匈牙利DVD 3000manual卓然阿龙.cdr

匈牙利DVD 3000manual卓然阿龙.cdr
2.1 eh
output
ORION
r___ w
KEZELÉSI UTASÍTÁS
DVD 3000
Fontos!
Mielőtt használatba veszi a
készüléket, kérjük olvassa
el és tegye el a jöv őre való tekintettel.
PROGRESSIVE SCAN
Biztonsági figyelmeztetés
Saját biztonsága értekében, kéljük olvassa figyelmesen végig a melékelt használati utasítást és a
figyelmezieléstnnieiettbekapcsohá készüléket KeijükönzzemegakezelésiútmulalDtakésajbiekie nézve is.
Kéljük figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetéseket
Csatlakoztatás------------Fontot felhívta -Kérjük a készüléket soha n
Használja vizes helyek, mint fürdőszoba, mosdó
közelében. Ez veszélyess
A hűtő nyílásokat mindig hagyja
Szabadon, mert azok a készülék hűtésére
szolgalnak. Ha eltakarja őket, akkor a készülék
meghibásodhat, túlmelegedhet. Kérjük ne takarja le
készülékét semmilyen ruhaanyaggal, mint pl.
terítő, stb.
- Soha ne helyezze úgy készülékét, hogy annak
lemeztálcája bele ütközzön bele más tárgyba.
Hő - Soha ne tegye ki készülékét extrém hő
hatásoknak. Ne helyezze lejátszóját radiátorra, stb.
- Soha ne helyezze készülékét semilyen zárt
helyre,mint pl könyvespolc, vagy nyitott szekrényrész,
ha csak nem megoldott a megfelel ő
ventiláció.
Rendeltetésszerű használat
Elektromos Áramfelvétel-A lejátszót csak a rajta
feltüntetett névleges
Feszültségbe dugja be, mely információt megtalálja
a dobozon. Ha véletlenül a tápfeszültség
Akkor a készülék meghíbásodhat
A pontos információkért keresse a disztribútort,
vagy a legközelebbi szakszervizet
Kellékek - Soha ne helyezze készülékét
Olyan helyre, ahonnan az leeshet, mint pl. nem
megfeleljen rögzített polc, 3 lábú szék vagy asztal.
A készülék leesése meghibásodáshoz vezethet
Elektromos huzal védelme - Helyezze úgy a készülék
vezetékét, hogy az ne sérüljön.
Ügyeljen rá, hogy ne tudjon a huzalon átmenni, rálépni
vagy azt más tárggyal megrongálni.
Villámvédelem- A villámvédelem érdekében Áramtalanítsa
készülékét, ha hosszabb ideig nem kívánja használni azt,
valamint húzza ki a TV készülékből, vagy antenna
rendszerből. Ezáltal megvédheti készülékét a villámlás
elleni meghibásodástól.
Készülékvédelem Soha ne helyezzen más Tárgyat a
készülékre, mert esetleg elektromos interferencia
léphet fel, elektromos sokkot okozva a felhasználónak.
Ne engedje, hogy víz kerüljön a lejátsző belsejébe.
Tisztítás - Húzza ki készüléket a konnektorból, mielőtt neki
állna tisztítani a készülékét. Kérjük ne használjon
tisztítószert a tisztításhoz. Használjon nedves rongyot a
készülék külsejének letörléséire.
Karbantartás
Sérült készülék javítása-Áramtalanítsa
készülékét és keresse fel aktuális
szakszervizünket készüléke megjavítása
érdekében, a következő esetben:
- Ha az elektromos kábel kitépődött, vagy
megrongálódott.
- Ha készülékébe folyadék került.
- Ha a készülék nem működik, vagy nem jelez
ki semmit a képernyőn. Kérjük keressen fel egy
szakszervizet javítás céljából.
- Ha a készülékét nem megfelelően használja,
megrongálódáshoz vezethet, amelyet csak szakszervizzel
javíttasson. A használatiutasításban foglaltaknak
megfelelően kezelje készülékét. Bármely más kezelésből
adódó meghibásodás a
felhasználó felelőssége. Ez esetben is bízza
készülékének javítását szakemberre.
- Ha készüléke elázott, vagy víz került a feszínére.
- Ha véletlenül leejti készülékét, vagy más okból
megrongálódott a kabinet, keresse fel
a megfelelő szakszervizt..
Karbantartás -Soha ne próbálja meg önkezűleg
megjavítani készülékét, mert az elektromos
áramütéshez, illetve sztatikus sokkhoz vezethet. Bízza
ezt megfeleli szakemberre.
Előlap es hatso panel bemutatása
A DVD lejátszó előlapja
1. BE/KI(POWER)
4. Lejátszás/Szünet
2. USB csatlakozás
5. Előre
3. Vissza
© Nyit/Zár(OPEN/CLOSE)
A hátsó panelről
1. SCART Kimenet
7. 2.1CH LEFT Kimenet
2. 2.1CH RIGHT Kimenet
3. Digitális koaxiális Kimenet
8. Y Kimenet
4. VIDEO Kimenet
5. S-Video Kimenet
10. Pr/Cr Kimenet
6. Digitális optikai Kimenet
9. Pb/Cb Kimenet
A távirányítóról
•
•
•
•
Használat közben, optimálisan 45°-os szögben irányítsa rá távkapcsolóját a készülékre.
Ne tegye ki távkapcsolóját extrém hőmérsékletnek.
Kérjük ügyeljen arra, hogy távirányítója ne érintkezzen vízzel, vagy ne helyezzen rá más tárgyat.
Kérjük soha ne használjon 2 különböző elemet a távkapcsoló működtetéséhez.
• Kérjük cserélje ki elemeit, ha azt érzékeli, hogy irányítója nem
a legmegfelelőbb módon működik.
OSD beállítások
A lejátszón beállíthatja saját ízlésének megfelelően az alábbi menüpontokat:
Nyelvi beállítások
Video beáll.
Audiobeáll.
Osd nyelve Felirat
Divx Felirat
Korlátozás
Egyéb
ANyelv
Beállítások
menüpont kinézete
Audio -------beállítás
DVD Menü Menü preferenciák.
A kiválasztott kategória és a lenti ábra segíti önt eligazodni a Beállításokban:
Angol
—I Magyar
Angol
Fő menü
Nyelvi
beállítás
Video
beállítás
Nézet beáll
Mode —
TV beáll.
-------Video kimenet —
Német
Spanyol
-----1
Nyugat-Európái
~ 16:9
_______
Közép-Európai
Eredeti
Automatikus Igazítás
Német
OlMZ
Hoiasz
I NT5C
-- PAL
| Automatikus
Kompozlt
S-VIdso
Komponens —
RGBkimonot
Audio beállítás
Korlátozás
Egyéb beáll.
Digitális kimenet
l
Szülői kori. Beáll.
Jelszó beáll.
1. gyermekek által megtekinthető
2. mindenki szamára ajánlott
3.szülői felügyelet ajánlott
4.13 ev alatt azQISi felügyelet ajánlott
5.17 év alatt, csak felnOtt felügyeletével tekintheti meg
6.17 év alatt, csak felnStt felügyeletével teklnthetS meg
7.17 év alatt nem tekinthető meg
8. Csak felnőtteknek _________________________
Alap beállítások használataKépernyővédő
Lépjen a Szülői kori. Beállításaihoz a Rating almenüben. A gyári beállításoknak megfelelően a beállított
kód:8888 ■ Miután beütötte ezt a kódot, válassza ki a kívánt beállítást, majd üsse be az eredeti kódot, ezután
üsse be az új kódot a jelszó beállítások almenüben. Üsse be mégegyszer az új kódot, majd hagyja jóvá a
„Confirm" gombbal. A szülői korlátozás ettl kezdve aktiválódik.
A távirányító használata
Lejátszás közben lenyomva megállítja a lejátszást és készenléti üzemmódba kerül a készülék.
Készenléti üzemmódban használva a gombot, normál üzemmódba hozható a lejátszó.
POWER
OPEEN/CLOSE
-
Lemezkiadás. Megnyomásával nyitja vagy zárja a lemeztálcát.
MENU
DVD lejátszásánál a dvd menü behozására, illetve az első tétel lejátszására használható.
Megjegyzés: a funkció működése függ a lemeztől.
A lemezmenü eléréséhez használható. Megjegyzés: a funkció m űködése függ a lemeztől.
v-MODE
lejátszás, nyomja meg ezt a gombot a kompozit komponens RGB
P-Scan, S-Video kimenetek közötti váltáshoz.
OSD
VCD/DVD lejátszásánál megjeleníti az
időszámlálót.
VCD/SVCD lejátszásánál a PBC be- / kikapcsolása. PBC: lejátszás vezérlés VCD/SVCD
esetén.
0-10 Keys
Ezeket a gombokat használhatja az idő, dvd, fejezet és számok számainak bevitelére.
CD, DVD, MP3 vagy VCD lejátszásakor ( PBC kikapcsolt állapotában), a 0-10-ig
számgombokkal választhatja ki közvetlenül a műsorszámot.
Amikor numerikus adat jelenik meg a képernyőn, a 0-10-ig számgombokkal viheti be a kívánt
adatot.
Slow
Lassítás. Divx, DVD, VCD vagy SVCD lejátszásánál a lassított lejátszáshoz használható.
gomb megnyomásával ismét normál lejátszásba kerül.
PREV
Előző. Divx, DVD, CD, MP3, VCD lejátszásánál a PREV gomb megnyomásával az előző
fejezetre,
NEXT
címre vagy track-ra ugrik.
Következő. Divx, DVD, CD, MP3, VCD lejátszásánál a NEXT gomb megnyomásával a
következő
Repeat
fejezetre, címre vagy track-ra ugrik.
Ismétlés. A gomb lenyomása megváltoztatja az ismétlés módot. Divx, VCD, CD, MP3
lejátszásánál
3 mód létezik: egyszeri ismétlés, minden tétel ismétlése és ismétlés kikapcsolva. DVD
lejátszásánál
az következő 3 mód szerepel: Fejezet ismétlése, Cím ismétlése és ismétlés kikapcsolva.
Megjegyzés: VCD lejátszása esetén a PCB módot ki kell kapcsolni az ismétlés funkció
működtetéséhez.
A-B
Lejátszás közben a gomb megnyomásával jelölje ki az A pontot, majd a gomb ismételt
megnyomásával jelölje ki a B pontot. A lejátszó automatán ismételni fogja az A és B pont közötti
szakaszt. A gomb harmadszori lenyomásával törölheti az előzőleg beállított szakasz ismétlését
és a két pontot (A-B). Megjegyzés: CD/VCD/SVCD lejátszása során az A és B pontokat azonos
track-ból kell kijelölni. Divx, DVD lejátszásánál A és B pontokat különböző fejezetekből lehet
kiválasztani.
REV
Vissza. Divx, DVD, CD, MP3 vagy VCD lejátszásakor a REV gomb lenyomásával visszafelé
pásztázhat 2,4,8 és 16-szoros sebességgel. A PLAY gomb lenyomása után ismét normál
sebességű lejátszás érhető el.
PWD
Előre. Divx, DVD, CD, MP3 vagy VCD lejátszásakor az FWD gomb lenyomásával előrefelé
pásztázhat 2,4, 8 és 16-szoros sebességgel.
A PLAY gomb lenyomása után ismét normál sebességű lejátszás érhető el.
N/P
N/P
Amikor megállt a lejátszás nyomja meg az N/P gombot az NTSC/PAL/Automatikus
rendszer kiválasztásához.
A távirányító használata
Mute(Némítás)
A gomb megnyomásával kikapcsolhatja a hangot.
A gomb ismetelt megnyomásával a hang visszatér normál módba.
Csatorna (Ch)
VCD / SVCD lejátszásakor a gomb ismétlődő lenyomásával tud választani az audio
csatornák között: Bal/Jobb/Mix/Sztereó.
Clear(Törlés)
ACLEAR(törlés) gombbal törölheti ki a bevitt számokat.
Play (lejátszás)
Lejátszás gomb
PAUSE (Szünet)
Szünet gomb. Pillanat állj be- / kikapcsolva.
STOP (állj)
A gomb egyszeri megnyomásásval leállíthatja a lejátszást és tarthatja azon a helyen, ahol m egallította. A
PLAY gomb megnyomásával az előzőleg megállított helyről folytathatja a lejátszást. A STOP gomb
kétszeri megnyomása után teljesen leáll a lejátszás.
RETURN (Vissza)
PCB bekapcsolt állapotában nyomja meg a STOP gombot, majd a RETURN/ENTER gombot, ezzel
visszatérhet a program menühöz, miközben VCD/SVCD lejátszása megy. Menü megjelenítése alatt
a gomb lenyomásával eltüntetheti az aktuális ablakot.
ZOOM (Nagyítás)
VCD/SVCD/DVD/Divx lejátszásakor a gomb megnyomásával az alábbiak szerint nagyíthat a
megjelenített kép méretén:
Ez a funkció csak nagyít a képernyőn és nem csökkent rajta.
STEP(Lépegető)
DVD, VCD, SVCD lemez lejátszásakor nyomja meg a STEP gombot egyszer, a kép a következő kockára
ugrik, a Play gombot ismét megnyomva visszaáll a normális lejátszásra.
SETUP(Beállítás)
A Setup menübe való belépéshez nyomja meg a Setup gombot a távirányítón. Ez egy többszintű menü.
Használja a
vagy
gombokat a szükséges menü opció kiválasztásához.
Használja a
és
gombokat az előző menüszintre vagy a következő szintre való ugráshoz.
Nyomja meg az EN ■ dR gombot a kiválasztás érvényesítéséhez.
Az Exit gomb megnyomásával léphet ki a beállításból.
RESET(Újraindítás)
Amikor megállt a lejátszás, nyomja meg ezt a gombot a DVD lejátszó alapbeállításának újraindításához, de
ez nem fogja helyreállítani a jelszó beállítást.
A távirányító használata
RESUME(Visszaállítás)
Amikor ez a funkció be van kapcsolva memorizálja az időt, amikor megállította a DVD lejátszásátA következő
lejátszáskor innen fogja újraindítani a lejátszást
CH\VOL+\- (Csatorna/Hangerő)
A „CH" gom b megnyomásával léptethet a
csatornák között. A „VOL." gomb megnyomásával
a hangerőn állíthat (+/-).
SUBTITLE (Felirat)
DVD lejátszása közben a gomb többszöri
megnyomásával választhat a felirat nyelvek közül
(max. 32).. Megjegyzés: a funkció működése függ a
lemeztol.
LANGUAGE(Nyelvek)
Ezt ismételten megnyomva 8 audió nyelv/formátum
között választhat DVD lejátszás közben.SVCD
lejátszása közben 4 audió nyelv/formátum között
választhat az ismételt megnyomásával. Megjegyzés:
Ez a funkció a lemez beállításától függő
PROG (Program)
DVD vagy VCD olvasása közben a gomb megnyomásával a program menü jelenik meg. Válassza ki a
lejátszani kívánt dalt/fejezetet (DVD programozásánál TITLE és MENÜ gombok szükségesek ehhez).
A távirányító használata
Programozás:
Mp3-nál használja a „right", „utí", „dowri" ós „enter" gombokat a szerkesztési mód kiválasztásához, majd nyomja
meg" a Jeff gombot és az „enter" gom bot a kívánt zeneszám kiválasztásához. Ezt követően nyomja meg a
„right" és láz „enter" gombot £Pprogram hozzáadásához („árJd program"), rrtajd az „tip" és*'az „enter" gömb
megnyomásával láthatóvá válik a program nézet („program view"). Ezután nyomja meg'az „up" gombot a
>
szerkesztési mód"kiválasztásához („edit mode"), majd a „left" és az „enter" gomb megnyomásával kiválaszthatja
a lejátszani kívánt zeneszámot, amelyet a „play" gomb megnyomásával elindíthat.
Program törlése:
Rögzített program törléséti ez nyomja meg a ;;stop"gombot kétszer, majd íiyomja meg a „right" gombot a
szerkesztési mód kiválasztásához („edit ftode"). Ezután nyomja meg a „left" gombot, hogy kiválaszthassa a
törölni kivánf zeneszámot,"majd nyomja'meg az „enter gombot ennék megerősítéséhez. Nyomja meg a
„right", majd az „enter" gombot a „program törlése" („clear program") kiválasztásához. Ezt követően nyomja meg a
„right" gombot a „böngésző nézet" („browse view") eléréséhez, majd térjen vissza a normál lejátszáshoz.
Shuffle
VCD, SVCD lejátszás közben ez a funkció nem használható, ha a PBC be van kapcsolva. Ha a PBC ki van
kapcsolva, nyomja meg a Shuffle gombot, ez a funkció a kedvenc programjait különböző sorrendben játsza le.
Ismételten lenyomva kikapcsolódik.Ez csak VCD és SVCD lejátszása közben működik.
Megjegyzés:
A készülék egyszerre csak maximum 500 mp3 számot vagy képet tud lejátszani, ha ennél több található az
USB-n vagy a kártyaolvasón, akkor kérjük készítsen két vagy több fájlt és ügyeljen arra, hogy egy fájlon ne
legyen több, mint 500 darab dal vagy kép. Például, ha összesen 1020 kép van egy USB-n, akkor készítsen
három fájlt, az egyikbe rakjon 500-at, a másikba is 500-at, így a harmadikba marad 20 db. Ezáltal a készülék
már le tudja játszani a dalokat vagy meg tudja mutatni a képeket.
Hibaelhárítás
NINCS HANG A MIKROFONON
Ellenőrizze, hogy:
Be van-e kapcsolva a TV hangja.
A mikrofon be van-e kapcsolva.
A mikrofon hangereje nem áll a minimumon.
A „Kareoke" be van-e kapcsolva.
Az összeköttetés a MIKROFON jack és a mikrofon rendben van-e
A mikrofon hibátlan.
HA TÚL HANGOS A LEJÁTSZÁS
Ellenőrizze, hogy a mikrofon elég távol van-e a hangszórótól.
Csökkentse a készülék és a mikrofon hangerejét.
Csökkentse az ,ECHO"hangszintjét and microphone.
ROSSZ MINŐSÉGŰ A MIKROFON HANGJA
Ellenőrizze, hogy a mikrofon jó-e A kapcsolat a mikrofon
és a készülék között rendben van-e
A TÁVIRANYÍTÓ GYENGÉN VAGY EGYÁLTALÁN NEM
MŰKÖDIK
Ellenőrizze a elemeket és ha gyengék cserélje ki.
A lejátszó infra érzékelőjére irányítsa a távirányitót.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy a távirányító és a készülék
érzékelője között.
HIBÁS MŰKÖDÉS
Kapcsolja ki- és ismét be a készüléket!
A LEMEZ BERAGADT A TARTÓBA
Kapcsolja ki- és ismét be a készüléket, ismételten nyomja meg a"OPEN/CLOSE" gombot.
Video
Formátumok
DVD/VCD/HDCD/CD/DVD-tR/RW
DIVX3.0,4.0,5.0,WMA,MP3 Kodak
Picture CD
AC220-240V
50Hz
15W
Body size : W225XD235XH50mm
Netweight:1.8KG
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising