XVDK 800 HDMI
NAVODILA ZA UPORABO
XVDK 800 HDMI
WITH MUL TI AUDIO
POMEMBNO
PRED UPORABO PREBERITE
NAVODILA ZA UPORABO IN JIH
SHRANITE ZA KASNEJŠE INFORMACIJE.
PROGRESIVNO BRANJE
POMEMBNA OPOZORILA
Za lastno varnost vas prosimo, da pred uporabo naprave preberete ta navodila za uporabo
v celoti, ter jih nato shranite za kasnejše informacije.
Upoštevajte vsa opozorila ter nasvete za varnost ter navodila, ki se nahajajo v navodilih za uporabo ter
na napravi sami.
NAMESTITEV
Voda in vlaga – Električne naprave ne uporabljajte v bližini vode – npr. pri kopalni kadi,
umivalniku, pomivalnem stroju, bazenu
ali v vlažni kleti, itd.
Zračenje
Zračniki in odprtine na napravi so
namenjeni zračenju. Tako zagotovimo zanesljivo
delovanje naprave in jo zaščitimo pred pregrevanjem. Teh zračnikov ni dovoljeno blokirati
Dodatno – Naprave ne postavite na nestabilen
podstavek, stojalo, trinožnik, okvir ali mizo.
Naprava lahko pade in se poškoduje pri tem
pa rani otroka ali odraslega. Uporabite le
ali zakriti. Zračnikov nikoli ne prekrijte s krpo
ali čim drugim.
priporočen podstavek, stojalo ali mizo.
- Pazite, da zračniki ne bodo blokirani zato, ker
je naprava na postelji, zofi, preprogi ali podobni
mehki površini.
Ogrevanje – Naprave ne postavite v bližino ali
nad radiator oz. drugo grelno telo in je ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Ko je naprava na podstavku, jo morate zelo
pazljivo premikati. Če se hitro ustavite,
pomikate na silo ali prečkate neravne
površine, lahko izgubite ravnotežje in naprava
pade.
- Naprave ne namestite v omejen prostor, kot
na primer v knjižno polico ali vgradno omaro
razen če je zagotovljena ventilacija.
Montaža na steno ali strop – če lahko napravo
namestite na steno ali strop, strogo upoštevajte
navodila za montažo.
Uporaba
Vir napajanja – Napravo uporabljajte le s tipi
napajanja, ki so označeni na nalepki, ki se
nahaja na napravi. Če niste prepričani kak tip
električne napetosti je v vašem domu, se
posvetujte s prodajalcem ali elektro
distributerjem. Za naprave, ki delujejo na
baterije ali druge vire napajanja, sledite
navodilom za uporabo.
Ozemljitev in polarnost – Naprava vsebuje
polariziran AC napajalni kabel z vtičnikom
(eden izmed kontaktov je širši od drugega)
ali pa vtičnik z dvojno ozemljitvijo (ki ima
poseben kontakt za ozemljitev).
Sledite spodnjim navodilom:
- Naprave s polariziranim AC vtičnikom:
Vtičnik lahko vstavite v vtičnico samo na en
način. To je za varnost. Če ga ne morete
vstaviti, ga obrnite. Če ga še vedno ni mogoče
vstaviti, pokličite električarja, da zamenja vašo
vtičnico. Vtikača ne vstavljajte na silo, saj
takšna uporaba ni varna.
Preobremenitev – Pazite, da ne preobremenite
vtičnic, podaljškov ali razdelilcev, saj lahko
zaradi tega pride do kratkega stika ali požara.
Ko ne uporabljate – Ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, jo izključite iz vtičnice.
Če želite odstraniti napajalni kabel iz vtičnice, ga
povlecite za vtikač – nikoli ne povlecite za kabel.
Zaščita napajalnega kabla - Napajalni kabel napeljite
tako, da ne bo nevarnosti, da bi po njem hodili ali ga
preščipnili s predmeti, postavljenimi na kabel. Bodite
posebej pozorni, da ne pride do poškodb vtikačev,
sprejemnikov in kabla na mestu, kjer zapusti napravo.
Nevihte - Za dodatno zaščito naprave v primeru
neviht oz. ko je dalj časa ne uporabljajte, izključite
napajalni kabel iz elektrike in odklopite anteno ali
kabelski sistem. Tako preprečite poškodbe
naprave zaradi udara strele ali nihanj v napetosti.
Vstop tujkov ali tekočine - V zračnike in odprtine
naprave nikoli ne vstavljajte tujkov, saj bi se ti lahko
dotaknili nevarnih delov naprave, ki so pod napetostjo
ali povzročili kratek stik, zaradi česar lahko pride do
električnega šoka ali požara. Pazite, da naprava ne
pride v stik s tekočinami.
Čiščenje - Pred čiščenjem naprave, odklopite
napajalni kabel iz vtičnice. Pri čiščenju ne
uporabljajte tekočih čistil ali aerosolnih čistil. Z
vlažno krpo očistite zunanji del naprave. V celoti
upoštevajte navodila za čiščenje naprave.
ANTENE
Zunanja ozemljitev anten - Če je nameščena zunanja antena ali
kabelski sistem, sledite spodnjim navodilom.
Zunanji sistem anten se ne sme nahajati v bližini električnih
drogov in kablov ter drugih električnih napeljav, s katerimi bi lahko
prišla v stik.
KO NAMEŠČATE ZUNANJI SISTEM ANTEN, BODITE
POSEBEJ POZORNI, DA SE ANTENA NE DOTAKNE
ELEKTRČNE NAPELJAVE TER PODOBNIH ELEKTRIČNIH
KABLOV, SAJ JE STIK NJIMI SKORAJ VEDNO USODEN.
Prepričajte se, da je sistem anten ozemljen, ter tako zaščiten pred
nihanjem napetosti in statično napetostjo. Preberite ustrezna
uradna navodila za pravilno ozemljitev in podporne strukture, za
ozemljitev glavnega kabla antene, velikost prevodnikov za
ozemljitev, lokacijo ozemljitve antene, povezavo z ozemljitvenimi
elektrodami in zahtevami za ozemljitvene elektrode.
Ozemljitev antene
Vhodni kabel antene
Sponke za ozemljitev
Oprema elektro
distributerja
Enota za odpravljanje
napetosti antene
Prevodnik za ozemljitev
Sponke za ozemljitev
Elektrodni sistem za
ozemljitev napetosti
SERVIS
Servis pri poškodbah - Odklopite napajalni kabel
naprave in kontaktirajte pooblaščeni servis v naslednjih
primerih: - Ko je napajalni kabel ali vtikač poškodovan
ali neizoliran.
- Če se je na napravo polila tekočina ali je nanjo padel
predmet.
- Naprava ne deluje normalno ali kaže znake
spremenjenega delovanja. To pomeni, da morate
napravo odpeljati na servis.
- Če naprava ne deluje normalno, ko sledite
navodilom za uporabo, spreminjajte le nastavitve,
ki so določene v navodilih za uporabo. Če
nepravilno spremenite druge nastavitve, lahko
poškodujete napravo, kar bo zahtevalo obsežna
popravila na servisu, preden bo naprava spet
pravilno delovala.
Popravila - Uporabniki naj ne poskušaj sami
popravljati naprave, naj je ne odpirajo, snemajo
pokrova in ne izpostavljajo visokim napetostim ter
drugim nevarnostim. Servis lahko izvede le
pooblaščen serviser.
- Menjava delov - Če je potrebna menjava
sestavnih delov, naj to izvede pooblaščen
serviser, pri tem pa naj uporabi nadomestne dele
z enakimi specifikacijami kot jih imajo originalni
del. Nepooblaščene menjave delov lahko
povzročijo električni šok, ogenj in druge
nevarnosti.
- Varnostni pregled - Po opravljenem servisu ali
popravilu, prosite serviserja naj izvede rutinski
varnostni pregled (po navodilih), ter pregleda, da
je naprava varna za ponovno uporabo.
- Če je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi.
- Naprava je bila izpostavljena poškodbam zaradi
padca ali pa je poškodovano ohišje.
1. Naprave ne namestite v omejen prostor ali vgradno omaro, kot je knjižna polica in podobno, saj je nujno, da zagotovite zračenje
naprave. Zračenja ne smete ovirati tako, da zračnike prekrijete s časopisom, kuhinjsko krpo, zaveso, ipd. Zagotovite vsaj 10cm prostora
okrog naprave za zadostno zračenje.
2. OPOZORILO: Naprave ne izpostavljajte dežju ali tekočini, da ne bi prišlo do električnega šoka ali ognja. Naprave ne izpostavljajte
kapljanju ali pršenju vode in je ne postavljajte v bližino predmetov z vodo, kot so npr. vaze.
3. OPOZORILO: Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, zaradi npr. neposredne sončne svetlobe, ognja, ipd.
4. OPOZORILO: Napravo izklopite iz elektrike z vtikačem napajalnega kabla, ta mora biti vedno na dosegu roke.
5. Ko je naprava odprta lahko pride do nevidnega sevanja laserskih žarkov. Ne izpostavljajte se laserskim žarkom.
6. Pravilno zavračanje izdelka. Oznaka prikazuje, da izdelka ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki v EU.
Preprečite okoljsko škodo in zavarujte zdravje ljudi, tako da napravo pravilno zavržete, jo odgovorno reciklirate in na ta način
pomagate pri vzdržni ponovni uporabi materialnih virov. Napravo lahko vrnete prodajalcu, pri katerem ste jo kupili - preverite
navodila prodajalca za vračanje rabljenih izdelkov. Izdelek lahko prevzamejo in ga reciklirajo na okolju prijazen način.
7. V testu elektrostatične napetosti (ESD) za EN55020, je bilo ugotovljeno, da je za normalno delovanje po sprostitvi elektrostatične
napetosti potrebno ročno odklopiti napajalni kabel in ga ponovno priklopiti.
SPREDNJA IN ZADNJA NADZORNA PLOŠČA
SPREDNJA NADZORNA PLOŠČA
Sprednji del DVD predvajalnika.
/1
Vklop / Izklop
Prejšnji
Naslednji
USB
Odpiranje / Zapiranje
Ustavi
Predvajaj
Reža za SD/ MMC/
MS kartice
Zadnji del DVD predvajalnika.
SCART izhod
KOAKSIALNI izhod za digitalni signal
HDMI izhod
LEVI izhod
S-VIDEO izhod
VIDEO izhod
DESNI izhod
KOMPONENTNI YUV (Y.Cb.Cr) izhod
OPTIČNI izhod
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Daljinski upravljalnik usmerite v infrardeči senzor (pod kotom manjšim od 45
stopinj). Daljinskega upravljalnika ne hranite v bližini virov toplote ali vlage. Na
daljinski upravljalnik ne postavljajte drugih predmetov in pazite, da se ne zmoči.
Istočasno ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
Če daljinski upravljalnik ne deluje ali deluje slabo, zamenjajte baterije.
r
v
n
s
e
•
w+oivte
weznz
2
o
i
s
3
1
•
4
5
6
2
3
1 VKLOP
21 PODNAPISI
2 POJDI NA
22 ZOOM
3 KORAK
23 OSD
40–9
24 A-B
5 NAZAJ
25 GLASNOST +
6 PONOVI
26 MENI
7 KOT
27 GLASNOST –
8 USB/KARTICA
28 POČASI
9 NASTAVITVE
29 L/D
10 GOR
30 DESNO
11 LEVO
31 POTRDI
12 V-NAČIN
32 USTAVI
13 N/P
33 DOL
14 PBC
34 PREDVAJANJE/
15 PREJŠNJI
PAVZA
16 NASLEDNJI
35 NASLOV
17 ODPRI/ZAPRI
36 POMIKANJE
18 UTIŠAJ
NAPREJ
19 PROGRAM
37 POMIKANJE
20 JEZIK
NAZAJ
NASTAVITVE
Predvajalnik omogoča, da uporabniško izkušnjo prilagodite vašim lastnim željam in potrebam.
Meni nastavitev
Jezik
Video
Avdio
Prikaz menija nastavitev na zaslonu
Možnosti v meniju nastavitev.
V izbrani kategoriji se izpišejo nastavitve, ki jih lahko izberete, kot kaže diagram.
Glavni meni
Jezik
Drugo
Zaklep
Angleščina
Francoščina
Italijanščina,
Nemščina
Nizozemščina
Portugalščina
Romunščina
Poljščina
Angleščina
Francoščina
Italijanščina
Nemščina
Nizozemščina
Portugalščina
Romunščina
Poljščina
Izklopljeno
Jezik menijev
Podnapisi
MPEG4 podnapisi
Avdio
DVD meni
Zahodno evropsko
Srednje evropsko
Angleščina
Francoščina
Italijanščina,
Nemščina
Nizozemščina
Portugalščina
Romunščina
Poljščina
Angleščina
Francoščina
Italijanščina,
Nemščina
Nizozemščina
Portugalščina
Romunščina
Poljščina
4:3 4:3LB
16:9
Video
Avdio
Zaklep
Drugo
Original
Samodejno
Razširjeno
Razmerje slike
Način gledanja
TV sistem
Video izhod
HD ločljivost
NTSC
PAL
Samodejno
CVBS
S-Video
YUV
RGB
P-Scan
HD
Auto
480p / 576p
720p
1080i
1080p
Digitalni signal
Izklopljeno
PCM
RAW
Nočni način
Izklopljeno
Vklopljeno
Off
On
Nižanje kakovosti
Starševski nadzor: za odrasle
Vnos gesla
1.Kid Safe
2.G
3. PG
4.PG-13
5.PG-R
6.R
7.NC-17
8.Adult
Da
Ne
Privzete nastavitve
Ohranjevalnikzaslona
Izklopljeno
Vklopljeno
Če v meniju ZAKLEP izberete možnost “Starševski nadzor”, pritisnite Potrdi in vnesite geslo 8888 (privzeto
tovarniško geslo 8888). Vnesite in potrdite geslo, nato pa odprite meni “Starševski nadzor” in izberite želeno
omejitev. Izberite možnost “Vnos gesla”, pritisnite Potrdi in vnesite tovarniško geslo “8888”, nato pa vnesite
želeno novo geslo. Potrdite novo geslo s ponovnim vnosom in pritisnite Potrdi. Vklopili ste “Starševski nadzor”.
3
UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
VKLOP
ODPRI ZAPRI
NASLOV
MENU
V-NAČIN
OSD
Pritisnite ta gumb za vklop/izklop naprave ali prehod v stanje pripravljenosti.
Pritisnite ta gumb za odpiranje pladnja za CD/DVD.
Ponovno pritisnite gumb, da se pladenj za CD/DVD zapre.
Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ta gumb za prikaz poglavij na DVD-ju ali predvajanje
prvega poglavja. Opomba: funkcija je odvisna od diska.
Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ta gumb in odpre se meni predvajanja.
Opomba: funkcija je odvisna od diska.
Ko je predvajanje ustavljeno pritisnite ta gumb za izbiro načina:
4 RGB
5 P-scan
Med predvajanjem VCD/DVD-ja pritisnite ta gumb za prikaz trenutnega časa predvajanja kot kaže prikaz spodaj.
VCD 2.0
Čas_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
DVD VIDEO
Čas_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
Pretečen čas Preostali čas predvajanja
PBC
0-10
POCASI
PREJSNJI
NASLEDNJI
PONOVI
A-B
REV
FWD
N/P
1 Kompozitni 2 S-video 3 YUV
Pretečen čas Preostali čas predvajanja
Med predvajanjem VCD/SVCD pritisnite ta gumb in izberite ali želite PBC vklopiti ali
izklopiti. PBC pomeni nadzor predvajanja (playback control) pri VCD/SVCD
S številčnico vnašate čas, naslov, poglavje ali številko posnetka
Med predvajanjem CD, DVD ali VCD diska (če je PBC izklopljen), pritisnite tipke 0-10 in neposredno
izberite kateri posnetek želite predvajati.
Ko se na zaslonu prikaže številka lahko s tipkami 0-10 izberete želeno vrednost.
Med predvajanjem MPEG4,DVD, VCD ali SVCD diskov pritisnite ta gumb za počasno
predvajanje. Vsakič ko pritisnete gumb se predvajanje upočasni za 1/2, 1/4,1/6 in 1/8 ter
spet na normalno hitrost. Pritisnite gumb PREDVAJANJE za normalno predvajanje.
Med predvajanjem MPEG4,DVD, CD ali VCD pritisnite za predvajanje prejšnjega poglavja ali posnetka.
Med predvajanjem MPEG4,DVD, CD ali VCD pritisnite za predvajanje naslednjega poglavja ali posnetka.
Z vsakim pritiskom na ta gumb spremenite način predvajanja.
Med predvajanjem VCD,CD ,MP3 so na voljo 3 načini: ponovi 1, ponovi vse, izklopljeno.
Med predvajanjem MPEG4/DVD so na voljo 3 načini: ponovi poglavje, ponovi naslov, izklopljeno.
Opomba: Med predvajanjem VCD morate izklopiti način PBC.
Med predvajanjem pritisnite gumb A-B in izberite začetno točko A
Ponovno pritisnite in izberite končno točko B. Predvajalnik samodejno ponavlja predvajanje od A do B.
Ponovno pritisnite gumb A-B za preklic ponavljajočega predvajanja segmenta, ter izbris točk A in B.
Opomba: Med predvajanjem MPEG4/CD/VCD/SVCD morata biti točki A in B v istem posnetku.
Med predvajanjem MPEG4/DVD lahko izberete točki A in B iz različnih poglavij.
Med predvajanjem MPEG4/DVD, CD ali VCD pritisnite gumb za pomikanje nazaj po posnetku
z 2x, 4x, 8x ali 16x hitrostjo.
Pritisnite PREDVAJANJE za normalno predvajanje posnetka.
Med predvajanjem MPEG4/DVD, CD ali VCD pritisnite gumb za pomikanje naprej po posnetku
z 2x, 4x, 8x ali 16x hitrostjo.
Pritisnite PREDVAJANJE za normalno predvajanje posnetka.
Pritisnite gumb ko je predvajanje ustavljeno če želite izbrati način TV-ja: PAL/ AUTO/ NTSC .
4
UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
UTIŠAJ
Pritisnite gumb UTIŠAJ če želite izklopiti zvok predvajanja.
Ponovno pritisnite gumb UTIŠAJ za normalno glasnost predvajanja.
L/D
Med predvajanjem VCD/SVCD pritisnite gumb L/D večkrat in izberite
želeni kanal avdio izhoda: Levo / Desno / Mešano / Stereo.
PREDVAJAJ
/ PAVZA
Med predvajanjem pritisnite ta gumb za pavzo v predvajanju.
Ponovno pritisnite, če se želite prestaviti za en korak na prej v predvajanju.
Pritisnite gumb PREDVAJANJE za nadaljevanje normalnega predvajanja.
OPOMBA: pomikanje za korak naprej ni na voljo pri predvajanju iz CD-ja.
USTAVI
Pritisnite gumb USTAVI med predvajanjem, če želite ustaviti predvajanje.
Pritisnite gumb PREDVAJANJE, če želite nadaljevati predvajanje od točke, kjer ste pritisnili gumb USTAVI.
Dvakrat pritisnite gumb USTAVI, če želite popolnoma prekiniti predvajanje.
NAZAJ
Če je vklopljena funkcija PBC, pritisnite gumb NAZAJ in izberite možnost iz menija predvajanja.
Funkcija je na voljo le za VCD.
ZOOM
Med predvajanjem VCD/SVCD/DVD/MPEG4 pritisnite gumb ZOOM, če želite povečati sliko:
Q1
Q2
Q izkl
Q3
S to funkcijo lahko sliko približate, ne morete pa je oddaljiti.
KORAK
Med predvajanjem MPEG4/DVD/VCD/SVCD diska enkrat pritisnite gumb KORAK in slika se
prestavi na naslednji prizor. Pritisnite gumb PREDVAJANJE za normalno predvajanje.
NASTAVITVE
Pritisnite gumb NASTAVITVE na daljinskem upravljalniku in odpre se meni nastavitev. Gre za meni z več ravnmi.
S tipkama ▼ in ▲ se pomikajte po meniju in izberite želeno možnost.
Z gumbi
in
se pomaknite na naslednjo ali prejšnjo raven menija.
Pritisnite POTRDI za potrditev izbrane nastavitve.
Ponovno pritisnite gumb NASTAVITVE za izhod iz menija nastavitev.
5
UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GLASNOST
KOT
Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ta gumb
za gledanje prizora iz različnih zornih kotov
kamere.
Večkrat pritisnite gumb KOT za spremembo
zornega kota.
Opomba: Funkcija je odvisna od diska.
Pritisnite GLASNOST + za zvišanje glasnosti.
Pritisnite GLASNOST - za znižanje glasnosti.
JEZIK
PODNAPISI
Pritisnite ta gumb in izberite enega izmed 8
jezikov/ formatov med predvajanjem DVD-ja.
Pritisnite večkrat in izberite enega izmed 4
jezikov/ formatov med predvajanjem SVCD
diska.
Opomba: Opomba je odvisna od diska.
Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ta gumb
in izberite jezik podnapisov (do 32 jezikov).
Opomba: Funkcija je odvisna od DVD diska
(posamezni diski imajo različne jezike)
POJDI NA
Med predvajanjem MPEG4/DVD,VCD pritisnite POJDI NA in odpre se sledeči meni:
DVD:
Naslov
Poglavje
Čas
VCD:
Posnetek
Čas
-----
Z
izberite možnost Naslov, Poglavje ali Čas.
S številčnico vnesite želeno številko naslova ali čas ter pritisnite
gumb POTRDI za potrditev izbire.
Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ISKANJE in prikazal se bo naslednji meni:
--:--:--
---- :--:- -
Čas na disku --:--:--
Z
izberite možnost Posnetek, Čas ali Čas na disku.
S številčnico vnesite želeno številko naslova ali čas ter pritisnite
gumb POTRDI za potrditev izbire.
Opomba: 1) Nastavitev Čas je za iskanje določenega mesta na posnetku.
2) Nastavitev Posnetek je za iskanje določenega naslova ali posnetka.
3) Na določenih DVD diskih funkcija iskanje ni na voljo.
USB :
S tem gumbom vklopite DVD, USB način
Samo disk: če predvajate iz diska (in ne iz USB-ja), se predvajanje diska začne avtomatično, ko ga vstavite.
Samo USB: če predvajate iz USB-ja (in ne iz diska), vstavite USB napravo v USB vhod, nato pa pritisnite
gumb USB na daljinskem upravljalniku in na zaslonu se prikaže ikona 'Disc'; s tipkama Gor/Dol se
pomikajte po možnostih in izberite USB ter pritisnite Potrdi – predvajanje iz USB naprave se začne.
USB in disk: če vstavite disk istočasno pa tudi USB napravo, bo predvajalnik samodejno predvajal disk.
Če želite predvajati iz USB naprave, pritisnite gumb Ustavi, nato pa gumb USB in s tipkama Gor/Dol izberite
možnost USB, nato pritisnite Potrdi in predvajanje iz USB-ja se začne. Če želite nato ponovno predvajati iz
diska, pritisnite gumb Ustavi, nato gumb USB in s tipkama Gor/Dol izberite možnost Disk ter potrdite z gumbom
Potrdi in predvajanje iz diska se začne.
Med predvajanjem diska pritisnite gumb Ustavi za konec predvajanja, nato pritisnite gumb USB/Kartica na
daljinskem upravljalniku. Na zaslonu se prikaže opcija USB ali Kartica, s smernimi tipkami izberite želeno
možnost in pritisnite gumb Potrdi. Nato bo predvajalnik prikazal vsebino iz izbranega vira.
PROGRAM
Pritisnite gumb Program in odpre se meni za sestavljanje programa na DVD in VCD diskih, nato lahko
izdelate vrstni red predvajanja posnetkov. (Za seznam na DVD ju, disk potrebuje meni in naslove)
6
Program:
Pri predvajanju glasbe pritisnite tipke Desno, Gor ali Dol in odprite način urejanja, nato pritisnite tipko Levo in
Potrdi ter izberite želeno glasbo.
Ko sestavite seznam predvajanja, pritisnite gumb Desno in Potrdi ter izberite »dodaj seznamu«, nato pritisnite Gor in Potrdi
za pregled seznama. Nato pritisnite Gor in odpre se način urejanja, pritisnite Levo in Potrdi za dodajanje
glasbe na seznam ali Predvajanje za začetek predvajanja seznama.
Preklic programa:
Po predvajanju programa dvakrat pritisnite Ustavi, nato pritisnite Desno za vstop v način urejanja in pritisnite Levo za
izbiro glasbe, ki jo želite izbrisati iz seznama in pritisnite Potrdi.
Pritisnite Desno in Potrdi za izbris celotnega seznama, nato pritisnite Desno za pregledovanje in se vrnite v
predvajanje.
Opomba
Pri predvajanju pesmi ali JPEG fotografij, je lahko v vsaki mapi shranjenih največ 500 posnetkov/fotografij.
Če imate več kot 500 fotografij ali posnetkov, morate ustvariti novo mapo in preveriti da v posamezni mapi ni več kot
500 datotek. Primer: če imate 1020 datotek, potrebujete 3 mape. Pri tem bo v 2 mapah po 500 datotek, v
tretji mapi pa bo preostalih 20 datotek. Na ta način predvajalnik prepozna vse mape in pravilno predvaja njihovo
vsebino.
HDMI funkcija
1. Priključite HDMI kabel na HDMI izhod na zadnji strani predvajalnika in TV zaslona.
2. Na televizorju izberite "HDMI" način.
3. Pritisnite gumb Nastavitve na daljinskem upravljalniku, v nastavitvah – HD izhod,
izberite način HDMI funkcije, ki ga želite: 720p, 1080i, 1080p.
Opomba
Pri predvajanju MP3 posnetkov ali JPEG fotografij, je lahko v vsaki mapi shranjenih največ 500
posnetkov/fotografij. Če imate več kot 500 fotografij ali posnetkov, morate ustvariti novo mapo in preveriti da v
posamezni mapi ni več kot 500 datotek. Primer: če imate 1020 datotek, potrebujete 3 mape. Pri tem bo v 2
mapah po 500 datotek, v tretji mapi pa bo preostalih 20 datotek. Na ta način predvajalnik prepozna vse mape in
pravilno predvaja njihovo vsebino.
Podpora trdih diskov
DVD predvajalnik podpira zunanje trde diske do velikosti 250 GB (toda le, če je zunanji trdi disk formatiran
na format FAT32, če je sistem trdega diska formatiran na NTFS, FAT ali drug format, kontaktirajte servis trdega
diska, da ga formatira na FAT32).
Spreminjanje iz HDMI izhoda na Scart izhod
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Nastavitve.
Izberite možnost Video, privzeta nastavitev je HD.
Izberite način RGB in spremenite način izhoda na SCART (povezava).
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE DELA ALI DELA SLABO
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku in se prepričajte da so napolnjene ter pravilno vstavljene.
Usmerite daljinski upravljalnik v infra-rdeči senzor na predvajalniku.
Preverite ali so med daljinskim upravljalnikom in IR senzorjem na predvajalniku ovire.
NEPRAVILNO DELOVANJE
Izklopite predvajalnik in ga ponovno vklopite.
DISK SE JE ZATAKNIL
Diska ni mogoče odstraniti iz pladnja, ko ga predvajalnik poskuša brati – v tem primeru izklopite
predvajalnik in ga ponovno vklopite. Nato takoj pritisnite gumb Odpri/Zapri in odprite pladenj za diske.
CD:
Tip diskov
Frekvenčno območje
DVD/VCD/HDCD/CD/DVD+R/RW,
MPEG4/WMA,
Kodak Picture CD
Avdio format
Izhodni signal
4Hz 20KHz (EIAT)
DVD: 4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)
MPEG 1, LAYER 1,
S/N radio
> 92 dB
LAYER 2 , LAYER 3
THD
< 0.04%
Barvni sistem: PAL/NTSC/MULTI
Avdio sistem: AC-3 digitalni izhod
Avdio DAC 16bit/48KHz
Video izhod:
1 Vpp (pri 75 Ohm)
Avdio izhod:
2 Vpp
Izhodni priključki
Napajanje
Dimenzije
Video (kompozit) izhod X 1
S-Video izhod X 1
2.0 ch izhod X 1
Digitalni koaksialni izhod X1
YPbPr izhod
X1
Scart izhod
X1
Optični izhod
X1
HDMI izhod
X1
AC 1 0 0 - 2 4 0 V ~ 50 / 6 0 Hz
Stanje pripravljenosti: < 1 W - - Raba: 1 5 W
Velikost: 225(Š) x235(G)x50(V)mm
Teža: 1,5kg
Opombe:
Obstaja mnogo nestandardnih načinov snemanja na MPEG 4 /DVD /WMA /CD diske in zaščite avtorskih pravic,
prav tako pa tudi mnogo različnih vrst praznih DVD+ R, DVD+ RW, CD-R in CD-RW praznih diskov. Zato včasih pride
do napak pri branju in dolgotrajnega branja diska. Pri tem ne gre za napako predvajalnika
Pri predvajanju CD-RW in CD-R diskov se lahko zgodi, da diska ni mogoče predvajati.
Naprava je v skladu z direktivami 2006 / 95 /CE (ki razveljavlja direktivo 73 / 23 /CEE in spreminja
direktivo 93 / 68 /CEE ) in 2004 / 108 /CE (ki razveljavlja direktivo 89 / 336 CEE ) .
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising