FXA-70 - Fysic
GEBRUIKSAANWIJZING
FXA-70
1
ALGEMEEN
1.1 Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing:
Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties voor u of uw
omgeving die kunnen optreden bij het niet of niet juist
opvolgen van de beschreven instructies
Dit symbool duidt op een belangrijke gebruikerstip
1.2 Advies voor regelmatige controle:
Het is zeer belangrijk dat u regelmatig de werking van
dit alarmsysteem controleert. Wij adviseren daarom het
volgende:
dagelijks:
batterijcheck (zie 4.4)
dagelijks:
systeemcontrole (zie 13.2)
maandelijks: volledige controle (zie 14.2)
Daarnaast adviseren wij u om de alarmknop dagelijks in de
basis te plaatsen om de batterij op te laden (zie ook 4.4 en 4.5)
1.3 Kiezen van telefoonnummers bij spanningsuitval:
Controleer of uw telefoonaansluiting bij spanningsuitval
nog steeds functioneert:
•
•
2
Belt u via een directe telefoonaansluiting, dan zorgt
de telefoonmaatschappij meestal voor de voeding
om te telefoneren en verzorgen de batterijen in de
alarmkiezer voor de voeding van de kiezer gedurende de
spanningsuitval
Belt u via een kabel- of ander modem, dan wordt de
spanning hiervoor uit uw eigen lichtnet gehaald waardoor
u bij een algehele spanningsuitval niet meer kunt bellen,
ongeacht of u batterijen in de alarmkiezer heeft geplaatst.
Raadpleeg desgewenst de leverancier van deze alarmkiezer
of uw telefoonmaatschappij.
1.4 In geval van storing:
Neem, in een vermeend geval van storing, de adapter uit het
stopcontact en verwijder de batterijen uit de basis. Sluit alles na
30 minuten weer aan. Is de storing hiermee niet opgelost, neem
dan contact op met de Fysic servicedienst op tel nr.: 073-6411355
2
INTRODUCTIE
De FXA-70 is een draadloos persoonlijk alarmsysteem met
een waterdichte alarmknop. Via deze alarmknop kunt u
vooraf ingeprogrammeerde telefoonnummers bellen en via
de microfoon en de luidspreker in de alarmknop uw situatie
bespreken.
De alarmkiezer bezit diverse instelmogelijkheden om in te
stellen of u één of alle hulpverleners wilt bereiken. De kiezer
is geschikt voor het kiezen van zowel vaste telefoonnummers
als voor het kiezen van mobiele telefoonnummers en heeft een
aparte instelling voor het geval de oproep (mogelijk) door de
VoiceMail beantwoord wordt.
Inkomende telefoonoproepen kunt u handenvrij aannemen op
de alarmknop en het volledige telefoongesprek kunt u vanuit uw
stoel of bed handenvrij via de alarmknop voeren.
Daarnaast heeft de alarmknop een wekfunctie en een PIL-alarm
waarbij u met een duidelijk stemcommando wordt gewaarschuwd als het tijd is voor uw medicatie.
De alarmknop is voorzien van duidelijke en luide stemgestuurde
gebruiks- en waarschuwingsfuncties. De taal kunt u hierbij
instellen op Nederlands, Frans of Engels.
3
3
INSTALLATIE
3.1 Batterijen:
Om te voorkomen dat bij lichtnetuitval de alarmkiezer niet meer
zou functioneren kunt u aan de onderzijde 4 OPLAADBARE
batterijen plaatsen. (let op: zie ook paragraaf 1.3),
Bij het plaatsen en/of vervangen van de batterijen
moet de voedingsadapter uit het stopcontact en het
telefoonsnoer uit het telefoon stopcontact genomen zijn
1. ontgrendel het batterijklepje door het schroefje linksom los
te draaien en neem de batterijdeksel los
2. plaats 4 stuks OPLAADBARE batterijen, type NiMH (NikkelMetaal Hydride), formaat AAA (potloodcel), zoals in het
batterijcompartiment is aangegeven (oplaadbare batterijen
zijn niet meegeleverd)
3. plaats de batterijdeksel terug op het batterijcompartiment en
zet deze vast door het schroefje rechtsom vast te draaien
+
-+
-
+
-
+-
4x NiMH AAA
oplaadbare
Batterij
PLAATS NOOIT NORMALE BATTERIJEN.
NORMALE BATTERIJEN ZIJN NIET OPLAADBAAR
EN ZULLEN SCHADE AANRICHTEN ALS U DEZE
TOCH PLAATST
4
3.2 Telefoon:
Om in geval van alarm over een vrije telefoonverbinding te
beschikken, moet de FXA-70 direct op uw telefoonaansluiting
aangesloten worden. Uw huidige telefoon wordt daarna aangesloten
op aansluiting LINE OUT van de basis.
1. neem de telefoonstekker van uw huidige telefoon uit het
telefoonstopcontact en neem het bestaande telefoonsnoer
los van uw huidige telefoon
2. plug nu een zijde van het meegeleverde verbindingssnoertje
in uw bestaande telefoon, in de aansluiting waar voorheen
het oude telefoonsnoer in was gestoken
3. de andere zijde van dit snoertje plugt u achterin de FXA-70,
in aansluiting LINE OUT
4. uw oude telefoonsnoer met telefoonstekker plugt u achterin
de FXA-70 in aansluiting LINE IN
5. doe de telefoonstekker in de
telefoonwandcontactdoos
3.3 Voedingsadapter:
1. sluit de meegeleverde
voedingsadapter aan op
aansluiting DC IN van de FXA-70
en doe tot slot de adapter in een
stopcontact.
De FXA-70 is nu gebruiksgereed
LINE IN LINE OUT
DC IN
naar telefoon naar voedingswandcontactadapter
doos
5
4
Alarmknop
4.1 Introductie:
De FXA-70 wordt geleverd inclusief een waterdichte, draadloze
alarmknop die u door middel van het meegeleverde draagbandje
bij u kunt dragen. (Wij adviseren een gebogen paperclip te gebruiken als hulpmiddel om het snoertje door de opening te krijgen)
U kunt 2 alarmknoppen aan de basis aanmelden die u,
afhankelijk van uw wensen, met dezelfde of met andere
telefoonnummers kunt programmeren.
Losse alarmknoppen zijn verkrijgbaar via de FYSIC servicedienst,
telefoon 073-6411355. In paragraaf 12.1 staat beschreven hoe u
extra alarmknoppen kunt aanmelden aan de kiezer.
4.2 Overzicht:
1. bereik-indicatie
2. voorziening voor draagbandje
3. batterij-indicatie
4. aan/uit & test knop (
)
5. ingebouwde microfoon
6. SOS-knop
7. ingebouwde luidspreker
1
2
3
4
5
6
7
4.3 In- en uitschakelen:
>4sec.
houd toets
ruim 4 seconden ingedrukt om
de alarmknop in- of uit te schakelen, u hoort
dan “Ingeschakeld” of “Uitschakelen”
Ook als de alarmknop in uitgeschakelde toestand, in de basis
wordt geplaatst om op te laden, wordt de alarmknop ingeschakeld.
Let op dat als u de alarmknop heeft uitgeschakeld, u
geen alarmoproep kunt plaatsen. Laat dus bij voorkeur
de alarmknop continu ingeschakeld.
6
4.4 Voeding:
• De alarmknop wordt gevoed door een ingebouwde
oplaadbare batterij.
• Zodra u de alarmknop in de basis plaatst wordt de
ingebouwde batterij opgeladen, de batterij-indicatie knippert
rood.
• Zodra de batterij volledig geladen is, licht dit lampje continu
en in de groene kleur op.
Laat bij een eerste gebruik de alarmknop gedurende minimaal 12 uur in de basis staan om de batterij goed op te laden
Vervangen van batterij alarmknop:
Neem, in het geval de batterij van de alarmknop aan
vervanging toe is, contact op met de Fysic servicedienst op tel
nr.: 073-6411355. De batterij is niet als regulier artikel in winkels
te koop en kan niet zonder gereedschap vervangen worden.
4.5 Batterij gebruiksduur:
• Zolang de alarmknop in rust is en u geen alarm geeft of
telefoongesprekken voert, bevat de ingebouwde batterij in
de alarmknop voldoende energie voor een week gebruik.
• Omdat tijdens een alarm toestand de alarmknop vrijwel
continu een open spreek-luisterverbinding heeft met de
opgebelde hulpverleners en dit vrij veel stroom kost, is het
van belang dat de batterij altijd over voldoende energie
beschikt.
• Het is dan ook aan te raden om de alarmknop op vaste
tijden (bijvoorbeeld elke avond of gedurende de nacht) in
de basis te plaatsen om de batterij op te laden. Hierdoor
beschikt u altijd over een alarmknop met goed opgeladen
batterij. De Lithium-Ion batterij kan niet overladen worden
en het continu laden gaat ook niet ten koste van de kwaliteit
van de batterij.
7
4.6 Batterijcheck:
druk kort op toets
, afhankelijk van de
status van de batterij hoort u:
“Batterij is OK”
“Batterij zwak”
Bij deze meldingen de
kort
alarmknop in de basis
“Batterij opladen”
plaatsen om de accu
op te laden.
4.7 LED-indicaties:
De alarmknop is voorzien van 2 indicatie-LED’s. Deze geven
als volgt de status aan:
•
In rust en als de batterij van de alarmknop vol is en de
alarmknop in bereik van de basis is, dan zijn beide LED’s
gedoofd.
Batterij-indicatie
Batterij-indicatie:
(rood/groen)
• knippert rood (1 sec aan / 1 sec uit):
batterij wordt opgeladen
• continu groen:
batterij is vol
• knippert rood (0.5 sec aan / 2 sec uit):
batterij bijna leeg, nu opladen
Bereik-indicatie
(alleen rood)
Bereik-indicatie:
• continu opgelicht:
u voert een telefoongesprek via de alarmknop
• knippert (0.5 sec aan / 2 sec uit):
u bent buiten bereik van de basis of de basis is
uitgeschakeld (bijv. adapter uit stopcontact)
• knippert (0.5 sec aan / 0.5 sec uit):
u wordt opgeroepen omdat iemand op de PAGE toets van
de basis heeft gedrukt
• knippert (0.1 sec aan / 0.1 sec uit):
u wordt opgebeld via de telefoonlijn
8
5
BASIS
5.1 Introductie:
De basis van de FXA-70 bevat de oplader voor de alarmknop
en verzorgt de verbinding tussen de alarmknop en het telefoon
netwerk. Ook het programmeren van de (nood)telefoonnummers
en de overige instellingen geschiedt via de basis.
U kunt op de basis een telefoonnummer kiezen (het gesprek
voert u via de alarmknop) en met toets Page kunt u de alarmknop
opzoeken.
5.2 Overzicht:
1. alarmknop, op
deze afbeelding
2
in de basis
geplaatst om op
1
3
te laden
2. SOS-toets, om
4
ook via de basis
5
een alarm te
6
kunnen geven
3. toets
,
7
om de SOSnummers en de
instellingen te
programmeren
8
4. display, zie
9
paragraaf 5.5
5. toets
om het instellen te beëindigen, tevens om een
normaal telefoongesprek te beëindigen
6. toets , om een telefoonnummer te kiezen
7. toetsenbord, voor het invoeren van de SOS-nummers
8. PAGE-toets, om de alarmknop te zoeken of de drager ervan op
te roepen
9. indicatie-LED, zie paragraaf 5.6
9
5.3 Voeding:
De basis wordt gevoed via de meegeleverde voedingsadapter.
Om in geval van uitval van het lichtnet toch te kunnen blijven
functioneren, kunt u aan de onderzijde 4 oplaadbare batterijen
plaatsen (zie hiervoor paragraaf 3.1).
Vol geladen batterijen met een capaciteit van 600mAh bieden
een werkingstijd van ruim 5 uur.
5.4 Programmeren en instellen:
opent u het menu tevens
met toets
bevestigt u hiermee een gewijzigde instelling
met de toetsen
mogelijkheden
en
bladert u door de
met toets
gaat u een stap terug in het menu
of keert u terug naar de ruststand van de basis
5.5 display:
In rust geeft het display de actuele tijd en datum aan en tijdens
het programmeren geeft het display de instelmogelijkheden
weer.
Als er batterijen zijn geplaatst, verschijnt rechts in het display de
batterij-indicator ( ):
• als de batterijen opgeladen worden, dan verloopt dit symbool
(dit verlopen stopt als de batterijen vol zijn)
• zodra de netspanning wegvalt of de adapter wordt afgekoppeld,
dan geeft dit symbool de status van de batterijen weer:
10
: batterijen leeg
: batterijen 2/3 vol
: batterijen 1/3 vol
: batterijen vol
Overige displaymeldingen:
[ LIJN BEZET ]
weergave gedurende een alarm-fase
[ SPREKEN ]
weergave tijdens een telefoongesprek via
de alarmknop
[ GN TEL LIJN ]
indicatie dat de telefoonlijn niet is
aangesloten
[ INSTEL KNOP 1 ] indicatie dat er geen SOS nummers
geprogrammeerd zijn
[ PARALLEL ]
indicatie dat de telefoon die op de FXA-70
is aangesloten, een gesprek voert
[ AANMELDEN ] er is geen alarmknop aan de basis
aangemeld (deze melding verschijnt in rust)
[ GN SOS KNOP ] er is geen alarmknop aan de basis
aangemeld (deze melding verschijnt tijdens
het programmeren)
5.6 Indicatie-LED:
De indicatie-LED op de basis licht als volgt op:
•
continu opgelicht:
voeding + telefoonlijn zijn OK
•
knippert (0.5 sec aan / 0.5 sec uit):
u heeft op toets PAGE gedrukt om de alarmknop te zoeken
of op te roepen
de alarmknop voert een telefoongesprek
•
In de volgende situaties is deze LED gedoofd:
geen voeding (er is nu ook geen weergave op het display)
geen telefoonlijn aangesloten (tevens de melding [ GN TEL
LIJN ] in het display)
11
6
INSTELLEN TAAL EN TIJD
6.1 Taal:
Zowel de teksten op het display als de verschillende alarm- en
bedieningsboodschappen die de alarmknop uitspreekt, kunt u
instellen op Nederlands, Frans of Engels. Vanaf de fabriek is de
Nederlandse taal ingesteld maar als volgt kunt u dit wijzigen:
druk op toets
gebruik de toetsen
te selecteren
en
om de optie [ TAAL ]
en
om de gewenste taal
druk op toets
gebruik de toetsen
te selecteren
druk op toets
vast te leggen
om de geselecteerde taal
druk op toets
om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
6.2 Datum & tijd:
De FXA-70 is voorzien van een ingebouwde klok. Als volgt stelt
u de juiste tijd en datum in:
druk op toets
, het display geeft nu
[ DATUM + TIJD ]
druk op toets
12
gebruik nu de toetsen en om een keuze te
maken uit de volgende opties:
[ INSTEL DATUM ]
1. druk op toets
2. voer hier via het toetsenbord
achtereenvolgens het jaar, de maand en
de datum in (gebruik altijd een 2-cijferige
invoer, 1 dus als 01 invoeren)
3. druk op toets
[ INSTEL TIJD ]
1. druk op toets
2. voer via het toetsenbord de uren en minuten
in gebruik voor de uren een 24-uur formaat,
9 uur ‘s avonds dus als 21 invoeren en
gebruik altijd een 2-cijferige invoer, 1 dus als
01 invoeren)
3. druk op toets
[ DATUMFORMAAT ]
1. druk op toets
2. gebruik de toetsen en om te kiezen
tussen een datum weergave dag-maand
(DD-MM) of maand-dag (MM-DD)
3. druk op toets
[ TIJDFORMAAT ]
1. druk op toets
2. gebruik de toetsen en om te kiezen
tussen een 12-uur klok of een 24-uur klok
3. druk op toets
2x
druk 2x op toets
digen
om het instellen te beëin13
7
ALARM GEVEN
INDIEN U DE ALARMFUNCTIE VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT, LEES DAN EERST HOOFDSTUK 11 WAARIN
BESCHREVEN STAAT HOE U DE SOS-NUMMERS
INPROGRAMMEERT EN WELKE VERSCHILLENDE
ALARM-MOGELIJKHEDEN DE FXA-70 U BIEDT.
7.1 Alarm geven vanaf de alarmknop:
3sec.
druk gedurende 3 seconden op de rode SOS
toets om de alarmkiezer te activeren en om de
SOS-nummers te gaan kiezen
zie verder 7.3, ‘werking van het alarm’
Alarm afbreken:
druk op de alarmknop kort op toets
om
het alarm af te breken; u hoort nu: “Alarm
afgebroken”
7.2 Alarm geven vanaf de basis:
3sec.
druk gedurende 3 seconden op de rode
SOS toets op de basis om de alarmkiezer te
activeren en om de SOS-nummers te gaan
kiezen
zie verder 7.3, ‘werking van het alarm’
Alarm afbreken:
druk op de basis kort op toets
om het
alarm af te breken; uit de alarmknop klinkt nu:
“Alarm afgebroken”
14
7.3 Werking van het alarm:
1. zodra u de SOS-toets gedurende 3 seconden heeft
ingedrukt klinkt uit de alarmknop “Alarm geactiveerd” en
wordt vanuit de basis het eerste SOS-nummer gekozen (om
verzekerd te zijn van een vrije telefoonlijn wordt, voordat het
nummer gekozen wordt, de telefoon die aangesloten is op
de FXA-70, automatisch afgekoppeld)
2. via de luidspreker in de alarmknop hoort u het kiezen van
het nummer
• als het gekozen nummer in gesprek is, dan hoort u “in
gesprek, volgend noodnummer over 10 seconden”
• als het gekozen nummer niet opneemt, dan klinkt na
ruim 30 seconden “Geen gehoor, volgend noodnummer
over 10 seconden”
• als er wel wordt opgenomen, dan kunt u via de in de
alarmknop ingebouwde microfoon en luidspreker uw
situatie bespreken en om hulp vragen
De volgende situaties zijn afhankelijk van de instellingen die in
hoofdstuk 11 staan beschreven:
1 of meer SOS-nummers geprogrammeerd: (zie 11.2):
• heeft u maar één SOS-nummer geprogrammeerd, dan
wordt dat ene nummer herhaaldelijk gebeld; heeft u 2 of 3
SOS-nummers geprogrammeerd, dan worden die nummers
achter elkaar en indien noodzakelijk herhaaldelijk gebeld
• de FXA-70 onthoudt met welk nummer een geslaagde
verbinding is gemaakt; dit nummer wordt NIET nogmaals
gekozen
• nummers die bezet waren of die geen gehoor gaven worden
opnieuw gebeld
15
Een bellen of allen bellen: (zie 11.3)
• als u ‘een bellen’ heeft ingesteld, dan wordt er net zolang
gebeld totdat de FXA-70 één geslaagde oproep heeft
gemaakt en stopt dan met het bellen; is bijvoorbeeld
nummer-1 in gesprek, neemt nummer 2 niet op maar
nummer 3 wel, dan stopt daarna het alarm
• als u ‘allen bellen’ heeft ingesteld, dan blijft in het
bovenstaande voorbeeld de FXA-70 de nummers 1 en 2
bellen totdat die ook zijn bereikt
Detecteren van antwoord: (zie 11.4)
• als ‘detecteren van antwoord’ op UIT staat, dan ziet de
FXA-70 elke oproep die beantwoord wordt, als een
geslaagde oproep, dus ook de oproepen die door een
beantwoorder of voicemail zijn beantwoord; hierdoor bestaat
de kans dat de FXA-70 het alarm beëindigt omdat hij denk
dat iedereen bereikt is terwijl dat niet het geval is
• als ‘detecteren van antwoord’ op AAN staat, dan is het de
bedoeling dat de opgebelde persoon op zijn telefoon op
toets # drukt, voor de FXA-70 is dat het teken dat deze
oproep geslaagd is; bij deze instelling klinkt dan ook bij elke
alarmoproep de mededeling “dit is een noodoproep, druk
op toets hekje”; in het geval er niet op toets # gedrukt wordt,
dan wordt deze oproep als niet geslaagd gezien en wordt
het volgend nummer gebeld;
10x opbellen of continu blijven proberen: (zie 11.5)
• als u het continu bellen op UIT heeft gezet, dan blijft de
FXA-70 tot maximaal 10x iedereen bellen totdat een of alle
nummers bereikt zijn, hierna wordt het alarm gestopt
• als u het continu bellen op AAN heeft gezet, dan blijft de
FXA-70 net zolang bellen tot een of alle nummers zijn
bereikt
16
7.4 Inkomende oproepen tijdens alarm:
Tussen elke belpoging zit een wachttijd van 10 seconden zodat
met name terugbellende alarmcentrales met u in verbinding
kunnen komen; na elke oproep klinkt dan ook “Volgend
noodnummer over 10 seconden”.
Een inkomende oproep tijdens alarm wordt door de alarmknop
automatisch aangenomen en u kunt met de opbeller spreken.
Omdat de alarmknop niet weet of u door een hulpverlener werd
gebeld of door zo maar iemand, wordt na het verbreken van
de verbinding het volgend alarmnummer gekozen. Werd u dus
gebeld door een hulpverlener, dan moet u nu zelf even het
alarm beëindigen door op toets
te drukken. Werd u door
iemand gebeld die geen hulp kan bieden, dan gaat de FXA-70
gewoon door met het bellen naar de noodnummers.
17
8
TELEFONEREN VIA DE ALARMKNOP
Via de draadloze alarmknop kunt u ook handenvrij normale
telefoongesprekken voeren.
8.1 Bellen en gebeld worden via de alarmkiezer:
opgebeld worden:
1. uit de alarmknop klinkt een oproepmelodie
2. druk kort op de SOS-toets om de oproep aan te nemen, u
kunt nu het telefoongesprek voeren
3. enige seconden nadat de opbeller de verbinding heeft
verbroken, schakelt de alarmknop vanzelf uit; u kunt ook zelf
de verbinding verbreken door kort op toets
te drukken
U kunt ook toets
beëindigen.
op de basis indrukken om het gesprek te
zelf opbellen:
1. voer via het toetsenbord op de basis het telefoonnummer in
dat u wilt kiezen
2. druk op de basis op toets , de alarmknop wordt nu
ingeschakeld en via de microfoon en luidspreker in de
alarmknop kunt u het telefoongesprek voeren
3. de alarmknop schakelt enkele seconden nadat de andere
partij heeft neergelegd vanzelf uit of druk op toets
om
de verbinding zelf te verbreken
U kunt ook toets
beëindigen.
18
op de basis indrukken om het gesprek te
8.2 Blokkeren ‘opgebeld worden via de alarmknop’:
Voor het geval het in uw situatie niet wenselijk is dat bij
inkomende oproepen het belsignaal uit de luidspreker van
de alarmknop klinkt en dat er via de alarmknop oproepen
aangenomen kunnen worden, kunt u deze functie in het geheel
uitschakelen.
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ BEANTWOORDEN ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om te kiezen tussen
[ AAN ] of [ UIT ]
aan: inkomende oproepen worden gemeld
op de alarmknop en de oproepen
kunnen aangenomen worden
uit: inkomende oproepen worden NIET
gemeld op de alarmknop en de
oproepen kunnen NIET aangenomen
worden
druk op toets
om de keuze vast te leggen
druk op toets
om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
Opm.: het zelf kiezen van nummers en het voeren van een
gesprek zoals op de vorige pagina is beschreven, blijft mogelijk.
19
9
WEKALARM
9.1 Introductie:
In de FXA-70 kunt u een wektijd programmeren. Op het ingestelde
tijdstip klinkt dan uit de alarmknop gedurende maximaal 45
seconden een wektoon.
Bij het gebruik van meerdere alarmknoppen, moet u per
alarmknop de alarmtijd programmeren. Deze hoeven niet gelijk
aan elkaar te zijn.
9.2 Instellen wektijd:
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ WEKKER ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om de gewenste
alarmknop te selecteren (indien u maar één
alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze
maken)
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ INSTELLEN ] te selecteren
druk op toets
voer via het toetsenbord de gewenste wektijd in
20
druk op toets
3sec.
druk 3x op toets
om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
in het display verschijnt nu het belsymbool als
indicatie dat de wekfunctie is ingesteld.
9.3 Werking:
of
•
•
•
op het ingestelde tijdstip klinkt de wektoon; druk
op een van de toetsen van de alarmknop om dit
signaal uit te schakelen.
Als u de wektoon niet uitschakelt, dan klinkt het signaal voor
maximaal 45 seconden en stopt dan automatisch. In dit
geval klinkt na 5 minuten het signaal nogmaals. Dit wordt tot
maximaal 5x herhaald.
Als u de alarmknop in de basis heeft staan als het wekalarm
klinkt, dan kunt u dit ook uitschakelen door de alarmknop
even uit de basis te nemen en weer terug te plaatsen. In dit
geval klinkt na 5 minuten het wekalarm nogmaals. Na 5x
stopt het wekalarm.
Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u het via
onderstaande instructies uitschakelt.
9.4 Wekfunctie uitschakelen:
Om de wekfunctie uit te schakelen volgt u dezelfde instructies
als bij het instellen van de wektijd (zie de voorgaande pagina)
maar in plaats van de keuze [ INSTELLEN ], selecteert u hier
de keuze [ WISSEN ]. Druk dan op toets
ter bevestiging
en 3x op toets
om terug te keren naar de ruststand van de
FXA-70.
21
10 PILALARM
10.1 Introductie:
De FXA-70 is voorzien van een PIL-alarm. Op het ingestelde tijdstip klinkt dan luid en duidelijk “Neem medicijn”. Behalve het
gewenste tijdstip kunt u ook instellen hoe vaak deze melding per
dag moet klinken en de tijd tussen deze meldingen.
Bij het gebruik van meerdere alarmknoppen, moet u per alarmknop het pil-alarm programmeren. Deze tijden hoeven niet gelijk
aan elkaar te zijn.
10.2 Instellen starttijd van het PIL-alarm:
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ PIL ALARM ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om de gewenste
alarmknop te selecteren (indien u maar één
alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze
maken)
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ INSTELLEN ] te selecteren
druk op toets
gebruik nu de toetsen en om een keuze te
maken uit de volgende opties:
22
[ START ]
1. druk op toets
2. voer via het toetsenbord de tijd in waarop
het pil-alarm voor het eerst moet klinken
3. druk op toets
[ INTERVAL ]
1. druk op toets
2. gebruik de toetsen en om hier te selecteren na hoeveel uur dit alarm nogmaals
moet klinken
3. druk op toets
[ X PER DAG ]
1. druk op toets
2. voer via het toetsenbord in hoe vaak het
PIL-alarm die dag herhaald moet worden
3. druk op toets
[ HERHAALD ]
1. druk op toets
2. selecteer met de toetsen en [ AAN ]
als het PIL-alarm elke dag moet klinken of
selecteer [ UIT ] als het PIL-alarm alleen
voor die dag van toepassing is
3. druk op toets
Voorbeeld:
U heeft dagelijks om 09.00u, om 15.00u en om 21.00u
medicatie nodig:
• de starttijd is dan 0900 (= tijdstip eerste medicatie)
• de interval is dan 6 (= tijdsduur tussen 2 medicaties)
• x per dag is dan 3 (= 3x per dag medicatie)
• herhaald is aan (= elke dag hetzelfde ritme)
23
10.3 Werking:
vanaf het ingestelde tijdstip klinkt elke 5 seconden de melding
“Neem medicijn”
of
•
•
druk op een van de toetsen van de alarmknop
om dit signaal uit te schakelen
Als u deze melding niet uitschakelt, dan klinkt dit voor
maximaal 45 seconden en stopt dan automatisch.
Als u de alarmknop in de basis heeft staan als het PIL-alarm
klinkt, dan kunt u dit ook uitschakelen door de alarmknop
even uit de basis te nemen en weer terug te plaatsen.
10.4 PIL-alarm uitschakelen:
Om het PIL-alarm uit te schakelen volgt u dezelfde instructies
als bij het instellen (zie paragraaf 10.2) maar in plaats van de
keuze [ INSTELLEN ], selecteert u hier de keuze [ WISSEN ],
druk dan op toets
ter bevestiging en 2x op toets
om
terug te keren naar de ruststand van de FXA-70.
24
11 SOS INSTELLINGEN
11.1 Introductie:
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de SOS-nummers
programmeert en hoe u de diverse SOS-mogelijkheden moet
instellen om de kans op hulp in uw geval zo groot mogelijk te
maken. Aan de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing is een
overzichtkaartje afgedrukt. Kopieer dit kaartje en houd het bij
uw FXA-70 als overzicht.
11.2 SOS Nummers:
De SOS nummers die u hier kunt instellen zijn de nummers
die in een noodsituatie gebeld worden. Dit kunnen zowel
vaste huistelefoonnummers of mobiele telefoonnummers zijn.
Afhankelijk van uw situatie voert u hier de nummers in van
familie en bekenden of van uw arts, of van een alarmcentrale
als u daar lid van bent of van het algemene alarmnummer 112.
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ ALARMNUMMER ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om de gewenste
alarmknop te selecteren (indien u maar één
alarmknop heeft, dan kunt u hier geen keuze
maken)
druk op toets
gebruik nu de toetsen en om een keuze te
maken uit de volgende opties:
25
[ INSTELLEN ]
1. druk op toets
2. gebruik de toetsen en om het te
programmeren SOS-nummer te selecteren
• u kunt 3 SOS-nummers programmeren
maar u kunt er ook voor kiezen om
slechts 1 of 2 nummers in te stellen
3. druk op toets
4. voer via het toetsenbord het SOS telefoonnummer in
• u kunt met toets
een foutieve
invoer of een oud SOS-nummer wissen
• houd toets 0 even ingedrukt voor een
kiespauze, in het display verschijnt een -P5. druk op toets
6. gebruik de toetsen en om een volgend
SOS nummer te programmeren of houd
toets
ruim 2 seconden ingedrukt om
het programmeren te bëeindigen
[ WEERGEVEN ]
1. druk op toets
2. gebruik de toetsen en om het gewenste
SOS nummer te selecteren
3. druk op toets
, het geprogrammeerde
SOS nummer verschijnt in het display
4. druk op toets
om een stap terug te
gaan zodat u ook de andere nummers kunt
controleren
[ ALLES WISSEN ]
1. druk op toets
2. druk ter bevestiging nogmaals op toets
om alle SOS-nummers te wissen (of druk op
om het wissen af te breken)
toets
26
11.3 Eén bellen of allen bellen:
Bij deze optie kunt u instellen of uw SOS oproep stopt zodra
één van de gebelde nummers de oproep daadwerkelijk heeft
beantwoord of u kiest er voor om door te gaan met de SOS
oproep totdat alle geprogrammeerde nummers de oproep
hebben beantwoord.
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ ALARM MODUS ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om te kiezen tussen
[ EEN BELLEN ] en [ ALLEN BELLEN ]
druk op toets
om de keuze vast te leggen
om het instellen te beëindruk op toets
digen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
tips en opmerkingen bij deze instelling:
• een oproep die niet aangenomen wordt of die in gesprek is,
wordt als een NIET geslaagde oproep gezien; dit nummer
wordt in elk geval opnieuw gebeld
• een oproep die beantwoord wordt door een telefoonbeantwoorder of door een voicemail, wordt gezien als een WEL
geslaagde oproep, maar zie hiervoor de volgende paragraaf
• bij de keuze [ ALLEN BELLEN ] worden nummers die
reeds succesvol gebeld zijn, niet nogmaals gebeld;
alleen nummers die in gesprek waren of die niet werden
beantwoord, worden opnieuw gebeld
27
11.4 Detecteren van antwoord:
Als het gevaar bestaat dat uw oproep door een beantwoorder
of door de voicemail van een mobiel telefoonnummer wordt
beantwoord, kunt u de FXA-70 zo instellen dat de opgebelde
persoon op zijn telefoon op toets # moet drukken als
bevestiging dat hij de oproep heeft aangenomen. Op deze
wijze worden oproepen die door een beantwoorder of door
de voicemail worden beantwoord, niet gezien als geslaagde
oproepen.
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ DETECT ANTW ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om te kiezen tussen
[ AAN ] of [ UIT ]
aan: alleen als de opgebelde persoon op #
drukt, ziet de FXA-70 dit als een
geslaagde oproep
Uit: de FXA-70 ziet elke beantwoorde oproep,
dus ook als deze door de voicemail beantwoord is, als een geslaagde oproep
druk op toets
om de keuze vast te leggen
druk op toets
om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
28
11.5 10x opbellen of continu blijven proberen:
Hier kunt u instellen of niet geslaagde SOS oproepen continu
herhaald moeten worden of maximaal 10x.
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ CONTINU ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om te kiezen tussen
[ AAN ] of [ UIT ]
aan: FXA-70 blijft eindeloos proberen
uit: FXA-70 stopt na 10 pogingen
druk op toets
om de keuze vast te leggen
druk op toets
om het instellen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van
de FXA-70
29
12 EXTRA ALARMKNOPPEN
Standaard wordt de FXA-70 met één alarmknop geleverd.
U kunt echter een 2e alarmknop aanmelden. Losse alarmknoppen zijn verkrijgbaar via de FYSIC service-dienst op
telefoonnummer 073-6411355.
12.1 Aanmelden (nieuwe) alarmknop:
en
3 sec
alarmknop:
druk op de alarmknop de toetsen SOS en
tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat na
ongeveer 3 seconden het bereik-lampje gaat
knipperen
basis:
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ REGISTRATIE ] te selecteren
2x
druk 2x op toets
de basis en de nieuwe alarmknop gaan nu op zoek naar elkaar
na enkele seconden verschijnt de tekst [ GELUKT ] in het display van de basis en klinkt een OK-toontje uit de alarmknop
in het geval het aanmelden niet lukt, dan verschijnt na enkele
minuten [ MISLUKT] in het display van de basis; herhaal nu de
aanmeldprocedure
30
12.2 Wetenswaardigheden bij meer alarmknoppen:
Elke alarmknop moet apart voorzien worden van alarmnummers, u kunt hiervoor dezelfde nummers gebruiken maar
ook verschillende. Ook een eventueel PIL-alarm en een wekalarm moet per alarmknop ingesteld worden.
De SOS-instellingen ‘Een bellen of allen bellen’, ‘Detecteren
van antwoord’ en ‘10x bellen of continu bellen’ zijn voor alle
aangemelde alarmknoppen gelijk.
De extra alarmknop wordt ook via de basis opgeladen. Maak
voor uzelf een schema wanneer u welke alarmknop oplaad.
12.3 Afmelden alarmknop:
LET OP DAT U HIERMEE ALLE AANGEMELDE
ALARMKNOPPEN IN EEN KEER AFMELDT
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ REGISTRATIE ] te selecteren
druk op toets
gebruik de toetsen en om de optie
[ AFMELDEN ] te selecteren
druk op toets
Bij de afgemelde alarmknop(pen) klinkt nu “Buiten bereik”.
Let op: u kunt nu geen alarmoproep meer plaatsen.
31
13 OVERIGE FUNCTIES
13.1 Standaardinstellingen:
Indien u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt
bent, dan kunt u vrij simpel terug gaan naar de fabrieksinstellingen. De SOS-nummers en de tijd/datum blijven
ongewijzigd.
druk op toets
gebruik de toetsen en
[ RESET ] te selecteren
om de optie
druk op toets
druk ter bevestiging nogmaals op toets
Fabrieksinstellingen:
Tijd formaat:
24 uur
Datum formaat:
DD-MM
Taal:
Nederlands
SOS nummers:
ongewijzigd
Een bellen of allen bellen:
een bellen
Detecteren van antwoord:
aan
10x bellen of continu bellen: continu bellen
Wekalarm:
uit
Wektijd:
00.00
Pil-alarm:
uit
Start-tijd:
00.00
Tijdsduur:
0
x per dag:
1
Herhaald:
uit
Aannemen van oproepen
vanaf de alarmknop:
aan
32
13.2 Systeemcontrole:
houd tegelijk en gedurende 1 seconde (NIET
en
LANGER !) de toetsen SOS en
op de
alarmknop
ingedrukt,
u
hoort
“Systeem1 sec
controle, ogenblik”
De alarmknop controleert nu of de voeding (adapter OF
batterijen) bij de basis in orde is, of de telefoonlijn aangesloten
is en of er SOS-nummers geprogrammeerd zijn
“Systeemcontrole OK” klinkt als het systeem in orde is.
“Systeemcontrole mislukt” klinkt als er iets niet in orde is.
Bij “Systeemcontrole mislukt” moet u bij de basis de volgende
zaken controleren:
• als het display niets weergeeft controleer dan of de adapter
aangesloten is en/of de batterijen geplaatst en vol zijn
• als het display [ GN TEL LIJN ] weergeeft dan is de
telefoonlijn niet aangesloten, herstel dit
• als het display [ INSTEL KNOP1 ] weergeeft zijn er geen
SOS-nummers geprogrammeerd, programmeer deze
“Systeemcontrole mislukt” klinkt ook als u buiten bereik van de
basis bent. Verklein dan de afstand tussen u en de basis.
13.3 Alarmknop zoeken / oproepen:
Via toets PAGE op de basis kunt u de alarmknop zoeken of,
als u dat bijvoorbeeld zo heeft afgesproken, de drager van de
alarmknop verzoeken om naar u toe te komen.
druk kort op toets PAGE
Uit de alarmknop klinkt nu gedurende maximaal 60 seconden
een oproeptoon (of druk op een van de 2 toetsen van de
alarmknop of nogmaals op toets PAGE om deze toon voortijdig
te stoppen).
33
14 WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS
14.1 Algemeen:
• Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle
aanwijzingen op.
• Bij het reinigen van de FXA-70 dient u de adapter uit
het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de
telefoonwandcontactdoos te nemen. NIET VERGETEN DEZE
NA HET REINIGEN WEER TERUG AAN TE SLUITEN!
• De alarmknop is geschikt voor gebruik in een natte of
vochtige ruimte of omgeving. Het basisstation dient binnen
en op een droge locatie te staan.
• Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de
basis en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct
naast een warmtebron.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten
van een ander type adapter kan schade aan de elektronica
toebrengen.
• Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet
beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen
of vallen kunnen leiden.
• De basis, de alarmknop en/of de voedingsadapter nooit
demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel
te gebeuren.
14.2 Systeemcontrole:
• Wij raden aan om de systeemcontrole zoals beschreven in
paragraaf 13.2 dagelijks en op een vast tijdstip uit te voeren.
Daarnaast is het raadzaam om eens per maand de alarmfunctie
van de alarmknop te testen. Vergeet hierbij niet de opgebelde
personen in te lichten dat het hier een test betreft.
Als u het algemene alarmnummer 112 als een van
de noodnummers heeft geprogrammeerd, is het af
te raden de alarmfunctie te testen. Dit om overbelasting van
het alarmnummer 112 te voorkomen .
34
14.3 Installatie:
• Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de
basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter
uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de
telefoonwandcontactdoos zijn genomen.
• Installeer de FXA-70 niet tijdens een onweersbui.
• Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan
tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de
voeding.
14.4 Plaatsing:
• De FXA-70 wordt gevoed via een voedingsadapter. Op
de plaats waar de basis komt, moet dus ook een 230 Volt
wandcontactdoos aanwezig zijn.
• Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde
oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop
sporen achterlaten.
• Plaats deze basis niet in de directe nabijheid van draadloze
telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL
buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde
radiogolven van deze producten kunnen het ontvangen van
het signaal van de alarmknop verstoren.
14.5 Lichtnetuitval:
• In geval van uitval van de lichtnetspanning, verzorgen
batterijen (indien geplaatst) de volledige werking van de
alarmkiezer, inclusief alarmfunctie (*), gedurende ruim 5 uur.
(afhankelijk van kwaliteit en capaciteit van de batterijen).
*: Zie ook de paragrafen 14.8 en 1.3.
14.6 Alarmknop:
• Het bereik van de alarmknop bedraagt 50 tot 100 meter,
afhankelijk van lokale omstandiheden.
35
•
•
Voor een optimaal bereik dient de basis centraal in het pand
of uw woning opgesteld te staan, zo min mogelijk gehinderd
door stalen constructies, wanden, vloeren, etc.
De alarmknop is waterdicht en kan door u onder de douche
meegenomen worden. Ten behoeve van de geluidsoverdracht is het wel te adviseren om na het douchen de
alarmknop af te spoelen, het water uit de luidsprekeropeningen te schudden en de alarmknop af te drogen.
14.7 Bellen via een huis- of kantoorcentrale:
• Het is af te raden de FXA-70 achter een huis- of kantoorcentrale te plaatsen waarbij eerst een 0 of ander voorloopcijfer
gekozen moet worden voor de buitenlijn.
De reden hiervoor is dat gedurende een spanningsuitval
deze 0 vaak niet gekozen hoeft te worden terwijl de basis
deze 0 wel kiest. Een verkeerde verbinding is dan het gevolg.
14.8 Bellen via een modem:
• Indien u telefoneert via een modem (raadpleeg hiervoor uw
leverancier), dan bestaat de mogelijkheid dat u gedurende
een spanningsuitval NIET kunt telefoneren, dus ook geen
alarmoproep kunt plaatsen. In dit soort situaties kunt u
wellicht hulp bereiken via uw mobiele (GSM) telefoon).
14.9 Milieu:
• Op het einde van de levenscyclus van de FXA-70
mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke
afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt
brengen voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur.
• De verpakking van de FXA-70 kunt u als oud papier
inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat
bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
36
•
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal
daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege
batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
14.10 Onderhoud:
• Reinig de FXA-70 uitsluitend met een vochtige doek; gebruik
geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dienen
de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.
15
GARANTIE
Op de FYSIC FXA-70 alarmkiezer heeft u een garantie van 24
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door
materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke
beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg
dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van
FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan
door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en
indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en
de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen
niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met
name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
37
16 INHOUDSOPGAVE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
ALGEMEEN
Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing....................................... 2
Advies voor regelmatige controle .......................................................... 2
Kiezen van telefoonnummers bij spanningsuitval ................................. 2
In geval van storing ............................................................................... 3
2
INTRODUCTIE...................................................................................... 3
3
3.1
3.2
3.3
INSTALLATIE
Batterijen ............................................................................................... 4
Telefoon................................................................................................. 5
Voedingsadapter ................................................................................... 5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Alarmknop
Introductie ............................................................................................. 6
Overzicht ............................................................................................... 6
In- en uitschakelen ................................................................................ 6
Voeding ................................................................................................. 7
Batterij gebruiksduur ............................................................................. 7
Batterijcheck.......................................................................................... 7
LED-indicaties ....................................................................................... 8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
BASIS
Introductie ............................................................................................. 9
Overzicht ............................................................................................... 9
Voeding ............................................................................................... 10
Programmeren en instellen ................................................................. 10
display ................................................................................................. 10
Indicatie-LED........................................................................................11
6
6.1
6.2
INSTELLEN TAAL EN TIJD
Taal...................................................................................................... 12
Datum & tijd......................................................................................... 12
7
7.1
7.2
7.3
7.4
ALARM GEVEN
Alarm geven vanaf de alarmknop ....................................................... 14
Alarm geven vanaf de basis ................................................................ 14
Werking van het alarm ........................................................................ 15
Inkomende oproepen tijdens alarm ..................................................... 17
8
8.1
8.2
TELEFONEREN VIA DE Alarmknop
Bellen en gebeld worden via de alarmkiezer ...................................... 18
Blokkeren ‘opgebeld worden via de alarmknop’.................................. 19
38
9
9.1
9.2
9.3
9.4
WEKALARM
Introductie ........................................................................................... 20
Instellen wektijd ................................................................................... 20
Werking ............................................................................................... 21
Wekfunctie uitschakelen ..................................................................... 21
10
10.1
10.2
10.3
10.4
PILALARM
Introductie ........................................................................................... 22
Instellen starttijd van het PIL-alarm ..................................................... 22
Werking ............................................................................................... 24
PIL-alarm uitschakelen........................................................................ 24
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
SOS INSTELLINGEN
Introductie ........................................................................................... 25
SOS Nummers .................................................................................... 25
Een bellen of allen bellen .................................................................... 27
Detecteren van antwoord .................................................................... 28
10x opbellen of continu blijven proberen............................................. 29
12
12.1
12.2
12.3
EXTRA ALARMKNOPPEN
Aanmelden nieuwe alarmknop ............................................................ 30
Wetenswaardigheden bij meer alarmknoppen .................................... 31
Afmelden alarmknop ........................................................................... 31
13
13.1
13.2
13.3
OVERIGE FUNCTIES
Standaardinstellingen.......................................................................... 32
Systeemcontrole ................................................................................. 33
Alarmknop zoeken / oproepen ............................................................ 33
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS
Algemeen ............................................................................................ 34
Systeemcontrole ................................................................................. 34
Installatie ............................................................................................. 35
Plaatsing ............................................................................................. 35
Lichtnetuitval ....................................................................................... 35
Alarmknop ........................................................................................... 35
Bellen via een huis- of kantoorcentrale ............................................... 36
Bellen via een modem......................................................................... 36
Milieu ................................................................................................... 36
Onderhoud .......................................................................................... 37
15
GARANTIE ......................................................................................... 37
16
INHOUDSOPGAVE ............................................................................ 38
17
OVERZICHT VAN DE INSTELLINGEN .............................................. 40
39
17 OVERZICHT VAN DE INSTELLINGEN
In het nu volgend kader kunt u de instellingen noteren zoals u
die in uw FXA-70 heeft geprogrammeerd. U heeft hiermee een
duidelijk overzicht in het geval u wijzigingen wilt doorvoeren.
Het is raadzaam dit kaartje eerst te kopiëren, dan in te vullen en
bij uw alarmkiezer te bewaren.
SOS alarm:
SOS-nummer-1:
SOS-nummer-2:
SOS-nummer-3:
Een bellen of allen bellen:
Detecteren van antwoord aan of uit:
10x bellen of continu bellen:
Pil-alarm:
Start-tijd:
Interval:
x per dag:
Herhaald:
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
40
ver1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising