SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
BEZPIECZEŃSTWO...................................................................................................................................................3
WSTĘP ..........................................................................................................................................................................3
FUNKCJE......................................................................................................................................................................4
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA........................................................................................................................5
PANEL PRZEDNI.........................................................................................................................................................6
PANEL TYLNY.............................................................................................................................................................8
PODŁĄCZANIE SYSTEMU.......................................................................................................................................8
PODSTAWOWE OPERACJE...................................................................................................................................11
WŁĄCZANIE XFINDERA................................................................................................................................................11
WŁĄCZANIE.................................................................................................................................................................11
KOLEJNY/ POPRZEDNI KANAŁ .......................................................................................................................................11
ZWIĘKSZANIE/ ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI .....................................................................................................................11
NUMER........................................................................................................................................................................11
WYCISZANIE................................................................................................................................................................11
ZATRZYMYWANIE.........................................................................................................................................................11
AUDIO.........................................................................................................................................................................11
INFORMACJE.................................................................................................................................................................12
EPG............................................................................................................................................................................12
TV/RADIO................................................................................................................................................................ 13
LISTA KANAŁÓW..........................................................................................................................................................13
STRONA W GÓRĘ/ W DÓŁ..............................................................................................................................................14
TXT............................................................................................................................................................................14
NAPISY........................................................................................................................................................................15
ZOOM..........................................................................................................................................................................15
MENU..........................................................................................................................................................................15
FORMAT VIDEO............................................................................................................................................................15
WYJŚCIE......................................................................................................................................................................15
WYSZUKIWARKA....................................................................................................................................................15
INSTALACJA SATELITY..................................................................................................................................................15
INSTALACJA NAZIEMNA................................................................................................................................................18
INSTALACJA KABLA......................................................................................................................................................19
KĄT..............................................................................................................................................................................19
SPEKTRUM................................................................................................................................................................20
USŁUGA...................................................................................................................................................................... 22
ORGANIZACJA USŁUG...................................................................................................................................................22
ORGANIZACJA ULUBIONYCH......................................................................................................................................... 24
LISTA KANAŁÓW..........................................................................................................................................................25
EPG...........................................................................................................................................................................26
WSPÓLNY INTERFEJS....................................................................................................................................................27
USTAWIENIA CA..........................................................................................................................................................28
MEDIA.........................................................................................................................................................................29
LISTA PLIKÓW..............................................................................................................................................................29
13.1.1 Nagrania.....................................................................................................................................................29
13.1.2 Pliki MP3....................................................................................................................................................29
13.1.3 Obrazy.........................................................................................................................................................31
13.1.5. Oprogramowanie.......................................................................................................................................32
13.1.6 Wszystkie.....................................................................................................................................................32
INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU................................................................................................................................32
USTAWIENIA PVR ...................................................................................................................................................... 33
TEST SZYBKOŚCI USB .................................................................................................................................................33
BEZPIECZNIE USUŃ URZĄDZENIE USB! ........................................................................................................................33
SYSTEM.......................................................................................................................................................................33
INFORMACJE.................................................................................................................................................................34
INFORMACJE O BATERII.................................................................................................................................................34
USTAWIENIA DOMYŚLNE...............................................................................................................................................34
1.1.1Wartość domyślna:.........................................................................................................................................34
1.1.2Usuń wszystkie kanały:..................................................................................................................................35
1.1.3Zapisz wartość domyślną...............................................................................................................................35
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA..............................................................................................................................35
13.4.1 Aktualizacja RS232:....................................................................................................................................35
13.4.2 Aktualizacja za pomocą USB.....................................................................................................................36
13.4.3 Kopiowanie na USB...................................................................................................................................36
13.4.4 Aktualizacja Http........................................................................................................................................36
13.4.5 Aktualizacja FTP .......................................................................................................................................36
JĘZYK..........................................................................................................................................................................36
STEROWANIE A/V .......................................................................................................................................................37
LOKALNE USTAWIENIA SIECI.........................................................................................................................................38
USTAWIENIA CZASU..................................................................................................................................................... 38
TIMER..........................................................................................................................................................................39
KONSTELACJA..............................................................................................................................................................40
NOWE FUNKCJE.......................................................................................................................................................41
FUNKCJE TIME SHIFT...................................................................................................................................................41
NAGRYWANIE .............................................................................................................................................................41
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................................................................................................42
SPECYFIKACJE........................................................................................................................................................ 43
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D stanowią znaki handlowe Dolby Laboratories.
BEZPIECZEŃSTWO
Niniejszy Xfinder HD został wyprodukowany z dbałością o międzynarodowe standardy
bezpieczeństwa. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności.
ZASILANIE SIECIOWE: 100 - 240V AC 50/60Hz
PRZECIĄŻENIE: Nie należy przeciążać gniazdek ściennych, przedłużacza ani adaptera, gdyż może
to skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
PŁYNY: Należy trzymać płyny z dala od Xfinder HD. Urządzenie nie powinno być narażane na
kapanie lub rozlanie. Należy również upewnić się, że na urządzeniu nie zostały umieszczone żadne
przedmioty wypełnione płynami, np. wazony.
CZYSZCZENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia, odłącz Xfinder HD z gniazda ściennego. Do
odkurzenia Xfindera HD należy użyć lekko nawilżonej szmatki (żadnych rozpuszczalników).
WENTYLACJA: Otwory znajdujące się na górnej pokrywie Xfindera HD nie mogą być zakrywane,
aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza do jednostki. Nie należy ustawiać urządzenia na
miękkich meblach ani na dywanie. Nie należy wystawiać Xfindera HD na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani umieszczać go w pobliżu grzejnika. Nie należy ustawiać sprzętu
elektronicznego na urządzeniu.
AKCESORIA: Nie należy stosować żadnych akcesoriów które nie są zalecane, gdyż może to
stwarzać zagrożenie dla lub uszkodzić Xfinder HD.
PODŁĄCZANIE DO ANTENY SATELITARNEJ LNB: Przed podłączeniem lub odłączeniem
przewodu anteny satelitarnej, odłącz Xfinder HD od zasilania.
W PRZECIWNYM RAZIE ANTENA MOŻE ULEC USZKODZENIU.
PODŁĄCZANIE DO TV: Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu anteny satelitarnej, odłącz
Xfinder HD od zasilania.
W PRZECIWNYM RAZIE TELEWIZOR MOŻE ULEC USZKODZENIU.
UZIEMIENIE: Kabel LNB MUSI BYĆ UZIEMIONY za pomocą uziemienia roboczego dla anteny
satelitarnej.
POŁOŻENIE: Umieść Xfinder HD wewnątrz aby nie narażać go na działanie piorunów, deszczu
i światła słonecznego.
WSTĘP
Dziękujemy za zakup Xfindera HD.
Niniejszy Xfinder HD umożliwia szybką analizę spektralną pasmem częstotliwości 950 ~ 2150 MHz.
wspiera Constellation Chart. Posiada wysokiej rozdzielczości LCD 7"TFT. LCD i bateria litowa mogą
pracować na zewnątrz. Posiada dysk U 2GB, więc nie ma potrzeby używania dysku twardego
podczas pracy na zewnątrz. Można go również stosować jako DVB-S+T/C Xfinder na TV.
Niniejszy Xfinder HD jest w pełni kompatybilny z międzynarodowym standardem DVB dzięki czemu
nadaje cyfrowe obrazy, dźwięki, informacje i teletekst bezpośrednio do twojego telewizora lub
Xfindera poprzez nadawanie satelitarne.
Teraz możesz wygodnie oglądać i odbierać cyfrowo nadawaną muzykę, wiadomości, filmy oraz
relacje sportowe nadawane satelitarnie w swoim biurze lub w domu.
W sekcji przeszukiwania, dostępna jest możliwość przeszukiwania usług zarówno metodą
automatyczną jak i ręczną. Urządzenie wspiera również DiSEqC 1.0, 1.2 i USALS, pozwalając ci na
przesuwanie anteny w celu ustawienia wybranej satelity. Możesz zapisać do 6000 usług
telewizyjnych i radiowych oraz wybierać swoje ulubione. Dostępne są również funkcje Zablokuj,
Usuń, Przenieś oraz Sortuj.
Menu jest bardzo nowoczesne obsługuje wiele języków. Wszystkie funkcje można przeprowadzić za
pomocą pilota zdalnego sterowania, a niektóre z nich za pomocą panelu przedniego. Xfinder HD jest
prosty w użyciu i istnieje możliwość dostosowania go do przyszłych ulepszeń. Należy pamiętać, że
nowe oprogramowanie może zmienić funkcje Xfindera HD.
W przypadku wystąpienia trudności w działaniu Xfindera HD, odnieś się do odpowiedniej sekcji
niniejszej instrukcji, łącznie z sekcją „Rozwiązywanie problemów”. Niniejsza instrukcja dostarcza
przydatnych informacji na temat użycia Xfindera HD.
FUNKCJE































W pełni kompatybilny z MPEG/ DVB-S / DVB-S2 HD
DVB-T/DVB-T2/DVB-C
Szybka analiza spektralna
Wsparcie dla zapisywania, ładowania i porównywania informacji o spektrum.
Analiza składniowa danych dla wybranej częstotliwości.
Constellation Chart
LCD 7"TFT o wysokiej rozdzielczości.
Duża pojemność baterii litowej (5500mAh)
Automatyczne obliczanie kąta AZ ,EL
6000 kanałów (telewizyjnych i radiowych) do zaprogramowania
Obsługa wielu języków
Czas zmiany kanału krótszy niż 1 sekunda
Edycja listy kanałów
Edycja listy ulubionych kanałów
Wyświetlanie komunikatów na ekranie (OSD) w kolorach rzeczywistych
Pełna funkcja Picture In Graphic (obraz w grafice)
Elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG) dla informacji o kanałach wyświetlanych na
ekranie
Obsługa napisów
Obsługa teletekstu poprzez umieszczenie VBI i emulację oprogramowania
Przesyłanie informacje o programach i kanałach z jednego Xfindera na inny
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
Wyjście Video/Audio HDMI HD
Prosta aktualizacja za pomocą portu Ethernet i USB &RS 232 Port
Host USB 2.0
Wbudowany dysk U (2GB)
Ethernet LAN 10/100Mbps
RTC (Zegar czasu rzeczywistego)
Funkcja Time shift (odtwarzanie z opóźnieniem)
Nagrywanie video
Nagrywanie jednego kanału i oglądanie z opóźnieniem dla innego
Jeden przycisk do uruchamiania lub wyłączania nagrywania strumienia TS
Pilot zdalnego sterowania
Możesz włączać i wyłączać Xfinder, obsługiwać menu ekranu oraz korzystać z wielu funkcji
przycisków dostępu.
WŁĄCZANIE
Służy do włączania i wyłączania Xfindera
WYCISZANIE
Służy do włączania i wyłączania dźwięku audio
PRZYCISKI NUMERYCZNE
Służą do wyboru kanałów lub wprowadzania parametrów
programowania
TV / RADIO
Przejście pomiędzy trybem telewizyjnym i radiowym Xfindera
0 (ZOOM)
Naciśnij przycisk 0 aby wybrać czas przybliżenia, od X1 do
X16.
AUDIO
Konfiguracja kanałów audio, wybór trybu audio; Lewy, Prawy,
Stereo, Mono.
F1
Włączanie lub wyłączanie LCD
F2
Włączanie lub wyłączanie wentylatora
F3
Uruchamianie lub wyłączanie nagrywania strumienia TS
F4
Wyświetlanie statusu kanałów lub różnych informacji
programowych aktualnej usługi.
F5
Zmiana wejścia/wyjścia AV
EPG
Wyświetlanie komunikatów o programach na ekranie, jeżeli są
dostępne.
MENU
Wyświetlanie głównego menu na ekranie lub powrót do
poprzedniego menu lub statusu.
EXIT
Anulowanie wyboru użytkownika i powrót do trybu przeglądania
z menu.
OK
Wybór opcji menu lub aktualizacja wpisu.
PRZYCISKI <,>
Regulacja poziomu głośności lub przesuwanie kursora w lewo
lub w prawo w menu.
PRZYCISKI ^,v
Zmiana kanałów lub przesuwanie kursora w górę lub w dół
w menu.
P+/PPrzesuwanie kursora do następnej lub poprzedniej strony w
menu lub na liście kanałów.
●REC
Rozpoczynanie nagrywania.
Czerwony przycisk
Różne funkcje w zależności od menu.
TXT (ŻÓŁTY PRZYCISK)
Wyświetla informacje teletekstowe o funkcjach dla aktualnych
kanałów.
Napisy (ZIELONY PRZYCISK)
Wyświetlanie napisów.
V.FORMAT (NIEBIESKI PRZYCISK)
Naciśnij przycisk V.FORMAT aby zmienić tryb wyświetlania
"Auto","ByNativeTV"720p_50","720p_60"”,”1080i_50”,”1080i_60",
”1080p_50” and "1080p_60".
Odtwarzanie
Odtwarzanie plików MP3, JPEG lub nagrań.
Wyłączanie
Wyłączanie funkcji Time Shift, nagrywania lub odtwarzacza
MP3/JPEG.
PAUZA
Naciśnij aby wybrać funkcję zatrzymywania.
Naciśnij raz aby zatrzymać obraz na ekranie.
FB
Uruchamianie funkcji szybkiego przewijania w tył.
FF
Uruchamianie funkcji szybkiego przewijania w przód.
Panel przedni
WŁĄCZANIE
Służy do włączania i wyłączania Xfindera
PRZYCISKI NUMERYCZNE
Służą do wyboru kanałów lub wprowadzania parametrów programowania
0 (ZOOM)
Naciśnij przycisk 0 aby wybrać czas przybliżenia, od X1 do X16.
SZUKAJ
Przycisk szybkiego dostępu do menu Xfindera
KĄT
Przycisk szybkiego dostępu do menu kąta.
SPCM
Przycisk szybkiego dostępu do menu Spektrum.
USŁUGA
Przycisk szybkiego dostępu do Usług.
MEDIA
Przycisk szybkiego dostępu do menu Mediów.
SYSTEM
Przycisk szybkiego dostępu do menu Systemowego.
F1
Włączanie lub wyłączanie LCD
F2
Włączanie lub wyłączanie wentylatora
F3
Uruchamianie lub wyłączanie nagrywania strumienia TS
F4
Wyświetlanie statusu kanałów lub różnych informacji programowych aktualnej usługi.
F5
Włączanie lub wyłączanie wejścia/wyjścia AV
MENU
Wyświetlanie głównego menu na ekranie lub powrót do poprzedniego menu lub statusu.
EXIT
Anulowanie wyboru użytkownika i powrót do trybu przeglądania z menu.
OK
Wybór opcji menu lub aktualizacja wpisu.
PRZYCISKI V-,V+
Regulacja poziomu głośności lub przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w menu
PRZYCISKI CH+,CHZmiana kanałów lub przesuwanie kursora w górę lub w dół
w menu.
P+/PPrzesuwanie kursora do następnej lub poprzedniej strony w menu lub na liście kanałów.
AUDIO (Czerwony)
Konfiguracja kanałów Audio, wybór trybu audio; Lewy, Prawy , Stereo, Mono.
Czerwony przycisk
Różne funkcje w zależności od menu.
TXT (ŻÓŁTY PRZYCISK)
Wyświetla informacje teletekstowe o funkcjach dla aktualnych kanałów.
Napisy (ZIELONY PRZYCISK)
Wyświetlanie napisów.
V.FORMAT (NIEBIESKI PRZYCISK)
Naciśnij przycisk V.FORMAT aby zmienić tryb wyświetlania
"Auto","ByNativeTV"720p_50","720p_60"”,”1080i_50”,”1080i_60",”1080p_50” and "1080p_60".
60".
FUN
Wybór jasności, kontrastu oraz koloru ekranu LCD. .
PRZYCISKI <,>
Regulacja jasności, kontrastu oraz koloru ekranu LCD. .
Panel tylny
Aby uzyskać informacje o wszelkich możliwych połączeniach Twojego Xfindera, odnieś się do
diagram powyżej.
Nie podłączaj urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej do momentu wykonania i sprawdzenia
wszystkich innych połączeń.
Konfiguracja może się różnić w zależności od modelu.
DC 12V: Podłącz zasilacz zewnętrzny(DC 14.5V/4A.
RF OUT: Pozwala na podłączenie drugiego Xfindera.
RF IN: Ten port służy do podłączenia kabla współosiowego z anteny naziemnej/ anteny kablowej.
LOOP: Pozwala na podłączenie drugiego Xfindera.
LNB IN 13/18V 300mA MAX: Ten port służy do podłączenia kabla współosiowego z LNB twojej
anteny.
AV IN/Out: Ten port służy do podłączania portu AV telewizora z łączem AV – jeden port wejściowy
i trzy porty wyjściowe.
HDMI: Gniazdo wyjściowe Audio i Video do telewizora z wejściem HDMI Jack.
RS 232C: PORT SZEREGOWY: Jest używany do podłączania Xfindera do komputera poprzez
kabel szeregowy.
Ethernet: Port sieciowy, dzięki niemu możesz wykonać nowe aktualizacje systemu.
USB: Host USB 2.0, podłącz go do dysku twardego USB lub dysku flash.
Dysk U: Wbudowany dysk U (2GB)
SWITCH: Przełączanie pomiędzy dyskiem U / sprzętem.
CA: Jedno gniazdo interfejsu CA dla Conax.
CI: Jedno gniazdo dla Modułów warunkowego dostępu CAM
Podłączanie systemu
Ta sekcja opisuje metodę podłączania produktu, taka by był on dopasowany do konfiguracji twoich
urządzeń oraz w celu uzyskania optymalnej jakości sygnału. Produkt zapewnia różne interfejsy do
podłączenia do telewizora, magnetowidu i innych urządzeń. Wybierz najbardziej odpowiednią
metodę w zależności od posiadanych urządzeń.
Ostrzeżenie: Podłącz wszystkie elementy przed podłączeniem przewodów zasilających do gniazda
ściennego.
Należy zawsze wyłączyć produkt, telewizor i inne element przed podłączeniem lub odłączeniem
przewodów.
Uwaga: Jeżeli napotkasz jakieś trudności w trakcie konfiguracji produktu, zadzwoń pod infolinię
lokalnego sprzedawcy.
7.1 Podłączania anteny
1. Podłącz jeden lub dwa kable współosiowe satelity ze ściany do to LNB IN.
2. Podłącz kabel/naziemny kabel współosiowy do wejścia AERIAL IN.
Uwaga: Kabel i kabel naziemny nie mogą być podłączone jednocześnie.
Podłączanie telewizora
1. Telewizor ze złączem HDMI:
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, podłącz produkt do telewizora za pomocą kabla HDMI.
2. Telewizor ze złączem AV:
Aby uzyskać video i audio, podłącz produkt do telewizora za pomocą kabla AV.
Uwaga:
1.
Podłączenie telewizora bezpośrednio do wyjścia audio/video produktu zapewni ostrzejszy obraz
i zwiększy komfort oglądania..
Podłączanie do sieci LAN:
Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do produktu, a drugi do routera sieci LAN.
Telewizor ze zmotoryzowanym systemem (DiSEqC 1.2)
Podłącz jeden koniec kabla współosiowego do złącza LNB IN na Xfinderze, a drugi koniec do złącza
REC lub Xfindera w silniku DiSEqC 1.2.
Podłącz kabel współosiowy z LNB do złącza LNB na silniku DiSEqC 1.2.
Wszystkie nasze produkty Xfinder są zaprojektowane tak aby były w pełni kompatybilne z DiSEqC
1.0 i DiSEqC 1.2.
Pozwala to na jednoczesne podłączenie kilku anten do Xfindera.
Jeżeli posiadasz dwie lub więcej anten lub LNB, zalecamy skorzystanie z przełącznika DiSEqC 1.
Podłącz kabel współosiowy z pierwszego LNB do wejścia LNB 1 lub złącza LNB A przełącznika
DiSEqC.
Wykonaj tą samą czynność dla pozostałych LNB.
Podłącz jeden koniec kabla współosiowego do złącza wyjścia RF przełącznika DiSEqC, a drugi
koniec do gniazda LNB IN na Xfinderze.
Do Xfindera cyfrowego możesz bezpośrednio podłączyć pojedynczą antenę satelitarną lub LNB ze
sprzętem multifeed.
Podstawowe operacje
Włączanie Xfindera
Najpierw, naciśnij główny przycisk urządzenia
[Włączanie] aby włączyć jednostkę. Przy
pierwszym użyciu Xfindera, odtworzony
przycisku [Włączanie] spowoduje
odtworzenie poprzedniego kanału.
3 Użytkownik może również odłączyć
zasilanie urządzenia, aby opuścić tryb
czuwania.
zostanie pierwszy kanał z domyślnej listy
Kolejny/ poprzedni kanał
kanałów. Jeżeli nie jest to pierwsze użycie
W trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk
Xfindera, odtworzony zostanie kanał oglądany
[CH+/CH-] aby zmienić kanał.
przed wyłączeniem.
Zwiększanie/ zmniejszanie głośności
? Często zadawane pytania
Q: Mój Xfinder jest włączony i nie znajduje
się w trybie czuwania, ale telewizor nic
nie wyświetla:
A: Upewnij się, że telewizor został ustawiony na
odpowiednie wejście video (nie kanały TV). Na
przykład, jeżeli podłączyłeś jednostkę do
wejścia Video1 telewizora, telewizor należy
przełączyć na Video1.
W trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wyregulować głośność.
Numer
W trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk
numeryczny i naciśnij [OK] na pilocie zdalnego
sterowania aby zmienić kanał.
Wyciszanie
1 Naciśnij przycisk [WYCISZANIE] aby
Q: Mój Xfinder jest włączony i nie znajduje
się w trybie czuwania, ale telewizor nie
wyświetla nic poza okienkiem „Brak
sygnału”.
wyciszyć dźwięk, a na ekranie wyświetli się
komunikat o wyciszeniu.
2 Ponownie naciśnij przycisk [WYCISZANIE]
aby przywrócić dźwięk.
A: Oznacza to, że kanał, który wybrałeś nie jest
odbierany. Może to wynikać z tego, że:
1 Kanał, który wybrałeś nie jest odbierany na
Zatrzymywanie
1 W trybie odtwarzania, naciśnij przycisk
twojej satelicie. Prostym rozwiązaniem jest
[Zatrzymywanie]. Obraz zostanie
zmiana kanału.
zatrzymany, ale dźwięk nadal będzie
2 Sygnał aktualnego kanału TV jest zbyt
słaby. Możesz spróbować zmienić kanał
odtwarzany.
2 Ponownie naciśnij przycisk
na kanał o silniejszym sygnale. Jeżeli to
[Zatrzymywanie], obraz na ekranie
nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z
przejdzie do aktualnie odtwarzanego
lokalnym sprzedawcą lub innym
obrazu, a dźwięk będzie z nim zgodny.
profesjonalistą z serwisu technicznego.
3 Korzystasz z podwójnego LNB, i musisz
zmodyfikować rodzaj LNB.
Włączanie
1 Naciśnij przycisk [Włączanie] i przejdź do
trybu czuwania.
2 W trybie czuwania, ponowne naciśnięcie
Audio
1 W trybie pełnoekranowym, naciśnij
przycisk [AUDIO] aby otworzyć okno
“Audio” na ekranie.
2 Możesz zmodyfikować ścieżkę audio
2 Naciśnięcie [Czerwonego] przycisku
poprzez naciśnięcie przycisku [CH+/CH-]
pozwala na wybór kanałów z różnych grup,
oraz zmodyfikować tryb audio poprzez
takich jak Ulubione/Satelitarne/Dostawca/
naciśnięcie przycisku [VOL+/VOL-].
CAS, itd.
3 Tryb: Lewy/Prawy/Stereo/Mono
Informacje
W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie
przycisku [F4] otworzy ekran informacyjny,
w oknie wyświetlone zostaną parametry
aktualnego kanału.
EPG
1 Xfinder posiada funkcję elektronicznego
przewodnika po programach (EPG), która
pomaga w nawigacji kanałów we
wszystkich możliwych opcjach oglądania.
EPG dostarcza informacji takich jak lista
kanałów, czas rozpoczęcia i zakończenia
dla wszystkich dostępnych kanałów.
Naciśnij przycisk [EPG] aby wyświetlić
ekran EPG.
3 Naciśnięcie [Zielonego] przycisku pozwala
na wybór różnych trybów spośród Obecne
EPG, Kolejne EPG, Więcej oraz
Harmonogram, jak przedstawiono na
zdjęciu poniżej:
4 Naciśnięcie [Żółtego] przycisku w menu
zdjęciu poniżej.
EPG pozwala na ustawienie jednego
timera nagrywania lub przejścia do menu
Lista timerów.
5 W menu EPG, po wybraniu jednego
wydarzenia poprzez podświetlenie pozycji,
3 Naciśnij [Czerwony] przycisk aby
możesz ustawić to wydarzenie na liście
wyświetlić szczegółowe informacje na
nagrywania timera poprzez naciśnięcie
temat EPG,
przycisku [REC].
6 W menu EPG, naciśnij przycisk [Exit] aby
zamknąć ekran EPG.
TV/RADIO
W trybie telewizyjnym, naciśnięcie przycisku
[TV/RADIO] pozwala na przejście do trybu
radiowego. W trybie radiowym, naciśnięcie
przycisku [TV/RADIO] pozwala na przejście do
trybu telewizyjnego.
Lista kanałów
4 Naciśnij [Zielony] przycisk aby zmienić
właściwości aktualnego kanału, takie jak
Ulubione/ Zablokuj/ Pomiń/ Usuń/ Zmień
nazwę.
1 W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie
przycisku [OK] pozwala na przejście do
“Listy kanałów”.
2 Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby zmienić
grupę, którą można zmieniać jak na
5 Naciśnij [Żółty] przycisk aby otworzyć okno
“Szukaj”, jak przedstawiono poniżej.
Możesz nacisnąć przyciski
końcu.
[Góra/Dół/Lewo/Prawo] aby przesunąć

Płatna +darmowa telewizja:
zaznaczenie i naciśnij przycisk [OK] aby
Sortowanie kanałów na podstawie
wprowadzić literę. Wybierz OK i naciśnij
sekwencji płatnych i darmowych
przycisk [ok] aby rozpocząć szukanie.
kanałów. Kanały kodowane zostaną
umieszczone na początku listy
kanałów, a kanały darmowe na jej
końcu.

Nazwa (A-Z): Sortowanie w kolejności
alfabetycznej, z pominięciem symbol
“$”.

TP: Sortowanie na podstawie
kolejności TP.
6 Naciśnięcie [Niebieskiego] przycisku
7 Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby przesunąć
pozwala na otworzenie okna “Sortuj”, jak
zaznaczenie i naciśnij przycisk [OK] aby
pokazano poniżej. Występuje 5 rodzajów
odtworzyć podświetlony kanał.
metod sortowania. Możesz nacisnąć
8 Naciśnij przycisk [Strona w górę/w dół] aby
przesunąć stronę w górę lub w dół.
przyciski [Ch+/Ch-] aby przesunąć
zaznaczenie i nacisnąć przycisk [OK] aby
9 Naciśnij przycisk [Exit] aby wyjść z listy
kanałów.
potwierdzić swój wybór.
Strona w górę/ w dół
W liście kanałów, naciśnij przycisk [P+/P-] aby
przesunąć stronę w górę lub w dół na liście
kanałów.
TXT
Występuje 5 metod sortowania:

Numeryczne: Sortowanie na
podstawie wyników wyszukiwania.

Darmowa + płatna telewizja:
1
Naciśnięcie [Żółtego] przycisku w trybie
Sortowanie kanałów na podstawie
pełnoekranowym pozwala na otworzenie
sekwencji darmowych i płatnych
strony teletekstu dla kanałów
kanałów. Darmowe kanały zostaną
posiadających informacje teletekst.
umieszczone na początku listy
kanałów, a kanały kodowane na jej
2
Jeżeli kanał nie posiada informacji
teletekst, na ekranie wyświetli się
informacja “Brak danych teletekst”.
Napisy
1
Naciśnij [Zielony] przycisk w trybie
pełnoekranowym aby otworzyć napisy dla
kanałów posiadających takie informacje.
2
Jeżeli kanał nie posiada napisów, na
ekranie pojawi się informacje „Brak danych
dla napisów”.
Wyjście
1 Naciśnięcie przycisku [EXIT] pozwala na
wyjście z aktualnego menu do ostatnio
Zoom
przeglądanego menu lub zamknięcie okna.
1 Przycisk [0] pozwala na powiększenie
dowolnego obszaru na obrazach.
2 Ponowne naciśnięcie przycisku [0]
Wyszukiwarka
spowoduje powiększenie obrazu o x1, x2,
x4, x6, x8, x12, x16.
3 W trybie “x2 ~ x16” obrazu, naciśniecie
przycisku [Góra/Dół/Lewo/Prawo] pozwoli
na przesunięcie do części obrazu, którą
chcesz obejrzeć.
4 W trybie zoom, naciśnij przycisk [Exit] aby
zamknąć okno „Zoom”.
Menu
 Naciśnięcie przycisku [MENU] pozwala na
otworzenie menu, opuszczenie aktualnego
menu i przejście do ostatniego lub
Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-] aby wybrać
wyszukiwarkę.
2 Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać
jedną pozycję.
3 Naciśnij przycisk [menu] aby powrócić do
głównego menu.
1
zamkniecie okna.
Instalacja satelity
Format Video
Lista satelit
1 Naciśnięcie przycisku [Format] (niebieski)
pod przyciskiem Pełny Ekran po raz
pierwszy pozwoli na wyświetlenie
rozdzielczości wyjściowej video aktualnego
systemu, kilkakrotne naciśniecie przycisku
pozwoli na zmianę wyjściowej
rozdzielczości video w kolejności: „Auto->
TV krajowa -> 720P_50> 720P_60->
1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50>1080p_60”.
1 Możesz przesunąć zaznaczenie poprzez
naciśnięcie przycisku [CH+/CH-] lub [P+/P-]
aby przesunąć stronę w dół lub w górę,
a następnie naciśnij przycisk[OK] aby wybrać
satelitę.
2 Naciśnij [lewy] lub [zielony] przycisk aby
przejść do listy TP.
Uwaga: Nie możesz edytować i przeszukiwać TP po
naciśnięciu [lewego] przycisku, służy on jedynie do
wyświetlania listy.
3 Naciśnij [prawy] przycisk aby przejść do
menu ustawień DiSEqC.
Silnik: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-] aby
wybrać spośród: wył., DiSEqC1.2, USALS.
4 Naciśnij przycisk [F3] aby wybrać Dźwięki
włączony lub wyłączony.
5 Naciśnij [czerwony] przycisk aby wyświetlić
menu wyszukiwania, a następnie parametry
ustawień. Na końcu naciśnij Wyszukiwanie
ręczne lub Wyszukiwanie losowe aby
wyszukać kanały dla wybranej satelity lub
Auto DiSEqC: Naciśnij przycisk [ok] aby
uruchomić funkcję Auto DiSEqC, pozwala ona
na automatyczne podłączenie satelity do portu.
DiSEqC1.0: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-]
TP. Jeżeli wybierzesz wyszukiwanie losowe,
nie należy edytować wyszukiwania NIT.
Uwaga: Wyszukiwanie ręczne wyszukuje jedynie
spośród kanałów TP znajdujących się na liście TP, a
Wyszukiwanie losowe może wyszukiwać kanały
aby wybrać spośród: Dezaktywuj, 1/2, 2/2, 1/4,
posiadające sygnał TP.
2/4, 3/4, 4/4.
Tryb wyszukiwania: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać Wszystkie lub
Darmowe (oznacza to wyszukiwanie
wszystkich kanałów lub tylko kanałów
darmowych).
Rodzaj programu: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać TV + Radio, Kanał
TV, Radio (oznacza to wyszukiwanie
DiSEqC1.1: Naciśńij przycisk [VOL+/VOL-]
aby wybrać spośród: Dezaktywuj, 1/8, 2/8, 3/8,
4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16,
5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16,
12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.
wszystkich kanałów, wszystkich kanałów
radiowych lub tylko kanałów telewizyjnych
lub radiowych).
Wyszukiwanie NIT: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać spośród Włączony
i Wyłączony. Po wybraniu opcji włączony,
otrzymasz najnowsze informacje
z transpondera.
6 Naciśnij [żółty] przycisk aby przejść do listy
parametrów anteny zaznaczonej satelity.
7 Naciśnij [niebieski] przycisk aby przejść do
menu edycji. Na liście satelit pozwoli do na
przejście do menu edycji satelity lub edycji
TP.
8 Naciśnij [biały] przycisk aby przejść do menu
SI Info. Zawiera ono informacje na temat
aktualnego TP, takie jak częstotliwość,
nazwa dostawcy, nazwa sieci, ID sieci, ID
Rodzaj LNB: Naciśnij przycisk [ok], a
strumienia, Licznik TP sieci, lista TV, lista
następnie przycisk [VOL+/VOL-] aby wybrać
radiowa, poziom, jakość, poziom RF, FEC,
spośród: Uniwersalny, standardowy,
C/N, BER, MER. Naciśnij [czerwony]
użytkownik, unicable.
przycisk aby wyświetlić listę sieci TP.
Na przykład: Jeżeli wybierzesz LNB
unicable, w opcji „rodzaj LNB” powinieneś
wybrać unicable, a zostanie wyświetlone
podmenu dla ustawień unicable..
Edycja satelity
Indeks TP: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-]
lub przycisk [ok], a następnie naciśnij
przycisk [CH+/CH-] aby zmienić TP.
22K: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-] lub
przycisk [ok], a następnie naciśnij przycisk
[CH+/CH-] aby wybrać wł. lub wył. Jeżeli ta
pozycja jest włączona, Xfinder otrzyma
telewizyjny i radiowy sygnał wejściowy z
Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać jedną
portu 22K. Jeżeli pozycja jest wyłączona,
pozycję spośród Dodaj satelitę, edytuj satelitę
Xfinder otrzyma wszystkie sygnały z portu
i usuń satelitę.
0K .
1.
W pozycji “Dodaj Satelitę”, naciśnij przycisk
Uwaga: Jeżeli rodzaj LNB jest uniwersalny, nie ma
[ok] aby dodać satelitę.
możliwości edycji 22K.
Nazwa: Naciśnij przycisk [ok] aby przejść
DiSEqC1.0: Press [VOL+/VOL-] button to
do menu klawiatury w celu wprowadzenia
select one item among Disable, 1/2, 2/2, 1/4,
nazwy. Naciśnij przycisk [V-/V+] aby
2/4, 3/4, 4/4.
wybrać literę a następnie naciśnij przycisk
DiSEqC1.1: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-]
[ok] aby ją wprowadzić. Po zakończeniu,
aby wybrać spośród: Dezaktywuj, 1/8, 2/8,
wybierz “ok” i naciśnij przycisk “ok”.
3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/16, 2/16, 3/16,
Długość geograficzna: Naciśnij przyciski
4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16,
numeryczne aby wprowadzić długość
11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.
geograficzną, a następnie przycisk
Zasilanie LNB: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać wschodnią lub
[VOL+/VOL-] lub przycisk [ok], a następnie
zachodnią.
naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać
spośród 13V/18V, 13.5V/18.5V, wył.
2.
W pozycji “Edytuj Satelitę”, naciśnij
3.
przycisk [ok] aby edytować satelitę.
numerycznych. Dostępny zakres to “3000~13450
Uwaga: Jeżeli wybrałeś więcej niż jedną satelitę,
MHz” i “1000~45000Ks/s”.
edytowana zostanie satelita którą zaznaczysz.
2. W pozycji “Edytuj TP”, naciśnij przycisk
Nazwa: Naciśnij przycisk [ok] aby przejść
[ok] aby edytować TP.
do menu klawiatury w celu wprowadzenia
Uwaga: Jeżeli wybrałeś więcej niż jedno TP,
nazwy. Naciśnij przycisk [V-/V+] aby
edytowane zostanie TP które zaznaczysz.
wybrać literę a następnie naciśnij przycisk
Częstotliwość: Naciśnij przycisk
[ok] aby ją wprowadzić. Po zakończeniu,
[VOL+/VOL-] albo przyciski numeryczne
wybierz “ok” i naciśnij przycisk “ok”.
aby ustawić częstotliwość.
Długość geograficzna: Naciśnij przyciski
Szybkość symbolu: Naciśnij przycisk
numeryczne aby wprowadzić długość
[VOL+/VOL-] albo przyciski numeryczne
geograficzną, a następnie przycisk
aby ustawić szybkość.
W pozycji “Usuń Satelitę”, naciśnij przycisk
Biegunowość: Naciśnij przycisk
[ok] aby usunąć satelitę.
[VOL+/VOL-] aby wybrać Pozioma lub
Uwaga: Jeżeli wybrałeś więcej niż jedną satelitę,
Pionowa.
usunięta zostanie satelita którą zaznaczysz.
Uwaga: Parametry “Częstotliwość” i “Szybkość
symbolu” można ustawić za pomocą przycisków
Lista TP
numerycznych. Dostępny zakres to “3000~13450
MHz” i “1000~45000Ks/s”.
3. W pozycji “Usuń TP”, naciśnij przycisk
[ok] aby usunąć TP.
Uwaga: Jeżeli wybrałeś więcej niż jedno TP,
usunięte zostanie TP które zaznaczysz.
2.
W pozycji "Usuń wszystkie TP", naciśnij
przycisk [ok] i wybierz “tak” a następnie
naciśnij [ok] aby usunąć wszystkie TP.
Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać jedną
pozycję spośród Dodaj TP, Edytuj TP, Usuń
TP i Usuń wszystkie TP.
1.
Instalacja naziemna
Naciśnij przycisk [OK] aby przejść do wybranej pozycji.
W pozycji “Dodaj TP”, naciśnij przycisk
[ok] aby dodać nowe TP.
Częstotliwość: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] albo przyciski numeryczne
aby ustawić częstotliwość.
Szybkość symbolu: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] albo przyciski numeryczne
aby ustawić szybkość.
1.
Możesz wybrać szerokość pasma
w zależności od kraju.
Biegunowość: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać Pozioma lub
2.
Możesz WŁ. lub WYŁ. zasilanie tunera.
Pionowa.
3.
Naciśnij [Czerwony] przycisk aby przejść
Uwaga: Parametry “Częstotliwość” i “Szybkość
bezpośrednio do trybu wyszukiwania
symbolu” można ustawić za pomocą przycisków
losowego aktualnych programów.
4.
Naciśnij [Zielony] przycisk aby przejść do
Możesz wybrać wartość QAM spośród
poniższego menu.
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM
i 256QAM.
Możesz WŁ. lub WYŁ. Wyszukiwanie NIT,
jeżeli ustawisz tryb wyszukiwania na ręczne.
2. Naciśnij [zielony] przycisk aby dodać TP.
3. Naciśnij [Żółty] przycisk aby usunąć TP
4. Naciśnij [niebieski] przycisk aby usunąć
Tryb wyszukiwania.

1 Istnieją dwa tryby. Można wyszukiwać na
wszystkie TP.
5. Naciśnij [biały] przycisk aby przejść do
menu wyszukiwania losowego lub naciśnij
podstawie kanałów lub częstotliwości.
[Czerwony] przycisk aby przejść do menu
2 Gdy pasmo wyszukiwania to UHF, a region
wyszukiwania TP.
“Francja”, zakres kanałów wynosi od 21 do 69.
6. Naciśnij przycisk [Exit] aby opuścić
wyszukiwanie.
Gdy pasmo wyszukiwania to VHF, a region
Kąt
“Francja”, zakres kanałów wynosi od 1 to 9. (w
Po przejściu do menu “Kąt”, zobaczysz
zależności od regionu)
poniższy ekran:
3 Naciśnij [czerwony] przycisk aby przejść do
menu wyszukiwania losowego lub [Zielony]
przycisk aby przejść do menu wyszukiwania
TP.
4 Press [Exit] key to exit the scanning.
Instalacja kabla
Naciśnij przycisk [OK] aby przejść do wybranej
pozycji
“Kąt” jest używany do wprowadzania lokalnej
długości geograficznej: lokalnej szerokości
i satelitarnej długości. Za pomocą oceny
Xfindera, oceń azymut anteny i uniesienie
anteny; Wykonaj następujące kroki aby
wyregulować antenę:
1 W pozycji “satelita”, naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać satelitę, którą chcesz
ustawić i naciśnij przycisk [OK] aby przejść do
1. Możesz wprowadzić częstotliwość za
pomocą przycisków numerycznych na
pilocie..
listy satelit.
na pewno chcesz usunąć wszystkie
miasta. Jeżeli wybierzesz „OK”, wszystkie
miasta zostaną usunięte.
4. Możesz użyć przycisków numerycznych aby
wprowadzić parametry długości i szerokości
geograficznej w menu dodaj lub edytuj miasto.
5. Możesz użyć przycisków [VOL+/VOL- ]aby
2. W pozycji “Długość geograficzna satelity”,
wybrać wschód lub zachód dla szerokości
wyświetl wartość długości geogr. dla aktualnej
geograficznej, dla długości wybierz północ lub
satelity. Możesz ją edytować za pomocą
południe.
przycisków numerycznych i [VOL+/VOL-].
6. Przesuń zaznaczenie na pozycję “oblicz”
3. W pozycji “Lokalne”, naciśnij przycisk
i naciśnij przycisk [OK]. Dolna kolumna na
[VOL+/VOL-] ab wybrać ustawienie ręczne lub
ekranie obliczy wartość automatycznie.
miasto dla którego ustawiana jest satelita.
7. Orientacja oznacz kąt pomiędzy południem
a satelitą.
Naciśnij przycisk [MENU] aby powrócić do
menu głównego.
Spektrum
Po przejściu do menu “Spektrum”, zobaczysz
ekran widoczny poniżej.

Naciśnij [czerwony] przycisk aby dodać
nowe miasto.
Przedstawia on częstotliwość sygnału
podłączonej satelity.
1.

Naciśnij [Zielony] przycisk aby edytować
pomiędzy wyświetlaniem RF
wybrane miasto.
 Po naciśnięciu [żółtego] przycisku, pojawi
się wiadomość z zapytaniem, czy na
Naciśnij przycisk [F3] aby wybrać
i Częstotliwości dla osi X.
2.
Naciśnij przycisk [F4] aby ustawić DiSEqC.

Naciśnij przycisk [ok] w pozycji Silnik
pewno chcesz usunąć wybrane miasto.
aby przejść do trybu ustawień silnika,
Jeżeli wybierzesz „Tak”, miasto zostanie
następnie naciśnij przycisk
usunięte.
[VOL+/VOL-] aby przesunąć silnik na
 Po naciśnięciu [niebieskiego] przycisku
pojawi się wiadomość z zapytaniem, czy
wschód lub zachód. Naciśnij przycisk
[exit] aby opuścić ten tryb.
DiSEqC1.0: Użyj przycisków

[VOL+/VOL-] do wyboru opcji. Możesz
wybrać następujące opcje:
i.
Dezaktywuj: bez DiSEqC.
ii.
1/2, 2/2: dwa porty DiSEqC
iii.
1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porty DiSEqC
DiSEqC1.1: Użyj przycisków

[VOL+/VOL-] do wyboru opcji. Możesz
wybrać następujące opcje:
i.
Dezaktywuj: bez DiSEqC.
ii.
1/8, 2/8… 8/8: 8 portów DiSEqC.
iii.
1/16, 2/16…16/16: 16 portów
6.
zasilanie z 13V na 18V.
7.
otrzyma wejściowy sygnał telewizyjny lub
radiowy z portu 22K. Gdy ta pozycja jest
Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby zmienić
WYŁ, Xfinder otrzyma wszystkie sygnały
początkowy dBm osi Y.
4.
Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-] aby zmienić
aktualną częstotliwość o 1MHz lub
przyciski numeryczne aby zmienić
aktualną częstotliwość o wielokrotność
1MHz,
i naciśnij przycisk [0] aby zmienić z plus
na minus.
5.
Naciśnij [czerwony] przycisk aby przejść
Naciśnij [żółty] przycisk aby WŁ. lub WYŁ.
22K. Gdy ta pozycja jest WŁ, Xfinder
DiSEqC.
3.
Naciśnij [zielony] przycisk aby zmienić
z portu 0K.
8.
Naciśnij [niebieski] przycisk aby przejść do
menu ustawień Log. Możesz zapisać
spektrum, załadować spektrum i porównać
spektrum ze starym.

Naciśnij przycisk [ok] aby zapisać
pozycję, wyświetli się menu jak
poniżej:
do menu ustawiania szerokości pasma.
Możesz teraz zmienić częstotliwość
początkową za pomocą przycisku
[VOL+/VOL-] lub przycisków
numerycznych. Dostępny zakres wynosi
“950MHz ~ 2150MHz". Ustaw szerokość
pasma za pomocą przycisku [VOL+/VOL-]
spośród: 50MHz, 100MHz, 300MHz,
Jego nazwa jest domyślna i można ją zmienić
600MHz, 900MHz.
w pozycji Zmień nazwę. Naciśnij [zielony]
przycisk aby zmienić wielkość liter.
Naciśnij [żółty] przycisk aby usunąć literę
wskazaną przez kursor.
W pozycji zapisz ścieżkę znajduje się domyślna
nazwa, możesz zmienić ją za pomocą
przycisków [ok] i [CH+/CH-].
Naciśnij [czerwony] przycisk aby potwierdzić.
częstotliwość TP, jeżeli obecna
częstotliwość posiada sygnał, naciśnij
przycisk [ok] aby wyświetlić informacje jak
poniżej.

Naciśnij przycisk [ok] w pozycji
załaduj aby przejść do spisu
"//Root/usb1/Spectrum", zobaczysz
menu jak poniżej:
USŁUGA
Po naciśnięciu przycisku [Menu] wybierz
pozycję Usługa, a następnie naciśnij przycisk
[ok] aby przejść do menu. Pojawi się obraz jak
poniżej:
W tym menu, możesz załadować
rejestr z USB. Naciśnij przycisk
[CH+/CH-] aby wybrać rejestr, naciśnij
[czerwony] przycisk aby zatwierdzić.

Naciśnij przycisk [ok] na pozycji
porównaj aby przejść do spisu
"//Root/usb1/Spectrum", naciśnij
przycisk [CH+/CH-] aby wybrać jeden
rejestr, a następnie [czerwony]
przycisk aby potwierdzić, wyświetli się
ekran jak poniżej:
W menu “Usługa”:
 Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać
jedną pozycję spośród: Organizacja usług,
Organizacja ulubionych, Lista kanałów,
EPG, Wspólny interfejs, Ustawienia CA.
 Naciśnij przycisk [OK] aby przejść do
wybranej pozycji.
 Naciśnij przycisk [Menu] aby powrócić do
menu głównego.
Organizacja usług
Po przejściu do menu “Organizacja usług”,
wyświetli się ekran jak poniżej.
9.
Naciśnij [biały] przycisk aby wyświetlić
1. Możesz przesunąć zaznaczenie za
1.
Naciśnięcie [zielonego] przycisku pozwoli
pomocą przycisku [CH+/CH-] a następnie
na otwarcie okna ‘Opcje”, jak pokazano
naciśnij przycisk [OK] aby wybrać
powyżej.
programy, które chcesz edytować.
2.
2. Możesz nacisnąć przycisk [Strona
Możesz nacisnąć przycisk [CH+/CH-] aby
przesunąć zaznaczenia, a następnie
w górę/w dół] aby wprowadzić funkcję
nacisnąć przycisk [OK] aby potwierdzić
Strona w górę/w dół.
wybrany tryb.
3. Możesz użyć [Czerwonego] przycisku aby
3.
przejść do innej Grupy.
“Opcję”.
4. Możesz nacisnąć [Zielony] przycisk aby
wybierać programy za pomocą różnych
trybów wyszukiwania.
Przesuń
1.
Wybierz kanały, które chcesz edytować
w liście kanałów poprzez naciśnięcie
5. Możesz nacisnąć [żółty] przycisk aby
znaleźć program.
Naciśnij przycisk [Menu] aby zamknąć listę
przycisku [OK] lub innego trybu wyboru.
2.
Grupy
Następnie, naciśnij [Prawy] przycisk aby
przesunąć zaznaczenie na odpowiedni
pasek narzędzi.
3.
Wybierz ikonę Przesuń poprzez naciśnięcie
przycisku [CH+/CH-] i [OK].
4.
Przesuń kanały na wybraną pozycję
poprzez naciśnięcie przycisku [CH+/CH-],
a następnie naciśnij przycisk [OK] aby
potwierdzić, jak przedstawiono na
1 Naciśnięcie [Czerwonego] przycisku pozwoli
poniższym obrazie:
na otwarcie okna “Grupy”.
2 Możesz nacisnąć przycisk [CH+/CH-] aby
przesunąć zaznaczenie, a następnie przycisk
[OK] aby wybrać grupę.
3 Naciśnij przycisk [Menu] aby zamknąć listę
“Grupy”.
Opcje
Zablokuj
1 Wybierz kanały, które chcesz edytować
z listy kanałów, a następnie naciśnij przycisk
1.
[OK] lub inny tryb wyboru.
Naciśnięcie [żółtego] przycisku pozwoli na
otwarcie okna “Wyszukaj”. Możesz
2 Następnie, naciśnij [Prawy] przycisk aby
nacisnąć przycisk [Góra/Doł/Lewo/Prawo]
przesunąć zaznaczenie na odpowiedni pasek
aby przesunąć zaznaczenia, a następnie
narzędzi.
naciśnij przycisk [OK] aby wprowadzić
3 Wybierz ikonę Zablokuj poprzez naciśnięcie
przycisku [CH+/CH-].
wybrany symbol lub literę.
2.
4 Zablokuj kanał poprzez naciśnięcie przycisku
Po wprowadzeniu każdego znaku, lista
programów po lewej wyszuka kanały
[OK]. Jak na poniższym obrazku:
zgodnie z wprowadzonym znakiem
i wyświetli znalezione kanały.
3.
Przesuń zaznaczenie na “OK” a następnie
naciśnij przycisk [OK] aby zamknąć okno
“Wyszukaj” i wybrać kanał bezpośrednio
z listy.
Organizacja ulubionych
To menu jest przydatne w dodawaniu
Usuń
i usuwaniu usług do i z grupy ulubionych.
a) Wybierz kanały, które chcesz usunąć
z listy kanałów, a następnie naciśnij
przycisk [OK] lub inny tryb wyboru.
b) Następnie, naciśnij [Prawy] przycisk
aby przesunąć zaznaczenie na
odpowiedni pasek narzędzi.
c)
Wybierz ikonę usuń poprzez
naciśnięcie przycisku [CH+/CH-].
d)
Usuń kanał za pomocą przycisku
[CH+/CH-]
1
Lista ulubionych
Wybierz grupę ulubionych poprzez naciśnięcie
[niebieskiego] przycisku.
Dodaj
Pomiń i zmień nazwę
2
Postępując zgodnie z powyższymi zaleceniami
Aby dodawać usługi do ulubionych, oznacz
możesz ustawić pomijanie kanału lub zmienić
wybrane usługi poprzez naciśnięcie przycisku
nazwę zaznaczonego kanału.
[ok] na liście usług, naciśnij przycisk [ ],
a następnie wybierz tryb Dodaj i naciśnij
Wyszukaj
przycisk [OK].
3
Usuń
Aby usunąć usługi z ulubionych, oznacz
wybrane usługi poprzez naciśnięcie przycisku
[OK] na liście ulubionych, naciśnij przycisk [ ],
a następnie wybierz tryb Usuń i naciśnij
przycisk [OK].
4
Przesuń
Możesz przesuwać usługi na wybraną pozycję
na liście ulubionych.
5
Zmień nazwę
Wybierz wybraną listę ulubionych naciskając
[niebieski] przycisk i używając przycisków [ , ]
i [CH+/CH-] aby wybrać tryb zmiany nazwy,
a następnie naciśnij przycisk [OK] aby
wyświetlić klawiaturę i zmienić nazwę.
6
Grupy, Opcje i funkcja Szukaj
Odnieś się do sekcji “Organizacja usług”.
Lista kanałów
1 Po przejściu do menu lista kanałów,
wyświetli się ekran jak poniżej.
2 Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby zmienić
grupę, które możesz przeglądać jak
poniżej.
3 Naciśnij [Czerwony] przycisk aby
wyświetlić szczegółowe informacje dla
EPG.
naciśnij przycisk [OK] aby zamknąć okno
“Wyszukaj” i wybrać kanał bezpośrednio
z listy.
5. Naciśnij [Niebieski] przycisk aby otworzyć
okno “Sortuj” jak poniżej. Występuje 5 metod
sortowania. Możesz nacisnąć przycisk
[CH+/CH-] aby przesunąć zaznaczenia,
4 Naciśnij [Zielony] przycisk aby zmienić
a następnie przycisk [OK]aby potwierdzić.
właściwości aktualnego kanału, takie jak
Ulubione/ Zablokuj/ Pomiń/ Usuń/ Zmień
nazwę.
EPG
1 Xfinder posiada funkcję elektronicznego
przewodnika po programach (EPG), która
4.
Naciśnij [Żółty] przycisk aby otworzyć okno
pomaga w nawigacji kanałów we
“Szukaj”.
wszystkich możliwych opcjach oglądania.
EPG dostarcza informacji takich jak lista
kanałów, czas rozpoczęcia i zakończenia
dla wszystkich dostępnych kanałów.

Możesz nacisnąć przyciski
[Kolejny/poprzedni kanał,
Zwiększ/Zmniejsz głośność] aby
przesunąć zaznaczenie, a następnie
1 Naciśnij [Czerwony] przycisk aby wybrać
naciśnij przycisk [OK] aby wprowadzić
kanały z różnych grup, takich jak
wybrany symbol lub literę w oknie
Ulubione/Satelitarne/Dostawca/CAS, itd.
dialogowym.
 Po wprowadzeniu każdego znaku, lista
programów po lewej wyszuka kanały
zgodnie z wprowadzonym znakiem
i wyświetli znalezione kanały
 Przesuń zaznaczenie na “OK” a następnie
możesz ustawić to wydarzenie na liście
nagrywania timera poprzez naciśnięcie
przycisku [REC].
5 W menu EPG, naciśnij przycisk [Exit] aby
zamknąć ekran EPG.
Wspólny interfejs
Zapewniamy jedno wejście CI (opcja, niektóre
2 Naciśnięcie [Zielonego] przycisku pozwala
na wybór różnych trybów spośród Obecne
EPG, Kolejne EPG, Więcej oraz
Harmonogram, jak na zdjęciu poniżej:
modele posiadają dwa wejścia) do
wykorzystania. Korzystanie z CAM
i kart od różnych operatorów CAS pozwala
użytkownikowi na przeglądanie wielu rodzajów
lub kodowanych kanałów.
Zapewniamy to menu w celu wyświetlenia
szczegółowych informacji na temat CAM i kart
3 Naciśnięcie [Żołtego] przycisku w menu
umieszczonych w wejściu. Użytkownik może
EPG pozwala na ustawienie timera
sprawdzić te informacje z wiadomościami
jednego nagrywania lub przejście do menu
pomocy wyświetlanymi na dole ekranu.
Lista timerów.
Uwaga: Wszystkie informacje przedstawione
w tym menu i podmenu stanowią wyciąg z CAM
i karty. Wystąpienie nieprawidłowości może
oznaczać problem z CAM lub kartą.
Po poprawnym umieszczeniu CAM, na ekranie
pojawi się wiadomość z informacją o wykrytym
przez Xfinder CAM.
Wiadomość CI
Jest używana do włączania i wyłączania funkcji
wyświetlania informacji CI za pomocą
przycisków [V-/V+] lub przycisku [OK].
4 W menu EPG, po wybraniu jednego
wydarzenia poprzez podświetlenie pozycji,
WŁ.: Wyświetlanie informacji CI.
OFF: Niewyświetlanie informacji CI.
Ustawienia CA
Zapewniamy jedno wejście CA do
wykorzystania. Xfinder posiada wbudowany
moduł karty chipowej z systemem CONAX.
Wykorzystanie kart w tym systemie
dostarczonym przez operatorów pozwala na
oglądanie wielu kodowanych w tym systemie
kanałów. Menu wyświetla szczegółowe
informacje na temat karty umieszczonej
w module czytnika kart. Pozwala ono na
wyświetlanie wiadomości z pomocą na dole
ekranu.
Uwaga: Wszystkie informacje umieszczone
w tym menu i podmenu pochodzą
z karty. Wystąpienie nieprawidłowości może
oznaczać problem z kartą. Po prawidłowym
umieszczeniu karty na ekranie pojawi się
wiadomość o wykryciu karty oraz wszystkie
dostępne informacje.
Media
Po przejściu do menu "Media", zobaczysz
ekran jak poniżej:
Uwaga: Jeżeli do Xfindera nie podłączono żadnego
dysku twardego USB, menu nie jest dostępne.
W tym menu możesz wybrać plik MP3 do
odtworzenia poprzez naciśnięcie przycisku [OK]
lub [PLAY]. Możesz również ustawić listę
odtwarzania.
[Czerwony] przycisk: Wyświetla listę odtwarzania jak
na zdjęciu poniżej:
Lista plików
W tym menu możesz wybrać listę plików z USB
A、USB B . Naciśnij przycisk [ok] aby przejść do
listy plików. Możesz przeglądać pliki i foldery na
urządzeniu USB i odtwarzać pliki MP3 i JPEG.

Czerwony przycisk:
Przesuń wybrany plik poprzez naciśnięcie
[Czerwonego] przycisku i przycisku [CH+/CH-].

Zielony przycisk:
Usuń wybrany plik poprzez naciśnięcie
Zielonego przycisku.
13.1.1 Nagrania

Żółty przycisk:
W tym menu możesz odtwarzać nagrane pliki.
Usuń wszystkie pliki poprzez naciśnięcie
Naciśnięcie [Czerwonego] przycisku spowoduje
Żółtego przycisku. Przed wykonaniem operacji
zmianę nazwy pliku, a [Zielonego] jego
pojawi się zapytanie o usunięcie, po wybraniu
zablokowanie, natomiast [Żółty] przycisk usuwa
opcji Tak, wszystkie pliki zostaną usunięte,
plik.
a okno listy odtwarzania zostanie zamknięte.
Możesz nacisnąć przycisk [1] aby dostosować
głośność podczas oglądania nagrania,
w prawym górnym rogu. Naciśniecie przycisku
włącza lub wyłącza dźwięk.
13.1.2 Pliki MP3

Naciśnij przycisk OK aby odtworzyć plik.
[Zielony] przycisk:
Wszystkie pliki MP3 w aktualnym spisie zostaną
dodane do listy odtwarzania MP3 poprzez
naciśnięcie [Zielonego] przycisku, przy plikach
wyświetli się symbol “
”.
[Niebieski] przycisk:
[Żółty] przycisk:
Ustawianie trybu powtarzania odtwarzacza
MP3.
Aby edytować pliku lub foldery na urządzeniu
USB, naciśnij żółty przycisk a wyświetli się
ekran jak poniżej.
Po rozpoczęciu odtwarzania pliku MP3, pojawi
się okienko odtwarzania MP3.
Naciśnij przycisk “PAUZA” aby zatrzymać.

Czerwony przycisk
Zmiana nazwy pliku lub folderu.
Naciśnij przycisk “PLAY” aby odtworzyć.
Naciśnij przycisk “STOP” aby wyłączyć, a czas
powróci do 00:00.
Naciśnij przycisk “3” aby przejść do początku
pliku, jeżeli był odtwarzany przez ponad 3
sekundy lub aby przejść do poprzedniego pliku,
jeżeli był odtwarzany mniej niż 3 sekundy.
Naciśnij przycisk “4” aby przejść do następnego
pliku.

Zielony przycisk
Kopiowanie pliku lub folderu do innego folderu.
Naciśnij przycisk “W PRZÓD” aby przewinąć
w przód o 4 s. Naciśnij przycisk “W TYŁ” aby
przewinąć w tył o 4 s. Przejdź do początku lub
końca jeżeli pozostało mniej niż 4 s do początku
lub końca pliku muzycznego.
Przejdź do następnego pliku lub zatrzymaj
odtwarzanie w trybie powtarzania po
zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku.
Przycisk [0]: Sortowanie listy plików w różnej
kolejności.

Żółty przycisk
Usuwanie pliku lub folderu z dysku.

Niebieski przycisk
Tworzenie nowego folderu na dysku.
Naciśnij przycisk [EXIT] aby wrócić do menu
EDYCJI.
Przycisk [2]: Dodawanie plików mp3 lub jpeg do listy
odtwarzania.
13.1.3 Obrazy
Przycisk [0] :
Sortowanie listy plików
[Czerwony] przycisk:
Wyświetlanie listy odtwarzania. W przypadku
braku plików, wyświetli się napis „Lista
odtwarzania nie istnieje”.
Przeglądanie obrazów
Naciśnij przycisk “OK” na wybranym pliku aby
go odtworzyć.
Po wybraniu funkcji obrazów, przejdź do menu
przeglądania obrazów widocznego poniżej.

Czerwony przycisk:
Możesz przewinąć obraz w prawym górnym
Przesuń wybrany plik poprzez naciśnięcie
rogu jeżeli pasek przewijania znajduje się na
[Czerwonego] przycisku i przycisku [CH+/CH-].
plikach z obrazami (JPG, BMP).

Przesuwaj pasek przewijania naciskając
Usuń wybrany plik poprzez naciśnięcie
przycisk w górę/w dół lub kolejna/poprzednia
Zielonego przycisku.
strona.

Zielony przycisk:
Żółty przycisk:
Przejdź do pod-spisu po naciśnięciu przycisku
OK w spisie plików, odtwórz wybrany plik gdy
pasek przewijania znajdzie się na pliku,
automatyczny powrót do menu USB po
zakończeniu odtwarzania.
Usuń wszystkie pliki poprzez naciśnięcie
Biały przycisk:
a okno listy odtwarzania zostanie zamknięte.
W tym menu służy do ustawiania odtwarzacza

JPEG.
[[Zielony] przycisk:
Żółtego przycisku. Przed wykonaniem operacji
pojawi się zapytanie o usunięcie, po wybraniu
opcji Tak, wszystkie pliki zostaną usunięte,
Naciśnij przycisk OK aby odtworzyć plik
Wszystkie pliki obrazów w aktualnym spisie
zostaną dodane do listy odtwarzania obrazów
poprzez naciśnięcie [Zielonego] przycisku, przy
plikach wyświetli się symbol “
”.
[Żółty] przycisk:
Aby edytować pliku lub foldery na urządzeniu
USB, jak w przypadku menu MP3. Zawiera
funkcję zmień nazwę, kopiuj, usuń i stwórz
nowy folder. Aby powrócić do poprzedniego
menu naciśnij przycisk [VOL+/VOL-].
[Niebieski] przycisk
Naciśnij ten przycisk aby oglądać obrazy
w pomniejszeniu, jak na rysunku poniżej.
13.1.6 Wszystkie
13.1.4 Wideo
To menu służy do przeglądania plików wideo.
Obsługuje formaty.mpeg i .ts. Naciśnięcie
przycisku [play] spowoduje przegląd wideo na
małym ekranie w prawym górnym rogu.
Podczas przeglądania pliku wideo, możesz
nacisnąć przycisk [1] aby dostosować głośność.
Naciśnij przycisk [0] aby sortować listę plików,
a przycisk

aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Żółty przycisk
Edycja plików lub folderów. Zawiera funkcję
W tym menu możesz przeglądać wszystkie
pliki.
Informacje o przechowywaniu
Naciśnij przycisk "OK" aby przejść do menu
informacji o dysku twardym, jak na poniższym
obrazku.
W tym menu możesz przeglądać szczegółowe
informacje o dysku twardym.
zmień nazwę, kopiuj, usuń i stwórz nowy folder.
Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij
przycisk [VOL+/VOL-].
13.1.5. Oprogramowanie
Jeżeli chcesz sformatować dysk twardy,
naciśnij “Żółty” przycisk aby przejść do menu
formatowania, następnie wybierz system plików
spośród "FAT" i "NTFS", naciśnij przycisk "OK"
Jeżeli aktualny spis zawiera oprogramowanie,
aby potwierdzić.
naciśnij [Zielony] przycisk aby aktualizować.
Uwaga: Po sformatowaniu dysku twardego,
wszystkie pliki łącznie z plikami MP3, JPEG
i nagraniami zostaną usunięte z dysku
twardego.
Test szybkości USB
Jeżeli chcesz zmienić ścieżkę dla nagrań
i plików funkcji time shift, naciśnij “niebieski”
przycisk aby przejść do menu ustawień DVR,
a następnie naciśnij przycisk OK aby ustawić
ścieżkę na aktualnie wybranym dysku.
Ustawienia PVR
W menu „Test szybkości USB” wyświetlana jest
standardowa szybkość oraz szybkość twojego
dysku twardego USB, dzięki temu możesz
dowiedzieć się jakie jest działanie twojego
dysku.
Bezpiecznie usuń urządzenie USB!
1
Funkcja Time Shift:
WŁ: Aktywuj funkcję Time Shift.
Użyj tego menu aby bezpiecznie usunąć
urządzenie USB.
WYŁ: Dezaktywuj funkcję Time Shift
2
Funkcja Timeshift w nagrywaniu
System
WŁ: Oznacza, że po naciśnięciu przycisku [ ]
Po przejściu do menu “System”, zobaczysz
w celu nagrania programu, pliki funkcji Timeshift
ekran widoczny poniżej:
i nagrania zostaną scalone.
WYŁ: Oznacza, że nagrywanie programu
rozpocznie się po naciśnięciu przycisku [ ], nie
będzie zawierać plików funkcji Time shift.
3
Rodzaj nagrania
Możesz wybrać rodzaj nagrania poprzez
naciśnięcie przycisku [V-/V+].
4
Wyłącznik czasowy dysku twardego
Możesz ustawić wyłącznik czasowy dysku
5
W menu “System”
1
Naciśnij przycisk [CH+/CH-] aby wybrać
twardego poprzez naciśnięcie przycisku
strony menu spośród: Informacje,
[VOL+/VOL-]. Gdy dysk twardy nie jest
Informacje o baterii, Ustawienia domyślne,
używany, wyłączy się po ustawionym przez
Aktualizacja oprogramowania, Język,
ciebie czasie.
Sterowanie A/V, Lokalne ustawienia sieci,
Czas skoku
Ustawienia czasu, Timer i Konstelacja.
Możesz wybrać czas skoku poprzez naciśnięcie
przycisku [VOL+/VOL-].
2 Naciśnij przycisk [OK] aby przejść do
wybranej pozycji.
Informacje
baterii mniejszej niż 10%, na ekranie pojawi się
komunikat “niska wydajność baterii”.
4.Naciśnij przycisk [MENU] aby wyjść z menu
„Informacje o baterii”.
Ustawienia domyślne
1 Po przejściu do menu “Informacje”,
zobaczysz ekran widoczny powyżej. Na
ekranie wyświetlane są: ID MODELU,
WERSJA S/W, WERSJA H/W, WERSJA
ŁADOWARKI, OSTATNIA AKTUALIZACJA,
1.1.1
Wartość domyślna:
SN, ID KARTY CHIP, WERSJA PANELU.
2 Naciśnij przycisk [MENU] aby powrócić do
menu “Informacje”.
Informacje o baterii
Po przejściu do menu “Informacje o baterii”,
zobaczysz ekran widoczny poniżej.
Po naciśnięciu przycisku [OK] w pozycji
ustawienia domyślne:
1 Pojawi się okno dialogowe z prośbą o
wpisanie hasła. Domyślne hasło to :
“0000”.
1.Wydajność baterii: Wyświetla procent
pozostałej wydajności baterii. Jeżeli bateria
wymaga wymiany, pojawi się komunikat „Do
wymiany”.
2.Ekran baterii: Możesz nacisnąć przyciski
[VOL+/VOL-] aby włączyć lub wyłączyć. Po
włączeniu, na pełnym ekranie wyświetli się
procent pozostałej wydajności baterii.
3.Ostrzeżenie o niskiej wydajności: Możesz
nacisnąć przyciski [VOL+/VOL-] aby je włączyć
lub wyłączyć. Po włączeniu, przy wydajności
2 Po wprowadzeniu poprawnego hasła, na
ekranie pojawi się następująca
wiadomość: „Nastąpi załadowanie
domyślnych kanałów i usunięcie kanałów
dodanych przez użytkownika,
kontynuować?”.
3 Jeżeli wybierzesz “OK”, wszystkie
ustawione przez ciebie parametry
Xfindera zostaną zresetowane do
wartości domyślnej. Należy ostrożnie
korzystać z tej funkcji.
4 W kroku 1 i kroku 2, naciśnij przycisk
[Exit] aby opuścić tą pozycję bez
Aktualizacja oprogramowania
zapisywania.
1.1.2 Usuń wszystkie kanały:
13.4.1 Aktualizacja RS232:
Po naciśnięciu przycisku [OK] w pozycji “Usuń
wszystkie kanały”, pojawi się okno dialogowe
z pytaniem, czy chcesz usunąć wszystkie
kanały. Jeżeli zaznaczysz opcję “OK”,
wszystkie kanały zostaną usunięte.
1 Oferujemy użytkownikom funkcję
podłączenia Xfindera (Nadrzędnego) do
1.1.3 Zapisz wartość domyślną
innego Xfindera (Podrzędnego) poprzez
złącze szeregowe.
Podłącz nadrzędny Xfinder do
podrzędnego Xfindera za pomocą złącza
szeregowego. Przejdź do menu
“aktualizacja oprogramowania” na
nadrzędnym Xfinderze i naciśnij przyciski
[Zwiększ/zmniejsz głośność] aby zmienić
Po naciśnięciu przycisku [OK] w pozycji “
Zapisz wartość domyślną”, pojawi się
następująca wiadomość: “Czy chcesz ustawić
aktualną bazę danych jako dane domyślne?”.
Po wybraniu opcji “OK”, aktualne dane zostaną
ustawione jako domyślne.
tryb aktualizacji: Wszystkie SW+ program
ładujący system operacyjny/ Wszystkie
SW+Lista kanałów/Oprogramowanie(bez
listy kanałów)/Lista kanałów.
2 Przesunięcie zaznaczenia na pozycję “Start”
na nadrzędnym odbiorniku i naciśnięcie
przycisku [OK] spowoduje rozpoczęcie
aktualizacji.
3 Włącz podrzędny Xfinder, nie należy nic
ustawiać.
4 Naciśnij przycisk [MENU] aby powrócić.
13.4.2 Aktualizacja za pomocą USB
13.4.4 Aktualizacja Http
W tym menu możesz wygodnie zaktualizować
1. Po podłączeniu Xfindera do Internetu, można
oprogramowanie za pomocą USB. Naciśnij
dokonać jego ręcznej lub automatycznej
przycisk „Lewo/prawo” aby wybrać pomiędzy
aktualizacji z pliku na serwerze.
USB A i USB B; Naciśnij przycisk ' OK ' aby
Uwaga:
przejść do wybranego USB.
Funkcja ta zależy od połączenia z serwerem
W tym menu, możesz wybrać tryb aktualizacji
spośród: Oprogramowanie (Brak listy kanałów),
Lista kanałów, Wszystkie SW+ program
ładujący system operacyjny oraz Wszystkie SW
+Lista kanałów, a następnie wybrać odpowiedni
plik aktualizacji w pozycji „Plik aktualizacji”. Po
wybraniu „Trybu aktualizacji” i „Pliku
aktualizacji”, naciśnij przycisk ‘OK ' na pozycji
"Start" a Xfinder zaktualizuje się automatycznie.
UWAGA:
zewnętrznym. W przypadku braku
oprogramowania na serwerze, funkcja nie
zadziała.
13.4.5 Aktualizacja FTP
Musisz przenieść plik aktualizacji do
KATALOGU GŁÓWNEGO urządzenia USB.
13.4.3 Kopiowanie na USB
W tym menu możesz skopiować
oprogramowanie na urządzenie USB.
1. W pozycji “Plik zapasowy”, naciśnij przycisk
Po podłączeniu Xfindera do Internetu, można
dokonać jego ręcznej lub automatycznej
[OK] aby edytować nazwę pliku;
aktualizacji z serwera FTP.
Naciśnij przycisk „Lewo/prawo” aby wybrać
Uwaga:
USB A lub USB B;
Funkcja ta zależy od połączenia z serwerem
2. W pozycji “Kopiuj na USB”, naciśnij
zewnętrznym. W przypadku braku
przycisk [OK] aby rozpocząć kopiowanie.
oprogramowania na serwerze, funkcja nie
zadziała.
Język
Po przejściu do menu “Język”, zobaczysz ekran
widoczny poniżej:
[VOL+/VOL-] aby wybrać Dolby lub Język.
5 EPG: Naciśnij przycisk [VOL+/VOL-] aby
wybrać język EPG.
6 Język napisów: Naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać język napisów.
7 Teletekst: Możesz ustawić język teletekstu.
Jeżeli wybrany język jest dostępny,
możesz przeglądać teletekst w wybranym
1 Język: naciśnij przycisk [Zwiększ/zmniejsz
głośność] aby wybrać język menu, do
wyboru są następujące języki: angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski, arabski,
portugalski, turecki, hiszpański, polski,
włoski, itd.
2 Pierwsze audio: Niektóre kanały mają
języku.
8 Naciśnij przycisk [Exit] aby wyjść z menu
“Język”.
Sterowanie A/V
Po przejściu do menu “Systemu TV” zobaczysz
ekran widoczny poniżej:
więcej niż jeden język audio do wyboru: za
pomocą tej funkcji możesz ustawić
pierwsze audio dla tego kanału. Jeżeli
odtwarzany kanał ma takie samo audio jak
“Pierwsze Audio” ustawione przez ciebie,
system odtworzy ten język audio jako
domyślny. Jeżeli dla kanału nie
dopasowano języka audio, system
 Tryb wyświetlania służy do wyboru
porówna go automatycznie z drugim
rozdzielczości wyjścia wideo systemu.
językiem audio. Do wyboru są następujące
Przesuń zaznaczenie na tą pozycję i
języki: angielski, francuski, niemiecki,
naciśnij lewy lub prawy przycisk aby
rosyjski, arabski, portugalski, turecki,
zmienić rozdzielczość wideo w kolejności:
hiszpański, polski, włoski.
“Auto-> TV krajowa-> 720P_50> 720P_60->
3 Drugie Audio: Jeżeli dla kanału nie
1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50-
ustawiono “Pierwszego audio”, ale
>1080p_60””. Ten sam rezultat osiągniesz
ustawiono “Drugie audio”, system odtworzy
naciskając przycisk [V.Format] w trybie
język drugiego audio jako domyślny. Jeżeli
pełnoekranowym, ostatnio. Rozdzielczość
żaden język audio nie odpowiada
źródłowa oznacza, że system ustawi
„drugiemu językowi”, automatycznie
rozdzielczość wyjścia wideo w zależności
odtworzy się język domyślny aktualnego
od odtwarzanego programu. Zmiana
kanału. Do wyboru są następujące języki:
programów o różnych rozdzielczościach
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski,
może skutkować migotaniem ekranu TV.
arabski, portugalski, turecki, hiszpański,
Rozdzielczość TV krajowa oznacza, że
polski, włoski.
zostanie ona ustawiona zgodnie z
4 Pierwszeństwo audio: Naciśnij przycisk
maksymalną rozdzielczością telewizora
HDMI. Jeżeli system nie jest podłączony
telewizor HDMI może dekodować
do telewizora HMDI, rozdzielczość
wyłącznie LPCM, system zdekoduje
zostanie ustawiona jako domyślna.
wyłącznie AC3 lub LPCM jako LPCM,
 Tryb aspektu służy do zmiany trybu
współczynnika kształtu obrazu na ekranie.
Zapewniamy następujące opcje: 4:3 PS /
4:3 LB / 16:9/Auto. Możesz nacisnąć
a następnie je prześle.
 Naciśnij przycisk [exit] aby opuścić menu
“Sterowanie A/V”.
Lokalne ustawienia sieci
przycisk [Lewo/prawo] aby zmieniać tryby.
16:9 zapewnia tryb pillar box, co oznacza,
że użytkownik wykorzystuje telewizor 16:9
do wyświetlania, ale przegląda obraz
w rozmiarze 4:3. System spowoduje
zmniejszenie szerokiego obrazu na
ekranie oraz pojawienie się czarnego
paska po prawej i lewej stronie. Tryb
1. W tym menu możesz przypisać dynamiczny
automatyczny oznacza, że system nie
adres IP do cyfrowego Xfindera. W tym celu,
dokona żadnego przekształcenia
wybierz opcję DHCP On.
współczynnika kształtu obrazu. Źródło 16:9
2. Jeżeli posiadasz statyczny adres IP, oznacz
będzie dobrze wyświetlane na telewizorze
opcję Aktywuj DHCP, a adres IP, maska
16:9, ale będzie zbyt wąskie dla telewizora
podsieci, brama sieciowa i DNS staną się
4:3, a źródło obrazu 4:3 będzie zbyt
aktywne. Musisz ustawiać te opcje zgodnie
szerokie dla telewizora 16:9, ale
z adresem IP.
odpowiednie dla telewizora 4:3.
Ustawienia czasu
 Wyjście wideo: naciśnij przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać RGB lub CVBS.
 Wyjście Digital Audio służy do ustawiania
Po przejściu do menu “Ustawianie czasu
lokalnego”, zobaczysz ekran widoczny poniżej:
obu trybów wyjść cyfrowych audio SPDIF
i HDMI. Dostępne są opcje: LPCM Out,
Auto, Możesz nacisnąć przycisk
[VOL+/VOL-] aby wybrać tryb. LPCM Out
oznacza, że system będzie dekodował
dane AC3 i PCM na LPCM, cyfrowy
dekoder audio lub telewizor HDMI
otrzymają cyfrowe dane audio w wersji
LPCM. Tryb automatyczny oznacza, że
system wykryje który z podłączonych
telewizorów HDMI może dekodować,
a następnie prześle dane. Jeżeli telewizor
HDMI może dekodować AC3, system
prześle wyłącznie dane RAW, Jeżeli
 Stosowanie GMT: Ta pozycja służy do
aktywacji stosowania GMT. Możesz
nacisnąć przyciski [Zwiększ/zmniejsz
głośność] aby włączyć lub wyłączyć.
 Opcja “Przesunięcie GMT” jest aktywna
wyłącznie jeżeli w pozycji „Stosowanie
GMT” wybrano „Tak”. Możesz nacisnąć
przyciski [Zmniejsz / zwiększ głośność] aby
radiowego na dysk twardy USB) oraz
zmienić wartość „Przesunięcia GMT”,
Komunikat (komunikat z przypomnieniem).
zakres wynosi “-12:00 ~ +12:00”, zmiana
następuję o wartość pół godziny.
 Możesz nacisnąć przyciski [Lewo/Prawo]
aby kontrolować opcję czasu letniego.
 Po wybraniu opcji “Kanał” (ustawienia timera
dla zmiany kanału oraz Pobudki/spoczynku)
w pozycji “Usługa timera”, pojawi się ekran
widoczny poniżej:
 Pozycje “Data” i “Czas” są dostępne
wyłączenie jeżeli w opcji “Stosowanie GMT”
wybrano “Nie”. Możesz nacisnąć przyciski
[Zmniejsz / zwiększ głośność] aby
przesunąć zaznaczenie lub przyciski
numeryczne do bezpośredniego
wprowadzenia wartości.
Jeżeli aktualny kanał zawiera prawidłową
i.
Kanał: naciśnij przycisk [OK] aby
informację o czasie, zobaczysz godzinę po
przejść do listy kanałów i wybierz
przejściu do menu “Czas”. Jeżeli kanał nie
kanał który chcesz ustawić.
zawiera informacji o godzinie, musisz
ii.
wprowadzić informacje o godzinie I dacie
ręcznie.
Data: użyj klawiszy numerycznych do
wprowadzenia daty pobudki.
iii.
 Naciśnij przycisk [exit] aby wyjść z menu
O czasie: użyj klawiszy numerycznych
aby wprowadzić godzinę pobudki. Po
“Ustawianie czasu lokalnego”.
ustawieniu czasu, niezależnie od tego
Timer
czy system będzie znajdował się w trybie
Naciśnij przycisk [enter] aby przejść do menu
czuwania czy odtwarzania, system
timera.
automatycznie przełączy się na wybrany
 Informacje o aktualnej godzinie zostaną
kanał i rozpocznie odtwarzanie.
wyświetlone w pierwszej kolumnie; jeżeli
iv.
Czas trwania: Po ustawieniu czasu
aktualna godzina jest nieprawidłowa, zmień
w pozycji “Czas trwania”, po ustawieniu
ją w pozycji „Czas”.
czasu, system automatycznie przełączy
się na tryb czuwania. Jeżeli chcesz
 Numer timera: Możesz nacisnąć przyciski
[Zmniejsz / zwiększ głośność] aby ustawić
wyłączyć tą funkcję, ustaw czas trwania
numer timera. Dostępnych jest 8 timerów.
na 00:00.
 Tryb timera: Istnieje kilka trybów ustawień

Po wybraniu opcji “Komunikat”
Timera: Wyłączony, Jednorazowy,
(wiadomość z przypomnieniem) w pozycji
Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc, Co rok.
“Usługa timera”, pojawi się poniższy
ekran:
 Usługa timera: Dostępne są dwie opcje
“Usługi timera”: “Kanał TV” oraz “Kanał
v.
Komunikat pobudki: naciśnij przycisk
Radio” (ustawienia timera dla zmiany kanału
[Zwiększ/zmniejsz głośność] aby wybrać
oraz Pobudki/Spoczynku) oraz “Nagrywaj
komunikat przypominający o Urodzinach,
Radio” oraz „Nagrywaj TV” (Ustawienia
Rocznicy lub Ogólny.
timera dla nagrywania programu TV lub
vi.
Data, możesz użyć klawiszy numerycznych
do wprowadzenia daty pobudki..
vii.
otrzyma wszystkie sygnału z portu 0K.
O czasie: użyj klawiszy numerycznych aby
Ustawienia DisEqc
wprowadzić godzinę pobudki. Po
Naciśnij [zielony] przycisk aby przejść do menu
ustawieniu czasu, niezależnie od tego czy
“Ustawienia DisEqc”, zobaczysz ekran jak
system będzie znajdował się w trybie
poniżej:
czuwania czy odtwarzania, system
automatycznie wyświetli wiadomość
z przypomnieniem.
viii.
Wiadomość będzie zawsze wyświetlana na
ekranie, możesz nacisnąć przycisk [Exit]
aby zamknąć.
Naciśnij przycisk [exit] aby opuścić aktualne
menu.
Konstelacja
Po przejściu do menu “Konstelacja”, zobaczysz
ekran widoczny poniżej: przedstawia on obraz
konstelacji.
Konstelacja DVB-S
1.DiSEqC1.0: Możesz nacisnąć przyciski
[Zmniejsz / zwiększ głośność] do zmiany opcji.
Dostępne są następujące opcje:
b) Dezaktywuj: bez DiSEqC.
c) 1/2, 2/2: dwa porty DiSEqC
c)1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porty DiSEqC
2.DiSEqC1.0: Możesz nacisnąć przyciski
[Zmniejsz / zwiększ głośność] do zmiany opcji.
Dostępne są następujące opcje:
a) Dezaktywuj: bez DiSEqC.
b)1/8, 2/8… 8/8: 8 porty DiSEqC
c)1/16, 2/16….16/16: 16 porty DiSEqC
Konstelacja DVB-S2
Częstotliwość
Do wprowadzenia częstotliwości możesz użyć
klawiszy numerycznych. Dostępny zakres to:
“3000~13450 MHz”
Szybkość symbolu
Do wprowadzenia szybkości sygnału możesz
użyć klawiszy numerycznych. Dostępny
zakres to: “1000~45000Ks/s”
Uwaga: Jeżeli aktualne TP nie ma sygnału,
pojawią się nieuporządkowane białe kropki. Im
silniejszy sygnał, tym więcej białych kropek.
22 k
Możesz użyć [czerwonego] przycisku do
“wł./wył.”. Po wybraniu opcji „WŁ.”, Xfinder
otrzyma TV i radiowy sygnał wejściowy z portu
22K port. Po wybraniu opcji „WYŁ.”, Xfinder
Polarność
W pozycji “Polarność”, naciśnij [Lewy/prawy]
przycisk aby wybrać “Poziomy lub Pionowy”.
Start
Naciśnij przycisk [ok] aby rozpocząć tworzenie
Konstelacji.
z informacjami podczas nagrywania.
Nowe funkcje

Ponownie naciśnij przycisk " " aby ustawić
czas nagrywania.
Funkcje Time Shift
Po podłączeniu dysku twardego USB i
aktywowaniu opcji Time Shift w menu: "Menu
główne/ Media/ Ustawienia PVR /Time Shift",
Pozwoli to na automatyczne uruchomienie
funkcji Time Shift po włączeniu program, a po
naciśnięciu przycisku “
" pojawi się pasek
z informacjami o Time Shift, jak poniżej:

Możesz nacisnąć przycisk " " aby
zatrzymać wideo i zapisać obraz poprzez
naciśnięciu przycisku "P+" po zatrzymaniu
wideo.
1
Możesz nacisnąć przycisk " " aby
zatrzymać wideo i zapisać obraz poprzez
naciśnięciu przycisku "P+" po zatrzymaniu

wideo.
2
Możesz nacisnąć przycisk "
" lub "
" lub "
aby Szybko przewinąć w przód lub w
" aby
tył.
Szybko przewinąć w przód lub w tył.
3
Możesz nacisnąć przycisk "
Możesz nacisnąć przycisk " " lub " " aby
Wolno przewinąć w przód lub w tył.
4
Naciśnij “lewy" lub "prawy" przycisk aby
przejść na inną pozycję, a następnie
naciśnij przycisk "OK" aby zatwierdzić.
5
Naciśnij przycisk " " aby wyjść.
Nagrywanie
 Naciśnij “lewy" lub "prawy" przycisk aby
Po podłączeniu dysku twardego USB, możesz
przejść na inną pozycję, a następnie
nacisnąć przycisk " " aby uruchomić funkcję
naciśnij przycisk "OK" aby zatwierdzić.
nagrywania, jak na ekranie poniżej:

Naciśnij przycisk " " aby zatrzymać
nagrywanie.

Naciśnij przycisk "
" aby wyświetlić pasek
"
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli podejrzewasz usterkę swojego Xfindera, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem
rozwiązywania problemów zanim skontaktujesz się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Uwaga! Pod żadnym pozorem nie należy próbować naprawiać Xfindera samodzielnie. Rozkładanie
Xfindera może skutkować śmiertelnym porażeniem prądem i unieważnieniem gwarancji.
Problem
Ustawienia jakich dokonałeś w
menu nie zostały zapisane
Brak sygnału
Xfinder jest włączony, ale nie
jest odtwarzany żaden dźwięk
ani obraz poza komunikatami
(Brak program TV)
Xfinder nie odpowiada na
sterowanie pilotem
Niska jakość obrazu
Brak dźwięku
Możliwa przyczyna
Xfinder utracił zasilanie przed przejściem w tryb czuwania.
Niektóre z ustawień zapisanych przez użytkownika mogą zostać
usunięte częściowo lub w całości.
Poziom sygnału jest niski
LNB nie działa
Kabel poprowadzony od LNB lub kabel naziemny jest podłączony
nieprawidłowy (zwarcie lub obwód otwarty)
Antena jest ustawiona nieprawidłowo
Kanał nie jest dostępny
Kanał jest kodowany
Baterie w pilocie zostały wyczerpane lub są nieprawidłowo
włożone
Pilot jest skierowany w nieprawidłowym kierunku
Poziom siły sygnału jest niski
Kabel został podłączony nieprawidłowo
Poziom głośności jest niski
Funkcja wyciszania została aktywowana
Brak wyświetlania na panelu
wyświetlacza VFD
Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony
Brak obrazu na ekranie
Xfinder znajduje się w trybie czuwania
Kabel RCA Jack lub kabel nie jest odpowiednio podłączony do
portu wyjścia wideo telewizora
W telewizorze wybrano nieprawidłowe wyjście kanału lub wideo
Poziom jasności telewizora został ustawiony nieprawidłowo
Specyfikacje
ZASOBY SYSTEMOWE
Procesor główny
Pamięć flash
DDR SDRAM
Tuner/Kraniec frontowy
Rodzaj tunera
Złącze wejściowe
Złącze przelotowe
Zakres częstotliwości
Poziom sygnału
Zasilanie LNB i Polaryzacja
Sygnał 22KHz
Kontrola DiSEqC
Demodulacja
Szybkość symbolu wejściowego
Rodzaj tunera
Złącze wejściowe
Złącze przelotowe
Poziom sygnału
Wyprzedzająca korekta błedu
(FEC)
400M Hz
64M Bitów
1024Mbitów
DVB-S / DVB-S2
Złącze żeńskie typu F
Złącze żeńskie typu F
950 MHz ~ 2150 MHz
-65 do -25 dBm
Pionowe: +13V
Poziome: +18V
Prąd: Max. 300mA
Ochrona przed przeciążeniem
Częstotliwość: 22±1KHz
Amplituda: 0.6±0.2V
Wersja 1.0, 1.1 1.2, USALS
QPSK, 8PSK
2-45 Mbps, Szybkość kodu splotowego
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 i Auto
DVB-T/DVB-T2
Złącze żeńskie typu IEC
Złącze męskie typu IEC
Kompatybilny z Nordig i DBOOK
DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
Szerokość pasma kanału
Wyjście zasilania anteny
Demodulacja
Liczba nośników
Dekoder FEC
DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.
47-862MHz
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Obrócona i nieobrócona
1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
1k, 2k, 4k, 8k normalny i przedłużony, 16k normalny i
przedłużony, 32k normalny i przedłużony.
6 / 7/ 8 MHz
5V/50mA max
COFDM 2K/8K
1705/6817
1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7
Rodzaj tunera
Złącze wejściowe
Złącze przelotowe
Zakres częstotliwości
Poziom sygnału
Szerokość pasma
DVB-C
Złącze żeńskie typu IEC
Złącze męskie typu IEC
47-862MHZ
"-20dBMV do +20dBMV"
8MHZ
Częstotliwość wejściowa
Konstelacja
Odstęp ochronny
Tryb FFT
Demodulacja
Constelacje
Szybkość symbolu wejściowego
ZASILANIE
Adapter napięcia wejściowego
Zużycie energii
Wyjście zasilacza
Bateria
Czas ładowania baterii
Standardowy czas
rozładowywania baterii
Dekodowanie MPEG TS A/V
Strumień transportowy
Szybkość wprowadzania
Aspekt radiowy
Dekodowanie wideo
Rozdzielczość wideo
Dekodowanie audio
Tryb audio
QAM
8,16,32,64,128,256
1.5 - 7 Ms/s
Napięcie wolne (100~240V AC, 50/60Hz)
20W MAX
14.5V DC 4.0A
11.1 V/5.5 AH
3.5H
6~7H
MPEG-2, H.264
Max.120Mbit/s
4:3, 16:9, Letterbox
MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 10/H264
720*480P/I, 720*576P/I,1280*720P,1920*1080I,
1920*1080P
MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, Dolby digital
plus
Lewy/ Prawy / Stereo/ Mono
Częstotliwość próbkowania
WEJŚCIE/WYJŚCIE DANYCH A/V
WEJŚCIE/WYJŚCIE A/V
32, 44.1 and 48KHz
RS-232C
Szybkość transmisji 115.2Kbps
3.5mm” Telefoniczny typu Jack
Wbudowane głośniki
10M/100M
Jedno wejście USB 2.0 kompatybilne z hostem
2G Bajty
VER1.3
Typ A
Wyjście audio
RJ-45
USB
Dysk U
HDMI
SPECYFIKACJE FIZYCZNE
Wyswietlacz LED
Rozmiar [Sz.*Wys.*Dł.]
Waga netto
Temperatura działania
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Wejście/wyjście Video CVBS
Audio L/P wejście/wyjście
7 cali
242mmX 160mmX46mm
<2.0KG
0℃~+45℃
-10℃~+70℃
5%~95% wilgotności względnej (Bez kondensacji)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising