DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding

DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding
DP 01/ DP 01S
DECT Phone
Gebruikershandleiding
1
Opmerkingen
1
Als u de Punkt. DP 01S kit (“Volgapparaat”), aangeschaft heeft om
bellen ten gebeld te worden met uw DP 01S handset, moet u het
apparaat eerst registreren op uw DP 01 Basisstation (“Hoofdeenheid”),
of een ander DECT model basisstation. Zie voor de
registratieprocedure de paragraaf “Meerdere handsets” van deze
Gebruikshandleiding.
2
Als uw DP 01 Basisstation aangesloten is op het Franse telefoonnet,
moet u om de “Flash”-optie tijdens een gesprek te gebruiken eerste de
“Flashtijd” instellen op “270ms”. Zie hiervoor het hoofdstuk
“Basisinstellingen” in deze Gebruikershandleiding.
3
Let op! uw DP 01 is ontworpen voor het analoge netwerk, het is wel
mogelijk om uw DP 01 aan te sluiten op de analoge poort van een ISDN
PBX.
Op http://www.punktgroup.com kunt u de meest recente versie van deze
Gebruikershandleiding downloaden.
De meest recente versie van deze Gebruikershandleiding is: Ver. 1.01 (24
november 2011).
Wijzigingenoverzicht
Versie en datum Gebruikershandleiding
Gewijzigde
hoofdstukken
Ver. 1.01 (24 november 2011).
Tweede uitgave
(bijgewerkt voor het
model voor de
Amerikaanse markt)
2
Inhoud
Inhoud van de cadeauverpakking
4
Technische specificaties
5
Voorschriften ten behoeve van de gezondheid en veiligheid
6
Onderhoud van het product
7
Verwijdering van het product en de batterijen 8
Installatie 9
Schermsymbolen en functietoetsen 10
Basisgebruik van de telefoon (begininstellingen)
11
Belopties13
Telefoonboek 14
Bellijst 15
Antwoordapparaat (TAM)
16
Handsetinstellingen 19
Basisinstellingen20
Opstelling met meerdere handsets
21
Interne oproepen
23
Standaard fabrieksinstellingen
24
FAQ (Veelgestelde Vragen)
25
EG-Verklaring van Overeenstemming 26
Technische gegevens
27
FCC Compliance Information
29
3
Inhoud van de cadeauverpakking
Controleer of de cadeauverpakking alle onderstaande artikelen van uw
Punkt. DP 01 (hoofdeenheid) / DP 01S (Volgapparaat) bevat.
1
Punkt. basiseenheid (*) met externe aansluitingen voor “Voeding” en
“Lijn” kabels.
2
Punkt. handseteenheid (identiek voor de DP 01 en DP 01S-modellen).
3
Voedingsadapter met voedingskabel (**) die aangesloten wordt op het
basisstation.
4
Telefoonlijnkabel (**), uitsluitend voor aansluiting op de DP 01
(Hoofdeenheid).
5
2 x “AAA” Ni-MH oplaadbare batterijen (1,2V - 700 mAh) voor de
handset.
6
Informatieblad voor Technische gegevens, Veiligheid en Conformiteit
(“Wettelijke normen voor de VS”).
7
Beknopte handleiding
8
Wettelijke normen voor EU-landen
9
Internationale Garantie
(*) Voor het DP 01 model (Hoofdeenheid), omvat de basiseenheid zowel het DECT
basisstation als de batterijlader. Voor het DP 01S model (Volgapparaat), omvat het
basisstation alleen de batterijlader. In het laatste geval moet deze handset om te
kunnen bellen en gebeld te kunnen worden op een ander DECT basisstation
geregistreerd worden, bijvoorbeeld het basisstation van uw Punkt. DP 01
(Hoofdeenheid). De registratieprocedure voor een Punkt.-handset (geldig voor
zowel DP 01 en DP 01S handsets) wordt verderop in deze Handleiding uitgelegd.
(**) Voor sommige landen kan in de cadeauverpakking een speciale
voedingsadapter en/of telefoonkabel bijgeleverd zijn. Controleer dit bij uw dealer.
4
Technische specificaties
Soort technologie: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) standaard met
GAP (Algemeen toegangsprofiel) profiel
RF-kanalen: 10 kanalen
Gebruikt frequentiebereik: voor het EUROPESE model: 1.881 GHz – 1.897
Voor het Amerikaanse model: 1921.636 MHz - 1928.448 MHz
Kanaalafstand: 1.728 MHz
Audiocodering: ADPCM/32 Kbit per seconde
Soort modulatie: GFSK
Maximaal uitgezonden RF vermogen: 250 mW (24 dBm)
Bereik: max. 40 m binnen, max. 200 m buiten. Het zendbereik kan variëren al
naar gelang de positie van het basisstation, de in het gebied gebruikte
bouwmaterialen, elektromagnetische vervuiling, storing met andere
radioapparatuur, etc. DECT-prestatieniveaus zijn alleen ter referentie
en worden niet gegarandeerd.
Voedingsvoorziening handset: 2 x “AAA” Ni-MH oplaadbare batterijen (1,2V - 700 mAh)
Duur opgeladen batterijen (autonomie): tot 100 uur in standbystand en tot 10 uur in gespreksstand.
Benodigde tijd voor eerste keer opladen: 16 uur
Benodigde tijd voor volgende oplaadcycli: 8 uur
Afmetingen en gewicht basisstation: (155 mm x 48 mm x 50 mm) x 175 gr. (aansluitstekker inbegrepen)
Afmetingen en gewicht handset: (155 mm x 48 mm x 20 mm) x 125 gr. (zonder batterijen)
Scherm: 1.6” horizontaal, 128 x 64 punten, PWM achtergrond verlicht met
zwarte letters op witte achtergrond.
Op één enkel DP 01 basisstation aansluitbare handsets: 6
Aansluitbare basisstations op één enkele Punkt. handset: 4
Kiesmethode: DTMF (“toon kiezen”, standaardinstelling) of pulsmodus
(“decimaal kiezen”)
Capaciteit telefoonboek: 100 contacten, met 3 nummers voor elk contact
Ondersteunde talen: Engels, Engels (VS), Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Zweeds, Noors,
Deens, Fins, Nederlands
Let op: Engels (VS) wordt gebruikt voor de weergave van de tijd en datum in de Amerikaanse indeling (MM/DD/JJJJ en 12 uur AM/
PM)
Geïntegreerd antwoordapparaat (TAM) met berichtregistratie op datum en tijd.
Totale opslagcapaciteit voor geregistreerde berichten: 15 minuten (max. 1 minuut voor elk bericht)
LET OP: de TAM-dienst is vanaf een DP 01S handset alleen toegankelijk in combinatie met een DP 01 basis (TAM-gegevens worden
alleen in de DP 01-basiseenheid opgeslagen).
Nominale bedrijfstemperatuur: (15° tot 35° C)
Extreme bedrijfstemperatuur: (0° tot 40° C)
Relatieve vochtigheid: 5% tot 75%
Let op: De oplaadtijd en de levensduur van de batterijen hangen af van het gebruik van de telefoon door de gebruiker. Als de
batterijen niet op de juiste manier gebruikt worden, kan de daadwerkelijke waarde van beide parameters verschillen van de
hierboven verschafte gegevens.
5
Voorschriften ten behoeve van de gezondheid en veiligheid
––
Uitsluitend het bijgeleverde netvoedingsapparaat en de bijgeleverde telefoonkabel gebruiken.
––
Zowel de voedingskabel als de telefoonkabel moeten altijd aangesloten zijn.
––
Het is niet mogelijk om te bellen en gebeld te worden als het netvoedingsapparaat niet op de elektriciteit
aangesloten is.
––
We raden aan om het basisstation te plaatsen op een plek die niet makkelijk toegankelijk is voor jonge
kinderen, en in de buurt van een stopcontact.
––
Bij het plaatsen van de batterijen in de handset, letten op de juiste polariteit ( + / - ) van de batterijen zoals
aangegeven op het schema in het batterijenvakje. Batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden.
––
De batterij de eerste keer minstens 16 uur opladen alvorens de telefoon te gebruiken. Hierna is voor
het weer opladen van de batterij een oplaadtijd van 8 uur voldoende. We raden aan om de telefoon
tijdens de eerste keer opladen van de batterij niet te gebruiken om te bellen of gebeld te worden.
––
Plaats alleen aanbevolen oplaadbare batterijen (AAA afmeting (R03); Ni-MH; 1,2 V, 700mAh). Nooit een
ander soort batterijen of niet-oplaadbare batterijen (conventionele batterijen) gebruiken: dat kunt ernstige
gezondheidsprobleme en schade aan personen veroorzaken. Probeer de batterijen niet te openen of te
beschadigen. Batterijen niet in open vuur werpen: ze zouden kunnen ontploffen. Lees het hoofdstuk:
“Verwijdering van het product en de batterijen” voor meer informatie.
––
Wanneer de telefoon niet gebruikt wordt, de handset op de basis plaatsen om de batterijen opgeladen te
houden. Als de batterijen bijna leeg zijn, zal de handset een waarschuwingstoon afgeven. De handset op de
basis plaatsen om de batterijen weer op te laden.
––
Als de telefoon voor langere tijd (bijvoorbeeld een maand) niet gebruikt wordt, wordt aangeraden om de
batterijen uit het basisstation te halen. Batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden!
––
Het scherm wordt beschermd door kunststoffolie. De beschermfolie verwijderen!
––
De werking van medische hulpmiddelen kan worden beïnvloed. Let op de technische omstandigheden in uw
specifieke omgeving, bv. een operatiekamer.
––
De achterkant van de handset niet tegen uw oor houden wanneer de handset overgaat, omdat dit een risico
op ernstige en permanente gehoorbeschadiging met zich meebrengt. De handset kan in gehoorapparaten
een onplezierig zoemend geluid veroorzaken.
––
De telefoon niet installeren in badkamers en douchecellen of op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad.
De handset en het basisstation zijn niet spatwaterveilig.
––
Uw telefoon niet gebruiken in omgevingen met een potentieel ontploffingsgevaar, bv.
schilderswerkplaatsen.
––
De bedrijfstemperatuur voor gebruik van dit product ligt tussen de 0°C en 35°C: de temperatuur buiten
werking is tussen de -20°C en +45°.
LET OP: GEVAAR VOOR ONTPLOFFING ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD
SOORT BATTERIJEN VERVANGEN WORDEN. VERWIJDER GEBRUIKTE
BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORSCHRIFTEN IN HET
HOOFDSTUK: “VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN DE BATTERIJEN” IN DEZE
HANDLEIDING.
6
Onderhoud van het product
Het product reinigen
Het basisstation en de handset afnemen met een vochtige doek (geen
oplosmiddelen gebruiken) of een antistatische doek. Nooit een droge doek
gebruiken. Dit kan statische elektriciteit veroorzaken.
Contact met vloeistoffen
Als de handset in contact met vloeistoffen komt:
––
De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen verwijderen.
––
De vloeistof uit de handset laten druipen.
––
Alle delen droogdeppen, dan de handset met het batterijenvak open en
het toetsenbord naar beneden gericht minstens 72 uur op een droge,
warme plaats leggen (niet in een magnetron, oven, enz.).
––
De handset pas weer aanzetten als deze volledig droog is.
––
Als de handset weer volledig opgedroogd is, zal de handset meestal
weer gebruikt kunnen worden, alhoewel enkele problemen zouden
kunnen optreden.
––
Roest die veroorzaakt is door het binnendringen in de telefoon van
vloeistoffen zoals water, kan ernstige werkingsproblemen
veroorzaken. Deze problemen worden niet gedekt door de garantie.
Vervoer van het product
Bij vervoer van het product de oorspronkelijke verpakking gebruiken om
het product tegen mogelijke beschadiging te beschermen.
Bevestiging aan de muur
Het basisstation kan, indien gewenst, aan de muur bevestigd worden. Een
magneet die zich naast de oplaadcontacten in het basisstation bevindt,
houdt de handset tijdens het opladen in verticale stand. Om te garanderen
dat de telefoon niet losraakt van de basis en op de grond valt, ervoor zorgen
dat de handset goed op het basisstation staat voordat u uw hand van de
handset haalt. Schade en/of kapotte onderdelen door nalatigheid van de
gebruiker in deze fase worden niet door de garantiebepalingen gedekt.
7
Verwijdering van het product en de batterijen
(europese aeea richtlijn: 2002/96/eg)
Batterijen mogen niet samen met het algemeen huishoudelijk afval worden
weggegooid. Neem de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking in
acht: meer informatie hierover kan worden verkregen van de locale
overheid of bij de dealer waar u het product gekocht heeft. Alle elektrische
en elektronische apparatuur (EEA) moet gescheiden van algemeen
huishoudelijk afval op door plaatselijke overheden aangegeven plaatsen
worden verwerkt. Als op het product het symbool van een doorgekraste
afvalcontainer staat, valt het product onder het toepassingsbereik van
Europese Richtlijn 2002/96/EG. Een juiste verwijdering en aparte
inzameling van gebruikte apparatuur draagt bij tot het voorkomen van
schade aan milieu en gezondheid. Tevens zijn dit voorwaarden voor het
hergebruik en de recycling van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur.
Voor nadere informatie over de verwijdering van uw gebruikte
apparatuur, kunt u contact opnemen met de locale overheid, uw
afvalverwerkingsbedrijf of de dealer waar u het product heeft gekocht.
8
Installatie
Voor het installeren van uw Punkt.-telefoon (DP 01- “Hoofdapparaat” of
DP 01S “Volgapparaat”), de hieronder beschreven stappen volgen.
1
De achterkant van de telefoon verwijderen (uw vinger in de opening
naast de oplaadcontacten steken en de batterijklep verwijderen).
2
De batterijen in de handset plaatsen, vervolgens de achterkant weer
terugplaatsen (let erop om de aanwijzingen juiste polariteit (‘+’ en ‘-’)
-
+
+
zoals weergegeven aan de binnenkant van het batterijvakje op te
-
volgen).
3
De telefoonkabel inbrengen (uitsluitend voor de DP 01 “Hoofdeenheid”,
niet voor de DP 01S, “Volgapparaat”). Het basisstation van de “DP 01S”
dient alleen om de batterijen van de handset op te laden. Daarom hoeft
u alleen de kabel van de voedingsadapter in dit basisstation te
plaatsen. U hoeft de telefoonkabel niet in het basisstation van de
Alleen voor DP 01 (Hoofdapparaat)
“DP 01S” te plaatsen.
4
De kabel inbrengen (zowel voor model DP 01 als voor model DP 01S).
Zowel voor DP 01 als DP 01S
5
Op de telefoon en de stopcontacten aansluiten. Afhankelijk van het
land waar u zich bevindt en de standaardconfiguratie van de
aansluitingen, kan een speciale adapter voor uw telefoonaansluiting
en/of uw stopcontact nodig zijn.
6
Plaats de handset op de basis om de batterijen op te laden (een
koppelgeluid geeft aan dat de handset goed op de basis geplaatst is).
7
Laat de batterijen minstens 16 uur opladen alvorens u uw telefoon
voor de eerste keer gebruikt. Hierna is 8 uur voldoende om de
batterijen weer volledig op te laden.
9
Schermsymbolen en functietoetsen
Met verwijzing naar de afbeeldingen in het schema hieronder:
A Selecteer (/Zenden/Ja)
B Wis (/Beëindigen/Nee/Backspace)
(Exit Menu – 2 seconden ingedrukt houden)
(Aan/Uit – twee seconden op Startscherm ingedrukt houden)
I
C Naar boven scrollen en Naar beneden scrollen
D Telefoonboek
E Antwoordapparaat
F
G
J
F
H
Controlelampje voeding
G Aantal berichten antwoordapparaat
H Controlelampje batterijen
I
Nummer handset
J
Symbool gemiste oproep
C
E
D
A
B
K Hoofdletters/kleine letters
L Toetsenbord
M Page toets
C
(*) Het kan zijn dat dit niet voorkomt in eerdere versies van de telefoon.
L
K
M
10
Basisgebruik van de telefoon
(begininstellingen)
Menu taalselectie bij eerste keer aanzetten
Tijdens de allereerste keer dat de handset aangezet wordt, wordt op het
scherm automatisch een lijst getoond van talen die geselecteerd kunnen
worden. Selecteer uw taal en druk op de D toets om te bevestigen. Later
kunt u de geselecteerde taal op elk moment wijzigen, zoals hieronder
uitgelegd wordt.
De menutaal wijzigen:
De Punkt. handset ((DP 01/DP 01S) ondersteunt de volgende menutalen:
Engels, Engels (VS), Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Deens, Zweeds, Fins,
Noors, Nederlands.
––
Druk op F B, selecteer “Handsetinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer ‘Taal’ en druk op D.
––
Selecteer de gewenste taal.
––
Druk op D om te bevestigen.
Bellen:
––
Voer met gebruik van het toetsenbord een nummer in (zie voor het
bellen van een in het telefoonboek opgeslagen contact het hoofdstuk
“Telefoonboek” in deze Handleiding).
––
Druk op D om de oproep te beginnen.
––
Druk op E om de oproep te beëindigen.
Tijd/datum instellen:
De instellingen voor datum en tijd zijn opgeslagen in het Punkt.
basisstation. Daarom zullen wanneer de stekker uit het stopcontact
gehaald wordt en vervolgens weer aangesloten wordt, de eerder ingestelde
tijd en datum gewist worden en zal het scherm de standaardwaarden
weergeven: 00:00 Vrijdag 1 Jan. In dit geval moet u de tijd en de datum
opnieuw instellen, of wachten op een inkomende oproep met tijd- en
datuminformatie die door uw telefoonbedrijf verschaft wordt. Normaal
gesproken kunt u, als u het CLI (telefoonnummer) van het inkomende
gesprek kunt zien, ook de tijd- en datuminstellingen automatisch van het
telefoonnetwerk verkrijgen. Anders is dit niet mogelijk. Neem voor meer
informatie contact op met uw telefoonbedrijf.
––
Druk op F B, selecteer ‘”Tijd/datum” en druk op D.
––
Voer de tijd in.
––
Voer de datum in.
––
Selecteer “OK” en druk op D om te bevestigen.
Belsignaal veranderen:
––
Druk op F, selecteer “Belsignalen” en druk op D. 
––
Selecteer “Belsignaal” en druk op D. 
––
Druk F B om uw favoriete belsignaal te selecteren.
––
Druk op D om te bevestigen.
11
Belsignaalvolume wijzigen belsignaal uitschakelen:
––
Druk op F, selecteer “Belsignalen” en druk op D. 
––
Selecteer ‘Belsignaalvolume’ en druk op D. 
––
Druk op F B om het gewenste niveau in te schakelen (1-6, waarbij
niveau 1 staat voor “Belsignaal uit”).
––
Druk op D om de keuze te bevestigen.
Toetstoon inschakelen/uitschakelen:
––
Druk op F, selecteer “Belsignalen” en druk op D. 
––
Druk op F B om “Toetstonen” te selecteren.
––
Toets D om de toetstoon Aan/Uit te zetten.
12
Optionen während eines Gesprächs
Handsfree modus:
––
Tijdens het bellen, op D op de optie “Handsfree” drukken om Aan/Uit
te zetten.
Mute:
––
Tijdens het bellen, op F drukken en D selecteren op de “Mute”-optie
om Mute Aan/Uit te zetten.
Let op: Wanneer mute “Aan” staat, zal men aan de andere kant van de
lijn uw stem niet horen.
Volumeregeling:
––
Tijdens het bellen, op F drukken en “Volume” selecteren.
––
Druk op D.
––
Druk op F B om het volume in te stellen.
––
Druk op D of wacht 2 seconden om naar het belmenu terug te keren.
Gesprek doorverbinden:
Zie de paragraaf “Interne oproepen” in deze Handleiding voor meer
informatie.
Flash (“R-toets” dienst activeren):
Let op: Als u in Frankrijk bent en aangesloten bent op de Franse
openbare analoge lijn (PTSN-net), moet u alvorens de Flashtoets te
gebruiken de “Flashtijd” instellen op 270 ms, zoals uitgelegd in het
hoofdstuk “Basisinstellingen” van deze Handleiding.
Tijdens een gesprek wordt de “Flash”-optie normaal gesproken gebruikt
voor toegang tot speciale diensten (ook wel “extra diensten” genoemd),
indien deze door uw telefoonbedrijf ondersteund worden, zoals de “Gesprek
in wachtstand”, “Driegesprek”, enz. Vraag uw telefoonbedrijf naar de
beschikbaarheid en activering van de bovengenoemde diensten op uw
telefoonlijn.
Om de “Flash”optie tijdens een extern gesprek te gebruiken:
––
Op B drukken.
––
Selecteer “Flash” en druk op D. Op het scherm verschijnt “R”.
––
Toets aanvullende tekens in overeenkomstig de door uw telefoonbedrijf
verschafte instructies (in Italië kunt u bijvoorbeeld “R2”intoetsen om te
schakelen tussen twee externe verbonden gesprekken, en vervolgens
“R3” intoetsen om de driegesprek-dienst te activeren).
13
Telefoonboek
Een nieuw telefoonnummer met naam in het telefoonboek opslaan:
––
Druk op C om het telefoonboek te openen.
––
Druk op D om “Nieuw” te selecteren.
––
Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren (E werkt als backspace).
Druk op de #-toets om te schakelen tussen “kleine letters” (abc) en
“hoofdletters” (ABC).
––
Selecteer “OK” en druk op D om te bevestigen.
––
Druk op F B om de optie (Thuis, Kantoor, Mobiel)te kiezen die u aan het
ingevoerde nummer wilt toekennen en druk op D om te bevestigen.
––
Voor met gebruik van het toetsenbord het nummer in.
––
Selecteer “OK” en druk op D om het telefoonnummer met naam op te slaan en
de handeling af te sluiten.
Bellen met gebruik van het telefoonboek:
––
Druk op C om het telefoonboek te openen.
––
Gebruik F B om door uw telefoonnummers met naam te bladeren.
––
Druk op D om het gewenste telefoonnummer met naam te selecteren.
––
Gebruik F B om door uw telefoonnummers te bladeren.
––
Druk op D om te beginnen met bellen.
––
Druk op E om het telefoongesprek te beëindigen.
Een afzonderlijk contact uit het telefoonboek verwijderen:
––
Druk op C om het telefoonboek te openen.
––
Gebruik F B om het contact te zoeken dat u wilt wissen, en selecteer dit
vervolgens door op D te drukken.
––
Selecteer “Wijzigen” en druk op D.
––
Selecteer “Wissen” en druk op D.
––
Selecteer “Contact wissen” en druk op D.
––
Selecteer “Ja” en druk op D om te bevestigen.
Alle contacten uit het telefoonboek wissen:
––
Druk op C om het telefoonboek te openen.
––
Gebruik F B om “Alles wissen” te selecteren en druk op D.
––
Selecteer “Ja” en druk op D om te bevestigen.
Gegevens van een contact wijzigen (naam en/of gekoppelde telefoonnummers)
––
Druk op C om het telefoonboek te openen.
––
Gebruik F om het contact te zoeken dat u wilt wijzigen, en selecteer dit
vervolgens door op B te drukken.
––
Selecteer “Wijzigen” en druk op D.
––
Als u één van de drie mogelijke telefoonnummers die aan een contact gekoppeld
zijn wilt wissen, selecteer dan het betreffende nummer uit de lijst met F B
en druk op D. Wijzig vervolgens het telefoonnummer (E werkt als
backspace), selecteer “OK” en druk op D om te beëindigen.
––
Als u de naam van het contact wilt wijzigen, met F B “Naam” selecteren en
op D drukken. Vervolgens de naam wijzigen (E werkt als backspace, de #
toets schakelt tussen kleine letters en hoofdletters), selecteer “OK” en druk op
D om te voltooien.
––
Nadat de bewerking voltooid is, een aantal keren op E drukken om het
telefoonboek uit te gaan.
14
Bellijst
OPMERKING OVER DE WEERGAVE VAN HET NUMMER VAN
DE BELLER BIJ EEN INKOMENDE OPROEP
Na het eerste belsignaal, wordt het nummer van de beller alleen op
het display weergegven als de “CLI-dienst” door uw telefoonbedrijf
ondersteund wordt, en tevens op uw eigen telefoonlijn geactiveerd
is. Afhankelijk van het telefoonbedrijf, kan voor de activering van
de “CLI-dienst” een speciaal (extra) tarief berekend worden. Neem
voor meer informatie contact op met uw telefoonbedrijf.
Merk op dat als de beller opzettelijk zijn nummer verborgen houdt,
het Punkt.-display “Beschermd nr.” weer zal geven, zelfs als de
CLI-dienst geactiveerd is, en als de CLI-dienst niet op uw eigen
telefoonlijn geactiveerd is alleen “Onbekend nr.” weergegeven zal
worden.
Toegang tot Bellijst:
––
Druk op F, selecteer “Bellijst” en druk op D.
––
De in deze lijst opgeslagen oproepen worden door middel van de
volgende symbolen verduidelijkt:
Geeft een ontvangen oproep weer (beantwoorde oproep). Het
nummer van de beller wordt alleen weergegeven als de
Nummerherkenning op uw telefoonlijn geactiveerd is (zie
tekstbox hierboven).
Geeft een gemiste oproep weer (onbeantwoorde oproep). Het
nummer van de beller wordt alleen weergegeven als de
Nummerherkenning op uw telefoonlijn geactiveerd is (zie
tekstbox hierboven).
Geeft een uitgaande oproep weer (een gedraaid
telefoonnummer).
Vanuit de bellijst een nummer bellen of in het telefoonboek opslaan:
Wanneer een telefoonnummer in de bellijst gemarkeerd wordt, kunt u door
op de D -knop te drukken kiezen om:
––
Het geselecteerde nummer te bellen. Selecteer “Bellen” en druk op D,
om te beginnen met bellen.
––
Sla het geselecteerde nummer op in het telefoonboek. Selecteer
“Opslaan” en druk op D. Selecteer “Nieuw contact” als u een nieuw
contact voor dit nummer wilt aanmaken (zie het hoofdstuk
“Telefoonboek” in deze Handleiding), of selecteer “Toev. aan lijst” als u
het geselecteerde nummer aan een reeds bestaand contact toe wilt
voegen. In dit geval het gewenste contact in het telefoonboek
selecteren en op D drukken om te bevestigen. Vervolgens het soort
nummer (Thuis, Kantoor, Mobiel) dat u wilt toevoegen of vervangen
selecteren. Om een reeds bestaand nummer te vervangen, op D
drukken wanneer de optie “Nummer vervangen” getoond wordt (u zult
een bevestigingssignaal horen).
15
Antwoordapparaat (TAM)
Het Punkt. geïntegreerd antwoordapparaat (TAM) biedt 15 minuten totale
opslagcapaciteit voor opgenomen berichten. Elk opgenomen bericht mag
maximaal 1 minuut lang zijn. De standaardinstelling van de TAM is niet
geactiveerd (“Uit”) en de waarde van de TAM “Aantal belsignalen” is
ingesteld op “10 Belsignalen” (als de TAM “Aan” is, zal de TAM inkomende
gesprekken na 10 belsignalen automatisch beantwoorden).
Zie de volgende hoofdstukken voor het activeren van de TAM-dienst
(“Aan”) en het wijzigen van de waarde van de TAM “Aantal belsign”.
Let op: Vanaf de DP 01S handset is de TAM-optie alleen toegankelijk
in combinatie met een DP 01 basisstation (TAM-gegevens worden
alleen in het DP 01-basisstation opgeslagen).
Het antwoordapparaat (TAM) inschakelen/uitschakelen:
––
Druk op A om het menu van het antwoordapparaat te openen.
––
Druk op Aen selecteer “Instellingen”.
––
Druk op D.
––
Druk op D om het antwoordapparaat Aan/Uit te zetten.
––
Wanneer het antwoordapparaat (TAM) aan is, zal het TAM-symbool
in de standbystand op het scherm worden weergegeven.
Meldtekst: Opnemen, Beluisteren, Wissen
In de standaardinstelling zal alleen een geluidssignaal te horen zijn
wanneer de TAM-functie ingeschakeld wordt en een externe inkomende
oproep ontvangen wordt. Als u uw persoonlijke meldtekst wilt opnemen,
beluisteren of wissen, de volgende procedure volgen.
––
Druk op A om het menu van het antwoordapparaat te openen.
––
Druk op F en selecteer “Instellingen”.
––
Selecteer “Meldtekst opnemen” en druk op D.
––
Selecteer “Opnemen” en druk op D. U heeft nu 30 seconden om uw
eigen meldtekst op te nemen, die wanneer de TAM ingeschakeld is bij
inkomende gesprekken afgespeeld zal worden (druk op E om de
opname te stoppen).
––
Als u klaar bent met het opnemen van de meldtekst, “Beluisteren”
selecteren en op D drukken om de meldtekst die nu op uw Punkt.telefoon opgeslagen is af te luisteren (druk op E om het afspelen te
stoppen).
––
Selecteer “Wissen” op de opgenomen meldtekst te wissen (na het
uitvoeren van deze handeling zal de beller alleen het standaard
geluidssignaal horen en zal er geen meldtekst afgespeeld worden
wanneer een inkomende oproep ontvangen wordt).
16
Ontvangen berichten beluisteren:
Wanneer de TAM ingeschakeld is, zal het aantal nieuw ontvangen
berichten op het scherm worden weergegeven overeenkomstig de
onderstaande afbeelding (in dit voorbeeld is door externe bellers maar één
bericht achtergelaten):
Om ontvangen berichten af te spelen, de volgende procedure volgen:
Alle nieuwe berichten beluisteren:
––
Druk op A.
––
Selecteer “Nieuw” en druk op D.
––
Druk op D om alle berichten af te spelen.
Nadat een “nieuw” bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens
worden geclassificeerd als een “oud” bericht. U kunt het bericht opnieuw
beluisteren door de optie “Oud” in het hoofdmenu van de TAM te
selecteren.
Een geselecteerd nieuw bericht beluisteren:
––
Druk op A.
––
Selecteer “Nieuw” en druk op D.
––
Druk op F B om door de berichten te bladeren.
––
Druk op D om te selecteren
––
Selecteer “Afspelen” en druk op D om het bericht af te spelen.
Nadat een “nieuw” bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens
worden geclassificeerd als een “oud” bericht. U kunt het bericht opnieuw
beluisteren door de optie “Oud” in het hoofdmenu van de TAM te
selecteren.
Opties voor een afzonderlijk bericht: de beller terugbellen, een
bericht beluisteren of wissen
––
Druk op A.
––
Selecteer de map “Nieuw” of “Oud” en druk op D.
––
Druk op F B om door de berichten te bladeren.
––
Druk op D om het gewenste bericht te selecteren. Op dit punt:
•“Afspelen” selecteren en op D drukken om het bericht af te spelen.
•“Bellen” selecteren en op D drukken om de beller direct terug te
bellen.
•“Wissen” selecteren en op D drukken om het geselecteerde bericht
te wissen.
Alle berichten wissen
––
Druk op A.
––
Selecteer de map “Nieuw” of “Oud” en druk op D.
––
Druk op F B om “Alles wissen” te selecteren.
––
Druk op F om “Ja” te selecteren en druk op D.
17
Oude berichten beluisteren:
Nadat een “nieuw” bericht voor het eerst afgespeeld is, zal het vervolgens
worden geclassificeerd als een “oud” bericht. U kunt het bericht opnieuw
beluisteren door de optie “Oud” in het hoofdmenu van de TAM te
selecteren.
De procedure voor het beluisteren van oude berichten en de beschikbare
opties is hetzelfde als de procedure die hierboven voor “nieuwe” berichten
beschreven is (zie de voorgaande hoofdstukken voor meer informatie).
Het aantal belsignalen voorafgaand aan het inschakelen van de TAM
wijzigen:
––
Druk op A.
––
Selecteer “Instellingen” en druk op D.
––
Druk op F B, selecteer “Aantal belsignalen” en druk op D.
––
Gebruik F B om één van de beschikbare waarden te kiezen en druk
op D om te bevestigen.
De luidspreker AAN/UIT zetten tijdens het beluisteren van de
berichten:
––
Druk op A.
––
Selecteer “Instellingen” en druk op D.
––
Druk op F B om “Luidspreker” te selecteren en druk op D om de
luidspreker Aan/Uit te zetten.
––
Tijdens het beluisteren van een opgenomen bericht, kunt u op de D
toets drukken om de luidspreker Aan/Uit te zetten.
18
Handsetinstellingen
Registratie:
Zie het hoofdstuk “Meerdere handsets” in deze Handleiding voor meer
informatie.
Basis selecteren:
Zie het hoofdstuk “Meerdere handsets” in deze Handleiding voor meer
informatie.
Taal wijzigen:
––
Druk op F selecteer “Handsetinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer ‘Taal’ en druk op D.
––
Selecteer de gewenste taal.
––
Druk op D om te bevestigen.
Automatisch antwoord:
De standaardinstelling voor “Aut. antwoord” is “Uit” (de gebruiker moet op
de D toets drukken om een inkomende oproep te beantwoorden).
Wanneer de optie “Aut. antwoord” “Aan” staat en de handset zich op het
basisstation bevindt, wordt het inkomende gesprek automatisch
verbonden (beantwoord) wanneer de handset van het basisstation
genomen wordt.
––
Druk op F B, selecteer “Handsetinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “Aut. antwoord” en druk op D.
––
Druk op F B om “Aan” of “Uit” te selecteren.
––
Druk op D om te bevestigen.
19
Basisinstellingen
PIN basis invoeren:
De standaard PIN van de basis is “0000”. U kunt de PIN wijzigen als u niet wilt dat andere gebruikers
extra handsets op uw Punkt. Basisstation registreren. Zie de paragraaf “Meerdere Handsets” in deze
Handleiding voor meer informatie over de registratieprocedure.
––
Druk op F, selecteer “Basisinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “PIN basis instellen” en druk op D.
––
Voer de nieuwe PIN in (4 tekens), selecteer “OK” en druk op D om te bevestigen.
Let op: noteer uw nieuwe PIN en bewaar deze op een veilige plaats.
Deregistratie:
Zie het hoofdstuk “Meerdere handsets” in deze Handleiding voor meer informatie.
Kiesmodus:
––
Druk op F, selecteer “Basisinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “Kiesmodus” en druk op D.
––
Druk op “Toon” voor DTMF kiezen (standaardinstelling) of “Puls” voor decimaal kiezen.
––
Druk op D om uw keuze te bevestigen.
Flashtijd:
Let op: Als u in Frankrijk bent en aangesloten bent op de Franse openbare analoge lijn (PTSNnet), moet u alvorens de Flashtoets te gebruiken de “Flashtijd” instellen op 270 ms, zoals
hieronder uitgelegd.
Tijdens een gesprek wordt de “Flash”-optie normaal gesproken gebruikt voor toegang tot
speciale diensten (ook wel “extra diensten” genoemd), indien deze door uw telefoonbedrijf
ondersteund worden, zoals de “Gesprek in wachtstand”, “Driegesprek”, enz. Vraag uw
telefoonbedrijf naar de beschikbaarheid van de bovengenoemde diensten.
––
Druk op F, selecteer “Basisinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “Flashtijd” en druk op D.
––
Selecteer één van de beschikbare instellingen: 98 ms (standaardinstelling); 270 ms; 380 ms; 900
ms). Als u zich in Frankrijk bevindt, moet u 270 ms kiezen.
––
Druk op D om uw keuze te bevestigen.
Standaardinstellingen herstellen:
Na deze handeling:
•zal de “Bellijst” gewist zijn
•zal de “Flashtijd” hersteld zijn tot “98 ms”
•zal de “Kiesmodus” hersteld zijn tot “Toon” (DTMF).
––
Druk op F, selecteer “Basisinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “Standaardinst.” en druk op D.
––
Selecteer “Ja” en druk op D om te bevestigen.
20
Opstelling met meerdere handsets
(de DP 01S- “Extra eenheid” instellen)
Als u de DP 01S kit (“Volgapparaat”), aangeschaft heeft om te bellen en
gebeld te worden met uw DP 01S Handset, moet u de handset eerst
registreren op uw DP 01 Basisstation (“Hoofdeenheid”), of een ander DECT
model basisstation. Zie hiervoor de “Registratie”-procedure die onder punt
a) hieronder beschreven wordt.
Let op: Als producten van een andere fabrikant op het Punkt. DP 01
Basisstation aangesloten zijn, is overeenkomstig de DECT-GAPstandaard alleen de mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden
gegarandeerd. Producteigen functies (bijvoorbeeld TAM-dienst of
CLI-scherm) zijn mogelijk niet beschikbaar als producten van een
andere fabrikant samen met Punkt.-producten gebruikt worden.
Registratie:
a) Om een DP 01 of een DP 01S handset op het DP 01 Basisstation te
registreren, de volgende procedure volgen.
––
Druk op de DP 01 of DP 01S handset op F, selecteer
“Handsetinstellingen” en druk op D.
––
––
Selecteer de optie “Registratie” en druk op D.
Selecteer “Basis 1” selecteren en druk op D als u maar één Punkt.
basisstation (DP 01 “Hoofdeenheid”) reeds beschikbaar en
ingeschakeld heeft. Als uw Punkt. handset eerder op een ander
Basisstation geregistreerd was, kunt u “Basis 2” (of “Basis 3; 4”)
selecteren om de eerder registratieinstelling(en) op dat basisstation te
behouden.
––
Voer de PIN van de basis in (4 tekens, standaard: 0000), druk
vervolgens F om de “OK” optie te markeren.
––
Druk op D. Het bericht: “Page toets op basis ingedrukt houden” zal op
het scherm verschijnen.
––
De page toets op de DP 01 basis ingedrukt houden totdat het scherm de
lijst “Handset 1,2,3,4,5,6” weergeeft, vervolgens de page toets loslaten.
––
Selecteer “Handset nummer” uit de lijst die verschijnt
(standaardselectie: “Handset 2”), druk vervolgens op D om de
registratie te voltooien.
––
Nadat de registratie is voltooid, nogmaals kort op de page toets op de
basis drukken om te controleren of alle op die basis geregistreerde
handsets bij een inkomende oprope op hetzelfde moment het
belsignaal laten horen.
b) Om een DP 01 of een DP 01S handset op het Basisstation van een andere
fabrikant (merk) te registreren, moet u eerst het Basisstation van de
andere fabrikant in de “Registratiemodus” zetten (zie de betreffende
gebruikshandleiding voor meer informatie). Vervolgens met gebruik
van uw Punkt.-handset de registratieprocedure uitvoeren zoals
beschreven in paragraaf “a” van dit hoofdstuk.
21
c) Om een handset van een andere fabrikant op het Basisstation van de
DP 01 (Hoofdapparaat) te registreren, met de registratieprocedure voor
die handset beginnen overeenkomstig de instructies van de fabrikant,
dan de “Page”-toets op uw DP 01 Basisstation 5 seconden ingedrukt
houden om de registratieprocedure op het DP 01 Basisstation te
activeren. Tenslotte de registratieprocedure op de handset van de
andere fabrikant voltooien overeenkomstig de instructies van de
fabrikant.
Basis selecteren:
Als uw Punkt.-handset reeds geregistreerd is op meer dan ééN DECT-basis
(er zijn maximaal 4 bases toegestaan), kunt u schakelen tussen de op dit
moment aangesloten basis en een nieuwe basis door de hieronder
beschreven procedure te volgen. De DP 01 Handset is standaard
geregistreerd op de eigen DP 01 Basis, die “Basis 1” genoemd wordt.
––
Druk op F, selecteer ‘Handsetinstellingen’ en druk op D.
––
Kies “Selecteer basis” en druk op D.
––
Selecteer de basis waarop u de handset aan wilt sluiten. Als u de
“Auto”-optie kiest, zal de handset zoeken naar de dichtstbijzijnde
beschikbare basis waarop de handset eerder geregistreerd is, op
voorwaarde dat de Basis op de elektriciteit aangesloten is en er
voldoende signaalsterkte is om de verbinding mogelijk te maken.
Deregistratie
Als u de registratie van een Handset op uw Punkt. DP 01 Basis ongedaan
wilt maken, kunt u dit doen vanaf uw DP 01/DP 01S handset (of vanaf een
andere handset die op dezelfde DP 01 Basis aangesloten is), zoals hieronder
beschreven wordt.
––
Druk op F, selecteer “Basisinstellingen” en druk op D.
––
Selecteer “Deregistratie” en druk op D.
––
Voer de PIN van het Punkt. DP 01 Basisstation (4 tekens) in en selecteer
“OK”.
––
Druk op D.
––
Selecteer het Handsetnummer waarvoor u de registratie ongedaan
wilt maken uit de op de lijst vermelde nummers. Druk op D om het
wissen te bevestigen.
Let op: Als u de “gewiste Handset” opnieuw op dezelfde basis wilt
gebruiken, moet u de “Registratie”-procedure zoals eerder in deze
Handleiding beschreven herhalen.
22
Interne oproepen:
interne directe oproepen en doorverbinden van externe oproepen
Als u meer dan één handset op uw Punkt. DP 01 Basisstation geregistreerd
heeft, kunt u interne gesprekken voeren tussen handsets die op dezelfde
DECT Basis geregistreerd zijn, en tevens inkomende oproepen naar een
andere handset doorverbinden.
Voor directe interne oproepen:
––
Druk op F, selecteer “Interne oproep” en druk op D.
––
Selecteer de handset die u wilt bellen en druk op D om te beginnen
met bellen.
Voor het doorverbinden van een externe oproep naar een andere
handset:
––
Druk tijdens een extern gesprek, op handset 1, op F, selecteer
‘Doorverbinden’ en druk op D.
––
Selecteer met F B, de handset waarnaar u het gesprek wilt
doorverbinden (bijvoorbeeld Handset 2) en druk op D om de interne
oproep te beginnen (de externe beller zal met een onderbroken
geluidssignaal verbonden blijven).
––
Als Handset 2 de interne oproep beantwoordt, op Handset 1 op de E
toets drukken om de interne oproep te beëindigen en de externe
oproep naar Handset 2 door te verbinden.
23
Standaard fabrieksinstellingen
HANDSETINSTELLINGEN
Handsetnummer: Handset 1
Menutaal: door de gebruiker te selecteren bij de eerste keer
aanzetten van de Handset
Automatisch antwoord: Uit
Volume oortelefoon tijdens bellen: 5
Volume luidsprekertelefoon tijdens bellen: 5
Belsignaalmelodie: Motion.
Belsignaalvolume: 5 (niveau 1 staat voor “Belsignaal uit”)
Toetstonen: Aan
Aangesloten Basis: Basis 1
INSTELLINGEN BASISSTATION (alleen voor DP 01 Basisstation)
PIN-code: 0000
Flashtijd (“R” toets): 98 ms (*)
Kiesmodus: Toon (DTMF) (*)
Vooringestelde verbonden handset: “Handset 1”
Tijd/datum: 00:00 Vrijdag 1 jan.
Telefoonboek: leeg (*)
Bellijst: leeg
(*) Instellingen zullen worden hersteld tot de voormelde waarden als de gebruiker de procedure voor
“Standaardinstellingen herstellen” uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk “Basisinstellingen”.
INSTELLINGEN TAM ANTWOORDAPPARAAT (alleen voor DP 01 Basisstation)
Status antwoordapparaat: Uit (niet ingeschakeld)
Berichtenmappen (“Nieuw” en “Oud”): leeg
Vooraf opgenomen meldtekst: geen
Aantal belsignalen TAM: 10 Belsignalen
Luidspreker: Aan
24
FAQ (Veelgestelde Vragen)
Probleem: Ik kan het nummer van de beller niet zien wanneer ik een
inkomende oproep ontvang. Waarom?
Reden: de “Nummerherkenning” is niet geactiveerd op uw telefoonlijn.
Mogelijke oplossing: Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor
activering van de Nummerherkenning (vraag ook of voor activering een
extra tarief moet worden betaald). Merk op dat als de beller zijn nummer
verborgen houdt, het Punkt.-scherm “Beschermd nr.” weer zal geven, zelfs
als de Nummerherkenning geactiveerd is, en als de Nummerherkenning
niet op uw eigen telefoonlijn geactiveerd is alleen “Onbekend nr.”
weergegeven zal worden. Zie het hoofdstuk “Bellijst” in deze Handleiding
voor meer informatie.
Probleem: Hoewel ik de juiste tijd/datum ingesteld heb, geeft het
scherm het volgende weer: 00:00 Vrijdag 1 jan. Waarom?
Reden: De voedingsadapter (voedingskabel) is losgeraakt uit het
basisstation of het stopcontact (elektriciteitsaansluiting).
Mogelijke oplossing: Sluit de voedingadapter weer op de basis aan het
stel de tijd/datum opnieuw in. Als de Nummerherkenning op uw
telefoonlijn geactiveerd is, kunt u ook wachten totdat de eerste inkomende
oproep overgaat.
Probleem: Als de TAM “Aan” is, antwoord het apparaat na een te
lange tijd (10 Belsignalen). Waarom?
Reden: De parameter “TAM Aantal belsignalen” is ingesteld op een te hoge
waarde (bv. 10 Belsignalen).
Mogelijke oplossing: Wijzig de parameter “TAM Aantal Belsign” zoals
beschreven in het hoofdstuk “TAM” van deze Gebruikershandleiding.
Probleem: De “Flash”-optie (“R-toets”) werkt niet goed. Waarom?
Reden 1: De “Flashtijd” instelling op het Basisstation is onverenigbaar met
het telefoonnet van uw land. Als u zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt,
moet u de standaardinstelling (98 ms) opnieuw instellen (op een waarde
van 270 ms). Als de Flashtijd nog steeds niet goed werkt, een andere
mogelijke waarde voor de Flashtijd instellen en opnieuw proberen
(controleer of de dienst waarvan u gebruik wilt maken op uw telefoonlijn
geactiveerd is).
Reden 2: De dienst die u probeert te gebruiken is op uw telefoonlijn niet
geactiveerd. Neem contact op met uw telefoonbedrijf.
Mogelijke oplossing: Neem contact op met uw telefoonbedrijf om te
controleren of de gewenste dienst op uw telefoonlijn daadwerkelijk
geactiveerd is, en probeer vervolgens een andere waarde in te stellen voor
de “Flashtijd” zoals hierboven beschreven.
25
EG-Verklaring van Overeenstemming
Overeenkomstig de Europese normen ISO/IEC Richtsnoer 22 en EN 45014
en met verwijzing naar Bijlage IV van de Richtlijn van de Raad 1999/5/
EG(R&TTE).
Wij, Promelit S.p.A. (Via Modigliani 20, 20092 Cinisello Balsamo, Italië)
verklaren krachtens onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen die vastgelegd zijn in Richtlijn 1999/5/EG.
Dit product voldoet met name aan de volgende standaarden:
Radio-onderdeel : ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR6)
EMC (Elektromagnetische Comtabiliteit):
EN301489-1 V.1.8.1; EN301489-6 V.1.3.1
Elektrische Veiligheid : EN60950-1:2001+A11:2004
Daarnaast voldoet het voormelde product aan de volgende standaarden:
ETSI ES 203021-3 V2.1.2
Overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EG (ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten) is gegarandeerd overeenkomstig de
volgende verordeningen:
Externe voedingsvoorzieningen: Verordening (EG) Nr. 278/2009
Standby- en uitstand: Verordening (EG) Nr. 1275/2008: niet van toepassing.
Dit apparaat is bedoeld voor analoge telefoonlijnen op uw
telefoonnet. Er is rekening gehouden met landspecifieke vereisten.
Overeenkomstig de bovenstaande verklaring, is dit product gemarkeerd
met het volgende merkteken:
Op het volgende internetadres is een kopie van
Overeenstemmingsverklaring 1999/5/EG beschikbaar: http://www.
promelit.it/Punkt./EC-declaration.pdf
Plaats van uitgifte: Cinisello Balsamo (MI) ITALIE
Datum van uitgifte: 4 augustus 2010
26
Technische gegevens
Gegevens AC-DC Voedingsadapter
AC-DC Adapter voor de Basis (DP 01) en Handsetoplader (DP 01S)
Model adapter
DYS052-050070W-1
Ingangsspanning
100-240V AC, 50/60Hz
Uitgangsspanning
5,0V ; 0,7 A
––
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde wisselstroomadapter.
––
Het apparaat niet in direct zonlicht plaatsen of blootstellen aan hoge
temperaturen.
Gegevens batterijen
Oplaadbare batterijen (bij normaal gebruik)
Aantal batterijen
2
Type batterijen
Ni-MH “AAA” afmeting oplaadbare
batterijen
Vermogen
1,2V, 700 mAh
Gesprekstijd
ongeveer 10 uur
Standbytijd
ongeveer 100 uur
Benodigde tijd voor eerste keer
ongeveer 16 uur
opladen
Benodigde tijd voor volgende
ongeveer 8 uur
oplaadcycli
––
Gebruik uitsluitend 2 type Ni-MH, formaat “AAA”, 1,2 V 700mAh
oplaadbare batterijen, zoals de batterijen die in dit pakket worden
geleverd of batterijen met identieke mechanische en elektrische
specificaties.
––
Laat de handset 16 uur lang op het basisstation (voor het DP 01 model)
of batterijoplader (voor het DP 01S model) alvorens de DP 01 handset
voor de eerste keer te gebruiken. Na deze tijd zullen de batterijen
volledig opgeladen zijn en kan de handset gebruikt worden om te
bellen en gebeld te worden. Navolgende oplaadcycli zullen ongeveer 8
uur in beslag nemen (in het geval van volledig lege batterijen).
––
Houdt batterijen buiten bereik van kinderen.
––
Als de batterijen bijna leeg zijn, laat de handset een piepend geluid
horen en geeft de waarschuwing voor bijna lege batterijen weer; de
batterijen weer opladen.
Waarschuwing oplaadbare batterijen
––
Dit apparaat bevat 2 oplaadbare nikkelmetaalhydride (Ni-MH)
batterijen.
––
Nikkel is een chemische stof waarvan het de Staat Californië bekend is
dat deze kankerverwekkend is.
––
27
De batterijen niet kortsluiten.
––
De batterijen in dit apparaat kunnen ontploffen als ze in open vuur
geworpen worden.
––
De batterijen niet opladen in een andere oplader dan die van de
originele DP 01(DP 01S) handsets zelf. Het gebruik van een andere
oplader kan de batterij beschadigen of ontploffing hiervan
veroorzaken.
Let op! Ontploffingsgevaar als de batterij vervangen
wordt door een verkeerd type batterij! Oplaadbare
batterijen moeten gerecycled worden of op de juiste
manier als afval verwerkt worden. De batterijen
niet openen of beschadigen. De batterijen uit de
handset verwijderen alvorens het product te
verzenden.
Vereisten telefoonaansluiting
Om deze telefoon te kunnen gebruiken, moet in uw huis een RJ11C
modulaire telefoonaansluiting geïnstalleerd zijn, die er ongeveer zo uitziet
als op deze afbeelding. Als u geen modulaire aansluiting heeft, neem dan
contact op met uw telefoonbedrijf om te weten te komen hoe een dergelijke
aansluiting bij u geïnstalleerd kan worden.
28
FCC Compliance Information
(FCC Part 15, Part 68, SAR test & measurements)
FCC Part 68 Information (valid for “DP 01” model only)
Note: The base unit of the “DP 01S” model (“Additional unit”) should be
connected ONLY to the electrical mains, by using the power adaptor
provided in its original package.
The base unit of the “DP 01S” model (“Additional unit”) acts only as a
battery charger for the DP 01 Handset units. For this reason, it should
NOT be connected to the PSTN (analogue telephone line) network!
1
The “DP 01” model complies with Part 68 of the FCC rules and the
requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment
is a label that contains, among other information, a product identifier
in the format US: A2TW401BDP01. If requested, this number must be
provided to the phone company.
2
The “DP 01” model uses the RJ-11 Universal Service Order Code (USOC)
jack.
3
A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring
and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68
rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone
cord and modular plug is provided with this product (“DP 01” model
only). It is designed to be connected to a compatible modular jack that
is also compliant. See installation instructions for details.
4
On the “DP 01” model, the REN information is used to determine the
number of devices that may be connected to a phone line. Excessive
RENs on a phone line may result in devices not ringing in response to
an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should
not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be
connected to a line, as determined by the total RENs, contact the
telephone provider. For products approved after July 23rd, 2001
(including this product), the REN value is part of the product identifier
that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by
## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For
earlier products, the REN is separately shown on the label.
5
If this equipment (“DP 01” model only) causes harm to the telephone
network, the telephone company will notify you in advance that
temporary discontinuance of service may be required. But if advance
notice isn’t practical, the telephone company will notify the customer
as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a
complaint with the FCC if you believe it is necessary.
6
The telephone company may make changes in its facilities, equipment,
operations or procedures that could affect the operation of the
equipment. If this happens the telephone company will provide
advance notice in order for you to make necessary modifications to
maintain uninterrupted service.
29
7
If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty
information, please contact the Punkt. point of sale nearest you, or
contact us via the form available on the Punkt. web site, at
www.punktgroup.com. If the equipment is causing harm to the
telephone network, the telephone company may request that you
disconnect the equipment until the problem is resolved.
8
This equipment contains no user serviceable parts. For repair and
warranty information, contact the Punkt. point of sale nearest you, or
contact us via the form available on the Punkt. web site, at
www.punktgroup.com.
9
Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the
state public utility commission, public service commission or
corporation commission for information. This equipment is hearing
aid compatible. If you experience trouble with this equipment, contact
the manufacturer (see the cover of this manual for contact
information) or an authorized agent.
10 If the equipment is causing harm to the telephone network, the
telephone company may request that you disconnect the equipment
until the problem is resolved.
11 If your home has wired alarm equipment connected to a phone line, be
sure that installing the system does not disable your alarm
equipment. If you have questions about what will disable alarm
equipment, contact your telephone company or a qualified installer.
CAUTION/WARNING:
––
Any changes or modifications to this product not expressly
approved by the manufacturer or other party responsible for
compliance could void not only your authority to operate this
product, but also the limited warranty.
––
According to telephone company reports, AC electrical surges,
typically resulting from lightning strikes, are very destructive to
telephone equipment connected to AC power sources. To minimize
damage from these types of surges, a surge arrestor is recommended.
Hearing Aid Compatibility (HAC)
This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.
FCC Part 15 & SAR Information
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation. Privacy of
communications may not be ensured when using this phone.
FCC PART 15.105(b): Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
30
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
––
Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for
radio or television that is “receiving” the interference).
––
Increase the separation between the equipment and receiver.
––
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
––
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
additional suggestions.
FCC RF Exposure Compliance Information
This product complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment under the following conditions:
––
The base must be placed to allow a minimum of 20 cm (8 inches)
between the antenna and all persons during normal operation.
––
The base must not be collocated or operated in conjunction with any
other antenna or transmitter.
––
The handset is designed for body-worn operation and meets FCC RF
exposure
––
guidelines when used with any belt clip, carrying case, or other
accessory supplied with this product (all necessary accessories are
included in the package; any additional or optional accessories are not
required for compliance with the guidelines.)
––
Third party accessories (unless approved by the manufacturer) should
be avoided as these might not comply with FCC RF exposure
guidelines.
SAR Tests & Measurement
The SAR (“Specific Absorption Rate”) tests are performed in positions and
locations (eg., at the ear) as required by the FCC for each model. The SAR
value for this handset when tested for use at ear is 0.054 mW/kg.
Any questions regarding this compliance information statement should be
directed to:
Please contact the Punkt. point of sale nearest you, or contact us via the
form available on the Punkt. web site, at www.punktgroup.com.
31
www.punktgroup.com
info@punktgroup.com
Tel +41 91 924 9003
Fax +41 91 924 9004
Punkt. Tronics AG
Via Losanna 4
CH-6900 Lugano
Switzerland
Punkt.® is a registered trademark of Punkt. Tronics AG.
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising