PICO II LED
INSTALLATION INSTRUCTION
Version 05/2016/002
PICO II LED
INSTRUKCJA MONTAŻU | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТЖАУ | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NÁVOD K MONTÁZI | SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUÇÖES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | IНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ | MONTAJ YÖNERGESI
min:
3 mm max:
8 mm
max.15 mm
5 mm
max. 2x2,5 mm2
PL
MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA
POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
RU
МОНТАЖ НУЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕН ЧЕРЕЗ
ЛИЦО ИМЕЮЩЕ СООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРАВА.
D
DIE MONTAGE VON EINER PERSONE, DIE UBER
ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.
GB
INSTALLATION MUST BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.
UA
МОНТАЖ ПОВИННА ЗРОБИТИ ОСОБА, ЩО МАЄ
ВІДПОВІДНІ УПОВНОВАЖЕННЯ.
F
LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.
N - blue
L - brown
1
2
LED+
LEDL - brown
N - blue
L
N
Max. 0,5Nm
3
4
2
1
1
030503.5L0X.3X1
5
LUG Light Factory Sp. z o.o.
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
e-mail: handlowy@lug.pl
tel. +48 68 411 72 68 | 69 | 70 | 71 | 79 |
fax +48 68 411 72 88 | 89
www.lug.com.pl
150101.0078X
6
INFORMACJA KGO
W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się
z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.
30-556 Kraków ul.Wodna 4
tel. 012 29 666 25
KRS 0000256584
nr WEE E0000628S
www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl
Biuro@bioelektro.pl
Firma LUG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
4/4
220-240 V
50/60 Hz
IP
IP
20
20/43
LED
INSTRUCTION INDEX
1/4
IA-0966
WAŻNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES
INFORMAÇÕES ÚTEIS | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | WICHTIGE INFORMATIONEN
MONTAŻ | MONTAGE | MONTAGE | MONTAGEM | МОНТАЖ | MONTAGE
Simple R / Simple S / Gimble R / Gimble S1 / Gimble S2 / Gimble S3
45
45
Nie przykrywać materiałem izolacyjnym.
Do not cover by insulating material.
Ne pas couvrir avec du matériau isolant.
Não cubra o material de isolante.
Не закрывать изоляционным материалом.
Nicht mit dämmplatten abdecken.
PL | Do montażu w sufitach mineralnych i o niskiej wytrzymałości mechanicznej stosować dodatkowe akcesorium!
GB | For assembly in mineral recessed ceilings or low mechanical- resistance ceilings use additional accessory
FR | Utiliser d'autres accessoires pour l'installation dans les plafonds minéraux et dans ceux a une résistance mécanique peu élevée!
BR/PT | Para a montagem em tetos minerais e de baixa resistencia mecânica utiliza-se acessório complementar!
1
H / AS
DE | Zur Montage an den Mineraldeckenplatten und Decken von niedriger mechnischer Festigkeit verwenden Sie Zubehör!
Prąd rozruchowy |
Inrush Current
I. Peak | Time |
I. szczyt. Czas
[µs]
[A]
IP20
min 60mm
10
180
Max. liczba opraw na bezpiecznik |
Max no. of equipment per circuit breaker
Typ B | Type B
10A
16A
22
30
1
Typ C | Type C RCCB
30mA
10A
16A
32
2
52
1
2
84
A
2
IP20/43*
Indeks | Index Nazwa | Name
1
Wymiary montażowe [mm] |
Mounting dimension [mm]
2
IP
150101.00780
SIMPLE R
D
75
20/43*
150101.00781
SIMPLE S
D
75
20/43*
150101.00782
GIMBLE R
D
95
20
150101.00783
GIMBLE S1
D
95
20
150101.00784
GIMBLE S2
AxB
200x95
20
150101.00785
GIMBLE S3
AxB
310x95
20
150101.00786
H
D
90
20/43*
150101.00787
AS
D
90
20/43*
www.lug.com.pl
2
1
B
1
2
D
2
1
3
2
2/4
3/4
3
2
4
www.lug.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising