instrukcja obsługi tunerów hd: golden media spark-one - Sat

instrukcja obsługi tunerów hd: golden media spark-one - Sat
INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERÓW HD:
GOLDEN MEDIA SPARK-ONE
GOLDEN MEDIA SPARK-TRIPLEX
1
SPIS TREŚCI
1
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA .............................................................................. 4
2
PODSTAWOWE PARAMETRY .......................................................................... 6
3
NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA .............................................................. 7
4
PANEL PRZEDNI .............................................................................................. 9
5
PANEL TYLNY ................................................................................................ 10
6
PODŁĄCZENIE SPRZĘTU ................................................................................ 11
7
PODSTAWOWE FUNKCJE .............................................................................. 12
8
KANAŁ........................................................................................................... 19
8.1
8.2
8.3
9
ORGANIZUJ KANAŁY ............................................................................................................. 20
ORGANIZUJ ULUBIONE.......................................................................................................... 21
TIMER ............................................................................................................................... 21
INSTALACJA .................................................................................................. 22
9.1 USTAWIENIA SATELITY ................................................................................... 22
SATELITA........................................................................................................................................ 22
LNB ............................................................................................................................................. 23
DISEQC......................................................................................................................................... 23
OBROTNICA .................................................................................................................................... 23
22K .............................................................................................................................................. 23
0/12V (OPCJONALNIE) ..................................................................................................................... 23
ZASILANIE ...................................................................................................................................... 23
EDYCJA TP ..................................................................................................................................... 23
AUTO DISEQC ................................................................................................................................. 24
10 SYSTEM ......................................................................................................... 24
USTAWIENIA PVR/HDD................................................................................................................... 28
USTAWIENIA INTERNETU ................................................................................................................... 30
AKTUALIZUJ .................................................................................................................................... 30
11 DOSTĘP WARUNKOWY (CA) ............................................................................ 31
2
12 SPARK .............................................................................................................. 32
WIADOMOŚCI ................................................................................................................................. 32
AKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE ........................................................................................................ 32
PROGNOZA POGODY......................................................................................................................... 33
FAQ .............................................................................................................................................. 33
INSTRUKCJA OBSŁUGI ........................................................................................................................ 33
WSPARCIE TECHNICZNE..................................................................................................................... 34
13 LISTA PLIKÓW ............................................................................................... 34
14 DOWNLOAD.................................................................................................. 35
15 PLUG IN ........................................................................................................ 36
16 SIEĆ............................................................................................................... 36
YOUTUBE ....................................................................................................................................... 36
SHOUTCAST .................................................................................................................................... 36
PICASA .......................................................................................................................................... 37
RSS .............................................................................................................................................. 37
17 PARAMETRY TECHNICZNE ............................................................................... 38
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Znak podwójnego D oraz napisy DOLBY
są własnością Dolby laboratories.
3
1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA:
Symbol błyskawicy w
trójkącie równobocznym,
ma na celu ostrzec
użytkownika o
„niebezpiecznym napięciu”
i zapobiec przed ryzykiem
porażenia elektrycznego.
Ostrzeżenie:
Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia elektrycznego, nie
otwieraj obudowy. Czynności
serwisowe przeznaczone są
tylko dla wykwalifikowanego
personelu.
Wykrzyknik w trójkącie
równobocznym ma na celu
ostrzec użytkownika o
ważnych działaniach i
konserwacji
(serwisowaniu).
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać odbiornika gdzie jest możliwy kontakt lub zanurzenie w wodzie.
Nie należy używać go w pobliżu wazonów, zlewów kuchennych, wanien, basenów, etc.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stawiać na obudowie świec ani lamp, w przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo pożaru.
OSTRZEŻENIE: Odbiornik powinien być podłączony do takiego źródła zasilania jakie jest opisane w
instrukcji obsługi lub jest oznaczone na odbiorniku. Jeśli nie jesteś pewny co do typu źródła
zasilania (np. 120 czy 230 V) w twoim domu, skonsultuj to z lokalnym dostawcą energii.
OSTRZEŻENIE: Nie należy ściągać obudowy ani dotykać części wewnątrz urządzenia. Skonsultuj się
ze swoim lokalnym sprzedawcą w celu dokonania naprawy serwisowej jeśli ściągniecie obudowy
jest konieczne.
Uwaga: Dla pewności właściwego użytkowania tego produktu, proszę przeczytać tę instrukcję
uważnie i zachować w razie późniejszych wątpliwości.
Uwaga: Nie należy otwierać obudowy w celu uniknięcia bezpośredniego narażenia na zakłócenia
elektromagnetyczne.
4
Czyszczenie urządzenia: Po odłączeniu zasilania można czyścić obudowę, panel oraz pilot
zdalnego sterowania miękką szmatką delikatnie nasączoną łagodnym roztworem detergentu.
Części: Nigdy nie dodawaj żadnych części i/lub wyposażenia bez zgody producenta; takie dodatki
mogą spowodować pożar, porażenie elektryczne lub inne obrażenia.
Położenie: Otwory i szczeliny w obudowie zapewniają wentylację, w celu ochrony przed
przegrzaniem. Nie należy zakrywać otworów ani umożliwić zablokowanie ich przez umieszczenie
urządzenia na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni, odbiornik nie powinien tez być
usytuowany w pobliżu grzejnika ani innego źródła ciepła.
Osłona kabla zasilającego: Należy umieścić kabel zasilający z dala od miejsca, gdzie możliwe
byłoby chodzenie po nim. Proszę zwrócić szczególną uwagę na kabel przy wtyczce oraz miejsce, w
którym wychodzi z urządzenia
Przedmioty i płyny: Nigdy nie należy umieszczać przedmiotów w otworach urządzenia, ponieważ
mogą one zetknąć się z niebezpiecznymi elementami pod napięciem lub może to spowodować
pożar lub porażenie elektryczne. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie.
Uwaga: Wilgoć może osadzać się na elementach urządzenia w następujących przypadkach:
 kiedy urządzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego środowiska lub klimatyzowanego
pomieszczenia w ciepłe miejsce
 niezwłocznie po włączeniu grzejnika.
 w zaparowanym lub bardzo wilgotnym pomieszczeniu.
Jeśli wilgoć osadzi się wewnątrz urządzenia, może ono nie działać poprawnie. Aby naprawić ten
problem należy odłączyć urządzenie od prądu i odczekać około dwóch godzin aby wilgoć
odparowała.
Wymiana części: W momencie kiedy należy wymienić części urządzenia, użytkownik powinien mieć
pewność, że serwisant użyje części określonych przez producenta lub mających identyczne
parametry jak części oryginalne. Nieautoryzowana wymiana może wiązać się z ryzykiem pożaru,
porażenia elektrycznego lub innych niebezpieczeństw.
Kontrola bezpieczeństwa: Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z konserwacja i
naprawą urządzenia, użytkownik może zażądać od serwisanta przeprowadzenia ogólnego testu
bezpieczeństwa dla uzyskania pewności, ze urządzenie jest we właściwym stanie.
5
2. PODSTAWOWE PARAMETRY
W pełni zgodny z MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD
DVB-S (dla Spark-ONE),DVB-S/DVB-T (dla Spark-TRIPLEX)
Niewyczerpana ilość kanałów (TV oraz Radiowych)
Wielojęzyczne wsparcie dla menu systemowego
Edytor list kanałów
Edytor list ulubionych
OSD w formacie True-color
Pełna obsługa funkcji PIG oraz EPG
Wsparcie dla napisów
Teletekst wspierany przez VBI i emulację programową
Blokada rodzicielska dla kanału lub wydarzenia
Transfer oprogramowania i listy kanałów bezpośrednio z tunera na tuner
Wyjście S/PDIF dla cyfrowego strumienia Dolby
Wsparcie DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 oraz USALS
Wyjście HDMI
Złącze USB 2.0
Wyświetlacz LED
Zegar RTC (Real-Time-Clock)
Funkcja Time Shift
Możliwość nagrywania na dysk zewnętrzny
Możliwość nagrywania jednego kanału i uzywania funkcji Time Shift na innym (opcjonalnie)
Czytnik kart w systemie CONAX
Wyjście FullHD 1080p (przez złącze HDMI)
Obsługa następujących formatów plików: AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF,
MP3
Obsługa serwisów: YouTube, SHOUTcast Radio, albumu Picasa, Kartina TV, Portal oraz wiele
innych
Prognoza pogody oraz czytnik kanałów RSS
Aktualizacja oprogramowania przez port USB, RS-232 lub Internet
Nieograniczone możliwości dzięki wsparciu Plug-in
Wiadomości, FAQ oraz instrukcja obsługi dostępne po podłączeniu z Internetem
Ściąganie plików z serwerów FTP
Oparty na systemie LINUX
Obsługa funkcji HBB TV
Współpraca z dyskami sieciowymi
Przeglądarka internetowa (Opera)
Obsługa Spark PORTAL
6
3. NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
PRZYCISK ZASILANIA
Służy do przełączania odbiornika pomiędzy trybem pracy
a czuwania.
WYCISZENIE
Służy do włączania lub wyłączania dźwięku.
KLAWIATURA NUMERYCZNA
Służy do wyboru kanałów lub wprowadzania parametrów
podczas programowania
(TV / RADIO)
Receiver switches between TV and Radio mode.
POWIĘKSZENIE (ZOOM)
Wciśniecie tego klawisza powoduje wybór krotności powiększenia od X1 do
X16
POWRÓT (POPRZEDNI)
Powrót do poprzedniego menu lub funkcji
TV/SAT
Przełączanie odbiornika pomiędzy trybem TV i SAT
(INFORMACJE)
Służy do wyświetlania informacji o kanale lub nadawanym
programie
EPG (Electronic Program Guide)
Wyświetlanie przewodnika po kanałach jeśli jest dostępny
MENU
Służy do wyświetlania okna Menu Głównego na ekranie bądź
powrotu do poprzedniego menu lub funkcji
EXIT
Anulowanie wyboru użytkownika, powrót do trybu oglądania
z poziomu menu
OK
Służy do wyboru opcji w menu i wyświetlenia listy kanałów w trybie
pełnoekranowym
PRZYCISKI <,>
Służą do zmiany poziomu głośności lub przesuwania kursora w menu w lewo
lub w prawo
PRZYCISKI ^,v
Służą do zmiany kanałów lub do przesuwania kursora w menu w górę lub w dół
P+/PUmożliwiają przechodzenie na kolejne strony listy kanałów lub zakładki w
menu
●REC
Posiada różne funkcje w zależności od menu
Teletekst
Służy do włączenia Teletekstu, jeśli jest on obsługiwany przez dany program.
Subtitle
Wyświetlanie napisów ekranowych
7
UHF
W przypadku kiedy odbiornik TV jest podłączony przez modulator RF (UHF), należy wybrać
numer kanału pomiędzy CH21 a CH 69 przy użyciu przycisków Góra/Dół
ZNAJDŹ (LUPA)
Służy do szybkiego znajdywania kanałów według wybranego kryterium.
TIMER
Wciśnięcie tego klawisza umożliwia ustawienie czasu przejścia w tryb czuwania.
PRZYCISK P/N – FORMAT OBRAZU
Służy do przełączania pomiędzy trybami wyświetlania: Źródłowe, Native TV, 480i, 480P,
576i, 576P, 720P oraz 1080i
FAV(ULUBIONE)
To set receiver to the favorite server mode,
display the favorite channel.
FOLDER
Press this button to enter the Record Manager menu directly.
AUDIO(CZERWONY PRZYCISK)
Wybór kanałów i ustawień dźwięku-Kanał Lewy, Prawy; Stereo, Mono
OPTION(ZIELONY PRZYCISK)
Wyświetla informacje NVOD, jeśli ta funkcja jest wspierana przez dany kanał
SAT
Wyświetla listę dostępnych satelitów
Play Mode
Wybór opcji odtwarzania (dla odtwarzcza MP3 oraz przeglądarki JPEG)
USB
Umożliwia bezpieczne usunięcie urządzenia USB z tunera
TMS(Time Shift)
Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się pasek funkcji Time Shift
ODTWARZAJ
Służy do odtwarzania plików MP3, JPEG, lub nagranych plików
ZATRZYMANIE
Służy do zatrzymania funkcji Time Shift, nagrywania i odtwarzacza plików JPEG i MP3
WSTRZYMANIE (PAUZA)
Służy do zatrzymania (przechwycenia) obrazu w momencie wciśnięcia.
NAGRYWANIE
Służy do rozpoczęcia nagrywania.
FB
Funkcja szybkiego przewijania nagrania w tył
FF
Funkcja szybkiego przewijania nagrania w tył
SB
Funkcja wolnego przewijania nagrania w tył
SF
Funkcja wolnego przewijania nagrania w tył
8
SZYBKI START
4. PANEL PRZEDNI
Kartę kodową należy umieszczać w czytniku kart wyjściem chipa skierowanym ku górze (schemat poniżej)
9
5. PANEL TYLNY
UWAGA: ODBIORNIKI GOLDEN MEDIA SPARK – ONE I GOLDEN MEDIA SPARK – TRIPLEX RÓŻNIĄ SIĘ
WYGLĄDEM TYLNEGO PANELA ZE WZGLĘDU NA RÓŻNĄ ILOŚĆ GŁOWIC DVB. PONIŻEJ SCHEMAT DLA
ODBIORNIKA OZNACZONEGO SYMBOLEM TRIPLEX.
1. Wejście/wyjście sygnału cyfrowej telewizji naziemnej
2. Gniazdo Ethernet
3.Gniazdo USB
4. Złącza RCA do podłączenia fonii
5. Złącze RCA do podłączenia wizji
6. Gniazdo RS-232
7. Włącznik zasilania
8. Wyjście sygnału antenowego (dla wszystkich głowic)
9. Wyjście cyfrowego obrazu oraz fonii HDMI
10. Wyjście optyczne i koaksjalne fonii
11. Wyjście wizji SCART
10
6. PODŁĄCZENIE SPRZĘTU
Istnieją trzy sposoby podłączenia tunera do istniejącej instalacji TV, zalecamy użycie jednej z poniższych
metod w celu uzyskania najlepszych rezultatów:
1. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest połączenie tunera HD z odbiornikiem
TV przy pomocy złącza HDMI. W tym wypadku dodatkowe połączenie audio nie jest wymagane.
2. Do podłączenia tunera do odbiornika TV można użyć złącza SCART, w tym celu należy umieścić
końcówki kabla SCART w odpowiednich gniazdach w tunerze i telewizorze.
3. Istnieje możliwość podłączenia tunera z telewizorem za pomocą kabla RCA.
Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie audio, należy połączyć tuner kablem RCA wyjściem w sprzęcie Hi-Fi
(LINE, AUX, SPARE lub EXTRA – dla wzmacniacza) odpowiednio dla prawego i lewego kanału. Używając
kabla optycznego można uzyskać najlepszą jakość dźwięku podłączając tuner z wyjścia SPDiF do wejścia
wzmacniacza
11
Instalacja wyposażona w obrotnicę (DiSEqC 1.2)
Połącz kablem antenowym gniazdo LNB IN tunera z gniazdem REC na obrotnicy.
Odcinkiem kabla koncentrycznego należy połączyć gniazdo LNB obrotnicy z konwerterem.
Tuner wspiera podłączenie obrotnicy (Diseqc 1.2) lub przełączników (Diseqc 1.0). Pozwala to na
podłączenie do tunera rozbudowanych instalacji antenowych. W przypadku użycia przełączników Diseqc
(instalacja z tzw. „zezem”) proszę do wejść LNB w przełączniku doprowadzić kable z konwerterów
umieszczonych na antenie. Następnie wyjścia przełącznika (OUT) podłączyć kabel do wejścia LNB IN w
tunerze.
Pierwsze uruchomienie
Po podłączeniu odbiornika do zasilania sieciowego i przełączeniu włącznika zasilania na
7. PODSTAWOWE FUNKCJE
Włączenie tunera
Przed pierwszym włączeniem należy pamiętać aby włącznik sieciowy umieszczony na tylnym panelu
odbiornika znajdował się w pozycji „I”. Następnie należy użyć przycisku zasilania na panelu przednim
lub nadajniku zdalnego sterowania. Aby przejść w stan czuwania należy użyć tego samego przycisku
po raz kolejny.
Kanał w górę/Kanał w dół
W trybie pełnoekranowym należy użyć przycisków [ / ] aby przełączać kanały według kolejności na
liście w górę lub w dół.
Regulacja głośności
Aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności należy użyć przycisków [ / ] lub [ vol+/vol-].
Klawiatura numeryczna
W trybie pełnoekranowym aby przejść do określonego kanału należy wpisać jego numer przy pomocy
klawiatury numerycznej na nadajniku zdalnego sterowania i zatwierdzić przyciskiem [OK].
Wyciszenie
Wciśnięcie przycisku wyciszenia [ ] powoduje wyłączenie dźwięku i jest sygnalizowane odpowiednią
ikoną na ekranie telewizora. Ponowne użycie klawisza wyciszenia powoduje włączenie dźwięku.
12
Wstrzymanie (Pauza)
Użycie przycisku [ ] podczas oglądania dowolnego kanału spowoduje przechwycenie właśnie
wyświetlanego obrazu (fonia będzie nadal nadawana), ponowne wciśnięcie tego klawisza powoduje
powrót do oglądania nadawanego kanału.
Powrót (Poprzedni)
Wciśnij [ ] aby przełączać pomiędzy dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
Ulubione
1. Podczas oglądania wciśnięcie przycisku [FAV(FAVORITE)] powoduje wyświetlenie okna wyboru
list kanałów ulubionych, jak poniżej:
2.
3.
Wybór żądanej listy odbywa się przy użyciu klawiszy kierunkowych [ / ]
Naciśniecie [EXIT] powoduje zamknięcie okna wyboru.
SAT
1.
W trybie pełnoekranowym wciśnięcie przycisku [SAT] spowoduje wyświetlenie okna
dostępnych satelitów, jak poniżej.
2.
Przy pomocy klawiszy kierunkowych [ / ] użytkownik ma możliwość wyboru danego satelity.
4.
Naciśniecie [EXIT] powoduje zamknięcie okna wyboru.
13
1.
Audio
W trybie pełnoekranowym wciśniecie klawisza [AUDIO] powoduje otwarcie okna jak poniżej.
2. Użytkownik może wybrać spośród listy dowolną ścieżkę audio oraz tryb odbioru fonii
(Lewy/Prawy/Stereo/Mono) – służą do tego klawisze kierunkowe [ / ] .
Informacje
Aby uzyskać informacje o kanale I właśnie nadawanym programie podczas oglądania należy wcisnąć
przycisk [ (INFO)], spowoduje to wyświetlenie paska informacyjnego; ponowne wciśnięcie tego
klawisza skutkuje pojawieniem się okna zawierającego szczegółowe informacje na temat danego
programu.
EPG
1. Odbiornik wspiera funkcję EPG (Elektroniczny przewodnik po programach), która ułatwia
nawigację pomiędzy kanałami I zawiera informacje o nadawanych programach.
Wciśnij przycisk [EPG] aby wyświetlić przewodnik:
2. Wciśnięcie klawisza [OK] na wybranej pozycji spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji
na jej temat.
14
3. Użycie klawisza [CZERWONEGO] otwiera okno “Grupuj”. Przy użyciu klawiszy kierunkowych
[ / ] masz możliwość wyboru określonej grupy, wybór akceptuje się przy pomocy klawisza [OK].
4. [ZIELONY] przycisk otwiera okno “Opcje”. Przy pomocy klawiszy kierunkowych [ / ] można
wybrać jeden z trzech trybów wyświetlania EPG: EPG Teraz, EPG Później, EPG Plan; zatwierdzenie
wyboru odbywa się przy użyciu klawisza [OK.].
5. Wciśniecie [ŻÓŁTEGO] klawisza powoduje wyświetlenie okna Timera – więcej na temat jego
funkcji w dalszej części instrukcji.
6. Wciśnięcie przycisku [REC] ustawia opcję nagrywania dla konkretnego wydarzenia wybranego z
poziomu EPG.
7. Wciśnięcie klawisza [EXIT] powoduje zamknięcie okna EPG.
TV/RADIO
Podczas oglądania programów TV wciśnięcie klawisza powoduje włączenie trybu Radia. Ponowne
użycie tego samego przycisku powoduje powrót do oglądania TV.
Lista Kanałów
1. Podczas oglądania TV w trybie pełnoekranowym wciśnięcie przycisku [OK] powoduje
wyświetlenie okna jak poniżej:
15
2. [NIEBIESKI] przycisk powoduje wyświetlenie okna sortowania listy kanałów. Użytkownik ma
możliwość wyboru jednej spośród pięciu opcji sortowania.
3. [ZIELONY] klawisz powoduje wyświetlenie aktualnej informacji EPG dla danego kanału.
4. [ŻÓŁTY] przycisk stanowi skrót do opcji zawartych w edytorze listy kanałów.
5. Klawisze kierunkowe [ / ] służą do przemieszczania kursora w górę/dół na liście kanałów.
6. Wciśnięcie przycisku [Page+/Page-] powoduje przełączanie stron listy kanałów.
7. Klawisz [EXIT] służy do zamknięcia okna listy kanałów.
Timer
1. Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu po jakim tuner przejdzie w stan czuwania.
2. Kolejne użycie przycisku [ ] umożliwia wybór czasu po jakim odbiornik włączy tryb czuwania:
Timer Wył /10 /30/60/ 90/120 minut.
TXT/SUBTITLE (Napisy)
1. Wciśnięcie [ŻÓŁTEGO] klawisza podczas oglądania w trybie pełnoekranowym spowoduje
wyświetlenie okna jak poniżej:
2. Teletekst – jeśli jest dostępny wyświetli się na ekranie, jeśli dany kanał nie wspiera teletekstu
użytkownik zostanie poinformowany o tym stosownym komunikatem.
Alternatywny klawisz włączenia powyższej opcji – [TTX]
3.
Subtitle (Napisy) – podobnie jak w przypadku teletekstu, jeśli dany kanał wspiera napisy
ekranowe zostaną one wyświetlone na ekranie, jeśli nie pojawi się komunikat informujący o ich
braku.
Alternatywny klawisz włączenia powyższej opcji - [SUBTITLE].
16
Szukaj
Przycisk z symbolem lupy - Znajdź – umożliwia znalezienie żądanego kanału przy pomocy
klawiatury ekranowej (poruszanie się pomiędzy znakami przy pomocy klawiszy kierunkowych – lub
klawiatury numerycznej), zatwierdzenie wyboru klawisz [OK].
-Przełączanie pomiędzy klawiaturami odbywa się przy pomocy [BIAŁEGO] przycisku.
-Usuniecie dokonanego wpisu w wierszu poleceń – klawisz [NIEBIESKI]
-Przesuwanie kursora o jedną pozycję w przód/tył – klawisz [ŻÓŁTY]/[ZIELONY]
-Przejście na listę wyszukanych kanałów – klawisz [CZERWONY]
Powiększenie (Zoom)
1. Klawisz [ (ZOOM)] służy do powiększania obrazu wyświetlanego na ekranie TV. Kolejne
naciśnięcie przycisku powoduje powiększenie od x2 do x16.
2. Po włączeniu tej funkcji na ekranie pojawia się małe okno nawigacyjne. Przy pomocy klawiszy
kierunkowych użytkownik może przesunąć się na dowolnie wybrany fragment obrazu obserwując
aktualne położenie na odpowiednio skalowanym oknie nawigacyjnym
3. Wyłączenie funkcji Powiększenia następuje po wciśnięciu przycisku [EXIT].
NVOD
[ZIELONY] przycisk służy do włączenia funkcji NVOD. Jeśli dany kanał jej nie wspiera, użytkownik
zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.
Format Video (Rozdzielczość)
Po naciśnięciu przycisku [V.FORMAT] następuje zmiana rozdzielczości wyświetlanego obrazu. Kolejne
użycie przy
Auto N/P-> 480-> 576-> 720-> 1080”.
Time Shift
1. Po podłączeniu dysku zewnętrznego użytkownik ma możliwość aktywowania funkcji Time Shift.
Wystarczy wejść w Menu Główne/USB/Ustawienia nagrywania/Time Shift. Funkcja ta uruchomi się
automatycznie (jeśli wybrano opcję automatyczny) po każdorazowym przełączeniu na dowolny kanał
17
lub po naciśnięciu przycisku [ ] (jeśli wybrano opcję Ręcznego włączania Time Shift), wtedy pojawi się
pasek stanu jak poniżej:
2. Istnieje możliwość wstrzymania nadawanej transmisji po naciśnięciu przycisku [ ].
3. Przy użyciu klawiszy [ ] lub [ ] użytkownik ma możliwość szybkiego przewijania nagranego
materiału w przód lub w tył.
4. Przyciski kierunkowe [ ] i [ ] służą do przemieszczani kursora na wybraną pozycję na pasku
postępu.
5. Wciśnięcie klawisza [ ] powoduje wyjście z funkcji Time Shift.
Nagrywanie
1. Gdy dysk zewnętrzny jest podłączony do tunera istniej możliwość nagrywania emitowanej
transmisji przez naciśnięcie przycisku [ ] pojawia się okno jak poniżej
2. Użycie przycisku [ ] powoduje wyświetlenie paska informacyjnego na ekranie podczas
nagrywania.
3. Ponowne wciśnięcie [ ] skutkuje wstrzymaniem procesu nagrywania.
4.
Istnieje możliwość wstrzymania nagranego materiału po naciśnięciu przycisku [ ].
18
5. Przy użyciu klawiszy [ ] lub [ ] użytkownik ma możliwość szybkiego przewijania nagranego
materiału w przód lub w tył.
6. Przyciski kierunkowe [ ] i [ ] służą do przemieszczani kursora na wybraną pozycję na pasku
postępu.
7. Wciśnięcie klawisza [ ] powoduje zatrzymanie nagrywania.
Pasek szybkiego uruchamiania
Aby wyświetlić na ekranie Pasek szybkiego uruchamiania należy wcisnąć przycisk [F1]:
It show weather message, time and state of NET and USB, and has shortcut to enter to "weather"
menu. It also has message box.
8. KANAŁ
Po wciśnięciu przycisku [Menu] na ekranie TV pojawia się obraz jak poniżej:
W podmenu Kanał mamy do wyboru trzy opcje: Organizuj kanały, Organizuj Ulubione, Timer
19
Organizuj kanały
Po wejściu w tą opcję pojawia się okno jak poniżej:
Na ekranie wyświetla się lista zainstalowanych kanałów. Użytkownik może przemieszczać się
pomiędzy nimi przy pomocy klawiszy kierunkowych [ / ].
Po prawej stronie wyświetlanego okna znajdują się ikony, które umożliwiają zastosowanie
przypisanych im funkcji dla wybranej pozycji:
-Przesuń – zmiana położenia kanału na liście
-Zablokuj – blokada kanału przed uruchomieniem przez niewłaściwe osoby (blokada przy użyciu
hasła)
-Usuń – usuniecie wybranej pozycji z listy kanałów
-Zmień nazwę – możliwość nadania dowolnej nazwy wybranemu kanałowi
-Pomiń – kanał, dla którego funkcja ta jest zastosowana będzie pomijany podczas przełączania
kanałów w trybie pełnoekranowym dla wybranych pozycji. Przełączanie pomiędzy ramkami odbywa
się przy użyciu przycisków [ ] i [ ].
Przed użyciem którejkolwiek z wyżej opisanych funkcji należy najpierw zaznaczyć kanał (kanały) na
liście.
-[Czerwony] przycisk służy do grupowania kanałów na liście według następujących kategorii:
Wszystkie, Ulubione, Satelita, A-Z, Dostawca, CAS, HD.
-[Zielony] przycisk umożliwia zastosowanie jednej z pięciu opcji dla wybranego kanału
(kanałów):Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Zaznacz pozostałe, Wybierz TP, Dostawca.
Znajdź
Przycisk [ ] (Znajdź) - umożliwia znalezienie żądanego kanału przy pomocy klawiatury ekranowej
(poruszanie się pomiędzy znakami przy pomocy klawiszy kierunkowych – lub klawiatury
numerycznej), zatwierdzenie wyboru klawisz [OK].
-Przełączanie pomiędzy klawiaturami odbywa się przy pomocy [BIAŁEGO] przycisku.
-Usuniecie dokonanego wpisu w wierszu poleceń – klawisz [NIEBIESKI]
-Przesuwanie kursora o jedną pozycję w przód/tył – klawisz [ŻÓŁTY]/[ZIELONY]
-Przejście na listę wyszukanych kanałów – klawisz [CZERWONY]
Informacje
Użycie klawisza [ (INFO)] na wybranym z listy kanale powoduje wyświetlenie wszystkich jego
podstawowych parametrów (Nazwa, Satelita, TP, VID/AUD Pid- PCR-PMT Pid, Status Obrazu,
Dostawca, CAS).
20
Organizuj Ulubione
Podobnie jak w przypadku edycji listy kanałów po wejściu w to podmenu wyświetla się okno
podzielone na trzy części-po lewej stronie widoczna jest lista wszystkich zainstalowanych kanałów, po
prawej natomiast jedna z 32 list kanałów ulubionych, których zdefiniowanie należy do użytkownika,
według jego własnych potrzeb.
Pomiędzy oknami znajduje się ramka z ikonami, do których przypisane są odpowiedni funkcje:
-Dodaj – umożliwia przeniesienie zaznaczonej pozycji do określonej listy kanałow ulubionych
-Usuń – usunięcie kanału z listy ulubionych
-Przesuń – zmiana położenia kanału na liscie lubionych
-Zmień nazwę – możliwość nadania dowolnej nazwy określonej liście kanałów ulubionych przy
pomocy klawiatury ekranowej.
Przełączanie pomiędzy oknami odbywa się przy pomocy klawiszy kierunkowych [ / ].
Przed użyciem którejkolwiek z wyżej opisanych funkcji należy najpierw zaznaczyć kanał (kanały) na
liście.
-[Czerwony] przycisk służy do grupowania kanałów na liście według następujących kategorii:
Wszystkie, Ulubione, Satelita, A-Z, Dostawca, CAS, HD.
-[Zielony] przycisk umożliwia zastosowanie jednej z pięciu opcji dla wybranego kanału
(kanałów):Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Zaznacz pozostałe, Wybierz TP, Dostawca.
Timer
W tym miejscu użytkownik ma możliwość zaprogramowania kilka różnych ustawień Timera
(programu, który będzie inicjalizował wcześniej zaplanowane przez użytkownika wydarzenia takie jak:
włączanie wybranych kanałów czy ich nagrywanie).
Przy użyciu kolorowych klawiszy możemy usunąć [Czerwony klawisz], edytować [Zielony klawisz] lub
dodać nowe [Żółty klawisz] wydarzenia.
Podczas edycji lub tworzenia nowego wydarzenia pojawia się ekran jak poniżej:
21
Użytkownik widzi numer aktualnego wydarzenia, nazwę (istnieje możliwość nadania własnej), datę I
czas rozpoczęcia oraz zakończenia, ilość powtórzeń timera (częstotliwość powtórzeń) oraz tryb
timera (zmiana kanału lub nagranie wybranej transmisji-tylko wtedy, kiedy do tunera podłączony jest
dysk twardy). Istnieje możliwość dowolnego modyfikowania wartości i parametrów wymienionych
wcześniej funkcji.
9. INSTALACJA
Po wyborze tej opcji otwiera się okno jak poniżej:
9.1 USTAWIENIA SATELITY
Satelita
Na ekranie pojawia się okno zawierające listę satelitów. Przy pomocy klawiszy [ / ] użytkownik ma
możliwość wyboru interesującej go pozycji. Swój wybór akceptuje klawiszem [OK].
-Po wciśnięciu [Zielonego] klawisza (Edytuj) masz możliwość ustawienia podstawowych parametrów
instalacji. Możesz wybrać odpowiedni typ konwertera, zasilania, przełącznika, zmienić ustawienia
obrotnicy, wybrać i edytować dowolny transponder ograniczając instalację do przeszukiwania tylko w
obrębie jego częstotliwości, itp.
-Wciśnięcie [Czerwonego] klawisza powoduje przeskanowanie całego, wybranego z listy satelity.
22
LNB
W tym miejscu możesz wybrać rodzaj konwertera, jaki jest podłączony do instalacji. W 99%
przypadków należy wybrać wartość Universal 9750/10600.
DiSEqC
W tym miejscu możesz wybrać rodzaj przełącznika, którego używasz. Wybór jest zależny od ilości i
typu konwerterów podłączonych do instalacji. Dla każdego osobna przypisywane są odpowiednie
wartości.
Obrotnica
W przypadku posiadania obrotnicy, w tym punkcie menu należy wybrać klawiszami lewo/prawo jej
typ – Diseqc 1.2 lub USALS. Po wybraniu rodzaju obrotnicy istnieje możliwość przejścia na żądaną
pozycję.
22K
Przełącznik 22 kHz służy do zmiany częstotliwości na niskie (22kHz wył) i wysokie (22kHz wł).
Najczęściej jednak (99% przypadków) pozostaje on w pozycji „AUTO”.
Uwaga:
Jeśli wcześniej typ LNB został określony jako uniwersalny, opcja ta pozostaje nieaktywna.
0/12V (opcjonalnie)
Służy do włączania i wyłączania napięcia wyjściowego z tunera.
Zasilanie
Służy do zmiany napięcia wyjściowego, zasilającego konwertera.
Edycja TP
W tym miejscu użytkownik może wybrać dowolny transponder z listy, edytować już istniejący lub
wpisać własny o określonych parametrach. Funkcja przeznaczona dla zaawansowanych
użytkowników.
23
-[Czerwony] przycisk – umożliwia przeskanowanie transpondera wybranego z listy.
-[Zielony] przycisk – daje użytkownikowi możliwość dodania do listy nowego TP i wpisania
odpowiednich wartości poszczególnych parametrów transpondera.
Auto Diseqc
Ta funkcja umożliwia automatyczną konfigurację zainstalowanych przełączników i konwerterów
10. SYSTEM
W tym miejscu użytkownik ma możliwość zmiany większości ustawień odbiornika.
Ustawienia główne:
-Ustawienia języków – możesz tutaj zmienić następujące parametry: język Menu, język Audio,
priorytet Audio, język EPG, język Teletekstu, język napisów, wyświetlanie napisów (automatyczne lub
tryb ręczny)
24
-Ustawienia czasu – w tym miejscu możesz wprowadzić zmiany dotyczące aktualnej daty i czasu.
Istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej strefy czasowej oraz włączenie lub wyłączenie czasu
letniego.
Dodatkowo tuner oferuje ustawienia pobudki i wyłącznika czasowego. W pierwszym przypadku
możesz określić dokładny czas i datę włączenia odbiornika jak również kanał, na którym tuner ma się
uruchomić. Druga opcja służy do ustawienia czasu po jaki odbiornik ma przejść w tryb czuwania.
-Kontrola rodzicielska – jest skuteczną metodą zabezpieczania odbiornika i poszczególnych kanałow
przed uruchomieniem przez niewłaściwe osoby.
Blokada rodzicielska - ta funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do poszczególnych funkcji menu.
Wymagany jest wtedy kod dostępu. Standardowy PIN to 0000.
Można ustalić również limit wieku dla odbieranych kanałów (jeśli nadawca przekazuje taki sygnał)
oraz czas po jakim kanał zostanie zablokowany (limit oglądania).
Użytkownik może również zmienić hasło (PIN) dostępu. Powinno zawierać 4 cyfry, które można
wpisać z poziomu klawiatury numeryczne na pilocie zdalnego sterowania.
Ustawienia czasu
25
-Czas automatyczny – ta funkcja pozwala na automatyczną aktualizację czasu. Tuner pobiera od
nadawcy sygnału satelitarnego właściwy dla danej strefy czas.
Istniej również możliwość manualnego ustawiania daty i godziny.
-Strefa GMT – w tym miejscu należy wybrać właściwą dla danego regionu strefę czasową (opcja
aktywna, gdy aktualizacja automatyczna jest włączona).
-Czas letni – zmiana czasu zimowego na letni i odwrotnie.
-Pobudka – funkcja ta pozwala na automatyczne włączenie tunera o określonym czasie na wybranym
kanale.
-Wyłącznik czasowy – automatyczne wyłączanie odbiornika po czasie określonym przez użytkownika.
Ustawienia A/V
-Możesz wybrać typ sygnału przesyłanego przez złącze TVSCART(CVBS-composite lub RGB)
-Rozmiar ekranu – istnieją trzy możliwości parametrów proporcji obrazu (4:3, 16:9, Auto), dobierane
dla nadawanego programu.
-Jeżeli posiadasz tradycyjny telewizor o proporcji 4:3 a wybrany program nadawany jest w formacie
16:9, możesz wybrać opcję pełnoekranową, letter box, pan & scan.
-Możesz również dostosować rozdzielczość ekranu wybierając jedną z dostępnych na liście (480, 576,
720, 1080i, 1080p, Auto).
-SPDiF odnosi się do obu rodzajów wyjścia Audio: SPDiF oraz PCM, takie też ustawienia są dostępne
w tym podmenu.
Ustawienia fabryczne
Użytkownik może przywrócić wszystkie ustawienia programowe i konfiguracyjne do stanu
fabrycznego. Zanim ustawienia zastana przywrócone wszystkie zapisane dane zostaną usunięte.
Do wyboru są cztery opcje:
- ustawienia domyślne – wszystkie wprowadzone przez użytkownika zmiany (łącznie z listami
kanałów) zostają cofnięte do stanu jaki zdefiniował wcześniej użytkownik.
26
- usuń wszystkie kanały – wszystkie listy kanałów zostają usunięte (ustawienia wprowadzone przez
Użytkownika zostają zachowane).
Przed użyciem którejkolwiek z powyższych opcji system poprosi o wprowadzenie kodu
zabezpieczającego;
standardowy kod to 0000 (jeśli Użytkownik nie zdefiniował innego).
-zapisz ustawienia jako domyślne – wszystkie wprowadzone przez użytkownika zmiany zostają
zapisane jako ustawienia domyślne, w ten sposób są łatwe do przywrócenia. Jedynym sposobem na
ich usunięcie jest reset fabryczny.
-reset fabryczny – przywrócenie ustawień fabrycznych; wszystkie dane zapisane w odbiorniku zostają
usunięte.
Ustawienia różne
W tym miejscu użytkownik ma możliwość ustawienia:
-czasu wyświetlania paska informacyjnego na ekranie TV
-stopnia przeźroczystości grafiki ekranowej
-jednego z dwóch trybów czuwania: prawdziwego- wszystkie funkcje
tunera zostają wyłączone, odbiornik uruchamia się dłużej po naciśnięciu przycisku zasilania;
sztucznego- tuner reaguje natychmiast po wciśnięciu klawisza zasilania (przechodzi niezwłocznie
w tryb pracy), wszystkie jego funkcje pozostają włączone poza przekazywaniem
sygnału do TV i zasilaniem konwertera.
11. DOSTĘP WARUNKOWY
W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć obsługę system kodowania CONAX.
27
Kontakt
W tym miejscu powinny znajdować się informacje o dystrybutorze odbiornika (Nazwa, Telefon,
Strona WWW).
Informacje o systemie
W tym oknie widać wszystkie parametry oprogramowania tunera.
Ustawienia PVR/HDD
Aby to menu było aktywne do tunera musi być podłączony dysk zewnętrzny lub pamięć flash.
28
Format dysku
Po wciśnięciu [Czerwonego] przycisku użytkownik może wybrać system plików w jakim ma zostać
sformatowany dysk:Win95 FAT32 lub Ext3. Wciśnięcie przycisku [OK] powoduje rozpoczęcie
formatowania.
UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu formatowania upewnij się, że zrobiłeś kopię zapasową danych
znajdujących się na dysku – w wyniku formatowania wszystkie dane zostaną trwale usunięte z
pamięci zewnętrznej.
[Zielony] przycisk otwiera podmenu służące zarządzaniu partycjami.
Test prędkości USB
Opcja ta umożliwia sprawdzenie prędkości i pojemności pamięci zewnętrznej, informując
jednocześnie o ilości materiałów możliwych do nagrania.
Ustawienia nagrywania
29
W tym miejscu możesz ustalić ścieżkę zapisu nagrywanych plików, jak długie ma być nagranie oraz
czas o jaki proces nagrywania ma być wydłużony.
Ustawienia Time Shift
Funkcja Time Shift umożliwia automatyczny zapis oglądanej transmisji (tuż po przełączeniu na dany
kanał), tak aby użytkownik w każdej chwili mógł zatrzymać lub przewinąć dany materiał.
W tym podmenu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Time Shift, ustalić ścieżkę zapisu nagrywanego
materiału oraz wielkość bufora zapisu (10, 30 i 60 min).
Ustawienia Internetu
W tym menu użytkownik ma możliwość konfiguracji: Adresu IP, Maski Podsieci, Bramki Sieciowej,
DNS IP oraz Adresu MAC. Dodatkowo może włączyć lub wyłączyć DHCP oraz Sieć.
Aktualizuj
W tym miejscu masz możliwość ręcznej aktualizacji oprogramowania urządzenia z pamięci
zewnętrznej USB. Możesz wybrać odpowiedni plik (ścieżkę) oraz rodzaj aktualizacji.
Dodatkowo istnieje możliwość zapisu danych zawartych w tunerze na nośnik zewnętrzny (kopia
zapasowa danych), które umożliwią szybkie przywrócenie ustawień zdefiniowanych przez
użytkownika.
30
11 DOSTĘP WARUNKOWY (CA)
Odbiornik został wyposażony w dwa czytniki kart, które obsługują system CONAX. Przy użyciu
odpowiedniej karty umożliwia odbiór wielu kanałów kodowanych. W tym podmenu wyświetlane są
wszystkie informacje dotyczące karty umieszczonej w jednym z czytników.
31
12. SPARK
Oprogramowanie to umożliwia korzystanie z wielu przydatnych serwisów aktualizowanych przy
pomocy internetu.
Wiadomości
W tym miejscu można odczytać ważne informacje, które dystrybutor ma do przekazania
użytkownikom. Jeśli użytkownik jest połączony z Internetem, wiadomość tuż po odebraniu jej przez
tuner zostaje wyświetlona raz u dołu ekranu, kolejny raz można przeczytać ją w tym miejscu.
Aktualizuj oprogramowanie
Łatwy i szybki sposób na zainstalowanie nowej wersji oprogramowania w tunerze. Po połączeniu z
odpowiednim serwerem wyświetla się lista plików, które można pobrać i zainstalować.
32
Prognoza pogody
Bardzo przydatne narzędzie, które w prosty sposób przedstawi prognozę pogody na obszarze
wybranym przez użytkownika.
Faq
Faq jest zbiorem odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników sprzętu na temat
obsługi czy usterek. Na bieżąco aktualizowane pozwala w prosty sposób znaleźć odpowiedź na
konkretne pytanie.
Instrukcja obsługi
W tym miejscu możesz przeczytać instrukcję obsługi tunera.
33
Wsparcie techniczne
Dane jednostki zapewniającej opiekę techniczną nad odbiornikami. Możesz po naciśnięciu
[Czerwonego] przycisku skonfigurować funkcje dotyczące wsparcia technicznego (sposób
wyświetlania wiadomości, aktualizacja oprogramowania i listy kanałów, wskaźnik oglądalności, klipy
video).
13. LISTA PLIKÓW
Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, kiedy dysk zewnętrzny jest podłączony do tunera.
W tym podmenu możesz przy pomocy prostego eksploratora przeglądać zawartość dysku I odtwarzać
wybrane pliki.
Na ekranie pojawia się okno zawierające informacje o dysku I stopniu jego zapełnienia.
Poniżej znajduje się okno, w którym pokazane są parametry wybranego pliku.
Intuicyjne w obsłudze odtwarzacze muzyki, filmów i obrazów pozwalają na podgląd interesujących
użytkownika pozycji.
-[Czerwony] przycisk – służy do zmiany grupy plików
-[Zielony] przycisk – umożliwia wybór sortowania wyświetlanych plików
-[Żółty] przycisk – usuwanie wybranych pozycji z dysku
-[Niebieski] przycisk – zaznaczanie/odznaczanie określonych plików
34
14. DOWNLOAD
Użytkownik może pobierać pliki z dowolnego serwera FTP bezpośrednio na dysk twardy podłączony
do tunera.
Aby było to możliwe przy użyciu ikony „Dodaj”, znajdującej się w oknie po prawej stronie ekranu,
należy wpisać parametry żądanego serwera. Po dodaniu go do listy należy kliknąć na ikonę „Połącz”.
Jeśli wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, powinno wyświetlić się okno ukazujące zawartość
serwera.
Po zaznaczeniu odpowiedniego pliku należy kliknąć ikonę “Pobierz” w celu zapisania go na dysku.
Wcześniej system poprosi o wskazanie ścieżki zapisu. W momencie rozpoczęcia pobierania tuner
sygnalizuje proces stosownym komunikatem-plik pobierany jest w tle, tzn. można wykonywać
dowolne operacje na odbiorniku (z wyjątkiem wyłączania i odłączania kabla sieciowego). Po
skończonym pobieraniu tuner ponownie zasygnalizuje to oknem informacyjnym na ekranie a plik
można wtedy otworzyć przy pomocy opcji w Menu – Lista Plików.
Użytkownik określa również maksymalną liczbę zadań do jednoczesnego pobierania (od 1 do 3).
35
15. PLUG IN
Oprogramowanie tunera zostało tak skonstruowane, aby w nieograniczonym stopniu mogło
zwiększać swoje możliwości. Zakładka „Plug In” służy do zarządzania małymi programami
zainstalowanymi w tunerze, które mają na celu zwiększenie jego możliwości.
Przycisk [OK] służy do włączania/wyłączania aplikacji.
[Zielny] przycisk – przełączanie aplikacji na ekran.
[Czerwony] klawisz – restart wszystkich dostępnych na liście programów.
16. SIEĆ
Youtube
Aplikacja pozwalająca na odtwarzanie plików dostępnych na popularnym serwisie
www.youtube.com.
Nawigacja odbywa się przy użyciu klawiszy kierunkowych i zatwierdzaniu przy pomocy klawisza [OK].
[Czerwony] klawisz – odświeżanie strony
[Zielony] klawisz – opcje – wybór regionu, państwa; czasu zamieszczenia plików; formatu obrazu.
[Żółty] klawisz – grupowanie plików znajdujących się na liście według określonej kategorii.
[Niebieski] przycisk – lista zostaje odświeżona i uszeregowana według najpopularniejszych w danym
czasie plików.
Shoutcast
Internetowy serwis udostępniający stacje radiowe i telewizyjne.
36
[Czerwony] przycisk – sortowanie stacji radiowych według gatunku muzycznego, który oferują.
[Zielony] klawisz – wyświetlenie listy ulubionych stacji radiowych.
[Żółty] przycisk – dodawanie wybranych pozycji do listy ulubionych.
Picasa
Jest to prosty program służący w tunerze do przeglądania zdjęć zamieszczonych w popularnym
serwisie internetowym.
Nawigacja odbywa się przy pomocy klawiszy kierunkowych I przycisku [OK].
[Czerwony] –
[Zielony] klawisz – służy do wyświetlania wszystkich zdjęć danego użytkownika.
[Żółty] klawisz – umożliwia oglądanie zdjęć z wybranego albumu, z którego pochodi dane zdjęcie.
RSS
Funkcja służąca do pobierania nagłówków wiadomości i nowości z wybranych przez użytkownika
portali i stron internetowych.
Po umieszczeniu właściwego adresu okno powinno wyglądać jak poniżej:
37
[Czerwony] przycisk umożliwia dodanie nowego adresu RSS.
[Zielony] klawisz służy do usuwania wybranych wpisów
Do poruszania się pomiędzy nagłówkami i adresami RSS należy użyć klawiszy kierunkowych,
akceptacja wyboru klawisz [OK].
17. PARAMETRY TECHNICZNE
ZASOBY SYSTEMOWE
Procesor
450M Hz bazujący na CPU
Pamięć Flash
Nor flash:8MB X 1 ; Nand flash:512MB X 1
DDR SDRAM
DDR2 128MB x 2
TUNER
Typ tunera
DVB-S / DVB-S2
Złącze wejściowe
Typ - F, Connector, Żeńske
Złącze wyjściowe
Typ - F, Connector, Żeńskie
Poziom sygnału
-65 do -25 dBm
Zasilanie LNB i polaryzacja
Pionowa: +13V/+14V
Pozioma: +18V/+19V
Aktualnie: Max. 500mA
Zabezpieczenie przepięciowe
Przełącznik 22KHz
Częstotliwość: 22±1KHz
DiSEqC
Amplituda: 0.6±0.2V
Wersja 1.0, 1.1 1.2, USALS
Demodulacja
QPSK, 8PSK
38
Szybkość wejścia
2-45 Mbps
1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8,1/4,1/3,2/5,3/5,4/5,8/9,9/10 and Auto
ZASILANIE
Napięcie wejściowe
100~240V AC, 50/60Hz
Pobór mocy
20W MAX
DEKODER MPEG TS A/V
Strumień
MPEG-2, H.264
Szybkość wejścia
Max.120Mbit/s
Format obrazu
4:3, 16:9, Letter Box
Dekodowanie video
MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 10/H264
Rozdzielczość
720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p
Dekodowanie Audio
MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Typ Audio
Lewy/ Prawy/ Stereo/ Mono
Próbkowanie
32, 44.1 oraz 48KHz
A/V i Dane Wejście/Wyjście
Wyjście Video CVBS/RGB
TV-SCART
Wyjście Audio L/R
Wyjście Video CVBS
RCA A/V
Wyjście Audio L/R
S/PDIF
Optyczne, Cyfrowe lub wyjście Dolby Digital
Szybkość transferu 115.2Kbps
RS-232C
Typ 9 pin D-sub
RJ-45
10M/100M
USB
1x gniazdo USB 2.0
VER1.2
HDMI
Typ A
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
39
Rozmiar [SZ*W*G]
220mm*46mm*169mm
Waga netto
1.0 kg
Temperatura pracy
0℃~+45℃
Temperatura pzechowywania
-10℃~+70℃
Wilgotność przechowywania
5%~95% RH
UWAGA: Właściwości mogą zmienić się bez powiadomienia.
Opracowanie: Golden Interstar Polska Sp. z o.o. Przedruk, kopiowanie, wykorzystanie lub
rozpowszechnianie możliwe wyłącznie za zgodą GIP SP. z o.o.
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising