Sony | STR-DA5000ES | Sony STR-DA5000ES Instrukcja instalacji

Sony STR-DA5000ES Instrukcja instalacji
4-247-233-42(1)
DVD-spelare
Odtwarzacz DVD
STR-DA5000ES
DIGITAL OUT
COAXIAL
AUDIO
L
Främre högtalare
(R, höger)
Przednia kolumna
głośnikowa (Pr.)
A
Främre högtalare
(L, vänster)
Przednia kolumna
głośnikowa (L)
INPUT
OUTPUT
R
B
TV
Odbiornik TV
VIDEO
VIDEO
Enkel inställningsguide
Przystępna instrukcja podłączeń i ustawień
Svenska
Denna Enkel inställningsguide förklarar hur man ansluter en
DVD-spelare, en TV, högtalare och en subwoofer så att man kan
lyssna på flerkanaligt surroundljud från DVD-spelaren. Angående
detaljer, se bruksanvisningen som medföljde receivern.
Inställning när DVD-spelare eller ”Play
Station 2” används
När en DVD-spelare eller en ”Play Station 2” ansluts, ska
följande inställningar göras på komponenten.
DVD-spelare*
1
2
3
4
5
Välj ”AUDIO SETUP” i inställningsmenyn.
Ställ in ”AUDIO DRC” på ”WIDE RANGE”.
Ställ in ”DIGITAL OUT” på ”ON”.
Ställ in ”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”.
Ställ in ”DTS” på ”ON”.
* Ovanstående inställning är ett exempel för en Sony DVD-spelare.
”Play Station 2”
1
2
3
4
5
Välj ”AUDIO SETTING” i inställningsmenyn.
Välj ”AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
Ställ in ”OPTICAL DIGITAL OUTPUT” på ”ON”.
Polski
Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz DVD,
odbiornik TV, kolumny głośnikowe i subwoofer aby móc
korzystać z wielokanałowego dźwięku dookólnego
odtwarzacza DVD. Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z receiverem.
Nastawienia dla odtwarzacza DVD lub „Play
Station 2”
Gdy podłączasz odtwarzacz DVD lub „Play Station 2”,
wykonaj następujące podłączenia na każdym
komponencie.
Odtwarzacz DVD*
1
2
3
4
5
”Play Station 2” är ett varumärke för Sony Computer Entertainment.
Observera
När en DVD-spelare ansluts, se då till att göra anslutningar
även till analoga uttag (AUDIO L/R), inte bara till digitala
uttag (COAXIAL eller OPTICAL).
Om inget ljud återges
Tryck på INPUT MODE för att välja ”AUTO 2CH”.
AUDIO
Wybierz „AUDIO SETUP” na wyświetleniu nastawień.
Nastaw „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”.
DVD
Nastaw „DIGITAL OUT” na „ON”.
R
A
L
B
L
Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
FM
Nastaw „DTS” na „ON”.
Koaxialkabel
Przewód współosiowy
* Powyższe nastawienie jest przykładowe dla odtwarzacza
DVD Sony.
AM
R
U
ASSIGNABLE
DIGITAL
75
FRONT SPEAKERS
COAXIAL
COMPONENT VIDEO
ANTENNA
RS232C
DVD
COAXIAL
IN
„Play Station 2”
CD/SACD
COAXIAL
IN
1
Wybierz „AUDIO SETTING” na wyświetleniu
nastawień.
2
3
4
5
Wybierz „AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
TV/SAT
OPTICAL
IN
Nastaw „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
MD/DAT
OPTICAL
IN
Ställ in ”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”.
Ställ in ”DTS” på ”ON”.
Ljud/videokabel
Przewód audio/wideo
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Videokabel
Przewód wideo
IN
VIDEO
FRONT
MD/DAT
OPTICAL
OUT
Nastaw „DTS” na „ON”.
CD/SACD
OPTICAL
IN
Y
PR/CR
/B-Y
CENTER
FRONT
SURROUND
MONITOR OUT
PR/CR/R-Y
Y
PR/CR
/B-Y
CENTER
SIGNAL GND
IN
PR/CR
/B-Y
IN
IN
OUT
IN
OUT
IN
Y
PR/CR/R-Y
S2 VIDEO
MONITOR
OUT
VIDEO
S2 VIDEO
PR/CR/R-Y
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
IN
OUT
IN
OUT
IN
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
TV/SAT
DVD
TV/SAT IN
DVD IN
S2 VIDEO
S2 VIDEO
S2 VIDEO
S2 VIDEO
S2 VIDEO
L
DVD
OPTICAL
IN
Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
SURROUND SURR BACK
CTRL
A1
R
MULTI CHANNEL
INPUT 2
SUB
WOOFER
MULTI CHANNEL
INPUT 1
AC OUTLET
SUB
WOOFER
PHONO CD/SACD
MD/DAT
TAPE
VIDEO 2
R
VIDEO 1
A
Enkanalig ljudkabel
Przewód monofoniczny audio
L
SUB
WOOFER
„Play Station 2” jest znakiem towarowym Sony Computer
Entertainment.
R
L
SURROUND BACK SPEAKERS
R
L
SURROUND SPEAKERS
R
CENTER SPEAKER
B
L
FRONT SPEAKERS
AUDIO OUT
Uwaga
Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, pamiętaj aby podłączyć
także do analogowych złączy (AUDIO L/R), nie tylko do
złączy cyfrowych (COAXIAL lub OPTICAL).
R
Jeżeli brak jest dźwięku
R
L
L
SURROUND SPEAKERS
SURROUND BACK SPEAKERS
CENTER SPEAKER
Naciśnij INPUT MODE aby wybrać „AUTO 2CH”.
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
INPUT
AUDIO
Sony Corporation © 2003 Printed in Malaysia
H
Bakre surroundhögtalare
(R, höger)
Tylna kolumna dźwięku
dookólnego (Pr.)
G
Bakre surroundhögtalare
(L, vänster)
Tylna kolumna dźwięku
dookólnego (L)
F
Surroundhögtalare
(R, höger)
Kolumna dźwięku
dookólnego (Pr.)
E
Surroundhögtalare
(L, vänster)
Kolumna dźwięku
dookólnego (L)
C
Centerhögtalare
Środkowa kolumna
głośnikowa
D
Subwoofer
Głośnik sub-niskotonowy
(subwoofer)
Vilket högtalarmönster gäller för dig?
Jaki jest wzór twoich kolumn głośnikowych?
Svenska
Enkel inställningsguide för
högtalarsystem
Vi hänvisar till framsidan för högtalaranslutningar (A–H).
Inställningar för högtalarna kan göras enkelt genom
att välja högtalarmönster.
1
2
3
4
5
6
7
Hitta ditt högtalarsystem bland illustrationerna till höger.
Flödesschemat till höger kan tas till hjälp.
Tryck på ?/1 för att slå på systemet.
Högtalarmönstret beror på antalet högtalare som ingår i systemet.
Wzór kolumn głośnikowych zależy od ilości posiadanych kolumn.
A
B
C
D
E
F
G
H
Främre högtalare (L, vänster) / Przednia kolumna głośnikowa (L)
Främre högtalare (R, höger) / Przednia kolumna głośnikowa (Pr.)
Centerhögtalare / Środkowa kolumna głośnikowa
Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
Surroundhögtalare (L, vänster) / Kolumna dźwięku dookólnego (L)
Surroundhögtalare (R, höger) / Kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
Bakre surroundhögtalare (L, vänster) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (L)
Bakre surroundhögtalare (R, höger) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
Se illustrationen till vänster, följ
(ja) ifall du har högtalarna och följ
Na rysunku po lewej stronie wybieraj
(tak) jeśli masz te kolumny, wybieraj
C
Centerhögtalare
Środkowa kolumna
głośnikowa
Vrid på MAIN MENU för att välja ”SPEAKER SET UP”.
Vrid på MENU för att välja ”SP EASY SET UP”.
Vrid på –/+ för att välja ”YES”.
Vrid på MENU för att välja ”SPEAKER PATTERN [XXX]”.
Vrid på –/+ för att välja ditt högtalarsystem, tryck därefter på
MEMORY/ENTER.
7 högtalare och en subwoofer
7 kolumn głośnikowych i subwoofer
C
Przystępna instrukcja ustawiania systemu
kolumn głośnikowych
Podłączenia kolumn głośnikowych znajdziesz na pierwszej stronie (A–
H).
Znajdź wzór dla twoich kolumn głośnikowych na rysunku po
prawej stronie. Możesz użyć schematu działania po prawej
stronie.
2
3
4
5
6
7
Naciśnij ?/1 aby włączyć system.
E
H
G
Ställ in på
Nastaw na
7-1
H
och
i
Bakre surroundhögtalare
(L, vänster)(R, höger)
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego (L)(Pr.)
G
E
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Ställ in på
Nastaw na
4-0
H
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Przekręć MENU aby wybrać „SP EASY SET UP”.
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
C
Przekręć –/+ aby wybrać „YES”.
C
B
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
B
Przekręć MENU aby wybrać „SPEAKER PATTERN [XXX]”.
Przekręć –/+ aby wybrać wzór twoich kolumn głośnikowych,
następnie naciśnij MEMORY/ENTER.
5
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
och
i
Surroundhögtalare
Kolumny dźwięku
dookólnego
A
D
A
E
Ställ in på
Nastaw na
G
6-1
Ställ in på
Nastaw na
3-0
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
H
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
B
A
och
Nej
i
Nie
Bakre surroundhögtalare
(L, vänster)(R, höger)
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego (L)(Pr.)
G
H
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
5-1
Ställ in på
Nastaw na
2-0
Nej
Nie
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Nej
Nie
Ja
Tak
4-1
Ställ in på
Nastaw na
5C1
Ställ in på
Nastaw na
6C1
3-0
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
3-1
Ställ in på
Nastaw na
5-1
Ställ in på
Nastaw na
6-1
Ställ in på
Nastaw na
7-1
5-0
6-0
Ja
Tak
D
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
Ja
Tak
Ja
Tak
E
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
6C0
Ja
Tak
Nej
Nie
2-1
5C0
Ja
Tak
Ja
Tak
F
A
D
eller
Nej
lub
Nie
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
G
2 högtalare
2 głośniki
B
3 4,6 7
Nej
Nie
Ja
Tak
5 högtalare och en subwoofer
5 kolumn głośnikowych i subwoofer
C
F
Ställ in på
Nastaw na
4-0
F
E
2
2-0
Ja
Tak
Ja
Tak
3 högtalare
3 głośniki
6 högtalare och en subwoofer
6 kolumn głośnikowych i subwoofer
Ställ in på
Nastaw na
Ja
Tak
D
Przekręć MAIN MENU aby wybrać „SPEAKER SET UP”.
Nej
Nie
(nie) jeśli nie masz.
Ja
Tak
Ja
Tak
A
A
D
Możesz bez trudności nastawić kolumny głośnikowe
wybierając jeden z wzorów dla kolumn głośnikowych.
1
eller
lub
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
G
F
F
F
Ja
Tak
B
Polski
och
i
Surroundhögtalare
Kolumny dźwięku
dookólnego
E
Ja
Tak
4 högtalare
4 głośniki
B
Nej
Nie
(nej) ifall inte.
7-0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising