Brodit | 511030 | Datasheet | Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

Brodit Passive Holder,Tilt Swivel
23 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 511030
511030 Passiv hållare med kulled
Försäljningen av GPS-enheter har tagit fart på allvar, och de fungerar allt bättre. Sätt din enhet i bilen i en hållare,
så har du den alltid inom bekvämt räckhåll! Du kan enkelt ta med dig enheten när du lämnar bilen. Hållarna kan
vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285110304
Artikel nr 511030 passar till:
TomTom XL Live IQ Route
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising