DX-C200 Operation-Manual NL

DX-C200 Operation-Manual NL

DX-C200

Gebruiksaanwijzing

Gebruikershandleiding

1

Overzicht van het apparaat

2

Snel aan de slag

3

De printerfunctie gebruiken

4

De kopieerfunctie gebruiken

5

De scanfunctie gebruiken

6

De faxfunctie gebruiken

7

Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

8

Het apparaat configureren met Web Image Monitor

9

Problemen oplossen

10

Onderhoud

11

Bijlage

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht van het apparaat

Inleiding............................................................................................................................................................11

Handelsmerken............................................................................................................................................11

Disclaimer.....................................................................................................................................................13

Handleidingen voor dit apparaat...................................................................................................................14

Modelspecifieke informatie.............................................................................................................................15

Lijst met opties...................................................................................................................................................16

Hoe werkt deze handleiding?.........................................................................................................................17

Symbolen......................................................................................................................................................17

Opmerkingen...............................................................................................................................................17

Informatie over het IP-adres........................................................................................................................17

Handleidingen gebruiken................................................................................................................................18

Handleidingen openen...............................................................................................................................18

Opvallende eigenschappen............................................................................................................................19

Het apparaat als printer gebruiken............................................................................................................19

Het apparaat als kopieerapparaat gebruiken..........................................................................................22

Het apparaat als scanner gebruiken..........................................................................................................25

Het apparaat als faxapparaat gebruiken.................................................................................................29

Inleiding tot de onderdelen.............................................................................................................................32

Buitenkant: Vooraanzicht............................................................................................................................32

Buitenkant: Achteraanzicht..........................................................................................................................33

Binnenkant....................................................................................................................................................35

Bedieningspaneel........................................................................................................................................36

2. Snel aan de slag

Het apparaat installeren..................................................................................................................................41

De plaats van het apparaat........................................................................................................................41

Uitpakken......................................................................................................................................................44

Het apparaat aanzetten..............................................................................................................................54

Eerste set-up.................................................................................................................................................57

Bewerkingsmodi wijzigen...........................................................................................................................59

Energie besparen.........................................................................................................................................60

Meerdere taken tegelijk uitvoeren..............................................................................................................61

Het apparaat aansluiten..................................................................................................................................66

1

2

Verbinding met een computer via een USB-kabel....................................................................................66

Digitale camera aansluiten via een USB-kabel.........................................................................................67

Aansluiten met een netwerkkabel...............................................................................................................68

Aansluiten op een telefoonlijn.....................................................................................................................70

Het apparaat configureren..............................................................................................................................73

De instellingen voor het IPv4-adres configureren.....................................................................................73

De instellingen voor IPv6-adres configureren...........................................................................................76

De telefoonnetwerkinstellingen configureren............................................................................................79

De printer via een netwerk delen....................................................................................................................82

Opties installeren..............................................................................................................................................83

De papierinvoereenheid (lade 2) installeren............................................................................................83

Papier en andere media..................................................................................................................................86

Ondersteund papier voor elke lade...........................................................................................................86

Specificaties van papiertypes.....................................................................................................................90

Niet-ondersteunde papiertypes..................................................................................................................96

Voorzorgsmaatregelen bij het opslaan van papier..................................................................................97

Afdrukgebied...............................................................................................................................................98

Papier plaatsen..............................................................................................................................................100

Papier plaatsen in lade 1..........................................................................................................................100

Papier plaatsen in lade 2..........................................................................................................................110

Papier plaatsen in de handinvoer............................................................................................................112

Enveloppen plaatsen.................................................................................................................................114

Het papiertype en -formaat opgeven......................................................................................................120

Originelen plaatsen.......................................................................................................................................124

Originelen..................................................................................................................................................124

Originelen plaatsen...................................................................................................................................126

Tekens invoeren.............................................................................................................................................129

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers...............................................................................................131

Instellingen van gebruikersbeperkingen inschakelen.............................................................................131

Als apparaatfuncties zijn beperkt.................................................................................................................135

3. De printerfunctie gebruiken

Optie- en papierinstellingen configureren...................................................................................................137

Windows....................................................................................................................................................137

Mac OS X 10.3.........................................................................................................................................138

Mac OS X 10.4.........................................................................................................................................138

Mac OS X 10.5/10.6..............................................................................................................................139

De printereigenschappen openen................................................................................................................140

Toegang tot de printereigenschappen vanuit het venster [Printers en faxapparaten].........................140

Toegang tot de printereigenschappen vanuit een toepassing..............................................................140

Basisbewerkingen in printermodus...............................................................................................................142

Papier komt niet overeen..........................................................................................................................142

Een afdruktaak annuleren.........................................................................................................................143

Vertrouwelijke documenten afdrukken.........................................................................................................146

Een beveiligd afdrukbestand opslaan.....................................................................................................146

Een beveiligd afdrukbestand afdrukken..................................................................................................147

Een beveiligd afdrukbestand verwijderen...............................................................................................148

Bekijken welke beveiligde afdrukbestanden zijn geannuleerd.............................................................150

Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken (PictBridge)................................................................152

Wat is PictBridge?.....................................................................................................................................152

Met PictBridge afdrukken.........................................................................................................................152

Wat u met dit apparaat kunt doen...........................................................................................................153

PictBridge afsluiten....................................................................................................................................154

Als afdrukken met PictBridge niet werkt...................................................................................................154

De verschillende afdrukfuncties gebruiken..................................................................................................157

Afdrukkwaliteitfuncties..............................................................................................................................157

Afdrukuitvoerfuncties.................................................................................................................................158

4. De kopieerfunctie gebruiken

Het scherm in de kopieermodus...................................................................................................................161

Basisbewerkingen in de kopieermodus.......................................................................................................163

Een kopie annuleren.................................................................................................................................164

Vergrote of verkleinde kopieën maken........................................................................................................166

Meerdere pagina's combineren...................................................................................................................168

Twee of vier pagina's op één vel kopiëren.............................................................................................168

Beide zijden van een identificatiebewijs op één zijde van papier kopiëren........................................170

Dubbelzijdige kopieën maken......................................................................................................................173

Scaninstellingen opgeven.............................................................................................................................176

3

4

Afbeeldingsbelichting aanpassen............................................................................................................176

Het documenttype selecteren aan de hand van het origineel...............................................................177

5. De scanfunctie gebruiken

Het scherm in de scanmodus........................................................................................................................179

Scanbestemmingen registreren.....................................................................................................................181

Scanbestemmingen wijzigen....................................................................................................................187

Scanbestemmingen verwijderen..............................................................................................................188

Scannen via het bedieningspaneel..............................................................................................................189

Basisbewerkingen voor Scannen naar E-mail/FTP/Map.....................................................................189

Basisbewerkingen voor Scannen naar USB...........................................................................................193

Scaninstellingen opgeven.........................................................................................................................195

Scannen vanaf een computer.......................................................................................................................200

Basisbewerkingen voor TWAIN-scannen...............................................................................................200

6. De faxfunctie gebruiken

Het scherm in de faxmodus...........................................................................................................................207

De datum en tijd instellen..............................................................................................................................209

Faxbestemmingen registreren.......................................................................................................................211

Faxbestemmingen gebruiken met het bedieningspaneel.......................................................................211

Faxbestemmingen registreren met Web Image Monitor.......................................................................215

Een fax versturen............................................................................................................................................218

Verzendingsmodus selecteren..................................................................................................................218

Internetfax verzenden...............................................................................................................................219

Basisbewerkingen voor het versturen van een fax.................................................................................220

De faxbestemming opgeven.....................................................................................................................223

Handige verzendingfuncties.....................................................................................................................227

Scaninstellingen opgeven.........................................................................................................................229

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)...........................................................................233

Het LAN-fax adresboek configureren.....................................................................................................233

Basisbewerkingen voor het versturen van faxen vanaf een computer..................................................240

Een faxvoorblad bewerken......................................................................................................................243

De verzendinstellingen configureren.......................................................................................................245

Een fax ontvangen.........................................................................................................................................248

Ontvangstmodus selecteren.....................................................................................................................248

Een internetfax ontvangen........................................................................................................................252

Faxen doorsturen of in het geheugen opslaan.......................................................................................253

Faxen die zijn opgeslagen in het geheugen afdrukken.........................................................................255

Faxen van speciale afzenders ontvangen of afwijzen...........................................................................257

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Basisbewerkingen met het menuscherm uitvoeren......................................................................................261

Menuoverzicht...............................................................................................................................................263

Kopieerinstellingen........................................................................................................................................267

Kopieerinstellingen wijzigen.....................................................................................................................267

Parameterinstellingen voor kopiëren.......................................................................................................268

Scannerinstellingen........................................................................................................................................273

Scannerinstellingen wijzigen....................................................................................................................273

Parameterinstellingen voor de scanner...................................................................................................274

Instellingen voor het versturen van faxen.....................................................................................................276

Instellingen voor het versturen van faxen wijzigen.................................................................................276

Parameterinstellingen voor faxen.............................................................................................................277

Instellingen onder faxeigenschappen..........................................................................................................279

Instellingen van faxeigenschappen wijzigen..........................................................................................279

Parameterinstellingen van de faxeigenschappen...................................................................................279

Instellingen voor het faxadresboek..............................................................................................................286

Faxbestemmingen registreren in snelkiesbestemmingen/verkorte kiesbestemmingen........................286

Parameterinstellingen voor het faxadresboek.........................................................................................286

Systeeminstellingen........................................................................................................................................288

Systeeminstellingen wijzigen....................................................................................................................288

Parameterinstellingen van de systeeminstellingen..................................................................................288

Netwerkinstellingen.......................................................................................................................................297

Netwerkinstellingen wijzigen...................................................................................................................297

Parameterinstellingen voor netwerkinstellingen......................................................................................298

Lijsten/rapporten afdrukken.........................................................................................................................301

De configuratiepagina afdrukken............................................................................................................301

Soorten rapporten.....................................................................................................................................301

De configuratiepagina lezen....................................................................................................................302

Het faxjournaal lezen................................................................................................................................305

5

6

De TX/RX stand-by bestandenlijst lezen.................................................................................................307

Het scanjournaal lezen.............................................................................................................................308

Beheerdersinstellingen..................................................................................................................................309

De beheerdersinstellingen wijzigen.........................................................................................................309

Parameterinstellingen voor beheerderstoepassingen............................................................................310

Instellingen van de printereigenschappen...................................................................................................314

Instellingen van printereigenschappen wijzigen.....................................................................................314

Parameterinstellingen van de printereigenschappen.............................................................................314

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Web Image Monitor gebruiken...................................................................................................................319

Bovenste pagina weergeven........................................................................................................................321

De taal van de interface wijzigen............................................................................................................322

De systeeminformatie controleren................................................................................................................323

De statusinformatie nakijken.....................................................................................................................323

Tellerinformatie controleren......................................................................................................................325

De apparaatinformatie controleren.........................................................................................................328

De systeeminstellingen configureren............................................................................................................330

Het geluidsvolume configureren..............................................................................................................330

De papierinstellingen configureren..........................................................................................................331

Het papierformaat van kopieën opgeven...............................................................................................333

De faxinstellingen configureren................................................................................................................334

De ladeprioriteit opgeven.........................................................................................................................337

De instelling toner besparen configureren..............................................................................................339

De instellingen voor I/O-time-out configureren.....................................................................................339

De prioriteitsinstellingen voor zwart-wit afdrukken configureren..........................................................340

Bestemmingen registreren.............................................................................................................................342

Speciale afzenders van faxen registreren...................................................................................................343

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers...............................................................................................344

De netwerkinstellingen configureren............................................................................................................345

De netwerkstatus controleren...................................................................................................................345

De IPv6-instellingen configureren............................................................................................................346

De instellingen van de netwerkapplicatie configureren.........................................................................347

De DNS-instellingen configureren...........................................................................................................348

De instellingen van automatische e-mailmeldingen configureren.........................................................350

De SNMP-instellingen configureren........................................................................................................351

De SMTP-instellingen configureren..........................................................................................................352

De POP3-instellingen configureren..........................................................................................................353

De internetfaxinstellingen configureren...................................................................................................354

De IPsec-instellingen configureren...............................................................................................................357

De algemene IPsec-instellingen configureren.........................................................................................357

Het IPsec-beleid configureren..................................................................................................................358

Rapporten/lijsten afdrukken.........................................................................................................................363

De beheerderinstellingen configureren........................................................................................................365

Het wachtwoord en e-mailadres van de beheerder configureren........................................................365

De instellingen van het apparaat resetten...............................................................................................366

De instellingen van het apparaat back-uppen.......................................................................................367

De instellingen van het apparaat herstellen met een back-upbestand.................................................368

De instellingen voor datum en tijd configureren.....................................................................................369

De instellingen voor de energiespaarstand configureren......................................................................370

9. Problemen oplossen

Overzicht........................................................................................................................................................373

Algemene problemen....................................................................................................................................374

Problemen met papierinvoer.........................................................................................................................376

Een papierstoring verwijderen.................................................................................................................378

Vastgelopen papier in de scanner verwijderen......................................................................................384

Problemen met afdrukkwaliteit......................................................................................................................389

De toestand van het apparaat controleren.............................................................................................389

Printerproblemen............................................................................................................................................390

De instellingen van het printerstuurprogramma wijzigen.......................................................................393

Afgedrukte kleuren komen niet overeen met de weergegeven kleuren...............................................393

Afdrukposities komen niet overeen met het computerscherm................................................................394

Kopieerproblemen.........................................................................................................................................395

Scanproblemen..............................................................................................................................................397

Faxproblemen................................................................................................................................................398

Fout- en statusmeldingen op het scherm......................................................................................................405

De printcartridge vervangen.........................................................................................................................417

7

8

De tonerafvalfles vervangen.........................................................................................................................424

10. Onderhoud

Schoonmaken................................................................................................................................................431

Voorzorgsmaatregelen tijdens het schoonmaken..................................................................................431

De tonerdichtheid-sensor schoonmaken.................................................................................................432

De wrijvingsstrip en papierinvoerrol reinigen.........................................................................................434

De registratierol en papierlade schoonmaken.......................................................................................436

De glasplaat schoonmaken......................................................................................................................440

De ADF schoonmaken..............................................................................................................................440

Het apparaat verplaatsen.............................................................................................................................442

Over een korte afstand vervoeren...........................................................................................................443

Over een lange afstand vervoeren..........................................................................................................444

Het apparaat weggooien.............................................................................................................................445

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt...........................................................................................446

Het apparaat voorbereiden op een lange tijd van inactiviteit..............................................................446

Het apparaat weer in gebruik nemen na een lange periode van inactiviteit.......................................447

Waar kan ik meer informatie krijgen?..........................................................................................................449

Verbruiksartikelen..........................................................................................................................................450

Printcartridges............................................................................................................................................450

Tonerafvalfles.............................................................................................................................................451

11. Bijlage

Beschikbare functies en netwerkinstellingen in een IPv6-omgeving..........................................................453

Beschikbare functies..................................................................................................................................453

Verzending met IPsec....................................................................................................................................455

Codering en verificatie door IPsec...........................................................................................................455

Beveiligingskoppeling (Security Association).........................................................................................456

Configuratieproces voor instellingen van uitwisseling van coderingssleutel........................................457

De instellingen opgeven voor de uitwisseling van de coderingssleutel................................................457

Opgeven van de IPsec-instellingen op de computer.............................................................................458

IPsec in- en uitschakelen met behulp van het bedieningspaneel...........................................................460

Specificaties van het apparaat.....................................................................................................................462

Algemene functie Specificaties.................................................................................................................462

Specificaties van de printerfunctie...........................................................................................................464

Specificaties van de kopieerfunctie.........................................................................................................464

Specificaties van de scanfunctie..............................................................................................................465

Specificaties van de faxfunctie.................................................................................................................466

Specificaties van opties.................................................................................................................................469

Papierinvoereenheid ................................................................................................................................469

Elektromagnetische interferentie...................................................................................................................470

Copyright-informatie met betrekking tot geïnstalleerde toepassingen......................................................471

expat...........................................................................................................................................................471

JPEG LIBRARY............................................................................................................................................471

INDEX

...........................................................................................................................................................473

9

10

1. Overzicht van het apparaat

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het product en deze handleiding.

Inleiding

Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een handige plaats binnen handbereik.

Handelsmerken

Microsoft

®

, Windows

®

, Windows Server

®

, Windows Vista

®

en Internet Explorer

®

zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De correcte naam van Internet Explorer 6 is Microsoft

®

Internet Explorer

®

6.

Adobe, Acrobat, PostScript en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe

Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PCL

®

is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company.

Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS, TrueType en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

Firefox

®

is een gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation.

LINUX

®

is het gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en in andere landen.

“Presto! PageManager" en "NewSoft" zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van

NewSoft Technology Corporation onderhevig aan handelsmerkbescherming van plaatseljke handelsmerkregelgeving en internationale handelsmerkconventies.

PictBridge is een handelsmerk.

RED HAT is een gedeponeerd handelsmerk van Red Hat, Inc.

Solaris is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde

Staten en andere landen.

Andere productnamen in deze handleiding dienen alleen ter aanduiding en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Wij maken geen enkele aanspraak op enig recht op deze merken.

De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn:

• De productnamen van Windows XP zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows

®

XP Professional Edition

Microsoft

®

Windows

®

XP Home Edition

11

12

1. Overzicht van het apparaat

Microsoft

®

Windows

®

XP Professional x64 Edition

• De productnamen van Windows Vista zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows Vista

®

Ultimate

Microsoft

®

Windows Vista

®

Business

Microsoft

®

Windows Vista

®

Home Premium

Microsoft

®

Windows Vista

®

Home Basic

Microsoft

®

Windows Vista

®

Enterprise

• De productnamen van Windows 7 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows

®

7 Starter

Microsoft

®

Windows

®

7 Home Premium

Microsoft

®

Windows

®

7 Professional

Microsoft

®

Windows

®

7 Ultimate

Microsoft

®

Windows

®

7 Enterprise

• De productnamen van Windows Server 2003 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 Standard Edition

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 Enterprise Edition

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 Web Edition

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 Datacenter Edition

• De productnamen van Windows Server 2003 R2 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 R2 Standard Edition

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft

®

Windows Server

®

2003 R2 Datacenter Edition

• De productnamen van Windows Server 2008 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 Foundation

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 Standard

Microsoft

®

Windows Server

®

2009 Enterprise

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 Datacenter

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 voor systemen op Itanium-basis

Microsoft

®

Windows

®

Web Server 2008

Microsoft

®

Windows

®

HPC Server 2008

• De productnamen van Windows Server 2008 R2 zijn als volgt:

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 Foundation

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 Standard

Inleiding

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 Enterprise

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 Datacenter

Microsoft

®

Windows Server

®

2008 R2 voor systemen op Itanium-basis

Microsoft

®

Windows

®

Web Server R2 2008

Microsoft

®

Windows

®

HPC Server R2 2008

• PostScript

®

3 staat in deze handleiding voor “Adobe PostScript 3 Emulation”.

Disclaimer

In geen enkel geval kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale of toevallige schade of gevolgschade voortvloeiend uit het hanteren of het bedienen van het apparaat.

Deze handleiding mag niet zonder toestemming geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, noch worden aangepast, geciteerd of herdrukt.

13

14

1. Overzicht van het apparaat

Handleidingen voor dit apparaat

Er zijn verschillende handleidingen meegeleverd met dit apparaat. Selecteer de handleiding met de informatie die u nodig hebt.

• De media zijn afhankelijk van de handleiding.

• De gedrukte en elektronische versies van een handleiding hebben dezelfde inhoud.

• Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader moet zijn geïnstalleerd om de handleidingen als PDFbestanden te kunnen bekijken.

Veiligheidsinformatie

Biedt informatie over het veilig gebruiken van dit apparaat.

Wanneer u persoonlijk letsel en schade aan het apparaat wilt voorkomen, moet u deze informatie lezen.

Verkorte Installatiehandleiding

Bevat procedures om het apparaat uit de doos te halen en aan te sluiten op de computer.

Starthandleiding voor scanner en fax

Geeft installatie- en bedieningsprocedures voor de scanner- en faxfunctie van het apparaat. Meer informatie over deze functies die niet in deze handleiding zijn opgenomen, vindt u in de

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding

Geeft informatie over de algemene bediening van het apparaat en behandelt de onderstaande onderwerpen.

• Opties installeren

• Geschikte papiertypen

• Procedures om de printer-, kopieer-, scanner- en faxfuncties te gebruiken

• Het apparaat configureren

• Problemen en papierstoringen oplossen

• Verbruiksartikelen vervangen

• De status van het apparaat controleren door Web Image Monitor te gebruiken.

• Informatie over onderhoud

Deze handleiding staat op de cd-rom met handleidingen die met het apparaat is meegeleverd.

Verkorte handleiding

Geeft informatie over hoe u problemen kunt oplossen en beschrijft de basishandelingen voor kopiëren, scannen en het verzenden van faxen.

Deze handleiding staat op de cd-rom met handleidingen die met het apparaat is meegeleverd.

Modelspecifieke informatie

Modelspecifieke informatie

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u de regio van uw apparaat kunt vaststellen.

Op de achterkant van het apparaat bevindt zich een sticker op de plaats die hieronder wordt weergegeven. De sticker bevat gegevens waarmee de regio van uw apparaat wordt geïdentificeerd.

Lees wat er op de sticker staat.

CES130

De volgende informatie is regiospecifiek. Lees de informatie onder het symbool dat overeenkomt met de regio van uw apparaat.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio A-model:

• CODE XXXX -22, -27

• 220-240V

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio B-model:

• CODE XXXX -17

• 120 V

• De afmetingen in deze handleiding worden gegeven in twee meeteenheden: metrisch en in inches.

Als uw apparaat een model uit regio A is, raadpleegt u de metrische meeteenheid. Als uw apparaat een model uit regio B is, raadpleegt u de meeteenheid in inch.

15

16

1. Overzicht van het apparaat

Lijst met opties

In dit deel staat een lijst met opties voor dit apparaat en hoe hiernaar in deze handleiding wordt verwezen.

Paper Feed Unit

Optielijst Verwezen naar als papierinvoereenheid

• Voor meer informatie over de specificaties van deze optie, zie Pag.469 "Specificaties van opties".

Hoe werkt deze handleiding?

Hoe werkt deze handleiding?

Symbolen

De handleiding gebruikt de volgende symbolen:

Geeft punten aan waar u rekening mee moet houden wanneer u het apparaat gebruikt en een uitleg van mogelijke oorzaken voor het vastlopen van papier, schade aan originelen of gegevensverlies. Lees deze uitleg zorgvuldig door.

Geeft een aanvullende uitleg van de functies van het apparaat aan en instructies voor het oplossen van fouten die door de gebruiker zijn gemaakt.

Dit symbool vindt u aan het eind van iedere sectie. Het geeft aan waar u meer relevante informatie kunt vinden.

[ ]

Geeft de namen van de toetsen aan die op het display verschijnen of refereren naar de (plastic) knoppen op de bedieningspaneel van het apparaat.

Opmerkingen

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een enigszins andere versie van het apparaat.

Sommige opties zijn in een aantal landen misschien niet beschikbaar. Voor details kunt u contact op nemen met uw plaatselijke verkoper.

Informatie over het IP-adres

In deze handleiding verwijst 'IP-adres' naar zowel de IPv4- als de IPv6-omgeving. Lees de instructies door die betrekking hebben op de omgeving die u gebruikt.

17

18

1. Overzicht van het apparaat

Handleidingen gebruiken

Lees dit gedeelte van de handleiding eerst.

• Deze handleiding maakt gebruik van procedures die gebaseerd zijn op Windows XP als voorbeeld tenzij anders aangegeven. Procedures en schermen kunnen variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

Handleidingen openen

In dit gedeelde wordt beschreven hoe u de handleidingen opent. Er zijn drie manieren waarop u de handleidingen kunt openen.

Volg de onderstaande stappen om de handleidingen vanaf de cd-rom te openen.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

1.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation.

Als u een computer met een Macintosh-besturingssysteem gebruikt, open dan “Manuals.htm” vanaf de cd-rom.

2.

Selecteer een taal voor de interface en een product en klik vervolgens op [OK].

3.

Klik op [PDF handleidingen lezen] en kies vervolgens de handleiding die u wilt lezen.

De handleiding wordt geopend.

• Als u een computer met Windows-besturingssysteem gebruikt, opent de cd-rom automatisch.

Echter, onder bepaalde instellingen van besturingssystemen werkt AutoRun (Automatisch uitvoeren) mogelijk niet. Als dit het geval is, start u "Setup.exe" op vanuit de algemene directory van de cdrom.

Opvallende eigenschappen

Opvallende eigenschappen

In dit gedeelte wordt informatie gegeven over basisgebruik en een aantal handige functies van het apparaat.

• Bepaalde functies vereisen een speciale apparaatconfiguratie.

Het apparaat als printer gebruiken

Om dit apparaat als printer te gebruiken, zijn er twee soorten verbindingen mogelijk:

• USB-verbinding

• Netwerkverbinding

Via een USB verbinden

U kunt dit apparaat rechtstreeks op een computer aansluiten via een USB-kabel.

CES131

Voorbereiden voor afdrukken via USB

Om dit apparaat als een printer te gebruiken via USB-verbinding:

1. Sluit het apparaat op een computer aan met een USB-kabel en installeer het printerstuurprogramma op de computer.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.66 "Verbinding met een computer via een USB-kabel"

en de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

Aansluiten via een netwerk

U kunt dit apparaat op een netwerk aansluiten en het als een netwerkprinter gebruiken.

19

20

1. Overzicht van het apparaat

CES132

Voorbereiden voor afdrukken via een netwerk

Om dit apparaat als een printer te gebruiken via netwerkverbinding:

1. Sluit het apparaat aan op een netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Installeer het printerstuurprogramma op een computer.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

Vertrouwelijke documenten afdrukken

Als u de functie Beveiligd afdrukken gebruikt, kunt u uw afdruktaak met een wachtwoord beveiligen.

Dit betekent dat uw taak alleen wordt afgedrukt nadat u het wachtwoord invoert via het bedieningspaneel van het apparaat.

Deze functie voorkomt dat ongeautoriseerde gebruikers gevoelige documenten bij de printer kunnen zien.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het PCL-printerstuurprogramma gebruikt wordt en er afgedrukt wordt vanaf een computer met een Windows-besturingssysteem.

Opvallende eigenschappen

CES157

Vertrouwelijke documenten afdrukken

1. Gebruik het printerstuurprogramma om een afdruktaak zoals een beveiligd afdrukbestand vanaf een computer te sturen.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.146 "Een beveiligd afdrukbestand opslaan".

2. Voer het wachtwoord in via het bedieningspaneel om het bestand af te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.147 "Een beveiligd afdrukbestand afdrukken".

Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

U kunt een digitale camera die geschikt is voor PictBridge met een USB-kabel aansluiten op dit apparaat. Hiermee kunt u rechtstreeks met de digitale camera gemaakte foto's afdrukken.

CES254

Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken

1. Sluit het apparaat op een digitale camera aan via een USB-kabel.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.67 "Digitale camera aansluiten via een USB-kabel".

2. Bedien uw digitale camera en druk af via het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.152 " Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken (PictBridge)".

21

22

1. Overzicht van het apparaat

Het apparaat als kopieerapparaat gebruiken

In dit gedeelte worden een aantal handige functies van dit apparaat beschreven als het apparaat als kopieerapparaat gebruikt wordt.

Vergrote of verkleinde kopieën maken

Dit apparaat beschikt over vooraf ingestelde verhoudingen voor het schalen van originelen. Dit maakt het eenvoudig om documenten te converteren tussen verschillende standaard formaten.

CES103

Voorbereiden op het maken van vergrote en verkleinde kopieën

Om kopieën altijd te vergroten of te verkleinen:

1. Configureer de standaardinstelling van het apparaat: [Verkleinen/vergroten].

Raadpleeg voor meer informatie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Om deze functie alleen voor de huidige taak te gebruiken:

1. Configureer de instelling door de [Verkleinen/Vergroten]-knop te gebruiken voordat u de huidige taak start.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.166 "Vergrote of verkleinde kopieën maken".

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

U kunt meerdere pagina's van een origineel op één vel kopiëren.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst en niet wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst.

Opvallende eigenschappen

CES092

U kunt dit apparaat zo instellen dat kopieën altijd in 2-in-1 of 4-in-1 modus worden gemaakt of dat deze functie alleen indien nodig wordt gebruikt.

Voorbereiden voor het kopiëren van meerdere afbeeldingen

Om altijd in 2-in-1 of 4-in-1 modus te kopiëren:

1. Configureer de standaardinstelling van het apparaat: [Verkleinen/vergroten].

Raadpleeg voor meer informatie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Om deze functie alleen voor de huidige taak te gebruiken:

1. Configureer de instelling door de [Verkleinen/Vergroten]-knop te gebruiken voordat u de huidige taak start.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.168 "Twee of vier pagina's op één vel kopiëren".

Beide zijden van een identificatiebewijs op één zijde van papier kopiëren

U kunt de voor- en achterkant van een identificatiebewijs of een ander klein document kopiëren op één zijde van een vel.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel op de glasplaat is geplaatst, niet als het origineel in de ADF is geplaatst.

Voorkant

Achterkant

Voorkant

Achterkant

NL CES165

U kunt dit apparaat zo instellen dat kopieën altijd in de kopieermodus worden gemaakt voor identificatiebewijzen of dat deze functie alleen indien nodig wordt gebruikt.

23

1. Overzicht van het apparaat

Voorbereiden voor het kopiëren van een identificatiebewijs

Om altijd kopieën in de kopieermodus voor identificatiebewijzen te maken:

1. Configureer de standaardinstelling van het apparaat: [Verkleinen/vergroten].

Raadpleeg voor meer informatie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Om deze functie alleen voor de huidige taak te gebruiken:

1. Druk op de [ID-kaart kopiëren]-knop voordat u de huidige taak start.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.170 "Beide zijden van een identificatiebewijs op één zijde van papier kopiëren".

Dubbelzijdige kopieën maken

U kunt dubbelzijdige kopieën maken door enkelzijdige documenten te kopiëren op de voor- en achterkant van het papier.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst en niet wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst.

24

CES124

Wijzig de standaardinstelling van het apparaat in dubbelzijdig kopiëren.

Voorbereiden voor het maken van dubbelzijdige kopieën

1. Configureer de instelling [Dubbelzijdig kopiëren] onder de kopieerinstellingen.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.173 "Dubbelzijdige kopieën maken".

Het uitgevoerde papier sorteren

Als u meerdere kopieën van meerdere pagina's wilt maken, kunt u het apparaat configureren zodat de uitgevoerde pagina's in setjes worden gesorteerd.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst en niet wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst.

Opvallende eigenschappen

CES104

Voorbereiden voor het sorteren van uitgevoerd papier

1. Schakel de [Sorteren]-instelling in onder kopieerinstellingen.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Het apparaat als scanner gebruiken

Er zijn twee manieren om te scannen: vanaf de computer (TWAIN-scannen) en vanaf het bedieningspaneel.

Scannen vanaf de computer

Als u met TWAIN scant, kunt u het apparaat vanaf uw computer bedienen en originelen direct naar uw computer scannen.

U kunt met TWAIN scannen door een toepassing te gebruiken die compatibel is met TWAIN, zoals

Presto! PageManager.

TWAIN-scannen is beschikbaar bij zowel USB- als netwerkverbindingen.

Scannen vanaf het bedieningspaneel

Als u vanaf het bedieningspaneel scant, kunt u gescande bestanden via e-mail (Scannen naar email) versturen naar een FTP-server (Scannen naar FTP), de gedeelde map van een computer op een netwerk of naar een netwerk (Scannen naar map) of naar een verwisselbaar geheugenapparaat (Scannen naar USB).

De functies Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP en Scannen naar map zijn alleen beschikbaar bij een netwerkverbinding. Er is geen netwerkverbinding vereist voor de functie Scannen naar USB; u kunt gescande bestanden rechtstreeks naar een USB-geheugenkaart versturen die in het apparaat is gestoken.

• Het apparaat ondersteunt WIA-scannen, een extra methode om originelen van uw computer te scannen als u gebruikmaakt van een USB-verbinding. WIA-scannen is mogelijk als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft en een WIA-compatibele toepassing. Raadpleeg de handleiding van uw toepassing voor meer informatie.

Scannen vanaf een computer

U kunt het apparaat vanaf uw computer bedienen en originelen direct naar uw computer scannen.

25

26

1. Overzicht van het apparaat

SCAN

SCAN

TCP/IP, USB

NL CES185

Voorbereiden voor scannen vanaf een computer met een USB-verbinding

1. Sluit het apparaat aan op de computer met een USB-kabel en installeer het scannerstuurprogramma op de computer.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.66 "Verbinding met een computer via een USB-kabel"

en de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

2. Als een TWAIN-compatibele toepassing niet op de computer is geïnstalleerd, installeer dan

Presto! PageManager.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

Voorbereiden voor scannen vanaf een computer met een netwerkverbinding

1. Sluit het apparaat aan op het netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Installeer het scannerstuurprogramma op uw computer.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

4. Als een TWAIN-compatibele toepassing niet op de computer is geïnstalleerd, installeer dan

Presto! PageManager.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

Gescande bestanden via e-mail versturen

U kunt gescande bestanden via e-mail versturen met het bedieningspaneel.

Opvallende eigenschappen

SCAN

SCAN

NL CES186

Voorbereiden voor het versturen van gescande bestanden via e-mail

1. Sluit het apparaat aan op het netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Configureer de DNS- en SMTP-instellingen met de Web Image Monitor.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.348 "De DNS-instellingen configureren" en Pag.352

"De SMTP-instellingen configureren".

4. Registreer de bestemmingen in het adresboek via de Web Image Monitor.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.181 "Scanbestemmingen registreren".

Gescande bestanden naar een FTP-server versturen

U kunt gescande bestanden naar een FTP-server versturen door het bedieningspaneel te gebruiken.

SCAN

SCAN

NL CES187

Voorbereiden voor het versturen van gescande bestanden naar een FTP-server

1. Sluit het apparaat aan op het netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

27

28

1. Overzicht van het apparaat

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Registreer de bestemmingen in het adresboek via de Web Image Monitor.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.181 "Scanbestemmingen registreren".

Gescande bestanden naar een gedeelde map op een computer versturen

U kunt gescande bestanden versturen naar de gedeelde map van een computer op een netwerk met het bedieningspaneel.

SCAN

SCAN

TCP/IP

NL CES190

Voorbereiden voor versturen van gescande bestanden naar een gedeelde map op een computer

1. Sluit het apparaat aan op het netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Maak een bestemmingsmap aan op de harde schijf van de computer en configureer deze als een gedeelde map.

Zie voor meer informatie de gegevens van uw besturingssysteem.

4. Registreer de bestemmingen in het adresboek via de Web Image Monitor.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.181 "Scanbestemmingen registreren".

Gescande bestanden naar een USB-geheugenkaart versturen

U kunt gescande bestanden versturen en opslaan op een USB-geheugenkaart met het bedieningspaneel.

Opvallende eigenschappen

SCAN

SCAN

NL CES198

Voorbereiden voor het versturen van gescande bestanden naar een USB-geheugenkaart

1. Steek de USB-geheugenkaart in het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.193 "Basisbewerkingen voor Scannen naar USB".

Het apparaat als faxapparaat gebruiken

In dit gedeelte worden de basisprocedures beschreven voor het gebruik van dit apparaat als faxapparaat.

Als faxapparaat gebruiken

FAX

FAX

PSTN

NL CES188

Voorbereiden voor het gebruik als faxapparaat

1. Het apparaat op een telefoonlijn aansluiten

Raadpleeg voor meer informatie Pag.70 "Aansluiten op een telefoonlijn".

2. De netwerkinstellingen voor de telefoon configureren.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.79 "De telefoonnetwerkinstellingen configureren".

3. De datum en tijd configureren.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.209 "De datum en tijd instellen".

4. Registreer de bestemmingen in het Adresboek via het bedieningspaneel of met Web Image

Monitor.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.211 "Faxbestemmingen registreren".

29

30

1. Overzicht van het apparaat

• Zorg ervoor dat het faxnummer van de gebruiker en de gebruikersnaam tijdens de eerste setup

worden geregistreerd. Raadpleeg voor meer informatie Pag.57 "Eerste set-up".

Het apparaat gebruiken met een externe telefoon

U kunt het apparaat als een faxapparaat gebruiken en dezelfde telefoonlijn tegelijkertijd voor telefoongesprekken gebruiken.

FAX

FAX

PSTN

NL CES189

Voorbereiden voor het gebruik van het apparaat met een externe telefoon

1. Een externe telefoon op het apparaat aansluiten.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.70 "Aansluiten op een telefoonlijn".

2. De ontvangstmodus van de fax selecteren.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.248 "Een fax ontvangen".

Faxen versturen vaaf een computer (LAN-fax)

U kunt een document rechtstreeks vanaf een computer via dit apparaat naar een ander faxapparaat sturen, zonder het document te hoeven afdrukken.

• Deze functie wordt ondersteund door Windows XP/Vista/7 en Windows Server 2003/2003

R2/2008/2008 R2. Mac OS X ondersteunt deze functie niet.

Opvallende eigenschappen

FAX

FAX

TCP/IP, USB

PSTN

NL CES191

Voorbereiden voor het versturen van faxen vanaf een computer die aangesloten is via USB

1. Sluit het apparaat aan op een computer met een USB-kabel.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.66 "Verbinding met een computer via een USBkabel".

2. Installeer het LAN-faxstuurprogramma op de computer.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

3. Registreer LAN-faxbestemmingen in het LAN-faxadresboek.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.233 "Het LAN-fax adresboek configureren".

Voorbereiden voor het versturen van faxen vanaf een computer die aangesloten is via een netwerk

1. Sluit het apparaat aan op het netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.68 "Aansluiten met een netwerkkabel".

2. Geef de netwerkinstellingen op, zoals het IP-adres van het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.73 "Het apparaat configureren".

3. Installeer het LAN-faxstuurprogramma op de computer.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom van het stuurprogramma.

4. Registreer LAN-faxbestemmingen in het LAN-faxadresboek.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.233 "Het LAN-fax adresboek configureren".

31

1. Overzicht van het apparaat

Inleiding tot de onderdelen

In dit onderdeel staan de namen en functies opgesomd van de onderdelen van dit apparaat.

Buitenkant: Vooraanzicht

32

CES151

1. ADF-klep (Automatische documentinvoer)

Open deze klep om originelen die zijn vastgelopen in de ADF te verwijderen.

2. ADF-invoerlade

Plaats hier stapeltjes originelen. Ze worden automatisch ingevoerd. De lade kan maximaal 35 vellen normaal papier bevatten.

3. ADF-uitvoerlade

Originelen die gescand zijn met de ADF worden hier uitgevoerd.

4. ADF-ladeverlengstuk

Trek deze uit als u papier in de invoerlade voor de ADF plaatst dat groter dan A4 is.

5. Uitvoerlade / Bovenpaneel

Hier wordt het afgedrukte papier uitgevoerd. U kunt hier tot 150 vellen normaal papier op elkaar plaatsen.

U kunt via deze opening ook de printcartridges vervangen.

6. Voorpaneel

Open dit paneel wanneer u een tonerafvalfles moet vervangen of vastgelopen papier moet verwijderen.

7. Lade 1

Deze lade kan maximaal 250 vellen normaal papier bevatten.

Inleiding tot de onderdelen

8. Lade 2 (optie)

Deze lade kan maximaal 500 vellen normaal papier bevatten.

9. Handinvoer

Voer het papier hier vel voor vel in.

10. Bedieningspaneel

Bevat een touchscreen display en knoppen voor de bediening van het apparaat.

11. USB-poort voor geheugenkaart

Steek een USB-geheugenkaart in het apparaat om de functie Scannen naar USB te gebruiken of sluit een digitale camera aan via een USB-kabel voor afdrukken met PictBridge.

12. Glasplaat

Plaats hier originelen vel voor vel.

13. Afdekklep van de glasplaat

Open deze klep om originelen op de glasplaat te plaatsen.

Buitenkant: Achteraanzicht

LINE

TEL

CES105

1. Knop voor het verschuiven van de ADF

Druk hierop om de ADF naar de achterkant van het apparaat te schuiven en houd het in deze positie als papieruitvoer in de uitvoerlade moeilijk is op te halen.

2. Aan-/uitschakelaar

Gebruik deze schakelaar om de stroom in en uit te schakelen.

3. Stroomaansluiting

Voor het aansluiten van de stroomkabel op het apparaat.

4. Achterklep

Verwijder dit paneel als u papier in lade 1 plaatst dat groter is dan A4.

5. Klep voor kabels

Verwijder dit paneel als u kabels op het apparaat aansluit.

33

1. Overzicht van het apparaat

6. Externe telefoonconnector

Deze poort dient voor het aansluiten van een externe telefoon.

7. USB-poort

Voor het aansluiten van het apparaat op een computer met een USB-kabel.

8. Ethernetpoort

Voor het aansluiten van het apparaat op een netwerk met een netwerkinterface-kabel.

9. Interface-connector G3-lijn (analoog)

Deze poort dient voor het aansluiten van een telefoonlijn.

10. Papierstopper

Haal de papierstopper omhoog om te voorkomen dat papier uit de lade valt als u veel papier gaat afdrukken. De papierstopper kan worden aangepast aan de positie van het formaat A4/Letter of Legal.

• Verschuif de ADF zoals hieronder is weergegeven. Verschuif de ADF alleen als de ADF is gesloten.

Let op dat uw vingers tijdens het verschuiven niet bekneld raken.

CES099

• Trek de papierstopper omhoog zoals hieronder is weergegeven om te voorkomen dat afdrukken van het formaat A4 of Letter uit de lade vallen.

34

CES117

• Trek de papierstopper omhoog zoals hieronder is weergegeven om te voorkomen dat afdrukken van het formaat Legal uit de lade vallen.

Inleiding tot de onderdelen

Binnenkant

CES118

CES133

1. Printcartridges

Plaats de cartridges via de achterkant van de printer in de volgorde cyaan (C), magenta (M), geel (Y) en zwart (K). Er worden berichten op het scherm weergegeven als printcartridges vervangen dienen te worden of als nieuwe dienen te worden voorbereid.

2. Tonerafvalfles

Deze fles vangt het overschot aan toner tijdens het afdrukken op.

Er worden berichten op het scherm weergegeven als de tonerafvalfles dient te worden vervangen of als een nieuwe dient te worden voorbereid.

3. Transfereenheid

Open deze eenheid wanneer u de tonerafvalfles vervangt.

• Voor meer informatie over de berichten die op het scherm worden weergegeven als

verbruiksartikelen dienen te worden vervangen, zie Pag.405 "Fout- en statusmeldingen op het scherm".

35

1. Overzicht van het apparaat

Bedieningspaneel

In dit gedeelte worden namen en functies van de onderdelen van het bedieningspaneel besproken.

• Uw bedieningspaneel kan afwijken van de afbeelding hieronder, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.

• Als het apparaat een bepaalde periode uitgeschakeld is (bijvoorbeeld als de aan-/uitknop is uitgeschakeld of als er een stroomstoring optreedt), zullen alle documenten die in het geheugen zijn opgeslagen, verloren gaan. Als het indicatielampje 'Fax ontvangen' brandt of knippert, dient u ervoor te zorgen dat de opgeslagen documenten worden afgedrukt voordat het apparaat wordt uitgeschakeld (bijvoorbeeld wanneer het apparaat verplaatst wordt).

36

NL CES167

1. Indicatielampje Fax ontvangen

Brandt als er faxen zijn ontvangen die niet zijn afgedrukt en die nog in het geheugen van het apparaat zitten.

Knippert als het apparaat de faxen niet kan afdrukken door apparaatfouten zoals een lege papierlade of een papierstoring.

2. [Pauze/Herhalen]-knop

• Pauze

Druk op deze knop om een pauze in een faxnummer in te voegen. De pauze wordt weergegeven door

"P".

• Herhalen

Druk hierop om de laatst gebruikte scan- of faxbestemming weer te geven.

3. [Direct kiezen]-knop

Druk hierop om de status van de bestemming te testen als u een fax stuurt.

4. [Adresboek]-knop

Druk hierop om een scan- of faxbestemming uit het Adresboek te selecteren.

5. [Afdrukkwaliteit]-knop

Druk hierop om de scankwaliteit voor de huidige taak te selecteren.

Inleiding tot de onderdelen

• Kopieermodus: selecteer Tekst, Foto of Gemngd.

• Scannermodus: selecteer de resolutie.

• Faxmodus: selecteer Standaard, Details of Foto.

6. [Gebruikersinstellingen]-knop

Druk hierop om het menu weer te geven voor het configureren van de systeeminstellingen van het apparaat.

7. [Kopieerapparaat]-knop

Druk hierop om naar de kopieermodus over te schakelen. De knop blijft branden zolang het apparaat zich in de kopieermodus bevindt.

8. [ID-kaart kopiëren]-knop

Druk hierop om de kopieermodus voor identificatiebewijzen voor de huidige taak in te schakelen.

9. Display

Geeft huidige status en meldingen weer.

10. Scrolltoetsen

Druk hierop om de cursor in de richting te verplaatsen die wordt aangegeven door elke scrolltoets.

Als u op de toetsen [ ][ ] drukt terwijl het apparaat stand-by staat, zal het menu voor de configuratie van de instellingen worden weergeven voor de huidige bewerkingsmodus (kopiëren, scannen of faxen).

11. Cijfertoetsen

Gebruik deze knoppen om cijfers in te voeren als u instellingen opgeeft zoals faxnummers en kopieeraantallen. U kunt ze ook gebruiken om letters mee in te voeren als u namen opgeeft.

12. [Wis/Stop]-knop

• Terwijl het apparaat een taak aan het verwerken is, drukt u hierop om de huidige taak te annuleren.

• Terwijl het apparaat geconfigureerd wordt, drukt u hierop om de huidige instelling te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus.

• Terwijl het apparaat in stand-bymodus staat, drukt u hierop om de tijdelijke instellingen zoals beeldbelichting of resolutie te annuleren.

13. [Start zwart-wit]-knop

Druk hierop om in zwart-wit te scannen of te kopiëren of om een fax te versturen.

14. [Start kleur]-knop

Druk hierop om in kleur te scannen of te kopiëren.

15. [OK]-knop

Druk hierop om de instellingen te bevestigen of om naar het volgende niveau in de menustructuur te gaan.

16. [Escape]-knop

Druk hierop om de laatste bewerking te annuleren of om het vorige niveau van de menustructuur af te sluiten.

17. Selectietoetsen

Druk op de toets die overeenkomt met een item die wordt getoond in de onderste regel van het scherm om deze te selecteren.

37

38

1. Overzicht van het apparaat

18. [Fax]-knop

Druk hierop om naar de faxmodus over te schakelen. De knop blijft branden zolang het apparaat zich in de faxmodus bevindt.

19. [Scanner]-knop

Druk hierop om naar de scannermodus te gaan. De knoppen blijven branden zolang het apparaat zich in de scannermodus bevindt.

20. [Belichting]-knop

Druk hierop om de beeldbelichting aan te passen voor de huidige taak.

• Kopieermodus: selecteer uit 5 belichtingniveaus.

• Scanmodus: selecteer uit 5 belichtingsniveaus.

• Faxmodus: selecteer uit 3 belichtingsniveaus.

21. [Verkleinen/Vergroten]-knop

• Kopieermodus: druk hierop om de verhouding voor het verkleinen of vergroten voor de huidige taak op te geven.

• Scanmodus: druk hierop om het scanformaat op te geven volgens het huidige origineel.

22. [Shift]-knop

Druk hierop om te schakelen tussen Snelkiestoets 1 t/m 10 en 11 t/m 20 als u een scan- of faxbestemming opgeeft via Snelkeuze.

23. Waarschuwingsindicator

Knippert in het geel als het apparaat binnenkort onderhoud nodig heeft (zoals vervanging van verbruiksartikelen) of knippert in het rood als er een fout is opgetreden bij het apparaat.

Als er een waarschuwing wordt gegeven, controleer dan de berichten op het scherm en volg de instructies zoals is aangegeven in "Fout- en statusberichten op het scherm".

24. Indicatielampje Stroom

Dit indicatielampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Het brandt niet als het apparaat uit staat.

25. Snelkiestoetsen

Druk hierop om een scan- of faxbestemming van Snelkeuze te selecteren.

• De verlichting van het scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat in de Energiebespaarstand staat.

• Als het apparaat een taak verwerkt, kunt u het menu voor het configureren van het apparaat niet laten weergeven. U kunt de status van het apparaat bevestigen door de berichten op het scherm te controleren. Als u berichten ziet als "Afdrukken...", "Z/W kopiëren...", "Kleur kopiëren..." of

"Verwerken...", dient u te wachten tot de huidige taak is voltooid.

• Er kan een sticker voor de knoppen op het bedieningspaneel en een namenlijst voor de snelkeuzetoetsen zijn meegeleverd, afhankelijk van het land van de gebruiker. Als deze zijn meegeleverd, bevestig dan de stickers in uw taal op het bedieningspaneel. Let op: als het bedieningspaneel is bedekt met een beschermingsvel, dan dient u het beschermingsvel te verwijderen voordat u de stickers bevestigt.

Inleiding tot de onderdelen

CES152

• Voor meer informatie over wat u moet doen als het indicatielampje knippert of brandt, zie Pag.

405 "Fout- en statusmeldingen op het scherm".

• Voor meer informatie over wat u moet doen als het indicatielampje 'Fax ontvangen' knippert of

brandt, zie Pag.255 "Faxen die zijn opgeslagen in het geheugen afdrukken".

39

40

1. Overzicht van het apparaat

2. Snel aan de slag

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven voor het installeren en configureren van het apparaat, het aansluiten van opties op het apparaat en hoe u met papier moet omgaan.

Het apparaat installeren

In dit onderdeel worden de stappen beschreven die vereist zijn om het apparaat te installeren en klaar te maken voor gebruik.

De plaats van het apparaat

De plaats waar u het apparaat neerzet moet met zorg worden gekozen, omdat de omgevingscondities een grote invloed hebben op de prestaties van het apparaat.

• Gebruik geen brandbare sprays of oplosmiddelen in de buurt van dit apparaat. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Plaats geen vazen, plantenpotten, kopjes, toiletartikelen, medicijnen, kleine metalen voorwerpen of voorwerpen gevuld met water of een andere vloeistof op of vlak bij het apparaat. Als er vloeistof of andere materie in het apparaat komt, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

• Houd het apparaat vocht- en stofvrij. Anders kan er brand ontstaan of kunnen zich elektrische schokken voordoen.

• Plaats het apparaat niet op een wankele of schuine ondergrond. U kunt immers lichamelijk letsel oplopen als het apparaat omvalt.

• Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Als u dat toch doet, kan het apparaat omkiepen, met mogelijk lichamelijk letsel als gevolg.

41

42

2. Snel aan de slag

• Plaats het apparaat in een ruimte waarin optimale omgevingscondities heersen. Als u het apparaat bedient in een omgeving die niet voldoet aan de toegestane vochtigheids- en temperatuurwaarden, kan elektrisch brandgevaar het gevolg zijn. Houd de ruimte rondom het stopcontact stofvrij. Een grote hoeveelheid stof kan een elektrisch brandgevaar vormen.

• Zorg ervoor dat de kamer waar u het apparaat gebruikt goed geventileerd wordt en ruim genoeg is. Een goede ventilatie is vooral van belang wanneer het apparaat veel wordt gebruikt.

• De ventilatieopeningen van het apparaat mogen niet geblokkeerd zijn. Als dit toch gebeurt, bestaat er kans op brand als gevolg van oververhitte interne elementen.

• Apparatuur met een geluidsniveau die [Geluidsniveau (zwart en wit)] > 63 dB (A) overschrijden, zijn niet geschikt voor kantooromgevingen. Plaats dit soort apparatuur dus in een afzonderlijke kamer.

• Stel het apparaat niet bloot aan zoutige (zee)lucht en bijtende gassen. Plaats het apparaat ook niet in ruimtes waar chemische reacties plaatsvinden (zoals in laboratoria, etc.). Doet u dit wel, dan zal het apparaat niet naar behoren werken en mogelijk defect raken.

Benodigde ruimte

De aanbevolen (minimaal vereiste) ruimte is:

Het apparaat installeren

CES195

Optimale omgeving

Het toegestane en aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik is:

CER119

• Wit gebied: toegestane bereik

• Blauw gebied: aanbevolen bereik

Ruimten waarin de printer niet moet worden geplaatst

• Ruimten die worden blootgesteld aan direct zonlicht of sterk licht

• Stoffige ruimten

• Ruimten met agressieve gassen

• Zeer koude, warme of vochtige ruimten

43

44

2. Snel aan de slag

• Ruimten die blootgesteld zijn aan luchtstromen (warm, koud of kamertemperatuur) afkomstig uit airconditioners

• Ruimten die rechtstreeks zijn blootgesteld aan warmte afkomstig van radiatoren

• Ruimten in de buurt van airconditioners, verwarmingen of bevochtingsapparaten

• Ruimten in de buurt van andere elektrische apparatuur

• Ruimten waar vaak sterke trillingen voorkomen

Ventilatie

Als u dit apparaat langdurig of veelvoudig in een gesloten ruimte gebruikt zonder goede ventilatie, bespeurt u misschien een rare lucht.

Hierdoor kan het uitgevoerde papier mogelijk ook raar gaan ruiken.

Als u een rare geur ruikt, dient u regelmatig te ventileren om de werkplek aangenaam te houden.

• Stel het apparaat zo in dat het de lucht niet direct richting mensen blaast.

• Ventilatie moet meer dan 30 m

3

/u/persoon zijn.

Geur van nieuw apparaat

Een nieuw apparaat ruikt mogelijk apart. Deze geur zal in ongeveer een week afnemen.

Als u een rare lucht bespeurt, dient u de ruimte te ventileren.

Voeding

• : 220-240 V, 6 A, 50/60 Hz (indien volledig uitgerust)

• : 120 V, 11 A, 60 Hz (indien volledig uitgerust)

Sluit het netsnoer aan op een elektriciteitsnetwerk met de hierboven vermelde specificaties.

Uitpakken

Dit apparaat wordt verpakt in schokabsorberend schuim en bevestigd met plakband geleverd, zodat het apparaat gedurende het transport beschermd is tegen schokken en trillingen. Verwijder deze beschermende materialen zodra de printer op de plaats is waar u hem gaat gebruiken.

• Zorg dat u het apparaat zo dicht mogelijk in de buurt van een stopcontact plaatst. Het is dan mogelijk om, in geval van nood, het netsnoer eenvoudig uit het stopcontact te halen.

Het apparaat installeren

• Als het apparaat rook of een vreemde geur afgeeft of als deze op onnatuurlijke wijze functioneert, dient u onmiddellijk de stroom uit te schakelen. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw servicevertegenwoordiger en meld het probleem. Gebruik het apparaat niet. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Als metalen voorwerpen, water of andere vloeistoffen in dit apparaat terechtkomen, dient u onmiddellijk de stroom uit te schakelen. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw servicevertegenwoordiger en meld het probleem. Gebruik het apparaat niet. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Raak dit apparaat niet aan als dicht in de buurt de bliksem is ingeslagen. Als u het wel aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen.

• Houd plastic materiaal (zakjes, handschoenen, enz.) die met dit apparaat zijn meegeleverd te allen tijde buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Als plastic in contact komt met mond of neus, kan dit verstikking als gevolg hebben.

• Verbrand toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet. Doet u dit wel, dan riskeert u brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Sla toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet op in de buurt van open vuur. Doet u dit toch, dan onstaat er een risico op brand en/of brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Druk of knijp tonercartridges niet in elkaar. Doet u dit wel, dan riskeert u dat toner geknoeid wordt, hetgeen kan leiden tot het vies worden van de huid en kleding, of dat er zelfs per ongeluk toner ingeslikt wordt.

45

2. Snel aan de slag

46

• Houd toner (nieuw of gebruikt), tonercartridges en onderdelen die in contact zijn geweest met toner, buiten het bereik van kinderen.

• Indien toner of gebruikte toner wordt ingeademd, gorgel dan met voldoende water en ga naar een omgeving met frisse lucht. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Indien toner of gebruikte toner in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk uit met grote hoeveelheden water. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Als toner of gebruikte toner wordt doorgeslikt, verdun deze dan door grote hoeveelheden water te drinken. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, moet u het vasthouden bij de grepen (inkepingen) aan weerszijden van het apparaat. De printer kan beschadigd raken of lichamelijk letsel veroorzaken als u deze laat vallen.

• Kijk niet in de lamp. Dit kan namelijk oogletsel veroorzaken.

• Tijdens de werking van het apparaat maken de rollers ronddraaiende bewegingen om het papier en de originele documenten te transporteren. Er is een beveiligingsmechanisme geïnstalleerd zodat het apparaat veilig kan worden gebruikt. Let echter op dat u het apparaat niet aanraakt tijdens de werking. Als u dit wel doet, kunt u mogelijk brandwonden oplopen.

• Het verwijderde plakband kan vies zijn. Laat het niet op uw handen of kleren komen.

• Laat tijdens het verplaatsen van het apparaat het beschermingsmateriaal op zijn plek zitten.

• Laat het apparaat langzaam en voorzichtig zakken om te voorkomen dat uw handen klem komen te zitten.

• Til het apparaat niet op aan de lades.

• Pas op dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine voorwerpen in het apparaat vallen.

• Houd een onbedekte printcartridge niet in direct zonlicht.

• Raak de lichtgeleiding van de printcartridge niet aan.

Het apparaat installeren

CER088

• Raak de ID-chip aan de zijkant van de printcartridge (zoals aangegeven op de afbeelding hieronder) niet aan.

CES032

1.

Verwijder de plastic zak.

2.

Til het apparaat samen met iemand op bij de handgrepen aan weerszijden van het apparaat.

CES052

47

2. Snel aan de slag

3.

Verwijder het beschermingsmateriaal dat aan de buitenkant van het apparaat is bevestigd. Verwijder geen plakband dat naar de binnenkant van het apparaat leidt.

CES155

Het apparaat zelf kan beschermingsmateriaal op verschillende posities bevatten. Zorg ervoor dat u de buitenkant van het apparaat goed controleert op beschermingsmateriaal en verwijder dit allemaal.

4.

Open het ADF-paneel.

48

CES048

5.

Beweeg de hendel iets naar de achterkant van het apparaat en trek deze dan omhoog om de papierinvoerroller te ontgrendelen.

CES039

6.

Til de papierinvoerroller iets op om deze te verwijderen.

Het apparaat installeren

CES050

7.

Trek aan het beschermingsvel om het te verwijderen.

CES047

8.

Als het rollerdeel met de bovenzijde naar beneden is geplaatst, plaatst u de punt van de papierinvoerroller in de opening van de ADF.

CES042

49

50

2. Snel aan de slag

9.

Zet de papierinvoerroller weer in de oorspronkelijke stand terug.

CES051

10.

Duw de hendel omlaag totdat deze op zijn plaats klikt.

11.

Sluit het ADF-paneel.

CES116

CES049

Het apparaat installeren

12.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES147

13.

Trek het plakband voorzichtig omhoog en verwijder het tegelijkertijd van het apparaat.

CES162

14.

Trek de fuseereenheidhendels omhoog.

CES258

51

2. Snel aan de slag

15.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES260

16.

Trek de openingshendel van het bovenpaneel omhoog en open het bovenpaneel dan voorzichtig.

Zorg dat de ADF gesloten is.

CES261

17.

Verwijder het beschermingsplakband.

52

CES149

18.

Til de printercartridges eruit en schudt ze heen en weer. De zwarte printercartridge heeft een beschermblad dat u voor het schudden moet verwijderen.

Til de printercartridge er voorzichtig verticaal uit, terwijl u hem in het midden vasthoudt.

Het apparaat installeren

CES158

Plaats de zwarte printercartridge op een vlak oppervlak en verwijder het beschermblad voor het schudden.

CES031

Schud elke printcartridge vijf keer heen en weer.

CER101

53

2. Snel aan de slag

19.

Controleer of de tonerkleur en plaats overeenkomen en plaats vervolgens de inktcartrigde voorzichtig in verticale richting.

CES159

20.

Houd met beide handen het midden van de bovenklep vast en sluit de klep voorzichtig.

Let op dat uw vingers niet bekneld raken.

CES140

21.

Plak de sticker op het apparaat zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.

54

CES259

Het apparaat aanzetten

Dit onderdeel beschrijft hoe u het apparaat inschakelt.

Het apparaat installeren

• Gebruik geen andere stroombronnen dan degene die overeenkomen met de getoonde specificaties in deze handleiding. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Gebruik geen frequenties anders dan degene die overeenkomen met de getoonde specificaties.

Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Gebruik geen stekkerdozen met meerdere stopcontacten erin. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Gebruik geen verlengsnoeren. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Gebruik geen netsnoeren die beschadigd, kapot of gewijzigd zijn. Gebruik ook geen netsnoeren die klem hebben gezeten onder zware voorwerpen, waar hard aan getrokken is of die erg verbogen zijn. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Het aanraken van de punten van de stekker met een metalen voorwerp kan resulteren in brand en/of elektrische schokken.

• Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend bedoeld voor gebruik met deze printer. Gebruik het niet met andere apparaten. Doet u dit wel, dan kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.

• Het is gevaarlijk om de stekker van het netsnoer vast te pakken met natte handen. Als u het wel aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen.

55

56

2. Snel aan de slag

• Zorg ervoor dat de stekker van het snoer goed in het stopcontact zit. Gedeeltelijk ingestoken stekkers zorgen voor een instabiele aansluiting die kan leiden tot een onveilige ophoping van warmte.

• Als dit apparaat enkele dagen of langer niet zal worden gebruikt, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

• Wanneer u onderhoud aan de printer uitvoert, moet u altijd eerst de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.

• Zorg ervoor dat het snoer stevig in het stopcontact zit voordat u de stroom inschakelt.

• Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld als u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.

• Schakel de hoofdstroomschakelaar niet uit totdat de initialisatie is voltooid. Dit kan leiden tot een storing.

1.

Steek het netsnoer in het stopcontact.

CES066

2.

Steek de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact.

Het apparaat installeren

3.

Zet de aan-/uitschakelaar in de Aan-stand.

CES065

Het indicatielampje Stroom licht op en daarna gaat de [Kopieerapparaat]-knop op het bedieningspaneel branden.

• Afhankelijk van de instelling [Functieprioriteit] onder [Beh. Toepas.], brandt het lichtje van [Fax] of

[Scanner] in plaats van het lichtje van [Kopiëren].

• Het apparaat maakt geluid bij het initialiseren. Dit geluid duidt niet op slecht functioneren.

• Om de stroom uit te schakelen, schakelt u de aan-/uitknop in de Uit-stand.

CES063

• Voor meer informatie over [Functieprioriteit], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Eerste set-up

Als u het apparaat voor de eerste keer aanzet, zal er een menu worden weergegeven op het display waarin u de instellingen die hieronder staan, kunt configureren. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de eerste set-up kunt voltooien.

57

58

2. Snel aan de slag

• : De faxnummercode is vereist onder internationaal recht. U kunt faxapparaten niet legaal op het telefoonnet aansluiten als er geen faxnummercode is geprogrammeerd. Voor alle pagina's die naar of vanuit de V.S. worden verzonden, moet de faxcode en de datum en tijd van verzending in de koptekst worden opgenomen.

• Zorg ervoor dat u de juiste code selecteert voor het land waarin het apparaat gebruikt wordt. Het selecteren van een verkeerde landcode kan tot storingen leiden in faxverzendingen.

Taal van het display

De taal die u hier selecteert, wordt gebruikt voor het display.

Faxnummer van de gebruiker

Het nummer dat u hier invoert, wordt gebruikt als het faxnummer van het apparaat. Het faxnummer van de gebruiker kan bestaan uit de cijfers 0 tot 9, spatie en "+".

Gebruikersnaam

De naam die u hier invoert, wordt gebruikt als de naam van de afzender van de fax.

Landcode

De landcode die u hier selecteert, wordt gebruikt voor configuratie van de weergave van de tijd en datum en de instellingen die samenhangen met het versturen van faxen met bijbehorende standaardwaarden voor het land waarin het apparaat gebruikt wordt.

1.

Druk op de toetsen [ ] [ ] om de vereiste taal te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

2.

Druk op de toetsen [ ] [ ] om [Nummer:] te selecteren en voer vervolgens het faxnummer van de gebruiker in (maximaal 20 cijfers).

3.

Druk op de toetsen [ ] [ ] om [Naam:] te selecteren en voer de gebruikersnaam

(maximaal 20 tekens) in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op de toetsen [ ] [ ] om de vereiste landcode te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

• U kunt de instellingen die geconfigureerd zijn tijdens de eerste set-up later wijzigen onder [Beh.

Toepas.]. Daarnaast kunt u de tijd en datum van het apparaat instellen onder [Beh. Toepas.].

• Als de [Faxkoptekst afdr.]-instelling is ingeschakeld onder de faxinstellingen, worden het faxnummer, de gebruikersnaam en de tijd en datum van de verzending in de koptekst van elke fax die u stuurt, weergegeven.

• Voor meer informatie over het invoeren van tekens, zie Pag.129 "Tekens invoeren".

• Voor meer informatie over [Beh. Toepas.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het apparaat installeren

• Voor meer informatie over [Faxkoptekst afdr.], zie Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

Bewerkingsmodi wijzigen

U kunt schakelen tussen de kopieer-, scan- en faxmodi door op de relevante knoppen te drukken.

Kopieermodus

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop om de kopieermodus te activeren. Zolang het apparaat in de kopieermodus staat, zal de [Kopieerapparaat]-knop oplichten.

NL CES174

Scannermodus

Druk op de [Scanner]-knop om de scanmodus te activeren. Zolang het apparaat in de scanmodus staat, zal de [Scanner]-knop oplichten.

NL CES175

Faxmodus

Druk op de [Fax]-knop om de faxmodus te activeren. Zolang het apparaat in de faxmodus staat, zal de [Fax]-knop branden.

59

2. Snel aan de slag

60

NL CES176

Functieprioriteit

De kopieermodus is standaard geselecteerd als het apparaat wordt ingeschakeld of als de vooraf bepaalde tijd onder [Automatische reset systeem] is verstreken zonder dat er een bewerking heeft plaatsgevonden terwijl het beginscherm van de huidige modus werd weergegeven. U kunt de geselecteerde modus wijzigen via [Functieprioriteit] onder [Beh. Toepas.].

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem] of [Functieprioriteit], zie Pag.309

"Beheerdersinstellingen".

Energie besparen

Dit apparaat is uitgerust met de volgende energiespaarstanden: Energiespaarstand 1 en

Energiespaarstand 2. Als het apparaat een bepaalde periode niet gebruikt is, gaat het apparaat automatisch over op de energiespaarstand.

Het apparaat komt uit de energiespaarstand als het een afdruktaak ontvangt, een ontvangen fax afdrukt of als er op de [Kopieerapparaat]-, [Start kleur]- of de [Start zwart-wit]-knop is gedrukt.

Energiespaarstand 1

Als [Energiespaarstandmodus 1] onder [Beh. Toepas] is ingeschakeld, gaat het apparaat in energiespaarstand 1 zodra het 30 seconden niet gebruikt wordt. Als het apparaat in

Energiespaarstand 1 is, wordt "Energiespaarstandmodus 1" op het scherm weergegeven. Het kost minder tijd om terug te keren uit Energiespaarstand 1 dan uit de uitgeschakelde status of uit

Energiespaarstand 2, maar het stroomverbruik in Energiespaarstand 1 is hoger in dan in

Energiespaarstand 2.

Energiespaarstand 2

Als [Energiespaarstandmodus 2] onder [Beh. Toepas] is ingeschakeld, gaat het apparaat in energiespaarstand 2 zodra de opgegeven periode voor deze instelling gepasseerd is. Als het apparaat in Energiespaarstand 2 is, zal het scherm uitgeschakeld worden terwijl het indicatielampje Stroom blijft branden. De printer verbruikt in Energiespaarstand 2 minder stroom dan in Energiespaarstand 1, maar het duurt langer om terug te keren uit Energiespaarstand 2.

Het apparaat installeren

• Als het apparaat 24 uur achter elkaar in Energiespaarstand 2 staat, zal het apparaat automatisch naar de normale status terugkeren en zelf onderhoud uitvoeren.

• Voor meer informatie over de energiespaarstanden, zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Meerdere taken tegelijk uitvoeren

Dit apparaat kan meerdere taken tegelijk uitvoeren met verschillende functies, zoals tegelijkertijd kopiëren en faxen. Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere functies wordt "Multi-access" genoemd.

De volgende tabel laat de functies zien die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.

Huidige taak

Kopiëren

Scannen

Taak die u tegelijkertijd wilt uitvoeren

• Faxgeheugen verzenden

• Geheugenfax ontvangen

• Internetfax ontvangen (zonder afdrukken)

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

• LAN-fax verzenden

• Afdruktaak van een computer ontvangen (het afdrukken start nadat het kopiëren is voltooid)

• Afdrukken

*1

• Faxgeheugen verzenden

• Geheugenfax ontvangen

• Fax direct afdrukken

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer (behalve tijdens het

TWAIN-scannen)

• LAN-fax verzenden (behalve tijdens het TWAIN-scannen)

61

62

2. Snel aan de slag

Huidige taak

Afdrukken

PictBridge-afdrukken

Faxgeheugen verzenden (een fax versturen die al is opgeslagen in het apparaatgeheugen)

Faxgeheugen ontvangen (een ontvangen fax opslaan in het apparaatgeheugen)

Taak die u tegelijkertijd wilt uitvoeren

• Scannen

*2

• Geheugenfax ontvangen

• Geheugenfax verzenden

*3

• Fax direct verzenden

*3

• Fax naar het apparaatgeheugen scannen voor verzending

• Internetfax ontvangen (zonder afdrukken)

• Internetfax verzenden

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

• LAN-fax verzenden

• Scannen (uitgezonderd Scannen naar USB)

*4

• Geheugenfax ontvangen

• Faxgeheugen verzenden

• Fax direct verzenden

• Fax naar het apparaatgeheugen scannen voor verzending

• Internetfax ontvangen (zonder afdrukken)

• Internetfax verzenden

• Kopiëren

• Scannen

• Afdrukken

*5

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• Internetfax verzenden

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

• Kopiëren

• Scannen

• Afdrukken

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• Internetfax verzenden

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

Het apparaat installeren

Huidige taak

Fax naar het apparaatgeheugen scannen voor verzending

Fax direct verzenden (een origineel scannen en tegelijkertijd versturen)

Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

Fax direct afdrukken (een fax ontvangen en tegelijkertijd afdrukken)

Taak die u tegelijkertijd wilt uitvoeren

• Afdrukken

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• Afdrukken

*5

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• Scannen

*6

• Geheugenfax ontvangen

• Faxgeheugen verzenden

• Fax direct verzenden

• Fax naar het apparaatgeheugen scannen voor verzending

• Internetfax ontvangen (zonder afdrukken)

• Internetfax verzenden

• Scannen

*6

• Internetfax ontvangen (zonder afdrukken)

• Internetfax verzenden

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

63

64

2. Snel aan de slag

Huidige taak

Internetfax ontvangen

Internetfax verzenden

Taak die u tegelijkertijd wilt uitvoeren

• Kopiëren (behalve als de ontvangen internetfax wordt afgedrukt)

• Scannen

• Afdrukken (behalve als de ontvangen internetfax wordt afgedrukt)

• Geheugenfax ontvangen

• Faxgeheugen verzenden

• Fax direct verzenden

• Een fax afdrukken die is ontvangen in het apparaatgeheugen

(behalve als de ontvangen internetfax wordt afgedrukt)

• Fax direct afdrukken (behalve als de ontvangen internetfax wordt afgedrukt)

• Fax naar het apparaatgeheugen scannen voor verzending

• Internetfax verzenden

*7

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

• LAN-fax verzenden

• Afdrukken

*5

• Geheugenfax ontvangen

• Faxgeheugen verzenden

• Fax direct afdrukken

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

*8

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

• LAN-fax verzenden

Het apparaat installeren

Huidige taak

LAN-faxtaak ontvangen van een computer

LAN-fax verzenden

Taak die u tegelijkertijd wilt uitvoeren

• Kopiëren

• Scannen (behalve voor TWAIN-scannen)

• Afdrukken

• Geheugenfax ontvangen

• Faxgeheugen verzenden

• Fax direct afdrukken

• Fax afdrukken die in het apparaatgeheugen is ontvangen

• Internetfax ontvangen

• Internetfax verzenden

• LAN-fax verzenden

• Kopiëren

• Scannen (behalve voor TWAIN-scannen)

• Afdrukken

• Internetfax ontvangen

• Internetfax verzenden

• LAN-faxtaak ontvangen van een computer

*1 Het afdrukken begint nadat het scannen is voltooid als [Gradatie:] is ingesteld op [Standaard] of [Fijn] (PCLprinterstuurprogramma), of als u afdrukt vanuit het PostScript 3-printerstuurprogramma.

*1 Scannen is niet mogelijk als [Gradatie:] is ingesteld op [Standaard] of [Fijn] (PCL-printerstuurprogramma), of als u afdrukt vanuit het PostScript 3-printerstuurprogramma.

*3 Faxverzending is niet mogelijk als [Gradatie:] is ingesteld op [Fijn] (PCL-printerstuurprogramma) of als u afdrukt vanuit het PostScript 3-printerstuurprogramma.

*4 Afdrukken met PictBridge kan mislukken als er weinig vrij geheugen over is.

*1 Afdrukopdrachten worden mogelijk geannuleerd als [Gradatie:] is ingesteld op [Standaard] of [Fijn] (PCLprinterstuurprogramma), of als u afdrukt vanuit het PostScript 3-printerstuurprogramma.

*6 Het afdrukken van een fax kan langer dan normaal duren als u tegelijkertijd scant via het bedieningspaneel, vooral als er meerdere pagina's worden gescand via de glasplaat.

*7 Het verzenden van internetfaxen begint nadat de ontvangst van internetfaxen is voltooid.

*8 Verbinding met de POP3-server kan niet worden gemaakt tijdens het versturen van internetfaxen.

• Als u een functie probeert te gebruiken die niet tegelijkertijd kan worden uitgevoerd, hoort u een piepje van het apparaat of ziet u een foutmelding op uw computerscherm. Probeert u het in dit geval later nogmaals als de huidige taak is voltooid.

65

2. Snel aan de slag

Het apparaat aansluiten

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het apparaat op een computer en een telefoonlijn aansluit.

Verbinding met een computer via een USB-kabel

• Er is geen USB 2.0 interfacekabel meegeleverd. Schaf een USB-kabel aan voor de computer die u gebruikt.

• Een USB-aansluiting met Macintosh is alleen mogelijk via de standaard USB-poort van de computer.

1.

Verwijder de klep voor de kabels.

CES068

2.

Sluit de vierhoekige connector van de USB 2.0-kabel aan op de USB-poort.

66

CES096

3.

Sluit de platte connector aan het andere uiteinde aan op de USB-interface of USB-hub van de computer.

Het apparaat aansluiten

4.

Plaats de klep over de kabelaansluiting.

CES094

• Voor meer informatie over het installeren van printerstuurprogramma's voor USB-verbinding, raadpleegt u de instructies op de cd-rom van het stuurprogramma.

Digitale camera aansluiten via een USB-kabel

Dit apparaat ondersteunt rechtstreeks afdrukken, waarmee foto's die gemaakt zijn met een digitale camera direct kunnen worden afgedrukt door de camera op de computer aan te sluiten. Hieronder wordt beschreven hoe u het apparaat kunt aansluiten op een digitale camera.

• Gebruik de USB-kabel die bij de digitale camera is geleverd.

• Zorg ervoor dat uw digitale camera PictBridge ondersteunt.

1.

Zorg ervoor dat zowel het apparaat als de digitale camera zijn ingeschakeld.

2.

Open het klepje van de USB-geheugenkaartpoort, sluit de USB-kabel aan en sluit vervolgens het andere einde van de kabel aan op uw digitale camera.

CES196

Als het apparaat de digitale camera herkent als een PictBridge-apparaat, ziet u eerst "Verb. met

PictBridge..." en vervolgens "Gereed" op het bedieningspaneel van het apparaat.

67

68

2. Snel aan de slag

3.

Als er geen digitale camera is aangesloten op het apparaat, berg dan de USB-kabel op een plek op waar deze niet wordt beschadigd.

• Voor meer informatie over de afdrukmethode, zie Pag.152 "Met PictBridge afdrukken".

• Zorg ervoor dat het klepje van de USB-geheugenkaartpoort na gebruik gesloten wordt.

Aansluiten met een netwerkkabel

Hieronder wordt omschreven hoe u het apparaat via het netwerk op de computer aansluit.

Bereid de hub en andere netwerkapparatuur voor voordat u de 10BASE-T-kabel of de 100BASE-TXkabel op de ethernetpoort van het apparaat aansluit.

• Sluit de Ethernetpoort van het apparat niet aan op een netwerk dat hogere voltages toestaat

(zoals een telefoonlijn). Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

• Gebruik een geïsoleerde ethernetkabel. Niet-geïsoleerde kabels veroorzaken elektromagnetische interferentie die tot printerstoringen kunnen leiden.

• De ethernetkabel wordt niet bij dit apparaat meegeleverd. Kies de juiste kabel voor uw netwerkomgeving.

1.

Verwijder de klep voor de kabels.

CES068

Het apparaat aansluiten

2.

Sluit de ethernetkabel aan op de ethernetpoort.

CES093

3.

Sluit het andere uiteinde van de kabel op het netwerk aan, bijvoorbeeld op een hub.

4.

Plaats de klep over de kabelaansluiting.

CES094

• Voor meer informatie over instellingen voor netwerkprinters, zie Pag.73 "Het apparaat configureren".

• Voor meer informatie over de installatie van printerstuurprogramma's voor een netwerkverbinding, raadpleegt u de instructies die zijn meegeleverd op de cd-rom met het stuurprogramma.

Interpretatie van de LED-indicatielampjes

1

2

CES095

1. Geel: knippert als 100BASE-TX of 10BASE-T wordt gebruikt.

2. Groen: brandt als het apparaat correct op het netwerk is aangesloten.

69

70

2. Snel aan de slag

Aansluiten op een telefoonlijn

U kunt het apparaat direct aansluiten op het algemeen gebruikte telefoonnetwerk (PSTN) of via een telefooncentrale die voor een bedrijf gebruikt wordt (PBX).

U kunt ook een externe telefoon aansluiten om dezelfde telefoonlijn te gebruiken voor gesprekken.

• Gebruik alleen Nr. 26 AWG of hoger voor het telecommunicatielijnsnoer om het risico op brand te beperken.

• Pour réduire le risque d'incendie, utiliser uniquement des conducteurs de télécommunications 26

AWG ou de section supérieure.

• : In de Verenigde Staten is het bij wet verplicht om uw telefoonnummeridentificatie (uw faxnummer) in uw apparaat te installeren voordat u het apparaat kan aansluiten op het openbare telefoonnetwerk.

• Zorg ervoor dat u het juiste connectortype heeft, voordat u start.

1.

Verwijder de klep voor de kabels.

CES068

2.

Sluit een telefoonlijnsnoer aan op LINE.

CES041

3.

Als u een externe telefoon gebruikt, sluit de telefoon dan aan op TEL.

Het apparaat aansluiten

CES040

4.

Duw het telefoonlijnsnoer door de opening in de klep.

CES045

71

2. Snel aan de slag

5.

Haak de uitsteeksels van de klep in de openingen van het apparaat.

6.

Plaats de klep terug op zijn plek.

CES046

72

CES094

• Nadat u het apparaat op de telefoonlijn heeft aangesloten, kunt u de instellingen voor het telefoonnetwerk en de faxontvangstmodus configureren.

• Als uw telefoon functies heeft die niet compatibel met dit apparaat zijn, kunnen die functies niet worden gebruikt.

• Controleer of u het faxnummer van de gebruiker en de gebruikersnaam heeft geregistreerd tijdens de eerste set-up. U kunt de geregistreerde informatie controleren in [Faxinformatie programmeren] onder [Beh. Toepas.].

• Voor meer informatie over het registreren van afzendergegevens bij faxen, zie Pag.309

"Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over de configuratie van instellingen voor het telefoonnetwerk, zie Pag.

79 "De telefoonnetwerkinstellingen configureren".

• Voor meer informatie over de configuratie van de faxontvangstmodus, zie Pag.248

"Ontvangstmodus selecteren".

• Voor meer informatie over [Faxinformatie programmeren], zie Pag.309

"Beheerdersinstellingen".

Het apparaat configureren

Het apparaat configureren

In dit gedeelte worden de instellingen uitgelegd die nodig zijn om het apparaat in een netwerk en als faxapparaat te gebruiken.

De instellingen voor het IPv4-adres configureren

De stappen om de netwerkinstellingen te configureren variëren afhankelijk van of de informatie over het

IPv4-adres automatisch door het netwerk (DHCP) wordt toegewezen of dat dit handmatig gebeurt.

Het apparaat instellen zodat het automatisch een IPv4-adres verkrijgt

• Alleen met een DHCP-server op het netwerk kan het apparaat automatisch een IPv4-adres krijgen.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Netwerkinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [IPv4-configuratie] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [DHCP] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om [Actief] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

7.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

8.

Als u gevraagd wordt het apparaat opnieuw te starten, zet de printer dan uit en daarna weer aan.

73

2. Snel aan de slag

9.

Druk de configuratiepagina af om de instellingen te controleren.

De IPv4-adresinstelling wordt weergegeven onder “TCP/IP” op de configuratiepagina.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het menu [Netwerkinstell.] instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Als uw netwerkomgeving een bepaalde verzendingssnelheid nodig heeft die niet automatisch wordt gedetecteerd, stel de verzendingssnelheid dan in via [Ethernetsnelheid instellen] onder

[Netwerkinstellingen].

• Als [DHCP] geactiveerd is, worden handmatig ingestelde instellingen voor het IPv4-adres niet gebruikt.

• Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het apparaat, zie Pag.54 "Het apparaat aanzetten".

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag.301 "De configuratiepagina afdrukken".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over [Ethernetsnelheid instellen], zie Pag.297 "Netwerkinstellingen".

Het IPv4-adres van het apparaat handmatig toewijzen

• Het IPv4-adres dat het apparaat toegewezen krijgt, mag niet door een ander apparaat op hetzelfde netwerk gebruikt worden.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

74

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Netwerkinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

Het apparaat configureren

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [IPv4-configuratie] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [DHCP] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om [Inactief] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

7.

Druk op [ ][ ] om [IP-adres] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Het huidige IPv4-adres wordt weergegeven.

8.

Voer het IPv4-adres in met behulp van de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]knop.

Druk op [ ] [ ] om tussen velden te schakelen.

9.

Druk op [ ] [ ] om [Subnetmasker] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Het huidige subnetmasker wordt weergegeven.

10.

Voer het subnetmasker in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Druk op [ ] [ ] om tussen velden te schakelen.

11.

Druk op [ ] [ ] om [Gateway Adres] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Het huidige gateway-adres wordt weergegeven.

12.

Voer het gateway-adres met de cijfertoetsen in en druk dan op de [OK]-knop.

Druk op [ ] [ ] om tussen velden te schakelen.

13.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

14.

Als u gevraagd wordt het apparaat opnieuw te starten, zet de printer dan uit en daarna weer aan.

15.

Druk de configuratiepagina af om de instellingen te controleren.

De IPv4-adresinstelling wordt weergegeven onder “TCP/IP” op de configuratiepagina.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het menu [Netwerkinstell.] instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Als uw netwerkomgeving een bepaalde verzendingssnelheid nodig heeft die niet automatisch wordt gedetecteerd, stel de verzendingssnelheid dan in via [Ethernetsnelheid instellen] onder

[Netwerkinstellingen].

• Als [DHCP] geactiveerd is, worden handmatig ingestelde instellingen voor het IPv4-adres niet gebruikt.

75

2. Snel aan de slag

• Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het apparaat, zie Pag.54 "Het apparaat aanzetten".

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag.301 "De configuratiepagina afdrukken".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over [Ethernetsnelheid instellen], zie Pag.297 "Netwerkinstellingen".

De instellingen voor IPv6-adres configureren

De stappen om de netwerkinstellingen te configureren variëren afhankelijk van of de informatie over het

IPv6-adres automatisch door het netwerk (DHCP) wordt toegewezen of dat dit handmatig gebeurt.

Het apparaat instellen zodat het automatisch een IPv6-adres verkrijgt

• Alleen met een DHCP-server op het netwerk kan het apparaat automatisch een IPv6-adres krijgen.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

76

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Netwerkinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [IPv6-configuratie] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [DHCP] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om [Actief] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

7.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

Het apparaat configureren

8.

Als u gevraagd wordt het apparaat opnieuw te starten, zet het apparaat dan uit en daarna weer aan.

9.

Druk de configuratiepagina af om de instellingen te controleren.

De IPv6-adresinstelling wordt weergegeven onder “IPv6-configuratie” op de configuratiepagina.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het menu [Netwerkinstell.] instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Als [DHCP] geactiveerd is, worden de handmatig ingestelde instellingen voor het IPv6-adres niet gebruikt.

• Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het apparaat, zie Pag.54 "Het apparaat aanzetten".

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag.301 "De configuratiepagina afdrukken".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het IPv6-adres van het apparaat handmatig toewijzen

• Het IPv6-adres dat het apparaat toegewezen krijgt, mag niet door een ander apparaat op hetzelfde netwerk gebruikt worden.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Netwerkinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

77

78

2. Snel aan de slag

4.

Druk op [ ] [ ] om [IPv6-configuratie] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [DHCP] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om [Inactief] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

7.

Druk op [ ] [ ] om [Handm. Config.- adres] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

8.

Voer het IPv6-adres in met behulp van de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]knop.

9.

Druk op [ ] [ ] om [Lengte prefix] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

10.

Voer het kengetal in met de cijfertoetsen en druk op de [OK]-knop.

11.

Druk op [ ] [ ] om [Gateway Adres] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

12.

Voer het gateway-adres met de cijfertoetsen in en druk dan op de [OK]-knop.

13.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

14.

Als u gevraagd wordt het apparaat opnieuw te starten, zet het apparaat dan uit en daarna weer aan.

15.

Druk de configuratiepagina af om de instellingen te controleren.

De IPv6-adresinstelling wordt weergegeven onder “IPv6-configuratie” op de configuratiepagina.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het menu [Netwerkinstell.] instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Als [DHCP] geactiveerd is, worden de handmatig ingestelde instellingen voor het IPv6-adres niet gebruikt.

• Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het apparaat, zie Pag.54 "Het apparaat aanzetten".

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag.301 "De configuratiepagina afdrukken".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het apparaat configureren

De telefoonnetwerkinstellingen configureren

Het telefoonlijntype selecteren

Selecteer het telefoonlijntype volgens uw telefoonlijndienst. Er zijn twee types: kiezen met toon of kiezen met puls.

Deze functie is in sommige regio's niet beschikbaar.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [Kies-/pulstoon] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] om het telefoonlijntype volgens uw telefoondienst te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het verbindingstype voor het telefoonnetwerk selecteren

Selecteer het type verbinding van het telefoonnetwerk.

Er zijn twee typen: PSTN (het openbare telefoonnetwerk) en PBX (intern telefoonnetwerk).

79

80

2. Snel aan de slag

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [PSTN / PBX] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] om [PSTN] of [PBX] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het externe toegangsnummer instellen

Als het apparaat is aangesloten op het telefoonnetwerk via een PBX, stel het telefoonnummer dan zo in dat er toegang is tot de externe lijn.

• Zorg ervoor dat het externe toegangsnummer overeenkomt met de instelling van uw PBX. Anders kunt u wellicht geen faxen versturen naar externe bestemmingen.

Het apparaat configureren

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om [PBX-toegangsnummer] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Voer het externe toegangsnummer in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

81

82

2. Snel aan de slag

De printer via een netwerk delen

In dit gedeelte vindt u informatie over hoe u dit apparaat configureert als Windows-netwerkprinter.

De netwerkprinter is geconfigureerd zodat netwerkclients gebruik kunnen maken van de printer.

• Om de printereigenschappen te wijzigen, dient u rechten te hebben voor 'Printers beheren'

(toegangsverificatie voor 'Volledig beheer' onder Windows Vista/7). Log in als beheerder in op de bestandsserver om deze rechten te verkrijgen.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

1.

Klik in het menu [Start] op [Printers en faxapparaten].

2.

Klik op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken.

3.

Klik in het menu [Bestand] op [Eigenschappen].

4.

Klik op het tabblad [Delen] op [Deze printer delen].

5.

Als u de printer wilt delen met gebruikers die een andere versie van Windows gebruiken, klikt u op [Extra stuurprogramma's...].

Laat deze stap achterwege als u een ander stuurprogramma heeft geïnstalleerd door het selecteren van [Deze printer delen] tijdens de installatie van het printerstuurprogramma.

6.

Klik op het tabblad [Geavanceerd] op de [Standaardinstellingen]-knop. Geef de standaard waarden op voor het printerstuurprogramma dat gedistribueerd zal worden naar clientcomputers en klik dan op [OK].

7.

Klik op [OK].

Opties installeren

Opties installeren

Dit gedeelte beschrijft hoe u de optionele papierinvoereenheid moet installeren.

De papierinvoereenheid (lade 2) installeren

• Het aanraken van de punten van de stekker met een metalen voorwerp kan resulteren in brand en/of elektrische schokken.

• Het is gevaarlijk om de stekker van het netsnoer vast te pakken met natte handen. Als u het wel aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen.

• Haal, vóórdat u opties installeert of verwijdert, altijd eerst de stekker uit het stopcontact en geef de hoofdeenheid voldoende tijd om volledig af te koelen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brandwonden.

• Het apparaat weegt ongeveer 30,0 kg (66,2 lb.). Als u het apparaat optilt, moet u deze bij de grepen aan beide zijden vastpakken en dan langzaam optillen. De printer kan beschadigd raken of lichamelijk letsel veroorzaken als u deze laat vallen.

• Wanneer u de papierinvoereenheid onzorgvuldig optilt of laat vallen, kan dit letsel veroorzaken.

• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Als het snoer plotseling wordt losgetrokken, kan het beschadigd raken. Beschadigde stekkers of snoeren kunnen elektrische schokken of brandgevaar veroorzaken.

• U moet met tenminste twee personen het apparaat optillen.

• Lade 1 is nodig voor het afdrukken met behulp van de optionele papierinvoereenheid. Zonder lade 1 loopt het papier vast.

83

2. Snel aan de slag

• Til het apparaat niet op aan de laden.

1.

Controleer of het pakket de papierinvoereenheid bevat.

CER004

2.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

3.

Verwijder het plakband van de optionele papierinvoereenheid.

84

CER023

4.

Til het apparaat op aan de handgrepen aan weerszijden van het apparaat.

CES052

Opties installeren

5.

Er bevinden zich drie staande pennen op de optionele papierinvoereenheid. Plaats deze in de openingen aan de onderzijde van het apparaat en laat het apparaat voorzichtig zakken.

CER005

6.

Nadat er een optie is geïnstalleerd, drukt u de configuratiepagina af om de installatie te bevestigen.

Indien de papierinvoereenheid juist geïnstalleerd is, verschijnt “Lade 2” voor “Papierinvoer” op de configuratiepagina.

• Na installatie van de optionele papierinvoereenheid, selecteert u lade 2 in het printerstuurprogramma. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Als de optionele papierinvoereenheid niet juist is geïnstalleerd, voert u de installatie opnieuw uit volgens deze procedure. Als de papierinvoereenheid daarna nog niet juist is geïnstaleerd, neemt u contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina, zie Pag.301 "De configuratiepagina afdrukken".

• Voor meer informatie over het plaatsen van papier in lade 2, zie Pag.110 "Papier plaatsen in lade

2".

85

86

2. Snel aan de slag

Papier en andere media

In dit gedeelte wordt het ondersteunde en niet ondersteunde papier besproken, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot papier, de details van ieder papiertype en het afdrukbare gebied.

• Al het papier moet verticaal geplaatst worden, ongeacht het papierformaat.

Ondersteund papier voor elke lade

Dit deel beschrijft de papiersoort, -formaat en -gewicht dat in elke lade geplaatst kan worden. Ook wordt de capaciteit van elke lade aangegeven.

Papier en andere media

Lade 1

Type

Dun papier

Normaal papier

Middeldik papier

Dik papier 1, 2

Gerecycled papier

Gekleurd papier

Voorbedrukt papier

Geperforeerd papier

Briefpapier

Bankpost

Karton

Etikettenpapier

Envelop

Formaat

A4

B5 JIS

A5

B6 JIS

A6

Legal (8

1

/

2

" × 14 ")

Letter (8

1

/

2

"×11")

Half Letter (5

1

/

2

" × 8

1

/

2

")

Executive (7

1

/

4

" × 10

1

/

2

")

8 " × 13 "

8

1

/

2

" × 13 "

Folio (8

1

/

4

" × 13 ")

16K (195 × 267 mm)

Com 10 (4

1

/

8

" × 9

1

/

2

")

Monarch (3

7

/

8

" × 7

1

/

2

")

C5 Env (162 × 229 mm)

C6 Env (114 × 162 mm)

DL Env (110 × 220 mm)

Aangepast formaat:

90 tot 216 mm breed,

148 tot 356 mm lang

(3,54 tot 8,50 inch breed,

5,83 tot 14,0 inch lang)

Gewicht

60 tot 160 g/m

2

(16 tot 43 lb.)

Capaciteit

250

(80 g/m

2

, 20 lb.)

87

88

2. Snel aan de slag

Lade 2 (optie)

Type

Dun papier

Normaal papier

Middeldik papier

Dik papier 1

Gerecycled papier

Gekleurd papier

Voorbedrukt papier

Geperforeerd papier

Briefpapier

Formaat

A4

Letter (8

1

/

2

"×11")

Gewicht

60 tot 105 g/m

2

(16 tot 28 lb.)

Capaciteit

500

(80 g/m

2

, 20 lb.)

Papier en andere media

Handinvoer

Type

Dun papier

Normaal papier

Middeldik papier

Dik papier 1, 2

Gerecycled papier

Gekleurd papier

Geperforeerd papier

Briefpapier

Bankpost

Karton

Etikettenpapier

Envelop

Formaat

A4

B5 JIS

A5

B6 JIS

A6

Legal (8

1

/

2

" × 14 ")

Letter (8

1

/

2

"×11")

Half Letter (5

1

/

2

" × 8

1

/

2

")

Executive (7

1

/

4

" × 10

1

/

2

")

8 " × 13 "

8

1

/

2

" × 13 "

Folio (8

1

/

4

" × 13 ")

16K (195 mm × 267 mm)

Com 10 (4

1

/

8

" × 9

1

/

2

")

Monarch (3

7

/

8

" × 7

1

/

2

")

C5 Env (162 × 229 mm)

C6 Env (114 × 162 mm)

DL Env (110 × 220 mm)

Aangepast formaat:

90 tot 216 mm breed,

148 tot 356 mm lang

(3,54 tot 8,50 inch breed,

5,83 tot 14,0 inch lang)

Gewicht

60 tot 160 g/m

2

(16 tot 43 lb.)

1

Capaciteit

• In de volgende gevallen kunt u niet afdrukken op papier van Legal-formaat:

• PCL-printerstuurprogramma

Wanneer [Gradatie:] in [Afdrkwal.] is ingesteld op [Fijn]

• PostScript 3-printerstuurprogramma

Wanneer [Afdrkwal:] in [Printereigenschappen] is ingesteld op [Beste kwaliteit]

89

90

2. Snel aan de slag

Specificaties van papiertypes

De volgende tabellen beschrijven de soorten papier die voor dit apparaat gebruikt kunnen worden.

• Afhankelijk van de papiersoort kan het even duren voordat de toner droog is. Controleer of de afdrukken goed droog zijn voordat u ze vastpakt. Anders kan de toner uitlopen.

• De afdrukkwaliteit kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen papier gebruikt wordt.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over aanbevolen papier.

Middeldik papier

Item Beschrijving

Papierdikte 75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Dik papier 1

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen dat

91 tot 105 g/m

2

Beschrijving

(24 tot 12,70 kg.)

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

Geen

Het aantal vellen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

Dik papier 2

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

106 tot 160 g/m

2

Beschrijving

(28 tot 43 lb.)

Lade 1 en handinvoer

Papier en andere media

Item

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen dat Geen

Beschrijving

Het aantal vellen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

Dun papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

60 tot 65g/m2 (16 tot 17 lb.)

Beschrijving

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Normaal papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

66 tot 74 g/m2 (18 tot 20 lb.)

Beschrijving

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Gerecycled papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Beschrijving

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

91

92

2. Snel aan de slag

Item

Opmerkingen

Beschrijving

Als de papierdikte buiten het aangegeven bereik valt, selecteert u [Dun papier], [Normaal papier], [Dik papier 1] of [Dik papier 2].

Gekleurd papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen

75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Beschrijving

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Als de papierdikte buiten het aangegeven bereik valt, selecteert u [Dun papier], [Normaal papier], [Dik papier 1] of [Dik papier 2].

Voorbedrukt papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen

75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Lade 1 en lade 2

Beschrijving dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Als de papierdikte buiten het aangegeven bereik valt, selecteert u [Dun papier], [Normaal papier], [Dik papier 1] of [Dik papier 2].

Geperforeerd papier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Beschrijving

75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

Papier en andere media

Item

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen

Briefpapier

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen

Beschrijving

75 tot 90 g/m

2

(20 tot 24 lb.)

Elke invoerlade kan worden gebruikt.

dat A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Papier met een dikte dat buiten het aangegeven bereik valt kan niet bedrukt worden.

Bankpost

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen dat

Beschrijving

A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

× 10

1

/

2

"), 8 " × 13 ", 8

× 267 mm)

" × 14 "), Letter (8

1

1

/

2

/

" × 13 ", Folio (8

2

1

" × 11 "), Executive (7

/

4

1

/

4

"

" × 13 "), 16K (195 mm

Als de papierdikte buiten het aangegeven bereik valt, selecteert u [Dun papier], [Normaal papier], [Dik papier 1] of [Dik papier 2].

dat

106 tot 160 g/m

2

Geen

Beschrijving

(28 tot 43 lb.)

Lade 1 en handinvoer

• Het aantal vellen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

• Als de papierdikte buiten het aangegeven bereik valt selecteert u [Dun papier 1].

93

94

2. Snel aan de slag

Karton

Item

Papierdikte

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen dat

106 tot 160 g/m

2

Beschrijving

(28 tot 43 lb.)

Lade 1 en handinvoer

Geen

• Het aantal vellen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

• Papier dikker dan 160 g/m

2

kan niet bedrukt worden.

Etikettenpapier

Item

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt

Opmerkingen

Lade 1 en handinvoer dat Geen

Beschrijving

• Het aantal vellen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

• Vermijd het gebruik van etikettenpapier waarop de lijm zichtbaar is.

Lijm kan aan onderdelen aan de binnenkant van de printer blijven plakken, waardoor papierinvoerproblemen kunnen ontstaan, de adrukkwaliteit kan verslechteren of vroegtijdige slijtage van de fotogeleidereenheid van de printercartridge kan optreden.

Envelop

Item

Ondersteunde papierlade

Formaat dubbelzijdig ondersteunt dat

Lade 1 en handinvoer

Geen

Beschrijving

Papier en andere media

Opmerkingen

• Vermijd het gebruik van zelfklevende enveloppen. Deze kunnen storingen aan het apparaat veroorzaken.

• Het aantal enveloppen dat afgedrukt kan worden binnen één minuut is ongeveer de helft van dat van medium dik papier.

• Het papier kan alleen geplaatst worden tot aan de onderste limietmarkering van de twee limietmarkeringen in de lade.

• Als gedrukte enveloppen sterk gekreukeld uit de printer komen, plaatst u de enveloppen in omgekeerde richting. Configureer het printerstuurprogramma ook zodanig dat het afdrukobject

180 graden wordt geroteerd. Raadpleeg voor meer informatie over het wijzigen van de vulrichting de helpfunctie van het printerstuurprogramma.

• Omgevingsfactoren kunnen de afdrukkwaliteit van zowel aanbevolen als niet-aanbevolen enveloppen verminderen.

• Als enveloppen ernstig krullen na het bedrukken, maak ze dan plat door ze tegen de krul in op te rollen.

• Na het afdrukken kunnen enveloppen soms vouwen aan de lange zijden hebben en kunnen de onbedrukte zijkanten met toner besmeurd zijn. De afdrukafbeelding kan ook verschoven zijn. Bij het afdrukken van grote, zwarte gebieden kunnen strepen voorkomen als de enveloppen elkaar overlappen.

• Om de lengte van een envelop waarvan de flap aan de korte zijde opent, goed te kunnen opgeven, moet u de open flap in de meting meenemen.

CER112

• Waaier de enveloppen uit en leg de randen gelijk voordat u ze plaatst.

CER108

95

2. Snel aan de slag

• Zorg er bij het loswaaieren van enveloppen voor dat ze niet aan elkaar plakken. Als ze tegen elkaar aan plakken, haal ze dan los.

• Zorg er bij het waaieren van enveloppen voor dat de flappen niet aan elkaar plakken. Als ze tegen elkaar aan plakken, haal ze dan los.

• Maak de enveloppen voor het plaatsen plat zodat de krul niet boven datgene uitkomt wat in de illustratie hieronder is weergegeven.

CER109

• Als de krul hardnekkig is, maak de enveloppen dan met uw vingers plat zoals getoond in de illustratie hieronder.

96

CER110

• Dubbelzijdig afdrukken is wellicht niet mogelijk op 8 " × 13 ", 8

1

/

2

" × 13 ", Folio (8

1

/

4

" × 13 ") of 16K (195 mm × 267 mm) formaat papier in de volgende gevallen:

• PCL-printerstuurprogramma

Wanneer [Gradatie:] in [Afdrkwal.] is ingesteld op [Fijn]

• PostScript 3-printerstuurprogramma

Wanneer [Afdrkwal:] in [Printereigenschappen] is ingesteld op [Beste kwaliteit]

Niet-ondersteunde papiertypes

Vermijd het gebruik van het volgende papier, aangezien dit niet door het apparaat wordt ondersteund.

Papier en andere media

• Papier dat is bedoeld voor inkjetprinters

• Gegolfd, gevouwen of gekreukeld papier

• Opgekruld of verdraaid papier

• Gescheurd papier

• Gekreukt papier

• Vochtig papier

• Vuil of beschadigd papier

• Papier dat droog genoeg is om statische elektriciteit te veroorzaken

• Papier dat reeds bedrukt is, met uitzondering van een voorgedrukt briefhoofd.

Storingen kunnen in het bijzonder worden verwacht, indien papier wordt gebruikt dat reeds door een andere dan een laserprinter is bedrukt (bijvoorbeeld door monochrome of kleurenkopieerapparaten, inkjetprinters, enz.)

• Speciaal papier, zoals thermisch papier, aluminiumfolie, carbonpapier en geleidend papier

• Papier dat zwaarder of lichter is dan de aangegeven limiet

• Papier met vensters, gaatjes, perforaties, uitsparingen of reliëf

• Zelfklevend etiketpapier met een zelfklevende onderlaag of papierlaag die blootgesteld is

• Papier dat met paperclips of nietjes bijeen wordt gehouden

• Gebruik geen papier dat bestemd is voor een inkjetprinter. Deze papiersoort kan in de fuseereenheid vast blijven zitten en papierstoringen veroorzaken.

• Gebruik geen OHP-transparanten. Gebruik alleen ondoorzichtige media.

• Gebruik geen papier waarop reeds met andere printers is afgedrukt.

• Raak tijdens het plaatsen van papier het oppervlak van het papier niet aan.

• Zelfs ondersteunde papiertypen kunnen papierstoringen of defecten veroorzaken als het papier niet in goede conditie is.

Voorzorgsmaatregelen bij het opslaan van papier

Papier moet altijd op de juiste manier worden opgeslagen. Als papier niet juist wordt opgeslagen, kan dit leiden tot een slechte afdrukkwaliteit, papierstoringen en beschadiging van de printer.

Het volgende wordt aanbevolen:

• Vermijd het opslaan van papier op plaatsen die overmatig koud, warm, vochtig of droog zijn.

• Stel papier niet bloot aan direct zonlicht.

• Bewaar papier op een vlak oppervlak.

• Bewaar papier in de originele verpakking.

97

2. Snel aan de slag

Afdrukgebied

De volgende illustratie laat het deel van het papier zien waarop het apparaat kan adrukken.

Zorg dat u de adrukmarges correct instelt met de instellingen van de applicatie waarmee het werd gemaakt.

Papier

2

4 4

3

1

98

3

1. Afdrukgebied

2. Invoerrichting

3. Ongeveer 4,2 mm (0,17 inch)

4. Ongeveer 4,2 mm (0,17 inch)

Envelop

3

4

3

CER001

1 2

3

CER117

1. Afdrukgebied

2. Invoerrichting

3. Ongeveer 10 mm (0,39 inch)

Papier en andere media

4. Ongeveer 15 mm (0,59 inch)

• Het afdrukgebied kan variëren, afhankelijk van papierformaat, printertaal en printerinstellingen.

• Voor het beter adrukken van enveloppen raden wij u aan de rechter-, linker-, boven- en ondermarges minimaal op 15 mm (0,59 inch) in te stellen.

99

100

2. Snel aan de slag

Papier plaatsen

Hier wordt uitgelegd hoe u papier plaatst in de papierlade of de handinvoerlade.

• Trek de papierlade niet met geweld uit de printer. De lade kan dan namelijk vallen en letsel veroorzaken.

• Pas tijdens het bijvullen van papier op dat uw vingers niet vast komen te zitten of dat u ze verwondt.

Papier plaatsen in lade 1

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u papier in de standaardpapierlade (lade 1) plaatst.

• Zorg voor het afdrukken op al het papier behalve enveloppen dat de fuseereenheidshendels achter de voorklep omhoog staan. Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

• Zorg ervoor dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovengrensmarkering aan de binnenzijde van de papierlade. Anders kunnen er papierstoringen optreden.

• Geef, nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, de papiersoort op via het bedieningspaneel om afdrukproblemen te vermijden. Dit apparaat herkent niet automatisch het papierformaat.

• Plaats niet verschillende papiersoorten in één en dezelfde lade.

• Forceer de zijgeleiders niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Forceer de eindgeleider niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Zorg er bij het plaatsen van de lade voor dat deze niet schuin wordt geplaatst. Als deze toch schuin wordt geplaatst, kan dit het apparaat beschadigen.

• Gekruld papier kan vast komen te zitten. Strijk gekruld papier plat voordat u het papier plaatst.

1.

Trek lade 1 er voorzichtig met beide handen uit.

CES059

Plaats de lade op een vlak oppervlak.

2.

Druk de metalen plaat naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt.

DUWEN

NL CER031

3.

Maak de klem aan de zijgeleiders vast en schuif deze tot het standaardformaat.

CER032

Papier plaatsen

101

2. Snel aan de slag

CER082

Zet bij het plaatsen van een aangepast papierformaat de papiergeleider iets breder dan het werkelijke formaat.

4.

Maak de voorste eindgeleider vast en schuif deze naar binnen tot het standaardformaat.

CER034

102

CER113

Zet bij het plaatsen van een aangepast papierformaat de papiergeleider iets breder dan het werkelijke formaat.

5.

Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar boven ligt

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering (bovenste lijn) binnen in de lade.

Papier plaatsen

CER033

Schuif de geleiders naar binnen, totdat deze vlak tegen de zijkanten van het papier staan.

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de markering op de zijgeleiders.

CER083

6.

Controleer of er geen openingen tussen het papier en de papiergeleiders zijn; zowel bij de papiergeleiders aan de zijkant als aan de voorkant.

CER076

Als er een opening is tussen het papier en de voorste papiergeleider, zoals in het voorbeeld hieronder, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd.

103

2. Snel aan de slag

CER077

7.

Duw lade 1 voorzichtig recht in het apparaat.

104

CES062

Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.

• De bovenste limiet verschilt afhankelijk van het soort papier; dun papier of dik papier. Controleer de sticker aan de binnenkant van de lade om de bovengrens te bevestigen.

• Het indicatielampje voor overgebleven papier aan de rechter voorkant van de papierlade laat zien hoeveel papier er ongeveer over is.

• Voor details over papiersoorten die door het apparaat ondersteund worden, raadpleeg Pag.86

"Papier en andere media".

• Voor details over de papierinstellingen, raadpleeg Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Plaatsen van papier langer dan A4

Dit onderdeel legt uit hoe u papier in het apparaat kunt plaatsen dat langer is dan A4 (297 mm).

Papier plaatsen

• Zorg voor het afdrukken op al het papier behalve enveloppen dat de fuseereenheidshendels achter de voorklep omhoog staan. Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

• Zorg ervoor dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovengrensmarkering aan de binnenzijde van de papierlade. Anders kunnen er papierstoringen optreden.

• Geef, nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, de papiersoort op via het bedieningspaneel om afdrukproblemen te vermijden. Dit apparaat herkent niet automatisch het papierformaat.

• Plaats niet verschillende papiersoorten in één en dezelfde lade.

• Forceer de zijgeleiders niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Forceer de eindgeleider niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Zorg er bij het plaatsen van de lade voor dat deze niet schuin wordt geplaatst. Als deze toch schuin wordt geplaatst, kan dit het apparaat beschadigen.

1.

Verwijder de achterklep met een munt.

CES123

2.

Trek lade 1 er voorzichtig met beide handen uit.

Plaats de lade op een vlak oppervlak.

CES059

105

106

2. Snel aan de slag

3.

Druk de metalen plaat naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt.

DUWEN

NL CER031

4.

Maak het verlengstuk in de richting "DUWEN" vast en trek het verlengstuk uit totdat het stopt (u hoort een klik).

CER084

Zorg er na het verlengen voor dat de pijlen op het verlengstuk en de lade met elkaar overeenkomen.

CER085

5.

Knijp in de klem aan de zijgeleiders en schuif deze tegen het papier aan.

Papier plaatsen

CER102

CER082

6.

Maak de voorste papiergeleider vast en schuif deze tegen het Legal-papierformaat aan.

CER104

107

2. Snel aan de slag

108

CER235

7.

Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar boven ligt

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering (bovenste lijn) binnen in de lade.

CER103

Schuif de geleiders naar binnen totdat ze vlak tegen de zijkant van het papier staan.

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de markering op de zijgeleiders.

CER083

Papier plaatsen

8.

Controleer of er geen openingen tussen het papier en de papiergeleiders zijn; zowel bij de papiergeleiders aan de zijkant als aan de voorkant.

CER105

Als er een opening is tussen het papier en de voorste papiergeleider, zoals in het voorbeeld hieronder, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd.

CER106

9.

Duw lade 1 voorzichtig recht in het apparaat.

CES062

Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.

• Om het verlengstuk opnieuw te plaatsen, moet u het met enige kracht erin duwen.

• De bovenste limiet verschilt afhankelijk van het soort papier; dun papier of dik papier. Controleer de sticker aan de binnenkant van de lade om de bovengrens te bevestigen.

109

2. Snel aan de slag

• Het indicatielampje voor overgebleven papier aan de rechter voorkant van de papierlade laat zien hoeveel papier er ongeveer over is.

• Voor details over papiersoorten die door het apparaat ondersteund worden, raadpleeg Pag.86

"Papier en andere media".

• Voor details over de papierinstellingen, raadpleeg Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Papier plaatsen in lade 2

Het voglende voorbeeld geeft uitleg van de plaatsingsprocedure voor lade 2.

• Zorg voor het afdrukken op al het papier behalve enveloppen dat de fuseereenheidshendels achter de voorklep omhoog staan. Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

• Zorg ervoor dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovengrensmarkering aan de binnenzijde van de papierlade. Anders kunnen er papierstoringen optreden.

• Geef, nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, de papiersoort op via het bedieningspaneel om afdrukproblemen te vermijden. Dit apparaat herkent niet automatisch het papierformaat.

• Plaats niet verschillende papiersoorten in één en dezelfde lade.

• Forceer de zijgeleiders niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Forceer de eindgeleider niet. Dat kan de lade beschadigen.

• Zorg er bij het plaatsen van de lade voor dat deze niet schuin wordt geplaatst. Als deze toch schuin wordt geplaatst, kan dit het apparaat beschadigen.

1.

Til en trek lade 2 voorzichtig op en trek deze er vervolgens met beide handen uit.

110

Plaats de lade op een vlak oppervlak.

CER070

Papier plaatsen

2.

Druk op de bodemplaat tot de klik.

CER071

3.

Knijp in de klemmen aan de zijgeleiders en pas de geleider aan het papierformaat aan.

CER072

4.

Knijp in de klem aan de eindgeleider en lijn de pijl uit met het papierformaat.

CER086

5.

Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar boven ligt

Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering (bovenste lijn) binnen in de lade.

111

2. Snel aan de slag

CER073

6.

Til de lade op, schuif en duw hem vervolgens helemaal naar binnen.

112

CER074

Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.

• De bovenste limiet verschilt afhankelijk van het soort papier; dun papier of dik papier. Controleer de gegraveerde lijn binnenin de lade om de bovengrens te bevestigen.

• Het indicatielampje voor overgebleven papier aan de rechter voorkant van de papierlade laat zien hoeveel papier er ongeveer over is.

• Voor details over papiersoorten die door het apparaat ondersteund worden, raadpleeg Pag.86

"Papier en andere media".

• Voor details over de papierinstellingen, raadpleeg Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Papier plaatsen in de handinvoer

• Zorg voor het afdrukken op al het papier behalve enveloppen dat de fuseereenheidshendels achter de voorklep omhoog staan. Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

Papier plaatsen

• Stel het formaat van het geplaatste papier in met het bedieningspaneel of het printerstuurprogramma. Zorg dat de instellingen met elkaar overeenkomen. Als dit niet zo is, kan dit een papierstoring tot gevolg hebben of de afdrukkwaliteit beïnvloeden.

• Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden en in de invoerrichting naar de korte zijde.

• Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk.

• U kunt de handinvoer niet gebruiken om papier te plaatsen dat een specifieke afdrukpositie vereist

(zoals voorbedrukt papier). Gebruik lade 1 voor zulk papier.

• Als papier gekruld is, maak het dan vlak voordat u het plaatst door het papier bijvoorbeeld in de tegenovergestelde richting van de krul te buigen.

• Plaats geen papier terwijl het apparaat bezig is met afdrukken.

• Lade 1 en 2 zijn niet beschikbaar terwijl er papier geplaatst wordt in de handinvoerlade.

• U kunt geen papier in de handinvoerlade plaatsen terwijl het apparaat in de energiespaarstand staat. Als het apparaat in de energiespaarstand staat, druk dan op de [Kopieerapparaat]-knop om uit de energiespaarstand te gaan.

1.

Voer de bovenrand van het papier in het apparaat.

CES134

2.

Stel de zijgeleiders af op het papierformaat.

CES135

113

2. Snel aan de slag

3.

Ondersteun het papier met uw handen en voer het voorzichtig in totdat het stopt.

114

CES136

Wanneer het papier ingevoerd is totdat het stopt, wordt het papier een stukje automatisch in het apparaat ingevoerd.

• Geef, nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, de papiersoort op via het bedieningspaneel of het printerstuurprogramma, om afdrukproblemen te vermijden.

• Voor meer informatie over ondersteunde papiertypen, zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Voor meer informatie over het opgeven van het papiertype en -formaat, zie Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Enveloppen plaatsen

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

• Zorg dat u voor het bedrukken van enveloppen de hendels van de fuseereenheid achter de voorklep laat zakken om te voorkomen dat de enveloppen verkreukeld naar buiten komen. Zet de hendels ook weer terug in hun oorspronkelijke positie na het afdrukken (omhoog). Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

• Aangezien de temperatuur rondom de geleider hoog is moet u wachten totdat deze afgekoeld is voordat u de hendels van de fuseereenheid aanraakt.

Papier plaatsen

De hendels van de fuseereenheid laten zakken

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

2.

Laat de hendels van de fuseereenheid zakken.

CES257

3.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES142

115

2. Snel aan de slag

Enveloppen plaatsen in lade 1

• Vermijd het gebruik van zelfklevende enveloppen. Deze kunnen storingen aan het apparaat veroorzaken.

• Controleer voordat u de enveloppen plaatst of er geen lucht in zit.

• Plaats alleen enveloppen van hetzelfde formaat en soort.

• Strijk de voorste randen (de randen die het apparaat ingaan) van de enveloppen met een potlood of liniaal glad voordat u de enveloppen laadt.

• Sommige envelopsoorten kunnen vastlopen of rimpelen, en kan de afdruk erop slecht zijn.

• De afdrukkwaliteit van enveloppen kan onregelmatig zijn als delen van de enveloppen verschillende diktes hebben. Druk een of twee enveloppen af om de afdrukkwaliteit te controleren.

• In een warme en vochtige omgeving kunnen enveloppen verkreukeld of onjuist bedrukt uit de printer komen.

1.

Trek lade 1 er voorzichtig met beide handen uit.

116

CES059

Plaats de lade op een vlak oppervlak.

2.

Haal het papier uit lade 1.

3.

Druk de metalen plaat naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt.

DUWEN

NL CER031

4.

Knijp in de klem aan de zijgeleider en pas de geleiders aan de envelop aan.

Papier plaatsen

CER032

5.

Knijp de klem aan de voorkant van de papiergeleider in om deze af te stellen op het formaat van de envelop.

6.

Leg de enveloppen in Lade 1 met de afdrukzijde naar boven.

CER111

Zorg dat de enveloppen niet hoger worden gestapeld dan de bovenste limietmarkering (onderste lijn) binnenin de lade.

CER050

117

2. Snel aan de slag

7.

Duw lade 1 voorzichtig recht in het apparaat.

118

CER051

Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst.

• Zorg dat u de enveloppen zo plaatst dat de flappen aan de rechterkant zitten. Als u dit niet doet, raken de enveloppen gekreukeld.

• Als enveloppen tijdens het afdrukken verkreukelen, plaatst u de enveloppen in omgekeerde richting en draait u het afdrukobject 180 graden met behulp van het printerstuurprogramma voordat u afdrukt. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Voor details over papiersoorten die door het apparaat ondersteund worden, raadpleeg Pag.86

"Papier en andere media".

• Voor details over de papierinstellingen, raadpleeg Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Enveloppen plaatsen in de handinvoerlade

• Vermijd het gebruik van zelfklevende enveloppen. Deze kunnen storingen aan het apparaat veroorzaken.

• Controleer voordat u de enveloppen plaatst of er geen lucht in zit.

• Plaats alleen enveloppen van hetzelfde formaat en soort.

• Strijk de voorste randen (de randen die het apparaat ingaan) van de enveloppen met een potlood of liniaal glad voordat u de enveloppen laadt.

• Sommige envelopsoorten kunnen vastlopen of rimpelen, en kan de afdruk erop slecht zijn.

• De afdrukkwaliteit van enveloppen kan onregelmatig zijn als delen van de enveloppen verschillende diktes hebben. Druk een of twee enveloppen af om de afdrukkwaliteit te controleren.

• In een warme en vochtige omgeving kunnen enveloppen verkreukeld of onjuist bedrukt uit de printer komen.

1.

Voer de rand van de envelop in het apparaat in.

CES202

2.

Pas de papiergeleiders aan het formaat van de envelop aan.

Papier plaatsen

CES203

3.

Ondersteun de envelop met beide handen en voer het voorzichtig in totdat het stopt.

CES204

Wanneer de envelop ingevoerd is totdat het stopt, wordt de envelop een stukje automatisch in het apparaat ingevoerd.

• Zorg dat u de enveloppen zo plaatst dat de flappen aan de rechterkant zitten. Als u dit niet doet, raken de enveloppen gekreukeld.

119

120

2. Snel aan de slag

• Als enveloppen tijdens het afdrukken verkreukelen, plaatst u de enveloppen in omgekeerde richting en draait u het afdrukobject 180 graden met behulp van het printerstuurprogramma voordat u afdrukt. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Voor details over papiersoorten die door het apparaat ondersteund worden, raadpleeg Pag.86

"Papier en andere media".

• Voor details over de papierinstellingen, raadpleeg Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Het papiertype en -formaat opgeven

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u het papierformaat en -type kunt opgeven met het bedieningspaneel.

• De instelling voor het papiertype en -formaat kan ook worden ingesteld met behulp van het printerstuurprogramma. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Voor afdrukken vanuit de handinvoerlade kunt u selecteren om volgens de instellingen van het printerstuurprogramma of vanaf het bedieningspaneel af te drukken met [Prioriteit Handinvoer] onder Systeeminstellingen.

• Als [Automatisch doorgaan] onder systeeminstellingen is ingeschakeld, zal het afdrukken tijdelijk stoppen als er een fout bij het papiertype/-formaat wordt gedetecteerd. Na ongeveer tien seconden herstart het afdrukken automatisch met de instellingen die zijn maakt op het bedieningspaneel.

• Voor meer informatie over [Prioriteit Handinvoer], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

• Wilt u meer informatie over [Automatisch doorgaan], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

Het papiertype opgeven

Dit onderdeel beschrijft hoe u het papiertype opgeeft.

Papier plaatsen

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Systeeminstell.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Papierlade-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om de instelling voor het papiertype voor de gewenste lade te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] om het gewenste papiertype te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Het standaard papierformaat opgeven

Dit onderdeel beschrijft hoe u het standaard papierformaat opgeeft.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Systeeminstell.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Papierlade-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

121

2. Snel aan de slag

4.

Druk op [ ] [ ] om de instelling voor het papierformaat voor de gewenste lade te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] [ ] [ ] om het gewenste papierformaat te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Een aangepast papierformaat opgeven

Dit onderdeel beschrijft hoe u een aangepast papierformaat opgeeft.

• Papier met een aangepast formaat kan niet in lade 2 worden geplaatst.

• Zorg er tijdens het afdrukken voor dat het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma overeenkomt met het papierformaat dat is opgegeven met het bedieningspaneel. Als het papierformaat niet overeenkomt, wordt er een foutmelding op het display weergegeven. Om de foutmelding te negeren en af te drukken met papier dat niet overeenkomt, zie "Als papier niet overeenkomt".

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

122

NL CES184

2.

Druk op [ ] [ ] om [Systeeminstell.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Papierlade-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

4.

Druk op [ ] [ ] om de instelling voor het papierformaat voor de gewenste lade te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] [ ] [ ] om [Angepast formaat] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om [mm] of [inch] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Papier plaatsen

7.

Voer de breedte met de cijfertoetsen in en druk dan op de [OK]-knop.

Om een komma in te voeren, drukt u op [ ].

8.

Voer de lengte in met de cijfertoetsen en druk op de [OK]-knop.

Om een komma in te voeren, drukt u op [ ].

9.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Voor meer informatie over afdrukken met papier dat niet overeenkomt, zie Pag.142 "Papier komt niet overeen".

123

124

2. Snel aan de slag

Originelen plaatsen

Dit onderdeel geeft uitleg over de soorten originelen die u kunt instellen en hoe u originelen moet plaatsen.

Originelen

Dit onderdeel geeft uitleg over de soorten originelen die u kunt plaatsen en welke delen van een origineel niet scanbaar zijn.

Aanbevolen origineelformaten

In dit onderdeel wordt het aanbevolen formaat van het origineel beschreven.

Glasplaat

Tot maximaal 216 mm (8,5") breed, tot maximaal 297 mm (11,7") lang

ADF

• Papierformaat: 140 tot 216 mm (5

1

/

2

" tot 8

1 lang

/

2

") breed, 140 tot 356 mm (5

1

/

2

" tot 14")

• Papiergewicht: 64 tot 90 g/m

2

(17 tot 24 lb.)

• Er kan slechts 1 vel van een origineel tegelijkertijd op de glasplaat worden geplaatst.

• Er kunnen tot maximaal 35 vellen van een origineel tegelijkertijd in de ADF worden geplaatst (bij gebruik van papier van 80 g/m

2

, 20 lb.).

Soorten originelen die niet worden ondersteund door de automatische documentinvoer

Als er originelen in de ADF geplaatst worden, kunnen de volgende soorten originelen beschadigd raken, vastlopen of grijze en zwarte lijnen op de afdrukken krijgen:

• Originelen die groter of zwaarder zijn dan aanbevolen

• Originelen met nietjes of paperclips

• Geperforeerde of gescheurde originelen

• Gekrulde, gevouwen of gekreukte originelen

• Beplakte originelen

• Originelen met een coating, zoals thermisch faxpapier, kunstdrukpapier, aluminiumfolie, carbonpapier of geleidend papier

Originelen plaatsen

• Originelen met perforatielijnen

• Originelen met duimgrepen, labels en uitstekende delen

• Klevende originelen zoals kalkpapier

• Dunne, zeer buigzame originelen

• Dikke originelen zoals briefkaarten

• Gebonden originelen zoals boeken

• Transparante originelen zoals transparanten of kalkpapier

• Originelen die nat zijn van de toner of correctievloeistof

Niet scanbaar afbeeldingsgebied

Zelfs indien u de originelen correct in de ADF of op de glasplaat plaatst, is het mogelijk dat een marge van een paar millimeter aan alle vier de zijden niet wordt gescand.

Marges bij gebruik van de glasplaat

In kopieermodus

Boven 3 mm

Rechts

Links

Onder

3 mm

3 mm

3 mm

CES107

0 mm

In scanmodus

0 mm

0 mm

0 mm

Marges bij gebruik van de ADF

In kopieermodus

Boven 3 mm 0 mm

In scanmodus

1 mm

In faxmodus

1 mm

1 mm

2 mm

0 mm

In faxmodus

125

126

2. Snel aan de slag

Rechts

Links

Onder

In kopieermodus

3 mm 0 mm

In scanmodus

3 mm

3 mm

0 mm

2 mm

In faxmodus

1 mm (Brief, Legal)

0 mm (andere formaten)

1 mm (Brief, Legal)

0 mm (andere formaten)

2 mm

Originelen plaatsen

Dit gedeelte beschrijft de procedure voor het plaatsen van originelen op de glasplaat en in de ADF.

• Plaats geen originelen met correctievloeistof en toner voordat die helemaal zijn opgedroogd. Doet u dat wel, dan ontstaan er vlekken op de glasplaat die op kopieën te zien zijn.

• Het origineel in de ADF gaat voor het origineel op de glasplaat als u originelen zowel in de ADF als op de glasplaat plaatst.

• Omdat kleuren die met een markeerstift op originelen zijn gemaakt, moeilijk te reproduceren zijn, kan het zijn dat dit niet wordt weergegeven op kopieën of dat de kleur afwijkt.

Originelen op de glasplaat plaatsen

Met de glasplaat kunt u documenten scannen en versturen die niet in de ADF hoeven te worden ingevoerd.

• Til de ADF nooit met te veel kracht op. Doet u dit toch, dan kan de afdekklep van de ADF open gaan of beschadigd raken.

1.

Open de ADF.

Zorg ervoor dat u de invoerlade niet aanraakt bij het optillen van de ADF, anders kan de lade beschadigd raken.

Originelen plaatsen

2.

Leg het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Het vel moet in de linkerbovenhoek worden uitgelijnd.

CES070

3.

Laat de ADF zakken.

Druk de ADF met uw handen omlaag als u dik, gevouwen of ingebonden originelen gebruikt en de

ADF niet geheel dicht kan.

Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen

Bij gebruik van de ADF kunt u meerdere pagina's tegelijkertijd scannen.

• Plaats alleen originelen in de ADF die hetzelfde formaat hebben.

• Strijk gekruld papier helemaal glad voordat u de originelen in de ADF plaatst.

• Om papierstoringen te voorkomen, moet u de originelen loswaaieren voordat u deze in de ADF plaatst.

• Plaats het origineel recht.

1.

Pas de geleiders aan het formaat van het origineel aan.

CES108

127

128

2. Snel aan de slag

2.

Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de ADF. De laatste pagina moet onderaan worden geplaatst.

CES200

• Als u originelen plaatst die langer zijn dan A4-formaat, dient u de verlengstukken van de ADF-lade uit te trekken.

Tekens invoeren

Tekens invoeren

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u tekens kunt invoeren met het bedieningspaneel als u de instellingen van het apparaat configureert.

Gebruik de toetsen als volgt om tekens in te voeren.

Een cijfer invoeren

Druk op een cijfertoets.

Een teken verwijderen

Druk op [ ].

Een faxnummer invoeren

• Een getal invoeren

Gebruik de cijfertoetsen.

• Andere tekens dan cijfers invoeren

" ": Druk op [ ].

" ": Druk op [ ].

Pauze: druk op de [Pauze/Herhalen]-knop. Er wordt een "P" weergegeven op het scherm.

Spatie: druk op [ ].

Een naam invoeren

Letters, cijfers en symbolen kunnen met de cijfertoetsen worden ingevoerd.

Om twee tekens na elkaar in te voeren die dezelfde cijfertoets gebruiken, dient u even te wachten na het invoeren van het eerste teken.

Cijfertoets

Aantal keer toets indrukken

NL CES164

• De tekens die u kunt invoeren zijn afhankelijk van de instelling die u configureert.

129

130

2. Snel aan de slag

• Als het cijfer dat u heeft ingevoerd te groot of te klein is voor de instelling, wordt dit niet geaccepteerd. Als u op de [OK]-knop drukt, zal het apparaat het aantal verlagen of verhogen naar de minimale of maximale waarde voor de instelling.

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers

U kunt het apparaat zo instellen dat er een gebruikerscode moet worden ingevoerd als iemand bepaalde apparaatfuncties wil gebruiken.

• Als afdruktaken worden beperkt, kunt u alleen verifiëren via het PCL-printerstuurprogramma.

Afdrukken via het PostScript 3-printerstuurprogramma is dan onmogelijk.

Gebruik van de volgende functies kan worden beperkt:

• Kopiëren (zowel kleur als zwart-wit)

• In kleur kopiëren

• Faxen versturen

• Scannen naar e-mail/FTP/map

• Scannen naar USB

• PictBridge-afdrukken

• Afdrukken (zowel kleur als zwart-wit)

• Kleurenafdrukken

• Faxen versturen via LAN-fax

Om deze instelling in te schakelen, dient u eerst het apparaat te configureren via Web Image Monitor.

Instellingen van gebruikersbeperkingen inschakelen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het apparaat alleen bevoegde gebruikers kunt laten toestaan om bepaalde apparaatfuncties te gebruiken.

Via Web Image Monitor kunt u gebruikersbeperkingen voor alle of een aantal van de onderstaande functies inschakelen. Vervolgens kunt u gebruikers registreren die deze functies kunnen gebruiken.

• Kopiëren (zowel kleur als zwart-wit)

• In kleur kopiëren

• Faxen versturen

• Scannen naar e-mail/FTP/map

• Scannen naar USB

• PictBridge-afdrukken

• Afdrukken (zowel kleur als zwart-wit)

• Kleurenafdrukken

• Faxen versturen via LAN-fax

131

132

2. Snel aan de slag

Voor elke gebruiker kunt u opgeven welke functies beschikbaar zijn na verificatie. U kunt maximaal dertig gebruikers registreren.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Beschikbare functies beperken].

3.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

4.

Klik op [Toepassen].

5.

Onder "Beschikbare functies" selecteert u [Beperken] voor de functies die u wilt beperken en klikt u vervolgens op [Toepassen].

Selecteer [Niet beperken] voor de functies die u niet wilt beperken.

De instelling gebruikersbeperking wordt ingeschakeld voor de geselecteerde functie. Ga verder met de volgende stappen om gebruikers te registreren.

6.

Klik op [Beschikbare functies per gebr.].

Er wordt een overzicht weergegeven van gebruikers die nu geregistreerd zijn.

7.

Selecteer een gebruiker en klik vervolgens op [Wijzigen].

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers

8.

Voer een unieke gebruikersnaam in [Gebruikersnaam] in met maximaal 16 tekens

(letters of cijfers).

9.

Voer een unieke gebruikerscode in [Gebruikerscode] in met maximaal 8 cijfers.

De gebruikerscode wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren als zij een beperkte functie proberen te gebruiken.

10.

Selecteer de functies die u beschikbaar wil maken voor de gebruiker als hij/zij zich verifieert.

Niet geselecteerde functies worden niet beschikbaar voor gebruikers die onder deze gebruikerscode worden geverifieerd.

11.

Klik op [Toepassen].

12.

Sluit de webbrowser.

• U moet zowel een gebruikersnaam als een gebruikerscode invoeren om een gebruiker te registreren.

• Twee gebruikers kunnen niet dezelfde gebruikersnaam of gebruikerscode hebben.

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

Gebruikers wijzigen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u gebruikers kunt wijzigen.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Beschikbare functies beperken].

3.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

4.

Klik op [Toepassen].

133

134

2. Snel aan de slag

5.

Klik op [Beschikbare functies per gebr.].

Er wordt een overzicht weergegeven van gebruikers die nu geregistreerd zijn.

6.

Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen en klik vervolgens op [Wijzigen].

7.

Wijzig de instellingen indien nodig.

8.

Klik op [Toepassen].

9.

Sluit de webbrowser.

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

Gebruikers verwijderen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een gebruiker verwijdert.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Beschikbare functies beperken].

3.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

4.

Klik op [Toepassen].

5.

Klik op [Beschikbare functies per gebr.].

Er wordt een overzicht weergegeven van gebruikers die nu geregistreerd zijn.

6.

Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Verwijderen].

7.

Bevestig dat u de geselecteerde gebruiker wilt verwijderen.

8.

Klik op [Toepassen].

9.

Sluit de webbrowser.

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

Als apparaatfuncties zijn beperkt

Als apparaatfuncties zijn beperkt

Als een apparaatfunctie beperkt is, kunnen alleen bevoegde gebruikers die functie gebruiken.

Afhankelijk van welke gebruikersfuncties beperkt zijn, zullen gebruikers worden geverifieerd via het bedieningspaneel van het apparaat of in het stuurprogramma van de printer/LAN-fax.

• Als afdruktaken worden beperkt, kunt u alleen verifiëren via het PCL-printerstuurprogramma.

Afdrukken via het PostScript 3-printerstuurprogramma is dan onmogelijk.

De tabel hieronder laat de functies zien die beperkt kunnen worden en hoe gebruikers geverifieerd kunnen worden om die functies te gebruiken.

Functie

• Kopiëren (zowel kleur als zwart-wit)

• In kleur kopiëren

• Faxen versturen

• Scannen naar email/FTP/map

• Scannen naar USB

• PictBridge-afdrukken

Het apparaat vraagt om een gebruikerscode als een gebruiker op de [Start zwart-wit]- of [Start kleur]-knop drukt.

De gebruiker moet een geldige gebruikerscode invoeren op het bedieningspaneel.

Verificatiemethode

Het apparaat vraagt om een gebruikerscode als er een digitale camera op de printer wordt aangesloten.

De gebruiker moet een geldige gebruikerscode invoeren op het bedieningspaneel.

• Afdrukken (zowel kleur als zwart-wit)

• Kleurenafdrukken

• Faxen versturen via LAN-fax

De gebruiker moet een geldige gebruikerscode invoeren in het stuurprogramma van de printer of LAN-fax voordat hij/zij een afdrukopdracht kan uitvoeren.

Via het bedieningspaneel verifiëren

1.

Als het apparaat om een gebruikerscode vraagt, voer deze dan in met de cijfertoetsen.

Als u driemaal een verkeerde gebruikerscode invoert, zal het apparaat piepen en u geen toegang geven.

2.

Druk op de [OK]-knop.

135

136

2. Snel aan de slag

Verificatie via het stuurprogramma van de printer of LAN-fax

1.

Open het bestand dat u wilt afdrukken op uw computer.

2.

Open de eigenschappen van het printerstuurprogramma.

3.

Klik op het tabblad [Geldige toegang] (PCL-printerstuurprogramma) of vink het vakje

[Gebruikerscode] aan (LAN-fax-stuurprogramma).

4.

Voer de gebruikerscode in met de cijfers 1-8 en klik vervolgens op [OK].

5.

Voer de afdrukopdracht uit.

Als er een onjuiste gebruikerscode is ingevoerd, zal de taak onmiddellijk worden geannuleerd

(zonder foutmelding).

3. De printerfunctie gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft de printerfuncties.

Optie- en papierinstellingen configureren

Configureer het printerstuurprogramma aan de hand van de optie- en papierinstellingen van het apparaat.

• U dient over rechten voor printerbeheer te beschikken om de printereigenschappen te wijzigen.

Meld u aan als lid van de beheerdersgroep om dit recht te verkrijgen.

• We raden aan de bidirectionele communicatie tussen het apparaat en de computer indien mogelijk in te schakelen. Via bidirectionele communicatie kan de computer de papierinstellingen, huidige status en andere informatie van het apparaat ophalen.

Voorwaarden voor bidirectionele communicatie

Voor het instellen van bidirectionele communicatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Besturingssysteem op de computer: Windows XP/Vista/7 en Windows Server 2003/2003

R2/2008/2008 R2

• Bij een netwerkverbinding

Het apparaat is verbonden via een standaard-TCP/IP-poort en de standaard poortnaam mag niet worden gewijzigd.

Op het tabblad [Poort] met de printereigenschappen is [Bidirectionele ondersteuning inschakelen] geselecteerd.

• Bij een USB-verbinding

Het apparaat is op de USB-poort van de computer aangesloten via een USB-interface.

Op het tabblad [Poort] met de printereigenschappen is [Bidirectionele ondersteuning inschakelen] geselecteerd.

Windows

In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt.

1.

Klik in het menu [Start] op [Printers en faxapparaten].

2.

Klik op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken.

3.

Klik in het menu [Bestand] op [Eigenschappen].

4.

Klik op het tabblad [Accessoires].

137

138

3. De printerfunctie gebruiken

5.

Klik op [Nu bijwerken] onder [Opties].

Als bidirectionele communicatie niet is ingesteld, selecteert u de geïnstalleerde optie handmatig.

6.

Selecteer onder [Instel. Pap.form.] de lade die u wilt gebruiken, selecteer vervolgens het papiertype en klik dan op [Nu bijwerken].

Als bidirectionele communicatie niet is ingeschakeld, selecteert u de lade en het papierformaat handmatig.

7.

Klik op [OK] om het eigenschappenvenster van de printer te sluiten.

Mac OS X 10.3

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Klik op [Set Up Printers...].

4.

Selecteer het apparaat uit de "Printer list" en klik vervolgens op [Show Info].

5.

In het dialoogvenster [Printer Info] selecteert u [Installable Options] in de lijst.

6.

Controleer de configuratie van lade 2 en klik op [Apply Changes].

7.

Klik op de afsluitknop in de linkerbovenhoek om het dialoogvenster [Printer Info] te sluiten.

8.

Klik op de afsluitknop in de linkerbovenhoek om het dialoogvenster [Printer List] te sluiten.

9.

Klik in het menu [System Preferences] op [Quit System Preferences].

Mac OS X 10.4

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Selecteer het apparaat uit "Printer" en klik op [Printerconfiguratie].

4.

In het dialoogvenster [Printer Info] selecteert u [Installable Options] in de lijst.

5.

Controleer de configuratie van lade 2 en klik op [Apply Changes].

6.

Klik op de afsluitknop in de linkerbovenhoek om het dialoogvenster [Printer Info] te sluiten.

7.

Klik in het menu [System Preferences] op [Quit System Preferences].

Optie- en papierinstellingen configureren

Mac OS X 10.5/10.6

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Selecteer het apparaat uit "Printers" en klik op [Options & Supplies...].

4.

Klik op het tabblad [Driver].

5.

Controleer de configuratie van lade 2 en klik op [OK].

6.

Klik in het menu [System Preferences] op [Quit System Preferences].

139

140

3. De printerfunctie gebruiken

De printereigenschappen openen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u toegang tot de printereigenschappen krijgt. Raadpleeg voor meer informatie over instellingen de Help-functie van het printerstuurprogramma.

Toegang tot de printereigenschappen vanuit het venster [Printers en faxapparaten]

• Voor het wijzigen van standaard printerinstellingen en de optieconfiguratie-instellingen, meldt u zich aan met een account die rechten heeft voor het beheren van printers. Beheerders en leden van de groep Hoofdgebruikers (Power Users) zijn standaard gemachtigd om printers te beheren.

• U kunt de standaard printerinstellingen niet per gebruiker wijzigen. De instellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen zijn van toepassing op alle gebruikers. Procedures en schermen kunnen variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

1.

Klik in het menu [Start] op [Printers en faxapparaten].

Het venster [Printers en faxapparaten] wordt weergegeven.

2.

Klik op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken.

3.

Klik in het menu [Bestand] op [Eigenschappen].

Het dialoogvenster Printereigenschappen wordt weergegeven.

• Instellingen die u hier configureert, worden standaard voor alle toepassingen gebruikt.

• Als u de printereigenschappen van PostScript3 bekijkt, wijzig dan de instellingen voor [Toewijzing van formaat aan papierlade] niet.

Toegang tot de printereigenschappen vanuit een toepassing

Windows

U kunt printerinstellingen configureren vanuit een specifieke toepassing.

Hiervoor opent u het dialoogvenster [Afdrukvoorkeuren] in de desbetreffende toepassing.

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe u instellingen kunt opgeven vanuit de toepassing

WordPad die is meegeleverd bij Windows XP.

De printereigenschappen openen

1.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukken...].

Het dialoogvenster [Afdrukken] wordt weergegeven.

2.

Selecteer de printer die u wilt gebruiken in de lijst [Printer selecteren] en klik op

[Voorkeuren].

• De procedure voor het openen van [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] is afhankelijk van de toepassing. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de toepassing die u gebruikt.

• De instellingen die u in bovenstaande procedure configureert, zijn alleen geldig voor de huidige toepassing.

• Algemene gebruikers kunnen de eigenschappen wijzigen die worden weergegeven in het dialoogvenster [Afdrukken] van een toepassing. De instellingen die hier worden geconfigureerd, worden standaard gebruikt voor het afdrukken vanuit deze toepassing.

Mac OS X

1.

Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukken...].

3.

Selecteer in de lijst [Printer:] de printer die u wilt gebruiken.

141

142

3. De printerfunctie gebruiken

Basisbewerkingen in printermodus

De volgende stappen laten zien hoe u algemene afdruktaken kunt uitvoeren.

1.

Open het dialoogvenster printereigenschappen in de toepassing van uw document.

2.

Stel de gewenste afdrukopties in en klik vervolgens op [OK].

Het dialoogvenster Printereigenschappen wordt gesloten.

3.

Klik op [OK].

• Als afdrukken (zowel kleur als zwart-wit of alleen kleur) beperkt is, dient u een gebruikerscode in te voeren in de eigenschappen van het printerstuurprogramma voordat u een afdruktaak naar het apparaat kunt sturen.

• Als lade 2 is geïnstalleerd en er is opgegeven dat er automatisch een lade wordt geselecteerd voor de afdruktaak, kunt u de lade selecteren die het apparaat het eerst moet gebruiken in

[Papierladeprioriteit] onder Systeeminstellingen.

• Als er een papierstoring optreedt, stopt het afdrukken nadat de huidige pagina is afgedrukt. Nadat de papierstoring is verholpen, zal het afdrukken automatisch hervat worden vanaf de pagina die vastliep.

• Als u op enveloppen heeft afgedrukt, zorg er dan voor dat u daarna de fuseereenheidhendels terugplaatst op hun oorspronkelijke posities. Als de hendels omlaag blijven, kan dit problemen veroorzaken met de adrukkwaliteit op ander papier dan enveloppen.

• Zie voor meer informatie over het openen van de printereigenschappen Pag.140 "Toegang tot de printereigenschappen vanuit een toepassing".

• Voor meer informatie over het invoeren van een gebruikerscode, zie Pag.135 "Als apparaatfuncties zijn beperkt".

• Voor meer informatie over [Papierladeprioriteit], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, raadpleegt u Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

• Voor meer informatie over de fuseereenheidhendels raadpleegt u Pag.114 "Enveloppen plaatsen".

Papier komt niet overeen

Als het papierformaat of -type niet overeenkomt met de instellingen voor de afdruktaak, zal het apparaat een foutmelding weergeven. Er zijn twee manieren om deze foutmelding op te lossen:

Basisbewerkingen in printermodus

Doorgaan met afdrukken met gebruik van papier dat niet overeenkomt

Gebruik de functie paginadoorvoer om de fout te negeren en ga verder met afdrukken met papier dat niet overeenkomt.

Reset de afdruktaak

Annuleer het afdrukken.

• Als [Automatisch doorgaan] onder Systeeminstellingen is ingeschakeld, negeert het apparaat de instellingen voor papiertype en -formaat en drukt het apparaat af op elk papier dat geplaatst is.

Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken wanneer een fout wordt gedetecteerd en begint automatisch weer tien seconden nadat de instellingen gedaan zijn op het bedieningspaneel.

• Wilt u meer informatie over [Automatisch doorgaan], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

Doorgaan met afdrukken met papier dat niet overeenkomt

1.

Druk op [Pg.drv.] als de foutmelding wordt weergegeven.

Het afdrukken wordt hervat op het papier dat geplaatst is.

• Als het papier te klein is voor de afdruktaak, wordt de afgedrukte afbeelding verkleind zodat het past.

De afdruktaak resetten

1.

Druk op [JobReset] als de foutmelding wordt weergegeven.

2.

Druk op [Ja].

Het afdrukken wordt geannuleerd.

Een afdruktaak annuleren

U kunt afdruktaken annuleren door het bedieningspaneel van het apparaat of uw computer te gebruiken, afhankelijk van de status van de taak.

Een afdruktaak annuleren voordat het afdrukken is begonnen

De afdruktaak vanaf de computer annuleren.

143

144

3. De printerfunctie gebruiken

Windows

1.

Dubbelklik op het printerpictogram in de taakbalk van uw computer.

2.

Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Annuleren] in het menu [Document].

Mac OS X 10,3

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Klik op [Set Up Printers...].

4.

Dubbelklik bij "Printer list" op het gewenste apparaat.

5.

Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Delete].

Mac OS X 10.4

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Dubbelklik bij "Printer" op het gewenste apparaat.

4.

Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Delete].

Mac OS X 10.5/10.6

1.

Selecteer in het Apple-menu [System Preferences...].

2.

Klik onder "Hardware" op [Print & Fax].

3.

Dubbelklik bij "Printers" op het gewenste apparaat.

4.

Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Delete].

• Als de printer door meerdere computers gedeeld wordt, moet u er op letten dat u niet per ongeluk de afdruktaak van een andere gebruiker annuleert.

• Als u een afdruktaak annuleert die al verwerkt wordt, kan het afdrukken een paar pagina's doorgaan voordat het wordt geannuleerd.

• In Windows Vista/7 en Windows Server 2008/2008 R2 klikt u op [Afdrukken annuleren] in het menu [Document].

• U kunt ook het venster met de taakwachtrij van de printer openen door te dubbelklikken op het printerpictogram in het venster [Printers en faxapparaten] (of het venster [Printers] in Vista/7 en

Windows Server 2008/2008 R2).

• Als u een beveiligde afdruktaak annuleert, kan het apparaat al een aantal pagina's van de taak hebben opgeslagen als beveiligde afdruktaak. Als dit gebeurt, gebruik dan het bedieningspaneel om de beveiligde afdruktaak te verwijderen.

Basisbewerkingen in printermodus

• Het kan wat tijd kosten om een grote afdruktaak te annuleren.

• Voor meer informatie over het verwijderen van een beveiligde afdruktaak raadpleegt u Pag.148

"Een beveiligd afdrukbestand verwijderen".

Een afdruktaak annuleren tijdens het afdrukken

Annuleer de afdruktaak via het bedieningspaneel.

1.

Druk op de [Wis/Stop]-knop.

2.

Druk op [Ja].

145

146

3. De printerfunctie gebruiken

Vertrouwelijke documenten afdrukken

Als u de functie Beveiligd afdrukken gebruikt, kunt u uw afdruktaak met een wachtwoord beveiligen.

Dit betekent dat uw taak alleen wordt afgedrukt nadat u het wachtwoord invoert via het bedieningspaneel van het apparaat.

Deze functie voorkomt dat onbevoegde gebruikers gevoelige documenten bij het apparaat kunnen zien.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het PCL-printerstuurprogramma gebruikt wordt en er afgedrukt wordt vanaf een computer met een Windows-besturingssysteem.

Een beveiligd afdrukbestand opslaan

In dit gedeelde wordt beschreven hoe u een beveiligd afdrukbestand kunt opslaan in het apparaat met behulp van het printerstuurprogramma.

1.

Open het bestand dat u wilt afdrukken op uw computer.

2.

Open de eigenschappen van het printerstuurprogramma.

3.

Klik op het tabblad [Setup] en selecteer vervolgens [Beveiligde afdruk].

De tekstvakken [Wachtwoord:] en [Gebruiker-ID:] worden beschikbaar.

Het tekstvak [Gebruiker-ID:] bevat de log-in gebruikersnaam van uw computeraccount of het gebruiker-ID die u heeft gebruikt bij een eerdere beveiligde afdruktaak.

4.

Voer het wachtwoord in (van 4 tot 8 cijfers) en de gebruiker-ID (van 1 tot 9 letters en/of cijfers) en klik vervolgens op [OK].

De gebruiker-ID wordt gebruikt om uw beveiligde afdrukbestand te identificeren op het bedieningspaneel van het apparaat.

5.

Voer de afdrukopdracht uit.

De afdruktaak wordt op het apparaat opgeslagen als een beveiligd afdrukbestand. U kunt het bestand afdrukken door het wachtwoord in te voeren via het bedieningspaneel.

• Het beveiligde afdrukbestand wordt automatisch uit het geheugen van het apparaat gewist als deze is afgedrukt of wanneer de printer is uitgeschakeld.

• Het apparaat kan maximaal 5 taken of 5 MB aan data voor beveiligde afdrukbestanden opslaan.

• Zelfs als het apparaat niet meer beveiligde afdrukbestanden kan opslaan, bewaart het apparaat een beveiligd afdrukbestand voor de periode die is ingegeven in [Beveiligde afdruktaak] onder

Systeeminstellingen voordat de taak wordt geannuleerd. In deze periode kunt u het nieuwe beveiligde afdrukbestand afdrukken of verwijderen. U kunt een bestaand beveiligd afdrukbestand

Vertrouwelijke documenten afdrukken ook afdrukken of verwijderen zodat het nieuwe beveiligde afdrukbestand op het apparaat kan worden opgeslagen.

• Als een beveiligde afdruktaak wordt geannuleerd, registreert het apparaat de annulering automatisch in een logboek. U kunt dit logboek gebruiken om te zien welke beveiligde afdruktaken zijn geannuleerd.

• Voor meer informatie over [Beveiligde afdruk], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

Een beveiligd afdrukbestand afdrukken

Als er een beveiligd afdrukbestand is opgeslagen op het apparaat, wordt “Beveiligde afdruktaak Druk op Gebruikersinst.” weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat als het apparaat in de kopieermodus staat.

Gebruik de volgende stappen om het beveiligde afdrukbestand te ontgrendelen en af te drukken.

1.

Als het bericht Beveiligd afdrukbestand wordt weergegeven, druk dan op de

[Gebruikersinstellingen]-knop.

NL CES184

147

148

3. De printerfunctie gebruiken

2.

Druk op [ ][ ] om het bestand dat u wilt afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Bev. afdruktaak

20:17 Job5

20:15 Job4

20:13 Job3

1 2

OK

Identificeer het beveiligde afdrukbestand door te kijken naar zijn tijdstempel en gebruiker-ID.

3.

Druk op [Afdrukken].

4.

Voer het wachtwoord met de cijfertoetsen in en druk dan op de [OK]-knop.

Het beveiligde afdrukbestand wordt afgedrukt.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Om naar het menu te gaan om de instellingen van het apparaat te wijzigen, drukt u op de

[Scanner]-knop of de [Fax]-knop en vervolgens op de [Gebruikersinstellingen]-knop. Om een beveiligd afdrukbestand af te drukken, drukt u op de [Kopieerapparaat]-knop om terug te keren naar de kopieermodus.

• Als het apparaat aan het afdrukken is, kunt u niet tegelijk een beveiligd afdrukbestand afdrukken.

Het apparaat piept als u het toch probeert.

• Als u het wachtwoord invoert via het bedieningspaneel, kan het apparaat geen andere afdruktaken uitvoeren.

• Het beveiligde afdrukbestand wordt automatisch uit het geheugen van het apparaat gewist als deze is afgedrukt of wanneer de printer is uitgeschakeld.

Een beveiligd afdrukbestand verwijderen

Als er een beveiligd afdrukbestand is opgeslagen op het apparaat, wordt “Beveiligde afdruktaak Druk op Gebruikersinst.” weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat als het apparaat in de kopieermodus staat.

Vertrouwelijke documenten afdrukken

Gebruik de volgende stappen om een beveiligd afdrukbestand te verwijderen. U hoeft geen wachtwoord in te voeren om een beveiligd afdrukbestand te verwijderen.

1.

Als het bericht Beveiligd afdrukbestand wordt weergegeven, druk dan op de

[Gebruikersinstellingen]-knop.

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om het bestand te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Bev. afdruktaak

20:17 Job5

20:15 Job4

20:13 Job3

1 2

OK

Identificeer het beveiligde afdrukbestand door te kijken naar zijn tijdstempel en gebruiker-ID.

3.

Druk op [Verwijderen].

Het beveiligde afdrukbestand is verwijderd.

Als er nog beveiligde afdrukbestanden of logboeken op het apparaat staan, zal het display terugkeren naar de lijst met beveiligde afdrukbestanden/logboeken. Als die er niet zijn, zal het display terugkeren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Om naar het menu te gaan om de instellingen van het apparaat te wijzigen, drukt u op de

[Scanner]-knop of de [Fax]-knop en vervolgens op de [Gebruikersinstellingen]-knop. Om een beveiligd afdrukbestand te verwijderen, drukt u op de [Kopieerapparaat]-knop om terug te keren naar de kopieermodus.

149

3. De printerfunctie gebruiken

Bekijken welke beveiligde afdrukbestanden zijn geannuleerd

Als een beveiligde afdruktaak wordt geannuleerd, registreert het apparaat de annulering automatisch in een logboek. Als het apparaat een annulering in het logboek opslaat, wordt “Bev. afdruktk verwijderd

Druk op Gebruikersinst.” weergeven op het bedieningspaneel als het apparaat in de kopieermodus staat.

Gebruik de volgende stappen om te kijken welke beveiligde afdrukbestanden zijn geannuleerd.

1.

Als het bericht Beveiligd afdrukbestand wordt weergegeven, druk dan op de

[Gebruikersinstellingen]-knop.

150

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om bestanden te vinden met een naam die begint met "!".

Het teken "!" geeft aan dat de taak is geannuleerd.

Bev. afdruktaak

20:11 Job2

20:09 Job1

!20:19 Job6

1 2

OK

Identificeer het beveiligde afdrukbestand door te kijken naar zijn tijdstempel en gebruiker-ID.

Voer de volgende stappen uit om de logboekinvoer te verwijderen.

Vertrouwelijke documenten afdrukken

3.

Druk op de [OK]-knop.

4.

Druk op [Verwijderen].

De loginvoer wordt dan verwijderd.

Als er nog beveiligde afdrukbestanden of logboeken op het apparaat staan, zal het display terugkeren naar de lijst met beveiligde afdrukbestanden/logboeken. Als die er niet zijn, zal het display terugkeren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Om naar het menu te gaan om de instellingen van het apparaat te wijzigen, drukt u op de

[Scanner]-knop of de [Fax]-knop en vervolgens op de [Gebruikersinstellingen]-knop. Om het logboek van beveiligde afdrukken te controleren, drukt u op de [Kopieerapparaat]-knop om terug te keren naar de kopieermodus.

• Het apparaat bewaart een logboek van de laatste 10 geannuleerde taken. Als er een beveiligd afdrukbestand wordt geannuleerd als het logboek van het apparaat vol is, zal de oudste loginvoer automatisch worden verwijderd.

• Het bericht “Bev. afdruktk verwijderd Druk op Gebruikersinst.” verdwijnt als alle logboeken uit het logboek zijn gewist.

• Het logboek wordt gewist als het apparaat is uitgeschakeld.

151

152

3. De printerfunctie gebruiken

Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken (PictBridge)

Wat is PictBridge?

U kunt een digitale camera die geschikt is voor PictBridge met een USB-kabel aansluiten op dit apparaat. Hiermee kunt u rechtstreeks met de digitale camera gemaakte foto's afdrukken.

• Controleer of uw digitale camera compatibel is met PictBridge.

• Met één afdruktransactie kunt u maximaal 999 afbeeldingen versturen vanaf de digitale camera.

Als wordt geprobeerd meerdere afbeeldingen te verzenden, wordt er een foutbericht naar de camera gestuurd en mislukt het afdrukken.

• Omdat de afdrukomstandigheden op de digitale camera worden gespecificeerd, hangt het van de desbetreffende camera af welke parameters kunnen worden gespecificeerd. Raadpleeg de handleiding van uw digitale camera voor meer informatie.

• Deze functie is geschikt voor USB 2,0.

Met PictBridge afdrukken

Volg de onderstaande procedure om met dit apparaat met PictBridge af te drukken.

• Bij het afdrukken van een afbeelding met een hoge resolutie kunnen er fouten optreden door overschrijding van het geheugen. Doet een dergelijke fout zich voor, verlaag de gegevensgrootte dan en probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

• Trek de USB-kabel niet uit het apparaat terwijl de gegevens worden verzonden. Als u dat wel doet, zal het afdrukken mislukken.

1.

Sluit het apparaat op een digitale camera aan via een USB-kabel.

Zie voor meer informatie "Een digitale camera aansluiten via een USB-kabel".

2.

Selecteer op uw digitale camera de afbeeldingen die u wilt afdrukken en geef de afdrukinstellingen op.

3.

Het apparaat ontvangt instellingen van de digitale camera en begint met afdrukken.

• Bij sommige digitale camera' zijn instellingen vereist voor het manuele gebruik van PictBridge.

Raadpleeg de handleiding van uw digitale camera voor meer informatie.

Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken (PictBridge)

• Bij sommige digitale camera's moet de aan-uitknop uitgeschakeld zijn voor een handmatige

PictBridge-bewerking. Raadpleeg de handleiding van uw digitale camera voor meer informatie.

• Sommige digitale camera's moeten uitgeschakeld zijn wanneer ze op de printer worden aangesloten. Raadpleeg de handleiding van uw digitale camera voor meer informatie.

• Voor meer informatie over het aansluiten van een digitale camera op het apparaat, zie Pag.67

"Digitale camera aansluiten via een USB-kabel".

• Wilt u meer weten over hoe u het afdrukken van gegevens kunt stoppen, zie Pag.143 "Een afdruktaak annuleren".

Wat u met dit apparaat kunt doen

Dit apparaat biedt met de PictBridge-functie de onderstaande mogelijkheden.

De volgende instellingen zijn voor deze functies beschikbaar:

• Eén afbeelding afdrukken

• Geselecteerde afbeelding afdrukken

• Alle afbeeldingen afdrukken

• Index afdrukken

• Kopieën

• Papierformaat

• Meerdere pagina's op 1 vel combineren

• De parameters van de instellingen en hun namen kunnen verschillen, afhankelijk van de digitale camera. Raadpleeg de handleiding van uw digitale camera voor meer informatie.

Index afdrukken

Met deze functie kunt u alle afbeeldingen op klein formaat afdrukken.

De volgende instellingen zijn voor deze functies beschikbaar:

• A4 (210 × 297 mm, 8,3 × 11,7 inch)

Horizontale afbeeldingen × verticale afbeeldingen: 8 × 13

• Letter (215,9 × 279,4 mm, 8

1

/

2

× 11 in)

Horizontale afbeeldingen × verticale afbeeldingen: 8 × 12

153

3. De printerfunctie gebruiken

154

• Afhankelijk van de digitale camera kan paginadoorvoer worden tussengevoegd na het einde van

één set afbeeldingen van één bepaald type.

• Het aantal afbeeldingen voor elk papierformaat ligt vast.

Papierformaat

Gebruik deze functie om op papier af te drukken van het formaat dat op de digitale camera is gespecificeerd.

Naam papierformaat

A4

Letter (8

1

/

2

” × 11”)

Werkelijk formaat

210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inch)

215,9 × 279,4 mm (8

1

/

2

× 11 in)

Meerdere pagina's op 1 vel combineren (N-up lay-out)

Gebruik deze functie om 2 of 4 afbeeldingen op het opgegeven papier af te drukken.

• Afhankelijk van de digitale camera kan paginadoorvoer worden tussengevoegd na het einde van

één set afbeeldingen van één bepaald type.

PictBridge afsluiten

Volg de onderstaande procedure om de PictBridge-modus af te sluiten.

• Trek de USB-kabel niet uit terwijl gegevens naar het apparaat worden verzonden. Als u dat wel doet, zal het afdrukken mislukken.

1.

Controleer of er op het scherm "Gereed" wordt weergegeven.

2.

Koppel de USB-kabel los van het apparaat.

Zorg ervoor dat het klepje van de USB-geheugenkaartpoort na gebruik gesloten wordt.

Als afdrukken met PictBridge niet werkt

In dit gedeelte worden mogelijke oorzaken en oplossingen vermeld voor problemen die zich kunnen voordoen wanneer u afdrukt met PictBridge.

Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken (PictBridge)

Probleem

Wanneer twee of meer digitale camera's worden aangesloten, worden de tweede en volgende camera's niet herkend.

Oorzaak

PictBridge is niet beschikbaar.

Er is een probleem met de USBaansluiting of de instellingen van PictBridge.

U hebt meerdere digitale camera's aangesloten.

Oplossing

Gebruik de volgende procedure om de aansluiting en de instellingen te controleren:

1. Trek de USB-kabel eruit en stop deze er weer in.

2. Controleer of de

PictBridge-instellingen ingeschakeld staan.

3. Haal de USB-kabel los en zet het apparaat uit. Zet het apparaat opnieuw aan. Wanneer het apparaat volledig opnieuw opgestart is, sluit u de USB-kabel opnieuw aan.

Verbind slechts één digitale camera.

Verbind niet meerdere camera's.

Het afdrukken is uitgeschakeld.

Het opgegeven aantal overschrijdt het maximum aantal dat per keer kan worden afgedrukt.

De maximaal in te stellen afdrukhoeveelheid in één keer in 999. Stel de hoeveelheid in op 999 of minder en probeer opnieuw af te drukken.

Het afdrukken is uitgeschakeld.

Er is geen papier van het opgegeven formaat meer.

Er is geen papier van het opgegeven formaat meer.

Moet u papier gebruiken van een ander formaat, zet het afdrukken dan voort met nietovereenkomend papier of annuleer de afdruktaak.

Raadpleeg voor meer

informatie Pag.142 "Papier komt niet overeen".

155

156

3. De printerfunctie gebruiken

Probleem Oorzaak

Het afdrukken is uitgeschakeld.

De instelling van het papierformaat voor deze lade kan niet op het apparaat worden afgedrukt.

Oplossing

Selecteer een papierformaat dat op het apparaat kan worden afgedrukt.

De verschillende afdrukfuncties gebruiken

De verschillende afdrukfuncties gebruiken

In dit onderdeel worden de verschillende afdrukfuncties kort beschreven die u kunt configureren met het printerstuurprogramma waarmee u de gewenste afdrukken kunt maken.

Afdrukkwaliteitfuncties

Afdrukkwaliteit en kleurschakeringen kunnen worden aangepast om bij de afdrukgegevens te passen.

Een aantal van de afdrukkwaliteitinstellingen die u kunt configureren, staat hieronder.

Kleurendocumenten in zwart-wit afdrukken

Het zwart bij zwart-wit afdrukken is een zwartere kleur dan bij afdrukken in kleur.

Scheiden van de afdrukgegevens in CMYK en alleen in de aangewezen kleur afdrukken

Normaal gesproken worden alle vier de kleuren (CMYK) gebruikt voor het afdrukken in kleur. Als u bepaalde kleuren niet wilt gebruiken, kunt u het gebruik van die kleuren uitschakelen en afdrukken met alleen de andere kleuren.

Toner besparen tijdens het afdrukken (Economy Color-modus)

U kunt toner besparen door af te drukken met een lager tonerverbruik. De hoeveelheid toner die wordt gebruikt, is afhankelijk van het object, zoals tekst, lijn of afbeelding.

De afdrukmethode van een afbeelding wijzigen

U kunt selecteren of u wilt afdrukken met afdrukkwaliteit of afdruksnelheid als prioriteit. Bij het afdrukken van afbeeldingen geldt hoe hoger de resolutie van afbeeldingen, hoe meer tijd nodig is voor het afdrukken ervan.

Het ditheringpatroon aanpassen

Een ditheringpatroon is een patroon met stipjes dat wordt gebruikt om een kleur of schakering in een afbeelding te simuleren. Als het patroon wordt gewijzigd, zullen de eigenschappen van de afbeelding ook veranderen. U kunt een patroon selecteren dat bij de afbeelding past die u wilt afdrukken.

Het kleurprofielpatroon wijzigen

U kunt een kleurprofielpatroon selecteren om de schakering van de kleuren aan te passen aan de hand van de kleuren die op het computerscherm worden weergegeven.

Kleuren op het computerscherm worden gemaakt met de drie RGB-kleuren, terwijl kleuren voor het afdrukken worden gemaakt met de vier CMYK-kleuren. Daarom moeten kleuren tijdens het afdrukproces worden geconverteerd. Om deze redenen kunnen, indien de aanpassing niet is uitgevoerd, afbeeldingen op het afgedrukte papier er anders uitzien dan die op het computerscherm.

157

158

3. De printerfunctie gebruiken

Afbeeldingen in grijze kleuren afdrukken met zwart of CMYK

U kunt zwarte of grijze delen van een afbeelding afdrukken met alleen zwarte toner in plaats van alle CMYK-toners. Vergeleken met het afdrukken van zwart met CMYK-toner, zal dit leiden tot een zwarte kleur die voller en puurder is.

ICM gebruiken (Image Color Matching)

U kunt de ICM-functie van Windows gebruiken om kleuren te reproduceren die er op het computerscherm vrijwel net zo uitzien als op afgedrukt papier.

Om deze functie te gebruiken, dient het kleurprofiel op de computer te worden toegevoegd. U kunt het kleurprofiel in de ICM-map vinden die is opgeslagen op de meegeleverde printerstuurprogramma-cd-rom. Voor informatie over het toevoegen van een kleurprofiel kunt u in

Windows Help zoeken naar “kleurprofiel” en vervolgens het juiste hoofdstuk bekijken.

De downloadmethode van TrueType-lettertypen op het apparaat wijzigen

Als u documenten afdrukt met tekens in TrueType-lettertypen, kan het zijn dat tekens niet goed of vervormd worden afgedrukt. Als u de downloadmethode van TrueType-lettertypen verandert, kan dit het probleem verhelpen.

• Het kan zijn dat een aantal functies die hierboven staan beschreven niet beschikbaar zijn afhankelijk van het printerstuurprogramma of besturingssysteem. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Afdrukuitvoerfuncties

U kunt de vorm van afdrukuitvoer opgeven naargelang uw behoeften. In dit onderdeel worden een aantal instellingen die u kunt opgeven kort beschreven.

Meerdere sets van een document afdrukken

U kunt meerdere sets van hetzelfde document afdrukken.

De uitvoer in documentbatches sorteren

U kunt sets van documenten die uit meerdere pagina's bestaan, afdrukken per set (P1, P2, P1,

P2, ...). Als deze functie niet gebruikt wordt tijdens het afdrukken van zulke sets, zullen afdrukken in paginabatches worden uitgevoerd (P1, P1, P2, P2, ...). Deze functie is ook nuttig als u bijvoorbeeld presentatiemateriaal maakt.

Afdrukrichting wijzigen of afbeelding draaien

U kunt de afdrukrichting van een afbeelding wijzigen naar staand of liggend. U kunt de afbeelding ook met 180 graden draaien. Gebruik het draaien van een afbeelding om te voorkomen dat een afbeelding ondersteboven wordt afgedrukt als er papier gebruikt wordt met een vooraf bepaalde boven- en onderkant (zoals briefpapier).

De verschillende afdrukfuncties gebruiken

Meerdere pagina's per vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's op één vel papier afdrukken.

Als u deze functie gebruikt, wordt er automatisch een geschikte verkleining geselecteerd gebaseerd op het papierformaat en het aantal pagina's dat u op elk vel wilt laten passen.

Op beide zijden van papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken)

U kunt op beide zijden van papier afdrukken en onder de beschikbare inbindopties valt onder andere het boekje.

Het document verkleinen of vergroten

U kunt documenten met een bepaalde verhouding verkleinen of vergroten, van 25% tot 400% in stappen van 1%. U kunt documenten ook automatisch verkleinen of vergroten zodat ze op een bepaald papierformaat passen. Deze functie is bijvoorbeeld geschikt voor het afdrukken van webpagina's.

Als de [Grote papierform activeren]-optie geselecteerd is, kunnen documenten van A3/11” ×

17”/B4/8K worden geschaald tot een formaat dat door het apparaat ondersteund wordt, zodat het daarna kan worden afgedrukt.

Afdrukken van lege pagina's voorkomen

Als een afdruktaak lege pagina's bevat, kunt u instellen dat ze niet worden afgedrukt.

Deze functie kan ingesteld worden met het bedieningspaneel in plaats van het printerstuurprogramma.

Afdrukken met een voorblad

U kunt een voorblad aan de afdruktaak toevoegen.

U kunt ervoor kiezen het voorblad leeg te houden of dat u de eerste pagina van het document op het voorblad afdrukt. Als er een voorblad in een duplextaak is ingevoegd, kunt u ook op zijn achterkant afdrukken.

Voor het voorblad kan hetzelfde of ander papier gebruikt worden als de rest van de pagina's.

Op papier met aangepast formaat afdrukken

U kunt afdrukken op niet-standaard formaat papier door het papierformaat op te geven als aangepast formaat.

Teksten over afdrukken leggen (watermerk)

U kunt watermerktekst over afdrukken leggen. Er zijn een aantal vooraf ingestelde watermerken meegeleverd. U kunt ook uw eigen watermerken maken.

• Het kan zijn dat een aantal functies die hierboven staan beschreven niet beschikbaar zijn afhankelijk van het printerstuurprogramma of besturingssysteem. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

159

160

3. De printerfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over het onderdrukken van blanco pagina afdrukken, zie Pag.314

"Instellingen van de printereigenschappen".

4. De kopieerfunctie gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft de kopieerfuncties.

Het scherm in de kopieermodus

In dit onderdeel wordt informatie gegeven over het scherm als het apparaat in de kopieermodus staat.

Het display geeft standaard het kopieerscherm weer als het apparaat wordt ingeschakeld.

Als het scanner- of faxscherm op het display wordt weergegeven, kunt u door op de

[Kopieerapparaat]-knop op het bedieningspaneel te drukken naar het kopieerscherm gaan.

Scherm in standby-modus

NL CES174

1. Huidige status of mededelingen

Toont de huidige status of meldingen.

2. Huidige instellingen

Geeft de huidige lade, reproductieverhouding en scaninstellingen weer.

3. Selectietoetsen

Als er functienamen onderaan worden weergegeven, kunt u deze gebruiken door op de corresponderende selectietoetsen te drukken.

4. Aantal kopieën

Geeft het huidige aantal kopieën weer. U kunt het aantal kopieën wijzigen met de cijfertoetsen.

• De opstartmodus kan worden opgegeven in de the [Functieprioriteit]-instelling onder [Beh.

Toepas.].

161

162

4. De kopieerfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over [Functieprioriteit], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Basisbewerkingen in de kopieermodus

Basisbewerkingen in de kopieermodus

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het maken van kopieën.

• Het origineel in de ADF gaat voor het origineel op de glasplaat als u originelen zowel in de ADF als op de glasplaat plaatst.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

NL CES174

2.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

Configureer indien nodig de geavanaceerd kopieerinstellingen.

3.

Als u meerdere kopieën wilt maken, voer dan het aantal kopieën in met de cijfertoetsen.

4.

Druk op de [Start zwart-wit]-knop of de [Start kleur]-knop.

NL CES169

Om zwart-wit te kopiëren drukt u op de [Start zwart-wit]-knop.

Om kleur te kopiëren drukt u op de [Start kleur]-knop.

• Het maximum aantal kopieën is 99.

163

164

4. De kopieerfunctie gebruiken

• U kunt de papierlade voor de huidige taak wijzigen door op [ ][ ] te drukken. Als lade 2 geïnstalleerd is, kunt u selecteren om de papierlade automatisch te wijzigen aan de hand van het papierformaat (A4 of Letter).

• U kunt de papierlade voor het afdrukken van kopieën selecteren bij [Selecteer papier] onder kopieerinstellingen. Als u het apparaat instelt om automatisch tussen lade 1 en 2 te schakelen aan de hand van het papierformaat in deze instelling, kunt u ook de lade opgeven die het apparaat als eerst gebruikt bij [Lade prioriteit] onder Systeeminstellingen.

• Als u meer kopieën van een document dat uit meerdere pagina's bestaat wilt maken, kunt u selecteren of de kopieën die worden uitgevoerd in sets verzameld worden of in paginabatches.

Deze selectie maakt u in de [Sorteren]-instelling onder kopieerinstellingen.

• Als er een papierstoring optreedt, stopt het afdrukken nadat de huidige pagina is afgedrukt. Nadat de papierstoring is verholpen, zal het afdrukken automatisch hervat worden vanaf de pagina die vastliep.

• Als er een scanprobleem in de ADF optreedt, wordt het kopiëren meteen geannuleerd. Kopieer in dit geval de originelen vanaf de pagina die vastliep.

• Voor het correct plaatsen van het origineel, zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

• Om geavanceerde kopieerinstellingen op te geven, zie Pag.166 "Vergrote of verkleinde kopieën maken", Pag.168 "Meerdere pagina's combineren", Pag.173 "Dubbelzijdige kopieën maken"en

Pag.176 "Scaninstellingen opgeven".

• Voor meer informatie over [Selecteer papier] of [Sorteren], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Papierladeprioriteit], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier, raadpleegt u Pag.378 "Een papierstoring verwijderen" of Pag.384 "Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

Een kopie annuleren

Volg de onderstaande procedure om het kopiëren te annuleren.

Tijdens het scannen van het origineel

Als kopiëren geannuleerd wordt terwijl het apparaat het origineel scant, wordt het kopiëren direct geannuleerd en is er geen uitdraai.

Als het origineel in de ADF is geplaatst, stopt het scannen nadat de huidige pagina is ingevoerd.

Tijdens het afdrukken

Als het kopiëren wordt geannuleerd tijdens het afdrukken, wordt het kopieerproces geannuleerd nadat de huidige pagina is afgedrukt.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

2.

Druk op de [Wis/Stop]-knop.

NL CES174

Basisbewerkingen in de kopieermodus

3.

Druk op [Ja].

NL CES173

165

4. De kopieerfunctie gebruiken

Vergrote of verkleinde kopieën maken

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de verkleining of vergroting voor de huidige taak kunt opgeven.

Schalen

Er zijn twee manieren om de schaalverhouding in te stellen: gebruik een vooraf opgegeven verhouding of geef handmatig een aangepaste verhouding op.

• Vooraf ingestelde verhouding

166

CES103

50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%

50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%

• Aangepaste verhouding

CES106

25% tot 400% in stappen van 1%.

Gebruik deze procedure om de verhouding voor de verkleining of vergroting voor de huidige taak op te geven.

1.

Druk op de [Verkleinen/Vergroten]-knop.

Vergrote of verkleinde kopieën maken

NL CES177

2.

Druk op [Verkl.] of [Vergrot.] en druk daarna op [ ][ ][ ][ ] om de gewenste verhouding op te geven. Druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Als [Zoom] al geselecteerd is, geef dan de gewenste verhouding op met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt de standaardinstelling van [Verkleinen/vergroten] van het apparaat wijzigen zodat alle kopieën in de opgegeven verhouding worden gemaakt.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Verkleinen/vergroten], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

167

168

4. De kopieerfunctie gebruiken

Meerdere pagina's combineren

In dit onderdeel wordt beschreven hoe het apparaat ingesteld wordt om meerdere pagina's van een origineel te combineren op één vel papier.

Er zijn twee manieren waarop meerdere pagina's gecombineerd kunnen worden: Combineer 2 op 1 /

Combineer 4 op 1 en ID-kaart kopiëren.

Combineer 2 op 1 / Combineer 4 op 1

U kunt twee of vier pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren.

ID-kaart kopiëren

U kunt de voor- en achterkant van een identificatiebewijs of een ander klein document kopiëren op

één zijde van een vel.

Twee of vier pagina's op één vel kopiëren

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de kopieermodus Comb. 2 op 1 / Comb. 4 op 1 voor de huidige taak instelt.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst en niet wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst.

• Om deze functie te gebruiken, dient het papierformaat dat voor kopieën gebruikt wordt, ingesteld te worden op A4, Letter of Legal.

Combineer 2 op 1

U kunt twee pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren. Afhankelijk van de richting van het origineel kan het afdrukformaat worden gekozen uit de volgende opties:

• Staand

CES033

• Liggend

CES034

Meerdere pagina's combineren

Schalen is vooraf ingesteld aan de hand van het papierformaat: 70% voor A4-formaat, 64% voor

Letter-formaat en 60% voor Legal-formaat.

Combineer 4 op 1

U kunt vier pagina's van een origineel op één vel papier kopiëren. Afhankelijk van de richting van het origineel kan het afdrukformaat worden gekozen uit de volgende opties:

• Staand: van L naar R (van links naar rechts)

CES035

• Staand: van B naar O (van boven naar onder)

CES036

• Liggend: van L naar R (van links naar rechts)

CES037

• Liggend: van B naar O (van boven naar onder)

CES038

Schalen is vooraf ingesteld op 50%, ongeacht het formaat van het afdrukpapier.

Gebruik deze stappen om kopieermodus Combineer 2 op 1 / Combineer 4 op 1 voor de huidige taak in te stellen.

169

4. De kopieerfunctie gebruiken

1.

Druk op de [Verkleinen/Vergroten]-knop.

170

NL CES177

2.

Druk op [Vergrot.], druk op [ ][ ][ ][ ] om [Comb. 2 op 1] of [Comb. 4 op 1] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ][ ] om het gewenste afdrukformaat te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Als [Comb. 2 op 1] geselecteerd is, selecteer dan [Staand] of [Liggend].

• Als [Comb. 4 op 1] geselecteerd is, selecteer dan [Staand: L naar R], [Staand: B naar O],

[Liggend: L naar R] of [Liggend: B naar O].

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt de standaardinstelling van het apparaat [Verkleinen/vergroten] wijzigen zodat kopieën altijd in de kopieermodus 2 op 1 of 4 op 1 worden gemaakt.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Verkleinen/vergroten], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Beide zijden van een identificatiebewijs op één zijde van papier kopiëren

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u de voor- en achterkant van een identificatiebewijs of een ander klein document kunt kopiëren op één zijde van een vel papier.

Meerdere pagina's combineren

Als u op papier van A4-formaat kopieert, kunt u documenten kopiëren die kleiner zijn dan A5-formaat.

Zo kunt u ook documenten kopiëren die kleiner zijn dan een Half Letter-formaat als u op papier van

Letter-formaat kopieert.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel op de glasplaat is geplaatst, niet als het origineel in de ADF is geplaatst.

• Om deze functie te gebruiken, moet het papierformaat dat voor het afdrukken van kopieën wordt gebruikt, ingesteld zijn op A4 of Letter.

Voorkant

Achterkant

Voorkant

Achterkant

NL CES165

U dient eerst naar de modus ID-kaart kopiëren voor de huidige taak te schakelen voordat u een kopie van een identificatiebewijs kunt maken.

1.

Druk op de [ID-kaart kopiëren]-knop.

CES201

Het apparaat staat nu in de kopieermodus voor identificatiebewijzen. Ga verder met de volgende stappen om de kopie van het identificatiebewijs uit te voeren.

2.

Plaats het origineel met de voorkant naar beneden zo ver mogelijk naar achteren op de glasplaat van het apparaat.

Plaats het origineel in het midden van het scangebied voor A5/Half Letter.

171

4. De kopieerfunctie gebruiken

172

NL CES166

3.

Druk op de [Start zwart-wit]-knop of de [Start kleur]-knop.

Er wordt een bericht op het display weergegeven met de melding dat u het origineel met de achterkant op de glasplaat dient te plaatsen.

4.

Plaats het origineel binnen 30 seconden met de achterkant naar beneden en de bovenkant naar de achterkant van het apparaat op de glasplaat en druk vervolgens weer op de [Start zwart-wit]-knop of de [Start kleur]-knop.

Gebruik dezelfde modus (kleur of zwart-wit) voor beide zijden.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Ongeacht de instelling voor verkleining of vergroting van het apparaat, zal een identificatiebewijskopie altijd op 100% worden gemaakt.

• U kunt de standaardinstelling van [Verkleinen/vergroten] van het apparaat wijzigen zodat alle kopieën in de kopieermodus voor identificatiebewijzen worden gemaakt.

• Als u deze functie voor de huidige taak instelt, wordt de instelling [Dubbelzijdig kopiëren] automatisch tijdelijk geannuleerd. Nadat de tijdelijke taakinstelling is gewist, wordt de functie dubbelzijdig kopiëren automatisch weer ingeschakeld.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Verkleinen/vergroten], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Dubbelzijdige kopieën maken

Dubbelzijdige kopieën maken

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het apparaat instelt om dubbelzijdige kopieën te maken door enkelzijdige documenten op de voor- en achterkant van elk vel te kopiëren.

• Deze functie is uitsluitend beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst en niet wanneer het origineel op de glasplaat is geplaatst.

• Papier moet worden ingevoerd vanuit lade 1 of lade 2 en niet vanuit de handinvoerlade.

• Het papierformaat moet één van de volgende zijn: A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8" x 13",

8

1

/

2

" x 13", Folio of 16K.

• Het papiertype moet één van de volgende zijn: dun, normaal, middeldik, gerecycled, kleur, voorbedrukt of geperforeerd.

U kunt kiezen voor het binden van de bovenkant (Boven/Boven) of van de zijkant (Boven/Onder), zowel staand als liggend.

Boven/Boven

• Boven/boven

CES125

• Boven/boven

CES126

Boven/Onder

• Boven/onder

CES127

173

4. De kopieerfunctie gebruiken

• Boven/onder

CES128

Gebruik deze procedure om dubbelzijdige kopieën met het apparaat te maken.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES174

174

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Dubbelzijdig kopiëren] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

4.

Druk op [ ][ ] om de inbindmethode en richting te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

"Dubbelzijdig kopiëren" wordt op het display weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat het apparaat nu in de kopieermodus 'Dubbelzijdig' staat.

Dubbelzijdige kopieën maken

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Als deze functie is ingesteld, zullen alle hiernavolgende kopieën dubbelzijdig worden afgedrukt, behalve als u de instelling annuleert door [Uit] bij [Dubbelzijdig kopiëren] te selecteren.

• Als u deze functie instelt, wordt de instelling [ID-kaart kop.] automatisch geannuleerd.

175

4. De kopieerfunctie gebruiken

Scaninstellingen opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de afbeeldingsbelichting en -kwaliteit voor de huidige taak kunt instellen.

Afbeeldingsbelichting aanpassen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de afbeeldingsbelichting voor de huidige taak aanpast.

Er zijn vijf afbeeldingsbelichtingsniveaus. Hoe hoger het belichtingsniveau, hoe donkerder de afdruk.

1.

Druk op de [Belichting]-knop.

176

NL CES178

2.

Druk op [ ][ ] om het gewenste belichtingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Dichtheid] van het apparaat zo instellen dat alle kopieën worden gemaakt met een bepaald belichtingsniveau.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Dichtheid], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Scaninstellingen opgeven

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Het documenttype selecteren aan de hand van het origineel

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het beste documenttype voor het origineel dat u scant kunt selecteren.

Er zijn drie documenttypen:

Tekst

Selecteer deze als het origineel alleen tekst bevat en geen foto's of afbeeldingen.

Foto

Selecteer deze als het origineel alleen foto's of afbeeldingen bevat. Gebruik deze modus voor de volgende origineeltypen:

• Foto's

• Pagina's die geheel of hoofdzakelijk uit foto's of afbeeldingen bestaan, zoals pagina's in tijdschriften.

Gemngd

Selecteer deze als het origineel zowel tekst als foto's of afbeeldingen bevat.

1.

Druk op de [Afbeeldingskwaliteit]-knop.

NL CES179

2.

Druk op [ ][ ] om het gewenste documenttype te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Type Origineel] van het apparaat zo instellen dat er alleen maar kopieën met een bepaald documenttype worden gemaakt.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

177

178

4. De kopieerfunctie gebruiken

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Type Origineel], zie Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

5. De scanfunctie gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft de scanfuncties.

Er zijn twee manieren om te scannen: vanaf het bedieningspaneel en vanaf de computer (TWAINscannen).

Het scherm in de scanmodus

In dit onderdeel wordt informatie gegeven over het scherm in de scanmodus.

Het display geeft standaard het kopieerscherm weer als het apparaat wordt ingeschakeld. Als het kopieer- of faxscherm op het display worden weergegeven, druk dan op de [Scanner]-knop op het bedieningspaneel om naar het scanscherm over te gaan.

Scherm in standby-modus

NL CES175

1. Huidige status of mededelingen

Toont de huidige status of meldingen.

2. Huidige instellingen

Geeft de huidige scanmodus en scaninstellingen weer.

• Als "Geef best. op" wordt weergegeven:

Er kan gebruik gemaakt worden van de functies Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP of

Scannen naar Map.

• Als "Scan op USB opslaan" wordt weergegeven:

Er zit een USB-geheugenkaart in het apparaat en dus kan de functie Scannen naar USB worden gebruikt.

179

180

5. De scanfunctie gebruiken

3. Selectietoetsen

Geeft de functies weer die u kunt gebruiken door op de overeenkomende selectietoetsen te drukken.

• De standaardmodus van het apparaat als hij wordt aangezet, kan worden opgegeven bij

[Functieprioriteit] onder [Beh. Toepas.].

• Voor meer informatie over [Functieprioriteit], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Scanbestemmingen registreren

Scanbestemmingen registreren

Dit onderdeel beschrijft hoe u bestemmingsmappen in het adresboek kunt registreren. Om gescande bestanden naar een e-mailadres (Scannen naar e-mail), FTP-server (Scannen naar FTP) of een gedeelde map op een netwerkcomputer (Scannen naar map) te sturen, dient u de bestemming eerst te registreren in het adresboek via Web Image Monitor.

• De gegevens in het Adresboek kunnen beschadigd zijn of onverwacht verloren gaan. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die optreedt als gevolg van dergelijk verlies van gegevens. Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up maakt van bestanden met

Adresboekgegevens.

• Afhankelijk van uw netwerkomgeving kunnen de functies Scannen naar FTP en Scannen naar map om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen die zijn ingevoerd in de bestemmingsinformatie.

Controleer in zulke gevallen nadat u de bestemmingen heeft geregistreerd of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn ingevoerd door testdocumenten naar die bestemmingen te sturen.

Het adresboek kan maximaal 100 registraties bevatten, waaronder 20 snelkeuzebestemmingen.

Bestemmingen die geregistreerd zijn als snelkeuzebestemmingen kunnen geselecteerd worden door op de daarmee overeenkomende Eéntoetsknop te drukken.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Snelkeuzebestemming] of [Scanbestemming].

3.

Selecteer vanuit de lijst [Bestemmingstype] [E-mailadres], [FTP] of [Map].

4.

Registreer informatie indien nodig.

De informatie die u moet registreren hangt af van het bestemmingstype. Zie de onderstaande tabellen voor meer informatie.

5.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

6.

Klik op [Toepassen].

7.

Sluit de webbrowser.

181

5. De scanfunctie gebruiken

Instellingen voor scannen naar e-mail

182

Item

Snelkeuzenummer

Naam

E-mailadresbestemming

E-mailadres voor melding

Onderwerp

Naam verzender

Bestandsformaat (kleur/ grijswaarden)

Instelling

Optioneel

Vereist

Vereist

Optioneel

Vereist

Optioneel

Vereist

Beschrijving

Selecteer deze als u de bestemming als snelkeuzesbestemming wilt invoeren.

Naam van de bestemming. De naam die hier wordt opgegeven wordt op het scherm weergegeven als er een scanbestemming wordt geselecteerd. Kan tot 16 tekens bevatten.

E-mailadres van de bestemming. Kan tot 64 tekens bevatten.

E-mailadres waarnaar een melding wordt gestuurd na verzending. Kan tot 64 tekens bevatten.

Onderwerp van de e-mail. Kan tot 64 tekens bevatten.

Naam van de afzender van de e-mail. De naam die hier wordt opgegeven wordt weergegeven onder het veld "Van" of een vergelijkbaar veld in de emailtoepassing van de ontvanger. Kan tot 32 tekens bevatten.

Bestandsformaat van het gescande bestand als er in kleur is gescand. PDF of JPEG kan worden geselecteerd. PDF ondersteunt meerdere pagina's in een document, JPEG daarentegen niet.

Scanbestemmingen registreren

Bestandsformaat (zwart-wit)

Scanformaat

Resolutie

Dichtheid

Item Instelling

Vereist

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Beschrijving

Bestandformaat van het gescande bestand als er in zwart-wit wordt gescand. PDF of TIFF kan worden geselecteerd. Beide formaten ondersteunen meerdere pagina's in een document.

Selecteer het scanformaat voor het origineel uit de volgende formaten: A5, B5, A4, Executive, Half Letter,

Letter, Legal of aangepast formaat.

Als u een aangepast formaat selecteert, selecteer dan

[mm] of [Inch] en geef vervolgens de breedte en de lengte op.

Selecteer een van de volgende scanresoluties:

100×100, 150×150, 200×200, 300×300,

400×400 of 600×600 dpi.

Geef de afbeeldingsbelichting op door op de rechterof linkertoetsen te drukken.

is het donkerst.

is het lichtst en

Instellingen voor scannen naar FTP

Item

Snelkeuzenummer

Instelling

Optioneel

Beschrijving

Selecteer deze als u de bestemming als snelkeuzesbestemming wilt invoeren.

183

184

5. De scanfunctie gebruiken

Naam

Item

Hostnaam of IP-adres

Bestandsformaat (kleur/ grijswaarden)

Bestandsformaat (zwart-wit)

FTP gebruikersnaam

FTP wachtwoord

Directory

E-mailadres voor melding

Scanformaat

Resolutie

Instelling

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Beschrijving

Naam van de bestemming. De naam die hier wordt opgegeven wordt op het scherm weergegeven als er een scanbestemming wordt geselecteerd. Kan tot 16 tekens bevatten.

Naam of IP-adres van de FTP-server. Kan tot 64 tekens bevatten.

Bestandsformaat van het gescande bestand als er in kleur is gescand. PDF of JPEG kan worden geselecteerd. PDF ondersteunt meerdere pagina's in een document, JPEG daarentegen niet.

Bestandformaat van het gescande bestand als er in zwart-wit wordt gescand. PDF of TIFF kan worden geselecteerd. Beide formaten ondersteunen meerdere pagina's in een document.

Gebruikersnaam voor aanmelden op de FTP-server.

Kan tot 32 tekens bevatten.

Wachtwoord voor aanmelden op de FTP-server. Kan tot 32 tekens bevatten.

Naam van de directory op de FTP-server waar gescande bestanden worden opgeslagen. Kan tot 64 tekens bevatten.

E-mailadres waarnaar een melding wordt gestuurd na verzending. Kan tot 64 tekens bevatten.

Selecteer het scanformaat voor het origineel uit de volgende formaten: A5, B5, A4, Executive, Half Letter,

Letter, Legal of aangepast formaat.

Als u een aangepast formaat selecteert, selecteer dan

[mm] of [Inch] en geef vervolgens de breedte en de lengte op.

Selecteer een van de volgende scanresoluties:

100×100, 150×150, 200×200, 300×300,

400×400 of 600×600 dpi.

Scanbestemmingen registreren

Dichtheid

Item Instelling

Optioneel

Beschrijving

Geef de afbeeldingsbelichting op door op de rechterof linkertoetsen te drukken. is het lichtst en

is het donkerst.

Instellingen van scannen naar een map

Item

Snelkeuzenummer

Naam

Servicenaam

Domein

Log-in gebruikersnaam

Log-in wachtwoord

Instelling

Optioneel

Vereist

Vereist

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Beschrijving

Selecteer deze als u de bestemming als snelkeuzesbestemming wilt invoeren.

Naam van de bestemming. De naam die hier wordt opgegeven wordt op het scherm weergegeven als er een scanbestemming wordt geselecteerd. Kan tot 16 tekens bevatten.

Pad naar de directory waar gescande bestanden worden opgeslagen. Bestaat uit het IP-adres of de naam van de bestemmingscomputer (kan tot 64 tekens bevatten) en de naam van de gedeelde map (kan tot

32 tekens bevatten).

Als de bestemmingscomputer lid is van een Active

Directory-domein, geef die domeinnaam dan op. Kan tot 15 tekens bevatten.

Gebruikersnaam voor aanmelden op de bestemmingscomputer. Kan tot 32 tekens bevatten.

Wachtwoord voor aanmelden op de bestemmingscomputer. Kan tot 32 tekens bevatten.

185

186

5. De scanfunctie gebruiken

Directory

E-mailadres voor melding

Bestandsformaat (kleur/ grijswaarden)

Bestandsformaat (zwart-wit)

Scanformaat

Resolutie

Dichtheid

Item Instelling

Optioneel

Optioneel

Vereist

Vereist

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Beschrijving

Directory in de gedeelde map waar gescande bestanden worden opgeslagen. Kan tot 64 tekens bevatten.

E-mailadres waarnaar een melding wordt gestuurd na verzending. Kan tot 64 tekens bevatten.

Bestandsformaat van het gescande bestand als er in kleur is gescand. PDF of JPEG kan worden geselecteerd. PDF ondersteunt meerdere pagina's in een document, JPEG daarentegen niet.

Bestandformaat van het gescande bestand als er in zwart-wit wordt gescand. PDF of TIFF kan worden geselecteerd. Beide formaten ondersteunen meerdere pagina's in een document.

Selecteer het scanformaat voor het origineel uit de volgende formaten: A5, B5, A4, Executive, Half Letter,

Letter, Legal of aangepast formaat.

Als u een aangepast formaat selecteert, selecteer dan

[mm] of [Inch] en geef vervolgens de breedte en de lengte op.

Selecteer een van de volgende scanresoluties:

100×100, 150×150, 200×200, 300×300,

400×400 of 600×600 dpi.

Geef de afbeeldingsbelichting op door op de rechterof linkertoetsen te drukken. is het lichtst en

is het donkerst.

• Om bestanden via e-mail, SMTP en DNS te versturen, dienen de instellingen juist te worden geconfigureerd.

• Als u de functie Scannen naar E-mail gebruikt, selecteer dan een tijdzone volgens uw geografische locatie om de e-mail met de juiste verzendingsdatum en -tijd te versturen.

• Om bestanden naar een FTP-server of computer te versturen, dienen de gebruikersnaam, het wachtwoord en de directory juist te worden geconfigureerd.

Scanbestemmingen registreren

• Geef op een netwerk dat een DNS-server gebruikt, een computernaam op in [Servicenaam] en de naam van het domein waartoe de computer behoort in [Domein]. Configureer in dit geval ook de instellingen die betrekking hebben op de DNS via Web Image Monitor.

• De bestemming voor Scannen naar map moet op een computer met één van de volgende besturingssystemen staan: Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008

R2 of Mac OS X.

• Scanbestemmingen kunnen niet met het bedieningspaneel worden geregistreerd.

• De functie Scannen naar USB vereist geen bestemmingen die in het Adresboek geregistreerd staan.

• Om testbestanden naar een bestemming te sturen via Scannen naar FTP of Scannen naar Map, zie

Pag.189 "Basisbewerkingen voor Scannen naar E-mail/FTP/Map".

• Voor meer informatie over het maken van back-upbestanden, zie Pag.367 "De instellingen van het apparaat back-uppen".

• Voor meer informatie over SMTP- en DNS-instellingen, zie Pag.348 "De DNS-instellingen configureren" en Pag.352 "De SMTP-instellingen configureren".

• Voor meer informatie over het instellen van de tijdzone, zie Pag.352 "De SMTP-instellingen configureren".

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

Scanbestemmingen wijzigen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u informatie van geregistreerde bestemmingen kunt wijzigen.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Scanbestemming].

3.

Klik op het tabblad [E-mailadres], [FTP] of [Map].

4.

Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen en klik vervolgens op [Wijzigen].

5.

Wijzig de instellingen indien nodig.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

8.

Sluit de webbrowser.

• U kunt een snelkeuzebestemming loskoppelen van een sneltoets via de pagina

[Snelkeuzebestemming]. Selecteer daarvoor de gewenste invoer, klik op [Verwijderen] en klik vervolgens nogmaals op [Toepassen] op de bevestigingspagina.

187

188

5. De scanfunctie gebruiken

• Het apparaat zal u een mededeling sturen als de bestemming die u wilt bewerken, is ingesteld als doorstuurbestemming van ontvangen faxen.

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

• Voor meer informatie over de instellingen voor het doorsturen van faxen, zie Pag.334 "De faxinstellingen configureren".

Scanbestemmingen verwijderen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u geregistreerde bestemmingen kunt verwijderen.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Scanbestemming].

3.

Klik op het tabblad [E-mailadres], [FTP] of [Map].

4.

Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Verwijderen].

5.

Bevestig dat u de geselecteerde gebruiker wilt verwijderen.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

8.

Sluit de webbrowser.

• Het apparaat zal u een mededeling sturen als de bestemming die u wilt verwijderen, is ingesteld als doorstuurbestemming van ontvangen faxen. Als u de bestemming toch verwijdert, configureer dan nogmaals de instelling voor het doorsturen van faxen.

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken".

• Voor meer informatie over de instellingen voor het doorsturen van faxen, zie Pag.334 "De faxinstellingen configureren".

Scannen via het bedieningspaneel

Scannen via het bedieningspaneel

Als u vanaf het bedieningspaneel scant, kunt u gescande bestanden via e-mail (Scannen naar e-mail) versturen naar een FTP-server (Scannen naar FTP), de gedeelde map van een computer op een netwerk of naar een netwerk (Scannen naar map) of naar een verwisselbaar geheugenapparaat (Scannen naar

USB).

De functies Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP en Scannen naar map zijn alleen beschikbaar bij een netwerkverbinding. Er is geen netwerkverbinding vereist voor de functie Scannen naar USB; u kunt gescande bestanden rechtstreeks naar een USB-geheugenkaart versturen die in het apparaat is gestoken.

Basisbewerkingen voor Scannen naar E-mail/FTP/Map

In dit onderdeel worden de basisbewerkingen uitgelegd voor het versturen van gescande bestanden via e-mail, naar een FTP-server of naar een computer. Het gescande bestand is verstuurd via e-mail, naar een FTP-server of een computer afhankelijk van de opgegeven bestemming.

• Het origineel in de ADF gaat voor het origineel op de glasplaat als u originelen zowel in de ADF als op de glasplaat plaatst.

• Als u de functie Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP of Scannen naar Map gebruikt, dient u eerst de bestemming in het Adresboek te registreren via Web Image Monitor.

• Als er een USB-geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, is alleen de scanfunctie Scannen naar

USB beschikbaar via het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat er geen USB-geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

1.

Druk op de [Scanner]-knop.

NL CES175

Controleer of er op het scherm "Geef best. op" wordt weergegeven.

2.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

Configureer geavanceerde scaninstellingen indien nodig.

189

5. De scanfunctie gebruiken

3.

Druk op de knop [Adresboek].

NL CES180

4.

Zoek naar de gewenste bestemming door op [ ][ ] te drukken om door het adresboek te bladeren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op de [Start zwart-wit]- of op [Start kleur]-knop.

NL CES169

Om in zwart-wit te scannen drukt u op de [Start zwart-wit]-knop.

Om in kleur te scannen drukt u op de [Start kleur]-knop.

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat ziet u het volgende scherm op het display wanneer u scant vanaf de glasplaat.

190

Als u dit scherm ziet, ga dan verder met de volgende stap.

6.

Als u meer originelen wilt scannen, plaats dan het volgende origineel op de glasplaat en druk op [Ja]. Herhaal deze stap totdat alle originelen zijn gescand.

7.

Als alle originelen gescand zijn, drukt u op [Nee] om te beginnen met het versturen van het gescande bestand.

Scannen via het bedieningspaneel

• Om het scannen te annuleren drukt u op de [Scanner]-knop en vervolgens op de [Wis/Stop]knop. De scanbestanden worden genegeerd.

• Als u een scanbestemming opgeeft, zullen de scaninstellingen van het apparaat automatisch worden gewijzigd aan de hand van de informatie die voor die bestemming in het Adresboek wordt geregistreerd. Indien nodig kunt u de scaninstellingen via het bedieningspaneel wijzigen.

• U kunt ook een bestemming opgeven via de sneltoetsen of de [Pauze/Herhalen]-knop.

• Als de instelling [Onbeperkt scannen] onder de scannerinstellingen is ingeschakeld, kunt u herhaaldelijk originelen op de glasplaat leggen in één enkele scanprocedure.

• Als [Bestandstype] onder scannerinstellingen is ingesteld op [Meerdere pagina's], kunt u meerdere pagina's scannen om één enkel PDF- of TIFF-bestand te maken met alle pagina's. Als u JPEG als bestandsformaat heeft gekozen, wordt er voor elke gescande pagina apart een bestand aangemaakt.

• Als papier in de ADF vastloopt, wordt de scantaak gepauzeerd. Om de huidige taak te hervatten, dient het vastgelopen papier verwijderd te worden en kunnen de originelen vanaf de vastgelopen pagina worden gescand.

• Voor het correct plaatsen van het origineel, zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

• Om geavanceerde scannerinstellingen te configureren, zie Pag.195 "Scaninstellingen opgeven".

• Voor meer informatie over het opgeven van de scanbestemming, zie Pag.191 "De scanbestemming opgeven".

• Voor meer informatie over [Bestandstype] of [Meerdere pagina's], zie Pag.273

"Scannerinstellingen".

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier in de ADF, zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

De scanbestemming opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe een bestemming kan worden opgegeven met behulp van de volgende toetsen:

• Snelkiestoetsen

Gebruik deze om bestemmingen op te geven die als snelkeuzebestemmingen zijn geregistreerd.

• [Pauze/Herhalen]-knop

Druk hierop om de laatst gebruikte bestemming op te geven als de bestemming voor de huidige taak.

De sneltoetsen gebruiken

Druk op de sneltoets waaronder de gewenste snelkeuzebestemming is geregistreerd.

191

5. De scanfunctie gebruiken

Druk op de [Shift]-knop om de sneltoetsen te schakelen tussen nummer 1 t/m 10 en nummer 11 t/m 20.

NL CES183

De [Pauze/Herhalen]-knop gebruiken

Druk op de [Pauze/Herhalen]-knop om de laatst gebruikte bestemming te selecteren.

192

NL CES171

• Als u een scanbestemming opgeeft, zullen de scaninstellingen van het apparaat automatisch worden gewijzigd aan de hand van de informatie die voor die bestemming in het Adresboek wordt geregistreerd. Indien nodig kunt u de scaninstellingen via het bedieningspaneel wijzigen.

• De [Pauze/Herhalen]-knop werkt niet voor de eerste scantaak als het apparaat net is ingeschakeld.

• Om bestemmingen te selecteren die niet als snelkeuzebestemmingen zijn geregistreerd, gebruikt u de [Adresboek]-knop.

• Voor meer informatie over het opgeven van bestemmingen via de [Adresboek]-knop, zie Pag.189

"Basisbewerkingen voor Scannen naar E-mail/FTP/Map".

Scannen via het bedieningspaneel

Basisbewerkingen voor Scannen naar USB

In dit gedeelte worden de basisbewerkingen beschreven voor het versturen van gescande bestanden naar een USB-geheugenkaart.

• Het origineel in de ADF gaat voor het origineel op de glasplaat als u originelen zowel in de ADF als op de glasplaat plaatst.

• Dit apparaat ondersteunt geen gebruik van USB-geheugenkaarten die zijn aangesloten op externe

USB-hubs. Plaats uw USB-geheugenkaart direct in de USB-geheugenkaartpoort in de linkerbovenhoek van het apparaat.

• Sommige soorten USB-geheugenkaarten kunnen niet gebruikt worden.

1.

Plaats uw USB-geheugenkaart in de USB-geheugenkaartpoort.

2.

Druk op de [Scanner]-knop.

CES199

NL CES175

"Bezig met laden..." wordt op het display weergegeven. Wacht totdat het display de melding

"Scan op USB opslaan" weergeeft (de duur hangt af van uw USB-geheugenkaart).

3.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

Configureer geavanceerde scaninstellingen indien nodig.

193

5. De scanfunctie gebruiken

4.

Druk op de [Start zwart-wit]- of op [Start kleur]-knop.

NL CES169

Om in zwart-wit te scannen drukt u op de [Start zwart-wit]-knop.

Om in kleur te scannen drukt u op de [Start kleur]-knop.

Afhankelijk van de instelling van het apparaat, zult u het volgende scherm op het display zien.

• Als het apparaat in de scanmodus zwart-wit halftone staat:

• Als het apparaat in de scanmodus kleur of grijswaarden staat:

5.

Druk op de selectietoets die overeenkomt met het gewenste bestandsformaat.

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat ziet u het volgende scherm op het display wanneer u scant vanaf de glasplaat.

194

Als u dit scherm ziet, ga dan verder met de volgende stap. Indien dit niet het geval is, ga dan verder met stap 8.

6.

Als u meer originelen wilt scannen, plaats dan het volgende origineel op de glasplaat en druk op [Ja]. Herhaal deze stap totdat alle originelen zijn gescand.

Scannen via het bedieningspaneel

7.

Als alle originelen gescand zijn, drukt u op [Nee] om te beginnen met het versturen van het gescande bestand.

8.

Controleer of "Gereed" op het display wordt weergegeven.

Het gescande bestand is aangemaakt in de root directory van de USB-geheugenkaart.

9.

Verwijder de USB-geheugenkaart uit het apparaat.

Zorg ervoor dat het klepje van de USB-geheugenkaartpoort na gebruik gesloten wordt.

• Om het scannen te annuleren drukt u op de [Scanner]-knop en vervolgens op de [Wis/Stop]knop. De scanbestanden worden genegeerd.

• U kunt het apparaat configureren zodat er gescand wordt in halftone zwart-wit of in grijswaarden door de [Z/W-scanmodus]-instelling onder scannerinstellingen te wijzigen.

• Als de instelling [Onbeperkt scannen] onder de scannerinstellingen is ingeschakeld, kunt u herhaaldelijk originelen op de glasplaat leggen in één enkele scanprocedure.

• Als de instelling [Bestandstype] onder scannerinstellingen is ingeschakeld, kunt u meerdere pagina's scannen en er één enkel PDF- of TIFF-bestand van maken die alle pagina's bevatten. Als u

JPEG als bestandsformaat heeft gekozen, wordt er voor elke gescande pagina apart een bestand aangemaakt.

• Als papier in de ADF vastloopt, wordt de scantaak gepauzeerd. Om de huidige taak te hervatten, dient het vastgelopen papier verwijderd te worden en kunnen de originelen vanaf de vastgelopen pagina worden gescand.

• Voor het correct plaatsen van het origineel, zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

• Om geavanceerde scannerinstellingen te configureren, zie Pag.195 "Scaninstellingen opgeven".

• Voor meer informatie over [Z/W-scanmodus], [Onbeperkt scannen] of [Bestandstype], zie Pag.

273 "Scannerinstellingen".

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier in de ADF, zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

Scaninstellingen opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het scanformaat, de afbeeldingsbelichting en de resolutie voor de huidige taak kunt instellen.

Als er een scanbestemming is opgegeven

Als u een scanbestemming opgeeft, zullen de scaninstellingen van het apparaat automatisch worden gewijzigd aan de hand van de informatie die voor die bestemming in het Adresboek wordt geregistreerd.

195

5. De scanfunctie gebruiken

Hierdoor kunt u gescande bestanden versturen zonder de scaninstellingen opnieuw voor elke bestemming te configureren. Indien nodig kunt u de scaninstellingen via het bedieningspaneel wijzigen.

• Het apparaat handhaaft de vooraf ingestelde scaninstellingen voor de huidige bestemming totdat het apparaat naar de standbymodus terugkeert.

• Het wijzigen van de vooraf ingestelde scaninstellingen voor de huidige bestemming verandert de informatie die in het Adresboek is opgeslagen niet.

• Als u de laatst gebruikte bestemming opgeeft, worden de vooraf ingestelde scaninstellingen opnieuw actief, zelfs als u de instellingen heeft veranderd voor de voorgaande taak.

Het scanformaat opgeven aan de hand van het formaat van het origineel

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het scanformaat kunt opgeven aan de hand van het huidige origineel.

1.

Druk op de [Vergroten/Verkleinen]-knop of op [Scanform].

196

NL CES177

2.

Druk op [ ][ ] om het formaat van het origineel te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

Als u iets anders heeft geselecteerd dan [Ang.fr], hoeft u de verdere stappen van de procedure niet uit te voeren.

3.

Druk op [ ][ ] om [mm] of [inch] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Voer de breedte met de cijfertoetsen in en druk dan op de [OK]-knop.

Om een komma in te voeren, drukt u op [ ].

5.

Voer de lengte met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Om een komma in te voeren, drukt u op [ ].

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Scannen via het bedieningspaneel

• U kunt de standaardinstelling [Scanformaat] van het apparaat zo instellen dat alle originelen worden gescand met een bepaald scanformaat.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Scanformaat], zie Pag.273 "Scannerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Afbeeldingsbelichting aanpassen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de afbeeldingsbelichting voor de huidige taak aanpast.

Er zijn vijf afbeeldingsbelichtingsniveaus. Hoe hoger het belichtingsniveau, hoe donkerder de gescande afbeelding.

1.

Druk op de [Belichting]-knop.

NL CES178

2.

Druk op [ ][ ] om het gewenste belichtingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Dichtheid] van het apparaat zo instellen dat alle scans worden gemaakt met een bepaald belichtingsniveau.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

197

5. De scanfunctie gebruiken

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Dichtheid], zie Pag.273 "Scannerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Resolutie opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de scanresolutie voor de huidige taak kunt opgeven.

Er zijn zes instellingen voor de resolutie. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de kwaliteit en hoe groter het bestand.

1.

Druk op de [Afbeeldingskwaliteit]-knop.

198

NL CES179

2.

Druk op [ ][ ][ ][ ] om de gewenste resolutie te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Resolutie] van het apparaat zo instellen dat er altijd wordt gescand met een bepaald resolutieniveau.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

Scannen via het bedieningspaneel

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Resolutie], zie Pag.273 "Scannerinstellingen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

199

200

5. De scanfunctie gebruiken

Scannen vanaf een computer

Met scannen vanaf een computer (TWAIN-scannen) kunt u het apparaat bedienen vanaf uw computer en originelen rechtstreeks naar uw computer scannen.

TWAIN-scannen is beschikbaar bij zowel USB- als netwerkverbindingen.

Basisbewerkingen voor TWAIN-scannen

In dit onderdeel vindt u meer informatie over de basishandelingen voor TWAIN-scannen.

TWAIN-scannen is mogelijk als uw computer over een toepassing beschikt die TWAIN ondersteunt.

Presto! PageManager (bijgeleverd op de cd-rom met stuurprogramma's) kan gebruikt worden voor

TWAIN-scannen.

Hieronder staat een overzicht met een aantal handige eigenschappen van Presto! PageManager. Let op dat de eigenschappen van Presto! PageManager kunnen afwijken naar gelang de versie.

• Maak eenvoudig elektronische bestanden aan door originelen met de scantoetsen te scannen.

• Creëer, bewerk, deel en maak back-upbestanden van bestanden in verschillende formaten, waaronder PDF, XPS en vele andere.

• Geef de bestanden weer en sorteer ze in miniatuurweergave, overzichten en tegels.

• Sla bestanden met afbeeldingen en bestanden met documenten die met elkaar te maken hebben op in verschillende bestandsformaten.

• Haal de tekst uit afbeeldingen tevoorschijn met de OCR-functie (optische karakterherkenning).

• Zoek naar bestanden met een bepaalde aantekening, titel, auteur en mededeling.

• Voeg aantekeningen toe zonder het originele bestand te veranderen met handige aantekeningstools zoals tekst, stempel, markeerstift, zelf lijnen trekken, rechte lijnen trekken, memoblaadjes en bladwijzer.

• Verbeter afbeeldingen met een reeks afbeeldingstools waaronder bijsnijden, draaien, spiegelen, omkeren, omdraaien, automatisch verbeteren, aanpassing van helderheid/contrast, aanpassing van kleur en verwijdering van ruis.

• Voor meer informatie over de eigenschappen van Presto! PageManager en contactinformatie, zie de handleiding voor Presto! PageManager.

Scannen vanaf een computer (Windows)

In de volgende procedure worden Windows XP en Presto! PageManager als voorbeeld gebruikt.

De procedure kan afwijken afhankelijk van de versie van Presto! PageManager. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding voor Presto! PageManager.

Scannen vanaf een computer

1.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

2.

Ga naar [Alle programma's] in het Windows [Start]-menu, ga naar [Presto!

PageManager X.XX] aan en klik vervolgens op [Presto! PageManager X.XX].

"X.XX" geeft de versie aan van Presto! PageManager.

3.

Klik in het menu [File] op [Select Source...].

4.

Selecteer in het dialoogvenster [Select Source] de scanner en klik vervolgens op [OK].

5.

Klik in het menu [Extra] op [Algemene scaninstellingen...].

6.

Configureer de scaninstellingen indien nodig en klik op [OK].

Zie voor meer informatie de helpfunctie van het TWAIN-stuurprogramma of de handleiding voor

Presto! PageManager.

7.

Klik in het menu [File] op [Acquire Image Data...].

8.

Selecteer [Reflecterend ] voor [Origineel] (bij gebruik van de glasplaat) of [Automatische documentinvoer] (bij gebruik van de ADF).

9.

Klik op [Scannen].

10.

Klik in het menu [Bestand] op [Afsluiten].

• Als er twee of meer scanners op het netwerk zijn aangesloten, zorg er dan voor dat u de juiste scanner heeft geselecteerd. Als dit niet het geval is, klik dan op [Select Source...] in het menu [File] en selecteer de scanner opnieuw.

• U kunt de optie opstartprogramma gebruiken die is geïnstalleerd met Presto! PageManager om de volgende scanbewerkingen eenvoudig uit te voeren. Zie voor meer informatie de handleiding voor

Presto! PageManager.

• Originelen scannen naar een andere toepassing.

• De gescande bestanden naar een OCR-toepassing sturen.

• De gescande bestanden naar een e-mailtoepassing sturen om als bijlagen te versturen.

• De gescande bestanden in een vooraf aangemaakte map opslaan.

• Het apparaat ondersteunt WIA-scannen, een extra methode om originelen van uw computer te scannen als u gebruikmaakt van een USB-verbinding. WIA-scannen is mogelijk als uw computer over een toepassing beschikt die WIA ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van uw toepassing voor meer informatie.

• Als papier in de ADF vastloopt, wordt de scantaak gepauzeerd. Om de huidige taak te hervatten, dient het vastgelopen papier verwijderd te worden en kunnen de originelen vanaf de vastgelopen pagina worden gescand.

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier in de ADF, zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

201

202

5. De scanfunctie gebruiken

Scannen vanaf een computer (Mac OS X)

In de volgende procedure worden Mac OS X en Presto! PageManager als voorbeeld gebruikt.

De procedure kan afwijken afhankelijk van de versie van Presto! PageManager. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding voor Presto! PageManager.

1.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

2.

Klik in het menu [Go] op [Applications].

3.

Klik op [Presto! PageManager X.XX] en klik vervolgens op [Presto! PageManager X].

"X" geeft de versie weer van Presto! PageManager.

4.

Klik in het menu [File] op [Select Source...].

5.

Selecteer in het dialoogvenster [Select Source] de scanner en klik vervolgens op [OK].

6.

Selecteer [Scan Settings...] in het menu [File].

Zie voor meer informatie de helpfunctie van het TWAIN-stuurprogramma of de handleiding voor

Presto! PageManager.

7.

Configureer de scaninstellingen indien nodig en klik op [OK].

Zie voor meer informatie de helpfunctie van het TWAIN-stuurprogramma of de handleiding voor

Presto! PageManager.

8.

Klik in het menu [File] op [Acquire Image Data...].

9.

Configureer de scaninstellingen indien nodig en klik vervolgens op [Scannen].

10.

Klik in het menu [Presto! PageManager X] op [Quit Presto! PageManager X].

• Als er twee of meer scanners op het netwerk zijn aangesloten, zorg er dan voor dat u de juiste scanner heeft geselecteerd. Als dit niet het geval is, klik dan op [Select Source...] in het menu [File] en selecteer de scanner opnieuw.

• U kunt de optie opstartprogramma gebruiken die is geïnstalleerd met Presto! PageManager om de volgende scanbewerkingen eenvoudig uit te voeren. Zie voor meer informatie de handleiding voor

Presto! PageManager.

• Originelen scannen naar een andere toepassing.

• De gescande bestanden naar een OCR-toepassing sturen.

• De gescande bestanden naar een e-mailtoepassing sturen om als bijlagen te versturen.

• De gescande bestanden in een vooraf aangemaakte map opslaan.

• Als papier in de ADF vastloopt, wordt de scantaak gepauzeerd. Om de huidige taak te hervatten, dient het vastgelopen papier verwijderd te worden en kunnen de originelen vanaf de vastgelopen pagina worden gescand.

Scannen vanaf een computer

1

2

3

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier in de ADF, zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

Instellingen die u kunt configureren in het dialoogvenster TWAIN

In dit onderdeel worden de instellingen beschreven die u kunt configureren in het dialoogvenster

TWAIN.

4

5

6

7

NL CES194

1. Scanner:

Selecteer de scanner die u wilt gebruiken. De scanner die u selecteert, wordt de standaardscanner. Klik op

[Verversen] om alle beschikbare scanners te zien die via USB of op het netwerk zijn aangesloten.

2. Origineel:

Selecteer [Reflecterend] om vanaf de glasplaat te scannen of [Autom. Document Toevoer] om vanuit de ADF te scannen.

3. Type origineel

Selecteer afhankelijk van uw origineel een instelling uit het overzicht met opties dat hieronder staat of selecteer [Aangepast...] om uw eigen scaninstellingen te configureren.

• Als u de glasplaat gebruikt:

[Tekst Redigeren (OCR)]

Selecteer deze optie om zakelijke brieven, contracten, mededelingen of andere documenten in bewerkbare vorm te scannen.

[Faxen, Opbergen of Kopiëren]

203

204

5. De scanfunctie gebruiken

Selecteer deze optie om artikelen uit kranten en tijdschriften, recepten, formulieren of ander afgedrukt tekstmateriaal te scannen.

[Zwart-wit foto]

Selecteer deze optie om zwart-wit foto's te scannen als afbeeldingen met grijswaarden.

[Kleurendocument - Sneller]

Selecteer deze optie om originelen met veel afbeeldingen, originelen met zowel tekst als afbeeldingen, lijntekeningen of kleurenfoto's snel te scannen.

[Kleurendocument - Betere Kwaliteit]

Selecteer deze optie om originelen met veel afbeeldingen, originelen met zowel tekst als afbeeldingen, lijntekeningen of kleurenfoto's te scannen in hoge resolutie.

[Aangepast...]

Selecteer deze optie om uw eigen scaninstellingen te configureren. U kunt uw aangepaste scaninstellingen opslaan of verwijderen door te klikken op [Opslaan Als...] of [Verwijd.].

• Als u de ADF gebruikt:

[ADF - Sneller]

Selecteer deze optie om originelen met veel afbeeldingen, originelen met zowel tekst als afbeeldingen, lijntekeningen of kleurenfoto's snel te scannen.

[ADF - Beter]

Selecteer deze optie om originelen met veel afbeeldingen, originelen met zowel tekst als afbeeldingen, lijntekeningen of kleurenfoto's te scannen in hoge resolutie.

[ADF - Grijs]

Selecteer deze optie om originelen met veel afbeeldingen, originelen met zowel tekst als afbeeldingen, lijntekeningen of kleurenfoto's te scannen als afbeeldingen in grijswaarden.

[Aangepast...]

Selecteer deze optie om uw eigen scaninstellingen te configureren. U kunt uw aangepaste scaninstellingen opslaan of verwijderen door te klikken op [Opslaan Als...] of [Verwijd.].

4. Modus:

Kies uit kleur, grijswaarden of zwart-wit.

5. Resolutie:

Selecteer een resolutie in de lijst. Als u [Voorkeur...] selecteert, voer dan rechtstreeks een resolutiewaarde in het bewerkingsvenster in. Let op dat met het verhogen van de resolutie ook de grootte van het bestand en de scantijd oploopt.

Te selecteren resoluties kunnen variëren afhankelijk van waar het origineel wordt geplaatst.

• Als u de glasplaat gebruikt:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dpi, Voorkeur...

• Als u de ADF gebruikt:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Voorkeur...

6. Formaat:

Selecteer het scanformaat. Als u [Voorkeur...] selecteert, voer dan rechtstreeks het scanformaat in het bewerkingsvenster in. Ook kunt u het scanformaat met uw muis in het voorbeeldgebied wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende meeteenheden: [cm], [inches] of [pixels].

Scannen vanaf een computer

7. Scantaak:

Geeft maximaal 10 eerder gebruikte scangebieden weer. Om een scantaak te verwijderen selecteert u het nummer van de taak en klikt u vervolgens op [Verwijd.]. Als u vanaf de glasplaat scant, kunt u [AutoCrop] selecteren om de scanner automatisch het formaat van uw origineel te laten detecteren.

• Als de scangegevens groter zijn dan de geheugencapaciteit, zal er een foutmelding worden weergegeven en wordt het scannen geannuleerd. Als dit gebeurt, geef dan een lagere resolutie op en scan het origineel opnieuw.

205

206

5. De scanfunctie gebruiken

6. De faxfunctie gebruiken

In dit hoofdstuk worden de faxfuncties beschreven.

Het scherm in de faxmodus

In dit onderdeel staat informatie over het scherm in de faxmodus.

Het display geeft standaard het kopieerscherm weer als het apparaat wordt ingeschakeld.

Als het kopieer- of scannerscherm op het display wordt weergegeven, druk dan op de [Fax]-knop op het bedieningspaneel om naar het faxscherm te gaan.

Scherm in standby-modus

NL CES176

1. Huidige status of mededelingen

Toont de huidige status of meldingen.

2. Huidige instellingen

Geeft de huidige belichting en resolutie-instellingen weer.

3. Selectietoetsen

Geeft de functies weer die u kunt gebruiken door op de overeenkomende selectietoetsen te drukken.

4. Huidige datum en tijd

Geeft de huidige datum en tijd weer.

• De standaardmodus van het apparaat als hij wordt aangezet, kan worden opgegeven bij

[Functieprioriteit] onder [Beh. Toepas.].

207

208

6. De faxfunctie gebruiken

• Hoe de tijd en datum worden weergegeven, kan worden aangepast in [Datum/tijd instellen] onder

[Beh. Toepas.].

• Voor meer informatie over [Functieprioriteit], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over het instellen van de datum en tijd, zie Pag.209 "De datum en tijd instellen".

De datum en tijd instellen

De datum en tijd instellen

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u de tijd en datum kunt instellen voor de interne klok van het apparaat en hoe u de weergave-indeling kunt selecteren.

• Datum

Jaar, maand, datum en datumindeling (maand/dag/jaar, dag/maand/jaar of jaar/maand/ dag)

• Tijd

Uur, minuut, tijdsindeling (12- of 24-uursindeling) en AM/PM-aanduiding (wanneer 12uursindeling geselecteerd is)

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op de toetsen [ ][ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren druk vervolgens op de knop

[OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Datum/tijd instellen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Datum instellen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op [ ] [ ] om de gewenste datumindeling te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

7.

Voer de huidige datum in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

U kunt op [ ][ ] drukken om tussen velden te schakelen.

8.

Druk op [ ][ ] om [Tijd instellen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

9.

Druk op [ ] [ ] om de gewenste tijdsindeling te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

10.

Voer de huidige tijd in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Als u [12-uursindeling] geselecteerd hebt, drukt u op [ ][ ] om [AM] of [PM] te selecteren.

209

210

6. De faxfunctie gebruiken

U kunt op [ ][ ] drukken om tussen velden te schakelen.

11.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Als er een onjuiste tijd of datum wordt ingevoerd, corrigeert het apparaat dit automatisch naar de dichtstbij liggende geldige tijd of datum.

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Faxbestemmingen registreren

Faxbestemmingen registreren

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u faxbestemmingen in het Adresboek kunt registreren via het bedieningspaneel of Web Image Monitor. In het adresboek kunt u faxbestemmingen snel en eenvoudig specificeren.

• De gegevens in het Adresboek kunnen beschadigd zijn of onverwacht verloren gaan. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die optreedt als gevolg van dergelijk verlies van gegevens. Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up maakt van bestanden met

Adresboekgegevens.

U kunt tot 220 bestemmingen opslaan in het adresboek (20 snelkeuzebestemmingen en 200 verkorte kiesbestemmingen).

Snelkeuzebestemmingen

Bestemmingen die geregistreerd zijn als snelkeuzebestemmingen kunnen geselecteerd worden door op de daarmee overeenkomende Eéntoetsknop te drukken.

Verkorte kiesbestemmingen

Bestemmingen die geregistreerd zijn als verkorte kiesbestemmingen kunnen geselecteerd worden door op de knop [Adresboek] te drukken en vervolgens de gewenste bestemming te selecteren met de toetsen [ ][ ].

• Voor meer informatie over het maken van back-upbestanden, zie Pag.367 "De instellingen van het apparaat back-uppen".

Faxbestemmingen gebruiken met het bedieningspaneel

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u bestemmingen registreert met het bedieningspaneel.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

211

212

6. De faxfunctie gebruiken

2.

Druk op [ ][ ] om [Adresboek] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Snelkiesbestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Nr.] te selecteren en voer vervolgens met de cijfertoetsen het gewenste snelkiesnummer (1 t/m 20) in of het verkorte kiesnummer (1 t/m 200).

Als een bestemming al geregistreerd staat voor het ingevoerde nummer, zullen het faxnummer en de faxnaam die al zijn geregistreerd voor dat nummer, worden weergegeven.

6.

Druk op [ ][ ] om [Faxnr.] te selecteren en voer vervolgens het faxnummer in (tot maximaal 40 tekens).

7.

Druk op [ ][ ] om [Naam] te selecteren en voer vervolgens de faxnaam in (tot maximaal

20 tekens).

8.

Bevestig de instelling en druk op de [OK]-knop.

9.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Een faxnummer kan de volgende tekens bevatten: cijfers 0 t/m 9, pauze, " ", " " en spatie.

• Voer indien nodig een pauze in het faxnummer in. Het apparaat pauzeert kort voordat het de cijfers na de pauze kiest. U kunt de pauzetijd bepalen via de instelling [Pauzetijd] onder de instellingen voor het versturen van faxen.

• Om toondiensten op een kiestoonlijn te gebruiken, voert u een " " in het faxnummer in. "Met " schakelt u tijdelijk van puls naar kiestoon.

• Als het apparaat via een PBX op het telefoonnetwerk is aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat het externe lijntoegangsnummer is opgegeven in [PBX-toegangsnummer] voor het faxnummer.

• Gebruik Web Image Monitor om een internetfaxbestemming (een e-mailadres) te registreren.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het [Adresboek]-menu instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over het invoeren van tekens, zie Pag.129 "Tekens invoeren".

• Zie voor meer informatie over [Pauzetijd] Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Zie voor meer informatie over [PBX-toegangsnummer] Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Zie voor meer informatie over het registreren van een internetfaxbestemming Pag.215

"Faxbestemmingen registreren met Web Image Monitor".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Faxbestemmingen registreren

Faxbestemmingen wijzigen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u informatie van geregistreerde bestemmingen kunt wijzigen.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Adresboek] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Snelkiesbestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Nr.] te selecteren en voer vervolgens met de cijfertoetsen het gewenste snelkiesnummer (1 t/m 20) in of het verkorte kiesnummer (1 t/m 200).

Het faxnummer en de faxnaam die op dat nummer zijn geregistreerd, worden weergegeven.

6.

Druk op [ ][ ] om [Faxnr.] te selecteren en bewerk het faxnummer dan (maximaal 40 tekens).

7.

Druk op [ ][ ] om [Naam] te selecteren en bewerk vervolgens de faxnaam (maximaal

20 tekens).

8.

Bevestig de instelling en druk op de [OK]-knop.

9.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het [Adresboek]-menu instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over het invoeren van tekens, zie Pag.129 "Tekens invoeren".

213

6. De faxfunctie gebruiken

Faxbestemmingen verwijderen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u geregistreerde bestemmingen kunt verwijderen.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

214

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Adresboek] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Snelkiesbestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Nr.] te selecteren en voer vervolgens met de cijfertoetsen het gewenste snelkiesnummer (1 t/m 20) in of het verkorte kiesnummer (1 t/m 200).

Het faxnummer en de faxnaam die op dat nummer zijn geregistreerd, worden weergegeven.

6.

Druk op [ ][ ] om [Faxnr.] te selecteren en druk op [ ] totdat het huidige nummer is verwijderd.

7.

Druk op [ ][ ] om [Naam] te selecteren en druk op [ ] tot de huidige naam is verwijderd.

8.

Bevestig de instelling en druk op de [OK]-knop.

9.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het [Adresboek]-menu instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Faxbestemmingen registreren

Faxbestemmingen registreren met Web Image Monitor

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u bestemmingen kunt registreren met Web Image Monitor.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres ervan in te vullen.

2.

Klik op [Snelkeuzebestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming].

3.

Selecteer [Fax] in de lijst [Bestemmingstype].

4.

Selecteer [Snelkeuzenummer] of [Verkort kiesnummer] en selecteer vervolgens het registratienummer in de lijst.

5.

Registreer informatie indien nodig.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

8.

Sluit de webbrowser.

Instellingen voor faxbestemmingen

Item

Snelkeuzenummer /

Verkort kiesnummer

Instelling

Vereist

Naam Optioneel

Beschrijving

Selecteer het nummer waaraan u een snelkeuzebestemming of een verkorte bestemming wilt toewijzen.

Naam van de bestemming. De naam die u hier opgeeft, wordt weergegeven op het scherm als u een faxbestemming selecteert. Kan tot 20 tekens bevatten.

215

216

6. De faxfunctie gebruiken

Item

Faxnummer

E-mailadres

Instelling

Optioneel

Optioneel

Beschrijving

Faxnummer van de bestemming. Kan tot 40 tekens bevatten.

Als het apparaat via een PBX op het telefoonnetwerk is aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat het externe lijntoegangsnummer is opgegeven in [PBXtoegangsnummer] voor het faxnummer.

E-mailadres van de bestemming van de internetfax.

Kan tot 64 tekens bevatten.

• Een faxnummer mag uit de volgende tekens bestaan: 0 tot en met 9, "P" (pauze), " ", " ", "-" en spatie.

• Voer indien nodig een pauze in het faxnummer in. Het apparaat pauzeert kort voordat het de cijfers na de pauze kiest. U kunt de pauzetijd bepalen via de instelling [Pauzetijd] onder de instellingen voor het versturen van faxen.

• Om toondiensten op een kiestoonlijn te gebruiken, voert u een " " in het faxnummer in. "Met " schakelt u tijdelijk van puls naar kiestoon.

• Zie voor meer informatie over [Pauzetijd] Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Zie voor meer informatie over [PBX-toegangsnummer] Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over Web Image Monitor, zie Pag.319 "Web Image Monitor gebruiken"

Faxbestemmingen wijzigen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u informatie van geregistreerde bestemmingen kunt wijzigen.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres ervan in te vullen.

2.

Klik op [Snelkeuzebestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming].

Als u de verkorte kiesbestemming wijzigt, ga dan verder met stap 4.

3.

Klik op [Verkorte faxkiesnummer-bestemming].

4.

Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen en klik vervolgens op [Wijzigen].

5.

Wijzig de instellingen indien nodig.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

Faxbestemmingen registreren

8.

Sluit de webbrowser.

Faxbestemmingen verwijderen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u geregistreerde bestemmingen kunt verwijderen.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres ervan in te vullen.

2.

Klik op [Snelkeuzebestemming] of [Verkorte faxkiesnummer-bestemming].

Als u een verkorte kiesbestemming verwijdert, ga dan verder met stap 4.

3.

Klik op [Verkorte faxkiesnummer-bestemming].

4.

Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Verwijderen].

5.

Bevestig dat u de geselecteerde gebruiker wilt verwijderen.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

8.

Sluit de webbrowser.

217

218

6. De faxfunctie gebruiken

Een fax versturen

In dit onderdeel worden de verzendingsmodi en de basisbewerkingen voor het versturen van een fax beschreven.

• Het is raadzaam de ontvanger te bellen en af te spreken wanneer belangrijke documenten worden verzonden.

Verzendingsmodus selecteren

Dit gedeelte beschrijft hoe u de verzendingsmodus selecteert.

Er zijn twee manieren van verzenden: Geheugenverzending en Directe verzending.

Geheugenverzending

In deze modus zal het apparaat verschillende originelen naar het geheugen scannen en ze daarna tegelijkertijd versturen. Dit is handig wanneer u haast heeft en het document wilt meenemen. In deze modus kunt u een fax versturen naar meerdere bestemmingen.

Directe verzending

In deze modus scant het apparaat het origineel en faxt deze tegelijkertijd zonder het in zijn geheugen op te slaan. Dit is handig wanneer u snel een origineel wilt versturen. In deze modus kunt u slechts één bestemming opgeven.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

NL CES176

Een fax versturen

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Directe TX] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Uit], [Aan] of [Uitsluitend volgende fax] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Voor geheugenverzending selecteert u [Uit].

Voor directe verzending selecteert u [Aan] of [Uitsluitend volgende fax].

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Internetfax verzenden

U kunt een fax verzenden via het internet. Als u faxen naar internetfaxbestemmingen stuurt, converteert het apparaat gescande afbeeldingen in bestanden van TIFF-F-formaat en verstuurt ze als bijlagen in een e-mail.

• Het beveiligingsniveau voor internetcommunicatie is laag. Het wordt aangeraden het telefoonnetwerk te gebruiken voor vertrouwelijke communicatie.

• Het bezorgen via internetfax kan vertraagd zijn als gevolg van drukte op het netwerk. Gebruik een openbare telefoonlijn als de fax direct moet worden afgeleverd.

• De Internetfaxfunctie die door dit apparaat wordt ondersteund, is compatibel met ITU-T aanbeveling T.37 (eenvoudige modus).

• Om de internetfaxfunctie te kunnen gebruiken, dienen de netwerkinstellingen juist te worden geconfigureerd.

• Het kan even duren voor de verzending van internetfaxen begint. Het apparaat heeft een bepaalde tijd nodig om gegevens in het geheugen te converteren voor de verzending ervan.

219

6. De faxfunctie gebruiken

• Afhankelijk van de eigenschappen van de e-mailomgeving, kunt u wel of geen grote afbeeldingen faxen.

• De "Foto"-resolutie is niet beschikbaar voor internetfaxen. Faxen worden gestuurd met een "Detail"resolutie als de "Foto"-resolutie is opgegeven.

• Als de faxen op een computer worden ontvangen, dient er een toepassing te worden geïnstalleerd waarmee de documenten kunnen worden bekeken.

• Voor meer informatie over netwerkinstellingen, zie Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Basisbewerkingen voor het versturen van een fax

In dit onderdeel worden de basisbewerkingen voor het sturen van een fax beschreven.

• Het origineel in de ADF gaat voor het origineel op de glasplaat als u originelen zowel in de ADF als op de glasplaat plaatst.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

220

NL CES176

2.

Plaats het origineel op de glasplaat of in de ADF.

Configureer indien nodig de geavanceerde scaninstellingen.

3.

Voer met de cijfertoetsen het faxnummer in (maximaal 40 tekens) of geef een bestemming op met de Eéntoetsknoppen of de functie verkorte kiesbestemming.

• Als het apparaat via een PBX op het telefoonnetwerk is aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat het externe lijntoegangsnummer is opgegeven in [PBX-toegangsnummer] voor het faxnummer.

• Om een internetfaxbestemming op te geven, gebruikt u de sneltoetsen of de functie verkorte kiesbestemming.

Een fax versturen

4.

Druk op de [Start zwart-wit]-knop.

NL CES172

• Afhankelijk van de apparaatinstellingen, wordt u mogelijk gevraagd om het faxnummer opnieuw in te voeren als u het faxnummer van de bestemming handmatig hebt ingevoerd.

Voer het faxnummer binnen 30 seconden in. Als de faxnummers niet overeenstemmen, keert u terug naar stap 3.

• Als u de glasplaat gebruikt in de stand Geheugentransmissie, zal u worden gevraagd een ander origineel te plaatsen. Ga in dit geval verder met de volgende stap.

5.

Als u meerdere originelen wilt scannen, drukt u binnen 60 seconden op [Ja], plaatst u het volgende origineel op de glasplaat en drukt u vervolgens op [OK]. Herhaal deze stap totdat alle originelen zijn gescand.

Als u niet binnen 60 seconden op [Ja] drukt, kiest het apparaat de bestemming.

6.

Wanneer alle originelen gescand zijn, drukt u op [Nee] om de fax te versturen.

• Een faxnummer kan de volgende tekens bevatten: cijfers 0 t/m 9, pauze, " ", " " en spatie.

• Voer indien nodig een pauze in in het faxnummer. Het apparaat pauzeert kort voordat het de cijfers na de pauze kiest. U kunt de pauzetijd bepalen via de instelling [Pauzetijd] onder de instellingen voor het versturen van faxen.

• Om toondiensten op een pulslijn te gebruiken, voert u een " " in het faxnummer in. "Met " schakelt u tijdelijk van puls naar kiestoon.

• U kunt ook een bestemming opgeven met de [Pauze/Herhaal]-knop.

• U kunt meerdere bestemmingen opgeven voor de fax die u stuurt.

• Het apparaat vraagt u alleen om het faxnummer tweemaal in te voeren als u de bestemming handmatig invoert. Bestemmingen die zijn opgegeven met de sneltoetsen, de functie verkorte kiesbestemming of de [Pauze/Herhaal]-knop hoeven niet te worden bevestigd.

• Als het apparaat in Geheugenverzendingmodus staat, kunt u [Autom. opnieuw proberen] onder de instellingen voor het versturen van faxen instellen zodat het apparaat automatisch de bestemming opnieuw kiest als de lijn bezet is of als er een fout optreedt tijdens de verzending.

221

222

6. De faxfunctie gebruiken

• Als het apparaat in Geheugenverzendingmodus staat, kan het geheugen van het apparaat vol raken tijdens het scannen van de originelen. In dit geval vraagt het scherm u om de verzending te annuleren of om alleen de pagina's te versturen die succesvol zijn gescand.

• Als u een Internetfaxbestemming opgeeft nadat u Directe verzending heeft gekozen, schakelt de modus tijdelijk over naar Geheugenverzending.

• Als het papier in de ADF is vastgelopen, is de vastgelopen pagina niet juist gescand. Als het apparaat in de Directe verzendingmodus staat, verstuur de fax dan opnieuw vanaf de vastgelopen pagina. Als het apparaat in Geheugenverzendingmodus staat, scan de gehele originelen dan opnieuw.

• Voor meer informatie over het invoeren van tekens, zie Pag.129 "Tekens invoeren".

• Om de originelen te plaatsen, zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

• Om geavanceerde scannerinstellingen te configureren, zie Pag.229 "Scaninstellingen opgeven".

• Zie voor meer informatie over [PBX-toegangsnummer] Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over het gebruik van de sneltoetsen, de functie verkorte kiesbestemming of de

[Pauze/Herhaal]-knop of het versturen van een fax naar meerdere bestemmingen tegelijk,

raadpleegt u Pag.223 "De faxbestemming opgeven".

• Voor meer informatie over het bevestigen van faxnummers, zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

• Voor meer informatie over [Autom. opnieuw proberen] of [Pauzetijd], zie Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier in de ADF, zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

Een fax annuleren

Volg de onderstaande procedure om het versturen van een fax te annuleren.

Als het apparaat in de Directe verzendingmodus staat

Als u het versturen van een fax annuleert als het apparaat het origineel scant, wordt het verzendingsproces van de fax onmiddellijk geannuleerd. In dit geval wordt er een foutmelding weergegeven op het apparaat van de ontvanger.

Als het apparaat in de Geheugenverzendingmodus staat

Als u het versturen van een fax annuleert als het apparaat het origineel scant, wordt het document niet verstuurd.

Als u het versturen van een fax annuleert tijdens het versturen, wordt het verzendingsproces van de fax onmiddellijk geannuleerd. In dit geval wordt er een foutmelding weergegeven op het apparaat van de ontvanger.

Een fax versturen

1.

Druk op de [Fax]-knop.

2.

Druk op de [Wis/Stop]-knop.

NL CES176

NL CES173

• Als u het versturen van een fax annuleert als de fax naar meerdere bestemmingen tegelijk wordt gestuurd (broadcast), wordt alleen de fax naar de huidige bestemming geannuleerd. De fax wordt naar de opeenvolgende bestemmingen gestuurd.

• Voor meer informatie over het versturen van een fax naar meerdere bestemmingen (broadcast), zie

Pag.226 "De bestemming opgeven met de functie versturen naar meerdere bestemmingen".

De faxbestemming opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de bestemming kan opgeven als u een fax wilt versturen.

U kunt het faxnummer van de bestemming invoeren met de cijfertoetsen of bestemmingen opgeven via de volgende functies:

• De sneltoetsen gebruiken

• Verkorte kiesbestemmingen gebruiken

• De functie verzenden naar meerdere bestemmingen gebruiken

223

6. De faxfunctie gebruiken

• De functie opnieuw kiezen gebruiken

De bestemming opgeven met de sneltoetsen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u een bestemming selecteert die als snelkiesbestemming is opgegeven met de sneltoetsen.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

NL CES176

2.

Druk op de sneltoets waaronder de gewenste snelkeuzebestemming is geregistreerd.

Druk op de [Shift]-knop als u snelkiesbestemmingen 11 t/m 20 wilt gebruiken voordat u op een sneltoets drukt.

224

NL CES183

• U kunt de geregistreerde namen en faxnummers nakijken door een overzicht af te drukken.

• Voor meer informatie over het registreren van snelkiesbestemmingen, zie Pag.211

"Faxbestemmingen registreren".

• Voor meer informatie over het afdrukken van het overzicht met snelkiesbestemmingen, zie Pag.

301 "Lijsten/rapporten afdrukken".

Een fax versturen

De bestemming opgeven met verkorte kiesbestemming

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u een bestemming selecteert die is geregistreerd onder een verkort kiesnummer.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

2.

Druk op de knop [Adresboek].

NL CES176

NL CES180

Als u wilt zoeken naar een bepaalde registratie via een registratienummer of naam, gebruik dan de volgende stappen:

• Zoeken op registratienummer

Druk nogmaals op de [Adresboek]-knop en voer het nummer in met de cijfertoetsen.

• Zoeken op naam

Voer de eerste letters van de naam in met de cijfertoetsen. Met elk teken dat u invoert, verandert het display om de overeenkomende naam weer te geven.

3.

Druk op [ ][ ] om de gewenste verkorte kiesbestemming te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

• Het Adresboek toont alleen de verkorte kiesbestemmingen. Gebruik de sneltoetsen om snelkiesbestemmingen op te geven.

• U kunt de geregistreerde namen en faxnummers nakijken door een overzicht af te drukken.

225

6. De faxfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over het registreren van verkorte kiesbestemmingen, zie Pag.211

"Faxbestemmingen registreren".

• Voor meer informatie over het afdrukken van een overzicht met verkorte kiesbestemmingen, zie

Pag.301 "Lijsten/rapporten afdrukken".

De bestemming opgeven met de functie versturen naar meerdere bestemmingen

Met de broadcastfunctie kunt u een fax tegelijkertijd naar meerdere bestemmingen versturen. U kunt faxen naar maximaal 100 bestemmingen versturen (inclusief normale faxbestemmingen en internetfaxbestemmingen).

Faxen worden naar bestemmingen gestuurd in de volgorde waarin ze zijn opgegeven.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

226

NL CES176

2.

Voeg een bestemming toe op één van de volgende manieren:

• Om een snelkiesbestemming toe te voegen drukt u op de sneltoets naar keuze.

• Om een verkorte kiesbestemming toe te voegen drukt u op de [Adresboek]-knop, selecteer vervolgens een bestemming en druk op de [OK]-knop.

• Om een handmatig opgegeven bestemming toe te voegen controleert u of [Nr.toets] is ingedrukt en vervolgens voert u het faxnummer van de bestemming in met de cijfertoetsen.

3.

Druk op de [OK]-knop.

Druk op [Lijst] om de lijst te zien met de bestemmingen die u tot dusver heeft toegevoegd.

Ga terug naar stap 2 om meer bestemmingen toe te voegen.

• Als u meerdere bestemmingen opgeeft, kunt op de [Wis/Stop]-knop drukken om alle bestemmingen te wissen.

• Als u meerdere bestemmingen opgeeft in Directe verzendingsmodus, schakelt het apparaat tijdelijk over op Geheugenverzendingmodus.

Een fax versturen

• Als de bestemmingen zowel normale faxbestemmingen als internetfaxbestemmingen bevat, zal de fax eerst naar de internetfaxbestemmingen worden gestuurd.

• Tijdens het verzenden naar meerdere bestemmingen, kunt u met de [Wis/Stop]-knop alleen de fax naar de huidige bestemming annuleren.

De bestemming opgeven met de functie opnieuw proberen

U kunt de laatst gebruikte bestemming opgeven als de bestemming voor de huidige taak.

Met deze functie kunt u tijd besparen als u vaak berichten naar dezelfde bestemming stuurt, omdat u de bestemming niet opnieuw hoeft in te voeren.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

2.

Druk op de [Pauze/Herhaal]-knop.

NL CES176

NL CES171

Handige verzendingfuncties

In dit onderdeel worden handige faxfuncties uitgelegd.

U kunt de status van het apparaat van de ontvanger eenvoudig controleren via de functie 'Op de haak' voordat u een fax stuurt. Als u een extra telefoon heeft, kunt u praten en een fax versturen in één gesprek.

227

6. De faxfunctie gebruiken

• Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Directe verzending.

• Deze functie is niet beschikbaar met Internetfax.

Een fax versturen met de hoorn op de haak

Met de functie Direct kiezen kunt u de status van de ontvanger controleren terwijl u via de ingebouwde luidspreker kunt meeluisteren. Dit is een handige functie als u zeker wilt weten dat de fax wordt ontvangen.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

2.

Plaats het origineel.

3.

Druk op de [Direct kiezen]-knop.

NL CES181

"Op de haak" wordt op het scherm weergegeven.

4.

Geef de bestemming op met de cijfertoetsen.

5.

Als u een hoge toon hoort, druk dan op de [Start zwart-wit]-knop.

228

NL CES172

6.

Druk op [TX] en druk vervolgens op de [Start zwart-wit]-knop.

Een fax versturen

• Voor meer informatie over het selecteren van de verzendingsmodus, zie Pag.218

"Verzendingsmodus selecteren".

Een fax versturen na een gesprek

Met een externe telefoon kunt u een fax versturen nadat u uw gesprek heeft beëindigd zonder de verbinding te verbreken en opnieuw te moeten kiezen. Dit is een handige functie als u zeker wilt weten dat de fax wordt ontvangen.

1.

Plaats het origineel.

2.

Pak de hoorn van de externe telefoon van de haak.

3.

Geef de bestemming op met de externe telefoon.

4.

Als de ontvanger antwoordt, vraag hem/haar dan om op de fax-starttoets aan de kant van de ontvanger te drukken.

5.

Als u een hoge toon hoort, druk dan op de [Start zwart-wit]-knop.

NL CES172

6.

Druk op [TX] en druk vervolgens op de [Start zwart-wit]-knop.

7.

Leg de hoorn op de haak.

• Voor meer informatie over het aansluiten van een externe telefoon, zie Pag.70 "Aansluiten op een telefoonlijn".

• Voor meer informatie over het selecteren van de verzendingsmodus, zie Pag.218

"Verzendingsmodus selecteren".

Scaninstellingen opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de afbeeldingsbelichting en -resolutie voor de huidige scantaak kunt instellen.

229

6. De faxfunctie gebruiken

Afbeeldingsbelichting aanpassen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de afbeeldingsbelichting voor de huidige taak aanpast.

Er zijn drie afbeeldingsbelichtingsniveaus. Hoe donkerder het belichtingsniveau, hoe donkerder de afdruk.

1.

Druk op de [Belichting]-knop.

230

NL CES178

2.

Druk op [ ][ ] om het gewenste belichtingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Dichtheid] van het apparaat zo instellen dat alle scans worden gemaakt met een bepaald belichtingsniveau.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

• Voor meer informatie over [Dichtheid], zie Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

De resolutie opgeven

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de scanresolutie voor de huidige taak kunt opgeven.

Een fax versturen

Er zijn drie instellingen voor resolutie:

Standaard

Selecteer deze als het origineel een afgedrukt document of een document met drukletters met tekens van normale afmetingen.

Detail

Selecteer deze als het origineel een document is met kleine opdruk.

Foto

Selecteer deze als het origineel afbeeldingen bevat zoals foto's of gearceerde tekeningen.

1.

Druk op de [Afbeeldingskwaliteit]-knop.

NL CES179

2.

Druk op [ ][ ] om de gewenste resolutie-instelling te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

• Druk op de [Escape]-knop om de huidige wijziging te annuleren en terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt de standaardinstelling [Resolutie] van het apparaat zo instellen dat er altijd wordt gescand met een bepaald resolutieniveau.

• De "Foto"-resolutie is niet beschikbaar voor internetfaxen. Faxen worden gestuurd met een "Detail"resolutie als de "Foto"-resolutie is opgegeven.

• Tijdelijke taakinstellingen worden in de volgende gevallen gewist:

• Als er geen informatie wordt ingevoerd in de tijd die is opgegeven bij [Automatische reset systeem] terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als er op de [Wis/Stop]-knop wordt gedrukt terwijl het beginscherm wordt weergegeven.

• Als de modus van het apparaat wordt veranderd.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld.

• Als de standaardinstelling van het apparaat voor dezelfde instelling wordt gewijzigd.

231

232

6. De faxfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over [Resolutie], zie Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Voor meer informatie over [Automatische reset systeem], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer

(LAN-fax)

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de faxfunctie van het apparaat kunt gebruiken op een computer.

U kunt een document rechtstreeks vanaf een computer via dit apparaat naar een ander faxapparaat sturen, zonder het document te hoeven afdrukken.

• Deze functie wordt ondersteund door Windows XP/Vista/7 en Windows Server 2003/2003

R2/2008/2008 R2. Mac OS X ondersteunt deze functie niet.

Het LAN-fax adresboek configureren

In dit onderdeel wordt het LAN-fax adresboek beschreven. Configureer het LAN-fax adresboek op de computer. In het LAN-fax adresboek kunt u faxbestemmingen snel en eenvoudig opgeven.

Het LAN-fax adresboek kan maximaal 1000 registraties bevatten, waaronder individuele bestemmingen en groepsbestemmingen.

• U kunt op uw computer aparte LAN-fax adresboeken configureren voor elke gebruikersaccount.

• U kunt het LAN-fax adresboek importeren en exporteren indien gewenst.

Het LAN-fax adresboek openen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u het LAN-fax adresboek opent.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

1.

Klik in het menu [Start] op [Printers en faxapparaten].

2.

Klik op het pictogram van het LAN-faxstuurprogramma.

3.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukvoorkeuren...].

233

6. De faxfunctie gebruiken

4.

Klik op het tabblad [Adresboek].

• In de [Bekijken:]-lijst kunt u het soort bestemmingen selecteren dat u wilt laten weergeven.

• [Alles]: Geeft alle bestemmingen weer.

• [Groep]: Geeft alleen groepen weer.

• [Gebruiker]: Geeft alleen individuele bestemmingen weer.

Bestemmingen registreren

Dit onderdeel beschrijft hoe u bestemmingen in het Adresboek voor LAN-fax kunt registreren.

1.

Open het LAN-fax adresboek en klik op [Gebruiker toevoegen].

234

2.

Registreer de vereiste informatie en klik op [OK].

Zie de onderstaande tabel voor details.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

LAN-faxbestemmingen instellen

Item Instelling

Naam Vereist

Beschrijving

Naam van de bestemming. Kan tot 32 tekens bevatten.

Bedrijf

Afdeling

Telefoon

Fax

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Vereist

Bedrijfsnaam van de bestemming. Kan tot 64 tekens bevatten. U kunt uit geregistreerde gegevens selecteren.

Afdelingsnaam van de bestemming. Kan tot 64 tekens bevatten. U kunt uit geregistreerde gegevens selecteren.

Telefoonnummer van de bestemming. Kan tot 40 tekens bevatten.

Faxnummer van de bestemming. Kan tot 40 tekens bevatten.

• Een telefoon- of faxnummer mag uit de volgende tekens bestaan: 0 tot en met 9, "P" (pauze), " ",

" ", "-" en spatie.

• Voer indien nodig een pauze in in het faxnummer. Het apparaat pauzeert kort voordat het de cijfers na de pauze kiest. U kunt de pauzetijd bepalen via de instelling [Pauzetijd] onder de instellingen voor het versturen van faxen.

• Om toondiensten op een pulslijn te gebruiken, voert u een " " in het faxnummer in. "Met " schakelt u tijdelijk van puls naar kiestoon.

• Er verschijnt een bericht als de naam die u heeft opgegeven reeds bestaat in het LAN-Fax adresboek. Om een bestemming onder een andere naam op te slaan, klikt u op [Nee] en voert u een andere naam in. Als u op [Ja] klikt, wordt het onder dezelfde naam opgeslagen.

• U kunt een bestaande bestemming gedeeltelijk bewerken en dan opslaan als een nieuwe bestemming met gelijksoortige informatie.

• Zie voor meer informatie over [Pauzetijd] Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

• Voor meer informatie over het registreren van een nieuwe bestemming die op een bestaande lijkt,

zie Pag.235 "Bestemmingen bewerken".

Bestemmingen bewerken

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u geregistreerde bestemmingen kunt bewerken.

235

6. De faxfunctie gebruiken

1.

Open het LAN-fax adresboek, selecteer de bestemming die u wilt bewerken uit de [Lijst

Gebruiker:] en klik vervolgens op [Bewerken].

2.

Bewerk de informatie en klik dan op [OK].

Klik op [Sla op als nw. gebr.] als u een nieuwe bestemming wilt registreren met gelijksoortige informatie. Dit is handig als u een reeks bestemmingen wilt registreren die gelijksoortige informatie bevatten. Om het dialoogvenster te sluiten zonder de oorspronkelijke bestemming aan te passen, klikt u op [Annuleren].

• Er verschijnt een bericht als de naam die u heeft opgegeven reeds bestaat in het LAN-Fax adresboek. Om een bestemming onder een andere naam op te slaan, klikt u op [Nee] en voert u een andere naam in. Als u op [Ja] klikt, wordt het onder dezelfde naam opgeslagen.

Groepen registreren

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u groepen bestemmingen kunt registreren.

Een groep kan uit maximaal 100 individuele bestemmingen bestaan.

1.

Open het LAN-fax adresboek en klik op [Groep toevoegen].

236

2.

Voer de groepsnaam in in het veld [Groepsnaam].

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

3.

Selecteer de bestemming die u in de groep wilt opnemen uit de [Lijst Gebruiker:] en klik vervolgens op [Toev.].

Als u een bestemming uit een groep wilt verwijderen, selecteer dan de bestemming die u wilt verwijderen van [Lijst groepsleden:] en klik op [Verwijder van lijst].

4.

Klik op [OK].

• Een groep moet ten minste één bestemming bevatten.

• U moet een groepsnaam opgeven voor een groep. U kunt niet meerdere groepen dezelfde naam geven.

• U kunt dezelfde bestemming in meerdere groepen registreren.

Groepen bewerken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u geregistreerde groepen bewerkt.

1.

Open het LAN-fax adresboek, selecteer de groep die u wilt bewerken uit de [Lijst

Gebruiker:] en klik vervolgens op [Bewerken].

2.

Om een bestemming aan de groep toe te voegen, selecteert u de bestemming die u wilt toevoegen uit de [Lijst Gebruiker:] en klikt u op [Toev.].

3.

Als u een bestemming uit een groep wilt verwijderen, selecteer dan de bestemming die u wilt verwijderen van [Lijst groepsleden:] en klik op [Verwijder van lijst].

4.

Klik op [OK].

• Er verschijnt een bericht als de naam die u heeft opgegeven reeds bestaat in het LAN-Fax adresboek. Klik op [OK] en registreer het onder een andere naam.

Individuele bestemmingen of groepen verwijderen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u individuele bestemmingen of groepen uit het LAN-fax adresboek kunt verwijderen.

237

238

6. De faxfunctie gebruiken

1.

Open het LAN-fax adresboek, selecteer de bestemming die u wilt verwijderen uit de [Lijst

Gebruiker:] en klik vervolgens op [Verwijd.].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

2.

Klik op [Ja].

• Een bestemming wordt automatisch verwijderd uit een groep als die bestemming uit het LAN-fax adresboek is verwijderd. Als u de laatste bestemming van een groep verwijdert, wordt er een bericht weergegeven die u vraagt om het verwijderen te bevestigen. Klik op [OK] als u de groep wilt verwijderen.

• Als een groep wordt verwijderd, blijven de bestemmingen bestaan die in het LAN-fax adresboek staan.

Gegevens exporteren/importeren voor het LAN-fax adresboek

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u gegevens voor het LAN-fax adresboek exporteert of importeert.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

Gegevens voor het LAN-fax adresboek exporteren

Gegevens voor het LAN-fax adresboek kunnen geëxporteerd worden in een bestand in CSVformaat (Comma Separated Values).

Volg deze procedure om gegevens voor het LAN-fax adresboek te exporteren.

1.

Open het LAN-fax adresboek en klik vervolgens op [Exporteren].

2.

Ga naar de locatie waar u de gegevens voor het LAN-fax adresboek wilt opslaan, geef de naam voor het bestand op en klik vervolgens op [Opslaan].

Gegevens voor het LAN-fax adresboek importeren

Gegevens voor het LAN-fax adresboek kunnen geïmporteerd worden in een bestand in CSVformaat (Comma Separated Values). U kunt adresboekgegevens importeren uit andere toepassingen als de gegevens als een CSV-bestand zijn opgeslagen.

Volg deze procedure om gegevens voor het LAN-fax adresboek te importeren. Om adresboekgegevens uit andere toepassingen te importeren, dient u de juiste items te selecteren die moeten worden geïmporteerd.

1.

Open het LAN-fax adresboek en klik op [Importeren].

2.

Selecteer het bestand met de adresboekgegevens en klik op [Openen].

Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van de te importeren items weergegeven.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

3.

Selecteer voor elk veld een passend item uit de lijst.

Selecteer [*leeg*] voor velden waarvoor geen te importeren gegevens bestaan. Let op dat

[*leeg*] niet kan worden geselecteerd voor de velden [Naam] of [Fax].

4.

Klik op [OK].

Als tijdens het importeren een bestemming met dezelfde naam wordt gevonden, dient u één van de volgende bewerkingen te selecteren:

• [Overslaan]: Hiermee wordt de bestemming overgeslagen en worden de overige gegevens geïmporteerd.

• [Sla op als nw. gebr.]: Importeert de huidige bestemming als een aparte bestemming onder dezelfde naam als een bestaande bestemming.

• [Sla allen op als nw. gebr.]: Importeert de huidige en opeenvolgende bestemmingen als aparte bestemmingen onder dezelfde naam als bestaande bestemmingen.

• [Overschrijven]: Importeert de bestemming en overschrijft daarmee de gegevens die al in het LAN-fax adresboek aanwezig zijn.

• [Overschrijf alles]: Importeert de huidige en volgende bestemmingen onder dezelfde namen als bestaande bestemmingen en overschrijft daarmee de gegevens die al in het

LAN-fax adresboek aanwezig zijn.

• [Annuleren]: Annuleert het importeren.

Als een bestemming geen naam bevat of als er ongeldige tekens in het telefoon- of faxnummer worden gebruikt, dient u één van de volgende bewerkingen te selecteren:

• [Overslaan]: Hiermee wordt de bestemming overgeslagen en worden de overige gegevens geïmporteerd.

• [Opslaan]: Importeert de bestemming zoals die is.

• [Alles opslaan]: Importeert de huidige en opeenvolgende bestemmingen zoals die zijn.

• [Annuleren]: Annuleert het importeren.

239

240

6. De faxfunctie gebruiken

• CSV-bestanden worden geëxporteerd met Unicode-codering.

• Gegevens in het LAN-fax adresboek kunnen uit CSV-bestanden worden geïmporteerd mits de codering Unicode of ASCII is.

• Groepsgegevens kunnen niet geëxporteerd of geïmporteerd worden.

• Er kunnen maximaal 1000 bestemmingen in het LAN-fax adresboek geregistreerd worden. Als deze grens tijdens het importeren wordt overschreden, zullen de overgebleven bestemmingen niet worden geïmporteerd.

Basisbewerkingen voor het versturen van faxen vanaf een computer

Dit onderdeel beschrijft de basishandelingen voor het versturen van faxen vanaf een computer.

U kunt de bestemming uit het LAN-fax adresboek selecteren of rechtstreeks het faxnummer invoeren. U kunt faxen versturen naar maximaal 100 bestemmingen tegelijk.

• Voordat u een fax verstuurt, slaat het apparaat alle faxgegevens op in het geheugen. Als het geheugen van het apparaat vol raakt tijdens het opslaan van deze gegevens, zal de verzending van de fax worden geannuleerd. Als dit gebeurt, kunt u de resolutie verlagen of het aantal pagina's verminderen en het opnieuw proberen.

• In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP gebruikt. Als u een ander besturingsprogramma gebruikt, kan de procedure enigszins anders zijn.

1.

Open het bestand dat u wilt verzenden.

2.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukken...].

3.

Selecteer het LAN-faxstuurprogramma als de priner en klik op [OK].

Configureer indien nodig de instellingen voor de verzending in de eigenschappen van het LANfaxstuurprogramma voordat u op [OK] klikt.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

4.

Om een bestemming op te geven via het LAN-fax adresboek, selecteert u een bestemming uit [Lijst Gebruiker:] en klikt u op [Aan Lijst toevoegen].

Herhaal deze stap om meer bestemmingen toe te voegen.

5.

Om rechtstreeks een faxnummer in te voeren, klikt u op het tabblad [Geef de bestemming op], voert u een faxnummer in (maximaal 40 cijfers) in [Fax nummer:] en klikt u vervolgens op [Aan Lijst toevoegen].

Herhaal deze stap om meer bestemmingen toe te voegen.

6.

Voor het bijvoegen van een faxvoorblad klikt u op [Voorblad bewerken] op het tabblad

[Geef de bestemming op] en vinkt u het vakje [Een voorblad bijvoegen] aan.

Bewerk het voorblad indien nodig en klik vervolgens op [OK].

7.

Klik op [Verzenden].

• Een faxnummer mag uit de volgende tekens bestaan: 0 tot en met 9, "P" (pauze), " ", " ", "-" en spatie.

• Voer indien nodig een pauze in in het faxnummer. Het apparaat pauzeert kort voordat het de cijfers na de pauze kiest. U kunt de pauzetijd bepalen via de instelling [Pauzetijd] onder de instellingen voor het versturen van faxen.

• Om toondiensten op een pulslijn te gebruiken, voert u een " " in het faxnummer in. "Met " schakelt u tijdelijk van puls naar kiestoon.

• Voor het verwijderen van een ingevoerde bestemming, selecteert u de bestemming in

[Bestemmingslijst:] en klikt u op [Verwijder van lijst].

• U kunt het faxnummer dat u heeft ingevoerd, opslaan op het tabblad [Geef de bestemming op] in het LAN-fax adresboek. Klik op [Sla op in Adresboek] om het dialoogvenster te openen voor het registreren van een bestemming.

• Uit de lijst [Bekijken:] kunt u de soorten bestemmingen selecteren die moeten worden weergegeven.

• [Alles]: Geeft alle bestemmingen weer.

• [Groep]: Geeft alleen groepen weer.

• [Gebruiker]: Geeft alleen individuele bestemmingen weer.

• Als het versturen van faxen via LAN-fax beperkt is, dient u een gebruikerscode in de eigenschap van het LAN-faxstuurprogramma in te voeren voordat u een fax kan sturen.

• Voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor verzenden raadpleegt u Pag.

245 "De verzendinstellingen configureren".

• Zie voor meer informatie over [Pauzetijd] Pag.276 "Instellingen voor het versturen van faxen".

241

242

6. De faxfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over het bewerken van een faxvoorblad raadpleegt u Pag.243 "Een faxvoorblad bewerken".

• Voor meer informatie over het invoeren van een gebruikerscode, zie Pag.135 "Als apparaatfuncties zijn beperkt".

Een fax annuleren

U kunt het versturen van een fax annuleren door het bedieningspaneel van het apparaat of uw computer te gebruiken, afhankelijk van de status van de taak.

Annuleren op het moment dat het apparaat een fax ontvangt van de computer

Annuleer de fax op de computer.

Als het apparaat door meerdere computers gedeeld wordt, moet u er op letten dat u niet per ongeluk de fax van een andere gebruiker annuleert.

1.

Dubbelklik op het printerpictogram in de taakbalk van uw computer.

2.

Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Annuleren] in het menu [Document].

Annuleren tijdens het versturen van een fax

Annuleer de fax via het bedieningspaneel.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

NL CES176

2.

Druk op de [Wis/Stop]-knop.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

NL CES173

Een faxvoorblad bewerken

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u een faxvoorblad bewerkt in de eigenschappen van het LANfaxstuurprogramma.

1.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukken...].

2.

Selecteer het LAN-faxstuurprogramma als de printer en klik op [OK].

3.

Klik op het tabblad [Geef de bestemming op] en klik op [Voorblad bewerken].

4.

Configureer de benodigde instellingen en klik dan op [OK].

• Voor meer informatie over instellingen, zie Pag.243 "Instellingen die u kunt configureren voor de faxvoorbladen".

Instellingen die u kunt configureren voor de faxvoorbladen

In dit onderdeel worden de instellingen beschreven die u kunt configureren voor de faxvoorbladen.

243

7

6

6. De faxfunctie gebruiken

1

8

2

3

4

244

5

NL CES253

1. Een voorblad bijvoegen

Vink deze optie aan om een fax met een voorblad te versturen.

2. Van

Voer informatie over de afzender in. Items die leeg zijn, worden niet op het voorblad weergegeven.

• Bedrijf:

Voer uw bedrijfsnaam in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• Afdeling:

Voer uw afdelingsnaam in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• Naam:

Voer uw naam in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• Telefoon:

Voer uw telefoonnummer in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• FAX:

Voer uw faxnummer in. Kan tot 64 tekens bevatten.

3. Bitmap importeren

Geef een bitmap-afbeelding op die u op het voorblad wilt weergeven. De afbeelding wordt in de volgende positie weergegeven: Links=180, Rechts=800, Boven=50, Onder=180 (pixels). Als de afbeelding groter is dan dit gebied, wordt de rest afgesneden.

4. Gebruikerssjabloon

Selecteer het sjabloon voor het voorblad. Er zijn drie sjablonen.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

5. Buttons

• Preview...

Klik hierop om een voorbeeld van het voorblad te zien voordat u de fax verstuurt.

• Alles wissen

Klik hierop om alle informatie die u heeft ingevoerd, te wissen.

• OK

Klik hierop om het bewerken van het faxvoorblad af te sluiten.

• Annuleren

Klik hierop om het faxvoorblad te negeren.

6. Opmerking

Voer een opmerking in voor de fax. Kan tot 256 tekens bevatten.

7. Onderwerp

Voer het onderwerp van de fax in. Kan tot 64 tekens bevatten.

8. Aan

Voer de bestemming in. Items die leeg zijn, worden niet op het voorblad weergegeven.

• Bedrijf:

Voer de bedrijfsnaam van de bestemming in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• Afdeling:

Voer de afdelingsnaam van de bestemming in. Kan tot 64 tekens bevatten.

• Naam:

Voer de naam van de bestemming in. Kan tot 64 tekens bevatten.

De verzendinstellingen configureren

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u de verzendinstellingen kunt configureren in de eigenschappen van het LAN-faxstuurprogramma.

Eigenschappen moeten voor elke toepassing apart worden ingesteld.

1.

Klik in het menu [Bestand] op [Afdrukken...].

2.

Selecteer het LAN-faxstuurprogramma als de printer en klik dan op een knop als

[Geavanceerde opties] of [Eigenschappen] om de eigenschappen van het printerstuurprogramma te openen.

Het dialoogvenster met eigenschappen van het LAN-faxstuurprogramma wordt weergegeven.

3.

Klik op het tabblad [Setup].

4.

Configureer de instellingen indien nodig en klik op [OK].

• Voor meer informatie over instellingen, zie pagina 193. Pag.246 "Instellingen die u kunt configureren in de eigenschappen van het LAN-faxstuurprogramma".

245

1

2

3

6. De faxfunctie gebruiken

Instellingen die u kunt configureren in de eigenschappen van het LANfaxstuurprogramma

In dit onderdeel worden de instellingen beschreven die u kunt configureren in de eigenschappen van het

LAN-faxstuurprogramma.

4

246

5 6

NL CES193

1. Papierformaat

Geef hier het papierformaat op.

• Documentomvang

Geeft het papierformaat aan van het document dat u verzendt. Als er een papierformaat is opgegeven in de toepassing, zal dat papierformaat worden gebruikt. In andere gevallen zal het papierformaat dat hier wordt opgegeven, worden gebruikt.

• Verzendomvang

Geeft het werkelijke papierformaat aan van de fax die wordt verstuurd. Het werkelijke formaat van de fax is A4 als het formaat van het document dat gefaxt wordt A3, B4 of kleiner dan A4 is. Documenten van A3-/B4-formaat worden automatisch verkleind tot een verzendbaar formaat.

2. Richting

Selecteer hier de invoerrichting van de pagina.

3. Resolutie

Geef hier de gewenste resolutie aan.

• Standaard

Selecteer deze optie voor een document met tekens van normale grootte.

• Fijn

Selecteer deze optie voor een document met kleine letters.

De faxfunctie gebruiken vanaf een computer (LAN-fax)

• Foto

Selecteer deze optie voor een document met afbeeldingen zoals foto's of gearceerde tekeningen.

4. Gebruikerscode (User Code)

Indien faxen versturen via LAN-fax niet mogelijk is, kunt u dit vakje aanvinken en een gebruikerscode invoeren voordat u een fax verstuurt.

5. Info...

Geeft de versie van het LAN-faxstuurprogramma weer.

6. Herstel stand.

Hiermee zet u alle instellingen terug naar hun fabrieksinstellingen.

• De instellingen die hier kunnen worden geconfigureerd, zijn uitsluitend van toepassing op de huidige toepassing.

247

248

6. De faxfunctie gebruiken

Een fax ontvangen

In dit onderdeel worden de functies omschreven voor het ontvangen van een fax.

• Als u een belangrijke fax ontvangt, is het raadzaam om de ontvangst te bevestigen aan de afzender.

• Wanneer er te weinig vrije geheugenruimte is, kan het apparaat geen faxdocumenten meer ontvangen.

• Er is een externe telefoon nodig om dit apparaat als telefoon te kunnen gebruiken.

• Alleen papier van het formaat A4, Letter of Legal kan voor het afdrukken van faxen worden gebruikt.

• Voor meer informatie over het aansluiten van een externe telefoon op dit apparaat, zie Pag.70

"Aansluiten op een telefoonlijn".

Ontvangstmodus selecteren

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u de ontvangstmodus selecteert.

De volgende ontvangstmodi zijn beschikbaar:

Het apparaat alleen als faxapparaat gebruiken

Selecteer de volgende modus als er geen externe telefoon of antwoordapparaat is aangesloten:

• Modus Alleen Fax (autom. ontvangst)

In deze modus wordt het apparaat alleen als faxapparaat gebruikt en zal het automatisch faxen ontvangen.

Het apparaat met een extern apparaat gebruiken

Selecteer één van de volgende modi als er geen externe telefoon of antwoordapparaat is aangesloten:

• Modus FAX/TEL Handmatig (handmatige ontvangst)

In deze modus dient u telefoontjes met een externe telefoon te beantwoorden. Als een telefoontje een fax blijkt te zijn, dient u de ontvangst van de fax handmatig te starten.

• Modus Alleen Fax (autom. ontvangst)

In deze modus beantwoordt het apparaat alle binnenkomende telefoontjes in de faxontvangstmodus.

• Modus FAX/TEL Automatisch (autom. ontvangst)

Een fax ontvangen

In deze modus kunt u telefoontjes met een externe telefoon beantwoorden en faxen automatisch ontvangen.

• Modus FAX/TAD (autom. ontvangst)

In deze modus kunt u het apparaat gebruiken met een extern antwoordapparaat.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Faxeigenschappen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Ontvangstinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

4.

Druk op [ ] of [ ] om [Ontvangstmodus omschakelen] te selecteren en vervolgens op de

[OK]-knop.

5.

Druk op [ ] [ ] om de gewenste ontvangstmodus te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• In de modus FAX/TAD begint het apparaat automatisch faxen te ontvangen nadat het antwoordapparaat van de externe lijn een ingesteld aantal keer heeft gerinkeld (dit aantal kunt u instellen bij [Tot. rinkelt. mt TAD] onder [Faxeigenschappen]). Zorg ervoor dat het antwoordapparaat van de externe lijn ingesteld is om oproepen te ontvangen voordat het apparaat start met het ontvangen van faxen.

• Voor meer informatie over [Overall Ringings w/ TAD], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over het ontvangen van internetfaxen, zie Pag.252 "Een internetfax ontvangen".

249

6. De faxfunctie gebruiken

250

Een fax ontvangen in FAX/TEL handmatige modus

Dit onderdeel beschrijft de basishandelingen voor het ontvangen van een fax wanneer de ontvangstmodus ingesteld is op FAX/TEL Handmatig.

1.

Neem de hoorn van de externe lijn van de haak om de oproep te beantwoorden.

Er start een normale telefoonoproep.

2.

Wanneer u een faxtoon of geen geluid hoort, drukt u op de [Fax]-knop en vervolgens op de [Start zwart-wit]-knop.

3.

Druk op [RX].

4.

Druk op de [Start zwart-wit]-knop.

5.

Leg de hoorn op de haak.

Een fax ontvangen met de modus Alleen faxen

Wanneer de ontvangstmodus ingesteld is op Alleen Fax, beantwoordt het apparaat automatisch alle oproepen in de faxontvangstmodus.

• U kunt het aantal keren dat het apparaat moet wachten voordat een telefoontje beantwoord wordt, wijzigen in de instelling [Aantal keer bellen] onder [Faxeigenschappen].

• Als u een telefoontje met de externe telefoon wilt beantwoorden terwijl het apparaat aan het bellen is, zal er een normaal telefoongesprek starten. Als u een faxtoon of geen geluid hoort, dient u de fax handmatig te ontvangen.

• Voor meer informatie over [Aant. keer over laten gaan], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over handmatig een fax ontvangen, zie Pag.250 "Een fax ontvangen in

FAX/TEL handmatige modus".

Een fax ontvangen in de FAX/TEL automatische modus

Wanneer de ontvangstmodus ingesteld is op FAX/TEL Automatisch, ontvangt het apparaar automatisch een fax bij een faxoproep en rinkelt het apparaat bij een telefoonoproep.

1. Wanneer er een oproep wordt ontvangen, probeert het apparaat gedurende vijf seconden een faxtoon te detecteren.

Als het apparaat een faxtoon detecteert, begint het automatisch de fax te ontvangen.

2. Als er geen faxtoon gedetecteerd wordt, begint het apparaat te rinkelen en blijft het proberen een faxtoon te detecteren gedurende de tijd ingesteld bij [RX modus autom.schakeltijd] onder

[Faxeigenschappen].

Een fax ontvangen

• Als het apparaat een faxtoon detecteert of als u de hoorn niet van de haak neemt, begint het apparaat automatisch de fax te ontvangen.

• Om een normale telefoonoproep te starten, neemt u de hoorn van de haak, drukt u op de

[Fax]-knop en drukt u vervolgens op de [Wis/Stop]-knop. Als u een faxtoon of geen geluid hoort, dient u de fax handmatig te ontvangen.

• Als u de hoorn van de haak neemt maar de tijd die opgegeven is bij [RX modus autom.schakeltijd] verstrijkt voor er een normale telefoonoproep start, begint het apparaat de fax automatisch te ontvangen.

• Als u de hoorn van de haak hebt genomen om een oproep te beantwoorden, moet u eerst op de

[Fax]-knop drukken om de faxmodus te activeren voordat u op de [Wis/Stop]-knop drukt. Als de faxmodus niet geactiveerd is op het apparaat, kunt u geen normale oproep starten door op de

[Wis/Stop]-knop te drukken.

• Voor meer informatie over [RX modus autom.schakeltijd], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over handmatig een fax ontvangen, zie Pag.250 "Een fax ontvangen in

FAX/TEL handmatige modus".

Een fax ontvangen in FAX/TAD-modus

Wanneer de ontvangstmodus ingesteld is op FAX/TAD, beantwoordt en registreert het antwoordapparaat van de externe lijn berichten wanneer het apparaat telefoonoproepen ontvangt. Als de ontvangen oproep een faxoproep is, ontvangt het apparaat de fax automatisch.

1. Bij een ontvangen oproep rinkelt het antwoordapparaat van de externe lijn een ingesteld aantal keer (dit aantal kunt u instellen bij [Tot. rinkelt. mt TAD] onder [Faxeigenschappen]).

Als het antwoordapparaat van de externe lijn de oproep niet beantwoordt, ontvangt het apparaat de fax automatisch.

2. Als het antwoordapparaat van de externe lijn de oproep beantwoordt, registreert het apparaat gedurende 30 seconden stilte op de lijn (stiltedetectie).

• Als er een faxtoon of geen geluid gedetecteerd wordt, ontvangt het apparaat de fax automatisch.

• Als er een stem gedetecteerd wordt, start er een normale telefoonoproep. Het antwoordapparaat van de externe lijn neemt berichten op.

• U kunt handmatig een fax ontvangen tijdens stiltedetectie.

• Stiltedetectie houdt 30 seconden aan, zelfs als het externe antwoordapparaat direct gaat kiezen, behalve als u op de [Wis/Stop]-knop drukt en de oproep afbreekt.

251

6. De faxfunctie gebruiken

• Voor meer informatie over [Overall Ringings w/ TAD], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over handmatig een fax ontvangen, zie Pag.250 "Een fax ontvangen in

FAX/TEL handmatige modus".

Een internetfax ontvangen

U kunt het apparaat zo instellen dat er regelmatig e-mails (internetfaxen) worden opgehaald en ze automatisch worden ontvangen, of u kunt handmatig op e-mails controleren en ze ontvangen.

• Geef het e-mailadres van dit apparaat voor het ontvangen van internetfaxen op in

[Gebruikersaccount] onder POP3-instellingen van Web Image Monitor.

• Dit apparaat kan mogelijk geen e-mails in HTML-formaat ontvangen.

Automatische ontvangst

Als [Automatisch POP] onder de internetfaxinstellingen van Web Image Monitor ingeschakeld is, zal het apparaat regelmatig verbinding maken met de POP3-server, zoals is aangegeven in [POPinterval (minuten)] om op nieuwe e-mails te controleren. Het apparaat zal ze downloaden als ze er zijn.

Handmatige ontvangst

Als [Automatisch POP] uitgeschakeld is, gebruik dan het bedieningspaneel om een verbinding met de POP3-server te maken en op nieuwe e-mails te controleren.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

252

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Faxeigenschappen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Ontvangstinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

Een fax ontvangen

4.

Druk op [ ][ ] om [Handmatige POP] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk in het dialoogvenster voor bevestiging op [Ja].

Het apparaat controleert op nieuwe e-mails en downloadt deze indien nodig.

• Als het ophalen van e-mail niet lukt en [Foutmeldingse-mail] onder de internetfaxinstellingen van

Web Image Monitor ingeschakeld is, zal er een e-mail met een foutmelding worden gestuurd naar de oorspronkelijke afzender.

• Als [Foutmeldingse-mail] uitgeschakeld is of als de foutmeldingse-mail niet gelukt is, zal het apparaat een foutenrapport afdrukken.

• Voor meer informatie over de instellingen van Web Image Monitor, zie Pag.353 "De POP3instellingen configureren" en Pag.354 "De internetfaxinstellingen configureren".

Faxen doorsturen of in het geheugen opslaan

Om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers vertrouwelijke faxen onder ogen krijgen, kunt u het apparaat zo instellen dat ontvangen faxen naar een vooraf ingestelde bestemming worden doorgestuurd, of dat ze in het geheugen worden opgeslagen en niet worden afgedrukt.

De doorstuurvoorwaarden configureren

Om doorstuurvoorwaarden voor ontvangen faxen op te geven, configureert u het apparaat als volgt:

1. Selecteer [Doorsturen] voor [Ontv. bestanden instelling] onder de faxeigenschappen om ontvangen faxen door te sturen.

2. Configureer wat er na het doorsturen moet gebeuren in [Doorgestuurd bestand afdrukken] onder de faxeigenschappen:

• [Aan]: Sla de faxen in het afdrukgeheugen op.

• [Uit]: Verwijder de faxen uit het geheugen.

3. Configureer de afdrukinstelling voor faxen die in het geheugen zijn opgeslagen in [Ontvangen bestand afdr.] onder de faxeigenschappen.

• [Aan]: Druk automatisch de ontvangen faxen af en verwijder ze uit het geheugen.

• [Uit]: Sla de ontvangen faxen op in het geheugen en druk ze later handmatig af.

4. Configureer de instelling voor e-mailmelding [Melding status doorsturen] onder de faxeigenschappen:

253

254

6. De faxfunctie gebruiken

• [Actief]: Stuur een e-mailbericht na doorsturen. De bestemming van het e-mailbericht hangt af van hoe de doorstuurbestemming is geconfigureerd.

• [Inactief]: Er wordt geen e-mailbericht verzonden.

5. Geef de doorstuurbestemming op in [Doorstuurbestemming] onder de faxinstellingen met Web

Image Monitor.

• De tabel hieronder laat zien wat er gebeurt als het doorsturen is gelukt of mislukt, afhankelijk van de configuratie van het apparaat.

Doorzen den

Gelukt

Gelukt

Gelukt

Mislukt

Mislukt

Mislukt

[Doorgestuur d bestand afdr.] uit

Aan

Aan uit

Aan

Aan

[Doorgestu urd bestand afdr.]

N.v.t.

Aan uit

N.v.t.

Resultaat

Het apparaat verwijdert de fax uit het geheugen.

Het apparaat drukt de fax af en verwijdert deze uit het geheugen.

Het apparaat slaat de fax op in het geheugen en de fax kan later handmatig worden afgedrukt.

Het apparaat drukt een foutmelding af dat het doorsturen niet is gelukt en verwijdert de fax uit het geheugen.

Aan uit

Het apparaat drukt een foutmelding af dat het doorsturen niet is gelukt, drukt de fax af en verwijdert de fax uit het geheugen.

Het apparaat drukt een foutenrapport af dat het doorsturen niet is gelukt en slaat de fax op in het geheugen zodat deze later handmatig kan worden afgedrukt.

• Als het apparaat een fax niet kan afdrukken vanwege apparaatfouten zoals een lege papierlade of een papierstoring, zal de fax in het geheugen blijven en zal het lampje dat er een fax is ontvangen blijven knipperen. De overige pagina's worden afgedrukt zodra het probleem is verholpen.

• Het aantal doorstuurpogingen en de intervaltijd voor het opnieuw proberen kunnen worden opgegeven met Web Image Monitor.

Een fax ontvangen

• Voor meer informatie over de bedieningspaneelinstellingen, zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Om handmatig ontvangen faxen in het geheugen af te drukken, zie Pag.255 "Faxen die zijn opgeslagen in het geheugen afdrukken".

• Voor meer informatie over de doorstuurbestemming, doorstuurpogingen en intervalinstellingen, zie

Pag.334 "De faxinstellingen configureren".

De opslagvoorwaarden configureren

Om de opslagvoorwaarden voor ontvangen faxen op te geven, configureert u het apparaat als volgt:

1. Selecteer [Afdruk.] bij [Ontv. bestanden instelling] onder de faxeigenschappen om ontvangen faxen in het geheugen op te slaan om later af te drukken.

2. Configureer de afdrukinstelling voor faxen die in het geheugen zijn opgeslagen in [Ontvangen bestand afdr.] onder de faxeigenschappen.

• [Aan]: Druk automatisch de ontvangen faxen af en verwijder ze uit het geheugen.

• [Uit]: Sla de ontvangen faxen op in het geheugen en druk ze later handmatig af.

• Als het is gelukt de fax af te drukken, wordt deze uit het geheugen verwijderd.

• Als het apparaat een fax niet kan afdrukken vanwege apparaatfouten zoals een lege papierlade of een papierstoring, zal de fax in het geheugen blijven en zal het lampje dat er een fax is ontvangen blijven knipperen. De overige pagina's worden afgedrukt zodra het probleem is verholpen.

• Voor meer informatie over de bedieningspaneelinstellingen, zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Om handmatig ontvangen faxen in het geheugen af te drukken, zie Pag.255 "Faxen die zijn opgeslagen in het geheugen afdrukken".

Faxen die zijn opgeslagen in het geheugen afdrukken

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u ontvangen faxen die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat kan afdrukken.

• Als het apparaat een bepaalde periode uitgeschakeld is (bijvoorbeeld als de aan-/uitknop is uitgeschakeld of als er een stroomstoring optreedt), zullen alle documenten die in het geheugen zijn opgeslagen, verloren gaan. Als het indicatielampje 'Fax ontvangen' brandt of knippert, dient u

255

6. De faxfunctie gebruiken ervoor te zorgen dat de opgeslagen documenten worden afgedrukt voordat het apparaat wordt uitgeschakeld (bijvoorbeeld wanneer het apparaat verplaatst wordt).

Als het lampje brandt om aan te geven dat er een fax is ontvangen, dan is er een fax opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Volg de onderstaande procedure om de fax af te drukken.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

256

NL CES176

2.

Druk op [RX-best.].

3.

Druk op [ ][ ] om [Aan] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

Het apparaat drukt de opgeslagen fax af en verwijdert deze uit het geheugen.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Als [Aan] hier wordt geselecteerd, zal [Ontvangen bestand afdr.] onder instellingen voor faxeigenschappen worden ingeschakeld. Als u niet wilt dat opeenvolgende faxen automatisch worden afgedrukt, zet deze optie dan terug op [Uit].

• Als lade 2 geïnstalleerd is, kunt u selecteren uit welke lade papier moet worden ingevoerd. Dit doet u via [Selecteer papierlade] onder de faxeigenschappen. Als u het apparaat instelt om automatisch tussen lade 1 en 2 te schakelen in deze instelling, kunt u ook de lade opgeven die het apparaat als eerst gebruikt bij [Papierladeprioriteit] onder Systeeminstellingen.

• Als het lampje brandt om aan te geven dat er een fax is ontvangen, dan is er een fax opgeslagen in het geheugen van het apparaat die niet nog is afgedrukt vanwege apparaatfouten zoals een lege papierlade of een papierstoring. Het afdrukken begint zodra het probleem is verholpen.

• Voor meer informatie over [Ontvangen bestand afdr.], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over [Selecteer papierlade], zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over [Papierladeprioriteit], zie Pag.288 "Systeeminstellingen"

Een fax ontvangen

Faxen van speciale afzenders ontvangen of afwijzen

U kunt het apparaat instellen om alleen faxen van geregistreerde speciale afzenders te ontvangen (of af te wijzen). Hiermee kunt u ongewilde documenten, zoals junkfaxen, voorkomen en daarmee faxpapier besparen.

Om deze functie te gebruiken, dient u eerst speciale afzenders te registreren via Web Image Monitor en vervolgens te selecteren of u faxen van hen wilt accepteren of afwijzen.

• Deze functie is niet beschikbaar met Internetfax.

Speciale afzenders registreren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u speciale afzenders registreert.

U kunt maximaal dertig speciale afzenders registreren.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Speciale afz.].

3.

Selecteer [Speciale afz.] in de lijst [Bestemmingstype].

257

6. De faxfunctie gebruiken

4.

Selecteer het speciale afzendernummer uit de lijst (1 t/m 30).

5.

Voer het faxnummer van de speciale afzender in (maximaal 20 tekens).

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [Toepassen].

8.

Sluit de webbrowser.

• Een faxnummer kan de volgende tekens bevatten: de cijfers 0 t/m 9, “ ” en spatie.

Binnenkomende faxen beperken

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u het apparaat in kan stellen om alleen faxen te ontvangen (of af te wijzen) van de geprogrammeerde speciale afzenders.

1.

Open de webbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [Systeeminstellingen].

3.

Klik op het tabblad [Fax].

258

4.

Klik op [Actief] voor [Geverifieerde ontvangst].

5.

Klik op [Speciale afz.] of [Anders dan speciale afz.] voor [Voorwaarden voor ontvangst].

• Speciale afz.

Selecteer deze optie om faxen van speciale afzenders te ontvangen en faxen van alle andere afzenders af te wijzen.

• Anders dan speciale afz.

Een fax ontvangen

Selecteer deze optie om faxen van bijzondere afzenders af te wijzen en faxen van alle andere afzenders te ontvangen.

6.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

7.

Klik op [OK].

8.

Sluit de webbrowser.

259

260

6. De faxfunctie gebruiken

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de instellingen van het apparaat met het bedieningspaneel kunt configureren en aanpassen.

Het apparaat kan worden gebruikt met de standaard fabrieksinstellingen, maar de configuratie kan worden gewijzigd afhankelijk van de vereisten van de gebruiker. Gewijzigde instellingen worden opgeslagen, zelfs als het apparaat uitgeschakeld is.

Basisbewerkingen met het menuscherm uitvoeren

In dit onderdeel worden de basisbewerkingen uitgelegd voor het opgeven en wijzigen van de instellingen van het apparaat.

Als u de systeeminstellingen van het apparaat wilt configureren, druk dan op de

[Gebruikersinstellingen]-knop. Als u de instellingen van de huidige bewerkingsmodus van het apparaat wilt configureren, druk dan op [ ][ ].

Als voorbeeld wordt de procedure voor het wijzigen van de kopieerkwaliteitinstelling gebruikt.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

NL CES174

261

262

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Type Origineel] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om het documenttype van het origineel te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Menuoverzicht

In dit onderdeel worden de parameters van elk menu genoemd.

• Sommige items kunnen worden geconfigureerd via Web Image Monitor.

Kopieerinstellingen ([ ][ ])

Papier selecteren

Sorteren

Origineel type

Dichtheid

Verkleinen/vergroten

Kleur aanpassen

Dubbelzijdig kopiëren

Scaninstellingen ([ ][ ])

Scanformaat

Z/W-scanmodus

Max. E-mailform.

Dichtheid

Resolutie

Compressie (kleur)

Onbeperkt scannen

Bestandstype

Instellingen voor verzenden van faxen ([ ][ ])

Directe TX

Resolutie

Dichtheid

Pauzetijd

Menuoverzicht

263

264

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Automatisch opnieuw proberen

Faxkoptekst afdrukken

Instellingen voor faxeigenschappen (knop [Gebruikersinstellingen])

Ontvangstinstellingen

Papierlade selecteren

TX stand-by bestand verw.

Communicatie-instellingen

Afdrukinstellingen rapport

Instellingen voor Faxadresboek (knop [Gebruikersinstellingen])

Snelkiesbestemming

Verk. kiesbest. fax

Systeeminstellingen (knop [Gebruikersinstellingen])

Volume aanpassen

Papierlade-instellingen

I/O-time-out

Automatisch doorgaan

Toner besparen

Voorraden

Scanroller

Anti-vochtigheidsniveau

Kleurregistratie

Automatisch schoonmaken

Zwart-witafdruk prioriteit

Melding: Toner bijna op

Netwerkinstellingen (knop [Gebruikersinstellingen])

Ethernet

IPv4-configuratie

IPv6-configuratie

Lijsten/overzichten afdrukken (knop [Gebruikersinstellingen])

Configuratiepagina

Faxjournaal

TX/RX stand-by best.lijst

Bestemm.lijst snel kiezen

Faxbest.lijst verk. kiezen

Bestemmingslijst scanner

Scannerjournaal

Onderhoudspagina

Lijst spec. afzender

Beheerdersinstellingen (knop [Gebruikersinstellingen])

Datum/tijd instellen

Faxinformatie programmeren

Kies-/pulstoon

PSTN / PBX

PBX-toegangsnummer

Functieprioriteit

Automatische resettijd systeem

Energiespaarstand

Taal

Land

Instell. terugz.

Menuoverzicht

265

266

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Vergr. beheerderstoepass.

IPsec

Faxnummer bevestigen

Instellingen voor printereigenschappen (knop [Gebruikersinstellingen])

Lijst-/proefafd

Systeem

PCL Menu

PS Menu

• Voor meer informatie over het configureren van het apparaat met Web Image Monitor, zie Pag.

319 "Web Image Monitor gebruiken".

Kopieerinstellingen

Kopieerinstellingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de kopieerinstellingen kunt configureren.

Kopieerinstellingen wijzigen

Als voorbeeld wordt de procedure voor het wijzigen van de sorteerinstelling van kopieën gebruikt.

1.

Druk op de [Kopieerapparaat]-knop.

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES174

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Sorteren] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

267

268

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Parameterinstellingen voor kopiëren

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen voor kopiëren beschreven.

Papier selecteren

Geef hier het papierformaat op dat gebruikt moet worden voor het kopiëren.

Als er een lade geselecteerd is, gebruikt het apparaat alleen die lade voor afdrukken.

Als er een papierformaat geselecteerd is, drukt het apparaat af vanuit de laden die het papier van het opgegeven formaat bevat, met uitzondering van de handinvoer. Als lade 1 en 2 beide papier van het opgegeven formaat bevatten, drukt het apparaat in beginsel af vanuit de lade die als voorkeurlade is opgegeven in [Papierladeprioriteit] onder Systeeminstellingen. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

Als lade 2 niet geïnstalleerd is, worden alleen [Lade 1] en [Handinvoer] weergegeven.

Standaard: [Lade 1]

• Lade 1

• Lade 2

• Handinvoer

• A4

• 8 1/2 × 11

Sorteren

Configureert het apparaat om pagina's in setjes af te leveren wanneer er meerdere kopieën worden gemaakt van een document dat uit meerdere pagina's bestaat (P1, P2, P1, P2, ...).

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

Origineel type

Hier wordt de inhoud van de originelen weergegeven om de kopieerkwaliteit te optimaliseren.

Standaardinstelling: [Gemngd]

• Tekst

Selecteer deze als het origineel alleen tekst bevat en geen foto's of afbeeldingen.

• Foto

Selecteer deze optie als het origineel foto's of afbeeldingen bevat. Gebruik deze modus voor de volgende origineeltypen:

• Foto's

Kopieerinstellingen

• Pagina's die geheel of hoofdzakelijk uit foto's of afbeeldingen bestaan, zoals pagina's in tijdschriften.

• Gemngd

Selecteer deze als het origineel zowel tekst als foto's of afbeeldingen bevat.

Dichtheid

Geeft de afbeeldingsbelichting op voor fotokopiëren.

Standaardinstelling:

• (lichtst)

• (donkerst)

Verkleinen/vergroten

Geeft een gecombineerde kopie op of het percentage waarmee kopieën worden vergroot of verkleind.

Standaardinstelling: [100%]

• 50%

• 65% (Alleen model )

• 71% (Alleen model

• 78% (Alleen model

• 82% (Alleen model

• 93%

)

)

)

• 100%

• Comb. 2 op 1

Selecteer deze optie om twee pagina's van een origineel op één vel papier te kopiëren.

Als u deze optie selecteert, selecteer dan ook de richting.

• Staand

CES033

• Liggend

269

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

CES034

• Comb. 4 op 1

Selecteer deze optie om vier pagina's van een origineel op één vel papier te kopiëren.

Als u deze optie selecteert, selecteer dan ook de richting en de lay-out.

• Staand: L naar R

CES035

• Staand: B naar O

CES036

• Liggend: L naar R

• Liggend: B naar O

CES037

270

• 122% (Alleen model

• 129% (Alleen model )

)

CES038

Kopieerinstellingen

• 141% (Alleen model

• 155% (Alleen model )

)

• 200%

• 400%

• ID-kaart kop.

Stelt het apparaat in om de voor- en achterkant van een identificatiebewijs of een ander klein document te kopiëren op één zijde van een vel papier.

Let op dat als deze instelling wordt geactiveerd, automatisch de instelling [Dubbelzijdig kopiëren] wordt uitgeschakeld.

• Zoom 25-400%

Kleur aanpassen

Specificeer de kleurbalans tussen rood, groen en blauw.

Standaardinstelling voor alle kleuren:

• Rood

(donkerst)

(lichtst) •

• Groen

• Blauw

(donkerst)

(lichtst)

(donkerst)

(lichtst)

271

272

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Dubbelzijdig kopiëren

Stelt het apparaat in om dubbelzijdige kopieën te maken door enkelzijdige documenten op de voor- en achterkant van elk vel te kopiëren. U kunt kiezen voor het binden van de bovenkant

(Boven/Boven) of van de zijkant (Boven/Onder), zowel staand als liggend.

Let op dat als deze instelling wordt geactiveerd, automatisch de instelling [ID-kaart kop.] wordt uitgeschakeld.

Standaard : [Uit]

• Uit

• Boven/boven

CES125

• Boven/boven

CES126

• Boven/onder

CES127

• Boven/onder

CES128

Scannerinstellingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de scannerinstellingen kunt configureren.

Scannerinstellingen wijzigen

Als voorbeeld is de procedure voor het wijzigen van de bestandstype-instelling genomen.

1.

Druk op de [Scanner]-knop.

Scannerinstellingen

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES175

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Bestandstype] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Meerdere pagina's] of [Enkele pagina] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

273

274

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Parameterinstellingen voor de scanner

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen voor de scanner beschreven.

Scanformaat

Geeft het scanformaat op volgens het formaat van het origineel.

Standaardinstelling: [A4], [8 1/2 × 11]

• 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 8 1/2 × 5 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, A4, B5, A5, Ang.fr

Z/W-scanmodus

Geeft de scanmodus voor het scannen van zwart-wit aan via het bedieningspaneel.

Standaardinstelling: [Halftint]

• Halftint

Het apparaat maakt afbeeldingen aan van 1 bit in zwart-wit. De afbeeldingen bevatten in dit geval alleen zwart en wit.

• Grijswaarden

Het apparaat maakt afbeeldingen aan van 8 bit in zwart-wit. De afbeeldingen bevatten met deze instelling zwart en wit en tussenliggende grijswaarden.

Max. E-mailform.

Geeft het maximale formaat op van een bestand dat via e-mail kan worden verstuurd.

Standaardinstelling: [1 MB]

• 1 MB

• 2 MB

• 3 MB

• 4 MB

• 5 MB

• Onbeperkt

Dichtheid

U kunt hier de afbeeldingsbelichting opgeven voor te scannen originelen.

Standaardinstelling:

(lichtst)

• (donkerst)

Scannerinstellingen

Resolutie

U kunt hier de resolutie opgeven voor het te scannen origineel.

Standaardinstelling: [300 × 300dpi]

• 100 × 100dpi

• 150 × 150dpi

• 200 × 200dpi

• 300 × 300dpi

• 400 × 400dpi

• 600 × 600dpi

Compressie (kleur)

U kunt hier de verhouding voor kleurcompressie opgeven voor JPEG-bestanden. Hoe lager de compressieverhouding, hoe hoger de kwaliteit en hoe groter het bestand.

Standaardinstelling: [Medium]

• Laag

• Medium

• Hoog

Onbeperkt scannen

Deze functie stelt het apparaat zo in dat er om volgende originelen wordt gevraagd bij het scannen via de glasplaat.

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

Bestandstype

Geeft aan of er, als er meerdere pagina's worden gescand, één bestand met alle gescande pagina's of dat er per gescande pagina één bestand moet worden aangemaakt.

Let op dat een gescand bestand alleen meerdere pagina's kan bevatten als het bestandsformaat

PDF of TIFF is. Als het bestandsformaat JPEG is, wordt er voor elke gescande pagina een apart bestand aangemaakt.

Standaardinstelling: [Meerdere pagina's]

• Meerdere pagina's

• Enkele pagina

275

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Instellingen voor het versturen van faxen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen voor het versturen van faxen kunt configureren.

Instellingen voor het versturen van faxen wijzigen

Als voorbeeld wordt het instellen van de resolutie voor het scannen van een origineel gebruikt.

1.

Druk op de [Fax]-knop.

2.

Druk op [ ][ ].

NL CES176

276

NL CES168

3.

Druk op [ ][ ] om [Resolutie] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om de gewenste resolutie te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Instellingen voor het versturen van faxen

Parameterinstellingen voor faxen

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen voor het versturen van faxen beschreven.

Directe TX

Hiermee stelt u het apparaat zo in dat er direct een fax wordt verstuurd als het origineel is gescand.

Standaard : [Uit]

• Uit

Selecteer deze optie als u geheugenverzending gebruikt.

• Aan

Selecteer deze optie als een fax direct wordt verstuurd.

• Uitsluitend volgende fax

Selecteer deze optie bij directe verzending voor uitsluitend de volgende fax.

Resolutie

Hiermee geeft u de resolutie op die gebruikt wordt tijdens het scannen van originelen.

De "Foto"-resolutie is niet beschikbaar voor internetfaxen. Faxen worden gestuurd met een "Detail"resolutie als de "Foto"-resolutie is opgegeven.

Standaardinstelling: [Standaard]

• Standaard

Selecteer deze als het origineel een afgedrukt document of een document met drukletters met tekens van normale afmetingen.

• Detail

Selecteer deze als het origineel een document is met kleine opdruk.

• Foto

Dichtheid

Selecteer deze als het origineel afbeeldingen bevat zoals foto's of gearceerde tekeningen.

Hiermee geeft u de afbeeldingsbelichting op voor te scannen originelen.

Standaardinstelling: [Normaal]

• Licht

• Normaal

• Donker

Pauzetijd

Specificeert de duur van de pauzetijd als er een pauze wordt ingevoegd in de cijfers van een faxnummer.

277

278

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Standaardinstelling: 3 seconden

• 1 tot 15 seconden, in stappen van 1 seconde

Automatisch opnieuw proberen

Stelt het apparaat zo in dat de faxbestemming automatisch opnieuw wordt gekozen wanneer de lijn bezet is of er een verzendingsfout optreedt, mits het apparaat in de

Geheugenverzendingsmodus staat. Het aantal keer dat een nummer opnieuw wordt geprobeerd, is vooraf ingesteld op twee of drie keer, afhankelijk van de [Land]-instelling onder [Beh. Toepas.] in intervals van vijf minuten.

Standaardinstelling: [Aan]

• Uit

• Aan

Faxkoptekst afdrukken

Stelt het apparaat zo in dat er aan elke fax die u verstuurt een koptekst wordt toegevoegd. De koptekst bevat de huidige datum en tijd, de faxnaam en het faxnummer van de gebruiker, het taaknummer en pagina-informatie.

Standaardinstelling: [Aan]

• Uit

• Aan

Instellingen onder faxeigenschappen

Instellingen onder faxeigenschappen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen onder de faxeigenschappen kunt configureren.

Instellingen van faxeigenschappen wijzigen

Als voorbeeld wordt de procedure voor het instellen van de lade voor het afdrukken van faxen gegeven.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Faxeigenschappen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Druk op [ ][ ] om [Selecteer papierlade] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

4.

Druk op [ ][ ] om de lade te kiezen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Parameterinstellingen van de faxeigenschappen

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen van de faxeigenschappen beschreven.

Ontvangstinstellingen

Hier staan de instellingen voor het ontvangen van een fax.

• Ontvangstmodus omschakelen

Hier kunt u de ontvangstmodus opgeven.

Standaardinstelling: [Alleen fax]

279

280

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• Alleen fax

Het apparaat beantwoordt automatisch alle binnenkomende oproepen in de faxontvangstmodus.

• Fax/tel(hndm)

Het apparaat rinkelt als er binnenkomende oproepen worden ontvangen. Het apparaat ontvangt alleen faxen als u handmatig faxen ontvangt.

• Fax/antw.app.

Het apparaat ontvangt automatisch faxen als er een faxoproep wordt ontvangen. In andere gevallen zal het aangesloten antwoordapparaat de oproep beantwoorden.

• Fax/tel(auto)

Het apparaat ontvangt automatisch faxen als er een faxoproep wordt ontvangen. In andere gevallen begint het apparaat te rinkelen.

• Automatische verkleining

Laat het apparaat het formaat van een ontvangen fax verkleinen als het te groot is om op één vel papier af te drukken.

Let op dat het apparaat het formaat alleen verkleint tot 74%. Als er een hogere verkleining nodig is om een fax op één vel te laten passen, zal het worden afgedrukt op aparte vellen zonder verder verkleind te worden.

Standaardinstelling: [Aan]

De standaardinstelling kan [Uit] zijn afhankelijk van de [Land]-instelling onder [Beh. toepas.].

• Uit

• Aan

• Overall Ringings w/ TAD

Geeft het aantal keer aan dat het externe antwoordapparaat overgaat voordat het apparaat begint met het ontvangen van faxen in de FAX/TAD-modus.

Standaardinstelling: 5 keer

• 1 tot 20 keer, in stappen van 1

• Aant. keer over laten gaan

Geeft het aantal keer aan dat het apparaat rinkelt voordat het apparaat begint met het ontvangen van faxen in de modus Alleen fax.

Standaardinstelling: 3 keer

• 3 tot 5 keer, in stappen van 1

• RX modus autom.schakeltijd

Geeft aan hoe lang het apparaat de faxbeltoon probeert te detecteren in de modus Fax/tel

(automatisch).

Standaardinstelling: 15 seconden

Instellingen onder faxeigenschappen

• 5 tot 99 seconden, in stappen van 1 seconde

• Geverifieerde ontvangst

Hiermee zal het apparaat alleen faxen ontvangen (of afwijzen) van geregistreerde speciale afzenders. Hiermee kunt u ongewilde documenten, zoals junkfaxen, voorkomen en daarmee faxpapier besparen.

Standaardinstelling: [Inactief]

• Active

• Inactief

• Geaut. RX: ontvangstvoorw.

Hiermee wordt bepaald of faxen van de geregistreerde speciale afzenders worden ontvangen of afgewezen.

Deze instelling is beschikbaar als [Geautoriseerde ontvangst] is ingeschakeld.

Standaardinstelling: [Speciale afz.]

• Speciale afz.

Faxen van de speciale afzenders ontvangen en faxen van alle andere afzenders afwijzen.

• Anders dan speciale afz.

Faxen van de speciale afzenders afwijzen en faxen van alle andere afzenders ontvangen.

• Ontv. bestanden instellingen

Hiermee zal het apparaat ontvangen faxen in het geheugen opslaan voordat deze worden afgedrukt of naar een vooraf opgegeven bestemming worden doorgestuurd.

Gebruik Web Image Monitor om de doorstuurbestemming op te geven (zie voor meer

informatie Pag.334 "De faxinstellingen configureren").

Standaardinstelling: [Afdruk.]

• Afdrukken

• Doorsturen

• Ontvangen bestand afdr.

Stelt het apparaat zo in dat ontvangen faxen in het geheugen automatisch worden afgedrukt of dat ze worden opgeslagen om later handmatig te worden afgedrukt.

Standaardinstelling: [Aan]

• Aan

De ontvangen faxen automatisch afdrukken en uit het geheugen wissen.

• Uit

De ontvangen faxen in het geheugen opslaan om later handmatig te worden afgedrukt.

281

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

282

• Doorgestuurd bestand afdrukken

Het apparaat slaat de faxen in het geheugen op voor ze worden afgedrukt of verwijdert de faxen nadat ze zijn doorgestuurd.

Standaard : [Uit]

• Aan

Slaat de faxen in het geheugen op om te worden afgedrukt nadat ze zijn doorgestuurd.

• Uit

Verwijdert de faxen uit het geheugen nadat ze zijn doorgestuurd.

• Melding status doorsturen

Het apparaat verstuurt e-mailberichten nadat de faxen zijn doorgestuurd. De bestemming voor de e-mailberichten hangt af van hoe de doorstuurbestemming is geconfigureerd met

Web Image Monitor (zie voor meer informatie Pag.334 "De faxinstellingen configureren").

Standaardinstelling: [Inactief]

• Active

• Inactief

• Handmatige POP

Hiermee wordt er een verbinding gemaakt met de POP3-server om handmatig emailberichten op te halen.

Druk op [Ja] om een verbinding met de POP3-server te maken en e-mailberichten te ontvangen. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur te verlaten zonder verbinding te maken met de POP3-server.

Papierlade selecteren

Hiermee wordt de lade opgegeven voor het afdrukken van ontvangen faxen. Let op dat alleen papier van het formaat A4, Letter of Legal voor het afdrukken van faxen kan worden gebruikt.

Zorg ervoor dat u een lade selecteert die papier bevat van een geldig formaat.

Als lade 2 niet geïnstalleerd is, wordt alleen [Lade 1] weergegeven.

Standaardinstelling: [Automatisch]

• Automatisch

Het apparaat gebruikt lade 1 en 2 als ze papier van hetzelfde formaat bevatten. In dit geval begint het apparaat af te drukken vanuit de lade die als voorkeurslade is opgegeven in

[Papierladeprioriteit] onder Systeeminstellingen. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

• Lade 1

• Lade 2

TX stand-by bestand verw.

Verwijdert onverstuurde faxtaken die in het geheugen van het apparaat staan.

Instellingen onder faxeigenschappen

Deze functie wordt alleen uitgevoerd als deze is geselecteerd.

• Verwijder gesel. bestand

Om een faxtaak te verwijderen, selecteert u de taak naar keuze en selecteert u vervolgens

[Ja]. Door [Nee] te selecteren, sluit u het voorgaande niveau van de menustructuur af zonder de faxtaak te verwijderen.

• Alle bestanden verwijderen

Selecteer [Ja] om alle faxtaken te verwijderen. Door [Nee] te selecteren, sluit u het voorgaande niveau van de menustructuur af zonder de faxtaak te verwijderen.

Communicatie-instellingen

• ECM-verzending

Stelt het apparaat zo in dat de gegevens die tijdens de verzending verloren zijn gegaan, automatisch opnieuw worden verstuurd.

Deze functie is niet beschikbaar bij het versturen van Internetfaxen.

Standaardinstelling: [Aan]

• Uit

• Aan

• ECM-ontvangst

Stelt het apparaat zo in dat de gegevens die tijdens ontvangst verloren zijn gegaan, automatisch worden ontvangen.

Deze functie is niet beschikbaar bij de ontvangst van Internetfaxen.

Standaardinstelling: [Aan]

• Uit

• Aan

• Kiestoondetectie

Stelt het apparaat zo in dat er een kiestoon wordt gedetecteerd voordat het apparaat de bestemming automatisch begint te kiezen.

Standaardinstelling: [Detecteren]

• Detecteren

• Niet detecteren

• Verzendsnelheid

Hiermee geeft u de verzendingssnelheid op voor de faxmodem.

Standaardinstelling: [33.6 Kbps]

• 33.6 Kbps

• 14.4 Kbps

• 9.6 Kbps

283

284

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• 7.2 Kbps

• 4.8 Kbps

• 2.4 Kbps

• Ontvangstsnelheid

Geeft de ontvangstsnelheid op voor de faxmodem.

Standaardinstelling: [33.6 Kbps]

• 33.6 Kbps

• 14.4 Kbps

• 9.6 Kbps

• 7.2 Kbps

• 4.8 Kbps

• 2.4 Kbps

• JBIG

Maakt het versturen en ontvangen van JBIG-gecomprimeerde afbeeldingen mogelijk, waardoor minder communicatietijd nodig is dan bij MMR-/MR-/MH-gecomprimeerde afbeeldingen.

Let erop dat, om deze functie te gebruiken, ook [ECM-verzending] en [ECM-ontvangst] ingeschakeld moeten zijn.

Deze functie is niet beschikbaar met Internetfax.

Standaardinstelling: [Actief]

• Active

• Inactief

Afdrukinstellingen rapport

• Druk TX statusrapport af

Hiermee drukt het apparaat automatisch een verzendingsrapport af nadat een fax is verzonden.

Als het apparaat in Directe verzendingsmodus staat, zal de afbeelding van het origineel niet op het rapport worden gereproduceerd, zelfs als [Alleen fout (afb. bijgev.)] of [Elke TX (afb.

bijgevoegd)] is geselecteerd.

Het verzendingsrapport wordt afgedrukt op A4- of Letter-papierformaat vanuit de lade die is ingesteld voor [Fax] onder [Papierladeprioriteit] in Systeeminstellingen.

Standaardinstelling: [Elke TX (afb. bijgevoegd)]

• Alleen fout

Drukt een rapport af wanneer er een verzendingsfout optreedt.

• Alleen fout (afb. bijgev.)

Instellingen onder faxeigenschappen

Drukt een rapport af met een afbeelding van het origineel wanneer er een verzendingsfout optreedt.

• Elke TX

Drukt een rapport af bij elke faxverzending.

• Elke TX (afb. bijgevoegd)

Drukt een rapport af met een afbeelding van het origineel bij elke faxverzending.

• Niet afdrukken

• Druk faxjournaal af

Stelt het apparaat zo in dat er automatisch een faxjournaal wordt afgedrukt na elke 50 faxtaken (zowel verzonden als ontvangen faxen).

Het faxjournaal wordt afgedrukt op A4- of Letter-papierformaat vanuit de lade die is ingesteld voor [Fax] onder [Papierladeprioriteit] in Systeeminstellingen.

Standaardinstelling: [Automatisch afdrukken]

• Automatisch afdrukken

• Niet automatisch afdrukken

285

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

286

Instellingen voor het faxadresboek

In dit onderdeel worden de faxinstellingen voor snelkiesbestemmingen/verkorte kiesbestemmingen beschreven.

Faxbestemmingen registreren in snelkiesbestemmingen/verkorte kiesbestemmingen

Sla faxbestemmingen in het Adresboek op via dit menu.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het [Adresboek]-menu instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• Voor meer informatie over het registreren van faxbestemmingen, zie Pag.211 "Faxbestemmingen gebruiken met het bedieningspaneel".

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Parameterinstellingen voor het faxadresboek

Snelkiesbestemming

Hier kunt u het faxnummer en de naam voor de snelkiesbestemmingen opgeven. U kunt maximaal

20 snelkiesbestemmingen registreren.

• Nr.

Hier geeft u het snelkiesnummer op.

• Faxnr.

Hier geeft u het faxnummer voor de betreffende snelkiesbestemming op. Het faxnummer kan maximaal 40 tekens van de volgende tekens bevatten: de cijfers 0 t/m 9, pauze, " ", " " en spatie.

• Naam

Hier geeft u de naam voor snelkiesbestemmingen op. De naam mag maximaal 20 tekens bevatten.

Verk. kiesbest. fax

Hier geeft u het faxnummer en de naam voor verkorte kiesbestemmingen op. U kunt maximaal 200 verkorte kiesbestemmingen registreren.

• Nr.

Hier geeft u het nummer voor de verkorte kiesbestemming op.

Instellingen voor het faxadresboek

• Faxnr.

Hier geeft u het faxnummer voor verkorte kiesbestemmingen op. Het faxnummer kan maximaal 40 tekens van de volgende tekens bevatten: de cijfers 0 t/m 9, pauze, " ", " " en spatie.

• Naam

Hier geeft u de naam voor verkorte kiesbestemmingen op. De naam mag maximaal 20 tekens bevatten.

287

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Systeeminstellingen

Dit onderdeel bevat een beschrijving van de instellingen voor de bewerkingen van het apparaat.

Systeeminstellingen wijzigen

Als voorbeeld wordt het wijzigen van het volume van de paneeltoetsgeluiden gebruikt.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

288

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Systeeminstell.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ][ ] om [Volume aanpassen] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Paneeltoets toon] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om het volume te wijzigen en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Parameterinstellingen van de systeeminstellingen

In dit onderdeel worden de parameterinstellingen van de systeeminstellingen beschreven.

Volume aanpassen

Hier kunt u het volume van de geluiden die het apparaat produceert opgeven.

Standaardinstelling: [Laag] voor [Paneeltoets toon] en [Medium] voor andere parameters.

• Paneeltoets toon

Hiermee specificeert u het volume van het piepgeluid dat wordt gegeven als er op een toets wordt gedrukt.

Systeeminstellingen

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

• Belvolume

Hiermee specificeert u het volume van de beltoon als er een oproep wordt ontvangen.

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

• Dir.kz modus

Hiermee specificeert u het volume van het geluid uit de speaker als de hoorn op de haak wordt gelaten (Direct kiezen modus).

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

• Taakeindegeluid

Hiermee specificeert u het volume van de piepgeluiden die het apparaat maakt als een taak is voltooid.

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

• Taakfoutgeluid

Hiermee specificeert u het volume van de pieptoon die het apparaat produceert als er een faxontvangstfout optreedt.

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

• Alarmvolume

Hiermee specificeert u het volume van het alarmgeluid dat het apparaat produceert als er een bewerkingsfout optreedt.

289

290

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• Uit

• Laag

• Medium

• Hoog

Papierlade-instellingen

• Papiertype: Lade 1

Bepaalt de papiersoort voor lade 1.

Standaardinstelling: [Middeldik papier]

Dun papier, Normaal papier, Middeldik papier, Dik papier 1, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Geperforeerd papier, Etikettenpapier, Bankpost,

Karton, Envelop, Dik papier 2

• Papiertype: Lade 2

Bepaalt de papiersoort voor lade 2.

Deze instelling wordt alleen weergegeven als lade 2 is geïnstalleerd.

Standaardinstelling: [Middeldik papier]

Dun papier, Normaal papier, Middeldik papier, Dik papier 1, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Geperforeerd papier

• Papiertype: Handinvoer

Bepaalt de papiersoort voor de handinvoer.

Standaardinstelling: [Middeldik papier]

Dun papier, Normaal papier, Middeldik papier, Dik papier 1, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Geperforeerd papier, Etikettenpapier, Bankpost, Karton, Envelop, Dik papier 2

• Papierformaat: lade 1

Bepaalt het papierformaat voor lade 1.

Standaardinstelling: [A4], [8 1/2 x 11]

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 5 1/2 x 8 1/2, 7 1/4x10 1/2, 8 x

13, 8 1/2 x 13, 8 1/4 x 13, 16K, 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, C5 Env, C6 Env, DL

Env, Ang.fr

• Papierformaat: Lade 2

Bepaalt het papierformaat voor lade 2.

Deze instelling wordt alleen weergegeven als lade 2 is geïnstalleerd.

Standaardinstelling:

A4, 8 1/2 x 11

[A4], [8 1/2 x 11]

• Papierformaat: Handinvoer

Systeeminstellingen

Bepaalt het papierformaat voor de handinvoer.

Standaardinstelling: [A4], [8 1/2 x 11]

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 5 1/2 x 8 1/2, 7 1/4x10 1/2, 8 x

13, 8 1/2 x 13, 8 1/4 x 13, 16K, 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, C5 Env, C6 Env, DL

Env, Ang.fr

• Ladeprioriteit

Bepaalt hoe afdruktaken met de handinvoer worden verwerkt.

Standaardinstelling: [Apparaatinstelling(en)]

• Apparaatinstelling(en)

Het apparaat drukt alle afdruktaken af aan de hand van de printerinstellingen.

Er treedt een fout op als de instellingen voor het papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.

• Elk formaat/type

Het apparaat drukt alle afdruktaken af aan de hand van de instellingen in het printerstuurprogramma.

Afdrukken gaat verder, zelfs als de instellingen van het apparaat en het printerstuurprogramma voor het papierformaat/-type niet overeenkomen. Echter, als het papier te klein is voor de afdruktaak, wordt de afgedrukte afbeelding bijgesneden zodat het past.

• Elk aangepast formaat/type

Het apparaat drukt afdruktaken met een aangepast formaat af aan de hand van de instellingen in het printerstuurprogramma en afdruktaken met een standaardformaat aan de hand van de apparaatinstellingen.

Voor afdruktaken met een aangepast formaat, gaat het afdrukken verder zelfs als de instellingen van het apparaat en het printerstuurprogramma voor het papierformaat/type niet overeenkomen. Echter, als het papier te klein is voor de afdruktaak, wordt de afgedrukte afbeelding bijgesneden zodat het past.

Bij taken met een standaardformaat treedt er een fout op als de instellingen voor de papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.

• Papierladeprioriteit

Bepaalt de lade (lade 1 of lade 2) die het apparaat als eerste gebruikt voor afdruktaken, kopiëren of faxen afdrukken. Als het papier in die lade op is, schakelt het apparaat automatisch over naar de andere lade en gaat verder met afdrukken.

Als lade 2 niet geïnstalleerd is, wordt alleen [Lade 1] weergegeven.

Standaardinstelling voor alle functies: [Lade 1]

• Printer

291

292

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Als automatische ladeselectie voor afdruktaken is opgegeven en zowel lade 1 als lade 2 papier bevatten dat overeenkomt met de afdruktaak, begint het apparaat met afdrukken vanuit de opgegeven lade.

• Kopieerapp.

Als [A4] of [8 1/2 x 11] is geselecteerd voor [Selecteer papier] onder de kopieerinstellingen en zowel lade 1 als lade 2 bevatten papier van dat formaat, zal het apparaat beginnen met afdrukken uit de opgegeven lade.

• Fax

Als [Automatisch] is geselecteerd voor [Selecteer papierlade] onder de instellingen voor faxeigenschappen en zowel lade 1 als lade 2 bevatten papier van dat formaat, zal het apparaat beginnen met afdrukken uit de opgegeven lade.

I/O-time-out

• USB

Bepaalt hoeveel seconden het apparaat wacht voordat gegevens worden afgedrukt, als de gegevens worden onderbroken terwijl deze vanaf de computer via USB worden gestuurd. Als het apparaat geen gegevens meer ontvangt binnen de hier opgegeven tijd, zal het apparaat alleen de gegevens afdrukken die zijn ontvangen. Verleng de time-outperiode als het afdrukken regelmatig wordt onderbroken door gegevens van andere poorten.

Standaardinstelling: 60 sec.

• 15 sec.

• 60 sec.

• 300 sec.

• Netwerk

Bepaalt hoeveel seconden het apparaat wacht voordat gegevens worden afgedrukt, als de gegevens worden onderbroken terwijl deze vanaf de computer via het netwerk worden gestuurd. Als het apparaat geen gegevens meer ontvangt binnen de hier opgegeven tijd, zal het apparaat alleen de gegevens afdrukken die zijn ontvangen. Verleng de time-outperiode als het afdrukken regelmatig wordt onderbroken door gegevens van andere poorten.

Standaardinstelling: 60 sec.

• 15 sec.

• 60 sec.

• 300 sec.

• Beveiligde afdruktaak

Geeft aan hoeveel seconden de printer een beveiligd afdrukbestand vasthoudt als het apparaat geen beveiligde afdrukbestanden kan opslaan. In deze periode kunt u het nieuwe beveiligde afdrukbestand afdrukken of verwijderen. U kunt een bestaand beveiligd

Systeeminstellingen afdrukbestand ook afdrukken of verwijderen zodat het nieuwe beveiligde afdrukbestand op het apparaat kan worden opgeslagen.

Standaardinstelling: 60 sec.

• 0 tot 300 seconden, in stappen van 1 seconde

• Gebruikersverif. (kopiëren)

Bepaalt hoeveel seconden een gebruiker geverifieerd blijft nadat het papier is uitgevoerd als er wordt gekopieerd via de glasplaat. Let op dat verificatie voor andere functies onmiddellijk vervallen nadat die functie is gebruikt.

Deze instelling verschijnt alleen als de gebruikersbeperkingsfunctie ingeschakeld is via Web

Image Monitor.

Standaardinstelling: 30 seconden

• 5 tot 60 seconden, in stappen van 1 seconde

• Vaste USB-poort

Bepaalt of hetzelfde printer-/LAN-faxstuurprogramma kan worden gebruikt voor meerdere printers via USB-verbinding.

Standaard : [Uit]

• Aan

Het printer-/LAN-faxstuurprogramma dat u op uw computer hebt geïnstalleerd, kan worden gebruikt met elk ander apparaat dat van hetzelfde model is als het apparaat dat oorspronkelijk voor installatie was gebruikt.

• Uit

U moet het printer-/LAN-faxstuurprogramma apart installeren voor afzonderlijke apparaten, omdat alle apparaten die niet het oorspronkelijke apparaat zijn, worden herkend als nieuw apparaat bij aansluiting via USB.

Automatisch doorgaan

Hiermee stelt u in dat het apparaat fouten met het papierformaat of het papiertype negeert en verder gaat met afdrukken. Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken wanneer een fout wordt gedetecteerd en begint automatisch weer tien seconden nadat de instellingen gedaan zijn op het bedieningspaneel.

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

Toner besparen

Hiermee wordt het apparaat ingesteld om een kleinere hoeveelheid toner te gebruiken bij het afdrukken (uitsluitend voor afdrukken die met de kopieerfunctie gemaakt worden).

Standaard : [Uit]

293

294

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• Aan

• Uit

Voorraden

Hier vindt u informatie over verbruiksartikelen.

• Toner

Geeft aan hoeveel toner er nog is.

• Zwart

(Nieuw),

(vervanging nodig)

,

• Magenta:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

,

,

,

(Nieuw),

(vervanging nodig)

, , , ,

• Cyaan:

(Nieuw),

(vervanging nodig)

, , , ,

• Geel:

(Nieuw),

(vervanging nodig)

, , , ,

• Overige voorraad

Geeft de overgebleven levensduur weer van de afvaltonerfles, fuseereenheid, transferriem en tweede transferroller.

Om de fuseereenheid, transferriem of tweede transferroller te vervangen, dient u contact op te nemen met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger.

• Tonerafvalfles:

[Tonerafvalfles: Vol] (te gebruiken), [Tonerafvalfles: Bijna vol] (bijna vol en dient binnenkort te worden vervangen), [Tonerafvalfles: Gereed] (dient vervangen te worden)

• Fuseereenheid:

(Nieuw),

(vervanging nodig)

• Tuss.

(Nieuw),

(vervanging nodig)

• Transferrol:

(Nieuw),

Systeeminstellingen

(vervanging nodig)

Scanroller

Plaats de scannereenheid terug in zijn oorspronkelijke positie in het apparaat. Voordat het apparaat verplaatst wordt, kunt u deze functie gebruiken om de scannereenheid in zijn oorspronkelijke positie terug te plaatsen.

Druk op [Ja] om de scannereenheid in zijn oorspronkelijke positie terug te plaatsen. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur af te sluiten zonder de scannereenheid in zijn oorspronkelijke positie terug te plaatsen.

Anti-vochtigheidsniveau

Stelt het apparaat in om afdrukken van consistente kwaliteit te produceren, zelfs als bij een hoge vochtigheidsgraad.

Houd er rekening mee dat de standaard waarde voor deze instelling niet hersteld wordt door [Alle instell. terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] uit te voeren of door [Menu-instellingen terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] van Web Image Monitor uit te voeren.

Standaard : [Uit]

• Uit

• Niv. 1: Zwak

Selecteer deze modus als afdrukken wazig zijn.

• Niv. 2: Med.

Selecteer deze modus als afdrukken gekruld en/of wazig zijn. Let op dat wanneer u deze modus selecteert, de eerste afdruk langer duurt dan de afdrukken daarna.

• Niv. 3: Sterk

Selecteer deze modus als afdrukken nog steeds gekruld en/of wazig zijn als afdrukken gemaakt worden in [Niv. 2: Med.]. Let op dat deze modus meer tijd kost om de eerste afdruk te produceren dan [Niv. 2: Med.].

Kleurregistratie

Past kleurregistratie aan indien nodig. Deze aanpassing wordt meestal automatisch uitgevoerd door het apparaat.

Druk op [Ja] om de kleurregistratie aan te passen. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur af te sluiten zonder de kleurregistratie aan te passen.

Automatisch schoonmaken

Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat de binnenkant regelmatig gereinigd wordt. U kunt wat geluiden horen als de reiniging wordt uitgevoerd. Dit geluid duidt niet op slecht functioneren.

Standaardinstelling: [Aan]

• [Aan]

• [Uit]

295

296

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Zwart-witafdruk prioriteit

Hiermee stelt u in dat het apparaat het verbruik van de kleurentoner onderdrukt wanneer u zwartwitpagina's afdrukt. De hoeveelheid kleurentoner die wordt verbruikt tijdens opwarming voor onderhoud wordt eveneens verlaagd.

Houd er rekening mee dat de standaard waarde voor deze instelling niet hersteld wordt door [Alle instell. terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] uit te voeren of door [Menu-instellingen terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] van Web Image Monitor uit te voeren.

Standaard : [Uit]

• [Aan]

• [Uit]

Melding: Toner bijna op

Geeft de periode op waarna een bericht wordt gegeven dat de toner bijna op is.

Houd er rekening mee dat de standaard waarde voor deze instelling niet hersteld wordt door [Alle instell. terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] uit te voeren of door [Menu-instellingen terugzetten] onder [Beheerderstoepassingen] van Web Image Monitor uit te voeren.

Standaardinstelling: [Normaal]

• Eerder

De melding dat er weinig toner meer is, wordt weergegeven wanneer er nog ongeveer 300 pagina's met de resterende toner kunnen worden afgedrukt.

• Normaal

De melding dat er weinig toner meer is, wordt weergegeven wanneer er nog ongeveer 200 pagina's met de resterende toner kunnen worden afgedrukt.

• Later

De melding dat er weinig toner meer is, wordt weergegeven wanneer er nog ongeveer 100 pagina's met de resterende toner kunnen worden afgedrukt.

Netwerkinstellingen

In dit onderdeel worden de netwerkinstellingen beschreven.

Netwerkinstellingen wijzigen

Als voorbeeld wordt de procedure voor het wijzigen van de netwerksnelheid gebruikt.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

Netwerkinstellingen

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Netwerkinstell.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Ethernet] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Ethernetsnelheid instellen] te selecteren en druk vervolgens op de

[OK]-knop.

6.

Druk op [ ][ ] om de netwerksnelheid te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

7.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt een wachtwoord voor toegang naar het menu [Netwerkinstell.] instellen onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

297

298

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Parameterinstellingen voor netwerkinstellingen

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen voor de netwerkinstellingen beschreven.

Ethernet

• MAC-adres

Toont het MAC-adres van het apparaat.

• Ethernetsnelheid

Toont de huidige ethernetsnelheidinstelling.

• 100Mbps Full Duplex

• 100Mbps Half Duplex

• 10Mbps Full Duplex

• 10Mbps Half Duplex

• Ethernet niet beschikbaar

Dit wordt weergegeven als er geen netwerkkabel is aangesloten.

• Ethernetsnelh. inst.

Bepaalt de snelheid voor ethernetcommunicatie. Selecteer een snelheid die overeenstemt met uw netwerkomgeving.

Voor de meeste netwerken is de standaardinstelling de beste instelling.

Standaardinstelling: [Automatisch selecteren]

• Autom. select.

• 100Mbps Full Duplex

• 100Mbps Half Duplex

• 10Mbps Full Duplex

• 10Mbps Half Duplex

IPv4-configuratie

• DHCP

Hiermee verkrijgt het apparaat automatisch zijn IPv4-adres, subnetmasker en standaard gateway-adres van een DHCP-server.

Bij gebruik van DHCP, kunt u het IPv4-adres, subnetmasker of standaard gateway-adres niet handmatig opgeven.

Standaardinstelling: [Actief]

• Active

• Inactief

• IP-adres

Netwerkinstellingen

Hiermee geeft u het IPv4-adres van het apparaat op wanneer DHCP niet wordt gebruikt.

Gebruik dit menu om het huidige IP-adres te controleren bij gebruik van DHCP.

Standaard: XXX.XXX.XXX.XXX

De cijfers die voor "X" staan, hangen af van uw netwerkomgeving.

• Subnetmasker

Hiermee geeft u het subnetmasker van het apparaat op wanneer DHCP niet wordt gebruikt.

Gebruik dit menu om het huidige subnetmasker te controleren bij gebruik van DHCP.

Standaard: XXX.XXX.XXX.XXX

De cijfers die voor "X" staan, hangen af van uw netwerkomgeving.

• Gateway Adres

Hiermee geeft u het standaard gateway-adres van het apparaat op wanneer DHCP niet wordt gebruikt.

Gebruik dit menu om het standaard gateway-adres te controleren bij gebruik van DHCP.

Standaard: XXX.XXX.XXX.XXX

De cijfers die voor "X" staan, hangen af van uw netwerkomgeving.

• Methode IP-adres

Geeft de acquisitiemethode van het IP-adres weer.

• DHCP

• Automatisch IP

• Handmatige configuratie

• Standaard IP

IPv6-configuratie

• IPv6

Selecteer of u IPv6 wilt in- of uitschakelen

Standaardinstelling: [Actief]

• Active

• Inactief

• DHCP

Hiermee stelt u in dat het apparaat het IPv6-adres ontvangt van een DHCP-server.

Wanneer DHCP wordt gebruikt, kunt u het IPv6-adres niet handmatig opgeven.

Standaardinstelling: [Inactief]

• Active

• Inactief

299

300

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• IP-adres (DHCP)

Hiermee wordt het IPv6-adres weergegeven dat wordt verkregen van een DHCP-server.

• Handm. Config. -adres

• Handm. Config. -adres

Hiermee geeft u het IPv6-adres van het apparaat op wanneer DHCP niet wordt gebruikt.

Kan tot 39 tekens bevatten.

• Prefixlengte

Hiermee stelt u de prefixlengte in met een waarde tussen 0 en 128.

• Gateway Adres

Bepaalt het IPv6-adres van de standaard gateway. Kan tot 39 tekens bevatten.

• Staatloos adres

Geeft de IPv6 staatloze adressen weer die zijn verkregen via router-advertisement.

• Staatloos adres 1

• Staatloos adres 2

• Staatloos adres 3

• Staatloos adres 4

• Link lokaal adres

Geef het IPv6 linklokale adres weer.

• Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over de netwerkconfiguratie.

Lijsten/rapporten afdrukken

In dit onderdeel worden de soorten lijsten beschreven die u kunt afdrukken.

De configuratiepagina afdrukken

Volg de onderstaande procedure om de configuratiepagina af te drukken.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

Lijsten/rapporten afdrukken

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Lijst/rap. afdrukken] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

3.

Druk op [ ] [ ] om [Configuratiepagina] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

4.

Druk op het bevestigingsscherm op [Ja].

De configuratiepagina wordt afgedrukt.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Soorten rapporten

Configuratiepagina

Hiermee wordt algemene informatie en de huidige configuratie van het apparaat afgedrukt.

Faxjournaal

Hiermee wordt een journaal van faxverzending en -ontvangst van de laatste 50 taken afgedrukt.

TX/RX stand-by best.lijst

Hiermee wordt een lijst faxtaken afgedrukt die nog in het geheugen van het apparaat wachten om te worden afgedrukt, verzonden of doorgestuurd.

301

302

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Bestemm.lijst snel kiezen

Hiermee wordt een lijst van snelkiesbestemmingen voor scannen en faxen afgedrukt.

Faxbest.lijst verk. kiezen

Hiermee wordt een lijst met ingevoerde verkorte kiesnummers afgedrukt.

• Sorteren op verkort kiesnr.

Hiermee wordt een lijst met records gesorteerd op het registratienummer van de verkorte kiesbestemmingen.

• Sorteren op naam

Hiermee wordt de lijst afgedrukt met de records gesorteerd op naam.

Bestemmingslijst scanner

Hiermee wordt een lijst van de scanbestemmingen afgedrukt.

Scannerjournaal

Hiermee wordt een scanjournaal afgedrukt voor de laatste 100 taken van Scannen naar E-mail,

Scannen naar FTP en Scannen naar Map.

Onderhoudspagina

Hiermee wordt de onderhoudspagina afgedrukt.

Lijst spec. afzender

Hiermee wordt een lijst van speciale afzenders voor faxen afgedrukt.

• Rapporten worden afgedrukt door de lade te gebruiken die is ingesteld voor [Fax] onder

[Papierladeprioriteit] in Systeeminstellingen.

• Rapporten worden afgedrukt op papier van A4 of Letter-formaat. Plaats één van deze formaten papier in de lade voordat u rapporten afdrukt.

• Voor meer informatie over prioriteitsinstellingen van lades, zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

• Voor informatie over het plaatsen van papier raadpleegt u Pag.100 "Papier plaatsen".

De configuratiepagina lezen

Systeemreferentie

• Modelnaam

Toont de modelnaam van het apparaat.

• Apparaat-ID

Lijsten/rapporten afdrukken

Hier wordt het serienummer weergegeven dat door de fabrikant aan het apparaat is toegewezen.

• Totale hoeveelheid geheugen

Hier wordt het totale geheugen weergegeven dat op het apparaat geïnstalleerd is.

• Bootloaderversie

Toont de versie van de bootloader van het apparaat.

• Firmwareversie

Hier wordt het versienummer weergegeven van de firmware van het apparaat.

• Firmw.versie v. app.

Toont het versienummer voor de firmware van de elektromotor van het apparaat.

Papierinvoer

Informatie over lade 2 wordt alleen weergegeven als deze is geïnstalleerd.

• Lade 1

Toont instellingen voor het papierformaat en -type.

• Lade 2

Toont instellingen voor het papierformaat en -type.

• Handinvoer

Toont instellingen voor het papierformaat en -type.

• Ladeprioriteit

Toont de instellingen van de lade voor faxen, afdrukken en kopiëren die prioriteit heeft.

• Ladeprioriteit

Toont de prioriteitsinstellingen voor de handinvoerlade.

• Zwart-witafdruk prioriteit

Toont de prioriteitsinstelling voor zwart-wit afdrukken.

• Melding:Toner bijna op

Toont de instelling voor de melding dat de toner bijna op is.

Voorraden

Toont informatie over de voorraadstatus.

• Toner (Zwart)

• Toner (Magenta)

• Toner (Geel)

• Toner (Cyaan)

• Fuseereenheid

303

304

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• Tus.lig. Transf.eenh

• Transferroller

• Tonerafvalfles

Teller

Toont tellerinformatie.

• Totaal teller

• Printer

• Dekking

• Economy Color Prints

• Scanner

• Fax

• Kopieerapp.

• Dubbelzijdig

• Tonernummer (hoog/laag rendement)

Systeeminstellingen

Toont de systeeminstellingen.

Beh. Toepas.

Toont de beheerderinstellingen.

Kopieerinstell.

Toont de kopieerinstellingen.

Scaninstellingen

Toont de scannerinstellingen.

Faxeigenschappen

Toont de faxinstellingen.

Netwerkinstellingen

Toont de instellingen voor de volgende items:

• MAC-adres

• Ethernetsnelh. inst.

• TCP/IP

• SNMP

• E-mail

IPv6-configuratie

Toont de IPv6-instellingen.

• IPv6

• DHCP

• IP-adres (DHCP)

• Staatloos adres

• Link lokaal adres

• Handmatig adres

• Prefixlengte

• DNS-methode

• Primaire DNS-server

• Secundaire DNS-server

• Domeinnaam

• Standaard gateway

• Gateway (handm. adres)

Internetfax (T.37)

Toont de internetfaxinstellingen.

• SMTP-serveradres

• E-mailadres

• POP-serveradres

• POP-account

• E-mailadres beheerder

• Automatisch POP

• POP-interval

• Ver. (internetfax TX)

• Ver. (internetfax RX)

• Internetfax TX

• Foutmeldingse-mail

• POP-server: E-mailontv.inst.

• Systeemvastgelegde tekst invoegen

Het faxjournaal lezen

Nr.

Toont het taaknummer.

Lijsten/rapporten afdrukken

305

306

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Datum/tijd

Toont de startdatum en -tijd van het verzenden van een fax.

Toont de ontvangstdatum en -tijd van een fax.

Communicatietype

Toont de volgende informatie:

• Verzending: er is een fax verzonden.

• Ontvangst: er is een fax ontvangen.

• LAN-fax: er is een fax verzonden via LAN-fax.

• Internetfax verznd.: er is een fax verzonden via internetfax.

• Internetfax ontvang.: er is een fax ontvangen via internetfax.

• Doorsturen: er is een fax doorgestuurd.

Duur

Toont de tijd die het gekost heeft om de verzending of ontvangst van een fax te voltooien.

Afzender/bestemming

Voor een ontvangen fax toont het faxnummer dat door de afzender is geregistreerd of een emailadres als de fax via internetfax is ontvangen.

Voor een verstuurde fax wordt de volgende informatie weergegeven afhankelijk van de verzendingsmethode:

• Bij gebruik van een externe telefoon wordt het faxnummer weergegeven dat door de ontvangende partij is geregistreerd.

• Bij gebruik van een snelkiestoets/verkort kiesnummer wordt de naam weergegeven die voor de bestemming is geregistreerd. Als er geen naam is geprogrammeerd, wordt het faxnummer van de bestemming weergegeven.

• Als er een faxnummer is ingevoerd met de cijfertoetsen op het bedieningspaneel, wordt het ingevoerde faxnummer weergegeven.

• Als de fax vanaf de computer is verstuurd (LAN-fax), wordt het ingevoerde faxnummer weergegeven.

• Als de fax via internetfax is verstuurd, wordt het e-mailadres van de bestemming weergegeven.

Aantal pagina's

Toont het aantal verzonden of ontvangen pagina's.

Resultaten

Toont het resultaat van verzending of ontvangst van een fax. Als er een fout optreedt tijdens de faxcommunicatie, wordt er een foutcode weergegeven.

Lijsten/rapporten afdrukken

• Voor meer informatie over foutcodes, zie Pag.398 "Faxproblemen".

De TX/RX stand-by bestandenlijst lezen

Nr.

Toont het taaknummer.

Datum/tijd

Type

Toont de datum en tijd waarop een fax in het geheugen is opgeslagen.

Toont de volgende informatie:

• Opnieuw kiezen: verzending is uitgevoerd door automatisch opnieuw te kiezen.

• Verzending: verzending is uitgevoerd via verzending naar meerdere bestemmingen.

• LAN-fax: verzending is uitgevoerd via LAN-fax.

• Doorsturen: verzending is uitgevoerd via doorsturen.

• Geheugen-TX: verzending is uitgevoerd door een andere methode.

Afzender/bestemming

Voor een ontvangen fax toont het faxnummer dat door de afzender is geregistreerd of een emailadres als de fax via internetfax is ontvangen.

Voor een verstuurde fax wordt de volgende informatie weergegeven afhankelijk van de verzendingsmethode:

• Bij gebruik van een externe telefoon wordt het faxnummer weergegeven dat door de ontvangende partij is geregistreerd.

• Bij gebruik van een snelkiestoets/verkort kiesnummer wordt de naam weergegeven die voor de bestemming is geregistreerd. Als er geen naam is geprogrammeerd, wordt het faxnummer van de bestemming weergegeven.

• Als er een faxnummer is ingevoerd met de cijfertoetsen op het bedieningspaneel, wordt het ingevoerde faxnummer weergegeven.

• Als de fax vanaf de computer is verstuurd (LAN-fax), wordt het ingevoerde faxnummer weergegeven.

• Als de fax via internetfax is verstuurd, wordt het e-mailadres van de bestemming weergegeven.

Aantal pagina's

Toont het aantal pagina's dat een fax bevat.

307

308

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Het scanjournaal lezen

Nr.

Toont het taaknummer.

Datum

Toont de datum van een verzending.

Tijd

Type

Toont het tijdstip waarop een verzending voltooid werd.

Toont de verzendingsmethode.

Bestemming

Toont de scanbestemming.

Aantal pagina's

Toont het aantal gescande pagina's.

Kleur Z/W

Toont of de scan in kleur of in zwart-wit is uitgevoerd.

Bestandsindeling

Toont de bestandsindeling.

Resultaten

Toont of de verzending succesvol is voltooid of dat deze is mislukt.

Beheerdersinstellingen

Beheerdersinstellingen

In dit onderdeel worden de beheerdersinstellingen beschreven.

De beheerdersinstellingen wijzigen

Als voorbeeld wordt de procedure gebruikt voor het wijzigen van de opstartmodus nadat het apparaat wordt aangezet.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

NL CES184

2.

Druk op de toetsen [ ][ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren druk vervolgens op de knop

[OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Functieprioriteit] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op de [OK]knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

309

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

310

Parameterinstellingen voor beheerderstoepassingen

Dit gedeelte beschrijft de parameterinstellingen voor de beheerdersinstellingen.

Datum/tijd instellen

Hiermee stelt u de datum en tijd in van de interne klok van het apparaat.

• Datum instellen

Bepaalt de datum van de interne klok van het apparaat.

Er kunnen alleen data worden ingesteld die overeenkomen met het jaar en de maand. Nietcompatibele data worden geweigerd.

Standaardinstelling datumindeling:

[Maand/dag/jaar]

[Dag/maand/jaar],

• Jaar: 2000 tot en met 2099

• Maand: 1 t/m 12

• Dag: 1 t/m 31

• Datumindeling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar of Jaar/maand/dag

• Tijd instellen

Bepaalt de tijd van de interne klok van het apparaat.

Standaardinstelling tijdsindeling: [24-uursindeling], [12-uursindeling]

• Tijdsindeling: 12-uursindeling, 24-uursindeling

• AM/PM stempel: AM, PM (voor 12-uursindeling)

• Uur: 0 t/m 23 (voor 24-uursindeling) of 1 t/m 12 (voor 12-uursindeling)

• Minuten: 0 t/m 59

Faxinformatie programmeren

Bepaalt de gebruikersinformatie voor het versturen van een fax.

• Nummer:

Bepaalt het faxnummer van het apparaat, dit kan uit maximaal 20 tekens bestaan, inclusief 0 t/m 9, spatie en "+".

• Naam:

Bepaalt de naam van het apparaat. Deze kan uit maximaal 20 letters, cijfers en symbolen bestaan.

Kies-/pulstoon

Bepaalt het lijntype van de telefoonlijn.

Om deze instelling te configureren dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij om de instelling te selecteren aan de hand van uw telefoonlijn. Het selecteren van een verkeerde instelling kan tot storingen leiden in faxverzendingen.

Beheerdersinstellingen

[Tel. kiessch.(20PPS)] kan mogelijk niet worden weergegeven door de landinstelling van het apparaat.

Standaardinstelling: [Pulstoon]

• Pulstoon

• Tel. kiessch. (10PPS)

• Tel. kiessch. (20PPS)

PSTN / PBX

Hiermee bepaalt u of het apparaat direct is aangesloten op het algemeen gebruikte telefoonnetwerk (PSTN) of via een telefooncentrale die voor een bedrijf gebruikt wordt (PBX).

Standaardinstelling: [PSTN]

• PSTN

• PBX

PBX-toegangsnummer

Bepaalt het nummer dat moet worden gedraaid om toegang tot de externe lijn te krijgen als het apparaat op een PBX is aangesloten.

Let op dat deze instelling overeenkomt met de instelling van uw PBX. Anders kunt u wellicht geen faxen versturen naar externe bestemmingen.

Standaard: 9

• 0 tot 999

Functieprioriteit

Bepaalt de modus die geactiveerd wordt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of als de tijd die is opgegeven voor [Automatische reset systeem] is verstreken zonder activiteit terwijl het beginscherm van de huidige modus wordt weergegeven.

Standaardinstelling: [Kopieerapparaat]

• Kopieerapp.

• Fax

• Scanner

Automatische resettijd systeem

Bepaalt of dat het apparaat naar het beginscherm van de huidige modus terugkeert wanneer het apparaat een bepaalde periode geen invoer krijgt tijdens de configuratie.

Ook als de opgegeven periode verstrijkt terwijl het beginscherm van de huidige modus wordt weergegeven, keert het apparaat terug naar de modus die is opgegeven in [Functieprioriteit].

Standaardinstelling: [Aan] (30 seconden)

• Aan (30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 5 min., 10 min.)

• Uit

311

312

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Energiespaarstand

Bepaalt of dat het apparaat naar Energiespaarstandmodus, Energiespaarstandmodus 1 of

Energiespaarstandmodus 2 overgaat om het stroomverbruik te verlagen. Het apparaat komt uit de energiespaarstand als het een afdruktaak ontvangt, een ontvangen fax afdrukt of als er op de

[Kopieerapparaat]-, [Start kleur]- of de [Start zwart-wit]-knop is gedrukt.

• Energiespaarstandmodus 1

Het apparaat gaat over naar Energiespaarstandmodus 1 als het apparaat 30 seconden niet is gebruikt. Het kost minder tijd om terug te keren uit Energiespaarstand 1 dan uit de uitgeschakelde status of uit Energiespaarstand 2, maar het stroomverbruik in

Energiespaarstand 1 is hoger in dan in Energiespaarstand 2.

Standaard : [Uit]

• Uit

• Aan (30 seconden)

• Energiespaarstandmodus 2

Het apparaat gaat over naar Energiespaarstandmodus 2 als de opgegeven tijd voor deze instelling is verstreken. Het apparaat verbruikt in Energiespaarstandmodus 2 minder stroom dan in Energiespaarstandmodus 1, maar het duurt langer om terug te keren uit

Energiespaarstandmodus 2.

Standaard: [Aan] (10,1 minuten) LCD van bedieningspaneel zal 10 minuten weergeven

• Aan (1 tot 240 minuten, met intervallen van 1 minuut)

• Uit

Taal

Land

Bepaalt de taal die op het scherm en in rapporten gebruikt wordt.

De standaardwaarde voor deze instelling is de taal die u heeft opgegeven tijdens de eerste set-up, die moeten worden opgegeven als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld.

Selecteer het land waarin het apparaat wordt gebruikt. De landcode die u specificeert bepaalt de displaynotatie van de datum en tijd en de standaardwaarden van de faxverzendingsinstellingen.

Zorg ervoor dat u de correcte landcode selecteert. Het selecteren van een verkeerde landcode kan tot storingen leiden in faxverzendingen.

De standaardwaarde voor deze instelling is de landcode die u heeft opgegeven tijdens de eerste set-up, die moeten worden opgegeven als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld.

Instell. terugz.

Let op dat u de instellingen niet per ongeluk wist.

• Alle inst. terugz.

Beheerdersinstellingen

Zet alle instellingen van het apparaat terug naar de standaardinstellingen, behalve de volgende: taal voor het scherm, landinstelling, netwerkinstellingen en snelkiesbestemmingen/ verkorte kiesbestemmingen voor faxen.

Druk op [Ja] om deze bewerking uit te voeren. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur af te sluiten zonder de instellingen te wissen.

• Netwerkinstell. terugzetten

Zet de netwerkinstellingen terug naar de standaardinstelllingen.

Druk op [Ja] om deze bewerking uit te voeren. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur af te sluiten zonder de instellingen te wissen.

• Adresboek wissen

Wist alle snelkiesbestemmingen/verkorte kiesbestemmingen voor faxen en de lijst speciale afzenders.

Druk op [Ja] om deze bewerking uit te voeren. Druk op [Nee] om het voorgaande niveau van de menustructuur af te sluiten zonder de bestemmingen te wissen.

Vergr. beheerderstoepass.

Geef een wachtwoord op van vier cijfers om toegang te krijgen tot [Adresboek],

[Netwerkinstellingen] en [Beh.Toepas.].

Onthoud dit wachtwoord.

• Aan (0000 tot en met 9999)

• Uit

IPsec

Hiermee selecteert u of IPsec moet worden in- of uitgeschakeld.

Deze functie wordt alleen weergegeven als er een wachtwoord is opgegeven onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

Standaardinstelling: [Inactief]

• Active

• Inactief

Faxnummer bevestigen

Stelt het apparaat zo in dat er gevraagd wordt een faxnummer tweemaal in te voeren als er handmatig een bestemming wordt opgegeven.

Deze functie wordt alleen weergegeven als er een wachtwoord is opgegeven onder

[Vergr.beheerderstoepass.].

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

313

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Instellingen van de printereigenschappen

In dit gedeelte vindt u uitleg over de instellingen van de printereigenschappen.

Instellingen van printereigenschappen wijzigen

Als voorbeeld wordt het wijzigen van de instelling voor dubbelzijdig afdrukken gegeven.

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

314

NL CES184

2.

Druk op [ ][ ] om [Printereigensch.] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

3.

Druk op [ ][ ] om [Systeem] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [Duplex] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ][ ] om [Geen], [Binden Lange zijde] of [Binden Korte zijde] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

6.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

Parameterinstellingen van de printereigenschappen

In dit gedeelte worden de parameterinstellingen van de printereigenschappen beschreven.

Lijst-/proefafd

Drukt lijsten af met de configuraties van het apparaat.

De lijsten worden afgedrukt op A4- of Letter-formaat door de lade te gebruiken die is ingesteld voor [Printer] onder [Papierladeprioriteit] in Systeeminstellingen.

• Configuratiepagina

Hiermee wordt algemene informatie en de huidige configuratie van het apparaat afgedrukt.

Instellingen van de printereigenschappen

• Menulijst

Drukt de functiemenu's van het apparaat af.

• Testpagina

Drukt een testpagina af om de huidige kleurinstellingen te controleren.

• PCL-lettertypelijst

Drukt de geïnstalleerde PCL-lettertypelijst af.

• PS-lettertypelijst

Drukt de geïnstalleerde PostScript-lettertypelijst af.

Systeem

• Kopieën:

Stelt het apparaat zo in dat het opgegeven aantal sets wordt afgedrukt.

Deze instelling is uitgeschakeld indien het aantal af te drukken pagina's is aangegeven door het printerstuurprogramma.

Standaard: 1

• 1 tot en met 999, in stappen van 1

• Sub papierformaat

Stelt het apparaat zo in dat er op papier van een ander formaat wordt afgedrukt als het opgegeven papier niet is geplaatst. Andere formaten zijn vooraf ingesteld op A4 en Letter.

Standaard : [Uit]

• Automatisch

• Uit

• Paginaformaat

Bepaalt welk papierformaat gebruikt moet worden als het papierformaat in de afdruktaak niet is opgegeven.

Deze instelling is uitgeschakeld indien het aantal af te drukken pagina's is aangegeven door het printerstuurprogramma.

Standaardinstelling: [A4], [8 1/2 × 11]

• A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10

1/2, 8 × 13, 8 1/2 x 13, 8 1/4 x 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, C5 Env,

C6 Env, DL Env

• Dubbelzijdig

Stelt het apparaat zo in dat er op beide zijden van het papier wordt afgedrukt volgens de opgegeven inbindmethode.

Standaardinstelling: [Geen]

• Geen

315

316

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

• Binden Lange zijde

• Binden Korte zijde

• Afdrukken Blanco pagina

Hiermee wordt ingesteld dat het apparaat blanco pagina's afdrukt.

Wanneer het afdrukken van kaften is ingesteld vanuit het printerstuurprogramma, worden kaften ingevoegd zelfs als u [Uit] selecteert.

Standaardinstelling: [Aan]

• Aan

• Uit

• Z/W paginadetectie

Hiermee stelt u in dat het apparaat alle zwart-wit pagina's afdrukt in zwart-wit, zelfs als afdrukken in kleur is opgegeven.

Standaardinstelling: [Aan]

• Aan

• Uit

• Foutenrapp. afdr.

Hiermee wordt ingesteld dat het apparaat een foutpagina afdrukt als het apparaat een afdruk- of geheugenfout detecteert.

PCL Menu

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

Hiermee worden voorwaarden opgegeven als PCL wordt gebruikt voor het afdrukken.

• Richting

Selecteer hier de invoerrichting van de pagina.

Standaardinstelling: [Staand]

• Staand

• Liggend

• Formulierregels

Geeft het aantal lijnen per pagina op.

Standaard: 64,

• 5 t/m 128, in stappen van 1

60

• Lettertypenummer

Geeft de ID van het standaard lettertype op dat u wilt gebruiken.

Instellingen van de printereigenschappen

Standaard: 0

• 0 tot 89

• Puntgrootte

Geeft de tekengrootte van het geselecteerde lettertype op.

Deze instelling is alleen effectief voor een lettertype dat verscheidene ruimtes tussen lettertypes heeft (variable-space font).

Standaardinstelling: 12,00 punten

• 4,00 t/m 999,75, in stappen van 0,01

• Lettertypebreedte

Specificeert het aantal tekens per inch voor het standaardlettertype.

Deze instelling is alleen van toepassing op lettertypes die een vaste ruimte tussen de letters heeft (fixed-space font).

Standaardinstelling: 10,00 tekenbreedte

• 0,44 t/m 99,99, in stappen van 0,01

• Symbolenset

Geeft de tekenset van het geselecteerde lettertype op. De volgende sets zijn beschikbaar:

Standaardinstelling: [PC-8]

• Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852,

PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Tekst, VN Intl, VN US, MS Publ,

Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO

21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win

Baltic

• Courier lettertype

Selecteert een lettertype van het couriertype.

Standaardinstelling: [Standaard]

• Normaal

• Donker

• Ext. A4 breedte

Stelt het apparaat in zodat de breedte van het afdrukgebied op A4-papier groter wordt en het verkleint de marge aan de zijkant.

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

• Van CR naar LF

317

318

7. Het apparaat configureren met het bedieningspaneel

Stelt het apparaat in zodat er een CR-code aan elke LF-code wordt toegevoegd zodat tekstgegevens duidelijk worden afgedrukt.

Standaard : [Uit]

• Aan

• Uit

• Resolutie

Stelt de resolutie van de afdruk in dots per inch in.

Standaardinstelling: [600 × 600 1bit]

• 600 × 600 1bit

• 600 × 600 2bit

• 600 × 600 4bit

PS Menu

Geeft de voorwaarden op voor het gebruik van PostScript bij het afdrukken.

• Resolutie

Stelt de resolutie van de afdruk in dots per inch in.

Standaardinstelling: [600 × 600 1bit]

• 600 × 600 1bit

• 600 × 600 2bit

• 600 × 600 4bit

• Kleurprofiel

Specificeert het kleurprofiel.

Standaardinstelling: [Vaste kleur]

• Vaste kleur

• Presentatie

• Fotografisch

• Uit

8. Het apparaat configureren met Web

Image Monitor

U kunt de status van het apparaat controleren of zijn instellingen wijzigen door toegang tot het apparaat te verkrijgen via Web Image Monitor.

Web Image Monitor gebruiken

• Sommige items kunnen worden geconfigureerd via het bedieningspaneel.

Beschikbare bewerkingen

De volgende bewerkingen kunnen vanaf een computer op afstand worden uitgevoerd met Web

Image Monitor:

• De status of instellingen van het apparaat weergeven

• Apparaatinstellingen configureren

• Scan- en faxbestemmingen registreren

• Speciale afzenders van faxen registreren

• Gebruikersbeperking configureren

• Netwerkinstellingen configureren

• IPsec-instellingen configureren

• Rapporten afdrukken

• Het wachtwoord en e-mailadres van de beheerder instellen

• Apparaatconfiguratie terugzetten naar de fabrieksinstellingen

• Back-upbestanden maken van de apparaatconfiguratie

• De apparaatconfiguratie herstellen via back-upbestanden

• Datum en tijd van het apparaat configureren

• De energiespaarstandmodus van het apparaat configureren

Ondersteunde webbrowsers

• Internet Explorer 6 of hoger

• Firefox 3,0 of hoger

• Safari 3,0 of hoger

• Om het apparaat te bedienen via Web Image Monitor, dient u eerst de TCP/IP-instellingen van het apparaat te configureren.

319

320

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

• Voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina met behulp van het

bedieningspaneel, zie Pag.261 "Basisbewerkingen met het menuscherm uitvoeren".

• Voor meer informatie over TCP/IP-instellingen, zie Pag.73 "Het apparaat configureren".

Bovenste pagina weergeven

Bovenste pagina weergeven

Als u via Web Image Monitor toegang tot het apparaat verkrijgt, wordt de bovenste pagina in uw browservenster weergegeven.

1.

Start de internetbrowser.

2.

Voer “http://(IP-adres van het apparaat)/” in de adresbalk van uw browser in om toegang te krijgen tot dit apparaat.

Als u een DNS- of WINS-server gebruikt wordt en de hostnaam van het apparaat is opgegeven, kunt u in plaats van het IP-adres de hostnaam opgeven.

De bovenste pagina van Web Image Monitor wordt weergegeven.

Bovenste pagina

Elke pagina van Web Image Monitor is onderverdeeld in de volgende gedeeltes:

2 3

1

4

1. Menugedeelte

Als u op een menu klikt, wordt de inhoud ervan in het hoofdgedeelte weergegeven.

2. Tabgebied

Bevat tabbladen met informatie en instellingen die u wilt bekijken of configureren.

NL CES256

321

322

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

3. Veelgest. vragen/Kennisdatabase

Biedt antwoord op veelgestelde vragen en andere nuttige informatie over het gebruik van dit apparaat.

Om deze informatie te bekijken, is een internetverbinding vereist.

4. Algemeen gebied

Hier wordt de inhoud weergegeven van het item dat in het menugedeelte is geselecteerd.

De informatie in het algemene gedeelte wordt niet automatisch bijgewerkt. Klik op

[Vernieuwen] in de rechterbovenhoek van het algemene gebied om de informatie bij te werken. Klik op de button [Vernieuwen] van de webbrowser om het volledige browserscherm bij te werken.

• Als er een oudere versie van een ondersteunde browser wordt gebruikt of JavaScript en cookies zijn uitgeschakeld, kunnen er weergave- en bewerkingsproblemen optreden.

• Als u een proxyserver gebruikt, wijzigt u de instellingen van de webbrowser indien nodig. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de instellingen.

• De vorige pagina wordt mogelijk niet weergegeven, zelfs niet als op de knop [Vorige] in de webbrowser wordt geklikt. Als dit gebeurt, klikt u op de knop [Vernieuwen] van de webbrowser.

• De veelgestelde vragen/kennisdatabase zijn in bepaalde talen niet beschikbaar.

De taal van de interface wijzigen

Selecteer de gewenste interfacetaal uit de lijst [Taal].

De systeeminformatie controleren

De systeeminformatie controleren

Klik op [Home] om de hoofdpagina van Web Image Monitor weer te geven. Op deze pagina kunt u de huidige systeeminformatie controleren.

Deze pagina bevat drie tabbladen: [Status], [Teller] en [Apparaatinformatie].

De statusinformatie nakijken

Klik op het tabblad [Status] op de algemene pagina om systeeminformatie, de status van de papierlade en de tonerniveaus weer te geven.

Item

Modelnaam

Locatie

Contact

Hostnaam

Apparaatstatus

Toner

Item

Zwart

Beschrijving

Toont de naam van het apparaat.

Toont de locatie van het apparaat zoals is geregistreerd op de [SNMP]pagina.

Toont de contactinformatie van het apparaat zoals is geregistreerd op de

[SNMP]-pagina.

Toont de hostnaam zoals is opgegeven in de [Hostnaam] op de [DNS]pagina.

Toont de huidige berichten op het display van het apparaat.

Beschrijving

Toont de resterende hoeveelheid zwarte toner.

323

324

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Item

Magenta

Geel

Cyaan

Tonerafvalfles

Tus.lig. transf.eenh.

Fuseereenheid

Transferroller

Beschrijving

Toont de resterende hoeveelheid magenta toner.

Toont de resterende hoeveelheid gele toner.

Toont de resterende hoeveelheid cyaan toner.

Toont de resterende levensduur van de afvaltonerfles als "Status OK",

"Bijna vol" of "Vol".

Toont de resterende levensduur van de transfereenheid als "Status OK",

"Vervanging binnenkort vereist" of "Vervanging vereist".

Neem voor vervanging contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

Toont de resterende levensduur van de fuseereenheid als "Status OK",

"Vervanging binnenkort vereist" of "Vervanging vereist".

Neem voor vervanging contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

Toont de resterende levensduur van de transferriem als "Status OK",

"Vervanging binnenkort vereist" of "Vervanging vereist".

Neem voor vervanging contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

Papierlade

Item

Lade 1

Lade 2

Handinvoer

Toont de huidige status en instelling voor papiergrootte/-soort van lade 1.

Toont de huidige status en instelling voor papiergrootte/-soort van lade 2.

Toont de huidige status en instelling voor het papierformaat/-type van de handinvoer.

Beschrijving

• Informatie over lade 2 wordt alleen weergegeven als deze is geïnstalleerd.

• De informatie over de tussenliggende transfereenheid en de fuseereenheid.

• Als er geen authentieke printcartridges zijn geïnstalleerd, kan de levensduur van de toner niet goed worden aangegeven.

De systeeminformatie controleren

• Voor meer informatie over de locatie van het apparaat en contactinformatie, zie Pag.351 "De

SNMP-instellingen configureren".

• Voor meer informatie over de hostnaam van het apparaat, zie Pag.348 "De DNS-instellingen configureren".

Tellerinformatie controleren

Klik op het tabblad [Teller] op de algemene pagina om de tellerinformatie te controleren.

Paginateller

Item

Printer

Scanner

Beschrijving

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printfunctie:

• Totaal aantal pagina's

• Aantal kleurenpagina's

• Aantal zwart-witpagina's

Toont het volgende voor pagina's die worden gescand met de scanfunctie:

• Totaal aantal pagina's

• Aantal kleurenpagina's

• Aantal zwart-witpagina's

325

326

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Item

Kopieerapp.

Fax

Beschrijving

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de kopieerfunctie:

• Totaal aantal pagina's

• Aantal kleurenpagina's

• Aantal zwart-witpagina's

Toont het volgende voor faxen via de openbare telefoonlijn:

• Totaal aantal pagina's dat is verstuurd of ontvangen

• Aantal verzonden pagina's

• Aantal ontvangen pagina's

Teller in apparaat

Item

Teller in apparaat

Zwart

Cyaan

Beschrijving

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printer, het kopieerapparaat, de faxfuncties en lijsten/rapporten:

• Totaal aantal pagina's

• Aantal kleurenpagina's

• Aantal zwart-witpagina's

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printer, het kopieerapparaat, de faxfuncties en lijsten/rapporten:

• Cumulatieve waarde van dekking van zwarte toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van zwarte toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printer, het kopieerapparaat, de faxfuncties en lijsten/rapporten:

• Cumulatieve waarde van dekking van cyaan toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van cyaan toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

De systeeminformatie controleren

Magenta

Geel

Item Beschrijving

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printer, het kopieerapparaat, de faxfuncties en lijsten/rapporten:

• Cumulatieve waarde van dekking van magenta toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van magenta toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Toont het volgende voor pagina's die worden afgedrukt met de printer, het kopieerapparaat, de faxfuncties en lijsten/rapporten:

• Cumulatieve waarde van dekking van gele toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van gele toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Economy Color Prints

Item

Economy Color Prints

(kleur)

Zwart

Cyaan

Beschrijving

Toont het aantal pagina's dat is afgedrukt in de modus Economy Color met de printfunctie.

Toont het volgende voor pagina's afgedrukt in de modus Economy Color met de printerfunctie:

• Cumulatieve waarde van dekking van zwarte toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van zwarte toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Toont het volgende voor pagina's afgedrukt in de modus Economy Color met de printerfunctie:

• Cumulatieve waarde van dekking van cyaan toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van cyaan toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

327

328

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Magenta

Item

Geel

Dubbelzijdig

Item

Totaal aantal duplexpag.

Beschrijving

Toont het volgende voor pagina's afgedrukt in de modus Economy Color met de printerfunctie:

• Cumulatieve waarde van dekking van magenta toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van magenta toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Toont het volgende voor pagina's afgedrukt in de modus Economy Color met de printerfunctie:

• Cumulatieve waarde van dekking van gele toner op A4-pagina

(percentage)

• Cumulatieve waarde van verbruik van gele toner (geconverteerd in volledig gedekte A4-pagina's)

Beschrijving

Toont het totaal aantal dubbelzijdig afgedrukte pagina's.

• Een vel dat dubbelzijdig is afgedrukt, telt als twee pagina's.

De apparaatinformatie controleren

Klik op het tabblad [Apparaatinformatie] op de algemene pagina om de apparaatinformatie weer te geven.

De systeeminformatie controleren

Apparaatinformatie

Item

Firmwareversie

Firmw.versie v. app.

PCL-versie

PS-versie

Apparaat-ID

Faxkaart

Totale hoeveelheid geheugen

Beschrijving

Toont de versie van de firmware die op het apparaat is geïnstalleerd.

Toont het versienummer voor de firmware van de elektromotor van het apparaat.

Toont de versie van de PCL-vertaler.

Toont de versie van de PS-vertaler.

Toont het serienummer van het apparaat.

Toont of de faxkaart al dan niet is geïnstalleerd.

Toont het totale geheugen dat op het apparaat is geïnstalleerd.

329

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

De systeeminstellingen configureren

Klik op [Systeeminstellingen] om de pagina voor configuratie van de systeeminstellingen weer te geven.

Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Geluidsvolume aanpassen], [Papierlade-instellingen],

[Kopieerapparaat], [Fax], [Lade prioriteit], [Toner besparen], [I/O-time-out] en [Zwart-witafdruk prioriteit].

Het geluidsvolume configureren

Klik op het tabblad [Geluidsvolume aanpassen] op de pagina met Systeeminstellingen om de instellingen voor het geluidsvolume te configureren.

330

Geluidsvolume aanpassen

Item

Paneeltoets toon

Beschrijving

Selecteer het volume van de piep als er op een toets wordt gedrukt en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

Belvolume

Dir.kz modus

Selecteer het volume van het overgaan als er een oproep wordt ontvangen en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

Selecteer het volume van het geluid uit de luidspreker als er 'op de haak' wordt gebeld en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

Taakeindegeluid

Taakfoutgeluid

Alarmvolume

Selecteer het volume van de piep als er een taak is voltooid en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

Selecteer het volume van de piep als er een faxverzendingsfout is opgetreden en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

Selecteer het volume van het alarm als er een bewerkingsfout is opgetreden en kies daarbij uit [Uit], [Laag], [Medium] of [Hoog].

De systeeminstellingen configureren

De papierinstellingen configureren

Klik op het tabblad [Papierlade-instellingen] op de pagina met Systeeminstellingen om de papierinstellingen te configureren.

Lade 1

Item

Papierformaat

Papiersoort

Lade 2

Item

Papierformaat

Papiersoort

Beschrijving

Selecteer het papierformaat voor lade 1:

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7

1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3

7/8 × 7 1/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, Aangepast formaat

Selecteer de papiersoort voor lade 1:

Dun papier (60 - 65 g/m2), Normaal papier (66 - 74 g/m2), Medium dik papier (75 - 90 g/m2), Dik papier 1 (91 - 105 g/m2), Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Geperforeerd papier, Etikettenpapier, Bankpost, Karton, Envelop, Dik papier 2 (106 -

160 g/m2)

Beschrijving

Selecteer het papierformaat voor lade 2:

A4, 8 1/2 × 11

Selecteer de papiersoort voor lade 2:

Dun papier (60 - 65 g/m2), Normaal papier (66 - 74 g/m2), Medium dik papier (75 - 90 g/m2), Dik papier 1 (91 - 105 g/m2), Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Geperforeerd papier

331

332

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Handinvoer

Item

Papierformaat

Papiersoort

Beschrijving

Selecteer het papierformaat voor de handinvoer:

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7

1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3

7/8 × 7 1/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, Aangepast formaat

Selecteer de papiersoort voor de handinvoer:

Dun papier (60 - 65 g/m2), Normaal papier (66 - 74 g/m2), Medium dik papier (75 - 90 g/m2), Dik papier 1 (91 - 105 g/m2), Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Geperforeerd papier,

Etikettenpapier, Bankpost, Karton, Envelop, Dik papier 2 (106 - 160 g/m2)

De systeeminstellingen configureren

Handinvoerlade-inst. prioriteit

Item

Handinvoerlade-inst.

prioriteit

Beschrijving

Selecteer hoe afdruktaken via de handinvoer worden verwerkt.

• Systeeminstellingen

Het apparaat drukt alle afdruktaken af aan de hand van de printerinstellingen.

Er treedt een fout op als de instellingen voor het papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.

• Elk formaat/type

Het apparaat drukt alle afdruktaken af aan de hand van de instellingen in het printerstuurprogramma.

Het afdrukken wordt voortgezet, zelfs als de instellingen voor het papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen. Als het papier echter te klein is voor de afdruktaak, wordt de afdruk bijgesneden.

• Elk aangepast formaat/type

Het apparaat drukt afdruktaken met een aangepast formaat af aan de hand van de instellingen in het printerstuurprogramma en afdruktaken met een standaardformaat aan de hand van de apparaatinstellingen.

Bij taken met een aangepast formaat wordt het afdrukken voortgezet, zelfs als de instellingen voor papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen. Als het papier echter te klein is voor de afdruktaak, wordt de afdruk bijgesneden.

Bij taken met een standaardformaat treedt er een fout op als de instellingen voor de papierformaat/-soort van het apparaat en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.

• Informatie over lade 2 wordt alleen weergegeven als deze is geïnstalleerd.

Het papierformaat van kopieën opgeven

Klik op het tabblad [Kopieerapparaat] op de pagina met Systeeminstellingen om het formaat van papier voor het afdrukken van kopieën op te geven.

333

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

334

Papier selecteren

Item

Papier selecteren

Beschrijving

Selecteer het papierformaat voor het afdrukken van kopieën en kies daarbij uit: [Lade 1], [Lade 2], [Handinvoer], [A4] of [8 1/2 × 11].

Als er een lade geselecteerd is, gebruikt het apparaat alleen die lade voor afdrukken. Als er een papierformaat geselecteerd is, drukt het apparaat af vanuit de lade die het papier van het opgegeven formaat bevat, met uitzondering van de handinvoer. Als lade 1 en 2 beide papier van het opgegeven formaat bevatten, drukt het apparaat in beginsel af vanuit de lade die als prioriteitslade is opgegeven voor [Kopieerapparaat] op de pagina [Lade prioriteit]. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

• Als lade 2 niet geïnstalleerd is, worden alleen [Lade 1] en [Handinvoer] weergegeven.

• Voor meer informatie over de prioriteitsinstellingen van lades, zie Pag.337 "De ladeprioriteit opgeven".

De faxinstellingen configureren

Klik op het tabblad [Fax] op de pagina met Systeeminstellingen om de faxinstellingen te configureren.

De systeeminstellingen configureren

Papierlade selecteren

Item Beschrijving

Papierlade selecteren Selecteer de lade voor het afdrukken van faxen en kies daarbij uit:

[Automatisch], [Lade 1] of [Lade 2].

Als [Automatisch] geselecteerd is, gebruikt het apparaat lade 1 en lade 2 als ze papier van hetzelfde formaat bevatten. In dit geval begint het apparaat af te drukken vanuit de lade die als prioriteitslade is opgegeven voor [Fax] op de pagina [Lade prioriteit]. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

Alleen papier van het formaat A4, Letter of Legal kan voor het afdrukken van faxen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u een lade selecteert die papier bevat van een geldig formaat.

Als lade 2 niet geïnstalleerd is, wordt alleen [Lade 1] weergegeven.

Faxnummer bevestigen

Item Beschrijving

Faxnummer bevestigen Schakel deze instelling in om bij het handmatig invoeren van een bestemming, het apparaat te laten vragen een faxnummer tweemaal in te invoeren.

Deze instelling wordt alleen weergegeven als het beheerderwachtwoord is ingesteld op de [Beheerder]-pagina.

335

336

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Ontvangen faxbestand verwerken

Ontvangen bestand verwerken

Item Beschrijving

Selecteer of ontvangen faxen in het geheugen van het apparaat moeten worden opgeslagen voordat ze worden afgedrukt of worden doorgestuurd naar een bestemming die is opgegeven voor [Doorstuurbestemming].

Automatisch afdrukken Selecteer of faxen die in het geheugen van het apparaat worden ontvangen, automatisch worden afgedrukt of dat ze worden opgeslagen om later handmatig te worden afgedrukt.

Selecteer of doorgestuurde faxen moeten worden afgedrukt.

Doorgestuurd bestand afdrukken

Melding status doorsturen

Selecteer of er een e-mailmelding moet worden gestuurd nadat er een fax is doorgestuurd. De bestemming voor e-mailmeldingen hangt af van hoe

[Doorstuurbestemming] is ingesteld:

• Als deze is ingesteld met een [E-mailadres], zal de melding naar het beheerderse-mailadres worden gestuurd die is opgegeven in [Emailadres beheerder] op de pagina [Beheerder].

• Als deze is ingesteld met een [Scanbestemming], zal de melding naar de meldingsbestemming worden gestuurd die is opgegeven voor de geselecteerde scanbestemming.

Let op: als er geen e-mailadres voor de bestemming is opgegeven, wordt er geen melding gestuurd zelfs als deze instelling is ingeschakeld.

Doorstuurbestemming Bepaalt de doorzendbestemming.

• [E-mailadres]: voer het e-mailadres in van de bestemming. Kan tot 64 tekens bevatten.

• [Scanbestemming]: Selecteer een scanbestemming als doorstuurbestemming.

Aantal doorstuurpogingen

(tijd)

Bepaalt hoe vaak het apparaat een fax probeert door te sturen (1 tot en met 255 keer).

Interval tussen doorstuurpogingen

(min.)

Bepaalt hoeveel minuten het apparaat wacht voordat er een nieuwe poging wordt gedaan (1 tot en met 255 minuten).

De systeeminstellingen configureren

Geverifieerde ontvangst

Item

Geverifieerde ontvangst

Beschrijving

Schakel deze instelling in als u wilt dat het apparaat alleen faxen ontvangt

(of afwijst) van de geprogrammeerde speciale afzenders. Hiermee kunt u ongewilde documenten, zoals junkfaxen, voorkomen en daarmee faxpapier besparen.

Speciale afzenders kunnen worden geprogrammeerd op de [Speciale afz.]-pagina.

Voorwaarden voor ontvangst

Hiermee wordt bepaald of faxen van de geregistreerde speciale afzenders worden ontvangen of afgewezen.

• Speciale afz.

Faxen van de speciale afzenders ontvangen en faxen van alle andere afzenders afwijzen.

• Anders dan speciale afz.

Faxen van de speciale afzenders afwijzen en faxen van alle andere afzenders ontvangen.

• Voor meer informatie over de prioriteitsinstellingen van lades, zie Pag.337 "De ladeprioriteit opgeven".

• Voor meer informatie over het beheerderse-mailadres en -wachtwoord, zie Pag.365 "Het wachtwoord en e-mailadres van de beheerder configureren".

• Voor meer informatie over het programmeren van speciale afzenders, zie Pag.257 "Speciale afzenders registreren".

De ladeprioriteit opgeven

Klik op het tabblad [Lade prioriteit] op de pagina met Systeeminstellingen om de voorkeurslade op te geven.

337

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

338

Lade prioriteit

Printer

Item

Kopieerapp.

Fax

Beschrijving

Selecteer de lade die het apparaat eerst gebruikt voor printertaken en kies daarbij uit lade 1 of 2.

Als automatische ladeselectie voor afdruktaken is opgegeven en zowel lade 1 als lade 2 papier bevatten dat overeenkomt met de afdruktaak, begint het apparaat met afdrukken vanuit de opgegeven lade. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

Selecteer de lade die het apparaat eerst gebruikt voor printertaken en kies daarbij uit lade 1 of 2.

Als [A4] of [8 1/2 × 11] voor [Papier selecteren] is geselecteerd op de pagina [Kopieerapparaat] en zowel lade 1 als lade 2 papier bevatten van dat formaat, zal het apparaat beginnen met afdrukken vanuit de opgegeven lade. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

Selecteer de lade die het apparaat eerst gebruikt voor printertaken en kies daarbij uit lade 1 of 2.

Als [Automatisch] is geselecteerd voor [Papierlade selecteren] op de [Fax]pagina en zowel lade 1 als lade 2 papier bevatten van dat formaat, zal het apparaat beginnen met afdrukken uit de opgegeven lade. Zodra het papier in die lade op is, schakelt de printer automatisch over op de andere lade om verder te gaan met afdrukken.

• Als lade 2 niet geïnstalleerd is, wordt alleen [Lade 1] weergegeven.

De systeeminstellingen configureren

• Voor informatie over het kiezen van kopieerpapier raadpleegt u Pag.333 "Het papierformaat van kopieën opgeven".

• Voor informatie over het kiezen van de faxlade, zie Pag.334 "De faxinstellingen configureren".

De instelling toner besparen configureren

Klik op het tabblad [Toner besparen] op de pagina met Systeeminstellingen om de instelling 'Toner besparen' te configureren.

Toner besparen

Item

Toner besparen

Beschrijving

Schakel deze instelling in om kopieën af te drukken met een beperkte hoeveelheid toner.

De instellingen voor I/O-time-out configureren

Klik op het tabblad [I/O-time-out] op de pagina met systeeminstellingen om de instellingen voor I/Otime-out te configureren.

339

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

340

I/O-time-out

Item

Vaste USB-poort

Time-out beveiligde afdruk (sec)

Beschrijving

Bepaalt of hetzelfde printer-/LAN-faxstuurprogramma kan worden gebruikt voor meerdere printers via USB-verbinding.

Als deze instelling is ingeschakeld, kan het printer/LANfaxstuurprogramma dat u op uw computer hebt geïnstalleerd, worden gebruikt met elk ander apparaat dat van hetzelfde model is als het apparaat dat oorspronkelijk voor de installatie was gebruikt.

Als deze instelling is uitgeschakeld, dient u het printer-/LANfaxstuurprogramma apart te installeren voor afzonderlijke apparaten, omdat alle apparaten die niet het oorspronkelijke apparaat zijn, als nieuw apparaat worden herkend bij aansluiting via USB.

Geeft aan hoeveel seconden het apparaat een beveiligd afdrukbestand vasthoudt als de printer geen beveiligde afdrukbestanden kan opslaan (0 tot 300 seconden). In deze periode kunt u het nieuwe beveiligde afdrukbestand afdrukken of verwijderen. U kunt een bestaand beveiligd afdrukbestand ook afdrukken of verwijderen zodat het nieuwe beveiligde afdrukbestand op het apparaat kan worden opgeslagen.

De prioriteitsinstellingen voor zwart-wit afdrukken configureren

Klik op het tabblad [Zwart-witafdruk prioriteit] op de pagina met Systeeminstellingen om de prioriteitinstellingen voor afdrukken in zwart-wit te configureren.

De systeeminstellingen configureren

Zwart-witafdruk prioriteit

Item

Zwart-witafdruk prioriteit

Beschrijving

Schakel deze functie in als u wilt dat de printer het verbruik van de kleurentoner onderdrukt wanneer u zwart-witpagina's afdrukt. De hoeveelheid kleurentoner die wordt verbruikt tijdens opwarming voor onderhoud wordt eveneens verlaagd.

341

342

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Bestemmingen registreren

Scan- en faxbestemmingen kunnen worden geregistreerd met Web Image Monitor.

Er kunnen maximaal 100 scanbestemmingen en 200 faxbestemmingen worden geregistreerd.

Raadpleeg de scan- en faxonderdelen voor meer informatie over het registreren van bestemmingen.

• Voor meer informatie over het registreren van scanbestemmingen, zie Pag.181

"Scanbestemmingen registreren".

• Voor meer informatie over het registreren van faxbestemmingen met Web Image Monitor, zie

Pag.215 "Faxbestemmingen registreren met Web Image Monitor".

Speciale afzenders van faxen registreren

Speciale afzenders van faxen registreren

Speciale afzenders van faxen kunnen worden geregistreerd met Web Image Monitor.

U kunt maximaal 30 speciale afzenders registreren.

• Voor meer informatie over het registreren van speciale afzenders, zie Pag.257 "Faxen van speciale afzenders ontvangen of afwijzen".

343

344

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Apparaatfuncties beperken voor gebruikers

U kunt het apparaat zo instellen dat er een gebruikerscode moet worden ingevoerd als iemand bepaalde apparaatfuncties wil gebruiken.

• Als afdruktaken worden beperkt, kunt u alleen verifiëren via het PCL-printerstuurprogramma.

Afdrukken via het PostScript 3-printerstuurprogramma is dan onmogelijk.

Via Web Image Monitor kunt u gebruikersbeperkingen voor alle of een aantal van de onderstaande functies inschakelen. Vervolgens kunt u gebruikers registreren die deze functies kunnen gebruiken.

• Kopiëren (zowel kleur als zwart-wit)

• In kleur kopiëren

• Faxen versturen

• Scannen naar e-mail/FTP/map

• Scannen naar USB

• PictBridge-afdrukken

• Afdrukken (zowel kleur als zwart-wit)

• Kleurenafdrukken

• Faxen versturen via LAN-fax

Voor elke gebruiker kunt u opgeven welke functies beschikbaar zijn na verificatie. U kunt maximaal dertig gebruikers registreren.

• Voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor gebruikersbeperkingen

raadpleegt u Pag.131 "Apparaatfuncties beperken voor gebruikers".

De netwerkinstellingen configureren

De netwerkinstellingen configureren

Klik op [Netwerkinstell.] om de pagina weer te geven waarop u de netwerkinstellingen kunt configureren.

Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Netwerkstatus], [IPv6-configuratie], [Netwerkapplicatie],

[DNS], [Automatische E-mailmelding], [SNMP], [SMTP] en [POP3] en [Internetfax].

De netwerkstatus controleren

Klik op de tab [Netwerkstatus] op de pagina met netwerkinstellingen om netwerkinformatie weer te geven.

Algemene status

Item

Ethernetsnelheid

IPP-printernaam

Netwerkversie

MAC-adres

TCP/IP-status

Item

DHCP

Beschrijving

Toont het type en de snelheid van de netwerkverbinding.

Toont de naam waarmee het apparaat op het netwerk wordt aangeduid.

Toont de versie van de netwerkmodule van het apparaat (onderdeel van de printerfirmware).

Toont het MAC-adres van het apparaat.

Beschrijving

Selecteer of het apparaat automatisch een dynamisch IPv4-adres moet ontvangen via DHCP. Selecteer [Actief] als u DHCP wilt gebruiken. Als deze optie is aangevinkt, kunnen de items hieronder niet geconfigureerd worden.

345

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Item

IP-adres

Subnetmasker

Gateway-adres

Beschrijving

Voer het IPv4-adres voor het apparaat in.

Voer het subnetmasker van het netwerk in.

Voer het IPv4-adres van de netwerkgateway in.

De IPv6-instellingen configureren

Klik op het tabblad [IPv6-configuratie] op de pagina met netwerkinstellingen om de IPv6-instellingen te configureren.

346

IPv6

IPv6

Item

IPv6-adres

Item

DHCP

Beschrijving

Selecteer of u IPv6 wilt in- of uitschakelen U kunt IPv6 niet uitschakelen via

Web Image Monitor als het apparaat momenteel in gebruik is in een IPv6omgeving. Gebruik in dat geval het bedieningspaneel om [IPv6] uit te schakelen onder de Netwerkinstellingen.

Indien uitgeschakeld kunnen [DHCP], [Handmatige adresconfiguratie],

[Prefixlengte] en [Gateway-adres] hieronder niet worden geconfigureerd.

Beschrijving

Selecteer of het apparaat zijn IPv6-adres verkrijgt van de DHCP-server. Als u het IPv6-adres van het apparaat handmatig wilt opgeven, selecteert u

[Inactief] en typt u het IPv6-adres in [Handmatige adresconfiguratie].

De netwerkinstellingen configureren

Item

IP-adres (DHCP)

Staatloos adres

Gateway Adres

Link lokaal adres

Handmatige adresconfiguratie

Prefixlengte

Gateway Adres

Beschrijving

Toont het IPv6-adres dat is verkregen van de DHCP-server wanneer

[DHCP] is ingesteld op [Actief].

Toont tot vier staatloze automatische adressen.

Toont het standaard gatewayadres van het apparaat.

Toont het gelinkte lokale adres van het apparaat. Het link lokale adres is een adres dat alleen geldig is binnen het lokale netwerk (lokaal segment).

Voer het IPv6-adres van het apparaat in. Kan tot 39 tekens bevatten.

Geef de prefixlengte een waarde tussen 0 en 128.

Voer het IPv6-adres voor de standaard gateway in. Kan tot 39 tekens bevatten.

• Voor meer informatie over [IPv6], zie Pag.297 "Netwerkinstellingen".

De instellingen van de netwerkapplicatie configureren

Klik op het tabblad [Netwerkapplicatie] op de pagina met Netwerkinstellingen om de netwerkapplicatie-instellingen te configureren.

Verzendinstelling scanner

Item

E-mail

Beschrijving

Selecteer deze optie om de functie Scannen naar E-mail in te schakelen.

347

348

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Max. E-mailform.

FTP

Map

Item

Printernaam

Beschrijving

Selecteer het maximale formaat voor scanbestanden die als bijlage van een e-mail worden verstuurd (1 tot 5 MB of geen maximale grootte).

Selecteer deze optie om de functie Scannen naar FTP in te schakelen.

Selecteer deze optie om de functie Scannen naar Map in te schakelen.

Afdrukinstelling van netwerk

IPP

Item Beschrijving

Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van Internet

Print Protocol (via TCP-poort 631/80) in te schakelen.

FTP

RAW

Poortnummer

Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van een ingesloten FTP-server in het apparaat (via TCP-poort 20/21) in te schakelen.

Selecteer deze optie om RAW-afdrukken via het netwerk in te schakelen.

LPR

Voer het TCP-poortnummer in voor RAW-afdrukken. Het geldige bereik is

1024 t/m 65535, met uitzondering van 53550 (9100 is standaard).

Selecteer deze optie om afdrukken via het netwerk met behulp van

LPR/LPD (via TCP-poort 515) in te schakelen.

mDNS-instelling

Item mDNS

Beschrijving

Selecteer deze optie om Multicast DNS (via UDP-poort 5353) in te schakelen. Indien uitgeschakeld kan onderstaand item niet worden geconfigureerd.

Voer de naam van het apparaat in. Kan tot 32 tekens bevatten.

De DNS-instellingen configureren

Klik op het tabblad [DNS] op de pagina met netwerkinstellingen om de DNS-instellingen te configureren.

De netwerkinstellingen configureren

DNS

Item

DNS-methode

Beschrijving

Selecteer of u handmatig domeinnaamservers wilt opgeven of automatisch

DNS-informatie van het netwerk wilt ophalen. Indien ingesteld op

[Automatisch verkrijgen (DHCP)] zijn de opties [Primaire DNS-server],

[Secundaire DNS-server] en [Domeinnaam] hieronder niet beschikbaar.

Primaire DNS-server Voer het IPv4-adres van de primaire DNS in.

Secundaire DNS-server Voer het IPv4-adres van de secundaire DNS in.

Domeinnaam

IPv6 DNS-methode

Voer de IPv4-domeinnaam voor het apparaat in. Kan tot 32 tekens bevatten.

Selecteer of u de domeinserver handmatig wilt opgeven of dat het apparaat zijn DNS-informatie automatisch verkrijgt.

Indien ingesteld op [Automatisch] zijn de opties [Primaire IPv6 DNS-server],

[Secundaire IPv6 DNS-server] en [IPv6-domeinnaam] niet beschikbaar.

Primaire IPv6 DNSserver

Secundaire IPv6 DNSserver

IPv6-domeinnaam

Voer het IPv6-adres van de primaire IPv6 DNS-server in. Kan tot 39 tekens bevatten.

Voer het IPv6-adres van de secundaire IPv6 DNS-server in. Kan tot 39 tekens bevatten.

Voer de IPv6-domeinnaam voor het apparaat in. Kan tot 32 tekens bevatten.

DNS oplossen prioriteit Selecteer of u prioriteit wilt geven aan IPv4 of IPv6 voor het omzetten van

DNS-namen.

DNS-time-out

(seconden)

Voer het aantal seconden in dat het apparaat wacht totdat deze een DNSaanvraag als verlopen beschouwt (1-999 seconden).

349

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Hostnaam

Item Beschrijving

Voer een hostnaam in voor het apparaat. Kan tot 15 tekens bevatten.

De instellingen van automatische e-mailmeldingen configureren

Klik op het tabblad [Automatische E-mailmelding] op de pagina met Netwerkinstellingen.

350

E-mailmelding 1/E-mailmelding 2

Item

Weergavenaam

Beschrijving

Voer een naam in voor de de afzender van de e-mailmelding. Kan tot 32 tekens bevatten.

E-mailadres

Papierstoring

Voer een naam in voor de ontvanger van de waarschuwingsmail. Kan tot

64 tekens bevatten.

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer zich een papierstoring voordoet.

Papier is op

Toner bijna leeg

Service bellen

Toner is op

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer het papier op is.

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer de toner bijna leeg is.

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer een onderhoudsbeurt vereist is.

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer de toner op is.

De netwerkinstellingen configureren

Item

Paneel open

Beschrijving

Selecteer deze optie als u wilt dat er een waarschuwingsmail wordt verzonden naar het opgegeven adres wanneer er een paneel openstaat.

De SNMP-instellingen configureren

Klik op het tabblad [SNMP] op de pagina met Netwerkinstellingen om de SNMP-instellingen te configureren.

SNMP

SNMP

Item Beschrijving

Selecteer of het apparaat SNMP-services kan gebruiken.

Trap

Item

Trap gebruiken

Beschrijving

Selecteer of het apparaat traps kan verzenden naar de managementhost

(NMS).

Als deze optie is uitgeschakeld, zijn [SNMP-beheer host 1] en [SNMPbeheer host 2] hieronder niet beschikbaar.

SNMP-beheer host 1 Voer het IP-adres of de hostnaam van de beheerhost in. Kan tot 64 tekens bevatten.

SNMP-beheer host 2 Voer het IP-adres of de hostnaam van de beheerhost in. Kan tot 64 tekens bevatten.

351

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Gemeenschap

Item

Get Community

Trapcommunity

Beschrijving

Voer de naam van de community in die moet worden gebruikt voor verificatie van Get-aanvragen. Kan tot 32 tekens bevatten.

Voer de naam van de community in die moet worden gebruikt voor verificatie van Trap-aanvragen. Kan tot 32 tekens bevatten.

Systeem

Item

Locatie

Contact

Beschrijving

Voer de locatie van het apparaat in. De locatie die u hier invoert, wordt weergegeven op de hoofdpagina. Kan tot 64 tekens bevatten.

Voer de contactgegevens voor het apparaat in. De contactgegevens die u hier invoert, worden weergegeven op de hoofdpagina. Kan tot 64 tekens bevatten.

De SMTP-instellingen configureren

Klik op het tabblad [SMTP] op de pagina met netwerkinstellingen om de SMTP-instellingen te configureren.

352

SMTP

Item Beschrijving

Primaire SMTP-server Voer het IP-adres of de hostnaam van de SMTP/POP3-server in. Kan tot

64 tekens bevatten.

Poortnummer Voer het poortnummer in voor SMTP (1-65535).

De netwerkinstellingen configureren

Item

Verificatiemethode

Beschrijving

Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:

[Anoniem]: gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet nodig.

[SMTP]: het apparaat biedt ondersteuning voor NTLM- en LOGINverificatie.

[POP voor SMTP]: de POP3-server wordt gebruikt voor verificatie.

Wanneer u e-mails verzendt naar een SMTP-server, kunt u het beveiligingsniveau van de SMTP-server verhogen door verbinding te maken met de POP-server t.b.v. verificatie.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Voer de gebruikersnaam in om u aan te melden bij de SMTP-server. Kan tot

32 tekens bevatten.

Voer het wachtwoord in voor aanmelding bij de SMTP-server. Kan tot 32 tekens bevatten.

E-mailadres apparaat Geef het e-mailadres van het apparaat op.

Dit adres wordt gebruikt als het adres van de afzender van e-mailberichten die vanaf dit apparaat worden verstuurd, zoals e-mailmeldingen en internetfaxen. Kan tot 64 tekens bevatten.

Servertime-out

(seconden)

Tijdzone

Voer het aantal seconden in dat het apparaat wacht voordat deze een

SMTP-bewerking als verlopen beschouwt (1-999).

Selecteer een tijdzone aan de hand van uw geografische locatie. Als er een andere tijdzone wordt geselecteerd, kan dit leiden tot een onjuiste verzenddatum en -tijd voor e-mails die via de functie Scannen naar E-mail worden verstuurd, zelfs als de klok van het apparaat zelf juist is ingesteld.

De POP3-instellingen configureren

Klik op de tab [POP3] op de pagina met netwerkinstellingen om de POP3-instellingen te configureren.

353

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

354

POP3-instell.

Item

POP3-server

Beschrijving

Voer het IP-adres of de hostnaam van de POP3-server voor emailontvangst in. De POP3-server die hier is opgegeven, wordt gebruikt voor [POP voor SMTP]. Kan tot 64 tekens bevatten.

Gebruikersaccount Voer de gebruikersnaam in voor aanmelding bij de POP3-server. Kan tot

32 tekens bevatten.

Als hier een e-mailadres is ingevoerd, zal dit adres worden gebruikt als het e-mailadres om internetfaxen op te ontvangen.

Gebruikerswachtwoord Voer het wachtwoord in voor aanmelding bij de POP3-server. Kan tot 32 tekens bevatten.

Verificatie Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:

[Geen]: wachtwoord wordt niet gecodeerd.

[APOP-verificatie]: wachtwoord wordt gecodeerd.

[Automatisch]: wachtwoord wordt wel of niet gecodeerd, afhankelijk van de POP3-serverinstellingen.

De internetfaxinstellingen configureren

Klik op het tabblad [Internetfax] op de pagina met Netwerkinstellingen om de internetfaxinstellingen te configureren.

De netwerkinstellingen configureren

Internetfax-instellingen

Item

Foutmeldingse-mail

Beschrijving

Internetfax-verzending Geef aan of de functie voor internetfaxen moet worden in- of uitgeschakeld.

Selecteer of er een e-mailmelding naar de afzender van de internetfax moet worden gestuurd als de ontvangst van de e-mail niet lukt.

De tekst bevat onder andere de hostnaam van het apparaat (zoals is ingesteld op de DNS-instellingenpagina), modelnaam en e-mailadres

(zoals is ingesteld op de beheerdersinstellingenpagina).

Systeemvastgelegde tekst invoegen

Automatisch POP

POP-server: Emailontvangstinstelling

Selecteer of er systeemvastgelegde tekst in het tekstveld van de e-mail moet worden gezet bij het versturen van internetfaxen.

De tekst bevat onder andere de hostnaam van het apparaat (zoals is ingesteld op de DNS-instellingenpagina), modelnaam en e-mailadres

(zoals is ingesteld op de beheerdersinstellingenpagina).

Selecteer of er een automatische verbinding met de POP3-server moet worden gemaakt om te controleren op nieuwe e-mails. Als deze instelling is ingeschakeld, zal er steeds een verbinding worden gemaakt als de tijd in

[POP-interval (minuten)] voorbij is.

Selecteer of e-mails op de POP3-server moeten blijven staan of dat ze verwijderd moeten worden nadat ze zijn ontvangen.

[Nee]: verwijder e-mails van de server nadat ze zijn ontvangen.

[E-mail opsln]: e-mail op de server laten staan nadat ze zijn ontvangen.

[Alleen foutinfo opsl]: verwijder uitsluitend e-mails van de server die succesvol zijn ontvangen.

355

356

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Item Beschrijving

POP-interval (minuten) Geeft aan hoeveel minuten het apparaat wacht tussen de automatische verbindingen met de POP3-server om nieuwe e-mails op te halen (2 tot

1440 minuten).

• Voor meer informatie over de DNS-instellingen, zie Pag.348 "De DNS-instellingen configureren".

• Voor meer informatie over de beheerderinstellingen, zie Pag.365 "Het wachtwoord en emailadres van de beheerder configureren".

De IPsec-instellingen configureren

De IPsec-instellingen configureren

Klik op [IPsec-instellingen] om de pagina voor configuratie van de IPsec-instellingen te configureren.

Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Algemene IPsec-instellingen] en [IPsec-beleidslijst].

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een beheerderswachtwoord is opgegeven.

De algemene IPsec-instellingen configureren

Klik op het tabblad [Algemene IPsec-instellingen] op de pagina met IPsec-instellingen om de algemene

IPsec-instellingen te configureren.

Item

IPsec-functie

Standaard beleid

Broadcast en multibroadcast

Alle ICMP overslaan

Beschrijving

Geef op of u IPsec actief of inactief wilt maken.

Selecteer of u het standaard IPsec-beleid wilt toestaan.

Selecteer de services waarop u IPsec niet wilt toepassen:

[DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [UDP-poort 53550]

Selecteer of u IPsec wilt toepassen op ICMP-pakketten (IPv4 en IPv6):

[Actief]: alle ICMP-pakketten worden overgeslagen zonder IPsecbeveiliging.

'ping'-opdracht (echoaanvraag en echoantwoord) niet ingesloten door

IPsec.

[Inactief]: sommige ICMP-berichttypen worden overgeslagen zonder IPsecbeveiliging.

357

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

• Voor meer informatie over welke soorten ICMP-berichten zullen worden overgeslagen als [Alle

ICMP overslaan] op [Inactief] wordt gesteld, zie de helpfunctie van Web Image Monitor.

Het IPsec-beleid configureren

Klik op het tabblad [IPsec-beleidslijst] op de pagina met IPsec-beveiligingsinstellingen om de lijst met geregistreerde IPsec-beleidsregels weer te geven.

358

Nr.

Naam

Item

Adresinstellingen

Actie

Beschrijving

IPsec-beleidsnummer.

Toont de naam van het IPsec-beleid.

Toont de IP-adresfilter van het IPsec-beleid zoals hieronder:

Extern adres/Prefixlengte

Toont de actie van de IPsec-beleidsregels als "Toestaan", "Niet toestaan" of

"Beveiliging vereisen".

Toont de status van het IPsec-beleid als "Actief" of "Inactief".

Status

Als u IPsec-beleidsregels wilt configureren, selecteert u het gewenste IPsec-beleid en klikt u op

[Wijzigen] om de pagina "IPsec-beleidsinstellingen" weer te geven. Op de pagina "IPsecbeleidsinstellingen" kunnen de volgende instellingen worden geconfigureerd.

De IPsec-instellingen configureren

IP-beleidsinstellingen

Item

Nr.

Activiteit

Naam

Adrestype

Lokaal adres

Extern adres

Prefixlengte

Beschrijving

Geef een nummer op tussen 1 en 10 voor het IPsec-beleid. Het nummer dat u opgeeft, bepaalt de positie van het beleid in de IPsec-beleidslijst.

Beleidszoekacties worden uitgevoerd op basis van de lijstvolgorde. Als het opgegeven nummer al is toegewezen aan een ander beleid, krijgt het huidige beleid het nummer van het eerdere beleid en worden het eerdere beleid en eventuele verdere beleidsregels opnieuw genummerd.

Selecteer of u het beleid in of uit wilt schakelen.

Voer de naam van het beleid in. Kan tot 16 tekens bevatten.

Selecteer IPv4 of IPv6 als het type IP-adres dat moet worden gebruikt in

IPsec-communicatie.

Toont het IP-adres van deze printer.

Voer het IPv4- of IPv6-adres in van het appparaat waarmee u wilt communiceren. Kan tot 39 tekens bevatten.

Voer de prefixlengte van het externe adres in met een waarde tussen 1 en

128. Als u deze instelling leeg laat, wordt automatisch '32' (IPv4) of '128'

(IPv6) geselecteerd.

359

360

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Actie

Item Beschrijving

Geef op hoe de IP-pakketten worden verwerkt:

• [Toestaan]: IP-pakketten worden verzonden en ontvangen zonder toepassing van IPsec.

• [Niet toestaan]: IP-pakketten worden verworpen.

• [Beveiliging vereisen]: IPsec wordt toegepast op IP-pakketten die worden verzonden en ontvangen.

Als u [Beveiliging vereisen] hebt geselecteerd, moet u de [IPsecinstellingen] en [IKE-instellingen] configureren.

IPsec-instellingen

Item

Encapsulation-type

Veiligheidsprotocol

Verificatiealgoritme voor AH

Coderingsalgoritme voor ESP

Beschrijving

Geef het encapsulation-type op:

• [Transport]: selecteer deze modus om alleen de nettolading van elk IPpakket te beveiligen wanneer er wordt gecommuniceerd met apparaten die met IPsec compatibel zijn.

• [Tunnel]: selecteer deze modus om elk gedeelte van elk IP-pakket te beveiligen. Dit type wordt aangeraden voor communicatie tussen beveiligingsgateways (zoals VPN-apparaten).

Selecteer het beveiligingsprotocol:

• [AH]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die alleen verificatie ondersteunt.

• [ESP]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die zowel verificatie als gegevenscodering ondersteunt.

• [ESP&AH]: hiermee wordt veilige communicatie ingesteld die zowel gegevenscodering als verificatie van pakketten, inclusief pakketheaders, ondersteunt. U kunt dit protocol niet specificeren wanneer [Tunnel] is geselecteerd als [Encapsulation-type].

Geef het verificatiealgortime op dat moet worden toegepast wanneer [AH] of [ESP&AH] is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:

[MD5], [SHA1]

Geef het coderingsalgortime op dat moet worden toegepast wanneer [ESP] of [ESP&AH] is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:

[Geen], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

De IPsec-instellingen configureren

Verificatiealgoritme voor ESP

Item

Levensduur

Beschrijving

Geef het verificatiealgoritme op dat moet worden toegepast wanneer [ESP] is geselecteerd als [Beveiligingsprotocol]:

[MD5], [SHA1]

Geef de levensduur van de IPsec SA (beveiligingskoppeling) op als tijdsperiode of gegevensvolume. De SA verloopt wanneer de opgegeven tijdsperiode verloopt of als het opgegeven gegevensvolume wordt bereikt.

Als u zowel een periode als een gegevensvolume opgeeft, verloopt de SA zodra een van de twee is bereikt en wordt er door middel van onderhandeling een nieuwe SA verkregen.

Als u de levensduur van de SA wilt opgegeven als tijdsperiode, voert u een aantal seconden in.

Wilt u de levensduur van de SA opgegeven als gegegevensvolume, voer dan een aantal KB in.

Selecteer of u PFS (Perfect Forward Secrecy) wilt in- of uitschakelen.

Key Perfect Forward

Secrecy

IKE-instellingen

IKE-versie

Item

Coderingsalgoritme

Verificatiealgoritme

IKE-levensduur

IKE Diffie-Hellman groep

Vooraf gedeelde sleutel

Key Perfect Forward

Secrecy

Beschrijving

Toont de IKE-versie.

Geef het coderingsalgoritme op:

[DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

Geef het verificatiealgoritme op:

[MD5], [SHA1]

Geef de levensduur van de ISAKMP SA op als tijdsperiode. Voer een aantal seconden in.

Selecteer de IKE Diffie-Hellmangroep die moet worden gebruikt bij het genereren van de IKE-coderingssleutel:

[DH1], [DH2]

Geef de vooraf gedeelde sleutel op die moet worden gebruikt voor verificatie van een communicerend apparaat. Kan tot 32 tekens bevatten.

Selecteer of u PFS (Perfect Forward Secrecy) wilt in- of uitschakelen.

361

362

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

• Voor meer informatie over IPsec, zie Pag.455 "Verzending met IPsec".

Rapporten/lijsten afdrukken

Rapporten/lijsten afdrukken

Klik op [Rapport/ lijst afdrukken] om de pagina voor afdrukrapporten weer te geven. Selecteer vervolgens een item en klik op [Afdrukken] om informatie over dat item af te drukken.

Rapport/ lijst afdrukken

Item

Configuratiepagina

Beschrijving

Hiermee wordt algemene informatie over het apparaat en de huidige configuratie afgedrukt.

Faxjournaal

Lijst met wachtende faxbestanden

Lijst met snelkeuzebestemminge n

Hiermee wordt een journaal van faxverzending en -ontvangst van de laatste 50 taken afgedrukt.

Hiermee wordt een lijst faxtaken afgedrukt die nog in het geheugen van het apparaat wachten om te worden afgedrukt, verzonden of doorgestuurd.

Hiermee wordt een lijst met snelkeuzebestemmingen afgedrukt.

Lijst met verkorte faxkiesnummerbestemmingen

Lijst met scannerbestemmingen

Scannerjournaal

Hiermee wordt een lijst met ingevoerde verkorte kiesnummers afgedrukt.

Hiermee wordt een lijst van de scanbestemmingen afgedrukt.

Onderhoudspagina

Hiermee wordt een scanjournaal afgedrukt voor de laatste 100 taken van

Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP en Scannen naar Map.

Hiermee wordt de onderhoudspagina afgedrukt.

363

364

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

• Er kunnen geen rapporten worden afgedrukt via Web Image Monitor als er andere afdruktaken actief zijn. Controleer of het apparaat niet bezig is met afdrukken voordat u rapporten afdrukt.

• Rapporten worden afgedrukt vanuit de lade die als prioriteitslade voor de faxfunctie is opgegeven.

• Rapporten worden afgedrukt op papier van A4 of Letter-formaat. Plaats één van deze formaten papier in de lade voordat u rapporten afdrukt.

• Voor meer informatie over automatisch afdrukken van faxjournaals, zie Pag.279 "Instellingen onder faxeigenschappen".

• Voor meer informatie over prioriteitsinstellingen van lades, zie Pag.337 "De ladeprioriteit opgeven".

• Voor informatie over het plaatsen van papier raadpleegt u Pag.100 "Papier plaatsen".

De beheerderinstellingen configureren

De beheerderinstellingen configureren

Klik op [Beheerdertoepassingen] om de pagina voor configuratie van de beheerdersinstellingen te configureren.

Deze pagina bevat de volgende tabbladen: [Beheerder], [Instellingen resetten], [Instellingen backuppen], [Instellingen herstellen], [Datum/tijd instellen] en [Energiespaarstand].

Het wachtwoord en e-mailadres van de beheerder configureren

Klik op het tabblad [Beheerder] op de pagina met Beheerdersinstellingen om het beheerderswachtwoord en -emailadres te configureren.

Beheerderinstellingen

Item

Wachtwoord wijz.

Nieuw wachtwoord

Nieuw wachtwoord bevestigen

Beschrijving

Vink dit aan om het beheerderwachtwoord te configureren.

Voer het nieuwe beheerderswachtwoord in. Kan tot 16 tekens bevatten.

Voer hetzelfde wachtwoord in ter bevestiging.

E-mailadres wijzigen Vink dit aan om het beheerdere-mailadres te configureren.

E-mailadres beheerder Voer het beheerdere-mailadres in.

Als het e-mailadres van het apparaat niet is geconfigureerd op de [SMTP]pagina, zal dit adres worden gebruikt als adres van de afzender van emails die vanaf dit apparaat verstuurd worden, zoals e-mailmeldingen en internetfaxen. Kan tot 64 tekens bevatten.

365

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

• Voor meer informatie over de SMTP-instellingen, zie Pag.352 "De SMTP-instellingen configureren".

De instellingen van het apparaat resetten

Klik op het tabblad [Instellingen resetten] op de pagina met Beheerderinstellingen om de instellingen voor het apparaat te resetten.

366

Instell. terugz.

Item

Netwerkinstell.

terugzetten

Menu-instellingen terugzetten

Scanbestemming wissen

Instellingen van

Beschikbare functies resetten

Adresboek wissen

IPsec-instellingen resetten

Beschrijving

Selecteer deze optie om de netwerkinstellingen terug te zetten op hun standaardwaarden.

Selecteer deze optie om instellingen die niet met het netwerk te maken hebben, naar hun fabriekswaarden terug te zetten.

Selecteer deze optie om de scanbestemmingen te wissen.

Selecteer deze om de instellingen voor gebruikersbeperkingen te wissen.

Selecteer deze optie om de faxbestemmingen en lijst met speciale afzenders te wissen.

Selecteer deze optie om IPsec-instellingen te wissen.

De beheerderinstellingen configureren

• [IPsec-instellingen resetten] wordt alleen weergegeven wanneer er een wachtwoord is opgegeven in [Wachtwoord beheerder].

De instellingen van het apparaat back-uppen

Klik op het tabblad [Instellingen back-uppen] op de pagina met Beheerdersinstellingen om backupbestanden te maken van de configuratie-instellingen van het apparaat. Indien nodig kunnen deze back-upbestanden worden gebruikt om eerdere configuraties te herstellen.

• Wanneer u het apparaat wegbrengt voor reparatie, is het belangrijk om van tevoren backupbestanden te maken. De instellingen van het apparaat worden na de reparatie teruggezet op hun standaardwaarden.

Instellingen back-uppen

Item

Back-up van netwerkinstellingen

Beschrijving

Maakt een back-up van de instellingen die zijn geconfigureerd onder

[Netwerkinstell.] en [Beheerdertoepassingen].

Echter, let op dat van de instelling [Max. E-mail form.] onder

[Netwerkapplicatie] geen back-up wordt gemaakt. De back-up hiervan wordt gemaakt via [Back-up van menu-instellingen].

Back-up van menuinstellingen

Back-up van scanbestemmingen

Hiermee maakt u een back-up van de instellingen die niet verwant zijn aan het netwerk.

Hiermee worden scanbestemmingen in een back-upbestand opgeslagen.

367

368

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

Item

Back-upinstellingen voor Beschikbare functies

Back-up van adresboek

IPsec-instellingen backuppen

Beschrijving

Hiermee worden de instellingen van gebruikersbeperkingen opgeslagen in een back-upbestand.

Hiermee worden faxbestemmingen en de lijst met speciale afzenders opgeslagen in een back-upbestand.

Hiermee worden de IPsec-instellingen opgeslagen in een back-upbestand.

Volg onderstaande procedure om back-upbestanden van de configuratie te maken.

1.

Selecteer het keuzerondje voor het gegevenstype waarvan u back-ups wilt maken.

2.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

3.

Klik op [OK].

4.

Klik op [Opslaan] in het bevestigingsvenster.

5.

Ga naar de locatie waar u het back-upbestand wilt opslaan.

6.

Geef een naam voor het bestand op en klik op [Opslaan].

• [IPsec-instellingen back-uppen] wordt alleen weergegeven wanneer er een wachtwoord is opgegeven in [Wachtwoord beheerder].

De instellingen van het apparaat herstellen met een back-upbestand

Klik op het tabblad [Instellingen herstellen] op de pagina met Beheerdersinstellingen om de apparaatinstellingen uit een eerder gemaakt back-upbestand te herstellen.

• Wanneer het apparaat terugkomt van reparatie, is het belangrijk om de apparaatinstellingen te herstellen vanuit back-upbestanden. De instellingen van het apparaat worden na de reparatie teruggezet op hun standaardwaarden.

De beheerderinstellingen configureren

Instellingen herstellen

Item

Bestand om te herstellen

Beschrijving

Voer het pad in naar het bestand dat hersteld moet worden of klik op

[Bladeren] om het bestand te selecteren.

Volg onderstaande procedure om back-upbestanden van uw configuratie te herstellen.

1.

Klik op [Bladeren].

2.

Navigeer naar de map met het back-upbestand dat u wilt herstellen.

3.

Selecteer het back-upbestand en klik op [Openen].

4.

Voer indien nodig het beheerderswachtwoord in.

5.

Klik op [OK].

• Als de instellingen niet juist worden hersteld, verschijnt er een foutmelding. Probeer nogmaals om het bestand volledig te herstellen.

De instellingen voor datum en tijd configureren

Klik op het tabblad [Datum/tijd instellen] op de pagina met Beheerdersinstellingen om de instellingen voor de datum en tijd te configureren.

369

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

370

Datum instellen

Item

Jaar

Maand

Dag

Datumindeling

Beschrijving

Voer het huidige jaartal in (2000 tot en met 2099).

Voer de huidige maand in (1 t/m 12).

Voer de huidige dag in (1 t/m 31).

Selecteer de datumindeling: [MM/DD/JJJJ], [DD/MM/JJJJ] of [JJJJ/MM/

DD].

Tijd instellen

Item

Tijdsindeling

Tijd (AM / PM) uur (0 - 23) uur (1 - 12) min. (0 - 59)

Beschrijving

Selecteer een tijdsindeling van 24 of 12 uren.

Selecteer [AM] of [PM] als er een tijdsindeling van 12 uur is geselecteerd.

Voer het huidige tijdstip in als er een tijdsindeling van 24 uur is geselecteerd (0-23).

Voer het huidige tijdstip in als er een tijdsindeling van 12 uur is geselecteerd (1-12).

Voer het huidige tijdstip in qua minuten (0 - 59).

De instellingen voor de energiespaarstand configureren

Klik op het tabblad [Energiespaarstand] op de pagina met Beheerdersinstellingen om in te stellen dat het apparaat overgaat in de Energiespaarstand, Energiespaarstand 1 of Energiespaarstand 2 om stroomverbruik te beperken.

De beheerderinstellingen configureren

Energiespaarstand

Item

Energiespaarstand 1

Energiespaarstand 2

Beschrijving

Selecteer [Actief] als u wilt dat het apparaat overschakelt op

Energiespaarstand 1 als deze zo'n 30 seconden inactief is geweest.

Het kost minder tijd om terug te keren uit Energiespaarstand 1 dan uit de uitgeschakelde status of uit Energiespaarstand 2, maar het stroomverbruik in Energiespaarstand 1 is hoger in dan in Energiespaarstand 2.

Selecteer [Actief] als u wilt dat het apparaat overschakelt op

Energiespaarstand 2 nadat de periode is verstreken die is opgegegeven voor [Wachttijd (1 - 240)] (1 tot 240 minuten).

Het apparaat verbruikt in Energiespaarstandmodus 2 minder stroom dan in

Energiespaarstandmodus 1, maar het duurt langer om terug te keren uit

Energiespaarstandmodus 2.

• Het apparaat komt uit de energiespaarstand als het een afdruktaak ontvangt, een ontvangen fax afdrukt of als er op de [Kopieerapparaat]-, [Start kleur]- of de [Start zwart-wit]-knop is gedrukt.

371

372

8. Het apparaat configureren met Web Image Monitor

9. Problemen oplossen

Dit hoofdstuk geeft hulp bij het oplossen van problemen met de bediening van het apparaat.

Overzicht

Het hoofdstuk problemen oplossen is onderverdeeld in de volgende secties:

• Pag.374 "Algemene problemen"

• Pag.376 "Problemen met papierinvoer"

• Pag.389 "Problemen met afdrukkwaliteit"

• Pag.390 "Printerproblemen"

• Pag.395 "Kopieerproblemen"

• Pag.397 "Scanproblemen"

• Pag.398 "Faxproblemen"

• Pag.405 "Fout- en statusmeldingen op het scherm"

• Pag.417 "De printcartridge vervangen"

• Pag.424 "De tonerafvalfles vervangen"

373

374

9. Problemen oplossen

Algemene problemen

In dit onderdeel wordt beschreven hoe u algemene problemen kunt oplossen die kunnen optreden bij de bediening van dit apparaat.

Probleem

Het apparaat kan niet worden aangezet.

Mogelijke oorzaak

De stroomkabel is niet op de juiste wijze aangesloten.

Oplossing

• Zorg dat de stekker goed in het stopcontact is bevestigd.

• Controleer of het stopcontact functioneert door er een ander werkend apparaat op aan te sluiten.

Er wordt een foutmelding op het scherm van het apparaat weergegeven.

Er is een fout opgetreden.

Pagina's worden niet afgedrukt.

Pagina's worden niet afgedrukt.

Het apparaat maakt een vreemd geluid.

Het apparaat maakt een vreemd geluid.

Zie Pag.405 "Fout- en statusmeldingen op het scherm".

Het apparaat is bezig met opwarmen of ontvangt gegevens.

De interfacekabel is niet correct aangesloten.

Wacht tot "Afdrukken..." op het scherm wordt weergegeven. Als

"Verwerken..." op het scherm wordt weergegeven, ontvangt het apparaat gegevens.

• Haal de kabel los en sluit deze opnieuw aan.

• Controleer of de interfacekabel van het juiste type is.

De verbruiksartikelen of opties zijn niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de verbruiksartikelen of opties op de juiste manier geïnstalleerd zijn.

Het apparaat reinigt regelmatig de binnenkant van het apparaat als [Automatisch schoonmaken] in [Systeeminstell.] is ingesteld op [Aan].

Het geluid duidt niet op slecht functioneren. Wacht tot de reiniging is voltooid.

Algemene problemen

Probleem

Het volume van de geluiden van het apparaat staat te luid.

Het volume staat ingesteld op

'hoog'.

Mogelijke oorzaak

Het volume van de geluiden van het apparaat staat te laag.

Het volume staat ingesteld op uit of 'laag'.

Oplossing

Pas het volume van de piepjes, oproepen, luidsprekergeluiden en alarmgeluiden aan.

Raadpleeg voor meer

informatie Pag.288

"Systeeminstellingen".

Pas het volume van de piepjes, oproepen, luidsprekergeluiden en alarmgeluiden aan.

Raadpleeg voor meer

informatie Pag.288

"Systeeminstellingen".

• Als deze problemen blijven aanhouden, schakel dan de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger.

375

376

9. Problemen oplossen

Problemen met papierinvoer

Als het apparaat werkt, maar het papier niet wordt doorgevoerd of papier loopt telkens vast, controleer dan het apparaat en het papier.

Probleem

Het papier wordt niet soepel doorgevoerd.

Het papier loopt vaak vast.

Oplossing

• Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag.86

"Ondersteund papier voor elke lade".

• Plaats papier zoals het moet en zorg er daarbij voor dat de papiergeleiders goed tegen het papier aan zijn

geschoven. Zie Pag.100 "Papier plaatsen".

• Als het papier gekruld is, strijk het papier dan glad.

• Neem het papier uit de lade en waaier het uit. Draai het papier dan om en plaats het terug in de lade.

• Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit, druk de papiergeleiders dan aan.

• Druk niet aan beide zijden van het papier af als u afbeeldingen afdrukt met grote effen vlakken met kleur, want deze vlakken verbruiken veel toner.

• Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag.86

"Ondersteund papier voor elke lade".

• Plaats papier maximaal zo hoog als de bovenste limietmarketing op de papiergeleider.

• Zorg ervoor dat de wrijvingsstrip, papierinvoerroller of

registratieroller schoon zijn. Zie Pag.434 "De wrijvingsstrip en papierinvoerrol reinigen" en Pag.436

"De registratierol en papierlade schoonmaken".

Problemen met papierinvoer

Probleem

Er worden meerdere vellen papier tegelijkertijd doorgevoerd.

Het papier krijgt plooien.

Het afgedrukte papier is omgekruld.

Oplossing

• Waaier het papier los voordat u het plaatst. Zorg er ook voor dat de randen gelijk zijn door de stapel op een vlakke ondergrond zoals een bureau te tikken.

• Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de juiste positie staan.

• Gebruik ondersteunde papiertypen. Zie Pag.86

"Ondersteund papier voor elke lade".

• Plaats papier maximaal zo hoog als de bovenste limietmarketing op de papiergeleider.

• Zorg ervoor dat de wrijvingsstrip, papierinvoerroller of

registratieroller schoon zijn. Zie Pag.434 "De wrijvingsstrip en papierinvoerrol reinigen" en Pag.436

"De registratierol en papierlade schoonmaken".

• Controleer of er geen papier is toegevoegd terwijl er nog papier in de lade zat.

Voeg alleen papier toe als er niets meer over is in de lade.

• Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste

wijze is bewaard. Zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Het papier is te dun. Zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit, druk de papiergeleiders dan aan.

• Plaats het papier omgekeerd in de papierlade.

• Als het papier een grote krul heeft, haal dan wat vaker de afdrukken van de uitvoerlade af.

• Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste

wijze is bewaard. Zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Selecteer [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] in [Antivochtigheidsniveau] onder [Systeeminstell.]. Let op dat als u [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] selecteert, de eerste afdruk wat langer duurt dan de afdrukken erna.

377

378

9. Problemen oplossen

Probleem

Afbeeldingen worden diagonaal ten opzichte van de pagina afgedrukt.

Oplossing

Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders zit, druk de papiergeleiders dan aan.

CER091

Een papierstoring verwijderen

Als er een papierstoring optreedt, wordt één van de volgende berichten op het scherm weergegeven:

• “Pap.storing: Duplex Verwijder papier”

• “Interne storing”

• “Storing: Stnrd lade”

• “Storing: Papierlade”

Open het voorpaneel en controleer de volgende posities, in de aangegeven volgorde, om de papierstoring te vinden.

• Vastgelopen papier kan natte toner bevatten. Let erop dat u geen toner op uw handen en kleding krijgt.

• Bij afdrukken die direct na het oplossen van een papierstoring worden gemaakt, kan de toner onvoldoende zijn gefuseerd en gaan vlekken. Druk testpagina's af totdat er geen strepen toner meer op de afdrukken verschijnen.

• Verwijder het vastgelopen papier niet met te veel kracht. Verscheurde delen die in het apparaat achterblijven, zullen het papier opnieuw doen vastlopen en dit kan het apparaat beschadigen.

• Papierstoringen kunnen ervoor zorgen dat papier verloren gaat. Controleer uw afdruktaak op ontbrekende pagina's en druk de pagina's af die nog niet zijn afgedrukt.

Problemen met papierinvoer

1

2

3

CES150

1. Fuseereenheid

Als papier in de fuseereenheid is vastgelopen, zie Pag.379 "Als papier in de fuseereenheid vastloopt ".

2. Papierlade

Als papier in de lade is vastgelopen, zie Pag.381 "Als papier in een lade vastloopt".

3. Transfereenheid

Als papier in de transfereenheid is vastgelopen, zie Pag.383 "Als papier in de transfereenheid vastloopt".

Als papier in de fuseereenheid vastloopt

Als papier in de fuseereenheid vastloopt, volg dan de onderstaande stappen om het papier te verwijderen.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

• Bepaalde interne onderdelen van dit apparaat worden erg heet. Wees daarom voorzichtig wanneer u vastgelopen papier verwijdert. Als u de onderdelen wel aanraakt, kunt u brandwonden oplopen.

• Aangezien de temperatuur rondom de geleider hoog is moet u wachten totdat deze afgekoeld is voordat u op vastgelopen papier controleert.

379

9. Problemen oplossen

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

380

CES141

2.

Laat de fuseereenheidhendel zakken en trek het vastgelopen papier er voorzichtig uit.

CES257

Trek het papier naar beneden om te verwijderen. Trek het niet omhoog.

CES144

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, trek dan de hendel omlaag en controleer nogmaals.

Problemen met papierinvoer

CES145

3.

Trek de fuseereenheidhendels omhoog.

CES258

4.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES142

• Druk, bij het sluiten van de voorklep, de bovenzijde van de klep stevig aan. Controleer of de foutmelding is verdwenen wanneer u de klep hebt gesloten.

Als papier in een lade vastloopt

Als papier in lade 1 of lade 2 vastloopt, volg dan de onderstaande stappen om het papier te verwijderen.

381

382

9. Problemen oplossen

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

2.

Trek vastgelopen papier er voorzichtig uit.

CES083

Als het papier in de transfereenheid is vastgelopen, houdt u het papier met beide handen vast en trekt u het voorzichtig naar voren eruit.

CER063

Problemen met papierinvoer

3.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES142

• Trek de papierlade niet uit de printer (lade 1).

• Als het papier in lade 2 is vastgelopen, maar het is moeilijk dit te traceren, trekt u lade 2 eruit.

Nadat het papier is verwijderd, plaatst u lade 2 voorzichtig terug in het apparaat.

• Druk, bij het sluiten van de voorklep, de bovenzijde van de klep stevig aan. Controleer of de foutmelding is verdwenen wanneer u de klep hebt gesloten.

Als papier in de transfereenheid vastloopt

Als papier in de transfereenheid vastloopt, volg dan de onderstaande stappen om het papier te verwijderen.

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

383

9. Problemen oplossen

2.

Verwijder voorzichtig het papier dat is vastgelopen onder de transfereenheid.

CER046

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, kijkt u in het apparaat.

3.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

384

CES142

• Druk, bij het sluiten van de voorklep, de bovenzijde van de klep stevig aan. Controleer of de foutmelding is verdwenen wanneer u de klep hebt gesloten.

Vastgelopen papier in de scanner verwijderen

Als er een papierstoring in de ADF optreedt, wordt één van de volgende berichten op het scherm weergegeven:

• "Papierstoring orig. ADF Open ADF-paneel en Verwijder papier."

• "Storing: Lade 1"

• "Storing :Lade 2"

Volg de onderstaande stappen om het vastgelopen origineel uit de ADF te verwijderen.

Problemen met papierinvoer

1.

Open het ADF-paneel.

CES100

2.

Trek voorzichtig aan het vastgelopen origineel om het te verwijderen. Verwijder het vastgelopen origineel niet met te veel kracht.

CES101

3.

Als u het vastgelopen origineel niet gemakkelijk kunt verwijderen, verplaats de hendel dan een beetje naar de achterkant van het apparaat en trek de hendel dan omhoog om de papierinvoerroller te ontgrendelen.

CES044

385

386

9. Problemen oplossen

4.

Til de papierinvoerroller enigszins op en trek deze naar u toe.

CES113

5.

Trek voorzichtig aan het vastgelopen origineel om het te verwijderen.

CES114

6.

Als u het vastgelopen origineel niet gemakkelijk kunt verwijderen, til de invoerlade dan iets op om te zien of het origineel is vastgelopen in het uitvoergebied.

CES120

7.

Trek voorzichtig aan het vastgelopen origineel om het te verwijderen.

Problemen met papierinvoer

CES121

8.

Plaats de papierinvoerroller terug met het rolgedeelte naar beneden.

CES115

9.

Duw de hendel omlaag totdat deze op zijn plaats klikt.

CES116

387

388

9. Problemen oplossen

10.

Sluit het ADF-paneel.

CES102

11.

Til de ADF op en trek voorzichtig aan het vastgelopen origineel om het te verwijderen.

Zorg ervoor dat u de invoerlade niet aanraakt bij het optillen van de ADF, anders kan de lade beschadigd raken.

12.

Sluit de ADF.

CES153

Problemen met afdrukkwaliteit

Problemen met afdrukkwaliteit

In dit onderdeel worden de waarschijnlijke oorzaken van en mogelijke oplossingen voor problemen met betrekking tot de afdrukkwaliteit beschreven.

De toestand van het apparaat controleren

Als er een probleem is met de afdrukkwaliteit, controleer dan eerst de toestand van het apparaat.

Er is een probleem met de locatie van het apparaat.

Er wordt een oude printcartridge gebruikt.

Mogelijke oorzaak

Er worden niet ondersteunde papiertypen gebruikt.

De instelling voor het papiertype is onjuist.

Er wordt een printcartridge gebruikt die niet authentiek is.

Het apparaat is vuil.

De kleuren gaan achteruit.

Oplossing

Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat. Plaats het apparaat waar het niet is blootgesteld aan trillingen of schokken.

Zorg ervoor dat het papier dat gebruikt wordt, door het

apparaat ondersteund wordt. Zie Pag.86 "Ondersteund papier voor elke lade".

Zorg dat de instelling voor het type papier van het printerstuurprogramma overeenkomt met het type papier dat is

geplaatst. Zie Pag.120 "Het papiertype en -formaat opgeven".

Hervulde of printcartridges van andere fabrikanten/merken verlagen de afdrukkwaliteit en kunnen voor defecten zorgen.

Gebruik uitsluitend authentieke printcartridges. Zie Pag.450

"Verbruiksartikelen".

Printcartridges dienen voor hun vervaldatum te worden geopend en dan binnen zes maanden gebruikt te worden.

Zie Pag.431 "Schoonmaken"en maak het apparaat schoon

indien nodig.

Kleuren kunnen achteruit gaan bij het afdrukken in kleur nadat het apparaat is verplaatst of als er een groot aantal pagina's wordt afgedrukt. Pas in dit geval de kleurregistratie door

[Kleurregistratie] in [Systeeminstell.] uit te voeren.

389

390

9. Problemen oplossen

Printerproblemen

In dit onderdeel worden afdrukproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor beschreven.

Probleem

Er treedt een fout op.

Er wordt een afdruktaak geannuleerd.

Oplossing

Als een fout optreedt tijdens het afdrukken, wijzigt u de instellingen van de computer of het printerstuurprogramma.

• Controleer of het pictogram van de printernaam niet langer is dan 32 alfanumerieke tekens. Maak deze korter als dit het geval is.

• Controleer of andere applicaties actief zijn.

Sluit alle andere applicaties, want die kunnen mogelijk een conflict veroorzaken met het afdrukken. Als het probleem niet is opgelost, sluit dan ook onnodige processen.

• Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma wordt gebruikt.

• Afdrukken op Legal-papierformaat kan worden geannuleerd, als het afdrukken wordt uitgevoerd met een bepaalde instelling voor afdrukkwaliteit. Bij gebruik van het PCL-printerstuurprogramma, stelt u [Gradatie:] in

[Afdrkwal.] in op [Snelheid] of [Standaard]. Bij gebruik van het PostScript 3-printerstuurprogramma, stelt u

[Afdrkwal.] in [Printereigenschappen] in op [Standaard] of [Hoge kwaliteit]. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Als [I/O time-out] onder [Systeeminstell.] is ingesteld op

15 seconden, maak dan de periode langer. Een afdruktaak kan worden geannuleerd als het afdrukken herhaaldelijk wordt gestoord door gegevens van andere poorten of als er gegevens worden afgedrukt die groot zijn en veel tijd nodig hebben om te worden verwerkt.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.288

"Systeeminstellingen".

Printerproblemen

Probleem

Er wordt een beveiligd afdrukbestand geannuleerd.

Er is een aanzienlijke vertraging tussen de startinstructie voor afdrukken en het daadwerkelijke afdrukken.

Afdrukken vallen achter het apparaat wanneer deze worden uitgevoerd.

Oplossing

• Het apparaat heeft al 5 taken of 5 MB aan gegevens van beveiligde afdruktaken. Druk een bestaand beveiligd afdrukbestand af of verwijder dit. Raadpleeg voor meer

informatie Pag.147 "Een beveiligd afdrukbestand afdrukken" of Pag.148 "Een beveiligd afdrukbestand

verwijderen".

• Zelfs als het apparaat niet meer beveiligde afdrukbestanden kan opslaan, bewaart het apparaat een beveiligd afdrukbestand voor de periode die is ingegeven in [Beveiligde afdruk] onder

Systeeminstellingen voordat de taak wordt geannuleerd.

In deze periode kunt u het nieuwe beveiligde afdrukbestand afdrukken of verwijderen. U kunt een bestaand beveiligd afdrukbestand ook afdrukken of verwijderen zodat het nieuwe beveiligde afdrukbestand op het apparaat kan worden opgeslagen. Voor meer

informatie over [Beveiligde afdruk], zie Pag.288

"Systeeminstellingen".

• Het beveiligde afdrukbestand heeft teveel pagina's of is te groot. Verlaag het aantal af te drukken pagina's of druk af met een lagere instelling voor [Gradatie:] in

[Afdrkwal.]. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• De verwerkingstijd hangt af van het volume van de gegevens. Een hoog datavolume, zoals documenten met veel afbeeldingen, duurt langer om te verwerken.

• Als "Verwerken..." op het scherm wordt weergegeven, ontvangt het apparaat gegevens. Wacht even.

• Om het afdrukken te versnellen, kunt u de afdrukresolutie verlagen via het printerstuurprogramma. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Het apparaat is kleur aan het kalibreren. Wacht even.

Haal de betreffende papierstopper omhoog (voorste wand voor A4/Letter, achterste wand voor afdrukken van Legal-

formaat). Zie Pag.33 "Buitenkant: Achteraanzicht".

391

9. Problemen oplossen

392

Afdrukken worden niet correct gestapeld.

Probleem

De gehele afdruk is vaag.

Oplossing

• Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste

wijze is bewaard. Zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Selecteer [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] in [Antivochtigheidsniveau] onder [Systeeminstell.]. Let op dat als u [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] selecteert, de eerste afdruk wat langer duurt dan de afdrukken erna.

• Haal de betreffende papierstopper omhoog (voorste wand voor A4/Letter, achterste wand voor afdrukken

van Legal-formaat). Zie Pag.33 "Buitenkant:

Achteraanzicht".

• Het papier is vochtig. Gebruik papier dat op de juiste

wijze is bewaard. Zie Pag.86 "Papier en andere media".

• Selecteer [Niv. 1: Zwak], [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] in [Anti-vochtigheidsniveau] onder [Systeeminstell.]. Let op dat als u [Niv. 2: Med.] of [Niv. 3: Sterk] selecteert, de eerste afdruk wat langer duurt dan de afdrukken erna.

• Als u [Toner besparen] onder [Systeeminstell.] inschakelt, is de afdrukkwaliteit meestal minder nauwkeurig.

• Als u [Aan] selecteert bij [Economy Color] op het tabblad

[Afdrkwal.] (PCL-printerstuurprogramma) of onder

[Printereigenschappen] (PostScript 3printerstuurprogramma), zullen de afdrukken een lagere dichtheid hebben. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

• Toner is bijna op. Als “Toner bijna leeg Vervang. binnk.

vereist: Tonercartridge (X)” (“X” geeft de tonerkleur aan) op het scherm wordt weergegeven, dient u de betreffende printcartridge te vervangen.

• Er heeft zich wellicht condens gevormd. Indien er een snelle verandering in temperatuur of luchtvochtigheid optreedt, gebruik het apparaat dan pas nadat het apparaat is geacclimatiseerd.

De toner is poederig en laat los van het papier of de afgedrukte afbeelding ziet er dof uit.

Afgedrukte enveloppen komen gekreukeld uit het apparaat.

Controleer of de fuseereenheidhendels juist zijn ingesteld. Trek de fuseereenheidhendels omhoog.

Controleer of de fuseereenheidhendels juist zijn ingesteld. Laat de hendels van de fuseereenheid zakken.

Printerproblemen

De instellingen van het printerstuurprogramma wijzigen

U kunt bepaalde problemen oplossen door de instellingen van het printerstuurprogramma te wijzigen zoals hieronder wordt beschreven.

Mogelijke oorzaak

Het is niet mogelijk om bepaalde gegevens op de juiste manier af te drukken wanneer een bepaalde toepassing wordt gebruikt of het is niet mogelijk om afbeeldingsgegevens juist af te drukken.

Bepaalde tekens worden vaag of helemaal niet afgedrukt.

Oplossing

• Verhoog de instellingen voor afdrukkwaliteit.

• Pas de kleurbelichting aan.

• Stel het document zo in dat er in grijswaarden wordt afgedrukt.

• Verhoog de instellingen voor afdrukkwaliteit.

• Stel het document zo in dat er in grijswaarden wordt afgedrukt.

Afgedrukte kleuren komen niet overeen met de weergegeven kleuren

Als de kleuren van afbeeldingen die op het computerscherm worden weergegeven, niet overeenkomen met de afdrukresultaten, kan de oorzaak bij één van de volgende zaken liggen.

Afdrukken in kleur is niet opgegeven voor de gegevens.

Mogelijke oorzaak

De instellingen voor afdrukkwaliteit zijn niet geconfigureerd.

Bidirectionele communicatie is niet ingeschakeld op het apparaat.

Oplossing

Controleer of de applicatie en het stuurprogramma geconfigureerd zijn voor afdrukken in kleur. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Configureer de instellingen voor de afdrukkwaliteit. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Als bidirectionele communicatie niet is ingeschakeld, kan de tint van de afgedrukte afbeeldingen wat verschillen van dat van de weergegeven afbeeldingen. Stel bidirectionele

communicatie in. Zie Pag.137 "Optie- en papierinstellingen configureren".

393

394

9. Problemen oplossen

Mogelijke oorzaak

[Economy Color] is ingeschakeld op het tabblad

[Afdrkwal.] (PCL-printerstuurprogramma) of onder [Printereigenschappen] (PostScript 3printerstuurprogramma).

Oplossing

Als afdrukken in Economy Color is ingeschakeld, zullen afdrukken een lagere belichting hebben en kan de kleurgradatie afwijken. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Afdrukposities komen niet overeen met het computerscherm

Als de positie van items op de afgedrukte pagina afwijkt van de positie die op het computerscherm wordt weergegeven, kan de oorzaak bij één van de volgende zaken liggen.

Mogelijke oorzaak

De instellingen voor de paginaopmaak zijn niet geconfigureerd.

Het ingestelde papierformaat komt niet overeen met het geplaatste papier.

Het afdrukbare gebied is gewijzigd.

Oplossing

Controleer of de instellingen voor de paginaopmaak juist zijn geconfigureerd in de applicatie.

Zorg ervoor dat het geselecteerde papierformaat in het dialoogvenster printereigenschappen overeenkomt met het papierformaat van het geplaatste papier. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Stel het afdrukgebied in op maximaal. Zie de helpfunctie van het printerstuurprogramma voor verdere informatie.

Kopieerproblemen

Kopieerproblemen

In dit onderdeel worden kopieerproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor beschreven.

Probleem

Gekopieerde pagina's bevinden zich niet in de juiste volgorde.

Papier waarop gekopieerd is, is leeg.

Het verkeerde origineel is gekopieerd.

De gekopieerde pagina's zijn te donker of te licht.

Gekopieerde pagina's zien er anders uit dan de originelen.

Er verschijnen zwarte vlekken als er een fotografische afdruk wordt gekopieerd.

Er wordt een moiré-patroon geproduceerd.

Oplossing

Wijzig op het bedieningspaneel de instelling [Sorteren] onder

Kopieerinstellingen om de pagina's te sorteren zoals u dat

wenst. Voor meer informatie over [Sorteren], zie Pag.267

"Kopieerinstellingen".

Het origineel is niet correct geplaatst.

Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de gekopieerde zijde naar beneden. Wanneer u de ADF gebruikt, plaats originelen dan met de gekopieerde zijde naar

boven. Zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

Als u vanaf de glasplaat kopieert, zorg er dan voor dat er geen originelen in de ADF liggen.

Pas de belichting aan. Zie Pag.176 "Afbeeldingsbelichting aanpassen".

Selecteer de juiste scanmodus aan de hand van het

origineeltype. Zie Pag.177 "Het documenttype selecteren aan de hand van het origineel".

Originelen kunnen vastkleven aan de glasplaat door een hoge vochtigheid.

Plaats het origineel op de glasplaat en leg er dan twee of drie vellen wit papier bovenop. Laat de ADF tijdens het kopiëren open staan.

Het origineel heeft waarschijnlijk gebieden met veel lijnen of stippen.

Als u bij de instelling voor afdrukkwaliteit [Foto] of [Gemngd] probeert, kan dit het probleem oplossen.

Zie Pag.177 "Het documenttype selecteren aan de hand van het origineel".

395

396

9. Problemen oplossen

Probleem

Gekopieerd papier is vuil.

Oplossing

• De beeldbelichting is te hoog.

Pas de belichting aan. Zie Pag.176

"Afbeeldingsbelichting aanpassen".

• De toner op het afgedrukte oppervlak is nog niet droog.

Raak afgedrukte oppervlakken niet aan als er net gekopieerd is. Verwijder net afgedrukte vellen één voor

één en zorg er daarbij voor dat u de afgedrukte gebieden niet aanraakt.

• De glasplaat of ADF is vies. Zie Pag.431

"Schoonmaken".

• Voordat u originelen op de glasplaat legt, dient de toner of correctievloeistof droog te zijn.

Als er vanaf de glasplaat wordt gekopieerd, is het afdrukgebied van de kopie niet zo uitgelijnd als het origineel.

Plaats de originele kopie met de bovenkant naar beneden, zorg ervoor dat de kopie is uitgelijnd in de linker achterhoek en dat de kopie vlak op de glasplaat ligt.

Scanproblemen

Scanproblemen

In dit onderdeel worden scanproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor beschreven.

Het apparaat begint niet met scannen.

Probleem Oplossing

De ADF of de ADF-klep staat open. Als de ADF of ADF-klep open staat, kunt u niet scannen met de ADF. Sluit de ADF of

ADF-klep.

De gescande afbeelding is vuil.

De gescande afbeelding is vervormd of verplaatst.

Het origineel is verplaatst tijdens het scannen. Verplaats het origineel niet tijdens het scannen.

De gescande afbeelding is ondersteboven.

• De glasplaat of ADF is vies. Zie Pag.431

"Schoonmaken".

• Voordat u originelen op de glasplaat legt, dient de toner of correctievloeistof droog te zijn.

De gescande afbeelding is blanco.

Het origineel is ondersteboven geplaatst. Plaats het origineel

in de juiste richting. Zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

Het origineel is achterstevoren geplaatst. Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats het origineel dan met de gekopieerde zijde naar beneden. Wanneer u de ADF gebruikt, plaats de originelen dan met de gekopieerde zijde

naar boven. Zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

De gescande afbeelding is te donker of te licht.

Pas de belichting aan. Zie Pag.197 "Afbeeldingsbelichting aanpassen"

De functies Scannen naar E-mail,

Scannen naar FTP of Scannen naar

Map werkt niet.

Controleer of er een USB-geheugenkaart in het apparaat is gestoken. Als er een USB-geheugenkaart is ingestoken, zijn er geen scanfuncties uitvoerbaar vanaf het bedieningspaneel behalve Scannen naar USB.

397

398

9. Problemen oplossen

Faxproblemen

In dit onderdeel worden faxproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor beschreven.

Als er een foutcode op het faxjournaal of het verzendingsstatusrapport wordt weergegeven

De tabel hieronder geeft de betekenis van de foutcodes die onder "Resultaten" op het faxjournaal of het verzendingsstatusrapport kunnen worden weergegeven, en wat u kunt doen als er een bepaalde foutcode wordt weergegeven.

"X" geeft een nummer aan in een foutcode dat afwijkend wordt weergegeven afhankelijk van een bepaalde situatie.

1XXX11

1XXX21

Foutcode Oplossing

Er is een origineel in de ADF vastgelopen tijdens het versturen van een fax in de modus Directe verzending.

• Verwijder vastgelopen originelen en plaats ze opnieuw.

Zie Pag.384 "Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

• Controleer of de originelen geschikt zijn om te worden

gescand. Zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

De verbinding kon niet tot stand worden gebracht.

• Controleer of de telefoonkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Haal de telefoonlijn los van het apparaat en sluit een standaard telefoon aan. Controleer of u met de telefoon wel kunt bellen. Als u op deze manier niet kunt bellen, neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij.

• Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

Foutcode

1XXX22 tot en met 1XXX23

1XXX32 tot en met 1XXX84

Faxproblemen

Oplossing

Het draaien van een nummer mislukt bij het versturen van faxen.

• Controleer of het faxnummer dat u draaide, juist is.

• Controleer of de bestemming een faxapparaat is.

• Controleer of de lijn bezet is of niet.

• Misschien moet u een pauze tussen gekozen nummers invoegen. Druk op de [Pauze/Herhalen]-knop, bijvoorbeeld na het kengetal.

• Controleer of [PSTN / PBX] onder [Beh. Toepas.] juist is ingesteld voor uw verbindingsmethode op het

telefoonnetwerk. Zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van een fax.

• Controleer of de telefoonkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Haal de telefoonlijn los van het apparaat en sluit een standaard telefoon aan. Controleer of u met de telefoon wel kunt bellen. Als u op deze manier niet kunt bellen, neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij.

• Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

399

400

9. Problemen oplossen

Foutcode

2XXX14

2XXX32 t/m 2XXX84

Oplossing

Het apparaat kan de ontvangen fax niet afdrukken of het geheugen van het apparaat heeft de maximale capaciteit bereikt tijdens het ontvangen van een fax, omdat het document te groot was.

• De papierlade was leeg. Plaats papier in de papierlade.

Zie Pag.100 "Papier plaatsen".

• De lade die is ingesteld voor [Selecteer papierlade] onder [Faxeigenschappen] bevatte geen papier van de formaten A4, Letter of Legal. Plaats papier van het juiste formaat in de lade en configureer de instellingen voor het papierformaat onder [Systeeminstell.].

• Een paneel of lade stond open. Sluit het paneel of de lade.

• Er was een papierstoring. Verwijder het vastgelopen

papier. Zie Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

• Een van de printcartridges is leeg. Vervang de

printcartridge. Zie Pag.417 "De printcartridge vervangen".

• De ontvangen fax was te groot. Vraag de afzender om het document opnieuw te sturen, maar nu in delen als een aantal kleinere individuele faxen of als document met een lagere resolutie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ontvangen van een fax.

• Controleer of de telefoonkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Haal de telefoonlijn los van het apparaat en sluit een standaard telefoon aan. Controleer of u met de telefoon wel kunt bellen. Als u op deze manier niet kunt bellen, neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij.

• Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

3XXX11

Foutcode

3XXX12

3XXX13

3XXX14

3XXX33

Faxproblemen

Oplossing

De verbinding met de server is mislukt tijdens het versturen van een internetfax.

• Controleer of de netwerkkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Controleer of de netwerkinstellingen zoals IP-adres, DNS en SMTP-instellingen juist zijn geconfigureerd (zorg ervoor dat er geen tekens met dubbele bytes worden

gebruikt). Zie Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Het versturen van een e-mail is mislukt tijdens het versturen van een internetfax.

• Er staat een fout in de koptekst van de e-mail. Controleer of de netwerkinstellingen zoals IP-adres, DNS en SMTPinstellingen juist zijn geconfigureerd (zorg ervoor dat er geen tekens met dubbele bytes worden gebruikt). Zie

Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Het versturen van een e-mail is mislukt tijdens het versturen van een internetfax.

• Er staat een fout in de koptekst van de e-mail. Controleer of de netwerkinstellingen zoals IP-adres, DNS en SMTPinstellingen juist zijn geconfigureerd (zorg ervoor dat er geen tekens met dubbele bytes worden gebruikt). Zie

Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Het versturen van een e-mail is mislukt tijdens het versturen van een internetfax.

• Er bevond zich een fout in het geconverteerde TIFFbestand. Controleer of de netwerkinstellingen zoals IPadres, DNS en SMTP-instellingen juist zijn geconfigureerd (zorg ervoor dat er geen tekens met

dubbele bytes worden gebruikt). Zie Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Het geheugen van het apparaat bereikte de maximale capaciteit tijdens het versturen van een internetfax.

• De fax was te groot. Stuur het document opnieuw, maar nu in delen als een aantal kleinere individuele faxen of als document met een lagere resolutie.

401

402

4XXX22

4XXX23

4XXX24

9. Problemen oplossen

4XXX21

Foutcode

4XXX25

Oplossing

De verbinding met de server is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Controleer of de netwerkkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Controleer of de netwerkinstellingen zoals IP-adres, DNS en SMTP-instellingen juist zijn geconfigureerd (zorg ervoor dat er geen tekens met dubbele bytes worden

gebruikt). Zie Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• De opdracht LIST voor de POP3-server is mislukt. Vraag de afzender om de e-mailinstellingen te controleren.

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Er staat een fout in de koptekst van de e-mail. Vraag de afzender om de e-mailinstellingen te controleren.

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Er staat een fout in de koptekst van de e-mail. Vraag de afzender om de e-mailinstellingen te controleren.

• De e-mail had een ongeldig contenttype of er werd een bestandtype ontvangen dat niet wordt ondersteund

(zoals PDF of JPEG). Vraag de afzender om het bestandstype te controleren.

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Er staat een fout in het tekstgedeelte van de e-mail.

Vraag de afzender om de e-mailinstellingen te controleren.

Faxproblemen

4XXX26

4XXX42

4XXX43

4XXX44

4XXX45

4XXX46

Foutcode Oplossing

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Er bevond zich een fout in het ontvangen TIFF-bestand

(als gevolg van een situatie die niet wordt aangegeven door de foutcodes 4XXX43 t/m 4XXX45). Vraag de afzender om het TIFF-bestand te controleren.

Het ontvangen van een e-mail is mislukt tijdens het ontvangen van een internetfax.

• Er staat een fout in de koptekst van de e-mail. Vraag de afzender om de e-mailinstellingen te controleren.

Een TIFF-bestand kon niet juist via internetfax worden ontvangen.

• De comprimeermethode van het ontvangen TIFF-bestand was geen MH/MR/MMR. Vraag de afzender om het

TIFF-bestand te controleren.

Een TIFF-bestand kon niet juist via internetfax worden ontvangen.

• De resolutie van het TIFF-bestand werd niet ondersteund of de breedte van het TIFF-bestand was A3 of B4. Vraag de afzender om het TIFF-bestand te controleren.

Een TIFF-bestand kon niet juist via internetfax worden ontvangen.

• De indeling van het TIFF-bestand was geen TIFF-S/F.

Vraag de afzender om het TIFF-bestand te controleren.

Het geheugen van het apparaat bereikte de maximale capaciteit tijdens het ontvangen van een internetfax.

• De fax was te groot. Vraag de afzender om het document opnieuw te sturen, maar nu in delen als een aantal kleinere individuele faxen of als document met een lagere resolutie.

Als er andere problemen optreden

De tabel hieronder beschrijft hoe u problemen kunt oplossen die geen foutcode geven.

403

404

9. Problemen oplossen

Kan geen faxen ontvangen, maar wel versturen.

Probleem

Kan geen faxen versturen.

Kan geen faxen ontvangen.

Oplossing

Zie de oplossingen die worden gegeven voor fout 1XX32 t/m

1XX84 in de tabel hierboven.

Zie de oplossingen die worden gegeven voor fout 2XX32 t/m

2XX84 in de tabel hierboven.

• Een van de printcartridges is leeg. Vervang de

printcartridge. Zie Pag.417 "De printcartridge vervangen".

• De papierlade is leeg. Plaats papier in de papierlade.

Zie Pag.100 "Papier plaatsen".

• Als de faxontvangstmodus 'Fax/tel (handmatig)' is, dient

u de fax handmatig te ontvangen. Zie Pag.248 "Een fax ontvangen".

Kan ontvangen faxen niet afdrukken.

Faxen die u heeft gestuurd, lijken vlekkerig of vuil als ze ontvangen worden.

• De papierlade is leeg. Plaats papier in de papierlade.

Zie Pag.100 "Papier plaatsen".

• De papierlade bevat geen papier van het juiste formaat.

Plaats papier met het juiste formaat in de papierlade.

• De glasplaat of ADF is vies. Zie Pag.431

"Schoonmaken".

• Voordat u originelen op de glasplaat legt, dient de inkt of correctievloeistof droog te zijn.

Het origineel is ondersteboven geplaatst. Plaats het origineel

in de juiste richting. Zie Pag.124 "Originelen plaatsen".

Een fax die u heeft verstuurd, lijkt bij ontvangst leeg te zijn.

De achtergrond van ontvangen afbeeldingen is vuil of afbeeldingen van de achterkant van de originelen zijn zichtbaar.

Het draaien van een nummer mislukt bij het versturen van faxen.

De beeldbelichting is te hoog. Pas de belichting aan. Zie

Pag.230 "Afbeeldingsbelichting aanpassen".

Zie de oplossingen die worden gegeven voor fout 1XXX22 t/m 1XXX23 in de tabel hierboven.

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Fout- en statusmeldingen op het scherm

In dit gedeelte wordt beschreven wat de meldingen op het scherm betekenen en wat u moet doen als een bepaalde melding verschijnt.

Meldingen staan op alfabetische volgorde in de tabel hieronder.

"X" geeft aan dat dit onderdeel van een melding kan afwijken afhankelijk van een bepaalde situatie, zoals het papierformaat of papiertype, namen van laden of tonerkleuren.

Meldingen

2XXX14

Oorzaken

Het apparaat kan de ontvangen fax niet afdrukken of het geheugen van het apparaat heeft de maximale capaciteit bereikt tijdens het ontvangen van een fax, omdat het document te groot was.

Oplossing

• De papierlade was leeg. Plaats

papier in de papierlade. Zie Pag.100

"Papier plaatsen".

• De lade die is ingesteld voor

[Selecteer papierlade] onder

[Faxeigenschappen] bevatte geen papier van de formaten A4, Letter of

Legal. Plaats papier van het juiste formaat in de lade en configureer de instellingen voor het papierformaat onder [Systeeminstell.].

• Een paneel of lade stond open. Sluit het paneel of de lade.

• Er was een papierstoring. Verwijder

het vastgelopen papier. Zie Pag.378

"Een papierstoring verwijderen".

• Een van de printcartridges is leeg.

Vervang de printcartridge. Zie Pag.

417 "De printcartridge vervangen".

• De ontvangen fax was te groot.

Vraag de afzender om het document opnieuw te sturen, maar nu in delen als een aantal kleinere individuele faxen of als document met een lagere resolutie.

ADF-paneel open

Sluit ADF-paneel

De klep van de ADF staat open.

• Sluit de klep goed.

405

406

9. Problemen oplossen

Meldingen

Papierstoring orig.

ADF

Open ADF-paneel en

Verwijder papier.

Er is een origineel vastgelopen in de ADF.

Oorzaken Oplossing

• Verwijder vastgelopen originelen en

plaats ze opnieuw. Zie Pag.384

"Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

• Controleer of de originelen geschikt zijn om te worden gescand. Zie

Pag.124 "Originelen plaatsen".

Bijna vol

Tonerafvalfles

De tonerafvalfles is bijna vol.

Houd een nieuwe tonerafvalfles gereed.

Beschikbr: Dubbelz kopie

A4/B5/LG/LT/EXE

F/Folio/

FoolScap/16K

Beschikbr: ID-krt kopie A4 of 8 1/2 x

11

Dubbelzijdig kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat de lade geen papier van een geldig papierformaat bevat zoals A4, B5, Letter, Legal,

Executive, 8" × 13", 8

1

/

2

" ×

13", Folio en 16K.

ID-kaart kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat de lade geen papier bevat met één van de volgende geldige formaten: A4 en Letter.

• Geef de lade op die papier van formaat A4, B5, Letter, Legal of

Executive (anders dan de handinvoerlade) bevat in de instelling

[Selecteer papier]. Zie Pag.267

"Kopieerinstellingen".

• Geef één van de volgende formaten op voor de lade die kopieën afdrukt:

A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8" ×

13", 8

1

/

2

" × 13", Folio of 16K. Zie

Pag.288 "Systeeminstellingen".

Beschikbr: Dubbelz kopie lade 1 of lade

2

Dubbelzijdig kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat is ingesteld dat papier uit de handinvoerlade moet worden ingevoerd.

Geef een andere instelling op dan

[Handinvoer] voor de instelling [Selecteer

papier]. Zie Pag.267

"Kopieerinstellingen".

• Stel het apparaat zo in dat er wordt gekopieerd op A4- of Letter-formaat in de instelling [Selecteer papier]. Zie

Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Geef het A4- of Letter-papierformaat op voor de lade die is geselecteerd voor het afdrukken van kopieën. Zie

Pag.288 "Systeeminstellingen".

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Meldingen

Kan inst. niet kopiëren.

Combineren: 2 op

1 / 4 op 1

Kan niet kopiëren.

Plaats origineel in

ADF.

Controleer papierformaat

Controleer papiertype

2 op 1 of 4 op 1 kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat de lade geen papier van één van de volgende geldige formaten bevat: A4, Letter of

Legal.

Oorzaken

2 op 1, 4 op 1 of dubbelzijdig kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat de originelen zich niet in de ADF bevonden.

Oplossing

• Stel het apparaat zo in dat er wordt gekopieerd op A4-, Letter- of Legalformaat in de instelling [Selecteer

papier]. Zie Pag.267

"Kopieerinstellingen".

• Geef het papierformaat A4, Letter of

Legal op voor de lade die is geselecteerd voor het afdrukken van

kopieën. Zie Pag.288

"Systeeminstellingen".

• Gebruik de ADF, zelfs als u één vel papier wilt kopiëren.

• Als u de glasplaat moet gebruiken, schakel dan [Comb. 2 op 1], [Comb.

4 op 1] of [Dubbelzijdig kopiëren] onder Kopieerinstellingen uit en probeer het vervolgens opnieuw. Zie

Pag.267 "Kopieerinstellingen".

Het papierformaat dat is ingesteld voor het document komt niet overeen met het papierformaat in de opgegeven lade.

Het papierformaat dat is ingesteld voor het document komt niet overeen met het papierformaat in de opgegeven lade.

Druk op [Pg.drv.] om het afdrukken te starten of druk op [JobReset] om de taak te annuleren.

Druk op [Pg.drv.] om het afdrukken te starten of druk op [JobReset] om de taak te annuleren.

407

9. Problemen oplossen

408

Meldingen

Verbinding maken mislukt

Paneel open

Reiniging dichtheidsensor vereist

Bestem. niet geprogramm.

Bellen is mislukt

Max e-mailform overschr.

Er is geen snelkiesbestemming opgeslagen onder de sneltoets waarop u drukte.

De fax kon niet worden verstuurd.

Oorzaken

De verbinding kon niet tot stand worden gebracht.

Er is een klep open.

Het apparaat kon de kleurregistratie niet aanpassen.

Het scanbestand is groter dan maximaal is toegestaan voor bestanden die via e-mail kunnen worden verstuurd.

Oplossing

• Controleer of de telefoonkabel correct op het apparaat is aangesloten.

• Haal de telefoonlijn los van het apparaat en sluit een standaard telefoon aan. Controleer of u met de telefoon wel kunt bellen. Als u op deze manier niet kunt bellen, neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij.

Sluit de klep goed.

Reinig de tonerdichtheidssensor. Zie Pag.

432 "De tonerdichtheid-sensor schoonmaken".

• Druk op een andere sneltoets.

• Wijs een geregistreerde bestemming

toe aan de sneltoets. Zie Pag.181

"Scanbestemmingen registreren".

• Controleer of het faxnummer dat u draaide, juist is.

• Controleer of de bestemming een faxapparaat is.

• Controleer of de lijn bezet is of niet.

• Misschien moet u een pauze tussen gekozen nummers invoegen. Druk op de [Pauze/Herhalen]-knop, bijvoorbeeld na het kengetal.

• Configureer [Resolutie] onder scaninstellingen om de scanresolutie

te verlagen. Zie Pag.273

"Scannerinstellingen".

• Configureer [Max. E-mailform.] onder Scaninstellingen om de maximaal toegestane grootte te

verhogen. Zie Pag.273

"Scannerinstellingen".

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Toeg. tot bestand mislkt Druk op Wisknop

Bestand creeren mislukt Druk op Wisknop

Meldingen

Geheugenoverloop faxtaak

Oorzaken Oplossing

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat het apparaat geen toegang kreeg tot de USBgeheugenkaart.

Gebruik een USB-geheugenkaart die niet met een wachtwoord beveiligd is of beveiligd is tegen schrijven.

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat er niet genoeg ruimte op de USBgeheugenkaart aanwezig is.

Het aantal faxtaken in het geheugen (faxen die niet zijn verstuurd of afgedrukt) heeft het maximum bereikt, dus er kunnen geen nieuwe taken worden opgeslagen.

Gebruik een USB-geheugenkaart met voldoende geheugen.

Wacht totdat de taken in het geheugen zijn verstuurd of afgedrukt.

I/O-time-out

Toner onafh leveran.:

X

Interne storing

Geheugen bijna vol

De time-outperiode die is ingesteld in [I/O time-out] vervalt als het afdrukken regelmatig wordt onderbroken door gegevens van andere poorten of wanneer er gegevens worden afgedrukt die veel tijd kosten om te verwerken.

Als [I/O time-out] is ingesteld op 15 seconden, verleng dan de periode.

Raadpleeg voor meer informatie Pag.288

"Systeeminstellingen".

Er is voor de opgegeven kleur een printcartridge geïnstalleerd die niet wordt ondersteund.

Er is papier vastgelopen in het apparaat.

Het geheugen heeft bijna de volledige capaciteit bereikt tijdens het sorteren van kopieën.

Verwijder en vervang deze door een printcartridge van een geautoriseerde verkoper.

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

Als er nog een aantal originelen moeten worden gescand, is het raadzaam om nu te beginnen met afdrukken en de overige originelen apart te kopiëren. Als de originelen worden gescand vanuit de ADF, verwijder dan de overgebleven pagina's uit de ADF.

409

410

9. Problemen oplossen

Meldingen

Geheugenoverloop

Oorzaken

• De gegevens zijn te groot of te moeilijk om af te drukken.

• Als u een beveiligd afdrukbestand dat is opgeslagen in het apparaat probeert af te drukken met de optie

[Gradatie:] van het printerstuurprogramma op

[Fijn] op het tabblad

[Afdrkwal.], kan het afdrukken worden geannuleerd afhankelijk van het huidige geheugenverbruik van het apparaat.

• Als u afdrukt op papierformaat Legal met een bepaalde afdrukkwaliteitinstelling, worden af te drukken gegevens groot en kan de taak worden geannuleerd.

Oplossing

• Selecteer [600 × 600 1bit] in

[Resolutie] onder

[Printereigenschappen] om de grootte van de gegevens te

verkleinen. Zie Pag.314 "Instellingen van de printereigenschappen".

• Druk beveiligde afdrukbestanden die op het apparaat staan, af of verwijder deze en druk dan het beveiligde afdrukbestand af dat het apparaat eerder niet kon afdrukken.

Een andere mogelijkheid is om het beveiligde afdrukbestand opnieuw naar het apparaat te sturen met

[Gradatie:] ingesteld op [Snelheid] of

[Standaard] en vervolgens het beveiligde afdrukbestand af te drukken.

• Bij gebruik van het PCLprinterstuurprogramma, stelt u

[Gradatie:] in [Afdrkwal.] in op

[Snelheid] of [Standaard]. Bij gebruik van het PostScript 3printerstuurprogramma, stelt u

[Afdrkwal.] in [Printereigenschappen] in op [Standaard] of [Hoge kwaliteit].

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Meldingen

Geheugenoverloop

Geheugenoverloop

TX

Annuleren

Pap.storing:

Verwijder papier

Storing: Papierlade”

Storing: Stnrd lade

Storing: Lade 1

Storing: Lade 2

Oorzaken

Het geheugen heeft bijna de volledige capaciteit bereikt tijdens het scannen van de tweede pagina of de opeenvolgende pagina's van het origineel, terwijl wordt geprobeerd een fax te versturen in de modus geheugenverzending.

Oplossing

• Het geheugen van het apparaat heeft bijna de volledige capaciteit bereikt tijdens het scannen van de eerste pagina van het origineel om een faxtaak in het geheugen op te slaan voordat deze verstuurd wordt.

• Het geheugen van het apparaat heeft bijna de volledige capaciteit bereikt tijdens het versturen van een fax via LAN-fax.

Stuur de fax opnieuw, maar nu in delen als een aantal kleinere individuele faxen of als document met een lagere resolutie.

Druk op [TX] om alleen de pagina's te versturen die in het geheugen zijn gescand of druk op [Annul.] om te annuleren.

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

Er is papier vastgelopen in de duplexeenheid.

Er is papier vastgelopen in de papierlade.

Er is papier vastgelopen in de papieruitgang.

Er is papier vastgelopen in de invoerlade van de ADF.

Er is papier vastgelopen in de uitvoerlade van de ADF.

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.378 "Een papierstoring verwijderen".

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.384 "Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Pag.384 "Vastgelopen papier in de scanner verwijderen".

411

412

9. Problemen oplossen

Netwerkcommunicati efout

Netwerk is niet gereed

Direct kiezen of Stop

Papier op: X

Toner op: X

Doorgaan met afdrukken?

Start app. opnieuw op

Meldingen

Verwijder papier

Handinvoer

Vervang fuseereenheid

Vervang tl.

transf.riem

Oorzaken

De verbinding met de server ging verloren tijdens het versturen of ontvangen van gegevens.

Een gescand bestand kon niet verstuurd worden, omdat het apparaat geen volledige IPadresinformatie van de DHCPserver heeft gekregen.

Het apparaat heeft lang in de modus Direct kiezen gestaan.

Het papier in de opgegeven lade is op.

Wacht totdat het apparaat de IPadresinformatie volledig heeft ontvangen en probeer de bewerking dan opnieuw uit te voeren.

Oplossing

Neem contact op met de netwerkbeheerder.

De aangegeven toner is op in het apparaat.

Leg de hoorn neer of druk op de [Wis/

Stop]-knop.

Plaats papier in de opgegeven lade. Zie

Pag.100 "Papier plaatsen".

• Druk op [Nee] om de taak te annuleren en de aangegeven

printcartridge te vervangen. Zie Pag.

417 "De printcartridge vervangen".

• Druk op [Ja] om het afdrukken te voltooien voor de aangegeven printcartridge wordt vervangen.

Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan.

Het apparaat dient opnieuw te worden opgestart.

Het apparaat kon niet verdergaan met de afdruktaak, omdat lade 1 of lade 2 als de invoerlade is opgegeven, terwijl het papier was ingesteld op de handinvoerlade.

De fuseereenheid is niet langer te gebruiken en dient te worden vervangen.

De transferriem is niet langer te gebruiken en dient te worden vervangen.

Verwijder het papier uit de handinvoerlade.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Vervangen:

Tonerafvalfles

RX-opdrachtfout

Verb. netwerkscan verbr.

Verb. scan-USB verbr.

Meldingen

Serververbinding mislukt

Oorzaken

De tonerafvalfles is vol.

Oplossing

Vervang de tonerafvalfles door een

nieuwe. Zie Pag.424 "De tonerafvalfles vervangen".

Neem indien mogelijk contact op met de afzender van de fax en vraag hem/haar om de fax opnieuw te versturen.

Sluit de ethernetkabel opnieuw aan en probeer de bewerking dan opnieuw uit te voeren.

Sluit de USB-kabel opnieuw aan en probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

Controleer of de bestemming juist is geregistreerd en probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

Fout antwoord server

Er is een fout opgetreden in de communicatie met de server voordat kon worden begonnen met de verzending.

Controleer of de bestemming juist is geregistreerd en probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

Als het probleem hiermee niet is opgelost, neem dan contact op met de netwerkbeheerder.

Serviceoproep - X

Er is een ontvangstfout opgetreden en de fax kon niet correct worden ontvangen.

Een gescand bestand kon niet worden verstuurd, omdat de ethernetkabel niet correct was aangesloten.

De verbinding met de USBkabel ging verloren terwijl er werd gescand vanaf een computer.

Een gescand bestand kon niet worden verstuurd, omdat de bestemming niet bereikt kon worden.

Er is een fatale hardwarefout opgetreden en het apparaat werkt niet meer.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

413

414

9. Problemen oplossen

Meldingen

Plaats juist papier

Plaats origineel in

ADF.

Kan glasplaat niet gebr.

met inst. v

[Scanformaat].

Oorzaken

De lade die is ingesteld voor

[Selecteer papierlade] onder

[Faxeigenschappen] bevatte geen papier van de formaten

A4, Letter of Legal.

Oplossing

Als het bericht wordt weergegeven, druk dan op de [OK]-knop. Er wordt een menu weergegeven waarin u het papierformaat van de huidige lade kunt wijzigen.

Plaats papier van formaat A4, Letter of

Legal in de lade en selecteer dan het overeenkomende papierformaat door [ ]

[ ] te gebruiken en druk vervolgens op de

[OK]-knop. Het apparaat zal dan de fax afdrukken.

Let op dat de papierformaatinstelling voor de lade onder Systeeminstellingen

gewijzigd zal worden. Zie Pag.288

"Systeeminstellingen".

Scannen kon niet worden uitgevoerd, omdat de originelen niet in de ADF waren geplaatst, hoewel het apparaat is ingesteld om originelen die groter zijn dan A4-/Letterformaat te scannen.

De tonerafvalfles is niet juist geïnstalleerd.

• Gebruik de ADF, zelfs bij het scannen van originelen met A4-/Letterformaat of kleiner.

• Als u de glasplaat moet gebruiken, stel dan A4/Letter of kleiner formaat in [Scanformaat] in onder

Scaninstellingen en probeer het

vervolgens opnieuw. Zie Pag.273

"Scannerinstellingen".

Verwijder de tonerafvalfles en installeer

deze opnieuw. Zie Pag.424 "De tonerafvalfles vervangen".

Plaatsingsfout:

Tonerafvalfles

Toner bijna leeg

Vervang. binnk.

vereist:

Tonercartridge (X)

De printcartridge is bijna leeg.

Toner fout gepl.: X

De printcartridge is niet geïnstalleerd of is niet juist geïnstalleerd.

Bereid een nieuwe cartridge voor.

Verwijder de tonerafvalfles en installeer

deze opnieuw. Zie Pag.417 "De printcartridge vervangen".

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Niet onderstnde

USB-hub Verwijder a.u.b.

Meldingen

TX-opdrachtfout

Papiertype niet beschikb

Niet onderstnd apparaat Verwijder a.u.b.

Niet onderstnd apparaat Druk op

Wis-knop

Oorzaken

Er is een verzendingsfout opgetreden en de fax kon niet correct worden verstuurd.

Dubbelzijdig kopiëren kon niet worden uitgevoerd, omdat de lade geen geldig papiertype bevat, zoals dun, normaal, medium dik, gerecycled, gekleurd, voorbedrukt of geperforeerd.

Oplossing

Als de [Autom. opnieuw proberen]instelling is ingeschakeld, zal het apparaat het nummer opnieuw kiezen. Als alle pogingen mislukken of als het apparaat in de modus Directe verzending staat, zal de fax niet worden verstuurd. Probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

• Geef een lade op met het geldige papiertype (geen handinvoerlade) in de [Selecteer papier]-instelling. Zie

Pag.267 "Kopieerinstellingen".

• Geef een geldige papiertype op voor de lade die is geselecteerd voor het

afdrukken van kopieën. Zie Pag.288

"Systeeminstellingen".

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat er een ander

USB-apparaat dan een USBgeheugenkaart, of een USBgeheugenkaart met een niet ondersteund bestandssysteem werd gebruikt.

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat er een ander

USB-apparaat dan een USBgeheugenkaart, of een USBgeheugenkaart met een niet ondersteund bestandssysteem werd gebruikt.

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat er een ander

USB-apparaat dan een USBgeheugenkaart, of een USBgeheugenkaart met een niet ondersteund bestandssysteem werd gebruikt.

Gebruik een USB-geheugenkaart die compatibel met de functie Scannen naar

USB is.

Gebruik een USB-geheugenkaart die compatibel met de functie Scannen naar

USB is.

Gebruik een USB-geheugenkaart die compatibel met de functie Scannen naar

USB is.

415

416

9. Problemen oplossen

Meldingen Oorzaken

USB niet aangesloten

Druk op Wis-knop

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat de USBgeheugenkaart is verwijderd voor de bewerking kon worden voltooid.

USBgeheugenoverloop

Druk op Wis-knop

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat er niet genoeg ruimte op de USBgeheugenkaart aanwezig is.

Controleer of de USB-geheugenkaart stevig in het apparaat is gestoken. Trek niet aan de USB-geheugenkaart totdat

"Gereed" op het display wordt weergegeven.

Oplossing

Gebruik een USB-geheugenkaart met voldoende geheugen.

Beschermd tegen schrijvn Druk op Wisknop

De functie Scannen naar USB is mislukt, omdat het apparaat geen toegang kreeg tot de USBgeheugenkaart.

Gebruik een USB-geheugenkaart die niet met een wachtwoord beveiligd is of beveiligd is tegen schrijven.

De printcartridge vervangen

De printcartridge vervangen

• Verbrand toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet. Doet u dit wel, dan riskeert u brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Sla toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet op in de buurt van open vuur. Doet u dit toch, dan onstaat er een risico op brand en/of brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Houd plastic materiaal (zakjes, handschoenen, enz.) die met dit apparaat zijn meegeleverd te allen tijde buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Als plastic in contact komt met mond of neus, kan dit verstikking als gevolg hebben.

• Druk of knijp tonercartridges niet in elkaar. Doet u dit wel, dan riskeert u dat toner geknoeid wordt, hetgeen kan leiden tot het vies worden van de huid en kleding, of dat er zelfs per ongeluk toner ingeslikt wordt.

• Houd toner (nieuw of gebruikt), tonercartridges en onderdelen die in contact zijn geweest met toner, buiten het bereik van kinderen.

• Indien toner of gebruikte toner wordt ingeademd, gorgel dan met voldoende water en ga naar een omgeving met frisse lucht. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Let er tijdens het verwijderen van vastgelopen papier of het vervangen van tonercartridges goed op dat er geen toner (nieuw of gebruikt) op uw kleding komt. Indien er toner op uw kleding komt, was de vlek dan met koud water. Wanneer u warm water gebruikt, dringt de toner zich in de stof van uw kleding waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd.

417

9. Problemen oplossen

418

• Let er tijdens het verwijderen van vastgelopen papier of het vervangen van tonercartridges goed op dat er geen toner (nieuw of gebruikt) op uw huid komt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gedeelte van de huid grondig wassen met water en zeep.

• Indien toner of gebruikte toner in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk uit met grote hoeveelheden water. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Als toner of gebruikte toner wordt doorgeslikt, verdun deze dan door grote hoeveelheden water te drinken. Raadpleeg indien nodig een dokter.

• Bewaar printcartridges altijd op een koele donkere plaats.

• Het daadwerkelijke aantal kopieën die u kunt afdrukken, hangt af van het volume en de dichtheid van afbeeldingen, het aantal pagina's dat u gelijktijdig afdrukt, de papiersoort en het papierformaat en de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. De kwaliteit van toner verslechtert na verloop van tijd. Vroegtijdige vervanging van de printcartridge kan noodzakelijk zijn. Daarom raden we u aan altijd een nieuwe printcartridge beschikbaar te hebben.

• Voor een goede afdrukkwaliteit adviseert de fabrikant u de originele toner van de fabrikant te gebruiken.

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onderdelen die geen originele onderdelen van de fabrikant zijn bij uw kantoorapparatuur.

Meldingen op het scherm

• Vervang de aangegeven printcartridge als één van de volgende meldingen op het scherm wordt weergegeven:

"Toner op: Zwart"

"Toner op: Magenta"

"Toner op: Cyaan"

"Toner op: Geel"

• Vervang de aangegeven printcartridge als één van de volgende meldingen op het scherm wordt weergegeven:

“Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: Tonercartridge (zwart)”

“Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: Tonercartridge (magenta)”

De printcartridge vervangen

“Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: Tonercartridge (cyaan)”

“Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: Tonercartridge (geel)”

• Pas op dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine voorwerpen in het apparaat vallen.

• Stel de printcartridge zonder afdekking niet voor een langere tijd bloot aan direct zonlicht.

• Raak de lichtgeleiding van de printcartridge niet aan.

CER088

• Raak de ID-chip aan de zijkant van de printcartridge (zoals aangegeven op de afbeelding hieronder) niet aan.

CES032

• Zorg dat u bij het verwijderen van printercartridges de laserscaneenheid aan de onderkant van de bovenklep niet aanraakt (het gebied dat met de pijl in de illustratie hieronder wordt aangegeven).

CES137

419

9. Problemen oplossen

• Als de toner voor cyaan, magenta of geel op is, kunt u met de zwarte toner zwart-wit afdrukken blijven maken. Wijzig de kleurmodusinstelling in Zwart-wit met het stuurprogramma van het apparaat.

• Als de zwarte toner op is, kunt u noch in zwart-wit, noch in kleur afdrukken tot de zwarte toner is vervangen.

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en til de voorklep vervolgens voorzichtig op.

Zorg dat de ADF gesloten is.

CES138

2.

Til de printercartridge er voorzichtig verticaal uit, terwijl u hem in het midden vasthoudt.

Beginnend vanaf achteraan worden de printcartridges in de volgorde cyaan (C), magenta (M), geel (Y) en zwart (K) geïnstalleerd.

420

CES139

• Schud de verwijderde printcartridge niet. Als u dit wel doet, kan de overgebleven toner gaan lekken.

• Plaats de oude printcartridge op papier of gelijksoortig materiaal om uw werkruimte niet vuil te maken.

• De kleur van de toner wordt aangegeven op het etiket van elke printcartridge.

De printcartridge vervangen

3.

Haal de nieuwe printcartridge uit de verpakking en dan uit de plastic zak.

CBK123

4.

Houd de printcartridge vast en schud deze vijf of zes keer heen en weer.

CER236

Een gelijkmatige verspreiding van de toner in de cartridge verbetert de afdrukkwaliteit.

5.

Verwijder de afdekking van de printcartridges.

CER010

421

9. Problemen oplossen

6.

Controleer of de tonerkleur en plaats overeenkomen en plaats vervolgens de inktcartrigde voorzichtig in verticale richting.

CES255

7.

Houd met beide handen het midden van de bovenklep vast en sluit de klep voorzichtig.

Let op dat uw vingers niet bekneld raken.

Wacht na het sluiten van het voorpaneel tot het beginscherm wordt weergegeven.

CES140

8.

Plaats de afdekking die u in stap 5 verwijderde op de oude printcartridge. Plaats de oude printcartridge vervolgens in de zak en in de verpakking.

422

CER055

• Zorg dat u de oude printcartridge goed afdekt voor recycling- en milieudoeleinden.

De printcartridge vervangen

• Volg het recycleprogramma van de printcartridges op waarbij gebruikte printcartridges ter verwerking worden verzameld. Raadpleeg uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger voor meer informatie.

423

9. Problemen oplossen

De tonerafvalfles vervangen

• Verbrand gemorste of gebruikte toner niet. Tonerstof kan ontvlammen indien het wordt blootgesteld aan open vuur.

• Wacht 30 minuten of langer nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u de transfereenheid verwijdert.

• Verbrand toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges niet. Doet u dit wel, dan riskeert u brandwonden. Toner ontvlamt wanneer het in contact komt met open vuur.

• Houd plastic materiaal (zakjes, handschoenen, enz.) die met dit apparaat zijn meegeleverd te allen tijde buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Als plastic in contact komt met mond of neus, kan dit verstikking als gevolg hebben.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

424

• Houd toner (nieuw of gebruikt), tonercartridges en onderdelen die in contact zijn geweest met toner, buiten het bereik van kinderen.

Meldingen op het scherm

• Vervang de tonerafvalfles als de volgende melding op het display verschijnt:

“Vervangen: Tonerafvalfles”

• Maak een tonerafvalfles klaar als de volgende melding op het display verschijnt:

“Bijna vol Tonerafvalfles”

• Tonerafvalflessen kunnen niet worden hergebruikt.

• Het is raadzaam om extra tonerafvalflessen te kopen als voorraad zodat u de flessen gemakkelijk kunt vervangen.

• Houd de tonerafvalfles bij het verwijderen niet schuin.

De tonerafvalfles vervangen

• Zorg dat de transfereenheid geïnstalleerd is. Als de transfereenheid niet is geïnstalleerd, doe dit dan voordat u het apparaat inschakelt.

• Doe mee met het recycleprogramma voor tonerafvalflessen, waarbij deze worden ingezameld voor recycling. Raadpleeg uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger voor meer informatie.

• Leg voordat u de gebruikte tonerafvalfles uit het apparaat haalt, papier of een soortgelijk materiaal rond de printer neer om te voorkomen dat de toner uw vloer vies maakt.

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

2.

Schuif beide hendels op de voorklep naar voren.

CER014

3.

Houd de klepjes aan weerszijden van de transfereenheid vast en beweeg de transfereenheid iets naar achteren voordat u deze optilt.

CER015

425

9. Problemen oplossen

4.

Houd het midden van de tonerafvalfles vast en haal deze er voorzichtig uit zonder deze scheef te houden.

CES073

5.

Trek de tonerafvalfles er half uit, houd de fles stevig vast en trek deze er dan recht uit.

CES074

426

CES075

Til de tonerafvalfles niet op als u deze eruit trekt om te voorkomen dat de fles de tussenliggende transfereenheid aanraakt (het gebied dat met de pijl in de illustratie hieronder wordt aangegeven).

De tonerafvalfles vervangen

6.

Doe de dop op de fles.

CES076

CER039

CER089

7.

Houd de nieuwe tonerafvalfles in het midden vast en plaats deze voorzichtig halverwege in het apparaat.

Laat de dop van de fles open.

427

9. Problemen oplossen

CES078

Til de tonerafvalfles niet op tijdens het plaatsen om te voorkomen dat de fles de tussenliggende transfereenheid aanraakt (het gebied dat met een pijl in de afbeelding hieronder wordt aangegeven).

428

CES079

8.

Druk de tonerafvalfles naar beneden totdat deze vastklikt.

Druk het middelste gedeelte er helemaal in.

CES080

De tonerafvalfles vervangen

9.

Plaats de transfereenheid op de voorklep.

CES081

10.

Schuif de transfereenheid over de geleiderrails in het apparaat. Als het stopt, drukt u op de markering PUSH totdat deze op zijn plaats klikt.

CER017

11.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES142

• Druk, bij het sluiten van de voorklep, de bovenzijde van de klep stevig aan.

429

430

9. Problemen oplossen

10. Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het apparaat onderhoudt.

Schoonmaken

Voorzorgsmaatregelen tijdens het schoonmaken

• Verwijder geen panelen of schroeven, behalve als dat uitdrukkelijk in deze handleiding staat aangegeven. Binnenin dit apparaat bevinden zich onderdelen die onder hoge spanning staan en die een risico op een elektrische schok vormen. Ook bevinden er zich laseronderdelen in het apparaat die blindheid kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger indien de onderdelen in het apparaat onderhoud, aanpassing of reparaties behoeven.

• Probeer dit apparaat niet uit elkaar te halen of aan te passen. Doet u dit wel, dan loopt u mogelijk brandwonden of een elektrische schok op. Wij wijzen u er nogmaals op dat blootstelling aan de laseronderdelen in dit apparaat blindheid tot gevolg kan hebben.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

• Zorg ervoor dat u minstens één keer per jaar de stekker uit het stopcontact trekt en de pennen en de zone rond de pennen schoonmaakt. Als u stof laat ophopen op de stekker, bestaat er gevaar voor brand.

Maak het apparaat regelmatig schoon om een hoge afdrukkwaliteit te garanderen.

Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek. Als dit niet voldoende is, kunt u een zachte, vochtige doek gebruiken die goed is uitgewrongen. Als u er zo nog niet in slaagt om vlekken te verwijderen, kunt u een neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Neem het apparaat af met een goed uitgewrongen vochtige doek, veeg het daarna droog en laat het vervolgens goed opdrogen.

• Gebruik geen vluchtige chemicaliën als benzine of thinner en spuit geen insectenspray op het apparaat, om vervorming, verkleuring of barstvorming te voorkomen.

• Als er stof of aanslag binnen in het apparaat zit, verwijdert u deze met een schone, droge doek.

431

10. Onderhoud

• U moet ten minste eenmaal per jaar de stekker uit het stopcontact verwijderen. Verwijder stof en aanslag van en rond de stekker en het stopcontact voordat u de printer weer aansluit. Opgehoopt stof en aanslag verhogen het risico op brand.

• Pas op dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine voorwerpen in het apparaat vallen.

De tonerdichtheid-sensor schoonmaken

Maak het apparaat schoon als de foutmelding wordt weergegeven dat het apparaat moet worden schoongemaakt.

Deze procedure legt uit hoe u de tonerdichtheid-sensor schoonmaakt en neemt hierbij de gele printcartridge als voorbeeld.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

1.

Trek aan het handvat op de voorklep en til de voorklep vervolgens voorzichtig op.

Zorg dat de ADF gesloten is.

432

2.

Haal de achterste printcartridge eruit.

CES138

CES086

3.

Schuif de hendel van de tonerdichtheid-sensor een keer naar links.

Schoonmaken

CER056

Schuif de hendel één keer.

4.

Voer de printercartridge, die bij stap 2 verwijderd werd, voorzichtig verticaal in.

CES088

5.

Houd met beide handen het midden van de bovenklep vast en sluit de klep voorzichtig.

Let op dat uw vingers niet bekneld raken.

Wacht na het sluiten van het voorpaneel tot het beginscherm wordt weergegeven.

CES140

433

10. Onderhoud

De wrijvingsstrip en papierinvoerrol reinigen

Als de wrijvingsstrip of de papierinvoerrol vuil zijn, kunnen er verschillende vellen tegelijk worden ingevoerd of kan er een papierstoring optreden. In dit geval moeten de wrijvingsstrip en de papierinvoerrol als volgt worden gereinigd:

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Pas op dat u het netsnoer onder het apparaat niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

• Trek de papierlade niet met geweld uit de printer. De lade kan dan namelijk vallen en letsel veroorzaken.

• Plaats uw handen niet in het apparaat als de invoerlade is verwijderd. Sommige inwendige onderdelen worden heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

• Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen, zoals thinner of benzine.

1.

Zet het apparaat uit.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle kabels uit het apparaat.

3.

Trek lade 1 er voorzichtig met beide handen uit.

434

CES059

Plaats de lade op een vlak oppervlak. Als er papier in de lade ligt, haal dit er dan uit.

Schoonmaken

4.

Veeg de wrijvingsstrip schoon met een vochtige doek.

CER058

5.

Veeg het rubberen deel van de rol schoon met een zachte, vochtige doek. Droog de wrijvingsstrip vervolgens met een droge doek.

CES146

6.

Druk de metalen plaat naar beneden totdat deze op de plaats vastklikt.

DUWEN

NL CER031

435

10. Onderhoud

7.

Plaats het verwijderde papier terug in de lade en duw de lade voorzichtig in het apparaat totdat deze op zijn plaats klikt.

436

CES062

8.

Steek de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact. Sluit alle voorheen verwijderde interfacekabels weer aan.

9.

Zet de printer aan.

• Als er verschillende vellen tegelijk worden gepakt of er ontstaat een storing, neem dan contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger.

• Als de optionele lade 2 is geïnstalleerd, maak dan de wrijvingsstrip en papierinvoerrol hiervan op dezelfde manier schoon als u deed bij lade 1.

De registratierol en papierlade schoonmaken

De registratierol en papierlade kunnen vuil worden door papierstof als u op papier afdrukt dat niet standaard is.

Maak de registratierol schoon als er witte puntjes op de afdrukken verschijnen.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Pas op dat u het netsnoer onder het apparaat niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

Schoonmaken

• Trek de papierlade niet met geweld uit de printer. De lade kan dan namelijk vallen en letsel veroorzaken.

• Plaats uw handen niet in het apparaat als de invoerlade is verwijderd. Sommige inwendige onderdelen worden heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

• Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen, zoals thinner of benzine.

• Raak de transcriptierol niet aan (zie de afbeelding hieronder).

1.

Zet het apparaat uit.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle kabels uit het apparaat.

3.

Trek lade 1 er voorzichtig met beide handen uit.

CES059

Plaats de lade op een vlak oppervlak. Als er papier in de lade ligt, haal dit er dan uit.

437

438

10. Onderhoud

4.

Veeg de binnenkant van de papierlade schoon met een doek.

CER217

5.

Druk de metalen plaat naar beneden totdat deze op de plaats vastklikt.

DUWEN

NL CER031

6.

Plaats het verwijderde papier terug in de lade en duw de lade voorzichtig in het apparaat totdat deze op zijn plaats klikt.

CES062

Schoonmaken

7.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

Zorg dat u de registratierol op de plaats zet die in de illustratie hieronder met een pijltje getoond wordt.

CES089

Reinig de registratierol als afdrukken besmeurd raken na het verhelpen van een papierstoring.

8.

Gebruik een zachte, vochtige doek en reinig de registratierol rondom door deze te draaien.

9.

Duw met beide handen het voorpaneel voorzichtig omhoog totdat deze sluit.

CES142

10.

Steek de stekker stevig in het stopcontact. Sluit alle voorheen verwijderde interfacekabels weer aan.

11.

Zet de printer aan.

439

440

10. Onderhoud

• Druk, bij het sluiten van de voorklep, de bovenzijde van de klep stevig aan.

De glasplaat schoonmaken

De volgende procedure beschrijft hoe u de glasplaat moet schoonmaken.

1.

Open de ADF.

Zorg ervoor dat u de invoerlade niet aanraakt bij het optillen van de ADF, anders kan de lade beschadigd raken.

2.

Maak de delen die met pijlen worden aangegeven schoon met een zachte, vochtige doek en wrijf dezelfde delen met een droge doek na zodat er geen vocht achterblijft.

CES090

De ADF schoonmaken

De volgende procedure beschrijft hoe u de ADF moet schoonmaken.

1.

Open de ADF.

Zorg ervoor dat u de invoerlade niet aanraakt bij het optillen van de ADF, anders kan de lade beschadigd raken.

Schoonmaken

2.

Maak de delen die met pijlen worden aangegeven schoon met een zachte, vochtige doek en wrijf dezelfde delen met een droge doek na zodat er geen vocht achterblijft.

CES091

441

442

10. Onderhoud

Het apparaat verplaatsen

In dit onderdeel worden voorzorgsmaatregelen genoemd die u dient te volgen als u het apparaat over korte of lange afstanden vervoert.

• Als u het apparaat verplaatst terwijl de optionele papierlade-eenheid is aangesloten, mag u niet tegen het bovenste gedeelte van de hoofdeenheid duwen. Hierdoor kan de optionele papierlade-eenheid losraken, waardoor letsel kan ontstaan.

• Het apparaat weegt ongeveer 30,0 kg (66,2 lb.). Als u het apparaat optilt, moet u deze bij de grepen aan beide zijden vastpakken en dan langzaam optillen. De printer kan beschadigd raken of lichamelijk letsel veroorzaken als u deze laat vallen.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Pas op dat u het netsnoer onder het apparaat niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

• Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kunt u het netsnoer beschadigen. Het gebruik van beschadigde netsnoeren kan resulteren in brand of een elektrische schok.

• Wanneer u het apparaat na gebruik verplaatst, haal er dan geen tonercartridges of de tonerafvalfles uit, om te voorkomen dat er toner in het apparaat wordt gemorst.

Pak het apparaat in zijn oorspronkelijke verpakkingsmateriaal in als u het apparaat over een lange afstand vervoert.

• Controleer voordat u het apparaat verplaatst of er geen kabels meer zijn aangesloten op het apparaat.

• Het apparaat is een precisie-apparaat. Zorg dat u voorzichtig omgaat met het apparaat tijdens het verplaatsen.

• Houd het apparaat horizontaal terwijl u het verplaatst. Wees extra voorzichtig wanneer het apparaat de trap op- of afgedragen moet worden.

Het apparaat verplaatsen

• Als lade 2 geïnstalleerd is, verwijder deze dan uit het apparaat en verplaats de lade apart van het apparaat.

• Til het apparaat niet op aan de laden.

Over een korte afstand vervoeren

• Verwijder de printcartridges niet tijdens het verplaatsen van het apparaat.

1.

Controleer zorgvuldig het volgende:

• De stroom is uitgeschakeld.

• Het netsnoer is uit het stopcontact getrokken.

• Alle andere kabels zijn van het apparaat losgehaald.

2.

Als lade 2 geïnstalleerd is, verwijder deze dan.

3.

Plaats de scaneenheid terug in het apparaat op zijn oorspronkelijke positie en gebruik daarbij [Scanroller] onder [Systeeminstell.].

4.

Til het apparaat met twee mensen op via de inkepingen aan beide zijden van het apparaat en verplaats het apparaat vervolgens horizontaal naar de gewenste plek.

CES052

5.

Als u lade 2 verwijderd heeft, plaats deze dan terug.

• Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal houdt tijdens het tillen. Verplaats het apparaat voorzichtig om te voorkomen dat er toner wordt gemorst.

• Voor meer informatie over [Scanroller], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

443

444

10. Onderhoud

Over een lange afstand vervoeren

Als u het apparaat over een lange afstand wilt vervoeren, pak het apparaat dan goed in. Maak alle papierladen leeg, maar laat de printcartridge zitten. Zorg ervoor dat u het apparaat goed horizontaal houdt tijdens het vervoer.

• Verwijder de printcartridges niet tijdens het verplaatsen van het apparaat.

1.

Controleer zorgvuldig het volgende:

• De stroom is uitgeschakeld.

• Het netsnoer is uit het stopcontact getrokken.

• Alle andere kabels zijn van het apparaat losgehaald.

• Alle papierladen zijn leeg.

2.

Als lade 2 geïnstalleerd is, verwijder deze dan.

3.

Plaats de scaneenheid terug in het apparaat op zijn oorspronkelijke positie en gebruik daarbij [Scanroller] onder [Systeeminstell.].

• Aan de binnenkant van het apparaat kan toner gemorst worden als het apparaat tijdens het vervoer niet horizontaal wordt gehouden.

• Neem contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger voor meer informatie over het vervoeren van het apparaat.

• Voor meer informatie over [Scanroller], zie Pag.288 "Systeeminstellingen".

Het apparaat weggooien

Het apparaat weggooien

Vraag uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger hoe u dit apparaat het best kunt afvoeren.

445

446

10. Onderhoud

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt

Als het apparaat lange tijd inactief zal zijn, volgt u de procedure die hier getoond wordt.

• Het is gevaarlijk om de stekker van het netsnoer vast te pakken met natte handen. Als u het wel aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen.

• De binnenkant van de printer wordt heel heet. Raak geen onderdelen aan die de sticker " " bevatten (duidt op een heet oppervlak).

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Pas op dat u het netsnoer onder het apparaat niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

Het apparaat voorbereiden op een lange tijd van inactiviteit

Gebruik deze procedure om het apparaat voor te bereiden op een lange periode van inactiviteit waarbij het apparaat uitgeschakeld is.

Let op: als u de volgende procedure niet gebruikt kan dit resulteren in vreemde geluiden wanneer u het apparaat weer in gebruik neemt.

• Schakel het apparaat niet uit tijdens het afdrukken.

1.

Zet de printer uit met de schakelaar.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt

3.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

4.

Laat de hendel van de fuseereenheid zakken.

CES257

5.

Sluit de voorklep voorzichtig met beide handen.

CES142

• Deze stap is niet nodig als het apparaat aan staat, maar al lange tijd inactief is.

Het apparaat weer in gebruik nemen na een lange periode van inactiviteit

Gebruik de volgende procedure om het apparaat weer in gebruik te nemen nadat het apparaat langere tijd inactief is geweest.

447

10. Onderhoud

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

Trek aan het handvat op de voorklep en laat de voorklep vervolgens voorzichtig zakken.

CES141

3.

Til de hendel van de fuseereenheid omhoog.

CES258

4.

Sluit de voorklep voorzichtig met beide handen.

448

CES142

5.

Zet de aan-/uitschakelaar in de Aan-stand.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Neem contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger voor meer informatie over de onderwerpen die in deze handleidingen worden behandeld of om informatie te verkrijgen over onderwerpen die niet in de met het apparaat meegeleverde handleiding worden behandeld.

449

10. Onderhoud

Verbruiksartikelen

450

• Onze producten worden ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en functionaliteit en wij raden u aan om de verbruiksartikelen uitsluitend te kopen van een officiële dealer.

Printcartridges

Zwart

Cyaan

Magenta

Geel

Printcartridge Gemiddeld aantal af te drukken pagina's per cartridge

*1

6.500 pagina's

6000 pagina's

6000 pagina's

6000 pagina's

*1 Het aantal afdrukbare pagina's is gebaseerd op pagina's die voldoen aan de norm ISO/IEC 19798 en op de belichting die als fabrieksstandaard is ingesteld. ISO/IEC 19798 is een internationale meetstandaard voor het afdrukken van pagina's, die door de IOS (International Organization for Standardization) wordt bepaald.

• Als printcartridges niet worden vervangen wanneer dit nodig is, wordt het afdrukken onmogelijk.

Het is raadzaam om extra printcartridges te kopen als voorraad zodat u ze gemakkelijk kunt vervangen.

• Het feitelijke aantal afgedrukte pagina's is afhankelijk van de grootte en dichtheid van de afbeelding, het aantal pagina's dat tegelijk moet worden afgedrukt, het papiertype, het papierformaat en omgevingsfactoren als temperatuur en vochtigheid.

• Printcartridges kunnen minder lang mee gaan dan aangegeven staat, vanwege verslechtering gedurende de gebruiksperiode.

• Printcartridges (verbruiksartikelen) vallen niet onder de garantie. Neem in geval van problemen toch contact op met de winkel waar u hem heeft gekocht.

• Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, gebruik dan de vier printcartridges die met het apparaat zijn meegeleverd.

• De meegeleverde printcartridges zijn goed voor ongeveer 1000 pagina's.

• Dit apparaat voert regelmatig een zelfreinigingsprogramma uit en gebruikt toner gedurende deze handeling om de kwaliteit te handhaven.

Verbruiksartikelen

Tonerafvalfles

Tonerafvalfles

Name Gemiddeld aantal afdrukbare pagina's

25.000 pagina's

*1 A4/Letter 5% testblad; 3 pagina's per taak; 50% afdrukken in zwart-wit/kleur.

*1

• Het feitelijke aantal afgedrukte pagina's is afhankelijk van de grootte en dichtheid van de afbeelding, het aantal pagina's dat tegelijk moet worden afgedrukt, het papiertype, het papierformaat en omgevingsfactoren als temperatuur en vochtigheid.

• Als de tonerafvalfles niet wordt vervangen wanneer dit nodig is, wordt het afdrukken onmogelijk.

Het is raadzaam om extra tonerafvalflessen te kopen als voorraad zodat u de flessen gemakkelijk kunt vervangen.

451

452

10. Onderhoud

11. Bijlage

Beschikbare functies en netwerkinstellingen in een IPv6-omgeving

De functies en netwerkinstellingen van dit apparaat die beschikbaar zijn in een IPv6-omgeving verschillen van de functies in een IPv4-omgeving. Zorg dat de functies die u gebruikt, ondersteund worden in een IPv6-omgeving en configureer de benodigde netwerkinstellingen.

• Voor meer informatie over het opgeven van de IPv6-instellingen, zie Pag.297

"Netwerkinstellingen" of Pag.345 "De netwerkinstellingen configureren".

Beschikbare functies

Afdrukken via FTP

Hiermee drukt u documenten via FTP af met EPRT- en EPSV-opdrachten. Voor het gebruik van deze opdrachten zijn Windows Vista/7 en een FTP-toepassing die IPv6 ondersteunt vereist.

Printer

Hiermee drukt u documenten af via het printerstuurprogramma.

Scannen naar FTP

Levert bestanden die gescand zijn via het bedieningspaneel naar een FTP-server.

Scannen naar E-mail

Stuurt bestanden die gescand zijn via het bedieningspaneel via e-mail.

Scannen naar Map

Stuurt bestanden die gescand zijn via het bedieningspaneel naar een gedeelde map op een computer of op het netwerk.

Deze functie is niet beschikbaar in Mac OS X.

Netwerk-TWAIN-server

Beheert de scanfunctie van een computer op het netwerk en levert gescande gegevens rechtstreeks af op de computer. Deze functie is uitsluitend beschikbaar op computers die een applicatie hebben die TWAIN ondersteunt. Het IP-adres van de multicastgroep die door IPv6 wordt ondersteund, is ff12::fb88:1.

453

454

11. Bijlage

Bonjour

Hiermee kan het apparaat communiceren met computers op het netwerk die worden ondersteund door het Bonjour-protocol. Het IP-adres van de multicastgroep die door IPv6 wordt ondersteund, is ff02::fb.

LAN-fax

Stuurt een document die is aangemaakt in een applicatie als een fax, zonder deze af te drukken.

Web Image Monitor

Hiermee kunt u de status van het apparaat controleren en de instellingen configureren via een webbrowser.

Configuratiepagina

Hiermee drukt u een configuratiepagina af met de apparaatconfiguratie, het IP-adres en andere details.

Internetfax

Hiermee kunt u internetfaxen verzenden en ontvangen.

Verzending met IPsec

Verzending met IPsec

Het apparaat ondersteunt het IPsec-protocol voor veiligere communicatie. Wanneer toegepast, codeert

IPsec gegevenspakketten op de netwerklaag met een gedeelde sleutelcodering. Het apparaat gebruikt uitwisseling van coderingssleutels om een gedeelde sleutel te maken voor zowel afzender als ontvanger. Voor nog betere beveiliging kunt u de gedeelde sleutel ook verlengen op basis van een geldigheidsperiode.

• IPsec wordt niet toegepast op gegevens die zijn verkregen via DHCP, DNS of WINS.

• De volgende besturingssystemen zijn compatibel met IPsec: Windows XP SP2, Windows Vista/7,

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, Mac OS X 10.4.8 en later, Red Hat

Enterprise Linux WS 4.0 en Solaris 10. Een aantal instellingen worden door sommige besturingssystemen echter niet ondersteund. Zorg ervoor dat de IPsec-instellingen die u opgeeft, overeenkomen met de IPsec-instellingen van het besturingssysteem.

• Als u geen toegang tot Web Image Monitor als gevolg van problemen met de IPsec-configuratie heeft, dan dient u IPsec uit te schakelen via [Beheerderstoepassingen] op het bedieningspaneel.

Log daarna in op Web Image Monitor.

• Voor meer informatie over het opgeven van de IPsec-instelling met Web Image Monitor, zie

Pag.357 "De IPsec-instellingen configureren".

• Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van IPsec met behulp van het bedieningspaneel,

zie Pag.460 "IPsec in- en uitschakelen met behulp van het bedieningspaneel".

Codering en verificatie door IPsec

IPsec bevat twee hoofdfuncties: de coderingsfunctie die zorgt voor de beveiliging van de gegevens en de verificatiefunctie waarmee de zender van de gegevens en de integriteit van de gegevens wordt geverifieerd. De IPsec-functie van dit apparaat ondersteunt twee beveiligingsprotocollen: het ESPprotocol dat beide IPsec-functies tegelijkertijd inschakelt en het AH-protocol dat alleen de verificatiefunctie inschakelt.

ESP-protocol

Het ESP-protocol biedt een veilige verzending via zowel codering als verificatie. Dit protocol biedt geen headerverificatie.

• Voor een succesvolle codering moeten zowel de zender als de ontvanger hetzelfde coderingsalgoritme en dezelfde coderingssleutel instellen. Het coderingsalgoritme en de coderingssleutel worden automatisch opgegeven.

455

456

11. Bijlage

• Voor een succesvolle verificatie moeten de zender en de ontvanger hetzelfde verificatiealgoritme en dezelfde verificatiesleutel instellen. Het verificatiealgoritme en de verificatiesleutel worden automatisch opgegeven.

AH-protocol

Het AH-protocol biedt uitsluitend een veilige verzending via de verificatie van pakketjes, met inbegrip van headers.

• Voor een succesvolle verificatie moeten de zender en de ontvanger hetzelfde verificatiealgoritme en dezelfde verificatiesleutel instellen. Het verificatiealgoritme en de verificatiesleutel worden automatisch opgegeven.

AH Protocol + ESP Protocol

Indien gecombineerd, bieden het ESP- en het AH-protocol een veilige verzending via zowel codering als verificatie. Deze protocols bieden geen headerverificatie.

• Voor een succesvolle codering moeten zowel de zender als de ontvanger hetzelfde coderingsalgoritme en dezelfde coderingssleutel instellen. Het coderingsalgoritme en de coderingssleutel worden automatisch opgegeven.

• Voor een succesvolle verificatie moeten de zender en de ontvanger hetzelfde verificatiealgoritme en dezelfde verificatiesleutel instellen. Het verificatiealgoritme en de verificatiesleutel worden automatisch opgegeven.

• Sommige bedieningssystemen gebruiken de term "Compliantie" in plaats van "Verificatie".

Beveiligingskoppeling (Security Association)

Dit apparaat gebruikt uitwisseling van coderingssleutels als methode om de sleutel in te stellen. Bij deze methode moeten voor zowel de afzender als de ontvanger overeenkomsten worden opgegeven zoals het IPsec-algoritme en de IPsec-sleutel. Dergelijke overeenkomsten vormen een SA (Security

Association). IPsec-communicatie is alleen mogelijk als de SA-instellingen van de ontvanger en zender identiek zijn.

De SA-instellingen worden automatisch geconfigureerd op de apparaten van beide partijen. Voordat de IPsec SA echter kan worden ingesteld, moeten de instellingen van de ISAKMP SA (fase 1) automatisch geconfigureerd zijn. Hierna worden de instellingen voor IPsec SA (fase 2), die de daadwerkelijke IPsec-transmissie mogelijk maken, automatisch geconfigureerd.

Ter verbetering van de beveiliging kan ook de SA regelmatig automatisch worden geüpdatet door een geldigheidperiode (tijdslimiet) toe te passen voor de instellingen ervan. Voor uitwisseling van de coderingssleutel ondersteunt het apparaat alleen IKEv1.

In de SA kunnen meerdere instellingen worden geconfigureerd.

Verzending met IPsec

Instellingen 1-10

U kunt 10 aparte sets met SA-details configureren (zoals verschillende gedeelde sleutels en IPsecalgoritmen).

IPsec-beleidsregels worden een voor een doorzocht, te beginnen bij [No.1].

Configuratieproces voor instellingen van uitwisseling van coderingssleutel

In dit onderdeel wordt de procedure uitgelegd voor het bepalen van handmatige instellingen voor de coderingssleutel.

Apparaat

1. Stel de IPsec-instellingen in op Web Image

Monitor.

2. Schakel IPsec-instellingen in.

Computer

1. Stel op de computer dezelfde IPsecinstellingen in als op het apparaat.

2. Schakel IPsec-instellingen in.

3. Bevestig IPsec-verzending.

• Nadat IPsec is geconfigureerd, kunt u de ping-opdracht gebruiken om te controleren of de verbinding goed tot stand is gebracht. Omdat de respons langzaam is tijdens de eerste sleuteluitwisseling, kan het controleren of de overdracht tot stand is gebracht enige tijd duren.

• Als u geen toegang kunt krijgen tot Web Image Monitor als gevolg van IPsec configuratieproblemen, schakel dan IPsec op het bedieningspaneel uit en ga vervolgens naar

Web Image Monitor.

• Pag.460 "IPsec in- en uitschakelen met behulp van het bedieningspaneel"

De instellingen opgeven voor de uitwisseling van de coderingssleutel

1.

Open de internetbrowser en verkrijg toegang tot het apparaat door het IP-adres in te vullen.

2.

Klik op [IPsec-instellingen].

3.

Klik op het tabblad [IPsec-beleidslijst].

4.

Selecteer het nummer van de instelling die u wilt bewerken in de lijst en klik op

[Wijzigen].

5.

Wijzig de IPsec-gerelateerde instellingen naar wens.

6.

Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [Toepassen].

457

458

11. Bijlage

7.

Klik op het tabblad [Algemene IPsec-instellingen] en selecteer [Actief] in [IPsec-functie].

8.

Specifieer zo nodig [Standaard beleid], [Broadcast en multibroadcast] en [Alle ICMP overslaan].

9.

Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [Toepassen].

Opgeven van de IPsec-instellingen op de computer

Geef precies dezelfde instellingen op voor de IPsec SA-instellingen op uw computer als voor de IPsecinstellingen op het apparaat. Instellingsmethodes verschillen afhankelijk van het bedieningssysteem van de computer. In de volgende procedure wordt ter illustratie Windows XP in een IPv4-omgeving gebruikt.

1.

Klik in het menu [Start] op [Configuratiescherm] en daarna op [Prestaties en onderhoud] en klik vervolgens op [Systeembeheer].

2.

Dubbelklik op [Lokaal beveiligingsbeleid].

3.

Klik op [IP-beveiligingsbeleid op lokale computer].

4.

Klik in het menu "Actie" op [IP-beveiligingsbeleid maken].

De Wizard IP-beveiligingsbeleid wordt weergegeven.

5.

Klik op [Volgende].

6.

Voer in "Naam" een naam in voor het beveiligingsbeleid en klik vervolgens op

[Volgende].

7.

Haal het vinkje uit het selectievakje "Activeer de standaard responsregel" weg en klik vervolgens op [Volgende].

8.

Selecteer "Eigenschappen bewerken" en klik vervolgens op [Afsluiten].

9.

Klik in het tabblad "Algemeen" op [Geavanceerd].

10.

Voer in "Een nieuwe sleutel verifiëren en genereren na elke" dezelfde geldigheidsperiode

(in minuten) in die ook op het apparaat is opgegeven bij [IKE-levensduur]. Klik tot slot op

[Methodes].

11.

Controleer of de instellingen voor het coderingsalgoritme ("Codering"), hash-algoritme

("Integriteit") en de IKE Diffie-Hellman groep ("Diffie-Hellman groep") in "Voorkeur voor de volgorde van beveiligingsmethoden" allemaal overeenkomen met de instellingen op het apparaat in [IKE-instellingen].

Als de instellingen niet worden weergegeven, klik dan op [Toevoegen].

12.

Klik twee keer op [OK].

13.

Klik op [Toevoegen] bij het tabblad "Regels".

De Wizard Beveiligingsregels wordt weergegeven.

14.

Klik op [Volgende].

15.

Selecteer "Deze regel specificeert geen tunnel" en klik vervolgens op [Volgende].

Verzending met IPsec

16.

Selecteer het netwerktype voor IPsec en klik vervolgens op [Volgende].

17.

Selecteer "Deze tekenreeks gebruiken om sleuteluitwisseling te beschermen (vooraf gedeelde sleutel)" en voer dezelfde PSK-tekst in die is opgegeven op het apparaat met een vooraf gedeelde sleutel.

18.

Klik op [Volgende].

19.

Klik op [Toevoegen] in de IP-filterlijst.

20.

Voer in [Naam] een IP-filternaam in en klik vervolgens op [Toevoegen].

De Wizard IP-filter wordt weergegeven.

21.

Klik op [Volgende].

22.

Selecteer "Mijn IP-adres" bij "Bronadres" en klik vervolgens op [Volgende].

23.

Selecteer "Een specifiek IP-adres" in "Bestemmingsadres", voer het IP-adres van het apparaat in en klik vervolgens op [Volgende].

24.

Selecteer bij IPsec-protocol de optie "Elk" en klik op [Volgende].

25.

Klik op [Voltooien].

26.

Klik op [OK].

27.

Selecteer het IP-filter dat u zojuist hebt gemaakt en klik op [Volgende].

28.

Selecteer het IPsec-beveiligingsfilter en klik vervolgens op [Bewerken].

29.

Op het tabblad "Beveiligingsmethodes" vinkt u "Beveiliging navigeren" aan. Klik vervolgens op [Toevoegen].

30.

Selecteer "Aangepast" en klik op [Instellingen].

31.

Wanneer [ESP] is geselecteerd voor het apparaat in [Beveiligingsprotocol] onder [IPsecinstellingen], selecteert u [Gegevensintegriteit en -versleuteling (ESP)] en configureert u de volgende instellingen:

Stel de waarde van [Integriteitsalgoritme] in op dezelfde waarde als [Verificatiealgoritme voor

ESP] zoals opgegeven op het apparaat.

Stel de waarde van [Coderingssalgoritme] in op dezelfde waarde als [Coderingsalgoritme voor

ESP] zoals opgegeven op het apparaat.

32.

Wanneer [AH] is geselecteerd voor het apparaat in [Beveiligingsprotocol] onder [IPsecinstellingen], selecteert u [Gegevens- en adresintegriteit zonder versleuteling (AH)], configureert u de volgende instellingen:

Stel de waarde van [Integriteitsalgoritme] in op dezelfde waarde als [Verificatiealgoritme voor AH] zoals opgegeven op het apparaat.

Schakel het selectievakje [Gegevensintegriteit en -versleuteling (ESP)] uit.

459

460

11. Bijlage

33.

Wanneer [ESP&AH] is geselecteerd voor het apparaat in [Beveiligingsprotocol] onder

[IPsec-instellingen], selecteert u [Gegevens- en adresintegriteit zonder versleuteling (AH)] en configureert u de volgende instellingen:

Stel de waarde van [Integriteitsalgoritme] onder [Gegevens- en adresintegriteit zonder versleuteling (AH)] in op dezelfde waarde als [Verificatiealgoritme voor AH] zoals opgegeven op het apparaat.

Stel de waarde van [Versleutelingsalgoritme] onder [Gegevensintegriteit en -versleuteling (ESP)] in op dezelfde waarde als [Versleutelingsalgoritme voor ESP] zoals opgegeven op het apparaat.

34.

In de Sessiesleutelinstellingen selecteert u "Nieuwe sleutel genereren, elke" en voert u dezelfde geldigheidsperiode (in seconden of Kbytes) in als de periode die is opgegeven voor [Levensduur] op het apparaat.

35.

Klik drie keer op [OK].

36.

Klik op [Volgende].

37.

Klik op [Voltooien].

Als u met IPv6 onder Windows Vista of een nieuwere versie van Windows werkt, moet u deze procedure vanaf stap 13 herhalen en ICMPv6 als uitzondering opgeven. Wanneer u bij stap 24 bent aangekomen, selecteert u [58] als het protocolnummer voor het type doelprotocol "Overige" en stelt u [Onderhandelen over beveiliging] in op [Toestaan].

38.

Klik op [OK].

39.

Klik op [Sluiten].

Het nieuwe IP-beveiligingsbeleid (IPsec-instellingen) is ingesteld.

40.

Selecteer het beveiligingsbeleid dat u zojuist hebt gemaakt, klik er met de rechtermuisknop op en klik op [Toewijzen].

De IPsec-instellingen op de computer zijn ingeschakeld.

• Als u de IPsec-instellingen van de computer wilt uitschakelen, selecteert u het beveiligingsbeleid, drukt u op de rechter muisknop en klikt u vervolgens op [Toewijzing ongedaan maken].

IPsec in- en uitschakelen met behulp van het bedieningspaneel

1.

Druk op de knop [Gebruikersinstellingen].

2.

Druk op [ ][ ] om [Beh. Toepas.] te selecteren en druk vervolgens op [OK].

3.

Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer het wachtwoord dan met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op de [OK]-knop.

4.

Druk op [ ][ ] om [IPsec] te selecteren en druk vervolgens op de [OK]-knop.

5.

Druk op [ ] of [ ] om [Actief] of [Inactief] te selecteren. Druk daarna op de [OK]-knop.

Verzending met IPsec

6.

Druk op de knop [Wis/Stop] om terug te keren naar het beginscherm.

• U kunt een wachtwoord voor toegang tot het menu [Beh. Toepas.] opgeven in

[Vergr.beheerderstoepass.].

• U kunt op de [Escape]-knop drukken om terug te gaan naar het vorige niveau in de menustructuur.

• Voor meer informatie over [Vergr.beheerderstoepass.], zie Pag.309 "Beheerdersinstellingen".

461

462

11. Bijlage

Specificaties van het apparaat

In dit onderdeel worden de specificaties van het apparaat gegeven.

Algemene functie Specificaties

Configuratie

Bureaumodel

Afdrukmethode

Laser electrostatische beeldoverdracht

Maximaal papierformaat om te scannen

• Glasplaat

A4, Letter (8

1

/

2

" × 11 ")

• ADF

Legal (8

1

/

2

" × 14 ")

Maximaal papierformaat om af te drukken

Legal (8

1

/

2

" × 14 ")

Opwarmtijd

Minder dan 30 seconden (23 °C, 22,00 °C)

Papierformaten

• Standaard papierformaten

A4, B5 JIS, A5, A6, Legal (8

1

/

2

"), Executive (7

1

/

4

" × 10

1

/

(195 × 267 mm), Com 10 (4

2

1

"), 8 " × 13 ", B6 JIS, 8

/

8

" × 14 "), Letter (8

1

/

1

2

/

"×9

1

/

2

"), Monarch (3 mm), C6 Env (114 × 162 mm), DL Env (110 × 220 mm)

" × 11 "), Half Letter (5

2

7

" × 13 ", Folio (8

1

/

8

" × 7

1

/

4

1

/

2

" × 8

1

/

2

" × 13 "), 16K

/

2

"), C5 Env (162 × 229

• Aangepast formaat

90 tot 216 mm (3,54 tot 8,5 inch) breed, 148 tot 356 mm (5,83 tot 14,0 inch) lang

• Ondersteunde papierformaten voor dubbelzijdig afdrukken

A4, B5 JIS, Legal (8

1

/

2

" × 14 "), Letter (8

1

/

2

" × 11 "), Executive (7

1

/

4

" × 10

1

/

2

")

Papieruitvoercapaciteit

Standaard 150 vel (80 g/m

2

, 20 lb.)

Papierinvoercapaciteit

• Lade 1

250 vellen (80 g/m

2

, 20 lb.)

• Lade 2 (optie)

500 vellen (80 g/m

2

, 20 lb.)

• Handinvoer

Eén vel (80 g/m

2

, 20 lb.)

ADF-capaciteit

35 vellen (80 g/m

2

, 20 lb.)

Papiergewicht

• Lade 1

60 tot 160 g/m

2

(16 tot 42 lb.)

• Lade 2 (optie)

60 tot 105 g/m

2

(16 tot 28 lb.)

• Handinvoer

60 tot 160 g/m

2

(16 tot 42 lb.)

Geheugen

256 MB (128 MB voor alleen printerfuncties)

Stroomvereisten

220-240 V: 6 A, 50/60 Hz (indien volledig uitgerust)

120 V, 11 A, 60 Hz (indien volledig uitgerust)

Stroomverbruik

• Maximaal stroomverbruik

1300 W

• Energiespaarstand 1

80 W

• Energiespaarstand 2

10 W

Afmetingen van het apparaat (Breedte x Diepte x Hoogte)

420 × 493 × 476

*1

mm (16,6 × 19,5 × 18,8

*1

inch)

*1 Als lade 2 is geïnstalleerd, neemt de hoogte met 125 mm (5,0 inch) toe.

Gewicht (apparaat zelf met verbruiksartikelen)

Ongeveer 30,0 kg (66,2 lb.)

Specificaties van het apparaat

463

464

11. Bijlage

Specificaties van de printerfunctie

Afdruksnelheid

Zwart-wit: 20 pagina's per minuut (A4), 21 pagina's per minuut (Letter)

Kleur: 20 pagina's per minuut (A4), 21 pagina's per minuut (Letter)

Resolutie

600 dpi (maximaal 2400 × 600 dpi)

Afdruksnelheid vd 1e afdruk

14 seconden of minder (A4/Letter, 600 x 600 dpi)

Interface

• Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

• USB 2.0

Printertaal

PCL6, PCL5c, PostScript 3, PictBridge

Lettertypen

80 lettertypen

Netwerkprotocol

TCP/IP, IPP, Bonjour

Specificaties van de kopieerfunctie

Maximale resolutie (scannen en afdrukken)

• Glasplaat

Scannen: 600 × 600 dpi

Afdrukken: 600 × 600 dpi

• ADF

Scannen: 600 × 300 dpi

Afdrukken: 600 × 600 dpi

Gradatie

Scannen: 256 niveaus (1 dot)

Afdrukken: Twee waarden (1 dot)

Afdruksnelheid vd 1e kopie (A4/Letter, bij 25 °C, 77 °F)

30 seconden of minder

Specificaties van het apparaat

Kopieersnelheid bij meerdere kopieën

Zwart-wit: 20 pagina's per minuut

Kleur: 20 pagina's per minuut

Reproductieverhouding

Vaste verhoudingen: 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%

Zoomverhoudingen: 25 tot 400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

Vaste verhoudingen: 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%

Zoomverhoudingen: 25 tot 400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

Aantal kopieën

99

Specificaties van de scanfunctie

Maximaal scangebied (horizontaal × verticaal)

• Glasplaat

216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inch)

• ADF

216 × 356 mm (8,5 × 14,1 inch)

Maximale resolutie bij scannen vanaf het bedieningspaneel (Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Map, Scannen naar USB)

• Glasplaat

600 × 600 dpi

• ADF

600 × 600 dpi

Maximale resolutie bij scannen vanaf een computer (TWAIN)

• Glasplaat

19200 × 19200 dpi

• ADF

600 × 600 dpi

Maximale resolutie bij scannen vanaf een computer (WIA)

• Glasplaat

600 × 600 dpi

465

11. Bijlage

466

• ADF

600 × 600 dpi

Gradatie

Invoer: 16 bit kleurverwerking

Uitvoer: 8 bit kleurverwerking

Scantijd

Zwart-wit: 5 seconden of minder

Kleur: 10 seconden of minder (A4/200 dpi/gecomprimeerd)

Dit is exclusief overdrachtstijd.

ADF-doorvoer

Zwart-wit: 120 mm per seconde

Kleur: 60 mm per seconde (200 dpi)

Interface

• Scannen vanaf het bedieningspaneel

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0 (Scannen naar USB)

• Scannen vanaf een computer

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Verzendbare bestandsindelingen

TIFF, JPEG, PDF

Adresboek

Maximaal 100 items

Aantal keer opnieuw kiezen: 1

Specificaties van de faxfunctie

Verzenden en ontvangen van faxen

Toegangslijn

• Algemeen gebruikt telefoonnetwerk (Public switched telephone networks, PSTN)

• Telefooncentrale van het bedrijf (Private branch exchange, PBX)

Overdrachtmodus

ITU-T Groep 3 (G3)

Scanregeldichtheid

8 dots per mm × 3,85 regels per mm (200 × 100 dpi)

Specificaties van het apparaat

8 dots per mm × 7,7 regels per mm (200 × 200 dpi)

Verzendingstijd

3–4 seconden (8 dots per mm × 3,85 regels per mm, 33,6 kbps, MMR, ITU-T # 1 tabel)

Overdrachtssnelheid

33,6 kbps tot 2400 bps (automatische terugkoppeling)

Datacompressiemethode

MH, MR, MMR, JBIG

Geheugencapaciteit

Meer dan 100 vellen (8 dots per mm × 3,85 regels per mm)

Adresboek

• Verkort kiezen

200 items

• Snelkiezen

20 items

• Aantal keer opnieuw kiezen voor faxen

1

Verzenden en ontvangen van internetfaxen

Interface

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

Communicatieprotocollen

• Verzending

SMTP, TCP/IP

• Ontvangst

POP3, TCP/IP

Verzendingsfunctie

E-mail

E-mailformaat

Een onderdeel/meerdere onderdelen, MIME-conversie

Bijlagevormen (verzending): TIFF-S (MH-codering)

Bijlagevormen (ontvangst): TIFF-S/TIFF-F (MH/MR/MMR-codering)

Verificatiemethode

SMTP-AUTH, POP voor SMTP, A-POP

467

468

11. Bijlage

Origineelformaat

A4 (lengte is maximaal 356 mm)

Scanregeldichtheid

8 dots per mm × 3,85 regels per mm (200 × 100 dpi)

8 dots per mm × 7,7 regels per mm (200 × 200 dpi)

Apparaatspecificaties van bestemmingen

• Communicatieprotocollen

• Verzending

SMTP, TCP/IP

• Ontvangst

POP3, TCP/IP

• E-mailformaat

• Formatteren

MIME, Base64

• Type inhoud

Image/tiff

Meerdere/gemixte delen (text/plain, image/tiff (bijgevoegde bestandsformaten))

• Gegevensindeling

• Profiel

TIFF-S

• Codering

MH

• Origineelformaat

A4

• Resolutie (dpi)

200 × 100, 200 × 200

Specificaties van opties

In dit onderdeel worden de specificaties van de verschillende opties genoemd.

Papierinvoereenheid

Papiercapaciteit

500 vellen

Papierformaat

A4, Letter (8

1

/

2

” × 11”)

Afmetingen (Breedte × Diepte × Hoogte)

400 × 450 × 127 mm (15,8 × 17,8 × 5 inch)

Papiergewicht

60 tot 105 g/m

2

(16 tot 28 lb.)

Gewicht

Minder dan 4 kg (8,9 lb.)

Specificaties van opties

469

470

11. Bijlage

Elektromagnetische interferentie

Als dit apparaat dicht bij een ander elektronisch apparaat staat, kunnen beide apparaten schade oplopen door elektromagnetische interferentie.

Televisies en radio's kunnen storen als zij te dicht bij dit apparaat staan. Wanneer dit gebeurt, doe dan het volgende:

• Plaats de televisie of radio zo ver mogelijk uit de buurt van het apparaat.

• Verander de positie van de antenne van de televisie of radio.

• Gebruik een ander stopcontact op een ander circuit.

Copyright-informatie met betrekking tot geïnstalleerde toepassingen

Copyright-informatie met betrekking tot geïnstalleerde toepassingen expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright (c) 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN

AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

JPEG LIBRARY

• The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

471

472

11. Bijlage

INDEX

2 in 1....................................................................

168

2-in-1......................................................................

22

4 in 1....................................................................

168

4-in-1......................................................................

22

A

Aan-/uitknop..................................................

33, 54

Aanbevolen papier.............................................

124

Aangeven als toner bijna leeg is.......................

288

Achterpaneel.........................................................

33

ADF (Auto Document Feeder)............................

440

ADF (Automatische documentinvoer).

32, 124, 127

Adresboek...................................................

181, 286

Adresboek (LAN-fax).....

233, 234, 235, 236, 237,

238

Adresboektoets......................................................

36

Afbeeldingskwaliteit............................................

177

Afdrukfuncties......................................................

157

Afdrukgebied.........................................................

98

Afdrukkwaliteitfuncties........................................

157

Afdrukkwaliteittoets...............................................

36

Afdruktaak annuleren.................................

143, 145

Afdrukuitvoerfuncties...........................................

158

Algemene IPsec-instellingen...............................

357

Algemene status..................................................

345

Alleen faxen.........................................................

250

Anti-vochtigheidsniveau.....................................

288

Apparaatinformatie.............................................

328

Automatisch opnieuw proberen.........................

277

Automatisch schoonmaken.................................

288

Automatisch verdergaan....................................

288

B

Bedieningspaneel...........................................

32, 36

Beheerderinstellingen.........................................

365

Beheerdersinstellingen........................................

309

Beheerderstoepassingen vergrendelen.............

310

Belichting..................

176, 197, 230, 268, 274, 277

Belichtingstoets......................................................

36

Bestadstype.........................................................

274

Bestemmingen.....................................................

211

Beveiligde afdruk................

20, 146, 147, 148, 150

Bewerkingsmodi....................................................

59

Bidirectionele communicatie.............

137, 138, 139

Binnenkant.............................................................

35

Bond-papier...........................................................

90

Bovenpaneel..........................................................

32

Bovenste pagina.................................................

321

Briefhoofd..............................................................

90

Buitenkant........................................................

32, 33

C

Codering..............................................................

455

Communicatie-instellingen.................................

279

Community...........................................................

351

Compressie (Kleur)..............................................

274

Configuratiepagina...........................

301, 302, 363

Copyright-informatie...........................................

471

Cijfertoetsen...........................................................

36

D

Datum instellen...................................

209, 310, 369

Datum/tijd instellen.............................................

310

Dekking................................................................

325

DHCP...............................................................

73, 76

Digitale camera............................................

21, 152

Dik papier 1...........................................................

90

Dik papier 2...........................................................

90

Direct kiezen..........................................................

36

Directe TX.............................................................

277

Disclaimer..............................................................

13

DNS-instelling......................................................

348

Documenttype.....................................................

177

Doorsturen...........................................................

253

Dubbelzijdig kopiëren.........................

24, 173, 268

Dun papier.............................................................

90

Duplex..................................................................

325

E

E-mailadres van beheerder................................

365

E-mailmelding 1..................................................

350

E-mailmelding 2..................................................

350

Economy color prints..........................................

325

Een fax ontvangen..............................................

248

Eerste set-up...........................................................

57

473

474

Eigenschappen van het LAN-faxstuurprogramma..

..............................................................................

246

Elektromagnetische interferentie........................

470

Energiespaarstand........................................

60, 370

Energiespaarstandmodus...................................

310

Envelop........................................

90, 114, 116, 118

Escapetoets............................................................

36

Ethernet..........................................................

68, 298

Ethernetpoort...................................................

33, 68

Etiketpapier............................................................

90

expat....................................................................

471

Extern toegangsnummer.......................................

80

Externe telefoon...................................

30, 227, 229

Externe telefoonverbinding...................................

33

F

Fax annuleren.............................................

222, 242

Fax versturen.......................................................

218

Fax-toets...............................................................

207

FAX/TAD-modus.................................................

251

FAX/TEL automatische modus...........................

250

FAX/TEL handmatige modus.............................

250

Faxbestemmingen...

211, 213, 214, 215, 216, 217,

223, 342

Faxen afdrukken..................................................

255

Faxfunctie......................................................

29, 466

Faxinformatie programmeren............................

310

Faxjournaal........................................

301, 305, 363

Faxkoptekst afdrukken........................................

277

Faxmodus...............................................................

36

Faxnummer bevestigen..............................

310, 334

Faxtoets............................................................

36, 59

Formaat Legal......................................................

104

Foutmeldingen.....................................................

405

Functieprioriteit..............................................

59, 310

G

Gateway..............................................................

298

Geautoriseerde ontvangst.........................

257, 343

Gebruikerscode...................................................

135

Gebruikersfunctie beperken.....

131, 133, 134, 344

Gebruikersfuncties beperken.............................

135

Gebruikersinstellingen-knop.................................

36

Geheugenontvangst...........................................

253

Gekleurd papier....................................................

90

Geluidsvolume aanpassen.................................

330

Gerecycled papier................................................

90

Geverifieerde ontvangst............................

258, 334

Glasplaat..............................................

32, 126, 440

Groep (LAN-fax).................................................

236

H

I

Handelsmerken......................................................

11

Handinvoer..........................................................

112

Handinvoerlade....................................................

32

Handleidingen................................................

14, 18

Handmatig IP-adres........................................

74, 77

Handsfree kiezen................................................

227

Het apparaat installeren.......................................

41

Hoe werkt deze handleiding?..............................

17

I/O time-out........................................................

288

I/O-time-out........................................................

339

ID-kaart kopiëren..................................................

36

Identificatiebewijs kopiëren.........................

23, 170

IKE-instellingen....................................................

358

Indicatielampje Stroom.........................................

36

Indicatielampje: fax ontvangen............................

36

Inschakelen............................................................

54

Instelling voor datum...........................................

369

Instelling voor datum en tijd...............................

369

Instelling voor tijd................................................

369

Instelling voor voorkeur handinvoerlade..........

331

Instellingen back-uppen.....................................

367

Instellingen herstellen..........................................

368

Instellingen onder faxeigenschappen...............

279

Instellingen resetten....................................

310, 366

Instellingen van automatische e-mailmeldingen......

..............................................................................

350

Instellingen van de printereigenschappen........

314

Instellingen van faxeigenschappen...................

279

Instellingen van printereigenschappen..............

314

Instellingen voor het versturen van faxen..........

276

Interfaceverbinding voor G3 (analoog) lijn........

33

Internetfax...........................................

219, 252, 467

Internetfaxinstellingen.........................................

354

Invoerlade voor de ADF.......................................

32

IP-adres...................................................

17, 73, 298

IPsec.....................................................................

310

IPsec-beleid.........................................................

358

IPsec-instellingen.................................................

357

IPsec-verzending.................................................

455

IPv4-configuratie.................................................

298

IPv6-configuratie.................................................

298

IPv6-instellingen..................................................

346

IPv6-omgeving....................................................

453

J

JPEG LIBRARY......................................................

471

K

Kies-/pulstoon.....................................................

310

Kleuraanpassing.................................................

268

Kleurregistratie....................................................

288

Knop voor het schuiven van de ADF...................

33

Kopieerfunctie...............................................

22, 464

Kopieerinstellingen..............................................

267

Kopieermodus.......................................................

36

Kopieertoets............................................

36, 59, 161

L

Lade 1............................................................

32, 100

Lade 2.....................................................

32, 83, 110

Lade prioriteit.......................................................

333

Ladeprioriteit........................................................

337

LAN-fax........................................

30, 233, 240, 245

Land......................................................................

310

Lange tijd inactief........................................

446, 447

LED-indicatielampjes.............................................

69

Locatie van apparaat............................................

41

Lijst met opties........................................................

16

Lijst met scannerbestemmingen.................

301, 363

Lijst met snelkeuzebestemmingen.......................

363

Lijst met snelkiesbestemmingen..........................

301

Lijst met speciale afzenders................................

301

Lijst met TX/RX standby bestanden....................

301

Lijst met verkorte faxkiesbestemmingen.............

363

Lijst met verkorte kiesbestemmingen voor fax...

301

Lijst met wachtende faxbestanden.....................

363

Lijst/Proefafdruk..................................................

314

Lijsten....................................................................

301

M

Mac OS X..................................

138, 139, 140, 202

Max. e-mailgrootte.............................................

274

mDNS-instelling...................................................

347

Medium dik papier................................................

90

Meerdere pagina's.............................................

168

Meerdere taken tegelijk uitvoeren.......................

61

Menuoverzicht.....................................................

263

Menuscherm........................................................

261

Modelspecifieke informatie..................................

15

Modeltypes............................................................

15

N

Namen en functies.................................................

32

Netwerkafdrukinstelling......................................

347

Netwerkapplicatie..............................................

347

Netwerkinstellingen.......................

73, 76, 297, 345

Netwerkprinter.......................................................

82

Netwerkstatus......................................................

345

Netwerkverbinding.........................................

19, 68

Normaal papier....................................................

90

O

OK-toets.................................................................

36

Onbeperkt scannen............................................

274

Onderhoudspagina...................................

301, 363

One Touch-toetsen.....................................

191, 224

Onmiddellijke verzending..................................

218

Ontbrekend afbeeldingsgebied........................

125

Ontvangen faxbestand verwerken....................

334

Ontvangen in het geheugen..............................

255

Ontvangstinstellingen..........................................

279

Ontvangstmodus.................................................

248

Op de haak.........................................................

228

Opmerking.............................................................

17

Opnieuw proberen.............................................

227

opties....................................................................

469

Opties.....................................................................

83

Opvallende eigenschappen.................................

19

Originelen............................................................

124

Originelen plaatsen....................................

124, 126

Overzicht van afdrukinstellingen.......................

279

475

476

P

Paginateller..........................................................

325

Paneel voor de glasplaat......................................

32

Paneel voor kabels................................................

33

Papapierlade-instellingen...................................

288

Papier komt niet overeen...........................

142, 143

Papier plaatsen..................................

100, 110, 112

Papier selecteren........................................

268, 333

Papiercapaciteit.....................................................

86

Papierformaat..............................

86, 120, 121, 122

Papiergewicht........................................................

86

Papierinstellingen................................................

331

Papierinvoereenheid....................................

83, 469

Papierinvoerrol....................................................

434

Papierlade...........................................................

323

Papierlade selecteren.................................

279, 334

Papieropslag..........................................................

97

Papiersoort.............................................................

86

Papierstoring.....................

378, 379, 381, 383, 384

Papiertype........................................

86, 90, 96, 120

Pauze/Redial-toets.............................................

191

Pauzetijd..............................................................

277

PBX.............................................................

70, 79, 80

PBX-toegangsnummer.........................................

310

PCL-menu.............................................................

314

PictBridge..............................

21, 67, 152, 153, 154

POP3-instellingen................................................

353

Presto! PageManager.........................................

200

Printcartridge........................................

35, 417, 450

Printereigenschappen.........................................

140

Printerfunctie.........................................

19, 142, 464

Problemen oplossen........

154, 374, 376, 389, 390,

393, 394, 395, 397, 398

PS-menu...............................................................

314

PSTN................................................................

70, 79

PSTN / PBX.........................................................

310

R

Rechtstreeks afdrukken.......................................

152

Regio A-model.......................................................

15

Regio B-model.......................................................

15

Registratierol........................................................

436

Resolutie.....................................

198, 230, 274, 277

S

SA.........................................................................

456

Scanbestemmingen..........

181, 187, 188, 191, 342

Scanformaat...............................................

196, 274

Scanfunctie..........................................................

465

Scaninstellingen.................................

176, 195, 229

Scanjournaal.......................................................

308

Scanmodus..........................................................

179

Scannen in zwart-wit..........................................

274

Scannen naar e-mail...........................

26, 181, 189

Scannen naar FTP................................

27, 181, 189

Scannen naar map.....................................

181, 189

Scannen naar Map...............................................

28

Scannen naar USB.......................................

28, 193

Scannen vanaf een computer............................

200

Scannen via het bedieningspaneel...................

189

Scannerfunctie.......................................................

25

Scannerinstellingen.............................................

273

Scannerjournaal..................................................

363

Scannerjournal....................................................

301

Scannermodus.......................................................

36

Scannertoets..........................................................

36

Scanroller.............................................................

288

Scantoets.......................................................

59, 179

Scherm....................................................................

36

Schoonmaken...................

431, 432, 434, 436, 440

Scrolltoetsen...........................................................

36

Selectietoets...........................................................

36

Shifttoets.................................................................

36

SMTP-instellingen................................................

352

Snelkiesbestemming........

211, 213, 214, 215, 216,

217, 224

Snelkiesbestemmingen........................................

286

Snelkiezen............................................................

286

Sneltoetsen.............................................................

36

SNMP-instellingen..............................................

351

Snoer......................................................................

54

Sorteren.........................................................

24, 268

Speciale afzenders.....................................

257, 343

Specificaties......................

462, 464, 465, 466, 467

Standaardinstellingen.........................................

366

Statusinformatie...................................................

323

Statusmeldingen..................................................

405

Stopcontact............................................................

33

Stopwanden...........................................................

33

Subnetmasker......................................................

298

Symbolen...............................................................

17

Systeem.......................................................

314, 351

Systeeminformatie...............................................

323

Systeeminstellingen....................................

288, 330

T

Taal..............................................................

310, 322

TCP/IP-status.......................................................

345

Tekens..................................................................

129

Telefoonlijn......................................................

70, 79

Telefoonnetwerk..............................................

70, 79

Teller in apparaat................................................

325

Tellerinformatie....................................................

325

Timer voor automatische reset van systeem......

310

Toets voor het starten van kleur............................

36

Toets voor het starten van zwart-wit....................

36

Toets voor pauze-/opnieuw kiezen....................

36

Toets voro verkleinen/vergroten..........................

36

Toner............................................................

323, 417

Toner besparen...................................................

288

Tonerafvalfles.......................................

35, 424, 451

Tonerbespaarmodus...........................................

339

Tonerdichtheid-sensor.........................................

432

Transfereenheid.....................................................

35

Trap......................................................................

351

TWAIN-scannen..................................

25, 200, 203

TX-standbybestand verwijderen........................

279

TX/RX stand-by bestandenlijst...........................

307

Type origineel......................................................

268

Tijd instellen........................................

209, 310, 369

U

Uitpakken...............................................................

44

Uitschakelen...........................................................

54

Uitvoerlade............................................................

32

Uitvoerlade voor de ADF......................................

32

Uitwisseling van coderingssleutel......................

457

USB-geheugenkaart..............................................

67

USB-poort........................................................

33, 66

USB-verbinding........................................

19, 66, 67

V

Verbinding met digitale camera...........................

67

Verbruiksartikelen................................................

450

Vergrote kopie..............................................

22, 166

Vergroten/verkleinen.........................................

268

Verificatie.............................................................

455

Verkleinde kopie...........................................

22, 166

Verkleinen/vergroten-knop...............................

166

Verkort kiezen......................................................

286

Verkorte kiesbestemming.........

211, 213, 214, 215,

216, 217, 225

Verkorte kiesbestemmingen fax.........................

286

Verlengstuk voor de ADF-lade.............................

32

Verplaatsen..........................................................

442

Versturen naar meerdere bestemmingen..........

226

Vertrouwelijk document......................................

146

Vervoeren....................................................

443, 444

Verzending van faxen.........................................

220

Verzending vanuit het geheugen.......................

218

Verzendingsmodus..............................................

218

Verzendinstelling scanner...................................

347

Volume aanpassen..............................................

288

Voorblad..............................................................

243

Voorgedrukt papier...............................................

90

Voorgeperforeerd papier.....................................

90

Voorpaneel............................................................

32

Voorraden............................................................

288

W

Waarschuwingsindicatielampje...........................

36

Wachtwoord van beheerder.............................

365

Web Image Monitor...........................................

319

WIA-scannen................................................

25, 200

Wis-/Stoptoets......................................................

36

Wrijvingsstrip.......................................................

434

Z

Zuurvrij karton........................................................

90

Zwart-wit afdrukprioriteit....................................

288

Zwart-witafdruk prioriteit....................................

340

477

478

MEMO

MEMO

479

MEMO

480

M100-7625

© 2012

M100-7625

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents