Brodit | 848686 | Datasheet | Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

Brodit Passive Holder,Tilt Swivel
28 april, 2013, www.brodit.se, © 2013 Brodit AB
Produkt 848686
848686 Passiv hållare med kulled
Med din handdator i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållare till handdatorer
är monterade på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta
handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till handdatorn när den
sitter i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320288486864
Artikel nr 848686 passar till:
Acer n300
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan. Skruva tillbaka hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising