Gebruiksaanwijzing RDS

Gebruiksaanwijzing RDS
Gebruiksaanwijzing
RDS-ontvanger
U bent in het bezit van een RDS-ontvanger om u te waarschuwen voor een ernstig ongeluk in
uw omgeving.
Als een ongeluk is gebeurd, kleurt het display rood en verschijnt de tekst “BELANGRIJKE
MEDEDELING”. Ook klinkt een alarmsignaal. Vervolgens schakelt de ontvanger automatisch over op Sveriges Radio P4, wordt het volume verhoogd en wordt u geïnformeerd over
het ongeluk. De ontvanger geeft ook een alarm als deze is uitgeschakeld. Bij alarm stopt de
klok, zodat u kunt zien dat er een alarm is gegeven.
De ontvanger gaat terug in de normale stand als u op een willekeurige knop drukt.
•
•
•
•
Toont de gebruikte
programmakeuzeknop Gekozen
radiokanaal
Frequentie
Controlelampje
wekker aan/uit
Klok
Batterijniveau
De RDS-ontvanger is eigendom van Räddningsverket en wordt uitgeleend.
Betracht normale voorzichtigheid bij het gebruik van de RDS-ontvanger.
Laat de RDS-ontvanger achter in het pand/de woning als u verhuist.
De RDS-ontvanger moet altijd op een wandcontactdoos aangesloten zijn.
1
Het waarschuwingssysteem wordt getest op de eerste maandag (geen feestdag) in maart,
juni, september en december om 19.00 uur.
2
3
4
5
6
8
7
9
Gebruiksaanwijzing
De RDS-ontvanger is bedoeld voor het ontvangen van waarschuwingen en heeft een ingebouwde
wekkerradio. Vouw voordat u verder leest het achterblad uit, zodat u de afbeeldingen tijdens het
lezen kunt zien.
10 11
12
13
14
15
16
Beginnen!
Controleer na het uitpakken van de RDS-ontvanger of de antenne 16 op de uitgang voor de
antenne 14 is aangesloten. Zet de ontvanger vervolgens op de gewenste plaats. De antenne moet
15 aan op de dichtstbijzijnde
aan de muur worden bevestigd. Sluit het netsnoer 15
wandcontactdoos.
De ontvanger stelt nu automatisch radiokanalen, tijd en datum in. Sveriges Radio P1 wordt
opgeslagen onder knop P1, Sveriges Radio P2 onder knop P2, Sveriges Radio P3 onder knop P3
en Sveriges Radio P4 onder knop P4. Het zoeken kan een paar minuten duren.
De ontvanger toont altijd de juiste tijd en schakelt automatisch over van zomer- naar wintertijd
en andersom.
Display toont “SLECHTE ONTVANGST”
Als de ontvanger geen RDS-signalen ontvangt, knippert een rode lamp en verschijnt de tekst
“SLECHTE ONTVANGST” op het display. Verplaats de antenne en kijk of de tekst op het
display binnen een paar minuten verdwijnt. Als dit niet helpt, zet u de ontvanger op een andere
plaats. Neem als ook dit niet helpt, contact op met uw Länsstyrelse (zie achterkant).
1
3 Instelbare programmkeuzeknoppen
4
Programmakeuzeknop Sveriges Radio P4 (kan niet worden gewijzigd)
5
Snooze-stand, wekken met interval van negen minuten
6 + 8 Knop voor frequentie zoeken en wekker instellen
7
Knop voor radiokanalen en wektijd instellen
9
Knop voor radio aan- en uitzetten
10
Uitgang voor externe krachtbron (9V)
11
Knop ontvanger testen en instellingen nulstellen
12
Uitgang, alleen voor onderhoudspersoneel
13
Uitgang voor aansluiting op extra alarminstallatie
14
Uitgang voor antenne
15
Netsnoer voor aansluiten op wandcontactdoos
16
Antenne
Radio luisteren
Toont de gebruikte
programmakeuzeknop Gekozen
radiokanaal
• Druk op AAN/UIT 9 .
Volume afstellen
• Druk op ‘-’ 6 om het volume te verlagen en op ‘+’ 8 om het volume te verhogen.
Frequentie
Controlelampje
wekker aan/uit
Klok
Batterijniveau
Beluisteren van andere kanalen dan Sveriges Radio
De programmakeuzeknoppen 11 - 3 kunnen voor willekeurige radiokanalen worden gebruikt.
Stel de kanalen als volgt in:
Druk eenmaal op AAN/UIT 9 als de ontvanger nog niet aan staat.
Druk eenmaal op KIEZEN 7 om in de zoekstand te komen.
Druk op ‘-’ 6 of ‘+’ 8 , totdat u bij het gewenste in te stellen kanaal bent.
Druk vervolgens op de programmakeuzeknop 11 - 3 , waaronder u het kanaal wilt opslaan.
Houd de knop ingedrukt, totdat u een signaal hoort (ca. 2 seconden).
• Herhaal de procedure voor het volgende in te stellen kanaal.
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
8
7
9
De knop P4 4 is altijd ingesteld op Sveriges Radio P4 en kan niet worden gewijzigd. U krijgt
immers via uw lokale radiokanaal informatie over een ongeluk.
Wekker instellen
Stel de wekker als volgt in:
• Druk eenmaal op AAN/UIT 9 als de ontvanger nog niet aan staat.
• Druk tweemaal op KIEZEN 7 om in de wekkerinstelstand te komen.
• Druk op ‘-’ 66 of ‘+’ 88 , totdat u bij de gewenste tijd bent. Als u de knop ingedrukt houdt,
loopt de tijd sneller door.
• Druk op AAN/UIT 9 om de wekker te activeren.
U kunt niet naar de radio luisteren als de wekker is geactiveerd. De wekker is ingeschakeld als
het kloksymbool op het display verschijnt.
Op het gekozen tijdstip activeert de ontvanger het laatst beluisterde radiokanaal (op hetzelfde
volume). Druk op AAN/UIT 9 of SNOOZE 5 om de radio uit te schakelen. Als u binnen een
minuut na het activeren van de radio op SNOOZE drukt, wordt de radio na 8 minuten weer
geactiveerd.
10 11
1
De wekker is uitgeschakeld als het kloksymbool op het display verdwijnt.
13
14
15
16
3 Instelbare programmkeuzeknoppen
4
Programmakeuzeknop Sveriges Radio P4 (kan niet worden gewijzigd)
5
Snooze-stand, wekken met interval van negen minuten
6 + 8 Knop voor frequentie zoeken en wekker instellen
7
Knop voor radiokanalen en wektijd instellen
9
Knop voor radio aan- en uitzetten
10
Uitgang voor externe krachtbron (9V)
11
Knop ontvanger testen en instellingen nulstellen
12
Uitgang, alleen voor onderhoudspersoneel
13
Uitgang voor aansluiting op extra alarminstallatie
14
Uitgang voor antenne
15
Netsnoer voor aansluiten op wandcontactdoos
16
Antenne
Wekker uitschakelen
Schakel de wekker als volgt uit:
• Druk op AAN/UIT 9 .
12
Stroomuitval
Toont de gebruikte
programmakeuzeknop Gekozen
radiokanaal
Bij stroomuitval werkt de ontvanger op een ingebouwde batterij. De batterij kan de ontvanger ca.
twee etmalen voeden. De ontvanger kan dan alleen waarschuwingen ontvangen (de radio is
uitgeschakeld). Dit gebeurt om de batterij zo optimaal mogelijk te gebruiken. Als de stroom weer
wordt ingeschakeld, wordt de batterij automatisch opgeladen. De batterijstatus is altijd zichtbaar
op het display.
Frequentie
Controlelampje
wekker aan/uit
Klok
Batterijniveau
Testfunctie
11 Hiermee kunt u de werking van de ontvanger
Achterop de ontvanger zit een TEST-knop 11.
controleren. Als u de TEST-knop indrukt, moet het display rood kleuren en moet Sveriges Radio
P4 automatisch op hoog volume worden ingesteld. In een dergelijk geval stelt de radio ook de
oorspronkelijke kanalen P1-P4 weer in.
Wat te doen bij alarm:
1
• Sluit alle ramen, deuren en andere ventilatie. Op die manier komt er geen verontreinigde lucht
binnen. Luister naar Sveriges Radio P4. De RDS-ontvanger zendt bij een alarm automatisch
P4 uit.
2
3
4
5
6
8
7
9
• Buiten hoort u een geluidssignaal met het bericht “belangrijke mededeling”. Het signaal is 7
seconden aan, 14 seconden uit, 7 seconden aan, enz. Ga zo snel mogelijk naar binnen, sluit
ramen, deuren en andere ventilatie. Luister naar P4.
• Help anderen. Neem bijvoorbeeld mensen die moeten worden beschermd mee naar binnen.
Blijf binnen totdat via de radio het sein veilig wordt gegeven.
10 11
1
12
13
14
15
16
3 Instelbare programmkeuzeknoppen
4
Programmakeuzeknop Sveriges Radio P4 (kan niet worden gewijzigd)
5
Snooze-stand, wekken met interval van negen minuten
6 + 8 Knop voor frequentie zoeken en wekker instellen
7
Knop voor radiokanalen en wektijd instellen
9
Knop voor radio aan- en uitzetten
10
Uitgang voor externe krachtbron (9V)
11
Knop ontvanger testen en instellingen nulstellen
12
Uitgang, alleen voor onderhoudspersoneel
13
Uitgang voor aansluiting op extra alarminstallatie
14
Uitgang voor antenne
15
Netsnoer voor aansluiten op wandcontactdoos
16
Antenne
Meer informatie
Neem contact op met uw Länsstyrelse bij problemen of vragen over de RDS-ontvanger.
Contact your county administrative board if you have problems or questions about the RDS receiver.
Bei Problemen oder Fragen zum RDS-Empfänger wenden Sie sich bitte an Ihre Provinzialregierung.
Veuillez contacter votre préfecture en cas de problèmes techniques ou pour toute question complémentaire relatifs
au récepteur RDS.
Ota yhteys Lääninhallitukseen RDS-vastaanotinta koskevissa ongelmissa tai kysymyksissä.
JeÊli masz jakieÊ problemy lub pytania dotyczàce odbiornika z systemem RDS, skontaktuj si´ ze swoim urz´dem
wojewódzkim.
.RDS
Si tuviera problemas o dudas con respecto al receptor RDS, póngase en contacto con su Gobierno Provincial
(Länsstyrelse).
Kontakto me qendrën vendore administrative, nëse keni probleme ose yoqartësi lidhur me RDS receiver.
PoveÏite se s lokalnim administrativnim centrom ako postojote pitanja ili problemi s RDS receivarom.
Länsstyrelser
Hallands län: Tel 035-132000, www.n.lst.se
Skåne län: Tel 040/ 044-252000, www.m.lst.se
Uppsala län: Tel 018-195000, www.c.lst.se
Kalmar län: Tel 0480- 82000, www.h.lst.se
Räddningsverket, 651 80 Karlstad
Tel 054-135000, fax 054-102889, www.srv.se, srv@srv.se
Bestelnummer: T33-404/03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising