conformity assessment procedure according to the regulations in R&TTE Directive
1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:
Eurofins Product Service GmbH Storkower Straße 38c , 15526 REICHENWALDE
Germany
Identification mark (Notified Body number):
0681
The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:
Sonim Technologies, Inc.
1875 S. Grant Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402
Sabrina Payonk:
Certifications and Type Approval Manager
Sonim Technologies, Inc
San Mateo, May 1, 2012
1875 So. Grant Street, Suite 620, San Mateo, CA 94402  tel: 1.650.378.8100  fax 1.650.240.3848  www.sonimtech.com 81
A
gepaard apparaat 46
Headset aansluiten 45
Instellingen 46
Ondersteunde profielen 44
Specificaties 44
Alleenwerker-toepassing 30
Audio
afspelen 70
B
C
Batterij
Gebruiksgegevens 14
Oplaadindicator 15
Camera- 73
opties 73
Inhoud
Beeldinstelingen 37
Berichten
Broadcast 64
Concepten 60
E-mail 59
Instellingen 64
MMS 57
Postvak IN 59
Postvak UIT 60
Verzonden berichten 61
SMS 56
Sjabloon 64
Berichten schrijven 56
Beveiligingsinstellingen 42
Bladwijzers 72
Bluetooth-verbindingen 44
Activering 44
Apparaat paren 44
Deactivering 44
Gepaard apparaat hernoemen 45
Gepaard apparaat verwijderen 45
Gegevens verzenden naar een
G
Geheugenkaart 77
Plaatsen 77
Geluidsrecorder 70
Gesprekken in de wacht/
wisselgesprek 33
Gesprek opnemen 36
Contacten
Bericht verzenden 51
Details bekijken 51
Meerdere contacten 55
Mijn nummer 55
Telefoonboekinstellingen 55
Toevoegen 51
Oproepgroepen 54
Zoeken 55
H
E
Java
Java-toepassing installeren vanaf
de geheugenkaart 71
Java-toepassing installeren via
WAP 71
Eenheidsconversie 69
E-mail 61
Concept 64
E-mailaccount configureren 62
Postvak IN 63
Postvak UIT 63
Verzonden berichten 64
Schrijven 63
F
FM-radio 75
Homepage 72
I
Internationale nummers bellen 32
J
K
Kalender 68
Gebeurtenissen bewerken 68
L
Linker selectietoets 19
82
N
T
Wereldklok 69
Nieuw contact toevoegen 51
Taalinstellingen 37
Wis-toets 19
Netwerkverbindingen 44
Thema’s 38
O
Toets bellen/accepteren/
verzenden 19
Inhoud
Oproepgeschiedenis/lijst 32
Organisator
E-boeklezer 70
Eenheidsconversie 69
Geluidsrecorder 70
Kalender 70
Opmerkingen 70
Wereldklok 70
Wekker 68
Rekenmachine 70
SIM-kaartmenu 70
Stopwatch 70
P
Profielen 66, 67
Algemeen 66
Buitenshuis 66
Headset 66
Vergadering 66
Vlucht 66
Stil 66
Toetsenbord
Accepteren/verzenden 21
Functietoetsen 17
In-/uitschakelen 21
Linker/rechter selectietoets 21
Navigatietoetsen 22
Oproep beëindigen 21
Wissen 21, 70
Terug 21
U
USB-functie 47
V
Vluchtstand 66
Voicemail
Serverinstellingen 65
W
Snelkiezen 38
WAP
Adres 72
Dienstenpostvak IN 72
Instellingen 72
Stille stand 66
Wekker 68
S
83
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising