Buradan
İÇİNDEKİLER
Sayfa
UYARILAR ................................................................................................................... 1
UZAKTAN KUMANDA ............................................................................................... 2
ARKA GÖRÜNÜM....................................................................................................... 3
BAĞLANTI ŞEMASI ................................................................................................... 3
BAĞLANTILAR ........................................................................................................... 4
İLK ÇALIŞTIRMA VE TELEVİZYONUN AYARLANMASI .................................... 5
KANAL SEÇİMİ ........................................................................................................... 5
BİLGİ EKRANI ............................................................................................................. 5
TELETEXT .................................................................................................................... 6
RADYO .......................................................................................................................... 6
KANAL LİSTESİ - LİSTE TÜRÜ SEÇİMİ................................................................. 6
FAVORİ KANAL LİSTESİ .......................................................................................... 7
ANA MENÜ ................................................................................................................... 7
KURULUM .................................................................................................................... 8
OTOMATİK ARAMA ................................................................................................... 8
FABRİKA AYARLARI ................................................................................................. 8
MANUEL (EL İLE) ARAMA ....................................................................................... 8
FAVORİ LİSTESİ DÜZENLEME ............................................................................... 9
KULLANICI AYARLARI ........................................................................................... 10
MENU AYARI ............................................................................................................. 10
LİSAN AYARI ............................................................................................................. 11
SES VE GÖRÜNTÜ AYARI ..................................................................................... 11
YEREL SAAT AYARI................................................................................................ 13
ZAMANLAYICI AYARI ............................................................................................. 13
EBEVEYN AYARI ...................................................................................................... 14
SERVİSLER MENÜSÜ ............................................................................................. 14
OYUNLAR .................................................................................................................. 14
USB.............................................................................................................................. 15
MEDYA OYNATICI .................................................................................................... 15
ALBÜM ........................................................................................................................ 15
PVR MENÜSÜ............................................................................................................ 16
USB GÜNCELLEME ................................................................................................. 16
ŞİFRELEME ............................................................................................................... 16
ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ - EPG ........................................................ 17
SES AYARLARINI DÜZENLEME ........................................................................... 17
PVR (YAYIN KAYDETME VE İZLEME) ................................................................. 18
SORUN GİDERME .................................................................................................... 18
i
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARILAR
 Cihaz içinde kullanıcı tarafından servis verilebilir parça yoktur.
 Cihaz içinde insan hayatı için zarar verebilecek YÜKSEK VOLTAJ taşıyan parçalar vardır. Bu
nedenle havalandırma deliklerinden içeri hiçbir şey sokulmamalıdır.
 Bozuk para ve diğer küçük cisimler, cihaz içine düşme ve buna bağlı olarak ciddi zarar oluşturma
ihtimali dolayısıyla, cihazdan uzak tutulmalıdır.
 Etkili havalandırma sağlanabilmesi için cihazın çevresinde 10cm. boşluk kalmalıdır.
 Cihaz üzerine, havalandırma deliklerini kapatacak örtü konulmamalıdır.
 Cihaz üzerine veya altına, sıcaklık yayan veya alev çıkaran hiçbir cisim konulmamalıdır.
 Cihaz, havalandırmayı önleyebileceğinden, yumuşak mobilya veya halı üzerinde
çalıştırılmamalıdır.
 Cihaza sıvıların sıçraması ya da damlaması önlenmelidir. Cihaz üzerine sıvı içeren hiçbir cisim
konulmamalıdır. Cihazın ıslanması veya içine sıvı girmesi durumunda derhal fişten çekilip yetkili
servise başvurulmalıdır.
 Cihazın tozu sadece fişten çekiliyken alınmalıdır. Temizlik için asla sıvı madde kullanılmamalıdır.
 Cihazın kapağı sökülmemelidir. Gerekli durumlarda yetkili servise başvurulmalıdır.
 Alıcı cihaz sadece kapalı mekânlarda ve normal hava koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cihaz rutubetli, tozlu, çok sıcak, çok soğuk veya titreşimli yerlere konulmamalıdır. Yağmur ve
direkt güneş ışığından korunmalıdır.
 Fırtına ve şimşek çakması gibi hava koşullarında veya evden uzun bir zaman için ayrı kalınacağı
durumlarda, cihaz fişten çekilmelidir.
 Cihaz her zaman önce stand-by konumuna alınıp daha sonra fişten çekilmelidir. Gerekli tüm
bağlantılar tamamlanmadan cihaz fişe takılmamalıdır.
 Kullanım esnasında cihazın fişinin prize tam olarak takılı olduğundan emin olunmalıdır.
 Duvar prizi veya uzatma kablosu çok sayıda cihaz bağlanarak aşırı yüklenmemelidir.
 Cihaz başka bir elektronik cihazın üstünde veya altında çalıştırılmamalıdır.
 Cihaza, kalıcı zarar veya tehlikeye karşı korumak için, önerilenlerin dışında bir ekipman
bağlanmamalıdır.
 Cihaz Hazır bekleme konumunda da enerji harcamaktadır. Uzun süre kullanılmayacaksa enerji
tasarrufu amacıyla fişten çekilmelidir.
 Uzaktan kumanda, uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri içinde bırakılmamalıdır.
 Çevreye zarar vermemek açısından, bitmiş piller bu iş için hazırlanmış özel kutulara atılmalıdır.
Ambalaj İçin Uyarı!
Ambalaj malzemeleri cihazınızı, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur.
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.
Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama
noktalarına atılması sağlanmalıdır.
Pil İçin Uyarı!
Bu sembol ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Ulusal Çevre
Mevzuatımız gereği üründe bulunan pil uygun şekilde geri dönüştürülebilmesi için atık piller
yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır.
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Eski Cihazın Elden Çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE
Yönetmeliğine uygundur.Bu sembol ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini
gösterir. Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir. Bu
nedenle kullanmadığınız eski cihazlar çöpe atılmamalı, elektrikli ve elektronik donanımın geri
dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu toplama noktalarını
bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz.
1
TANITIM
UZAKTAN KUMANDA
2
TANITIM
ARKA GÖRÜNÜM
1
2
3
4
Kablo TV Girişi
USB Çıkışı
HDMI Çıkışı
Optik Dijital Ses Çıkışı
5 SCART Çıkışı
6 Adaptör Girişi
BAĞLANTI ŞEMASI
3
TANITIM
BAĞLANTILAR
Cihazın Bağlantılarının Yapılması
Cihazın bağlantılarını yapmaya başlamadan, fişin prize takılı olmadığından emin olunuz ve
bağlantıları tamamlayıncaya kadar da takmayınız. Yanlış yapılmış bağlantılar cihazınızın
çalışmamasına ya da kalıcı hasarlara yol açabilir. Bağlantıları nasıl yapacağınızdan emin
değilseniz yetkili teknik servis elemanına başvurunuz.
Aşağıda anlatılan bağlantı yöntemlerini uygularken bir önceki sayfadaki şemadan
faydalanabilirsiniz.
TV’ye Bağlantı Yöntemleri:
 HDMI:
LCD ve plazma TV’ler için tavsiye edilen bağlantı şeklidir. Hem ses, hem de HD
görüntüyü tek kablo ile dijital olarak iletme imkânı sağlar. Alıcınız ile beraber gelen HDMI
kablo ile alıcınızın HDMI çıkışını TV’nizin HDMI girişine bağlayın.
 SCART:
HDMI girişi olmayan televizyonlar için alıcınızın SCART çıkışını kullanabilirsiniz. Ancak
bu çıkışlar ile ancak standart çözünürlükte (SD) görüntü alabilirsiniz. Alıcınız, yüksek
çözünürlüklü (HD) yayınların tüplü televizyonlarda izlenebilmesi için bu yayınları standart
çözünürlüğe (SD) dönüştürme yeteneğine sahiptir. Böylece tüm yayınları SCART
kullanarak izleyebilirsiniz.
KABLO TV Sinyal Bağlantısı:
Kablo TV hattınıza ait sinyal kablosunu alıcınızın “KABLO TV” konnektörüne uygun konnektör
(F-Tipi) ile bağlanması gerekir.
Dijital Ses Bağlantısı:
Eğer TV ya da ses sisteminizin dijital ses girişi varsa tavsiye edilen bağlantı şeklidir. Alıcınızın
bu çıkışını kullanarak en iyi ses kalitesini elde edebilirsiniz.
USB 2.0 Bağlantısı :
Cihazınızda USB2.0 bağlantı noktası bulunmaktadır. Buraya taşınabilir USB depolama
aygıtları bağlayabilirsiniz.USB portu, 0.2A’e kadar besleme sağlayabilmektedir.
4
MENÜ İŞLEMLERİ
İLK ÇALIŞTIRMA VE TELEVİZYONUN AYARLANMASI
Alıcınızın gerekli bağlantılarını yaptıktan sonra fişini prize takıp çalıştırabilirsiniz.
(Bağlantıların doğruluğunu kontrol etmek için kullanma kılavuzundaki “Bağlantılar” bölümüne
bakabilirsiniz).
Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra TV’yi ve alıcınızı çalıştırıp, TV ile alıcı arasında yaptığınız
bağlantı türüne göre, TV’nizi uygun girişi seçmeye yönlendirmeniz gerekmektedir. (HDMI ,
SCART veya AV)
KANAL SEÇİMİ
Kanal seçmek için birkaç değişik yol vardır.
 Herhangi bir kanal açıkken “CH+” veya “CH-” tuşuna basarak kanal seçebilirsiniz.
Ekranın altında seçtiğiniz kanalın numarası ve adı görünür.
 Kumandadaki rakam tuşlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz. Girdiğiniz rakamlar ekranın
sağ üst köşesinde görünür. Üç farklı şekilde seçim yapabilirsiniz.
1. Kanal numarasını dört hane olarak tuşlayınız. Örneğin 1875 numaralı program için 1, 8, 7
ve 5 tuşlayınız. 27 numaralı kanal için 0, 0, 2 ve 7 tuşlayınız.
2. Sadece kanal numarasını tuşlayıp bir kaç saniye bekleyiniz. Örneğin 168 numaralı kanal
için 1, 6 ve 8 tuşlayıp bekleyiniz. 56 numaralı kanal için 5 ve 6 tuşlayıp bekleyiniz.
3. Kanal listesini açarak da seçim yapabilirsiniz. Bunun için ekranda menü yokken “OK”
tuşuna basınız. (Bakınız: “Kanal Listesi”).
BİLGİ EKRANI
Her kanal değiştiğinde akranın altında
BİLGİ EKRANI belirir. Ayrıca bu ekranı
göstermek için kumandadan INFO tuşuna
basılabilir.
Bu ekranda kanal numarası, kanalın ismi,
kanalın video ve ses özellikleri, saat, tarih, sinyal seviyesi ve kanalın özelliklerini gösteren
bazı semboller vardır. Bu semboller sırasıyla, kanalın bir favori listesinde olup olmadığını,
kanalda alternatif ses dillerinin varlığını, kanalın radyo kanalı olduğunu, kanalın şifreli bir
kanal olduğunu ve kanalda teletext veya altyazı bulunduğunu gösterir.
Ayrıca eğer kanal EPG bilgisi sağlıyorsa, en altta o anki yayın hakkında bilgi gösterilecektir.
“MENÜ” -> “Kullanıcı Ayarları” -> “Menü Ayarları” -> “Gösterim Zamanı” ayarı ile Bilgi
Ekranı’nın ekranda kalma süresini ayarlayabilirsiniz.
Yayın akışına ait bilgilere bu ekrandan hızlıca ulaşabilirsiniz. Kumandadan “▲”/“▼” tuşlarını
kullanıp aktif kanal listesindeki kanalların yayın akışları arasında geçiş yapabilirsiniz. “◄”/“►”
tuşları ile de seçili kanalın gün içindeki yayın akışları görebilirsiniz. Yayın akışına ait detaylı
bilgileri INFO tuşuna basarak görebilirsiniz. INFO tuşuna tekrar başarak listelenmiş olan diğer
yayın akışı hakkında detaylı bilgi alabilir, tekrar basılınca da bilgi penceresinin kapatılmasını
sağlayabilirsiniz.
“▲”/“▼” tuşları ile ekrandaki izlenmekte olan kanalı değiştirmeden, aktif kanal listesindeki
kanalların yayın akışı hakkında bilgi alabilirsiniz. Bilgi Ekranı’nda gösterilen kanala geçiş
yapmak için OK tuşuna basılması yeterlidir.
5
MENÜ İŞLEMLERİ
TELETEXT
Televizyonunuzda teletext özelliği yoksa alıcınızın teletext özelliğini kullanabilirsiniz.
 Teletext özelliği sadece bazı kanallarda mevcuttur.
 Teletext özelliğinden faydalanmak istediğiniz kanalı seçip “TXT” tuşuna basınız.
 Sayfa numarasını arttırmak ve eksiltmek için “▲”/“▼” tuşlarını kullanabilirsiniz.
 Sayısal tuşları kullanarak istediğiniz sayfa numarasını doğrudan girebilirsiniz.
 Teletext açık iken tekrar “TXT” tuşuna basarsanız teletext görüntüsü saydam olur.
 Teletext konumundan çıkmak için “MENU” tuşuna basınız.
RADYO
Uzaktan kumanda üzerindeki “RADIO” tuşuna bastığınız zaman “Radyo” veya “TV” modu
arasında geçiş yapılabilir. “▲”/“▼” ve sayısal tuşları kullanarak kayıtlı radyo kanalları
arasından istediğiniz radyo kanalına gelebilirsiniz. “RADIO” tuşuna tekrar basıldığında “TV”
modu seçilir.
KANAL LİSTESİ - LİSTE TÜRÜ SEÇİMİ
 Ekranda herhangi bir menü açık değilken
“RADIO” tuşuna basarak TV veya Radyo
kanallarına ait listeler arasında geçiş yapılır.
 TV veya Radyo kanallarına ait aktif kanal
listesi pencesi için “OK” tuşuna basılması
yeterlidir.
 Kanal listesinde “◄”/“►” tuşları kullanalak
listenin önceki ve sonraki sayfaları arasında
geçiş yapılır. “▲”/“▼” tuşları ile de aktif
sayfadaki kanallar üzerinde geçiş yapılabilir.
 “MENÜ” -> “Kullanıcı Ayarları” -> “Menü
Ayarları” -> “OK ile Kanal Değiştir” ayarı
HAYIR ise kanal listesinde hangi kanalın
üzerinde gelinirse o kanal seçilmiş olunur.
Bu ayar EVET ise kanalın üzerine gelip
“OK” tuşu ile kanala geçiş gerçekleştirilebilir.
 Kanal Listesinde “KIRMIZI” Sırala tuşuna
bastıktan sonra çıkan menüde “▲”/“▼”
tuşlarıyla “Şifreli/Şifresiz” üzerine gelip “OK”
tuşuna basınız.Şifreli ve şifresizleri peş peşe
sıralar.
 ALFABETİK SIRALAMA: Son listeleme
türü de kanalların alfabetik sıraya göre listelenmesidir.Kanal Listesinde “KIRMIZI” tuşa
bastıktan sonra çıkan menüde “▲”/“▼” tuşlarıyla “A-Z” veya “Z-A” üzerine gelip “OK” tuşuna
basınız. “A-Z” seçilirse kanallar alfabetik sıraya göre listelenir. Z-A seçilirse kanallar alfabetik
sıranın tersine göre listelenir.
 “YEŞİL” Bul tuşuna başarak ekrana çıkan klavyeden aramak istediğiniz kanalın baş harflerini
yazarak kanal ismi araması gerçekleştirebilirsiniz.
 Listede, sonunda “ ” (Türk Lirası) işareti olan kanallar şifreli kanallardır
 Kanal Listesi menüsünden çıkmak için “MENU” veya “EXIT” tuşuna basınız.
6
MENÜ İŞLEMLERİ
FAVORİ KANAL LİSTESİ
 FAVORİ GRUBU: “FAV” tuşuna basıldıktan sonra
çıkan menüde “▲”/“▼” tuşlarıyla istenilen“Favori
Grubu” üzerine gelip “OK” tuşuna basınız. Alıcı
yazılımı içerisinde kullanıcının tercih ettiği kanallara
göre düzenleyebileceği “FAV1-FAV2-FAV3” olarak
isimlendirilmiş 3 adet kişisel favori kanal listesi
bulunmaktadır. Bunun dışında belli gruplara göre
ayrılmış favori listeleri de bulunmaktadır. Bu gruplar
kullanıcının değişiklik yapmasına açık değildir.
 Bu menüde “Tüm kanallar”, alıcının hafızasında
kayıtlı bulunan tüm kanal listesinin gösterilmesi için
seçilmesi gerekir. Diğer favori gruplarını“▲”/“▼”
tuşlarıyla istediğiniz seçeneğin üzerine gelip “OK”
tuşuna basınız.
 “Tüm kanallar” dışındaki favori grupları seçildiği
taktirde, alıcı tarafından sadece seçilen favori
grubu kanalları gösterilir. Daha sonra tüm kanal
listesini görebilmek için, yine bu menüden “Tüm
Kanallar”ı seçmek gerekir.
ANA MENÜ
 “MENU” tuşuna bastığınızda ekrana
gelen menü ana menüdür. “◄”/“►”
tuşlarıyla alt-menüler arasında geçiş
yapılabilir. “▲”/“▼” tuşları kullanılarak
mevcut alt-menüye ait seçenekler
arasında geçiş yapılabilir. “OK” tuşu
ile seçenek seçilebilir.
 Ana menüde “Kurulum”, “USB”,
“Şifreleme”, “Servisler”, “Kullanıcı
Ayarları”, “Kanallar” başlıklı altmenüler birer ikon ile belirtilmişlerdir.
 Ana menüden ve alt-menülerden
çıkmak için “MENU” tuşu kullanılabilir.
“EXIT” tuşuna ile de tüm MENÜ
ekranlarından çıkılarak TV ekranına
kolayca geri dönülebilir.
7
MENÜ İŞLEMLERİ
KURULUM
 Ana Menüde iken “◄”/“►” tuşlarıyla ‘Kurulum’ üzerine gelerek “▲”/“▼” tuşları ile istenilen alt
menü üzerinde “OK” tuşuna bastığınızda seçebilirsiniz.
 Kurulum menüsünde “Manuel Arama”
seçenekleri mevcuttur.
“Otomatik Arama” ve “Fabrika Ayarları“
OTOMATİK ARAMA
Ana menüde Kurulum üzerine gelip “▲”/“▼” tuşları ile Otomatik Arama seçeneği üzerine
gelip “OK” tuşuna bastığınızda Otomatik arama başlar.
FABRİKA AYARLARI
 Kurulum menüsünde iken “Fabrika Ayarları“ seçeneği ile kullanıcı veya sistem tarafından
değiştirilmiş olan tüm ayarların silinerek, alıcının yeniden fabrika ayarlarına dönmesi
sağlanabilir. Bu işlem için çıkan onay pencesinde kullanıcı tarafından belirlenmiş şifrenin
girilmesi gerekir. Alıcının fabrika çıkışı şifresi “1,2,3,4” olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu
şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
MANUEL (EL İLE) ARAMA
 Alıcınız yeni eklenen ve çıkarılan
kanalları
otomatik
olarak
algıyabilme
ve
kendisini
güncelleme özelliğine sahiptir.
 Bunun yanında “Manuel Arama”
seçeneği ile gerektiğinde elle
arama yaparak alıcının yayın
aramasını kontrol edebilirsiniz.
Rakam
tuşlarını
kullanarak
“Frekans”, “Sembol Hızı” ve “QAM
Modu”
bilgilerini
girebilirsiniz.
Doğru bilgileri girdiğinizde alt
tarafta “Sinyal Gücü” ve “Sinyal
Kalitesi”
çubuğunda
işaret
seviyesi belirecektir. Bu menüde
“ARA” seçeneğine seçilerek ilgili
frekans
için
arama
yaptırabilirsiniz.Arama
işlemi
tamamlandığında bulduğu yeni
kanalları otomatik olarak kanal
listesine kaydeder.
8
MENÜ İŞLEMLERİ
FAVORİ LİSTESİ DÜZENLEME
 “MENÜ” tuşuna basıldıktan sonra
“◄”/“►” tuşları ile “Kanallar“ altmenüsüne gelinir. Buradan “FAV
Listesi Düzenleme” seçeneği ile
favori listeleri düzenleme ekranına
gelinir.
Öncelikle
içerini
düzenlemek istediğimiz kişisel
favori grubunu belirlemek için
“FAV” tuşuna basılarak, kullanıcıya
açık olan favori gruplarından
birisinin üzerine “▲”/“▼” tuşları ile
gelinir. Daha sonra “◄”/“►” tuşları
ile kanal listesi ve favori grup listesi
arasında geçiş yapabilir.
 Kanal listesine geçilince, seçili olan
favori grubuna kanal atamak için
ilgili kanalın üzerine “▲”/“▼” tuşları
ile gelip “OK” tuşuna basılması
yeterlidir. Kanal listesi üzerinde “◄”/“►” tuşları ile listenin önceki ve sonraki sayfalarına
hızlı geçiş yapılabilir. Bu seçim aşamasında ilk seçilen kanallar oluşturulan favori
listesinde en başta, en son seçilenler de listenin en sonunda yer alacaktır. Bu nedenle
favori grubunu oluşturuken hangi sıra ile kanalları seçtiğiniz önemlidir.
 KİLİT:Favori listesi düzenleme alt
menüsüne geri gelip, kullanıcı kilidi
konulmak istenilen kanal üzerinde
SARI tuşa basılır “Kilit” işlemi aktif
olur.Kiliti kaldırmak için yine aynı
kanal
üzerinde
SARI
tuşa
bastığınızda
Şifre
sorgulama
ekranı görünür. Uzaktan kumanda
üzerindeki
rakam
tuşlarını
kullanarak
4
haneli
şifreyi
girdiğinizde Kilit işlemine girilmiş
olur. (Cihazın fabrika çıkış şifresi
1,2,3,4’tür.) Kanal listesinde kilitli
kanalın önünde kilit işareti “ ”
görünür. Bu işlemle kanallara
ebeveyn kilidi konulmuş olur. Bu
kanallara erişmek istenildiğinde
şifre menüsü ekrana gelir. Şifre
girilmeden
kilitli
kanallara
erişilemez.
9
MENÜ İŞLEMLERİ
KULLANICI AYARLARI
Ana Menüde iken “◄”/“►”tuşlarıyla
‘’Kullanıcı Ayarları’’ üzerine gelip “▲”/“▼”
tuşlarıyla alt menülere ulaşabilirsiniz. Alt
menüler; ‘’Menü Ayarı’’ ‘’Ses ve Görüntü
Ayarı’’ ‘’Lisan Ayarı’’ ‘’Yerel saat Ayarı’’
‘’Zamanlayıcı Ayarı’’ ‘’Ebeveyn Ayarı’’
şeklinde sıralanmıştır.
MENU AYARI
 “Gösterim Zamanı” seçeneği
kanal değimlerinden sonra
veya “INFO” tuşuna basılınca
ekrana gelen Bilgi Ekranı’nın
ekranda
kalma
süresini
belirlemektedir.
 ‘’OK ile Kanal Değiştir’’
seçeneği
“Hayır”
olarak
seçilmiş ise TV/Radyo listeleri
pencerelerinde kanallar arası
dolaşırken kanal ismi seçilir
seçilmez
kanal
değişimi
gerçekleşir. “Evet” olarak
seçilmiş ise kanal isminin üzerine gelindikten sonra “OK” tuşuna basınca kanal geçişi
gerçekleşmektedir.
 “Kanal Değişim Modu”, kanallar arası geçişlerde uygulanacak efektleri belirler. “Donarak”
seçeneği ile kanaldan kanala geçerken son görüntülerin bir süre daha ekranda kalmasını
sağlayarak kesintisiz görüntü oluşmasını sağlar. “Siyah Ekran” seçeneği, kanal
geçişlerinde ekrandaki görüntünün tamamen temizlenerek siyah ekran ile yeni kanala
geçilmesini sağlar.
 “Kapanma Süresi” seçeneği ile alıcınızın ayarlanan süre içinde herhangi bir kullanıcı
müdahalesi olmadığında otomatik olarak kapanma zamanını belirlemek için kullanılabilir
10
MENÜ İŞLEMLERİ
LİSAN AYARI
 “Menü dili” satırına gelerek
“◄”/“►” tuşlarıyla menü dilini
seçiniz.
 “1. Ses Dili”,“2. ses Dili”:Farklı
dillerde ses yayını bulunan
kanallar için 1nci tercihteki ses
kanalının alınmasını, bunun
mevcut olmaması durumunda
2nci ses dilinin ayarlarının
yapılmasını sağlar. Bu menü
haricinde
TV
ekranında
“LANG” tuşu ile o kanala özel
ses dili seçimi de yapılabilir.
 “Altyazı Dili”: Farklı dillerde altyazı seçeneği sunan TV kanalları için 1nci tercih, bunun
bulunmaması durumunda 2nci tercih ayarlarının yapılmasını sağlar. Bu menü haricinde TV
ekranında “SUBT” tuşu ile kanala özgü altyazı dili seçimi de yapılabilir.
SES VE GÖRÜNTÜ AYARI
 “Ekran Oranı” ayarı ile TV
görüntüsünün 4:3 veya 16:9
boyutlarında
oluşturulması
sağlanır.
Yayından
gelen
görüntünün yayıncı tarafından
belirlenmiş bir formatı (4:3 veya
16:9) vardır. Yayından gelen
format ile alıcınızda ayarlamış
olduğunuz “Ekran Oranı” birbiri
ile aynı olması izleme konforu
açısından
tercih
edilen
durumdur. Bunlar birbirleri ile
aynı olmadığı durumda “Görüntü Oranı”nda belirlenen metoda göre görüntü yeniden
yapılandırılır.
 ‘’Görüntü Oranı’’ ayarı, “Tam Ekran” seçeneğine ayarlanmış ise alıcınız tarafından
oluşturulacak görüntü “Ekran Oranı” ile belirtilen boyutların içerisine tam olarak doldurulmasını
sağlar. “Zarf” seçeneği 16:9 oranında gelen yayınların kırpılmadan ve tam olarak 4:3
boyutunda bir ekranda görüntülenmesi için tercih edilebilir. Üst ve alt kısımlarda siyah ekran
bölgeleri oluşur. “Pan&Scan” 16:9 oranında gelen yayınların alt ve üst kısımlarda siyah
ekranlar olmadan 4:3 boyutunda bir ekranda görüntülenmesi içi tercih edilebilir. Fakat orjinal
görüntünün sağ ve sol bölgelerinden kırpılması gerçekleşir. ”Birleşik” seçeneği
 “Çıkış Modu” ayarı, farklı çözünürlük ve tarama oranlarında görüntü çıkışı için kullanılır.
 “Kanal Ses Kontrolü” ayarı, “Genel” seçeneği seçilince VOL tuşu ile ayarlana ses seviyesi
tüm kanallar için geçerli olur. “Bağımsız” seçeneği her bir kanalın sesini birbirinden bağımsız
olarak ayarlayabilme imkanı sunar.
 “SPDIF Modu” ayarı, COAX(Dijital Ses Çıkışı) ses çıkışı formatının belirlenmesi için kullaınlır.
“PCM” seçeneği ile alınızdaki dahali ses çözme birimi kullanılırak 2 kanal ses çıkışı için
kullanılır. Eğer alıcınızı bir ses sistemi ile beraber kullanılıyorsanız, çok kanallı seslerin ses
sistemine aktarılması için BYPASS seçeneğinin kullanılması gerekir.
11
MENÜ İŞLEMLERİ
16:9 Yayın – 16:9 Çıkış (TV)
4:3 yayın – 4:3 Çıkış (TV)
16:9 yayın da cihazımızın çıkışı da 16:9 olur ise 4:3 yayında cihazımızın çıkışı da 4:3 olur
ise üstdeki gibi bir resim görülür. 4:3
üstdeki gibi bir resim görülür. 16:9 yayınlarda
yayınlarda tercih edilen format budur.
tercih edilen format budur.
16:9 Yayın – 4:3 Çıkış (TV)
4:3 Yayın – 16:9 Çıkış (TV)
Görüntü Oranı:TAM EKRAN
Görüntü Oranı:TAM EKRAN
16:9 yayında cihazımız ın çıkışı 4:3 ayarlanır
ise üstdeki gibi bir resim görülür. Bu ayarlarda
resim yanlardan basık olur.
4:3 yayında cihazımızın çıkışı 16:9
ayarlanır ise üstdeki gibi bir resim görülür.
Resim yanlardan ekrana sığmaz ve görüntü
taşar.
Görüntü Oranı: ZARF
Görüntü Oranı: ZARF
4:3 yayında cihazımızın çıkışı 4:3 ve
Görüntü Oranı ZARF ayarlanır ise resimde
SAĞ ve SOL dan daralma olur.
16:9 yayında cihazımızın çıkışı 16:9 ve
Görüntü Oranı ZARF ayarlanır ise resimde üst
ve alttan daralma olur.
Görüntü Oranı: PAN – SCAN
Görüntü Oranı: PAN – SCAN
4:3 yayında cihazımızın çıkışı 4:3 ve
Görüntü Oranı PAN-SCAN ayarlanır ise
resimde genişleme olur.
16:9 yayında cihazımızın çıkışı 16:9 ve
Görüntü Oranı PAN-SCAN ayarlanır ise
resimde sağ ve soldan genişleme olur.
12
MENÜ İŞLEMLERİ
YEREL SAAT AYARI
 Ana menüden Kullanıcı Ayarları menüsüne oradan da Yerel Saat Ayarı alt menüsüne giriniz.
Not: Belirtilen veriler kullanıcı düzenlemesine açık değildir.(Türkiye için Saat Dilimi kış saati
döneminde +2, yaz saati döneminde +3’dür.)
ZAMANLAYICI AYARI
 Zamanlayıcı ayarları ile belli
bir program akışında bir
kanala otomatik olarak geçiş
olması
için
zamanlayıcı
kurabilirsiniz. “Kırmızı” tuş ile
yeni zamanlayıcılar eklenebilir.
“Sarı” tuş ile daha önceden
ayarlanmış
olan
zamanlayıcılar kaldırılabilir.
 “Zamanlayıcı
Tipi”
ayarı
“Normal”
seçeneği
zamanlayıcının kanal geçişi
için
kullanılması
sağlar.
“Bekleme” seçeneği belirlenen
zamanda alıcınızın otomatik
olarak
Bekleme
moduna
geçişini
sağlar.
Ayrıca
alıcınızın kullanıcı müdahalesi
olmadığı durumda kapanma
süresini belirleyen “Menü” ->
“Kullanıcı Ayarları” -> “Menü
Ayarları”
->
“Kapanma
Süresi” ayarı da vardır. Bu
ayarlardan süresi ilk önce
tamamlanan
kullanılacaktır.
“Kayıt” seçeneği ile listeden
seçilecek
kanal
için
ayarlanacak tarih ve saatte,
belirtilen kayıt süresi kadar
kayıt yapılması sağlanır. Bunu
için alıcınızın USB portuna
belirtilen akım değerlerine
uygun hafıza aygıtının takılı
olması gerekir.
13
MENÜ İŞLEMLERİ
EBEVEYN AYARI
 Ana
menüden
Kullanıcı
Ayarları menüsüne oradan da
Ebeveyn
Ayarları
alt
menüsüne giriniz.
 Şifre
sorgulama
ekranı
gelecektir. Rakam tuşlarını
kullanarak 4 haneli şifreyi
giriniz. (Alıcınızın fabrika çıkış
şifresi
1,2,3,4
olarak
ayarlanmıştır.
Kullanıcı
tarafından değiştirilebilir.)
 “Cihaz Kilidi” açıldığı takdirde,
cihaz her açıldığında şifre
sorulacaktır ve ayarlanmış
olan şifrenin girilmesi beklenecektir.
 “Menü Kilidi” açık iken cihazın ana menü ve alt menülerine şifre ile girilmesini sağlar.
 Şifreyi değiştirmek için “Yeni PIN” satırına geliniz ve yeni şifrenizi giriniz, daha sonra ‘’PIN’ı
onayla’’ satırına aynı şifreyi giriniz.
 Ebeveyn Ayarları menüsünden çıkmak için,
 Çıkış için “MENU” veya “EXIT” tuşuna basınız. Çıkılırken Veri Kaydediliyor mesajı görülür.
SERVİSLER MENÜSÜ
 Ana menüden Servisler menüsüne
oradan da “▲”/“▼” tuşlarıyla Cihaz bilgisi
alt menüsüne giriniz.
 Bilgi ekranında; yazılım ve donanım ile
ilgili bilgiler görüntülenecektir. Teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz durumda bu
menüde
belirtilen
bilgilere
ihtiyaç
duyulabilir.
OYUNLAR
 Kumandadan “GAME” tuşu kullanarak alıcınıza bulunan oyun seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
“▲”/“▼” tuşlarıyla Oyunlar üzerine gelip “OK” tuşuna bastığınızda seçiminiz başlatılacaktır.
14
MENÜ İŞLEMLERİ
USB
 Ana Menüde iken “◄”/“►” tuşlarıyla
‘USB’ üzerine gelerek “▲”/“▼” tuşları ile
istenilen alt menü üzerinde “OK” tuşuna
bastığınızda seçebilirsiniz.
 USB menüsünün alt menüleri ‘’Medya
Oynatıcı’’, ‘’Albüm’’ , ‘’PVR’’ , ‘’USB
Yöneticisi’’ ve ‘’USB Güncelleme’’ dir.
MEDYA OYNATICI
 Ana menüden ‘’USB’’menüsüne
oradan da ‘’Medya Oynatıcı’’alt
menüsüne
giriniz.Bu
menüde
‘’MP3 Listesi’’ ve ‘’Video Listesi’’ alt
menüleri mevcuttur.
 ‘’MP3 Listesi’’ alt menüsü üzerinde
‘’OK’’ tuşuna basıldığında USB disk
içerisindeki
MP3
kayıtlarını
oynatabilirsiniz.
 ‘’Video Listesi’’ alt menüsü üzerinde
‘’OK’’ tuşuna basıldığında USB disk
içerisindeki
Video
kayıtlarını
oynatabilirsiniz.
ALBÜM
Ana menüden ‘’USB’’menüsüne oradan da ‘’Albüm’’ alt menüsüne giriniz. Albüm
menüsünü kullanarak USB disk içerisindeki dosyaları görebilirsiniz.
15
MENÜ İŞLEMLERİ
PVR MENÜSÜ
Ana
menüden
‘’USB’’menüsüne oradan da
PVR alt menüsüne giriniz.
Kayıt
Listesi:USB
diske
yapmış olduğunuz kayıtları
buradan görebilirsiniz.
Kayıt Ayarları: Bu menüde
kaydetme işleminin ne kadar
süre
ile
yapılacağını
ayarlayabilirsiniz.ile
ilgili
ayarları yapabilirsiniz.
PVR Zamanlayıcı:Bu menüde
kayıt yapılmak istenilen kanal
ve kayıt süresi ile ilgili bilgiler
girilerek kayıt daha önceden ayarlanabilir.
Not: Birden fazla kayıt var ise aynı zaman diliminde denk gelmemeleri gerekmektedir.
USB GÜNCELLEME
 Cihaza yeni özellikler eklemek ya da mevcut bazı sorunları düzeltmek için yeni yazılım
versiyonları yayınlayabilir. USB bellek kullanarak alıcınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz.
Bunun için:
1. Yazılım dosyasını USB belleğin ana(root) klasörüne kopyalayın. (Kesinlikle dosyanın isim
ya da içeriğini değiştirmeyin.)
2. USB belleği alıcınızın USB girişine takın.
3. ‘’USB Güncelleme’’ menüsüne girin.
4. ‘’Yazılım Güncellemeye Başla?’’ mesajına ‘’evet’’ seçeneğini seçtiğinizde cihazınız
güncellemeye başlar.
5. Güncelleme tamamlanınca cihaz yeniden başlayacaktır.
ŞİFRELEME
Bu seriye ait bazı modellerde bir smart kart
yuvası bulunur. Bu modeller Conax smart
kartlarını desteklemektedir. Conax smart kartı
kullanarak Conax ile şifrelenmiş yayınları
izleyebilirsiniz. Smart kart kullanımı için daha
fazla bilgi almak için abonesi olduğunuz
yayıncınıza danışabilirsiniz.
16
MENÜ İŞLEMLERİ
ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ - EPG
Bazı kanallar ile birlikte yayın akışı
bilgisi de gelir. Bu bilgiye ulaşmak
için
cihazın
EPG
özelliğini
kullanabilirsiniz.
 Herhangi bir menü açık değilken
uzaktan
kumanda
üzerindeki
“EPG” tuşuna basınız. EPG
menüsü ekrana gelecektir.
 EPG
menüsünde
kanalların
listesini, zaman çizelgesini üst
tarafta yayının başlangıç ve bitiş
saatini,
ismini
ve
özetini
görürsünüz.
 “▲”/“▼“ tuşları ile kanalların
üzerinde dolaşarak bilginin ekrana
çıkmasını sağlayabilirsiniz. Her
kanal değiştirdiğinizde sağ üst
köşede yeni kanala ait canlı resmi
görürsünüz.
 Zaman
çizelgesinin
üstünde
çizelgenin
kapsadığı
zaman
aralığının başlangıç ve bitiş saati ve de ait olduğu günün tarihi görünür. Yeşil o anda
bulunduğunuz saati gösterir.
 EPG menüsünü hatırlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz kanalın haricinde bir kanal
da ileriki bir saatte yayınlanacak olan programın üzerine gelip “OK” tuşuna basarsanız o
saat ile ilgili ayrıntıları görürsünüz.
SES AYARLARINI DÜZENLEME
 SES Çıkışı Ayarı: “LANG”tuşuna basıldığında Ses menüsü
ekrana gelecektir.
 “Mod” herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece “Stereo”
durumdadır. İsteğe göre bu ayar “◄”/“►” tuşlarıyla “Sol”,
“Sağ” veya “Mono” yapılabilir.
 Ses Kanallarına Erişim: Bazı yayınlar farklı dillerde ses
yayını yapma özelliğine sahiptir. İzlediğiniz kanalın hangi
dillerde ses yayını yaptığını görmek ve seçmek için “Çoklu
ses” satırındayken “sağ” tuşuna basıp açılan pencereden
istediğiniz dili seçiniz.
Ses alt menüsünden çıkmak için “MENU” veya “EXIT” tuşuna
banız Değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.
17
MENÜ İŞLEMLERİ
PVR (YAYIN KAYDETME VE İZLEME)
Alıcınıza harici bir USB depolama
aygıtı bağlarsanız, kanalları bu aygıta
kaydedebilir ve daha sonra dilediğiniz
zaman tekrar izleyebilirsiniz.
Kaydı başlatmak için bir kanalı
izlerken kumandanızın REC tuşuna
basın.
Kaydı
sonlandırmak
için
yine
kumandanızdan‘stop’ tuşuna basın.
Ekrana ’Kayıt Sonlandırılsın mı?’’
mesajı gelecektir eveti tuşlayınız.
- Kaydı duraksat: Kayda ara verir. Bu esnada başka kanalları izleyemezsiniz. Kaydı durdurmak
ve devam ettirmek için kumandanızdan ‘’pause’’ tuşuna basınız.
SORUN GİDERME
Cihazınızla ilgili olası bir sorunda teknik servise başvurmadan önce aşağıdaki durumları
gözden geçiriniz:
SORUN
SEBEP
Cihaz hiç çalışmıyor (Prize takıldığında ön Cihazın bağlı olduğu
paneldeki LED yanmıyor).
olduğundan emin olunuz.
prizde
elektrik
Cihaz
Stand-by
konumunda
iken Televizyonla cihaz arasındaki bağlantıları
“STANDBY” tuşuna basıldığında, ön kontrol ediniz.
panelde YEŞİL LED yanıyor ancak
televizyona görüntü gelmiyor.
Televizyonda cihazın menüleri görünüyor, Kablo TV sinyal bağlantınızın doğruluğuna
ancak görüntü ve ses yok.
emin olunuz.
Yayında görüntü seste kesilmeler ve
bozulmalar oluyor.
Sayısal yayınlar var ama analog yayınlar
yok.
Kablo TV sinyal bağlantınızın doğruluğuna
emin olunuz.
Cihazınızın TV’ye ara bağlantı kablosu
yoluyla bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Daha önce seyretmekte olduğum bir yayın Yayının frekans veya PID değerleri değişmiş
artık çıkmıyor.
olabilir.
Uzaktan kumanda cihazı kumanda etmiyor. Kumandanın pilleri bitmiş olabilir. Cihazın ön
panelindeki alıcı gözün engellenmediğinden
emin olunuz.
Görüntü var ama ses yok ya da ses çok Televizyonun ve alıcınızın sesinin uygun
kısık.
seviyede açılmış olduğunu kontrol ediniz.
18
GENEL ÖZELLİKLER

























DVB-C H.264, MPEG4, MPEG2 Yayın Desteği
Conax CAS7 , Contego Desteği
1920x1080 HD Çözünürlük
HDMI Yüksek Çözünürlüklü Görüntü/Ses Çıkışı
SD Görüntüyü HD Yüksek Çözünürlüğe Çıkarma
HD Animasyonlu Menü
1.000 kanal kapasitesi
Otomatik Kanal Listesi Güncelleme
Hızlı Kanal Geçişi
Menü İçinde Görüntü
Görüntü Dondurma (Pause)
Çeşitli Oyunlar (Yılan, Tetris, Gobang)
16 Favori Grubu
OSD Teletext
Elektronik Program Rehberi (EPG)
DVB Altyazı
Çok Lisanlı Ses Desteği
Çok Lisanlı Kullanım Menüsü
Ebeveyn, Cihaz ve Ayar Kilidi
SCART Bağlantısı
Smart Kart Okuyucu
4:3 ve 16:9 Görüntü Formatı Seçimi (HD)
Zamanlayıcı (Tek Seferlik, Günlük ve Haftalık Seçimli)
OTC (Yayın üzerinden yazılım güncelleme)
LCN (Mantıksal Kanal Sıralama)
 USB Bağlantısı
Üretici Firmanın:
Unvanı: NETPA ELEKTRONIK TİC VE PAZARLAMA A.Ş.
Adresi: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi And Sitesi
No:18 34775 Ümraniye / İSTANBUL
Telefonu: 0216 420 43 43
Faks: 0216 420 43 49
e-posta: info@neta.com.tr
Bu ürün;
NETPA ELEKTRONIK TİC. VE PAZARLAMA A.Ş. adına
NETA ELEKTRONİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. firması tarafından
üretilmiştir.
TUNER
Standard Uyumu:
Demodülatör:
Frekans Aralığı:
Band Genişliği:
Modülasyon:
Giriş Duyarlılığı:
Giriş Konnektörleri:
Giriş Empedansı:
Sembol Oranı:
VIDEO
Çözünürlük:
Görüntü Sistemi:
Görüntü Modu:
Sistem:
AUDIO
Sistem:
Örnekleme:
Çıkış Modu:
A/V BAĞLANTILARI
Dijital A/V:
TV SCART :
Dijital Ses:
TEKNİK ÖZELLİKLER
DVB-C
QAM
102 - 862MHz
8 MHz
256 QAM
47...77 dBµV
F
75 
4 - 7Msymb/s
1920*1080p, 1920*1080i, 1280*720p, 720*576p
PAL BG
16:9 ve 4:3
MPEG2 MP@ML (SD)
MPEG2 MP@HL (HD)
MPEG4 MP@L3.1 (H264 SD)
MPEG4 MP@L4.1, HP@L4.1, HP@L4.2 (H264 HD)
Dolby AC-3, E-AC-3, MPEG1 layer 1, 2, Mpeg2
HE-AAC,
32, 44.1, 48kHz
Mono, Dual mono, Stereo
HDMI
Görüntü çıkış: Kompozit, Ses çıkış: (Stereo)
S/PDIF-Optik
DATA BAĞLANTISI
Jpeg Resi
USB 2.0 :
Yazılım Güncelleme
GÜÇ KAYNAĞI
Tipi:
Güç Tüketimi:
Çalışma Gerilimi:
AC-DC Adaptör
8 W (maksimum)
100-240V AC, 50 Hz ±10%
GENEL
Boyutlar:
Ağırlık:
Çalışma Sıcaklığı:
170 x 113 x 34 mm
~600 gr
0 ºC to +45ºC
Üründe TUNER özelliğinin olması sebebiyle TRT BANDROL işlemi yapılmıştır
Kullanım ömrü: 7 yıldır.
Üretici firma, önceden bildirmeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.
H7494_V3
08-12-2015
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından
bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti
süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
GARANTİ BELGESİ
Üretici Firmanın:
Unvanı:NETPA ELEKTRONIK TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.
Adresi: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, AND Sitesi
No:18 34775 Ümraniye / İSTANBUL
Telefonu: 0216 420 43 43
Faks: 0216 420 43 49
e-posta:info@neta.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Malın:
Cinsi:
SET-TOP BOX
Markası:
NETA
Modeli:
HD8900
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ
Bandrol ve Seri No:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising