Roland SPD-SX User manual

Roland SPD-SX User manual
Uživatelský manuál
Jak získáte PDF Uživatelský manuál
PDF soubor Uživatelského manuálu a doplňkový materiál pro tento produkt získáte na webových stránkách
Roland.
• SPD-SX Uživatelský manuál (tento dokument)
• Effect Guide (Vysvětlení efektových parametrů)
K produktu není přibalen překlad Effect Guide; originály si můžete stáhnout.
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “SPD-SX”.
http://www.roland.com/support/en/
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: “BEZPEČNÉ POUŽITÍ NÁSTROJE” (str. 74) a „DŮLEŽITÉ
POZNÁMKY“ (str. 75). Tyto kapitoly podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Pokud si
chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál
celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného
svolení ROLAND CORPORATION.
Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
3
Úvod do SPD-SX
Co můžete dělat s SPD-SX
SPD-SX je výkonný sampling pad, který umožňuje jednoduše samplovat originální zvuky a fráze, které můžete
vzápětí hrát.
Jako doplněk bicí sady rozšíří vaše hudební možnosti!
SPD-SX lze použít jako samostatný nástroj při živém hraní nebo ve
studiu pro hraní doprovodných frází či zvukových efektů, popř.
v kombinaci s akustickou nebo elektronickou bicí sadou k rozšíření
svých hudebních obzorů.
Jednoduché zapojení, snadné samplování!
Samplování oblíbených zvuků je prosté, stačí zapojit mikrofon nebo
zvukový zdroj.
Můžete také přesamplovat vlastní zvuky, během hraní na SPD-SX.
Obrovské herní možnosti
s nejrůznějšími zvuky!
SPD-SX je vybaven bohatými variacemi zvuků, včetně bicích, perkusí
a zvukových efektů, které lze využít pro všechny hudební styly.
Mimořádně hutné vlastní efekty!
SPD-SX zahrnuje výkonné efektové procesory, které pomáhají při
zosobnění vašich zvuků a hudby.
Snadný import zvuků z počítače!
Audio soubory z počítače nebo USB flash disku lze jednoduše
importovat. Data SPD-SX můžete uložit rovněž do počítače nebo do
USB flash paměti.
4
DISTORTION
REVERB
CHORUS
Úvod do SPD-SX
Přehled SPD-SX
Co je to Wave?
Zvuk, který slyšíte, když zahrajete na pad, nazýváme “wave”.
Každý zvuk, který nasamplujete nebo importujete z USB flash disku či počítače se ukládá ve formátu
vzorek wave. Na jednom padu můžete zahrát současně dva vzorky (WAVE a SUB WAVE).
Co je to Bicí sada?
“Sada” sestává ze všech nastavení devíti padů, čtyř externích padů a dvou nožních spínačů.
Sadu můžete upravit přiřazením požadovaného vzorku jednotlivým padům, zvolením efektu, použitého u této sady
a zadáním, jakým způsobem bude hrát (str. 42).
SPD-SX obsahuje 100 sad.
*1: Hlasitost sady
*2: Tempo sady
*3: Efekty, aplikované na sadu
5
Úvod do SPD-SX
O efektech
SPD-SX zahrnuje “MASTER EFFECT” procesor (str. 22), který má vliv na všechny vyrobené zvuky a “KIT FX” procesor
(str. 23), který lze použít na celou sadu.
Těmito efekty upravíte a přizpůsobit zvuky podle songu nebo stylu hry.
MASTER EFFECT
KIT FX
Tok audio signálu
*1: OUTPUT (str. 43) parametr
*2: FX2 (str. 55) parametr
6
Úvod do SPD-SX
Pracovní postup při samplování
Příprava
Zapojte mikrofon nebo externí zvukové zařízení.
Nahrajte sample
SPD-SX umožňuje vytvořit sample jedním ze šesti
způsobů. Vyberte ten, který je vhodný pro vaše potřeby.
Nasamplujte na 1 pad
Samplujte postupně na
více padů
Zkombinujte dva vzorky
do jednoho
Aplikujte efekt na vzorek
a výsledek nasamplujte
Ořízněte vzorek (Chop)
Nahrajte svou hru do SPD-SX
Hraní
Nyní můžete hrát pomocí nasamplovaných vzorků.
Zvuky můžete importovat i z USB flash paměti nebo z počítače do SPDSX a hrát jimi (str. 39).
7
Obsah
Úvod do SPD-SX ............................................................ 4
Co můžete dělat s SPD-SX ..................................... 4
Přehled SPD-SX ...................................................... 5
Co je to Wave? ............................................... 5
Co je to Bicí sada? ......................................... 5
Efekty .............................................................. 6
Postup práce při samplování ................................ 7
Začínáme ....................................................... 7
Nahrajte sample ............................................. 7
Hraní ............................................................... 7
Popis panelu ................................................................. 10
Horní panel ............................................................ 10
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení) ............. 12
Příprava ke hraní .......................................................... 14
Připevnění na stojan............................................... 14
Použití SPD-SX u bicí sady .......................... 14
Použití SPD-SX samostatně ......................... 14
Zapnutí přístroje ..................................................... 15
Zapnutí přístroje ............................................ 15
Vypnutí přístroje ............................................ 15
Základní editace ..................................................... 16
Použití Quick Menu ................................................ 17
Použití USB Flash paměti ..................................... 18
Připojení k počítači přes USB ............................... 19
Instalace USB ovladače ................................ 19
Přepínání pracovního režimu USB
(USB MODE) ................................................. 19
Zapojení SPD-SX do počítače ..................... 19
Hraní .............................................................................. 20
Hraní na pady ......................................................... 20
Ukončení všech zvuků .................................. 20
Použití sluchátek ke kontrole zvuku ............. 20
Výběr bicí sady ....................................................... 21
Použití Master efektů.............................................. 22
Ovládání Master efektu v reálném čase ....... 23
Aplikace efektu na sadu (KIT FX SW) ................... 23
Hraní s clickem (Metronome) ................................ 24
Změna tempa (TEMPO) ........................................ 25
Nastavení hlasitosti padu (PAD VOLUME) ........... 26
Hraní s externími pady a nožními spínači ............. 27
Samplování ......................................................................... 28
Samplování na jeden pad (BASIC SAMPLING) .......... 29
Postupné samplování na více padů (MULTI PAD) ..... 32
Kombinace dvou vzorků do jednoho (MERGE)........... 34
Přesamplování s efekty (WITH FX) ............................. 35
Rozdělení vzorku (CHOP) ............................................ 36
Nahrávání hry na SPD-SX (PERFORM & RECORD) . 38
Import zvukových souborů................................................... 39
Import zvukových souborů z USB Flash disku
(WAVE IMPORT) .......................................................... 39
Import zvukových souborů z počítače ......................... 40
Úpravy bicí sady................................................................... 42
Nastavení celé sady (KIT) ............................................ 42
Nastavení hlasitosti a tempa sady (COMMON) .... 42
Přiřazení výstupu (OUTPUT) ................................ 43
MIDI Nastavení (MIDI) ........................................... 43
Zadání, jak bude vzorek znít (KIT PAD) ...................... 44
Výběr vzorku, hraného na pad (MAIN) ................. 45
Zadání, jak bude vzorek znít (MODE) ................... 45
Hraní druhým vzorkem (SUB) ............................... 46
Aplikace efektu na sadu (KIT FX) ................................ 46
Kopírování nastavení parametrů pro všechny pady
(SET ALL PAD) ............................................................. 47
Pojmenování (NAME) ................................................... 47
Kopírování sad nebo padů ........................................... 48
Kopírování sady................................................... 48
Kopírování padu .................................................. 48
Výměna padů (PAD EXCHANGE) ............................... 49
Inicializace sady nebo padu ......................................... 49
Inicializace sady (KIT INIT) ................................. 49
Inicializace padu (PAD INIT) ............................... 49
Editace vzorku...................................................................... 50
Zadání počátku a konce vzorku
(WAVE START/END) ................................................... 50
Normalizace hlasitosti vzorku (WAVE NORMALIZE).. 50
Nastavení výšky vzorku (WAVE PITCH) ..................... 50
Vytvoření vzorku, přehrávaného opačně
(WAVE REVERSE) ...................................................... 51
Vymazání nežádoucích oblastí vzorku
(WAVE TRUNCATE) .................................................... 51
Přiřazení kategorie vzorku
(WAVE CATEGORY) ................................................... 51
Organizace vzorků (RENUMBER) ............................... 52
Kopírování vzorku (WAVE COPY) ............................... 52
Vymazání vzorku (WAVE DELETE) ............................ 52
Uložení vzorku do USB paměti (WAVE EXPORT) ..... 52
8
Obsah
Celkové nastavení SPD-SX .............................................. 53
Nastavení zvuku pro hraní (SYSTEM) ......................... 53
Nastavení Master efektů (MASTER EFFECT) . 53
Nastavení zvuku clicku (CLICK) ....................... 54
Nastavení vstupu/výstupu (AUDIO IN/OUT) .... 55
Zadání pořadí pro přepínání sad
(KIT CHAIN) ...................................................... 56
Použití padu nebo nožního spínače pro
přepínání (PAD/FS CONTROL) ....................... 57
Ovládání obrazu (VISUAL CONTROL) ........... 57
Inicializace systému (SYSTEM INIT) ......................... 58
Nastavení displeje a padů (SETUP).......................... 59
Nastavení jasu displeje a indikátoru
(LCD/LED) ......................................................... 59
Nastavení citlivosti padu (PAD SENS) ............. 60
Nastavení externího padu (TRIG IN) ............... 62
Nastavení nožního spínače (FOOT SW) ........ 63
MIDI Nastavení (MIDI) ...................................... 63
Další nastavení (OPTION) ............................... 63
Inicializace parametrů nastavení (SETUP INIT) ........ 64
Další užitečné funkce (UTILITY)................................ 64
Zobrazení seznamu vzorků (WAVE LIST) ...... 64
Import zvukových souborů z USB Flash
disku (WAVE IMPORT) ..................................... 65
Načtení dat z USB Flash disku (LOAD
(USB MEMORY)) ............................................. 65
Uložení dat do USB paměti
(SAVE (USB MEMORY)) ................................. 66
Zobrazení informací o SPD-SX samotném
(INFORMATION) ............................................... 66
Zapojení externího MIDI zařízení ...................................... 67
Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI) ........................ 67
Nastavení MIDI pro celý SPD-SX (MIDI) ................... 68
Appendix ............................................................................ 69
Problémy a potíže ....................................................... 69
Výpis chybových zpráv ............................................... 70
Specifikace .................................................................. 71
Index .................................................................................. 72
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .................................. 74
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY .................................................... 75
9
Popis panelů
Horní panel
10
Popis panelů
Číslo
1
2
3
Jméno
Vysvětlení
Pad 1–9
Na pady 1–9 hrajete paličkami.
Indikátor padu 1–9
6
7
padu. Při uhození na pad se indikátor rozsvítí.
Zapnutí přístroje.
str. 15
[MASTER] Knob
Nastaví hlasitost na jacku MASTER OUT.
str. 15
[PHONES] Knob
Nastavuje hlasitost jacku PHONES.
str. 15
[CLICK] knob
Nastavuje hlasitost clicku.
str. 24
Určuje master efekty.
str. 23
[CONTROL 2] knob
5
str. 20
[POWER] tlačítko
[CONTROL 1] knob
4
Tyto indikátory jsou umístěny dole vpravo u každého
Str.
[FILTER] tlačítko
Za/vypíná filtr.
[DELAY] tlačítko
Za/vypíná efekt delay.
[S.LOOP] tlačítko
Za/vypíná krátkou smyčku.
[FX] tlačítko
Za/vypnutí FX.
Indikátor TEMPO
Svítí podle zvoleného tempa.
[START/STOP] tlačítko
Zastaví/spustí click.
Funkční tlačítka
Spustí funkci, uvedenou v dolní části displeje. V tomto manuálu je budeme
nazývat zleva doprava tlačítka [F1], [F2] a [F3].
[KIT] tlačítko
Hlavní obrazovka.
str. 21
[MENU]
Tlačítko zpřístupňuje různé funkce, např. nastavení celého SPD-SX.
str. 16
Tlačítko [SAMPLING]
Snímá sample.
str. 28
[QUICK] tlačítko
str. 17
[ALL SOUND OFF] tlačítko
Uvede vás do Quick menu (QUICK MENU), odpovídající jednotlivým
obrazovkám.
Zastaví všechny aktuálně znějící zvuky.
[PAD CHECK] tlačítko
Můžete ověřit zvuk padu, na který hrajete, ve sluchátkách. Toto tlačítko se
používá také s ostatními tlačítky ke spouštění dalších funkcí.
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
str. 22
str. 24
-
str. 20
str. 20
8
Tlačítko [EXIT]
9
[-], [+] tlačítka
Využijte pro změnu čísla sady, vzorku nebo hodnot parametrů.
-
10
[ENTER] tlačítko
Pokud tlačítko bliká, stiskem spustíte jeho operaci.
-
11
Kurzorová tlačítka
Použijte k posunu kurzoru.
-
12
FOOT SW indikátory
Rozsvítí se, když přijde signál z nožního spínače, zapojeného do jacku FOOT
SW.
13
TRIG IN indikátory
Rozsvítí se, když přijde signál z externího padu nebo pedálu, zapojeného do
jacku TRIG IN.
14
Displej
Zobrazuje jména sad, vzorků a veškerá nastavení.
Tlačítko využijete rovněž ke zrušení operace.
-
str. 27
str. 21
11
Popis panelů
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)
Abyste předešli poničení nebo nesprávnému fungování jakýchkoliv audio zařízení, vždy snižte hlasitost na minimum
a vypněte všechny přístroje, než začnete cokoliv připojovat.
• Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje připojeného na vstupu (AUDIO IN) snížena.
Pokud se tak stane, použijte kabely bez rezistorů
USB MEMORY konektor
USB flash disk (nutno dokoupit)
můžete zapojit sem (str. 18). To
umožňuje importovat zvukové
soubory (str. 39), nebo uložit vzorky
a nastavení SPD-SX do USB flash
paměti (str. 66).
Pojistka (
)
http://www.kensington.com/
COMPUTER konektor
Sem zapojíte počítač USB
kabelem (str. 19). Přibalený
software umožňuje importovat
zvukové soubory (str. 40)
nebo samplovat zvuk vaší hry
do počítače (str. 29).
MIDI zařízení můžete zapojit
sem (str. 67).
DC In jack
Sem zapojte přiložený adaptér řady BRC.
AC adaptér umístěte Indikátorem
nahoru (viz obrázek) a textovou
informací dolů.
Indikátor se rozsvítí, jakmile
zapojíte adaptér do zásuvky.
12
MIDI konektory
Nečekanému přerušení
dodávky proudu do
přístroje náhodným
vysunutím přívodní šňůry a
vzniklému elektrickému
šoku zabráníte tak, že
zavěsíte šňůru na háček
podle obrázku vedle.
Popis panelů
AUDIO IN jacky
Pokud chcete samplovat, zapojte mikrofon nebo digitální audio přehrávač do těchto
jacků. Zvuk na vstupu do těchto jacků půjde na výstup jacků MASTER OUT a jacku
PHONES.
* Použijte mono dynamický mikrofon.
SPD-SX nepodporuje kondenzátorové
mikrofony.
[GAIN] knob
* Může se objevit hučení a pískání –
záleží na poloze mikrofonu vzhledem k
reproboxům. To může být napraveno:
1. Změnou nasměrování
mikrofonu (mikrofonů).
2. Přemístěním mikrofonu/ů do větší
vzdálenosti od reproboxů.
3. Snížením hlasitosti.
SUB OUT jacky
Připojte do mixu nebo aktivních monitorů.
Tyto jacky přenášejí pouze zvuk zadaných
padů (str. 43).
Chcete-li mít na výstupu mono signál,
použijte L/MONO jack.
Upravuje hlasitost na vstupu
do jacků AUDIO IN (str. 29).
Jacky MASTER OUT
Tyto jacky vysílají zvuk. Zapojte do
aktivních monitorů nebo do nahrávacího
zařízení.
Chcete-li mít na výstupu mono signál,
použijte L/MONO jack.
FOOT SW jack
Sem můžete zapojit nožní spínač (FS5U, FS-6; nutno dokoupit) a využít jej k
ovládání nejrůznějších funkcí (str. 27,
57).
TRIG IN jacky
Sem připojíte externí pady (řady PD; nutno
dokoupit) nebo akustické bicí triggery (řady
RT; nutno dokoupit) (str. 27).
PHONES jack
Sem zapojte sluchátka. Zvuk půjde
na výstup jacků SUB OUT a
MASTER OUT, i když jsou připojena
sluchátka.
* Chcete-li provést zapojení, použijte
kabel, přibalený k produktu, který
používáte.
13
Příprava ke hraní
Připevnění na stojan
Pokud chcete připevnit SPD-SX na stojan, použijte víceúčelovou svorku (APC-33; nutno dokoupit) nebo stojan pro
pad (PDS-10; nutno dokoupit).
• K tomu musíte použít šrouby na spodním panelu SPD-SX. Použitím jiných šroubů můžete zařízení poškodit.
• Otáčíte-li přístroj dnem vzhůru, podložte jej novinami pod čtyřmi rohy nebo po stranách, abyste nepoškodili
ovládací prvky. Snažte se natočit jej tak, aby nedošlo k poškození prvků.
• Při obracení přístroje dbejte, aby nedošlo k vypadnutí.
Použití SPD-SX u bicí
sady
Chcete-li připevnit SPD-SX na činelový stojan a hrát na
něj společně s V-Drums nebo jinou sadou, zajistěte jej
víceúčelovou svorkou (APC-33; nutno dokoupit).
Pomocí šroubů na spodním panelu SPD-SX
připevněte držák stojanu víceúčelové svorky, jak
vidíte na obrázku. Potom připevněte SPD-SX na
víceúčelovou svorku.
* Nepoužívejte šrouby víceúčelové svorky.
Použití SPD-SX
samostatně
Jestliže používáte SPD-SX samostatně, použijte
stojan na pad (PDS-10; nutno dokoupit).
K připevnění použijte šrouby, které jsou již na
spodní straně SPD-SX připravené a připevněte
držák dle nákresu. Potom připevněte SPD-SX na
stojan padu.
Podrobnosti o sestavení stojanu padu a připevnění
držáku najdete i v manuále stojanu padu.
* Nepoužívejte šrouby stojanu k padu.
Držák stojanu
Držák stojanu
Víceúčelová svorka
* Víceúčelovou svorku lze přizpůsobit trubce o
průměru cca 10.5–30mm.
Příklad nastavení
14
Příklad nastavení
Příprava ke hraní
Zapnutí přístroje
* Jakmile dokončíte zapojení (str. 12), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete
poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
* Před za/vypnutím vždy nezapomeňte stáhnout hlasitost. I se staženou hlasitostí však uslyšíte určit ý zvuk, když
za/vypnete přístroj. Je to běžné a není důvod k obavám.
Dle nastavení z výroby, se bude SPD-SX vypínat automaticky po 4 minutách, když skončíte hraní nebo provedete
poslední operaci na panelu. Jestliže chcete, aby přístroj zůstal automaticky zapnutý, musíte změnit nastavení
“AUTO OFF” na “OFF”, dle popisu na str. 63.
Zapnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost knobem [MASTER] a [PHONES] na nejnižší úroveň.
2. Stiskněte vypínač [POWER].
* Tento přístroj je vybaven ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, než začne pracovat normálně.
3. Zapněte reproboxy.
4. Knoby [MASTER] a [PHONES] nastavte hlasitost.
Vypnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost SPD-SX a připojeného audio zesilovače.
2. Vypněte reproboxy.
3. Podržte vypínač [POWER], až displej zhasne.
15
Příprava ke hraní
Základní editace
Základní procedura pro použití tlačítek a knobů k editaci nastavení SPD-SX.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
MENU
Vysvětlení
Str.
KIT
Nastavení efektů pro celou sadu.
str. 42
KIT PAD
Určuje, jak budou znít vzorky každého padu.
str. 44
KIT FX
Proveďte nastavení sady efektů.
str. 46
SYS (SYSTEM)
Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.
str. 53
SETUP
Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.
str. 59
UTIL (UTILITY)
Zobrazí informace o SPD-SX a vyšle data na USB flash disk.
str. 64
2. Kurzorovými tlačítky zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku.
Pokud v menu jste zvolili “KIT”, “KIT PAD” nebo “KIT FX”, pokračujte krokem 4.
Příklad: Obrazovka SYSTEM
16
Příprava ke hraní
3. Kurzorovými tlačítky [▲] [▼] vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku.
Příklad: Obrazovka CLICK
4. Tlačítky [▲] [▼] zvolte parametr, který chcete upravit a tlačítky [+] [–] upravte hodnotu.
Příklad: Obrazovka KIT PAD
Stiskem tlačítka [-] [+] změňte nastavení.
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [–] [+], můžete procházet vzorky
v krocích po 10.
Tlačítky [▲/▼] zvolte
parametr pro editaci.
Chcete-li zvolit pad a upravit jehož nastavení, zahrajte na něj.
• Volbu padu můžete také provést kurzorovými tlačítky
[◄][►].
Funkčními tlačítky vstupte na
odpovídající editační obrazovku.
• Chcete-li, můžete provést nastavení, takže pad
nebude určen pro editaci během hraní (str. 63).
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí obrazovku.
5. Pokud jste ukončili nastavení, stiskem [KIT] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Nastavení SPD-SX se ukládá při vypnutí nástroje, nemusíte tedy provádět žádnou další akci.
V tomto manuálu je proces procházení na obrazovce MENU, pak výběr SYSTEM a nakonec volba
CLICK vyznačena jako “MENU→SYSTEM→CLICK”.
Použití Quick Menu
Můžete menu volit i rychle, podle aktuální obrazovky ve Quick menu. Stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte menu
Quick.
Příklad: Quick menu na obrazovce KIT (str. 42)
Tlačítky [▲] [▼] vyberte
položku a stiskněte [ENTER].
V tomto manuálu, operace přístupu do quick menu a volby KIT NAME udáváme jako “QUICK→MENU KIT NAME”.
17
Příprava ke hraní
Použití USB Flash paměti
Pokud jste do SPD-SX zapojili USB flash disk (nutno dokoupit), můžete provádět následující.
• Importovat audio soubory z USB flash disku (str. 39).
• Využít USB flash disk k ukládání a načítání vzorků či nastavení SPD-SX (str. 65, 66).
1. Zapojte USB flash disk do USB konektoru.
USB flash disk
* Pečlivě zasuňte USB disk zcela dovnitř — až si pevně zasedne.
* Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
18
Příprava ke hraní
Připojení k počítači přes USB
Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX, můžete
provádět následující operace.
SPD-SX Wave Manager
“SPD-SX Wave Manager” na přibaleném CD-ROM využijete pro import audio souborů z počítače (str. 40).
USB Audio
Zvuky, přehrávané v počítači můžete samplovat (str. 29) a zvuky, hrané na SPD-SX můžete nahrát jako audio
záznam do počítače.
USB MIDI
Data hry (MIDI data) na SPD-SX můžete nahrát do DAW software v počítači.
Instalace USB ovladače
Abyste mohli využít USB audio a MIDI funkce, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. (SPD-SX Wave Manager
můžete používat i bez instalace USB ovladače).
1. Nainstalujte USB ovladač do počítače.
USB ovladač najdete na přiloženém CD-ROM.
Požadavky na systém najdete v souboru “ReadmeEN.txt” na CD-ROM.
Procedura instalace USB ovladače bude záviset na použitém systému, proto si pečlivě přečtěte soubor
“ReadmeEN.txt” na CD-ROM, než budete pokračovat.
Přepínání pracovního režimu USB (USB MODE)
Toto nastavení určuje, jaká operace se provede, když zapojíte SPD-SX přes USB do počítače. Blíže viz “USB MODE”
(str. 63).
Zapojení SPD-SX do počítače
1. Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX,
můžete provádět následující operace.
Počítač
USB kabel
(Podporuje USB
2.0 Hi-Speed)
Zajistěte USB kabel
zavěšením na háček na
zadním panelu, jak vidíte na
obrázku napravo. Tím
zabráníte vzniku chyb při
USB komunikaci díky
vibracím při úhozu na SPDSX.
Pro tenký USB kabel
Pro tlustý USB kabel
* Použijte USB kabel, který podporuje USB 2.0 Hi-Speed.
* Zapněte SPD-SX dříve než spustíte DAW aplikaci v počítači. Neza/vypínejte SPD-SX, dokud běží DAW aplikace.
19
Hraní
Hraní na pady
SPD-SX má devět vlastních padů (1–9).
Jakmile zahrajete na pad, indikátor tohoto padu se rozsvítí.
* Ačkoliv můžete hrát i rukama, SPD-SX má optimální odezvu na hru paličkami.
• Při hraní na pady 1–3 použijte střední část paličky.
• Můžete zadat, které indikátory padů se rozsvítí (str. 59).
Příklad: Když hrajete na pad 7
Indikátor padu 7 se rozsvítí
Ukončení všech zvuků
Povíme si, jak ukončit všechny aktuálně znějící zvuky.
1. Chcete-li ukončit všechny zvuky, stiskněte
tlačítko [ALL SOUND OFF].
Použití sluchátek ke
kontrole zvuku
Je-li potřeba, můžete kontrolovat zvuky jen přes
sluchátka. To je užitečné při živém hraní, když
chcete ověřit přiřazené zvuky padu, aniž by byl
slyšet úhoz na některý z nich.
1. Podržte tlačítko [PAD CHECK] a zahrajte na
pad, jehož zvuk chcete zkontrolovat.
Můžete také zastavit všechny aktuálně znějící
zvuky při hraní na pad nebo stiskem nožního
spínače (str. 57).
20
Hraní
Výběr bicí sady
Nyní zkuste zvolit sadu (str. 5) a zahrát na ni.
1. Stiskem [KIT] vstoupíte na hlavní obrazovku.
2. Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
3. Zkuste zvolit různé sady a zahrát na ně.
• Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [◄][►], můžete procházet sady v krocích po 10.
• Sady můžete procházet rychleji, když podržíte obě tlačítka [-] a [+], nebo když podržíte tlačítko [+] a stisknete [-].
• Můžete zaregistrovat pořadí, v jakém chcete přepínat sady. Tomu říkáme řetězec (Chain) (str. 56).
• Sadu můžete volně upravit přiřazením zvuků padům a aplikovat ef ekty (str. 42).
• Sady můžete také přepínat během hraní na pad nebo stiskem nožního spínače (str. 57).
Informace, uvedené na displeji
Tempo hry
Číslo sady
Stav za/vypnutí sady (str. 46)
FX1 on
Jméno sady
FX1 off
Stupnice úrovně
Nastavení hlasitosti padu (str. 26) Efekt sady
Nastavení tempa hraní
on/off (str. 23) (str. 25)
21
Hraní
Quick menu na obrazovce
Stiskem tlačítka [QUICK] na displeji zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
Str.
PATCH CHAIN
ON/OFF
KIT CHAIN
Za/vypíná funkci řetězce sady.
str. 56
Vstup na obrazovku KIT CHAIN.
str. 56
MASTER EFFECT
Vstup na obrazovku MASTER EFFECT.
str. 53
PAD COPY
Zkopíruje pad.
str. 48
PAD PASTE
Vloží pad.
str. 48
PAD EXCHANGE
Vymění dva pady.
str. 49
KIT NAME
Pojmenuje sadu.
str. 47
KIT COPY
Zkopíruje sadu.
str. 48
KIT PASTE
Vloží sadu.
str. 48
PAD LOCK
Za/vypne zámek PAD LOCK.
str. 63
VISUAL CTRL
Za/vypne VISUAL CTRL SW.
str. 57
LCD/LED
Vstup na obrazovku LCD/LED.
str. 59
Použití Master efektů
Vyzkoušejte použití master efektu (str. 6), jaký má vliv na aktuální sadu.
1. Uhozením na pad vzniká zvuk.
2. Stiskem tlačítka zapnete master efekt, který chcete použít.
Tlačítko
Vysvětlení
[FILTER] tlačítko
Aplikuje efekt filtru.
[DELAY] tlačítko
Aplikuje efekt delay.
[S.LOOP] tlačítko
Přehrává ve smyčce krátkou oblast aktuálního zvuku (Short looper).
[FX] tlačítko
Aplikuje se efekt, zvolený v rámci daného typu.
Stisknuté tlačítko nyní svítí a master efekt je aktivní.
* Vždy jen jeden master efekt můžete zvolit v danou chvíli.
Nastavení master efektu lze upravit (str. 53).
22
Hraní
Ovládání Master efektu v reálném čase
Knoby [CONTROL 1] a [CONTROL 2] použijte následujícím způsobem.
1. Během hraní otočte knobem [CONTROL 1] nebo [CONTROL 2].
Jakmile otočíte knobem, dojde ke změně podle zvoleného master efektu.
Pokud je zvolený např. filtr, otočením knobu se změní frekvenční odezva nebo se změní hloubka efektu.
Aplikace efektu na sadu (KIT FX SW)
Zkuste aplikovat efekt na sadu (str. 6) během hraní.
1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F2] (KIT FX).
2. Stiskem tlačítka [F1] (FX1) nebo [F2] (FX2) zapnete efekt pro sadu.
FX1 on
FX2 on
FX1 off
FX2 off
Na obrazovce KIT FX (str. 46) můžete efekty sady za/vypnout a upravit jejich nastavení.
3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.
23
Hraní
Hraní s clickem (Metronome)
Hraní s clickem zaručuje, že budete hrát ve správném tempu.
1. Stiskněte tlačítko [SYNC START/STOP].
Tlačítko [START/STOP] bliká.
Zvuk clicku zní v tempu a indikátor TEMPO bliká
2. Knobem [CLICK] nastavte hlasitost clicku.
Můžete změnit typ clicku (str. 54).
Nastavení zvuku clicku
Určuje jacky, na kterých bude znít click na výstupu (pouze sluchátka/master out, apod.).
1. Zvolte MENU SYSTEM CLICK
2. Nastavte cíl pro výstup (str. 54).
24
OUTPUT.
Hraní
Změna tempa (TEMPO)
Níže je postup nastavení tempa.
1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F3] (TEMPO).
2. Zvolte tempo.
Tlačítko
Hodnota
[–], [+] tlačítka
[F1] (TAP) tlačítko
Vysvětlení
Zvolte tempo.
20,0-260,0
Opakovaným stiskem tlačítka zadáte příslušné tempo.
3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.
Parametrem KIT TEMPO (str. 54) určíte tempo ro každou sadu.
Jakmile zvolíte sadu, změní se tempo podle zadání parametru KIT TEMPO.
25
Hraní
Nastavení hlasitosti padu (PAD VOLUME)
Zde můžete nastavit hlasitost každého padu.
1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F1] (PADVOL).
2. Kurzorem [◄][►] jehož hlasitost chcete změnit a tlačítky [-] [+] upravte hlasitost.
Parametrem VOLUME (st. 45) změníte hlasitost každého padu.
3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.
26
Hraní
Hraní s externími pady a nožními spínači
Externím padům (řady PD; nutno dokoupit), akustickým bicím triggerům (řady RT; nutno dokoupit) a nožnímu
spínači (FS-5U, FS-6; nutno dokoupit) můžete přiřadit vzorky a hrát jimi.
Některé běžné příklady zapojení vidíte na obrázku níže.
Zapojení externích padů nebo akustických
bicích triggerů
Zapojení externích padů do jednoho jacku TRIG IN
* Pokud zapojíte dva
externí pady do jednoho
jacku TRIG IN, můžete
hrát pouze úhozy na
blánu.
Stereo 1/4" typu phone
Kabel, přibalený
k produktu
1/4” plug x 2
TRIG IN 3
TRIG IN 1
TRIG IN 4
TRIG IN 2
Červený
TRIG IN 4
TRIG IN 3
Bílý Červený
TRIG IN 2
Bílý
TRIG IN 1
Do jacku TRIG IN můžete zapojit činelový pad (řady CY; nutno dokoupit) nebo trigger kopákového padu (řady KD; nutno dokoupit).
Zapojení FS-5U
Zapojení FS-6
Stereo 1/4" typu phone
Stereo 1/4" typu phone
1/4” typu phone x 2
Stereo 1/4" typu phone
MODE/POLARITY spínač
Červená
Bílý
POLARITY spínač
FOOT SW 2
FOOT SW 1
FOOT SW 2
FOOT SW 1
* FS-5L nelze použít.
* Pokud použijete mono kabel k zapojení FS-5U, můžete použít jen FOOT SW 1.
1. Externí pady zapojte do jacků TRIG IN. Nožní
spínač zapojte do jacku FOOT SW.
2. Zvolte MENU
SETUP TRIG IN.
Nožní spínače, zapojené do jacku FOOT SW
nevyžadují nastavení EXT PAD. Pokračujte
krokem 4.
3. Nastavte parametry, odpovídající typu
zapojeného externího padu (str. 62).
6. Úhozem na externí pad vstoupíte na obrazovku
externího padu KIT PAD.
Chcete-li nastavit nožní spínač, stiskněte jej.
7. Vyberte vzorek a zadejte hlasitost (str. 44).
Namísto hraní zvuky na externím padu můžete
využít nožního spínače ke změně sady a
za/vypínání efektu sady (str. 57).
4. Vyberte sadu, kterou chcete hrát (str. 21).
5. Zvolte MENU KIT PAD.
27
Samplování
Vzorky zvuku můžete tvořit pomocí samplování.
SPD-SX je vybaven šesti různými metodami samplování.
Metody samplování
Vysvětlení
Str.
ZÁKLADNÍ
SAMPLOVÁNÍ
MULTI PAD
Samplování jednoho padu.
str. 29
Postupné samplování více padů.
str. 32
MERGE
Kombinování dvou vzorků do jednoho.
str. 34
WITH FX
Aplikace efektu na vzorek a přesamplování výsledku.
str. 35
CHOP
Rozřezání vzorku na jednotlivé řezy.
str. 36
PERFORM &
RECORD
Záznam zvuku hry na SPD-SX.
str. 38
Doba samplování
SPD-SX umožňuje samplovat zvuk až 180 minut ve stereo nebo 360 minut mono do interní paměti (včetně
připravených vzorků).
• Můžete ověřit, jaká doba samplování zbývá (str. 66).
• Délka doby, jakou zabere sample MULTI PAD může zabrat až polovinu zbývající doby pro všechny samply.
Quick menu Sampling setup
Na obrazovce nastavení samplování BASIC SAMPLING, MULTI PAD, WITH FX nebo PERFORM & RECORD,
zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].
Menu
Vysvětlení
STEREO SW
Je-li tato volba aktivní, bude samplování ve stereu. Je-li tato volba neaktivní, bude samplování v mono.
* Na obrazovce přípravy na samplování pro MERGE a CHOP, se nezobrazí Quick menu.
28
Samplování
Samplování na jeden pad (BASIC SAMPLING)
Povíme si, jak samplovat zvuk z mikrofonu nebo audio zařízení pro jeden pad.
Příprava pro samplování
1. Zapojte zdroj samplování (mikrofon nebo audio zařízení) (str. 12).
Samplování z počítače
* USB ovladač musí být nainstalovaný do počítače (str. 19).
1. Nastavte parametr MENU
SETUP OPTION USB MODE na “AUDIO/MIDI”.
2. K propojení SPD-SX s počítačem použijte USB kabel (str. 19).
2. Nastavte správně vstupní úroveň pro zařízení, které jste zapojili.
Nastavte [GAIN] knob na zadním
panelu do polohy LINE.
Digitální zvukový
přehrávač, aj.
Nastavte [GAIN] knob na zadním
panelu do polohy LINE.
Mikrofon
Počítač
Nastavte vstupní úroveň úpravou hlasitosti v software
na počítači.
Chcete-li nasamplovat nejlepší audio kvalitu,
doporučujeme nastavit hlasitost přehrávání v
software co nejvýše.
3. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
4. Tlačítky [◄] [►] zvolte BASIC a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
29
Samplování
5. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Nastaví hlasitost, na které se spustí samplování.
Spusťte připojené zvukové zařízení do SPD-SX a upravte hlasitost co nejvýše, až se
projeví limitní hodnota.
REC LEVEL
0-100
Stupnice úrovně
Indikace překročení
AUTO START
OFF, 1-15
Když stisknete tlačítko [F2] (START), spustí se samplování ve chvíli, kdy vstupní
signál překročí úroveň, zadanou zde.
Pokud je to “OFF”, samplování se spustí ve chvíli, kdy stisknete tlačítko [F2] (START).
KIT001–100, PAD1–9
Určuje sadu a pad, kterému bude přiřazen samplovaný vzorek.
* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.
Tok signálu
Analogový signál
[GAIN] Knob
AUDIO IN jacky
Digitální signál
REC LEVEL
Stupnice
úrovně
Nastavení, odpovídající
zapojenému zařízení
Nastavení, bránící
indikaci překročení
COMPUTER konektor
Spuštění samplování
6. Stiskněte tlačítko [F1] (STBY).
Objeví se obrazovka standby pro samplování.
7. Spusťte samplování.
Pokud jste nastavili AUTO START na “OFF” v kroku 5
Samplování se spustí, jakmile stisknete tlačítko [F2] (START). Spusťte zvukové zařízení, zapojené do SPD-SX.
Během samplování na obrazovce vidíte “NOW SAMPLING...”
Pokud jste nastavili AUTO START jinak, než na “OFF” v kroku 5
Spusťte zvukové zařízení, zapojené do SPD-SX, samplování se spustí, jakmile vstupní signál překročí úroveň,
zadanou parametrem AUTO START.
Po spuštění samplování na obrazovce vidíte “NOW SAMPLING...”
30
Samplování
8. Stiskněte tlačítko [F3] (STOP) ve chvíli, kdy chcete samplování zastavit.
Objeví se obrazovka s výsledkem samplování.
Ukládání nasamplovaných vzorků
9. Funkčními tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte oblast, ve které bude vzorek slyšet.
Tlačítko
Vysvětlení
[F1] (PREVIEW) tlačítko
Přehrává určený vzorek.
[F2] (START) tlačítko
Určuje počáteční bod (ve kterém začne
vzorek znít). Tlačítky [–] [+] proveďte
nastavení.
[F3] (END) tlačítko
Určuje konečný bod (ve kterém vzorek
přestane znít). Tlačítky [–] [+] proveďte
nastavení.
Tato oblast bude znít
Počáteční bod
Koncový bod
Rozhodnete-li se neukládat samplovaný vzorek, stiskněte [EXIT] a budete vráceni na předchozí obrazovku.
10. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Samplovaný zvuk nelze uložit jako vzorek.
Uložený vzorek bude automaticky pojmenován a očíslován. Vzorky vidíte v
seznamu WAVE LIST (str. 64).
11. Stiskem tlačítka [ENTER] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Pokud chcete pokračovat v samplování, stiskněte tlačítko [SAMPLING].
31
Samplování
Postupné samplování na více padů (MULTI PAD)
Povíme si, jak samplovat zvuk z mikrofonu nebo audio zařízení na více padů postupně.
Příprava pro samplování
1. Zapojte zdroj samplování (mikrofon nebo audio zařízení) (str. 12).
2. Nastavte vstupní úroveň zvuku z připojeného zařízení (str. 29).
3. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
4. Tlačítky [◄] [►] zvolte MULTI a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
5. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Nastaví hlasitost, na které se spustí samplování.
Spusťte připojené zvukové zařízení do SPD-SX a upravte hlasitost co nejvýše, až se
projeví limitní hodnota.
REC LEVEL
0-100
KIT001–100
32
Stupnice úrovně
Indikace překročení
Určuje sadu, které bude přiřazen samplovaný vzorek.
* Můžete zvolit pouze prázdnou sadu, u které nebyly padům přiřazeny žádné
vzorky.
Samplování
Spuštění samplování
Příklad: Samplování na pady 7 a 9
7. Spuštění samplování
na pad 7
6. Spuštění zvuku
u zařízení
9. Zastavení samplování
8. Spuštění samplování
na pad 9
Pad 7
Pad 9
Pad 7
Samplování na pady
7a9
6. Spuštění zvuku na připojeném zařízení.
7. Chcete-li spustit samplování, zahrajte na pad, pro který budete samplovat.
8. Zahrajte na další pad, pro který budete samplovat.
Jakmile skončí samplování pro první pad, pokračuje samplování pro druhý.
Na obrazovce vidíte stav každého padu.
Nepřiřazený pad
Na pad se právě sampluje
Pad, u kterého je samplování dokončeno
Samplování pro tento pad se zastaví, jakmile stisknete tlačítko [ENTER] nebo když znovu uhodíte na
aktuálně samplovaný pad.
V samplování můžete pokračovat úhozem na pad, který nemá přiřazený žádný vzorek.
9. Chcete-li ukončit veškeré samplování, zahrajte na jeden z padů, u kterých je samplování již dokončeno.
Samplování je dokončeno a objeví se obrazovka s výsledkem samplování.
Ukládání nasamplovaných vzorků
10. Uložte nasamplované vzorky (str. 31).
33
Samplování
Kombinace dvou vzorků do jednoho (MERGE)
Povíme si, jak lze kombinovat dva vzorky, přiřazené padům stejné sady do jednoho vzorku. Zkombinované vzorky
budou uloženy ve stereo.
Příprava pro samplování
1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
2. Tlačítky [◄] [►] zvolte MERGE a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Vysvětlení
Parametr
Hodnota
ZDROJ
KIT001–100, PAD1–9 U jedné sady vyberte dva vzorky, které chcete zkombinovat.
KIT001–100, PAD1–9
Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen kombinovaný vzorek.
* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.
Stiskem tlačítka [F1] (PREVIEW) si poslechnete zvuk kombinace vzorku.
Spuštění samplování
4. Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START).
Jakmile samplování skončí, objeví se obrazovka s výsledkem.
Ukládání nasamplovaných vzorků
5. Uložte nasamplované vzorky (str. 31).
34
Samplování
Přesamplování s efekty (WITH FX)
Povíme si, jak aplikovat efekt sady a master efekt na sample a jak přesamplovat výsledek.
Příprava pro samplování
1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
2. Tlačítky [◄] [►] zvolte WITH FX a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Parametr
Hodnota
ZDROJ
KIT001–100, PAD1–9
KIT001–100, PAD1–9
Vysvětlení
U sady vyberte vzorek, na který chcete aplikovat efekty.
Jakmile zahájíte samplování, aplikuje se efekt pro sadu, zvolený jako SOURCE.
Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen vzorek s aplikovanými efekty.
* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.
Nastavte hlasitost samplování.
Spusťte vzorek, který chcete přesamplovat a upravte hlasitost co nejvýše, aniž se
projeví indikace limitní hodnoty.
Můžete si poslechnout aktuálně zvolený vzorek stiskem tlačítka [F1] (PREVIEW).
REC LEVEL
0-100
Stupnice úrovně
Indikace překročení
4. Zapněte master efekt, který chcete použít (str. 22).
Spuštění samplování
5. Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START).
Jakmile samplování skončí, objeví se obrazovka s výsledkem.
Ukládání nasamplovaných vzorků
6. Uložte nasamplované vzorky (str. 31).
35
Samplování
Rozdělení vzorku (CHOP)
Povíme si, jak vytvořit nové vzorky rozdělením stávajících (dividing).
Příprava pro samplování
1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
2. Tlačítky [◄] [►] zvolte CHOP a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
ZDROJ
KIT001–100, PAD1–9
Zvolte původní vzorek, který chcete rozdělit.
Vyberte sadu, které chcete rozdělené vzorky přiřadit.
KIT001–100
* Můžete zvolit pouze prázdnou sadu, u které nebyly padům přiřazeny žádné vzorky.
Spuštění samplování
Příklad: Rozdělení na pady 7 a 9
4. Spuštění
samplování na
pad 7
Pad 7
5. Spuštění
samplování na
pad 9
Pad 9
6. Zastavení samplování
Pad 7
Rozdělení na
pady 7 a 9
36
Samplování
4. Chcete-li spustit samplování, zahrajte nejprve na pad, pro který chcete samplovat.
Chcete-li zahájit samplování uprostřed vzorku, stiskem tlačítka [F2] (START) spustíte přehrávání vzorku, pak uhoďte
na pad v místě, kde chcete spustit samplování.
Nepřiřazený pad
Na pad se právě sampluje
Pad, u kterého je samplování dokončeno
5. Ve chvíli, kdy chcete sample rozdělit, zahrajte na další pad, na který se bude samplovat.
Jakmile skončí samplování pro první pad, pokračuje samplování pro druhý.
Samplování pro tento pad se zastaví, jakmile stisknete tlačítko [ENTER] nebo když znovu uhodíte na
aktuálně samplovaný pad.
V samplování můžete pokračovat úhozem na pad, který nemá přiřazený žádný vzorek.
6. Chcete-li ukončit veškeré samplování, zahrajte na jeden z padů, u kterých je samplování již dokončeno.
Samplování je dokončeno a objeví se obrazovka s výsledkem samplování.
Ukládání nasamplovaných vzorků
7. Uložte nasamplované vzorky (str. 31).
37
Samplování
Nahrávání hry na SPD-SX (PERFORM & RECORD)
Zvuk vaší hry na SPD-SX můžete nahrát a uložit jako vzorek.
Příprava pro samplování
1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
2. Tlačítky [◄] [►] zvolte RECORDING a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka s nastavením samplování.
3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
ZDROJ
KIT001–100
Vyberte sadu, na kterou chcete hrát.
KIT001–100
Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen nahraný záznam.
* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.
Nastavte hlasitost samplované fráze.
Hrajte na pady a upravte hlasitost co nejvýše, aniž se projeví indikace limitní
hodnoty.
REC LEVEL
0-100
Stupnice úrovně
4. Stiskněte tlačítko [F1] (STBY).
Spuštění samplování
5. Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START).
Zahrajte na SPD-SX.
Po spuštění samplování na obrazovce vidíte “NOW SAMPLING...”
6. Stiskněte tlačítko [F3] (STOP) ve chvíli, kdy chcete samplování zastavit.
Objeví se obrazovka s výsledkem samplování.
Ukládání nasamplovaných vzorků
7. Uložte nasamplované vzorky (str. 31).
38
Indikace překročení
Import zvukových souborů
Audio soubory (WAV/AIFF) můžete do SPD-SX importovat z USB flash disku nebo z počítače do vzorků a přehrát.
Zvukové soubory, které lze importovat do SPD-SX
Formát souboru
Soubory s příponou WAV nebo AIF/AIFF
Bitová hloubka
16 bit
Samplovací frekvence
44,1 kHz
Upozornění před importem audio souborů
• Jména souborů s více než 12 znaky se nezobrazí správně.
• Body smyčky, nastavené v souborech AIFF budou zrušeny.
• Jestliže se pokusíte importovat soubor WAV/AIFF v nepodporovaném formátu v SPD-SX, objeví se chybová
hláška “UNSUPPORTED FORMAT.” a soubor nebude importován.
• Komprimované audio soubory (WAV/AIFF) importovat nelze.
• Audio soubory, kratší než 10ms nebudou správně přehrány.
Import zvukových souborů z USB Flash disku
(WAVE IMPORT)
Povíme si, jak zálohovat data z USB flash paměti do SPD-SX.
* Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
1. Zkopírujte audio soubor, který chcete importovat, do kořenového adresáře USB flash disku.
2. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
3. Vyberte MENU UTILITY WAVE IMPORT.
Objeví se obrazovka WAVE IMPORT.
4. Pomocí tlačítek [◄][►] a [-] [+] zvolte audio soubor, který chcete importovat.
Tlačítky [-] [+] přidáte značku u
audio souboru, který chcete
importovat.
Tlačítky [▲/▼] zvolte audio
soubor, který chcete importovat.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
39
Import Audio souborů
6. Pomocí tlačítek [◄][►] a [-] [+] zvolte sadu a pad, kterému chcete audio soubor přiřadit.
* Pro pady můžete zvolit pouze prázdnou sadu, která neobsahuje žádné vzorky.
Audio soubor pro
import
Pad, kterému chcete soubor přiřadit
Sada, které chcete soubor přiřadit
7. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Audio soubor bude importován.
Pokud chcete importovat více audio souborů, opakujte kroky 6 a 7, chcete-li zadat cíl přiřazení každého audio souboru.
Importovaným vzorkům budou čísla vzorků přiřazena
automaticky. Tyto vzorky vidíte v seznamu WAVE LIST (str. 64).
Obrazovka WAVE IMPORT quick menu
Na obrazovce WAVE IMPORT zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].
Menu
Vysvětlení
REMAINING MEM
Indikuje zbývající velikost interní paměti a zbývající dobu pro samplování.
Import zvukových souborů z počítače
Pomocí “SPD-SX Wave Manager”, přibaleném na CD-ROM, lze z počítače importovat audio soubory do SPD-SX jako
vzorky.
SPD-SX Wave Manager
• Audio soubory (WAV/AIFF), uložené v počítači lze importovat jako SPD-SX vzorky.
• WAV/AIFF soubory z počítače lze přiřadit přímo sadě.
• Sadu i vzorek lze přejmenovat.
Blíže o tom, jak používat software, viz dokumentaci Help, kterou najdete u SPD-SX Wave Manager.
1. Nainstalujte SPD-SX Wave Manager.
Blíže o tom, jak nainstalovat SPD-SX Wave Manager, viz “ReadmeEN.txt” na přibaleném CD-ROM.
2. Zapojte SPD-SX do počítače (str. 18).
3. Spusťte SPD-SX Wave Manager.
40
Windows
Klikněte na [Start], pak posuňte kurzor myší na [Programy] a [SPD-SX Wave Manager], pak klikněte na [SPDSX Wave Manager].
Mac OS X
V [Applications] klikněte 2x na [SPD-SX Wave Manager].
Import Audio souborů
4. Zvolte SPD-SX drive.
Objeví se dialog box Select Storage.
V dialogu “Select Storage” zvolte [SPD-SX] drive a klikněte na [OK].
5. Importujte audio soubory do SPD-SX.
Importování vzorků do SPD-SX
Přetáhněte soubor
WAV nebo AIFF do
seznamu vzorků.
Kliknutím ukončíte SPDSX Wave Manager.
Přiřazení vzorku padu
Přetáhněte vzorek
na pad.
Na pad můžete přetáhnout také
soubory WAV nebo AIFF. Tím
importujete a přiřadíte vzorek
v jednom kroku.
Kliknutím ukončíte SPDSX Wave Manager.
41
Úpravy bicí sady
Povíme si, jak upravit bicí sadu. Každému padu můžete přiřadit požadovaný vzorek a určit, jak bude znít.
Nastavení celé sady (KIT)
Zde můžete provést celkové nastavení sady, např. hlasitosti a výstupu. Postup viz “Základní procedura editace” (str. 16).
1. Zvolte MENU
KIT.
2. Upravte parametry.
Quick menu na obrazovce KIT
Na obrazovce KIT, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
Str.
KIT NAME
Přejmenování sady.
str. 47
KIT COPY
Zkopíruje sadu.
str. 48
KIT PASTE
Vloží sadu.
str. 48
KIT INIT
Inicializuje sadu.
str. 49
MULTI VIEW
Vypíše nastavení zvoleného parametru u všech padů.
PAD LOCK
Za/vypne zámek PAD LOCK.
str. 63
SET ALL PAD
Zkopíruje nastavení parametrů pro všechny pady.
str. 47
PAD COPY
Zkopíruje pad.
str. 48
PAD PASTE
Vloží pad.
str. 48
PAD EXCHANGE
Vymění dva pady.
str. 49
PAD INIT
Inicializuje pad.
str. 49
TEMPO MATCH
Nastaví tempo sady jako tempo, vypočítané z délky vzorku.
str. 43
* Na některých stránkách obrazovky KIT se určité položky quick menu nezobrazí.
Nastavení hlasitosti a tempa sady (COMMON)
Zde můžete nastavit hlasitost a tempo celé sady.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
KIT VOLUME
0-100
Nastaví hlasitost celé sady.
KIT TEMPO
20,0-260,0
Určuje tempo sady.
OFF, PAD1–
PAD9, TRIG1–4,
FS1, FS2
Zní dva pady současně.
PAD LINK
42
Hraním na zadaný pad rozezní dva pady současně.
-
Úpravy bicí sady
Zadání tempa sady podle délky vzorku
Tato operace vypočítá tempo, založené na délce vzorku a přiřadí ji jako tempo sady (KIT TEMPO). To se hodí,
když chcete nastavit tempo sady podle vzorku.
1. Na obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→TEMPO MATCH.
2. Zahrajte na pad, kterému jste přiřadili vzorek, jehož délku chcete spočítat.
3. Tlačítky [▲] [▼] a [-] [+] zadáte rytmus (BEAT) a počet taktů (MEASURE) vzorku.
Parametr
Hodnota
BEAT
1/4–16/4, 1/8–16/8
MEASURE
1-999
Zadáte-li BEAT a MEASURE, zobrazí se vypočítané tempo.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vypočítané tempo se zobrazí jako hodnota KIT TEMPO.
Přiřazení výstupu (OUTPUT)
Můžete zadat jack, ze kterého půjde zvuk každého padu na výstup.
Parametr
OUTPUT
Hodnota
Vysvětlení
MASTER OUT
Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
KIT FX1
Aplikujte efekt sady (FX1) a výstup z jacků MASTER OUT a PHONES.
KIT FX2
Aplikujte efekt sady (FX2) a výstup z jacků MASTER OUT a PHONES.
SUB OUT
Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
PHONES ONLY
Výstup z jacku PHONES.
MIDI nastavení (MIDI)
Zde můžete provádět MIDI nastavení každého padu. Viz “MIDI nastavení pro každý pad (MIDI)” (str. 67).
43
Úpravy bicí sady
Zadání, jak bude vzorek znít (KIT PAD)
Pro každý pad můžete zadat, jak bude vzorek slyšet. Tuto proceduru nazýváme “Základní procedurou editace” (str. 16).
Padu můžete přiřadit dva vzorky (vzorek a podvzorek) a budou znít současně.
1. Zvolte MENU
KIT PAD.
2. Upravte parametry.
Quick menu na obrazovce KIT PAD
Na obrazovce KIT PAD, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
44
Menu
Vysvětlení
MULTI VIEW
Vypíše nastavení zvoleného parametru u všech padů.
PAD LOCK
Za/vypne zámek PAD LOCK.
str. 63
SET ALL PAD
Zkopíruje nastavení parametrů pro všechny pady.
str. 47
PAD COPY
Zkopíruje pad.
str. 48
PAD PASTE
Vloží pad.
str. 48
PAD EXCHANGE
Vymění dva pady.
str. 49
PAD INIT
Inicializuje pad.
str. 49
WAVE LIST
Vstup na obrazovku WAVE LIST.
str. 64
WAVE NAME
Přejmenuje vzorek.
str. 47
WAVE START/END
Přiřadí počáteční a koncový bod vzorku.
str. 50
WAVE NORMALIZE
Nastaví hlasitost vzorku.
str. 50
WAVE PITCH
Nastaví výšku vzorku.
str. 50
WAVE REVERSE
Spustí opačné přehrávání vzorku.
str. 51
WAVE TRUNCATE
Vymaže nežádoucí část vzorku.
str. 51
Str.
-
Úpravy bicí sady
Výběr vzorku, hraného na pad (MAIN)
Zde provedete základní nastavení, např. výběr vzorku, hraného na pad a zadání hlasitosti.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Volí vzorek, hraný na pad.
• SPD-SX obsahuje připravené vzorky.
WAVE
00001-10000
• Připravené vzorky jsou rovněž uloženy na dodaném CD-ROM. Pokud si chcete
poslechnout vzorky tak, jak odešly z výroby, načtěte je z USB flash disku nebo z
počítače (str. 39).
• Vzorky lze také zvolit v seznamu WAVE LIST quick menu.
• Podržíte-li tlačítko [PAD CHECK] a stisknete [–] [+], můžete procházet vzorky v
krocích po 10.
Nastavuje hlasitost padu.
VOLUME
0-100
Hlasitost můžete nastavit také s VOLUME na obrazovce (str. 26).
PAN
MUTE GROUP
L15–CENTER–R15
OFF, 1-9
Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku.
Pady, kterým jste zde zadali stejné číslo, náleží do stejné skupiny umlčených
(mute). Nový úhoz na pad umlčí každý předchozí zvuk padu, náležející do stejné
skupiny umlčení, pouze poslední zahraný pad ve skupině Mute bude slyšet. Zadejte
stejnou skupinu Mute pro pady, které by neměly zaznít současně.
* Indikátor u všech padů ve stejné skupině Mute se rozsvítí.
TEMPO SYNC
OFF, ON
Je-li zde “ON”, rychlost přehrávání vzorku se změní podle tempa hry.
* Výrazné změny rychlosti přehrávání mohou ovlivnit kvalitu zvuku.
Zadání, jak bude vzorek znít (MODE)
Zde můžete zadat, jak bude vzorek znít.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Určuje jak bude vzorek znít.
* Pokud nastavíte TEMPLATE, parametry MODE se upraví na odpovídající hodnoty.
TEMPLATE
LOOP
SINGLE
Zvolte pro zvuky, použité pro jednotlivé noty, jako jsou perkusní zvuky.
PHRASE
Zvolte pro fráze, které mají tempo.
LOOP
Zvolte, pokud chcete aby zněl vzorek opakovaně.
OFF, ON, x2, x4, x8
Určuje počet, kolikrát se vzorek zopakuje. Je-li zde ON,
bude se vzorek opakovat stále.
Určuje, jak bude vzorek znít, když uhodíte na pad.
TRIG TYPE
DYNAMIKA
SHOT
Vzorek zazní s každým úhozem na pad.
ALT
Vzorek s každým úhozem střídavě zazní nebo ne.
OFF, ON
Nastavte “ON”, chcete-li změnit hlasitost podle dynamiky hry. Je-li zde “OFF”, zvuk se
generuje na dané hlasitosti.
Určuje, zda bude zvuk znít vícehlasně (POLY) nebo jednohlasně (MONO).
POLY/MONO
MONO
Opakovaným úhozem umlčíte předchozí zvuk.
POLY
Opakovaným úhozem vrstvíte zvuk k předchozímu.
45
Úpravy bicí sady
Hraní druhým vzorkem (SUB)
Zde můžete provádět nastavení druhého vzorku (sub wave).
Tato nastavení proveďte, kdy chcete aby oba vzorky zněly současně na jednom padu.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Určí vzorek, který bude znít na padu.
• SPD-SX obsahuje připravené vzorky.
SUB
00001-10000
• Připravené vzorky jsou rovněž uloženy na dodaném CD-ROM. Pokud si chcete
poslechnout vzorky tak, jak odešly z výroby, načtěte je z USB flash disku nebo z
počítače (str. 39).
• Podržíte-li tlačítko [PAD CHECK] a stisknete [–] [+], můžete procházet vzorky v
krocích po 10.
VOLUME
0-100
Nastavuje hlasitost druhého vzorku.
PAN
L15–CENTER–R15
Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku.
Aplikace efektu na sadu (KIT FX)
Nabídka efektů sady zahrnuje 20 různých typů. Na každou
sadu můžete aplikovat dva efekty sady (FX1 a FX2).
1. Zvolte MENU
KIT FX.
2. Přepněte Kit effect na “ON”.
Nastavte FX SW na “ON”, chcete-li FX1 zapnout a FX2 SW na “ON”, chcete-li zapnout i FX2.
Efekty sady za/vypnete také na hlavní obrazovce (str. 23).
3. Upravte parametry.
Když přepnete typ efektu (FX1 TYPE nebo FX2 TYPE), zobrazí se editovatelné parametry pro každý z nich.
Blíže o typech efektů a parametrech, viz manuál Effect Guide.
Postup viz “Základní procedura editace” (str. 16).
Manuál Effects Guide si můžete stáhnout z webové stránky Roland.
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “SPD-SX”.
http://www.roland.com/support/en/
46
Úpravy bicí sady
Kopírování nastavení parametrů pro všechny
pady (SET ALL PAD)
Povíme si, jak zkopírovat hodnotu zvoleného parametru na všechny pady ve stejné sadě.
1. Na kterékoliv obrazovce KIT PAD posuňte kurzor na parametr, který chcete kopírovat.
2. Zvolte QUICK MENU→SET ALL PAD.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte znovu tlačítko [ENTER].
Hodnota se zkopíruje na všechny pady stejné sady.
Pojmenování (NAME)
Povíme si, jak pojmenovat sadu nebo vzorek.
1. Na obrazovce KIT (na hlavní obrazovce), zvolte QUICK MENU→KIT NAME.
Objeví se obrazovka NAME.
* Obrazovka NAME se objeví také pro další položky quick Menu (WAVE NAME (str. 64), CHAIN NAME (str. 56)).
2. Zadejte jméno.
Tlačítko
Vysvětlení
[-], [+] tlačítka
Změňte znaky.
Kurzorová tlačítka
Posuňte kurzor na znak, který chcete měnit.
[F1] (A►a►1!) tlačítko
Přepíná typ znaku na kurzoru mezi malými, velkými znaky, čísly a symboly.
[F2] (INSERT) tlačítko
Vloží mezeru na pozici kurzoru a posune následující znaky doprava.
[F3] (DELETE) tlačítko
Vymaže znak v místě kurzoru a posune následující znaky směrem doleva.
Kromě hlavního jména může mít sada ještě druhé jméno (SUB NAME).
Druhé jméno využijete pro připomenutí sady, např. datem vyrobení, jménem songu, ve kterém je využita, apod.
Pokud je DISP MODE (str. 59) nastaven na “SUB NAME”, zobrazí se druhé jméno na hlavní obrazovce.
3. Stiskem tlačítka [ENTER] jméno dokončíte.
47
Úpravy bicí sady
Kopírování sad nebo padů
Povíme si, jak zkopírovat sadu nebo vzorek.
Kopírování sady
Povíme si, jak zkopírovat aktuálně zvolenou sadu.
1. Zvolte zdrojovou sadu (str. 21).
2. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→KIT COPY.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Sada se zkopíruje.
4. Zvolte cílovou sadu (str. 21).
5. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→KIT PASTE.
6. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete nepotvrdit, stiskněte [EXIT].
7. Stiskněte znovu tlačítko [ENTER].
Sada se vloží.
Kopírování padu
Touto operací zkopírujete nastavení padu, na který jste uhodili naposledy, což umožňuje vložit hodnoty na kterýkoliv
pad. Můžete také zvolit jinou sadu.
1. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD COPY.
Indikátor zdrojového padu kopírování začne blikat. Můžete to změnit úhozem na pad.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Pad se zkopíruje.
3. Uhoďte na pad a zvolte cílový pad.
Chcete-li data vložit do jiné sady, zvolte cílovou sadu.
4. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD PASTE.
Indikátor cílového padu kopírování začne blikat. Můžete to změnit úhozem na pad.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Data padu se vloží.
48
Úpravy bicí sady
Výměna padů (PAD EXCHANGE)
Touto operací vyměníte nastavení dvou padů. Pady můžete také vyměnit mezi dvěma sadami.
1. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD EXCHANGE.
Objeví se obrazovka PAD EXCHANGE.
2. Zahrajte na první pad.
Na obrazovce vidíte zvolený pad a jeho indikátor bliká. Chcete-li data vyměnit
mezi sadami, zvolte druhou sadu.
3. Vyberte druhý pad, který chcete vyměnit.
Pady budou vyměněny.
Inicializace sady nebo padu
Povíme si, jak inicializovat sadu nebo pad.
Inicializace sady (KIT INIT)
Tímto inicializujete nastavení aktuálně zvolené sady (všechny parametry v KIT, KIT PAD a KIT EFFECT ).
* Spuštěním KIT INIT zrušíte nastavení sady. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte je na USB disk, než
budete pokračovat (str. 66).
1. Vyberte sadu, kterou chcete inicializovat (str. 21).
2. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→KIT INIT.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte znovu tlačítko [ENTER].
Sada se inicializuje.
Inicializace padu (PAD INIT)
Tímto se inicializuje nastavení padu (všechny parametry v KIT PAD).
* Spuštěním PAD INIT zrušíte nastavení padu. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte je na USB disk, než
budete pokračovat (str. 66).
1. Na hlavní obrazovce KIT (nebo KIT PAD) zvolte QUICK MENU→KIT PAD INIT.
2. Uhoďte na pad, který chcete inicializovat.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte znovu tlačítko [ENTER].
Pad se inicializuje.
49
Editace vzorku
Vzorek můžete editovat různým způsobem, např.
normalizací hlasitosti nebo vymazáním nežádoucích
částí.
Zadání počátku
a konce vzorku
(WAVE START/END)
Pokud je nasamplovaný vzorek na začátku nebo na
konci mezeru či nežádoucí zvuk, můžete určit
počátek a konec, který zazní skutečně, tím se
vyhnete nežádoucí části.
1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který
chcete upravit (str. 44).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE START/END.
3. Nastavte oblast vzorku, který chcete slyšet
(str. 31).
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Nastavení bude uloženo a budete vráceni na
obrazovku KIT PAD.
Normalizace hlasitosti
vzorku (WAVE
NORMALIZE)
Tato operace nastaví hlasitost celého songu co
nejvýše, aniž by došlo ke zkreslení. Využijete ji,
pokud chcete zvýšit hlasitost samplovaného
vzorku.
1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který
chcete upravit (str. 44).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE NORMALIZE.
3. Zvolte cílový vzorek.
Tlačítko
Vysvětlení
[ENTER] tlačítko
Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE)
tlačítko
Přepíše v paměti předchozí vzorek.
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Provede se operace WAVE NORMALIZE.
50
Nastavení výšky vzorku
(WAVE PITCH)
Jak určit výšku vzorku.
Nastavením výšky vzorku získáte efekt, který
připomíná změnu rychlosti přehrávání.
1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který
chcete upravit (str. 44).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE PITCH.
3. Stiskem tlačítka [-] [+] upravte výšku.
Parametr
Hodnota
PITCH
-1200–+1200 centů
4. Zvolte cílový vzorek.
Tlačítko
Vysvětlení
[ENTER] tlačítko
Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE)
tlačítko
Přepíše v paměti předchozí vzorek.
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Provede se operace WAVE PITCH.
Editace vzorku
Vytvoření vzorku,
přehrávaného opačně
(WAVE REVERSE)
Touto operací vytvoříte vzorek, který hraje opačně
vůči stávajícímu.
1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který
chcete upravit (str. 44).
Tlačítko
Vysvětlení
[ENTER] tlačítko
Uloží nový vzorek.
Přepíše v paměti předchozí vzorek.
[F3] (OVER WRITE)
tlačítko
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Provede se operace WAVE TRUNCATE.
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE REVERSE.
3. Zvolte cílový vzorek.
Tlačítko
Vysvětlení
[ENTER] tlačítko
Uloží nový vzorek.
Přepíše v paměti předchozí vzorek.
[F3] (OVER WRITE)
tlačítko
3. Zvolte cílový vzorek.
Přiřazení kategorie
vzorku (WAVE
CATEGORY)
Povíme si, jak přiřadit vzorku kategorii.
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Jakmile přiřadíte kategorii, můžete vzorky seřadit v
této kategorii na obrazovce WAVE LIST (str. 64).
1. Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který
Provede se operace WAVE REVERSE.
Vymazání nežádoucích
oblastí vzorku
(WAVE TRUNCATE)
chcete přiřadit (str. 64).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE CATEGORY.
3. Tlačítky [+] [–] zvolte požadovanou kategorii a
stiskněte tlačítko [ENTER].
Kategorie bude přiřazena a budete vráceni na
obrazovku WAVE LIST.
Zadejte oblast vzorku, kterou chcete, aby zněla
(počáteční a koncový bod), pak vymažte
nepotřebné části, tím šetříte paměť.
Tato oblast bude znít
Počáteční bod
Koncový bod
WAVE TRUNCATE
1. Zadejte počáteční a koncový bod vzorku, který
chcete editovat (str. 50).
2. Na obrazovce KIT PAD zvolte QUICK
MENU→WAVE TRUNCATE.
51
Editace vzorku
Organizace vzorků
(RENUMBER)
Pokud jsou zde paměti, jež neobsahují vzorky,
touto operací změníte přiřazení následujících čísel
vzorků, takže řada není narušena.
Vymazání vzorku
(WAVE DELETE)
Dovíte se, jak vymazat vzorek.
1. Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který
chcete vymazat (str. 64).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE DELETE.
3. Pomocí šipek vyberte vzorek, který chcete
vymazat a stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
1.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Na obrazovce WAVE LIST zvolte
QUICK MENU→RENUMBER (str. 64).
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Provede se operace RENUMBER.
Kopírování vzorku
(WAVE COPY)
Povíme si, jak zkopírovat vzorek, chcete-li vytvořit nový.
1. Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který
chcete kopírovat (str. 64).
2. Zvolte QUICK MENU→WAVE COPY.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vzorek se zkopíruje.
52
Vzorek bude vymazán.
Uložení vzorku do USB
paměti (WAVE
EXPORT)
Jak uložit vzorek do USB paměti.
1. Zapojte USB flash disk do USB
MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
2. Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který
chcete uložit (str. 64).
3. Zvolte QUICK MENU→WAVE EXPORT.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vzorek se uloží do USB flash paměti.
Celkové nastavení SPD-SX
Tato nastavení se týkají celého SPD-SX.
Nastavení zvuku pro hraní (SYSTEM)
Jedná se o nastavení, aplikované na celý SPD-SX. Blíže viz “Základní procedura editace” (str. 16).
1. Zvolte MENU
SYSTEM.
2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
3. Editujte parametr.
Quick menu na obrazovce SYSTEM
Na obrazovce SYSTEM, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
Str.
SYSTEM INIT
Inicializuje nastavení parametrů SYSTEM.
str. 58
Nastavení Master efektů (MASTER EFFECT)
Povíme si, jak zvolit typ master efektu.
Stiskněte jedno z tlačítek master efektů a určete master efekt, který chcete upravit. Volbu master efektu můžete
také provést kurzorovými tlačítky [◄][►].
Blíže o parametrech master efektů, viz manuál Effect Guide.
Manuál Effects Guide si můžete stáhnout z webové stránky Roland.
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “SPD-SX”.
http://www.roland.com/support/en/
Quick menu na obrazovce MASTER EFFECT
Na obrazovce MASTER EFFECT, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
MSTR FX EDIT
Slouží pro nastavení parametrů master efektu.
53
Celkové nastavení SPD-SX
Nastavení zvuku clicku (CLICK)
Zde můžete zvolit typ clicku a určit jacky, na které půjde click na výstup.
SETUP
Parametr
Vysvětlení
Hodnota
Zvolí skupinu pro zvuk clicku.
PRESET
Tato skupina obsahuje presetové zvuky.
USER
Tato skupina obsahuje uživatelské vzorky.
SOUND
ELECTRIC, BEEP,
PULSE, SWEEP, OLD
STYLE, DRUM STICKS,
FIELD SNARE, CLAVES,
COWBELL, SHAKER
Zvolte typ zvuku clicku.
WAVE
Zvolte zvuk clicku z uživatelských vzorků.
INTERVAL
1/4, 1/8, 1/12
Zvolte interval pro zvuk clicku.
PAN
L15–CTR–R15
Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku clicku.
SOUND GROUP
OUTPUT
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Určuje jacky, na kterých bude znít click na výstupu.
OUTPUT
54
MASTER OUT
Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
SUB OUT
Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
PHONES ONLY
Výstup z jacku PHONES.
Celkové nastavení SPD-SX
Nastavení vstupu/výstupu (AUDIO IN/OUT)
Zde proveďte nastavení vstupu a výstupu.
VOLUME
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
AUDIO IN VOLUME
0-100
Nastavuje hlasitost vstupu z jacků AUDIO IN.
USB IN VOLUME
0-100
Nastavuje hlasitost vstupu z konektoru COMPUTER.
SUB OUT VOLUME
0-100
Nastavuje hlasitost na výstupu z jacků SUB OUT.
SYSTEM GAIN
0dB, 6dB, 12dB
Nastavuje celkovou hlasitost SPD-SX.
Hodnota
Vysvětlení
OUTPUT
Parametr
Umožňuje zvolit jack(y), na které půjde na výstup audio signál z jacků AUDIO IN.
AUDIO IN
MASTER
Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
SUB OUT
Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
PHONES
Výstup z jacku PHONES.
Určuje jacky, ze kterých půjde na výstup zvuk efektu sady FX2 (str. 46).
MASTER
Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
SUB OUT
Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
LOW GAIN
-12–+12dB
Nastavuje hlasitost nízkofrekvenčního rozsahu.
MID FREQ
20Hz–10kHz
Určuje střední frekvenci oblasti, nastavené parametrem EQ MID GAIN.
MID GAIN
-12–+12dB
Nastavuje hlasitost středofrekvenčního rozsahu.
HIGH GAIN
-12–+12dB
Nastavuje hlasitost vysokofrekvenčního rozsahu.
FX2
EQ
55
Celkové nastavení SPD-SX
Zadání pořadí pro přepínání sad (KIT CHAIN)
Funkce Kit chain umožňuje zadat pořadí, ve kterém se budou přepínat sady. Velmi užitečné při živém hraní, kdy
můžete procházet sady v požadovaném pořadí, stiskem tlačítek [-] [+], nožním spínačem nebo úhozem na externí
pad, který funguje jako přepínač (str. 57).
SPD-SX umožňuje uložit osm sad řetězců patchů, nazývaných bankami (A–H). Každá banka může mít 20 kroků.
1. Zvolte MENU→SYSTEM KIT CHAIN.
Objeví se obrazovka “KIT CHAIN”.
Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte řetězec sady.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte
banku řetězce sad.
Tlačítky [+] [-] za/vypínáte funkci
Kit chain.
Tlačítky [▲/▼] zvolte sadu.
Přepnutí o krok
Pokud je funkce Kit chain aktivní, na hlavní obrazovce vidíte jméno banky řetězce
sad. Pomocí tlačítek [+] [-] přepínáte uložené kroky.
Jméno banky řetězce sad
Sada v dalším kroku
Quick menu na obrazovce KIT CHAIN
Na obrazovce KIT CHAIN, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
INSERT
Vloží nový krok před následující.
DELETE
CHAIN NAME
56
Vymaže zvolený krok a posune následující kroky do mezery.
Pojmenování banky řetězce sad.
Str.
-
str. 47
Celkové nastavení SPD-SX
Použití padu nebo nožního spínače pro přepínání
(PAD/FS CONTROL)
Padu můžete přiřadit jinou funkci, než hraní zvuku. Úhozem na pad můžete hrát, přepínat sady nebo za/vypínat efekt
sady. To se hodí při živém hraní, jelikož nemusíte operovat s tlačítky.
* Jakýkoliv pad, u kterého jste provedli nastavení PAD/FS CONTROL, nebude během hraní znít.
Hodnota
Vysvětlení
OFF
PAD/FS CONTROL je vypnutá.
KIT INC
Vyvolá následující sadu.
KIT DEC
Vyvolá předchozí sadu.
CLICK
Za/vypnutí clicku.
FS 1, FS 2,
TAP TEMPO
Tempo bude nastaveno časováním úhozu na pad.
TRIG1–4, PAD1–9
ALL SOUND OFF
Zastaví všechny aktuálně znějící zvuky.
FX1 ON/OFF
Za/vypíná efekt sady 1.
FX2 ON/OFF
Za/vypíná efekt sady 2.
Parametr
PAD CHECK
Provede stejnou funkci jako [PAD CHECK].
* Lze přiřadit pouze FOOT SW1 nebo FOOT SW2.
Ovládání obrazu (VISUAL CONTROL)
Visual Control je funkce, která umožňuje ovládat video během představení.
SPD-SX umožňuje provádět následující, pokud podporuje připojené video zařízení příkazy MIDI Visual Control nebo
V-LINK.
• Přepínání sad umožňuje i přepínání video materiálu.
• Obraz ovládáte otočením knobu [CONTROL 1] nebo [CONTROL 2].
Co je to MIDI Visual Control?
MIDI Visual Control je mezinárodně používané doporučení, přidané k MIDI specifikaci, takže lze napojit
hudební představení a vizuální projekci. Video zařízení, kompatibilní s MIDI Visual Control lze zapojit do
elektronických hudebních nástrojů přes MIDI, takže je můžete ovládat v rámci hudební produkce.
Co je to V-LINK?
V-LINK je funkce, která umožňuje kombinovat hudbu a video. Pomocí MIDI propojíte dvě či více V-LINK
kompatibilních zařízení a můžete využít spoustu vizuálních efektů, které velmi osvěží vaše představení.
Příklad zapojení
MIDI kabelem propojte MIDI OUT
konektor SPD-SX do MIDI IN
konektoru Visual Control
kompatibilního zařízení.
Visual Control
kompatibilní zařízení
57
Celkové nastavení SPD-SX
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
VISUAL CTRL SW
OFF, ON
Za/vypnutí Visual Control.
Zvolte nastavení, odpovídající zapojenému zařízení.
MVC
Zvolte, pokud zapojíte video zařízení, podporující MIDI Visual Control.
V-LINK
Zvolte, pokud zapojíte video zařízení, podporující V-LINK.
BANK
OFF, 0-127
Přepíná banku.
CH1
1-16
Určuje MIDI kanál pro přepínání obrazu.
CTRL KNOB1 CC
OFF, #1–#95
Otočení knobu [CONTROL 1] vyšle zprávu Control change.
CTRL KNOB2 CC
OFF, #1–#95
Otočení knobu [CONTROL 2] vyšle zprávu Control change.
V CTRL MODE
• Pokud je funkce Visual Control aktivní, objeví se ikona VISUAL CONTROL na obrazovce.
• Blíže o přepínání obrazu, viz uživatelský manuál připojeného zařízení.
Inicializace systému (SYSTEM INIT)
Zde můžete inicializovat nastavení parametru SYSTEM.
* Když spustíte SYSTEM INIT, veškeré nastavení System bude ztraceno. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte
je na USB disk (str. 66).
1. Na obrazovce SYSTEM zvolte QUICK MENU→SYSTEM INIT.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]
3. Dalším stiskem [ENTER] se inicializuje systémové nastavení.
58
Celkové nastavení SPD-SX
Nastavení displeje a padů (SETUP)
Zde provedete nastavení displeje, padu a MIDI celého SPD-SX. Postup viz “Základní procedura editace” (str. 16).
1. Zvolte MENU→SETUP.
2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
3. Editujte parametr.
Quick menu na obrazovce SETUP
Na obrazovce SETUP, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
Str.
SETUP INIT
Inicializuje nastavení parametrů Setup.
str. 64
Nastavení jasu displeje a indikátoru (LCD/LED)
Zde nastavíte jas displeje a určíte, jak budou indikátory svítit.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
LCD CONTRAST
1-10
Nastaví kontrast displeje.
LCD BRIGHT
1-10
Nastaví jas displeje.
Určuje, jak svítí indikátory padu.
PAD INDICATE
OFF
Indikátory padu jsou stále zhasnuté.
DYNAMIC
Indikátory padu budou svítit podle hlasitosti přehrávaného vzorku.
STATE
Indikátory padu budou svítit pouze, když hrajete na pad.
ALL ON
Indikátory padu jsou stále aktivní.
Určuje, jak svítí indikátor TEMPO.
TEMPO INDICATE
DISP MODE
OFF
Indikátor TEMPO je stále zhasnutý.
ON
Indikátor TEMPO bude blikat v tempu.
SUB NAME, LEVEL
Určuje, zda bude zobrazeno druhé jméno nebo stupnice pod jménem sady na
obrazovce.
59
Celkové nastavení SPD-SX
Nastavení citlivosti padu (PAD SENS)
Zde můžete provést nastavení citlivosti padu.
Úhozem na pad zadáte ten, který chcete editovat. Pad zvolíte pomocí tlačítek [◄][►].
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Můžete nastavit citlivost padů a přizpůsobit je tak svému osobnímu stylu hry.
Tím můžete mít dynamičtější ovládání hlasitosti zvuku, založeném na tom, jak tvrdě hrajete.
PAD SENS
1–16 (1–32) *1
Vyšší citlivost umožňuje padu silnou hlasitost i při lehkém stylu hry. Nižší citlivost zajistí,
že pad bude hrát slabě i při silnějším stylu hry.
Toto nastavení umožňuje, že trigger signál bude
přijímán jen, pokud z padu přijde nad určenou
intenzitou (dynamikou). Toho využijete, když chcete THRESHOLD
zabránit, aby pad zazněl, pokud je ovlivněn vibracemi
z ostatních padů.
THRESHOLD
0-15 (0-31) *1
V následujícím příkladu bude znít B ale A a C
nikoliv.
Nastavíte-li vyšší hodnotu, nezazní žádný zvuk,
pokud se na pad hraje jen lehce. Postupně
zvyšujte hodnotu “Threshold” a hrajte na pad.
Sledujte výsledek a podle toho upravte nastavení.
Proces opakujte, dokud není nastavení odpovídající
vašemu
stylu hry.
Křivku
nastavte
tak, aby výsledek byl co nejpřirozenější.
LINEAR
VELO CURVE
Standardní nastavení. Výsledkem je
nejpřirozenější odezva mezi dynamikou
hry a změnou hlasitosti.
EXP1, EXP2
Ve srovnání s LINEAR, silnější
dynamika dává větší změnu.
LOG1, LOG2
Ve srovnání s LINEAR, měkčí
dynamika dává větší změnu.
SPLINE
Podle dynamiky hry dochází
k extrémním změnám.
LOUD1, LOUD2
Velmi malá dynamická odezva‚
snadno udržíte silnou hlasitost hry.
Pokud používáte bicí trigger jako
externí pad, tato nastavení zajišťují
odpovídající triggering.
*1: Během editace TRIG1–4 se aplikují hodnoty, uvedené v závorkách.
60
Celkové nastavení SPD-SX
DETAIL
Zde můžete editovat nastavení pro externí pady nebo akustické bicí triggery, zapojené do jacků TRIG IN (TRIG1–4).
Když zadáte TRIG1–4 TYPE (str. 62), jsou parametry automaticky nastaveny na optimální hodnoty pro typ padu,
který jste zadali, takže je zpravidla nebudete potřebovat editovat. Můžete však tyto parametry editovat, pokud
chcete provést podrobnější nastavení.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Určuje dobu detekce pro trigger signál.
Jelikož doba nástupu trigger signálu vzorku se může
lehce lišit, v závislosti na charakteristice každého padu
nebo akustického triggeru (snímače), může se stát, že
identický úhoz (dynamika) vyrobí zvuk s jinou
hlasitostí. Pokud se tak stane, můžete nastavit “Scan
Time”, takže způsob hry bude detekován přesněji.
SCAN TIME
0.1–4.0ms
Opakovaným úhozem na pad konstantní silou
postupně zvyšujte hodnotu Scan Time od 0ms, až se
výsledná hlasitost stabilizuje na nejsilnější úrovni.
S tímto nastavením zkuste uhodit lehce i silně a
sledujte, zda se změny hlasitosti projeví správně.
* Pokud zvýšíte hodnotu, pamatujte na to, že také doba, potřebná k zaznění zvuku
se zvýší. Proto zde nastavte co nejnižší hodnotu.
Toto nastavení zabrání falešnému retriggerování.
Důležitý parametr pro akustické bicí triggery. Jelikož
triggery mohou vyrobit upravené vzorky, může to
způsobit nečekané zaznění v bodu A na
následujícím obrázku (Retrigger).
Konkrétně se to hodí u rozostřeného okraje vzorku.
Detekuje toto zkreslení a zabrání re-triggerování.
Hrajte opakovaně na pad a zvyšujte hodnotu “RETRIG
CANCEL”, až se retriggering již neobjeví.
RETRIG CANCEL
1-16
* Nastavením na vyšší hodnotu sice zabráníte novému spuštění‚ ale stane se také, že
při rychlém hraní (víření, atd.) může dojít k vynechání zvuku. Nastavte proto nejnižší
možnou hodnotu, kdy ještě nedojde ke spuštění.
Tento problém spouštění můžete eliminovat pomocí nastavení parametru MASK
TIME. MASK TIME nedetekuje trigger signály, pakliže se dostaví do určité doby od
předchozího trigger signálu. RETRIGGER CANCEL detekuje utlumení úrovně trigger
signálu a spustí zvuk až po interním určení, které trigger signály byly skutečně
vygenerovány při úhozu na blánu, přičemž ostatní trigger signály vyloučí.
Toto nastavení zabrání dvojímu triggerování.
Stává se, že když uhodíte beaterem na kopák,
tento se odrazí a uhodí ihned podruhé — u
akustických bicích zase zůstává beater u blány –
takže jeden úhoz sejmete “dvakrát” (zazní dva
zvuky namísto jednoho). Nastavení MASK TIME
tomuto dokáže zabránit. Jakmile uhodíte na pad‚
veškeré další trigger signály přijaté v době “MASK
TIME” (0-64ms), budou ignorovány.
MASK TIME
1–64ms
Nastavte hodnotu “MASK TIME” během hraní na pad.
V případě triggeru kopáku nechte beater spuštěný a
začněte hrát velmi rychle, přičemž zvyšujte hodnotu
“MASK TIME”, až nezní žádné jiné zvuky, než správně
generované beaterem.
* Nastavíte-li však hodnotu příliš vysoko, bude obtížné hrát rychle. Proto ji nastavte
co nejnižší.
Pokud zazní dva a více zvuků na jeden úhoz na blánu, musíte nastavit RETRIG
CANCEL.
61
Celkové nastavení SPD-SX
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Toto nastavení zruší přeznění (crosstalk), což znamená, že když zahrajete na jeden pad,
ozve se zvuk také z jiného padu. To se stává, pokud jsou dva pady nainstalovány na
stejném stojanu. V některých případech můžete předejít crosstalku mezi dvěma pady větší
vzdáleností mezi pady.
V některých případech můžete předejít crosstalku mezi dvěma pady větší
vzdáleností mezi pady.
XTALK CANCEL
0-80%
Příklad Crosstalk: Uhodíte-li TRIG IN1 pad, zazní TRIG IN2 také
Pokud uhodíte na TRIG IN 1 pad, postupně roste hodnota “XTALK CANCEL” pro TRIG IN2
pad, dokud nepřestane znít TRIG IN2 pad po úhozu na TRIG IN1 pad. Zvyšte “XTALK
CANCEL” pro pad, použitý pro TRIG IN2.
TRIG IN2 pad tak bude méně citlivý na příjem přeslechu z jiných padů.
* Pokud bude hodnota příliš vysoká a dva pady budou hrát současně, pak pokud na pad
uhodíte slaběji, nemusí zaznít vůbec. Proto tento parametr nastavte opatrně na
minimální hodnotu, abyste předešli přeslechu.
RIM GAIN
0,0-8,0
Máte-li zapojeny pady PD-125/120/105/85/80R, PDX-8, PD-9/8/7, řady CY, nebo RT10S, můžete nastavit vztah mezi dynamikou hry (silou úhozu) na ráfek/okraj a výslednou
hlasitostí.
Vyšší hodnota umožňuje na ráfku vyrobit silnější zvuk i při lehkém stylu hry. Nižší citlivost
zajistí, že ráfek/okraj bude hrát slabě i při silnějším stylu hry.
Zapojíte-li PD-125/120/105/85/80R, PDX-8 nebo RT-10S , můžete nastavit citlivost odezvy
ráfku.
RIM ADJUST
0,0-8,0
Může se stát, že zvuk na ráfku zazní neočekávaně, pokud uhodíte na blánu příliš silně.
Tuto situaci můžete zlepšit snížením hodnoty “Rim Adjust”. Pokud ji však nastavíte příliš
nízko, může být obtížné zahrát poté zvuk ráfku.
Nastavení externího padu (TRIG IN)
Zde můžete editovat nastavení pro externí pady nebo akustické bicí triggery, zapojené do jacků TRIG IN.
Úhozem na pad zadáte ten, který chcete editovat. Pad zvolíte pomocí tlačítek [◄][►].
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Volíte, zda bude či nebude použitý rim-shot.
HEAD&RIM
INPUT MODE
Chcete-li zapojit jeden pad s vlastnostmi rim-shot/ edge-shot/ bell-shot (PD-8,
PDX-6, PDX8, PD-85, PD-105, PD-105X, PD-125, PD-125X, CY-5, CY-9, CY14C, CY-12R/C, CY-15R).
Chcete-li zapojit zařízení jako pady a triggery kopáku.
TRIGx2
TRIG1–4 TYPE
62
KD-7, KD-8, KD-9, KD-85,
KD-120, KD-140, PD-8,
PDX-6, PDX-8, PD-85, PD105, PD-105X, PD-125,
PD-125X, CY-5, CY-8, CY12C, CY-13R, CY-12RC,
CY-14C, CY-15R, RT-10K,
RT-10S, RT-10T
* Když zapojíte dva pady, vlastnosti rim-shot/ edge-shot/ bell-shot nejsou
k dispozici.
Pro každý pad můžete zvolit jeho typ, který používáte (typ padu), takže SPDSX přijme přesný signál z padu.
Celkové nastavení SPD-SX
Nastavení nožního spínače (FOOT SW)
Zde můžete editovat nastavení pro nožní spínače, zapojené do jacků FOOT SW.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
NORMAL, INVERSE
Normální přepínač polarity. Proveďte nastavení, jestliže dotykový panel nereaguje dle
vašeho očekávání.
FS1 POLARITY
FS2 POLARITY
MIDI nastavení (MIDI)
Zde můžete provádět různá nastavení SPD-SX. Viz “MIDI nastavení pro celý SPD-SX (MIDI)” (str. 68).
Další nastavení (OPTION)
Zde můžete provést veškerá ostatní nastavení.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
PAD LOCK
OFF, ON
Pokud je “ON”, úhozem na pad na obrazovce KIT PAD (str. 44) nezvolí pad pro editaci. Je
vhodné, když chcete zkontrolovat zvuk dalších padů během editace.
SPD-SX má funkci Auto-off, která jej automaticky vypne, pokud není provedena
žádná operace po dobu 4 hodin.
AUTO OFF
OFF, 4hrs
Auto-off se projeví, když neprovedete úhoz na pad a žádnou operaci na panelu, po dobu,
zadanou v “AUTO OFF”, přístroj se pak automaticky vypne. (Nastavení z výroby zahrnuje
vypnutou funkci Auto-off na “OFF”).
Určuje režim práce, je-li SPD-SX zapojený USB kabelem do počítače.
USB MODE
WAVE MGR
Zvolte toto nastavení, chcete-li použít “SPD-SX Wave Manager”, dodaný na CD-ROM.
AUDIO/MIDI
Zvolte, pokud používáte USB audio a USB MIDI.
63
Celkové nastavení SPD-SX
Inicializace parametrů nastavení (SETUP INIT)
Inicializace parametrů SETUP.
* Když spustíte SETUP INIT, veškeré nastavení Setup bude ztraceno. Pokud chcete zachovat tato nastavení,
uložte je na USB disk, než budete pokračovat (str. 66).
1. Na obrazovce SETUP zvolte QUICK MENU→SETUP INIT.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]
3. Když stisknete tlačítko [ENTER] znovu.
Nastavení Setup bude inicializováno.
Další užitečné funkce (UTILITY)
Zde vidíte informace o vzorcích a SPD-SX samotném, a o přenosu dat pomocí USB flash disku.
Zobrazení seznamu vzorků (WAVE LIST)
Povíme si o zobrazení vzorků v seznamu.
1. Zvolte MENU→UTILITY→WAVE LIST.
Objeví se obrazovka WAVE LIST.
Číslo vzorku
Jméno vzorku
2. Stiskněte [◄][►] zobrazíte vzorky.
• Pomocí Quick menu zvolte, jak se vzorky zobrazí, např. dle kategorií.
• Má-li znít aktuálně zvolený vzorek, stiskněte tlačítko [PAD CHECK]. Dalším stiskem tlačítka [PAD CHECK]
zastavíte přehrávání vzorku.
Obrazovka WAVE LIST quick menu
Na obrazovce WAVE LIST zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].
64
Menu
Vysvětlení
NUMBER LIST
Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle čísla.
-
ABC LIST
Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny abecedně.
-
CATEGORY
Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle kategorie.
-
ASSIGN LIST
Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle sady.
WAVE NAME
Přejmenuje vzorek.
str. 47
WAVE CATEGORY
Registruje vzorky dle kategorie.
str. 51
RENUMBER
Přečísluje vzorky.
str. 52
WAVE COPY
Kopíruje vzorek.
str. 52
WAVE DELETE
Vymaže vzorek.
str. 52
WAVE EXPORT
Uloží vzorek na USB flash disk.
str. 52
Str.
-
Celkové nastavení SPD-SX
Import zvukových souborů z USB Flash disku
(WAVE IMPORT)
Audio soubor z USB flash disku můžete importovat do SPD-SX jako vzorek. Viz
“Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)” (str. 39).
Načtení dat z USB Flash disku
(LOAD (USB MEMORY))
Zde můžete načíst data, uložená dříve na USB flash disk.
* Spuštěním LOAD (USB MEMORY) budou data v SPD-SX přepsána. Pokud SPD-SX obsahuje důležitá data, která
chcete zachovat, musíte je uložit do nezávislé USB paměti, než operaci spustíte (str. 66).
1. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
2. Zvolte MENU→UTILITY→LOAD (USB MEM).
Objeví se obrazovka LOAD (USB MEMORY).
3. Tlačítky [◄] [►] zvolte příkaz, který chcete provést a stiskněte tlačítko [ENTER].
Položka
Vysvětlení
KIT+SETTINGS
Načte sady a nastavení SPD-SX.
ALL
Načte veškerá data (vzorky, sady a nastavení SPD-SX).
4. Tlačítky [◄] [►] zvolte data, která chcete načíst a stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Data budou načtena.
Obnovení původního továrního nastavení
Pokud chcete vrátit SPD-SX do stavu po výrobě, uložte soubor Factory settings na USB flash disk a spusťte “ALL”.
Soubor Factory settings si můžete stáhnout z webové stránky
Roland. Navštivte následující URL a najděte model jména
“SPD-SX”. http://www.roland.com/support/en/
65
Celkové nastavení SPD-SX
Uložení dat do USB paměti (SAVE (USB MEMORY))
Jak uložit vzorky a nastavení do USB paměti.
1. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
2. Zvolte MENU→UTILITY→SAVE (USB MEM).
Objeví se obrazovka SAVE (USB MEMORY).
3. Tlačítky [◄] [►] zvolte položku, kterou chcete spustit a stiskněte tlačítko [ENTER].
Položka
Vysvětlení
KIT+SETTINGS
Uloží sady a nastavení SPD-SX.
ALL
Uloží veškerá data (vzorky, sady a nastavení SPD-SX).
4. Kurzorovými tlačítky [▲] [▼] vyberte cíl pro uložení a pak stiskněte tlačítko [ENTER].
Chcete-li vytvořit nový soubor ukládaných dat, zvolte “SAVE AS...”
Chcete-li přepsat dříve uložená data, zvolte data, která zamýšlíte přepsat. Pokud jste
zvolili dříve uložená data, pokračujte krokem 6.
5. Pojmenujte data (str. 47).
6. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]
7. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Data budou uložena.
Zobrazení informací o SPD-SX samotném
(INFORMATION)
Zde se zobrazí informace o SPD-SX samotném, např. o zbývající velikosti interní paměti.
1. Zvolte MENU→UTILITY→INFORMATION.
66
Položka
Vysvětlení
REMAINING MEMORY
Určuje velikost zbývající paměti a dobu pro samplování.
VERSION
Udává verzi aktuálního programu.
SERIAL NO
Udává výrobní číslo.
Zapojení externího MIDI zařízení
MIDI
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) je standardní specifikace, umožňující výměnu dat mezi hudebními
nástroji a počítači.
MIDI konektory
MIDI komunikace probíhá díky MIDI konektorům. Do těchto konektorů zapojte MIDI kabely podle sestavy.
MIDI konektor
Vysvětlení
MIDI IN konektor
Přijímá zprávy z externího MIDI zařízení.
MIDI OUT konektor
Vysílá MIDI zprávy z SPD-SX.
MIDI konektor
Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI)
Zde můžete provádět MIDI nastavení každého padu. Tuto proceduru viz “Základní procedura editace” (str. 16).
1. Zvolte MENU→KIT→MIDI.
2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
3. Editujte parametr.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
PAD CH
GLOBAL, 1–16
Umožňuje nastavit kanál, na kterém probíhá vysílání/ příjem, pro jednotlivé pady.
Pokud jste nastavili "GLOBAL", vysílání/ příjem probíhá na kanálu, nastaveném na
GLOBAL CH (str. 68).
MIDI NOTE#
OFF, 0-127
Určuje číslo Note, vysílané z konektoru MIDI OUT.
EXT CTRL
OFF, ON
Je-li zde "ON", noty budou vysílány podle nastavení GATE. Nyní když zahrajete na
pady, nevznikne žádný zvuk.
Určuje, jak budou noty vysílány.
OFF
Příkaz Note-off bude vyslán ihned po příkazu Note-on. Toto nastavení zvolte, pokud
hrajete z SPD-SX na externí bicí zvukový modul.
ALT
Příkazy Note-on a Note-off budou vysílány střídavě, s každým úhozem na pad.
0.1–8.0S
Příkaz Note-off bude vyslán po uplynutí doby Gate time (délky noty). Gate time můžete
nastavit s krokem 0.1s.
GATE
67
Zapojení externího MIDI zařízení
Nastavení MIDI pro celý SPD-SX (MIDI)
Zde můžete provádět různá MIDI nastavení celého SPD-SX. Tuto proceduru viz “Základní procedura editace” (str. 16).
1. Zvolte MENU→SETUP→MIDI.
2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
3. Editujte parametr.
SETUP
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
GLOBAL CH
OFF, 1-16
Určuje MIDI vysílající a přijímací kanál. Je-li nastaven na „OFF“, MIDI data nebudou
vyslána.
Určuje, zda se bude synchronizovat tempo přehrávání SPD-SX.
MIDI SYNC
OFF, AUTO
Jestliže zvolíte “AUTO”, zprávy MIDI clock (F8), přijaté přes MIDI IN nebo
COMPUTER konektor budou detekovány automaticky a tempo SPD-SX bude
synchronizováno k těmto zprávám.
Local Control je nastavení, použité při nahrávání hry na pad do externího MIDI sekvenceru.
LOCAL CONTROL
OFF, ON
Při nahrávání vypněte LOCAL CONTROL na “OFF”, takže když hrajete na pady, data
hry nebudou vysílány přímo do interního zvukového generátoru SPD-SX, ale budou
přesměrována do externího sekvenceru a pak vyslána zpět do SPD-SX.
SOFT THRU
OFF, ON
Je-li zde “ON”, data přijatá z MIDI IN konektoru budou také vysílána z MIDI OUT
konektoru, současně s daty hry na SPD-SX samotný.
Je-li zde “ON”, MIDI zprávy, vysílané nebo přijímané přes konektor COMPUTER budou
vysílány a přijímány beze změny přes MIDI konektory.
USB-MIDI I/F
OFF, ON
CTRL
68
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
PC TX/RX SW
OFF, ON
Aktivuje (ON) nebo deaktivuje (OFF) vysílání i příjem zpráv Program change mezi
SPD-SX a externím MIDI zařízením.
CC TX/RX SW
OFF, ON
Aktivuje (ON) nebo deaktivuje (OFF) vysílání i příjem zpráv Control change mezi
SPD-SX a externím MIDI zařízením.
MASTER FX SEL CC
OFF, #01–#95
MASTER FX CTRL1 CC
OFF, #01–#95
MASTER FX CTRL2 CC
OFF, #01–#95
Zprávy Control change, zadané zde budou vysílány i přijímány. Je-li nastaven na „Off“,
MIDI data nebudou vysílána ani přijímána.
Appendix
Problémy a potíže
Problém
Co zkontrolovat
Akce
Str.
Je SPD-SX správně zapojený do
externího zařízení?
Zkontrolujte zapojení.
str. 12
Možná je audio kabel poškozený?
Zkuste použít jiný USB kabel
-
Použijte kabel, který nemá rezistor.
-
Možná je stažena hlasitost u komba
nebo mixu?
Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.
-
Není hlasitost SPD-SX stažená?
Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.
Problémy se zvukem
Používáte kabel s rezistorem?
Žádný nebo slabý
zvuk
Zkontrolujte, zda slyšíte zvuk ve
sluchátkách.
Možná jste stáhli hlasitost u zařízení,
zapojeného do jacků AUDIO IN?
Je úroveň vstupního signálu je příliš nízká?
Je funkce LOCAL CONTROL na "OFF"?
Jestliže slyšíte zvuk ve sluchátkách, bude problém v
zapojení kabelů nebo se zapojeným zesilovačem
nebo s mixem. Zkontrolujte zapojení i zapojená
zařízení.
Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.
str. 15
-
-
Knobem GAIN ji příslušně upravte.
str. 29
Nastavte AUDIO IN VOLUME na správnou hodnotu.
str. 55
Pokud je LOCAL CONTROL na “OFF”, hraním na
pady se nevysílají data hry přímo do interního
zvukového generátoru SPD-SX.
str. 68
Nastavte LOCAL CONTROL na “ON”.
Není stažena úroveň Wav nebo Subwave?
Je správně nastavení OUTPUT?
Některé pady nezní
Upravte úroveň Wav nebo Sub-wave.
Zkontrolujte nastavení OUTPUT.
Jakýkoliv pad, u kterého jste provedli nastavení
Provedli jste nastavení PAD/FS CONTROL? PAD/FS CONTROL, nevyrobí během hraní zvuk.
Nastavte PAD/FS CONTROL na “OFF”.
Možná je přepínač EXT CTRL na ON?
str. 45, 46
str. 43
str. 57
Je-li EXT CTRL na "ON", je přístroj v režimu, podle
kterého jsou vysílány/přijímány zprávy Control change,
takže když uhodíte na pad, nezazní žádný zvuk.
Nastavte EXT CTRL na “OFF”.
str. 67
USB disk musí být správně zapojený.
str. 18
Problémy s USB
USB flash disk je vložený, Je USB disk zasunutý správně?
ale není detekovaný /
Nelze nalézt data
Je USB flash disk správného typu?
Nelze komunikovat s
počítačem
-
Je USB kabel zapojen správně?
USB kabel musí být správně zapojený.
str. 19
Je USB ovladač nainstalován?
USB ovladač je nezbytný, chcete-li použít USB audio
nebo USB MIDI. Nainstalujte nejprve USB ovladač do
počítače.
str. 19
Vyberte typ, vhodný pro vaše potřeby.
str. 63
Zkontrolujte jméno a formát souboru WAV.
str. 39
Je správně nastavení USB MODE?
Nelze načíst soubor WAV
Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů
jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
Je jméno souboru a formát souboru WAV
v pořádku?
69
Appendix
Problém
Co zkontrolovat
Akce
Str.
Jsou MIDI kabely propojeny správně?
Zkontrolujte zapojení.
str. 67
MIDI kabel může být přerušený.
Zkuste použít jiný USB kabel
Je nastaven správně MIDI kanál?
Nastavte MIDI kanály SPD-SX a externího MIDI zařízení
na stejné hodnoty
Problémy s MIDI
Žádný zvuk
Je číslo noty nastaveno správně?
Je-li přijato číslo noty, nepřiřazené některému padu,
SPD-SX nevyrobí zvuk. Změňte číslo noty nebo
přepněte na sadu, která má přiřazeno jiné číslo noty.
str. 67
str. 67
Jiné problémy
Kontrast displeje
je nekonzistentní
V určitých případech nemusí kontrast
displeje být konzistentní, ovšem nemusí to
být závada.
Nastaví kontrast displeje.
str. 59
Výpis chybových zpráv
Problém
Co zkontrolovat
Akce
DATA ERROR
Data v USB paměti jsou poškozena.
Tento soubor nepoužívejte.
MEMORY DAMAGED
Interní paměť má problém.
Inicializujte paměť podle návodu na obrazovce.
V USB paměti není dostatek místa.
MEMORY FULL
MIDI BUFFER FULL
MIDI OFFLINE
NO USB MEMORY
Smažte nepotřebná data.
V paměti není dostatek místa pro samplování.
Požadovanou operaci nelze provést.
Vymažte nepotřebná data.
V krátké době bylo přijato velké množství MIDI
zpráv a SPD-SX není schopen je všechny
zpracovat.
Zkontrolujte, zda je externí MIDI zařízení správně zapojeno.
Pokud problém přetrvává, snižte velikost MIDI zpráv,
vysílaných do SPD-SX.
MIDI nebo USB kabel je odpojený. Nebo byla
z nějakého důvodu ukončena komunikace
s externím MIDI zařízením.
Zkontrolujte, zda MIDI nebo USB kabel nebyl odpojen či
poškozen.
USB disk není zapojený.
Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru.
Na USB flash disku nelze nalézt zadaná
data. Nebo jsou uložená data poškozena.
Tento soubor nepoužívejte.
USB disk nefunguje správně.
Ověřte, že je USB disk správně zapojený (str. 18).
Doporučujeme používat USB flash disk Roland.
Je zapojeno USB zařízení, se kterým SPD-SX
neumí pracovat, nebo je do USB MEMORY
konektoru vložen cizí předmět, což způsobuje
zkrat.
Ihned odpojte zařízení a ověřte, zda není cizí předmět v USB
MEMORY konektoru.
SYSTEM ERROR
Je problém v interním systému.
Kontaktujte dealera.
TRANSMIT BUFFER
FULL
Z SPD-SX bylo vysláno příliš velké množství
dat a nepůjdou správně na výstupní konektor
MIDI OUT.
REMOVE THE USB
DEVICE
UNSUPPORTED
FORMAT
70
Tento WAV nebo AIFF soubor není
podporovaný SPD-SX.
Snižte objem vysílaných dat.
Tento soubor nepoužívejte.
Appendix
Specifikace
Roland SPD-SX: SAMPLING PAD
Vlastní pady: 9 (s LEDkou indikátoru)
Pady
* Dva externí trigger vstupy umožňují zapojení až čtyř padů.
Maximální polyfonie
Refresh Wave Data
Doba samplování
(Celková doba pro všechna
data vzorků)
Datový formát
20 hlasů
* Maximální polyfonie nabízí 16 hlasů, podle pracovního režimu.
10 000
* Včetně připravených dat vzorků.
Cca 180 min ve stereo (360 min v mono)
* Jelikož interní paměť v SPD-SX obsahuje připravená data, je dostupná doba samplování nižší, než je
uvedeno výše.
16-bitů lineární PCM (WAV / AIFF)
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
Sady
100
Řetězení
8 řetězců (20 kroků v každém)
Master efekty (21 typů) ekvalizér
Kit Effect 1 (20 typů) Kit Effect 2 (20 typů)
Efekty
Grafický LCD 128 x 64 bodů
Displej
PHONES jack (Stereo 1/4“ typu phone)
MASTER OUT jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone)
Konektory
SUB OUT jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone)
AUDIO IN jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone) (s knobem LINE-MIC GAIN)
TRIG IN jacky (1/2, 3/4) (1/4" TRS typu phone)
FOOT SW jack (1/2) (1/4" TRS typu phone) MIDI
konektory (IN, OUT)
DC IN jack COMPUTER konektor
USB MEMORY konektor
Interface
Hi-Speed USB (USB-MIDI, USB-AUDIO, USB Mass Storage Class, USB Flash disk)
Zdroj napájení
DC 9 V (AC Adaptér)
Proud
600 mA
Rozměry
363,7 (Š) x 331,0 (H) x 94,1 (V) mm
14-5/16 (W ) x 13-1/16 (D) x 3-3/4 (H) inches
Hmotnost
2,5 kg / 5 lbs 9 oz (bez AC adaptéru)
CD-ROM (SPD-SX Wave Manager, USB ovladač, připravená data vzorků),
Příslušenství
Uživatelský manuál
AC Adaptér
Pady (řad PD, PDX) činely (řady CY)
Kopákové triggery (řady KD)
Stojany padu (PDS-10)
Víceúčelová svorka (APC-33)
Akustický bicí trigger (RT-10K, RT-10S, RT-10T )
Volitelné (nutno dokoupit):
Pedálový spínač (DP-2)
Nožní spínač FS-5U, FS-6
Personal Drum Monitor (PM-10, PM-30)
USB Flash paměť
* Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
* 0dBu = 0.775Vrms
* V rámci vylepšování produktu, mohou specifikace a/nebo vzhled produktu doznat změn bez ohlášení.
71
72
73
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Neotevírejte ani neměňte nástroj či
adaptér.
Používejte pouze přiložený síťový kabel.
Tuto šňůru nesmíte využívat pro žádný
jiný účel.
Nepokoušejte se opravit přístroj
nebo vyměnit části uvnitř (výjimkou
je, pokud tento manuál obsahuje
přesný návod a instrukce k takové
akci). Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel,
nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na
něj těžké předměty, apod. Můžete ji tak
zničit, rozlámat na více částí a způsobit tak
zkrat. Poškozený napájecí kabel může
způsobit požár a zranění!
Nikdy neponechávejte ani
nepoužívejte přístroj v místech:
• vysoké teploty (např.: přímé
sluneční světlo v zavřeném autě,
místo poblíž topení nebo na
přístrojích produkujících teplo)
• páru (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
• výpary či kouř; nebo
• solné výpary; nebo
• vlhkost; nebo
• kde prší
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Nástroj by měl být použit pouze v
racku nebo na stojanu,
doporučeném Rolandem.
Pokud použijete stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě umístěn,
takže je vodorovný a stabilní. Jestliže
nepoužijete stojan, zajistěte, aby byl
nástroj umístěn vodorovně, aby
pracoval spolehlivě a bez kymácení.
Vždy používejte jen AC adaptér,
přiložený výrobcem. Rovněž
zajistěte, aby napětí, uvedené na
přístroji, odpovídalo napětí ve vaší
síti. Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být upraveny
pro jiné napětí, takže jejich použití
může způsobit zničení,
znehodnocení nebo zkrat.
74
Tento přístroj, buď sám nebo ve spojení se
zesilovačem a sluchátky nebo reproboxy,
může produkovat zvuk tak hlasitý, že může
způsobit vážné poškození sluchu nebo
dokonce ohluchnutí. Nepracujte proto s
přístrojem na vysoké úrovni hlasitosti (nebo
na úrovni hlasitosti, která je nepříjemná)
příliš dlouho. Pokud skutečně dojde ke
zvonění v uších nebo ztrátě sluchu,
okamžitě přestaňte používat přístroj a
vyhledejte odbornou pomoc lékaře.
Nepokládejte na zařízení nádoby s
tekutinou, např. vázy. Nikdy se nesmí
dovnitř dostat cizí předměty (zápalné
předměty, mince, dráty) či tekutiny
(voda, džus). Mohlo by dojít ke zkratu, či
jinému poškození.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko, nejbližší
Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na
stránce „Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
• AC adaptér, napájecí kabel nebo
zástrčka jsou zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti,
nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou blízkosti děti, dospělý by měl
vždy dohlédnout, že je přístroj z jejich
dosahu dokud dítě není schopné
pochopit a dodržet všechna pravidla pro
bezpečné použití přístroje.
VAROVÁNÍ
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové
zásuvce, kterou sdílí větší počet
dalších elektrických zařízení. •
Obzvláště buďte opatrní při
používání prodlužovacích šňůr –
celkový příkon všech zařízení
připojených k prodlužovací šňůře
nesmí nikdy přesáhnout výkonovou
zatížitelnost zásuvky dané
prodlužovací šňůry (příkon/proud).
Přetížení může způsobit přílišné
zatížení kabelu, hoření izolace
a případné roztavení.
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší
servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
POZOR!
POZOR!
Přístroj a adaptér by měly být
umístěny tam, kde může probíhat
chlazení.
SPD-SX lze použít pouze na
stojanu Roland PDS-10 nebo s
víceúčelovou svorkou APC-33.
Použití jiných stojanů může být
nestabilní a způsobit zranění.
I když budete dbát na
upozornění, uvedená
v uživatelském manuálu,
v určitých situacích může dojít
k nebezpečí skácení stojanu.
Vždy dbejte na bezpečnost,
kdykoliv pracujete s nástrojem.
Při zapojování/vypojování přístroje
k/od napájecí sítě vždy
zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku
napájecího adaptéru.
Doporučujeme adaptér pravidelně
odpojit a vyčistit suchým
hadříkem, odstranit tak veškerý
prach a další nahromaděnou
špínu z okolí. Rovněž, pokud
bude přístroj delší dobu nevyužit,
odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach může
způsobit zkrat a vést tak
k požáru.
Také může poškodit reproboxy
nebo jiné komponenty. Snažte se
mít kabely a šňůry nezamotané a
také z dosahu dětí.
Nikdy nestoupejte na přístroj, ani na
něj nepokládejte těžké předměty.
Nikdy přístroj
nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky (str. 15).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
Chcete-li zabránit náhodnému
polknutí komponent, uvedených
níže, ukládejte je mimo dosah
malých dětí.
• Vyjmuté šrouby částí (str. 14)
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení
Umístění
• Nezapojujte přístroj do stejného
obvodu elektrické sítě, kterou
využívají přístroje, ovládané
spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace),
příp. obsahují elektromotor. Podle
způsobu použití elektrických zařízení
se může vyskytnout pokles napětí,
který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení.
• Používání tohoto přístroje poblíž
výkonových zesilovačů (nebo jiných
přístrojů, které mají silné transformátory)
může způsobit hučení. Odstranění
tohoto problému může pomoci změna
polohy a nasměrování tohoto přístroje
nebo posunutí do dostatečné
vzdálenosti od zdroje rušení.
• AC adaptér se po delším souvislém
použití mírně ohřívá. Je to běžné a
není důvod k obavám.
• Během bezdrátové komunikace dalších
zařízení (jako mobilních telefonů) může
vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká
při zvonění i při rozhovoru. Pokud se
chcete vyhnout těmto problémům,
pracujte s těmito bezdrátovými
zařízeními v dostatečné vzdálenosti
nebo je vypněte.
• Před propojením s dalšími přístroji
zkontrolujte, zda jsou všechny
vypnuty. Zabrání to případnému
poškození reproboxů nebo jiných
přístrojů.
Dle nastavení z výroby, se bude SPDSX vypínat automaticky po 4
minutách, když skončíte hraní nebo
provedete poslední operaci na
panelu. Jestliže chcete, aby přístroj
zůstal stále zapnutý, musíte změnit
nastavení “AUTO OFF” na “OFF”, dle
popisu na str. 63.
• Přístroj může rušit rozhlasové či
televizní vysílání. Nepoužívejte přístroj
v blízkosti těchto přijímačů.
• Nevystavujte přístroj přímému
slunečnímu záření, neumísťujte ho
poblíž zařízení, které generují teplo,
nenechávejte ho uvnitř zavřeného
vozidla a vyvarujte se vystavení
přístroje extrémním teplotám.
Nadměrné horko může přístroj
poškodit, zdeformovat nebo zbavit
barvy.
• Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou
nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzace) uvnitř
přístroje. V tomto stavu je použití
přístroje riskantní. Proto, ještě před
použitím přístroje, jej musíte nechat
přizpůsobit se prostředí, po několik
hodin, až se kondenzace vypaří.
• Podle materiálu a teploty povrchu,
na kterém přístroj stojí, jeho gumové
nožky mohou změnit barvu či nechat
stopy.
Abyste tomu předešli, podložte
nožky kouskem hadříku. V tom
případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
• Nepokládejte nádoby s vodou (např.
vázy) na přístroj. Rovněž předejděte
použití sprejů, parfémů, alkohol,
laků, apod. Občas přetřete přístroj
měkkým hadříkem a odstraňte
každou kapku.
75
Údržba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým,
či jemně zvlhčeným hadříkem. Pro
odstranění zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj celý opět otřete
suchým, jemným kusem látky.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol
či rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete
se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, že data, obsažená
v paměti nástroje, mohou být ztracena,
pokud jej zašlete na opravu. Důležitá
data by měla být vždy zálohována do
USB paměti, nebo na papír (je-li to
možné). Během oprav je nutné předejít
ztrátě dat. V určitých případech (jako
když nefunguje okruh, udržující paměť
pod napětím), musíme upozornit, že data
nemusí být možné zachránit.
Další bezpečnostní
opatření
• Uvědomte si prosím, že nesprávným
chodem či zacházením s přístrojem může
dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti.
Abyste se uchránili nebezpečí ztráty
důležitých dat, doporučujeme provádět
pravidelně záložní kopie celé vaší paměti
do USB paměti nebo do počítače.
• Může se bohužel stát, že uložená data
v paměti nebo v USB paměti nebude
možné obnovit, jakmile byla ztracena.
Společnost Roland Corporation za takovou
ztrátu dat neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými
potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakož
i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit špatnou funkci
přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na
displej.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte
samotný konektor, nikdy netahejte za kabel.
Tímto způsobem předejdete zkratům nebo
zničení vnitřních komponent kabelu.
• Abyste se vyhnuli rušení ostatních ve
vašem okolí, udržujte hlasitost na rozumné
úrovni. Při použití sluchátek se nebudete
muset ohlížet na okolí (obzvláště v noci).
• Tento přístroj je uzpůsoben tak, aby
dokázal minimalizovat vnější zvuky,
vznikající během hry. Ovšem, jelikož
zvukové vibrace mohou být přenášeny
podlahou a zdmi, dokonce na vyšším
stupni, než očekáváte, dbejte o to, aby
tyto vibrace neobtěžovaly okolí, např.
sousedy, obzvláště při hraní v noci. Raději
použijte sluchátka.
76
• Když potřebujete přístroj přemístit nebo
přestěhovat, vložte ho do krabice (včetně
těsnící vycpávky), ve které jste přístroj
obdrželi nebo zakoupili, pokud je to možné.
Jinak použijte podobné prostředky k
zabalení přístroje.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepoužívejte tyto
kabely. Použití těchto kabelů sníží hlasitost
zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude
slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám
podá jejich výrobce.
• Vysvětlující texty v tomto manuále zahrnují
zobrazení, co bývá obvykle na displeji. Mějte
na paměti, že váš přístroj může pracovat s
novějším a rozšířeným systémem (např. může
obsahovat nové zvuky), takže co vidíte na
displeji, nemusí vždy odpovídat tomu, co je
ukázáno zde v manuálu.
• Gumový okraj ráfku je impregnován
konzervačními látkami, aby si udržel své
herní vlastnosti. Po určité době se tento
konzervační prostředek může projevit na
povrchu světlou skvrnou, nebo se tak projeví
při úhozu na pady již během testování
produktu. To však nemá žádný vliv na herní
vlastnosti nebo funkcionalitu produktu a bez
potíží můžete hrát dále.
• Souvislé hraní může vést ke změně barvy
padu, ale to nemá vliv na jeho funkce.
Před použitím USB
Flash disku
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř
— až si pevně zasedne.
USB flash disk
• Nikdy se nedotýkejte vodících ploch USB
disku. Dbejte o stálou čistotu konektorů.
• USB paměti jsou konstruovány pomocí
velmi přesných komponent; nakládejte
s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
• Abyste předešli zničení karty statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické
elektřiny z povrchu svého těla dříve než s ní
začnete pracovat.
• Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
• Neohýbejte, neodhazujte a
nevystavujte je silným
nárazům,vibracím.
• Nenechejte na ně působit přímé sluneční
světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na
podobných místech.
• Karta nesmí zvlhnout.
• Nerozebírejte ani neupravujte nitro karty.
Copyright
• Nahrávání, duplikování, distribuce, prodej,
pronajímání, přehrávání nebo vysílání
chráněného materiálu (hudebních děl,
vizuálních děl, pořadů, živých přenosů,
atd.), jež náleží částečně či vcelku třetí
straně, bez jejího svolení, je zakázáno
podle práva.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s
autorskými právy třetí strany. Nebereme
na sebe zodpovědnost za jakékoliv
porušení autorských práv třetí strany,
vzniklé vaším použitím tohoto přístroje.
• Autorská práva na obsah u tohoto
produktu (zvuková data vzorků, styly,
doprovodné patterny, data frází, audio
smyčky a obrazová data) jsou ve
vlastnictví Roland Corporation a/nebo
Atelier Vision Corporation.
• Zakoupením tohoto produktu můžete
zmíněná data používat k vytváření,
hraní, nahrávání a distribuci svých
originálních, hudebních děl.
• Nový majitel produktu však NESMÍ
extrahovat zmíněný obsah v originální ani
upravené podobě, pro účely distribuce
nahraných médií s tímto obsahem, ani jej
zpřístupnit v počítačové síti.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu,
zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou u Technology
Properties Limited (TPL). Roland má právo
na tuto technologii se svolením TPL Group.
• ASIO je ochrannou známkou společnosti
Steinberg Media Technologies GmbH.
• Tento produkt obsahuje eCROS
integrovanou software platformu eSOL
Co.,Ltd. eCROS je obchodní známkou eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
• Jména společností a produktů, zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními nebo
registrovanými obchodními známkami
svých majitelů.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement