gebruiksaanwijzing - weerstation

gebruiksaanwijzing - weerstation
GEBRUIKSAANWIJZING
Weerstation met draadloze buitensensor
WS-1150
ATTENTIE: IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORDT VERWEZEN
NAAR DE AFBEELDINGEN DIE OP
DE LAATSTE PAGINA’S VAN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN GEPRINT.
HOUD DUS DIE PAGINA OPENGESLAGEN
BIJ HET LEZEN VAN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING
7. druk op toets “TX” (zie C) om de buitenunit nogmaals te laten zenden.
8. druk op toets “C/F” (zie D) om te wisselen
tussen weergave op de buiten-unit
tussen ºC of ºF.
Zodra de binnen- en de buiten-unit
elkaar hebben gevonden, verschijnt de
buitentemperatuur op het display van de
binnen-unit (zie E).
9. Plaats nu de batterijdeksels terug op de
binnen- en op de buiten-unit.
10. U kunt de buiten-unit nu aan een schroef
ophangen of ergens neer zetten.
INSTALLATIE
Voeding:
1. Schuif de batterijdeksel aan de
achterzijde van de binnen-unit naar
beneden en neem deze af.
2. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt,
zoals in het batterijcompartiment is
aangegeven. (zie A overzicht) Batterijen
zijn niet meegeleverd.
Zodra de batterijen zijn geplaatst, gaat de
binnen-unit gedurende 3 minuten ’kijken’ of
er een buiten-unit in de buurt is. Voer dus de
instructies 4, 5 en 6 binnen deze 3 minuten uit.
3. Aan de onderzijde van de buiten-unit
op het halve maantje drukken van de
batterijdeksel (zie I) . Trek gelijktijdig de
twee delen van het cabinet van elkaar
(zie J). Neem nu de batteijdeksel van de
binnen-unit.
4. Plaats 2 batterijen, type AA, 1.5Volt,
zoals in het batterijcompartiment is
aangegeven. (zie B overzicht)
5. Zet de kanaalschakelaar op het gewenste
zendkanaal 1, 2 of 3
Op de binnen-unit dient nu het hetzelfde
kanaal worden geselecteerd als waar de
buiten-unit op is ingesteld.
6. druk op de kanaaltoets van de binnenunit, welke zich bevindt boven het batterij
compartiment. Elke keer als u deze toets
indrukt springt de ontvanger 1 kanaal
verder.
Op het display wordt het kanaalnummer
weergegeven.
Om de buiten-unit nogmaals te laten zenden.
Tijdsnotatie instellen:
De tijd kan worden weergegeven in een
12 of 24 uursnotatie. Bij de 12 uursnotatie
verschijnt voor de middag “AM” in het display,
na de middag verschijnt “PM” in het display.
Bij de 24 uursnotatie telt de klok door van 00
t/m 24 uur.
toets op “” om te wisselen tussen 12 uur of
24 uursnotatie.
Tijd en datum instellen:
Zodra u de batterijen in de binnen-unit
plaatst, geeft de klok en datum 00:00 aan.
Tijd, datum en taal (voor de naam van de
dag), kunnen op de volgende manier worden
ingesteld.
1. druk op toets “CLOCK” en houdt deze 2
seconden ingedrukt. De klok weergave in
het display gaat knipperen.
2. druk op toets ”” of “” om het juiste
jaartal in te geven.
3. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de maand instelling.
4. druk op toets ”” of “” om de juiste
maand in te geven.
5. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de dag instelling.
6. druk op toets ”” of “” om de juiste
dag in te geven.
7. druk op toets “CLOCK” om verder te
2
gaan naar de taal instelling.
8. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de taal instelling.
Er kan gekozen worden uit de volgende taal
instellingen voor dag aanduiding.
NE - Nederlands
ES - Spaans
DA - Denemarken
GE - Duits
EN - Engels
IT - Italiaans
FR - Frans
9. druk op toets ”” of “” om de juiste
taal in te geven.
10. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de uren instelling.
11. druk op toets ”” of “” om de juiste
uren in te geven.
12. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de minuten instelling.
13. druk op toets ”” of “” om de juiste
minuten in te geven.
14. druk op toets “CLOCK” om verder te
gaan naar de tijdzone instelling.
15. de tijdzone heeft geen functie en hoeft
verder niet te worden ingesteld.
16. druk op toets “CLOCK” om uit de
programma modus te gaan of wacht 8
seconde.
Het display knippert niet meer en geeft de tijd
en datum juist weer.
• Als er 8 seconden geen toets is ingedrukt
stopt het display ook met knipperen.
• Wordt de toets ”” of “” langer dan 2
seconden ingedrukt dan wordt de waarde
die knippert met 8 stapjes per seconden
gewijzigd.
2. druk op toets ”” of “” om de juiste
uren in te geven.
3. druk op toets “ALARM” om verder te
gaan naar de minuten instelling.
4. druk op toets ”” of “” om de juiste
minuten in te geven.
5. druk op toets “ALARM” om uit de
programma modus te gaan of wacht 8
seconden.
6. druk kort op toets “ALARM” om het alarm
te activeren (icoon verschijnt) of te
deactiveren (icoon verdwijnt).
De alarm buzzer werkt als volgt:
• van 0-10 seconden 1 beep/sec.
• van 10-20 seconden 2 beeps/sec.
• van 20-30 seconden 3 beeps/sec.
• van 30-120 seconden 4 beeps/sec.
Temperatuur notatie instellen:
De temperatuur kan worden weergegeven in
ºC of ºF. Toets “” om te wisselen tussen ºC
of ºF.
Temperatuur alert instellen:
Alleen voor de buitentemperatuur is het
mogelijk om een hoog en laag niveau
temperatuur alarm in te stellen. Op het
moment dat de buitentemperatuur boven of
onder dit niveau komt zal een alarm worden
gegeven. Dit alert dient per kanaal te worden
ingegeven.
1. druk op toets “ALERT” en houdt deze 2
seconden ingedrukt. De alert maximaal
weergave in het display gaat knipperen.
2. druk op toets “channel” achter in het
batterij compartiment om het juiste
kanaal te kiezen.
3. druk op toets ”” of “” om de juiste
maximale temperatuur in te geven.
Alarm instellen:
Met de functie alarm kan een wektijd worden
ingegeven
1. druk op toets “ALARM” en houdt deze 2
seconden ingedrukt. De alarm weergave
in het display gaat knipperen.
4. druk op toets “ALERT” om verder te gaan
naar de minimale temperatuur instelling.
5. druk op toets ”” of “” om de juiste
3
minimale temperatuur in te geven.
6. druk op toets “ALERT” om uit de
programma modus te gaan of wacht 8
seconden.
7. druk kort op toets “ALERT” om het
alarm te activeren (icoon verschijnt)
of te deactiveren (icoon verdwijnt).
WEERGAVEN
Algemeen:
De actuele temperatuur, luchtvochtigheid en
luchtdruk worden pas correct weergegeven
nadat zowel de binnen- als de buiten-unit
gedurende enkele uren hebben aangestaan
en niet zijn verplaatst.
Plaatsingstips:
• De binnen-unit niet in direct zonlicht
plaatsen en verwijderd houden van
warmte uitstralende objecten. (lampen,
verwarmingen, e.d.)
• Voor een goede ontvangst van de radio
gestuurde signalen, de binnen-unit niet
naast grote metalen oppervlakken of
zware elektrische apparaten plaatsen
• De buiten-unit is weliswaar geschikt
voor plaatsing buiten maar is niet water
dicht. Plaats deze unit dus op een voor
regen en wind beschutte plaats.
• De afstand tussen binnen- en buitenunit mag niet meer dan 50 meter
bedragen.
De weersvoorspelling en de luchtdruk
worden pas na ruim 24 uur correct
weergegeven.
Buiten-unit
weergaven in ºC of ºF
temperatuur buiten-unit
zend indicatie
kanaal instelling
Oplaadbare batterijen:
Naar wens kunt u normale (alkaline) of
oplaadbare batterijen plaatsen in zowel de
binnen- als in de buiten-unit. Oplaadbare
batterijen hebben echter een lagere
spanning waardoor de levensduur en de
nauwkeurigheid van de WS-1150 afneemt.
Oplaadbare batterijen dienen in een
externe lader opgeladen te worden.
4
19. minimale of maximale weergave
geschiedenis
20. weergaven in ºC of ºF
21. temperatuur buiten-unit
1
BEDIENING
2
Weersvoorspelling:
Door middel van icoontjes wordt een
weersvoorspelling aangegeven. Deze
weersvoorspelling komt tot stand door de
verandering van de luchtdruk. Hiermee
kan een weersvoorspelling met een
betrouwbaarheid van 70 tot 75% worden
gehaald. Het gebruik van airco’s of
aanpassingen van het binnenklimaat kan de
weersvoorspelling beïnvloeden.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
De indicatie van de weersvoorspelling kent 4
icoon combinaties:
13
12
14
20
15
21
16
17
18
19
Zonnig
Display overzicht:
1. weersvoorspelling door middel van
icoontjes.
2. alarm wekker functie aan of uit.
3. lage batterijindicatie binnnen-unit
4. tijdsweergave
5. snooze functie geactiveerd
6. maanstand indicatie
7. seconden weergave
8. datum weergave
9. weergave van dagnaam
10. temperatuur verloop icoon binnen
11. luchtvochtigheid binnen
12. temperatuur binnen
13. comfort icoon
14. temperatuur verloop icoon buiten
15. ontvangst icoon
16. hoge en lage temperatuur alert
17. lage batterijindicatie buitenunit
18. kanaal weergave
Bewolkt
Licht bewolkt
Regen
Alarm (wekker):
Zie installatie voor het instellen van de
wekker.
druk op toets “ALARM” om het alarm te
activeren. Op het moment dat de wekker
afgaat kunt u op een willekeurige toets
drukken om het alarm af te zetten. De alarm
functie blijft geactiveerd en zal na 24 uur
weer starten.
5
Snooze functie:
Als het alarm afgaat en u maakt gebruik
van de snooze functie door op de voet
te drukken of de toets “SNOOZE” in te
drukken stopt het alarm en het icoon
verschijnt in het display, en gaat samen
met het alarm icoon knipperen. Na 5
minuten gaat het alarm nogmaals af.
Druk op toets “SNOOZE” of de voet
van de WS-1150 om de snooze functie
nogmaals te activeren of druk op een
andere willekeurige toets om het alarm uit
te zetten.
Luchtvochtigheid binnen:
De luchtvochtigheid wordt om de 12
seconden gemeten. Het percentage van de
luchtvochtigheid wordt weergegeven in het
display. Het comfort icoon geeft aan of het
binnen klimaat aangenaam is.
Wanneer de luchtvochtigheid lager is dan
40% verschijnt:
Wanneer de binnentemperatuur tussen
20°C~28°C en de luchtvochtigheid tussen
40%~70% is verschijnt:
Maanstand:
De maanstand geeft aan hoeveel er van
de maan te zien is (bij onbewolkt weer).
Deze weergave is afhankelijk van de datum
instelling.
Er verschijnt geen icoon als de
luchtvochtigheid tussen 40%~70% is,
maar de binnentemperatuur valt buiten de
waarde 20°C~28°C.
Binnentemperatuur:
De binnentemperatuur wordt om de 12
seconden gemeten. Het temperatuur
verloop icoon zal op de volgende wijze
aangeven of de temperatuur hoger, gelijk
of lager wordt aangegeven.
Als de temperatuurswijziging kleiner is dan
1ºC binnen een uur, verschijnt
.
Als de luchtvochtigheid boven 70% is
verschijnt:
.
Geheugen:
Met de “MEM” toets kan de maximale
en minimale gemeten waarde van de
volgende items worden weergegeven.
• binnentemperatuur
• luchtvochtigheid
• buitentemperatuur
1. druk op toets “MEM”.
2. bij de weergaven van de
binnentemperatuur, luchtvochtigheid en
buitentemperatuur verschijnt de tekst
“MAX”. De getoonde waarde geeft de
maximaal gemeten waarde.
3. druk op toets “MEM”.
4. bij de weergaven van de
binnentemperatuur, luchtvochtigheid en
buitentemperatuur verschijnt de tekst
“MIN”. De getoonde waarde geeft de
minimaal gemeten waarde.
5. druk op toets “MEM” om deze modus
te verlaten of wacht 8 seconden.
Als de temperatuurswijzing hoger is dan
1ºC binnen een uur, verschijnt
.
Als de temperatuurswijzing lager is dan
1ºC binnen een uur, verschijnt
.
Meetbereik is van 0ºC tot +50ºC ±1ºC
6
Resetten geheugen:
Het is mogelijk om de maximale of
minimale waarde of beide te wissen.
Alert buitentemperatuur:
Zie Temperatuur alert instellen bij hoofdstuk
installeren om de alert waarde in te stellen.
alarm activeren/deactiveren:
1. druk toets “ALERT” om het alarm te
activeren. ( verschijnt in het display)
2. druk toets “ALERT” nogmaals om het
alarm te deactiveren. ( het icoon
verdwijnt)
Als het alarm is geactiveerd en een boven- of
onder temperatuur grens wordt overschreden
zal er 5 seconden een alert signaal klinken.
De buitentemperatuur zal knipperen. Elke
minuut wordt dit alarm signaal herhaald. Dit
gaat door totdat de temperatuur terugvalt
binnen de grenzen.
om beide waardes te wissen:
1. druk op toets “MEM” en houdt deze
minimaal 2 seconden ingedrukt totdat
een piepje hoorbaar is.
Maximaal en minimaal geheugens zijn
gewist.
om maximaal geheugen te wissen.
1. druk op toets “MEM”
2. bij de weergaven van de
binnentemperatuur, luchtvochtigheid en
buitentemperatuur verschijnt de tekst
“MAX”. De getoonde waarde geeft de
maximaal gemeten waarde.
3. druk op toets “MEM” en houdt deze
minimaal 2 seconden ingedrukt totdat
een piepje hoorbaar is.
Maximaal geheugens zijn gewist.
Het is ook mogelijk om het alert te
deactiveren.
VERVANGEN BATTERIJEN
om minimaal geheugen te wissen.
1. druk op toets “MEM” (MAX verschijnt)
2. druk nogmaals op toets “MEM”.
3. bij de weergaven van de
binnentemperatuur, luchtvochtigheid en
buitentemperatuur verschijnt de tekst
“MIN”. De getoonde waarde geeft de
minimaal gemeten waarde.
4. druk op toets “MEM” en houdt deze
minimaal 2 seconden ingedrukt totdat
een piepje hoorbaar is.
Minimaal geheugens zijn gewist.
Binnen-unit:
Nadat de batterijen in de binnen-unit
zijn vervangen, zijn alle geheugens en
instellingen gewist.
Buiten-unit:
Nadat de batterijen in de buiten-unit zijn
vervangen, dient u deze opnieuw aan de
binnen-unit aan te melden.
Volg hiertoe de instructies zoals beschreven
bij het hoofdstuk ‘Installatie’.
Let hierbij op dat u bij de binnen-unit met de
“CHANNEL”-toets hetzelfde kanaal instelt als
u aan de buiten-unit heeft toegekend.
7
RESET / SYSTEEM STORING
SPECIFICATIES
Indien u het overzicht tot de instellingen kwijt
bent of doordat de WS-1150 een mogelijke
storing vertoont, kan het raadzaam zijn de
binnen- en de buiten-unit te resetten.
1. Verwijder de batterijen van de binnen- en
buiten-unit.
2. Plaats de batterijen na minimaal 10
seconden gewacht te hebben terug.
3. Volg de aanmeld procedure als
beschreven in de paragraaf “Installatie”.
Na enkele seconden zullen de binnen- en de
buiten-unit elkaar weer hebben gevonden en
is de WS-1150 weer gebruiksgereed.
Binnen-unit:
meetbereik binnentemperatuur:
0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F)
resolutie: 1°C (1.8°F)
meetbereik luchtvochtigheid:
20% ~ 95% relatieve vochtigheid
resolutie: 1%
Voeding:
2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline
Buiten-unit:
meetbereik buitentemperatuur:
-50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)
resolutie: 1°C (1.8°F)
Is hiermee de storing nog niet verholpen,
neem dan contact op met de Alecto
servicedienst op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355
Voeding:
2x 1,5V batterij, formaat AA, alkaline
Zendfrequentie:
433MHz
Bereik:
tot 50meter
MILIEU
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Op het einde van de levenscyclus
van het product mag u dit product
niet bij het normale huishoudelijke
afval gooien, maar moet u het naar
een inzamelpunt brengen voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.ALECTO.INFO
Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar
inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
8
GARANTIEBEWIJS
Op de Alecto WS-1150 heeft u een garantie
van 24 MAANDEN na aankoopdatum.
Wij garanderen gedurende die periode de
kosteloze herstelling van defecten ontstaan
door materiaal- en constructiefouten. Een
en ander ter uiteindelijke beoordeling van de
importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent
geen uitsluitsel, raadpleeg dan uw dealer met
een duidelijke klachtomschrijving. Deze zal
het apparaat tezamen met dit garantiebewijs
en de gedateerde aankoopbon innemen
en voor spoedige reparatie, resp. franco
verzending naar de importeur zorg dragen.
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting,
gebruik van niet originele onderdelen
of toebehoren, verwaarlozing en bij
defecten ontstaan door vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij
onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking
en indien het apparaat niet vergezeld is
van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder
de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name
voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
9
OVERZICHT
APERCU
CHANNEL
A
D C
°C/ºF
TX
E
123
B
10
I
J
11
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
ver1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising