Brodit Active Holder, Tilt Swivel

28 april, 2013, www.brodit.se, © 2013 Brodit AB
Produkt 512133
512133 Aktiv hållare med cigg-kontakt. Med kulled.
Med din enhet i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Den aktiva hållaren är
monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Med ciggkontakt, 12/24 Volt.
Du får ansluta laddningen manuellt varje gång du sätter enheten i hållaren. Monteras på ProClip
Monteringsplattform.
EAN: 7320285121331
Artikel nr 512133 passar till:
Sony Ericsson Vivaz
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan. Skruva tillbaka hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)