Brodit | 272022 | Datasheet | Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

Brodit Passive Holder,Tilt Swivel
25 april, 2013, www.brodit.se, © 2013 Brodit AB
Produkt 272022
272022 Passiv hållare med kulled
Valet för dig som vill ha din enhet inom bekvämt räckhåll, monterad på en ProClip istället för sugproppsfästet. Du
kan enkelt ta med dig enheten när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med en kulled och kan vinklas och vridas
för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320282720223
Artikel nr 272022 passar till:
Navigon 7200
Navigon 7210
Navigon 7310
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising