Rökmaskiner och rökvätska för räddningsutbildning och
Marknadsledande på övningsrök
Rökmaskiner och rökvätska
för räddningsutbildning och industri.
Smoke machines and smoke fluid for fire training and industrial use.
Lidingö Brandförsvar
Trainer 201
För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For in door and out door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
1000 W. Uppvärmningstid 7 min. Överhettningsskyddad.
500 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Infälld fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
4,5A @ 220V
(LxBxH) 550 x 225 x 165 mm. Vikt: 11 kg.
2,5 liters behållare. Förbrukning ca 75 ml/min.
Slangadapter med rökslang, transportväska.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
1000 W. Heat-up time 7 min. Overheat protected.
500 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
On-board remote control with timer and level control.
4,5A @ 220V
(LxWxH) 550 x 225 x 165 mm. Weight: 11 kg.
2,5 litre container. Fluid consumption: 75 ml/min.
Ductingadaptor with ducting, flightcase.
Trainer 401
För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For in door and out door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
1500 W. Uppvärmningstid 7 min. Överhettningsskyddad.
1000 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Infälld fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
7A @ 220V
(LxBxH) 685 x 345 x 225 mm. Vikt: 19 kg.
9,5 liters behållare. Förbrukning ca 150 ml/min.
Slangadapter med rökslang, transportväska.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
1500 W. Heat-up time 7 min. Overheat protected.
1000 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
On-board remote control with timer and level control.
7A @ 220V
(LxWxH) 685 x 345 x 225 mm. Weight: 19 kg.
9,5 litre container. Fluid consumption: 150 ml/min.
Ductingadaptor with ducting, flightcase.
Trainer 101
Batteridriven rökmaskin för test av ventilaton, branddörrar etc.
Battery operated smoke machine for test of ventilation, fire doors etc.
Värmare:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
400 W. Uppvärmningstid 1 sek. Överhettningsskyddad.
Drifttid: upp till 10 min.
Batteri: 1000mA @ 12V DC. Batteriladdare: 240V.
(LxBxH) 223 x 100 x 210 mm. Vikt: 5,6 kg.
0,25 liters behållare.
Fjärrkontroll, transportväska.
Heat exchanger:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
400 W. Heat-up time 1 sec. Overheat protected.
Operational time: up to 10 min.
Battery: 1000mA @ 12V DC. Battery charger: 240V.
(LxWxH) 223 x 100 x 210 mm. Weight: 5,6 kg.
0,25 litre container.
Remote control, flightcase.
Trainer X-stream
För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For in door and out door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
2 x 2500 W. Uppvärmningstid 18 min. Överhettningsskyddad.
5000 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Infälld kontrollpanel med timer och mängdjustering.
22,5A @ 220V
(LxBxH) 1140 x 645 x 655 mm. Vikt: 167 kg.
2 x 9,5 liters behållare. Förbrukning ca 500 ml/min.
Fjärrkontroll.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
2 x 2500 W. Heat-up time 18 min. Overheat protected.
5000 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
On-board control panel with timer and level control.
22,5A @ 220V
(LxWxH) 1140 x 645 x 655 mm. Weight: 167 kg.
2 x 9,5 litre container. Fluid consumption: 500 ml/min.
Remote control.
Magnum 800
För räddningsövningar och industriellt bruk inomhus.
For in door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
750 W. Uppvärmningstid 7 min. Överhettningsskyddad.
200 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
3,5A @ 220V
(LxBxH) 410 x 170 x 170 mm. Vikt: 6,5 kg.
1 liters behållare. Förbrukning ca 50 ml/min.
Slangadapter med rökslang, transportväska.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
750 W. Heat-up time 7 min. Overheat protected.
200 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
Remote control with timer and level control.
3,5A @ 220V
(LxWxH) 410 x 170 x 165 mm. Weight: 6,5 kg.
1 litre container. Fluid consumption: 50 ml/min.
Ductingadaptor with ducting, flightcase.
ZR-12 AL
För räddningsövningar och industriellt bruk inomhus.
For in door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
1000 W. Uppvärmningstid 7 min. Överhettningsskyddad.
500 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Inbyggd fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
4,5A @ 220V
(LxBxH) 500 x 225 x 165 mm. Vikt: 11 kg.
2,5 liters behållare. Förbrukning ca 75 ml/min.
Slangadapter med rökslang, transportväska.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
1000 W. Heat-up time 7 min. Overheat protected.
500 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
On-board remote control with timer and level control.
4,5A @ 220V
(LxWxH) 500 x 225 x 165 mm. Weight: 11 kg.
2,5 litre container. Fluid consumption: 75 ml/min.
Ductingadaptor with ducting, flightcase.
ZR-33 Hi Mass
För räddningsövningar och industriellt bruk inomhus.
For in door fire training and industrial use.
Värmare:
Kapacitet:
Fjärrkontroll:
Strömförbrukning:
Mått:
Rökvätska:
Tillbehör:
1500 W. Uppvärmningstid 10 min. Överhettningsskyddad.
1000 m3 / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Inbyggd fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
7A @ 220V
(LxBxH) 690 x 375 x 225 mm (305 mm med bygel). Vikt: 19 kg.
9,5 liters behållare. Förbrukning ca 150 ml/min.
Slangadapter med rökslang, transportväska.
Heat exchanger:
Effective coverage:
Control:
Power consumption:
Measurements:
Fluid system:
Accessories:
1500 W. Heat-up time 10 min. Overheat protected.
1000 m3 / min. Continous operation (at reduced output).
On-board remote control with timer and level control.
7A @ 220V
(LxWxH) 690 x 375 x 225 mm (305 mm incl. bracket). Weight: 19 kg.
9,5 litre container. Fluid consumption: 150 ml/min.
Ductingadaptor with ducting, flightcase.
Tillbehör / Accessories
AF-1 Rökspridningsfläkt / Fan
for burst smoke.
AF-2 Rökspridningsfläkt / Fan
for burst smoke.
Slangadapter och rökslang /
Ductingadaptor with ducting.
Ljuseffekt för att simulera
brand / Light effect to simulate
fire.
Transportlåda / Flightcase
Trainer Rökvätska - ny vätska med längre varaktighet
Trainer Smokefluid - new fluid with higher dense
Medium
Ger en tät gråvit rök. Lämplig att användas i normaltempererade miljöer såsom skolor, sjukhus,
kontor etc.
Make a grey-white smoke for use in door in normal tempered rooms, as schools, hospitals,
offices etc.
Heavy
Ger en extremt tjock gråvit rök med extra lång varaktighet. Lämplig i mindre känsliga miljöer såsom rökövningshus, tunnlar, industrier, oljeplattformar etc, samt i lokaler med förhöjd temperatur.
Make a high dense grey-white smoke for use in- and out door, for example in training camps,
Jem Rökvätska / Smokefluid
Pro Smoke Super - ZR-mix
Ger en tät gråvit rök. Lämplig att användas i normaltempererade miljöer såsom skolor, sjukhus,
kontor etc.
Make a grey-white smoke for use in door in normal tempered rooms, as schools, hospitals,
offices etc.
Pro Smoke High Density - SP-mix
Ger en extremt tjock gråvit rök med extra lång varaktighet. Lämplig i mindre känsliga miljöer
såsom rökövningshus, tunnlar, industrier, oljeplattformar etc, samt i lokaler med förhöjd
temperatur.
Make a high dense grey-white smoke for use in- and out door, for example in training camps,
tunnels, industries, oil rigs etc.
Tester / Documentation
Jem Rökvätska är den enda som är hälsotestad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,
samt f.d. Arbetsmiljöinstitutet. Dessutom har många interna tester gjorts, bl. a. av Sveriges Television, SAS, FOI m. fl. Jem Rökvätska kan anses som standard inom all räddningsutbildning,
bl. a. hos Räddningsverket och räddningstjänster, inom täthets- och ventilationstestning m. m.
samt dessutom inom television, filmproduktion och teatrar.
Jem Smokefluid are well health document around the world. In Sweden by Swedish National
Testing and Research Institute. It’s been used in all kind of fire training and other industrial
use by, for ex. Swedish Rescue Services Agency (SRSA), SAS, Swedish Military, Norwegian
Offshore Industry and most of the fire brigades.
Primetime AB
Primetime grundades 1983 och har med tiden blivit en självklar och trygg leverantör av syntetisk
rök för räddningsutbildning, industrier, ventilationstestning, vindtunnlar etc, men även för television, film och teater. Vår verksamhet består i huvudsak av försäljning, uthyrning och konsultuppdrag.
Försäljning
Vi arbetar främst med agenturerna Trainer och Jem rökmaskiner och rökvätska, Tesa och LeMark tejper, Skyhigh pyroteknik samt MSL Firecheck Flamskyddsmedel.
Uthyrning
Vi hyr ut rökmaskiner, stora som små.
Konsultuppdrag
Vi åtar oss uppdrag att rökfylla vid brandövningar, t.ex. i tunnelbana, affärscentrum, vägtunnlar
och industrier.
Referenser
Bland våra kunder kan nämnas Räddningsverket, räddningstjänster, SAS, Luftfartsverket, Försvaret, oljeindustrin i Nordsjön för att nämna några.
Återförsäljare / Dealer:
Box 27173, 102 52 Stockholm, Sweden
Besök / Leverans: Midskogsgränd 13
Tel. 08-442 56 50 Fax. 08-442 56 51
Phone. +46-8-442 56 50 Fax. +46-8-442 56 51
info@primetime.se www.primetime.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising