1 Gebruiksaanwijzing www.swheels.nl  swheels
Gebruiksaanwijzing
www.swheels.nl
 contact@swheels.nl
1
 swheels
 swheels_official
Gefeliciteerd..
..met uw aankoop van de SWHEELS smart
scooter en bedankt voor uw vertrouwen in
ons merk. Wij zijn er van overtuigd dat u veel
plezier aan dit product zult beleven.
WAARSCHUWING
HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS NIET GEHEEL ZONDER
RISICO. GEBRUIKT U DE SMART SCOOTER OP EEN VEILIGE EN
VERANTWOORDE MANIER. HET GEBRUIK VAN DE SMART
SCOOTER VERGT ENIGE BEHENDIGHEID, GUN UZELF
VOLDOENDE TIJD OM TE OEFENEN OM HET GEBRUIK
ONDER DE KNIE TE KRIJGEN.
LEEST U DEZE GEBRUIKSAANWIJZING NAUWKEURIG DOOR; DEZE
BEVAT ENKELE HANDIGE TIPS. SWHEELS IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR EVENTUELE LETSELSCHADE OF VERWONDINGEN AAN
ANDEREN OF UZELF. WIJ ADVISEREN U BESCHERMENDE
ACCESSOIRES ALS EEN HELM, KNIE- EN
ELLEBOOGBESCHERMERS TE GEBRUIKEN.
2
INHOUDSOPGAVE
1 Product omschrijving 4
1.1 Beschrijving 4
1.2 Onderdelen
4
2. De werking van de smart scooter 5
2.1 Met de smart scooter aan de slag
5
2.2 Veilig gebruik van de smart scooter
5
2.3 De smart scooter uitschakelen
6
2.4 De smart scooter opladen
6
2.5 Beveiliging
6
3. Bediening7
3.1 Aan- en uitzetten
7
3.2 De smart scooter balanceren
7
3.3 Praktische aanwijzingen
7
4. Specificaties8
4.1 Gebruiksbeperkingen
4.2 Onderhoud en opbergen
8
10
5. Garantie & reparatie11
3
1. Product omschrijving
1.2 Onderdelen
1.1 Beschrijving
De SWHEELS smart balanced scooter is een personen
transportmiddel. Het is een board met aan elke zijde een wiel. De
smart scooter heeft 2 ingebouwde motoren en wordt middels
een krachtige batterij van de benodigde stroom voorzien. U
kunt met de smart scooter naar voren, naar achteren, naar links
en naar rechts rijden. U kunt de smart scooter zowel binnenals buitenshuis gebruiken.
1
2
De smart scooter reageert op de bewegingen van uw lichaam
en de veranderende gewichtsverdeling die deze veroorzaken.
U bereikt de beste balans op de smart scooter wanneer u er
ontspannen op gaat staan.
Afhankelijk van de bewegingen die u maakt reageert de smart
scooter. Leunt u naar voren zal de smart scooter vooruit rijden,
leunt u naar achteren dan rijdt de smart scooter achteruit.
Verplaatst u uw gewicht naar links dan maakt de smart scooter
een bocht naar links en verplaatst u uw gewicht naar rechts dan
maakt de smart scooter een bocht naar rechts.
4
5
3
6
1. Rubberen bumpers
2. Rubberen pads met sensoren
die aanvoelen hoe je op de
smart scooter leunt.
3. Batterij indicatoren
4. Motor, velg en rubberen banden
5. LED lampen (2x)
6. Scharnierpunt
7. Aan/uit knop
8. Aansluitpunt oplader
4
7
8
2. DE WERKING VAN DE SMART SCOOTER
Door uw gewicht goed te verdelen en rechtop te blijven
staan blijft de smart scooter stil staan. Wanneer u uit balans
staat beweegt de smart scooter in de richting waar u het
meeste gewicht naar toe heeft gericht. Voor de verschillende
bewegingen zie bijgaande afbeeldingen. 2.1 Met de smart scooter aan de slag
Neem de smart scooter uit de verpakking en plaats deze op
een vlak oppervlak. De smart scooter heeft een voor- en een
achterkant. De voorzijde is de zijde met de verlichting. De aan/
uit schakelaar bevindt zich aan de achterkant. Houd deze knop
gedurende 2 seconden ingedrukt en de batterij indicator gaat
branden. Uw smart scooter is nu klaar voor gebruik. Zorg ervoor
dat de batterij voldoende opgeladen is voordat u de smart
scooter gaat gebruiken. Kijk de smart scooter ook regelmatig
na of er geen vuil tussen de wielen zit.
2.2 Veilig gebruik van de smart scooter
Zet de smart scooter op een vlakke ondergrond. Zet nu eerst uw
motorieke been - rechts wanneer u rechtshandig bent en links
wanneer linkshandig bent - op de smart scooter en verplaats
uw gewicht naar uw andere been. Zet nu in één vloeiende
beweging uw 2e been op de smart scooter en verdeel uw
gewicht over beide benen. Plaats uw voeten tegen de zijkanten
van de wielbeschermingen met uw tenen een klein beetje over
de rand. Ga rechtop staan en ontstpan uw lichaam.
Wanneer u van de smart scooter af wilt stappen stap dan
met uw motorieke been naar achteren en verplaats direct uw
gewicht op uw motorieke been. De smart scooter stopt nu en u
kunt in een gelijkmatige beweging nu met het andere been van
de smart scooter afstappen. Stap niet naar voren af. De smart
scooter zou nog iets vooruit kunnen bewegen en u kunt zich
hierdoor mogelijk bezeren.
U staat nu in een goede houding op de smart scooter. Het goed
op de smart scooter plaatsnemen vraagt in het begin enige
oefening. Geef niet op en bewaar geduld. Ondersteun uzelf
eventueel in het begin om goed plaats te nemen.
5
2.3 De smart scooter uitschakelen
Wanneer u de smart scooter gedurende 10 minuten niet
gebruikt schakelt deze automatisch uit.
Plaats nu op de juiste wijze het aansluitpunt in het contact,
de batterij indicator gaat nu rood branden en het opladen is
begonnen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2,5 uur wanneer
de batterij bijna leeg is.
2.4 De smart scooter opladen
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter en steek de stekker
van de adapter in het stopcontact. Het lampje van de adapter
brandt nu groen. Aan de andere zijde van de adapter vindt u
een kabel met een aansluitpunt. Dit aansluitpunt heeft aan het
uiteinde een zwarte kunststof plug met 3 openingen. Aan de
buitenzijde van deze plug ziet u een inkeping. Het contactpunt
van de smart scooter bevindt zich onder de schakelaar, een
chroomkleurige aansluiting met 3 pennen en een uitsparing.
Wij adviseren u de smart scooter niet continue aan de adapter
aan te sluiten. Oplaadbare batterijen behouden een langere
levensduur wanneer u de batterijen pas oplaadt wanneer deze
bijna leeg zijn en van de adapter afhaalt wanneer de batterijen
vol zijn.
Zodra de batterijen volledig opgeladen zijn brandt de indicator
groen. Wanneer de indicator weer rood kleurt betekent dit dat
de batterijen nog ongeveer 20% opgeladen zijn.
Let op: wanneer de indicator rood brandt kan de smart scooter
plotseling stoppen, waardoor u mogelijk ongewenst ten val komt.
2.5 Beveiliging
Wij adviseren u tijdens het gebruik van de smart
scooter gebruik te maken van beschermende
accessoires zoals een helm en knie- en
elleboogstukken.
Mocht u dan toch nog een keer vallen dan bent
u beter beschermd en voorkomt u onnodig
letsel.
6
3. BEDIENING
aansprakelijk voor eventuele blessures en schade die het gevolg
zijn van het gebruik van de smart scooter.
3.1 Aan- en uitzetten
U kunt de smart scooter uitschakelen door op de betreffende
knop te drukken. U hoort een kort signaal om de uitschakeling
te bevestigen. Nu gaat ook de batterij indicator uit.
Volg onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op:
• Gebruik de smart scooter alleen met beschermende
accessoires.
• Laat kinderen de smart scooter uitsluitend onder toezicht
van een volwassene gebruiken.
• Kinderen dienen minimaal 20 kilo te wegen.
• Indien u een hartaandoening heeft of lijdt aan verhoogde
bloeddruk adviseren wij de smart scooter niet te gebruiken.
• Wij adviseren zwangere vrouwen of personen met een
minder fysiek vermogen geen gebruik te maken van de
smart scooter.
• Gebruikt u de smart scooter niet wanneer u alcohol heeft
genuttigd of anderszins onder invloed van stimulerende
middelen bent.
• Respecteer altijd de verkeerregels.
• Rijd niet met meer dan één persoon op de smart scooter.
• Indien u bagage bij u draagt houd u er dan rekening mee
dat er een onbalans kan ontstaan waardoor u mogelijk
de controle verliest. De gebruiker met de bagage mogen
maximaal 120 kilo wegen.
• Houd u er rekening mee dat uw lengte met 10 centimeter
toeneemt zodra u op de smart scooter plaatsneemt. Houd u
hiermee bij onderdoorgangen rekening.
• Blijf de smart scooter geconcentreerd gebruiken. Muziek of
3.2 De smart scooter balanceren.
Na enige tijd of wanneer de smart scooter hardhandig is
gebruikt kan de smart scooter onevenwichtig aanvoelen. Het
lijkt alsof de smart scooter wankel is, zwabbert. U kunt dit
herstellen door de smart scooter uit te balanceren.
Hiervoor gaat u alsvolgt te werk:
Houd de aan/uitknop ingedrukt tot u een activeringssignaal
hoort. Houd de knop nogmaals 2 tot 3 seconden ingedrukt tot u
de volgende pieptoon hoort. Laat na deze pieptoon de knop los.
Alle verlichting gaat branden en het profiel is weer ingesteld.
Druk de aan/uitknop in om de instellingen op te slaan en de
smart scooter weer uit te schakelen- u hoort een kort signaal
ter bevestiging.
3.3 Praktische aanwijzingen
Hiernaast treft u diverse aanwijzingen aan die er voor zorgen
dat u nog meer plezier beleeft aan uw smart scooter. Het
niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot onnodige
blessures of letsel. SWHEELS is niet verantwoordelijk en
7
het gebruik van uw mobiele telefoon kunnen u afleiden.
• Vermijd het gebruik op glibberige oppervlakken zoals
besneeuwde, beijsde of natte oppervlakken.
• Wees voorzichtig met het gebruik van de smart scooter op
ongelijke oppervlakken en rijd niet over losse voorwerpen
als losse stenen, takken en dergelijke.
gewicht van de gebruiker des te korter de batterij meegaat.
Gebruik de smart scooter niet bij een temperatuur lager dan
-15°c of bij een temperatuur hoger dan 50°c.
Laad de batterij niet te lang op. Zodra de batterij vol is de smart
scooter niet meer aan de oplader laten. De levensduur van
de oplaadbare batterijen wordt verkort indien u deze te lang
oplaadt. Hierdoor neemt ook de actieradius in de tijd af.
Let op; het gebruik van de smart scooter op de openbare weg is
in Nederland nog niet toegestaan. U bent in dergelijke gevallen
niet verzekerd voor eventueel letsel en schade die u anderen
toebrengt. SWHEELS aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Amsterdam, 4 maart 2016.
De actieradius wordt verlengd door een constante snelheid
aan te houden. Veelvuldig tussentijds stoppen beïnvloedt de
afstand die u met de smart scooter kunt afleggen.
4. SPECIFICATIES
Wanneer de batterij indicator rood brandt geeft dit aan dat de
batterij bijna leeg is. Rijd niet verder en laad de batterij weer
op voor u de smart scooter weer in gebruik neemt. Indien de
batterij bijna leeg is kan de smart scooter ook plotseling stoppen
met een mogelijke val en letsel tot gevolg. Ook uw batterij kan
hierdoor beschadigd raken.
De smart scooter reageert op de bewegingen van het gewicht.
Daarom is er een minimum- en maximum gewicht om de smart
scooter goed te laten functioneren. Het minimum gewicht
bedraagt 20 kilo en het maximum gewicht bedraagt 120 kilo.
Wij adviseren bij beginners een maximale snelheid van 6
kilometer en bij ervaren gebruikers een maximale snelheid van
15 kilometer (begrensd)
Mocht u vragen hebben over de smart scooter of over het juiste
gebruik ervan neemt dan met ons service nummer contact op.
Neemt u ook in onderstaande gevallen met ons service nummer
contact op:
• Wanneer er een vreemde lucht van de batterij komt
• Wanneer de batterij tijdens het gebruik erg warm wordt.
• Wanneer u lekkage bij de batterij vaststelt.
Probeer het probleem dan niet zelf op te lossen. Het product
4.1 Gebruiksbeperkingen
De actieradius van de smart scooter is circa 15 kilometer. Deze
actieradius wordt beïnvloed door het oppervlak, het gewicht
van de gebruiker en de omgevingstemperatuur. Hoe gladder
het oppervlak hoe langer de batterij meegaat, hoe hoger het
8
Kruis gewicht geschenkdoos
≤ 12KG
Pakket
1 SwheelS in geschenkdoos verpakt in kartonnen doos
Accessoires
Gebruikershandleiding,
AC-adapter
Kartonnen doos grootte
67*27*26MM
bevat specifieke onderdelen die niet vrij op de markt beschikbaar
zijn. Uw garantie vervalt indien u tracht het product zelf te
repareren. Brengt u het product terug naar de winkel waar u
het gekocht heeft om het product te laten nakijken en zonodig
te laten repareren.
CPU GD32F103 RCT6
Max motorvermogen
2*350W
Werkende spanning
36V
Werkende stroom 19A±1A
Batterij spanning
Samsung 36V 4.4 AH
Lader
100-240V 50-60 HZ
Oplaad temperatuur
0°C~40°C
Oplaad tijd
3 uur
Minimum gewicht 20KG
Maximum gewicht 100KG
Aantal kilometers
12-15 KM (afh. van rijders gewicht, wegsituatie,
vaardigheid, temperatuur)
Helling capaciteit
15° ~ 25°
Straal van draaicirkel
0°
Werk temperatuur
-15°C~40°C
Bewaar temperatuur
10°C~40°C
Vochtigheid van opslag 5%~95%
Chassis hoogte30MM
Pedaal hoogte 110MM
Afmeting
590*185*180MM
Netto gewicht10KG
9
4.2 Onderhoud en opbergen
Volg onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op:
• Haal de smart scooter tijdig van de oplader af en zet hem uit
zodra u de smart scooter niet meer gebruikt.
• Controleer uw smart scooter regelmatig. Kijk of er geen vuil
tussen de wielen zit en of alles nog goed vast zit en stabiel is.
• Maak de smart scooter schoon met een zachte doek en
een beetje zeep. Zorg ervoor dat er bij de aan/uit knop,
de oplaadpoort, de rubberen matten en in de wielen geen
water komt.
• Bewaar de smart scooter op een droge plek zodat er geen
vocht of vloeistof in de smart scooter terecht kan komen.
• Indien u de smart scooter langer dan 3 maanden niet gaat
gebruiken laad dan de batterij volledig op. Om de batterij
in een goede conditie te houden raden wij u aan de batterij
vervolgens elke 3 maanden volledig op te laden.
• Bewaar de smart scooter niet onder te koude of te warme
omstandigheden.
• Bewaar de smart scooter bij voorkeur in de originele
verpakking en bewaar hem binnenshuis op een droge plaats
bij een gematigde temperatuur.
10
5. GARANTIE EN REPARATIE
Bewaar uw kassabon goed, hierop is uw aankoopdatum vermeld.
De aankoopdatum is de eerste dag van uw garantietermijn.
De garantietermijnen zien er als volgt uit:
U heeft 6 maanden garantie op de levensduur van de batterijen,
12 maanden op draaiende onderdelen, en 24 maanden op
elektrische onderdelen.
Uw aanspraken op garantie vervallen indien:
• U het product heeft geopend en heeft geprobeerd te
repareren.
• U de aanwijzingen in de Gebruiksaanwijzingen niet correct
heeft opgevolgd. Denkt u hierbij aan het overschrijden van
het maximum gewicht, oplaadinstructies e.d.
• Voor schade die is ontstaan door de gebruiker zelf. Denk
hierbij aan gebruik op ongelijke oppervlakken waardoor
er zware trillingen zijn ontstaan of een botsing met een
persoon of voorwerp.
• Voor schade die is ontstaan door overmatig gebruik
of schade ontstaan door gebruik onder extreme
weersomstandigheden.
Indien u vragen over uw garantie heeft neemt u dan contact op
met onze service afdeling onder nummer 0900-4000030
11
WILT U CONTACT OPNEMEN MET SWHEELS?
Onze klantenservice staat u graag te woord.
SWHEELS - We Future Company B.V.
contact@swheels.nl
T. 0900-4000030 Ma tot Vrij (09.00 tot 17.00)
Ellermanstraat 23
1114 AK Amsterdam – Duivendrecht
www.swheels.nl
 contact@swheels.nl
12
 swheels
 swheels_official
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising