Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

27 maj, 2013, www.brodit.se, © 2013 Brodit AB
Produkt 511098
511098 Passiv hållare med kulled För stående, stängt läge.
Med din handdator i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållare till handdatorer
är monterade på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta
handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till handdatorn när den
sitter i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285110984
Artikel nr 511098 passar till:
Samsung Omnia Pro B7610
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)