Cd`s en dvd`s maken
Cd’s en dvd’s maken
met uw dvd-brander/cd-brander
De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
®
Hewlett-Packard Company biedt geen enkele garantie met betrekking tot dit materiaal, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid
voor een bepaald doel.
HP is niet aansprakelijk voor fouten in deze handleiding of voor bijkomende of gevolgschade in
verband met de levering, de prestaties of het gebruik van dit materiaal. DE GARANTIEVOORWAARDEN IN DEZE VERKLARING ZIJN, BEHALVE VOOR ZOVER BIJ DE WET
TOEGESTAAN, NIET BEDOELD TER UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE
NORMALE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN
U EN DIENEN ALS AANVULLING OP DERGELIJKE RECHTEN BESCHOUWD TE WORDEN.
HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de
HP software op apparatuur die niet door HP is geleverd.
Dit document bevat eigendomsrechtelijke informatie die door de wetten op het auteursrecht wordt
beschermd. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag gefotokopieerd,
vermenigvuldigd of in een andere taal worden vertaald zonder de vooraf verleende schriftelijke
toestemming van HP.
Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
Verenigde Staten
© 2001-2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Alle rechten voorbehouden.
Hewlett-Packard is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company in de Verenigde
Staten van Amerika en andere landen/regio’s.
Andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Inhoud
Cd’s en dvd’s maken ...................................................................... 1
Functies van de dvd-brander/cd-brander ....................................... 1
Maken van muziek-cd’s met RecordNow!....................................... 1
Cd’s maken voor weergave in de auto of thuis .............................................1
Cd’s maken voor weergave op uw computer ...............................................2
Een muziek-cd maken................................................................................3
Bestanden opslaan op een dvd of cd.............................................. 3
Gegevensbestanden opslaan op schijf ........................................................4
Een dvd of cd kopiëren .................................................................. 5
Een dvd of cd wissen...................................................................... 5
Bestanden verwijderen van een opgenomen gegevensschijf ..........................5
Bestanden verwijderen in RecordNow! .......................................................6
Dvd-films maken............................................................................ 6
Een snelle dvd-film maken ..........................................................................6
Een dvd-film op maat maken ......................................................... 8
Vereisten voor video kopiëren ....................................................................8
Video kopiëren met ShowBiz 2 ..................................................................8
Videobestanden bewerken in ShowBiz 2.....................................................9
Een dvd of vcd-film opnemen met ShowBiz 2 .............................................10
Opgenomen dvd’s bewerken met Showbiz 2 ............................... 12
Uw opgenomen dvd-film afspelen................................................ 12
Uw dvd in InterVideo WinDVD afspelen ....................................................12
Uw dvd in de Windows Media Player afspelen..........................................13
Cd’s en dvd’s maken
iii
Videobestanden opnemen............................................................ 13
Schijflabels ............................................................................................ 13
VHS-videobestanden opnemen op dvd’s....................................... 13
Herstel-cd-dvd’s maken voor de computer.................................... 14
Automatische opnameopties instellen........................................... 14
Informatie betreffende compatibiliteit........................................... 15
Compatibele bestandsformaten ................................................................ 15
Beknopt schijfoverzicht................................................................. 15
Beknopt overzicht software.......................................................... 17
Problemen oplossen ..................................................................... 19
Mijn opname mislukte ............................................................................. 19
Ik kan geen bestanden toevoegen aan mijn muziek-cd ................................ 19
Ik kan geen gegevensbestanden toevoegen aan mijn dvd ........................... 19
Mijn muziek-cd kan niet worden afgespeeld in mijn stereo .......................... 19
De titels van mijn muzieknummers verschijnen niet op mijn cd...................... 19
Ik krijg een foutbericht als ik probeer videobestanden vast te leggen ............ 20
Mijn computer herkent mijn digitale camcorder niet wanneer
ik probeer videobestanden vast te leggen.................................................. 20
Mijn film wordt niet afgespeeld op mijn dvd-speler ..................................... 20
Welke schijven zijn compatibel met mijn dvd- en cd-spelers? ....................... 20
Meer informatie ........................................................................... 20
iv Cd’s en dvd’s maken
Cd’s en dvd’s maken
Uw computer bevat een dvd-brander/cd-brander.
Het is een herschrijfbaar optisch dvd- en cd-station.
Deze handleiding bevat informatie over de functies
van het optisch station en over het gebruik van
sommige van de softwareprogramma’s om dvd’s
en cd’s te maken.
Maken van muziek-cd’s
met RecordNow!
OPMERKING: Branden is een term die in de industrie
gebruikt wordt om het opnemen van informatie op
een dvd of cd te beschrijven. Bij optisch opnemen
wordt een laserstraal gebruikt om informatie op een
schijf te plaatsen, vandaar de term branden.
BELANGRIJK: HP ondersteunt het legale gebruik van
technologie en verleent geen goedkeuring of
aanmoediging voor het gebruik van onze producten
voor andere doeleinden dan deze toegestaan door
het nationale auteursrecht.
Functies van de
dvd-brander/cd-brander
De dvd-brander/cd-brander is een veelzijdig optisch
rw-station waarmee u het volgende kunt doen:
• Audio-, gegevens- en videobestanden opnemen op
dvd’s of cd’s.
• Dvd’s en vcd’s maken die op de meeste dvd-rom-
U kunt RecordNow!™ gebruiken om audio-cd’s te
maken voor weergave in de auto of thuis of op uw
computer.
Cd’s maken voor weergave in de
auto of thuis
1 Klik op Start, kies Alle programma’s,
CD(DVD) Recorder, RecordNow! en klik
vervolgens opnieuw op RecordNow!.
2 Klik op het tabblad
Audioprojecten.
3 Selecteer Audio-cd voor weergave
in de auto of thuis.
stations en op sommige home dvd-spelers kunnen
worden afgespeeld.
• Rechtstreeks opnemen op een dvd of cd vanaf een
digitale of analoge videobron, zoals een digitale
videocamera, een tv-tuner of een videorecorder.
OPMERKING: Uw computer moet een analoge
beeldregistratiekaart hebben om video op te
nemen van een analoog apparaat zoals een
videorecorder.
• Videobestanden van verschillende videobronnen
opslaan, bewerken en bewaren.
• Grote hoeveelheden gegevens opslaan.
• Muziek-cd’s en dvd-films afspelen.
• Gegevens-dvd’s en cd’s lezen.
Cd’s en dvd’s maken
1
4 Plaats een muziek-cd. Selecteer Beeld en
vervolgens uw cd-rom-station om de nummers op
uw cd weer te geven.
Of:
Klik Naar muziek zoeken en vervolgens Bladeren
om de muziekbestanden die u wilt opnemen te
zoeken op uw vaste schijf.
5 Selecteer de nummers die u wilt opnemen en klik
op Toevoegen.
OPMERKING: U kunt op Control (Ctrl) op uw
toetsenbord drukken om meer dan één nummer te
selecteren.
10 Klik op Gereed als het opnemen klaar is.
Klik op ? en selecteer vervolgens RecordNow! Help
voor meer informatie over het opnemen van muziekcd’s met het programma RecordNow!
Cd’s maken voor weergave op
uw computer
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, CD(DVD)
Recorder, RecordNow! en klik vervolgens
opnieuw op RecordNow!.
2 Klik op het tabblad
Audioprojecten.
3 Selecteer Jukebox CD.
4 Klik Naar muziek zoeken en vervolgens Bladeren
om de muziekbestanden die u wilt opnemen te
zoeken op uw vaste schijf.
Of:
Klik op Naar muziek zoeken en vervolgens op
Zoek naar muziek. RecordNow! zoekt op uw
computer naar alle muziekbestanden en plaatst ze
in het venster Muziek op systeem.
OPMERKING: RecordNow! zoekt naar alle
6 Klik op de het pictogram Branden nadat
u alle audiobestanden voor het
muziekproject hebt toegevoegd.
7 Klik op Ja.
8 Plaats de lege cd-r- of cd-rw-schijf wanneer u dit
wordt gevraagd.
OPMERKING: Gebruik een cd-r-schijf als u uw
muziek-cd in uw stereo-installatie thuis of in de
auto wilt afspelen. Cd-rw-schijven kunnen in
sommige geluidsinstallaties niet worden
afgespeeld.
9 Klik op OK. Het is het best om de computer
tijdens de opname niet te gebruiken.
2 Cd’s en dvd’s maken
audiobestanden, zelfs naar de geluiden
van uw besturingssysteem. Als u sommige
van deze geluiden niet wilt weergeven,
kunt u het pictogram Opties (moersleutel)
selecteren en vervolgens het tabblad
Audio. Selecteer Audiobestanden
verbergen die korter zijn dan
(in seconden) en typ het aantal seconden.
5 Selecteer de nummers dat u wilt opnemen en klik
op Toevoegen.
OPMERKING: U kunt op Control (Ctrl) drukken
om meer dan één nummer te selecteren.
6 Klik op het pictogram Branden nadat
u alle audiobestanden voor het
muziekproject hebt toegevoegd.
7 Klik op Ja.
8 Plaats een lege cd-r- of cd-rw-schijf wanneer u dit
gevraagd wordt. Als de cd-rw-schijf niet leeg is,
vraagt RecordNow! u om de schijf te wissen en
begint na het wissen automatisch te schrijven.
OPMERKING: Gebruik een cd-r-schijf als u uw
muziek-cd in uw stereo-installatie thuis of in de
auto wilt afspelen. Cd-rw-schijven kunnen in
sommige geluidsinstallaties niet worden
afgespeeld.
9 Klik op OK. Het is het best om de computer
tijdens de opname niet te gebruiken.
10 Klik op Gereed als het opnemen klaar is.
Klik op ? en selecteer vervolgens RecordNow! Help
voor meer informatie over het opnemen van muziekcd’s met het programma RecordNow!
Een muziek-cd maken
Bestanden opslaan op een
dvd of cd
Gegevens-dvd’s en –cd’s kunnen in tegenstelling tot
muziek-cd’s in meerdere sessies opgenomen worden.
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, CD(DVD)
Recorder, RecordNow! en klik vervolgens
opnieuw op RecordNow!.
2 Selecteer het tabblad
Gegevensprojecten.
3 Plaats een cd-r-, cd-rw-, dvd+r- of dvd+rw-schijf
die leeg is of waarop nog ruimte beschikbaar is in
het station en klik op Gegevensschijf.
BELANGRIJK: HP ondersteunt het legale gebruik van
technologie en verleent geen goedkeuring of
aanmoediging voor het gebruik van onze producten
voor andere doeleinden dan deze toegestaan door
het nationale auteursrecht.
Als u muziekbestanden opneemt, is het belangrijk te
noteren dat:
• Om een muziek-cd in een geluidsinstallatie thuis
of in de auto af te spelen, moet deze opgenomen
zijn als een muziek-cd in cd audio (CDA) formaat
en niet als een gegevens-cd.
• U moet alle muziekbestanden opnemen in één
opnamesessie omdat RecordNow! de cd afsluit als
het branden voltooid is. Op herschrijfbare cd-rwschijven kunt u steeds opnieuw muziekbestanden
opnemen, maar moet u wel alle eerder
opgenomen muziekbestanden eerst wissen.
• Naarmate u muziekbestanden toevoegt aan de
brandsessie, berekent en toont RecordNow! de
beschikbare opnametijd om bijkomende
muziekbestanden te branden.
• U kunt geen nummers opnemen tenzij u een
exacte kopie maakt van een muziek-cd in uw
collectie.
• Als u probeert meer te branden dan wat op een
standaard cd past, geeft RecordNow! een bericht
weer met de waarschuwing dat alle nummers
mogelijk niet op uw schijf passen.
• Als de schijf leeg is, klikt u op Doorgaan.
Of:
• Als de schijf vol is, plaatst u een lege of een
andere schijf waarop nog ruimte is.
Of:
• Als u bestanden aan een schijf toevoegt, volgt u
de instructies op het scherm. U moet mogelijk
op Annuleren klikken, de schijf uitwerpen, ze
opnieuw plaatsen en dan opnemen.
Cd’s en dvd’s maken
3
Of:
• Als u een herschrijfbare schijf aan het wissen
bent, klikt u op Doorgaan.
OPMERKING: Een schijf waaraan kan worden
toegevoegd betekent dat er ruimte beschikbaar is
op die schijf zodat bestanden kunnen worden
toegevoegd. Opgenomen audio-cd’s zijn gesloten
sessie schijven waaraan niets kan worden
toegevoegd.
4 Om uw schijf een naam te geven, selecteert u
Volumelabel en typt u de naam erover. Als u geen
naam typt, zal RecordNow! een naam toekennen
op basis van de opnamedatum.
5 Voeg uw gegevensbestanden toe aan het venster
bestandselectie:
• Klik op de knop Bestanden en mappen
toevoegen, klik op het pictogram door map
bladeren om uw bestand te zoeken en te
selecteren en klik op Toevoegen. Herhaal deze
stap tot alle bestanden toegevoegd werden.
OPMERKING: U kunt de naam wijzigen van de
bestanden in het bestandselectievenster door de
naam te selecteren en de nieuwe naam erover te
typen. Dit heeft geen invloed op de originele
bestanden op de vaste schijf.
6 Klik op het pictogram Branden als al uw
bestanden werden toegevoegd.
7 Klik op Gereed als het opnemen klaar is.
Klik op ? en klik vervolgens RecordNow! Help voor
meer informatie over het opnemen van gegevenscd’s met het programma RecordNow!
Gegevensbestanden opslaan op
schijf
Als u gegevensbestanden op een schijf opslaat, is het
belangrijk het volgende te noteren:
• U kunt tijdens een latere opnamesessie nieuwe
gegevensbestanden aan een cd-r- of dvd+r-schijf
toevoegen, tot de schijf vol is. Voor dvd+r-schijven
moet u de correcte instelling selecteren in
RecordNow! om bestanden tijdens een latere
sessie op te nemen. Hiervoor doet u het volgende:
plaats de opgenomen dvd, open RecordNow!, klik
op de knop Opties, selecteer het tabblad
Geavanceerd, selecteer de gewenste opnameoptie
en klik op OK.
• Als u bestanden opneemt met dezelfde naam als
eerder opgenomen bestanden, werkt RecordNow!
het bestand bij en wordt de vorige versie
overschreven.
• Met RecordNow! kunt u bestandsnamen en titels
van bestanden die u wilt opnemen en van eerder
opgenomen bestanden wijzigen.
• Naarmate u gegevensbestanden die u wenst op te
Of:
• Sleep uw bestand van het bureaublad of vanuit
gelijk waar in de Windows Verkenner naar het
bestandselectievenster. Herhaal deze stap totdat
alle bestanden werden toegevoegd.
4 Cd’s en dvd’s maken
nemen selecteert, berekent en toont RecordNow!
de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is op uw
schijf.
Een dvd of cd kopiëren
BELANGRIJK: HP ondersteunt het legale gebruik van
technologie en verleent geen goedkeuring of
aanmoediging voor het gebruik van onze producten
voor andere doeleinden dan deze toegestaan door
het nationale auteursrecht.
4 Klik op Schijf wissen
5 Klik op Ja om te bevestigen dat u de schijf wilt
wissen.
Bestanden verwijderen van een
opgenomen gegevensschijf
Met RecordNow! kunt u een kopie maken van een
muziek- of gegevensschijf uit uw collectie. U kunt
geen commerciële dvd’s kopiëren omdat deze
beschermd zijn door auteursrechten en gecodeerd
zijn om illegaal kopiëren te voorkomen.
RecordNow! kan geen bestanden wissen van
recordable (eenmaal opnemen) dvd’s of cd’s, maar
bestanden die eerder opgenomen werden, kunnen
worden verwijderd. Als u een opgenomen bestand
verwijdert van een gegevens-dvd+r of -cd-r, is de
schijfruimte verloren en kan ze niet worden gebruikt
voor nieuwe opnames.
Om een kopie te maken van een muziek- of
gegevensschijf uit uw collectie:
Om gegevensbestanden te verwijderen van een
opgenomen dvd of cd:
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, CD(DVD)
Recorder, RecordNow! en klik vervolgens
opnieuw op RecordNow!.
2 U kunt het tabblad Audioprojecten,
Gegevensprojecten of Reservekopieprojecten
selecteren.
3 Selecteer Exacte kopie.
4 Plaats de cd of dvd die u wilt kopiëren.
5 Klik op het pictogram Branden.
6 Plaats een lege dvd of cd in het station en
klik op OK.
7 Klik op Gereed als het opnemen klaar is.
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, CD(DVD)
Recorder, RecordNow! en klik vervolgens
opnieuw op RecordNow!.
2 Selecteer het tabblad
Gegevensprojecten.
3 Plaats de schijf waarvan u
bestanden wilt wissen. Als een venster Auto Play
geopend wordt, klikt u op Annuleren.
4 Klik op Gegevensschijf.
Een dvd of cd wissen
5 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen
en klik op het pictogram Verwijderen. U
moet minstens één bestand hebben op uw
gegevensschijf om ze opnieuw op te nemen.
U kunt RecordNow! gebruiken om alle soorten
bestanden te wissen van herschrijfbare dvd’s en cd’s,
zodat bijna de volledige schijfruimte beschikbaar
wordt voor nieuwe opnames.
Als u probeert een video- of muziekbestand op te
nemen op een herschrijfbare schijf waarop al
bestanden staan, vraagt het brandprogramma u om
de schijf eerst te wissen.
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, CD(DVD)
Recorder, RecordNow! en klik vervolgens
opnieuw op RecordNow!.
2 Plaats de dvd+rw of cd-rw die u wilt wissen. Als
een venster Auto Play geopend wordt, klikt u op
Annuleren.
3 Selecteer het tabblad
Gegevensprojecten.
Cd’s en dvd’s maken
5
6 Klik op Ja.
Een snelle dvd-film maken
7 Klik op het pictogram Branden om uw
gegevensschijf op te slaan zonder de bestanden
die u gewist hebt.
Om een snelle dvd-film te maken via ArcSoft
ShowBiz 2:
8 Klik op Gereed als het opnemen klaar is.
Bestanden verwijderen in
RecordNow!
Als u bestanden verwijdert in RecordNow!, is het
belangrijk het volgende te noteren:
• Als u een opgenomen bestand verwijdert van een
gegevens-dvd+r of -cd-r, is de schijfruimte
verloren en kan ze niet worden gebruikt voor
nieuwe opnames.
• U kunt geen muziekbestanden verwijderen van
eerder opgenomen muziek-cd’s, maar u kunt
muziekbestanden verwijderen uit het venster
Bestandselectie in RecordNow! voor u de
bestanden op uw schijf opneemt.
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, Video,
ArcSoft ShowBiz 2 en klik vervolgens op
ShowBiz 2 Wizard. Selecteer in dit venster
Een “Quick DVD” creëren.
2 Plaats een lege dvd+r- of dvd+rw-schijf in het
station:
• Als uw dvd+rw-schijf bestanden bevat, vraagt
ShowBiz 2 u deze te wissen. Klik op Ja om de
schijf te wissen.
• Als er op de dvd reeds gegevens staan, opent
het venster Auto Play zich. Als dit gebeurt, klikt
u op Annuleren.
3 Als het venster met de wizard Quick dvd zich
opent, selecteert u uw station en klikt u op
Volgende.
• U moet een lege cd gebruiken om een muziek-cd
te maken.
• Als u bestanden verwijdert uit het venster
Bestandselectie in RecordNow! voor de schijf
opgenomen is, heeft dit geen invloed op de
beschikbare schijfruimte. Als u een bestand
verwijdert van een cd-r of dvd+r nadat de schijf
opgenomen werd, is de beschikbare schijfruimte
verloren.
Dvd-films maken
Met uw dvd-brander/cd-brander kunt u uw
thuisfilms in enkele eenvoudige stappen vastleggen,
kopiëren, bewerken en opnemen via het ArcSoft
ShowBiz® 2 softwareprogramma.
Als u enkel een videobestand wilt kopiëren van uw
digitale camcorder naar een dvd in weinig stappen,
volgt u de instructies in “Een snelle dvd-flm maken”.
Als u een videoproject wilt maken dat verschillende
videobestanden, diashows en dvd-menu-items
combineert, raadpleegt u het deel “Een dvd-film op
maat maken”.
Met beide opties kunt u de dvd-film later opnieuw
bewerken indien gewenst.
6 Cd’s en dvd’s maken
4 Sluit uw digitale video camcorder of ander
digitaal videoapparaat aan op de FireWire
(IEEE 1394)-poort van uw computer. Zorg
ervoor dat uw toestel ingeschakeld is en zich in de
afspeelmodus bevindt. Als een venster Auto Play
verschijnt, klikt u op Annuleren.
5 Selecteer uit de keuzelijst uw videobron en klik op
Volgende.
8 Gebruik de afspeeltoetsen van de digitale
camcorder op het scherm om de plaats te
zoeken in uw video vanaf waar u de opname naar
schijf wilt beginnen en klik op de knop Pauze.
OPMERKING: Als u het eindpunt instelt, beëindigt
ShowBiz 2 automatisch de opname na de
tijdsspanne die u hebt opgegeven. U kunt de
opname ook handmatig stoppen als u wenst.
6 Als het venster Ontwerp uw dvd verschijnt:
• Typ een titel voor uw video in het vak Titel.
• Typ de datum die u wilt laten verschijnen in uw
videobestand.
• Selecteer een achtergrond voor uw dvd-menu
uit de keuzelijst.
• Plaats een vinkje in het vakje Een reservekopie
van een video maken om een kopie te bewaren op
uw vaste schijf en klik op het mappictogram
naast het selectievakje.
7 Als het venster Opslaan als verschijnt, typt u een
bestandsnaam, selecteert u het bestandsformaat
uit de keuzelijst en klik u op OK. Uw bestanden
worden automatisch gekopieerd in de map Mijn
video’s als u het pad niet gewijzigd hebt. Klik op
Volgende.
9 Klik op de knop Opnemen om te beginnen met
het opnemen van uw videobestand.
10 Klik op de knop Stop om de
opname te beëindigen of wacht tot
de tijd die u hebt opgegeven, afloopt.
11 Indien nodig, klik op Ja. ShowBiz 2 begint
automatisch het proces van het maken van de dvd.
12 ShowBiz 2 werpt uw schijf uit nadat het
opnameproces voltooid is.
Cd’s en dvd’s maken
7
Een dvd-film op
maat maken
Met deze software die bij uw computer geleverd
wordt, kunt u dvd’s op maat maken door meerdere
bronvideo’s en diashows toe te voegen. In dit deel
leert u:
• Uw thuisvideobestanden over te brengen naar uw
vaste schijf.
• Videobestanden te bewerken en het uitzicht en de
opmaak van het dvd-menu aan te passen.
• Uw videoproject op te nemen op een dvd of cd.
Vereisten voor video kopiëren
Video kopiëren met ShowBiz 2
Om uw digitale videobestanden (DV) over te
brengen naar uw vaste schijf via het programma
ArcSoft ShowBiz 2:
1 Sluit uw digitale video camcorder of
ander digitaal videoapparaat aan op
de FireWire (IEEE 1394)-poort van uw
computer. Zorg ervoor dat uw toestel
ingeschakeld is en zich in de afspeelmodus
bevindt.
2 Selecteer in het venster Digitaal videoapparaat
DV Capture and Edit en klik op OK.
3 Zorg ervoor dat de knop Opnemen geselecteerd
is. Uw videobestand zou moeten verschijnen in
het voorbeeldvenster.
U kunt videobestanden kopiëren (vastleggen) op uw
vaste schijf via het programma ArcSoft ShowBiz 2.
Om video te kopiëren heeft uw computer ofwel een
FireWire (IEEE 1394)-poort nodig om de video te
kopiëren van een digitale videocamera (DV) of een
analoge beeldregistratiekaart om video te kopiëren
van een tv, een videorecorder of een analoge
videocamera.
Om videobestanden te kopiëren, moet u:
• Uw digitaal videoregistratieapparaat juist
aansluiten.
• Uw apparaat inschakelen en in afspeelmodus
zetten.
• Ervoor zorgen dat het programma dat u wilt
gebruiken, uw digitaal of analoog apparaat kan
detecteren.
4 Selecteer de knop Afspelen in het venster
weergave videobestand om uw videobestand
vooraf te bekijken voor u het opneemt.
OPMERKING: U moet mogelijk uw apparaat
uitschakelen en opnieuw inschakelen opdat het
programma het zou detecteren.
5 Selecteer de knop Live in het venster
videoweergave als u klaar bent om uw bestand op
te nemen.
Als uw computer zowel een digitale als een analoge
beeldregistratiekaart heeft, moet u de correcte
videobron selecteren in het videoprogramma.
Raadpleeg het Help-menu in het videoprogramma
dat u gebruikt voor meer informatie over het
selecteren van uw videobron.
6 Gebruik de knoppen om de videocamera te
bedienen op het tabblad Video om de
plaats in de video te vinden vanaf waar u wilt
beginnen kopiëren en klik dan op de knop Pauze.
7 Klik op de knop Opnemen om te
beginnen met het opnemen van uw
videobestand.
8 Cd’s en dvd’s maken
8 Als het venster Opslaan als verschijnt, selecteert u
de tekst en typt u een bestandsnaam, selecteer uw
videoformaat uit de keuzelijst, stel de capture-tijd
in (standaard is 2 uur), klik op de knop Opnemen
en klik op OK.
Videobestanden bewerken in
ShowBiz 2
Gebruik de bewerkingsmodule van ArcSoft ShowBiz
2 om uw aangepast videobestand te maken. In de
modus bewerken kunt u het volgende toevoegen:
•
•
•
•
•
Foto’s en videobestanden.
Audio- en muzieknummers.
Teksteffecten.
Scène-overgangen.
Speciale effecten.
U kunt uw videoprojecten later als u klaar bent op
een schijf opnemen. Als u uw videobestanden niet
wilt bewerken, kunt u naar “Een dvd of vcd-film
opnemen met ShowBiz 2” gaan.
Om uw videobestanden te bewerken:
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, Video,
ArcSoft ShowBiz 2 en klik vervolgens op
ShowBiz 2.
9 Klik op de knop Stop om te
stoppen met het opnemen van uw
videobestand. Uw videobestand wordt verwerkt
en automatisch opgeslagen in uw map Mijn
video’s op uw vaste schijf. Als u uw videobestand
opslaat, verschijnt het in het hoofdvenster van
ShowBiz 2.
2 Selecteer Ophalen uit Album.
3 Selecteer de knop Bewerken.
4 Selecteer de keuzelijst album en selecteer uw
gekopieerde videobestand.
10 U kunt uw gekopieerde video
vooraf bekijken door in het venster
Opnemen te klikken op Playback en vervolgens de
knop Afspelen te selecteren.
Cd’s en dvd’s maken
9
5 Als uw videobestanden al op de vaste schijf staan,
klikt u op het Mappictogram, blader en selecteer
uw videobestand en klik op Openen.
6 Sleep videobestanden uit het album of mediavak
naar het storyboardgedeelte of tijdlijngedeelte van
het venster.
12 Selecteer Bestand en klik vervolgens op Project
opslaan om uw videoproject op te slaan op uw
vaste schijf. Met deze optie kunt u bijkomende
wijzigingen maken aan uw videobestanden voor u
ze opneemt op schijf of op uw vaste schijf. Uw
gekopieerde videobestand verschijnt in de Albumkeuzelijst in ShowBiz 2.
Raadpleeg het menu Help in ShowBiz 2 voor meer
informatie over het bewerken van videobestanden.
Een dvd of vcd-film opnemen met
ShowBiz 2
7 Selecteer de bewerkingstabbladen (Tekst,
Overgangen en Effecten) om uw videobestand te
bewerken. Voor tekst, selecteer uw opties en klik
op OK voor elk item dat u wilt wijzigen. Voor
overgangen en effecten, selecteer een item en sleep
het naar het storyboard. Raadpleeg het menu Help
in ShowBiz 2 voor meer informatie over het
bewerken van videobestanden.
8 Klik op de knop Exporteren om uw bewerkt
bestand te kopiëren naar:
•
•
•
•
Uw vaste schijf
Uw digitale videocamera
Een e-mailbestand
Een VHS-apparaat (de computer vereist een
videokaart of een beeldregistratiekaart met
S-video of composiet out en de VHS-audiobron
moet aangekoppeld zijn aan de speaker outaansluiting).
OPMERKING: U kunt een videobestand naar een
dvd opnemen zonder het op uw vaste schijf op
te slaan door te klikken op de knop Maken. Zie
“Dvd of vcd opnemen met menu’s.”
9 Selecteer uw videotype.
10 Klik op Start. Als het venster Opslaan als
verschijnt, typt u een bestandsnaam in en klikt
u op Opslaan. ShowBiz 2 verwerkt uw
videobestand.
11 Klik op OK als het bestand met succes
gekopieerd werd.
10 Cd’s en dvd’s maken
Met ArcSoft Showbiz 2 kunt u videobestanden
kopiëren, bewerken en opnemen om dvd’s en vcd’s
te maken die afgespeeld kunnen worden in de
meeste dvd-rom-stations en in sommige dvd-spelers.
OPMERKING: In ShowBiz 2 kunt u verschillende
videobestanden combineren in één ShowBiz 2-project
en vervolgens het volledige dvd-project opnemen op
een dvd+r- of dvd+rw-schijf.
Een vcd of dvd opnemen zonder
menu’s
1 Klik op Start, kies Alle programma’s, Video,
ArcSoft ShowBiz 2 en klik vervolgens op
ShowBiz 2.
2 Selecteer Ophalen uit Album.
3 Selecteer uw videobestanden uit de
album-keuzelijst en sleep ze naar het
storyboard/tijdlijngedeelte van het venster.
Of:
Open een bestaand ShowBiz 2-project door te
klikken op het menu Bestand en selecteer Project
openen. Zoek uw videoproject, selecteer het en
klik vervolgens op Openen.
Of:
Klik op het Mappictogram, blader om uw
videobestanden te selecteren, klik op Openen, klik
op OK, sleep dan het videobestand naar het
storyboard/tijdlijngedeelte.
4 Klik op de knop Maken.
Een vcd of dvd opnemen met menu’s
5 Selecteer het tabblad Dvd-video of Video-cd.
6 Selecteer Een dvd branden om een dvd zonder
menu’s te maken.
Als u titels, kaders, achtergronden en
hoofdstukknoppen wilt toevoegen aan uw dvd of
vcd, kunt u de aanpassingsknoppen gebruiken die
besproken worden in de volgende procedure. Als u
deze optie selecteert, kunt u een nieuwe achtergrond
toevoegen en hoofdstukknoppen of submenu’s
toevoegen.
7 In het venster Naar dvd of cd exporteren:
a Selecteer uw station uit de keuzelijst.
b Typ een bestandsnaam.
c Plaats een vinkje in het selectievakje Een kopie
opslaan op schijf, en selecteer een plaats om uw
kopie te plaatsen.
d Klik op OK.
1 Volg stap 1 tot 5 in de vorige procedure, “Een dvd
of vcd-film opnemen met ShowBiz 2.”
2 Selecteer Een dvd ontwerpen of Een vcd
ontwerpen.
8 Klik op Ja.
9 Plaats een lege cd of dvd. Als de schijf niet leeg is,
vraagt ShowBiz 2 u om ze te wissen voor u uw
dvd opneemt. Volg de instructies op het scherm
om het opnameproces te voltooien. De schijf
wordt automatisch uitgeworpen als de opname
voltooid is.
3 Selecteer het tabblad Media om
bijkomende videobestanden aan uw dvdproject toe te voegen. Selecteer uw bestand,
klik op de pijlknop en vervolgens op Ja.
4 Selecteer het tabblad Thema’s om één van de dvdmenuachtergronden te selecteren.
• Selecteer de achtergrond en klik op de pijlknop
om deze toe te voegen als uw dvdmenuachtergrond.
Of:
• Klik op de knop Nieuwe achtergrond, selecteer
een afbeelding op uw vaste schijf en klik op
Openen.
Cd’s en dvd’s maken
11
5 Klik op het tabblad Aanpassen om de stijl voor
uw menuknoppen te selecteren.
a Selecteer een kaderstijl, selecteer uw menuknop
en klik op de pijlknop om deze aan uw dvdmenu toe te voegen.
b Selecteer de opmaakstijl en klik op de pijlknop
om deze toe te voegen aan uw dvd-menu.
6 Selecteer het tabblad Tekst en selecteer de tekst
van uw dvd-titel of menuknoppen en selecteer uw
lettertypestijl.
7 Klik op het tabblad Hoofdstukken instellen om
de miniatuurafbeeldingen voor uw
hoofdstukknoppen te selecteren en om de
hoofdstukonderbrekingen in uw videobestand in
te stellen.
8 Klik op het tabblad Schijf schrijven en klik op de
knop Start.
9 Type een naam voor uw videoproject en klik op
Opslaan.
10 Als het venster Schijf schrijven opties opent,
selecteert u uw instellingen en klikt u op OK.
11 Plaats een lege cd of dvd. Als de schijf niet leeg is,
vraagt ShowBiz 2 u om ze te wissen voor u uw
dvd opneemt. Volg de instructies op het scherm
om het opnameproces te voltooien. De schijf
wordt automatisch uitgeworpen als de opname
voltooid is.
Opgenomen dvd’s
bewerken met Showbiz 2
Met het programma ArcSoft ShowBiz 2 kunt u uw
dvd-projecten bewerken nadat u ze op een schijf hebt
opgenomen. U kunt wijzigingen opnieuw opnemen
op dezelfde dvd+rw-schijf. Als u videobestanden op
een dvd+r-schijf hebt opgenomen, moet u een lege
dvd+r-schijf gebruiken om uw gewijzigde
videobestanden op te nemen.
OPMERKING: ShowBiz 2 kan geen opgenomen vcd
bewerken.
Een opgenomen dvd-film bewerken:
1 Plaats de opgenomen dvd in een dvd-brander/
cd-brander. Als het venster AutoPlay verschijnt,
selecteert u Geen actie ondernemen en klikt
u op OK.
2 Klik op Start, kies Alle programma’s, Video,
indien aanwezig, ArcSoft ShowBiz 2, ShowBiz
Wizard, selecteer het keuzemenu Een dvd maken,
en klik op ShowBiz dvd bewerken.
3 Selecteer het pictogram van de dvd-brander als
het venster Map selecteren verschijnt en klik
vervolgens op OK.
Of:
Als uw schijf al in het station zit en ArcSoft open
is, sluit u het venster Map selecteren, klik op het
menu Bestand en selecteer ArcSoft dvd
bewerken.
4 Breng de wijzigingen aan in het videobestand.
5 Selecteer het tabblad Schijf schrijven en klik
vervolgens op Start.
6 Selecteer Huidige schijf bijwerken of Een nieuwe
schijf maken en klik op OK. Uw herschrijfbare
schijf is opnieuw opgenomen.
7 Klik op OK om het bijwerken van uw schijf te
voltooien en klik opnieuw op OK.
Uw opgenomen dvd-film
afspelen
U kunt de programma’s InterVideo® WinDVD™ of
Windows Media Player gebruiken om uw films af
te spelen.
Uw dvd in InterVideo WinDVD
afspelen
1 Plaats uw dvd of video-cd (vcd) in een dvdstation. Selecteer Dvd-film afspelen met
InterVideo WinDVD in het venster AutoPlay en
klik vervolgens op OK. Het programma
InterVideo WinDVD wordt automatisch geopend.
Of:
Als het programma niet automatisch start, klikt u
op Start, kiest u Alle programma’s, Video,
InterVideo WinDVD Player en klikt u vervolgens
op InterVideo WinDVD 4.
12 Cd’s en dvd’s maken
Videobestanden opnemen
De videokwaliteit hangt af van de kwaliteit van de
bronbestanden, de snelheid van de pc en de grafische
bewerkingsmogelijkheden.
Als u hulp nodig hebt om dvd-films te maken of op
te nemen, raadpleegt u de Help-bestanden in de
programma’s voor videobewerking en –opname.
OPMERKING: Uw dvd-brander/cd-brander zal geen
commercieel beschikbare dvd-films kopiëren. De
meeste commerciële films zijn gecodeerd om
onbevoegd kopiëren te voorkomen.
Schijflabels
2 Gebruik het bedieningspaneel van InterVideo
WinDVD om uw dvd of vcd af te spelen.
InterVideo WinDVD kan dvd-menu’s weergeven
voor zowel dvd’s als vcd’s.
Uw dvd in de Windows Media
Player afspelen
1 Plaats uw dvd in een dvd-station. Selecteer Dvdfilm afspelen met Windows Media Player in het
venster AutoPlay en klik vervolgens op OK.
Mogelijk moet u Windows Media Player instellen
als u het programma voor de eerst keer opent.
Of:
Als het programma niet automatisch start, klikt u
op Start, en klikt u vervolgens op Windows
Media Player.
2 Gebruik het bedieningspaneel van de Windows
Media Player om uw dvd af te spelen.
OPMERKING: Het menu formatteren van
WAARSCHUWING: Gebruik geen
kleeflabels om uw dvd’s te voorzien van
een label. Ze kunnen de dvd
onregelmatig doen afspelen. Schrijf in de
plaats hiervan met een viltstift op de dvd
om deze van een label te voorzien.
VHS-videobestanden
opnemen op dvd’s
Om VHS-videobestanden op te nemen op dvd’s:
• Moet uw computer een analoge
beeldregistratiekaart hebben die u kunt aansluiten
op een videorecorder of op een andere analoge
videobron.
• Moet de video-opnamesoftware analoge
beeldregistratieapparaten ondersteunen.
• Moet u een videorecorder aansluiten op een
analoge videopoort op de computer, de videoopnamesoftware openen, het juiste videoinvoerapparaat selecteren en de instructies op het
scherm volgen.
gemaakte video-cd’s verschijnt niet in de
Windows Media Player.
Cd’s en dvd’s maken
13
Herstel-cd-dvd’s maken
voor de computer
Voor meer informatie over het maken van herstel-cddvd’s, raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij uw
computer geleverd werd.
Automatische
opnameopties instellen
Als u een cd of dvd in uw dvd-brander/cd-brander
plaatst, geeft Microsoft® Windows® XP u mogelijk
opties voor het soort schijf dat u plaatst.
OPMERKING: Als u een lege dvd in uw
dvd-brander/cd-brander plaatst, verschijnt geen
optievenster. U moet het programma dat u wilt
gebruiken met uw dvd openen en vervolgens een
actie uitvoeren.
Als dit venster met opties niet verschijnt, klik dan op
Start, Deze computer, klik met de rechtermuisknop
op het pictogram van de dvd-brander/cd-brander en
kies vervolgens een van de beschikbare opties.
U kunt ook een programma openen voor u een schijf
plaatst. Nadat het programma geopend is, selecteert
u een actie en volgt u de instructies op het scherm
van het programma.
U kunt een specifieke actie automatisch laten
uitvoeren telkens u een lege cd in het station plaatst
door het vakje De geselecteerde actie altijd uitvoeren te
selecteren.
Als u later beslist dat u de optie die u hebt ingesteld
wilt wijzigen:
1 Klik op Start.
2 Klik op Deze computer.
3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van de dvd-brander/cd-brander en selecteer
Eigenschappen.
4 Klik op de tab Autoplay.
5 Klik op Selecteer een actie om uit te voeren,
selecteer een actie en klik op OK.
Of:
Klik op Vraag me elke keer om een actie te
kiezen en klik vervolgens op OK.
Als u een lege of gegevensschijf plaatst, verschijnt
een venster met opties voor lege of gegevensschijven.
Als de optie die u wenst niet wordt weergegeven,
kunt u Geen actie ondernemen selecteren en op OK
klikken. Het venster sluit en u kunt dan handmatig
een andere optie selecteren via het menu Start op het
bureaublad.
Hier zijn enkele van de andere opties waaruit u
kunt kiezen.
• Om de bestanden op de schijf die u in het station
Als u bijvoorbeeld een lege cd-rw-schijf plaatst, kunt
u kiezen uit de volgende opties:
•
• Map van beschrijfbare cd openen met Windows
•
•
Verkenner.
Een schijf maken met RecordNow!.
Geen actie ondernemen.
14 Cd’s en dvd’s maken
•
hebt geplaatst te bekijken, klikt u op Start,
Deze computer en vervolgens klikt u met
de rechtermuisknop op het pictogram
dvd-brander/cd-brander en kiest u Verkennen.
Om de bestanden op de schijf die u in het station
hebt geplaatst te bekijken, klikt u op Start, Deze
computer en dubbelklikt u vervolgens op het
pictogram dvd-brander/cd-brander.
Een bepaald programma openen gaat als volgt:
klik op Start, selecteer Programma’s en klik
vervolgens op het gewenste programma.
Informatie betreffende
compatibiliteit
Een belangrijke eigenschap van de dvd-brander/
cd-brander is zijn grote mate van compatibiliteit met
andere optische stations en cd- en dvd-spelers.
• De cd’s die u creëert, kunt u afspelen op de meeste
geluidsinstallaties voor thuis of in de auto en in de
meeste computer dvd-rom- en cd-rom-stations.
OPMERKING: Cd-r-schijven zijn meer compatibel
met geluidsinstallaties voor thuis of in de auto dan
cd-rw-schijven.
• De dvd’s die u creëert zijn compatibel met de
meeste dvd-videospelers en met de meeste
computer dvd-rom-stations.
Uw dvd-brander/cd-brander leest van en schrijft
naar praktisch elk type optische schijf. De
schrijfsnelheden voor de dvd-brander/cd-brander
zijn snel, zodat snelle opnamesnelheden gerealiseerd
worden.
BELANGRIJK: De dvd-brander/cd-brander kan niet
opnemen op dvd-r-, dvd-rw- of dvd-ram-schijven.
Gebruik voor opnames dvd’s met een “+” in
hun naam.
Compatibele bestandsformaten
Dvd+r-schijven
• Kunnen niet gewist of opnieuw beschreven
•
•
•
•
•
Dvd+rw-schijven
• Kunnen niet gewist en opnieuw beschreven
•
•
•
Layer 2-bestanden voor dvd’s
Uw dvd-brander/cd-brander leest en schrijft de
volgende videoformaten:
• MPEG-1 en MPEG-2
• AVI en WMV
worden.
Kunnen tot 4,7 GB bevatten – het equivalent
van zeven cd’s.
Kunnen tot 2 uur videobestanden schrijven,
afhankelijk van de opnamekwaliteit.
Kunnen gebruikt worden om een back-up te
maken van bestanden op de vaste schijf die u
periodiek kunt bijwerken.
Cd-r’s
• Kunnen niet gewist of opnieuw beschreven
Uw dvd-brander/cd-brander leest en schrijft de
volgende audioformaten:
• WAV, MP3, WMA, en CDA voor cd’s
• WAV-, MPEG-1-, MPEG-2-, WMA- en
worden. Met sommige programma’s zoals
RecordNow! kunt u gegevens schrijven in
meerdere sessies tot de schijf vol is.
Kunnen geen dvd+r bewerken die als een
dvd-film geschreven werd.
Kunnen tot 4,7 GB bevatten – het equivalent van
zeven cd’s.
Kunnen tot 2 uur videobestanden schrijven,
afhankelijk van de opnamekwaliteit.
Zijn compatibel met meer dvd-branders en
–spelers dan een dvd+rw-schijf.
Kunnen gebruikt worden om een back-up te
maken van bestanden op uw vaste schijf.
•
•
•
worden. Met sommige programma’s zoals
RecordNow! kunt u gegevens schrijven in
meerdere sessies tot de schijf vol is.
Kunnen tot 80 minuten aan muziekbestanden
bevatten of tot 99 nummers.
Kan tot 700 MB gegevens bevatten, afhankelijk
van de cd.
Kunnen gebruikt worden om opslagschijven te
maken voor bestanden op uw vaste schijf.
Beknopt schijfoverzicht
Cd-rw’s
• Kunnen gewist en opnieuw beschreven worden.
• Kunnen tot 80 minuten aan muziekbestanden
U kunt dvd+rw-, dvd+r-, cd-rw- en cd-r-schijven in
de dvd-brander/cd-brander gebruiken.
• Kan tot 700 MB gegevens bevatten, afhankelijk
bevatten of tot 99 nummers.
van de cd.
• Kunnen gebruikt worden om opslagschijven te
maken voor bestanden op uw vaste schijf.
Cd’s en dvd’s maken
15
Lengte van video-opname
Instelling videokwaliteit
Schijftype
Goed
Beter
Beste
4,7 GB dvd+rw, dvd+r
180 minuten
120 minuten
60 minuten
700 MB cd-rw, cd-r
27 minuten
18 minuten
9 minuten
650 MB cd-rw, cd-r
24 minuten
16 minuten
8 minuten
OPMERKING: De videokwaliteitsinstellingen en opnamelengtes kunnen variëren.
Schijfeigenschappen en -compatibiliteit
Schijf
Bestandstype
Hierop kan
opgenomen
worden
Cd-rom
Gegevens
Nee
Ja
Nee
Nee
Music
Nee
Ja
Ja
Verschilt per model
Gegevens
Ja
Ja
Nee
Nee
MP3-muziek
Ja
Ja
Verschilt per model
Verschilt per model
Gegevens
Ja
Ja
Nee
Nee
MP3-muziek
Ja
Ja
Verschilt per model
Verschilt per model
Dvd-rom
Gegevens
Nee
Ja
Nee
Nee
Dvd-film
Nee
Ja
Nee
Ja
Dvd+r
Gegevens
Ja
Ja
Nee
Nee
Dvd-film
Ja
Ja
Nee
Verschilt per model
Gegevens
Ja
Ja
Nee
Nee
Dvd-film
Ja
Ja
Nee
Verschilt per model
Dvd-film
Nee
Ja
Nee
Verschilt per model
CD-R
CD-RW
DVD+RW
vcd
Afspeelbaar
in computer
Afspeelbaar in
geluidsinstallatie
thuis en in de auto
Afspeelbaar
in autonome
dvd-speler
OPMERKING: Raadpleeg voor de laatste informatie over schijfcompatibiliteit voor uw computer, de volgende
website: http://www.hp.com
16 Cd’s en dvd’s maken
Beknopt overzicht optisch station
Het optisch station kan
Cd’s, cd-r’s en cd-rw’s lezen
Cd-rom
Cd-rw, cd-r
Dvd-rom
X
X
X
X
X
X
X
X
Dvd’s lezen
Dvd+rw/+r
Combo cd-rw/dvd
Gegevens op een cd lezen
X
X
X
X
X
Muziek afspelen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gegevens of muziek opnemen
voor opslag
X
Dvd-films bekijken
X
Dvd-films opnemen
X
Computerspelletjes spelen
X
X
Beknopt overzicht software
U start de softwareprogramma’s van de dvdbrander/cd-brander als volgt: klik op Start op de
taakbalk, kies Alle programma’s, selecteer de
programmamap en klik vervolgens op het
programma om de software te starten. Raadpleeg de
volgende tabel om te bepalen welke de beste
programma’s zijn voor de taken die u wilt uitvoeren.
OPMERKING: U kreeg mogelijk een software update
cd meegeleverd met uw computer. U moet mogelijk
deze cd installeren voor u de dvd-brander/cdbrander gebruikt. Volg daarvoor de installatieinstructies die bij de cd werden geleverd.
X
X
X
De computer wordt geleverd met diverse vooraf
geïnstalleerde programma’s die u kunt gebruiken
met de dvd-brander/cd-brander:
•
•
•
•
•
•
Windows Media Player
RealOne Player
Windows Movie Maker 2.0
InterVideo WinDVD
RecordNow!
ArcSoft ShowBiz 2
OPMERKING: Sommige programma’s in de lijst
hierboven zijn mogelijk niet beschikbaar met uw
computermodel.
Uw computer werd geleverd met de volgende
programma’s. Gebruik deze tabel om te ontdekken
wat u met elk programma kunt doen.
Software
Met dit programma kunt u
Windows Media
Player
• Muziek-cd’s, MP3 en andere audiobestanden afspelen.
• DVD-films afspelen. (Windows Media Player kan enkel dvd’s afspelen als een ander
dvd-afspeelprogramma zoals InterVideo WinDVD geïnstalleerd is.)
• Windows Movie Maker-bestanden afspelen.
• Muziekbestanden opnemen.
• Digitale bestanden organiseren in een bibliotheek om geschreven of beluisterd te worden.
RealOne Player
• Muziek-cd’s, MP3 en andere audiobestanden afspelen.
• DVD-films afspelen. (RealOne Player kan enkel dvd’s afspelen als een ander
dvd-afspeelprogramma zoals InterVideo WinDVD geïnstalleerd is.)
• Video-cd’s afspelen.
• Muziekbestanden opnemen.
• Digitale bestanden organiseren in een bibliotheek om geschreven of beluisterd te worden.
Cd’s en dvd’s maken
17
Software
Met dit programma kunt u
Windows Movie
Maker 2.0
• Audio-, video- en andere mediabestanden importeren van een videoband, een audioband, een
webcamera of een televisie-uitzending.
• Audio- en videobestanden opnemen om een videoproject te creëren dat een Windows Mediabronbestand met de extensie .wmv wordt.
Bestanden bewerken en vooraf bekijken.
Films verzenden via e-mail of naar een webserver.
Muziekbestanden toevoegen (MP3).
Audiobestanden zoals .mp3, .asf, of .wma; videobestanden zoals .wmv, .asf, .avi, of .mpg; of
beeldbestanden zoals .jpg of .gif importeren.
• avi- en mwv (Windows Media Video)-bestanden creëren.
•
•
•
•
InterVideo WinDVD
• Video-cd’s (vcd) en dvd-films afspelen.
• Raadpleeg de documentatie van uw computer voor meer informatie over het afspelen van dvd’s
met InterVideo WinDVD.
RecordNow!
• Muziek- en gegevensbestanden opnemen.
• Een kopie van een bestaande muziek- of gegevens-cd opnemen voor gebruik op de pc.
• Aangepaste muziek-cd’s maken van cd’s in uw collectie of van WAV-, MP3- of WMA-bestanden.
Deze cd’s kunnen afgespeeld worden in uw geluidsinstallatie thuis of in de auto.
• Gegevensbestanden kopiëren en delen.
• Korte videobestanden kopiëren.
OPMERKING: Videobestanden opgenomen met RecordNow! kunnen worden bekeken op een pc,
maar niet in een dvd-videospeler.
ArcSoft ShowBiz 2
• Digitale en analoge bestanden rechtstreeks kopiëren van een digitale videocamera (DV),
•
•
•
•
•
•
•
videorecorder of een ander analoog beeldregistratieapparaat in enkele stappen.
OPMERKING: Uw computer bevat mogelijk geen analoog beeldregistratieapparaat.
Films samenbrengen door videoclips en scènes te registreren in uw videoproject.
Uw films bewerken. Scènes verwijderen, muziek en geluidseffecten, stilstaande beelden, tekst,
voice-overs en beeldovergangen toevoegen.
Films tijdens het bewerken en voor het opnemen van de definitieve bestanden bekijken.
Videobestanden maken, ze exporteren naar uw vaste schijf, uw digitale videocamera, een
VHS-cassette of een e-mailbestand en ze dan op uw computer afspelen.
Videobestanden maken, ze op dvd’s en cd’s opnemen en ze op sommige dvd-videospelers
afspelen.
Videobestanden opnemen op vcd’s en dvd’s.
MPEG-bestanden creëren.
18 Cd’s en dvd’s maken
Problemen oplossen
Ik kan geen gegevensbestanden
toevoegen aan mijn dvd
Mijn opname mislukte
Als u een gegevens-cd maakt in RecordNow!,
kunnen gegevensbestanden toegevoegd worden in
latere brandsessies tot de schijf vol is. Als u gegevens
wilt branden op een dvd in meerdere sessies, moet u
de correcte opnameoptie instellen.
Als uw opname mislukte, probeert u het volgende en
neemt u de bestanden opnieuw op.
• Sluit alle andere programma’s en voer tijdens de
opname geen andere taken uit.
• Activeer Direct Memory Access (DMA) op uw
computer.
• Verminder de maximum opnamesnelheid.
• Selecteer handmatig een tragere opnamesnelheid.
Telkens u een opname maakt, selecteert
RecordNow! de optimale opnamesnelheid voor
uw station en de schijf die u gebruikt. Raadpleeg
het Help-menu in RecordNow! voor meer
informatie over het selecteren van een tragere
opnamesnelheid.
• Zorg ervoor dat u het correcte station selecteert
voor opname. RecordNow! selecteert het eerste
optische station dat het vindt, maar u kunt in
RecordNow het station selecteren voor u de
opname begint.
• Zorg ervoor dat u voldoende ruimte beschikbaar
hebt op uw vaste schijf zodat RecordNow! een
tijdelijke kopie van uw cd kan opslaan.
• RecordNow! kan alleen opnemen op hetzelfde
type schijf als waarvan het opneemt. U kunt
bijvoorbeeld een dvd alleen opnemen op een
dvd+r- of dvd+rw-schijf en u kunt een cd alleen
opnemen op een cd-r- of cd-rw-schijf.
• Als u een dvd of cd maakt, laat RecordNow! u
geen nummer toevoegen als het de beschikbare
ruimte op de schijf overschrijdt. De meeste cd-rschijven kunnen tot ongeveer 80 minuten
opnemen. U kunt ruimte beschikbaar maken door
één of meerdere nummers van de lijst te
verwijderen voor het opnemen van de resterende
bestanden op cd.
Ik kan geen bestanden toevoegen
aan mijn muziek-cd
Als u een muziek-cd opneemt, creëert Recordnow!
een gesloten-sessie-cd, wat betekent dat geen
bijkomende bestanden kunnen worden toegevoegd
aan die schijf na de initiële opname.
Hiervoor doet u het volgende: plaats de
gegevensschijf, open RecordNow!, klik op het
pictogram Opties, selecteer het tabblad
Geavanceerd en selecteer vervolgens de
opnameoptie meerdere sessies.
Mijn muziek-cd kan niet worden
afgespeeld in mijn stereo
Als uw cd niet kan worden afgespeeld in uw
geluidsinstallatie thuis of in de auto, probeert u het
volgende:
• Gebruik een cd-r en geen cd-rw-schijf.
• Probeer een ander merk cd of controleer of het
merk cd werkt in uw geluidsinstallatie. Controleer
de documentatie van uw cd-speler en de website
van de fabrikant.
• Als u muziek-cd’s maakt op basis van MP3- of
WMA-audiobestanden, moeten deze bestanden
geconverteerd worden naar WAV- of CDAmuziekbestanden voor u ze opneemt.
• Gebruik een cd in plaats van een dvd. U kunt
audiobestanden opnemen op een dvd om
afgespeeld te worden op uw computer, maar u
kunt geen muziek-dvd maken om afgespeeld
te worden in een geluidsinstallatie thuis of in
de auto.
De titels van mijn muzieknummers
verschijnen niet op mijn cd
U moet verbonden zijn met het Internet opdat de
artiest, titel en nummerinformatie zouden
verschijnen als u de muziek-cd afspeelt in de
Windows Media Player of als u uw muziek-cd
opneemt in RecordNow!. Als u niet verbonden bent
met het Internet, worden de muzieknummers
weergegeven als Track 1, Track 2, enz.
Cd’s en dvd’s maken
19
OPMERKING: De artiest, titel en de
nummerinformatie kunnen niet worden opgenomen
op schijf in RecordNow!.
Ik krijg een foutbericht als ik
probeer videobestanden vast
te leggen
Als u een analoog en digitaal
beeldregistratieapparaat op uw computer hebt, moet
u mogelijk uw apparaat selecteren voor u
videobestanden vastlegt. Raadpleeg het Help-menu
in het beeldregistratieprogramma voor meer
informatie over het wijzigen van de
videoapparaatselectie.
Mijn computer herkent mijn
digitale camcorder niet wanneer
ik probeer videobestanden vast
te leggen
Voor u uw digitale videobestanden naar uw
computer kunt overbrengen, moet u uw camcorder
juist aansluiten op een FireWire (IEEE 1394)-poort,
schakel uw camcorder in en selecteer de
afspeelmodus voor u de videobestanden overbrengt
naar uw vaste schijf.
Mijn film wordt niet afgespeeld
op mijn dvd-speler
Uw dvd-film is mogelijk in een bestandsformaat dat
uw dvd-speler niet kan lezen. Als u uw
videobestanden gebrand hebt als gegevens, hebben
ze niet het juiste formaat om afgespeeld te kunnen
worden op uw dvd-speler. De bestanden moeten
gecodeerd worden in het juiste dvd-videoformaat via
een opnameprogramma zoals ArcSoft ShowBiz 2 om
afgespeeld te worden in uw dvd-speler.
Welke schijven zijn compatibel
met mijn dvd- en cd-spelers?
Ga naar de website van de fabrikant van uw dvd- of
cd-speler voor meer informatie over
schijfcompatibiliteit.
Meer informatie
Voor meer informatie over uw dvd-brander/
cd-brander en bijpassende softwareprogramma’s,
raadpleeg de:
• Gedrukte Gebruikershandleiding die geleverd werd
bij uw computer.
• Help-menu’s in elk van de programma’s die
samen met uw computer geleverd worden.
• Websites van softwarefabrikanten (voor de laatste
nieuwe programma-updates).
• Help- en Ondersteuningsinformatie in het menu
Start op uw bureaublad.
Voor technische ondersteuningsinformatie,
raadpleeg uw Handleiding voor garantie en
ondersteuning.
Voor algemene informatie over producten en
services en voor antwoorden op
computerondersteuningsvragen, ga naar de
volgende website:
http://www.hp.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising