Dansk manual
Withings
Den smarte blodtryksmåler
Manual
Withings
Den smarte blodtryksmåler
Læs denne manual før brug. Behold den til fremtidig reference
Tak fordi du har købt Withings blodtryksmåleren.
Withings blodtryksmåler er en fuldt automatisk blodtryksmåler der fungerer på et oscillometrisk princip.
Den måler dit blodtryk og din puls let og hurtigt.
Enheden gemmer målingerne og dine resultater på din iPhone, iPad eller iPod Touch og sender dem til
Withings hjemmeside, som du får adgang til fra din internet browser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Producenten påtager sig
ikke ansvar for eventuelle fejl i denne manual.
Indhold
Systemkrav ........................................................................................................................................................ 4
Pakkens indhold................................................................................................................................................. 4
Vigtige oplysninger om sikkerhed ..................................................................................................................... 4
Påtænkt anvendelse .......................................................................................................................................... 4
Generelle sikkerheds- og forholdsregler ........................................................................................................... 5
Udskiftning af AAA alkaliske batterier ............................................................................................................... 5
Funktionsoversigt .............................................................................................................................................. 6
Om blodtryk ....................................................................................................................................................... 6
Sådan måler dit blodtryk korrekt ...................................................................................................................... 7
Klargøring .......................................................................................................................................................... 8
Påbegynde en måling, tage og lagre en læsning ............................................................................................... 8
Brug af enkelt måling mode .............................................................................................................................. 9
Brug af auto mode ............................................................................................................................................. 9
Se tidligere målinger ........................................................................................................................................ 10
Efter brug ......................................................................................................................................................... 11
Fejlbeskeder .................................................................................................................................................... 11
FAQ .................................................................................................................................................................. 12
Specifikationer ................................................................................................................................................. 12
Henvisning til standarder ................................................................................................................................ 13
Garanti ............................................................................................................................................................. 14
US repræsentant ............................................................................................................................................. 14
Producent ........................................................................................................................................................ 14
Systemkrav
For at kunne bruge dit Withings blodtryksapparat, skal du slutte den til en iPhone, iPad eller iPod Touch
(opdateret til iOS 3 eller nyere).
Pakkens indhold
• Withings Blodtryksmåler
• Fire AAA alkaline batterier (allerede indsat)
Vigtige oplysninger om sikkerhed
Tal med din læge i tilfælde af graviditet, arytmi og åreforkalkning.
Læs denne manual grundigt, før du bruger blodtryksapparatet.
Påtænkt anvendelse
Enheden er en digital enhed beregnet til brug som blodtryks- og pulsmåler hos voksne patienter med en
arm omkreds fra 22cm - 42cm
Denne enhed er ikke beregnet som en diagnostisk enhed. Kontakt din læge, hvis hypertensive
værdier(dette defineres kort i afsnittet ”Om blodtryk” ) er angivet.
Bemærkninger / advarsler
Generel brug
• Konsulter altid din læge. Selv-diagnosticering af måleresultater og behandling uden at konsultere en læge
kan være farlig
• Personer med svære blodgennemstrømning problemer eller blodsygdomme bør konsultere en læge før
brug af blodtryksapparatet. Oppustningen af manchetten kan forårsage mindre blodsprængninger.
• Faktorer såsom arytmi, ventrikulære præmature hjerteslag, atrieflimren, arteriel sklerose, dårlig
perfusion, diabetes, alder, graviditet, præeklampsi eller nyresygdomme kan påvirke den automatiserede
blodtryksmåler og / eller resultaterne.
• Efterlad ikke blodtryksapparat uden opsyn med spædbørn eller personer, som ikke kan udtrykke deres
samtykke.
• Brug ikke blodtryksapparat til noget andet formål end at måle blodtryk.
• Skil ikke blodtryksapparat.
• Betjen ikke blodtryksapparatet i et køretøj i bevægelse.
Brug af AAA batterier
• Hvis AAA batterier væske skulle komme i øjnene, på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af
rent vand. Konsulter ligeledes straks en læge.
• Brug kun fire AAA batterier med dette blodtryksapparat. Brug ikke andre typer batterier end AAA
batterier.
• Vend ikke polariteten forkert på AAA batterier.
• Udskift alle fire AAA batterier på samme tid.
• Brug ikke nye og brugte AAA batterier sammen
Generelle sikkerheds- og forholdsregler
• Du må ikke med magt bøje manchetten.
• Manchetten må ikke pustes op når den ikke sidder på en arm.
• Udsæt ikke blodtryksapparatet for kraftige stød og vibrationer
• Tag ikke måling efter badning, indtagelse af alkohol, rygning, motion eller efter indtagelse af mad.
• Nedsænk ikke manchetten i vand
Udskiftning af AAA alkaliske batterier
Hvis lav batteri symbolet vises i Withings applikationen, skal du udskifte alle fire AAA batterier på samme
tid.
1. Fjern batteridækslet i enden af aluminiumsrøret.
2. Udskift alle fire AAA batterier, således at + (positiv) og - (negativ) polariteter matcher polerne angivet i
batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.
Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at fjerne batterierne.
Funktionsoversigt
Bemærk: Iphone ikke inkluderet
Om blodtryk
Blodtryk (BP) er presset cirkulerende blod foretager på væggene i blodkarrene, og er et af de vigtigste vitale
tegn. Under hvert hjerteslag, varierer BP mellem et maksimum (systolisk) og et minimum (diastolisk) tryk.
Det gennemsnitlige BP falder på grund af pumpefunktionen i hjertet og modstanden i blodkarrene desto
længere blodet bevæger sig væk fra hjertet via arterierne.
Hvad er forhøjet blodtryk?
The World Health Organization (WHO) har udviklet følgende blodtryksklassifikation:
Denne klassificering er baseret på blodtryksværdier målt på personer i siddende stilling i ambulatorier på
hospitaler.
Bemærk: Der er ingen alment accepteret definition af hypotension. De personer der har et systolisk blodtryk
under 100 mmHg antages dog at være hypotensive.
Nylige undersøgelser tyder på at bruge følgende værdier som indikatorer for højt blodtryk, når målingen er
taget i hjemmet:
Systolisk tryk
Diastolisk tryk
> 135 mmHg
> 85mmHg
Hvordan kan jeg vide, hvor højt mit blodtryk er?
Withings Programmet viser måleresultaterne (herunder systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls)
baseret på World Health Organization (WHO) klassifikationen af blodtryksniveauer. De farvekodede
skærme giver en let overskuelig resultatoversigt.
Ændringer i blodtrykket
En persons blodtryk ændrer sig konstant. Blodtrykket kan svinge betydeligt i løbet af en enkelt dag. En eller
to målinger er ikke tilstrækkelige til at få et præcist billede af dit blodtryk. Ideelt set bør du komme ind i
vanen med at kontrollere dit blodtryk på faste tidspunkter flere gange om dagen, hver dag, og holde en
detaljeret registrering af disse målinger. En normal, sund persons blodtryk svinger inden for ca. ± 10 mmHg.
Sådan måler dit blodtryk korrekt
Før du tager en måling bør du sidde stille i omkring 10 minutter, og du bør vente 1 minut mellem hver
aflæsning. Mens en måling foretages er det vigtigt at forblive siddende i en afslappet stilling. Du bør også
prøve ikke at tale. Dette skulle forbedre nøjagtigheden af målingerne.
Korrekt stilling
Hvil venstre arm på et bord og slap af din arm.
Korrekt manchet placering
Sæt manchetten på armen med røret placeret på indersiden af din arm, omkring 2 cm over albuen.
Sæt manchetten så den slutter tæt om armen.
Korrekt niveau
Sørg for, at manchetten er på samme niveau som dit hjerte. Hvis du ikke kan placere armen på samme
niveau som dit hjerte, kan du bruge en pude. Din arm skal bøje let i albueleddet under målingen.
Klargøring
For at måle dit blodtryk, skal du følge disse trin:
1. Lås din iOS-enhed op. (fig. 3)
2. Sæt Withings blodtryksmonitor stikket i din iOS-enhed. (fig. 3)
3. Withings programmet vil automatisk åbne og vise quickstart instruktioner (fig. 4).
(Bemærk: Hvis du bruger iOS 3, bliver du nødt til at starte programmet manuelt).
4. Naviger gennem quickstart instruktionerne ved at røre ved «næste» indtil du når målingsskærmen (fig. 4)
Fig. 3
Fig. 4
Påbegynde en måling, tage og lagre en læsning
1. På måling skærmen (fig. 5), trykkes på «Start» knappen for at starte målingen.
Fig. 5
Blodtryk Monitoren er designet til at tage målinger og gemme måleværdier i hukommelsen på enheden
(iPhone, iPad eller iPod Touch).
Brug af enkelt måling mode
• På måling skærmen (fig 5.). Tryk på "Start" knappen. Manchetten oppustes automatisk. Når
manchetten pustes op, bestemmer blodtryksapparatet automatisk dit ideelle inflationsniveau.
Blodtryksapparatet afmåler pulsen under inflation. Du må ikke bevæge armen før målingen er
afsluttet.
Bemærk: For at stoppe inflationen eller målingen skal du trykke på "Stop" knappen,
blodtryksapparatet vil stoppe oppustning og starte deflation.
• Inflationen og måling stopper. Imens manchetten tømmes blinker hjerteslagsymbolet ved hvert
hjerteslag.
• Når målingen er færdig tømmes manchetten helt. Dit blodtryk og puls vises.
• Tryk på «OK» for at se dine resultater i avanceret tilstand. Drej enheden til at vise grafer.
Bemærk: Selv-diagnosticering af målte resultater og behandling er farligt. Følg altid lægens
anvisninger.
Brug af auto mode
Auto mode vil tage tre målinger adskilt af et tidsinterval for at beregne et præcist gennemsnit af
dit blodtryk.
• På måling skærmen (fig. 5), skal du trykke på præference ikonet. Sørg for auto-tilstand er
aktiveret. Vælg herefter det interval der skal være mellem hver måling.
• Tryk på "Start" knappen. Manchetten oppustes automatisk. Manchetten oppustes automatisk.
Når manchetten pustes op, bestemmer blodtryksapparatet automatisk dit ideelle inflationsniveau.
Dette blodtryksapparat detekterer pulsen under inflation. Du må ikke bevæge armen før målingen
er afsluttet.
Bemærk: For at stoppe inflationen eller målingen, skal du trykke "Stop" knappen,
blodtryksapparatet vil stoppe oppustning og starte deflation.
• Inflationen og måling stopper. Imens manchetten tømmes blinker hjerteslag symbolet ved hvert
hjerteslag.
• Når målingen er færdig tømmes manchetten helt. Dit blodtryk og puls vises.
• Tryk på «OK» for at se dine resultater i avanceret tilstand. Drej enheden til at vise grafer.
Bemærk: Selv-diagnosticering af målte resultater og behandling er farlige. Følg altid kun lægens
anvisninger.
• De tre individuelle måleresultater vises ikke under auto-mode målingerne.
• Det er nødvendigt at aktivere auto mode hver gang den skal benyttes.
Fig. 6
Se tidligere målinger
For at få adgang til dine gemte data og grafer (fig. 7), skal du åbne Withings programmet uden at tilslutte
din Withings blodtryksmåler til din iOS-enhed. De avancerede resultater vises i stående tilstand og grafer
vises i liggende tilstand.
Du kan også få adgang til dine historiske data ved at trykke på "OK" knappen efter en måling.
Fig. 7
Efter brug
Rengøring
• Brug ikke alkohol baserede rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre enheden.
• Rengør enheden med en blød, tør klud.
• Snavs på manchetten kan rengøres med en let fugtig klud og sæbe.
• Skyl ikke enheden og manchetten med vand
• Skil ikke enheden af, afmonter ikke manchetten og forsøg ikke at reparere enheden selv. Hvis der opstår
problemer, henvises der til distributøren.
• Betjen ikke enheden i ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
• Du må ikke ryste enheden voldsomt.
Opbevaring
• Hvis du ikke bruger enheden i en længere periode, fjernes de alkaliske batterier fra enheden.
Fejlbeskeder
Fejlmeddelelse
Løsning
Measurement could not be performed. Please try again. If the
problem occurs again, please contact customer service.
12-
Unplug the Blood Pressure Monitor. Quit the application and
plug the Blood Pressure Monitor back.
12-
Please wait until the cuff is totally deflated before starting a
new measurement. Stay still during measurement.
12-
Check that the Blood Pressure Monitor is correctly positioned
on your arm and that measurement is performed in good
conditions.
1234-
Low battery level. Unplug the Blood Pressure Monitor. Replace
the alkaline cells.
12-
Måling kunne ikke udføres. Prøv venligst igen.
Hvis problemet opstår igen, bedes du kontakte
kundeservice.
Fjern stikket fra Blodtryksmåleren. Afslut
programmet og sæt Blodtryksmåleren til igen.
Hvis problemet opstår igen, bedes du kontakte
kundeservice.
Vent venligst, indtil manchetten er helt deflateret før
du starter en ny måling. Hold dig i ro under målingen.
Hvis problemet opstår igen, bedes du kontakte
kundeservice.
Kontroller, at Blodtryksmåleren er korrekt placeret på
din arm, og at målingen er udført under gode forhold.
Lavt batteriniveau. Udskift batterierne i
blodtryksmåleren.
Hvis brugeren har særlige karakteristika, bedes du
kontakte din læge
Hvis problemet opstår igen, bedes du kontakte
kundeservice.
Lavt batteriniveau. Udskift batterierne i
blodtryksmåleren.
Hvis problemet opstår igen, bedes du kontakte
kundeservice.
FAQ
Problem
Selvom der er installeret batterier sker der ingenting når
enheden forbindes til iOS enheden
Blodtrykket kan ikke måles og applikationen viser en fejlbesked
eller forkert resultat
Løsning
1- Kontroller at iOS enheden er låst op
2- Kontroller batteriernes polaritet
3- Fjern batterierne fra enheden og vent 1 minut, sæt
herefter batterierne i igen
4- Hvis du benytter en enhed med iOS3 skal
programmet startes manuelt
1- Tag manchetten af og sæt den på igen
2- Slap af og sid ned
3- Hold manchetten i samme højde som hjertet under
målingen
4- Tal ikke under målingen
5- Sid stille under målingen
6- Hvis personen der måles har problemer med
hjertefunktionen er det muligt at blodtrykket ikke kan
måles korrekt
Specifikationer
Tekniske data
Produkt beskrivelse: Digital automatisk blodtryksmåler
Model: BP-800
Målingsmetode: oscillometrisk manchet
Manchet oppustning: Automatisk oppustning med luft pumpe ved 15mmHg/s
Trykføler: Gauge sensor
Måleområde (tryk): 0 to 285 mmHg
Måleområde(puls): 30 til 200 slag / min
Nøjagtighed (pressure): Indenfor +- 3 mmHg eller 2%
Nøjagtighed (puls): Indenfor +- 5%
Sensor: Semicoductor tryk sensor
Driftsbetingelser: +10 til +40°C. 15 til 90% RH
Oplagrings og transportingelser: -20 til +60°C. 10 til 95 RH
Arm diameter: 22-42cm (9”-17”)
Dimentioner: 150(L) x 140(B) x 100(H)
Strømkilde: AAA alkaline batterier (x4)
Vægt: ca. 600g uden batterier
Tilbehør: AAA Alkaline Batterier x4, instruktions manual
Henvisning til standarder
COUINCIL DIRECTIVE 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr.
Denne enhed overholder følgende normative dokumenter:
• IEC60601-1: 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007)
• EN60601-1: 2006; ANSI / AAMI ES60601-1: 2005: Medicinsk elektrisk udstyr - Del 1:
Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne
• EN1060-1: 1995 med tillæg A2: 2009: Ikke-invasive blodtryksmåler, Del 1: Generelle krav
• EN1060-3: 1997 med tillæg A2: 2009: Ikke-invasive blodtryksmåler, Del 3: Supplerende
krav til elektro-mekanisk blodtryk målesystemer
• EN55011: 2007 + A2: 2007, EN60601-1-2: 2007, FCC 47 CFR Del 18: Elektromagnetisk
kompatibilitet
• ANSI / AAMI SP10: 2002Manual, elektroniske eller automatiske blodtryksmålere,
sikkerhed og krav til ydeevne.
P / N: BP-800
Type BF anvendt del (manchet)
0434
Garanti
Dette blodtryksapparat er garanteret for 1 år fra købsdatoen. Garantien gælder ikke for skader
forårsaget af ukorrekt behandling, skader fra lækkende batterier, ulykker, brug der afviger fra
betjeningsvejledningen eller ændringer i instrumentet af tredjemand.
EU-repræsentant
Withings SAS
37 bis rue du Général Leclerc
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Frankrig
US repræsentant
Withings Inc.
16192 Coastal Highway
Lewes DE 19958
United States of America
Producent
Yahorng (Dongguan) Electronic Co, LTD.
188 Industrial distriktet, Ping Shan administrative distrikt,
Tang Shia Town, Dongguan, Guangdong, Kina
2011
Manual version: 1.9 - 24 marts 2011
© 2011 Withings. Alle rettigheder forbeholdes.
iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising