Handleiding - Homecast Colorado
INHOUDSOPGAVE
Waarschuwing
4
Veiligheid
5
1
7
Voor U begint
1.1
Eigenschappen .................................................................... 7
1.2
Accessoires ......................................................................... 8
2
Bediening en functies
9
2.1
Voorzijde ............................................................................. 9
2.2
Achterzijde........................................................................ 10
2.3
Afstandsbediening ............................................................ 11
3
Aansluiten
12
3.1
HDMI................................................................................. 12
3.2
Componentaansluiting...................................................... 13
3.3
Scart.................................................................................. 15
3.4
A/V Receiver .................................................................... 16
4
Eerste installatie
4.1
5
17
Eerste installatie .............................................................. 17
Menu-bediening
18
5.1
Menubediening ................................................................. 19
5.2
Menuhulp .......................................................................... 19
5.3
Menustructuur .................................................................. 20
5.4
Installatie.......................................................................... 21
5.4.1
5.5
Zenders zoeken...............................................................21
Instellingen....................................................................... 22
5.5.1
TV-uitgang opties ............................................................22
5.5.2
Taal ................................................................................24
5.5.3
Kinderslot........................................................................24
1
5.5.4
5.6
Reservering ....................................................................... 25
5.6.1
5.7
5.7.1
Fabrieksinstellingen.......................................................... 27
5.7.2
Software-update .............................................................. 27
Status ................................................................................ 28
5.8.1
Informatie ....................................................................... 28
5.8.2
Conditional Access........................................................... 28
5.8.3
Mail ................................................................................ 28
5.8.4
Signaalontvangst ............................................................. 29
Infoschermen
Infoscherm........................................................................ 29
6.2
TV & Radio gebruik ......................................................... 30
6.3
TV- en radiozenderlijsten ................................................ 30
6.4
Blokkeren .......................................................................... 31
6.5
Favorieten ......................................................................... 32
Handige functies op uw afstandsbediening 33
7.1
Taal-toets .......................................................................... 33
7.1.1
Audio-taal ....................................................................... 33
7.1.2
Teleteksttaal .................................................................... 33
7.1.3
Ondertiteltaal .................................................................. 33
7.2
2
29
6.1
7
8
Reservering ..................................................................... 25
Geavanceerd ..................................................................... 27
5.8
6
Menu-instelling ................................................................ 25
A/V+ toets ....................................................................... 34
7.2.1
Audiomodus .................................................................... 34
7.2.2
Videomodus .................................................................... 34
7.2.3
Videoformaat................................................................... 34
7.3
Favoriet-toets.................................................................... 35
7.4
A-Z-toets ........................................................................... 35
7.5
EPG-toets .......................................................................... 35
Extra informatie
36
8.1
Onregelmatigheden .......................................................... 36
8.2
Technische specificaties ................................................... 37
8.3
Legenda ............................................................................ 40
3
Waarschuwing
Lees deze handleiding aandachtig door. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor uw
persoonlijke veiligheid. Volg de instructies nauwkeurig op.
Waarschuwingen, attentiepunten en opmerkingen
De volgende tekens vragen extra aandacht bij het lezen van deze handleiding.
Attentie
Vraagt uw
aandacht
voor
situaties
waarbij
de
apparatuur
beschadigd kan raken.
Waarschuwing
Waarschuwing voor situaties waarbij u letsel zou kunnen oplopen.
Opmerking
Opmerkingen worden vermeld als er extra informatie is welke
belangrijk kan zijn bij het gebruik of instellen van het apparaat.
4
Veiligheid
Deze ontvanger is geproduceerd met inachtneming van de geldende kwaliteits- en
veiligheidsvoorschriften. Lees de volgende instructies aandachtig door.
Veiligheidsinstructies en maatregelen.
Laat de ventilatieopeningen vrij. Zonder goede ventilatie raakt de
ontvanger oververhit.
Maak de ontvanger nooit schoon met agressieve, bijtende of
schurende middelen. U beschadigt zo de buitenkant van de
ontvanger.
Haal de stekker uit het stopcontact gedurende onweer.
Voorkom het vallen van de afstandsbediening.
Als U rookontwikkeling of stank waarneemt uit de ontvanger,
ontkoppelt u deze van het stroomnet en andere toestellen. Neem
contact op met uw verkooppunt.
Plaats de ontvanger altijd op een stevige ondergrond.
5
Zorg ervoor dat de ontvanger droog blijft.
Houd de ontvanger vrij van stof. Zorg ervoor dat er geen
voorwerpen in de ontvanger vallen. Deze zouden kortsluiting
kunnen veroorzaken.
Maak de ontvanger niet open.
Trek nooit aan het netsnoer om de stekker te verwijderen.
Verplaats de ontvanger niet terwijl deze is aangesloten.
Plaats de ontvanger niet bij sterke magneetvelden of niet
afgeschermde luidsprekers.
Zorg dat de ontvanger op een geventileerde, droge plek staat en
stel de ontvanger niet bloot aan direct zonlicht.
Gebruik de ontvanger bij temperaturen tussen de 5 en 30
graden Celsius.
6
1
Voor U begint
1.1
Eigenschappen

Briljante scherm-menu’s

Volledig conform de MPEG-2 & DVB standaard.

MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, MPEG-4 H.264/AVC,
AC3(Dolby
Digital)

Ruim datasnelheid bereik van 7Mbps & ruim frequentiebereik 47~862MHz

S/PDIF AC3 audio

Gebruikersvriendelijk OSD menu

256 kleuren gebruikersmenu

Meertalig menu

LED aanwijzing

Instelbare beeldformaten (4:3, 16:9) met Pan Vector of Letter Box mogelijkheid

EPG(Elektronische Programma Gids)

Teletekst en Ondertiteling (VBI (scart) & OSD)

Installatie met installatiegids

Capaciteit 1000 zenders

Favoriete zenderlijsten en leeftijdsblokkering

HDMI (High Definition Multimedia Interface) voor digitale overdracht naar de TV
7
1.2
8
Accessoires

Handleiding

Afstandsbediening

2 AAA batterijen

Scartkabel

RF-kabel

HDMI-kabel (optioneel)
2
Bediening en functies
2.1
Voorzijde
Element
Omschrijving
1. Stand-by knop
Zet de ontvanger aan/uit (met powersaving functie).
2. Kanaal op/neer knoppen
Zenderkeuze.
(▲/▼)
3. Display
Laat het kanaalnummer zien of de tijd.
9
2.2
Achterzijde
Element
Beschrijving
1. SIGNAL IN
Sluit hier de antenne/CAI-kabel aan.
2. LOOP OUT
Doorgeluste aansluiting van de antenne/CAI kabel naar bijvoorbeeld uw
TV of videorecorder.
10
3. HDMI OUT
HDMI-aansluiting voor uw TV-scherm.
4. VCR SCART
Scartaansluiting voor de Video.
5. TV SCART
Scartaansluiting voor uw TV-scherm.
6. CVBS OUT
Aansluiting voor het samengestelde beeldsignaal.
7. Stereo Audio OUT
Aansluiting voor het analoge stereo geluidssignaal.
8. YPBPr OUT
Componentaansluiting voor o.a. analoog HD beeld.
9. S/PDIF
Digital optische geluidsuitgang.
11. Netsnoer
Netsnoer 90~240V AC(zelfregelend),50~60Hz.
12. Power
AAN/UIT
2.3
Afstandsbediening
Alle functies van de ontvanger kunnen met de afstandsbediening geselecteerd worden.
Toets
Beschrijving
1. POWER
Zet de ontvanger aan of uit.
2. TV/Radio
Schakelt tussen TV en Radio
3. 1080i
Schakelt tussen de verschillende resoluties (576p, 720p of
1080i)
4. TAAL(
)
Selecteert geluid, teletekst en ondertiteltaal.
5. A/V+(
)
Selecteert de beeldverhouding (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) en
geluidsinstelling (Left, Right, Stereo, Joint).
6. Favorite (
7. A-Z (
)
Selecteert uw favoriete zenderlijst
)
Sorteert de zenders op alfabetische volgorde
8. MENU
Roept het menu op of sluit het menu af.
9. EPG
Roept de elektronische
programmagids (EPG) op.
10. INFO
Roept de informatiebalk op.
11. ▲/▼ (
/
Beweegt de selectie in een
)
menu omhoog of omlaag.
12.
/
Beweegt de selectie naar
( / )
links of naar rechts of
selecteert een optie.
13. OK(
Bevestigt de keuze gemaakt
)
in een menu. Druk op
om de zenderlijst op te
roepen.
Gaat een niveau terug in
14. BACK
het menu of verlaat menu.
15. V+/-
Verandert het volume
16. P+/-
Schakelt tussen zenders of
selecteert pagina’s in het
menu.
17. Cijfer Toetsen (
~
)
Selecteert zenders/en invoer
van getallen in het menu.
18. TEXT
Roept teletekst op
19. MUTE
Schakelt het geluid uit.
11
3
Aansluiten
U kunt de ontvanger op verschillende manieren aansluiten. Uiteraard is dit ook sterk afhankelijk van de
aansluitingen op uw televisie.
Indien uw televisie over een HDMI-ingang beschikt, is het sterk aan te bevelen uw digitale
ontvanger via HDMI-kabel aan te sluiten. Dit geeft het beste beeld en geluid.
Indien uw scherm niet beschikt over HDMI, maar wel over component (rood, blauw, groen) dan is dit
ook een manier om uw ontvanger op de televisie aan te sluiten.
Heeft uw televisie geen HDMI- en geen componentaansluiting, dan kunt u de ontvanger verbinden met
het scherm door middel van een scartkabel. Ook wanneer u wel over een HDMI- of
componentenaansluiting beschikt maar desondanks geen beeld krijgt, is het raadzaam om
de ontvanger aan te sluiten door middel van de scartkabel (deze schakelt vaak automatisch
naar de juiste tv-ingang).
3.1
12
HDMI
1.
Sluit de antenne/CAI kabel aan op de “Signaal in” bus.
2.
Sluit de HDMI-kabel aan op uw tv.
3.
Zet de ontvanger aan en activeer de HDMI ingang van uw tv.
Raadpleeg hiervoor eventueel de handleiding van uw tv.
4.
3.2
U krijgt het installatiemenu te zien. Doorloop de verschillende installatie
mogelijkheden. In hoofdstuk 4 vind u een uitgebreide beschrijving van het
installatiemenu.
Componentaansluiting
U kunt de componentenaansluiting gebruiken indien uw TV 1080i, 720p of 576p ondersteunt
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluit de antenne/CAI kabel aan op de Signaal in bus.
Sluit de YPbPr OUT en audio L/R OUT aan op de YPbPr IN en audio L/R IN van
uw TV.
Sluit tevens tijdelijk de scartkabel aan. De eerste keer dient u namelijk de
instellingen te wijzigen in het menu alvorens u via de componentaansluiting kunt
kijken.
Zet de ontvanger aan (mocht het niet automatisch gaan, zet uw TV dan op
AV/scart. Raadpleeg hiervoor eventueel de handleiding van uw TV)
U krijgt het installatiemenu te zien. Doorloop de verschillende
installatiemogelijkheden. In hoofdstuk 4 vindt u een uitgebreide beschrijving van
het installatiemenu.
Indien u de installatie correct heeft uitgevoerd en u de programma’s kunt bekijken,
kiest u voor menu door op de MENU-toets op uw afstandsbediening te drukken.
7.
Kies de optie “Instellingen” en druk op OK om verder te gaan.
8.
Kies vervolgens “TV-uitgang”. U komt nu in het TV-uitgangmenu.
9.
U ziet achter Scart “RGB” staan. Wijzig dit in “CVBS”. Uw componentaansluiting
wordt hiermee geactiveerd.
10. Indien u nu de componentuitgang (in plaats van scart) kiest op uw televisie, dan
kijkt u nu digitale televisie via uw componentkabel.
14
3.3
Scart
1.
Sluit de antenne/CAI-kabel aan op de “Signal in” bus.
2.
Sluit de Scart in/uitgang (TV SCART) aan op de Scart in/uitgang van uw TV.
3.
4.
5.
Sluit eventueel de Scart in/uitgang (VCR SCART) aan op de Scart in/uitgang van
uw videorecorder.
Zet de ontvanger aan. (mocht dit niet automatisch gaan, zet uw TV dan op
av/scart. Raadpleeg hiervoor eventueel de handleiding van uw TV).
U krijgt het installatiemenu te zien. Doorloop de verschillende
installatiemogelijkheden. In hoofdstuk 4 vindt u een uitgebreide beschrijving van
het installatiemenu.
15
3.4
1.
2.
16
A/V Receiver
Indien u over een A/V-receiver beschikt voorzien van een tosLink aansluiting,
verbind dan de ontvanger met de A/V-receiver door middel van een optische
TosLink kabel.
Activeer “Dolby Digital(DD)” in het menu.
4
Eerste installatie
4.1
Eerste installatie
Bij het voor het eerst opstarten van uw ontvanger komt u automatisch in het “Eerste
installatie” menu. Dit menu laat u in 3 eenvoudige stappen de meest belangrijke
instellingen inbrengen.
U heeft hier de gegevens van uw kabelmaatschappij nodig. Zie voor de juiste
frequentie/netwerknummers, behorend bij uw woonplaats, de gegevens die u van uw
kabelbedrijf heeft ontvangen. Een volledige lijst staat ook op www.stv.nl  klik kabel 
klik “bekijk de instelfrequenties”.
Vergeet niet uw smartcard in de ontvanger te
steken.
1. Kies de gewenste taal met de ◀/▶toetsen en
druk op de
toets om te bevestigen en om
naar de volgende stap te gaan.
2. Vervolgens komt u in het “Zenders zoeken”
scherm. Kies de opties met de ▲/▼toetsen en
geef de gegevens in die bij uw postcode en
kabelmaatschappij horen. U kunt in de
bovenste balken de kwaliteit zien van het
ontvangen kabelsignaal.
Nadat u alle gegevens van uw kabelbedrijf
juist heeft overgenomen, gaat u met de ▲/▼
toetsen naar “zoeken” (onderste regel). Druk
vervolgens op
van uw afstandsbediening.
De ontvanger zal de zenders gaan zoeken.
Nadat alle zenders gevonden zijn, wordt u
gevraagd of de kanalen moeten worden
opgeslagen. Kies hier “Ja” (“Ja” moet blauw
oplichten) en druk op
.
17
3. U komt nu in het Scherm-menu waarin u
de instellingen passend bij uw TV kunt
kiezen. Kies schermverhouding 16:9 als u
over een breedbeeld TV beschikt. Verder is
het aan te raden wanneer u over een HD
of HD-ready TV beschikt, om de resolutie
720p of 1080i te kiezen (standaardinstelling
is 1080i).
Druk op
om de gewenst instellingen te
bewaren en om verder te gaan. De
installatie is gereed.
U kunt nu genieten van digitale televisie.
Veel kijkplezier!
5
18
Menu-bediening
5.1
Menubediening
Druk op de MENU-toets om het menu te activeren. U kunt navigeren met de ▲/▼/◀/▶
toetsen. Het gekozen menu-item licht op.
Om het gekozen submenu te activeren drukt u op de
toets.
Om terug te keren naar de vorige keuze drukt u op de Back-toets.
Indien u het menu wilt verlaten drukt u nogmaals op de MENU-toets.
5.2
Menuhulp
Dit menu geeft u eenvoudige aanwijzingen.
: Gebruik de ▲/▼toetsen.
: Gebruik de P+/P- toetsen.
: Gebruik de ◀/▶toetsen.
: Gebruik de
toets.
: Gebruik de Taal, A/V+, Favoriet
toetsen.
: Gebruik de Back-toets
: Cijfer of ◀toetsen.
19
5.3
Menustructuur
Het menu is als volgt opgebouwd:
Installatie

Zenders zoeken
Instellingen

TV-uitgang

Taal

Kinderslot

Menu-instellingen
Reservering

Reservering
Geavanceerd

Fabrieksinstellingen

Software update
Status

Informatie

Conditional Access

Mail

Signaalontvangst
20
5.4
Installatie
1. Druk op de MENU-toets om het menu op te
2.
roepen.
Druk de
toets bij de keuze van een submenu.
Sommige submenu’s, zoals het kinderslot, zijn
beveiligd met een code. De standaard code is bij
uitlevering "0000".
5.4.1 Zenders zoeken
Indien u bent verhuisd of wanneer u zenders kwijt
bent geraakt, dan kunt u via deze optie de zenders
opnieuw zoeken.
Gebruik deze optie alleen wanneer u zenders kwijt
bent geraakt of wanneer u bent verhuisd. Deze optie
verwijdert namelijk alle zenders en stelt ze opnieuw in.
1.
2.
3.
Toets het wachtwoord in (standaard 0000)
om verder te gaan.
Kies de opties met de ▲/▼toetsen en geef
de gegevens in die bij uw postcode en
kabelmaatschappij horen. U kunt in de
bovenste balken de kwaliteit zien van het
ontvangen kabelsignaal.
Als u alle gegevens van uw kabelbedrijf
juist
heeft overgenomen, gaat u met de
▲/▼toetsen naar “zoeken” (onderste regel).
Druk vervolgens op
op uw
afstandsbediening.
De ontvanger zal de zenders gaan zoeken.
Nadat alle zenders gevonden zijn, wordt u
gevraagd of de kanalen moeten worden
opgeslagen. Kies hier “Ja” (“Ja” moet blauw
worden opgelicht) en druk op
om de
zenders op te slaan.
21
5.5
Instellingen
5.5.1 TV-uitgang opties
Kies de TV-uitgang opties met de
toetsen.
▲/▼/◀/▶
Scart:
Kies uw voorkeur (RGB, S-VIDEO, CVBS)
Standaard staat deze optie op RGB. Indien
u echter uw ontvanger op uw televise wilt
aansluiten middels een componentkabel,
dan dient u hier CVBS te kiezen.
Schermverhouding:
Selecteer beeldschermverhouding. (4:3, 4:3
Letter Box, 16:9). Indien u over een
breedbeeld TV beschikt, kiest u voor 16:9.
Schermformaat:
Kies hier hoe u de uitzending getoond wilt
hebben op uw scherm: Auto (de ontvanger
past het beeld zelf aan de uitzending aan:
16:9/4:3), beeldvullend, zoom, etc.
Dolby Digital (DD):
Activeer/deactiveer hier Dolby Digital, indien u
gebruikt maakt van een versterker.
Digital Audio:
Kies “Dolby Digital(DD)” of “PCM” voor de
SPDIF uitgang.
22
Audio vertraging:
Stel de waarde zo in dat het geluid
synchroon loopt met het beeld. Dit wordt
vooral gebruikt indien het geluid
rechtstreeks naar de geluidsinstallatie loopt.
Het is aan te raden om deze optie niet in
te schakelen wanneer het beeld en geluid
netjes synchroon lopen.
Door het drukken van de
instellingen vast.
toets legt u de
23
5.5.2 Taal
Kies de gewenste taal met de ▲/▼/◀/▶toetsen.
1.
2.
3.
4.
Scherm: Kies de taal van het menu.
Audio 1-2 : Kies de primaire en secundaire
taal van de audiokanalen.
Ondertitel 1-2 : Kies de primaire en
secundaire taal van de ondertiteling
Druk de
toets om de keuze te
bevestigen.
5.5.3 Kinderslot
Wachtwoord
1. Voor het aanpassen van het wachtwoord drukt
2. u de ◀/▶toetsen. Volg de aanwijzingen op.
3. Verander het wachtwoord door vier nieuwe
cijfers in te geven.
4. Om het wachtwoord te controleren dient u
nogmaals de code in te geven.
Leeftijdsgrens
1. Kies de minimumleeftijd voor het mogen
bekijken van bepaalde programma’s.
Standaard staat deze optie op “alles bekijken”.
2. Druk de
nogmaals
toets om te kiezen en
om te bevestigen.
Uitzendingen met een leeftijdsbegrenzing
worden nu toegelaten/geweerd aan de hand
van de door u gekozen leeftijd.
U kunt altijd de blokkering opheffen door het
wachtwoord/ code in te toetsen.
24
5.5.4 Menu-instelling
Kies uw voorkeur door de ▲/▼/◀/▶ toetsen te drukken.
1. Info schermtijd: tijd dat de infobalk zichtbaar
blijft (1~9 seconden), nadat u de infobalk
heeft opgevraagd met de Info-knop.
2. Screensaver: voorkomt inbranden van uw
scherm bij menuopties en bijv. radiogebruik
(Deactiveren, 5, 10, 20, 30, 60, 120 Minuten).
3. Menu transparantie: kies hier de
doorzichtigheid van de menuschermen (uit,
midden en aan).
4. Teletekst transparantie: Kies hier de
doorzichtbaarheid van de teletekstschermen
(uit, midden, aan).
5. Druk de
toets om te kiezen en te
bevestigen.
5.6
Reservering
5.6.1 Reservering
Indien u uw videorecorder, harddiskrecorder etc. Heeft aangesloten op uw digitale
ontvanger, heeft u hier de mogelijkheid om tot 8 uitzendingen te programmeren voor
opnames.
1. Druk de rode Taal-toets om de reservering te
bewerken. Gebruik daarvoor de ▲/▼/◀/▶
toetsen.
2. Om een programma toe te voegen drukt u de
groene A/V+ toets. Druk de gele FAV toets om
een programma te verwijderen.
3. Als u alle programma’s hebt ingesteld
25
kunt de
toets drukken om de
veranderingen te bewaren en dit
menuscherm te verlaten.
Indien de programma’s elkaar overlappen verschijnt
er een waarschuwing.
U dient uw opnameapparaat (videorecorder,
hardeschijfrecorder etc.) eveneens te programmeren.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw
opnameapparaat.
Verklaring iconen van dit menu:
26

: Eenmalig opname.

: Opname op elke werkdag.

: Opname in elk weekeinde.

: Wekelijkse opname.

: Dagelijkse opname.

: TV-zender.

: Radiozender.
5.7
Geavanceerd
5.7.1 Fabrieksinstellingen
Kies de optie “Fabrieksinstellingen” en druk op de
Toets. U ziet nu het keuzemenu om de
ontvanger terug te brengen in de uitleverstaat.
Als u de optie JA kiest en bevestigt,
wordt de ontvanger teruggezet in de
uitleverstaat. Alle instellingen, zenders
en
gebruikers- gegevens
worden gewist.
5.7.2 Software-update
Deze ontvanger kan via het kabelnetwerk worden
voorzien van nieuwe besturingssoftware.
Als er nieuwe software voor uw ontvanger
beschikbaar is, kunt u vervolgens via dit menu de
software in uw ontvanger laden. Als er geen
nieuwe software voor uw ontvanger beschikbaar is,
kunt u deze optie niet selecteren. Volg
nauwkeuring de instructies op uw scherm en
onderbreek het laden van nieuwe software
niet!
Nadat de nieuwe software is geladen zal uw
ontvanger automatisch een herstart uitvoeren.
Indien er nieuwe software beschikbaar is, is het sterk aan te bevelen om deze
nieuwe software te laden. Zo ontvangt u altijd de beste kwaliteit en laatste
updates.
27
5.8
Status
5.8.1 Informatie
In dit menu kunt u het versienummer van de
ontvanger en software aflezen.
5.8.2 Conditional Access
Uw ontvanger is voorzien van een kaartlezer
geschikt voor specifieke Irdeto-smartcards. U kunt
hiermee in Irdeto versleutelde uitzendingen
bekijken. In dit menu kunt u de eigenschappen
van de kaartlezer en de smartcard aflezen.
5.8.3 Mail
In dit menu kunt u berichten lezen die uw
kabelbedrijf naar u toe heeft gestuurd.
28
5.8.4 Signaalontvangst
U kunt hier informatie krijgen over de sterkte en
kwaliteit van het signaal.
6
Infoschermen
6.1
Infoscherm
1.
Na het drukken van de INFO-toets verschijnt
de infobalk voor een paar seconden. Hier kunt
u de eigenschappen van de lopende
uitzending bekijken.
2. Drukt u nogmaals op de INFO-toets, dan
verschijnt er een uitgebreider menu met meer
gedetailleerde informatie over de uitzending.
29
3. Indien het ' ▶' teken wordt getoond kunt u
met de ◀/▶toetsen de EPG info van de
volgende uitzending opvragen.
4. U kunt nogmaals de info-toets indrukken om
het
scherm weer te verlaten.
5. Druk de P+- toetsen om van zender te
wisselen.
Beeldverhouding
Ondertiteling
Beeldresolutie
Teletekst
Dolby Digital Plus
Iconen in de informatiebalk:
Wanneer een icoon blauw oplicht, dan is deze instelling
beschikbaar of reeds aanwezig.
6.2
TV & Radio gebruik
U kunt kiezen tussen Radio- en TV uitzendingen door op de TV/Radio toets te drukken.
6.3
TV- en radiozenderlijsten
Tijdens het kijken van TV-uitzendingen of het beluisteren van radio-uitzendingen kunt u
door op de
toets te drukken de zenderlijst oproepen.
Onderaan het menu worden iconen getoond. Elk icoon heeft een speciale functie. U kunt
d.m.v. de cursortoetsen kiezen voor de opties.
30
1. Druk op de
. Druk de A-Z toets indien u de
zenders op alfabetische volgorde wilt sorteren.
Druk nogmaals op de A-Z toets wanneer u de
zenders weer op zendernummer wilt sorteren.
2. Druk de ▲/▼ toetsen om de zender te
selecteren.
3. Druk de
toets om de gekozen zender te
bekijken.
4. Als u de terug/Back toets drukt verlaat u de
zenderlijst.
5. Druk op de INFO toets om informatie over de
actuele uitzending op te roepen
6. Druk op de Back-toets om dit menu te verlaten.
7. U kunt de zender van u keuze ook kiezen door
het kanaalnummer direct in te geven.
6.4
Blokkeren
Via blokkeren kunt u bepaalde zenders laten blokkeren met een wachtwoord. Pas wanneer
het wachtwoord wordt ingegeven, kan er naar de desbetreffende zender worden gekeken.
1. Selecteer de Blokkeren optie in de TV of favoriet lijst.
2. Selecteer de te blokkeren zender en druk
3.
op de
toets.
Voer uw wachtwoord in en druk de
toets om de zender te blokkeren.
4. Druk de Back-toets om de instelling op te
slaan en het menu te verlaten.
De zender is nu geblokkeerd en kan alleen
worden bekeken wanneer het wachtwoord
wordt ingevoerd. Om de blokkering blijvend
op te heffen, begin dan wederom bij punt
31
1.
6.5
Favorieten
U kunt 8 lijsten samenstellen met zenders naar uw keuze. Deze lijsten noemen wij
Favorieten.
1. Kies Favorieten met de cursortoetsen.
2. Vink de zenders aan die u wilt opnemen in
de lijst van uw keuze.
3. Druk de
om het favorietenmenu op te
roepen.
4. Selecteer uw favorieten lijst met de ▲/▼
toetsen en druk de
toets. Om de keuze
ongedaan te maken drukt u nogmaals de
toets
5. Om een andere zender binnen een lijst te
kiezen drukt u op de ◀/▶toetsen. De gekozen
zender zal nu in de lijst worden opgenomen.
6. Druk op de Back-toets om de wijzigingen op
te slaan en het menu te verlaten.
Tijdens het kijken naar TV of luisteren naar radio kunt u de FAV toets drukken. Er zal een
klein menuscherm verschijnen waarmee u uw favoriete zenderlijst kunt kiezen.
32
7
Handige functies op uw
afstandsbediening
7.1
Taal-toets
U kunt tijdens het kijken naar TV zenders of het luisteren naar radiozenders op de taal-toets
drukken. Er zal een klein scherm verschijnen waarin u diverse taal-opties voor deze zender
kunt aanpassen. U kunt opties voor Audio, Teletekst- en de ondertiteltaal instellen door de ▲
/▼/◀/▶ toetsen te gebruiken.
7.1.1 Audio-taal
1. Selecteer 'Audio' met de ◀/▶ toetsen.
2. Druk de ▲/▼ toetsen om de gewenste taal in
te stellen.
3. Bevestig met het drukken van de
toets uw
keuze.
7.1.2 Teleteksttaal
1. Selecteer 'Teletekst' met de ◀/▶ toetsen.
2. Druk de ▲/▼toetsen om de gewenste taal in
te stellen.
3. Bevestig door het drukken van de
toets uw
keuze.
4. U kunt nu teletekst in de taal van uw keuze
bekijken als deze taal beschikbaar is.
7.1.3 Ondertiteltaal
1. Selecteer 'Ondertitel' met de ◀/▶toetsen.
2. Druk de ▲/▼toetsen om de gewenste taal in
te stellen.
3. Bevestig door het drukken van de
toets uw
keuze.
4. U kunt nu ondertitels in de taal van uw keuze
bekijken als deze taal beschikbaar is.
33
7.2
A/V+ toets
U kunt tijdens het kijken naar TV-zenders of het luisteren naar radiozenders de A/V+ toets
drukken. Er zal een klein scherm verschijnen waarin u diverse audio- en video-opties voor
deze zender kunt aanpassen. U kunt opties voor Audio, Beeldschermverhouding en de
Videoresolutie instellen door de ◀/▶toetsen te gebruiken.
7.2.1 Audiomodus
1. Selecteer 'Audiomodus' met de ◀/▶toetsen.
2. Druk de ▲/▼ toetsen om Stereo, links of rechts
te kiezen.
3. Bevestig met de
toets uw keuze.
7.2.2 Videomodus
1. Selecteer 'Videomodus' met de ◀/▶toetsen.
2. Druk de ▲/▼ toetsen om een schermformaat te
kiezen.
3. Bevestig met de
toets uw keuze.
7.2.3 Videoformaat
1. Selecteer 'Videoformaat' met de ◀/▶toetsen.
2. Druk de ▲/▼ toetsen om een resolutie te
kiezen.
3. Bevestig met de
34
toets uw keuze.
7.3
Favoriet-toets
Tijdens het kijken naar TV of luisteren naar Radio kunt u de Favoriet toets drukken. Er zal
een klein menuscherm verschijnen waarmee u een andere of favoriete zenderlijst kunt kiezen.
1. Selecteer Favoriet door◀/▶toetsen te drukken.
2. Druk op de▲/▼toetsen om uw keuze te maken.
3. Druk de toets om de lijst te activeren.
7.4
A-Z-toets
Tijdens het kijken naar TV of luisteren naar Radio kunt u de A-Z toets drukken. De
zenderlijst zal alfabetisch worden gesorteerd. Drukt u nogmaals op A-Z, dan zal de lijst op
zendernummer worden gesorteerd.
7.5
EPG-toets
Door op de EPG toets te drukken roept u de programmagids op.
1. Druk de ◀/▶toetsen om de tijd te kiezen.
2. Druk de ▲/▼toetsen om de zender te kiezen.
Als u de gewenste uitzending hebt
geselecteerd kunt u door op de INFO-toets te
drukken gedetaileerde informatie over de
uitzending
tonen.
3. Druk op de Taal-toets om uitzendingen te
programmeren voor opname. Voor meer
informatie over deze functie verwijzen wij u
naar punt 5.6.1. van deze handleiding.
4. Druk op de Back-toets om het menu te
verlaten.
35
8
Extra informatie
8.1
Onregelmatigheden
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom uw ontvanger anders reageert dan u
verwacht of helemaal niet reageert. In de onderstaande tabel zijn een aantal
onregelmatigheden opgesomd met mogelijke oorzaak en mogelijke oplossing.
Als de onderstaande tabel niet helpt met het oplossen van uw probleem, raden wij u
aan om contact op te nemen met de leverancier waar u deze ontvanger heeft gekocht
of gekregen.
Open nooit uw digitale ontvanger. Het openen van deze ontvanger kan gevaar
opleveren aan uw gezondheid. Er zitten geen onderdelen in deze ontvanger die door de
gebruiker vervangen kunnen worden.
Storing
36
Mogelijke reden
Mogelijke oplossing
Het display van de
ontvanger blijft
donker
Het netsnoer zit niet in een
stopcontact.
Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Geen beeld of geluid.
Verkeerd gekozen
aansluitingen van in- en
uitgangen van de
TV/ontvanger
Controleer de aansluitingen en
verbindingen tussen de ontvanger en
TV
Verkeerd aangesloten
antenne-/CAI-kabel
Controleer de antennekabel en/of
vervang deze voor evt. de bijgeleverde
kabel.
Geen of slecht ontvangst
melding verschijnt.
Controleer de antennekabel en/of
vervang deze voor evt. de bijgeleverde
kabel. Kies de juiste
ontvangstfrequentie.
Geen geluid.
Controleer de aansluitingen en/of druk
de mute toets op de
afstandsbediening
TV staat uit.
Zet de TV aan en kies de juiste
ingang.
Afstandsbediening
reageert niet.
Er zitten geen batterijen in
de afstandsbediening of de
batterijen zijn uitgeput of
verkeerd geplaatst.
Vervang of plaats de batterijen op de
correcte wijze.
Weinig zenders
tijdens het zoeken of
kijken.
Slechte ontvangst door
Controleer de kabel en het gebruikte
slechte kabel of verkeerde
netwerknummer/zoekfrequentie.
zoekfrequentie gebruikt.
Vervang de kabel indien nodig en voer
de goede frequentie in.
8.2
Technische specificaties
1. Tuner & Demodulator
Parameter
Specificaties
Ingangsfrequentie
47MHz to 862 Mhz
RF ingangsniveau
-15 ~ +15dBm
RF Impedantie
75 Ω
Demodulatie
QAM
Datasnelheid
7Msps
2. MPEG
Parameter
Specificaties
Transport Stroom
MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification
Ingangsnelheid
Max. 15Mbit/s
Video
MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 H.264/AVC
Audio
MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital)
Beeldverhouding
4:3 or 16:9
Active beeldpunten
1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i
Audio Mode
Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono
Audiobewerkingsfrequentie
32/44.1/48kHz
3. Aansluitingen
Aansluiting
Specificaties
37
Video
TV SCART (RGB, CVBS, S-VIDEO)
VCR SCART (CVBS )
RCA (VIDEO)
Component (YPbPr)
HDMI
Audio
TV SCART
VCR SCART
RCA(Audio L,R)
SPDIF
4. RF-Modulator
Parameter
Specificaties
RF aansluiting
75 Ω IEC169-2, Male/Female
Frequentie
470MHz to 860MHz
Uitgangsfrequentie
CH 21-69 voor de Demodulator
TV Standaard
PAL B/G/I/D/K instelbaar
5. Voeding
Parameter
Specificaties
Voedingsspanning
90~260VAC(SMPS)
Verbruik
18W. Standby powersaving 2W
Gewicht
Ong. 1.5KG
Gebruikstemperatuur
0 ~ 40 C
Opslagtemperatuur
-40~+65 C
Parameter
Ingebouwd
Specificaties
1 Smartcardsleuf (Irdeto)
6. CAS
7. SCART plus
PIN No.
1
38
TV
Audio Out Right
AUX
Audio Out Right
2
-
Audio In Right
3
Audio Out Right
Audio Out Left
4
Audio ground
Audio ground
5
Blue Ground
Blue Ground
6
-
Audio In Left
7
Blue Out
Blue In
8
Function Control Out
Function Control In
9
Green Ground
Green Ground
10
-
-
11
Green Out
Green In
12
-
-
13
Red Ground
Red Ground
14
Fast Blanking Ground
Fast Blanking Ground
15
Red(C) Out
Red(C) In
16
Fast Blanking Out
Fast Blanking In
17
CVBS ground
CVBS ground
18
CVBS ground
CVBS ground
19
CVBS(Y) Out
CVBS Out
20
-
CVBS(Y) In
21
Ground
Ground
39
8.3
Legenda
EPG
Elektronische Programma Gids. Informatie over de inhoud en tijdstippen van uitzendingen.
Kinderslot
Wijze om uitzendingen leeftijdsgebonden te beperken met behulp van de informatie die met
de uitzending wordt meegezonden
Wachtwoord
Een 4 cijfercode die bepaalde gedeeltes van het menu beperkt toegankelijk maakt. Standaard
is het wachtwoord 0000 (viermaal nul).
SCART
Europese stekker voor audio en video verbindingen.
Versleutelde uitzendingen
Digitaal vervormde uitzendingen die met behulp van een geactiveerde toegangskaart zichtbaar
gemaakt kan worden.
Datasnelheid
Snelheid van digitale informatie van bijv. TV of Radio uitzendingen.
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising