530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav - Fiat

530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav - Fiat
Instant Nav
530.03.210 NL
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 1
INSTANT NAV
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 2
2
deze pagina is bewust leeg gelaten
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 3
INHOUD
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN
ALGEMENE INFORMATIE
TIPS .....................................................................
ALGEMEEN .........................................................
BEDIENINGSORGANEN ......................................
Bedieningsknoppen op het stuurwiel ......................
HOOFDFUNCTIES ...............................................
Systeem in- en uitschakelen ...................................
Hoofdmenu ...........................................................
Audio ....................................................................
Navigatie ...............................................................
Persoonlijke bestemmingen ....................................
Verkeersinformatie (TMC) .....................................
MyCar ...................................................................
Instellingen ............................................................
Audio ....................................................................
AUDIO
Volume regelen.......................................................
Mute/Pauze ...........................................................
Menu “Audio-instellingen” ....................................
Audiobron selecteren .............................................
FUNCTIES RADIO
Op radiostations afstemmen (zenderzoeken) ..........
Radiostations opslaan ............................................
TA .........................................................................
PTY .......................................................................
AF .........................................................................
REG.......................................................................
Radio-menu ..........................................................
5
8
10
14
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
21
22
23
24
24
25
25
25
CD/MP3 CD FUNCTIES
CD/MP3 CD weergeven .........................................
CD/MP3 CD weergeven onderbreken/pauzeren ......
CD/MP3 CD uitwerpen .........................................
Muziekstuk uit de lijst selecteren ............................
Volgende/vorige muziekstuk selecteren ..................
Snel voor-/achteruit tussen muziekstukken ............
CD/MP3 CD-menu ................................................
MEDIA PLAYER FUNCTIES
(alleen als Blue&MeTM
of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
Functie Media Player starten .................................
Bedieningsorganen ................................................
Media Player-menu ...............................................
NAVIGATIE
Waarschuwingen ...................................................
Kaartweergave ......................................................
Bestemming invoeren ............................................
Informatie tijdens de navigatie ...............................
Hoofdmenu navigatie ............................................
Bestemming kiezen ................................................
Traject bewerken ...................................................
Omleiding invoeren ...............................................
Kaartopties ...........................................................
Navigatie-opties ....................................................
Navigatie starten ...................................................
Navigatie-menu .....................................................
3
26
26
26
26
26
26
27
28
28
29
30
31
31
32
32
33
36
36
37
39
40
41
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 4
4
INHOUD
VERKEERSINFORMATIE
Verkeersinformatie (TMC)...................................... 42
TMC-stations kiezen .............................................. 44
MY CAR
Onderhoudsinformatie ........................................... 45
Status “My Car”-functies ....................................... 45
INSTELLINGEN
Display ..................................................................
Geluiden ...............................................................
“My Car” opties ....................................................
Datum en tijd ........................................................
Taal ......................................................................
SD Card ................................................................
TRIPCOMPUTER
Algemeen .............................................................. 46
Tripcomputer-menu .............................................. 46
PROBLEMEN TIJDENS DE WERKING
Storingen in de werking ......................................... 56
Problemen door een te hoge temperatuur ............... 56
TELEFOON (alleen als
Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
Weergave telefooninformatie .................................. 47
Telefoon-menu ...................................................... 48
Spotberichten-menu .............................................. 49
50
51
52
54
54
54
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 5
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
De auto is voorzien van een radio-/
navigatiesysteem dat is afgestemd op
de eigenschappen van het interieur en
waarvan het design perfect samenvalt
met het design van het dashboard.
Om de bescherming tegen diefstal te
vergroten is het radio-/navigatiesysteem voorzien van een beveiligingssysteem, waardoor het alleen in de
auto gebruikt kan worden waarin het
systeem oorspronkelijk is gemonteerd.
Hierna worden de instructies voor het
gebruik weergegeven; het verdient
aanbeveling deze zorgvuldig te lezen
en altijd bij de hand te hebben (bijv.
in het dashboardkastje).
TIPS
VERKEERSVEILIGHEID
Maak uzelf vertrouwd met het gebruik
van de verschillende functies, voordat u gaat rijden.
Lees de instructies over het gebruik
van het radio-/navigatiesysteem voordat met de auto wordt gereden.
Een te hoog volume kan
gevaarlijk zijn. Regel het
volume zodat u nog in staat bent
om omgevingsgeluiden waar te
nemen (bijv. claxons en sirenes
van een ambulance, de politie of
de brandweer).
5
ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN
Tijdens het rijden wisselen de ontvangstomstandigheden voortdurend.
De ontvangst kan gestoord worden
door de aanwezigheid van bergen, gebouwen of bruggen, vooral als u ver
verwijderd bent van de zender waarnaar u luistert.
WAARSCHUWING Bij verkeersinformatie kan het volume aanzienlijk toenemen in vergelijking tot de
normale weergave.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 6
6
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
VOORZORGSMAATREGELEN
EN ONDERHOUD
Neem, voor een optimale werking van
het systeem, de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
❍ het display is niet bestand tegen
krassen, schoonmaakmiddelen en
UV-stralen;
❍ vloeistoffen die in het systeem terecht komen, zorgen ervoor dat het
systeem onherstelbaar wordt beschadigd.
Reinig het front en het display uitsluitend
met een zachte, schone, droge en antistatische doek. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het front beschadigen.
Voorkom dat het display
geraakt wordt door puntige of harde voorwerpen en raak
het display niet met de handen
aan. Druk tijdens het reinigen
niet op het display.
Gebruik geen alcohol of gelijkwaardige producten om
het front of het display van het radio-/navigatiesysteem te reinigen.
WAARSCHUWINGEN
CD
Bij een storing mag het systeem uitsluitend worden gecontroleerd en
gerepareerd door het Lancia Service
Netwerk.
Als de temperatuur zeer laag is, is het
mogelijk dat het display een bepaalde
periode nodig heeft om de optimale
lichtintensiteit te bereiken.
Als de auto langere tijd bij een hoge
buitentemperatuur wordt geparkeerd,
kan de “thermische beveiliging” van
het radio-/navigatiesysteem inschakelen; hierdoor wordt de werking onderbroken, totdat de interieurtemperatuur tot een aanvaardbaar niveau is
gedaald.
Vuil, krassen of vervormingen kunnen sprongen in de geluidsweergave
van de CD tot gevolg hebben en hebben een negatieve invloed op de geluidskwaliteit. Voor een perfecte weergave geven wij u de volgende tips:
❍ maak alleen gebruik van CD’s die
voorzien zijn van een etiket:
❍ reinig elke CD met vingerafdrukken of stof zorgvuldig met een
zachte doek. Pak de CD bij de rand
vast en maak hem schoon vanuit het midden naar de randen;
❍ gebruik voor het schoonmaken
nooit chemische producten (bijv.
antistatische sprays of thinner),
omdat hierdoor het oppervlak van
de CD kan worden beschadigd;
❍ berg na het beluisteren de CD weer
op in het doosje om te voorkomen
dat er vlekken of krassen ontstaan
die de weergave kunnen verstoren;
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 7
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
❍ stel de CD’s niet bloot aan warmtebronnen, zonnestraling of vocht;
❍ plak geen stickers op het CDoppervlak en schrijf nooit met een
pen of potlood op het weergaveoppervlak van de CD.
❍ Gebruik geen CD’s met krassen,
scheuren of vervormingen enz. Het
gebruik van dergelijke CD’s kan
storingen of schade veroorzaken.
Voor een optimale weergave raden wij
aan originele CD’s te gebruiken. Een
goede werking is niet gegarandeerd bij
het gebruik van een CD-R/RW die op
een afwijkend formaat is beschreven
en/of een maximum capaciteit heeft
groter dan 650 MB.
WAARSCHUWING Gebruik geen in
de handel verkrijgbare beschermfolies voor CD’s of CD’s met stabilisatoren enz. omdat deze kunnen
vastlopen in het inwendige mechanisme en de CD kunnen beschadigen;
WAARSCHUWING Als u CD’s
gebruikt die beschermd zijn tegen
kopiëren, kan het enkele seconden
duren voordat de CD wordt weergegeven. Bovendien kan door de steeds
nieuwe en verschillende beveiligingsmethoden niet gegarandeerd worden
dat de CD-speler elke beveiligde CD
weergeeft. Als een CD beveiligd is
tegen kopiëren, wat meestal in kleine
letters of moeilijk leesbaar op het
etiket van de CD is vermeld, dan
wordt dat aangegeven door opschriften zoals “COPY CONTROL”,
“COPY PROTECTED”, “THIS CD
CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, of door symbolen zoals:
7
WAARSCHUWING De CD-speler kan
het merendeel van de verkrijgbare
compressiesystemen lezen (bijv.: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER)
maar door de verdere ontwikkeling
van dergelijke systemen, kan het
lezen van alle compressieformaten niet
worden gegarandeerd.
WAARSCHUWING Als er een multisessie-CD wordt ingestoken, dan kan
uitsluitend de eerste sessie worden
weergegeven.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 8
8
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
ALGEMENE
INFORMATIE
Het radio-/navigatiesysteem bestaat
uit:
❍ radio;.
❍ speler voor audio- en MP3-CD’s;
❍ SD Card lezer;
❍ 6,5” TFT-kleurenscherm;
❍ bedieningsknoppen op het stuur
(waar voorzien).
RADIO
Algemene kenmerken
❍ Vermogen: 4x25W;
❍ 5-kanaals equalizer.
❍ Menu voor instellingen van de
Audio-bronnen en eventuele
verbinding met externe bronnen
(Media Player);
❍ Bedieningsknoppen op het stuur
(waar voorzien);
❍ Snelheidsafhankelijke volumeregeling (SVC).
Specificaties van
de radiotuner
❍ RDS;
❍ RDS - TMC (Traffic Message
Channel);
❍ EON (Enhanced Other Network);
❍ TA (Traffic Announcement verkeersinformatie)
❍ Afstemmogelijkheden op de
banden: AM, FM;
❍ Mogelijkheid tot opslaan:
– 18 FM-stations (waarvan 6 met
Autostore);
– 12 AM-stations (waarvan 6 met
Autostore);
❍ Programmakeuze met PTY
(alleen op de FM-band);
❍ “Lijst”-functie (weergave van een
lijst met alle beschikbare radiostations).
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 9
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
AUDIO-SYSTEEM
Algemene kenmerken
❍
❍
❍
❍
❍
Bass/Treble
Fader/Balans
Loudness
5 equalizergrafieken:
Vooraf ingesteld
(equalizerinstellingen af fabriek).
9
CD/MP3 CD SPELER
SD CARD LEZER
Het radio-/navigatiesysteem is voorzien van een CD-speler die audio-CD’s
en MP3 CD’s kan weergeven.
Het radio-/navigatiesysteem is voorzien van een lezer voor SD-kaarten,
waarmee SPI SD-kaarten met kaarten voor het navigatiesysteem gelezen
en gebruikt kunnen worden.
Specificaties CD-speler
❍ Functies: TPM (Track Program
Memory);
❍ Shuffle;
❍ Repeat;
❍ Skip;
❍ “Lijst”-functie (weergave van een
lijst met alle beschikbare mappen
en muziekstukken);
Specificaties CD MP3
❍
❍
❍
❍
❍
Scan;
Shuffle;
Repeat;
Skip;
“Lijst”-functie (weergave van een
lijst met alle beschikbare mappen
en muziekstukken).
OPMERKING 255 (als het aantal
MP3 bestanden groter is, kunnen
alleen de eerste 255 worden beluisterd).
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 10
10
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
BEDIENINGSORGANEN
fig. 1
L0E0000m
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 11
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
11
Een aantal bedieningsorganen hebben verschillende functies, die afhankelijk zijn van de functie van het systeem dat
op dat moment wordt gebruikt.
De activering van een geselecteerde functie is in enkele gevallen afhankelijk van hoelang een knop wordt ingedrukt
(kort indrukken of even ingedrukt houden). Dit is in onderstaande tabel aangegeven.
Knop
Knop kort indrukken
(minder dan 2 seconden)
Knop langer indrukken
(langer dan 2 seconden)
1 – g/DARK
Knop indrukken: inschakelen systeem / inschakelen DARK-functie
Knop indrukken:
systeem in-/uitschakelen
Draaiknop draaien: regeling volume
–
2–&
In-/uitschakelen Audio-functie
3 – PRESET
Toegang tot het selectiemenu van de opgeslagen radiostations
Toegang tot het menu voor het
opslaan van geselecteerde
radiostations
4 – FM/AM
Radio ingeschakeld: keuze band (FM1, FM2, FMAST, AM)
Radio:
Inschakeling AutoSTore
Radio niet ingeschakeld: weergave menu en selectie banden
(FM1, FM2, FMAST, AM)
5– O
Weergave Audio-menu
–
6 – MEDIA
Bron selecteren: Media Player of CD
–
7–
M
Radio: weergave van de lijst met radiostations in de beluisterde band
CD: weergave van de lijst met muziekstukken op de CD
MP3 CD: weergave van de lijst met mappen en muziekstukken
Weergave Audio-menu
Radio: aanpassing van de lijst met
stations
(langer dan 5 seconden ingedrukt
houden)
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 12
12
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Drukknop
Knop kort indrukken
(minder dan 2 seconden)
Knop langer indrukken
(langer dan 2 seconden)
8–˚
Audio CD of MP3 CD uitwerpen
–
9 – MUSIC
Weergave muziekinformatie
–
10 – TEL
Weergave telefoongegevens
(alleen als Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
–
11
Opening voor audio CD of MP3 CD
12
Opening voor SD Card
–
13 – TRIP
Weergave TRIP-gegevens
–
14 – NAV
Weergave kaart van navigatiesysteem
–
15 – TEL
Radio: frequentie verhogen (FM of AM)
–
MP3 CD: volgende map selecteren
Kaart: kaart naar boven schuiven
–
Media Player: volgend genre/auteur/album/map/playlist
selecteren afhankelijk van de op dat moment gebruikte mogelijkheid
16 – / Radio: zoeken naar het eerste station dat kan worden beluisterd met een
lagere/hogere frequentie dan het huidige station (FM of AM)
CD/MP3 CD/Media Player: vorig/volgend muziekstuk selecteren
Kaart: kaart naar links/rechts schuiven
–
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 13
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Drukknop
Knop kort indrukken
(minder dan 2 seconden)
17 – O
Radio: frequentie verlagen (FM of AM)
13
Knop langer indrukken
(langer dan 2 seconden)
MP3 CD: voorgaande map selecteren
Kaart: kaart naar beneden schuiven
–
Media Player: vorig genre/auteur/album/map/playlist
selecteren afhankelijk van de op dat moment gebruikte mogelijkheid
18 – MENU
19 –
N
20 – OK
Weergave hoofdmenu
Toegang tot simulatiefunctie van
navigatiesysteem
Selectie afsluiten
Reset systeem (als de knop langer dan
8 seconden wordt ingedrukt)
Knop indrukken: openen van speciaal menu
Selectie bevestigen
Draaiknop draaien: menu-opties selecteren
–
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 14
14
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL (indien aanwezig) (fig. 2)
fig. 2
L0E0180m
Op het stuurwiel zijn de bedieningsorganen voor de belangrijkste functies van het radio-/navigatiesysteem nogmaals
aanwezig, waardoor het systeem veel eenvoudiger kan worden bediend.
De activering van een geselecteerde functie is in enkele gevallen afhankelijk van de tijd dat de knop ingedrukt wordt
gehouden (kort indrukken of langer ingedrukt houden). Dit is in de tabel op de volgende pagina aangegeven.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 15
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Knop
Knop kort indrukken
(minder dan 2 seconden)
&
Audio-functie in-/uitschakelen
Als Blue&MeTM/ Blue&MeTM
Nav aanwezig is
Audio-functies in-/uitschakelen
(zie het betreffende supplement)
Knop langer indrukken
(langer dan 2 seconden)
–
–
&/ESC
+
Volume verhogen
Continu verhogen van volume
–
Volume verlagen
Continu verlagen van volume
SRC
Wisselen van weergegeven audiobron
Als Blue&MeTM/ Blue&MeTM
Nav aanwezig is
Wisselen van weergegeven audiobron en selectie bevestigen
(zie het betreffende supplement)
–
–
SRC/OK
N
O
Weergegeven audiobron:
Radio: volgende radiostation selecteren
CD/MP3 CD/Media Player: volgend muziekstuk selecteren
–
Weergegeven audiobron:
Radio: vorige radiostation selecteren
CD/MP3 CD/Media Player: vorig muziekstuk selecteren
–
Als Blue&MeTM/ Blue&MeTM
Nav aanwezig is
Inschakeling “Spraakbediening”
Als Blue&MeTM/ Blue&MeTM
Nav aanwezig is
Inschakeling Telefoon en Menu
–
‘
ß/MENU
–
15
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 16
16
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
HOOFDFUNCTIES
Het radio-/navigatiesysteem heeft vier
functies (“Audio”, “Telephone” (Telefoon), “Trip” (Rit) en “Navigation”
(Navigatie)) en een hoofdmenu. De vier
functies kunnen worden ingeschakeld
met de knoppen MUSIC, TEL, TRIP
en NAV Druk om het menu te activeren op de knop MENU.
OPMERKING De functie “Telefoon” is
alleen aanwezig bij systemen met
Blue&MeTM/ Blue&MeTM Nav.
Alle functies hebben een eigen menu,
dat kan worden geactiveerd door de
druk-/draaiknop OK in te drukken.
Het systeem geeft bovendien m.b.v. de
berichten op het display aan:
❍ de aanwezigheid van eventuele problemen/storingen;
❍ informatie over de actieve functie/
informatie over de status van de
auto.
Reageer met de druk-/draaiknop OK
op de weergegeven berichten of druk
knop
in om de weergave van het
bericht op te heffen.
N
SYSTEEM IN-/UITSCHAKELEN
Het systeem wordt ingeschakeld als de
contactsleutel in de stand MAR wordt
gedraaid en gaat uit als de contactsleutel in de stand STOP wordt gedraaid.
M.b.v. de knop (ON/OFF) (1-fig. 1)
kan het systeem altijd worden in- of uitgeschakeld.
Als het systeem wordt ingeschakeld als
de motor niet draait, dan gaat het
systeem na ongeveer 20 minuten uit.
“Dark”
(verduisteren van display)
Als het systeem is ingeschakeld en kort
op de knop (ON/OFF) (1-fig. 1)
wordt gedrukt, wordt de functie
“DARK” ingeschakeld: het display
dooft, maar het systeem blijft ingeschakeld en werken.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 17
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
HOOFDMENU
AUDIO
Druk op de knop MENU om het
Hoofdmenu weer te geven (fig. 3).
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de gewenste optie te selecteren. Druk
vervolgens op deze draaiknop om het
geselecteerde menu weer te geven.
Met dit menu kunnen de opties van
de audiobronnen worden gewijzigd
(alleen de beschikbare bronnen kunnen worden gekozen):
❍ CD kan worden gekozen als een
audio- of MP3 CD is geladen;
❍ USB is alleen beschikbaar bij
Blue&MeTM/ Blue&MeTM Nav en
als een USB-stick met muziekstukken is geplaatst.
OPMERKING Zie voor meer informatie over de hierna beschreven opties
het betreffende hoofdstuk.
NAVIGATION (NAVIGATIE)
In dit menu kan een bestemming worden ingevoerd en kunnen de opties
van de navigatie en de weergave van
de kaart worden ingesteld.
fig. 3
L0E2006g
17
PERSONAL DESTINATIONS
(PERSOONLIJKE
BESTEMMINGEN)
In het deel “persoonlijke bestemmingen” van het menu kunnen in de
lijst met voorkeursbestemmingen bestemmingen worden toegevoegd,
gewijzigd of gewist.
TRAFFIC INFORMATION
(TMC) (VERKEERSINFORMATIE)
Geeft onmiddellijk de via de TMCfunctie van enige radiostations ontvangen verkeersinformatie weer.
In dit menu kan de functie worden inen uitgeschakeld en kunnen filters
worden geactiveerd. De filters dienen
om het gebied vast te stellen waarin
het systeem rekening moet houden
met verkeersinformatie, waarbij informatie wordt tegengehouden die niet
belangrijk is.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 18
18
TIPS, BEDIENINGSORGANEN EN ALGEMENE INFORMATIE
MYCAR
Hiermee kan het verloop van het
Geprogrammeerd Onderhoud (servicebeurten) en de instellingen van de
auto worden weergegeven.
OPMERKING Als dit menu is gekozen,
kunnen alleen de instellingen van de
auto worden weergegeven; om de instellingen te wijzigen moet de optie
“CONFIGURATION” (Instellingen) en
vervolgens “MyCar options” (MyCaropties) in het hoofdmenu worden gekozen.
CONFIGURATION
(INSTELLINGEN)
Selecteer nadat dit menu is geactiveerd
de gewenste optie door de druk-/
draaiknop OK te verdraaien en druk
vervolgens deze knop ter bevestiging
in.
Het scherm verdwijnt van het display
als de knop wordt ingedrukt of als gedurende ongeveer 30 seconden geen
keuze wordt gemaakt.
AUDIO
Druk op de knop MENU om het “Audio”-menu weer te geven (fig. 4).
In het Audio-menu kan worden geregeld:
– de RDS radio met FM/AM
ontvangst;
– de CD-speler;
– de MP3 Media Player;
– de audio-instellingen.
fig. 4
L0E2008g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 19
AUDIO
M.b.v. dit menu kunnen de audioinstellingen worden gewijzigd van de
radio, de CD-speler, de Media Player
(indien aangesloten) en kunnen de audio-instellingen van de luidsprekers
worden gewijzigd.
Als op de knop MUSIC wordt gedrukt,
wordt de informatie van de beluisterde geluidsbron weergegeven. Als de
druk-/draaiknop OK wordt ingedrukt,
wordt het bij de beluisterde geluidsbron behorende menu weergegeven.
Druk kort op knop & om de “Mute”-functie in te schakelen.
VOLUMEREGELING
Verdraai knop (1-fig. 1) om het
volume te regelen. Het volume kan
maximaal tot niveau 40 worden
geregeld. Als het systeem wordt uitgeschakeld, wordt het volume bij de
volgende keer inschakelen ingesteld
op niveau 20.
Als bij ingeschakelde MUTE-functie
knop (1-fig. 1) wordt verdraaid,
wordt de MUTE-functie uitgeschakeld.
MUTE/PAUZE
Druk kort op knop & of knop
&/ESC op het stuur om de
Mute/Pauze-functie in te schakelen.
De Mute/Pauze-functie wordt uitgeschakeld als:
❍ de knop MEDIA wordt ingedrukt;
❍ de knop FM/AM wordt ingedrukt;
❍ de knop PRESET wordt ingedrukt
(alleen als de radio-functie actief is);
❍ de knop O wordt ingedrukt;
❍ de knoppen N/O// worden
ingedrukt;
❍ de knop SRC of N/O op het stuur
wordt ingedrukt;
❍ het menu voor de Audio-instellingen vanuit het hoofdmenu wordt
geopend;
❍ met de hand de frequentie van een
radiostation wordt gezocht;
19
❍ de PTY-functie wordt ingeschakeld;
❍ een radiostation of een muziekstuk
uit een lijst wordt geselecteerd;
❍ de functie SCM, RDM of RPT
wordt geselecteerd (de laatste is
alleen bij de MP3 CD functie
beschikbaar);
❍ de functie PRG wordt geselecteerd
(alleen bij de CD-functie).
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 20
AUDIO
20
MENU “AUDIO-INSTELLINGEN”
Dit menu wordt weergegeven als:
❍ knop O wordt ingedrukt;
❍ knop MENU wordt ingedrukt en
“Audio” wordt geselecteerd;
❍ het bij de audiobron behorende
menu wordt geselecteerd.
Als de auto niet is voorzien van een
HI-FI-systeem, zijn de mogelijke regelingen (fig. 5):
❍ Treble/Bass (Hoge/lage tonen)
❍ Balance (Balans)
❍ Loudness
❍ Speed-volume adjustment
(Snelheidsafhankelijke volumeregeling)
❍ Equalization (Equalizer-functie)
Als een HI-FI-systeem in de auto
aanwezig is, bereikt het geluidssignaal
de luidsprekers via een externe versterker. In deze situatie zijn de enige
mogelijke instellingen Hoge/lage tonen en Balans.
Treble/Bass (Hoge/lage tonen)
(bass/treble)
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de weergave van lage en hoge tonen
in te stellen.
Balance (Balans)
(verdeling van het geluid)
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de verdeling van het geluid in het interieur te verdelen tussen de luidsprekers voor/achter en links/rechts.
Loudness
Met de loudness-functie verbetert de
geluidsweergave op een laag geluidsniveau, omdat de bassen en hoge tonen versterkt worden. Verdraai de
druk-/draaiknop OK om de functie in
of uit te schakelen.
WAARSCHUWING Bij uitvoeringen
met een HI-FI-systeem is de Loudness-functie uitgeschakeld, omdat
deze functie automatisch door de versterker wordt geregeld.
fig. 5
L0E2013g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 21
AUDIO
Speed-volume adjustment
(Snelheidsafhankelijke
volumeregeling)
Met deze functie wordt automatisch
het volume verhoogd als de snelheid
toeneemt, waardoor het volumeniveau
wordt aangepast aan het achtergrondgeluid in het interieur.
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de functie in of uit te schakelen.
21
Equalization (Equalizer-functie)
AUDIOBRON SELECTEREN
Met deze functie kan één van de volgende equalizer-grafieken worden
gekozen.
❍ None (Geen)
❍ Pop/Rock
❍ Classical (Klassiek)
❍ Techno
❍ Jazz
❍ Vocal (Vocaal)
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de gewenste instelling te selecteren.
Druk een aantal keren op de knop
MEDIA om de bron CD (alleen als een
CD is geladen) of Media Player (alleen als Blue&MeTM/Blue&MeTM Nav
aanwezig is en een USB-apparaat met
muziekfiles is aangesloten) te selecteren. Als in deze situatie de knop
FM/AM wordt ingedrukt wordt de
bron Radio geselecteerd. Door nogmaals een aantal keren op de knop te
drukken kan de gewenste band worden geselecteerd. Als op de knop SRC
op het stuur wordt gedrukt, wordt een
van de beschikbare audiobronnen geselecteerd.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 22
AUDIO
22
FUNCTIES RADIO
OP RADIOSTATIONS
AFSTEMMEN (zenderzoeken)
Lijst met radiostations
selecteren
Als de audiobron Radio is geactiveerd
en vervolgens een aantal keren op de
knop FM/AM wordt gedrukt wordt
een van de volgende banden geselecteerd: FM1, FM2, FMAST, AM.
Als vervolgens de gewenste frequentie is geselecteerd, wordt op het display de volgende informatie weergegeven (fig. 6):
❍ radio-symbool
❍ naam van het station
❍ frequentie van het station waarop
is afgestemd
❍ cijfer waaronder het station als
voorkeuzestation is opgeslagen;
❍ actieve band (bijv.: FM1);
❍ naam en type van het programma
Druk op de knoppen N/O// of
de knoppen N/O op het stuur om een
radiostation te zoeken. Het is ook mogelijk om een radiostation te selecteren uit een lijst of door de frequentie
in het betreffende menu in te voeren.
Er kunnen twee verschillende lijsten
met radiostations worden geselecteerd:
één voor de FM- en één voor de AMband. Het systeem past de lijst doorlopend aan; de aanpassing kan ook
geforceerd plaatsvinden door knop M
langer ingedrukt te houden.
Als de ontvangst niet optimaal is,
vindt de automatische aanpassing
minder vaak plaats; daarom wordt in
dat geval na een handmatige geforceerde aanpassing de lijst meer gewijzigd.
Druk om de lijst met radiostations te
bereiken kort op knop M.
De lijst met stations geeft de naam van
het station (als deze beschikbaar is)
of de frequentie. Bovendien wordt
TMC weergegeven als het FM-station
deze dienst verleent.
Handmatig afstemmen
U kunt handmatig de stations op de
gewenste band zoeken. Druk kort en
een aantal keren achter elkaar op
knop N/O om het zoeken in de
gewenste richting te starten. Als knop
N/O langer ingedrukt wordt gehouden, gaat het zoeken sneller; het
zoeken stopt als de knop wordt losgelaten.
Automatisch afstemmen
Druk kort op knop of om automatisch op het volgende station in de
geselecteerde richting af te stemmen.
Als knop of langer wordt ingedrukt, wordt sneller gezocht. Als de
knop wordt losgelaten, wordt afgestemd op het eerstvolgende station dat
ontvangen kan worden.
fig. 6
L0E2040g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 23
AUDIO
Radiostation selecteren
Van elke band (FM1, FM2, FMAST,
AM) kunnen 6 verschillende radiostations worden opgeslagen. Deze kunnen worden opgeroepen door kort op
de knop PRESET te drukken.
Als op de knop PRESET is gedrukt,
wordt op het display de lijst met de 6
opgeslagen radiostations weergegeven
(fig. 7). Selecteer het gewenste station
m.b.v. de druk-/draaiknop OK.
RADIOSTATIONS
OPSLAAN
AutoSTore (automatisch opslaan
van radiostations)
Van elke band (FM1, FM2, FMAST,
AM) kunnen 6 verschillende radiostations worden opgeslagen. De stations kunnen handmatig worden opgeslagen op de banden FM1, FM2 en
AM en automatisch op de band FMAST (AutoSTore).
De functie AutoSTore is alleen voor
de FM-band beschikbaar. Houd, om
de functie in te schakelen, de knop
FM/AM langer ingedrukt of bereik de
functie vanuit het betreffende menu
of het hoofdmenu van de radio. Het
systeem zoekt en slaat automatisch de
6 radiostations met het krachtigste
signaal op.
Als het opslaan is voltooid, stemt de
radio af op het eerst opgeslagen station in de FMAST band.
Elke station wordt één keer opgeslagen, behalve bij regionale zenders die
in enige gevallen twee keer opgeslagen kunnen worden.
Handmatig radiostations opslaan
Houd, nadat de gewenste frequentie
is geselecteerd, langer knop PRESET
ingedrukt. Op het display wordt de
lijst met 6 beschikbare plaatsen en de
informatie van de reeds opgeslagen
stations weergegeven en kan het station worden opgeslagen.
fig. 7
L0E2012g
23
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 24
24
WAARSCHUWINGEN
– Als de PTY-functie is ingeschakeld,
kan de AutoSTore-functie niet worden ingeschakeld.
– Als de AutoSTore-functie is ingeschakeld, zijn de functies AF, TA en
REG niet beschikbaar.
– Om de AutoSTore-functie te onderbreken, moet een andere bron (CD of
Media Player) worden geselecteerd.
– Het kan voorkomen dat de AutoSTore-functie er niet in slaagt om 6
stations te vinden met een voldoende
sterk signaal; in dat geval worden alleen de wel gevonden stations opgeslagen.
– Als de Autostore-functie wordt ingeschakeld, worden de eerder opgeslagen stations op de band FMAST
gewist.
AUDIO
TA (verkeersinformatie)
PTY (selectie programmatype)
Enkele stations op de FM-golfband
zenden ook verkeersinformatie uit. Zie
voor het in-/uitschakelen van de functie de paragraaf “Radio-menu”.
Als de TA-functie is ingeschakeld kan
het volume worden gewijzigd door de
druk-/draaiknop OK te verdraaien.
Als het volume wordt gewijzigd als
verkeersinformatie wordt beluisterd,
wordt de nieuwe waarde alleen aangehouden voor de op dat moment beluisterde informatie.
Met deze functie kan op radiostations
worden afgestemd die een bepaald
programmatype (PTY) uitzenden. De
PTY-programma’s kunnen berichten
verstrekken die betrekking hebben op
alarmmeldingen of andere onderwerpen (bijv. muziek, informatie). Zie
voor het in-/uitschakelen van de functie de paragraaf “Radio-menu”.
WAARSCHUWING In enkele landen
zijn er radiostations die een TA-functie aangeven, maar geen verkeersinformatie uitzenden.
WAARSCHUWING De PTY-functie
werkt alleen als een FM-band is geselecteerd.
Als u geen programmatype wilt selecteren, selecteer dan “None” (Geen).
De PTY-functie kan niet worden ingeschakeld als de functie net gestart
is met zoeken of als de AutoSTorefunctie is ingeschakeld.
De PTY-functie wordt onderbroken
als:
– een opgeslagen station wordt opgeroepen of een radiostation wordt opgeslagen;
– de knoppen FM/AM, MEDIA, N of
O worden ingedrukt.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 25
AUDIO
AF (zoeken naar alternatieve
frequenties)
De alternatieve frequenties dienen om
automatisch van frequentie te wisselen als het signaal van het beluisterde radiostation niet meer voldoende
sterk is. Zie voor het in-/uitschakelen van de functie de paragraaf “Radio-menu”.
REG
25
RADIO-MENU
Als de Radio-functie is geactiveerd,
kan het Radio-menu worden bereikt
door de druk-/draaiknop OK in te
drukken. Het display geeft het volgende scherm weer (fig. 8).
Radio stations list
(Lijst met radiostations)
Zie de paragraaf “Radiostation selecteren”.
Deze functie schakelt de regiofunctie
(RDS) in of uit. Zie voor het in-/uitschakelen van de functie de paragraaf
“Radio-menu”. De functie kan niet
worden geselecteerd als de AutoSTore-functie is ingeschakeld.
Insert frequency
(Frequentie invoeren)
Als deze optie wordt gekozen, kan de
frequentie van het radiostation worden ingevoerd. Op het display worden een veld, de frequentie en de
eenheid (kHz voor de AM-band, MHz
voor de FM-band) weergegeven.
Radio options (Radio-opties)
Als deze optie wordt gekozen, kunnen
de volgende functies worden in- of uitgeschakeld. AF, TA, REG, RADIOTEXT. Bovendien kunnen de functies
PTY en AutoSTore worden geselecteerd.
Audio settings
(Audio-instellingen)
Zie de paragraaf “Menu audio-instellingen” in het Audio-menu.
fig. 8
L0E2023g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 26
AUDIO
26
CD/MP3 CD FUNCTIES
CD/MP3 CD WEERGEVEN
Om de weergave te starten kan een CD
in de opening (8-fig. 1) worden geplaatst, of als al een CD is geladen,
de knop MEDIA worden ingedrukt.
De weergave start onmiddellijk en op
het display verschijnt het volgende
scherm (fig. 9).
OPMERKING MPEG LAYER-3 audio
decoding technology is een licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson multimedia.
WAARSCHUWING Gebruik geen 8
cm audio of MP3 CD’s, ook niet met
een adapter; als CD’s van deze afmeting worden gebruikt, kan het systeem
beschadigen.
CD/MP3 CD WEERGEVEN
ONDERBREKEN/PAUZEREN
VOLGEND/VORIG
MUZIEKSTUK SELECTEREN
Druk op knop & om deze functie in
te schakelen.
Het is mogelijk om tijdens de weergave van een CD het volgende/vorige
muziekstuk te selecteren door kort de
knoppen / in te drukken.
CD/MP3 CD UITWERPEN
Druk op knop ˚ .
MUZIEKSTUK UIT DE LIJST
SELECTEREN
Druk eerst op knop M om de lijst met
muziekstukken (audio CD) of de lijst
met mappen (MP3 CD) weer te geven; druk vervolgens op druk-/draaiknop OK om de gewenste selectie uit
te voeren.
fig. 9
L0E2041g
SNEL VOOR-/ACHTERUIT
TUSSEN MUZIEKSTUKKEN
Het is mogelijk om tijdens de weergave van een audio of MP3 CD snel
voor- of achteruit naar een gewenst
muziekstuk te gaan door de knoppen
/ langer ingedrukt te houden. Als
op knop wordt gedrukt, nadat het
beluisterde muziekstuk is geselecteerd,
wordt het volgende muziekstuk geselecteerd. Als het muziekstuk het
laatste muziekstuk op de CD is en
knop wordt ingedrukt, wordt het
eerste muziekstuk geselecteerd.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 27
AUDIO
MP3 CD MENU
Als de CD-functie is geactiveerd, kan
het CD-menu worden bereikt door de
druk-/draaiknop OK in te drukken.
Het display geeft het volgende scherm
weer (fig. 10).
Put introscan-SCN On/Off
(Scan-functies van intro’s
in-/uitschakelen - SCN)
Als deze functie is ingeschakeld worden van alle muziekstukken op de CD
de eerste 7 seconden weergegeven. Als
de functie wordt uitgeschakeld, stopt
de functie bij het op dat moment
weergegeven muziekstuk. Als de SCNfunctie wordt ingeschakeld, worden
de functies RDM (Random; willekeurige weergave) en “Muziekstukken
programmeren” uitgeschakeld, als deze waren ingeschakeld.
fig. 10
L0E2024g
Put shuffle On/Off
(Willekeurige weergave
in-/uitschakelen) (random)
Als deze functie wordt ingeschakeld,
worden de muziekstukken op de CD
in willekeurige volgorde weergegeven.
Als de functie wordt uitgeschakeld,
stopt de functie bij het op dat moment
weergegeven muziekstuk. Als deze
functie wordt ingeschakeld, worden
de functies SCN (scannen van intro’s)
en “Muziekstukken programmeren”
uitgeschakeld, als deze waren ingeschakeld.
Put Repeat On/Off
(Herhalen in-/uitschakelen)
Als deze functie wordt ingeschakeld,
wordt het muziekstuk doorlopend
herhaald: als het geselecteerde muziekstuk wordt beëindigd, wordt het
opnieuw vanaf het begin weergegeven.
Als de functie wordt uitgeschakeld,
stopt de functie bij het op dat moment
weergegeven muziekstuk.
27
Hide CD details
(CD-informatie verbergen)
Als deze functie wordt ingeschakeld,
wordt de informatie van het beluisterde muziekstuk niet meer weergegeven.
Titel/artiest (ID3-tag informatie)
Deze informatie wordt gelezen uit het
ID3 tag bestand. In enkele gevallen
kan deze informatie onjuistheden bevatten of niet compleet zijn (bijv. het
ID3 tag bestand bevat wel de juiste
naam van de artiest, maar niet de
titel van het lied).
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 28
AUDIO
28
Programma tracks (Volgorde
muziekstukken programmeren)
(alleen bij Audio CD’s)
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
een lijst met weer te geven muziekstukken worden geprogrammeerd
(fig. 11).
❍ “Reset”: wist alle ingevoerde nummers;
❍ “Delete” (Verwijderen): wist het
laatst ingevoerde nummer;
❍ “OK”: bevestigt de volgorde van
de ingevoerde nummers.
Als de volgorde van de nummers is bevestigd, begint de weergave van de geselecteerde muziekstukken.
fig. 11
L0E2042g
MEDIA PLAYER
(alleen als Blue&Me of
Blue&MeTM Nav aanwezig is)
TM
Deze functie is alleen beschikbaar als
Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav
aanwezig is.
FUNCTIE MEDIA
PLAYER STARTEN
BESCHIKBARE
BEDIENINGSORGANEN
Als de knoppen / worden ingedrukt, wordt het vorige/volgende
muziekstuk geselecteerd. Als de knoppen N/O worden ingedrukt, wordt
de volgende/vorige map/artiest/genre geselecteerd, afhankelijk van de
geselecteerde optie.
De functie Media Player wordt automatisch gestart (als de functie AutoPlay is ingeschakeld) als een USBstick met muziekbestanden wordt
aangesloten op de USB-poort van de
auto of als de bron “Media Player”
(Mediaspeler) wordt gekozen door op
de knop MEDIA te drukken.
Het hoofdscherm van de functie
Media Player geeft de volgende informatie (fig. 12).
fig. 12
L0E2043g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 29
AUDIO
MEDIA PLAYER MENU
Als de Media Player-functie is geactiveerd, kan het bijbehorende menu
worden bereikt door de druk-/draaiknop OK in te drukken.
Het display geeft het volgende scherm
weer (fig. 13).
Switch Autoplay On/Off
(Automatische weergave
in-/uitschakelen)
Als deze optie is ingeschakeld, wordt
de weergave automatisch gestart, als
een USB-stick in de USB-poort van
de auto wordt gestoken.
29
Put shuffle On
(Willekeurige weergave in-/
uitschakelen)
Select mode (Selectiekeuze)
Zie de paragraaf “CD/MP3 CD functies.
Switch Track loop On/Off
(Herhalen muziekstuk in-/
uitschakelen)
Als deze functie wordt ingeschakeld,
wordt het muziekstuk doorlopend
herhaald: als het geselecteerde muziekstuk wordt beëindigd, wordt het
opnieuw vanaf het begin weergegeven.
Als de functie wordt uitgeschakeld,
stopt de functie bij het op dat moment
weergegeven muziekstuk.
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
de weergave van de muziekstukken
op de USB-apparaat worden geselecteerd.
De volgende opties zijn mogelijk:
❍ “Play all” (Alles weergeven): alle
muziekstukken worden weergegeven;
❍ “Folders” (Mappen): de muziekstukken in een map worden weergegeven;
❍ “Artists” (Artiesten): de muziekstukken van een artiest worden
weergegeven;
❍ “Genres”: de muziekstukken van
een genre worden weergegeven;
❍ “Albums”: de muziekstukken van
een album weergegeven;
❍ “Playlist”: de muziekstukken in
een playlist worden weergegeven.
Audio settings
(Audio-instellingen)
Zie de paragraaf “Menu audio-instellingen” in het Audio-menu.
fig. 13
L0E2044g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 30
30
Met het navigatiesysteem kan de
gewenste bestemming met behulp van
visuele en gesproken informatie worden bereikt. Het navigatiesysteem is
snel en vooral zeer flexibel, omdat niet
alleen voorkeursbestemmingen kunnen worden opgeroepen, maar ook belangrijke bestemmingen (POI - Points
of Interest), zoals hotels, monumenten, publieke gebouwen (ziekenhuizen, vliegvelden enz.) en tankstations.
NAVIGATIE
WAARSCHUWINGEN
Het navigatiesysteem is een hulp tijdens de rit en geeft, m.b.v. visuele en
gesproken informatie, de optimale
route om de gewenste bestemming te
bereiken. De door het navigatiesysteem Nav verstrekte aanbevelingen ontheffen de bestuurder niet van
zijn verantwoordelijkheid voor de
handelingen die hij tijdens het rijden
met de auto in het verkeer uitvoert;
de bestuurder moet altijd de voorschriften van de wegenverkeerswet
in acht nemen; ook de andere voorschriften die op dit gebied van
kracht zijn, moeten gerespecteerd
worden. De verantwoordelijkheid voor
de verkeersveiligheid ligt altijd en
overal bij de bestuurder.
De GPS-ontvangst is minder eenvoudig onder bomen, tussen hoge bergen,
in parkeergarages met meerdere verdiepingen, in tunnels en in andere gebieden waar de ontvangst van de satellietsignalen door de antenne kan
worden gehinderd.
Wanneer de accu is vervangen of los is
geweest, of als de auto is verplaatst met
de motor af en het navigatiesysteem
uitgeschakeld (bijv. bij vervoer per
veerboot), heeft het GPS-systeem na
het opnieuw inschakelen enkele minuten nodig om de nieuwe positie van de
auto te bepalen.
De GPS-antenne mag niet worden bedekt met metalen of vochtige voorwerpen.
Als het wiel gedurende langere tijd
geen grip heeft op het wegdek (bijvoorbeeld bij sneeuw en ijs op de weg),
dan kan het navigatiesysteem tijdelijk een onnauwkeurige positie opgeven.
Als het systeem wordt ingeschakeld,
verschijnt nadat de navigatiefunctie
is geselecteerd een bericht op het display met waarschuwingen die in acht
moeten worden genomen als het systeem wordt gebruikt. Dit bericht
wordt niet meer weergegeven, totdat
het systeem een volgende keer
opnieuw wordt ingeschakeld.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 31
NAVIGATIE
KAARTWEERGAVE
BESTEMMING INVOEREN
Als het navigatiesysteem is ingeschakeld, kan op het display de weergave van de kaart van het gebied met
de volgende specificaties worden ingesteld:
❍ “zoom” met een resolutie tot 50
meter (instelbaar met de druk-/
draaiknop OK);
❍ Noorden boven of rijrichting
boven (bij een “zoom”-waarde
kleiner dan 20 km);
❍ “BIRD VIEW” (weergave van de
kaart van boven af in 3D);
❍ POI-symbolen (Points of Interest)
in de volgende categorieën: restaurants, hotels, werkplaatsen, tankstations, parkeermogelijkheden.
De bestemming kan op de volgende
manieren worden ingevoerd:
❍ Adres van de bestemming: hierbij
kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd: Land, Stad, Straat,
Huisnummer en Kruising.
❍ POI’s (Points Of Interest): als
bestemming kan een POI worden
ingevoerd, waarbij gezocht kan
worden:
– Nabij de positie waarin de auto
zich bevindt
– Nabij de bestemming
– Nabij een in te voeren adres
Bovendien kan een lijst worden
samengesteld van de gevonden POI’s,
die is gesorteerd op afstand of alfabet.
Als de bestemming is ingevoerd,
berekent het navigatiesysteem de optimale route om de ingevoerde bestemming te bereiken. Er kunnen drie
berekeningswijzen worden gekozen:
“kortste tijd”, “kortste afstand” of
“beste verhouding afstand/tijd”.
31
Bovendien kan een keuze worden gemaakt uit de volgende opties:
❍ Tolwegen (ja/nee);
❍ Veerboten (ja/nee);
❍ RDS TMC (verkeersinformatie)
(ja/nee)
De bestemming kan worden opgeslagen in een agenda (lijst), zodat deze
een volgende keer eenvoudig worden
opgeroepen. Het radio-/navigatiesysteem kan bovendien een naam verbinden aan de bestemming.
Bovendien kan als bestemming een
POI worden ingevoerd, zodat deze
vervolgens gezocht kan worden.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 32
32
INFORMATIE TIJDENS
DE NAVIGATIE
Tijdens de navigatie verschijnt links
op het display altijd de volgende informatie:
Informatie over de positie van de
auto: naam van de straat en de plaats;
Op het rechter deel van het display
kan de kaart worden weergegeven (als
de knop NAV is ingedrukt); deze kaart
bevat:
“Pictogrammen en Inzoomen kruising”: er wordt een pictogram weergegeven dat de volgende handeling
aangeeft en vervolgens een vergrote
detailafbeelding van de kruising waarover moet worden gereden, met een
aanwijzing over de te volgen route;
NAVIGATIE
Informatie over de navigatie: tijdens
de navigatie wordt de volgende
verkeersinformatie gegeven:
❍ Icoon op de kaart: het radio-/
navigatiesysteem kan zodanig zijn
ingesteld dat met een icoon op de
kaart de actuele verkeersinformatie wordt gegeven. Op het display
worden slechts enkele omstandigheden weergegeven.
❍ Verklarende tekst: elke situatie is
gekoppeld aan een verklarende
tekst. Vanuit het menu kan een
lijst met types gebeurtenissen worden bereikt; als een type wordt
gekozen, wordt een lijst met alle
bijbehorende situaties bereikt.
❍ Gesproken aanwijzingen: tijdens
de navigatie worden gesproken
aanwijzingen gegeven, waarmee
wordt aangeven welke handeling
moet worden uitgevoerd.
❍ Functie “Explore map” (Zoek op
kaart): hiermee kan de digitale
kaart als een normale wegenkaart
worden gebruikt (in dit geval worden geen pictogrammen weergegeven).
HOOFDMENU
NAVIGATION (NAVIGATIE)
De volgende informatie wordt weergegeven (fig. 14):
❍ “Insert destination” (Bestemming
kiezen);
❍ “Stops management” (Traject
bewerken);
❍ “Insert diversion” (Omleiding invoeren);
❍ “Map options” (Kaartopties);
❍ “Navigation options” (Navigatieopties);
❍ “Resume/Stop navigation (Navigatie hervatten/onderbreken)”.
fig. 14
L0E2000g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 33
NAVIGATIE
INSERT DESTINATION
(BESTEMMING KIEZEN)
Zie de paragraaf “Bestemming invoeren”.
Insert address (Adres invoeren)
Als deze optie wordt gekozen, kunnen
de naam van het land, de stad, de
straat en het huisnummer worden ingevoerd (fig. 15).
Het systeem verzoekt vervolgens om
de navigatie-criteria in te voeren. Kies
één van de drie mogelijkheden:
❍ “Shortest route” (Kortste route)
❍ “Quickest route” (Snelste route)
❍ Beste verhouding “Distance/Time”
(Afstand/Tijdsduur)
fig. 15
L0E2007g
Druk om het scherm te verlaten op
of plaats de SD Card in de
knop
betreffende opening.
Als de SD Card niet is ingestoken of
niet wordt herkend, verschijnt op het
display een waarschuwingsbericht.
N
Adres van de bestemming
“Country” (Land) selecteren
Nadat de optie “Country” (Land) is
gekozen, wordt op het display in het
Engels een lijst met Landen weergegeven. Verdraai de druk-/draaiknop
OK om de lijst te doorlopen en druk
vervolgens op de druk-/draaiknop om
de selectie te bevestigen.
33
“City” (Stad) selecteren
Nadat de optie “City” (Stad) is gekozen, wordt op het display een toetsenbord met nummers en cijfers (fig. 16)
weergegeven, waarmee de naam van
de stad ingevoerd kan worden. Aan
de onderzijde zijn bovendien de volgende opties aanwezig:
❍ Delete (Correctie): hiermee kan het
laatst ingevoerde karakter worden
gewist;
❍ Small (Kleine letter): hiermee kan
tussen hoofd- en kleine letters worden gewisseld en kunnen speciale
symbolen/karakters worden geselecteerd;
❍ List (Lijst) XX: geeft een lijst met
steden in een land weer (XX =
nummer van de stad);
❍ OK: hiermee kan de selectie worden
bevestigd en wordt teruggekeerd
naar het voorgaande scherm.
fig. 16
L0E2033g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 34
NAVIGATIE
34
“Road” (Straat) selecteren
Nadat de optie “Road” (Straat) is gekozen, wordt op het display een toetsenbord met nummers en cijfers weergegeven, waarmee de naam van de straat ingevoerd kan worden. De procedure voor
het invoeren van de straat is gelijk aan
de procedure voor het invoeren van de
stad. Als de straatnaam is ingevoerd, verschijnt op het display een scherm waarop het civic number/crossroad (huisnummer of de kruising) kan worden ingevoerd (fig. 17). Selecteer de gewenste
keuze en bevestig m.b.v. de druk-/
draaiknop OK. Als “Huisnummer”
wordt geselecteerd, geeft het radio-/
navigatiesysteem de beschikbare huisnummers in de straat aan. Als “Kruising” wordt geselecteerd, geeft het radio-/navigatiesysteem een lijst met wegen die de geselecteerde straat kruisen
weer.
fig. 17
L0E2030g
“Centre” (Centrum) selecteren
Als u het centrum van een stad wilt bereiken, moet de optie Centrum worden
geselecteerd. Als er meer centra aanwezig zijn, verschijnt op het display een
lijst met de beschikbare centra.
Selecteer, als alle gegevens van de
bestemming zijn ingevoerd, “Save”
(Opslaan) om het adres in “Persoonlijke bestemmingen” op te slaan. Het
radio-/navigatiesysteem geeft gedurende enige seconden de positie in het
geheugen van “Personal destinations”
(Persoonlijke bestemmingen) aan.
fig. 18
L0E2034g
POI (Toon POI) (Points of Interest)
Deze functie biedt toegang tot een
lijst met informatie over de lokalisatie van “points of interest”; de lijst is
verdeeld in categorieën: bijv. restaurants, musea en stations.
Selecteer “POI”: het display geeft het
volgende scherm weer (fig. 18):
Van de eerste 3 opties kan er één worden gekozen; deze dienen om vast te
stellen waar het “point of interest”
zich moet bevinden:
❍ “Near” (Nabij): ingevoerde bestemming of op de kaart gekozen
locatie
❍ “Along the route” (Langs de route)
langs de door het navigatiesysteem
reeds berekende route
❍ “Near by” (In de buurt): nabij de
huidige positie
❍ “Search by name” (Zoek op
naam): de lijst met POI’s wordt
normaal gesproken in volgorde
van afstand weergegeven. Als deze optie wordt gekozen, worden de
POI’s in alfabetische volgorde
weergegeven.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 35
NAVIGATIE
Als de keuze is gemaakt, geeft het radio-/navigatiesysteem een lijst met de
hoofdcategorieën weer (fig. 19).
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
de gewenste optie te selecteren en druk
vervolgens op de draaiknop om de selectie te bevestigen. Elke optie is verbonden met een submenu.
Als de gewenste optie wordt geselecteerd, verschijnt op het display een
lijst met POI’s die overeenkomen met
de keuzecriteria.
fig. 19
L0E2025g
35
GPS coordinates
(GPS-coördinaten)
Personal destinations
(Persoonlijke bestemmingen)
Hiermee kunnen de coördinaten
(Lengte- en breedtegraad) worden ingevoerd (fig. 20).
Bovendien kunnen op het display de
geselecteerde coördinaten worden
weergegeven “Actual pos.” (Huidige
positie).
Hiermee kan een lijst met eerder
opgeslagen “Personal destinations”
(Persoonlijke bestemmingen) worden
weergegeven; eventueel kan de gewenste bestemming worden geselecteerd.
Last destinations
(Laatste bestemmingen)
Hiermee kan op het display een lijst
met de laatste 20 ingevoerde bestemmingen worden weergegeven; eventueel kan de gewenste bestemming
worden geselecteerd.
fig. 20
L0E2045g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 36
36
NAVIGATIE
STOPS MANAGEMENT
(TRAJECT BEWERKEN)
Show destionation
(Bestemming tonen)
INSERT DIVERSION
(OMLEIDING INVOEREN)
Hiermee kan de route tijdens de navigatie worden gewijzigd door tussenliggende trajecten in te voeren.
De volgende opties zijn mogelijk:
❍ “Add stop” (Traject toevoegen);
❍ “Organize stops” (Trajecten rangschikken);
❍ “Show destination (Bestemming
tonen)”;
Hiermee kan op het display de informatie van de ingevoerde bestemming
worden weergegeven. Als “Wijzig”
wordt geselecteerd, wordt teruggekeerd naar het menu “Bestemming
invoeren”.
Als “Map” (Kaart) wordt geselecteerd,
wordt op een volledig scherm, de kaart
nabij de huidige bestemming weergegeven; de kaart kan met de knoppen
N/O// worden verschoven.
Hiermee kan een omleiding in de huidige route worden ingevoerd (fig. 21).
In dat geval selecteert het systeem een
alternatieve weg. Het radio-/navigatiesysteem kiest de dichtstbijzijnde alternatieve weg en berekent een nieuwe
route, die op de reeds berekende route aansluit na X km (X is de waarde
die op het scherm kan worden ingevoerd).
Er verschijnt een bericht als er geen
alternatieve wegen beschikbaar zijn.
Als wel alternatieve wegen beschikbaar zijn, verschijnt op het display de
nieuwe afstand tot de bestemming. Selecteer “Ja” of “Nee” om de nieuwe
route te bevestigen of te wissen.
Traject toevoegen
Hiermee kan een traject worden ingevoegd door één van de volgende opties te selecteren:
❍ “Insert address” (Adres invoeren)
❍ “Personal destinations” (Persoonlijke bestemmingen)
❍ “Last destinations” (Laatste bestemmingen)
Organize stops
(Trajecten rangschikken)
RIVOLI
Hiermee kunnen de trajecten worden
gerangschikt: de volgorde van de
trajecten kan worden gewijzigd en/of
trajecten kunnen worden gewist.
TORINO
5km
fig. 21
L0E2046g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 37
NAVIGATIE
MAP OPTIONS (KAARTOPTIES)
Map orientation (Richting kaart)
Hiermee kan de weergave van de
kaart worden gewijzigd (fig. 22):
❍ “Map orientation”
(Richting kaart);
❍ “Show POI” (POI tonen)
❍ “Map size” (Weergave kaart)
❍ “Explore map” (Zoek op kaart)
Hiermee kan de richting van de kaart
worden gewijzigd:
❍ “Heading up” (Rijrichting): de
cursor (auto) wordt in het midden
weergegeven en de richting van de
kaart is afhankelijk van de richting waarin de auto rijdt.
❍ “North up” (Noorden boven); de
kaart wordt weergegeven met het
Noorden boven; de cursor (auto)
beweegt over de kaart;
❍ “Visualization 3D” (3D weergave)
de kaart wordt driedimensionaal
weergegeven en de richting is
afhankelijk van de rijrichting van
de auto.
37
Show POI (Toon POI)
(Points of Interest)
Hiermee kunnen de POI-categorieën
worden ingevoerd, die u op de kaart
wilt weergeven (fig. 23).
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
uit de lijst met POI-categorieën de
gewenste categorieën te selecteren:
Community services (Administratie,
veiligheid)
– Towns, city centres (Gemeenten,
stadscentra)
– Universities, specialized schools
(Universiteiten, speciale scholen)
– Hospitals (Ziekenhuizen)
RIVOLI
TORINO
5km
fig. 22
L0E2047g
fig. 23
L0E2029g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 38
NAVIGATIE
38
Hotels, restaurants, businesses
(Hotels, restaurants, bedrijven)
– Hotels
– Restaurants
– Wine producers, wineries
(Wijnbedrijven)
– Big companies (Grote bedrijven)
– Shopping, supermarkets
(Winkelen, supermarkten)
Culture, tourism, shows (Cultuur,
toerisme, vermaak)
– Tourism, historical monuments
(Toerisme, historische monumenten)
– Culture, museums (Cultuur, musea)
– Casinos, night life
(Casino’s, nachtleven)
– Cinemas, theatres
(Bioscopen, theaters)
– Shows, exhibitions (Vermaak,
tentoonstellingen)
Sports centres, attractions
(Sportcentra, attracties)
– Sports centres (Sportcentra)
– Golf courses (Golfbanen)
– Skating, bowling (Schaatsen,
bowling)
– Winter sport resorts
(Wintersportplaatsen)
– Parks, gardens (Parken, tuinen)
– Theme parks (Atractieparken)
Map size (Kaartweergave)
Transport & Vehicles
(Transport en voertuigen)
– Airports, ports (Luchthavens,
havens)
– Train stations, bus stations
(Treinstations, busstations)
– Car hire (Autoverhuurbedrijven)
– Car parking, parking areas
(Parkeren, rustplaatsen)
– Mechanics, assistance
(Werkplaatsen, dealers)
Als “Explore map” (Zoek op kaart)
wordt geselecteerd, wordt de kaart op
een volledig scherm weergegeven. Als
deze weergave is geselecteerd, kan met
de knoppen N/O// de kaart worden verschoven.
TORINO
fig. 24
L0E2020g
Hiermee kan de manier worden gewijzigd, waarop de Kaart op het display
wordt weergegeven. Geselecteerd kunnen worden: “Full screen map” (Kaart
op volledig scherm) en “Navigation
Map with info (Kaart met navigatieinformatie).
Explore map (Zoek op kaart)
OPMERKING Als bij deze weergave
op de druk-/draaiknop wordt gedrukt,
wordt het Kaart-menu weergegeven
(fig. 24).
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 39
NAVIGATIE
39
NAVIGATION OPTIONS
(NAVIGATIE-OPTIES)
Set up calculation criteria
(Instellen berekeningscriteria)
Voice message volume (Volume
gesproken aanwijzingen)
Hiermee kunnen de volgende navigatieparameters worden gewijzigd (fig.
25):
❍ “Set up calculation criteria” (Instellen berekeningscriteria)
❍ “Voice message volume” (Volume
gesproken aanwijzingen)
❍ “Map information”
(Kaartinformatie)
❍ “Delete last destinations”
(Wis laatste bestemmingen)
Hiermee kunnen de volgende navigatieparameters worden geselecteerd:
❍ “Quickest route” (Snelste route):
geeft de snelste route aan voor het
bereiken van de bestemming.
❍ “Shortest route” (Kortste route):
geeft de kortste route aan voor het
bereiken van de bestemming.
❍ “Distance/Time” (Afstand/Tijd):
dit is een “gemiddelde” tussen de
vorige twee opties.
❍ “With tolls” (Met tolwegen): hiermee kan worden aangegeven of de
route tolwegen mag bevatten of
niet.
❍ “With ferries” (Met veerponten):
hiermee kan worden aangegeven
of de route veerponten mag bevatten of niet.
❍ “Traffic information (TMC)”
(Verkeersinformatie (TMC)): het
is mogelijk om bij het vaststellen
van de route rekening te houden
met de verkeersinformatie, die van
een radiostation met RDS-TMC
wordt ontvangen.
De gesproken aanwijzingen van het
systeem geven op tijd alle uit te voeren handelingen door: eerst wordt de
handeling aangekondigd en vervolgens worden gedetailleerde instructies gegeven.
Als de optie “Voice message volume”
(Volume gesproken aanwijzingen)
wordt geselecteerd, kan het volume
van deze aanwijzingen worden geregeld.
RIVOLI
TORINO
5km
fig. 26
L0E2019g
Map information
(Kaartinformatie)
Hiermee kan op het display de versie
van de geladen kaart worden weergegeven.
Delete last destinations
(Wis laatste bestemmingen)
Hiermee kunnen de ingevoerde laatste bestemmingen worden gewist. Selecteer “Ja” of “Nee”.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:57 Pagina 40
NAVIGATIE
40
NAVIGATIE STARTEN
Als een bestemming is geselecteerd en
bevestigd, wordt op het display alle
voor de navigatie benodigde informatie gegeven.
Weergave kaart met navigatieinformatie
Bij weergave van kaart op heel
scherm
Het display (fig. 26) is verdeeld in 3
gebieden:
❍ links (A): als geen bestemming is
geselecteerd wordt hier een “kompas” weergegeven. Als wel een bestemming is geselecteerd wordt
hier het navigatie-symbool weergegeven; dit kan bijvoorbeeld een
weg met een aanwijzing (pijl) zijn
of een detailafbeelding van een
kruising. Aan de onderzijde van
het linker gebied wordt de hoogtemeter en de navigatie-informatie weergegeven;
❍ midden (B): hier worden de navigatiekaart en de schaal weergegeven;
❍ boven (C): hier worden de Tijd,
Audio-informatie en de Temperatuur weergegeven.
Het display (fig. 27) is verdeeld in 3
gebieden:
❍ boven : hier wordt de bestemming
weergegeven;
❍ midden : hier worden de kaart en
navigatie-informatie weergegeven;
❍ onder : hier worden de hoogtemeter, de positie van de auto en de
schaal weergegeven.
CORSO REGINA MARGHERITA
fig. 26
L0E2021i
fig. 27
L0E2022g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 41
NAVIGATIE
NAVIGATIE-MENU
Als de navigatiefunctie is ingeschakeld
(door op de knop NAV te drukken),
kan het bijbehorende menu worden
geopend. Het menu geeft de volgende informatie (fig. 28):
❍ “Full screen map/Map with pictograms” (Kaart op volledig
scherm/Kaart met pictogrammen)
❍ “Resume/Stop navigation” (Navigatie hervatten/onderbreken)
❍ “Insert diversion” (Omleiding
invoeren)
❍ “Traffic information (TMC)
(Verkeersinformatie (TMC))”
❍ “Navigation options” (Navigatieopties)
❍ “Explore map” (Zoek op kaart).
Full screen map/Map with
pictograms
(Kaart op volledig scherm/Kaart
met pictogrammen)
Hiermee kan worden gewisseld tussen de weergave van de kaart op het
gehele scherm of op een deel van het
scherm met navigatie-informatie.
Resume/Stop navigation
(Navigatie hervatten/
onderbreken)
Hiermee kan de navigatie worden onderbroken/hervat.
Insert diversion
(Omleiding invoeren)
Hiermee kan een alternatieve route
worden ingevoerd.
RIVOLI
TORINO
fig. 28
L0E2001g
41
Traffic information (TMC)
(Verkeersinformatie (TMC))
Zie het hoofdstuk ‘Instellingen”.
WAARSCHUWING De weergave van
verkeersinformatie is alleen mogelijk
als het station dat wordt beluisterd deze dienst verleent en dit station informatie verstrekt over de omgeving van
een aangegeven positie.
Navigation options
(Navigatie-opties)
Zie de voorgaande pagina’s.
Explore map (Zoek op kaart)
Zie de voorgaande pagina’s.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 42
42
VERKEERSINFORMATIE
VERKEERSINFORMATIE (TMC)
Instellingen TMC
Read messages (Berichten lezen)
Enkele stations op de FM-band (FM1,
FM2, FM3 en FMAST) zenden verkeersinformatie uit. De informatie wordt op
het display weergegeven.
Als het gekozen station geen verkeersinformatie uitzendt, verschijnt op het
display een waarschuwingsbericht en
het voorstel om de optie te gebruiken
waarin automatisch wordt voor een
station met TMC wordt gekozen.
Druk op de knop MENU en selecteer
het bijbehorende symbool.
Op het display verschijnen de volgende opties:
❍ “Read messages” (Berichten lezen)
❍ “Set up filters” (Filters instellen)
❍ “Select TMC station”
(TMC-station kiezen)
❍ “Message display on/off” (Weergave bericht in-/uitschakelen)
Als deze optie wordt geselecteerd, worden de volgende categorieën op het display weergegeven:
❍ “Last messages received” (Laatst
ontvangen berichten)
❍ “Nearest messages” (Berichten in
nabijheid)
❍ “Traffic information” (Verkeersinformatie)
❍ “Roads closed” (Afgesloten wegen)
❍ “Size limits”
(Beperking van afmetingen)
❍ “Road conditions”
(Wegomstandigheden)
❍ “Weather & visibility”
(Weer en zicht)
❍ “Parking” (Parkeren)
❍ “Public transport” (Openbaar vervoer)
❍ “Events (Evenementen)”
Voor elke categorie wordt het aantal
beschikbare berichten weergegeven.
Als de gewenste categorie is geselecteerd, wordt op het display een lijst met
de volgende opties weergegeven:
❍ een titel
(van de geselecteerde categorie)
❍ het aantal beschikbare berichten
(in de rechter bovenhoek)
❍ de lijst met TMC berichten
WAARSCHUWING In enkele landen
zijn er radiostations die een TMCfunctie aangeven, maar geen verkeersinformatie uitzenden.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 43
Set up filters (Filters instellen)
Hiermee kunnen berichten worden gefilterd voor een bepaald gebied of een
bepaald onderwerp. Eén van de volgende opties is mogelijk: Geographic
filter (Geografisch filter), Road information (Weginformatie), Urban information (Plaatsinformatie) (fig. 29).
Met het “Geographic filter” (Geografisch filter) kan het gebied worden beperkt, waarvoor de TMC-berichten
moeten worden weergegeven: als dit
filter wordt ingeschakeld, wordt de
verkeersinformatie met betrekking tot
het gebied buiten het vastgestelde gebied genegeerd. Met de filters “Road
information” (Weginformatie) en “Urban information” (Plaatsinformatie)
kan het het berichtentype worden gekozen, waarmee rekening moet worden
gehouden.
RIVOLI
TORINO
5km
fig. 29
L0E2014g
VERKEERSINFORMATIE
43
Geographic filter (Geografisch filter)
De beschikbare filters zijn:
❍ “Around vehicle” (Rond het voertuig): het systeem geeft de TMCberichten weer rond de huidige positie van de auto binnen een geselecteerde straal (de straal kan variëren tussen 3 en 200 km);
❍ “Around...” (Rond...): het systeem
geeft de TMC-berichten weer rond
een gekozen punt. Het is mogelijk
om de naam van een Stad of Straat
te selecteren.
❍ “Along the route” (Langs de route) het systeem geeft de TMC-berichten weer die betrekking hebben op de te volgen route.
Verdraai de druk-/draaiknop OK om
het gewenste filter te selecteren en
druk vervolgens op “OK”.
Road information (Weginformatie)
Eén of meer van de volgende categorieën zijn mogelijk:
❍ “Traffic informatie
(Verkeersinformatie)
❍ “Roads closed” (Afgesloten wegen)
❍ “Size limits”
(Beperking van afmetingen)
❍ “Road conditions”
(Wegomstandigheden)
❍ “Weather & visibility”
(Weer en zicht)
Urban information (Plaatsinformatie)
Eén of meer van de volgende categorieën zijn mogelijk:
❍ “Parking” (Parkeren)
❍ “Public transport”
(Openbaar vervoer)
❍ “Events (Evenementen)”
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 44
44
TMC-STATIONS KIEZEN
Hiermee kunnen handmatig of automatisch radiostations met TMC worden geselecteerd. Op het display wordt
de naam van het TMC-radiostation
of een bericht, dat aangeeft dat het
geselecteerde radiostation geen TMCberichten uitzendt, weergegeven.
Als de optie “Manual TMC management” (TMC handmatig regelen) en
vervolgens “TMC station list” (Lijst
TMC-stations) wordt geselecteerd,
wordt op het display de lijst weergegeven met stations die TMC-berichten uitzenden. Selecteer vervolgens het
gewenste radiostation.
VERKEERSINFORMATIE
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 45
MY CAR
Druk, om de functie “My Car” in te
schakelen op de knop MENU en verdraai vervolgens de druk-/draaiknop
OK om de optie My Car te selecteren.
Het display geeft het volgende scherm
weer (fig. 30).
fig. 30
L0E2011g
45
INFO ONDERHOUD
STATUS “MY CAR”-FUNCTIES
Dit levert informatie over de eerstvolgende servicebeurt van het Geprogrammeerd Onderhoud, waarbij de
resterende afstand wordt aangegeven
(in kilometers of mijlen).
Op het display wordt het bericht “Car
service ran out: XXX km (of mi)”
(Servicebeurt gemist: XXX km (of mi)
Dit geeft de instelling van de parameters van de auto aan, zoals ingesteld in
het “Configurazioni”-menu (Instellingen-menu).
Zie de paragraaf ‘Instellingen”.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 46
TRIPCOMPUTER
46
ALGEMENE INFORMATIE
De Tripcomputer levert een aantal gegevens over het traject en de reis die
wordt ondernomen (bijv. rijtijd, afstand, snelheid, brandstofverbruik).
Enige gegevens zijn alleen beschikbaar als de navigatiefunctie is ingeschakeld en zijn afhankelijk van de
ingevoerde navigatieroute.
WAARSCHUWING Enige van de beschreven gegevens/functies zijn alleen
beschikbaar (of juist niet) als de contactsleutel in de stand MAR is gedraaid.
Druk, om het hoofdscherm van de
Tripcomputer te bereiken, op de knop
TRIP.
Alle grootheden worden m.b.v. een
symbool op het display weergegeven
(zie fig. 31).
Door de druk-/draaiknop OK te verdraaien kan de volgende informatie
worden geselecteerd:
TRIPCOMPUTER-MENU
Als de Tripcomputer is geactiveerd,
kan het bijbehorende menu worden
bereikt door de druk-/draaiknop OK
in te drukken. Het display geeft het
volgende scherm weer (fig. 32).
❍ Trip A (selecteer de “A”) of Trip
B (selecteer de “B”). Op het display verschijnen de volgende opties:
– Afgelegde afstand (km of mijl)
– Verbruik
(km/l, mpg of l/100km)
– Gemiddelde snelheid
(km/h of mph)
– Rijtijd (uu:mm)
❍ Huidige informatie (autosymbool).
Op het display verschijnen de volgende opties:
– Actieradius
– Huidig verbruik
– Afstand tot bestemming
fig. 31
L0E2028g
fig. 32
L0E2015g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 47
TELEFOON (alleen als Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
WEERGAVE
TELEFOONINFORMATIE
Druk, om de telefooninformatie te bereiken op de knop TEL. Afhankelijk
van het Bluetooth®-systeem van de
mobiele telefoon, wordt op het display
informatie weergegeven over de
status van de verbonden mobiele
telefoon:
– geen telefoongesprek bezig;
– telefoongesprek bezig;
– inschakelen telefoonconferentie;
– uitgaand telefoongesprek.
Afhankelijk van het Bluetooth®systeem van de mobiele telefoon, verschijnt aan de bovenzijde van het display:
47
Geen telefoongesprek bezig
Uitgaand telefoongesprek
Op het display wordt weergegeven: het
type mobiele telefoon, de naam van
de netwerkoperator en of de “Privacy”-functie is in- of uitgeschakeld
(zie het Blue&MeTM/ Blue&MeTM Nav
supplement).
Op het display verschijnt de naam/het
nummer van de persoon die wordt gebeld. Druk, om te wisselen tussen de
op het display weergegeven informatie, op knop
. Zie voor het onderbreken van het telefoongesprek de paragraaf “Telefoon-menu”.
Telefoongesprek bezig en
telefoonconferentie
Op het display (als de “Privacy”-functie is uitgeschakeld) wordt de naam/
het nummer weergegeven, van de persoon waarmee wordt gebeld of die gebeld heeft.
Als gelijktijdig (“Conferentie) of
afwisselend twee telefoongesprekken
(wisselgesprek) worden gevoerd,
wordt op het display het bijbehorende symbool weergegeven.
N
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 48
48
TELEFOON (alleen als Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
TELEFOON-MENU
Druk, om het menu te bereiken, op
de knop TEL en druk vervolgens op
de druk-/draaiknop OK. Op het display worden de volgende opties weergegeven (alleen beschikbaar als een
gesprek bezig is):
❍ “Switch call” (Ander gesprek)
❍ “Switch to mobile/hands-free
SRC” (Naar mobiel/Naar handsfree)
❍ “Put/Cancel on hold” (Wachtstand
in-/uitschakelen)
❍ “Close call” (Gesprek beëindigen)
Ander gesprek
Als een wisselgesprek wordt gevoerd,
waarvan één gesprek actief en de andere “in de wacht staat”, kan met
deze optie tussen de twee gesprekken
worden geschakeld: het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet
en omgekeerd.
Als slechts één gesprek wordt gevoerd,
dan heeft de selectie van de optie
“Switch call” (Ander gesprek) geen
enkel effect.
“Switch to mobile/hands-free
SRC” (Naar mobiel/Naar
handsfree)
Als deze optie wordt geactiveerd wordt
het gesprek niet meer via het audiosysteem van de auto, maar door de
mobiele telefoon weergegeven. Bij
sommige mobiele telefoons wordt de
Bluetooth®-verbinding tussen de mobiele telefoon en de auto in stand
gehouden en kan het gesprek m.b.v.
“Switch to hands-free” (Naar handsfree) weer via het audiosysteem van
de auto worden weergegeven.
Bij enkele mobiele telefoons wordt, als
de functie “Switch to mobile” (Naar
mobiel) wordt geactiveerd, de Bluetooth®-verbinding verbroken en kan
het gesprek alleen worden voortgezet
via de mobiele telefoon.
Als een nieuw gesprek wordt ontvangen, is de optie “Switch to mobile”
(Naar mobiel) niet meer beschikbaar.
Put/Cancel on hold
(Wachtstand in-/uitschakelen)
Deze optie is alleen actief als een telefoongesprek wordt gevoerd; met deze optie kan de microfoon van het
Blue&MeTM/ Blue&MeTM Nav worden
uitgeschakeld. In- en uitschakelen van
deze functie is mogelijk, totdat het gesprek wordt beëindigd.
Close call (Gesprek beëindigen)
De werking van deze optie is afhankelijk van het aantal gevoerde telefoongesprekken:
– bij slechts één gesprek: het huidige
gesprek wordt beëindigd;
– bij twee telefoongesprekken: het actieve gesprek wordt beëindigd en het
gesprek dat “in de wacht” staat,
wordt geactiveerd;
– bij een telefoonconferentie: alle telefoongesprekken worden beëindigd.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 49
TELEFOON (alleen als Blue&MeTM of Blue&MeTM Nav aanwezig is)
SPOTBERICHTEN-MENU
(alleen als de “Privacy”-functie
is uitgeschakeld)
Er zijn vier verschillende type “spot”berichten die afhankelijk van de situatie op het display verschijnen:
❍ Inkomend gesprek;
❍ Uitgaand gesprek;
❍ Signalering nieuwe inkomende
SMS-berichten;
❍ Opties lezen nieuwe inkomende
SMS-berichten.
Inkomend gesprek
Op het display worden de volgende
opties weergegeven:
❍ naam/nummer van degene die
belt;
❍ naam van degene die wordt gebeld
(als deze in de rubriek is opgeslagen);
❍ keuze-optie om het gesprek te accepteren/weigeren.
Selecteer m.b.v. de druk-/draaiknop
OK de gewenste optie (accepteren/
weigeren) en bevestig door de knop
in te drukken.
Uitgaand telefoongesprek
Zie de paragraaf
telefoongesprek”.
“Uitgaand
49
Signalering nieuwe inkomende
SMS-berichten
Op het display worden de volgende
opties weergegeven:
❍ mededeling nieuw inkomend SMSbericht;
❍ naam en nummer van degene die
het SMS-bericht heeft verzonden.
om te schakelen
Druk op knop
tussen de weergave op het display.
N
Opties lezen nieuwe inkomende
SMS-berichten
Op het display worden de volgende
opties weergegeven:
❍ mededeling nieuw inkomend SMSbericht;
❍ naam en nummer van degene die
het SMS-bericht heeft verzonden;
❍ optie voor het lezen van het nieuwe
SMS-bericht.
Selecteer “Read messages” (berichten
lezen) als u de SMS wilt lezen of “Ignore” (Negeren) als u de SMS niet wilt
lezen.
om te schakelen
Druk op knop
tussen de weergave op het display.
N
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 50
INSTELLINGEN
50
Selecteer, om het Instellingen-menu
te bereiken (fig. 33) in het Hoofdmenu de optie “Configuration” (Instellingen).
Selecteer nadat het Instellingenmenu is geactiveerd de gewenste optie door de druk-/draaiknop OK te
verdraaien en druk vervolgens deze
knop ter bevestiging in.
Het scherm verdwijnt van het display
als knop
wordt ingedrukt of als
gedurende ongeveer 30 seconden geen
keuze wordt gemaakt.
N
fig. 33
L0E2002g
DISPLAY
Hiermee kunnen de volgende keuzes
worden gemaakt (fig. 34):
❍ “Display brightness” (Helderheid
display) (instelling lichtintensiteit)
(dag/nacht/automatisch);
❍ “Adjust brightness” (Helderheid
regelen);
❍ “Measures” (Eenheid) (selectie
van de eenheden (temperatuur/
afstand/verbruik).
fig. 34
L0E2003g
Display brightness
(Helderheid display)
Eén van de volgende opties is mogelijk:
❍ “Day” (Dag): stelt de lichtintensiteit van het display op de
dagwaarde in;
❍ “Night” (Nacht): stelt de lichtintensiteit van het display op de
nachtwaarde in;
❍ “Automatic” (Automatisch): afhankelijk van het in-/uitschakelen van de
buitenverlichting stelt het systeem
automatisch de “Dag”-waarde (verlichting uit) of de “Nacht”-waarde
(verlichting aan) in.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 51
INSTELLINGEN
51
Adjust brightness
(Helderheid regelen)
Measures (Eenheid)
(temperatuur/afstand/verbruik)
Hiermee kan de lichtintensiteit worden geregeld door de druk-/draaiknop OK te verdraaien (overdag moet,
voor een goede zichtbaarheid van het
scherm, minimaal waarde 11 voor de
lichtintensiteit worden geselecteerd).
Als de regeling van de lichtintensiteit
“Automatic” (Automatisch) plaats
vindt, is de regeling afhankelijk van
de status van de buitenverlichting.
Selecteer de optie “Eenheden” door
de druk-/draaiknop OK te verdraaien
en druk vervolgens op de knop om de
selectie te bevestigen.
Het display geeft het volgende scherm
weer (fig. 35).
Gewenste eenheid selecteren. Verdraai
de druk-/draaiknop OK, selecteer
“OK” en druk de knop in om de
keuze te bevestigen.
OPMERKING De temperatuureenheid
is alleen beschikbaar als een buitentemperatuursensor aanwezig is.
fig. 35
L0E2005i
SOUNDS (GELUIDEN)
Hiermee kan het volume van de gesproken aanwijzingen, de zoemer van
het instrumentenpaneel en de geluiden van de knoppen in de auto worden geregeld (fig. 36).
“Voice message volume”
(Volume gesproken
aanwijzingen) (Instellen volume
gesproken aanwijzingen)
Selecteer de optie en regel het volume door de druk-/draaiknop OK te
verdraaien en druk vervolgens op de
knop om de selectie te bevestigen.
Het volume kan op 40 niveaus worden afgesteld.
fig. 36
L0E2016g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 52
INSTELLINGEN
52
“Warnings volume”
(Volume waarschuwingen)
(Regeling volume zoemer van
instrumentenpaneel)
Instellen van het volume van de akoestische signalering bij storingen/waarschuwingen door het instrumentenpaneel.
Deze regeling kan alleen plaatsvinden
als de contactsleutel in stand MAR
staat.
Het volume kan op 7 niveaus worden
ingesteld.
“MY CAR” OPTIONS
(“MY CAR” OPTIES)
Speed warning
(Geluidssignaal snelheid)
Hiermee kunnen een aantal parameters en werkingswijzen van de auto
worden ingesteld (fig. 37).
Selecteer de gewenste optie door de
druk-/draaiknop OK te verdraaien en
druk vervolgens op de knop om de selectie te bevestigen.
Deze regelingen kunnen alleen plaatsvinden als de contactsleutel in stand
MAR staat.
Als deze optie wordt geselecteerd kan
de snelheidslimiet van de auto worden ingesteld (fig. 38). Verdraai de
druk-/draaiknop OK om de waarde
van de snelheidslimiet in stappen van
5 km/h (of mph afhankelijk van de
ingestelde eenheid voor de afstand)
te wijzigen. Het scherm verdwijnt van
wordt ingehet display als knop
drukt of als gedurende ongeveer 30
seconden geen keuze wordt gemaakt.
De functie “Signalering inschakelen”
schakelt de signalering als de ingestelde snelheidslimiet wordt overschreden
in of uit.
“Keys volume” (Volume
knoppen) (Regeling volume
zoemer van knoppen)
Deze regeling kan alleen plaatsvinden
als de contactsleutel in stand MAR
staat.
Het volume kan op 7 niveaus worden
ingesteld.
N
Autoclose
Als deze optie wordt gekozen, kan
de centrale portiervergrendeling
worden in-/uitgeschakeld.
fig. 37
L0E2017g
fig. 38
L0E2048g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 53
INSTELLINGEN
Show info on dashboard
(Weergave informatie op
instrumentenpaneel)
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
bepaalde informatie (audio (Radio),
Trip B of Navigatie) ook op het display
van het instrumentenpaneel worden
weergegeven.
Als de optie “Radio” wordt geselecteerd, wordt op het display de volgende informatie weergegeven:
– Weergegeven audiobron;
– Frequentie (alleen als de Radiofunctie is ingeschakeld);
– Radiostation zoeken (alleen als de
Radio-functie is ingeschakeld);
– Nummer muziekstuk (alleen bij
weergave van audio-CD, MP3 CD
of Media Player);
– Nummer CD (alleen bij weergave
van audio-CD, MP3 CD of Media
Player);
Als de optie “Trip B” op het display
wordt gekozen of als de knop TRIP
op de rechter stuurkolomschakelaar
wordt ingedrukt, verschijnt de Trip B
informatie.
Als de optie “Navigation” (Navigatie)
wordt geselecteerd, wordt op het display de volgende informatie weergegeven:
– Resterende afstand tot de eerstvolgende handeling;
– Pictogram van de eerstvolgende uit
te voeren handeling (alleen als de auto op de kaart van het navigatiesysteem wordt weergegeven en een bestemming is ingevoerd) of een indicatie van de richting (als de auto niet
op de kaart van het navigatiesysteem
wordt weergegeven en wel een bestemming is ingevoerd).
OPMERKING De optie “Navigation”
(Navigatie) is alleen beschikbaar als
de auto is voorzien van een instelbaar
multifunctioneel display.
53
Status day running lights (DRL)
(Dag-dimlicht (DRL)
(waar voorzien)
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
de DRL-functie (dag-dimlicht) worden in- of uitgeschakeld.
Deze regeling kan alleen worden uitgevoerd als de functie “Status day
running lights” (Dag-dimlicht) in het
Setup-menu is geactiveerd (zie het
Instructieboekje).
Greeting lights
(Instapverlichting)
(waar voorzien)
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
de functie “Greeting lights” (Instapverlichting) worden in- of uitgeschakeld.
Headlight sensitivity sensor
(Gevoeligheid schemersensor)
(waar voorzien)
Als deze optie wordt geselecteerd, kan
de gevoeligheid van de schemersensor worden ingesteld.
Deze regeling is alleen mogelijk als de
auto is voorzien van een schemersensor.
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 54
INSTELLINGEN
54
DATE & TIME (DATUM EN TIJD)
LANGUAGE (TAAL)
Hiermee kunnen de datum en de tijd
worden gewijzigd (fig. 39).
Stel dag/maand/jaar in door de druk/
draaiknop OK te verdraaien en druk
vervolgens op de knop om de selectie
te bevestigen.
De weergave van de tijd kan op twee
manieren worden ingesteld: 12h of
24h.
Als de optie “GPS time” (Minuten regelen door GPS) wordt geselecteerd,
kan de automatische synchronisatie
van de minuten m.b.v. het GPS-signaal worden in- of uitgeschakeld.
Deze regeling is alleen mogelijk als een
GPS-signaal beschikbaar is.
Hiermee kan de taal van de op het display weergegeven berichten/schermen
en de gesproken aanwijzingen worden
gewijzigd.
Er kan een keuze worden gemaakt uit
de volgende talen: Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Pools, Duits, Nederlands en Portugees.
Nadat een taal is geselecteerd, verschijnt op het display een bericht:
❍ als “JA” wordt geselecteerd, wordt
de taal gewijzigd: in dat geval
wordt op het display het bericht
“Reboot...” (Opnieuw starten bezig...) weergegeven en worden,
nadat opnieuw is opgestart, de berichten en gesproken aanwijzingen
in de nieuwe taal weergegeven;
❍ als “Nee” wordt geselecteerd,
wordt de taal niet gewijzigd.
Als geen keuze wordt gemaakt, keert
het systeem automatisch terug naar
het instellingen-menu.
fig. 39
L0E2004g
SD CARD MANAGEMENT
(VERWERKING SD CARD)
Het systeem maakt gebruik van een
SD Card met de navigatiekaarten.
WAARSCHUWING Gebruik alleen
originele SD kaarten of kaarten die
compatibel zijn met SPI-technologie.
SD Card plaatsen
Plaats de SD Card in de opening (9fig. 1): op het display wordt een waarschuwing weergegeven.
WAARSCHUWING Als de SD Card
beschadigd is of niet gelezen kan worden, verschijnt op het display een
waarschuwingsbericht. Als op knop
wordt gedrukt, of na ongeveer 30
seconden, verdwijnt het bericht van
het display.
N
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 55
INSTELLINGEN
55
SD Card Secure removal (SD Card
veilig verwijderen) fig. 40
System serial number
(Serienummer van het systeem)
Map Licence status
(Status kaartlicentie)
Ga voor het verwijderen van de SD
Card als volgt te werk:
❍ druk op de knop MENU en selecteer “Configuration”
(Instellingen);
❍ selecteer de optie “SD Card Management” (Verwerking SD Card);
❍ selecteer de optie “SD Card Secure removal” (SD Card veilig
verwijderen);
❍ verdraai de druk-/draaiknop OK
en selecteer “Ja” om de keuze te
bevestigen;
❍ verwijder de SD Card door deze in
te drukken en vervolgens naar buiten te trekken.
Selecteer de optie “System serial number” (Serienummer van het systeem):
op het display wordt een scherm met
het serienummer van het radio-/
navigatiesysteem weergegeven.
Het radio-/navigatiesysteem voert een
beschermingsregeling voor de kaarten uit: als het systeem een nieuwe SD
Card met kaarten herkent, dan wordt
deze voor een beperkte tijd geactiveerd. Om onbeperkt toegang te krijgen, moet een activeringscode worden
ingevoerd.
Via het SD Card menu, dat bereikt
kan worden via het menu “Configuration” (Instellingen), kan de status
van de licentie worden gecontroleerd.
Ga als volgt te werk:
❍ druk op de knop MENU en selecteer “Configuration” (Instellingen);
❍ selecteer de optie “Map Licence
status” (Status kaartlicentie): op
het display wordt de tijd die de
kaart kan worden gebruikt weergegeven:
– “Limited” (Beperkt): In dat geval worden het resterende aantal kilometers weergegeven;
– “Unlimited” (Onbeperkt).
Map Licence Activation
(Activeren van de kaartlicentie)
Selecteer de optie “Map Licence Activation” (Activeren van de kaartlicentie) om een kaart te activeren: op
het display wordt een invoerscherm
voor de beveiligingscode weergegeven.
Verdraai na het invoeren van de code
de druk-/draaiknop OK en selecteer
“OK” om te bevestigen.
OPMERKING Zie voor meer informatie de instructies die bij de SD Card
zijn geleverd.
Op het display verschijnt het bericht
“Licence activated” (Licentie geactiveerd). Als de code niet juist is ingevoerd, verschijnt op het display het
bericht “Wrong activation key - Please
re-enter” (Activeringscode onjuist - voer
wordt geopnieuw in). Als op knop
drukt, of na ongeveer 15 seconden,
verdwijnt het bericht van het display.
N
fig. 40
L0E2018g
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 56
56
PROBLEMEN TIJDENS DE WERKING
het radio-/navigatiesysteem kan storingen in de werking van het systeem
en problemen door een te hoge temperatuur signaleren en oplossen.
STORINGEN IN
DE WERKING
PROBLEMEN DOOR EEN TE
HOGE TEMPERATUUR
Als een interne storing wordt gesignaleerd, “bevriest” het systeem het laatst
beschikbare scherm en start een
diagnose.
Gedurende enige ogenblikken controleert het systeem de betreffende module om het type storing vast te stellen; als na een bepaalde tijd de storing nog aanwezig is, wordt de beste
oplossing uitgevoerd (bijv. een reset
van de hardware van de betreffende
module).
Als het radio-/navigatiesysteem niet
meer reageert op de bedieningsorganen, kan het systeem handmatig
opnieuw worden gestart door gedurende meer dan 8 seconden de knop
ingedrukt te houden.
Als de temperatuur van een module
van het radio-/navigatiesysteem
(radio, CD-speler enz.) hoger wordt
dan een vastgestelde waarde, signaleert de module zelf de te hoge temperatuur; op het display verschijnt het
bijbehorende bericht.
De betreffende module gaat automatisch beperkt functioneren of wordt
uitgeschakeld. In extreme gevallen
wordt het systeem automatisch uitgeschakeld, totdat de normale bedrijfstemperatuur weer is bereikt; op het
display verschijnt het bijbehorende
bericht.
Het systeem gaat normaal werken als
de normale bedrijfstemperatuur is bereikt.
N
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 57
AANTEKENINGEN
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 58
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 59
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 60
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 61
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 62
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 63
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
530.03.210 Delta I-Nav NL:530.03.210 Delta I-Nav 8-1-09 9:58 Pagina 64
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V.
B. U. After Sales - Importeur voor Nederland:
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175 RA Lijnden
Druknummer 530.03.210 - 11/2008 - 1e Editie
Vervaardigd door Hoogcarspel Grafische Communicatie - Middenbeemster
NEDERLANDS
De gegevens in deze publicatie dienen alleen ter informatie. Lancia behoudt zich het recht voor om op elk moment de in deze publicatie
beschreven modellen om technische of commerciële redenen te wijzigen. Wendt u voor meer informatie tot de Lancia-dealer.
Gedrukt op ecologisch chloorvrij papier.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement