Canon | PowerShot A540 | Canon PowerShot A540 Kasutusjuhend

Canon PowerShot A540 Kasutusjuhend
SUOMI
Ennen kameran käyttämistä
Kuvaaminen
Toistaminen/Poistaminen
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
Valokuva PowerShot A540 -kamerasta
Kuvien katseleminen televisiosta
Vianmääritys
Sanomaluettelo
Liite
Laaja opas
Kameran käyttöopas
Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot yksityiskohtaisesti.
Pääominaisuudet
Kuvaaminen
! Säätää automaattisesti kuvausasetukset vastaamaan olosuhteita.
! Vähentää kameran tärinän vaikutusta käytettäessä kuvaamisessa
suurta ISO-herkkyyttä.
! Suunta-anturi tunnistaa automaattisesti kameran asennon.
! Kuvan tietyt värit voi muuntaa kuvaamisen aikana (Korostettu
väri, Värivaihto).
! Mahdollistaa kuvaamisen erikseen myytävällä
laajakulmasovittimella, telelisäkkeellä tai lähikuvausobjektiivilla
(vain PowerShot A540).
Toistaminen
! Toistaa elokuvia, joissa on
myös ääni.
! Toistaa automaattisesti
Autom. Toisto -toiminnolla.
Muokkaaminen
! Tallentaa äänikommentteja
valokuviin.
! Muokkaa elokuvia.
Tulostaminen
! Tulostaminen on helppoa
Tulosta/jaa-painikkeella.
! Tukee myös muiden kuin
Canonin PictBridgeyhteensopivia tulostimia.
Tallennettujen kuvien käyttötapoja
! Kuvat on helppo siirtää tietokoneeseen Tulosta/jaa-painikkeen
avulla.
Tämän oppaan kuvissa on PowerShot A540.
0
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
Otsikoiden alapuolella näkyvät kuvakkeet osoittavat kuvaustilat,
joissa toimintoja voi käyttää.
Tilanvalitsin
Jatkuva kuvaaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
* Kuvaustilat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Katso Eri kuvaustilojen toiminnot (s. 135).
! Tässä oppaassa Kameran peruskäyttöoppaaseen viitataan
nimellä Perusopas ja Kameran laajaan käyttöoppaaseen
nimellä Laaja opas.
Tällä merkillä ilmaistaan seikka, joka saattaa vaikuttaa
kameran toimintaan.
Tämä merkki tarkoittaa lisätietoja, jotka täydentävät
perustoimintaohjeita.
Kamerassa voi käyttää myös SD*-muistikortteja ja
MultiMediaCards-kortteja. Kaikkia näitä kortteja kutsutaan tässä
oppaassa nimellä ”muistikortti”.
* SD tulee sanoista Secure Digital, jotka merkitsevät tekijänoikeuksien
suojausjärjestelmää.
Alkuperäisten Canonin valmistamien lisälaitteiden käyttöä suositellaan.
Tämä tuote on suunniteltu toimimaan erinomaisesti, kun sitä
käytetään yhdessä Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole
vastuussa tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai
onnettomuuksista (esimerkiksi tulipalo), jotka aiheutuvat muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden vioista (kuten akkuyksikön
vuoto ja/tai räjähdys). Huomaa, että takuu ei koske muiden kuin
Canonin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä aiheutuneita
vahinkoja, vaikka sellaisia vaadittaisiinkin korvattavaksi.
1
Sisällysluettelo
Merkillä ! merkityt kohdat ovat luetteloita tai kaavioita, joissa on
yhteenveto kameran toiminnoista.
Käsittelyohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lue tämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toimintahäiriöiden estäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat. . . . . . . . . . 12
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot . . . . . . . . 15
Nestekidenäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nestekidenäytön tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Etsimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Virransäästötoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
! Valikot ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
! Valikkoluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oletusasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Muistikorttien alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kuvakoon ja pakkaussuhteen muuttaminen (stillkuvat) . . . . . 31
Digitaalizoomauksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Jatkuva kuvaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Postikorttikokoisten päiväyksen tulostustila . . . . . . . . . . . . . . 35
Itselaukaisimen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Elokuvien kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Panoraamakuvien ottaminen (Liitä toiminto) . . . . . . . . . . 43
Ohjelmoitu automatiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Suljinnopeuden asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Aukon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Suljinnopeuden ja aukon manuaalinen asettaminen . . . . 47
Tarkennusalueen valitseminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus, Käsintarkennus). . . . . . 50
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2
Valotuksen korjauksen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Sävyn säätäminen (Valkotasapaino). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Kuvaaminen My Colors -tilassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Värin muuntaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
ISO-herkkyyden säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Valitun salamavaloasetuksen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . .65
Salamavaloasetuksen korjaus / Salamateho . . . . . . . . . . . . .66
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen . . . . . . . . . . . . .67
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen. . . . . . . . . . . . . . . . .68
Kuvanumeron muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Toistaminen/Poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kuvien suurentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan ryhminä
(luettelokuvan toistotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Siirtyminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Elokuvan katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Elokuvien muokkaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Kuvien kääntäminen näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Äänikommenttien liittäminen kuviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Automaattinen katselu (Autom. Toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Kuvien suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Kaikkien kuvien poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Tulostusasetukset/siirtoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .83
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Kuvien katseleminen televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Virran ollessa kytkettynä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Nestekidenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Elokuvien kuvaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Kuvien katselu televisiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Tulostaminen suora tulostus -toiminnon kanssa
yhteensopivalla tulostimella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
3
Sanomaluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Akkujen käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Muistikortin käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen). . . . . . . . . . 106
Objektiivien käyttäminen (myydään erikseen)
(vain PowerShot A540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Erillisen salaman käyttäminen (myydään erikseen) . . . . . . . 112
Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen . . . . . . . . . . 114
Kameran ylläpito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
HAKEMISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
" Eri kuvaustilojen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4
Käsittelyohjeita
Lue tämä
Testiotokset
Ennen kuin alat kuvata tärkeitä kohteita, sinun kannattaa ottaa
useita testikuvia, jotta voit totutella kameran käyttöön ja varmistaa,
että se toimii asianmukaisesti.
Huomaa, että Canon Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä jälleenmyyjät eivät
ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että
kameran tai lisälaitteen, esimerkiksi muistikortin, toimintahäiriö on
estänyt kuvan tallentamisen kokonaan tai koneelle sopivalla tavalla.
Varoitus tekijänoikeuksien rikkomisesta
Canon-digitaalikamerat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön, eikä niitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo kansainvälisiä tai
kansallisia tekijänoikeussäännöksiä tai on ristiriidassa niiden
kanssa. Muista, että esitysten, näyttelyiden tai kaupallisten
kohteiden kuvaaminen kameralla tai muulla laitteella saattaa
loukata tekijänoikeuslakia tai muita säännöksiä, vaikka kuvat
otettaisiinkin yksityiskäyttöön.
Takuurajoitukset
Tietoja kameran takuuehdoista on kameran mukana toimitetussa
Canon European Warranty System -kirjasessa.
Tietoja Canonin asiakastuesta on Canon European Warranty
System -kirjasessa.
5
Kameran rungon lämpötila
Jos käytät kameraa pitkään yhtäjaksoisesti, sen runko voi
lämmetä. Ota lämpeneminen huomioon ja ole varovainen
käyttäessäsi kameraa pitkään yhtäjaksoisesti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäyttö on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla.
Yli 99,99 prosenttia näytön kuvapisteistä toimii ilmoitetulla
tavalla. Alle 0,01 prosenttia kuvapisteistä saattaa joskus
välähtää väärin tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tämä
ei vaikuta tallennettavaan kuvaan, eikä kyse ole
toimintahäiriöstä.
Videomuoto
Valitse kameran videosignaalimuodoksi television käyttämä muoto,
ennen kuin käytät kameraa TV-monitorin kanssa (s. 88).
Kieliasetus
Kieliasetuksen muuttamisohjeet ovat Perusoppaassa (s. 3).
Turvaohjeita
! Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen kameran
käyttämistä. Turvaohjeita on myös Kameran peruskäyttöoppaan
kohdassa ”Turvaohjeita”. Varmista aina, että kameraa käytetään
oikein.
! Seuraavilla sivuilla olevien turvaohjeiden tarkoitus on neuvoa
kameran ja sen lisälaitteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä,
jotta vältyttäisiin henkilö- ja laitevahingoilta.
! Laitteilla viitataan kameraan, akkuun, latauslaitteeseen (myydään
erikseen) tai verkkolaitteeseen (myydään erikseen).
6
Varoituksia
Laitteet
! Älä katso kameran etsimen läpi aurinkoa tai muuta kirkasta
valonlähdettä.
Muuten näkösi voi vahingoittua.
! Älä jätä laitetta lasten ulottuville. Jos lapsi vaurioittaa laitteita
vahingossa, hän voi loukkaantua vakavasti.
• Rannehihna: Älä aseta kameran hihnaa lapsen kaulaan, sillä
hihna saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Muistikortti: Lapsi voi nielaista sen vahingossa. Jos näin
tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin.
! Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään laitteen osaa, ellei
toimenpidettä ole kuvattu erikseen tässä oppaassa.
! Älä koske kameran salamaosaan, jos se on vahingoittunut, sillä
voit saada sähköiskun.
! Jos laitteesta tulee savua tai myrkyllisiä höyryjä, lopeta
laitteen käyttäminen heti.
! Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille äläkä upota sitä
nesteeseen. Jos kameran pinnalle pääsee nestettä tai
suolaroiskeita, pyyhi kamera pehmeällä, imukykyisellä
liinalla.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Katkaise kameran virta heti ja poista akut tai irrota
virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai
lähimpään Canonin asiakastukipalveluun.
! Älä puhdista tai huolla laitetta aineilla, jotka sisältävät
alkoholia, bensiiniä, maalinohennetta tai muita tulenarkoja
nesteitä.
! Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa, muuta sen
rakennetta tai aseta sen päälle raskaita esineitä.
! Käytä vain suositeltuja virransyöttölaitteita.
! Irrota virtajohto säännöllisin väliajoin ja puhdista pistoke
sekä pistorasian ulkopuoli ja ympäristö pölystä ja liasta.
! Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
Laitteen käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
7
Akku
! Älä sijoita akkuja lämmönlähteiden läheisyyteen, ja pidä
akut kaukana liekeistä ja kuumuudesta.
! Akkuja ei saa upottaa veteen tai meriveteen.
! Älä yritä purkaa tai kuumentaa akkuja tai muuttaa niiden
rakennetta.
! Vältä pudottamasta ja kolhimasta akkuja, sillä akkukotelo
voi vaurioitua.
! Käytä vain tähän laitteeseen suositeltuja akkuja ja
lisävarusteita.
Muiden kuin tähän laitteeseen suositeltujen akkujen käyttö saattaa
aiheuttaa räjähdyksen, vuotoja, tulipalon, loukkaantumisen tai
aineellisen vaurion. Jos akku vuotaa ja akun sisältöä joutuu silmiin,
suuhun, iholle tai vaatteisiin, huuhtele heti vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
! Irrota latauslaite tai verkkolaite sekä kamerasta että
pistorasiasta, kun akut on ladattu ja kun kamera ei ole
käytössä. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai muu
vaara.
! Älä peitä akun latauslaitetta latauksen aikana esimerkiksi
pöytäliinalla, matolla, peitolla tai tyynyllä.
Jos laitetta käytetään hyvin pitkään yhtäjaksoisesti, se voi
ylikuumentua tai vioittua ja aiheuttaa tulipalon.
! Lataa Canonin AA-kokoiset NiMH-akut vain niille sopivalla
latauslaitteella.
! Verkkolaite on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä
käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
Seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen tai laitteen
vioittuminen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
! Ennen kuin hävität akun, peitä sen liitäntäpinnat teipillä tai
muulla eristeellä niin, etteivät ne pääse kosketuksiin
muiden esineiden kanssa.
Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden esineiden metalliosien kanssa
esimerkiksi jäteastiassa, seurauksena saattaa olla tulipalo tai
räjähdys.
8
Muut tarvikkeet
! Älä laukaise salamalaitetta lähietäisyydeltä ihmisen tai
eläimen silmiin. Salamalaitteen tuottama kirkas valo saattaa
vahingoittaa näköä.
Varo erityisesti laukaisemasta salamalaitetta alle metrin
etäisyydellä pienistä lapsista.
! Älä tuo magneettikentille herkkiä esineitä (kuten
luottokortteja) kameran kaiuttimen lähelle.
Tämä saattaa vioittaa niitä tai aiheuttaa niiden tietojen menettämisen.
! Toimi varoen, kun kiinnität lisävarusteena saatavan
laajakulmalisäkkeen, telelisäkkeen, lähikuvausobjektiivin tai
objektiivisovittimen (vain PowerShot A540).
Jos niitä ei ole kierretty kunnolla kiinni, ne voivat löystyä ja pudota
ja lasinsirut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Huomioitavaa
Laitteet
! Kun kuljetat kameraa hihnassa, varo kolhimasta sitä, sillä
seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitevaurio.
! Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa.
! Pidä latauslaitteen liittimet ja pistoke puhtaina. Varo koskettamasta niitä metalliesineellä (kuten avaimella tai neulalla).
Seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai muu vaurio.
! Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää paikassa, jossa se
joutuu alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle tai korkeille
lämpötiloille. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi auton
kojelauta tai tavaratila.
! Älä käytä laitetta niin, että pistorasian tai jatkojohtojen
nimelliskapasiteetti ylittyy. Älä käytä laitetta, jos virtajohto
tai pistoke ovat vaurioituneet tai pistoketta ei ole kytketty
kunnolla pistorasiaan.
! Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto.
Yllämainittu saattaa johtaa akkujen vuotamiseen, ylikuumenemiseen
tai räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai
muita vammoja. Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa myös kotelon
vääntymisen.
9
Laitteet
! Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut
kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä laitteita turvallisessa
paikassa.
Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa
kameraa.
! Älä kytke verkkolaitteita tai akkujen latauslaitteita muihin
laitteisiin, kuten ulkomailla käytettäviin
pistorasiasovittimiin. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriöitä tai ylikuumenemisen, tulipalon,
sähköiskun tai vammautumisen vaara.
Salama
! Älä käytä salamaa, jos sen pintaan on tarttunut likaa tai
pölyä.
! Kun kuvaat salamalla, varo peittämästä salamalaitetta
sormellasi tai vaatteillasi.
Salamalaite saattaa vioittua ja siitä saattaa tulla savua tai kuulua
ääntä. Salama saattaa kuumentua liikaa ja vahingoittua.
! Älä kosketa salamalaitteen pintaa otettuasi useita kuvia
nopeasti peräkkäin.
Voit saada palovamman.
10
Toimintahäiriöiden estäminen
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
! Älä jätä kameraa sähkömoottorien tai muiden voimakkaan
magneettikentän tuottavien laitteiden lähelle.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pilata kuvatiedot.
Estä kosteuden tiivistyminen kameraan
! Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään tai
päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Voit
välttää tämän pitämällä kameraa ilmatiiviissä
muovipussissa ja antamalla sen mukautua uuteen
lämpötilaan hitaasti ennen pussista ottamista.
Laitteen siirtäminen nopeasti kuumasta tilasta kylmään tai
päinvastoin saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymisen laitteen ulkoja sisäpinnoille.
Jos kosteutta tiivistyy kameran sisään
! Lopeta kameran käyttäminen heti.
Käytön jatkaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Poista muistikortti ja
akut tai verkkolaite kamerasta ja irrota virtajohto. Älä käytä laitetta,
ennen kuin kaikki kosteus on haihtunut.
11
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat
Edestä katsottuna
aMikrofoni (s. 79)
bAutomaattitarkennuksen apuvalo (s. 24)
cPunasilmäisyyden vähennyslamppu (Perusopas s. 8)
dItselaukaisun merkkivalo (s. 37)
eEtsimen ikkuna (s. 19)
fSalama (Perusopas s. 8)
gLiitännän kansi
hA/V OUT -liitäntä (äänen ja kuvan ulostulo) (s. 88)
iDIGITAL-liitäntä (Perusopas s. 19)
jDC IN -liitäntä (tulovirtaliitäntä) (s. 108)
kRengas*
lObjektiivi
mRenkaanvapautuspainike*
* vain PowerShot A540
12
Takaa katsottuna
Rannehihnan
kiinnittäminen
Ennen kameran käyttämistä – kameran osat
a Nestekidenäyttö (s. 15)
b Etsin (s. 19)
c Kaiutin
d Rannehihnan pidike
e Muistikorttipaikan ja akkutilan kansi (Perusopas s. 1)
f Muistikorttipaikan ja akkutilan kansi (Perusopas s. 1)
g Jalustakierre
13
Käyttöpaneeli
aMerkkivalot (s. 20)
bVirran merkkivalo
cVirtapainike (Perusopas s. 4)
dZoomausvipu (s. 72, Perusopas s. 8)
Kuvaaminen:
(laajakulma) /
(tele)
Toistaminen:
(luettelokuva) /
(suurennos)
eLaukaisin (Perusopas s. 4)
fValintakiekko (Perusopas s. 5)
gTilanvalitsin (Perusopas s. 4, 11)
h
(Tulosta/jaa) -painike (Perusopas s. 14)
iFUNC./SET (Toiminto/asetus) -painike (s. 22)
jMENU (Valikko) -painike (s. 23)
kDISP. (Näyttö) -painike (s. 15)
l
(Valotus) /
(Yhden kuvan poisto) -painike
(s. 54, Perusopas s. 11)
m -painike
n (Salama) /
(Selaus) /
-painike (s. 74, Perusopas s. 8)
o -painike
p
(Makro) /
(Käsintarkennus) /
-painike
(s. 51, Perusopas s. 10)
14
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Nestekidenäytön käyttäminen
1
Paina
.
! Näyttötila vaihtuu joka painalluksella seuraavassa
järjestyksessä:
Kuvaustila (
Vakio
(Ei tietoja)
)
Toistotila (
Vakio
Tarkka
Pois
Ei tietoja
! Kuvaustilassa kuvaustiedot näkyvät näytössä noin kuuden
sekunnin ajan, kun asetusta muutetaan, riippumatta siitä,
mikä näyttötila on valittu.
! Nestekidenäytön päällä- tai pois-asetus säilyy, vaikka
kameran virta katkaistaisiin.
! Nestekidenäytön virta ei katkea kuvaustiloissa
,
(
,
) tai
.
! Nestekidenäyttö ei voi siirtyä tarkkaan näyttötilaan
luettelokuvan toistotilassa (s. 73).
,
Yönäyttö
Kun kuvataan pimeässä, kamera lisää automaattisesti
nestekidenäytön kirkkautta kuvattavan kohteen* mukaan, mikä
helpottaa kohteen rajaamista.
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Tarkka
(Tietonäkymä)
)
* Kuvattavan kohteen liikkeet näkyvät näytössä epäsäännöllisinä. Tämä ei
vaikuta tallennettavaan kuvaan. Näytössä näkyvän ja varsinaisen
tallennetun kuvan kirkkaus poikkeavat toisistaan.
15
Nestekidenäytön tiedot
Kuvaustiedot (kuvaustila)
*1 AE-mittauspisteen kehys (s. 53)
*1 Tarkennusalue (s. 49)
*1 Akun varaus vähissä (s. 102)
Zoomauksen suurennos* 1 (s. 33)
Salama (Perusopas s. 8)
Punasilmävähennys
(Perusopas s. 8)
Autom. kääntö (s. 67)
!REC*1 Elokuvatallennus (s. 39)
Kuvaustila
Ristikko*1
(s. 25)
ISO Herkkyys
(s. 65)
*2
Valkotasapaino (s. 55)
Kuvaustapa (s. 34, 37)
My Colors (s. 58)
Salamavalotuksen korjaus /
Salamateho (s. 66)
Mittaustapa (s. 53)
Kuvakoko (s. 32, 42)
Pakkaussuhde
(still-kuva) (s. 32)
Kuvataajuus (elokuvat)*2 (s. 42)
*1
*2
16
*2
(Perusopas s. 5–7)
(s. 43)
*1
*1*2
*1
(s. 39)
*2
*2
(s. 44–47)
*1 Luo kansio (s. 68)
• Stillkuvat: tallennettavissa oleva
kuvamäärä
• Elokuvat: jäljellä oleva aika / käytetty aika
Valotusaika*1 (s. 45, 47)
Aukko*1 (s. 46, 47)
··· *1
Valotuksen korjaus (s. 54)
*1 Makrokuvaus (Perusopas s. 10)
*1 Käsintarkennus (s. 51)
*1 Tarkennuksen lukitus (s. 50)
(punainen)*1 Kameran
tärähdysvaroitus (s. 17)
Mallissa PowerShot A530 merkin
lisäksi näytetään
suljinnopeus.
Näkyy, vaikka nestekidenäyttö on asetettu Normaali-tilaan.
Vain PowerShot A540
Jos ilmaisimessa välkkyy oranssi valo ja kameran
tärähdysvaroituskuvake
on näytössä, valaistus ei ole
riittävä ja sen vuoksi on valittu hidas suljinnopeus. Suurenna
ISO-herkkyyttä (s. 65), valitse jokin muu asetus kuin
(salama pois) tai käytä kuvatessasi jalustaa tai muuta tukea.
Toistotiedot (toistotila)
#Vakio
Kansion numero - kuvanumero
WAVE-muotoinen ääni (s. 79)
Suojaustila (s. 81)
Pakkaus (still-kuva) (s. 32)
Kokonaiskuvamäärä
Näytettävän kuvan numero
Kuvakoko (still-kuva) (s. 32)
Elokuvat (s. 75)
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Päiväys/Aika
17
#Tarkka
Histogrammi
*1 *1 *2
*2
Kuvakoko/kuvataajuus (elokuva)
(s. 42)
Elokuvan pituus (Videot) (s. 39)
Valotusaika (suljinnopeus) (s. 45, 47)
Aukko (s. 46, 47)
Salamateho (s. 66)
···
Salamavalotuksen korjaus (s. 66)
Kuvaustila
*1
(Perusopas s. 5–7)
(s. 43)
(s. 39)
*1 *1
(s. 44–47)
*1
*2
*3
···
Valotuksen korjaus (s. 54)
*1
Valkotasapaino (s. 55)
*3
ISO Herkkyys (s. 65)
Käsintarkennus (s. 51)
Makrokuvaus (Perusopas s. 10)
Mittaustapa (s. 53)
Kuvakoko (still-kuva) (s. 32)
Vain PowerShot A540
Vain PowerShot A530
Näkyy kuvissa, jotka on otettu käyttämällä Korostettu väri- tai Värivaihtotilaa.
Myös seuraavat tiedot voivat tulla näkyviin joidenkin kuvien kohdalla.
Muussa kuin WAVE-muodossa oleva kuvaan liitetty
äänitiedosto tai tunnistamaton tiedostomuoto.
JPEG-kuva, joka ei ole Design rule for Camera File System
-standardien mukainen (s. 119)
RAW-kuva
Tuntematon tietotyyppi
18
*3
My Colors (s. 58)
Muilla kameroilla otettujen kuvien tiedot saattavat näkyä
väärin.
Histogrammitoiminto
Histogrammi on kaavio, jonka avulla voit arvioida kuvan
kirkkautta. Mitä enemmän vasemmalla kaavion asteikko on, sitä
tummempi on kuva. Mitä enemmän oikealla asteikko on, sitä
kirkkaampi on kuva.
Jos kuva on liian tumma, määritä valotuksen korjausasetukseksi
positiivinen arvo. Jos kuva on liian kirkas, määritä valotuksen
korjausasetukseksi negatiivinen arvo (s. 54).
Esimerkkejä histogrammeista
Tasapainoinen kuva
Kirkas kuva
Etsimen käyttäminen
Etsimen avulla voit säästää virtaa (s. 15) katkaisemalla
nestekidenäytön virran kuvauksen ajaksi.
Näyttää kuvan keskustan
Etsin
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Tumma kuva
19
Merkkivalot
Kameran merkkivalot palavat tai vilkkuvat jäljempänä kuvatuissa
tilanteissa.
Älä koskaan tee alla mainittuja asioita vihreän merkkivalon
vilkkuessa. Muuten kuvatiedot voivat vahingoittua.
- Älä heiluta kameraa
- Älä katkaise virtaa kamerasta tai avaa korttipaikan/
akkutilan kantta
! Ylämerkkivalo
Vihreä:
Kuvaus voi alkaa
Vilkkuva vihreä: Kuvaa tallennetaan, luetaan, poistetaan tai
siirretään (jos kamera on liitetty
tietokoneeseen)
Oranssi:
Kuvaus voi alkaa (salama käytössä)
Vilkkuva
Kuvaus voi alkaa (kameran tärähdysvaroitus),
oranssi:
tai salamaa ladataan
! Alamerkkivalo
Keltainen:
Vilkkuva
keltainen:
20
Makrokuvaus / käsintarkennus / tarkennuksen
lukitus
Tarkennusvaikeuksia (yksi merkkiääni kuuluu)
Virransäästötoiminto
Kamerassa on virransäästötoiminto. Virta katkaistaan seuraavissa
tilanteissa. Voit kytkeä kameraan virran painamalla virtapainiketta
uudelleen.
Virta katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua
siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi
käytetty. Nestekidenäytön virta katkeaa noin
minuutin* kuluttua siitä, kun toimintoja on
viimeksi käytetty, vaikka [Virransäästö]asetukseksi olisi asetettu [Pois]. Ota
nestekidenäyttö käyttöön painamalla mitä
tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta
tai muuttamalla kameran asentoa.
Toistotila
Tulostimeen
kytkettynä
Virta katkeaa noin viiden minuutin kuluttua
siitä, kun kameran toimintoja on viimeksi
käytetty.
* Voit halutessasi muuttaa tätä aikaa.
! Virransäästöominaisuus ei aktivoidu, kun kamera on
automaattisessa toistotilassa tai yhteydessä
tietokoneeseen.
! Voit halutessasi muuttaa virransäästötoiminnon asetuksia
(s. 26).
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Kuvaustila
21
Valikot ja asetukset
Valikoiden avulla voit määrittää kuvaus-, toisto- ja tulostusasetukset
sekä muita kameran asetuksia, kuten päiväyksen ja ajan sekä
äänimerkin asetukset. Kamerassa on seuraavat valikot.
! FUNC.-valikko
! Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-, Asetuksetja Minun kamerani -valikot
FUNC.-valikko
Monet kuvauksen aikana käytettävät toiminnot asetetaan FUNC.-valikossa.
a
b
e
c
22
d
aAseta tilanvalitsin
(kuvaus) -asentoon.
bPaina FUNC./SET-painiketta.
cValitse valikkovaihtoehto
- tai
-painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa
kuvaustavoissa.
dValitse haluamasi vaihtoehto
- tai
-painikkeella.
• Joidenkin valikkovaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä
painamalla MENU-painiketta.
• Valittuasi vaihtoehdon voit ottaa kuvan välittömästi painamalla
laukaisinta. Valikko tulee uudelleen näyttöön kuvan ottamisen
jälkeen, jolloin voit muuttaa asetuksia.
ePaina FUNC./SET-painiketta.
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-,
Tulostusvalikko-, Asetukset- ja Minun
kamerani -valikot
Näiden valikoiden avulla voit määrittää mieleisesi kuvaus-, toisto- ja
tulostusasetukset.
(Kuvaus)-valikko
(Asetukset) -valikko
(Minun kamerani) -valikko
a
e
valikoiden välillä
- tai
painikkeella, kun
tämä osa on
valittu.
c
d
• Tässä esimerkissä näkyy Kuvausvalikko.
• Toistotilassa näkyvät Käyttövalikko-, Tulostusvalikko-, Asetukset- ja
Minun kamerani -valikot.
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
b Voit siirtyä
a Paina MENU-painiketta.
b Voit siirtyä valikoiden välillä
- tai
-painikkeella.
• Voit myös siirtyä valikoiden välillä käyttämällä zoomausvipua.
c Valitse valikkovaihtoehto
- tai
-painikkeella.
• Jotkin vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikissa kuvaustiloissa.
d Valitse haluamasi vaihtoehto
- tai
-painikkeella.
• Valikkovaihtoehdot, joiden perässä on kolme pistettä (...), voi
valita vasta sen jälkeen, kun seuraava valikko on tuotu
näyttöön painamalla FUNC./SET-painiketta.
Voit vahvistaa valinnan painamalla FUNC./SET-painiketta
uudelleen.
e Paina MENU-painiketta.
23
Valikkoluettelo
FUNC.-valikko
Alla näkyvät kuvakkeet ovat oletusasetuksia.
Valikkovaihtoehto
Katso sivu
Valikkovaihtoehto
Katso sivu
s. 65
Mittaustapa
s. 53
s. 55
Pakkaus
(still-kuva)
Kuvakoko
(still-kuva)
s. 32
ISO Herkkyys
Valkotasapaino
Kuvaustapa
s. 34, 37
My Colors
PowerShot A540 :
Kuvakoko/
kuvataajuus
(elokuvat)
s. 58
+/– (Salama) /
Salamateho
s. 42
PowerShot A530:
s. 66
Kuvakoko
(elokuvat)
Kuvausvalikko
*Oletusasetus
Valikkovaihtoehto
AiAF
Vaihtoehdot
Päällä*/Pois
Salaman säätö Automaatti*/Käsinsäätö
(vain PowerShot A540)
s. 49
s. 65
Punasilmäesto Päällä*/Pois
Perusopas s. 8
MF-piste zoom Päällä*/Pois
s. 51
Tark. apuvalo
Päällä*/Pois
Digitaal. zoom Päällä/Pois*
(Päällä elokuvan
normaalitilassa.)
Kuvan näyttö Pois / 2*–10 sekuntia / Pito
Tall. alkuper.
24
Katso sivu
Päällä/Pois*
–
s. 33
Perusopas s. 5
s. 64
Valikkovaihtoehto
Ristikko
Vaihtoehdot
Päällä/Pois*
Käyttövalikko
Valikkovaihtoehto
Katso sivu
Autom. Toisto
s. 80
Äänikommentti
s. 79
Suojaus
s. 81
Kuvan kääntö
s. 78
Poista kaikki
s. 82
Siirrä
s. 86
Tulostusvalikko
Valikkovaihtoehto
s. 36
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Pois* / Päiväys / Päiväys/aika
Päiväysmerkki
Katso sivu
Voit tuoda näyttöön
ristikon (jako
yhdeksään ruutuun),
jonka avulla kuvan
saa helpommin
suoraksi vaaka- ja
pystysuunnassa ja
kuvan sommittelu
helpottuu. Ristikko ei
vaikuta
tallennettavaan
kuvaan.
Katso sivu
Tulostus
Valitse kuvat&määrä
Kaikki kuvat
s. 83
Poista valinnat
Tulostusasetukset
25
Asetukset-valikko
*Oletusasetus
Valikkovaihtoehto Vaihtoehdot
Päällä/Pois*
Äänitaso
Pois/1/2*/3/4/5 Säätää käynnistysäänen,
painikeäänen, itselaukaisimen äänen,
sulkimen äänen ja toistoäänen. Ääntä
ei voi säätää, jos [Äänetön]asetukseksi on määritetty [Päällä].
Säätää kameran käynnistyksen yhteydessä
kuuluvan äänen voimakkuuden.
Käynnistysääni
Säätää sen äänimerkin
äänenvoimakkuuden, joka kuuluu
painettaessa kameran painikkeita
laukaisinta lukuun ottamatta.
Toimintoääni
Säätää itselaukaisimen äänen,
joka kuuluu kaksi sekuntia ennen
kameran laukaisemista.
Itselauk. ääni
Säätää sen äänen voimakkuuden,
joka kuuluu laukaisinta
painettaessa. Suljinääntä ei kuulu,
kun elokuvaa tallennetaan.
Suljinääni
Säätää elokuvan ja
äänikommenttien
äänenvoimakkuuden.
Äänen voimak.
Virransäästö
s. 21
Päällä*/Pois
Autom.
katkaisu
Näyttö pois
26
Katso sivu
Jos asetukseksi valitaan [Päällä],
kaikki toimintaäänet varoitusääniä
lukuun ottamatta mykistetään
(Perusopas s. 4).
Äänetön
Määrittää, katkeaako kamerasta
virta automaattisesti, kun kameraa
ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
10 s / 20 s / 30 s / Määrittää ajan, jonka jälkeen
1 min* / 2 min / nestekidenäyttö poistuu käytöstä,
3 min
jos kameraa ei käytetä.
Päiväys/Aika
Perusopas s. 3
Alusta
s. 30
Valikkovaihtoehto
Vaihtoehdot
Kuvanumerointi Jatkuva*/
Aut.nollaus
Katso sivu
s. 70
Luo kansio
Luo uusi
kansio
Valintamerkki Luo kansion seuraavan
(Päällä) /
kuvauskerran aikana.
Ei
valintamerkkiä
(Pois)
Autom. luonti
Pois*/
Päivittäin/
Maanantai–
Sunnuntai/
Kuukausi
Voit myös määrittää luontiajan.
s. 67
Mittayksikkö
m/cm*/ft/in
Määrittää käsintarkennuksen
ilmaisimen mittayksikön (s. 51).
Obj.sulkuviive 1 min* /
0 sekuntia
Määrittää objektiivin
sulkeutumisen aikaviiveen, kun
kuvaustilasta siirrytään
toistotilaan.
Kieli
Perusopas s. 3
Videojärjest.
NTSC*/PAL
s. 88
Tulostustapa
Autom.*/
Katso *1 alla.
Aset. palautus
s. 29
*1Tulostimen liitäntämenetelmää voi vaihtaa. Vaikka asetusta ei yleensä
tarvitse muuttaa, valitse
, kun haluat tulostaa
(Laajakuva) -tilassa
otetun kuvan ilman kehystä leveälle paperille Canon Compact Photo
Printer -tulostimella (SELPHY CP710/CP510). Koska tämä asetus pysyy
muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan, tilaksi pitää jälleen valita
[Autom.], ennen kuin tulostuksessa voi käyttää muuta kokoa kuin
.
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
Autom. kääntö Päällä*/Pois
27
Minun kamerani -valikko
Kameran käynnistyskuvaa ja -ääntä, painikeääniä, itselaukaisimen
ääntä ja suljinääniä kutsutaan Minun kamerani -asetuksiksi. Voit
myös ladata tietokoneesta kuvia ja ääniä kameraan kameran
mukana toimitetulla ohjelmalla.
*Oletusasetus
Valikkovaihtoehto
Vaihtoehdot
Käynnistyskuva
Käynnistyskuva tulee näyttöön, kun kameran
virta kytketään.
Käynnistysääni
Käynnistysääni kuuluu, kun kameran virta
kytketään.
Painikeääni
Kun kameran painikkeita (laukaisinta lukuun
ottamatta) painetaan, kuuluu painikeääni.
Itselauk. ääni
Itselaukaisintilaa käytettäessä kuuluu
äänimerkki kaksi sekuntia, ennen kuin kamera
laukaistaan.
Kun laukaisin painetaan pohjaan, kuuluu ääni.
Suljinääni
Asetukset
Päällä*/Pois
! Lisätietoja Minun kamerani -asetusten luomisesta ja
lisäämisestä on Ohjelmiston aloitusoppaassa.
! Minun kamerani -asetusten palauttaminen oletusarvoiksi
täytyy tehdä tietokoneella. Käytä kameran mukana
toimitettua ohjelmistoa (ZoomBrowser EX / ImageBrowser)
palauttaaksesi oletusasetukset kameraan.
28
Oletusasetusten palauttaminen
1
(Asetukset) -valikko
[Aset. palautus].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
Ennen kameran käyttämistä – perustoiminnot
! Asetuksia ei voi palauttaa kameran ollessa liitettynä
tietokoneeseen tai tulostimeen.
! Seuraavia asetuksia ei voi palauttaa:
- kuvaustila
- [Päiväys/Aika]-, [Kieli]- ja [Videojärjest.]-asetukset
(Asetukset) -valikossa (s. 26, 27)
- oman valkotasapainoasetuksen mukana tallennetut
valkotasapainotiedot (s. 56)
- [Korostettu väri] -tilassa (s. 61) ja [Värivaihto]-tilassa
(s. 62) määritetyt värit.
29
Muistikorttien alustaminen
Uusi muistikortti tai kortti, jolta haluat poistaa kaikki kuvat ja muut
tiedot, on aina alustettava.
Huomaa, että muistikortin alustaminen pyyhkii kaikki kortin
tiedot suojatut kuvat ja muut tiedostot mukaan lukien.
1
(Asetukset) -valikko
[Alusta].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
! Alusta kortti täydellisesti valitsemalla
-painikkeella [Täydellinen alustus]
ja lisää valintamerkki
- tai
painikkeella.
! Jos [Täydellinen alustus] on valittuna,
voit keskeyttää alustuksen painamalla
FUNC./SET-painiketta. Voit käyttää korttia, vaikka alustus
keskeytettäisiin, mutta kortin tiedot tuhoutuvat.
Täydellinen alustus
[Täydellinen alustus] -toiminnon käyttöä suositellaan, jos
muistikortin tallennus- tai lukunopeus on hidastunut. Eräiden
muistikorttien täydellinen alustus kestää noin 2–3 minuuttia.
30
Kuvaaminen
Kuvakoon ja pakkaussuhteen
muuttaminen (stillkuvat)
PowerShot A540
PowerShot A530
1
FUNC.-valikko
(Pakkaus).
*
(Kuvakoko)
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
Kuvaaminen
! Valitse
- tai
-painikkeella
kuvakoon ja pakkauksen asetukset ja
paina sitten FUNC./SET-painiketta.
31
Kuvakoon summittaiset arvot
Kuvakoko
PowerShot A540 PowerShot A530
(Suuri)
(Normaali 1)
2 816 x 2 112
pikseliä
2 592 x 1 944
pikseliä
2 272 x 1 704
pikseliä
2 048 x 1 536
pikseliä
1 600 x 1 200 pikseliä
(Normaali 2)
640 x 480 pikseliä
(Pieni)
(Postikorttikokoisten
päiväyksen
tulostustila)
1 600 x 1 200 pikseliä
2 816 x 1 584
pikseliä
(Laajakulma)
2 592 x 1 456
pikseliä
Tarkoitus
Suuri (PowerShot A540)
Tulostaminen noin
A3-kokoon
(noin 297 x 420 mm)
(PowerShot A530)
Tulostaminen noin A4-kokoon
(noin 210 x 297 mm)
(PowerShot A540)
Tulostaminen noin A4-kokoon
(noin 210 x 297 mm)
(PowerShot A530)
Tulostaminen noin A5-kokoon
(noin 149 x 210 mm)
Postikorttikokoisten
(148 x 100 mm)
tulosteiden tulostaminen
L-kokoisten (119 x 89 mm)
tulosteiden tulostaminen
Kuvien lähettäminen
sähköpostin liitteenä tai
useiden kuvien
Pieni kuvaaminen
Postikorteille tulostettaessa
(s. 35)
Tulostus leveälle paperille
(tallennetaan käyttämällä leveyden
ja korkeuden suhdetta 16:9. Osat,
joita ei tallenneta, jäävät mustiksi.)
Pakkausasetusten summittaiset arvot
Pakkaussuhde
Erikoishieno
Hieno
Normaali
Laadukas
Normaali
Tarkoitus
Laadukkaiden kuvien kuvaaminen
Normaalilaatuisten kuvien
kuvaaminen
Useiden kuvien kuvaaminen
! Katso Kuvatietojen koot (arvio) (s. 126).
! KatsoMuistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat (s. 123, 124).
32
Digitaalizoomauksen käyttäminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Voit ottaa zoomattuja kuvia käyttämällä yhtä aikaa digitaalista ja
optista zoomausta.
! Stillkuvat: noin 16-kertainen zoomaus
! Elokuvat (Normaali): noin 16-kertainen zoomaus (PowerShot A540)
Elokuvat (Normaali): noin 8,1-kertainen zoomaus (PowerShot A530)
Digitaalizoomausta voi käyttää vain, kun nestekidenäyttö on käytössä.
1
[Digitaal.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Siirrä zoomausvipua kohti
Kuvaaminen
(Kuvaus) -valikko
zoom] [Päällä].
-merkkiä ja kuvaa.
! Optisen ja digitaalisen zoomauksen yhteisasetus näkyy
nestekidenäytössä.
! Kun painat zoomausvipua
-merkin suuntaan, zoomaus
pysähtyy, kun suurin mahdollinen optinen teleobjektiiviasetus
saavutetaan (valokuvia kuvattaessa). Voit ottaa digitaalisen
zoomauksen uudelleen käyttöön ja zoomata kuvaa digitaalisesti
painamalla zoomausvipua uudelleen
-merkkiä kohti.
! Pienennä kuva painamalla vipua
-merkkiä kohti.
! Mitä enemmän kuvaa zoomataan digitaalisesti, sitä
karkeampi siitä tulee.
! Digitaalista zoomausta voi käyttää vain
-tilassa elokuvia
kuvattaessa.
! Digitaalista zoomausta ei voi käyttää tilassa
(
,
)
eikä tiloissa
,
tai
.
33
Jatkuva kuvaaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Tässä kuvaustilassa kamera kuvaa jatkuvasti, kun laukaisinta
pidetään painettuna.
Jos käytät suositeltua muistikorttia*, voit kuvata jatkuvasti (tasainen
jatkuva kuvaaminen) määrätyllä kuvanottovälillä, kunnes
muistikortti on täynnä (s. 123, 124).
*Suositeltu muistikortti:
Erikoisnopea SDC-512MSH-muistikortti (myydään erikseen), joka
on alustettu käyttämällä täydellistä alustusta (s. 30) juuri ennen
kuvaamista.
• Tämä tulos on Canonin määrittämien normaalien kuvausolosuhteiden
mukainen. Todelliset tulokset voivat vaihdella aiheen ja
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Vaikka jatkuva kuvaaminen loppuisi yllättäen, muistikortti ei välttämättä ole
täynnä.
1
FUNC.-valikko
* (Kuvaustapa)
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
2
Kuvaa.
! Kamera ottaa kuvia niin kauan kuin laukaisinta pidetään
painettuna alas. Kuvaaminen pysähtyy, kun vapautat laukaisimen.
Jatkuvan kuvauksen keskeyttäminen
Tuo näyttöön
toimimalla kohdan 1 mukaisesti.
34
! Kuvien väli pidentyy, kun kameran sisäinen muisti tulee
täyteen.
! Jos käytät salamaa, kuvien väli voi pidentyä, koska salaman
täytyy latautua.
! Tilassa
( ,
),
ei ole käytettävissä.
Postikorttikokoisten päiväyksen tulostustila
PowerShot A540
PowerShot A530
Voit ottaa postikortteihin sopivia kuvia sommittelemalla kuvan
nestekidenäytössä näkyvän tulostusalueen sisäpuolelle (leveyden
ja korkeuden suhde on noin 3:2).
1
FUNC.-valikko
*
(Postikortti).
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
Kuvaaminen
! Kuvakoko pikseleinä on
(1 600 x 1 200) ja
pakkaussuhde
(Hieno).
! Alue, jota ei tulosteta postikorttikoossa, näyttää harmaalta,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Digitaalista zoomausta ei voida käyttää tässä tilassa.
Lisätietoja tulostuksesta on Suora tulostus -käyttöoppaassa.
35
Päiväyksen upottaminen kuvatietoihin
Voit upottaa kuvatietoihin päiväyksen, kun
(Postikorttikokoisten päiväyksen tulostustila) -asetus on
valittuna.
1
(Kuvaus) -valikko
[Päiväysmerkki]
[Päiväys]/[Päiväys&Aika].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
! Nestekidenäyttö
: [Pois]
: [Päiväys]/[Päiväys&Aika]
! Varmista, että kameran päiväys ja kellonaika on
määritetty (s. 26).
! Päiväysmerkkiä ei voi poistaa kuvatiedoista.
36
Itselaukaisimen käyttäminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Voit määrittää laukaisimen painamista seuraavan viiveen pituudeksi
kymmenen sekuntia ( ), kaksi sekuntia ( ) tai valitsemasi ajan
sekä otettavien kuvien määrän (
Ajastettu kuvaus).
1
FUNC.-valikko
* (Kuvaustapa)
/
/
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
: Kaksi sekuntia ennen kuvan
ottamista itselaukaisimen ääni ja
lampun vilkkuminen nopeutuvat.
!
: Itselaukaisimen ääni kuuluu, kun
laukaisinta painetaan, ja kuva otetaan kaksi sekuntia tämän
jälkeen.
!
: Voit muuttaa viivettä (0–10, 15, 20 tai 30 sekuntia) tai
kuvien määrää (1–10) (s. 38). Näitä asetuksia ei voi
määrittää
( ,
)-,
- ja
-tiloissa.
!
Kuvaaminen
2
Kuvaa.
! Kun laukaisinpainike painetaan alas, itselaukaisimen
lamppu alkaa vilkkua. Jos käytät punasilmäisyyden
vähennystä, itselaukaisimen lamppu vilkkuu ja sen jälkeen
palaa kahden sekunnin ajan ennen kuvan ottamista.
Voit peruuttaa itselaukaisun seuraavasti
Tuo näyttöön
toimimalla kohdan 1 mukaisesti.
37
Viiveen ja otosten määrän vaihtaminen (
1
)
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
2
Muuta [Viive]/[Kuvia]
.
! Itselaukaisimen ääni kuuluu
seuraavalla tavalla:
- Kun viiveajaksi on asetettu yli
2 sekuntia, itselaukaisimen
ääni alkaa kuulua 2 sekuntia
ennen kameran laukaisemista.
- Jos [Kuvia]-vaihtoehdossa on
määritetty useiden kuvien ottaminen, ääni kuuluu
vain ennen ensimmäistä kuvaa.
Kun [Kuvia]-vaihtoehdon asetuksena on vähintään 2,
tapahtuu seuraavat asiat:
- Valotus ja valkotasapaino lukittuvat ensimmäiselle
kuvalle määritettyihin asetuksiin.
- Jos käytät salamaa, kuvien väli voi pidentyä, koska
salaman täytyy latautua.
- Kuvien väli voi pidentyä, kun kameran sisäinen muisti
tulee täyteen.
- Kuvaus keskeytyy automaattisesti, jos muistikortti
täyttyy.
38
Elokuvien kuvaaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Käytettävissä ovat alla mainitut elokuvatilat.
Kohdassa Kuvakoot ja kuvataajuudet (s. 42) on tietoja kunkin tilan
kuvakoosta ja kuvataajuudesta.
Tallennusaika vaihtelee käytössä olevan muistikortin mukaan (s. 125).
Normaali
Voit määrittää kuvakoon ja kuvataajuuden*1 itse ja tallentaa,
kunnes muistikortti on täynnä (kun käytössä on erikoisnopea
muistikortti, kuten suositeltu SDC-512MSH).
Digitaalista zoomausta voi käyttää myös tässä tilassa (s. 33).
Tässä tilassa voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita (esimerkiksi
urheiluvalokuvaus).
• Elokuvan enimmäispituus: yksi minuutti
Kuvaaminen
• Enimmäiskoko: 1 Gt/elokuva*2
Nopea kuvataajuus (vain PowerShot A540)
Pakattu
Koska kuvakoko on pieni, tätä tilaa kannattaa käyttää
lähetettäessä elokuvia sähköpostin liitteenä tai kun muistikortin
kapasiteetti ei ole suuri.
• Elokuvan enimmäispituus: kolme minuuttia
Korostettu väri,
Värivaihto
Voit määrittää vain valitun värin näkymään ja muuntaa kaikki muut
värit mustavalkoiseksi tai muuntaa valitun värin muuksi väriksi
(s. 60, 61).
Kuten Normaali-tilassakin, voit määrittää kuvakoon ja
kuvataajuuden*1 ja tallentaa, kunnes muistikortti on täynnä
(kun käytössä on erikoisnopea SD-kortti, kuten suositeltu
SDC-512MSH).
• Enimmäiskoko: 1 Gt/elokuva*2
*1
*2
Kuvataajuuden voi määrittää vain mallissa PowerShot A540.
Vaikka elokuvadatan koko ei olisikaan saavuttanut 1 gigatavun rajaa,
tallennus saattaa lakata tunnin kestävän yhtäjaksoisen kuvaamisen
jälkeen.
39
1
Valitse - tai painikkeella elokuvan
kuvaustila.
-,
- tai
-tilassa voit muuttaa
kuvakokoa ja kuvataajuutta (s. 41).
! Kohdassa Värin muuntaminen (s. 60)
on tietoja toimenpiteistä tiloissa
ja
!
2
.
Kuvaa.
! Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera säätää
automaattisesti valotuksen, tarkennuksen ja
valkotasapainon.
! Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera alkaa tallentaa
videokuvaa ja ääntä samanaikaisesti.
! Kuvaamisen aikana nestekidenäytössä näkyy tallennusaika
sekä merkki [!REC].
! Voit lopettaa kuvaamisen painamalla laukaisimen uudelleen
pohjaan.
Kuvaaminen loppuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
- Kun kuvaamisen enimmäisaika tulee täyteen.
- Kun kameran sisäinen muisti tai muistikortti tulee täyteen.
40
! Suosittelemme, että käytät elokuvan tallennuksessa vain
muistikorttia, joka on alustettu tässä kamerassa (s. 30).
Kameran mukana toimitettavaa muistikorttia voi käyttää
suoraan alustamatta.
! Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin kuvaamisen aikana:
- Älä koske mikrofoniin.
- Älä paina muita painikkeita kuin laukaisinta. Painikkeiden
päästämät äänet tallentuvat elokuvaan.
- Kamera korjaa valotus- ja valkotasapainoasetukset
automaattisesti kuvausolosuhteita vastaaviksi kuvauksen
aikana. Huomaa kuitenkin, että automaattisesta
valotuksen säädöstä aiheutuvat äänet saattavat myös
tallentua.
! Tarkennuksen sekä optisen zoomauksen asetukset ovat
kaikilla kuvilla samat kuin ensimmäisellä.
Elokuvien toistoon tietokoneella tarvitaan QuickTime 3.0 tai
uudempi (tietotyyppi: AVI / pakkausmenetelmä: Motion
JPEG). QuickTime (for Windows) on Canon Digital Camera
Solution Disk -levyllä. Macintosh-tietokoneissa tämä ohjelma
on Mac OS X:n tai uudemman käyttöjärjestelmän mukana.
Kuvakoon ja kuvataajuuden
muuttaminen (elokuvat)
Voit muuttaa kuvakokoa ja kuvataajuutta*, kun elokuvan
kuvaustilaksi on asetettu
(Normaali),
(Korostettu väri)
tai
(Värivaihto).
* Kuvataajuutta voi muuttaa vain mallissa PowerShot A540.
1
FUNC.-valikko
(Kuvakoko)
*
(Kuvataajuus).
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
Kuvaaminen
#PowerShot A540
* Oletusasetus
! Valitse
- tai
-painikkeella
kuvakoko tai kuvataajuus ja
paina sitten FUNC./SETpainiketta.
#PowerShot A530
1
FUNC.-valikko
* (Kuvakoko)
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
Valitse
- tai
-painikkeella
kuvakoko ja paina sitten FUNC./
SET-painiketta.
41
Kuvakoot ja kuvataajuudet
Kuvataajuudet osoittavat tallennettujen tai toistettujen kuvien
määrän sekunnissa. Mitä suurempi kuvataajuus on käytössä, sitä
sujuvammalta liike näyttää.
#PowerShot A540
Kuvataajuus
(kuvaa/s)
Kuvakoko
Normaali
Korostettu väri
Värivaihto
Nopea
kuvataajuus*2
Pakattu*
2
640 x 480 pikseliä
–
$ *1
$
320 x 240 pikseliä
–
$
$
$
–
–
–
–
$
320 x 240 pikseliä
160 x 120 pikseliä
*1 Oletusasetus
*2 Kuvakokoa tai kuvataajuutta ei voi muuttaa.
#PowerShot A530
Kuvataajuutta ei voi muuttaa.
Kuvataajuus
(kuvaa/s)
Kuvakoko
Normaali
Korostettu väri
Värivaihto
Pakattu
640 x 480 pikseliä
–
–
$*
320 x 240 pikseliä
$
–
–
160 x 120 pikseliä
–
$
–
1
*1 Oletusasetus
! Katso Kuvatietojen koot (arvio) (s. 126).
! Katso Muistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat (s. 123).
42
Panoraamakuvien ottaminen
(Liitä toiminto)
PowerShot A540
PowerShot A530
Liitä toiminto -tilan avulla voidaan ottaa limittäisiä kuvia, jotka
yhdistetään myöhemmin panoraamakuvaksi tietokoneohjelmalla.
Kuvaaminen
Vierekkäisten kuvien
päällekkäiset osat
voidaan liittää yhdeksi
panoraamakuvaksi.
1
Valitse kuvaussuunta
- tai
-painikkeella.
! Voit valita jommankumman
seuraavista kuvaussuunnista:
- ! vaakasuorassa vasemmalta
oikealle
- " vaakasuorassa oikealta
vasemmalle.
2
Kuvaa sarjan ensimmäinen kuva.
! Kamera säätää valotus- ja valkotasapainoasetukset
ensimmäistä kuvaa varten ja lukitsee ne.
43
3
Sommittele ja ota toinen kuva niin, että se
on limittäin ensimmäisen kanssa.
! Voit palata edellisen tallennetun kuvan näyttöön painamalla
- tai
-painiketta ja ottaa kuvan uudestaan.
! Limittäisten alueiden pienet kohdistusvirheet voidaan
korjata, kun kuvat liitetään toisiinsa.
4
Toista nämä vaiheet seuraavien kuvien kohdalla.
! Sarjaan voi kuulua enintään 26 kuvaa.
! Paina viimeisen kuvan jälkeen FUNC./SET-painiketta.
! Et voi katsella kuvia televisiossa, kun kuvaat Liitä toiminto
-tilassa.
! Ensimmäisen kuvan asetuksia käytetään myös kuvasarjan
seuraavissa kuvissa.
! Käytä kuvien yhdistämiseen kameran mukana toimitettua
PhotoStitch-ohjelmaa.
! Kun
-painike on painettuna, voit siirtyä määritettävien
vaihtoehtojen välillä.
- Valotuksen korjaus / kuvaussuunnan valinta
Ohjelmoitu automatiikka
PowerShot A540
PowerShot A530
Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukon
valaistuksen mukaan.
! Jos valotus ei ole oikea, suljinnopeuden ja aukon arvot näkyvät
punaisina nestekidenäytössä, kun laukaisin on painettuna puoliväliin.
Voit valita oikean valotuksen, jolloin suljinnopeuden ja aukon arvot
näkyvät valkoisina, seuraavilla tavoilla (PowerShot A540):
- käyttämällä salamaa
- säätämällä ISO-herkkyyttä
- muuttamalla valotuksen mittaustapaa.
44
Suljinnopeuden asettaminen
PowerShot A540
Kun määrität suljinnopeuden, kamera valitsee automaattisesti
aukon arvon valaistuksen mukaan. Lyhyillä suljinajoilla voidaan
ottaa liikkuvista kohteista teräviä kuvia, kun taas hitaammilla
nopeuksilla kuvaan saadaan liikkeen vaikutelma ja hämärässä
voidaan kuvata ilman salamaa.
Kuvaaminen
! Jos aukon arvo näkyy punaisena, kuva on alivalottunut
(liian vähän valoa) tai ylivalottunut (liikaa valoa). Säädä
suljinnopeutta
- tai
-painikkeella, kunnes aukon arvo
näkyy valkoisena.
! CCD-kuvakennon ominaisuuksien takia tallennetun kuvan
häiriöt lisääntyvät käytettäessä hitaita suljinnopeuksia.
Tässä kamerassa hitaammilla kuin 1,3 sekunnin
suljinnopeuksilla otettujen kuvien häiriöt poistetaan
erikoiskäsittelyn avulla. Näin saadaan laadukkaita kuvia.
(Kuvan käsittelemiseen saattaa kulua jonkin verran aikaa,
ennen kuin seuraava kuva voidaan ottaa.)
! Nopein suljinaika salamatäsmäystä käytettäessä on 1/500
sekuntia. Kamera valitsee automaattisesti ajan 1/500
sekuntia, jos yrität valita lyhyemmän ajan.
Suljinnopeuden näyttötapa
! Valittavissa ovat seuraavat suljinnopeudet: 1/160 tarkoittaa
1/160 sekuntia. 0”3 tarkoittaa 0,3 sekuntia ja 2” tarkoittaa
kahta sekuntia.
15” 13” 10” 8” 6” 5” 4” 3”2 2”5 2” 1”6 1”3 1” 0”8 0”6 0”5 0”4 0”3
1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1/125 1/160 1/200 1/250 1/320 1/400 1/500 1/640
1/800 1/1 000 1/1 250 1/1 600 1/2 000
45
Aukon asettaminen
PowerShot A540
Aukon avulla säädetään objektiivin läpi pääsevän valon määrää.
Kun määrität aukon arvon, kamera valitsee automaattisesti
suljinnopeuden valaistuksen mukaan.
Valitsemalla pienemmän aukkoarvon (suurentamalla aukkoa) voit
tehdä taustasta epäselvän ja luoda kauniita muotokuvia.
Käyttämällä suurta aukkoarvoa (pienentämällä aukkoa) voidaan
laajentaa terävyysaluetta niin, että taustakin on tarkka. Mitä
suurempi aukon arvo on, sitä laajempi on terävyysalue.
! Jos suljinnopeus näkyy punaisena, kuva on alivalottunut
(liian vähän valoa) tai ylivalottunut (liikaa valoa). Säädä
aukon arvoa
- tai
-painikkeella, kunnes suljinnopeus
muuttuu valkoiseksi.
! Jotkin aukon arvot eivät ole käytettävissä tietyissä
zoomausasennoissa (s. 47).
Tässä tilassa suljinnopeus synkronoidulla salamalla on
1/60–1/500 sekuntia. Aukon suuruutta voi muuttaa
automaattisesti synkronoidun salaman nopeuden mukaan,
vaikka arvo olisi asetettu aikaisemmin.
Aukon arvon näyttötapa
! Mitä suurempi aukon arvo on, sitä pienempi on aukko.
F2.6 F3.2 F3.5 F4.0 F4.5 F5.0 F5.5 F5.6 F6.3 F7.1 F8.0
46
Suljinnopeuden ja aukon
manuaalinen asettaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Suljinnopeuden ja aukon arvo voidaan asettaa manuaalisesti.
! Kun laukaisin painetaan puoliväliin, normaalin valotuksen* ja
valittuna olevan valotuksen välinen ero näkyy nestekidenäytössä.
Jos ero on yli ±2 aukkoa, nestekidenäytössä näkyy punaisena
luku –2 tai +2.
* Normaalin valotuksen arvot lasketaan mittaamalla valotus valitun
mittaustavan mukaan.
Kuvaaminen
! Jos haluat muuttaa valotusta, valitse suljinnopeus tai aukko
-painikkeella ja säädä arvoa
- tai
-painikkeella.
! Jos zoomausta säädetään näiden arvojen asettamisen jälkeen,
aukon arvo saattaa muuttua zoomausasennon mukaan.
! Nestekidenäytön kirkkaus vastaa valittua suljinnopeutta ja
aukon arvoa.
Kun kuvaat nopealla suljinnopeudella tai pimeässä
paikassa, kuvasta tulee aina kirkas, jos salaman asetuksena
on
(salama ja punasilmäisyyden vähennys) tai
(salama päällä).
! Mallissa PowerShot A530 voi asettaa samat suljinnopeudet
kuin mallissa PowerShot A540. Lisätietoja on sivulla 45.
! Alla luetellaan aukkoarvot, jotka voi asettaa mallissa
PowerShot A530. Jotkin aukon arvot eivät ehkä ole
käytettävissä tietyissä zoomausasennoissa. Lisätietoja
mallista PowerShot A540 on sivulla 46.
F2.6 F3.2 F3.5 F4.0 F4.5 F5.0 F5.5 F5.6 F6.3 F7.1 F8.0 F9.0
F10 F11
! Aukon arvo ja suljinnopeus vaihtelevat zoomaustilan
mukaan (s. 48).
47
PowerShot A540
Aukko
Suljinnopeus
(sekunteina)
Suurin
mahdollinen
laajakulma
F2.6–3.5
15–1/1 250
F4.0–8.0
15–1/2 000
Suurin
mahdollinen
teleasetus
F5.5–7.1
15–1/1 250
F8.0
15–1/2 000
PowerShot A530
Aukko
48
Suljinnopeus
(sekunteina)
Suurin
mahdollinen
laajakulma
F2.6
15–1/1 250
F5.6
15–1/2 000
Suurin
mahdollinen
teleasetus
F5.5
15–1/1 250
F11
15–1/2 000
Tarkennusalueen valitseminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Tarkennusalue ilmaisee sen alueen kuvasta, jolle kamera
tarkentaa. Voit määrittää tarkennusalueen seuraavasti.
(Ei
tarkennusaluetta)
Päällä
Pois
Kamera käyttää keskimmäistä
tarkennusaluetta. Tästä on hyötyä, kun
haluat tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
sommittelemasi kuvan keskellä.
(Kuvaus) -valikko
[ Pois].
[AiAF]
[Päällä] /
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
Kuvaaminen
1
Kamera valitsee automaattisesti jonkin
yhdeksästä tarkennusalueesta
kuvaustilanteen mukaan.
! Tarkennus lukitaan keskimmäiseen tarkennusalueeseen,
jos digitaalinen zoomaus on käytössä.
! Tarkennusalue näyttää seuraavalta (jos nestekidenäyttö on
päällä), kun laukaisin painetaan puoleenväliin:
• Vihreä : kuvauksen valmistelu on valmis.
• Keltainen : ongelmia tarkennuksessa (
-asetus on [Pois])
49
Vaikeasti tarkennettavien kohteiden
kuvaaminen
(Tarkennuksen lukitus, Tark. lukitus, Käsintarkennus)
PowerShot A540
PowerShot A530
Tarkennus voi olla vaikeaa seuraavissa kuvausolosuhteissa.
! Kohde erottuu erittäin huonosti taustasta.
! Kuvausalueet, joissa on sekä lähellä että kaukana olevia kohteita.
! Kuvan keskellä on erittäin kirkkaita kohteita.
! Kohde liikkuu nopeasti.
! Kohde kuvataan ikkunan läpi. Yritä asettaa kamera mahdollisimman
lähelle lasia, jotta valo ei heijastu lasista.
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Tarkennuksen lukitusta voidaan käyttää missä tahansa
kuvaustilassa.
1
Kohdista kamera pääkohteen kanssa
samalla etäisyydellä olevaan muuhun
kohteeseen sijoittamalla muu kohde
nestekidenäytön etsimen tai
tarkennusalueen keskelle.
2
3
Paina laukaisin puoliväliin.
Sommittele kuva haluamallasi tavalla
kohdistamalla kamera uudestaan ja paina
laukaisin pohjaan asti.
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
1
2
50
Kytke nestekidenäyttöön virta.
Kohdista kamera samalla etäisyydellä
olevaan muuhun kohteeseen sijoittamalla
kohde tarkennusalueen keskelle.
3
Paina laukaisin puoliväliin ja paina
painiketta.
! Nestekidenäyttöön tulee
ilmaisin.
4
-
-kuvake ja käsintarkennuksen
Kohdista kamera uudelleen haluttuun
kohteeseen ja ota kuva.
Tarkennuksen lukituksen vapauttaminen
Paina
-painiketta.
Kuvaaminen
! Tarkennuksen lukitusta ei voi käyttää
- tai
-tilassa,
eikä silloin, kun
on
-tilassa.
! Kun käytät tarkennuksen lukitusta ja nestekidenäyttöä,
asetukseksi kannattaa valita [Pois] (s. 24), koska kamera
tarkentaa käyttäen vain keskimmäistä tarkennusaluetta.
! Tarkennuksen lukitus on kätevä siksi, että laukaisin voidaan
vapauttaa kuvan rajaamisen ajaksi. Lisäksi tarkennus pysyy
lukittuna kuvan ottamisen jälkeen, joten voit ottaa toisen
kuvan samalla tarkennuksella.
Käsintarkennustilan käyttäminen
Tarkennusta voi säätää käsin.
1
2
Kytke nestekidenäyttöön virta.
Tuo
näyttöön painamalla
kertoja.
-painiketta useita
! Näyttöön tulee käsintarkennuksen ilmaisin.
! Kun
(Kuvaus) -valikon
[MFpiste zoom] -asetus on [Päällä],
tarkennusalueen sisäpuolella oleva
osa kuvasta näkyy suurennettuna*.
Käsintarkennuksen
ilmaisin
* Kuva ei näy suurennettuna
-tilassa,
kun digitaalizoomaus on käytössä tai kun
televisiota käytetään näyttönä.
* Voidaan määrittää myös niin, että
näkyvissä olevaa kuvaa ei ole suurennettu (s. 24).
51
! Kuvaustilan mukaan voit siirtyä seuraavasti
asetusvaihtoehtojen välillä painamalla
-painiketta:
,
,
,
Valotuksen korjaus /
-tila / valotuksen korjaus /
-tila /
*
Suljinnopeus / valotuksen korjaus /
*
Aukko / valotuksen korjaus /
Suljinnopeus / aukko /
* Vain PowerShot A540
3
Voit säätää tarkennusta painamalla
-painiketta.
- tai
! Käsintarkennuksen ilmaisin näyttää summittaisia lukuja.
Käytä niitä kuvauksessa vain viitteellisinä ohjeina.
Voit peruuttaa käsintarkennuksen seuraavasti
Paina
-painiketta.
Käsintarkennusta ei voi käyttää
silloin, kun
on
-tilassa.
52
- tai
-tilassa, eikä
Mittausmenetelmien välillä siirtyminen
PowerShot A540
PowerShot A530
1
FUNC.-valikko
* (Arvioiva)
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
! Valitse mittausmenetelmä
- tai
painikkeella ja paina FUNC./SETpainiketta.
-
Mittausmenetelmät
Kuvaaminen
Arvioiva
Soveltuu normaaleihin kuvausoloihin
vastavalossa kuvaaminen mukaan lukien.
Kamera jakaa kuvat useisiin mittausalueisiin.
Kamera arvioi monimutkaiset
valaistusolosuhteet, kuten kohteen sijainnin,
kirkkauden, suoran valon sekä vastavalon, ja
säätää valotusasetukset niiden mukaisesti.
Laskee keskiarvon koko ruudusta mitatusta
Keskiarvomittaus valosta mutta painottaa keskiosassa olevaa
kohdetta.
Pistemittaus
Mittaa valotuksen nestekidenäytön keskellä
olevan tarkennuspisteen alueelta. Käytä tätä
asetusta, kun haluat määrittää valotuksen
näytön keskellä olevan kohteen mukaan.
53
Valotuksen korjauksen säätäminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Jos kuvauskohde sijaitsee voimakkaassa vastavalossa, jos
kohteen takana on kirkas tausta tai jos haluat välttää valojen
näkymisen liian kirkkaina yöllä kuvatuissa kuvissa, voit säätää
kohteen valotusta valotuksen korjausasetuksen avulla.
1
2
Kytke nestekidenäyttöön virta.
Tuo valotuksen korjauspalkki näyttöön
painamalla
-painiketta useita kertoja.
! Säädä valotuksen korjausta
- tai
-painikkeella ja paina
painiketta.
! Kuvaustilan mukaan voit siirtyä
seuraavasti asetusvaihtoehtojen
välillä painamalla
-painiketta:
-tila / valotuksen korjaus
* Suljinnopeus / valotuksen korjaus
* Aukko / valotuksen korjaus
* Vain PowerShot A540
Valotuksen korjauksen peruuttaminen
Palauta korjauksen arvoksi [0].
Valotuksen korjaus ei ole käytettävissä
-tiloissa.
54
(
,
)
Sävyn säätäminen (Valkotasapaino)
PowerShot A540
PowerShot A530
Normaalitilanteissa valkotasapainoasetus
(Automaatti) valitsee
parhaan mahdollisen valkotasapainon. Jos kuvan värit eivät näytä
(Automaatti) -asetuksella otettuina luonnollisilta, voit muuttaa
valkotasapainoasetuksen valaistusolosuhteisiin sopivammaksi.
1
FUNC.-valikko
* (Automaatti).
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
Valkotasapainoasetukset
Automaatti
Kamera valitsee asetukset automaattisesti.
Päivänvalo
Soveltuu ulkokuvien ottamiseen kirkkaana
päivänä.
Pilvinen
Soveltuu ulkokuvien ottamiseen pilvisenä
päivänä tai iltahämärässä.
Keinovalo
Soveltuu kuvaamiseen keinovalossa ja
hehkulampun tyyppisen, kolmiaallonpituisen
loisteputkivalaisimen valaisemassa tilassa.
Loisteputki
Soveltuu kuvaamiseen lämpimän valkoisen ja
kylmän tai lämpimän valkoisen
(kolmiaallonpituisen) loisteputkivalaisimen
valaisemassa tilassa.
Loisteputki H
Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken
tai kolmiaallonpituisen päivänvaloloisteputken
valaisemassa tilassa.
Soveltuu kuvien ottamiseen vedenpitävän
kotelon WP-DC2 kanssa (myydään erikseen).
Vedenalainen* Tämä tila käyttää optimaalista valkotasapainoa
ja vähentää sinisiä sävyjä, jotta kuvan värisävyt
olisivat luonnolliset.
Kuvaaminen
! Valitse valkotasapainoasetus
- tai
-painikkeella ja paina FUNC./SETpainiketta.
55
Oma asetus
Käytetään, kun kuvauksessa tarvitaan parhaita
mahdollisia valkotasapainotietoja, jotka on
tallennettu kameraan valkoisen kohteen kuten
valkoisen paperin tai liinan avulla.
* Vain PowerShot A540
Valkotasapainoa ei voi säätää, kun My Colors -asetukseksi on
valittu
tai
tai kun
tai
on valittu elokuvan
kuvaamista varten.
Mukautetun valkotasapainon
käyttäminen
Saat parhaat mahdolliset kuvausolosuhteiden asetukset
määrittämällä omat valkotasapainoasetukset niin, että
kamera arvioi kohteen, kuten valkoisen paperin, liinan tai
valokuvalaatuisen harmaan kortin, jota haluat pitää valkoisen
värin oletusasetuksena.
Määritä oma valkotasapainoasetus erityisesti seuraavissa
tilanteissa, joissa oikean valkotasapainon havaitseminen on
vaikeaa
-asetusta käyttämällä.
! Lähikuvien ottaminen (makrokuvaus)
! Yksiväristen kohteiden (kuten taivaan, meren tai metsän)
kuvaaminen
! Erikoisvalaistuksessa (kuten elohopealampun valossa)
kuvaaminen
1
FUNC.-valikko
(Oma asetus).
* (Automaatti)
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
56
2
Tähtää kameralla valkoiseen
paperiarkkiin tai kankaaseen ja paina
.
! Jos tähtäät nestekidenäytön avulla, varmista, että
valkoinen kohde täyttää koko keskimmäisen ruudun.
Jos tähtäät etsimen avulla, varmista, että kohde
täyttää koko etsimen alueen.
Kuvaaminen
! Kuvaustilaksi kannattaa asettaa . Valotuksen
korjausasetukseksi kannattaa asettaa [± 0] ennen
oman valkotasapainon määritystä.
Jos valotusasetukset eivät ole oikein,
valkotasapainoasetuksetkaan eivät määrity oikein
(kuva näyttää aivan mustalta tai harmaalta).
! Säilytä valkotasapainotietojen lukemisessa käytettävät
asetukset myös kuvatessasi. Jos asetuksia muutetaan,
valkotasapaino ei ehkä ole paras mahdollinen.
Erityisesti seuraavia asetuksia ei saa muuttaa:
- ISO-herkkyys
- Salama
Salama kannattaa ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Jos salama välähtää valkotasapainotietojen
määrityksen aikana ja salaman asetuksena on
(Automaatti) tai
(Punasilmävähennys),
varmista, että salama on käytössä myös kuvattaessa.
! Koska valkotasapainotietoja ei voi lukea Liitä toiminto
-tilassa, ne on määritettävä etukäteen jossakin muussa
kuvaustilassa.
! Oma valkotasapainoasetus jää kameraan, vaikka
kameran asetukset palautettaisiin oletusasetuksiin
(s. 29).
57
Kuvaaminen My Colors -tilassa
PowerShot A540
PowerShot A530
Voit muuttaa kuvan vaikutelmaa kuvan ottamisen yhteydessä.
1
FUNC.-valikko
* (My Colors pois).
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
! Valitse My Colors -tila
- tai
painikkeella.
! Voit siirtyä
- ja
-tilan välillä
painamalla MENU-painiketta.
2
Kuvaa.
-tila
Katso Kameran asettaminen Värien säädöt -tilaan (s. 59).
! Muut tilat kuin
Paina FUNC./SET-painiketta. Kuvausnäyttö palaa näyttöön,
jolloin voit kuvata.
!
My Colors -asetuksia ei voi määrittää
- eikä
-tilassa.
My Colors -asetukset
My Colors
pois
Normaali kuvaus.
Korostettu
Korostaa kontrastia ja värikylläisyyttä, jotta kuva
voidaan tallentaa kirkasvärisenä.
Neutraali
Vähentää kontrastia ja värikylläisyyttä, jotta kuva
voidaan tallentaa neutraalin sävyisenä.
Seepia
Tallentaa kuvan seepiansävyisenä.
Mustavalko Tallentaa kuvan mustavalkoisena.
Diafilmivärit
58
Asetuksen avulla voidaan tuottaa kirkkaita ja
luonnollisia värejä, joita saadaan aikaan positiivifilmillä.
Vaaleampi
ihonväri*
Tällä vaihtoehdolla vaalennetaan ihonväriä.
Tummempi
ihonväri*
Tällä vaihtoehdolla tummennetaan ihonväriä.
Tällä vaihtoehdolla voidaan säätää tasapainoa
kontrastin, terävyyden, värikylläisyyden, punaisen,
vihreän, sinisen ja ihonvärien välillä*. Sen avulla
voidaan tehdä hienosäätöjä, kuten muuttaa siniset
sävyt kylläisemmiksi ja kasvojen värit kirkkaammiksi.
Värien
säädöt
* Myös muiden kuin ihmisten ihonväriä voidaan muuttaa.
* Et välttämättä saavuta odotettuja tuloksia kaikilla ihonväreillä.
Kameran asettaminen Värien säädöt -tilaan
(Värien säädöt)
.
Kuvaaminen
1
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
2
Valitse
- tai
painikkeella [Kontrasti],
[Terävyys],
[Värikylläisyys],
[Punainen], [Vihreä],
[Sininen] tai [Ihonväri] ja
säädä väritasapainoa tai -painikkeella.
Säätäminen
Valitse vaihtoehto
! Näkyviin tulee muunnettu väri.
3
.
! Tämä viimeistelee asetukset.
Jos painat MENU-painiketta tässä vaiheessa, kamera
palaa näyttöön, jossa voit valita My Colors -tilan.
59
Värin muuntaminen
Kuvaustila
(
)
(
)
Voit muuntaa värejä helposti kuvaamisen aikana. Tätä ominaisuutta
voi käyttää sekä valokuvissa että elokuvissa, ja sen avulla voit
käyttää valokuvissa ja elokuvissa hienoja tehosteita.
Kuvausolosuhteiden mukaan kuvista voi kuitenkin toisinaan tulla
karkeita tai haluttua väriä ei ehkä saada aikaan. Tämän takia ennen
tärkeiden kohteiden kuvaamista on suositeltavaa ottaa ensin
koeotoksia ja tarkistaa tulokset. Valokuvia kuvattaessa kamera
tallentaa sekä My Colors -kuvan että alkuperäisen,
muuttamattoman kuvan, jos [Tall. alkuper.] -asetuksena (s. 64) on
[Päällä].
Korostettu väri
Värivaihto
Tällä vaihtoehdolla ainoastaan
nestekidenäytössä määritetty väri säilyy ja
kaikki muut värit muunnetaan
mustavalkoisiksi.
Tällä vaihtoehdolla muunnetaan
nestekidenäytössä määritetty väri toiseksi.
Voit valita vain yhden värin. Useita värejä ei
voi valita.
! Kuvattavan kohteen mukaan ISO-herkkyydeksi saatetaan
asettaa suurempi arvo ja kuvan kohina voi lisääntyä.
60
Kuvaaminen Korostettu väri -tilassa
1
Stillkuva:
Elokuva:
- tai -painike
- tai -painike
Lisätietoja on
Perusoppaan
kohdassa
Kuvaustilan
valitseminen (s. 5).
Stillkuva
Elokuva
2
3
Kohdista kamera siten, että säilytettävä
väri näkyy nestekidenäytön keskellä, ja
paina -painiketta.
! Vain yksi väri voidaan määrittää.
! Voit määrittää säilytettävän värialueen
painikkeella.
- tai
Kuvaaminen
! Kamera siirtyy värinmääritystilaan, ja näytössä vaihtuu
alkuperäinen ja värikorostettu kuva (jossa käytetään
etukäteen määritettyä väriä).
-
–5: Vain valitsemasi väri säilytetään.
+5: Myös valitsemaasi väriä lähellä olevat värit
säilytetään.
4
Vahvista asetus painamalla
kuva.
ja ota sitten
! Oletuskorostusväri on vihreä.
! Et ehkä saavuta haluttua lopputulosta, jos käytät salamaa.
! Määritetty korostusväri säilyy, vaikka kameran virta
katkaistaisiin.
61
Kuvaaminen Värivaihto-tilassa
Alkuperäinen väri
(ennen vaihtoa)
1
Stillkuva:
Elokuva:
Haluttu väri
(vaihdon jälkeen)
- tai -painike
- tai -painike
Lisätietoja on
Perusoppaan
kohdassa
Kuvaustilan
valitseminen (s. 5).
Stillkuva
Elokuva
2
! Kamera siirtyy värinmääritystilaan, ja
näytössä vaihtuu alkuperäinen kuva ja
kuva, jonka värit on vaihdettu (joka
käyttää etukäteen määritettyä väriä).
Stillkuva
62
3
Kohdista kamera siten, että alkuperäinen
väri näkyy nestekidenäytön keskellä, ja
paina -painiketta.
! Vain yksi väri voidaan määrittää.
! Voit määrittää vaihdettavan värialueen
painikkeella.
- tai
-
–5: Vain valitsemasi väri vaihdetaan.
+5: Myös valitsemaasi väriä lähellä olevat värit vaihdetaan.
4
Kohdista kamera siten, että haluttu väri
näkyy nestekidenäytön keskellä ja paina
painiketta.
-
! Voit määrittää vain yhden värin.
Vahvista asetus painamalla
kuva.
ja ota sitten
Kuvaaminen
5
! Värivaihtotilan oletusasetus muuntaa vihreän valkoiseksi.
! Et ehkä saavuta haluttua lopputulosta, jos käytät salamaa.
! Valitut värivaihtotilan värit säilyvät, vaikka kameran virta
katkaistaisiin.
63
Alkuperäisen kuvan
tallennusmenetelmän vaihtaminen
Kun kuvaat valokuvia Korostettu väri- tai Värivaihto-tilassa,
voit määrittää, tallennetaanko sekä muutettu että
alkuperäinen kuva.
1
(Kuvaus) -valikko
[Päällä]/[Pois].
[Tall. alkuper.]
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
! Jos [Päällä] on valittuna,
kahdelle tallennetulle kuvalle
annetaan peräkkäiset numerot.
Muunnettu kuva on alkuperäisen
jälkeen.
Kun [Tall. alkuper.] -asetuksena on [Päällä]
- Vain Korostettu väri- tai Värivaihto-tilaa käyttämällä
muunnettu kuva näkyy nestekidenäytössä kuvaamisen
aikana.
- Nestekidenäytössä heti kuvaamisen jälkeen näkyvä
kuva on muunnettu kuva, jota otettaessa käytettiin
Korostettu väri- tai Värivaihto-asetusta. Jos poistat
kuvan tällöin, alkuperäinen kuva poistetaan muunnetun
kuvan kanssa. Toimi harkiten, kun poistat kuvan.
- Koska kaksi kuvaa tallennetaan jokaisen otoksen
yhteydessä, jäljellä olevien kuvien määrä on noin
puolet näytössä näkyvästä määrästä, kun tämän
toiminnon asetus on [Pois].
64
ISO-herkkyyden säätäminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Lisää suljinnopeutta suurentamalla ISO-herkkyyttä, kun haluat
vähentää kameran tärinän vaikutusta tai poistaa salaman käytöstä
kuvatessasi hämärässä.
1
FUNC.-valikko
* (Automaatti).
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
* Oletusasetus
Kuvaaminen
! Valitse ISO-herkkyys
- tai
painikkeella ja paina FUNC./SETpainiketta.
! Kun
(Automaatti) on valittuna,
kuvaamisen aikana valitaan ihanteellinen ISO-herkkyys
valaistuksen mukaan. Koska ISO-herkkyyttä suurennetaan
automaattisesti hämärässä, kamera valitsee nopeamman
suljinnopeuden, jolloin kameran tärähtämisen vaara pienenee.
!
ei ole käytettävissä
-tilassa.
Valitun salamavaloasetuksen
muuttaminen
PowerShot A540
Vaikka yhdysrakenteinen salama välähtää automaattisten
salamavaloasetusten mukaan (paitsi
-tilassa), se voidaan
määrittää välähtämään myös ilman asetuksia.
1
(Kuvaus) -valikko
[Salaman
säätö] [Automaatti]/[Käsinsäätö].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
65
Salamavaloasetuksen
korjaus / Salamateho
PowerShot A540
PowerShot A530
z Kun kuvaustilaksi on valittu
,
,
,
tai
tai kun [Salaman säätö] -asetuksen arvona on
[Automaatti] (s. 65)
- tai
-tilassa, asetusta
+/– (Salama)
voi muuttaa 1/3 yksikön askelina alueella –2–+2.
(Salamavalotukz Voit saada aikaan luovia tehosteita tai hallita
sen korjaus)
taustan valottumista yhdistämällä
salamavalotuksen korjauksen kameran
valotuksen korjaustoimintoon.
Salamateho
1
2
z Kun kuvaustilaksi on valittu
tai kun [Salaman
säätö] -asetuksena on [Käsinsäätö]
- tai
tilassa (s. 65), salamavalon tehoa voi säätää
kuvaamisen aikana kolmessa vaiheessa täydestä
tehosta [FULL] alkaen.
Kytke nestekidenäyttöön virta.
FUNC.-valikko
(Salamateho).
(+/– (Salama)) /
Katso Valikot ja asetukset (s. 22).
z Säädä salamavalotuksen korjausta/
tehoa - tai -painikkeella ja paina
FUNC./SET-painiketta.
Esimerkki:
Salamavalotuksen
korjaus
66
Automaattisen kääntötoiminnon asettaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Kamerassa on suunta-anturi, joka havaitsee, jos kuva otetaan
pystysuorassa olevalla kameralla, ja kääntää kuvan automaattisesti
oikeansuuntaiseksi nestekidenäytössä katselua varten.
1
(Asetukset) -valikko
kääntö] [Päällä]/[Pois].
[Autom.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
! Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun kameralla
osoitetaan suoraan ylös tai alas. Tarkista, että nuoli
osoittaa oikeaan suuntaan. Jos nuoli osoittaa väärään
suuntaan, aseta [Autom. kääntö] -asetukseksi [Pois].
! Vaikka automaattinen kääntö on [Päällä], tietokoneeseen
ladattujen kuvien suunta määräytyy kuvien lataamisessa
käytettävän ohjelmiston mukaan.
Kuvaaminen
! Kun [Autom. kääntö] -asetuksena on
[Päällä] ja nestekidenäyttö on asetettu
näyttötilaan kuvaamisen aikana,
näytössä näkyy
(normaali)-,
(oikea reuna alhaalla)- tai
(vasen
reuna alhaalla) -kuvake.
67
! Kun kamera on pystysuorassa, suunta-anturi päättelee
ylemmän kyljen puoleisen reunan olevan kuvan yläreuna ja
alemman kyljen puoleisen reunan kuvan alareuna. Se
valitsee parhaan mahdollisen valkotasapainon, valotuksen
ja tarkennuksen pystykuvausta varten. Tämä toiminto toimii
riippumatta siitä, onko automaattinen kääntö käytössä
vai ei.
! Tämä toiminto voidaan määrittää erikseen kuvaus- ja
toistotilaa varten.
- Kun tämän toiminnon asetus on [Päällä] kuvaustilassa,
otetun kuvan asento tallennetaan ja kuva käännetään
automaattisesti oikeaan asentoon toistotilassa.
- Kun tämän toiminnon asetus on [Päällä] toistotilassa,
kuvan ylä- ja alaosa näkyvät oikein nestekidenäytössä
sen mukaan, missä asennossa kamera on toistotilassa.
Kuvien muistipaikan (kansion) luominen
PowerShot A540
PowerShot A530
Voit luoda koska tahansa uuden kansion, jolloin ottamasi kuvat
tallentuvat automaattisesti luomaasi kansioon.
68
Luo uusi kansio
Luo uuden kansion seuraavaa kuvauskertaa
varten. Jos haluat luoda lisäkansion, lisää
jälleen valintamerkki.
Autom. luonti
Voit myös määrittää päivämäärän ja ajan, jos
haluat luoda kansion käyttäen määritettyä
päivämäärää ja aikaa myöhäisempää
kuvausaikaa.
1
(Asetukset) -valikko
[Luo kansio].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
Kansion luominen seuraavaa kuvauskertaa
varten.
2
Lisää - tai -painikkeella
valintamerkki kohtaan [Luo
uusi kansio]
.
!
Päivämäärän ja ajan asettaminen kansion
automaattista luomista varten.
2
Kuvaaminen
näkyy nestekidenäytössä. Merkki
häviää näytöstä, kun uusi kansio on
luotu.
Valitse päivämäärä [Autom.
luonti] -vaihtoehtoa varten
ja valitse [Aika]vaihtoehdossa
kellonaika
.
!
tulee näyttöön, kun määrittämäsi
aika on tullut. Merkki häviää näytöstä, kun uusi kansio on
luotu.
! Yhteen kansioon voi tallentaa jopa 2 000 kuvaa. Jos
tallennat useampia kuvia, uusi kansio luodaan
automaattisesti, vaikka et olisi valinnut automaattista
kansioiden luontia.
69
Kuvanumeron muuttaminen
PowerShot A540
PowerShot A530
Ottamillesi kuville määritetään automaattisesti kuvanumerot. Voit
valita, miten kuvanumero määritetään.
1
(Asetukset) -valikko
[Kuvanumerointi] [Jatkuva
]/[Aut.nollaus].
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
Kuvanumeroinnin nollaustoiminto
Jatkuva
Ottamallesi kuvalle määritetään edellisen tallennetun
kuvan numeroa yhtä suurempi numero. Tämä
helpottaa kuvien hallintaa tietokoneella, koska
samannimisiä kuvatiedostoja ei synny edes
vaihdellessasi kansioita ja muistikortteja.*
Aut.nollaus
Kuvan ja kansion numerot palautetaan
lähtöarvoihinsa (100-0001).* Tämä on hyödyllistä, jos
kuvia hallitaan kansioittain.
* Kun käytetään tyhjää muistikorttia. Jos muistikortille on tallennettu tietoja,
viimeisimmän kameralla otetun kuvan seitsemännumeroista tunnistetta
verrataan muistikortin viimeksi tallennetun kuvan tunnisteeseen, ja näistä
suurempaa käytetään lähtökohtana seuraavien kuvien numeroinnille.
70
Kuva- ja kansionumerot
Tallennetuille kuville määritetään peräkkäiset numerot välillä 0001–
9999. Kansiot numeroidaan välillä 100–999. Kuhunkin kansioon
voidaan tallentaa jopa 2 000 kuvaa.
Uusi kansio luotu
Muistikortti vaihdettu toiseen
Muistikortti 1
Muistikortti 1 Muistikortti 2
Muistikortti 1
Muistikortti 1 Muistikortti 2
Jatkuva
! Otetut kuvat saattavat tallentua tilan puutteen vuoksi uuteen
kansioon, vaikka vanhassa kansiossa olisi alle 2 000 kuvaa.
Tämä johtuu siitä, että seuraavilla tavoilla otetut kuvat
tallennetaan aina samaan kansioon.
- Jatkuvalla kuvauksella otetut kuvat
- Itselaukaisulla otetut kuvat (oma asetus)
- Liitä toiminto -asetuksella otetut kuvat
- Korostettu väri- ja Värivaihto-asetusta käyttämällä otetut
stillkuvat (kun [Tall. alkuper.] -asetuksena on [Päällä]).
! Kuvia ei voi toistaa, jos muistissa on samannumeroisia kansioita
tai kansiossa samannumeroisia kuvia.
! Lisätietoa kansiorakenteesta ja kuvatyypeistä on Ohjelmiston
aloitusoppaassa.
Kuvaaminen
Aut.nollaus
71
Toistaminen/Poistaminen
Katso myös Kameran peruskäyttöopas (s. 11).
Kuvien suurentaminen
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
! Näyttöön tulee
, ja kuvasta
näkyy osa suurennettuna.
! Voit suurentaa kuvia noin
kymmenkertaisiksi.
Näytettävän alueen
summittainen sijainti
2
Voit siirtyä kuvassa
painikkeella.
-,
-,
- tai
-
! Jos painat FUNC./SET-painiketta kuvan ollessa
suurennettu, kamera siirtyy kuvien selaustilaan ja näyttöön
tulee
. Näyttöön tulee seuraavan tai edellisen kuvan
suurennos, kun painat
- tai
-painiketta. Kuvien
selaustila peruuntuu, kun painat FUNC./SET-painiketta
uudestaan.
! Voit muuttaa suurennuksen määrää zoomausvivun avulla.
Voit peruuttaa suurennusnäytön seuraavasti
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä. (Voit peruuttaa tilan heti
halutessasi painamalla MENU-painiketta.)
Elokuvaruutuja ja luettelokuvan toistotilassa toistettavia
kuvia ei voi suurentaa.
72
Kuvien katseleminen yhdeksän kuvan
ryhminä (luettelokuvan toistotila)
1
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
! Luettelokuvan toistotilassa voit
katsella samanaikaisesti enintään
yhdeksää kuvaa.
! Voit vaihtaa valitun kuvan
-,
-,
- tai
-painikkeella.
Valittu kuva
Elokuva
Jos siirrät zoomausvipua kohti
-merkkiä
ollessasi luettelokuvan toistotilassa,
näyttöön tulee selauspalkki ja voit siirtyä
yhdeksän kuvan ryhmien välillä.
! Voit tuoda näyttöön edellisen tai
seuraavan yhdeksän kuvan ryhmän
tai
-painikkeella.
! Voit siirtyä suoraan ensimmäiseen tai
viimeiseen kuvaryhmään pitämällä
FUNC./SET-painiketta painettuna ja painamalla
painiketta.
Selauspalkki
- tai
Toistaminen/Poistaminen
Siirtyminen yhdeksän kuvan ryhmien
välillä
-
Yhden kuvan toistamiseen palaaminen
Siirrä zoomausvipua kohti
-merkkiä.
73
Siirtyminen kuviin
Kun muistikortilla on useita tallennettuja kuvia, voit siirtyä kuvien
välillä kätevästi ja etsiä hakemasi kohteen käyttämällä viittä alla
mainittavaa näppäintä.
Siirry 10 kuvaa
1
Siirtyy 10 kuvaa kerrallaan.
Siirry 100 kuvaa
Siirtyy 100 kuvaa kerrallaan.
Siirry kuva pvm
Siirtyy kunkin kuvauspäivän
ensimmäiseen kuvaan.
Videoselaus
Siirtyy elokuvaan.
Siirry kansioon
Siirtyy kunkin kansion ensimmäiseen
kuvaan.
Paina yhden kuvan
toistotilassa -painiketta.
! Kamera siirtyy kuvien hakutilaan.
! Näyttöesimerkki vaihtelee hieman
hakuehdon mukaan.
Näytettävän
kuvan sijainti.
Hakuehtoa
vastaavien kuvien
määrä.
2
Valitse
- tai
-painikkeella hakuehto ja
paina - tai -painiketta.
Yhden kuvan toistamiseen palaaminen
Paina MENU-painiketta.
74
Elokuvan katseleminen
Elokuvia ei voi katsella luettelokuvan toistotilassa.
1
Tuo näyttöön elokuva ja
paina
-painiketta.
! Kuvat, joissa on
ovat elokuvia.
-kuvake,
Elokuvan ohjauspaneeli
Äänenvoimakkuus
(Voit säätää sitä
- tai
-painikkeella)
2
Valitse
(Toista) ja paina
-painiketta.
Toistaminen/Poistaminen
! Elokuva pysähtyy, jos painat FUNC./SET-painiketta
elokuvan toistamisen aikana. Elokuva jatkuu, kun painat
painiketta uudestaan.
! Kun toisto päättyy, elokuva pysähtyy viimeiseen ruutuun.
Voit tuoda elokuvan ohjauspaneelin näyttöön painamalla
FUNC./SET-painiketta.
Elokuvan ohjauspaneelin käyttäminen
Lopettaa toistamisen ja palaa yhden kuvan toistamiseen.
Tulostaa. (Kuvake tulee näyttöön, kun kamera on liitetty tulostimeen.
Lisätietoja on Suora tulostus -käyttöoppaassa.)
Toista
Hidastus (Voit hidastaa toistoa
painikkeella.)
-painikkeella ja nopeuttaa toistoa
-
Näyttää ensimmäisen kuvan
Edellinen ruutu (takaisinkelaus, jos FUNC./SET-painike on painettuna.)
Seuraava ruutu (kelaus eteenpäin, jos FUNC./SET-painike on painettuna.)
Näyttää viimeisen kuvan.
Muokkaa (Siirtyminen elokuvan muokkaustilaan.) (s. 76)
75
! Voit säätää äänenvoimakkuutta television
äänenvoimakkuuden säätimillä, jos katselet elokuvaa
televisiosta (s. 88).
! Ääntä ei voi toistaa hidastettuna.
Elokuvien muokkaaminen
Voit poistaa osia tallennetuista elokuvista.
Suojattuja sekä alle sekunnin mittaisia elokuvia ei voi
muokata.
1
Valitse elokuvan
ohjauspaneelista
(Editointi) ja paina
painiketta.
Elokuvan muokkauspaneeli
-
! Elokuvan muokkauspaneeli ja
muokkauspalkki tulevat
näkyviin.
Elokuvan muokkauspalkki
2
Valitse
- tai
-painikkeella
(Leikkauksen alku) tai
(Leikkauksen
loppu) ja määritä - tai -painikkeella
leikkauskohta ( ).
! Voit tarkistaa muokkaamasi elokuvan valitsemalla
(Toista) ja painamalla FUNC./SET-painiketta.
!
(Poistu) -vaihtoehdon valinta peruuttaa muokkauksen ja
palauttaa näyttöön elokuvan ohjauspaneelin.
3
76
Valitse
(Tallenna) ja paina
-painiketta.
4
Valitse [Uusi tiedosto] tai
[Korvaa] ja paina
painiketta.
! [Uusi tiedosto] -valinnalla voit
tallentaa elokuvan toisella
tiedostonimellä. Muokkausta edeltävä
otos säilyy muuttumattomana.
Huomaa, että jos painat FUNC./SET-painiketta elokuvan
tallennuksen aikana, tallennus peruuntuu.
! [Korvaa]-valinnalla muokattu elokuva tallentuu sen
alkuperäisellä nimellä. Muokkausta edeltävä otos
menetetään.
! Kun muistikortilla ei ole riittävästi tilaa jäljellä, voit valita vain
[Korvaa]-vaihtoehdon.
Toistaminen/Poistaminen
Muokatun elokuvan tallentaminen voi kestää noin kolme
minuuttia. Jos akkujen varaus loppuu kesken tallennuksen,
muokattua elokuvaa ei voi tallentaa. Elokuvia muokattaessa on
suositeltavaa käyttää uusia AA-kokoisia alkaliparistoja, täyteen
ladattuja AA-kokoisia NiMH-akkuja (myydään erikseen) tai
ACK800-verkkolaitesarjaa (myydään erikseen) (s. 108).
77
Kuvien kääntäminen näytössä
Kuvia voi kääntää näytössä myötäpäivään 90º tai 270º.
Alkuperäinen
1
90°
(Käyttö) -valikko
270°
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse käännettävä kuva - tai
painikkeella ja käännä kuva
painikkeella.
-
! Suunta vaihtuu asentojen 90º/270º/alkuperäinen välillä joka
kerta, kun painat FUNC./SET-painiketta.
! Kuvia voidaan kääntää myös luettelokuvan toistotilassa.
! Elokuvakuvia ei voi kääntää.
! Kun kuvat ladataan tietokoneeseen, kuvan asento
vaihtelee lataamiseen käytetyn ohjelmiston mukaan.
78
Äänikommenttien liittäminen kuviin
Toistotilassa (yhden kuvan toistossa ja luettelokuvan toistotilassa)
voit liittää kuvaan enintään minuutin pituisia äänikommentteja.
Äänitiedosto tallentuu WAVE-muodossa.
1
(Käyttö) -valikko
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse - tai -painikkeella kuva, johon
haluat liittää äänikommentin, ja paina
painiketta.
3
Valitse
(Äänitä) ja paina
-painiketta.
! Kulunut aika ja jäljellä oleva aika
tulevat näyttöön.
! FUNC./SET-painikkeen painaminen
keskeyttää äänen tallennuksen.
Voit jatkaa tallennusta painamalla
painiketta uudelleen.
! Voit lisätä kuhunkin kuvaan
Äänikommenttipaneeli
enintään minuutin pituisen
tallenteen.
Kulunut aika /
Toistaminen/Poistaminen
! Näkyviin tulee äänikommentin ohjauspaneeli.
jäljellä oleva aika
Ääni
(Voit säätää sitä
tai
-painikkeella)
79
Äänikommenttipaneeli
Poistu
Äänitä
Tauko
Toista
Poista
Valitse vahvistamisruudussa [Poista] ja paina FUNC./SETpainiketta.
! Elokuviin ei voi liittää äänikommentteja.
! Suojattujen kuvien äänikommentteja ei voi poistaa.
Automaattinen katselu (Autom. Toisto)
Tällä toiminnolla voit toistaa automaattisesti kaikki muistikortilla
olevat kuvat. Kukin kuva näkyy nestekidenäytössä noin kolmen
sekunnin ajan.
1
(Käyttö) -valikko
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Paina
.
! Automaattisen toiston aikana seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä:
- Automaattisen toiston pysäyttäminen/jatkaminen: paina
FUNC./SET-painiketta
- Pikakelaus eteen- ja taaksepäin: paina
- tai
painiketta (voit siirtyä kuvien välillä nopeammin pitämällä
painikkeen painettuna)
- Automaattisen toiston lopettaminen: paina MENUpainiketta
80
Kuvien suojaaminen
Tärkeät kuvat ja elokuvat voidaan suojata tahattomalta
poistamiselta.
1
(Käyttö) -valikko
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse suojattava kuva - tai painikkeella ja paina sitten
-painiketta.
Suojauskuvake
Toistaminen/Poistaminen
! FUNC./SET-painikkeen painaminen
peruuttaa valinnan.
! Voit suojata kuvia myös luettelokuvan
toistotilassa.
81
Kaikkien kuvien poistaminen
! Huomaa, että poistettuja kuvia ei voi palauttaa. Toimi
harkiten, kun poistat kuvan.
! Suojattuja kuvia ei voi poistaa tällä toiminnolla.
1
(Käyttö) -valikko
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
! Voit peruuttaa poiston valitsemalla [Peruuta].
Alusta muistikortti, kun haluat poistaa kaikki kortilla olevat
tiedot (ei pelkästään kuvatiedot) (s. 30).
82
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
DPOF-tulostusasetusten määrittäminen
Voit valita muistikortilta tulostettavat kuvat ja määrittää tulosteiden
määrän etukäteen kameran avulla. Kameran asetukset ovat DPOFstandardien mukaisia. Tämä on kätevä tapa tulostaa suora tulostus
-toiminnon kanssa yhteensopivalla tulostimella tai lähettää kuvia
DPOF-asetuksia tukevaan kehityspalveluun.
Näyttöön voi tulla
-kuvake merkiksi siitä, että muistikortin
tulostusasetukset on määritetty toisessa DPOFyhteensopivassa kamerassa. Asetusten muuttaminen
kumoaa aikaisemmat asetukset.
Yksittäinen kuva
1
(Tulostus) -valikko
[Valitse kuvat&määrä].
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
! Voit peruuttaa kaikki
tulostusasetukset valitsemalla [Poista
valinnat].
83
2
Valitse tulostettavat kuvat
painikkeella.
! Valintatavat eroavat Tulostustapaasetuksista (s. 85).
(Normaali) /
(Molemmat)
Valitse kuva, paina FUNC./SETpainiketta ja valitse tulosteiden
määrä
- tai
-painikkeella
(enintään 99 tulostetta).
-
(Luettelokuva)
Valitse kuva ja valitse se tai poista
valinta painamalla FUNC./SETpainiketta.
- tai
-
Tulostettavien
kopioiden määrä
Luettelokuvan
tulostuksen valinta
! Voit valita kuvia myös luettelokuvan
toistotilassa.
! Jos kamera on liitetty tulostimeen,
painikkeen merkkivalo palaa sinisenä kuvien valitsemisen
aikana. Voit käynnistää tulostuksen tässä vaiheessa painamalla
-painiketta, tarkistamalla, että [Tulostus] on valittuna, ja
painamalla sitten FUNC./SET-painiketta.
Muistikortin kaikkien kuvien valitseminen
1
(Tulostus) -valikko
[Kaikki kuvat].
! Jokaisesta kuvasta tulostetaan yksi
tuloste.
! Voit peruuttaa kaikki tulostusasetukset
valitsemalla [Poista valinnat].
! Kun kamera on liitetty tulostimeen,
-painikkeen merkkivalo palaa
sinisenä FUNC./SET-painikkeen painamisen jälkeen. Voit
käynnistää tulostuksen tässä vaiheessa painamalla
painiketta, tarkistamalla, että [Tulostus] on valittuna, ja
painamalla sitten FUNC./SET-painiketta.
84
2
Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
! Kaikki erikoisasetukset eivät välttämättä tulostu kaikilla
tulostimilla tai kehityspalvelua käytettäessä.
! Elokuville ei voi määrittää tulostusasetuksia.
! Kuvat tulostetaan kuvanumeron mukaisessa järjestyksessä.
! Valittuna voi olla samanaikaisesti enintään 998 kuvaa.
! Kun [Tulostustapa]-asetuksen [Molemmat]-vaihtoehto on
valittuna, kopioiden määrää voidaan muuttaa. Kun
[Tulostustapa]-asetuksen [Luettelokuva]-vaihtoehto on valittuna,
kopioiden määrää ei voi muuttaa (vain yksi kopio tulostuu).
Tulostustyylin valitseminen
Kun olet määrittänyt tulostustyylin, valitse tulostettavat kuvat.
Valittavissa ovat seuraavat asetukset.
*Oletusasetus
Normaali*
Tulostaa yhden kuvan sivulle.
Luettelokuva
Tulostaa valitut kuvat pienennettyinä
luetteloarkiksi.
Tulostustapa
Päiväys (Päällä/Pois*)
Tulostaa kuvat sekä
normaalikokoisina että luettelona.
Lisää tulosteeseen päivämäärän.
Kuvanumero (Päällä/Pois*) Lisää tulosteeseen kuvanumeron.
Pyyhi DPOF (Päällä*/Pois)
1
Poistaa kaikki tulostusasetukset
kuvien tulostamisen jälkeen.
(Tulostus) -valikko
.
[Tulostusasetukset]
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
2
Valitse [Tulostustapa], [Päiväys],
[Kuvanumero], [Pyyhi DPOF] ja määritä
asetukset.
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
Molemmat
85
! Päiväys- ja Kuvanumero-asetukset muuttuvat Tulostustapaasetuksen mukaan seuraavasti.
- Luettelokuva
[Päiväys]- ja [Kuvanumero]-vaihtoehtojen arvo ei voi olla
[Päällä] samanaikaisesti.
- Normaali tai Molemmat
Sekä [Päiväys]- että [Kuvanumero]-vaihtoehdon arvo voi
olla [Päällä], mutta tulostettavat tiedot saattavat vaihdella
tulostinkohtaisesti.
!
(Postikorttikokoisten päiväyksen tulostustila)
-asetuksessa (s. 35) upotetut päiväykset tulostetaan, vaikka
[Päiväys]-asetuksen arvo olisi [Pois].
! Päivämäärät tulostuvat [Päiväys/Aika]-valikossa
määritetyssä muodossa (s. 26, Perusopas s. 3).
! Älä määritä päiväystä DPOF-tulostusasetuksiin tulostaessasi
kuvia, joihin on upotettu päiväys [Päiväysmerkki]-toiminnolla.
Muuten päiväys saattaa tulostua kahdesti.
DPOF-siirtoasetusten määrittäminen
Kameran avulla voit määrittää kuvien asetukset ennen kuvien
lataamista tietokoneeseen. Tietoja kuvien siirtämisestä
tietokoneeseen on Ohjelmiston aloitusoppaassa.
Kameran asetukset ovat DPOF-standardien mukaisia.
Näyttöön voi tulla
-kuvake merkiksi siitä, että muistikortin
siirtoasetukset on määritetty toisessa DPOFyhteensopivassa kamerassa. Asetusten muuttaminen
kumoaa aikaisemmat asetukset.
1
(Käyttö) -valikko
.
Katso Valikot ja asetukset (s. 23).
86
Yksittäinen kuva
2
Valitse [Valitse] ja paina
-painiketta.
! Voit peruuttaa kaikki siirtoasetukset
valitsemalla [Pyyhi].
3
Valitse siirrettävä kuva tai -painikkeella ja paina
sitten
-painiketta.
Siirron valinta
! FUNC./SET-painikkeen painaminen
poistaa valinnan.
! Voit valita kuvia myös luettelokuvan
toistotilassa.
Muistikortin kaikkien kuvien valitseminen
Valitse [Kaikki] ja paina
-painiketta.
! Voit peruuttaa kaikki siirtoasetukset
valitsemalla [Pyyhi].
3
Valitse [OK] ja paina
-painiketta.
! Kuvat siirretään kuvanumeron mukaisessa järjestyksessä.
! Valittuna voi olla samanaikaisesti enintään 998 kuvaa.
Tulostusasetukset/siirtoasetukset
2
87
Kuvien katseleminen televisiosta
Voit katsella kuvia television avulla kuvauksen aikana tai myöhemmin
liittämällä kameran televisioon kameran mukana toimitettavalla AV-kaapelilla.
1
2
Katkaise kamerasta ja televisiosta virta.
Liitä AV-kaapeli kameran A/V OUT
-liitäntään.
! Avaa liitännän kansi työntämällä
kynsi alareunan alle ja työnnä AVkaapeli liittimen pohjaan asti.
3
Kytke AV-kaapelin toinen
pää television VIDEO INja AUDIO IN
-tuloliitäntöihin.
VIDEO
AUDIO
Keltainen
Musta
4
5
88
Avaa televisio ja kytke se videotilaan.
Kytke kameraan virta.
Videolähtösignaalin muoto (NTSC tai PAL) valitaan television
mukaan (s. 27). Käytössä oleva muoto vaihtelee eri maissa.
- NTSC: muun muassa Japani, Yhdysvallat, Kanada ja
Taiwan.
- PAL: muun muassa Eurooppa, Aasia (paitsi Taiwan) ja
Oseania.
Jos videojärjestelmä on määritetty virheellisesti, kuva ei ehkä
näy oikein.
Vianmääritys
Kamera
Kamera ei toimi.
! Paina virtapainiketta (Perusopas s. 4).
! Varmista, että muistikorttipaikan ja
akkutilan kansi on tiukasti kiinni
(Perusopas s. 1).
Akut on ladattu väärinpäin.
! Lataa akut uudelleen oikeinpäin
(Perusopas s. 1).
Akut ovat vääräntyyppiset.
! Käytä kamerassa vain käyttämättömiä
AA-kokoisia alkaliparistoja tai Canonin
AA-kokoisia NiMH-akkuja
(Perusopas s. 1).
Akkujen jännite ei riitä
(näytössä on viesti ”Vaihda
paristot”).
! Vaihda akut kahteen käyttämättömään
tai täyteen ladattuun akkuun
(Perusopas s. 1).
! Käytä ACK800-verkkolaitesarjaa
(myydään erikseen) (s. 108).
Akkujen ja liittimien välinen
yhteys on heikko.
! Pyyhi liitännät puhtaalla, kuivalla
liinalla.
! Lataa akut useita kertoja.
Kameran sisältä kuuluu ääniä.
Kameran suunta muuttui
! Kameran suuntausmekanismi on
pystysuorasta vaakasuoraan tai toiminnassa. Kamerassa ei ole vikaa.
päinvastoin.
Vianmääritys
Virtaa ei ole kytketty.
Muistikorttipaikan ja akkutilan
kansi on auki.
Virran ollessa kytkettynä
Näyttöön tulee viesti ”Kortti lukittu”.
SD-muistikortin
kirjoitussuojaliuska on
kirjoitussuojausasennossa.
! Kun tallennat muistikortille, poistat siitä
tietoja tai alustat sen, työnnä liuska
ylös (s. 104).
89
Näyttöön tulee Päiväys/Aika-valikko.
Päivämäärä- ja kellonaikatiedot ! Vaihda päivämäärä- ja kellonaikatiedot
säilyttävä litiumparisto on tyhjä. säilyttävä litiumparisto (s. 114).
Nestekidenäyttö
Näyttö muuttuu tummemmaksi.
Nestekidenäytön kuva muuttuu ! Tämä on normaalia CCD-kennon
tummemmaksi voimakkaassa
sisältävissä laitteissa, eikä kyseessä
auringonvalossa tai kirkkaassa
ole toimintahäiriö. Tällainen kuva ei
valossa.
tallennu stillkuvaa kuvattaessa mutta
kylläkin elokuvia kuvattaessa.
Näyttö välkkyy.
Näyttö välkkyy kuvattaessa
loisteputken valossa.
! Kyse ei ole toimintahäiriöstä
(välkkyminen tallentuu elokuviin, mutta
ei valokuviin).
Nestekidenäyttöön tulee punainen tai violetti
palkki.
Kohde on liian kirkas.
Näyttöön tulee
! Tämä on normaalia CCD-kennon
sisältävissä laitteissa, eikä kyseessä
ole toimintahäiriö. Palkki ei tallennu
stillkuvaa kuvattaessa mutta kylläkin
elokuvia kuvattaessa.
.
Hidas suljinnopeus on valittu
riittämättömän valaistuksen
vuoksi.
Näyttöön tulee
90
! Suurenna ISO-herkkyyttä (s. 65),
aseta salaman asetukseksi mikä
tahansa muu kuin
(salama pois)
tai kiinnitä kamera johonkin tukeen,
kuten jalustaan (s. 17).
.
Tämä merkki näkyy
! Asetusten muuttaminen kumoaa
käytettäessä muistikorttia, jonka aikaisemmat asetukset (s. 86).
tulostusasetukset tai
siirtoasetukset on määritetty
jossakin muussa DPOFyhteensopivassa kamerassa.
Näytössä esiintyy kohinaa. / Kohde liikkuu
näytössä nykien.
Kamera on kirkastanut
automaattisesti
nestekidenäytössä näkyvää
kuvaa, jolloin se erottuu
helpommin kuvattaessa
pimeissä olosuhteissa (s. 15).
! Tämä ei vaikuta tallennettavaan
kuvaan.
Kuvaaminen
Kamera ei tallenna kuvia.
Tilanvalitsin on
-asennossa.
(toisto)
! Aseta tilanvalitsin
(kuvaus)
-asentoon (Perusopas s. 4).
! Merkkivalo palaa oranssina, kun lataus
on valmis. Kuvaaminen on nyt
mahdollista (s. 20).
Muistikortti on täynnä.
! Asenna uusi muistikortti
(Perusopas s. 1).
! Siirrä kuvat tarvittaessa
tietokoneeseen ja poista ne
muistikortilta, jotta tilaa vapautuu.
Muistikorttia ei ole
alustettu oikein.
! Alusta muistikortti (s. 30).
! Jos alustaminen ei onnistu,
muistikortin loogiset piirit saattavat olla
vaurioituneet. Ota yhteys lähimpään
Canon-asiakastukipalveluun.
SD-muistikortti on
kirjoitussuojattu.
! Työnnä SD-muistikortin
kirjoitussuojaliuskaa ylöspäin (s. 104).
Vianmääritys
Salamavalon lataaminen
on kesken.
Etsimessä näkyvän kuvan ja tallennetun kuvan erot
Yleensä tallennettuun kuvaan ! Tarkista todellinen kuvakoko
sisältyy enemmän ympäröivää
nestekidenäytön avulla. Käytä
maisemaa, kuin mitä
nestekidenäyttöä, kun otat kuvia
etsimessä näkyy.
lähietäisyydeltä (s. 15).
91
Kuva on epätarkka tai sumea.
Automaattisen tarkennuksen
apuvalo on poissa käytöstä.
! Kuvattaessa pimeissä paikoissa, joissa
kameran on vaikea tarkentaa,
tarkennusta helpottava automaattisen
tarkennuksen apuvalo näkyy.
Automaattisen tarkennuksen apuvalo ei
näy, jos se on kytketty pois käytöstä.
Ota valo käyttöön valitsemalla
asetukseksi [Päällä] (s. 24). Varo, ettet
kuvatessasi peitä automaattisen
tarkennuksen apuvaloa kädelläsi.
Kamera liikahtaa, kun
laukaisinta painetaan.
! Kun asetat itselaukaisimen
asetukseksi
(2 sekuntia), sulkimen
vapautus viivästyy kaksi sekuntia
laukaisimen painamisesta, jolloin
kamera ei tärähdä eikä kuvasta tule
sen vuoksi epätarkkaa (s. 37).
Vielä parempi tulos saavutetaan
asettamalla kamera kuvauksen ajaksi
vakaalle pinnalle tai käyttämällä
jalustaa.
Kuvan kohde on
tarkennusalueen ulkopuolella.
! Kuvaa siten, että kohde on sopivalla
kuvausetäisyydellä (s. 118).
Kohteeseen on vaikea
tarkentaa.
! Kun otat kuvan, käytä tarkennuksen
lukitusta tai käsintarkennusta (s. 50).
Kohde on liian tumma.
92
Valo ei riitä kuvaamiseen.
! Aseta salaman asetukseksi
(salama päällä) (Perusopas s. 8).
Kohde alivalottuu, koska sen
ympäristö on liian kirkas.
! Muuta valotuksen korjaus positiiviseksi
(+) (s. 54).
! Käytä pistemittausta (s. 53).
Kohde on salaman toimintaalueen ulkopuolella.
! Kuvaa kohteet sopivalta
kuvausetäisyydeltä, kun käytät
yhdysrakenteista salamaa (s. 118).
! Suurenna ISO-herkkyyttä ja ota
stillkuvaa (s. 65).
Kohde on liian kirkas tallennetussa kuvassa, tai
kuva on täysin valkoinen.
Kohde on liian lähellä, jolloin
salama on liian voimakas.
! Kuvaa kohteet sopivalta
kuvausetäisyydeltä, kun käytät
yhdysrakenteista salamaa (s. 118).
Kohde ylivalottuu, koska sen ! Muuta valotuksen korjaus negatiiviseksi
(–) (s. 54).
ympäristö on liian pimeä.
! Käytä pistemittausta (s. 53).
Liian paljon valoa suuntautuu ! Muuta kuvauskulmaa.
suoraan kameraan tai heijastuu
kohteesta.
Salama on käytössä.
! Aseta salaman asetukseksi
(salama pois) (Perusopas s. 8).
Kuvassa on kohinaa.
ISO-herkkyys on liian suuri.
Kuvassa on valkoisia pisteitä.
Salaman valo on heijastunut
! Tämä ilmiö on normaali digitaalisen
ilmassa olevista pölyhiukkasista kameran ominaisuus. Se ei aiheudu
tai hyönteisistä. Tämä on
toimintahäiriöstä.
erityisen selvästi havaittavissa
kuvattaessa laajakulmalla tai
suurella aukolla aukon
esivalintatilassa*.
* Vain PowerShot A540
Vianmääritys
! Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä
kuvan häiriöt voivat lisääntyä. Saavutat
paremman kuvanlaadun käyttämällä
mahdollisimman pientä ISO-herkkyyttä
(s. 65).
!
-tilassa ISO-herkkyyttä
suurennetaan
-,
-,
-,
*-,
-,
-,
- ja
-tiloissa, mikä
voi aiheuttaa kuviin kohinaa.
! Vain PowerShotA540
93
Silmät näkyvät kuvissa punaisina.
Valo heijastuu silmistä, kun
! Käytä
(punasilmäisyyden
salamaa käytetään hämärässä. vähennys) -tilaa (Perusopas s. 8). Tätä
tilaa käytettäessä kohteen on
katsottava suoraan punasilmäisyyden
vähennyslamppuun. Pyydä kuvattavia
henkilöitä katsomaan suoraan
lamppuun.
! Vielä parempi tulos saavutetaan
lisäämällä sisätilojen valaistusta tai
siirtymällä lähemmäs kohdetta.
Laukaisin aktivoituu vasta noin
sekunnin kuluttua siitä, kun
punasilmäisyyden vähennyslamppu
laukeaa.
Jatkuva kuvaus hidastuu.
Muistikortin suorituskyky on
heikentynyt.
! Voit parantaa jatkuvan kuvaamisen
suorituskykyä alustamalla muistikortin
kamerassa sen jälkeen, kun olet
tallentanut kortin kuvat tietokoneeseen
(s. 30).
Kuvien tallentaminen muistikortille kestää
kauan.
Muistikortti on alustettu toisessa ! Käytä omassa kamerassasi alustettua
laitteessa.
muistikorttia (s. 30).
Objektiivi ei vetäydy kameran sisään.
Muistikorttipaikan ja akkutilan
kansi aukesi kameran ollessa
käytössä.
94
! Katkaise virta (Perusopas s. 1), kun
olet sulkenut muistikorttipaikan ja
akkutilan kannen.
Elokuvien kuvaaminen
Tallennusaika ei näy oikein, tai kuvaaminen
pysähtyy odottamatta.
Käytössä on jokin seuraavan ! Vaikka kuvausaika ei ehkä näy oikein
seuraavantyyppisistä:
kuvaamisen aikana, elokuva tallentuu
- hitaasti tallentava kortti
muistikortille oikein. Kuvausaika näkyy
- kortti, joka on alustettu eri
oikein, jos alustat muistikortin tässä
kamerassa tai tietokoneessa kamerassa (ei koske hitaasti
- kortti, johon on tallennettu ja tallentavia kortteja) (s. 30).
josta on poistettu kuvia jo
useita kertoja
Nestekidenäytössä näkyy punainen !-merkki, ja
kuvaaminen lakkaa automaattisesti.
Kameran sisäisessä muistissa ! Kokeile seuraavia toimia:
ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.
- Alusta kortti täydellisesti ennen
kuvaamista (s. 30).
- Pienennä kuvakokoa tai
kuvataajuutta* (s. 41).
* Kuvataajuutta voi muuttaa vain
mallissa PowerShot A540.
- Käytä nopeaa muistikorttia
(esimerkiksi SDC-512MSH).
Zoomausvipua on painettu
elokuvan kuvaamisen aikana.
! Aseta zoomaus ennen elokuvan
kuvaamista (Perusopas s. 8).
Digitaalista zoomausta voi käyttää
kuvaamisen aikana, mutta vain
elokuvan normaalitilassa.
Vianmääritys
Zoomaus ei toimi.
95
Toistaminen
Toistaminen ei onnistu.
Yritit toistaa kuvia, jotka on
kuvattu toisella kameralla tai
kuvia, joita on muokattu
tietokoneella.
! Tietokoneen kuvat, joita muuten ei voi
toistaa, voidaan toistaa käyttämällä
kameran mukana toimitettua
ZoomBrowser EX- tai ImageBrowserohjelmistoa.
Tietokone muutti tiedostonimen, ! Määritä kameran tiedostomuodon tai
tai tiedoston sijainti muuttui.
-rakenteen tiedostonimi tai tiedoston
sijainti. (Lisätietoja on Ohjelmiston
aloitusoppaassa).
Elokuvien muokkaaminen ei onnistu.
Joitain muilla kameroilla kuvattuja elokuvia ei voi muokata.
Elokuvat eivät toistu oikein.
Suurta kuvakokoa ja suurta kuvataajuutta käyttämällä tallennettujen
elokuvien toisto voi hetkellisesti pysähtyä, jos ne toistetaan hitaasti
lukevilta muistikorteilta.
Ruutuja saattaa puuttua ja ääni katkeilla, jos katselet elokuvaa
tietokoneella, jonka järjestelmäresurssit eivät riitä elokuvan näyttämiseen.
Elokuvat, jotka on tallennettu ! Voit tarkistaa kuvat alkuperäisellä
käyttämällä
(Nopea
kuvataajuudella toistamalla elokuvan
kuvataajuus)* -asetusta ja
kameran nestekidenäytössä tai
joiden videosignaalimuoto on
tietokoneessa.
PAL, saattavat toistua
tallennusta hitaammalla
kuvataajuudella televisiosta tai
videonauhurista toistettaessa.
Voit toistaa jokaisen kuvan
käyttämällä hidasta toistoa.
*Vain PowerShot A540
Kuvien lukeminen muistikortilta on hidasta.
Muistikortti on alustettu toisessa ! Käytä omassa kamerassasi alustettua
laitteessa.
muistikorttia (s. 30).
96
Akku
Akut kuluvat nopeasti.
Akut ovat vääräntyyppiset.
! Käytä kamerassa vain käyttämättömiä
AA-kokoisia alkaliparistoja tai Canonin
AA-kokoisia NiMH-akkuja
(Perusopas s. 1).
Akkujen kapasiteetti heikkenee ! Jos kuvaat kylmissä olosuhteissa, voit
kylmyyden vuoksi.
lämmittää akkuja pitämällä niitä
esimerkiksi taskussa ennen niiden
käyttämistä.
Akkujen liitännät ovat likaiset.
! Pyyhi liitännät huolellisesti puhtaalla,
kuivalla liinalla ennen käyttöä.
! Lataa akut useita kertoja.
Jos käytetään Canonin AA-kokoisia NiMH-akkuja
Koska akkuja ei ole käytetty yli ! Akkujen suorituskyvyn pitäisi palautua
vuoteen, niiden
normaaliksi, kun ne ladataan täyteen
latauskapasiteetti on
ja käytetään aivan loppuun useita
heikentynyt.
kertoja.
Akkujen käyttöikä on lopussa.
! Vaihda molemmat akut uusiin.
Kuva ei näy televisiossa.
Valittu videojärjestelmä ei
ole oikea.
! Valitse TV-vastaanottimellesi sopiva
videojärjestelmä: PAL tai NTSC
(s. 27).
Kuvaaminen Liitä toiminto
-tilassa.
! Kuva ei näy televisiossa Liitä toiminto
-tilassa. Kuvaa jollakin muulla
kuvaustavalla (Perusopas s. 5).
Vianmääritys
Kuvien katselu televisiosta
97
Tulostaminen suora tulostus
-toiminnon kanssa yhteensopivalla
tulostimella
Ei voi tulostaa!
Kameraa ja tulostinta ei ole
liitetty oikein.
! Liitä kamera oikein tulostimeen
määritetyn liitäntäkaapelin avulla.
Tulostimen virta ei ole kytketty. ! Kytke tulostimeen virta.
Tulostimen liitäntämenetelmä
on väärä.
98
! Valitse
(Asetukset) -valikosta
[Tulostustapa] ja valitse sitten [Autom.]
(s. 27).
Sanomaluettelo
Nestekidenäyttöön voi kuvauksen tai kuvien katselun aikana tulla
seuraavia sanomia. Lisätietoja sanomista, jotka ovat esillä
tulostinliitännän aikana, on Suora tulostus -käyttöoppaassa.
Odota...
Kamera tallentaa kuvaa muistikortille tai lukee muistikortilta.
Toistotila on käynnistymässä.
Ei muistikorttia
Kamera on käynnistetty, mutta muistikorttia ei ole asennettu.
Kortti lukittu!
Muistikortti on kirjoitussuojattu.
Aseta CF-kortti kameraan!
Yritit ottaa kuvan ilman muistikorttia tai yritit liittää
äänikommentin elokuvaan.
Muistikortti häiriö
Muistikortissa on vika.
Muistikortti täynnä
Muistikortti on täynnä. Kuvia ei voi enää ottaa eikä tallentaa.
Myöskään uusia kuva-asetuksia tai äänikommentteja ei voi
tallentaa.
Kuvaa ei voitu luoda, koska kuvalla on sama nimi kuin
järjestelmässä jo olevalla kansiolla tai koska kuvien
enimmäismäärä on saavutettu. Määritä Asetukset-valikossa
[Kuvanumerointi]-valinnan arvoksi [Aut. nollaus]. Tallenna kaikki
säilytettävät kuvat tietokoneeseen ja alusta muistikortti. Huomaa,
että alustaminen pyyhkii kaikki kortilla olevat kuvat ja muut tiedot.
Sanomaluettelo
Virheellinen nimi!
Vaihda akut
Akkujen varaus ei riitä kameran toimintaan. Vaihda molemmat
akut välittömästi käyttämättömiin AA-kokoisiin alkaliparistoihin tai
täyteen ladattuihin Canonin AA-kokoisiin NiMH-akkuihin.
99
Ei kuvaa
Muistikortille ei ole tallennettu kuvia.
Kuva liian suuri
Yritit toistaa kuvan, jossa on enemmän kuin 4 992 x 3 328
kuvapistettä.
Sopimaton JPEG-tiedosto
Yritit toistaa kuvan, joka ei ole JPEG-kuvan kanssa
yhteensopiva.
Vioittuneet tiedot
Yritit toistaa kuvan, joka on vioittunut.
RAW
Yritit toistaa RAW-kuvan.
Tunnistamaton kuvatiedosto
Yritit toistaa kuvan, joka on tallennettu erikoistietotyyppinä (jota
esimerkiksi toisen kameran valmistaja käyttää), tai toisella
kameralla tallennetun elokuvan.
Ei voi suurentaa!
Yritit suurentaa kuvan, joka on kuvattu eri kameralla tai eri
tietomuodossa, tietokoneella muokatun kuvan tai elokuvan.
Ei voi kääntää
Yritit kääntää kuvan, joka on kuvattu eri kameralla tai eri
tietomuodossa, tietokoneella muokatun kuvan tai elokuvan.
Sopimaton WAVE-tiedosto
Kuvaan ei voi liittää äänikommenttia, koska aiemmin luodun
äänikommentin tietotyyppi ei kelpaa.
Ei voida siirtää!
Siirrettäessä kuvia tietokoneeseen käyttämällä Suora tulostus
-valikkoa yritettiin valita kuva, jonka tiedot ovat vahingoittuneet
tai joka on otettu muulla kameralla. Vaihtoehtoisesti yritettiin
valita elokuva, vaikka Suora tulostus -valikossa on valittuna
[Taustakuva].
100
Suojattu!
Yritit muokata tai poistaa suojatun kuvan, elokuvan tai
äänikommentin.
Liian monta kuvaa valittu
Liian monta kuvaa on valittu tulostettavaksi tai siirrettäväksi.
Useampia kuvia ei voi käsitellä.
Toimintoa ei voi suorittaa!
Tulostus- tai siirtoasetuksia ei voi tallentaa.
Kuvaa ei voi valita
Yritit määrittää tulostusasetuksia muulle kuin JPEG-kuvalle.
Yhteyshäiriö
Kuvan lataaminen tietokoneeseen onnistui, koska muistikortille
on tallennettu erittäin paljon kuvia (noin 1 000 kuvaa).
Häiriö, käynnistä uudelleen
Objektiivin liikkuessa tapahtui virhe, ja virta katkaistiin
automaattisesti. Tämä virhe voi tapahtua, jos objektiivista
pidetään kiinni sen liikkuessa tai kameraa käytetään erittäin
pölyisessä tai hiekkaisessa ilmassa. Kytke virta uudelleen ja
jatka kuvaamista tai toistamista. Jos sanoma toistuu, ota yhteyttä
lähimpään Canon-asiakastukipalveluun, koska objektiivissa voi
olla vikaa.
Exx
Sanomaluettelo
(xx = numero) Kamera havaitsi virheen. Katkaise virta, kytke se
uudelleen ja kuvaa tai toista kuvat. Jos virhekoodi ei häviä,
laitteessa on vika. Kirjoita numero muistiin ja ota yhteys Canonasiakastukipalveluun. Jos virhekoodi näkyy heti kuvan ottamisen
jälkeen, kuva ei ehkä ole tallentunut. Tarkista kuva toistotilassa.
101
Liite
Akkujen käsittely
Akkujen lataaminen
Näkyviin tulee seuraava kuvake ja viesti:
Akkujen varaus on vähäinen.
Jos aiot käyttää kameraa
pitkiä aikoja, vaihda akut
mahdollisimman nopeasti.
Vaihda akut
Akut ovat tyhjentyneet
kokonaan ja kameraa ei voi
enää käyttää. Vaihda akut
välittömästi.
Akkujen käsittelyohjeita
! Kamerassa voidaan käyttää AA-kokoisia alkaliparistoja tai
Canonin AA-kokoisia NiMH-akkuja (myydään erikseen).
Kamerassa voidaan käyttää AA-kokoisia nikkelikadmiumparistoja, mutta niiden toiminta on epävarmaa eikä
niiden käyttöä suositella.
! Koska alkaliparistojen suorituskyky saattaa vaihdella
merkin mukaan, ostamiesi paristojen käyttöikä saattaa olla
lyhyempi kuin kameran mukana tulleiden paristojen.
! Kun kameraa käytetään alhaisissa lämpötiloissa pitkiä
aikoja, Canonin AA-kokoisten NiMH-akkujen (myydään
erikseen) käyttöä suositellaan.
Kameran toiminta-aika saattaa lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa,
jos käytetään alkaliparistoja. Ominaisuuksiensa vuoksi
alkaliparistot saattavat myös tyhjentyä nopeammin kuin
NiMH-akut.
! Älä koskaan käytä sekaisin käyttämättömiä ja osittain
käytettyjä akkuja.
Käytetyt akut saattavat vuotaa.
! Älä asenna akkuja liittimet (
ja
) väärin päin.
! Älä käytä sekaisin eri tyyppisiä tai eri valmistajien akkuja.
102
! Pyyhi akkujen liitännät puhtaalla, kuivalla liinalla ennen
niiden asentamista.
Jos akkujen liitännöissä on ihosta tarttunutta rasvaa tai muuta
likaa, otettavien kuvien määrä saattaa olla huomattavasti
pienempi ja akkujen käyttöikä lyhyempi.
! Matalassa lämpötilassa akkujen suorituskyky voi heikentyä
ja akkujen latauksen vähenemisestä varoittava kuvake (
)
voi tulla näyttöön tavallista aikaisemmin.
Jos näin käy, voit elvyttää akut lämmittämällä niitä taskussa juuri
ennen käyttöä.
! Älä laita akkuja taskuun, jossa on metalliesineitä, kuten
avaimenperä.
Akkuihin voi tulla oikosulku.
! Jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan, poista akut
kamerasta ja säilytä ne erillään.
Jos akut jätetään kameraan, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa
kameraa.
VAROITUS
Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joiden ulompi tiiviste
puuttuu kokonaan tai osittain. Tällaiset akut saattavat vuotaa,
ylikuumentua tai haljeta. Tarkista aina kaupasta ostettujen
akkujen tiivisteet ennen niiden lataamista. Joidenkin akkujen
tiivisteet saattavat olla vialliset. Älä käytä akkuja, joiden tiivisteet
ovat vialliset.
Älä koskaan käytä tämän näköisiä akkuja.
Liite
Akut, joiden tiiviste (sähköneristystuppi) puuttuu
kokonaan tai osittain.
Positiivinen elektrodi (plus-liitäntä) on litteä.
Negatiivinen liitäntä on oikean muotoinen (koholla
metallikannasta), mutta tiiviste ei yllä metallikannan
reunan ylitse.
103
Muistikortin käsittely
SD-muistikortin kirjoitussuojaliuska
Kirjoitussuojaliuska
Aseta valitsin
yläasentoon.
Tietoja voi kirjoittaa ja poistaa.
Aseta valitsin alaasentoon (näin voit
suojata kortilla olevat
kuvat ja muut tiedot)
Tietoja ei voi kirjoittaa eikä poistaa.
Kortin käsittelyssä huomioitavaa
! Muistikortit ovat elektronisia tarkkuuslaitteita. Älä taita tai
purista niitä äläkä altista niitä kolhuille tai tärinälle.
! Älä yritä purkaa muistikorttia tai muuttaa sen rakennetta.
! Pidä huoli siitä, ettei kortin takaosan liittimiin pääse likaa tai
vettä. Älä koske liittimiä käsilläsi tai metalliesineillä.
! Älä irrota muistikortin alkuperäistä etikettiä tai peitä sitä
toisella etiketillä tai tarralla.
! Kun kirjoitat muistikorttiin, älä käytä lyijykynää tai
kuulakärkikynää. Käytä pehmeäkärkistä kynää (esimerkiksi
huopakynää).
! Älä käytä tai säilytä muistikortteja paikassa, joka on alttiina
• pölylle tai hiekalle
• suurelle määrälle kosteutta tai korkeille lämpötiloille
! Koska sähköiset häiriöt, staattinen sähkö tai viallinen johto
saattavat vioittaa tai hävittää muistikortille tallennettuja
tietoja, tärkeistä tiedoista kannattaa tehdä varmuuskopio.
104
Alustaminen
! Huomaa, että muistikortin alustus pyyhkii kaikki kortin
tiedot, myös suojatut kuvat.
! On suositeltavaa käyttää vain sellaisia muistikortteja, jotka
on alustettu tässä kamerassa.
• Kameran mukana toimitettavaa korttia voidaan käyttää
suoraan alustamatta.
• Jos kamera lakkaa toimimasta oikein, syynä voi olla viallinen
muistikortti. Muistikortin alustaminen voi poistaa ongelman.
• Jos muun valmistajan kuin Canonin muistikortti ei toimi
moitteettomasti, alustaminen voi ratkaista ongelman.
• Muissa kameroissa, tietokoneissa tai oheislaitteissa alustetut
muistikortit eivät ehkä toimi kamerassa kunnolla. Alusta
tällaisessa tapauksessa muistikortti uudelleen tässä
kamerassa.
! Jos alustaminen kamerassa ei onnistu, katkaise kamerasta
virta ja aseta muistikortti uudelleen paikalleen. Kytke sitten
kameraan virta ja alusta kortti uudelleen.
Liite
105
Virtalaitteiden käyttäminen (myydään erikseen)
Ladattavien akkujen käyttäminen
(Akku- ja latauslaitesarja CBK4-300)
Tähän sarjaan kuuluu latauslaite ja neljä ladattavaa AA-kokoista NiMH
(nikkelimetallihydridi) -akkua. Lataa akut alla olevan kuvan mukaisesti.
Lataaminen on mahdollista myös käyttämällä kahta akkua.
Virtalähteeseen
4 akkua
Latauksen merkkivalo
Virtalähteeseen
2 akkua
! Kun olet asettanut akut paikalleen, kytke latauslaite (CB-5AH)
pistorasiaan tai kiinnitä virtajohto latauslaitteeseen (CB-5AHE, ei
näy kuvassa) ja kytke pistoke pistorasiaan.
! Älä aseta lisää akkuja ladattavaksi, kun lataaminen on aloitettu.
! Latauksen merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja palaa, kun
lataus on valmis.
106
! CB-5AH- tai CB-5AHE-latauslaitteella voi ladata vain
Canonin AA-kokoisia NiMH-akkuja NB-3AH ja NB-2AH.
Älä koskaan yritä ladata muita akkuja.
! Älä sekoita eri päivinä ostettuja akkuja tai akkuja, joiden
lataustila ei ole sama. Kun lataat akkuja, lataa aina kaikki
neljä akkua kerralla.
! Älä yritä ladata täyteen ladattuja akkuja, koska tämä
saattaa heikentää akkujen suorituskykyä. Älä myöskään
lataa akkuja yli 24 tuntia yhtäjaksoisesti.
! Älä lataa akkuja suljetussa tilassa, josta lämpö ei pääse
poistumaan.
! Älä lataa akkuja, ennen kuin nestekidenäytössä näkyy
sanoma ”Vaihda paristot”. Jos akut ladataan toistuvasti
ennen kuin niiden varaus on kokonaan loppunut, akkujen
kapasiteetti saattaa heikentyä.
Liite
! Pyyhi akkujen navat puhtaiksi kuivalla kankaalla
seuraavissa tilanteissa (napoihin on voinut tarttua ihosta
rasvaa tai muuta likaa):
- jos akkujen käyttöaika on heikentynyt huomattavasti
- jos otettavien kuvien määrä on pienentynyt
huomattavasti
- kun akut ladataan (asenna ja poista akut kaksi-kolme
kertaa ennen niiden lataamista)
- jos lataus tulee valmiiksi muutamassa minuutissa
(latauslaitteen merkkivalo palaa)
! Akkuja ei niiden ominaisuuksien vuoksi voi ehkä ladata
täyteen heti ostamisen jälkeen tai jos akut ovat olleet
pitkään käyttämättä. Lataa tässä tapauksessa akut ja
käytä niitä, kunnes niiden lataus on täysin loppunut.
Akkujen suorituskyky palaa normaaliksi, kun tämä
toistetaan useita kertoja.
! Jos akut täytyy varastoida pitkäksi ajaksi (noin
yhdeksi vuodeksi), on suositeltavaa käyttää ne loppuun
kamerassa ja säilyttää ne huoneenlämpöisessä tilassa
(0–30 °C), jossa on pieni ilmankosteus. Akkujen
varastoiminen täysin ladattuina saattaa lyhentää niiden
käyttöikää ja heikentää suorituskykyä.
Lisäksi, jos et käytä akkuja yli vuoteen, lataa ne kerran
vuodessa täyteen ja käytä loppuun kamerassa ennen
niiden varastoimista uudelleen.
! Jos akkujen käyttöaika on huomattavan lyhyt, vaikka navat
on pyyhitty puhtaaksi ja akut on ladattu täyteen
(latauslaitteen merkkivalo palaa), akkujen käyttöikä
saattaa olla umpeutunut. Vaihda akut uusiin. Jos ostat
uusia akkuja, Canonin AA-kokoisten NiMH-akkujen
ostamista suositellaan.
! Jos akut jätetään kameraan tai latauslaitteeseen, akut
saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitteita. Kun laitteita ei
käytetä, poista akut kamerasta tai latauslaitteesta ja säilytä
ne viileässä, kuivassa paikassa.
107
! Kokonaan tyhjentyneiden akkujen lataaminen täyteen
kestää noin 4 tuntia 40 minuuttia. Kun latauslaitteen
kummallekin puolelle on asetettu kaksi akkua, lataaminen
kestää noin kaksi tuntia (mitattu Canonin testitiloissa).
Lataa akut paikassa, jonka lämpötila on 0–35 °C.
! Latausaika vaihtelee ympäröivän lämpötilan ja akkujen
varaustilan mukaan.
! Latauslaitteesta saattaa kuulua ääniä latauksen aikana.
Tämä ei johdu toimintahäiriöstä.
! Myös akku-/latauslaitesarjaa CBK4-200 voi käyttää.
ACK800-verkkolaitesarjan käyttäminen
Kameraa kannattaa käyttää verkkolaitesarjan ACK800 avulla
(myydään erikseen), jos kameraa halutaan käyttää pitkiä
ajanjaksoja tai se halutaan liittää tietokoneeseen.
Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat
verkkolaitteen.
1
2
108
Liitä virtajohto ensin
verkkolaitteeseen ja liitä
sitten johdon toinen pää
pistorasiaan.
Avaa liitännän kansi ja liitä
johto DC IN -liitäntään.
Verkkolaite CA-PS800
Objektiivien käyttäminen (myydään
erikseen) (vain PowerShot A540)
Kamerassa voi käyttää erikseen myytävää laajakulmasovitinta
WC-DC52, telelisäkettä TC-DC52A ja lähikuvausobjektiivia 250D
(52 mm). Näiden kiinnittämiseksi tarvitaan myös erikseen myytävä
objektiivisovitin LA-DC52F.
! Kun kiinnität laajakulmasovittimen, telelisäkkeen tai
lähikuvausobjektiivin, kierrä se tiukasti paikalleen. Jos
laajakulmasovitin tai telelisäke irtoaa, se saattaa pudota
objektiivisovittimesta ja lasinsirpaleet saattavat aiheuttaa
loukkaantumisen.
! Älä katso etsimen, laajakulmasovittimen, telelisäkkeen tai
lähikuvausobjektiivin läpi aurinkoa tai kirkasta valoa, sillä
seurauksena saattaa olla sokeutuminen tai näön
vaurioituminen.
! Jos käytät salamaa kuvatessasi lisäobjektiivien avulla,
tallennetun kuvan reunat (varsinkin oikea alakulma) jäävät
melko tummiksi.
! Kun käytät telelisäkettä, aseta polttoväli suurimpaan
teleasentoon. Muita zoomausasetuksia käyttäessäsi kuvan
kulmat näyttävät jäävän pois.
! Kun käytät laajakulmasovitinta, aseta kamerasta
laajakulma mahdollisimman suureksi.
! Jos kuvaat etsimen avulla, lisäobjektiivit peittävät osan
näkymästä. Kuvaa nestekidenäytön avulla.
Tämän lisäobjektiivin avulla voit ottaa laajakulmakuvia.
Laajakulmasovitin muuttaa kameran objektiivin polttoväliä
kertoimella 0,7 (kierteen halkaisija on 52 mm).
Liite
#Laajakulmasovitin WC-DC52
# Telelisäke TC-DC52A
Tämän lisäobjektiivin avulla voit ottaa telekuvia. Se muuttaa
kameran objektiivin polttoväliä kertoimella 1,75 (kierteen halkaisija
on 52 mm).
109
.
Laajakulmasovittimeen tai telelisäkkeeseen ei voi kiinnittää
vastavalosuojaa tai suodatinta.
#Lähikuvausobjektiivi 250D (52 mm)
Tämä objektiivi helpottaa makrokuvausta. Makrokuvaustilassa voi
ottaa kuvia 4–17 cm:n etäisyydeltä objektiivin etureunasta mitaten
suurinta laajakulma-asetusta käytettäessä ja 14–17 cm:n
etäisyydeltä suurinta teleasetusta käytettäessä.
Kuvausalue (makrokuvaustilassa)
Etäisyys objektiivin
etuosasta kohteeseen
Kuvausalue
Suurin
laajakulma
4 cm
56 x 42 mm
Suurin tele
14 cm
39 x 29 mm
#Objektiivisovitin LA-DC52F
Tämä objektiivisovitin tarvitaan laajakulmasovittimen, telelisäkkeen
ja lähikuvausobjektiivin kiinnittämiseen kameraan (52 mm kierteen
halkaisija).
Objektiivin kiinnittäminen
1
2
Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
Paina renkaanvapautuspainiketta, pidä se
painettuna ja kierrä rengasta nuolen
suuntaisesti.
Rengas
Renkaanvapautuspainike
110
3
Kun kamerassa oleva $-merkki ja renkaassa
oleva -merkki ovat kohdakkain, nosta
rengas irti.
4
Aseta objektiivisovittimen !-merkki ja
kameran $-merkki kohdakkain ja käännä
sovitinta nuolten suuntaisesti kamerassa
olevaan $-merkkiin saakka.
! Poista objektiivisovitin kääntämällä sovitinta vastakkaiseen
suuntaan pitämällä renkaanvapautuspainiketta samalla
painettuna.
5
Liite
Aseta objektiivi sovittimeen ja kiinnitä se
huolellisesti kääntämällä sitä kuvan
osoittamaan suuntaan.
111
! Puhdista ennen käyttöä kaikki pöly ja lika lisäobjektiiveista
puhallussiveltimen avulla. Kamera saattaa tarkentaa
linssissä olevaan likaan.
! Ole varovainen käsitellessäsi objektiiveja, sillä niihin jää
helposti sormenjälkiä.
! Älä pudota kameraa tai sovitinta poistaessasi rengasta.
! Kun kuvaat lisäobjektiivien avulla,
-kuvaustapaa ei
kannata käyttää. Kuvia ei voi liittää saumattomasti yhteen
PhotoStitch-ohjelmalla.
Erillisen salaman käyttäminen
(myydään erikseen)
Tehosalama HF-DC1
Tätä salamaa käyttämällä saadaan lisää valaistusta kameran
yhdysrakenteisen salaman lisäksi, kun kohde on etäällä. Kiinnitä
kamera ja tehosalama tukikiinnikkeeseen seuraavalla tavalla.
Lue myös salaman mukana toimitetut ohjeet tämän selostuksen
lisäksi.
Jalustakierteet
Kiinnike
(toimitetaan salaman kanssa)
112
! Tehosalama ei välähdä kuvattaessa
-tilassa tai kun
[Salaman säätö] -asetukseksi on valittu [Käsinsäätö]
(s. 65)
- tai
-tilassa.
! Salaman latausaika pitenee, kun akun varaus vähenee.
Käännä aina virta-/tilanvalitsin asentoon [OFF], kun olet
lopettanut salaman käyttämisen.
! Varo koskettamasta salaman ikkunaa tai tunnistinta
sormilla, kun salama on käytössä.
! Salama saattaa välähtää, jos lähellä käytetään muuta
salamaa.
! Tehosalama ei ehkä välähdä ulkona päivänvalossa tai jos
lähistöllä ei ole heijastavia kohteita.
! Jatkuvassa kuvauksessa salama välähtää vain
ensimmäistä kuvaa otettaessa.
! Kiristä kiinnitysruuvit tiukasti, jotta ne eivät löysty. Jos
ruuvit löystyvät, kamera ja salama voivat pudota ja
vahingoittua.
! Ennen kiinnikkeen kiinnittämistä salamaan tarkista, että sen
litiumparisto (CR123A tai DL123) on paikallaan.
! Jotta salama valaisisi kohteet riittävästi, kiinnitä salama
siten, että se on pystyssä kameran kylkeä vasten ja
samansuuntainen kameran etupaneelin kanssa.
! Jalustaa voi käyttää myös salaman ollessa kiinnitettynä.
#Paristot
Liite
! Lataus heikkenee huomattavasti
Jos paristojen käyttöaika on pienentynyt huomattavasti, pyyhi
niiden liitännät huolellisesti kuivalla liinalla. Liitännöissä saattaa olla
sormenjälkiä.
! Paristoja käytetään kylmissä olosuhteissa (alle 0 °C)
Hanki varalle toinen litiumparisto (CR123A tai DL123). Säilytä
vaihtoparistoa taskussa, jotta se lämpenee, ennen kuin vaihdat sen
salamassa olevan pariston kanssa.
! Paristo on kauan käyttämättömänä
Jos paristot jätetään paikalleen tehosalamaan, ne saattavat vuotaa
ja vahingoittaa tuotetta. Poista paristot tehosalamasta ja säilytä ne
viileässä, kuivassa paikassa.
113
Päivämäärä- ja kellonaikapariston vaihtaminen
Jos näyttöön tulee Päiväys/Aika-valikko, kun kameraan kytketään
virta, pariston varaus on lopussa ja päiväys- sekä kellonaikaasetukset ovat kadonneet. Hanki litiumparisto (CR1220) ja aseta se
paikalleen noudattamalla jäljempänä olevia ohjeita.
Huomaa, että ensimmäinen paristo saattaa kulua hyvin
nopeasti kameran käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä,
että paristo on asetettu kameraan jo tehtaalla, ei kaupassa.
Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielaisee
pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä pariston
syövyttävät nesteet voivat vahingoittaa mahalaukun tai
suolen seinämää.
114
1
2
Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
3
Aseta kynsi pariston
pidikkeeseen ja vedä se
kevyesti ulos.
4
Irrota pariston pidike
nuolen suuntaan.
Työnnä muistikorttipaikan ja akkutilan
kannen lukkoa ja avaa kansi.
5
Irrota paristo vetämällä sitä nuolen
suuntaan.
(–)-puoli
6
Aseta uusi paristo niin, että sen (–)-puoli on
ylöspäin.
7
Aseta pariston pidike paikalleen ja sulje
sitten muistikorttipaikan ja akkutilan kansi.
8
Kun Päiväys/Aika-valikko tulee näyttöön,
aseta päiväys ja kellonaika (Perusopas s. 3).
Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran sen
hankkimisen jälkeen ja Päiväys/Aika-valikko tulee näyttöön,
paristoa ei tarvitse vaihtaa.
Liite
115
Kameran ylläpito ja huolto
Älä käytä laitteen puhdistukseen liuottimia, bensiiniä,
synteettisiä puhdistusaineita tai vettä. Nämä aineet voivat
vaurioittaa laitetta.
Kameran runko
Pyyhi lika kameran rungosta pehmeällä kankaalla tai silmälasien
puhdistusliinalla.
Objektiivi
Poista ensin pöly ja lika puhallussiveltimellä. Pyyhi sitten objektiivi
varovasti pehmeällä liinalla.
Älä käytä synteettisiä puhdistusaineita. Jos lika on
pinttynyttä, ota yhteys lähimpään Canonasiakastukipalveluun. Toimipaikat on lueteltu Canon
European Warranty System -kirjasessa.
Kohdistin ja nestekidenäyttö
Poista pöly ja lika puhallussiveltimellä. Pyyhi näyttö tarvittaessa
pehmeällä kankaalla tai silmälasien puhdistusliinalla pinttyneen lian
poistamiseksi.
Älä koskaan hankaa nestekidenäyttöä tai paina sitä
voimakkaasti. Tämä voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa
muita ongelmia.
116
Tekniset tiedot
Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tietoja
voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
PowerShot A540/A530
(L): suurin laajakulma (T): tele
: PowerShot A540: Noin 6,0 miljoonaa
PowerShot A530: Noin 5,0 miljoonaa
Valoherkkä kenno
: PowerShot A540: 1/2,5 tuuman CCD
(pikseleiden kokonaismäärä: noin 6,2 miljoonaa)
PowerShot A530: 1/2,5 tuuman CCD
(pikseleiden kokonaismäärä: noin 5,3 miljoonaa)
Objektiivi
: 5,8 (L)–23,2 (T) mm
(vastaava 35 mm:n kamerassa: 35 (L)–140 (T) mm
f/2.6 (L)–f/5.5 (T)
Digitaal. zoom
: PowerShot A540
Stillkuvat/elokuvat: noin 4,0x (enintään 16x
yhdessä optisen zoomauksen kanssa)
PowerShot A530
Stillkuvat: noin 4,0x (enintään 16x yhdessä
optisen zoomauksen kanssa)
Elokuvat: noin 2,0x (enintään 8,1x yhdessä
optisen zoomauksen kanssa)
Optinen etsin
: Todellisen kuvan näyttävä zoomausetsin
Nestekidenäyttö
: PowerShot A540: Noin 85 000 kuvapistettä,
matalassa lämpötilassa toimiva,
monikidesilikonista valmistettu 2,5 tuuman TFTnestekidenäyttö (kuvan peittävyys 100 %)
PowerShot A530: Noin 77 000 kuvapistettä,
matalassa lämpötilassa toimiva,
monikidesilikonista valmistettu 1,8 tuuman TFTnestekidenäyttö (kuvan peittävyys 100 %)
Automaattitarkennusjärjestelmä
: TTL-automaattitarkennus
Valittavissa tarkennuksen lukitus ja
käsintarkennus
Tarkennusalue: 9 pisteen (AiAF) / yhden
pisteen (AF)
Liite
Kameran teholliset
pikselit
117
Kuvausetäisyys
(objektiivin etuosasta
mitaten)
: PowerShot A540
Normaali: 45 cm–ääretön
Makro: 5–45 cm (L) / 30–45 cm (T)
Käsintarkennus: 5 cm–ääretön (L) /
30 cm–ääretön (T)
: PowerShot A530
Normaali: 45 cm–ääretön
Makro: 5–45 cm (L) / 33–45 cm (T)
Käsintarkennus: 5 cm–ääretön (L) /
33 cm–ääretön (T)
Suljin
: Mekaaninen suljin ja elektroninen suljin
Suljinnopeus
: 15–1/2 000 s
• Valotusaika vaihtelee kuvaustavan
mukaan.
• Hitailla suljinnopeuksilla (1,3 sekuntia tai
pidempi) käytetään kohinan vähennystä.
Mittausjärjestelmä
: Arvioiva mittaus, keskiarvomittaus tai
pistemittaus*
*keskellä
Valotuksen korjaus
: ±2,0 EV kolmasosayksikön askelin
ISO Herkkyys
: Autom.*, ISO 80/100/200/400/800
* Kamera asettaa parhaan mahdollisen herkkyyden
automaattisesti.
118
Valkotasapaino
: Automaattinen TTL, Päivänvalo, Pilvinen,
Keinovalo, Loisteputki, Loisteputki H tai
Vedenalainen (vain PowerShot A540) tai
oma asetus
Yhdysrakenteinen
salama
: Automaatti*, päällä*, pois
Salaman käyttöalue
: Normaali: 45 cm–3,5 m (L) / 45 cm–2,2 m (T)
Makro:
PowerShot A540
30–45 cm (L/T)
PowerShot A530
33–45 cm (L/T)
(Kun ISO-herkkyyden asetus on [Autom.])
Salaman korjaus
: ±2,0 EV kolmasosayksikön askelin
* Automaattinen punasilmäisyyden
vähennystoiminto on käytettävissä.
Kuvaustilat
: Automaatti
Luova kuvaus:
Ohjelmoitu automatiikka, suljinnopeuden
esivalinta (vain PowerShot A540), aukon
esivalinta (vain PowerShot A540), käsinsäätö
Normaali kuvaus:
Muotokuva, Maisemakuvaus, Yönäkymä,
erikoiskuvaus1, Liitä toiminto ja elokuva2
1
Nopea yökuva, Lapset ja lemmikit, Sisätila,
Kasvillisuus, Lumi, Ranta, Ilotulitus ja Vedenalainen
(vain PowerShot A540), Värivaihto ja Korostettu väri.
2 Normaali, Nopea kuvataajuus (vain PowerShot A540),
Pakattu, Korostettu väri ja Värivaihto.
Jatkuva kuvaaminen
: PowerShot A540: noin 2,3 kuvaa sekunnissa
(Suuri/Hieno-tila)
PowerShot A530: noin 2,1 kuvaa sekunnissa
(Suuri/Hieno-tila)
Itselaukaisin
: Aktivoi sulkimen noin 10 sekunnin tai noin
2 sekunnin viiveellä tai Ajastettu kuvaus
-asetuksen mukaan.
Tallennusväline
: SD-muistikortti/MultiMediaCard-kortti
Tämä kamera on testattu muistikorteilla, joiden koko on
enintään 2 Gt. Kaikkia muistikortin toimintoja ei voida taata.
Tiedostomuoto
: Design rule for Camera File system- ja
DPOF-yhteensopiva
Tietotyyppi (stillkuvat)
: Exif 2.2 (JPEG)*1
Äänikommentti: WAVE (monofoninen)
(elokuvat)
: AVI (kuvadata: Motion JPEG, äänidata:
WAVE (monofoninen))
: Erikoishieno, hieno, normaali
Kuvakoko (stillkuvat)
: PowerShot A540:
Suuri:
2 816 x 2 112 pikseliä
Normaali 1:
2 272 x 1 704 pikseliä
Normaali 2:
1 600 x 1 200 pikseliä
Pieni:
640 x 480 pikseliä
Postikorttikokoisten päiväyksen tulostus:
1 600 x 1 200 pikseliä
Laajakuva:
2 816 x 1 584 pikseliä
Liite
Pakkaus
119
: PowerShot A530:
Suuri:
2 592 x 1 944 pikseliä
Normaali 1:
2 048 x 1 536 pikseliä
Normaali 2:
1 600 x 1 200 pikseliä
Pieni:
640 x 480 pikseliä
Postikorttikokoisten päiväyksen tulostus:
1 600 x 1 200 pikseliä
Laajakuva:
2 592 x 1 456 pikseliä
(elokuvat)
: PowerShot A540: Normaali, Korostettu väri
ja Värivaihto:
640 x 480 pikseliä (30 kuvaa/s, 15 kuvaa/s)
320 x 240 pikseliä (30 kuvaa/s, 15 kuvaa/s)
Tallennusta voi jatkaa, kunnes muistikortti on
täynnä* (kerralla voidaan tallentaa enintään 1 Gt)**.
Nopea kuvataajuus: (voidaan tallentaa
yhden minuutin ajan)
320 x 240 pikseliä (60 kuvaa/s)
Tallennusta voi jatkaa, kunnes muistikortti on
täynnä* (kerralla voidaan tallentaa enintään
1 Gt)**.
Pakattu: (voidaan tallentaa kolmen minuutin ajan)
160 x 120 pikseliä (15 kuvaa/s)
PowerShot A530: Normaali, Korostettu väri
ja Värivaihto:
640 x 480 pikseliä (10 kuvaa/s)
320 x 240 pikseliä (20 kuvaa/s)
Tallennusta voi jatkaa, kunnes muistikortti on
täynnä* (kerralla voidaan tallentaa enintään
1 Gt)**.
Pakattu: (voidaan tallentaa kolmen minuutin
ajan)
160 x 120 pikseliä (15 kuvaa/s)
: * Käytettäessä erikoisnopeita SD-kortteja
120
(suositus: SDC-512MSH).
** Vaikka leikkeen koko ei vielä olisi 1 Gt,
tallennus lopetetaan, kun leikkeen kesto on
1 tunti. Muistikortin kapasiteetin ja
kirjoistusnopeuden mukaan tallennus
voidaan lopettaa 1 tunnin yhtäjaksoisen
tallentamisen jälkeen, vaikka tallennetun
datan koko ei vielä olisikaan 1 Gt.
Toistotavat
: Yksittäinen (histogrammi näytettävissä),
luettelokuva (9 pienoiskuvaa), suurennettu
(enintään noin 10-kertaiseksi)
nestekidenäytössä (suurennettujen kuvien
eteen- tai taaksepäin selaus mahdollinen),
selaus (siirtyy joka kymmenenteen tai sadanteen
kuvaan, ensimmäiseen tiettynä päivänä otettuun
kuvaan, kansion ensimmäiseen kuvaan tai
elokuviin; luettelokuvan toistotilassa näytetään
yhdeksän kuvaa kerrallaan), äänikommentit
(enintään 1 minuutti), automaattinen toisto tai
elokuva (muokkaus / hidas toisto mahdollinen).
Suora tulostus
: PictBridge-standardia tukeva, Canon Direct
Print- ja Bubble Jet Direct -yhteensopiva.
Minun kamerani
-asetukset
: Käynnistyskuva, käynnistysääni, suljinääni,
painikeäänet ja itselaukaisimen ääni.
Liitäntä
: Nopea USB 2.0 (mini-B), PTP (Picture
Transfer Protocol, kuvansiirtoprotokolla)
Audio-/videolähtöliitäntä (NTSC tai PAL
valittavissa, monoääni)
Virtalähde
: 2 AA-kokoista alkaliparistoa
2 AA-kokoista NiMH-akkua NB4-300
(myydään erikseen)
Verkkolaitesarja ACK800 (myydään erikseen)
Käyttölämpötilat
: 0–40 °C
Ilmankosteus
: 10–90 %
Paino
(pelkkä runko)
: PowerShot A540:
noin 180 g
Liite
Mitat
: 90,4 x 64,0 x 43,2 mm
(ulokkeita lukuun ottamatta)
PowerShot A530:
noin 170 g
*1 Digitaalikamera tukee Exif 2.2 -järjestelmää (josta käytetään myös nimeä
Exif Print). Exif Print on digitaalikameroiden ja tulostimien välisen
tiedonsiirron tehostamista koskeva standardi. Kun kamera liitetään Exif
Print -standardia tukevaan tulostimeen, tulostin käyttää kameran
kuvaushetkellä voimassa olleita kuvatietoja ja optimoi ne, jolloin saadaan
erittäin laadukkaita tulosteita.
121
Akkujen kapasiteetti
Otettujen kuvien määrä
Nestekidenäyttö
käytössä
Nestekidenäyttö
(perustuu CIPAei käytössä
standardiin)
Toistoaika
AA-kokoiset
alkaliparistot
(toimitetaan
kameran mukana)
Noin 90 kuvaa
Noin 600
kuvaa
Noin 5 tuntia
AA-kokoiset NiMHakut (NB-3AH
(täyteen
ladattuina))
Noin 360
kuvaa
Noin 1 000
kuvaa
Noin 7 tuntia
! Todelliset luvut vaihtelevat kuvausolosuhteiden ja valittujen
asetusten mukaan.
! Elokuvatietoja ei käsitellä tässä.
! Matalassa lämpötilassa akkujen suorituskyky voi heikentyä ja
akkujen latauksen vähenemisestä varoittava kuvake voi tulla
näyttöön tavallista aikaisemmin. Jos näin käy, voit elvyttää akut
lämmittämällä niitä taskussa juuri ennen käyttöä.
Testiolosuhteet
Kuvaaminen: Huoneenlämpötila (23 °C ± 2 °C), normaali suhteellinen
ilmankosteus (50 % ± 20 %), kuvaus vaihdellen
laajakulma- ja teleasetuksen välillä 30 sekunnin välein
käyttäen salamaa joka toisen kuvan aikana. Kamerasta
katkaistaan virta joka kymmenennen kuvan jälkeen. Virta
on katkaistuna sopivan ajan*, jonka jälkeen se kytketään
jälleen ja testaustoiminto toistetaan.
• Käytettäessä Canonin muistikorttia.
* Kunnes akun lämpötila palautuu normaaliksi
Toistaminen: Huoneenlämpö (23 °C ± 2 °C), normaali suhteellinen
ilmankosteus (50 % ± 20 %), jatkuva jokaisen kuvan
toisto 3 sekunnin ajan.
Katso Akkujen käsittelyohjeita (s. 102).
122
Muistikortit ja niiden arvioidut tallennustilat
"PowerShot A540
: Kameran mukana toimitettu kortti
Kuvakoko
Pakkaus
16 Mt
SDC-128M
SDC512MSH
45
176
8
75
292
19
156
603
7
61
237
13
109
425
26
217
839
14
121
471
26
217
839
50
411
1 590
56
460
1 777
88
711
2 747
138
1 118
4 317
(Postikorttikoko
isten päiväyksen
tulostustila)
1 600 x 1 200 pikseliä
26
217
839
(Laajakuva)
2 816 x 1 584 pikseliä
7
60
235 *
12
101
392
25
205
794
(Normaali 1)
2 272 x 1 704 pikseliä
(Normaali 2)
1 600 x 1 200 pikseliä
(Pieni)
640 x 480 pikseliä
•
Tasainen jatkuva kuvaaminen on käytettävissä (s. 34).
(*Käytettävissä vain, kun muistikortti on alustettu täydellisellä
alustuksella).
• Tämä tulos on Canonin määrittämien normaalien
kuvausolosuhteiden mukainen. Todelliset tulokset voivat
vaihdella aiheen ja kuvausolosuhteiden mukaan.
Liite
5
(Suuri)
2 816 x 2 112 pikseliä
123
#PowerShot A530
: Kameran mukana toimitettu kortti
Kuvakoko
(Suuri)
2 592 x 1 944 pikseliä
(Normaali 1)
2 048 x 1 536 pikseliä
(Normaali 2)
1 600 x 1 200 pikseliä
(Pieni)
640 x 480 pikseliä
Pakkaus
16 Mt
SDC-128M
49
190 *
10
87
339
21
173
671
9
76
295
16
136
529
33
269
1 041
14
121
471
26
217*
50
411
1 590
56
460
1 777
88
711
2 747
138
1 118
4 317
5
(Postikorttikoko
isten päiväyksen
tulostustila)
1 600 x 1 200 pikseliä
26
(Laajakuva)
2 592 x 1 456 pikseliä
28
•
SDC512MSH
839
217*
839
7
64
251
14
118
457
229
888
Tasainen jatkuva kuvaaminen on käytettävissä (s. 34).
(*Käytettävissä vain, kun muistikortti on alustettu täydellisellä
alustuksella).
• Tämä tulos on Canonin määrittämien normaalien
kuvausolosuhteiden mukainen. Todelliset tulokset voivat
vaihdella aiheen ja kuvausolosuhteiden mukaan.
124
Elokuva
#PowerShot A540
: Kameran mukana toimitettu kortti
Kuvakoko
Normaali
Kuvataajuus
640 x 480
pikseliä
Korostettu
väri
Värivaihto
320 x 240
pikseliä
Nopea
320 x 240
kuvataajuus pikseliä
Pakattu
160 x 120
pikseliä
SDC16M
SDC128M
SDC512MSH
7s
1 min
4s
4 min
9s
15 s
2 min
7s
8 min
14 s
22 s
3 min
1s
11 min
42 s
43 s
5 min
55 s
22 min
53 s
11 s
1 min
32 s
5 min
59 s
1 min
47 s
14 min
29 s
55 min
57 s
* Elokuvan enimmäispituus, kun asetus on
: yksi minuutti,
: kolme
minuuttia. Luvut osoittavat jatkuvan kuvauksen enimmäisajan.
#PowerShot A530
: Kameran mukana toimitettu kortti
Normaali
Kuvataajuus
SDC128M
SDC512MSH
640 x 480
pikseliä
23 s
3 min
10 s
12 min
16 s
320 x 240
pikseliä
33 s
4 min
29 s
17 min
21 s
1 min
47 s
14 min
29 s
55 min
57 s
Korostettu väri
Värivaihto
Pakattu
160 x 120
pikseliä
* Elokuvan enimmäispituus, kun asetus on
: kolme minuuttia. Luvut
osoittavat jatkuvan kuvauksen enimmäisajan.
Liite
SDC16M
Kuvakoko
125
Kuvatietojen koot (arvio)
Pakkaus
Kuvakoko
PowerShot A540
2 816 x 2 112 pikseliä
PowerShot A530
2 592 x 1 944 pikseliä
PowerShot A540
2 272 x 1 704 pikseliä
PowerShot A530
2 048 x 1 536 pikseliä
1 600 x 1 200 pikseliä
640 x 480 pikseliä
PowerShot A540
2 816 x 1 584 pikseliä
PowerShot A530
2 592 x 1 456 pikseliä
2 720 kt
1 620 kt
780 kt
2 503 kt
1 395 kt
695 kt
2 002 kt
1 116 kt
556 kt
1 602 kt
893 kt
445 kt
1 002 kt
558 kt
278 kt
249 kt
150 kt
84 kt
2 026 kt
1 210 kt
585 kt
1 890 kt
1 038 kt
519 kt
#PowerShot A540
Kuvakoko
Normaali
640 x 480 pikseliä
Korostettu väri
Värivaihto
126
320 x 240 pikseliä
Kuvataajuus
Tiedoston
koko
1 920 kt/s
960 kt/s
660 kt/s
330 kt/s
Nopea
kuvataajuus
320 x 240 pikseliä
1 320 kt/s
Pakattu
160 x 120 pikseliä
120 kt/s
#PowerShot A530
Kuvakoko
Normaali
Kuvataajuus
Tiedoston
koko
640 x 480 pikseliä
660 kt/s
320 x 240 pikseliä
440 kt/s
160 x 120 pikseliä
120 kt/s
Korostettu väri
Värivaihto
Pakattu
MultiMediaCard-kortti
Liitäntä
Yhteensopiva MultiMediaCard-standardien
kanssa
Mitat
32,0 x 24,0 x 1,4 mm
Paino
Noin 1,5 g
SD-muistikortti
Liitäntä
SD-muistikorttistandardien mukainen
Mitat
32,0 x 24,0 x 2,1 mm
Paino
Noin 2 g
NiMH-akku NB-3AH
(toimitetaan erikseen myytävän NiMH-akkusarjan NB4-300 tai
akku- ja latauslaitesarjan CBK4-300 mukana)
AA-kokoinen ladattava nikkelimetallihydridiakku
Nimellisjännite
1,2 V:n tasavirta
Tyypillinen
kapasiteetti
2 500 mAh (vähintään: 2 300 mAh)
Latauskerrat
Noin 300
Käyttölämpötilat
0–40 °C
Mitat
Halkaisija: 14,5 mm
Pituus: 50 mm
Paino
Noin 30 g
Liite
Tyyppi
127
Latauslaite CB-5AH/CB-5AHE
(toimitetaan erikseen myytävän akku- ja latauslaitesarjan
CBK4-300 mukana)
Nimellistuloteho
100–240 V:n vaihtovirta (50/60 Hz), 16–21 VA
Nimellislähtöteho
565 mA*1, 1 275 mA*2
Latausaika
Noin 4 tuntia 40 minuuttia*1, noin 2 tuntia*2
Käyttölämpötilat
0–35 °C
Mitat
65,0 x 105,0 x 27,5 mm
Paino (pelkkä runko) CB-5AH: Noin 95 g
CB-5AHE: Noin 97 g
*1
*2
Ladattaessa neljä NB-3AH-akkua
Ladattaessa kaksi NB-3AH-akkua, jotka on asetettu latauslaitteen eri
puolille
Verkkolaite CA-PS800
(toimitetaan erikseen myytävän ACK800-verkkolaitesarjan mukana)
Nimellistuloteho
128
100–240 V:n vaihtovirta (50/60 Hz)
0,16 A (100 V)–0,11 A (240 V)
Nimellislähtöteho
3,15 V:n tasavirta, 2,0 A
Käyttölämpötilat
0–40 °C
Mitat
42,6 x 104,0 x 31,4 mm
Paino
Noin 180 g (ilman virtajohtoa)
Vain PowerShot A540
Laajakulmasovitin WC-DC52 (myydään erikseen)
Suurennus
Noin 0,7-kertainen
Tarkennusetäisyys
(objektiivin
etuosasta)
Noin 21 cm–ääretön (L)*1
Kierteen halkaisija
52 mm:n vakiosuodatinkierre*2
Mitat
Halkaisija: 58,0 mm
Pituus: 30,5 mm
Paino
Noin 74 g
Telelisäke TC-DC52A (myydään erikseen)
Suurennus
Noin 1,75-kertainen
Tarkennusetäisyys
(objektiivin
etuosasta)
Noin 1,4 m–ääretön (T)*1
Kierteen halkaisija
52 mm:n vakiosuodatinkierre*2
Mitat
Halkaisija: 55,2 mm
Pituus: 46,7 mm
Paino
Noin 86 g
(L): suurin laajakulma (T): suurin tele
*1 Kiinnitettynä PowerShot A540-kameraan
*2 Kiinnittämiseen tarvitaan objektiivisovitin LA-DC52F PowerShot A540
Liite
129
Lähikuvausobjektiivi 250D (52 mm) (myydään erikseen)
Tarkennusetäisyys
(objektiivin
etuosasta)
Normaali: 17–25 cm (L/T)
Makro: 4–17 cm (L/T)
Kierteen halkaisija
52 mm:n vakiosuodatinkierre*2
Mitat
Halkaisija: 54 mm
Pituus: 10,2 mm
Paino
Noin 55 g
Objektiivisovitin LA-DC52F (myydään erikseen)
Kierteen halkaisija
52 mm:n vakiosuodatinkierre
Mitat
Halkaisija: 55,6 mm
Pituus: 39,1 mm
Paino
Noin 14 g
(L): suurin laajakulma (T): suurin tele
*1 Kiinnitettynä PowerShot A540-kameraan
*2 Kiinnittämiseen tarvitaan objektiivisovitin LA-DC52F PowerShot A540
130
HAKEMISTO
A
H
AE-mittauspisteen kehys .........16
AiAF ..................................24, 49
Akku
Akkujen kapasiteetti ..........122
Asentaminen ...... Perusopas 1
Käsittely ............................102
Lataaminen .......................106
Asetusten palautus ..................29
Automaattinen kääntötoiminto .67
Automaattinen toisto ...............80
AV-kaapeli ..............................88
Äänetön ..................................26
Äänikommentti ........................79
HF-DC1 ................................ 112
Histogrammi ........................... 19
Huolto ................................... 116
D
K
Digitaal. zoom .........................33
DIGITAL-liitäntä
........................ 12, Perusopas 19
DPOF-siirto .............................86
DPOF-tulostus
Kuvien valitseminen ............83
Tulostustyyli ........................85
Kieli .................. 27, Perusopas 3
Korostettu väri -tila .................. 61
Kuvakoko ................... 16, 32, 42
Kuvan kääntö ......................... 78
Kuvan näyttö .... 24, Perusopas 5
Kuvanumero ............... 17, 70, 85
Kuvataajuus ...................... 41, 42
Kuvatietojen koot (arvio) ....... 126
Kuvaustila
Automaatti .......... Perusopas 5
Luova kuvaus ..... Perusopas 7
Normaali kuvaus . Perusopas 5
Valittavissa olevat
toiminnot ........................... 135
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
.............................. Perusopas 16
Käsintarkennus ................. 51, 52
E
Elokuva
Katseleminen ......................75
Kuvaaminen ........................39
Muokkaaminen ....................76
Toistaminen ........................75
Erikoiskuvaus ......... Perusopas 6
F
I
ISO-herkkyys .......................... 65
Itselaukaisu ............................ 37
J
Jatkuva kuvaaminen ............... 34
Järjestelmävaatimukset
.............................. Perusopas 17
FUNC./SET .......................14, 22
131
L
P
Laajakulma ....... Perusopas 8, 10
Laukaisin ................................ 14
Pohjaan .............. Perusopas 4
Puoliväli .............. Perusopas 4
Liitä toiminto ..... 43, Perusopas 7
Liitäntäkaapeli Perusopas 14, 19
Luettelokuvan toistotila ........... 73
Luo kansio .............................. 68
Luova kuvaus ......... Perusopas 7
Pakkaus ............................31, 32
Poistaminen
Kaikki kuvat ........................82
Yksittäiset kuvat
..........................Perusopas 11
Postikorttikokoisten päiväyksen
tulostustila ...............................35
Punasilmäisyyden vähennys
................................Perusopas 8
Päiväys/Aika .....26, Perusopas 3
M
Maisemakuvaus ..... Perusopas 5
Makro ................... Perusopas 10
Manuaalinen valotus ............... 47
Merkkivalo .............................. 20
MF-piste zoom .................. 24, 51
Mittausmenetelmät ................. 53
Mittayksikkö ............................ 27
Muistikortti
Alustaminen ..................... 105
Arvioidut tallennustilat ....... 123
Asettaminen ....... Perusopas 1
Käsittely ........................... 104
Mukautettu valkotasapaino ..... 56
Muotokuva .............. Perusopas 5
My Colors ............................... 58
N
Nestekidenäyttö
Nestekidenäytön
käyttäminen ........................ 15
Näytössä näkyvät tiedot ..... 16
Yönäyttö ............................. 15
Normaali kuvaus ..... Perusopas 5
O
132
Objektiivi
Laajakulmasovitin ............. 109
Objektiivisovitin ................. 110
Telelisäke ......................... 109
R
Rannehihna ............................13
Ristikko .............................16, 25
S
Salama ...................Perusopas 8
Sanomat .................................99
Selaus (kuvien haku) ..............74
Suljinnopeus ...........................45
Suojaus ...................................81
Suora siirto ............Perusopas 22
Suurentaminen .......................72
T
Tall. alkuper. ...........................64
Tark. apuvalo ....................24, 92
Tarkennuksen lukitus ..............50
Tarkennusalue ..................16, 49
Tarkentaminen
Käsisäätö ............................51
Lukitus ................................50
Tasainen jatkuva kuvaaminen .34
Tele ....33, 109, Perusopas 8, 10
Tilanvalitsin ...14, Perusopas 3, 4
Toistaminen ..........Perusopas 11
Tulosta/jaa-painike
........................14, Perusopas 14
Tulostaminen ..83, Perusopas 14
V
Valikko
Asetukset-valikko ..........23, 26
FUNC.-valikko .....................24
Kuvausvalikko ...............23, 24
Kuvausvalikko-, Käyttövalikko-,
Asetukset- ja Minun kamerani
-valikko ................................23
Käyttövalikko .......................25
Minun kamerani -valikko 23, 28
Tulostusvalikko .............23, 25
Valikkoluettelo .....................24
Valikot ja asetukset .............22
Valkotasapaino .......................55
Valotus ....................................54
Verkkolaite ACK800 ..............108
Vianmääritys ...........................89
Videojärjestelmä .........88, 96, 97
Virransäästö ......................21, 26
Virtapainike ...... 14, Perusopas 4
Värimuunnokset ..... Perusopas 7
Värivaihto-tila ..........................62
Y
Yönäkymä .............. Perusopas 6
Z
Zoomaus .......... 33, Perusopas 8
133
Rajoitukset
• Tähän oppaaseen on pyritty sisällyttämään mahdollisimman
täydelliset tiedot, mutta Canon ei ole vastuussa mahdollisista
virheistä tai puutteellisista tiedoista.
• Canon pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun
laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, lähettää, muuntaa
toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä
kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla
ilman Canonin kirjallista lupaa.
• Canon ei korvaa virheellisestä toiminnosta, kameran,
ohjelmiston, SD-muistikorttien (SD-korttien), tietokoneiden tai
oheislaitteiden toimintahäiriöstä tai muiden kuin Canonin SDkorttien käyttämisestä johtuvia tietojen vahingoittumisesta tai
katoamisesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
Tavaramerkkitietoja
• Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• SD on tavaramerkki.
• Muut nimet ja tuotteet, joita ei ole mainittu edellä, saattavat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Copyright © 2006 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
134
Eri kuvaustilojen toiminnot
Seuraava taulukko sisältää eri kuvaustilojen aikana valittavissa
olevat toiminnot ja asetukset.
(vain PowerShot A540)
Toiminto
Suuri
!
!
!
!
!
Normaali 1
Laajakuva
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Elokuva
–
–
–
Erikoishieno
"
"
!
!
"
–
!
–
"
Punasilmäisyyden
vähennys
Tark. apuvalo
Salaman säätö
(vain PowerShot A540)
Normaali 2
Pieni
Kuvakoko Postikortti
Pakkaus Hieno
Normaali
Kuvataajuus
Automaatti
Salama
Päällä
Pois
+/– (Salama)
Salamateho
Yksittäiskuvaus
Jatkuva
kuvaus
Kuvaustapa 10 sekunnin,
2 sekunnin
itselaukaisu
Katso sivu
!
!
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"1) –
–
–
–
–
–
–
"1)
–
–
–
"
"
"
"
!
!
!
!
"
–
"
"
!
"
–
–
"
!
"
–
–
"
!
"
–
–
"
!
"2) "
–
"
"
"
"
Perusopas
s. 8
"2) "
"
"
"
"
"
s. 24
–
–
–
–
–
"
"
–
s. 65
"
–
!
"
–
!
–
–
!
"
–
!
–
–
!
"
–
!
"
"
!
"
"
!
–
"
!
s. 66
"
"
"
"2) –
–
"
"
"
"
s. 34
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
s. 37
–
–
–
–
–
–
–
"
"
–
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
s. 37
"
"
"
"
"
!
"
"
"
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
"
"
"
!
!
!
"
–
!
"
"
"
–
"
"
!
"
–
!
"
"
"
–
"
!
"
–
–
"
!
"
"
"
"
"
"
"
"
–
–
–
–
–
!
"
–
!
–
"
2),3)
2)
MF-piste zoom
"
–
–
–
–
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"2)
"2)
"2)
"2)
Makrokuvaus
"
"
–
"
"2) "
"
"
"
"
"
Digitaal. zoom
"
–
"
"
"
"
"
"
"2) –
"2) "
"5) "
–
"
"
"
"
"
"
–
Oma asetus
Tarkennusalue
Tark. lukitus
Käsintarkennus
Valotuksen korjaus
s. 32, 42
s. 32
s. 42
Perusopas
s. 8
s. 66
–
s. 49
s. 50
s. 51
s. 51
Perusopas
s. 10
s. 33
s. 54
135
(vain PowerShot A540)
Toiminto
Arvioiva
MittausjärKeskiarvomittaus
jestelmä
Pistemittaus
Valkotasapaino6)
My Colors
ISO Herkkyys
Autom. kääntö
Ristikko
–4)
–
–
–4)
–
–4)
$
$
–4)
–
–
$
–
–4)
$
$
–4)
–
–
$
–
–4)
$
$
–4)
–
–
$
–
–4)
$
$
–4)
–
–
–4)
–4)
–4)
$
$
–4)
–
–
&
&
–4)
&
–
–4)
–
–
$
$7)
–4)
–
$
!
$
$
$
$
$
$
$
!
$
$
$
$
$
$
$
!
$
$
$
$
$
$
$
Katso sivu
!
$
$
$
$
$
$
$
s. 53
s. 55
s. 58
s. 65
s. 67
s. 25
! Oletusasetus $ Valinta on käytettävissä. & Toiminto voidaan valita käyttöön vain ensimmäistä kuvaa
varten (': oletusasetus).
•
(Varjostettu alue) Valittu asetus säilyy muistissa, vaikka kameran virta katkaistaan.
• Voit nollata valikkoasetukset ja kameran painikkeilla tehdyt muutokset yhdellä toiminnolla seuraavia
asetuksia lukuun ottamatta: [Päiväys/Aika], [Kieli] ja [Videojärjest.] (s. 29).
(1) Kuvakoot ja kuvataajuudet elokuvatilassa (s. 42).
(2) Seuraavia toimintoja ei voi määrittää
-tilassa:
-salaman [Automaatti]- ja [Päällä]-asetukset
-punasilmäisyyden vähennys
-tarkennuksen apuvalo
-tarkennusalueen valinta (tarkennuskehys asetetaan
yhteen keskellä olevaan kohtaan)
-MF-piste zoom
-makrokuvaus
-tarkennuksen lukitus
-käsintarkennus.
Seuraavia toimintoja ei voi määrittää
-tilassa:
-makrokuvaus
-tarkennusalueen valinta (tarkennuskehys asetetaan yhteen keskellä
olevaan kohtaan).
Seuraavia asetuksia ei voi määrittää tiloissa
(Korostettu väri) ja
(Värivaihto):
-jatkuva kuvaaminen
-itselaukaisu (oma asetus)
-valotuksen korjaus
-digitaalinen zoomaus.
(3) Salaman oletusasetus on [Automaatti]
-,
-,
-,
-,
- ja
*-tiloissa ja [Ei salamaa]
-,
-,
- ja
-tiloissa.
(4) Kamera määrittää automaattisesti.
(5) Käyttö mahdollista kuvaamisen aikana (vain normaalitilassa).
(6) Asetuksia ei voi määrittää, kun My Colors -asetuksena on
tai
.
(7) Asetuksia ei voi määrittää tiloissa
ja
.
*Vain PowerShot A540
136
CEL-SF4Z260
© 2006 CANON INC.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising