Pocket Bluetooth Speaker Pro
Pocket
Bluetooth
Speaker Pro
User guide
Warranty
There is a five-year warranty on your Sandberg product.
Please read the warranty terms and register your new
Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.
YEARS
WARRANTY
www.sandberg.it
For information on handling electronic waste, see www.sandberg.it/weee
User guide
Support
Congratulations on the purchase of your new Sandberg Product. By choosing Sandberg,
you have made life easier for yourself. Follow these instructions for easy installation and
operation of your new Sandberg product.
Tillykke med dit nye Sandberg produkt. Ved at vælge Sandberg har du gjort det let for dig
selv. Når du følger denne vejledning, er det let at installere dit nye Sandberg produkt og
komme i gang med at bruge det.
Gratulerer med ditt nye Sandberg produkt. Ved å velge Sandberg har du gjort det lett for
deg selv. Når du følger denne veiledningen, er det lett å installere ditt nye Sandbergprodukt, og komme i gang med å bruke det.
Grattis till din nya Sandberg-produkt! Genom att välja Sandberg har du gjort det lätt för
dig själv. Om du följer den här anvisningen är det lätt att installera din nya Sandbergprodukt och börja använda den.
Onnea uuden Sandberg-tuotteen hankinnan johdosta. Kun valitset Sandbergin, helpotat
samalla elämääsi. Kun noudatat näitä ohjeita, uuden Sandberg-tuotteen asentaminen ja
käyttäminen on helppoa.
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Sandberg-Produkts. Produkte von
Sandberg machen Ihr Leben einfacher. Bitte beachten Sie diese Anleitung für eine
einfache Installation und problemlose Nutzung ihres neuen Sandberg-Produkts.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Sandberg-product. Door voor Sandberg te
kiezen, maakt u het zichzelf gemakkelijk. Aan de hand van deze instructies kunt u uw
nieuwe Sandberg-product eenvoudig installeren en gebruiken.
Félicitations ! En choisissant d’acheter un produit Sandberg, vous allez vous faciliter la vie.
Suivez ces instructions pour installer et utiliser votre nouveau produit Sandberg en toute
facilité.
Congratulazioni per aver acquistato questo nuovo prodotto Sandberg. Scegliere Sandberg
signifi ca rendere più semplice la propria vita. Seguite le presenti istruzioni per installare
ed usare in modo semplice questo nuovo prodotto Sandberg.
Enhorabuena por la compra del nuevo producto Sandberg. Al elegir Sandberg, su vida
será más fácil. Siga las instrucciones para una instalación y manejo fácil de su nuevo
producto Sandberg.
http://helpdesk.sandberg.it
NORSK
SVENSKA
SUOMI
DEUTSCH
Pocket Bluetooth
Speaker Pro
DANSK
ENGLISH
[Item no. 450-06] Rev. 31.03.14
ENGLISH
1 Introduction
The Sandberg Pocket Bluetooth Speaker Pro
(referred to as “the speaker”) connects wirelessly
to a Bluetooth device such as a mobile phone
or tablet computer. Despite its incredibly small
size, the speaker delivers an impressive audio
performance. The built-in battery gives 8 hours
of playback so you are all set for a day on the
beach, for example. Thanks to functions like
next/previous track, play/pause, etc. the speaker
also acts as a remote control for your device.
2 First use and charging
Before you use the speaker for the first time, the
internal battery must be charged. Connect the
enclosed USB cable between the speaker’s small
Micro USB connector and a USB port, either on
a computer or on a USB AC mains adapter.
While the battery is charging, the LED in the
middle of the speaker displays a red light. When
charging is complete the LED goes out.
NB: The LED flashes when the battery is running
out of power.
2
Function
Button
Method
Turn speaker
on/off
Hold the button down for 3 seconds until a blue light flashes and a
beep is heard. You also need to hold the button down for 3 seconds
to turn off the speaker.
Pairing mode
Search for Bluetooth devices on the Bluetooth device to which the
speaker is to be connected. See the documentation for this device to
find out how this is done. The speaker is found under the name
“Sandberg 450-06”.
Play/Pause
During playback, press once to pause the music. Press again to continue
playback.
Next track
Hold the button until the track changes to the next track on your playlist.
Previous track
Hold the button until the track changes to the previous track on your
playlist.
Volume up
Press once to increase the volume gradually. The volume increases
each time you press the button.
Volume down
Press once to lower the volume gradually. The volume goes down each
time you press the button.
Answer call
Press the button once.
4 Troubleshooting
4.1 No sound
1. Check that the speaker’s built-in battery is
charged or that the speaker is connected to
a power supply via the enclosed USB cable.
See section 2.
2. Check that the speaker is correctly paired to
the Bluetooth audio source. See section 3 and
if necessary the manual for the Bluetooth
device you are connecting.
If you need further help or assistance with your
Sandberg product, you can visit the website
http://helpdesk.sandberg.it.
Have fun with your Sandberg Pocket Bluetooth
Speaker Pro!
3
ENGLISH
3 Functions
DANSK
1 Introduktion
Sandberg Pocket Bluetooth Speaker Pro (herefter
kaldet ”højttaleren”) tilsluttes trådløst en
Bluetooth enhed som f.eks. mobiltelefon eller
tablet. Højttaleren byder sin kompakte størrelse
til trods på et imponerende lydbillede. Det
indbyggede batteri giver 8 timers spilletid, så
du er klar til en dag på stranden el. lign. Med
funktioner som næste/forrige nummer,
play/pause mv., fungerer højttaleren også som
en fjernbetjening til din enhed.
2 Ibrugtagning og opladning
Før du tager højttaleren i brug første gang skal
det interne batteri oplades. Forbind det
medfølgende USB kabel mellem højttalerens
lille Micro USB stik og en USB port, enten i en
computer eller i en USB AC adapter til vægstik.
Under opladningen lyser dioden midt i
højttaleren rødt. Når opladningen er fuldendt
slukker dioden.
Bemærk: Lysdioden blinker når batteriet er ved
at løbe tør for strøm.
4
3 Funktioner
Knap
Metode
Hold knappen nede i 3 sekunder til blåt lys blinker og der kommer en
bip-lyd. Knappen holdes ligeledes nede i 3 sekunder, når højttaleren
skal slukkes.
Pairing mode
På den Bluetooth enhed der skal tilsluttes højttaleren, skal du søge
efter Bluetooth enheder. Se i dokumentationen til denne, hvordan dette
gøres. Højttaleren findes under navnet ”Sandberg 450-06”.
Afspil / pause
Under afspilning trykkes en gang for at pause musikken. Tryk igen for
at fortsætte afspilningen.
Næste sang
Hold tasten inde til sangen skifter til næste sang på din afspilningsliste.
Forrige sang
Hold tasten inde til sangen skifter til forrige sang på din afspilningsliste.
Lydstyrke op
Tryk en gang for at øge lydstyrken stepvist. Jo flere gange du trykker
jo højere lydstyrke.
Lydstyrke ned
Tryk en gang for at reducere lydstyrken stepvist. Jo flere gange du
trykker jo lavere lydstyrke.
Svar opkald
Ét tryk på knappen.
4 Problemløsning
4.1 Ingen lyd
1. Tjek at højttalerens indbyggede batteri er
opladet, eller at højttaleren er tilsluttet strøm
via det medfølgende USB kabel. Se afsnit 2.
2. Tjek at højttaleren er korrekt parret med
Bluetooth lydkilden. Se afsnit 3 samt evt.
manual til den Bluetooth enhed du tilslutter.
God fornøjelse med din Sandberg Pocket
Bluetooth Speaker Pro!
Hvis du får behov for yderligere hjælp eller
vejledning i forbindelse med dit Sandberg
produkt, kan du se på internetsiden
http://helpdesk.sandberg.it.
5
DANSK
Funktion
Tænd / sluk
højttaleren
1 Innledning
Sandberg Pocket Bluetooth Speaker Pro (heretter
kalt ”høyttaleren”) kobles trådløst til en
Bluetooth-enhet som f.eks. mobiltelefon eller
tablet. Trass i den kompakte størrelsen byr
høyttaleren på et imponerende lydbilde. Det
innebygde batteriet gir åtte timers spilletid, så
du er forberedt til en dag på stranden e.l. Med
funksjoner som neste/forrige låt, spill av / pause
m.m., fungerer høyttaleren også som en
fjernbetjening til enheten.
NORSK
2 Bruk og lading
Det interne batteriet må lades før du tar
høyttaleren i bruk for første gang. Koble den
medfølgende USB-kabelen mellom høyttalerens
lille Micro USB kontakt og en USB-port, enten
i en datamaskin eller i en USB-AC-adapter for
vegguttak.
Under ladingen lyser dioden midt på høyttaleren
rødt. Når ladingen er fullført, slukkes dioden.
Merk: Lysdioden blinker når batteriet er nær ved
å gå tom for strøm.
6
3 Funksjoner
Knapp
Metode
Hold knappen inn i tre sekunder til blått lys blinker og du hører ett pip.
Knappen skal også holdes inn i tre sekunder når høyttaleren skal slås
av.
Pairing mode
Søk etter Bluetooth-enheter på Bluetooth-enheten som skal kobles til
høyttaleren. Les dokumentasjonen som følger med Bluetooth-enheten
for hvordan dette gjøres. Høyttaleren finnes under navnet ”Sandberg
450-06”.
Spill av /
pause
Trykk én gang under avspilling for å sette musikken på pause. Trykk
én gang til for å fortsette avspillingen.
Neste sang
Hold tasten inne til sangen skifter til neste sang på spillelisten.
Forrige sang
Hold tasten inne til sangen skifter til forrige sang på spillelisten.
Volum opp
Trykk én gang for å øke volumet trinnvis. Jo flere ganger du trykker,
jo høyere volum.
Volum ned
Trykk én gang for å redusere volumet. Jo flere ganger du trykker, jo
lavere volum.
Besvare et
anrop
Trykk på knappen én gang.
4 Problemløsning
4.1 Ingen lyd
God fornøyelse med din Sandberg Pocket
Bluetooth Speaker Pro!
1. Kontroller at høyttalerens innebygde batteri
er oppladet, eller at høyttaleren er koblet til
strøm via den medfølgende USB-kabelen. Se
avsnitt 2.
2. Kontroller at høyttaleren er korrekt parret med
Bluetooth-lydkilden. Se avsnitt 3 samt ev.
håndbok for Bluetooth-enheten du kobler til.
Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning med
ditt Sandberg-produkt, kan du gå til nettsiden
http://helpdesk.sandberg.it.
7
NORSK
Funksjon
Slå
høyttaleren
på/av
1 Introduktion
Sandberg Pocket Bluetooth Speaker Pro (kallas
”högtalaren” nedan) ansluts trådlöst till en
Bluetooth-enhet som t.ex. en mobiltelefon eller
pekplatta. Högtalaren ger trots sin kompakta
storlek ett imponerande ljud. Det inbyggda
batteriet ger åtta timmars speltid, så att du kan
använda den en hel dag på stranden eller
liknande. Med funktioner som nästa/föregående
spår, uppspelning/paus m.m. fungerar
högtalaren även som en fjärrkontroll till enheten.
2 Användning och laddning
SVENSKA
Det interna batteriet måste laddas upp innan du
använder högtalaren för första gången. Anslut
den medföljande USB-kabeln till högtalarens
lilla Micro USB kontakt och till en USB-port på
en dator eller på en adapter till elnätet
(väggkontakten).
Lampan mitt på högtalaren lyser röd under
laddningen. När laddningen är klar slutar lampan
att lysa.
Obs! Lampan blinkar när batteriet börjar ta slut.
8
3 Funktioner
Knapp
Metod
Håll in knappen i tre sekunder tills lampan blinkar blått och ett pipljud
hörs. Håll in knappen i tre sekunder även när du vill stänga av högtalaren.
Pairing mode
Sök efter Bluetooth-enheter på den Bluetooth-enhet som ska anslutas
till högtalaren. Anvisningar om hur du gör detta finns i
dokumentationen till enheten. Högtalaren har namnet ”Sandberg 45006”.
Uppspelning/
paus
Tryck en gång under uppspelningen för att pausa musiken. Tryck igen
för att fortsätta uppspelningen.
Nästa sång
Håll in knappen tills nästa sång på spellistan börjar spelas upp.
Föregående
sång
Håll in knappen tills föregående sång på spellistan börjar spelas upp.
Höja volymen
Tryck en gång för att höja volymen ett steg. Ju fler gånger du trycker
på knappen, desto högre blir ljudet.
Sänka
volymen
Tryck en gång för att sänka volymen ett steg. Ju fler gånger du trycker
på knappen, desto lägre blir ljudet.
Svara
samtal
Tryck på knappen en gång.
4 Felsökning
4.1 Inget ljud
1. Kontrollera att högtalarens inbyggda batteri
är laddat eller att högtalaren är ansluten till
elnätet via den medföljande USB-kabeln. Se
avsnitt 2.
2. Kontrollera att högtalaren är paransluten till
Bluetooth-ljudkällan på rätt sätt. Se avsnitt 3
samt eventuellt bruksanvisningen till den
Bluetooth-enhet som du ansluter till.
Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp
med din Sandberg-produkt hittar du mer
information på webbplatsen
http://helpdesk.sandberg.it.
Lycka till med din Sandberg Pocket Bluetooth
Speaker Pro!
9
SVENSKA
Funktion
Påslagning/
avstängning
1 Esittely
Sandbergin Pocket Bluetooth Speaker Pro kaiuttimen voi kytkeä langattomasti Bluetoothlaitteeseen, esimerkiksi matkapuhelimeen tai
taulutietokoneeseen. Uskomattoman pienestä
koostaan huolimatta kaiuttimen äänentoisto on
vaikuttava. Sisäänrakennettu akku mahdollistaa
toiston kahdeksan tunnin ajan, joten voit huoletta
kuunnella musiikkia koko päivän vaikka rannalla.
Muun muassa seuraava/edellinen kappale- ja
toista/tauko-toimintojen ansiosta kaiutin toimii
myös laitteen kaukosäätimenä. Suomenkielinen
käyttöohje.
2 Ensimmäisen käyttökerta ja lataus
Kaiuttimen sisäinen akku on ladattava ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Kytke mukana
toimitettu USB-kaapeli kaiuttimen pieneen Micro
USB liitäntään ja tietokoneen tai USBverkkovirtasovittimen USB-porttiin.
Kaiuttimen keskellä oleva merkkivalo palaa
punaisena, kun akku latautuu. Merkkivalo
sammuu, kun lataus päättyy.
SUOMI
HUOMAUTUS: merkkivalo vilkkuu, kun akku
akun virta on loppumassa.
10
3 Toiminnot
Toiminto
Painike
Menetelmä
Kytke kaiuttimen
virta päälle /
pois päältä
Kytke virta pitämällä painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan,
kunnes sininen valo vilkkuu ja merkkiääni kuuluu. Katkaise virta
pitämällä painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Pairing mode
Etsi Bluetooth-laitteita siitä Bluetooth-laitteesta, johon kaiutin halutaan
kytkeä. Katso laitteen käyttöohjeesta, kuinka tämä tehdään. Kaiutin
löytyy nimellä ”Sandberg 450-06”.
Toista/tauko
Pysäytä toisto painamalla painiketta kerran. Jatka toistoa painamalla
painiketta uudelleen.
Seuraava
kappale
Pidä painiketta painettuna, kunnes kappaleeksi vaihtuu soittolistan
seuraava kappale.
Edellinen
kappale
Pidä painiketta painettuna, kunnes kappaleeksi vaihtuu soittolistan
edellinen kappale.
Lisää
äänenvoimakkuutta
Lisää äänenvoimakkuutta asteittain painamalla painiketta kerran.
Äänenvoimakkuus lisääntyy jokaisella painikkeen painalluksella.
Vähennä
äänenvoimakkuutta
Vähennä äänenvoimakkuutta asteittain painamalla painiketta kerran.
Äänenvoimakkuus vähenee jokaisella painikkeen painalluksella.
Vastaa puheluun
Paina painiketta kerran.
4.1 Ääntä ei kuulu
1. Tarkista, että kaiuttimen sisäänrakennettu akku
on ladattu tai että kaiutin on kytketty
virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla. Katso kohtaa 2.
2. Tarkista, että kaiutin ja Bluetooth-audiolähde
on kytketty pariksi oikein. Katso kohtaa 3 ja
tarvittaessa kytkettävän Bluetooth-laitteen
käyttöohjetta.
Sandberg-tuotteeseen liittyviä neuvoja tai
lisäohjeita on saatavana Sandbergin sivustosta
osoitteessa http://helpdesk.sandberg.it.
Mukavaa kuuntelua Sandberg Pocket Bluetooth
Speaker Pro -kaiuttimella!
11
SUOMI
4 Vianmääritys
1 Einleitung
Der Sandberg Pocket Bluetooth Speaker Pro
(bezeichnet als „der Lautsprecher”) verbindet
sich drahtlos mit einem Bluetooth-Gerät, wie
z. B. einem Handy oder einem Tablet-Computer.
Obwohl das Gerät so klein ist, bietet der
Lautsprecher eine beeindruckende akustische
Leistung. Die Wiedergabe kann durch den
eingebauten Akku bis zu 8 Stunden erfolgen,
sodass Sie beispielsweise perfekt für einen Tag
am Strand vorbereitet sind. Dank Funktionen
wie nächster/vorheriger Titel, Wiedergabe/Pause
usw. kann der Lautsprecher außerdem als
Fernbedienung für Ihr Gerät dienen.
2 Erstbenutzung und Aufladen
DEUTSCH
Bevor Sie den Lautsprecher das erste Mal
verwenden, muss der interne Akku aufgeladen
werden. Verbinden Sie das beigefügte USBKabel mit dem kleinen, Micro USB Anschluss
des Lautsprechers und einem USB-Anschluss,
der sich entweder an einem Computer oder
einem USB AC Netzteil befindet.
Während der Akku lädt, leuchtet das LEDLämpchen in der Mitte des Lautsprechers rot
auf. Wenn der Ladevorgang beendet ist, geht
das LED-Lämpchen aus.
Anmerkung: Das LED-Lämpchen blinkt, wenn
sich die Akkulaufzeit dem Ende neigt.
12
3 Funktionen
Funktion
Knopf
Methode
Lautsprecher ein-/
ausschalten
Halten Sie den Knopf für 3 Sekunden gedrückt, bis ein blaues Licht
aufblinkt und ein Piepton zu hören ist. Wenn Sie den Lautsprecher
ausschalten wollen, müssen Sie diesen Knopf wieder 3 Sekunden
gedrückt halten.
Pairing mode
Suchen sie nach Bluetooth-Geräten an dem Bluetooth-Gerät, mit
dem der Lautsprecher verbunden werden soll. Schauen Sie in der
Beschreibung dieses Geräts nach, wie dies funktioniert. Den
Lautsprecher finden Sie unter dem Namen “Sandberg 450-06”.
Wiedergabe/Pause
Drücken Sie den Knopf einmal, um die Musik bei der Wiedergabe
zu pausieren. Drücken Sie ihn noch einmal, um mit der Wiedergabe
fortzufahren.
Nächster Titel
Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der nächste Titel in Ihrer
Wiedergabeliste ausgewählt wird.
Vorheriger Titel
Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der vorherige Titel in Ihrer
Wiedergabeliste ausgewählt wird.
Lauter
Drücken Sie den Knopf einmal, um die Lautstärke schrittweise zu
erhöhen. Die Lautstärke erhöht sich jedes Mal, wenn Sie den Knopf
drücken.
Leiser
Drücken Sie den Knopf ein Mal, um die Lautstärke schrittweise zu
senken. Die Lautstärke verringert sich jedes Mal, wenn Sie den Knopf
drücken.
Anruf beantworten
Drücken Sie die Taste einmal.
4 Problembehebung
4.1 Kein Ton
Wenn Sie weitere Hilfe im Zusammenhang mit
Ihrem Produkt von Sandberg benötigen,
besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter
http://helpdesk.sandberg.it.
Viel Spaß mit Ihrem Sandberg Pocket Bluetooth
Speaker Pro!
DEUTSCH
1. Überprüfen sie, ob der eingebaute Akku des
Lautsprechers geladen ist oder der
Lautsprecher über das mitgelieferte USBKabel mit einer Stromquelle verbunden ist.
Siehe Abschnitt 2.
2. Überprüfen Sie, ob das Pairing von dem
Lautsprecher mit der Bluetooth-Audioquelle
erfolgreich verlaufen ist. Siehe Abschnitt 3
und, wenn nötig, schauen Sie in das Handbuch
des Bluetooth-Geräts, mit dem eine
13
Verbindung hergestellt werden soll.
14
15
Specifications:
• Bluetooth specification: 3.0+EDR
• Bluetooth profiles: A2DP and AVRCP
• Operating distance: 10 metres
• Bluetooth frequency range: 2.4 GHz-2.4835 GHz
• Speaker output: 3Wx2
• Frequency response: 100 Hz – 20 KHz
• Working time: Up to 6 hours
• Charging time: About 3 hours
• Charging input: USB DC 5V
• Dimensions: 180mm x 68mm x 48mm
• Weight: 425g
• Play and charge at the same time
• Built-in Microphone
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising