Brodit | 273001 | Datasheet | Brodit Active Holder, Tilt Swivel

Brodit Active Holder, Tilt Swivel
24 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 273001
273001 Aktiv hållare med cigg-kontakt. Med kulled.
Valet för dig som vill ha din enhet inom bekvämt räckhåll, monterad på en ProClip istället för sugproppsfästet.
Aktiv hållare med cigg-kontakt. Ansluts till bilens cigarettänddaruttag. 12 Volt. I hållaren kan du fästa TMC-kabeln
(original-kabeln som följer med till enheten.)
Du kan enkelt ta med dig enheten när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med en kulled och kan vinklas och
vridas för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320282730017
Artikel nr 273001 passar till:
Navigon 5100
Navigon 5110
Navigon 7100
Navigon 7110
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Håll monteringsplattan
med baksidan uppåt och placera TMC-kabeln i spåret så att kontakten är på vänster sida.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Kontollera att TMC-kabeln sitter ordentligt i spåret och att
kontakten är på höger sida. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan. Sätt
fast TMC-kabeln i hållarens nederdel.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising