DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser

DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser
 DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser NL ENG F ES DK GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE MANEJO BRUGSANVISNINGEN FØR BRUGEN EC‐DECLARATION OF CONFORMITY (CE) 03
10
16
23
30
36
NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 3 NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID 03
2. MACHINEGEGEVENS 03
3. MONTAGEINSTRUCTIES 04
4. BEDIENINGSINSTRUCTIES 05
5. SERVICE & ONDERHOUD 06
6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
07
7. GARANTIE 09
RoHs Carat steunt de inspanningen van de Europese Unie om schadelijke chemische producten uit de elektronica van de consument te verwijderen. Overeenstemmend met Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke substanties in elektrisch en elektronisch materiaal (RoHS), zal Carat volledig conforme producten aanbieden in alle regio’s waar de richtlijn door de termijn van 1 juli 2006 wordt opgelegd. 1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID Lees voor het gebruik van deze machine de bedienings‐ en veiligheidsvoorschriften. Voor uw veiligheid dient u deze voorschriften nauwkeurig op te volgen. Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het gebruik van dit verwisselbaar uitrustingsstuk in combinatie met een elektrische gereedschap. 2. MACHINE GEGEVENS Technische gegevens Type DC‐125 DC‐230 ‐1
Toelaatbaar onbelast toerental 11.000 6.600 min
Maximale diameter Ø 125 Ø 230 mm
Laserklasse 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Gewicht (zonder machine) 1,0
2,0 kg
Toepasbare slijpmachines DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Toepasbare slijpmachines DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 In verband met ononderbroken productontwikkeling en technische verbeteringen behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Doeleinden van gebruik Dit verwisselbare uitrustingsstuk is ontwikkeld om gemonteerd te worden op verschillende slijpmachines, zie hiervoor het gedeelte “Technische Gegevens”. Het samengestelde elektrische gereedschap is bestemd (in combinatie met een zuiger van stofklasse M) voor het doorslijpen van overwegend minerale materialen zoals gewapend beton, metselwerk en bestrating, zonder gebruik van water. Stroomvoorziening Neem de gebruiksaanwijzing van de slijpmachine in acht. De slijpmachine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de typeplaat. Stofafzuiging Het stof dat bij het werken (het slijpen van mineralen), vrijkomt is schadelijk voor de gezondheid. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten aan de luchtwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.  Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken, gebruikt u een zuiger van stofklasse M geschikt voor mineraalstof in combinatie met dit elektrische gereedschap.  Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.  Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse FFP2 te dragen. Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht. Neem de volgende aanwijzingen in acht om de tijdens de werkzaamheden optredende stofemissies te verminderen.  Gebruik uitsluitend door Carat geadviseerde combinaties van slijpmachine met gemonteerde bescherm‐ en afzuigkap en zuiger van stofklasse M. Andere combinaties kunnen leiden tot een slechtere opname en afscheiding van stof.  Neem de gebruiksaanwijzing van de zuiger voor het onderhoud en de reiniging van de zuiger inclusief de filters in acht. Maak de stofverzamelreservoirs onmiddellijk leeg wanneer deze vol zijn. Reinig de filters van de zuiger regelmatig en zet de filters altijd volledig in de zuiger.  Gebruik alleen de door Carat voorziene afzuigslangen. Manipuleer de afzuigslang niet. Als er brokken steen in de afzuigslang terechtkomen, dient u de werkzaamheden te onderbreken en de afzuigslang onmiddellijk te reinigen. Voorkom knikken van de afzuigslang.  Gebruik de slijpmachine uitsluitend volgens de voorschriften.  Gebruik alleen niet‐beschadigde en scherpe diamantslijpschijven. Een duidelijk minder wordende werksnelheid is een teken van versleten diamantslijpschijven.  Neem de algemene eisen aan werkplekken op bouwplaatsen in acht.  Zorg voor een goede ventilatie.  Zorg ervoor dat er geen obstakels in de werkomgeving zijn. Bij lange sleuven moet de zuiger zonder belemmeringen kunnen worden meegevoerd respectievelijk op tijd worden meegevoerd.  Draag een gehoorbescherming, stofbril, stofmasker en indien nodig handschoenen. Gebruik als stofmasker minstens een deeltjesfilterend halfgezichtsmasker van klasse FFP 2.  Gebruik voor het schoonmaken van de werkomgeving een geschikte zuiger. Wervel neergedaald stof niet op door te vegen. Geluidsniveau Raadpleeg de handleiding van de slijpmachine, waarop het verwisselbare uitrustingsstuk is gemonteerd, voor het geluidsdrukniveau en het geluidsvermogenniveau. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 5 Monteren van de diamantslijpschijf Voor het wisselen van de diamantslijpschijf moet de bescherm‐ en afzuigkap opengeklapt worden. Plaats het elektrische gereedschap op een vaste ondergrond.  Reinig de opnameflens, afstandsring en spanmoer.  Plaats de opnameflens (B) op de uitgaande as (A) van het elektrische gereedschap. De opnameflens moet zo op de uitgaande as gemonteerd worden dat de verdraaibeveiliging (twee vlakke kanten) over de vlakke kanten van de uitgaande as valt.  Plaats de afstandsring (C; 5,2mm) op de uitgaande as van het elektrische gereedschap, zorg er voor dat de centreerkraag aan de buitenzijde ligt. Indien wenselijk, omdat de diamantslijpschijf te dicht tegen de bescherm‐ en afzuigkap ligt, kan ook de afstandsring van 7,2mm gemonteerd worden. Let er bij de montage van de diamantslijpschijf op dat de draairichtingspijl op de diamantslijpschijf en de draairichting van het elektrische gereedschap (zie draairichtingspijl op de voorzijde van de machine) overeenkomen.  Plaats de diamantslijpschijf (D) op de afstandsring.  Druk op de blokkeerknop [14] voor de uitgaande as om deze vast te zetten. Schroef de spanmoer (E) op de as en draai deze met de nokkensleutel [18] vast. Zorg ervoor dat de kraag van de spanmoer aan de buitenzijde ligt.  Klap de binnenafscherming [5] in en plaats het deksel op de bescherm‐ en afzuigkap.  Draai de dieptevergrendeling (in een willekeurige stand) vast.  Draai de drie schroefbouten met behulp van een schroevendraaier in de bescherm‐ en afzuigkap vast. Controleer na de montage van de diamantslijpschijf en vóór het inschakelen van het elektrische gereedschap of de diamantslijpschijf correct is gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat de diamantslijpschijf de bescherm‐ en afzuigkap of andere delen niet raakt. Demonteren van de diamantslijpschijf Voor het wisselen van de diamantslijpschijf moet de bescherm‐ en afzuigkap opengeklapt worden. Plaats het elektrische gereedschap op een vaste ondergrond. Pak de diamantslijpschijf niet vast voordat deze is afgekoeld! Deze wordt tijdens de werkzaamheden zeer heet. Druk de blokkeerknop nooit in terwijl de uitgaande as nog draait. Hierdoor kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.  Draai de drie boutschroeven die het deksel [7] van de bescherm‐ en afzuigkap [3] afsluiten met behulp van een schroevendraaier los.  Draai vervolgens de dieptevergrendeling [6] los.  Verwijder het deksel [7] van de bescherm‐ en afzuigkap.  Klap de binnenafscherming [5] open.  Druk op de blokkeerknop [15] voor de uitgaande as om deze vast te zetten. Schroef met behulp van de nokkensleutel [19] de spanmoer [8] los en draai deze van de uitgaande as [12].  Verwijder de diamantslijpschijf, afstandsring en opnameflens van de uitgaande as. 4. GEBRUIKSINSTRUCTIES Controleer altijd of de schakelaar [16] naar behoren werkt en naar de 0‐positie (UIT) terugkeert wanneer u het achterste gedeelte van de schakelaar neerdrukt, voordat u het elektrische gereedschap op een stopcontact aansluit. Slijpdiepte vooraf instellen Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap!  Draai de dieptevergrendeling los, de binnenafscherming kan nu vrij bewegen binnen zijn bereik.  Klap de binnenafscherming zover open dat de diamantslijpschijf het aantal gewenste millimeters (x) uit de bescherm‐ en afzuigkap steekt.  Draai de dieptevergrendeling vast. De schaalverdeling op het deksel van de bescherm‐ en afzuigkap is indicatief en is daarom niet voorzien van een maatverdeling. De slijtage van de diamantsegmenten heeft invloed op de te behalen slijpdiepte. Het gebruik Sluit de machine aan op een stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de spanningsaanduiding op de typeplaat. Sluit de stofafzuiginstallatie aan en schakel deze in. Raadpleeg de handleiding van de slijpmachine voor instructies over het in‐ en uitschakelen van het elektrische gereedschap. Controleer de diamantslijpschijf vóór het gebruik. De diamantslijpschijf moet juist gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat de diamantslijpschijf minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, niet‐ronde of trillende diamantslijpschijf. Beschadigde diamantslijpschijven kunnen barsten of letsel veroorzaken. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 7  Schroef de dop op de lasereenheid vast.  Monteer de lasereenheid terug in de bescherm‐ en afzuigkap.  Schroef de knop voor het richten van de laser terug in de bescherm‐ en afzuigkap.  Monteer het deksel van de bescherm‐ en afzuigkap, let er hierbij op de binnenafscherming naar binnen is geklapt.  Draai de dieptevergrendeling vast.  Draai de drie boutschroeven met behulp van een schroevendraaier in de bescherm‐ en afzuigkap vast.  Stel de laser af, zie hiervoor het gedeelte “Afstellen van de laser”. 6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolgen hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 1) Werkomgeving a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden. b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. 2) Elektrische veiligheid a) De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. c) Houd elektrische gereedschappen uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrisch gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok. f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok. 3) Veiligheid van personen a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden. b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico van verwondingen. c) Voorkom per ongeluk inschakelen. controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden. d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. e) Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen. g) Wanneer stofafzuigings‐ of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan het gevaar door stof verminderen. 4) Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in‐ of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c) Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap. d) Bewaar niet‐gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. e) Verzorg het elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 9 e) Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke inzetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het verlies van de controle over het elektrische gereedschap. f) Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de gevoeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mogelijkheid van een terugslag of breuk van het slijptoebehoren. g) Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaamheden onderbreekt, schakelt u het elektrische gereedschap uit en houdt u het rustig tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende doorslijpschijf uit de groef te trekken. Anders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van het vastklemmen vast en maak deze ongedaan. h) Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voordat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken. i) Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de rand. j) Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen van gas‐ of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken. EXTRA WAARSCHUWINGEN a) Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom‐, gas‐ of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie‐ of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. b) Gebruik voor het bewerken van steen een stofafzuiging. De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zuigen van steenstof. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het gevaar door stof. c) Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid. d) Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. e) Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde kabel. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok. 7. GARANTIE Voor de DustCatch 125 Laser en DustCatch 230 Laser geldt een garantieperiode van 12 maanden welke ingaat op het moment van levering. Garantieaanspraken dienen te worden aangetoond door middel van overlegging van de aankoopfactuur. De garantie omvat het herstellen van opgetreden gebreken, welke terug te voeren zijn op materiaal‐ en/of fabricagefouten. Niet onder de garantie vallen:  Gebreken of schaden, opgetreden door foutief gebruik of aansluiten.  Overbelasting van de machine.  Wanneer slecht of foutief onderhoud is gepleegd.  De informatie uit de handleiding niet is goed is opgevolgd.  De machine gebruikt is door onbevoegden.  De machine is gebruikt voor niet geschikte doeleinden.  De machine gerepareerd is met niet‐originele onderdelen.  Indien de machinecodering is aangetast of verwijderd.  Indien door brand, vocht en/of transportschade gebreken zijn ontstaan. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com ENGLISCH – ORIGINAL INSTRUCTIONS | 11 The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period. An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times the tool is switched off or when it is running but not actually operating. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Laser The interchangeable equipment is suited with a laser. When switched on the laser projects a red line on the surface to be grinded. The visibility of the laser can be increased by wearing special ‘laser’ goggles, contact your Carat dealer for information. Don’t stare into the beam! Laser class 2 < 1 mW, 635‐370 nm Environment Do not use this power tool in a dangerous environment. Do not use it in an wet or clamp environment, such as rain. The working area must be dry. Mind (when working on floors, walls or sealing’s) concealed electric lines, gas and water pipes. Check your working area, e.g. with a metal detector. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Main Parts Composed Power Tool The main parts are numbered identical to the graphics of the composed power tool at page 2 of this manual. 1. Assembly flanges (5 pair) 2. Screws (Assembly flanges, 2 pieces) 3. Guard and extraction hood 4. Screws (Guard and extraction hood, 4 pieces) 5. Inner guard 6. Depth locking 7. Cover 8. Clamping nut [*] 9. Diamond grinding wheel [*] 10. Spacer 11. Mounting flange [*] 12. Grinder spindle [*] 13. Vacuum connection 14. Vacuum hose 15. Spindle lock button [*] 16. ON/OFF‐switch [*] 17. Auxiliary handle [*] 18. Laser 19. Two‐pin spanner for clamping nut [*] [*] Isn’t a part of the DustCatch guard and extraction hood. 3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS Pull the mains plug of the power tool from the socket, before any work on the machine itself! It’s recommended to wear worker’s gloves while assembling or changing the diamond grinding wheel. Diamond grinding wheels become very hot due operating. Don’t touch them until they have cooled down. Diamond grinding wheel This composed power tool is not intended to be used in combination with other tools than diamond grinding wheels. The guard doesn’t supply suitable protection for tools other than diamond grinding wheels. The arbor of the diamond grinding wheel must fit the mounting flange. Do not increase the arbor of the diamond grinding wheel. Do not use reducers or adapters. The permissible speed (rpm) of the diamond grinding wheel used must be at least the speed stated on the nameplate of the used grinder. Always select a diamond grinding wheel suitable for the specific material to be grinded. We advise diamond grinding wheels from Carat. Observe the manual of the grinding wheel. Make sure the diamond grinding wheel is rotating in the correct direction. Verify the direction of the arrow on the diamond grinding wheel is corresponding the direction of the arrow on the power tool. Mounting the interchangeable equipment The guard and extraction hood comes with 5 pair assembly flanges and is suitable to be mounted on several grinders, see section “Technical Data”. Never use assembly flanges which are not suitable for the selected grinder. On each pair of assembly flanges is stated for which grinder they are suitable. At the first part the brand and a unique number are engraved, on the second part only the unique number is engraved.  Remove the original guard, mounted on the power tool. Observe the operating instructions of the grinder, where the interchangeable equipment will be mounted on.  Remove the clamping nut [8] and the mounting flange [11] from the power tool where this interchangeable equipment will be mounted on.  Clamp the two parts [1] of one pair assembly flanges around the flange of the grinder. If necessary (not for a Metabo grinder) tighten the two screws [2], as illustrated on page 2, figure A. Mind that the assembly flanges fit on way, the engraved text must point outwards.  Loosen the three cylindrical screws which mount the cover [7] on the guard and extraction hood [3] with the aid of a screwdriver.  Loosen the depth locking [6].  Remove the cover from the guard and extraction hood.  Mount the guard and extraction hood on the assembly flanges en tighten the four screws [4], illustrated on page 2, figure A.  Mount the auxiliary handle [17] supplied with the grinder, parallel to the diamond grinding wheel, as illustrated. Mounting the diamond grinding wheel To change the diamond grinding wheel the guard and extraction hood must be swiveled out. Place the power tool on a firm surface.  Clean the mounting flange, spacer and clamping nut. ENGLISCH – ORIGINAL INSTRUCTIONS | 13  Vertical slots can easily be grinded by pulling the power tool from top to bottom.  At the ending of the grinding procedure swivel the grinding unit out of the material, when the power tool is still running.  Switch the power tool off.  Switch off the laser. Do not slow down the freewheeling diamond grinding wheel applying sideward pressure. The diamond grinding wheel may become very hot while operating. Don’t touch the diamond grinding wheel before it cooled down. Curved cuts are not possible, the diamond grinding wheel will jam in the material. For grinding especially hard material, e.g. concrete with high pebble content, the diamond grinding wheel can overheat and get damaged. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond grinding wheel. When this occurs interrupt the grinding process and allow the diamond grinding wheel to cool down. Run the power tool for a short time at no‐load speed. Working advice  Do not strain the power tool so heavily that it comes to a standstill.  Firmly support the work piece, secured against sliding, e.g. with clamping devices.  The power tool may only be used for grinding without the use of water.  Noticeable decreasing work progress and circular sparking indicates the diamond grinding wheel has become dull. Briefly grinding a abrasive material (e.g. lime‐sand brick) can sharpen the wheel again. 5. SERVICE & MAINTENANCE Pull the mains plug of the power tool from the socket, before any work on the machine itself. For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean. Dismount and clean the diamond grinding wheel, spacer and flanges after finishing. Clean the guard and extraction hood. Observe the operating instructions of the grinder for supplementary service and maintenance activities. Adjusting the laser The laser must be adjusted to the used grinder. Furthermore it can occur the laser isn’t in line with the diamond grinding wheel any more. Follow the steps below to adjust the laser:  Loosen the knob (A) two revolutions.  Align the laser by first shifting grip surface (B) and subsequently twist it in its housing.  Tighten the knob (A). Replace the batteries The laser is powered by batteries. If the laser doesn’t light up when it’s switched on, this may be caused by empty batteries. Follow the steps below to replace the batteries. Verify the laser is switched off.  Loosen the three cylindrical screws which mount the cover [7] on the guard and extraction hood with the aid of a screwdriver.  Loosen the depth locking [6].  Remove the cover from the guard and extraction hood.  Loosen the knob (A), used to adjust the laser.  Remove the laser unit (B) from the guard and extraction hood.  Loosen the cap (C) at the back of the laser unit.  Replace the three empty batteries (D) with three new batteries of the same type; LR44. Make sure the positive pole of the batteries are pointing the cap. Do not dispose of empty batteries in household waste. Hand them in at an environmentally compatible recycling facility.  Tighten the cap on the laser unit.  Assemble the laser unit in the guard and extraction hood.  Screw the knob, used to adjust the laser, in the guard and extraction hood.  Mount the cover on the guard and extraction hood, mind the inner guard is swiveled in.  Tighten the depth locking.  Tighten the three cylindrical screws in the guard and extraction hood with the aid of a screwdriver.  Adjust the laser, see section “Adjusting the laser”. 6. SAFETY WARNINGS GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains‐operated (corded) power tool or battery‐operated (cordless) power tool. 1) Work area safety a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents. b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control. 2) Electrical safety a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. ENGLISCH – ORIGINAL INSTRUCTIONS | 15 n) Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body. o) Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards. p) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials. q) Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock. KICKBACK AND RELATED WARNINGS Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory’s rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below. a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start‐up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken. b) Never place your hand near the rotating accessory. The accessory may kickback over your hand. c) Do not position your body in the area where the power tool will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in the direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging. d) Use special care when working corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback. e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control over the power tool. f) Do not “jam” the cut‐off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage. g) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut‐off wheel from the cut while the wheel is in motion, otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding. h) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece. i) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel. j) Use extra caution when making a “pocket cut” into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback. ADDITIONAL SAFETY WARNINGS a) Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock. b) When working stone, use dust extraction. The vacuum cleaner must be approved for the extraction of stone dust. Using this equipment reduces dust‐related hazards. c) When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure with both hands. d) Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand. e) Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working. Damaged cables increase the risk of an electric shock. 7. GUARANTEE The guarantee period for the DustCatch 125 Laser and DustCatch 230 Laser is 12 months, starting at the moment of delivery. Guarantee claims have to be proved by showing the invoice of purchase. The guarantee contains repairing the occurred lacks; which can be leaded back to material and/or manufacturing failures. Not covered by the guarantee:  Lacks or damages, which occurred by misuse or incorrect connecting.  Power tool overload.  By bad or wrong maintenance.  When the given instructions aren’t followed correctly.  The power tool is used by unauthorized persons.  The power tool is used for unsuitable purposes.  The power tool is repaired with non‐original spare parts.  The machine code is affected or removed.  Lacks by fire, moist and/or transport damage. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda The Netherlands T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE | 17 Vibration Observer les instructions de la meuleuse relatives aux emissions de vibration. L’amplitude d’oscillation représente les utilisations principales de l’outil électroportatif. Si l’outil électroportatif est cependant utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, l’amplitude d’oscillation peut être différente. Ceci peut augmenter considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail. Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels l’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail. Laser L’équipement interchangeable est livré avec un laser. Allumé, le laser projette un trait rouge sur la surface a tronçonner. La visibilité du laser peut être augmentée en portant des lunettes spéciales ‘’laser’’.Contacter le distributeur Carat pour plus d’information. Ne fixez pas le rayon laser! Laser class 2 < 1 mW, 635‐370 nm Environnement Ne pas utiliser cette machine dans un environnement dangereux. Ne pas l’utiliser dans un environnement humide tel que la pluie. Faire attention (pour le travail sur les murs et planchers) aux fils électriques, gas ,eau et tuyaux. Contrôler votre espace de travail avec par exemple un détecteur de métaux. Ne pas suivre ces instructions peut occasionner un choc électrique, feu et/ou préjudices sérieux. Pièces principales Les principales pièces sont numérotées comme identique au schéma de la machine de la page 2 de ce manuel. 1. Bagues d’assemblages (5 paires) 2. Ecrous (2 pièces) 3. Hotte d’aspiration 4. Ecrous (hotte d’aspiration, 4 pièces) 5. Corps intérieur 6. Blocage de profondeur 7. Couvercle 8. Ecrou de blocage [*] 9. Disque diamant [*] 10. Entretoise 11. Ecrou de montage [*] 12. Arbre [*] 13. connexion d’aspiration 14. Tuyau d’aspiration 15. Bouton de blocage d’arbre [*] 16. Interrupteur marche/arrêt [*] 17. Poignée auxiliaire [*] 18. Laser 19. Clef 2 tétons pour blocage d’écrou de serrage [*] [*] Ne fait pas partie des DustCatch. 3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE Retirer les principaux branchement de la machine du mur, avant tout travail avec la machine. Il est recommandé de porter des gants lors du montage ou le changement du disque diamante. A cause de l’utilisation , les disques diamante deviennent chauds. Ne pas les toucher avant leur refroidissement. Disque diamante Cette machine compose n’ est pas conçue pour être utilisée avec un autre outil qu’un disque diamante. Le carter ne fournit pas assez de protection pour des outils autres que le disque diamante. L’alésage du disque diamante doit s’assembler dans la bague de montage. Ne pas augmenter l’alésage du disque diamante. Ne pas utiliser de bagues de réduction. La vitesse optimale (rpm) du disque diamante utilisé ne doit pas être supérieure à celle indiquée sur la plaque de la machine. Toujours sélectionner un disque diamant compatible avec le matériau a tronçonner. Nous vous recommandons les disques diamant Carat. Observer le manuel des disques. S’assurer du bon sens de rotation du disque. Vérifier que le sens de la flèche du disque diamant correspond a celle indiqué sur la machine. Montage de l’équipement interchangeable Le DustCatch est fourni avec 5 jeux de bagues de montage et peut être monté sur plusieurs meuleuses différentes. Voir paragraphe ”Fiche technique“. Ne jamais utiliser des bagues de montage qui ne sont pas compatible sur des meuleuses sélectionnées. Sur chaque pair de bagues d’assemblage est indiqué sur quelle machine elles sont destinées. Sur la première face ,la marque et un numéro unique sont gravés, sur la seconde face seulement un numéro unique est gravé.  Enlever le carter original, monté sur la machine. Observer les instructions de la machine sur laquelle l’équipement doit être monté.  Enlever l’écrou de serrage [8] et la bague d’assemblage [11] de la machine sur laquelle l’équipement doit être monté.  bloquer les 2 parties [1] en une bague d’assemblage autour de la bague de la meuleuse. Si nécessaire (pas pour une meuleuse Metabo) serrer les 2 écrous [2] comme illustré en page 2, figure A.  Desserrer les 3 écrous cylindriques qui assemblent le couvercle [7] sur le corps de la hotte d’extraction, a l’aide d’une clé.  Desserrer le blocage de profondeur [6].  Enlever le couvercle du corps de la hotte d’extraction.  Monter le corps de la hotte d’extraction sur les bagues de montage et serrer les 4 écrous [4], illustrés en page 2, figure A.  Monter la poignée auxiliaire [17] fournie avec la meuleuse, parallèlement au disque diamant, comme illustré. Montage du disque diamante Pour changer le disque diamante le corps de la hotte d’aspiration doit être pivoté. Placer la machine sur une surface solide. FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE | 19  Déplacer la machine en appliquant une légère pression.  Les rainures verticales peuvent facilement être faite en tirant la machine de haut en bas.  A la fin du tronçonnage retirer la machine pendant qu’elle tourne encore.  Fermer la machine.  Fermer le laser. Ne pas ralentir le disque tournant en appliquant une pression sur la pièce. Le disque diamante peut devenir très chaud pendant l’opération. Ne pas toucher le disque diamant avant son refroidissement. Les coupes incurves ne sont pas possible, le disque diamante se bloquera dans le matériau. Pour la coupe dans un matériau très dur, par exemple béton avec des galets, le disque diamante peut surchauffer et occasionner des dommages. C’est très visible par les étincelles émises. Quand cela se produit, interrompre l’opération pour permettre au disque diamant de refroidir. Laisser tourner la machine sans charge pendant un bref instant. Conseils d’utilisation  Ne pas surcharger trop lourdement la machine de risque d’immobilisation.  Maintenir fermement la pièce de travail, la sécurisée contre la glissade ,par exemple par des pinces.  La machine s’utilise sans eau.  Une baisse de rendement notable et des étincelles indiquent que le disque diamante est devenu encrassé. Couper brièvement dans une Pierre abrasive (brique réfractaire pour réaffûter le disque diamant. 5. SERVICE & MAINTENANCE Retirer de la prise ,les principaux branchements de la machine avant tout travail sur la machine elle‐même. Tenez toujours propres l’outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr. Démonter et nettoyer le disque diamante, l’entretoise et les flasques après le travail fini. Nettoyer le carter de la hotte d’aspiration. Observer les instructions d’opérations de la meuleuse pour le service supplémentaires et la maintenance. Réglage du laser Le laser doit être réglé pour être utilise sur la machine. Par ailleurs il se peut que le laser ne soit pas en ligne avec le disque diamant. Suivre les étapes suivantes pour regler le laser.  Desserrer la molette (A) de 2 tours.  Aligner le laser d’abord en changeant la prise de surface (B) et deuxièmement le tourner dans son logement.  Serrer la molette (A). Remplacement des batteries Le laser fonctionne a l’aide de batteries. Si le laser ne s’ allume pas lorsqu’il est en marche, les batteries peuvent être vides. Suivre les instructions suivantes pour remplacer les batteries. Vérifier que le laser est fermé.  Desserrer les 3 vis cylindriques qui ferment le capot [7] a l’aide d’un tournevis.  Desserrer le blocage de profondeur [6].  Retirer le capot.  Desserrer la molette (A) utilisée pour ajuster le laser.  Enlever l’unité du laser (B).  Desserrer le capuchon (C) a l’arrière de l’unité du laser.  Remplacer les 3 batteries vides (D) par le même type ; LR44. S’assurer que le pole positif pointe vers le capuchon. Ne pas mettre les batteries vides dans une poubelle ménagère. Les amener dans un endroit compatible avec le recyclage.  Serrer la capuchon de l’unité de laser.  Assembler l’unité de laser sur le capot.  Visser la molette utilisée pour régler le laser.  Monter le capot.  Serrer le blocage de profondeur.  Serrer les 3 vis cylindrique a l’aide d’un tournevis.  Ajuster le laser, voir paragraphe “réglage du laser“. FRANÇAIS – TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE | 21 fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat. d) Les meules à tronçonner diamantées ne doivent être utilisées que pour les applications recommandées. P. ex. : ne pas meuler avec le côté de la meule à tronçonner. Les meules à tronçonner sont destinées au meulage périphérique. L’application de forces latérales à ces meules peut les briser en éclats. e) Toujours utiliser des flasques de meule non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour la meule à tronçonner que vous avez choisie. Des flasques de meule appropriés supportent la meule à tronçonner réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule à tronçonner. f) Le diamètre extérieur et l’épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique. Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée. g) La taille du mandrin des meules à tronçonner, flasques ou tout autre accessoire doit s’adapter correctement à l’arbre de l’outil électrique. Les accessoires avec alésages centraux ne correspondant pas aux éléments de montage de l’outil électrique seront en déséquilibre, vibreront excessivement, et pourront provoquer une perte de contrôle. h) Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque utilisation examiner les accessoires pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures. Si l’outil électrique ou l’accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après avoir contrôlé et monté l’accessoire, se tenir soi‐même ainsi que les personnes se trouvant à proximité à distance du niveau de l’accessoire en rotation et laisser tourner l’outil électrique à la vitesse maximale pendant une minute. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d’essai. i) Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l’application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d’arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d’arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L’exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l’audition. j) Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d’un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d’opération. k) Tenir l’outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l’accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble. Le contact de l’accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l’outil électrique et provoquer un choc électrique sur l’opérateur. l) Placer le câble éloigné de l’accessoire de rotation. Si vous perdez le contrôle, le câble peut être coupé ou subir un accroc et votre main ou votre bras peut être tiré dans l’accessoire de rotation. m) Ne jamais reposer l’outil électrique avant que l’accessoire n’ait atteint un arrêt complet. L’accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l’outil électrique hors de votre contrôle. n) Ne pas faire fonctionner l’outil électrique en le portant sur le côté. Un contact accidentel avec l’accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l’accessoire sur vous. o) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de l’outil électrique. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques. p) Ne pas faire fonctionner l’outil électrique à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux. q) Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides. L’utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique. REBONDS ET MISES EN GARDE CORRESPONDANTES Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l’accrochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui, d’une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l’accrochage provoque un blocage rapide de l’accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l’outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l’accessoire au point du grippage. Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l’expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l’opérateur ou encore en s’en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions. Le rebond résulte d’un mauvais usage de l’outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci‐dessous. a) Maintenir fermement l’outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démarrage. L’opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s’imposent sont prises. b) Ne jamais placer votre main à proximité de l’accessoire en rotation. L’accessoire peut effectuer un rebond sur votre main. c) Ne pas vous placer dans la zone où l’outil électrique se déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse l’outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d’accrochage. d) Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Eviter les rebondissements et les accrochages de l’accessoire. Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l’accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond. e) Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois, de chaîne coupante ni de lame de scie dentée. De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle. f) Ne pas « coincer » la meule à tronçonner ou ne pas appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécuter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de la meule. g) Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est interrompue pour une raison quelconque, mettre l’outil électrique hors tension et tenir l’outil électrique immobile jusqu’à ce que la meule soit à l’arrêt complet. Ne jamais tenter d’enlever la meule à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le rebond peut se produire. Rechercher et prendre des mesures correctives afin d’empêcher que la meule ne se grippe. h) Ne pas reprendre l’opération de coupe dans la pièce à usiner. Laisser la meule atteindre sa pleine vitesse et rentrer avec précaution dans le tronçon. La meule peut se coincer, venir chevaucher la pièce à usiner ou effectuer un rebond si l’on fait redémarrer l’outil électrique dans la pièce à usiner. i) Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de la meule. Les grandes pièces à usiner ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule. j) Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds. ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 23 ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL INDICE 1. SEGURIDAD PERSONAL 23
2. DATOS DE LA MÁQUINA 23
3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 24
4. INSTRUCCIONES DE USO 25
5. SERVICIO Y MANTENIMIENTO 26
6. ADVERTENCIAS DE PELIGRO 27
7. GARANTÍA 29
RoHs Carat apoya los esfuerzos de la Unión Europea para remover productos químicos nosivos de los bienes electrónicos para consumidores. En conformidad con la Iniciativa 2002/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea con respecto a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en el equipo eléctrico y electrónico (RoHS por sus siglas en Ingles restriction of the use of certain hazardous substances), Carat proporcionará productos completamente adherentes a la norma en todas las regiones donde la iniciativa entrará en vigor al vencimiento del plazo del 1º de Julio 2006. 1. SEGURIDAD PERSONAL Lea las instrucciones de uso y seguridad antes de usar la máquina. Siga estrictamente las instrucciones por su propia seguridad. Lea las instrucciones de uso y seguridad antes de usar la máquina. Siga estrictamente las instrucciones por su propia seguridad. 2. DATOS DE LA MÁQUINA Datos técnicos Modelo DC‐125 DC‐230 ‐1
Velocidad sin carga 11.000 6.600 min
Diámetro disco Ø 125 Ø 230 mm
Clase Láser 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Peso (sin máquina) 1,0
2,0 kg
Amoladoras compatibles DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Amoladoras compatibles DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 Debido al continuo programa de desarrollo y mejoras técnicas de nuestros productos, las especificaciones adjuntas pueden cambiarse sin previo aviso. Uso previsto Este equipo intercambiable está diseñado para montarse en distintas amoladoras, ver sección “Datos técnicos”. La herramienta compuesta, junto con un aspirador de categoría M, está preparada para cortar materiales minerales como hormigón armado, ladrillo, carreteras, sin usar agua. Alimentación Observe las instrucciones de uso de la amoladora. La máquina debe conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características. Aspiración de polvo El polvo generado durante el proceso (pulido de minerales) puede ser dañino para la salud. Tocar o respirar el polvo puede causar reacciones alérgicas y/o producir infecciones respiratorias del usuario o de los presentes.  Para alcanzar un alto grado de aspiración de polvo, utilice un aspirador de clase M junto con esta herramienta.  Proporcione una buena ventilación al lugar de trabajo.  Se recomienda usar una mascarilla de la clase FFP2. Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar. Observe las siguientes indicaciones para reducir la emisión de polvo al trabajar.  Use solamente combinaciones de discos de diamante, con la carcasa de protección y extracción montada así como aspiradores de categoría M, recomendados por Carat. Otras combinaciones pueden llevar a una escasa separación y eliminación del polvo.  Observe las indicaciones en las instrucciones de manejo del aspirador referentes al mantenimiento y limpieza del mismo y de los filtros. Vacíe inmediatamente un depósito de polvo lleno. Limpie con regularidad los filtros del aspirador e insértelos siempre completamente en el aspirador.  Únicamente utilice las mangueras de aspiración previstas por Carat. No modifique la manguera de aspiración. Si alcanzan a penetrar trozos de material en la manguera de aspiración, interrumpa inmediatamente su trabajo, y limpie la manguera de aspiración. Preste atención a no doblar la manguera de aspiración.  Utilice la máquina únicamente para el uso que ha sido diseñada.  Use discos en perfecto estado. La disminución del progreso de trabajo se debe al uso de discos desgastados.  Observe las exigencias generales para puestos de trabajo en las obras.  Ventile bien el área de trabajo.  Compruebe que el área de trabajo está libre de obstáculos. Para cortes más largos, el aspirador debe poder moverse libremente y en el momento adecuado.  Colóquese unos protectores auditivos, gafas de protección, mascarilla antipolvo y, si fuese necesario, unos guantes. Como mascarilla antipolvo emplee al menos una semimáscara filtradora de partículas de la clase FFP 2.  Para la limpieza del puesto de trabajo utilice un aspirador apropiado. No barra el polvo, ya que haría que se levante. Nivel de ruido Observe las instrucciones de uso de la amoladora, donde se monta el equipo intercambiable, para el nivel de presión y el nivel de potencia del sonido. ¡COLOCARSE UN PROTECTOR DE OÍDOS! ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 25  Limpie la arandela de montaje, separador y tuerca de sujeción.  Coloque la arandela de montaje (B) sobre el eje de la amoladora (A). La arandela debe montarse de tal forma que la superficie plana corresponda con la superficie plana del husillo de la amoladora.  Monte el separador (C; 5,2mm) sobre el husillo de la amoladora, asegurándose de que el centro‐buje apunta hacia fuera. Si se desea, porque el disco de diamante está demasiado cercano a la carcasa de protección y extracción, puede montarse el separador de 7,2 mm. Compruebe que el disco gira en la dirección correcta. Verifique que la dirección de la flecha marcada en el disco coincide con la dirección de la flecha marcada en la máquina.  Monte el disco de diamante (D) sobre el separador.  Presione el botón de bloqueo del husillo [14]. Rosque la tuerca de sujeción (E) sobre el husillo y apriete con la llave de 2 pernos [18]. Compruebe que el centro‐buje de la tuerca de sujeción apunte hacia fuera.  Cierre la carcasa interior [5] y coloque la tapa sobre la carcasa de protección y extracción.  Apriete el bloqueo de profundidad (en una posición al azar).  Apriete los tres tornillos cilíndricos de la tapa con un destornillador. Después de montar el disco de diamante y antes de encender, compruebe que está bien montado, que gira libremente y que no roza con la carcasa u otras partes. Desmontaje del disco de diamante Para cambiar el disco de diamante la carcasa de protección y extracción debe girarse sobre su eje hacia fuera. Coloque la máquina sobre una superficie firme. No toque el disco antes de que se enfríe! El disco de diamante se caliienta mucho durante el trabajo. Nunca presione el botón de bloqueo mientras el eje siga girando! De otra manera la máquina puede dañarse.  Afloje los tres tornillos cilíndricos que montan la tapa [7] sobre la carcasa de protección y extracción [3] con la ayuda de un destornillador.  Afloje el bloqueo de profundidad [6].  Quite la tapa [7] de la carcasa de protección y extracción.  Deslice la carcasa interior [5] para abrir.  Presiones el botón de bloqueo del husillo [15]. Afloje la tuerca de sujeción [8] con la llave de 2 pernos [19] y desmóntela del husillo [12].  Retire el disco de diamante, separador y arandelas de montaje del husillo de la amoladora. 4. INSTRUCCIONES DE USO Compruebe que el interruptor [16] funciona correctamente y que regresa a la posición 0 al presionarlo, antes de enchufar la máquina. Fije la profundidad de corte Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier trabajo sobre ella!  Afloje el bloque de profundidad, de manera que la carcasa interior pueda moverse.  Gire sobre el eje de la carcasa interna hasta que el disco asome los milímetros requeridos (x) de la carcasa de protección y extracción.  Apriete el bloqueo de profundidad. La escala graduada sobre la carcasa de protección y extracción es indicativa por lo tanto no prevista de calibración. Cuando los segmentos están gastados influye a la profundidad de corte. Uso Conecte la máquina a un enchufe con la misma potencia que la indicada en la placa de características. Conecte y encienda el aspirador de polvo. Observe las instrucciones de uso de la amoladora para encenderla y apagarla. Compruebe el disco antes de usarlo. Debe montarse de manera correcta y girar libremente. Realice una prueba de funcionamiento sin carga al menos durante un minuto. No use discos dañados, doblados o que vibren. Los discos en mal estado pueden causar lesiones. ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 27 6. ADVERTENCIAS DE PELIGRO ADVERTENCIAS DE PELIGRO GENERALES PARA HERREMIENTAS ELÉCTRICAS ADVERTENCIA Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas. El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red). 1) Seguridad del puesto de trabajo a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes. b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores. c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica. 2) Seguridad eléctrica a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica. b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra. c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica. d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica. e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica. f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial. La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica. 3) Seguridad de personas a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones. b) Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos. c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello puede dar lugar a un accidente. d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica. e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada. f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento. g) Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo. 4) Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado. b) No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar. c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica. d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas. e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente. f) Mantenga los útiles limpios y afilados. Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor. g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso. 5) Servicio a) Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DEL APARATO Advertencias de peligro para rozadoras Observe con atención las ilustraciones y lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones y prescripciones que se adjuntan con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las siguientes ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 29 revoluciones máximas, y prosiga entonces el corte con cautela. En caso contrario el disco tronzador podría bloquearse, salirse de la ranura de corte, o resultar rechazado. i) Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes para reducir el riesgo de bloqueo o rechazo del disco tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados tanto cerca de la línea de corte como en los bordes. j) Proceda con especial cautela al realizar recortes “por inmersión” en paredes o superficies similares. El disco tronzador puede ser rechazado al tocar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos, u otros objetos. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES a) Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar posibles tuberías de agua y gas o cables eléctricos ocultos, o consulte a la compañía local que le abastece con energía. El contacto con cables eléctricos puede electrocutarle o causar un incendio. Al dañar las tuberías de gas, ello puede dar lugar a una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en daños materiales o provocar una electrocución. b) Al trabajar piedra utilice un equipo para aspiración de polvo. El aspirador empleado deberá ser adecuado para aspirar polvo de piedra. La utilización de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo. c) Trabajar sobre una base firme sujetando la herramienta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica es guiada de forma más segura con ambas manos. d) Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano. e) No utilice la herramienta eléctrica si el cable está dañado. No toque un cable dañado, y desconecte el enchufe de la red, si el cable se daña durante el trabajo. Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución. 7. GARANTÍA El periodo de garantía de la DustCatch 125 Laser y Dustcatch 230 Laser es de 12 meses, desde el momento de la entrega. Las demandas de garantía deben probarse presentando la factura de compra. La garantía cubre las reparaciones de las carencias ocurridas, las cuales pueden ser debidas a fallos de materiales o defectos de fabricación. La garantía no cubre:  Daños ocurridos por uso erróneo o conexiones incorrectas.  Sobrecarga eléctrica de la máquina.  Mantenimiento incorrecto.  No seguir correctamente las instrucciones indicadas.  Uso de la máquina por personal no autorizado.  Utilización de la máquina para trabajos no adecuados.  Reparación de la máquina con repuestos no originales.  El código de la máquina está dañado o quitado.  Daños por fuego, humedad y/o transporte. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda Holanda T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 31 betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Laser Dette værktøj, er udstyret med laser. Når denne er tilsluttet, vises en rød linie, på den overflade, der skal skæres. Synligheden af laseren, kan styrkes, ved brug af laserbriller, kontakt Deres Carat forhandler, for yderligere information. Se aldrig ind I laserstrålen! Laser klasse 2 < 1 mW, 635‐370 nm Omgivelser Brug ikke dette værktøj I farlige omgivelser. Værktøjet må ikke bruges i fugtige eller regnvåde omgivelser. Arbejdspladsen skal altid være tør. Når der skæres, skal det sikres, at der ikke skæres i skjulte elinstallationer, rør og lign. Kontroller evt. dette med en detekter. Følges disse instruktioner ikke, er der fare for elektrisk stød, brand eller andre alvorlige skader. Hoveddele Hvoeddelene er nummerede, og henviser til tegningen på side 2, I denne manual. 1. Tilslutningsflange (5 par) 2. Skruer (Vedr. Tilslutningsflangerne 2 stk.) 3. Beskyttelses‐ og udsugningsskærm 4. Skruer (til beskyttelses‐ og udsugningsskærmen, 4 stk.) 5. Indvendig beskyttelse 6. Dybdestop 7. Dæksel 8. Spændemøtrik [*] 9. Diamant skæreskive [*] 10. Afstandsstykke 11. Montageflange [*] 12. Vinkelsliber aksel [*] 13. Støvsugertiolslutning 14. Støvsugerslange 15. Knap for spindellås [*] 16. Tænd/sluk kontakt [*] 17. Hjælpe håndtag [*] 18. Laser 19. Spændenøgle [*] [*] = Dette, ikke er en del af DustCatch sugeskærmen. 3. SAMLE INSTRUKTION Før enhver samling eller adskillelse af maskinen, skal ledningen tages ud af strømforsygningen. Det anbefales, at der bæres arbejdshandsker, når diamantklingen monteres eller afmonteres. Diamantklingerne bliver varme når der arbejdes. Rør ikke ved klingerne, før de er kølet af. Diamant skæreskive Dette værktøj, er ikke beregnet for skæring med andre værktøjer, end diamantskæreskiver. Beskyttelsesskærmen yder ikke passende beskyttelse, hvis der benyttes andet end diamantskæreskiver. Centerhullet på diamantklingen, skal passé på monteringsflangen. Forsøg ikke, at gøre hullet større eller evt. at reducere hul diameteren. Den tilladte omdrejningshastighed, for diamantklingen, skal være mindst, lige så stor, som vinkelsliberens omdrejningshastighed. Se maskinens typeskilt. Der skal altid vælges, en klinge der er egnet for skæring i det materiale, der skal skæres i. Vi anbefaler diamantklinger fra Carat Tools. Vær opmærksom på diamantklingens manual. Vær opmærksom på diamantklingens rotationsretning. Kontroller at retningspilen på diamantklingen og på maskinen, peger samme vej. Montering af universalsugekåben Denne universalsugekåbe leveres med 5 par samleflanger, der gør det muligt, at montere den på de fleste maskiner. Se ”Tekniske data”. Brug aldrig flanger, der ikke passer, til den valgte vinkelsliber. Hver af flangerne er mærket med, hvilken maskine den passer til. På den ene del af flangen, er typenummeret samt flangenummeret mærket, på den anden del, er kun flangenummeret mærket.  Fjern den originale beskyttelsesskærm, fra maskinen. Vær opmærksom på manualen for den vinkelsliber, som universalsugekåben skal monteres på.  Afmonter spændemøtrikken [8] og montageflangen [11], fra den maskine, som universalsugekåben skal monteres på.  Spænd de 2 dele af samleflangerne [1] på vinkelsliberens flange. Hvis nødvendigt (Ikke for Metabo) spænd de 2 skruer [2] som vist på side 2, figur A. Vær opmærksom på, at teksten på flangerne SKAL vende ud.  Løsn de 3 skruer der holder dækslet [7] på skærmen [3] ved hjælp af en skruetrækker  Løsn dybdestoppet [6].  Fjern dækslet fra skærmen.  Monter sugekappen på flangerne, og spænd de 4 skruer [4], som vist på side 2 figur A.  Monter vinkelsliberens støttehåndtag [17], parallelt med diamantklingen, som vist. Montering af diamantklinge For at udskifte diamantklingen, skal kappen og sugestudsen svinges væk. Placer vinkelsliberen på et plant underlag.  Rengør flange og spændemøtrik.  Placer montageflangen (B) på vinkelsliberens aksel (A). Monteringsflangen skal monteres således at rotationslåsen passer på vinkelsliberens aksel.  Monter afstandsstykket (C; 5,2 mm) på vinkelsliberens aksel, vær sikker på at bøsningen peger ud. Hvis diamantklingen er for tæt på skærmen og sugestudsen, benyttes 7,2 mm. afstandsstykke. Når diamantklingen monteres, skal det sikres at, klingens‐ og vinkelsliberesn omdrejningsretning, er den same. DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 33  Maskinen må kun benyttes, uden brug af vand.  Hvis klingen skærer dårligt, og der kommer gnister, kan det betide, at klingen er blevet “døv”. Dette afhjælpes ved at der skæres i et abrasivt materiale, evt. lim‐ eller sandsten. Dette vil skærpe klingen. 5. SERVICE & VEDLIGEHOLD Stikket fjernes fra strømforsyningen, før nogen service, vedligehold eller anden tilsvarende betjening må finde sted. El‐værktøj og el‐værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde. Afmonter og rengør diamantklingen, afstandsstykke og flanger efter brug. Rengør også sugekappen og sugestudsen. Vær også opmærksom på vinkelsliberens service og vedligeholdelses vejledning. Justering af laser Laseren skal justeres, således at den passer til den anvendte vinkelsliber. Herudover må det påregnes at, laseren med mellemrum, skal justeres. Dette gøres, som beskrevet herunder:  Skruen (A) løsnes to omgange.  Juster lasreren i huset med knap (B).  Herefter strammes knap (A). Udskiftning af batterier Laseren forsynes med strøm fra batterier. Kommer der ikke lys i laseren når den tændes, kan det skyldes, at der ikke er strøm på batterierne. Batterierne skiftes som beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på at laseren er slukket.  Skruerne der holder dækslet på sugekåbet [7] ved hjælp af en skruetrækker.  Låsen på dybdestoppet [6] løsnes.  Dækslet fra sugekåben fjernes.  Knap (A) løsnes. Denne knap bruges også når laseren justeres.  Tag laseren (B) ud af sugekappen.  Låget (C) afmonteres.  Udskift de tomme batterier (D) med tre nye af samme type; LR44. Vær opmærksom på, at den positive på batterierne vender mod låget. De kasserede batterier, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal sendes til genanvendelse.  Låget skrues på laseren.  Genmonter laseren I sugekappen.  Skru laserens justerknap fast på sugekappen.  Monter dækslet på sugekappen. Vær opmærksom på, at dybdestopper er på plads.  Stram dybdestoppet.  De tre skruer der holder dækslet spændes med en skruetrækker.  Laseren justeres, se afsnittet “Justering af laser”. 6. ADVARSELSHENVISNINGER GENERELLE ADVARSELSHENVISNINGER FOR EL VÆRKTØJ ADVARSEL Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug. Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb „el‐værktøj“ refererer til netdrevet el‐værktøj (med netkabel) og akkudrevet el‐
værktøj (uden netkabel). 1) Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el‐værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. El‐værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 2) Elektrisk sikkerhed a) El‐værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el‐værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et el‐værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el‐værktøjet i ledningen, hænge el‐værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el‐værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge el‐værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI‐relæ. Brug af et HFI‐relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el‐værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el‐værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el‐
værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el‐værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære el‐værktøjet med fingeren på DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 35 slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk fra betjeningspersonen, afhængigt af skivens drejeretning på blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af el‐værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende. a) Hold godt fast i el‐værktøjet og sørg for at både krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Betjeningspersonen kan beherske tilbageslags‐ og reaktionskræfterne med egnede sikkerhedsforanstaltninger. b) Sørg for at Din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Din hånd i forbindelse med et tilbageslag. c) Undgå at Din krop befinder sig i det område, hvor el‐værktøjet bevæger sig i forbindelse med et tilbageslag. Tilbageslaget driver el‐
værktøjet i modsat retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtig i områder som f.eks. hjørner, skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast, når det anvendes i hjørner, skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage. Dette medfører, at man taber kontrollen eller tilbageslag. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådant indsatsværktøj fører hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen over el‐værktøjet. f) Undgå at skæreskiven blokerer eller får for højt modtryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skæreskiven, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven kan sætte sig i klemme eller blokere, hvilket igen kan føre til tilbageslag eller brud på slibeskiven/ slibestiften. g) Sidder skæreskiven i klemme eller afbryder Du arbejdet, slukkes el‐værktøjet og maskinen holdes roligt, til skiven er stoppet. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Lokalisér og afhjælp fejlen. h) Tænd ikke for el‐værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Sørg for at skæreskiven når op på sit fulde omdrejningstal, før Du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. i) Understøt plader eller store emner for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. j) Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i bestående vægge eller andre områder, man ikke kan ses ind i. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas‐ eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. EKSTRA ADVARSELSHENVISINNGER a) Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elektrisk stød. b) Brug en støvopsugning til bearbejdning af sten. Støvsugeren skal være godkendt til opsugning af stenstøv. Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. c) Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for at stå sikkert under arbejdet. El‐værktøjet føres sikkert med to hænder. d) Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden. e) El‐værktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget. Berør ikke den beskadigede ledning og træk netstikket ud, hvis ledningen beskadiges under arbejdet. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 7. GARANTI Garantiperioden for DustCatch 125 Laser eller DustCatch 230 Laser er 12 måneder, startende fra købstidspunktet. Indkøbsfaktura skal altid følge garantisager. Garantien dækker reparationer af fejl, der kan henføres til materiale og/eller fabrikationsfejl. Følgende dækkes ikke af garantien:  Skader som følge af misbrug eller forkert strømtilslutning.  Skader som følge af overbeslastning.  Skader som følge af mangelfuld vedligehold.  Skader som følge af, at instryktioner, ikke er blevet flugt.  Skader som følge, af ikke autoricerede personers brug.  Skader som følge af forkert brug.  Hvis maskinen er repareret, med ikke originale reservedele.  Hvis maskinens typeplade er ødelagt eller fjernet.  Skader som følge af brand, fugt eller transport. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda Holland T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement