Výhoda duálních zařízení Nové možnosti domácí zábavy

Výhoda duálních zařízení Nové možnosti domácí zábavy
Videorekordéry
Nové možnosti domácí zábavy
Protože JVC vynalezlo VHS formát, je přirozené, že v inovaci pokračujeme. Přinášíme Vám duální DVD
a VHS rekordéry, abyste si mohli vychutnat Vaši oblíbenou vizuální zábavu.
Adaptivní geometrické
mapování sytosti barvy
Vysoce výkonný 1čipový AV
dekodér
V originále obsahuje jasová i barevná složka
videa stejný počet dat. Kvůli použití datové
komprese má barevná složka signálu na DVD
pouze čtvrtinu dat jasové složky. To způsobuje
nedostatek detailů ve výsledném obraze na
Vašem televizoru. Adaptivní geometrie
mapování sytosti barvy, vyvinutá společností
JVC, plně obnoví kvalitu původního obrazu,
jakou měl před samotnou kompresí. Toto
funguje s RGB, S-Video a kompozitními signály,
ať už byl zdrojem záznamu film nebo video.
Sofistikovaný exkluzivní
AV dekodér značky
JVC obsahuje MPEG
AV dekodér DSP,
Video Fine Processor,
54MHz /10bitový video DAC převodník
a zvukový digitální procesor DSP. Je ovládán
rychlým 125MHz procesorem. Výkonný
obrazový DAC převodník produkuje dokonale
čistý obraz. Rozšířená šířka pásma obrazu
zajišťuje vyšší rozlišení, které lépe zobrazí
i jemné detaily.
Kmitočet signálu sytosti barvy
Výhoda duálních zařízení
Multimediální přehrávání
Naše kombinovaná zařízení DVD/videorekordér
nabízejí veškerou kvalitu obrazu a rychlé
načtení DVD, navíc nahrávání televizních
programů na videokazety a přehrávání kazet,
které jste během uplynulých let nashromáždili.
DVD jednotka umožňuje také přehrávání CD
a CD-R/RW, včetně CD audio, MP3, JPEG
souborů a Video CD/SVCD, aby uspokojila
moderní audiovizuální životní styl. K dispozici je
také funkce přehrávání Multi-Session CD, proto
můžete přehrávat zvukový i obrazový záznam
z jednoho záznamového média.
1.0
Kompatibilita s DivX
1.5
2.0
2.5
(MHz)
Výstup běžného
dekodéru
55
Výstup nového 1čipového AV
dekodéru JVC
• Oficiální výrobek DivX Certified™
• Přehrává formáty DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3
a DivX® VOD (podle technických požadavků
DivX Certified).
Videorekordéry
Vynikající kvalita obrazu
Kvalita & ekonomie
Vysoká kvalita
Kompatibilita
S-VHS kvalita na VHS kazetě
Automatický výběr DVD/ VHS
Rec Link
V režimu DVD nastane automatické přepnutí
do režimu VHS po vsunutí videokazety
s odstraněnou pojistkou. A naopak, v režimu
VHS po vložení DVD disku s automatickým
přehráváním se disk začne přehrávat a dojde
k automatickému přepnutí do režimu DVD.
Přehrávač se zapne a začne nahrávat program
automaticky poté, co se spustí připojený
satelitní přijímač.*
Auto PDC / VPS
Vysoké rozlišení
formátu S-VHS
S horizontálním rozlišením víc než 400 řádků
dodává formát Super VHS o 60 % kvalitnější
obraz než běžné analogové video VHS. Je
ideální pro přehrávání na televizorech s velkými
obrazovkami a pro vytváření originálních kazet.
Super VHS ET
(Expansion Technology)*
Inovace, která vyšší kvalitu činí dostupnější.
Tato zdokonalená funkce Vám umožní
nahrávat signál Super VHS na nejrozšířenější
kazety VHS**, takže si můžete vychutnat
o 60 % kvalitnější obraz a to pouhým stiskem
tlačítka.
* Pro režim Super VHS ET je k dispozici jen nahrávání
a přehrávání v režimu SP.
** Doporučujeme kazety JVC EHG (Extra High Grade).
S některými typy S-VHS videorekordérů značky JVC i jiných
výrobců nelze přehrávat kazety nahrané v S-VHS ET.
Kazeta S-VHS
Kazeta
VHS
Nahrávání S-VHS
T
SE
H
HG
S-V
* Externí jednotka musí být vybavena časovačem.
Je požadován Eurokonektor SCART.
Nahrávání VHS
Obrazový systém B.E.S.T.
Integrovaný obvod B.E.S.T. (Biconditional
Equalised
Signal
Tracking)
průběžně
optimalizuje kvalitu obrazu automatickou
kontrolou stavu videohlav a kvality pásky.
Opakované přehrání scény
jediným stiskem tlačítka
Když nestihnete důležitou scénu, je možné ji
jednoduše vrátit. Stiskněte tlačítko „ONETOUCH REPLAY“ na dálkovém ovladači
a přístroj začne převíjet a pak přehrávat scénu
za posledních 10 sekund na DVD a 7 sekund
na pásce.
21kolíkový konektor SCART podporuje signál
Y/C (S-Video) s oddělenou složkou jasu
a barev pro zajištění nejvyšší možné kvality.
Není potřeba žádného dalšího vstupu pro
modely, které dokáží poskytovat signály z DVD
a S-VHS rekordérů přes tento konektor.
Špičková výkonnost
& snadné ovládání
Bleskové zpětné převíjení z jednoho
konce na druhý za 60 sekund
Pásky s délkou 120 a 180 minut se převinou
během 60 sekund, čímž se podstatně zkracuje
obvyklé nekonečné čekání.
Automatické přizpůsobení
záznamu a přehrávání
širokoúhlémuho formátu 16:9
Tato funkce umožňuje automatický záznam
a přehrávání širokoúhlých filmů formátu 16:9.
SQPB
Umožňuje přehrávání kazet Super VHS* ve
standardním VHS rozlišení.
* V režimu SP.
Okamžité programování
ShowView
Rychlé programování
S vestavěným systémem ShowView*,
časované programování je jednoduché jako
vytočení telefonního čísla – stačí zadat číselný
kód programu (uveden v TV programu), který
chcete zaznamenat.
Jednoduché manuální programování pomocí
jedné řady tlačítek na dálkovém ovládání.
Plug & Play*
Přehrávání formátu NTSC
na televizoru PAL
Jednoduše následujte instrukce menu na
obrazovce a režim nastavení přístroje se spustí
automaticky. Automatické nastavení tuneru,
nastavení průvodce kanály ShowView a nastavení
hodin maximálně zjednodušuje instalaci video
zařízení. (Funkčnost všech vlastností Plug&Play se
mohou v závislosti na oblasti lišit.)
* V oblastech kde je to možné použít.
ShowView DeLuxe
Univerzální rozhraní SCART
Automatická kompenzace pro případné
změny časového rozvrhu vysílání pro Vás
znamená, že už nepropásnete žádné další
nahrávky tím, že byl změněn vysílací čas
vybraného programu. (Tuto funkci musí
podporovat vysílající stanice.)
Programování systému pro záznam v nepřítomnosti ShowView je nyní ještě praktičtější
díky infračervenému ovladači*, který bude
automaticky aktivovat spouštění Vašeho
satelitního přijímače pro načasované nahrávání.
Indexové vyhledávání
Automaticky nalezne a přehraje nahraný
program.
Umožní plnohodnotné přehrávání záznamu ve
formátu NTSC včetně stereo zvuku.
Automatické nastavení kanálové
předvolby na obrazovce
s ukazatelem postupu
Tato funkce automaticky naladí všechny
dostupné kanály. Nastavení předvoleb je tak
záležitostí stisku jediného tlačítka. Pro další
usnadnění se na obrazovce graficky
znázorňuje postup ladění, z čehož je patrné,
kolik ještě zbývá k dokončení celého postupu.
* Pro modely „ShowView Deluxe Ready“ je nutný doplňkový
volitelný satelitní ovládač RM-SD1. Nevztahuje se na modely
ShowView Deluxe.
T-V Link
Systém T-V Link s funkcemi Preset Download,
NexTView Link, Direct Rec a TV Auto Power
On zjednodušuje propojení televizoru*
a videorekordéru. To vše a ještě více Vám
umožňuje standardní propojení, které je
kompatibilní nejen s televizory JVC, ale také
s televizory jiných značek.
* Kompatibilní s televizory nabízejícími T-V Link, EasyLink,
Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, nebo NEXTVIEWLINK
pomocí eurokonektoru SCART. Stupeň kompatibility
a dostupnost funkcí se mohou v závislosti na systému lišit.
Všechny značky a názvy výrobků jsou obchodními značkami
a/nebo registrovanými obchodními značkami jejich
příslušných vlastníků.
56
Společnost JVC je
oficiálně uznávaná pro
splnění norem kvality
(ISO9001) a norem
ochrany životního
prostředí (ISO14001).
Akreditovaný
RvA
QS EMS
akreditace
R009, RE006
ShowView je obchodní značka společnosti Gemstar Development
Corporation. Systém ShowView je vyroben v licenci společnosti Gemstar
Development Corporation.
Videorekordéry
HR-XV45S
Kombinovaný DVD videopřehrávač&VHS Hi-Fi Stereo videorekordér
Kombinovaný 2-v-1 DVD/VHS přehrávač s tenkým designem s DivX kompatibilitou a automatickým systémem PDC / VPS
Základní funkce:
• Formáty pro přehrávání: VHS Hi-Fi,
DVD-Video, DVD-RW (Video formát),
DVD-R (Video formát), CD, SVCD, VCD,
CD-R/RW, MP3/JPEG (CD-R/RW), DivX
• VHS Hi-Fi Stereo s dekodérem
NICAM/A2 • NTSC přehrávání na PAL TVP
Charakteristika:
• Kompatibilita s DivX • Přehrávání MultiSession CD pro jednoduché přehrávání hudby
a dat nahraných na stejném médiu • Koaxiální
konektor PCM-Audio • Digitální výstup Dolby
Digital/DTS • 27MHz / 10bitový obrazový D/A
převodník • 96kHz / 24bitový zvukový D/A
převodník • Automatický systém PDC / VPS
• Nové dálkové ovládání s užitečnými
funkcemi
HR-XV48
HR-XV28S
Kombinovaný DVD multiformátový přehrávač
a VHS Hi-Fi stereofonní videorekordér
Kombinovaný DVD multiformátový přehrávač
a VHS Hi-Fi stereofonní videorekordér
Kombinace 2-v-1 videorekordér a DVD kompatibilní s DivX
Kombinace 2-v-1 videorekordér s DVD přehráváčem
Základní funkce:
• Přehrávání: VHS Hi-Fi, DVD-Video, DVD-RW (Video formát),
DVD-R (Video formát), CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, MP3/JPEG
Digital Still (CD-R/RW), DivX • SQPB (přehrávání S-VHS kazet
na VHS přístroji) • VHS Hi-Fi Stereo se zvukovým dekodérem
NICAM/A2 • Přehrávání NTSC na televizoru PAL
Charakteristika:
• Výkonný 1čipový AV dekodér s adaptivním geometrickým
mapováním sytosti barvy pro nezašuměný a detailní obraz • Přehrávání
CD s více sekcemi – data, hudba, pro jejich jednoduché přehrávání
z jednoho média • Kompatibilita s formátem DivX pro sledování
komprimovaných filmů • 1,5x rychlé přehrávání se zvukem a titulky
• Funkce paměti vložených disků pro 30 disků • Opakované
přehrávání jedním tlačítkem pro DVD (10 sek.) a VHS (7 sek.) pro
převinutí pásku a opakované přehrání promeškaných scén
• Automatické přizpůsobení přehrávání a záznamu 16:9 pro
automatický záznam a přehrávání filmů ve formátu 16:9 • Automatická
volba DVD / VHS umožňuje snadnou volbu DVD nebo VHS mechaniky
• Dálkové ovládání s novým vzhledem
Základní funkce:
• Přehrávání: VHS Hi-Fi, DVD-Video, DVD-RW (Video formát),
DVD-R (Video formát), CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, MP3/JPEG
Digital Still (CD-R/RW) • VHS Hi-Fi Stereo se zvukovým
dekodérem NICAM/A2 • Přehrávání NTSC na televizoru PAL
Charakteristika:
• Přehrávání CD s více sekcemi – data, hudba, pro jejich jednoduché
přehrávání z jednoho média • Koaxiální PCM zvuk • Digitální výstup
Dolby Digital/DTS • 27MHz/10bitový obrazový D/A převodník
• 96kHz/24bitový zvukový D/A převodník • Dálkové ovládání
s novým vzhledem a pohodlnějšími funkcemi
57
Videorekordéry
HR-S5970
Super VHS Hi-Fi stereofonní videorekordér
Super VHS Hi-Fi videorekordér zajišťující až o 60 % ostřejší obraz
Základní funkce:
• Přehrávání: S-VHS, VHS Hi-Fi • Super
VHS a záznam Super VHS ET • VHS Hi-Fi
Stereo s NICAM/A2 dekodérem • Přehrávání NTSC na televizoru PAL
Charakteristika:
• Super VHS a záznam Super VHS ET pro
o 60 % ostřejší obraz • Spolehlivé časované
nahrávání (ShowView, Rec Link, Express
Programming) • Automatické nahrávání
v poměru 16:9 a přehrávání pro automatický
záznam a prohlížení filmů ve formátu 16:9
• Automatické PDC/VPS – automatická
kompenzace posunu v časovém plánu
vysílání umožňuje přesný záznam Vašich
oblíbených programů • B.E.S.T. – obrazový
systém pro nejlepší možnou kvalitu obrazu
bez ohledu na stáří kazety
HR-V510
VHS Hi-Fi stereofonní videorekordér
VHS Hi-Fi videorekordér s přehráváním formátu 16:9
Základní funkce:
• Přehrávání: VHS Hi-Fi • SQPB
(přehrávání S-VHS kazet) • VHS Hi-Fi
Stereo se zvukovým dekodérem NICAM/A2
• Přehrávání NTSC na televizoru PAL
Charakteristika:
• Rychlé programování ulehčuje manuální
nastavení • Automatické ladění pro
jednoduchou instalaci • Přehrávání 16:9
• B.E.S.T. – obrazový systém pro nejlepší
58
možnou kvalitu obrazu bez ohledu na stáří
kazety • Automatické ladění kanálů pomocí
menu na obrazovce • Bleskové převíjení od
konce na začátek (60 sekund)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising