Brodit | 511124 | Datasheet | Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

23 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 511124
511124 Passiv hållare med kulled
Med din enhet i en passiv hållare har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Du kan ansluta portabel handsfree
eller laddkabel när enheten är i hållaren. Hållaren är utrustad med kulled och kan justeras för att undvika
reflektion i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285111240
Artikel nr 511124 passar till:
Nokia 5230
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Download PDF