LED Dimmer RGB IR - Hide-a-lite

LED Dimmer RGB IR - Hide-a-lite
sv
en
LED Dimmer RGB IR
Kraftfull RGB-kontroll med tre kanaler för styrning av LED-strippar och andra konstantspännings-LED 12-24V DC.
Powerful RGB control with three channels for control over LED strips and other constant voltage LED 12-24V DC.
IP20
III
F
E-nr
Benämning
Name
Effekt
Effect
79 851 60
LED Dimmer RGB IR
6A 12/24V DC
79 851 61
LED Dimmer RGB SLAV
LED Dimmer RGB SLAVE
6A 12/24V DC
emc
12V
DC
24V
DC
Symbolförklaring - Symbols
Uppfyller kraven enligt EN-60598
Confirms EN-60598
Endast avsedd för inomhusbruk.
Intended only for indoor use.
IP20
III
F
Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.
Anger skyddsklass, klass III, för anslutning till skyddsklenspänning (SELV) via drivdon.
Class of protection. (SELV)
Får monteras i eller på normalt brännbara material.
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as
wood.
Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överens-
emc stämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk
kompabilitet.
European certification mark for EMC.
Safety Extra Low Voltage. Skyddsklenspänning med skyddsseparation av primär och sekundärlindningarna. För klass III
armaturer.
Safety Extra Low Voltage.
Får monteras i eller på alla typer av material.
Can be mounted in or on any type of material.
Skydd för temperaturer över 110°C.
Protection for temperatures above 110°C.
Kortslutningssäker transformator.
Short-circuit proof transformer.
12V Anger driftspänning.
DC Working voltage.
24V Anger driftspänning.
DC Working voltage.
Artnr: IM00006 Version: 2011/06
!
SÄKER INSTALLATION
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. LED Dimmer skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. LED Dimmer should be
installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or
maintenance. Install as described below.
Professionell RGB-kontroll med tre kanaler för styrning av LED-strippar
och andra konstantspännings LED. Regleras via IR-fjärrkontroll som
beställs separat. Mastern levereras med IR-öga och slaven med 1m synkkabel. Max 99 slavar kan kopplas till en Master. Ansluts till LED-trafo
12/24V som beställs separat.
Med fjärrkontrollen kan grundfärgerna tändas, släckas, blandas och dimras
manuellt. Det finns 12 förprogrammerade färger plus vitt som kan väljas
med separata knappar och sedan dimras, samt förinställda program för
olika typer av färgväxling. för mer info se bruksanvisning fjärrkontroll.
Professional RGB control with three channels for control of LED strips
and other constant voltage LED. Controlled via the IR remote to be ordered separately. The master comes with infrared eye and the slave with
with 1m sync cable. Maximum 99 slaves can be connected to a master.
Must be connected to a 12/24V LED driver to be ordered separately.
With the remote control the primary colors can be turned on and off, be
mixed and dimmed manually. There are 12 predefined colors plus white,
which can be selected using separate keys, and then dimmed. There are
preset programs for different types of color change. For more info see
the manual for the remote control.
Ingående spänning
Märkström
Uteffekt (max)
Omgivningstemperatur Ta
Värmeskydd
Överbelastningsskydd
Kortslutningsskydd
Skruv-plintar ingående kablar,
Skruv-plintar utgående kablar,
Rated voltage
Rated current
Output power (max)
Ambient temperature Ta
Temperature protection
Overload protection
Short-circuit protection
Screw terminals for input cables
Screw terminals for output cables
DC
A
W
°C
12
6
75
0-75
ja
ja
ja
ømm² 0,5-1,5
ømm² 0,5-1,5
24
6
150
0-75
ja
ja
ja
0,5-1,5
0,5-1,5
DC
A
W
°C
12
6
75
0-75
ja
ja
ja
ømm² 0,5-1,5
ømm² 0,5-1,5
24
6
150
0-75
ja
ja
ja
0,5-1,5
0,5-1,5
Master
12/24V DC
IR öga
IR eye
Star
t
Stro
be
Slav - Slave
Stop
OFF
Fade
ON
+
R
G
-
B
W
12/24V DC
Fjärrkontroll IR
Remote control IR
Slav - Slave
12/24V DC
Till nästa LED dimmer slav
To next LED dimmer slave
Kontrollenheten skall anslutas till LED-drivdon 12/24V DC och endast
användas tillsammans med konstantspänningsdioder 12/24V DC som
parallellkopplas, se teknisk specifikation för max belastning. Bryt aldrig
strömmen på sekundärsidan.
Se till att polariteten är rätt när ni ansluter LED modulerna och drivdonet
till kontrollenheten.
De flesta LED-moduler är färgkodade. Ansluts dioderna med fel polaritet
kommer de inte att lysa och kan skadas permanent.
(+) Röd, Brun eller enligt märkning
(-) Blå, Svart eller enligt märkning
Använd kabel av mångtrådig typ 0,5-2,5mm² och se till att dimensionera
varje ledning efter sin egen belastning för max ledningslängd se drivdon.
The control unit must be connected to a LED driver of 12/24V DC and used
only with constant voltage diodes 12/24V DC connected in parallel, see the
technical specification of driver for the maximum load. Never switch off on
the secondary side.
Make sure the polarity is correct when you connect the LED modules
and driver to the control unit.
Most LED modules are color coded. If the diodes are connected with wrong
polarity, they will not shine and can be permanently damaged.
(+) Red, Brown or as marked
(-) Blue, Black or as marked
Use cable of multi strand type 0.5-2.5 mm ² and ensure that each wire
are dimensioned for their own load, for the maximum cable length see
driver manual.
Elektro Elco AB, Tallvägen 5, 56435 Bankeryd, E-post: elektro@elco.se Hemsida: www.hidealite.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising