Dataflex | 32.322 | Datasheet | Dataflex Top Grip CPU Holder 322

Datasheet 32322/32323
138
407
360°
70
20-285
30
380-580
350
50-275
205
120
Created 8-10-2009 © Dataflex International BV - Krimpen a/d IJssel, The Netherlands
Dimensions in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm - Afmetingen in mm
Download PDF